Állapotjelentés a NIF Zrt. beruházási feladatai között szereplő, Jász-Nagykun- Szolnok megyét érintő projektekről (2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állapotjelentés a NIF Zrt. beruházási feladatai között szereplő, Jász-Nagykun- Szolnok megyét érintő projektekről (2012."

Átírás

1 Állapotjelentés a NIF Zrt. beruházási feladatai között szereplő, Jász-Nagykun- Szolnok megyét érintő projektekről (2012. november hó) 31. sz. főút JNSZ megyei szakasz 115 kn tengelyterhelésre történő megerősítése Projekt jelenlegi státusza: A projekt építési engedélyei, engedélyezési-, kiviteli- és záradékolt kisajátítási tervei rendelkezésre állnak. A területszerzés 98%-os, előzetes régészeti feltárásra nincs szükség. Az előkészítési támogatási szerződés szintén rendelkezésre áll, kivitelezési támogatási szerzőréshez szükséges adatlap minisztériumi támogatás hiányában a mai napig nem kerülhetett benyújtásra. A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. az Európai Uniós források biztos lehívhatósága érdekében Megvalósíthatósági tanulmány, NATURA 2000-es hatásbecslés, valamint a Környezetvédelmi hatáselemzés elkészítését követően az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítését is előírta. Mindezek miatt közbeszerzési eljárást kezdeményeztünk, melynek keretében a nyertes tervezővel december elején kívánunk szerződést kötni. Tekintettel az Európai Uniós ciklus adta lehetőségek időbeli korlátaira, a NIF Zrt. pályázatot fog benyújtani a megvalósításra és ezzel egyidejűleg megkezdi a kivitelezői közbeszerzési dokumentáció összeállítását és annak minőségbiztosítását. Amennyiben támogatási szerződés a közbeszerzés megjelentetéséig nem kerül aláírásra, úgy kedvezményezettként feltételes közbeszerzés lehetőségével kívánjuk meghirdetni a kivitelezést. Kockázatok: A meghosszabbított építési engedélyek én lejárnak, az építési engedélyek újabb meghosszabbításához korszerűségi felülvizsgálat válhat szükségesé, amely miatt éveket csúszhat az előkészítés. Az Előrehaladás várható ütemezése amennyiben kapunk támogatást a kivitelezés megvalósítására: Tervezett mérföldkövek Határidő Szerződéskötés EVD készítésére %-os terület rendelkezésre állása Kiviteli támogatási szerződés megkötése Mérnök szerződés megkötése Kivitelezési szerződés megkötése Munkaterület átadás Forgalomba helyezés A beruházás lezárása Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által cégjegyzékszámon bejegyezve

2 32 sz. főút Jász Nagykun Szolnok és Heves megyei szakaszainak 115 kn tengelyterhelésre történő megerősítése: Projekt előzmények: A Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériuma március 31.- én a KHEM/3313/2/2009 ikt. sz. levelében, NFÜ előkészítési konstrukción belül, feladatként határozta meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) részére, a 32. sz. főút km sz. közötti szakaszának 115 kn tengelyterhelésre történő megerősítését. A tervező kiválasztásának elindításához szükséges beszerzési adatlap, ajánlati felhívás és ajánlati dokumentációt elkészítettük és továbbítottuk a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. felé minőségbiztosítás céljából án. A projekt előkészítésének támogatásához szükséges projekt zsűri március 10-én megrendezésre került. A támogatási döntéssel kapcsolatos tájékoztató levél alapján a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. a projektjavaslat egyszerűsített előkészítési konstrukcióban történő benyújtását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a " sz. főút Jászberény elkerülő szakasz III. ütem" Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya és Előzetes Vizsgálati Dokumentációja ezen projekt keretén belül készüljön el. A tervezői közbeszerzési eljárás évben sikeresen lezárult, a nyertes vállalkozóval november 17- én a szerződés aláírásra került. Egy a tervezést megelőző egyeztetés november 24-én került megtartásra, mely alapján a tervezési munka elindult. A tervező első teljesítései február 02-án illetve március 09-én megtörténtek, melynek feltétele a tervezést érintő, előzetes mérések, vizsgálatok, egyeztetések dokumentációinak leszállítása illetve az elkészült megvalósíthatósági tanulmány, EVD tervdokumentációjának a bírálati szintű leszállítása volt. A tervezési szakasz második ütemeként a projekt egyik legfontosabb mérföldköve a környezetvédelmi hatóságtól az EVD engedély megszerzése án teljesült. Projekt jelenlegi státusza: Az EVD engedély alapján a teljes útszakasz és az utat érintő műtárgyainak engedélyezési tervdokumentáció készítése július hónapban megkezdődött. Az engedélyezési tervkészítéssel illetve tervezői előrehaladással kapcsolatban a tervezővel és a közreműködő szervezettel folyamatos egyeztetések, tervezői kooperációk kerültek megtartásra. A projekthez kapcsolódó a már korábbiakban elkészített tervrészletek még meg nem szavazott kérdéseinek eldöntése érdekében Társaságunk Közlekedési Építmény Tervtanács (Tervzsűri) üléseket hívott össze és tartott meg. Ezen Terzsűri ülések mindegyikére Tárcájuk meghívást kapott, a döntésekről készült jegyzőkönyvek megküldésre kerültek. A bírálati engedélyezési tervdokumentációt év október 17- én vettük át a tervezőtől, melynek a tervismertetője megtartásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium delegáltjának részvételével. Az engedélyezési tervdokumentáció végleges tartalommal történő leszállítása én megtörtént. A Szolnoki Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségére a tervdokumentáció engedélyezésre benyújtásra került. A tervezési munka jelenleg ütemterv és a megkötött vállalkozói illetve annak I.sz. módosítása szerint halad. A projekt tervezett mérföldkövei: - 2 -

3 Tervezett mérföldkövek Határidő Előkészítési támogatás megszerzése Szerződéskötés az engedélyezési és kiviteli tervek készítésére Engedélyezési tervek átvétele Építési engedély megszerzése Kiviteli tervek átvétele %-os terület rendelkezésre állása Kivitelezés tervezett kezdése A kivitelezés megkezdésének időpontját nagymértékben befolyásolja, hogy mely szakaszok lesznek engedély, ill. nem engedély kötelesek. Azokon az útszakaszokon ahol a tervezett beavatkozás nem lesz építési engedély köteles tevékenység ott az építési munkák korábbi időpontban is megkezdődhetnek. Ennek feltétele, hogy kivitelezési támogatási szerződés kerüljön aláírásra, melyet a tervezés előrehaladása és a forrás elvi biztosítása tükrében a NIF Zrt. kezdeményezni fog. Építési munkák leghamarabb a teljes körűen jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció elkészülte és a már addig megkötött kivitelezői Támogatási Szerződés után indulhatnak. Projekttel kapcsolatos előrehaladási probléma/aggály: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32. sz. főút Szolnok átkelési szakaszon tervezett Kolozsvári és Rékasi kerékpáros hidak szerkezeti változatát elfogadta, azonban ezen műtárgyak és ehhez kapcsolódó kerékpárutak üzemeltetésével kapcsolatban írásos állásfoglalását nem küldte meg, többszöri írásos megkeresésünkre sem. Szóban történt egyeztetések alkalmával mind Szolnok Város Útkezelője, mind pedig a Városfejlesztési Osztály Igazgató Asszonya elmondta, hogy a szűkös anyagi körülményekre való tekintettel, ezen közlekedési létesítmények üzemeltetői és fenntartási feladatait nem tudják felvállalni,még előzetes kötelezettség vállalással sem. Amennyiben az építési engedélyben a hatóság nem tud rendelkezni a kezelőről, úgy azon szakaszokra építési engedélyt sem tud adni. Ezen szakaszon tervezett műtárgyakat és kerékpárutakat a projektből ki kell emelni. lévő - 3 -

4 32 sz. főút km szelvényben vasúti különszintű kereszteződés építése, illetve hozzá kapcsolódó burkolaterősítés: A projekt jelenlegi státusza: Jászfényszaru város külterületén a 32.sz. főút km szelvényében tervezett vasúti különszintű átvezetés előkészítettsége 100 %. Engedélyezési, kiviteli- és záradékolt kisajátítási tervek ill. a jogerős építési engedélyek (út-híd) rendelkezésre állnak. A projekt magas beruházási költség (nettó 1,5 Mrd forint) miatt az előkészítés fázisát követően felfüggesztésre került, az építése jelenleg nem támogatott. A különszintű átvzetés szerves részét képezi a felújítandó 32 sz. főútnak, így terveink szerint az átvezetés beemelésre kerülhet (amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány is megerősti) a KÖZOP-ba a 32 sz. főút 115 kn tengelyterhelésre történő megerősítése tárgyú projektbe sz. főút Jászberény elkerülő szakasz III. ütem: Projekt előzmények: A projekt előkészítését a közreműködő szervezet (KIKSZ) án kelt levelében bruttó Ft támogatásban részesítette. Az előkészítési támogatási szerződés szeptember 11.-én aláírásra került. A projekt építésére vonatkozóan nem rendelkezünk támogatási szerződéssel, és a projekt megvalósítására egyelőre nincs elrendelés. Projekt jelenlegi státusza: A szükséges tanulmányterv, engedélyezési terv, kisajátítási terv illetve a kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezői közbeszerzés ajánlati dokumentációját elkészítettük, és továbbítottuk a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. felé minőségbiztosítás céljából én. Jelenleg a dokumentáció NFÜ Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály általi minőségbiztosítása van folyamatban. A projekt tervezett mérföldkövei, az előrehaladás várható ütemezése az előkészítési munkákra vonatkozóan: Tervezett mérföldkövek Szerződéskötés az engedélyezési és kiviteli tervek készítésére Tanulmányterv elkészítése Engedélyezési tervek átvétele Jogerős építési engedély megszerzése Záradékolt kisajátítási tervek átvétele Kiviteli tervek átvétele 90%-os terület rendelkezésre állása Régészet (amennyiben szükséges) befejezése Határidő április július szeptember március 2014.március június október november Kockázatok: Közbeszerzési eljárás elhúzódása, engedélyezés elhúzódása, kisajátítási tervek záradékoltatásának elhúzódó ügyintézése, területszerzés elhúzódása (kisajátítási eljárások), régészet elhúzódása. Elkötelezett szándék szükséges a megvalósításra/építésre vonatkozóan, a kivitelezési Támogatási Szerződés megkötésével. Ebben az esetben folytatható a projekt megvalósítása: a Mérnök kiválasztásával, kivitelező kiválasztásával, építéssel stb

5 33.sz. főút km között Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakasz 11,5t burkolat megerősítése A projekt a Közlekedésfejlesztési Operatív Program előkészítési Támogatási Szerződésével rendelkezik, kivitelezési Támogatási Szerződés nem áll rendelkezésre. Kiviteli tervek, jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. Az engedélyek ill. 10. hónapban lejárnak, kockázatként jelenik meg, hogy a meghosszabbításhoz korszerűségi felülvizsgálat szükséges, mely évekkel meghosszabbítja az előkészítést. A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. az Európai Uniós források biztos lehívhatósága érdekében Megvalósíthatósági tanulmány, NATURA 2000-es hatásbecslés, valamint a Környezetvédelmi hatáselemzés elkészítését követően az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítését is előírta. Ezen dokumentumok elkészültek és ezzel teljessé vált a projekt tervezési előkészítése. Tekintettel az Európai Uniós ciklus adta lehetőségek időbeli korlátaira, a NIF Zrt. pályázatot fog benyújtani a megvalósításra és ezzel egyidejűleg megkezdi a kivitelezői közbeszerzési dokumentáció összeállítását és annak minőségbiztosítását. Amennyiben támogatási szerződés a közbeszerzés megjelentetéséig nem kerül aláírásra, úgy kedvezményezettként feltételes közbeszerzés lehetőségével kívánjuk meghirdetni a kivitelezést. Tervezett mérföldkövek Határidő Szerződéskötés EVD készítésére %-os terület rendelkezésre állása Régészet befejezése Kiviteli támogatási szerződés megkötése Mérnök szerződés megkötése Kivitelezési szerződés megkötése Munkaterület átadás Forgalomba helyezés Kivitelezés tervezett kezdése

6 Jól előkészített projektek közé tartozik. Esetleges távoli megvalósítás (2015-öt követő) a megszerzett jogerős építési engedélyek elvesztésével (a meghosszabbított érvényességi engedélyek is lejárnak) járhat. 4. sz. főút Kisújszállás elkerülő szakasz Projekt jelenlegi státusza: Az M4 ap. bal pályájaként valósult meg. A főpálya ideiglenes forgalomba helyezése június 06-án megtörtént

7 M8-M4 elválási csomópont Projekt jelenlegi státusza: A projekt környezetvédelmi engedélye, építési engedéllyel rendelkezésre állnak. A területszerzés és régészet még nem kezdődött el, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem rendelkezünk aláírt Támogatási szerződéssel. Megkezdtük a közbeszerzési eljárások előkészítését. Amennyiben támogatási szerződés a közbeszerzés megjelentetéséig nem kerül aláírásra, úgy kedvezményezettként feltételes közbeszerzési eljárásokat fogunk lefolytatni. Kockázatok: A Támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt csúszik a területszerzés, régészet, további engedélyek beszerzése. A tárgyi autópálya szakasz üzembe helyezése az M4 Abony-Fegyvernek szakasszal együtt történhet meg. Az M8-M4 elválási csomóponti projekt esetében az adatlap benyújtásra került a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-hez. Tervezett ütemezés: Tervezett mérföldkövek Határidő Előkészítési (2.) + kivitelezési támogatás megszerzés % terület rendelkezésre állása Mérnök szerződés megkötése Kivitelezési szerződés megkötése Munkaterület átadás megkezdése Forgalomba helyezés A beruházás lezárása

8 M4 ap. Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal kivitelezése Projekt jelenlegi státusza: A projekt környezetvédelmi engedélye, építési engedélye, engedélyezési-, kiviteli- és záradékolt kisajátítási tervei rendelkezésre állnak. A területszerzés és régészet nem kezdődött el, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem rendelkezünk aláírt Támogatási szerződéssel. A kivitelezési Támogatási szerzőréshez szükséges adatlap benyújtásra került a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-hez. Megkezdtük a közbeszerzési eljárások előkészítését a Törökszentmiklósi Mérnökség tervezésére, Mérnök feladatok elvégzésére, az autópálya szakasz kivitelezésére. Amennyiben támogatási szerződés a közbeszerzés megjelentetéséig nem kerül aláírásra, úgy kedvezményezettként feltételes közbeszerzési eljárásokat fogunk lefolytatni. A vízjogi létesítési engedélyezési és a közművek engedélyezési eljárásai megkezdődtek. Területek hiánya miatt hiánypótlási határidő hosszabbításokat kérünk az illetékes Hatóságoktól. Kockázatok: A Támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt csúszik a területszerzés, régészet, további engedélyek beszerzése. A tárgyi autópálya szakasz üzembe helyezése az M8-M4 elválási csomóponttal együtt történhet meg. Az M8-M4 elválási csomóponti projekt esetében az adatlap benyújtásra került a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-hez, jelenleg nem rendelkezünk aláírt Támogatási szerződéssel. Tervezett ütemezés: Tervezett mérföldkövek Határidő Előkészítési (2.) + kivitelezési támogatás megszerzés % terület rendelkezésre állása Mérnök szerződés megkötése Kivitelezési szerződés megkötése Munkaterület átadás megkezdése Forgalomba helyezés A beruházás lezárása

9 M4 ap. Abony-Fegyvernek új Tisza-híddal (M4 ap km szelvények között) - 9 -

10 M4 ap. Fegyvernek-Püspökladány előkészítése Projekt jelenlegi státusza: A szakasz Tanulmányterve, Előzetes Vizsgálati Dokumentációja (EVD), továbbá EVD határozata rendelkezésre áll. Forrás biztosítása esetén folytatjuk az előkészítést az építési engedély megszerzéséig. A Támogatási szerzőréshez szükséges adatlap benyújtásra került a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-hez. Jelenleg nem rendelkezünk aláírt Támogatási szerződéssel. Megkezdtük a közbeszerzési eljárás előkészítését a szakasz Környezeti Hatástanulmányának, Engedélyezési tervének elkészítésére vonatkozóan. Amennyiben támogatási szerződés a közbeszerzés megjelentetéséig nem kerül aláírásra, úgy kedvezményezettként feltételes közbeszerzési eljárást fogunk lefolytatni. Kockázatok: A Támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt csúszik a tervezési feladat megkezdésének időpontja, illetve a véghatáridő tartása miatt rövidebb lesz a tervezés átfutási ideje. Tervezett ütemezés: Tervezett mérföldkövek Határidő Előkészítési támogatás megszerzés Szerződéskötés KHT és engedélyezési terv elkészítésére Környezetvédelmi engedély megszerzése Engedélyezési terv benyújtása Hatósághoz Építési engedély megszerzése

11 M44 autóút Tiszkürt-Kondoros közötti szakasz előkészítése Projekt jelenlegi státusza: Jelenleg hatályos építési és környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezünk. Ajánlati dokumentációval rendelkezünk a teljes szakaszra, 2x2 forgalmi sávos kiépítésre. Megvásárolt területek aránya 44% körüli. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban van. Területszerzéssel és régészettel kapcsolatos tevékenység jelenleg nem folyik. Kockázatok: Mivel az előkészítési támogatási szerződésből a zsűri ülés keretében a területszerzés céljára beállított összegek lehúzásra kerültek, így a területszerzési tevékenységek folytatására forrás jelenleg nem biztosított. Döntés szükséges a területszerzés forrásának biztosításához. Amennyiben a forrás rendelkezésre áll, úgy a területszerzés folytatható. Tervezett ütemezés: Tervezett ütemezés (első ütemben 2x2 forgalmi sávos megvalósítás esetén) Területszerzés és régészeti feltárás folytatása. Ehhez az előkészítési támogatási szerződés átcsoportosítására van szükség Megvalósíthatósági tanulmány elkészül Kivitelezési támogatási kérelem és CBA elkészítése Közbeszerzési dokumentáció minőségbiztosítása, Mérnök pályáztatása Kivitelező pályáztatása Kivitelezési munkák megkezdése Műszaki átadás-átvétel, ideiglenes forgalomba helyezés. Határidő I. félév I. félév IV. negyedév II. félév közepe első félév I. félév

12 VASÚTI PROJEKTEK Szajol-Kisújszállás vonalszakasz pályaépítés (V100.15) Műszaki tartalom: A projekt keretében 36 km hosszban, a kétvágányú villamosított vasúti pálya komplex átépítése valósul meg. A nyíltvonalak és az állomási átmenő fővágányok a 160 km/ó-s közlekedést biztosító pályageometriával és a 225 kn vasúti tengelyterhelést kielégítő követelmények betartása mellett épülnek át, lokális pályakorrekciók valósulnak meg. Állomásokon a vágányhálózat részleges geometriai módosításra kerül, SK+55-ös, új magasperonok és azokat kiszolgáló utasforgalmi létesítmények (gyalogaluljárók, rámpák, peronliftek stb.) létesülnek. A vasúti keresztezést külön szintben biztosító, közúti és gyalogos forgalmat átvezető műtárgyak (közúti felüljáró, közúti aluljáró) épülnek a V=160 km/h-s pályasebesség tervezési paraméterei szerint megkövetelt helyeken. Megújul a teljes felsővezetéki és áramellátó rendszer, minden állomáson új elektronikus biztosítóberendezés kerül kialakításra, az ETCS L2 telepítése előkészítésre kerül. Régészeti munkák: Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány készült, mely meghatározta a szükséges feltárásokat. Az előzetes egyeztetések lezajlottak a régészeti munkákkal kapcsolatosan. A szerződéskötés a NIF Zrt. és a lebonyolító Múzeum között megtörtént, a munka márciusban kezdődött. Az előzetes leletmentéssel érintett régészeti terület geodéziai lehatárolása, tisztítása és lőszermentesítése megtörtént. Az előírt előzetes régészeti leletmentés Szajol és Törökszentmiklós állomások között augusztus végéig sikeresen lezajlott és befejeződött. A mentett régészeti anyagok beszállításra kerültek a JNKSz Megyei Múzeumba. A leletmentesített régészeti területen az előzetes ütemezésnek megfelelően május első hetében a kivitelezési munkák meg tudtak kezdődni az ütemtervnek megfelelően. Lőszermentesítés: A vonalszakasz lőszermentesítése megtörtént a régészeti munkákkal érintett területen. A Szajol - Kisújszállás vonalszakaszon az átépítés alatti esetleges lőszermentesítési feladatokat a Vállalkozó végzi. Rendkívüli eseményként az SZ-K-2011 Konzorcium bejelentette, hogy fegyvernek-örményes és Kisújszállás állomásközben a vágányzónába eső extrém nagy mennyiségű lőszer lelet került felfedezésre, mely nehezíti a vasútüzemi és vágányzári szervezési

13 és végrehajtási feladatokat. Jelen terület teljes lőszermentesítésre került. A vágányzónába eső részek lőszermentesítése a MÁV Zrt. közreműködésével, teljes vonatforgalom kizárás mellett zajlott le. Kivitelezés: A kivitelezési tenderfelhívás december 31-én jelent meg. A beérkezett tenderek bontása március 3-án megtörtént, 5 ajánlat érkezett, az ajánlatok értékelése után május 20-án hirdettünk eredményt, a szerződéskötés június 10-én aláírásra került. A projektindító értekezlet (2011.július 7.) után az alapdokumentációk átadásra kerültek. A kivitelezéshez szükséges - ajánlatkérési dokumentációban rögzített - tervezések részben folynak a nyíltvonali és állomási szakaszokon, ill. a nyílt vonali szakaszokon túlnyomó részt befejeződtek, a jóváhagyások kiadásra kerültek. A vállalkozói tervezési munkákhoz szükséges geodéziai és geotechnikai munkák befejeződtek. Egyes munkaterületek átadás-átvétele a bázisütemtervhez igazodóan történik. Felsővezeték: A nyíltvonali vonalszakaszokon mindkét vágány (jobb és bal) mellett befejeződtek az új, nyíltvonali felsővezetéktartó oszlop építések és a vonali optikai kábel átszerelések. Az állomásokon új felsővezetéktartó oszlop alapozások és oszlopállítások folyamatosan haladnak. Szajol - Törökszentmiklós és Törökszentmiklós - Fegyvernek-Örményes közötti vonalszakaszokon mindkét vágány felett, ill. Fegyvernek-Örményes - Kisújszállás bal vágány felett a hosszláncépítések megtörténtek. Útépítés: A nyíltvonali szakaszokon végzett kisműtárgy építések ideiglenes útépítési tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési munkái ütemterv szerint folyamatosan haladnak. Közművek: A közműkiváltások tervezett ütemezés szerint történnek a Szajol Törökszentmiklós - Fegyvernek-Örményes Kisújszállás nyíltvonali projektszakaszokon és Törökszentmiklós állomáson. Műtárgy: Fegyvernek-Örményes állomáson a es kerethíd építése megtörtént. Magasépítészet: Törökszentmiklós állomás felvételi épület, raktár épületek, perontető és előtető tervezési egyeztetése a MÁV Zrt-vel és a Kormányhivatallal megtörtént, a tervezésengedélyeztetés folyik. A 42-es őrház elbontása Törökszentmiklós - Fegyvernek-Örményes állomásköz jobb vágánya mellett megtörtént. Megtörtént a bontási engedélyek megszerzése a Törökszentmiklós állomás átépítését érintő bontandó MÁV létesítményeknél. Az 59-es Őrház ütemezett elbontása kulturális örökségmentés okán megkezdődött Fegyvernek-Örményes - Kisújszállás között. Vágányzár és organizáció: A évi vágányzári tervezet véglegesítésre került és az érintettek (MÁV Zrt., VPE, NIF Zrt. és SZ-K-2011 Konzorcium) közmegegyezésével az elfogadása megtörtént, a kiviteli munkák ez alapján folynak. A 2013 évi vágányzárak tervezése és engedélyeztetése az érintettek bevonásával megtörtént és a részletes vágányzári technológia és terv engedélyezve lett 2013 évre. Szajol - Törökszentmiklós állomásköz: A vágányátépítés megtörtént, forgalombahelyezés után a próbaüzem megindult. Ütemtervi csúszás nem volt november 30-án az állomásköz részműszaki átadása befejeződött

14 Törökszentmiklós - Fegyvernek-Örményes állomásköz: A teljes átépítés ideiglenes biztber kialakításával megtörtént, forgalombahelyezés után a próbaüzem sikeresen lezajlott. Ütemtervi csúszás nem volt november 07-én az állomásköz részműszaki átadása befejeződött. Fegyvernek-Örményes - Kisújszállás állomásköz: A bal vágány nagygépes technológiával való átépítése 2012.október 16-án fejeződött be, mely után a bal vágány próbaüzemi forgalomba helyezése megtörtént október 17 nulla órától folyamatos vágányzár indult az állomásköz jobb vágányának nagygépes átépítése és felsővezeték-hálózat korszerűsítése céljából, mely a tervek szerint án készül el. Kisújszállás-Püspökladány vonalszakasz pályaépítés (V100.30) Kivitelezés műszaki tartalma: A projekt keretében 32 km hosszban, a kétvágányú villamosított vasúti pálya komplex átépítése valósul meg. A nyíltvonalak és az állomási átmenő fővágányok a 160 km/ó-s közlekedést biztosító pályageometriával és a 225 kn vasúti tengelyterhelést kielégítő követelmények betartása mellett épülnek át, lokális pályakorrekciók valósulnak meg. Állomásokon a vágányhálózat részleges geometriai módosításra kerül, SK+55-ös, új magasperonok és azokat kiszolgáló utasforgalmi létesítmények (gyalogaluljárók, rámpák, peronliftek stb.) létesülnek. A vasúti keresztezést külön szintben biztosító, közúti és gyalogos forgalmat átvezető műtárgyak (közúti felüljáró, közúti aluljáró) épülnek a V=160 km/h-s pályasebesség tervezési paraméterei szerint megkövetelt helyeken. Megújul a teljes felsővezetéki és áramellátó rendszer, minden állomáson új elektronikus biztosítóberendezés kerül kialakításra, az ETCS L2 telepítése előkészítésre kerül. Régészeti munkák: Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány készült, mely meghatározta a szükséges feltárásokat. A Kisújszállás - Püspökladány vonalszakasz előzetes régészeti feltárással nem érintett. A kivitelezés közbeni régészeti szakfelügyelet és az esetlegesen felmerülő igény esetén a leletmentés folyamatos biztosítása a Vállalkozó feladata. Lőszermentesítés: A Kisújszállás - Püspökladány vonalszakaszon az átépítés alatti esetleges lőszermentesítési feladatokat a Vállalkozó végzi

15 Kivitelezés: A kivitelezési tenderfelhívás kiírása december 31-én jelent meg. A beérkezett tenderek bontása március 3-án megtörtént, 5 ajánlat érkezett, az ajánlatok értékelése után május 20-án hirdettünk eredményt, a szerződéskötés június 10-én aláírásra került. A projektindító értekezlet (2011.július 7.) után az alapdokumentációk átadásra kerültek. A kivitelezéshez szükséges - ajánlatkérési dokumentációban rögzített - tervezések ütemezés szerint folyamatosak, a nyíltvonali szakaszokon és Karcag állomáson a vállalkozói tervezési munkákhoz szükséges geotechnikai és geodéziai munkák befejeződtek. Egyes munkaterületek átadás-átvétele a bázis ütemtervhez igazodóan folyamatos. Karcagi Pusztai Felüljáró: A közúti felüljáró építéséhez szükséges tervezéshez a próbacölöpözés megtörtént, melynek eredményei alapján az alapozás vállalkozói tervezése lezajlott és hatósági engedélyt kapott kiviteli terv szinten is. A cölöpalapozás befejeződött a Karcagi Pusztai Felüljáró építésénél az engedélyezett kiviteli tervek alapján. A Műtárgy felszerkezetének kiviteli terve is elkészült és az NKH vonatkozó jóváhagyása is kiadásra került, mely alapján Fejgerenda építések kezdődtek és folynak. A felüljáróhoz csatlakozó út töltésanyaga és háttöltés-anyaga kiválasztásra és engedélyezésre került, a földmunkák (töltésépítés, víztelenítés) elkészültek. A földmű és háttöltés konszolidációs időszak mérései és kiértékelése után a konszolidált szakaszokon megkezdődött az útpályaszerkezet kiépítése. A vasbeton tartógerenda beemelések megtörténtek a tárgyi időszakban az elkészült hídpillérekre éjszakai vágányzár és feszültségmentesítések igénybevételével. Apavári Csatornahíd: A Karcag - Püspökladány állomásközben az Apavári Csatornahíd (rácsos acélszerkezetű) felújítást követően mindkét vágányon forgalomba lett helyezve. Útépítés: Kisműtárgy felújításokhoz a nyílt vonalakon az ideiglenes útépítések, forgalomtechnikai tervezés és engedélyeztetés végzése folyamatos. Megtörtént a hm. szelvényben lévő vasúti átjáró rákötése miatt a 4. sz. főút nyomvonal korrekciójának útszerkezeti építése. Felsővezeték Nyíltvonal: A felsővezetéktartó oszlopok állításai és a vezetékkiépítések a Kisújszállás Karcag Püspökladány nyíltvonali szakaszokon és Karcag állomáson terv szerinti ütemezéssel folynak.. Vágányzár és Organizáció: A évi vágányzári tervezet véglegesítésre került és az érintettek közmegegyezésével az elfogadása megtörtént, a munkák ennek alapján realizálódnak. A 2013 évi vágányzári technológia és tervezet egyeztetései és javításai befejeződtek az érintettek (MÁV Zrt., VPE, NIF Zrt., MÁV Start stb.) bevonásával a jóváhagyás is megtörtént. Karcag Állomás: Az állomás teljes vágányhálózata átépítésre került, melynek ideiglenes forgalomba helyezése megtörtént án. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött november 30-án. Magasépítészet: A peronokon a perontető elkészült a térvilágítás kiépítésével együtt. Karcag állomás felvételi épület előtető átépítése megkezdődött, de a homlokzati színezési munkákat a MÁV Zrt. saját hatáskörében, külön projektben kívánja elvégezni és kérte a NIF Zrt-t az ilyen jellegű munka elhagyására és kivételére a szerződésből. A homlokzati munka elhagyását a NIF Zrt. elrendelte a Vállalkozó felé, az előtető építése folyamatos feladatként folytatódik. Kisújszállás - Karcag állomásköz: Vonali kisműtárgy felújítások és új felsővezeték tartó oszlop állítások befejeződtek

16 Karcag - Püspökladány állomásköz: Vonali kisműtárgy felújítások és új felsővezeték tartó oszlop állítások befejeződtek. Az Apavári híd felújítása befejeződött, az ideiglenes forgalomba helyezés megtörtént. Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vonalszakasz biztosító berendezési és távközlési munkái A vonalszakasz új biztosító berendezésének és távközlési rendszerének tervezése, telepítése folyamatban van. Jelenleg Kisújszállás, Karcag és Püspökladány állomásokon a szükséges magasépítési munkák folynak, valamint megkezdődött a nyílt vonali szakaszokon a kábelek fektetése. Mezőtúr (bez.) Gyoma (bez.) vonalszakasz A kivitelezés befejeződött, műszaki átadás-átvétel december 19-én megtörtént. Jelenleg a projektzárás és a hibajavítás van folyamatban. Szolnok (kiz.) Szajol (kiz.) vonalszakasz rekonstrukciója Műszaki tartalom: A vasúti pálya, biztosítóberendezés és áramellátórendszer átépítés, korszerűsítés, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtése. A tervezést a hatályos műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően végeztük. A tervezési sebesség 160 km/h a teljes vonalszakaszra. Az átépítés tartalmazza a teljes pályahossz alépítmény cseréjét, valamint annak megerősítését, a nyíltvonalon. A MÁV-os alépítményi utasítással összhangban 110 Mpa-os teherbírással. A Zagyva- és a Tisza-híd teljeskörű felújítása, átépítése, valamint az árvíz gyorsabb levezetése érdekében egy 100m 2 víz áteresztőképességű híd megépítése. Új elektronikus biztosítóberendezés létesítése (a külön tender keretében kiépülő ETCS 2 biztosítóberendezéshez való illesztés lehetőségét meg kell teremteni), ami irányítási szempontból Szolnok állomáshoz fog tartozni. Nyíltvonali és állomási távközlő berendezések átépítése, illeszkedve a külön tender keretében kiépülő GSM-R-hez Váltófűtés kiépítése Felsővezetéki energia távvezérlési munkák (FET, HETA) Távközlő és energiaellátó vonalkábelek építése Nyíltvonali kisállomás kiépítése Környezetvédelem, zajvédő falak kiépítése Szajol állomás védelme érdekében árvízvédelmi rendszer építése Tervezés: Jelenleg a vonalszakasz terveinek felülvizsgálata ( es tervek) folyik, valamint a felülvizsgált tervek alapján a január 22-én kiadott építési engedély módosítása történik. Kivitelezés: A kivitelezés kezdete III. negyedévben várható

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28.

Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről. BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Beszámoló a balatoni közösségi közlekedéssel kapcsolatos pályázatok és projektek helyzetéről BFT tanácsülés 2013. augusztus 28. Dorner Lajos és Sebestyén István közlekedési szakértők Balatoni Integrációs

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN

VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN VESZPRÉM MEGYE KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE A KORMÁNYZATI KÖZÚT- ÉS VASÚTFEJLESZTÉS TÜKRÉBEN INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 KÖZOP ÉS IKOP KERETEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZOP teljes keret

Részletesebben

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia

XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia XVIII. Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia 2017. április 28. Bükfürdő Győrik Balázs koordinációs főmérnök NIF Zrt. Folyamatban l évő és előkészítés a l a t t álló vasúti f ejlesztések Tartalom

Részletesebben

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója

Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Balatoni vasútvonalak rekonstrukciója Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 29. Dorner Lajos Kronológia A térség korábbi közlekedési stratégiájának felülvizsgálata 2005 A Balaton Nagytérség

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

A magyarországi CEF projektek

A magyarországi CEF projektek A magyarországi CEF projektek Thoroczkay Zsolt főosztályvezető Közlekedési Infrastruktúra Főosztály 2014. január 22. Nemzeti Közlekedési Stratégia projektjei Vasúti Közúti A CEF projektek területei Vasúti

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC

VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK. Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC VILLAMOS VASÚTI PÁLYÁK TERVEZÉSÉNEK TAPASZTALATAI Juhász Zsoltné tervező FŐMTERV ZRT. 2011. április 20. MISKOLC TÁRSASÁGUNK A FŐMTERV ZRT. Az ország egyik legnagyobb infrastruktúra tervezője 60 éve aktív

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök

VAMAV Vevőtalálkozó január 26. Gyöngyös. Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök VAMAV Vevőtalálkozó 2017. január 26. Gyöngyös Győrik Balázs NIF Zrt. koordinációs főmérnök A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei 2017-2021 k özött Források Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása prioritás SPECIÁLIS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak Érvényes 2010. november 1-től

Részletesebben

Tájékoztató Komárom-Esztergom Megye közútfejlesztési és vasútfejlesztési projektjeiről

Tájékoztató Komárom-Esztergom Megye közútfejlesztési és vasútfejlesztési projektjeiről Tájékoztató Komárom-Esztergom Megye közútfejlesztési és vasútfejlesztési projektjeiről 1. Esztergom - M1 autópálya közötti kapcsolat fejlesztése PST kód: K001.09 Elrendelés: A 1696/2014 (XI. 26) Kormány

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/73 2.sz.Korrigendum - Tervezési szerződés Békéscsaba (kiz.) Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálatára és új engedélyezési terveinek elkészítésére...

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési

Részletesebben

M0 déli szektor kapacitásbővítő rekonstrukciójának előkészítése Előadók: Mayer András koordinációs főmérnök Pelsőci Géza projektiroda-vezető

M0 déli szektor kapacitásbővítő rekonstrukciójának előkészítése Előadók: Mayer András koordinációs főmérnök Pelsőci Géza projektiroda-vezető M0 déli szektor kapacitásbővítő rekonstrukciójának előkészítése Előadók: Mayer András koordinációs főmérnök Pelsőci Géza projektiroda-vezető 2011.09.29. 1 Bevezető, tartalom Mérföldkövek a déli szektor

Részletesebben

Közlekedési Operatív Program keretében között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések

Közlekedési Operatív Program keretében között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések Közlekedési Operatív Program keretében 2007-2013 között a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések 2010. június 10. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 1 903 637

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató VAMAV Kft. Partnertalálkozó 2015. január 28. Dr. Mosóczi László igazgató TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS Támogatási források 2014-2020 között Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz Integrált

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18.

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18. A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában 2013. április 18. Országos Területrendezési Terv kivágat 8. sz. főút térsége A gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú

Részletesebben

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó

rnöki Iroda Kft. Roden MérnM 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató Trenka Sándor ügyvezető igazgató M9 KAPOS KONZORCIUM ÉPKO - 2011 ksomlyó Roden érn 20 éve a közlekedéstervezésben Cégbemutató ÉPKO - 2011 2011. Június J 2-52 Csíksomly ksomlyó Trenka Sándor ügyvezető igazgató Roden érn KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTÉNYEK KOPLEX TERVEZÉSE TEVÉKENYSÉGÜNK

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő

SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő SZÉKESFEHÉRVÁR VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE 2017.04.27 XVIII. Közlekedésfejlesztési- és beruházási konferenciára Bükfürdő Előzmények Székesfehérvár állomás Magyarország egyik legjelentősebb vasúti csomópontja.

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK

- KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK EU támogatt mogatások felhasználhat lhatósága a -nál,, előkész szítettség, kapcsolódó feladatok ESETTANULMÁNYOK: - GYORSFORGALMI FEJLESZTÉSEK (RÉSZLETESEBBEN) - KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK - VASÚTI FEJLESZTÉSEK

Részletesebben

Európai Unió költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések

Európai Unió költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések Európai Unió 2007-2013 költségvetési időszakában a MÁV Zrt. hálózatán megvalósításra javasolt, előkészítés alatt álló fejlesztések 2011. február 25. Az Európai Unió kiemelten támogatja a vasutak fejlesztését

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft

A.D.U. Építész Iroda Kft A.D.U. Építész Iroda Kft TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV M30 MISKOLC MJV 2016. szeptember M30 GYORSFORGALMI ÚT MISKOLC TORNYOSNÉMETI KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK MISKOLC VÁROS ÉRINTETT TERÜLETEIRE PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Részletesebben

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az állam szerepe az EU-s források felhasználása terén Kardos Gábor Fejlesztési programiroda - igazgató Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia Bükfürdő,

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 (2022) KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONFERENCIA MÁTRAHÁZA, 2017. MÁJUS 9-10. Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2017. május 9. M3 ap. - 403 sz.

Részletesebben

(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025)

(KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/82

Részletesebben

Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése. VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap április 17.

Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése. VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap április 17. VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Nap 2014. április 17. Előadó: Pongor Csaba DKV Zrt. műszaki igazgatója Előzmények A Közlekedési Operatív Program keretén belül megjelent felhívásra a Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés

Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Ikt.sz.: F-5825/2008. Tárgy: Tájékoztató az M44-es út nyomvonalának kijelöléséről Mell.: térképszelvények, státusjelentés SZENTES VÁROS

Részletesebben

Rudolf András (projektvezető)

Rudolf András (projektvezető) SZOLNOK SZAJOL VASÚTI VONALSZAKASZ, SZOLNOKI TISZA-HÍD ÁTÉPÍTÉSE Rudolf András (projektvezető) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vasútfejlesztési Programiroda Összefoglalás A Nemzeti Infrastruktúra

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete

. 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete . 5. Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete 5.1. Kivitelező a MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

Északi vasúti Duna-híd -Pilisvörösvár vasúti vonalszakasz felújítási munkálatai

Északi vasúti Duna-híd -Pilisvörösvár vasúti vonalszakasz felújítási munkálatai 1 Szerződés tárgya: A Északi vasúti Duna-híd (kiz.) - Pilisvörösvár (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, peronok, vasúti kis- és nagyműtárgyak, utak, P+R parkolók, peron és rámpalefedések építési munkáinak

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Korrigendum 2. a Kalocsa - Paks térségében tervezett új Duna-híd és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósítása,tervek készítés tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 1 Beszerzés

Részletesebben

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak

A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak A NIF Zrt. beruházásában megvalósítandó közúti hidak Hidász Napok, 2015. Visegrád Kardos Gábor Műszaki igazgató BEVEZETŐ, TARTALOM Keretek, források Megvalósuló gyorsforgalmi kivitelezési projektek Megvalósuló

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 31-ei rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 199/2010 (VIII. 31.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. augusztus 31-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat a HÉV korszerűsítési

Részletesebben

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt.

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. 2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök Szakmai naphoz Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. Projektjeink számokban Gyorsforgalmi utak MT: 450 km fejlesztésének vizsgálata Előkészítés:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2014/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2014/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292124-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2014/S 163-292124 Magyar Közút

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83

Ajánlati felhívás módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 1 Beszerzés tárgya: Megbízási szerződés/ 1. rész: 51.sz. főút 77+917 85+200 km.sz. (Apostag Solt) és az 97+765 98+723 (Harta átkelés mellett)

Részletesebben

UNITEF UVATERV KONZORCIUM

UNITEF UVATERV KONZORCIUM Tsz.: 2819 Tsz.: 52.260 / Unitef 83 Zrt. / Uvaterv Zrt. Aláírólap Tervjegyzék Rajz- és iratjegyzék Minőségellenőrzési nyilatkozat Minőségbiztosítási bizonylat Szaktervezői nyilatkozatok Konzorciumvezetői

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2014(?) Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt CCI 2008HU161PR014

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető Előadó: Mayer András irodavezető 1. A BEMUTATÓ TARTALMA 1. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 2. PRIORITÁS 2. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 5. PRIORITÁS 3. A FOLYAMATBAN

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása Szolnok vasúti csomópont fejlesztéséhez Támogatási Kérelem tárgyában

Ajánlati felhívás módosítása Szolnok vasúti csomópont fejlesztéséhez Támogatási Kérelem tárgyában Ajánlati felhívás módosítása Szolnok vasúti csomópont fejlesztéséhez Támogatási Kérelem tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Szolnok vasúti csomópont fejlesztés támogatási kérelmének elkészítése.

Részletesebben

Alapadatok. Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd

Alapadatok. Érintett települések: Tiszakürt, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Öcsöd Alapadatok Útszakasz megnevezése: M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt Kunszentmárton között Állapot: Kivitelezés megkezdése elött Kivitelező: Duna Aszfalt Kft. Hódút Kft. közös ajánlattevők Kivitelezés szerződéses

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012.

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének f) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2012. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

MÁV Zrt. megújuló hídjai

MÁV Zrt. megújuló hídjai Nemzeti Közlekedési Napok 2014 Siófok, 2014. október 28-30. MÁV Zrt. megújuló hídjai Erdődi László MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetési Főigazgatóság Híd és Alépítményi Osztály Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti

Részletesebben

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 26-26/3-20/2016 TÁRGY: GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS A MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖN- ZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉS PROGRAM KERE- TÉBEN A PÉCSI HEGEDŰS JÁNOS UTCA FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról a 2013. szeptember 2014. február időszakban

Beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról a 2013. szeptember 2014. február időszakban Beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról a 2013. szeptember 2014. február időszakban Vezetői összefoglaló A jelen beszámoló a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése

Részletesebben

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN

HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN HAZAI ÚTFEJLESZTÉSI TERVEK 2014-2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN Magyar Mérnöki Kamara Pántya József útfejlesztési igazgató NIF Zrt. 2016. június 3. BEVEZETŐ, TARTALOM A közúthálózat fejlesztés területén elért

Részletesebben

Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai

Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai Magyarország folyamatban lévő és tervezett közlekedési beruházásai Dr. Homolya Róbert közlekedéspolitikáért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Szervezeti átalakítás Integrációs folyamatok

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Meghatározása: Kivitelezési

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett új gyalogos felüljáró építése II. ütem megvalósítása

Vállalkozási szerződés keretében Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett új gyalogos felüljáró építése II. ütem megvalósítása Vállalkozási szerződés keretében Székesfehérvár vasútállomás vágányhálózata felett új gyalogos felüljáró építése II. ütem megvalósítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/11 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZPONTI TERVTANÁCS (JKV-13)

JEGYZŐKÖNYV KÖZPONTI TERVTANÁCS (JKV-13) Projekt: K083.03 a 83 sz. út Pápa Győr, M1 autópálya (32+574-70+250 km sz.) közötti szakaszának 2X2 sávos, gyorsúti kiépítéséhez szükséges tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány,

Részletesebben

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96)

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre u. 1. Tel: (96) , Fax: (96) Ügyiratszám: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter részére Tárgy: Baleseti gócpont megszüntetése iránti kérelem Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1051 Budapest Honvéd utca 13-15. Tisztelt Miniszter

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei

közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei 2014-2020 közötti időszak EU-s finanszírozása. Közúti közlekedési és híd projektjei BODÓ IMRE Útfejlesztési igazgató-helyettes Alaptevékenységünk Céljaink Arra törekszünk, hogy beruházóként hatékonyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu NAGYCENK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 834-6/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az ÉAOP-3.1.2/A-11

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15.

Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. Vonalain- 2014. szeptember. megvalósíthatósági tanulmány. eljárás 15. GYSEV Zrt. 2014. évi i terve Sorszám A tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása Uniós pályázathoz kapcsolódó beruházások, beszerzések 1. KBCS_2 - Kommunikációs feladatok végzése Kbt.122/A

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Korrigendum:Tervezés és vállalkozás: Mór Oroszlány Tatabánya (M1 autópálya) közötti kapcsolat javítása és Tatabánya Tata közös elkerülő út (1. sz. főút új nyomvonalra helyezése) megvalósíthatósági tanulmány

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Előadó: Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke 2016. November 17. Miskolc Területi kiválasztási rendszer A 2014-2020 programozási időszakban

Részletesebben

A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal?

A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal? A budapesti 1-es villamos: 35 év után teljes lehet a vonal? Szilágyi Tibor Budapesti Közlekedési Központ Projektmenedzsment Tervezés és járművek szakterületi vezető Nemzeti Közlekedési Napok 2016. október

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

üzemeltetési feladatai

üzemeltetési feladatai Az országos közúthk thálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai Ercsey GáborG műszaki stratégiai igazgató A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Balatonföldv ldvár, 2008. május

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen április KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XI. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2016. április 26-28. INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZOP ÉS IKOP

Részletesebben

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP

VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP VIII. VÁROSI VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmúlt és közeljövő szegedi pályás fejlesztései Közelmúlt 2008-2012 Közelmúlt és jelen 2014-2015 1. Füves felületű vágányok ügye 3.820 m ilyen vágány

Részletesebben

irt eze,: 2008 ÁPR 1 4.

irt eze,: 2008 ÁPR 1 4. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetsé g Országgyűlési Képvisel ő 6W irt eze,: 2008 ÁPR 1 4. Írásbelí kérdé s Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútvillamosítással kapcsolatos feladatai a fejlesztési időszakban

A NIF Zrt. vasútvillamosítással kapcsolatos feladatai a fejlesztési időszakban A NIF Zrt. vasútvillamosítással kapcsolatos feladatai a 2014-2020 fejlesztési időszakban Vasúti Erősáramú Konferencia, Siófok, 2015. 11. 18. Pálmai Ödön - 2014-2020 tervidőszak célrendszer, eszközök -

Részletesebben

Jelen programozási időszakban megvalósult határmenti fejlesztéseink. Határ Renáta koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Jelen programozási időszakban megvalósult határmenti fejlesztéseink. Határ Renáta koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Jelen programozási időszakban megvalósult határmenti fejlesztéseink Határ Renáta koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. KKK, 2014. május 6. 1 Határmenti projektekről általánosságban:

Részletesebben

HIDÁSZ NAPOK Visegrád, 2013, szeptember 25-26. Komáromi Duna-híd tervezése

HIDÁSZ NAPOK Visegrád, 2013, szeptember 25-26. Komáromi Duna-híd tervezése Orbán Viktor magyar és Róbert Fico szlovák miniszterelnök Pilisszentkereszten 2012. október 2-án közös megállapodást írt alá a Komárom és Révkomárom közötti Duna-híd megépítéséről. Részlet a híd építéséről

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Korrigendum- Vállalkozási szerződés a Szombathely - Zalaszentiván vasútvonal 25kV 50Hz feszültséggel történő villamosítására valamint kapcsolódó tervezési és infrastruktúrális munkáinak elvégzésére (KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0004

Részletesebben

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai

Intermodális központ Székesfehérváron. Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Intermodális központ Székesfehérváron Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése és tapasztalatai Közlekedési projekt előkészítési napok, Visegrád, 2013. november 27. Tartalom VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE

Részletesebben