A minták kitöltési útmutatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minták kitöltési útmutatója"

Átírás

1 31. melléklet a /2004. ( ) IM rendelethez A minták kitöltési útmutatója Általános megjegyzések 1. Jelen rendelet 1. -a szerinti minták a Bizottság 2001/78/EK irányelvével (a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány űrlapokról szóló irányelvvel) összeegyeztethető módon kerültek meghatározásra. A többi hirdetményi minta az egységesítés érdekében szintén követi az 1. szerinti mintákat, a szükséges eltérésekkel. 2. A jelen rendelet szerinti mintákat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Kbt.), valamint a közbeszerzésekre, illetőleg a közbeszerzési eljárásokra vagy a tervpályázati eljárásokra vonatkozó egyéb jogszabályokkal is összhangban kell kitölteni. 3. A mintákban a szakaszok számozása nem feltétlenül folyamatos, figyelemmel az 1. pontban hivatkozott irányelvi mintákban foglaltakra. 4. A Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozás kérdése tekintetében lásd a Kbt a szerinti tájékoztatóban foglaltakat. A Közbeszerzési Megállapodás (GPA) kapcsán lásd az Európai Unió Tanácsának 94/800/EK határozatát (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások Uruguayi Fordulóján ( ) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről, valamint ennek 4. mellékletét a Közbeszerzési Megállapodásról. A hivatkozott tájékoztató mellett a Kbt. a közösségi joggal összhangban jelzi a GPA hatálya alá tartozást: ezek azok az esetek, mikor az értékhatárok SDR-nek megfelelő euróban kerültek meghatározásra (és ezeket az értékhatárokat eléri vagy meghaladja a becsült érték). 5. A Címzett rovat a táblázatos részekben az adott szervezeten belüli releváns egységet vagy személyt jelölhet. Ennek elsősorban a felhívások, kiírások esetén van jelentősége (pl. ahova címezni kell az ajánlatokat vagy a tájékoztatáskérést). 6. Az ajánlatkérő/kiíró típusa című pontokban amelyek kitöltése nem kötelező a közjogi szervezet alatt a Kbt a (1) bekezdésének i) pontja szerinti szervezeteket, valamint a Kbt a (1) bekezdésében felsorolt egyéb, az i) pontban foglaltaknak megfelelő szervezeteket kell érteni. 7. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés az ajánlatkérő által adott meghatározás, amely segíti és egyszerűsíti az adott közbeszerzés, illetőleg szerződés beazonosítását, és egyben kifejezi annak lényegét, jellegét. E pontok kitöltése nem kötelező. 8. Az ajánlatkérő/kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám című pontokban a saját ügyiratszám megjelölésére van lehetőség. 1

2 9. A szerződés száma az eljárás eredményéről szóló tájékoztatókban azt jelzi, ahogyan az ajánlatkérő maga nyilvántartja a szerződést (ez lehet ügyiratszám szerinti megjelölés is). 10. A szolgáltatási kategória című pontokban az adott esettől függően a Kbt. 3. melléklete, illetőleg 4. melléklete szerinti megfelelő kategória számot kell megadni. 11. A Nómenklatúra (nómenklatúrák) kapcsán lásd a Közös Közbeszerzési Szójegyzékről (CPV) szóló közösségi rendeletet és módosítását (jelenleg érvényes: a 2151/2003/EK bizottsági rendelettel módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet), illetőleg a közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúra tárgyában az IM rendeletet. 12. A NUTS-kódok (statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) Magyarország tekintetében is elérhetők a következő címen: A nyelvek megadása (pl. az(ok) a nyelv(ek), amelye(ke)n az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók ) kapcsán az Egyéb ország alatt érteni kell a fel nem sorolt új EU-tagállamokat, valamint az Európai Unión kívüli országokat is. A magyar nyelv feltüntetése HU -ként szerepel. 14. A hirdetmény nem kötelező jellegű? kérdést tartalmazó pontokban a NEM válasz megjelölése jelenti azt, hogy a hirdetmény közzététele kötelező (az adott esettől függően az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy a Közbeszerzési Értesítőben), az IGEN válasz megjelölése pedig azt jelenti, hogy a hirdetmény közzététele nem kötelező (az adott esettől függően az Európai Unió Hivatalos Lapjában vagy a Közbeszerzési Értesítőben). Lásd a Kbt.-ben foglaltakat a hirdetmények kötelező és lehetséges közzétételéről, valamint a jelen rendelet 9. -ának (2) (3) bekezdését. 15. Az adott esetben fordulatok azt jelzik, hogy csak a releváns, alkalmazható vagy alkalmazásra kerülő esetekben kell kitölteni az adott pontokat. 16. Az előzetes összesített tájékoztatókban és az időszakos előzetes tájékoztatókban (nem eljárás meghirdetése) a részekre vonatkozó információk nem feltétlenül a részajánlattételre (Kbt. 50. (3) bekezdése) utalnak. 17. Ha a Közbeszerzési Értesítőben történő meghirdetést, közzétételt kell feltüntetni, a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt. 18. A jelen rendelet 1. -a szerinti minták esetében a hirdetmény feladásának dátumát a Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A többi hirdetményi minta esetében a hirdetmény feladásának dátumát az ajánlatkérő (kérelmező) tölti ki. 19. A jelen rendelet 1. -ában meghatározott minták szerinti hirdetmények módosítása vagy visszavonása esetében az 1. szerinti adott mintát kell értelemszerűen újra kitölteni úgy, hogy az Egyéb információk körében kell meghatározni a hirdetmény célját (módosítás vagy visszavonás), meg kell adni a korábbi hirdetményre vonatkozó információt, továbbá módosítás esetén a módosított pontokat kell újra kitölteni. 2

3 1. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt át. 2. A becsült értéket a Kbt.-vel összhangban ÁFA nélkül kell érteni (Kbt ). 3. Az eljárás tervezett kezdőnapja alatt a közbeszerzés tervezett megkezdését kell érteni. (A közbeszerzés megkezdése kapcsán lásd a Kbt ának (2) bekezdését.) 3

4 2. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt, meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, illetőleg gyorsított eljárás szabályait. Építési koncesszió esetén a Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásban a 4. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni. 2. A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást jelent, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi felhívást jelent. 3. Az I.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését, illetőleg ának (1) bekezdését, ának (5) bekezdését is. 4. Az I.3) pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges (Kbt (3) bekezdésének b) pontja, 120. (1) bekezdésének c) pontja). 5. Az I.4) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlatot érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni. 6. A II.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt át. 7. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt át. 8. A II.1.4) pontban amelynek kitöltése nem kötelező az IGEN válasz megjelölése csak akkor lehetséges, ha a Kbt a (1) bekezdésének c), d), e) illetőleg g) pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott kormányrendeletek lehetővé teszik a keretmegállapodásos eljárás alkalmazását. Egyéb esetekben a Kbt. IV. fejezete alapján nem alkalmazható keretmegállapodásos eljárás. 9. A II.1.6) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését, valamint 58. -át, illetőleg 51. -ának (3) bekezdését. (A közbeszerzési műszaki leírás, az 58. (5) bekezdésében és az 51. (3) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.) 10. A II.1.9) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, elő kell írnia az Egyéb információk körében, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire) lehet részajánlatot tenni (Kbt. 50. (3) bekezdése). 11. A II.1.10) pont kapcsán lásd a Kbt át. 12. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) (2) bekezdését is. 13. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt át, 37. -ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) a irányadó. 14. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit. 15. A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését. 16. A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt át. 4

5 17. A III.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (4) bekezdését, át és 71. -át, illetőleg át. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt ának (5) bekezdése kapcsán lásd a 101. (2) bekezdését és a 102. (6) bekezdését.) E pontban az alvállalkozókra, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel összhangban. 18. A III.2.1) pontban kell meghatározni az alkalmasság megítélésével kapcsolatban a Kbt ának (2) bekezdésében foglaltakat is. 19. A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (3) bekezdését is. 20. A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (2) bekezdését. 21. A IV.1) pont kapcsán lásd a Kbt át, át, ának (6) bekezdését, át. 22. A IV.1.1) pontban az IGEN válasz megjelölése esetén az Egyéb információk körében kell megjelölni azokat, akiket az eljárásban való részvételre az ajánlatkérő meg kíván hívni, valamint ott kell arra a lehetőségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül az eljárásban való részvételre mindazok jelentkezhetnek a részvételi felhívás alapján, akik alkalmasak a szerződés teljesítésére (Kbt (4) bekezdése). 23. A IV.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt át. 24. A IV.1.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt át. 25. A IV.1.3.2) pont kitöltése akkor szükséges, ha az ajánlatkérő a korábban közzétett hirdetményben (dokumentációban) foglaltakat módosítja vagy a korábbi hirdetményt visszavonja (lásd a Kbt ának (1) bekezdését, 76. -ának (1) (2) bekezdését, illetőleg ának (2) bekezdését). 26. A IV.1.4) pont Kbt.-vel összhangban történő kitöltése csak meghívásos vagy tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén lehetséges (Kbt. 123., 130. ). Így meghívásos eljárás esetén keretszámot lehet meghatározni, tárgyalásos eljárás esetén pedig létszámot vagy keretszámot. A pont kitöltése esetén a rangsorolás módját az Egyéb információk körében kell megadni (Kbt (4) bekezdése, 130. (6) bekezdése). 27. A IV.2) pontot a Kbt ával összhangban a következők szerint kell kitölteni az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: a B1) pontban kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát (csökkenő fontossági sorrendben; azonos súlyszámok esetén is egymást követően kell megadni a részszempontokat és súlyszámukat); a B2) pont megjelölése nem lehetséges (Kbt. 57. (5) bekezdése); a pontszám alsó és felső határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) az Egyéb információk körében kell megadni azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható (Kbt. 57. (5) bekezdése, 120. (3) bekezdése). 5

6 Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz (Kbt. 57. (4) bekezdésének e) pontja), az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az Egyéb információk körében. 28. A IV.3.2) pontban a dokumentáció (Kbt. 54., 41. (5) bekezdése) beszerzésére vonatkozó feltételeket kell megadni. E pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges (Kbt (3) bekezdésének b) pontja, 120. (1) bekezdésének c) pontja). Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén ha az ajánlatkérő részvételi dokumentációt (Kbt ) is készít a részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat az Egyéb információk körében kell megadni. 29. A IV.3.3) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlattételi határidőt érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi határidőt (Kbt (4) bekezdésének a) pontja) kell érteni. Lásd a Kbt át, illetőleg át, valamint gyorsított eljárás esetén a Kbt ának (2) bekezdését. át. 30. A IV.3.4) pont kapcsán lásd a Kbt a (4) bekezdésének e) pontját és A IV.3.6) pont kapcsán a Kbt ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni). E pontban tehát a Kbt.-ben előírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi időtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérő, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerződéskötési időpontot a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően (99. (2) bekezdése) az Egyéb információk körében kell megadni. (Meghívásos eljárás esetén az ajánlati kötöttség időtartamáról az ajánlattételi felhívásban kell rendelkezni; Kbt (1) bekezdésének k) pontja.) 32. A IV.3.7.1) pont kapcsán a Kbt ának (2) bekezdésével összhangban kell eljárni. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt a (4) bekezdésének c) pontjával és ának (2) bekezdésével összhangban az Egyéb információk körében kell rendelkezni (a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak). 33. A IV.3.7.2) pont kapcsán lásd a Kbt át és 80. -ának (1) bekezdését. Az ajánlatok felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt a (4) bekezdésének b) pontjával, ával és ának (1) bekezdésével összhangban az Egyéb információk körében kell rendelkezni (a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje). A részvételi jelentkezések felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik a részvételi határidő lejártának időpontjával. 34. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését is. 35. A VI.3) pont kapcsán lásd a Kbt ának (2) bekezdését. 36. A VI.4) pontban kell megadni azokat az egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen szereplő) információkat, melyek megadása a Kbt. alapján kötelező az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása a Kbt. szerint az ajánlatkérő döntésétől függően kötelező vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd az eljárás fajtájától is függően a 6

7 Kbt. következő rendelkezéseit: 13. (4) bekezdése, 48. (2) bekezdése, 50. (3) bekezdése, 51. (3) bekezdése, 53. (3) (4) bekezdése, 54. (2) bekezdése, 56. (4) bekezdése, 57. (5) bekezdése, 58. (1), (5) bekezdése, 59. (1) (2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. (1) bekezdése, 71. (1) bekezdése, 79. (2) (3) bekezdése, 83. (1) (2) bekezdése, 91. (2) bekezdése, 99. (1) bekezdése; 101. (3) bekezdése, (4) bekezdésének b) d) pontja, 102. (1) bekezdése, 103. (4) bekezdése, 104. (1) bekezdése, 105. (1) bekezdése, 109. (2) (3) bekezdése, 112. (1) (2) bekezdése, 123. (4) bekezdése, 130. (4), (6) bekezdése. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt ának (2) bekezdését is.) A VI.4) pontban hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén meg kell adni a tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokolását (lásd a Kbt (2) bekezdését, 125. (6) bekezdését). 7

8 3. melléklet 1. A hirdetmény (Kbt. 44. (1) bekezdése szerinti közzététele) kapcsán lásd a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt, meghívásos, hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, illetőleg gyorsított eljárást, valamint egyszerűsített eljárást (Kbt (8) bekezdése). A Kbt (2) bekezdése szerinti, a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatóra szintén a 3. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell megfelelően alkalmazni. Építési koncesszió, valamint a Kbt (1) bekezdése szerinti koncessziós jogosult eljárása esetében a Kbt. IV. fejezete szerinti eljárás végén a 14. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni a Közbeszerzési Értesítőben történő kötelező közzétételre (Kbt (3) bekezdése, 144. (4) bekezdése). Ha azonban az ajánlatkérő ezen eljárások végén az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót a Kbt. 44. (1) bekezdése szerinti módon is közzé kívánja tenni, e célból a 3. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell megfelelően alkalmaznia (lásd a Kbt át, e rendelet 9. -ának (2) bekezdését). 2. A II.1) pont kapcsán meghatározott szolgáltatások esetén a hirdetmény közzétételére vonatkozó egyetértés vagy egyet nem értés tekintetében lásd a Kbt ának (8) bekezdését és ának (2) bekezdését. Ha az ajánlatkérő nem ért egyet a hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a Kbt ának (1) bekezdése szerinti módon nem kerül közzétételre. 3. A II.2) pontban amelynek kitöltése nem kötelező az IGEN válasz megjelölése csak akkor lehetséges, ha a Kbt a (1) bekezdésének c), d), e) illetőleg g) pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott kormányrendeletek lehetővé teszik a keretmegállapodásos eljárás alkalmazását. Egyéb esetekben a Kbt. IV. fejezete alapján nem alkalmazható keretmegállapodásos eljárás. (Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás első részéről készített tájékoztatóban az IGEN választ, az eljárás második részéről készített tájékoztatóban pedig a NEM választ kell megjelölni.) 4. A II.6) pont kapcsán lásd a Kbt át. 5. A IV.2) pontban az összességében legelőnyösebb ajánlat szerinti bírálati szempont alkalmazása esetén a súlyszámot (Kbt. 57. (3) bekezdésének b) pontja) is fel kell tüntetni. Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszempontokat is meghatározott (Kbt. 57. (4) bekezdésének e) pontja), az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az Egyéb információk körében. 6. Az V.1) pont (és alatti pontok) többszöri kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, és a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötnie (Kbt. 50. (3) bekezdése, 99. (1) bekezdése). Ha az ajánlatkérő a Kbt ának (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, az V.1) pontot ezen ajánlattevő és ajánlata tekintetében kell kitölteni. (Ebben az esetben a Kbt ának (1) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevővel kapcsolatos információk tekintetében lásd a VI.7) pontot.) 8

9 Az V.1) pont (és alatti pontok) többszöri értelemszerű kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén (lásd a 3. pontban írtakat) az eljárás első része tekintetében szintén lehetséges (keretmegállapodást kötő ajánlattevők). (A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.) 7. Az V.2.1) pontot a nyertes ajánlattevő(k) ajánlatában foglaltak alapján kell kitölteni (lásd a Kbt át, illetőleg át, valamint ának (2) bekezdését is). 8. A VI.3) pontot nem kell kitölteni, ha szerződéskötésre nem kerül sor (Kbt. 92., 99. (3) bekezdése, 115., 121. (7), (9) bekezdése). 9. A VI.4) pontban a részajánlatokat bele kell számítani az ajánlatok számába. Ugyanakkor egy ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlattétele egy ajánlatnak számít. 10. A VI.7) pontban az ajánlatkérőnek kivéve a Kbt ának (1) bekezdése szerinti esetben a következő információkat meg kell adnia: az eredményhirdetés időpontja (Kbt. 94., 127. (4) bekezdése), kivéve a Kbt ának (1) bekezdése és ának (4) bekezdése szerinti esetben; ha az eljárás eredménytelen, illetőleg szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka (Kbt. 92., 99. (3) bekezdése, 115., 121. (7), (9) bekezdése); ha az ajánlatkérő a Kbt ának (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, a Kbt ának (1) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevő neve, címe és az ellenszolgáltatás összege. Ha az ajánlatkérő a Kbt ának (1) bekezdése alapján egyszerűsített közbeszerzési eljárást alkalmazott, a hirdetmény értelemszerű kitöltése mellett egyben hivatkoznia kell a VI.7) pontban arra, hogy a Kbt ának (1) bekezdését alkalmazta. Ha az ajánlatkérő a Kbt ának (1) bekezdése alapján nem folytatott le a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást, a hirdetmény értelemszerű kitöltése mellett egyben hivatkoznia kell a VI.7) pontban arra, hogy a Kbt ának (1) bekezdését alkalmazta. 11. A Melléklet kitöltése során az irányelvekkel és a Kbt.-vel összhangban a következők szerint kell eljárni: a IV.1.1.1) a) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (2) bekezdésének a) pontját; a IV.1.1.1) b) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (2) bekezdésének b) pontját; a IV.1.1.1) c) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (2) bekezdésének d) pontját; a IV.1.1.1) d) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (2) bekezdésének c) pontját; a IV.1.1.2) e) pont kitöltése kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését és a (2) bekezdésének a) pontját; a IV.1.1.2) f) pont kitöltése kapcsán lásd a Kbt a (4) bekezdésének a) pontját; a IV.1.1.2) g) pont kitöltése kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének b) pontját; a IV.1.1.2) h) pont kitöltése kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének c) pontját; a IV.1.1.2) i) pont kitöltése kapcsán lásd a Kbt a (3) bekezdésének a) pontját és a (4) bekezdésének b) pontját; a IV.1.1.2) j) pont kitöltése kapcsán lásd a Kbt a (3) bekezdésének b) pontját; a IV.1.1.2) k) pont kitöltése kapcsán lásd a Kbt ának (5) bekezdését; 9

10 ha az ajánlatkérő a Kbt ának (6) bekezdése szerint járt el, a Melléklet kitöltése nélkül az Egyéb információk körében kell megadnia, hogy a Kbt ának (6) bekezdése szerint járt el, és egyben azt, hogy a 125. (2) bekezdése a) pontjának vagy (4) bekezdése a) pontjának esete állt fenn; ha az ajánlatkérő keretmegállapodásos eljárást (második rész) alkalmazott (lásd a 3. pontban írtakat), a Melléklet kitöltése nélkül az Egyéb információk körében kell megadnia, hogy a megkötött keretmegállapodás alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. 10

11 4. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. IV. fejezete szerinti, az építési koncesszió esetére vonatkozó eljárási szabályokat (Kbt ). Lásd különösen a Kbt ának (1) bekezdését. (A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást jelent, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi felhívást jelent.) 2. Az I.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését, illetőleg ának (1) bekezdését is. 3. Az I.3) pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges (Kbt (3) bekezdésének b) pontja, 120. (1) bekezdésének c) pontja). 4. Az I.4) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlatot érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni. 5. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt át, 50. -ának (1) bekezdését, valamint 58. -át, illetőleg 51. -ának (3) bekezdését. (A közbeszerzési műszaki leírás, az 58. (5) bekezdésében és az 51. (3) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.) 6. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) (2) bekezdését is. 7. A II.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt a (1) bekezdésének a) pontját és (5) bekezdését. 8. A III.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (5) bekezdését és ennek megfelelően alkalmazva a Kbt ának (4) bekezdését, át, 65. -ának (1) bekezdését, ának (1) bekezdését, 67. -ának (2) bekezdését, át és 71. -ának (3) bekezdését, illetőleg ának (3) bekezdését. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt ának (5) bekezdése kapcsán lásd a 101. (2) bekezdését és a 102. (6) bekezdését.) 9. A III.1.1) pontban kell meghatározni az alkalmasság megítélésével kapcsolatban a Kbt ának (2) bekezdésében foglaltakat is (lásd a Kbt ának (5) bekezdését is). 10. A IV.1) pontot a Kbt ának (1), (3) (5) bekezdésével és ának a) pontjával összhangban kell kitölteni. Így e pontban kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát; a pontszám alsó és felső határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) az Egyéb információk körében kell megadni azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható (Kbt. 57. (5) bekezdése, 120. (3) bekezdése). Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz (Kbt. 57. (4) bekezdésének e) pontja), az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az Egyéb információk körében. 11. A IV.2.2) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlattételi határidőt érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi határidőt (Kbt (4) bekezdésének a) pontja) kell érteni. Lásd a Kbt ának b) pontját. 11

12 12. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (2) bekezdését. 13. A VI.3) pontban meg kell adni a következő információkat: a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje; az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje (lásd a Kbt ának (1) bekezdését vagy a (4) bekezdésének b) pontját és ának (1) bekezdését); az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak (lásd a Kbt ának (2) bekezdését vagy a (4) bekezdésének c) pontját és ának (2) bekezdését); az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; lásd a Kbt át, 99. -ának (2) bekezdését; e pontban tehát a Kbt.-ben előírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi időtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérő, hosszabbat azonban igen). A VI.3) pontban kell megadni továbbá azokat az egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen szereplő) információkat, melyek megadása a Kbt. alapján kötelező az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása a Kbt. szerint az ajánlatkérő döntésétől függően kötelező vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd az eljárás fajtájától is függően a Kbt. következő rendelkezéseit: 13. (4) bekezdése, 48. (2) bekezdése, 50. (3) bekezdése, 51. (1), (3) bekezdése, 52., 53. (1) bekezdése (26. ), 53. (3) (4) bekezdése, 54. (2) bekezdése, 56. (4) bekezdése, 57. (5) bekezdése, 58. (1), (5) bekezdése, 59. (1) (2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. (1) bekezdése, 79. (2) (3) bekezdése, 83. (1) (2) bekezdése, 91. (2) bekezdése, 99. (1) bekezdése; 101. (3) bekezdése, (4) bekezdésének d) e) pontja, 102. (1) bekezdése, 103. (4) bekezdése, 104. (1) bekezdése, 109. (2) (3) bekezdése, 112. (1) (2) bekezdése, 123. (3) (4) bekezdése, 130. (3) (4), (6) bekezdése; 139. (1) bekezdése, 140. (1) bekezdésének b) pontja. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt ának (2) bekezdését is.) Ha az építési koncesszió egyben a koncesszióról szóló évi XVI. törvény (koncessziós törvény) hatálya alá is tartozik, az ajánlatkérőnek a VI.3) pontban erre is utalnia kell, és egyben a koncessziós törvényt is megfelelően alkalmazva kell megadnia az egyéb információkat (lásd a Kbt át). 12

13 5. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt át. Lásd különösen a Kbt ának (5) bekezdését. (A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást jelent, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi felhívást jelent.) 2. Az I.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését, illetőleg ának (1) bekezdését is. 3. Az I.3) pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges (Kbt (3) bekezdésének b) pontja, 120. (1) bekezdésének c) pontja). 4. Az I.4) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlatot érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni. 5. A II.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt át. 6. A II.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését, valamint 58. -át, illetőleg 51. -ának (3) bekezdését. (A közbeszerzési műszaki leírás, az 58. (5) bekezdésében és az 51. (3) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.) 7. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) (2) bekezdését is. 8. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit. 9. A III.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (4) bekezdését, 65. -ának (1) bekezdését, 66. -ának (1) bekezdését, 67. -ának (2) bekezdését, át és 71. -a (1) bekezdésének b) pontját, (4) bekezdését, illetőleg a (1) bekezdésének b) pontját, (4) bekezdését. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt ának (5) bekezdése kapcsán lásd a 101. (2) bekezdését és a 102. (6) bekezdését.) E pontban a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel összhangban. E pontban kell meghatározni az alkalmasság megítélésével kapcsolatban a Kbt ának (2) bekezdésében foglaltakat is. 10. A IV.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1), (5) (6) bekezdését. 11. A IV.1.2.1) pont kitöltése nem kötelező (Kbt (2) bekezdése). 12. A IV.1.2.2) pontban meg kell adni azon építési koncesszióra vonatkozó hirdetményt, amelyet a koncessziós jogosult nyert el. E pont további kitöltése akkor szükséges, ha a koncessziós jogosult a korábban közzétett hirdetményben (dokumentációban) foglaltakat módosítja vagy a korábbi hirdetményt visszavonja (lásd a Kbt ának (1) bekezdését, 76. -ának (1) (2) bekezdését, illetőleg ának (2) bekezdését). Az Egyéb információk körében egyértelművé kell tenni, hogy a IV.1.2.2) pontban megadott korábbi közzététel az előzőekben említett melyik esetre utal. 13. A IV.2) pontot a Kbt ával összhangban a következők szerint kell kitölteni az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: a B1) pontban kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát (csökkenő fontossági sorrendben; 13

14 azonos súlyszámok esetén is egymást követően kell megadni a részszempontokat és súlyszámukat); a B2) pont megjelölése nem lehetséges (Kbt. 57. (5) bekezdése); a pontszám alsó és felső határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) az Egyéb információk körében kell megadni azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható (Kbt. 57. (5) bekezdése, 120. (3) bekezdése). Ha a koncessziós jogosult a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz (Kbt. 57. (4) bekezdésének e) pontja), az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az Egyéb információk körében. 14. A IV.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (7) bekezdését az ajánlattételi határidő tekintetében, illetőleg a Kbt át és ának (7) bekezdését a részvételi határidő tekintetében. A határidő lejártának pontos időpontját az Egyéb információk körében kell megadni. 15. A IV.3.3) pont kapcsán mely meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén töltendő ki lásd a Kbt a (4) bekezdésének e) pontját és át. 16. A IV.3.5) pont kapcsán mely nyílt eljárás esetén töltendő ki a Kbt ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni). E pontban tehát a Kbt.-ben előírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi időtartamot nem határozhat meg a koncessziós jogosult, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerződéskötési időpontot a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően (99. (2) bekezdése) az Egyéb információk körében kell megadni. (Meghívásos eljárás esetén az ajánlati kötöttség időtartamáról az ajánlattételi felhívásban kell rendelkezni; Kbt (1) bekezdésének k) pontja.) 17. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (2) bekezdését. 18. A VI.3) pontban meg kell adni a következő információkat: a kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód (lásd a Kbt át, 71. -ának (3) bekezdését, (101. -ának (2) bekezdését), ának (3) bekezdését); az ajánlattételi határidő/részvételi határidő lejárta (időpont; lásd a 14. pontot és a Kbt a (4) bekezdésének a) pontját); az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje (lásd a Kbt ának (1) bekezdését vagy a (4) bekezdésének b) pontját és ának (1) bekezdését); az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak (lásd a Kbt ának (2) bekezdését vagy a (4) bekezdésének c) pontját és ának (2) bekezdését). A VI.3) pontban kell megadni továbbá azokat az egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen szereplő) információkat, melyek megadása a Kbt. alapján kötelező az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása a Kbt. szerint a koncessziós jogosult döntésétől függően kötelező vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd az eljárás fajtájától is függően a Kbt. következő rendelkezéseit: 13. (4) bekezdése, 48. (2) bekezdése, 50. (3) bekezdése, 51., 52., 53. (1), (3) (4) bekezdése, 54. (2) bekezdése, 56. (4) bekezdése, 57. (5) bekezdése, 58. (1), (5) bekezdése, 59. (1) (2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. (1) bekezdése, 71. (1) bekezdése, 79. (2) (3) bekezdése,

15 (1) (2) bekezdése, 91. (2) bekezdése, 99. (1) bekezdése; 101. (3) bekezdése, (4) bekezdésének d) pontja, 102. (1) bekezdése, 103. (4) bekezdése, 104. (1) bekezdése, 105. (1) bekezdése, 109. (2) (3) bekezdése, 112. (1) (2) bekezdése, 123. (3) (4) bekezdése, 130. (3) (4), (6) bekezdése; 144. (5) bekezdése. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt ának (2) bekezdését is.) 15

16 6. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt át. Az Egyes ágazatokban kifejezés utal arra (a 2001/78/EK irányelvvel összhangban), hogy a Kbt. V. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó. 2. A becsült értéket a Kbt.-vel összhangban ÁFA nélkül kell érteni (Kbt ). 3. Az eljárás tervezett kezdőnapja alatt a közbeszerzés tervezett megkezdését kell érteni. (A közbeszerzés megkezdése kapcsán lásd a Kbt ának (3) bekezdését.) 4. A közbeszerzési eljárás fajtájának megadása kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését (és ának (5) bekezdését). Keretmegállapodásos eljárás tervezett alkalmazása (Kbt (4) bekezdése) esetén az ilyen eljárás első része szerinti eljárást kell megadni (Kbt (1) bekezdése), egyben az Egyéb információk körében lehet a keretmegállapodásos eljárás tervezett alkalmazására utalni. 5. Az Egyéb információk kapcsán lásd a Kbt ának (4) bekezdését, valamint ának (1) bekezdését is. 16

17 7. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. V. fejezete szerinti nyílt eljárás, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárás szabályait, továbbá az V. fejezet szerinti keretmegállapodásos eljárás első részére vonatkozó szabályokat (Kbt (1) bekezdése). Az Egyes ágazatokban kifejezés utal arra (a 2001/78/EK irányelvvel összhangban), hogy a Kbt. V. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó. 2. A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást jelent, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi felhívást jelent. 3. Az I.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését, illetőleg ának (1) bekezdését is. 4. Az I.3) pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges (Kbt (3) bekezdésének b) pontja, 120. (1) bekezdésének c) pontja). 5. Az I.4) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlatot érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni. 6. A II.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését (167. -át). 7. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt át (167. -át). 8. A II.1.4) pontban amelynek kitöltése kötelező az IGEN válasz megjelölése a Kbt ának (1) bekezdése szerinti eljárásra és keretmegállapodás (Kbt pontja, 233. (4) (5) bekezdése) megkötésére utal. 9. A II.1.6) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését, valamint át, illetőleg 51. -ának (3) bekezdését (198. -ának (1) bekezdését). (A közbeszerzési műszaki leírás és a 198. (1) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.) 10. A II.1.9) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, elő kell írnia az Egyéb információk körében, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire) lehet részajánlatot tenni (Kbt. 50. (3) bekezdése). 11. A II.1.10) pont kapcsán lásd a Kbt át, illetőleg át. 12. A II.1.11) pont kapcsán lásd a Kbt ának (5) és (8) bekezdését. 13. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) (2) bekezdését is. 14. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt át, 37. -ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) a irányadó. 15. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit. 17

18 16. A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését. 17. A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt át. 18. A III.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (4) bekezdését, át. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt ának (5) bekezdése kapcsán lásd a 101. (2) bekezdését és a 102. (6) bekezdését.) E pontban az alvállalkozókra, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel összhangban. 19. A III.2.1) pontban kell meghatározni az alkalmasság megítélésével kapcsolatban a Kbt ának (2) bekezdésében foglaltakat is. 20. A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (3) bekezdését is. 21. A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (2) bekezdését. 22. A IV.1) pont kapcsán lásd a Kbt át, át, át, ának (1) bekezdését. Keretmegállapodásos eljárás (Kbt (4) bekezdése) esetén az ilyen eljárás első része szerinti eljárást kell megadni (Kbt (1) bekezdése), egyben a II.1.4) pontot megfelelően ( IGEN ) ki kell tölteni. 23. A IV.1.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt át. 24. A IV.1.1.2) pont kitöltése akkor szükséges, ha az ajánlatkérő a korábban közzétett hirdetményben (dokumentációban) foglaltakat módosítja vagy a korábbi hirdetményt visszavonja (lásd a Kbt ának (1) bekezdését, 76. -ának (1) (2) bekezdését, illetőleg ának (2) bekezdését). 25. A IV.1.2) pont Kbt.-vel összhangban történő kitöltése csak meghívásos vagy tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén lehetséges (Kbt ). A pont kitöltése esetén a rangsorolás módját az Egyéb információk körében kell megadni (Kbt (5) bekezdése). 26. A IV.2) pontot a Kbt ával összhangban a következők szerint kell kitölteni az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: a B1) pontban kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát (csökkenő fontossági sorrendben; azonos súlyszámok esetén is egymást követően kell megadni a részszempontokat és súlyszámukat); a B2) pont megjelölése nem lehetséges (Kbt. 57. (5) bekezdése); a pontszám alsó és felső határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) az Egyéb információk körében kell megadni azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható (Kbt. 57. (5) bekezdése, 120. (3) bekezdése). Ha az ajánlatkérő a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz (Kbt. 57. (4) bekezdésének e) pontja), az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az Egyéb információk körében. 27. A IV.3.2) pontban a dokumentáció (Kbt. 54., 41. (5) bekezdése) beszerzésére vonatkozó feltételeket kell megadni. E pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelező, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelező, de lehetséges (Kbt (3) bekezdésének b) 18

19 pontja, 120. (1) bekezdésének c) pontja). Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén ha az ajánlatkérő részvételi dokumentációt (Kbt ) is készít a részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat az Egyéb információk körében kell megadni. 28. A IV.3.3) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlattételi határidőt érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi határidőt (Kbt (4) bekezdésének a) pontja) kell érteni. Lásd a Kbt át és át. át. 29. A IV.3.4) pont kapcsán lásd a Kbt a (4) bekezdésének e) pontját és A IV.3.6) pont kapcsán a Kbt ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni). E pontban tehát a Kbt.-ben előírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi időtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérő, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerződéskötési időpontot a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően (99. (2) bekezdése) az Egyéb információk körében kell megadni. (Meghívásos eljárás esetén az ajánlati kötöttség időtartamáról az ajánlattételi felhívásban kell rendelkezni; Kbt (1) bekezdésének k) pontja.) 31. A IV.3.7.1) pont kapcsán a Kbt ának (2) bekezdésével összhangban kell eljárni. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt a (4) bekezdésének c) pontjával és ának (2) bekezdésével összhangban az Egyéb információk körében kell rendelkezni (a részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak). 32. A IV.3.7.2) pont kapcsán lásd a Kbt át és 80. -ának (1) bekezdését. Az ajánlatok felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik az ajánlattételi határidő lejártának időpontjával (Kbt ). Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt a (4) bekezdésének b) pontjával, ával és ának (1) bekezdésével összhangban az Egyéb információk körében kell rendelkezni (a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje). A részvételi jelentkezések felbontásának (kezdő) időpontja tehát megegyezik a részvételi határidő lejártának időpontjával (Kbt ). 33. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését is. 34. A VI.3) pont kapcsán lásd a Kbt ának (2) bekezdését. 35. A VI.4) pontban kell megadni azokat az egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen szereplő) információkat, melyek megadása a Kbt. alapján kötelező az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása a Kbt. szerint az ajánlatkérő döntésétől függően kötelező vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd az eljárás fajtájától is függően a Kbt. következő rendelkezéseit: 13. (4) bekezdése, 48. (2) bekezdése, 50. (3) bekezdése, 51. (3) bekezdése (190., 198. (1) bekezdése), 53. (3) (4) bekezdése, 54. (2) bekezdése, 56. (4) bekezdése, 57. (5) bekezdése, 59. (1) (2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. (1) bekezdése, 71. (1) bekezdése, 79. (2) (3) bekezdése, 83. (1) (2) bekezdése, 91. (2) bekezdése, 99. (1) bekezdése; 101. (3) bekezdése, (4) bekezdésének b) d) pontja, 102. (1) bekezdése, 103. (4) bekezdése, 104. (1) bekezdése, 105. (1) bekezdése, 109. (2) (3) bekezdése, 112. (1) (2) bekezdése; 190. (1) 19

20 bekezdése, 192., 199. (3) bekezdése, 204. (5) bekezdése, ának (5) bekezdése, 233. (2) bekezdése, 234. (3) bekezdése, ának (1) bekezdése. (Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt ának (2) bekezdését is.) 36. A C. melléklet kitöltése során az irányelvvel és a Kbt.-vel összhangban a következők szerint kell eljárni: az a) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (5) bekezdésének a) pontját; a b) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (5) bekezdésének d) pontját; a c) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (5) bekezdésének b) pontját; a d) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (5) bekezdésének e) pontját; az e) pont kitöltése esetén lásd a Kbt a (5) bekezdésének c) pontját. 20

21 8. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt át, át, illetőleg ának (1) bekezdését. Az Egyes ágazatokban kifejezés utal arra (a 2001/78/EK irányelvvel összhangban), hogy a Kbt. V. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó. 2. Az I.3) pont kitöltése nem kötelező, de lehetséges (Kbt (1) bekezdésének s) pontja). 3. Az I.4) pontban a szándéknyilatkozat fogalma kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének c) pontját. 4. A II.3) pontok kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének a) pontját (és át). A becsült értéket a Kbt.-vel összhangban ÁFA nélkül kell érteni (Kbt ). 5. A II.4) pontok kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének c) pontját. 6. A II.5) pontokban meg kell adni a következő információkat: a szándéknyilatkozatok benyújtására vonatkozó határidő lejártának pontos időpontját (Kbt (2) bekezdésének c) pontja); az(oka)t a nyelve(ke)t, amelye(ke)n a szándéknyilatkozatok benyújthatók (Kbt (2) bekezdésének c) pontja). 7. A Mellékletben a Kbt.-vel összhangban a következő pontokat minden esetben ki kell tölteni: AIV.1) pont (lásd a Kbt a (2) bekezdésének b) pontját); AIV.2.2) pont az eljárás (eljárások; lásd a B. mellékletet is) indításának tervezett napja tekintetében (lásd a Kbt a (2) bekezdésének d) pontját). 8. Az AII.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését (167. -át). 9. Az AII.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt át (167. -át). 10. Az AII.1.3) pontban az IGEN válasz megjelölése a Kbt ának (1) bekezdése szerinti eljárásra és keretmegállapodás (Kbt pontja, 233. (4) (5) bekezdése) megkötésére utal. (Lásd még a 14. pontot is.) 11. Az AII.1.7) pont kapcsán, ha az ajánlatkérő lehetővé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, elő kell írnia az Egyéb információk körében, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire (részeire) lehet részajánlatot tenni. 12. Az AII.2.1.1) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt át, 37. -ának (2) bekezdését (167. -át), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) a irányadó. 13. Az AIII.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (4) bekezdését, át. E pontban az alvállalkozókra, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell. 21

22 14. Az AIV.1) pont kapcsán lásd a Kbt át, át, ának (1) bekezdését. Keretmegállapodásos eljárás (Kbt (4) bekezdése) esetén az ilyen eljárás első része szerinti eljárást kell megadni (Kbt (1) bekezdése), egyben az AII.1.3) pontot megfelelően ( IGEN ) kell kitölteni. 15. Az AIV.2.1) pontban a dokumentáció (Kbt. 54., 210. (1) bekezdésének s) pontja) beszerzésére vonatkozó feltételeket lehet megadni. Ha az ajánlatkérő részvételi dokumentációt (Kbt ) is készít, a részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat az Egyéb információk körében lehet megadni. 16. Az AIV.2.2) pontban az eljárás indításának tervezett napja kapcsán lásd a Kbt ának (3) bekezdését. A teljesítés megkezdésével összefüggésben pedig lásd a Kbt ának (2) bekezdését és ának n) pontját is. 17. Az AVI.1) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) bekezdését is. 18. Az AVI.2) pont kapcsán lásd a Kbt ának (5) bekezdését, ának (3) bekezdését, ának (1) bekezdését is. 22

23 9. melléklet 1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt át, illetőleg ának (1) bekezdését. Az Egyes ágazatokban kifejezés utal arra (a 2001/78/EK irányelvvel összhangban), hogy a Kbt. V. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó. 2. Az I.3) pont kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének d) pontját és át. 3. Az I.4) pont kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének f) pontját. 4. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének b) pontját. 5. A II.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének e) pontját, át, 13. -ának (4) bekezdését. 6. A IV.1.2) pontban csak az IGEN válasz megjelölése lehetséges (lásd a Kbt ának (1) bekezdését). 7. A IV.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt a (2) bekezdésének c) pontját, (3) bekezdését. Az Egyéb válasz megjelölése esetén az Egyéb információk körében kell megfelelő tájékoztatást adni az előminősítési rendszer időtartamáról. 8. A IV.1.4) ponttal összefüggésben lásd a Kbt ának (3) bekezdését és ának (4) bekezdését, át is. 9. A VI.3) pontban meg kell adni a következő információkat: az előminősítési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, pénzügyi feltételei (Kbt (2) bekezdésének d) pontja). A VI.3) pontban adott esetben meg kell adni a következő információkat: ha a hirdetmény megismétlése a korábbi előminősítési hirdetménynek, hivatkozást a korábbi hirdetményre és közzétételének napját (lásd a Kbt ának (3) bekezdését); ha a hirdetmény módosítja a korábbi előminősítési hirdetményt, hivatkozást a korábbi hirdetményre és közzétételének napját (lásd a Kbt át). A VI.3) pont kapcsán lásd a Kbt ának (3) bekezdését, ának (1) bekezdését is. 23

24 10. melléklet 1. A hirdetmény (Kbt (1) bekezdése szerinti közzététele) kapcsán lásd a Kbt. V. fejezete szerinti nyílt eljárást, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel vagy előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, valamint egyszerűsített eljárást. A Kbt (2) bekezdése (153. (2) bekezdése) szerinti eljárásban a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatóra szintén a 10. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell megfelelően alkalmazni. A keretmegállapodásos eljárás mindkét része (Kbt ) végén hirdetményt kell közzétenni az eljárás eredményéről. Az Egyes ágazatokban kifejezés utal arra (a 2001/78/EK irányelvvel összhangban), hogy a Kbt. V. fejezete szerinti ajánlatkérő hirdetményéről van szó. 2. A II.1) pont kapcsán meghatározott szolgáltatások esetén a hirdetmény közzétételére vonatkozó egyetértés vagy egyet nem értés tekintetében lásd a Kbt ának (2) bekezdését (151. -ának (8) bekezdését és ának (2) bekezdését). Ha az ajánlatkérő nem ért egyet a hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a Kbt ának (1) bekezdése szerinti módon nem kerül közzétételre. 3. A II.2) pont kapcsán melynek kitöltése kötelező lásd a Kbt ának (4) bekezdését, át (238. -ának (5) bekezdését). A keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás első részéről (Kbt (1) bekezdése) készített tájékoztatóban az IGEN választ, az eljárás második részéről (Kbt (2) bekezdése) készített tájékoztatóban pedig a NEM választ kell megjelölni. 4. A II.6) pont kapcsán lásd a Kbt ának (1) (3) bekezdését ( át). 5. A IV.1) pont kitöltése egyszerűsített eljárás esetén nem lehetséges (lásd a VI.8) ponthoz írtakat). 6. Az V.1) pont (és alatti pontok) többszöri kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére (részeire) történő ajánlattételt, és a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötnie (Kbt. 50. (3) bekezdése, 99. (1) bekezdése). Ha az ajánlatkérő a Kbt ának (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, az V.1) pontot ezen ajánlattevő és ajánlata tekintetében kell kitölteni. (Ebben az esetben a Kbt ának (1) bekezdése szerinti nyertes ajánlattevővel kapcsolatos információk tekintetében lásd a VI.8) pontot.) Az V.1) pont (és alatti pontok) többszöri értelemszerű kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén (lásd a 3. pontban írtakat) az eljárás első része tekintetében szintén lehetséges (keretmegállapodást kötő ajánlattevők). (A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.) 7. Az V.2) pontot a nyertes ajánlattevő(k) ajánlatában foglaltak alapján kell kitölteni (lásd a Kbt át, illetőleg át és át, valamint ának (2) bekezdését is). 24

A minták kitöltési útmutatója

A minták kitöltési útmutatója 22. melléklet a /2006. ( ) IM rendelethez A minták kitöltési útmutatója Általános megjegyzések 1. E rendelet melléklete szerinti minták az egységesítés érdekében a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal

4db új, első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal 4db új első alkalommal forgalomba helyezett 8+1 fő szállítására alkalmas azonos márkájú és típusú gépkocsi beszerzése a kapcsolódó szolgáltatásokkal Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/109 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása

Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Biztonságtechnikai rendszerfelügyelet és recepciós feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/90 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta)

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése

2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése 2 Mbit/-s-os bérelt összeköttetések megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti)

8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) 8/OVSZ/2009. számú szoftverbeszerzés 2009. tájékoztató (nemzeti) Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/69 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: folyószámla-hitelkeret szerződés 300 millió forintra Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: folyószámla-hitelkeret szerződés 300 millió forintra Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 67 Ajánlatkérő: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: OTP Bank Nyrt. Képviseletében eljáró Dél-Alföldi Régió Kecskeméti Fiók Teljesítés helye:

Részletesebben

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése.

3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. 3D Torony-szimulátor beszerzése és telepítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hangkommunikációs Rendszerek beszerzése a légiforgalmi irányaítás részére (KÉ)

Hangkommunikációs Rendszerek beszerzése a légiforgalmi irányaítás részére (KÉ) Hangkommunikációs Rendszerek beszerzése a légiforgalmi irányaítás részére (KÉ) Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/34 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

22/OVSZ/2008. - Járműkarbantartás

22/OVSZ/2008. - Járműkarbantartás 22/OVSZ/2008. - Járműkarbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása

Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

6/OVSZ/2009. "Szerver hosting"

6/OVSZ/2009. Szerver hosting 6/OVSZ/2009. "Szerver hosting" Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Jogvédelmi biztosítás beszerzése

Jogvédelmi biztosítás beszerzése Jogvédelmi biztosítás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/148 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája

Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 94 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: OTP Bank Nyrt. Teljesítés helye: Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről. "Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum területén éjszakai porta-, recepciós szolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása" Közbeszerzési

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012.

GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. GEODÉZIAI MÉRÉSEK VÉGZÉSE/2012. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 8. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés

Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási, vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Légiforgalmi irányítási felelősségbiztosítási vagyonbiztosítási és D & O felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/41 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Angol és német nyelvi képzések beszerzése

Angol és német nyelvi képzések beszerzése Angol és német nyelvi képzések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben