V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején"

Átírás

1 A VILÁGGAZDASÁG FOLYAMATAI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT, KITEKINTÉSSEL AZ USA ÉS NÉMETORSZÁG TÖRTÉNETÉRE 1. Az USA a két világháború között a) az USA fejlődése az 1920-as években: Az első világháború utáni évek legnagyobb haszonélvezője az USA volt: területén nem folyt harc nem szenvedett háborús veszteségeket kölcsönökkel és iparcikkek exportjával segítette a háború utáni újjáépítést az USA gazdasági termelése átlagosan 40 %-kal növekedett (pl. az acélgyártás 26%, az olajtermelés 38%, a villanytermelés 65%, a vegyipari termelés 45%, a gépgyártás 53% növekedést mutatott.) a fejlődés az életkörülmények nagyarányú javulását is maga után vonta. egészségügyi ellátás közlekedés: autók elterjedése javuló hírközlés: rádiózás fejlődése, a mozi térhódítása (filmhíradók) Az emberek lassan megszokták, hogy jobban élnek és egyre több terméket vásárolnak az 1920-as évek végéra az USA a világgazdaság központja és a világ hitelezője lett emiatt az amerikai gazdaság válsága azonnal világméretűvé vált, mivel továbbgyűrűzött a világpiac többi országára is. b) A gazdasági világválság (USA-ban: ) Az amerikai tőke új befektetési lehetőségeket keresett: nagyszabású hitelek formájában áramlott be a fejletlen perifériára és a fejlett régió peremországaiba is. Víziút - és vasútépítések készítették elő a tőke nagyobb arányú megjelenésének infrastrukturális feltételeit. A perifériaországoknak egyre növekvő mértékben kellett agrártermékeket és nyersanyagokat előállítaniuk, hogy képesek legyenek törleszteni a hiteleket és kamataikat; közülük a függetlenek így remélték többé-kevésbé megőrizni államháztartásuk egyensúlyát. Ezáltal a világpiacra szinte korlátlan mennyiségben áramlott az agrártermék a perifériákról is, ami hosszabb távon csökkentette ezeknek, a termékeknek az árát: egyre többet kellett termelniük, hogy fizetési kötelezettségeiket teljesíthessék. Ennek a spirálnak a következtében világszerte kiéleződött a túltermelés és a fogyasztási cikkeket termelő kapacitás ellentétele, a fogyasztás színvonala egyre jobban elmaradt a termelés növekedésének szintjétől október 24-én a New York-i tőzsde összeomlott, a részvényárfolyamok gyors zuhanása miatt, s a válság lassan az egész világgazdaságra kiterjedt. c) A válság folyamata: ismétlődő (ciklusos), önmagát erősítő folyamat 1. túltermelés alakul ki 2. kevesebbet tudnak vásárolni 3. csökkenteni kell a termelést 4. leépítés, elbocsátások, súlyos munkanélküliség Az ábra magyarázata: túltermelés alakul ki csökkenteni kell a termelést leépítés, elbocsátások, munkanélküliség még kevesebbet tudnak vásárolni még inkább csökkenteni kell a termelést még újabb leépítések következnek még kevesebbet tudnak vásárolni még inkább csökkenteni kell a termelést stb. (így gyűrűzik be újra és újra a folyamat) A válság egyre súlyosabbá vált, de a kormány nem avatkozott be a gazdaságba, mert sértették az iparűzés és a kereskedés szabadságának, több százados elvét.

2 4. A gazdasági válság megoldásai A válság okozta problémákra az USA a New Deal-lel készült, amelyet Franklin Delano Roosevelt (elnök: ) kormánya Keynes elmélete alapján dolgozott ki. Keynes brit közgazdász szerint a kormányoknak be kell avatkozniuk a gazdaságba a vállalatok államosítása (állami tulajdonba vétele pénzelése) a nemzeti jövedelem egy részének elvonása és újraelosztása. a hitel és a pénzélet befolyásolása (pl. banki törvényekkel írják elő a maximális kamatot) állami gazdasági tervek kidolgozása közmunkák, pl. útépítés, mocsarak lecsapolása, építkezések Keynes olyan ágazatokat dolgozott ki, amelynek termékei nem jelennek meg közvetlenül a piacon, így nem igényelnek azonnali vásárlóerőt: például a hadiipar, az infrastruktúra és a szolgáltatóipar. Roosevelt választási programjában New Dealt, azaz új irányt ígért az amerikai népnek, s elnökségének első száz napján reformok sorát vezette be: munkanélküliség kezelése: a Polgári Tartalék hadtest megalakítása: csak munkanélküli fiatalok jelentkezhettek, s ingyenes étkezést, szállást, egyenruhát és napi egy dollár zsebpénzt kaptak. A fiatalok közmunkákat végeztek el: erdőket ültettek, utakat és hidakat építettek és javítottak, parkokat létesítettek, talajjavításokat végeztek. a bankválság megoldása: új banktörvényt fogadtatott el: bezáratta az országban az összes bankot, s a bankok újbóli megnyitását a pénzügyminiszter engedélyéhez kötötte, s ezzel megakadályozta több mint kétezer gyenge bank újranyitását, az erősebb bankokkal szemben viszont lassan helyre állt a bizalom. Létrehozták a korszerű tőzsde-felügyeleti és betétbiztosítási intézményeket. a mezőgazdaság válságának megoldása: az elfogadható terményáraknak a visszaállítása érdekében intézkedéseket hozott a vetésterület és az állatállomány csökkentésére: azok a farmerek juthattak támogatáshoz, akik vállalták a megművelt földterület csökkentését. Az ipart az állam által finanszírozott beruházásokkal állították talpra, és a közmunkák segítségével mérsékelték a munkanélküliséget. Az agrártermékek árzuhanása nyomán egyébként is olcsóbbá vált a lakosság élelmiszerellátása. Ez a tőke számára az iparosodott országokban lehetővé tette az alacsony bérszínvonalat anélkül, hogy ez a lakosság fogyasztásának további csökkenésével járt volna. Keretszerződésekben garantálták a munkavállalók jogait, munkanélküli segélyt, nyugdíjat adtak a rászorulóknak. b) Egyéb európai államok: Nagy- Britanniában például az ipari tőkének sikerült új tömegfogyasztási cikkeket piacra dobnia, miközben a régi angol exportiparágak, leginkább a nehézipar és az egész iparvidék agonizáltak. Franciaország gyarmataira támaszkodva átvészelte az időszakot, bár a sűrű kormányváltások itt is egyfajta politikai feszültséfről tanúskodtak. Közép-és Kelet-Európa elmaradottsága és a politikai-gazdasági ingatagsága miatt nem tudott a válságból a nyugati tőkésállamok módjára kilábalni. c) Németország: A térség legerősebb országa; Németország is kidolgozott egy megoldást, amely egyúttal a háborús felkészülés programja volt, a Neuer Plan, amelyet Hermann Göring dolgozott ki és végrehajtásában Hitler gazdasági minisztere, Hjalmar Schacht játszott nagy szerepet. 3. Németország a) Gazdasági folyamatok az első világháborútól a gazdasági világválságig (a weimari Németország időszaka) A háború után a hadviselt országokban gazdasági válság jelentkezett: a hadikiadások, a fedezetlen pénzkibocsátás, az eladósodottság és a haditermelés miatt kialakult áruhiány inflációt gerjesztett. Különösen nehéz volt a pénzügyi helyzet a vesztes országokban, mivel őket területi veszteségeiken kívül még a jóvátétel-fizetési kötelezettség is sújtotta. Ráadásul a jóvátétel összegét csak évekkel a háború befejezése után határozták meg. Ennek fizetésére azonban Németország nem volt képes. Mivel Anglia és Franciaország a gazdasági talpra állását a jóvátételre alapozta, pénzügyi helyzete tovább romlott ra súlyos válság alakult ki ben megalakult a Jóvátételi Bizottság, Charles Dawes, amerikai bankár vezetésével, aki olyan tervet dolgozott ki, amely előírta a következő öt év alatt fizetendő kezdetben alacsony, de fokozatosan növekvő részleteket. A Dawes-terv kezdeményezésére Németország külföldi, elsősorban amerikai hitelekhez is hozzájuthatott, amelyek az évtized végéig segítették a német gazdaság talpra állását.

3 Ugyanakkor egy sajátos pénzügyi körforgás alakult ki. Az európai gazdasági prosperitás megteremtésére és az államháztartási deficit megszüntetése érdekében az USA óriási kölcsönöket folyósított Európába. Ezzel elérte, hogy Németország ne gyengüljön meg túlságosan, ne keletkezhessen hatalmi vákuum Európa közepén. Enyhítette a jóvátétel hatalmas terheit, lehetővé téve a győztesek számára történő törlesztés elindítását. Az európai gazdasági vérkeringés megindításával Anglia és Franciaország megkezdhette az első világháborúban kapott amerikai kölcsönök visszafizetését, ráadásul élénkítette az amerikai gazdaságot, s számos országban lehetővé tette a nemzeti valuták végleges reformját; az új pénz bevezetését, az aranystandardról való letérést. A jóvátétel kérdését 1929-ben tervezték véglegesen lezárni, Owen Young amerikai bankár vezetésével megtartott konferencián. A terv szerint Németországnak 114 milliárd aranymárkát kellett volna fizetnie a következő 59 évben. A fizetési kötelezettség elfogadása fejében megszüntették Németország gazdasági ellenőrzését; de a válság hatására az amerikai elnök kezdeményezésére, egy évre felfüggesztették a tartozásokat (Hoover-moratórium, 1931), majd a lausanne-i konferencián végleg el is törölték. b) Hitler és a nemzetiszocializmus (nácizmus) Miért lehetett népszerű a nemzetiszocializmus? a jóvátétel összege és a gazdasági válság Németországot szegénységbe taszította új gazdaságpolitikára van szükség súlyos volt az elcsatolt területek (Saar-vidék, Elzász-Lotharingia, Danzig, Felső-Szilézia, stb.) és a megaláztatás miatti trauma is visszavágás gondolata (revans) Hitler programjában minden problémára megoldást kínált válság idején mindig jellemző a szélsőséges pártok előretörése. Az NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei = nemzetiszocialista Német Munkáspárt = náci párt: ben jött létre a párt Münchenben (alapítója Anton Drexler lakatos és Karl Heller újságíró volt). Adolf Hitler ( ) vezetésével jutottak hatalomra. A náci párt vezetői: Adolf Hitler - a Führer, Ernst Röhm - az SA (Hitler testőrsége) vezére, Hermann Göring - a német légierő vezetője, Joseph Goebbels propagandaminiszter, Heinrich Himmler - az SS vezére, ők követték el a legtöbb gaztettet Az NSDAP programja: nem fogadták el a versailles-i békét nagy Németország létrehozása: 1. lépésben Európa valamennyi németjének egyesítése (Ausztria beolvasztása) 2. lépésben Európára kiterjedő nagynémet birodalom, 3. lépésben német világbirodalom ( Lebensraum= élettér) baloldal és zsidóellenesség: az első világháború után elterjedt a tőrdöfés-legenda, mely szerint Németország az első világháborút a baloldal és a zsidóság hátországbeli aknamunkája miatt veszítette el idegengyűlölet, fajelmélet: az emberiség legkiválóbb faja az árja faj, mely megkövetelheti a másodrendű fajok szolgálatát. Tiltja a fajkeveredést, mert ha az árja faj alacsonyabb rendű fajjal keveredik, elveszti kiváltságát. Kiirtandó népek: zsidók, cigányok Az NSDAP (hatalomra jutása A Harzburgi Front megalakulása (1931) A nácik külpolitikai programja egybevágott tőke és a vezérkar érdekeivel, ezért 1931-ben a banktőke, a Ruhr-vidék iparmágnásai, a nagybirtok képviselői, valamint a katonai vezérkar szövetségre léptek az NSDAP-vel. A náci párt ezután fokozott anyagi támogatást kapott, melyet rohamcsapatai növelésére és propagandára fordított. ( Milliók állnak mögöttem. - Hitler) Hitler kancellársága: A párt politikai ereje 1932 közepén érte el csúcspontját, az év második felében megkezdődött az NSDAP hanyatlása a Harzburgi Front gyorsan hatalomra segítette a relatív többséggel rendelkező nácikat: Hindenburg januárjában Hitlert birodalmi kancellárrá (miniszterelnökké) nevezte ki. A totális diktatúra kiépülése Az egypártrendszer kialakítása: 1933: február: Reichstag felgyújtása a kommunistákat vádolták betiltották a kommunista pártot, majd sorban az összes többi pártot is betiltották a polgári szabadságjogokat (sajtó- és véleményszabadság gyülekezés stb.) az ellenzéki politikusok, a másként gondolkodók és a káros elemek bebörtönzése vagy koncentrációs táborba juttatása szakszervezetek feloszlatása

4 b) Hitler egyeduralmának kiépítése jún : hosszú kések éjszakája : leszámolás egyik vetélytársával, az SA-t vezető Röhmmel, az SA helyett megalakul az SS (Schutzstaffel, magyarul Védőosztag, röviden SS, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete volt) aug.: Hitler lett az államfő Hindenburg halála után 1938: a katonai erők főparancsnoka: Hitler Hitler a birodalom vezére lesz, címe: Führer (= vezér) c) Zsidóellenesség 1935: nürnbergi törvények: a zsidók megfosztása állampolgárságuktól 1938:Párizsban egy német diplomata meggyilkolása válasz: a kristályéjszaka : zsidó boltok kifosztása és gyilkosságok (a betört kirakatüvegekről nevezték el) Gazdaságpolitika: Neuer Plan (új terv): Göring és Hjalmar Schacht vezetésével állami közmunkák szervezése: a közmunkaprogrammal, amely idővel fegyverkezési programmá alakult, elérték, hogy megszűnjön a munkanélküliség. Ezzel párhuzamosan létrehozták a Nemzeti Munkafrontot, amibe kötelező volt belépni. Ez a testület szabályozta a munkavállalók jogait : megszabta a fizetés mértékét, a munkaidőt, a munkakörülményeket. Aki nem működött együtt a nácikkal, vagyonelkobzásra, börtönre ítélhették. termelésátirányítás: a munkaerő egyre nagyobb részét a hadiiparban kötötték le fejlesztik az autógyártást is Volkswagen (magyarul = népautó), cél: mindenkinek legyen autója emeli a népszerűséget és természetesen a hadsereg mobilizációjához is jó, ha rendelkezésre áll. Ehhez megépítették Európa legkorszerűbb autópálya-hálózatát is A nácik háborús céljaiknak megfelelően megpróbálták teljesen önállóvá tenni a német gazdaságot. A tudósok új anyagokat fejlesztettek ki, amelyek alkalmasak voltak az importált alapanyagok helyettesítésére. A pénzügyis stabilitáshoz új kereskedelmi szisztémákat alkalmaztak, hogy pénzkiáramlás nélkül juthasson Németország iparcikkekhez. A náci gazdaság megkezdte a nagytér gazdaságnak (grosraumwirtschaft) kiépítését, és a közép-és délkeleteurópai országok gazdasági, majd politikai beszippantását (südostraum). A térségben új gazdasági és politikai szövetségi rendszer formálódott ki, amely a térség országainak ugyan kiutat jelentett a gazdasági válságból, azonban veszélyes csapdát állított, a térséget mind erősebben az új háború felé sodorva. takarékosság: bérbefagyasztás; az elosztás irányítása, a Birodalmi Bank stabilizálta a márkát, szabályozta a hitelek felhasználását új agrártörvény: új öröklődési joggal megakadályozzák a paraszti birtokok szétaprózódását és ezzel a parasztok tönkremenését kényszerkartellezési törvény: a nagyüzemek támogatása a kis- és középüzemekkel szemben; (kartell: üzemek szövetsége) Eredmény: Az összipari termelés 1928-tól 1938-ig 107 %-kal emelkedett. Agresszív külpolitika az élettér-elmélet csak háborúval valósítható meg háborús készülődés: hadiflotta és légierő növelése, általános hadkötelezettség 1933: a Népszövetségből való kilépés 1935: népszavazás a Saar-vidékről, a terület visszaszerzése 1936: Rajna-vidék remilitarizálása (katonai megszállása) 1938: Anschluss: egyesülés Ausztriával, majd a müncheni szerződés: Csehszlovákia feldarabolása szeptember 1. Lengyelország lerohanása a II. világháború kezdete 4. A Szovjetunió sajátságos helyzete (kiegészítés, a tételhez már elméletileg nem kell, de így teljes a kép) A Szovjetunióban, a sztálinizmus formájában egyfajta tervgazdálkodás vált átfogó rendszerré; mivel ennek semmi köze nem volt a tőkés fejlődéshez, a válság tulajdonképpen nem érintette (pontosabban nem a világpiac megingásai miatt ingott meg a gazdasága, hanem saját magát hozta gazdaságilag rossz helyzetbe) Előzmények: 1917 november 7.: bolsevik hatalomátvétel ig rendkívül véres polgárháború re: nagyjából a bolsevik hatalom uralja Oroszországot, és építi a szocializmust/kommunizmust 1922-től az államalakulat neve: Szovjetunió (nem csak orosz)

5 Gazdasági változások: a) A forradalom éveiben: hadikommunizmus Lenin bevezeti a hadikommunizmust: a polgárháború viszonyai között erőszakkal meg lehet valósítani a kommunizmust a bolsevik kormány alapvető feladata volt ekkor a háború megnyeréséhez szükséges ellátás biztosítása, eszköze: államosítás eredményei: az ipart, mely a küzdelmeket szolgálta ki, tönkretették, pl.: teljesen képzetlen, műveletlen munkásokat küldtek az üzemek élére a Vörös Hadsereg és a városok ellátására a parasztoktól próbáltak mindent elvenni, amit csak lehet, arra kényszerítették a parasztokat, hogy minden felesleget szolgáltassanak be, vagyis dolgozzon, de minden felesleget rögtön adjon be következmény: a parasztok ellenállnak, nincs pénzük, nincsenek tartalékaik, éheznek parasztfelkelések, kronstadt-i matrózfelkelés (1921) Lenin leverte a megmozdulásokat, de belátja, hogy kicsit vissza kell venni a szocializmusból, egy időre muszáj visszatérni a gyűlöletes régihez b) 1922-től: NEP Új Gazdasági Politika - ideiglenes visszatérés a piacgazdasághoz elnevezése oroszul: novaja ekonomicseckaja polityika lényege: a kapitalizmus részleges és ideiglenes visszaállítása (korabeli jelszó: egy lépést hátra kell tennünk, hogy aztán két lépést tehessünk előre ) újra működhetett a magángazdaság, újra tevékenykedhettek a külföldi beruházók visszahelyezték jogaiba a pénzt és a piacot a paraszti terhek enyhítése: a beszolgáltatási rendszer eltörlése, elviselhető mértékű állami adó kivetése a gazdálkodókra, a gazdálkodók az adózáson túl megmaradt termékeiket szabadon árusíthatták a piacokon eredménye: a gazdaság növekedésnek indult, hamarosan elérte, majd az 1920-as évek végére meghaladta a háború előtti szintet c) 1920-as évek végétől: sztálini gazdaságpolitika fordulat: fel kell építeni a szocializmust egy országban a megálmodott szocializmus jellemzői: egyenlőség, szociális biztonság, bőség, az egyéni kiteljesedés lehetősége (szépen hangzik) De: ehhez az óriási, kimeríthetetlennek látszó természeti adottságokon (fémek, a Föld termőföldjeinek harmada, az édesvízkészletek ötöde) és a hatalmas népességen kívül más nem áll rendelkezésre, kellene még: óriási technológiai beruházások, fejlesztések és tőke gyakorlati megvalósítás: tervgazdálkodás, eredetileg Lenin ötlete, aki a németektől vette át (ott a világháború alatt hadi célokra egészen jól működött): át kell venni, és fel kell tölteni szocialista tartalommal lényeg: nem az üzleti szempontok érvényesülnek, hanem a központi szervek elvben tudományos gondossággal megtervezett utasításai, parancsai (ötéves tervek) az új politika két legfontosabb eleme: intenzív iparosítás és kollektivizálás intenzív iparosítás: gyorsított iparfejlesztés a tervgazdálkodás keretei között: ezek hatalmas gazdasági növekedést irányoztak elő (eleve irreálisan magas előírások, melyeket menet közben tovább emeltek). Eredmény: elvben hihetetlen növekedési adatok, de a nagy mennyiség nem járt együtt minőségi javulással, általánossá vált a pazarlás, a környezetszennyezés, a selejt magas aránya kollektivizálás: a mezőgazdaságban a parasztok magángazdaságait kolhozokba vagy szovhozokba tömörítették. Szovhoz: állami gazdaság, az állam tulajdonában lévő nagybirtok. Kolhoz: elméletileg termelőszövetkezet, a tagok kollektív tulajdona a tagság választotta vezetőkkel; gyakorlatilag ezek is az állam irányítása alatt álltak. Mindkettő lényege: a parasztoktól elvették földjeiket, jószágaikat és szerszámaikat. A kollektivizálás eredményei: ellenállás (több ezer lázadás országszerte, : Ukrajnában tízmilliókat sújtott az éhínség, amelyet a kormány a parasztság megtörésére maga is gerjesztett) és hatósági megtorlás a lázadásért: a felelősnek kikiáltott kulákok (gazdag parasztok és családjaik) millióinak kitelepítése Közép-Ázsiába vagy Szibériába. A kollektivizálás sikere után a termésátlagok évtizedekre a cári korszak terméseredményeit sem érték el!

A weimari köztársaság

A weimari köztársaság dezs.extra.hu tételek gyûjteménye A weimari Szerzõ dezs Történelem tétel 1. A weimari 1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás > Németország > Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés:

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés: Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám:

Részletesebben

Földünk a két világháború között

Földünk a két világháború között Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam Javítókulcs Földünk a két világháború

Részletesebben

. Németország és a nemzetiszocializmus

. Németország és a nemzetiszocializmus . Németország és a nemzetiszocializmus Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Történelem tétel 20. Németország és a nemzetiszocializmus Színre lépnek a nácik Németország történetét 1919 és 1923

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A kedvenc Nemzeti Szocialistám

A kedvenc Nemzeti Szocialistám Új Rend #109/44 Alapítva 1991 1 / 2016 (127) A kedvenc Nemzeti Szocialistám Ha valaki megkérdezi tőlem ki a kedvenc Nemzeti Szocialistám, akkor azt kell válaszolnom, hogy Hitler felső személyzetéből a

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN

KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1 GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN I. GAZDASÁG: Az I. vh. után az USA vezető hatalma egyértelmű, hiszen kölcsöneivel segíti a győztes antant

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

60 éves a kommunizmus Kínában

60 éves a kommunizmus Kínában 2009 október 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hatvan évvel ezelőtt, 1949. október 1-én kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot, amelynek alapjait egy ádáz

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók

A Változó Világ. az ICT iparág csúcstalálkozója. 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ az ICT iparág csúcstalálkozója 2012. szeptember 13 14. Egerszalók A Változó Világ és Magyarország gazdasági folyamatai Dr. Mellár Tamás Egyetemi tanár PTE Közgazdaságtudományi Kar ivsz.hu

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban Totális rendszerek: a kommunizmus Szövetségbe forrt szabad köztársaságok: A Nagy Oroszország kovácsolta frigy, A Szovjet hatalma és egysége éljen: Sok nép így akarta s megalkotta így! Refrén: Szálljon

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Irodalom: Juhász Gyula: Anna örök, Milyen volt Tóth Árpád: Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!, Körúti hajnal Ady Endre:

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu

Kilábalás, 2014-18. Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. GKI Zrt., www.gki.hu Kilábalás, 2014-18 Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. január 21. Elvesztegetett évtized Az EU-csatlakozás óta nincs felzárkózás az EU-átlaghoz Szinte minden téren leszakadtunk

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

A lausanne-i szerződés 1932.07.09.

A lausanne-i szerződés 1932.07.09. A lausanne-i szerződés 1932.07.09. Az 1929 1933. évi világgazdasági válság egyéb okok mellett lehetetlenné tette a Young-terv végrehajtását. Hoover amerikai elnök 1931. június 20-án egy évre felfüggesztette

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ!

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik országban működött a Gestapo? 1.) Olaszország 2.) Németország X.) Szovjetunió 2. Mennyiben határozta meg a békeszerződés a német haderő létszámát az I.

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA

A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA A KOMMUNIZMUS GAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Munkapiaci helyzet Csehországban és Kelet Németországban

Munkapiaci helyzet Csehországban és Kelet Németországban Munkapiaci helyzet Csehországban és Kelet Németországban Csehország és Németország keleti tartományainak foglalkoztatási helyzete jelentõsen eltér a többi posztszocialista országétól. Folyóiratunk Szemle

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

A jóvátételben nem volt kegyelem

A jóvátételben nem volt kegyelem 2014 június 16. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1945. június 15., esti órák, szürkület. Két küldöttség készülődik a

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai

Szakács Tamás. 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai 1.A gazdasági rendszer és a politikai rendszer kapcsolatának történeti típusai A gazdasági rendszer és a politikai rendszer funkcionális kapcsolata a társadalmak történeti fejlődése során sokszínű és egymástól

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv

Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv Fair Play?- Gazdasági és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban Mini-tréning forgatókönyv I. Rész (30 perc) 1. Bemutatkozás 2. A power-point alapján a JAM= Junior Achivement szervezet és

Részletesebben

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza

Sütő Zsanett. A renminbi mint világdeviza Sütő Zsanett A renminbi mint világdeviza 2016. október elsejétől a világ vezetői devizáit tömörítő SDR-kosár részévé válik a kínai renminbi (jüan, CNY), ami egyben elismerése Kína növekvő világgazdasági

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után

Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vállalkozások, adózás, kilátások a válság után Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Zalaszentgrót, 2014. február 18. Vállalkozás Világos cél (kisérlet, kiegészítő vagy fő jövedelem) Milyen igényre

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés

Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés GAZDASÁG Fordulat a munkaidő-politikában: csökkentés helyett növelés Tárgyszavak: gazdaság; munkaidő; munkanélküliség; munkaügy; Németország. A munkaidő 25 éven át tartó szinte folyamatos csökkenése után

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben