AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE ME Gázmérnöki Intézeti Tanszék KIK DÖNTENEK? Az EU alapja: a kormányzatok közötti együttműködés A tagállamok szuverének, DE bizonyos döntési jogkört átruháznak az EU adott intézményeire Cél: a közös érdekeket érintő kérdésekben demokratikus döntések szülessenek EU ismeretek 2 1

2 AZ EU INTÉZMÉNYEI EURÓPAI PARLAMENT (EP) EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA EURÓPAI TANÁCS EURÓPAI BIZOTTSÁG BÍRÓSÁG SZÁMVEVŐSZÉK Az EU intézmények hatásköreit és feladatait, az EU valamennyi tevékenységének alapját képező szerződésekben állapították meg. Ugyancsak a szerződések tartalmazzák az uniós intézmények által követendő eljárásokat. A szerződéseket az EU valamennyi tagállamának állam- és/vagy kormányfője elfogadja, parlamentjük pedig ratifikálja. EU ismeretek 3 AZ EU INTÉZMÉNYEI RÉSZFELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK: Régiók Bizottsága Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Európai Beruházási Bank Európai Központi Bank Európai Ombudsman Európai Adatvédelmi Biztos Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala Európai Személyzeti Felvételi Hivatal Európai Közigazgatási Iskola Szakosodott Ügynökségek EU ismeretek 4 2

3 AZ EU INTÉZMÉNYEI Európai Tanács (csúcstalálkozó) Európai Parlament Miniszterek Tanácsa (Az Európai Unió Tanácsa) Európai Bizottság Bíróság Számvevő -szék Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai Beruházási Bank Ügynökségek Európai Központi Bank EU ismeretek 5 EURÓPAI TANÁCS EUROPEAN COUNCIL a tagállamok állam- ill. kormányfőinek, a Tanács elnökének és az Európai Bizottság elnökének testülete az EU csúcsszerve évente négy ülést tart, Brüsszelben nagyhorderejű, stratégiai kérdésekben dönt meghatározza a követendő általános politikai irányvonalakat nincs jogalkotási hatásköre EU ismeretek 6 3

4 AZ EU ELNÖKE A Lisszaboni Szerződés hozta létre. Két és fél évre választja meg a Tanács, minősített többséggel. (egy alkalommal újítható meg) Donald Fraciszek TUSK (Lengyelország) Feladatai: Nemzetközileg képviseli az EU-t Elnököl a Tanács ülésein Az ülések után jelentést nyújt be az EP-nek Konszenzusra törekszik Függetlennek kell lennie, nem lehet nemzeti tisztsége EU ismeretek 7 KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐ A soros elnökséget ellátó tagállam külügyi feladatait látja el. Az ET nevezi ki minősített többséggel, a EB elnökének hozzájárulásával. Az EP szavazza meg. Feladatai: Irányítja az EU közös kül- és biztonságpolitikáját A EB egyik alelnöke A külügyi tanács elnöke Nemzetközileg képviseli az EU álláspontját Frederica Mogherini (Olaszország) EU ismeretek 8 4

5 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION elsődleges, de nem kizárólagos döntéshozó, jogalkotó a tagállamok érdekképviseleti helye tagjait a tagállamok delegálják 9 résztanács alkotja EU ismeretek 9 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA A Tanács 9 féle összetételben ülésezhet: Általános ügyek és külkapcsolatok Gazdasági és pénzügyek Bel- és igazságügy Foglalkoztatás, szociálpolitika, egészségügyi és fogyasztóvédelmi ügyek Versenyképesség Közlekedés, hírközlés és energia Mezőgazdaság és halászat Környezetvédelem Oktatás, ifjúság és kultúra EU ismeretek 10 5

6 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION elsődleges, de nem kizárólagos döntéshozó, jogalkotó a tagállamok érdekképviseleti helye tagjait a tagállamok delegálják 9 résztanács alkotja székhelye: Brüsszel soros elnökség intézménye második félév: Szlovákia első félév: Málta Magyarország 2011 első félév EU ismeretek 11 SOROS ELNÖKSÉG A Tanács elnöki tisztsége févente cserélődik a tagállamok között A elnök hívja össze a tanácsot, elnököl a miniszterek tanácsában, ill. egyéb testületekben Az elnöklő országnak komoly befolyása lehet az adott (tárgyalás vagy döntés előtt álló) ügy Háttérmunkájával meghatározhatja az EU politikai irányvonalát MINDIG az EU-t képviseli, sosem a saját államát!!!! EU ismeretek 12 6

7 COREPER a Tanács munkáját segíti tagjai: a tagállamok állandó képviseletinek vezetői fő feladatai: a tagállami álláspontok közelítése, főként szakmai és diplomáciai szinten a tagállamok kormányai és az Unió intézményei közötti kapcsolattartás a közösségi és nemzeti adminisztráció közelítése hetente ülésezik két szintje van: COREPER-I. és COREPER-II. EU ismeretek 13 A TANÁCS KULCSFONTOSSÁGÚ FELELŐSSÉGI KÖREI Az EU jogszabályainak elfogadása számos politikai területen az Európai Parlamenttel közösen. A tagállamok átfogó gazdaság- és szociálpolitikájának összehangolása. Nemzetközi megállapodások kötése az Unió és más államok vagy nemzetközi szervezetek között. Az Európai Parlamenttel közösen az EU költségvetésének elfogadása. Az EU közös kül- és biztonságpolitikájának meghatározása és végrehajtása az Európai Tanács által meghatározott irányvonalak szerint. A nemzeti bíróságok és rendőri erők közötti büntetőügyi együttműködés koordinálása. EU ismeretek 14 7

8 A TANÁCS SZAVAZÁSI FORMÁI a Tanács dönthet: egyszerű többséggel (28 tagállamból legalább 15 támogatja) minősített többséggel (2014. november 1-től) Egyhangúlag (minden tagállam támogatja) Minősített többség: a tagállamok 55%-a (vagyis a gyakorlatban a 28 tagállamból 16) a javaslat mellett szavaz a javaslatot támogató tagállamok az EU teljes népességének legalább 65%-át képviselik EU ismeretek 15 EURÓPAI PARLAMENT EUROPEAN PARLIAMENT az Unió polgárai közvetlenül választják meg fő feladata: a polgárok képviselete a döntéshozatalban tagjai nemzetközi frakciókba tömörülnek kezdetben csak konzultatív szerepe volt, ma már társdöntéshozó, társjogalkotó a Tanács mellett a Bizottság munkáját felügyeli, kinevezését jóváhagyja elnöke: Martin SCHULZ (Németország) két vezető testület: Elnökök Konferenciája Büró székhelye: Strasbourg (a plenáris üléseket itt tarják: 12 db 4 napos, a többit Brüsszelben: 6 db 2 napos) EU ismeretek 16 8

9 EURÓPAI PARLAMENT A jogalkotási szerepe szerint az alábbi eljárásokban vesz részt: együttműködési eljárás hozzájárulási eljárás együttdöntési eljárás A Tanáccsal közösen felel a költségvetés elfogadásáért, elvetheti a költségvetési tervezeteket. Demokratikus felügyeletet gyakorol az Unió felett. EU ismeretek 17 KÉPVISELŐCSOPORTOK PPE Európai Néppárt ALDE - Liberálisok és Demokraták Szövetsége Párt Verts/ALE Zöldek/Európai Szövetség S&D Szocialista és Demokraták Progresszív Szövetsége GUE/NGL Egységes Európai Baloldal/ Északi Zöld Baloldal ECR Európai Konzervatívok és Reformerek EFDD Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája ENI Nemzetek és Szabadság Európája NI - Függetlenek EU ismeretek 18 9

10 EU ismeretek 19 AZ EURÓPAI PARLAMENT POLITIKAI ÖSSZETÉTELE Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) Képviselőcsoport Az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének képviselőcsoportja Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európájáért Képviselőcsoport 70 Európai Konzervatívok és Reformisták 74 Egységes Európai Baloldal / Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja Zöldek / Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja 50 2 Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája 46 Nemzetek és Szabadság Európája 39 Függetlenek EU ismeretek 20 10

11 AFET Külügy DROI Emberi jogok SEDE Biztonság- és védelempolitika DEVE Fejlesztés INTA Nemzetközi kereskedelem BUDG Költségvetés CONT Költségvetés-ellenőrzés ECON Gazdasági és monetáris ügyek EMPL Foglalkoztatás és szociális ügyek EP BIZOTTSÁGOK ENVI Környezetvédelem, közegészségügy és élelmiszerbiztonság ITRE Ipar, kutatás és energiaügy IMCO Belső piac és fogyasztóvédelem TRANKözlekedés és idegenforgalom REGI Regionális fejlesztés AGRI Mezőgazdaság és vidékfejlesztés PECH Halászat CULT Kultúra és oktatás JURI Jogi ügyek LIBE Állampolgári jogok, bel- és igazságügy AFCO Alkotmányos ügyek FEMM Nők jogai és esélyegyenlőség PETI Petíciók EU ismeretek 21 KÜLDÖTTSÉGEK ÉS POLITIKAI SZERVEZETEK Küldöttségek: kapcsolatokat tartanak fenn az EU-n kívüli országok parlamentjeivel jelenleg 34 küldöttség van lehetnek: parlamentközi küldöttségek parlamenti vegyesbizottságok az EU-AKCS Közös Közgyűlésébe, valamint az Euro-mediterrán Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségek Szervezetek: Elnökök Értekezlete Elnökség Questorok Főtitkárság (működtet, TÖBBNYELVŰSÉG!!!) EU ismeretek 22 11

12 EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROPEAN COMMISSION szupranacionális szerv: a közösségi érdekek és politikák megtestesítője négy fő feladata: törvények javaslata a Parlamentnek és a Tanácsnak; az Unió politikájának és költségvetésének kezelése, irányítása és végrehajtása; az Európai jog érvényesítése (az Európai Bírósággal közösen); az EU képviselete a nemzetközi színen, például tárgyalások folytatása és megállapodások kötése az Unió és más országok között. teljes semlegesség és függetlenség jellemzi székhelye Brüsszel 28 tag: 1 elnök és 5 alelnök 5 évre szóló mandátum beszámolási kötelezettséggel bír a Parlament felé EU ismeretek 23 EURÓPAI BIZOTTSÁG EU ismeretek 24 12

13 A BIZOTTSÁG TAGJAI szeptemberétől EU ismeretek Elnök: John-claude JUNKER (Luxemburg) 25 A magyar tag Navracsics Tibor (Oktatás, Kultúra, Ifjúság, Sport) EU ismeretek 26 13

14 A BIZOTTSÁG HIVATALI STRUKTÚRÁJA Főigazgatóságok (Directorate General DG) Szolgálatok (Service) Ma több mint 40 szervezeti egység van kb tisztviselővel A Biztosok körül un. kabinetek működnek a Biztos munkáját segítik EU ismeretek 27 EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES a közösségi jogot védő szervezet: figyelemmel kíséri a közösségi intézkedések és szervek törvényességét felügyeli a közösségi jog betartását ellenőrzi és biztosítja az intézmények hatáskörének betartását értelmezi és tisztázza a közösségi jog és nemzeti jog viszonyát független testület székhelye: Luxemburg tagjai: tagállamonként egy bíró közülük kerül ki az elnök Elnöke: Koen Lenaerts magyar tag: Dr. Juhász Endre Elsőfokú Bíróság EU ismeretek 28 14

15 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EUROPEAN COURT OF AUDITORS fő feladata: a közösségi pénzügyek felülvizsgálata tagjai: tagországok szakemberei melyeket a miniszteri tanács nevez ki független testület székhelye: Luxemburg kötelező adatszolgáltatás éves jelentést készít elnök: Klaus-Heiner Lehne (Németország) EU ismeretek 29 EURÓPAI OMBUDSMAN THE EURPEAN OMBUDSMAN segít feltárni az EU-n belüli hivatali visszásságokat kik fordulhatnak hozzá? Az Európai Unió állampolgárai, az Unió területén bejelentett irodával rendelkező társadalmi szervezetek és vállalkozások székhelye: Strasbourg. feladata: a bejelentett panaszok kivizsgálása, de saját vizsgálatot is végezhet független Emily O'Reilly (Íroszág) EU ismeretek 30 15

16 EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR 2001-ben hozták létre feladata: biztosítani, hogy a személyes adatok feldolgozása során az összes EU intézmény és szerv tiszteletben tartsa az emberek magánéleti jogait szigorú adatvédelmi szabályok tilos a faji, etnikai, politikai, egészségügyi, büntetésre vonatkozó adatok feldolgozása adatvédelmi biztos: Giovanni Buttarelli (Olaszország) EU ismeretek 31 PÉNZÜGYI SZERVEZETEK 16

17 EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK EUROPEAN INVESTMENT BANK a Római Szerződés hozta létre székhelye: Luxemburg célja: a tőkeberuházások finanszírozásával a Közösség gazdasági fejlődésének elősegítése jegyzett tőkéjét a tagállamok adták össze (utoljára 150 milliárd euróra növelték meg) feladata, hogy kölcsönöket nyújtson az Unió gazdaságpolitikájának céljaival összhangban álló beruházások finanszírozására hiteleket nyújt az Európai Unión kívüli országokban is, megállapodások alapján elnök: Werner Hoyer (Németország) Európai Beruházási Alap EU ismeretek 33 EURÓPAI KÖZPONTI BANK THE EUROPEAN CENTRAL BANK Az euroövezet és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) központi intézménye Csak néhány valós ügyletet hajt végre Feladata az elvi-stratégiai vonal meghatározása, s annak biztosítása, hogy a döntéseket a nemzeti központi bankok következetesen hajtsák végre Elnöke: Mario Draghi (Olaszország) Dötéshozó szervei: Kományzótanács Az EKB Kormányzótanácsa az eurorendszer legfőbb döntéshozó szerve Igazgatóság Az EKB és az eurorendszer operatív döntéshozó testülete. Általános Tanács beszámol az eurót még be nem vezetett EU-tagállamoknak a konvergencia irányába tett lépéseiről; tanácsokat ad, hogy ezek a tagállamok megtehessék a valutaárfolyamaik végleges rögzítéséhez szükséges előkészületeket; EU ismeretek 34 17

18 EURÓPAI BERUHÁZÁSI ALAP EUROPEAN INVESTMENT FOUND kockázati tőkét biztosít a kis- és középvállalkozásoknak (SME) (kiemelten: új cégek, technológia-központú vállalkozások) garanciákat nyújt pénzintézeteknek (például bankoknak) ez utóbbiak kisés középvállalkozásoknak nyújtott hiteleik fedezésére NEM hitelintézmény!!! EU ismeretek 35 TANÁCSADÓ SZERVEK 18

19 GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE az EU tanácsadó szerve cél: különféle gazdasági és szociális érdekcsoportokat bekapcsolni a közösségi ügyekbe Feladata: vélemények kidolgozása (kb. 150 évente) a Tanács, a Bizottság és az EP kötelezően és választhatóan is konzultálhat vele 350 tagja van (a 28 tagállamból) tagjai három csoportba tömörülnek: munkaadók, munkavállalók és egyéb érdekképviseleti szervezetek kétévente választanak saját elnököt, két alelnököt és egy un. Bürót (24 fő) székhelye: Brüsszel elnök: Georgios Dassis (Görögország) EU ismeretek 37 RÉGIÓK BIZOTTSÁGA COMMITTEE OF REGIONS az EU tanácsadó szerve cél: különféle helyi és regionális szerveket bekapcsolni a közösségi ügyekbe 350 tagja van (a megoszlás azonos a GSZB-vel) kétévente választanak saját elnököt, tagállamonként 1-1 alelnököt, valamint a Bürót (56 fő) székhelye: Brüsszel konzultáció régiókat érintő kérdésekben a következő területeken: oktatás, kultúra, közegészségügy, transzeurópai hálózatok, gazdasági és szociális kohézió, foglalkoztatás, környezetvédelem, szakképzés, szociálpolitika, közlekedés elnök: Markku Markkula (Finnország) EU ismeretek 38 19

20 INTÉZMÉNYKÖZI SZERVEZETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KIADÓHIVATALA feladata az Európai Közösségek és az Európai Unió intézményei kiadványainak a lehető legkedvezőbb feltételekkel történő közzététele Az Európai Unió Hivatalos Lapja több mint 24 nyelven jelenik meg naponta Az egyes intézmények jogai keretében különösen azok kommunikációs tevékenységével összefüggően a Hivatalnak átadott nem kötelező kiadványok közzététele vagy közös közzététele. EU ismeretek 40 20

21 EURÓPAI SZEMÉLYZETI FELVÉTELI HIVATAL EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE Európai Unió valamennyi intézménye és ügynöksége számára részére nyílt versenyvizsgák útján munkaerőt toborozz és szelektál. A hivatal által összeállított listákról ezután minden intézmény saját maga választhatja ki a számára megfelelő jelentkezőt. Napjainkban a hivatal egységes kapcsolattartási pontként működik: minden olyan uniós polgárnak, aki az európai intézményeknél szeretne munkát vállalni, itt kell benyújtania jelentkezését. EU ismeretek 41 EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI ISKOLA EUROPEAN ADMINISTRATIVE SCHOOL Feladata, hogy biztosítsa az EU-intézmények személyzeti állománya képzését bizonyos szakterületeken. az általa biztosított tanfolyamok nyitva állnak valamennyi EU-intézmény személyzeti állománya előtt Ezzel: hozzájárul a közös értékek terjesztéséhez, elősegíti a jobb megértést az intézmények munkatársai körében, lehetővé teszi a méretgazdaságosság szempontjainak érvényesítését is szorosan együttműködik valamennyi intézmény képzési részlegével annak érdekében, hogy elkerüljék az esetleges átfedéseket EU ismeretek 42 21

22 AZ EU ÜGYNÖKSÉGEI Közös kül- és biztonságpolitikai ügynökségek Meghatározott technikai, tudományos, illetve irányítási feladatok végrehajtására létrejött ügynökségek A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén működő ügynökségek Ezek az ügynökségek az uniós tagállamok együttműködését segítik a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemben Más szakpolitikai területeken működő ügynökségek Közösségi ügynökségek Végrehajtó ügynökségek Az uniós programokat irányítani hivatott ügynökségek EURATOM Ügynökségek és szervek Az Európai Atomenergia-közösség célkitűzéseit támogató szervezetek Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Az intézet a legjobb tudományos, üzleti és oktatási forrásokat gyűjti egybe az Unió innovációs kapacitásának növelése céljából EU ismeretek 43 MAGYAR KÜLDÖTTSÉGEK BRÜSSZELBEN A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete a kormányt képviseli az EU szerveinél, gondoskodik a magyar álláspont megismertetéséről szakértői benne vannak az egyes bizottságokban Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének Képviselete stb. EU ismeretek 44 22

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége

Karrierlehetőség az EU Intézményeinél. Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Karrierlehetőség az EU Intézményeinél Szőcs Edit RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Milyen állásokról van szó? uniós köztisztviselői állások (eurokrata állások) szakértői, tanácsadói állások Az Európai Bizottság

Részletesebben

A parlamenti bizottságok gyors áttekintése

A parlamenti bizottságok gyors áttekintése A parlamenti bizottságok gyors áttekintése A parlamenti bizottságok gyors áttekintése Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény. Az Európai Parlament 751 tagjának feladata,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Az Európai Unió intézményei Dr. Szekeres Diána Ph.D. Egyetemi adjunktus BME GTK Üzleti jog tanszék

Az Európai Unió intézményei Dr. Szekeres Diána Ph.D. Egyetemi adjunktus BME GTK Üzleti jog tanszék Az Európai Unió intézményei Dr. Szekeres Diána Ph.D. Egyetemi adjunktus BME GTK Üzleti jog tanszék I. Az Európai Unió és a jog kapcsolódási pontjai UNIÓS JOG SZABÁLYOZÁSI KOMPETENCIÁJA Alapja: a tagországok

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE 2006.09.27. AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE AZ EU HÁROM PILLÉRE A LUXEMBURGI MODELL A MEGOLDÁS LÉNYEGE: az Unió hatásköre szélesebb, de azok zömét nem adják át a Bizottságnak, hanem kormányközi alapon

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Az Európai Unió és Magyarország II.

Az Európai Unió és Magyarország II. Az Európai Unió és Magyarország II. Jánosi Imre ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék janosi@lecso.elte.hu 1. Európai intézmények: döntéshozatal, politikák 2. A közösségi jogrend sajátosságai 3.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA EU TÁRSASÁGI FORMÁK. Az európai uniós intézményrendszer, a jogi szabályozás alapjai

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA EU TÁRSASÁGI FORMÁK. Az európai uniós intézményrendszer, a jogi szabályozás alapjai AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA Az európai uniós intézményrendszer, a jogi szabályozás alapjai Dr. Szekeres Diána Ph.D. Egyetemi adjunktus BME GTK Üzleti jog tanszék EU TÁRSASÁGI FORMÁK 1 EURÓPAI UNIÓ 28 ország 505

Részletesebben

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

A magyar uniós elnökség és a régiók jövője című konferencia. 2009. május 21-22. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Hol tart az Európai Unió a többszintű kormányzás intézményrendszerének kiépítésében Dr. Szalay András EU Régiók Bizottsága tagja Veszprémi önkormányzati képviselő A magyar uniós elnökség és a régiók jövője

Részletesebben

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK

ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK ALSCHER TAMÁS VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK VASÚTSZABÁLYOZÁSI ISMERETEK MINDENNEK A KEZDETE XVI. század bányászati célú lóvasúti vontatás fa nyompálya 1760 Anglia; első vaspálya

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli

Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli Mi az EGSZB? Konzultatív testület, amely a civil társadalmat képviseli Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága segíti, tanácsadói minőségben.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT NAPIREND JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL HELYESBÍTÉS Az ülés dokumentuma 07/06/05 PE /OJ/COR

EURÓPAI PARLAMENT NAPIREND JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL HELYESBÍTÉS Az ülés dokumentuma 07/06/05 PE /OJ/COR EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma HELYESBÍTÉS NAPIREND 2007. JÚNIUS 6-7. BRÜSSZEL 07/06/05 PE HU HU Eljárások magyarázata Amennyiben a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre vonatkozó

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EKB) Az Európai Központi Bank (EKB) a gazdasági és monetáris unió központi intézménye, és 1999. január 1. óta feladata az euróövezet monetáris politikájának irányítása. Az EKB

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT 2011.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 229/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió parlamentjei

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 9. (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2644. ülése Időpont: 2017. október 11. Kezdési idő:

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere.

AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE. Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. 1 AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS JOGRENDSZERE Az_Europai_Unio_szervezete_es_jogrendszere. TARTALOM 2 Az európai integráció fejlődése Az Európai Unió jogi keretei Uniós polgárság és alapvető jogok

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Az Unió számára nincs lehetetlen 2.rész

Az Unió számára nincs lehetetlen 2.rész 2009 július 11. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Az Unió értékelve számára nincs Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Új népszavazás, a 2008-as sikertelen referendum után Írország 2009. október 2-án újra

Részletesebben

TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: március 5., péntek (10.30) I (1)

TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: március 5., péntek (10.30) I (1) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. március 2. (03.03) (OR. en) 6980/10 OJ CRP1 9 TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2310. ÜLÉSE Időpont: 2010. március 5., péntek

Részletesebben

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek

EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-tezaurusz Dokumentumok és testületek EU-dokumentum EK jogi aktus kötelező közösségi jogi aktus EU-határozat EU-irányelv EU-rendelet nem kötelező közösségi jogi aktus EU-ajánlás EU-vélemény EU-alkotmány

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Bevezetés: az EU ma Az EU története: az integráció mint gazdasági és jogi folyamat Az EU intézményei A hatáskörök megosztása az Európai Unióban Az

Bevezetés: az EU ma Az EU története: az integráció mint gazdasági és jogi folyamat Az EU intézményei A hatáskörök megosztása az Európai Unióban Az Európai jog Bevezetés: az EU ma Az EU története: az integráció mint gazdasági és jogi folyamat Az EU intézményei A hatáskörök megosztása az Európai Unióban Az uniós jog jellemzői Az Európai Unió: 27 ország

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 24.3.2014 A7-0242/2014 JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésrıl, III. szakasz

Részletesebben

Az Európai Unió politikai intézményrendszere

Az Európai Unió politikai intézményrendszere Az Európai Unió politikai intézményrendszere Javasolt feldolgozási idő: 50 perc 1. feladat A feladat az Európai Unió intézményeire vonatkozik. Az alábbi linkeken található információkból gyűjtsd ki a táblázatban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman Kvíz2011.10.28 Name: 1. Mi tartozik a magyar államszervezethez? a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman 2. Ki az államf? a) köztársasági elnök

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Az Európai pénzügyi rendszer intézményei

Az Európai pénzügyi rendszer intézményei Az Európai pénzügyi rendszer intézményei Az Európai Beruházás Bank Az Európai Központi Bank A Központi Bankok Európai Rendszere Az Európai Beruházási Bank European Investment Bank (EIB) 1958-ban a Római

Részletesebben

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA )

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) 1 AZ EURÓPAI UNIÓ JOGA (NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK - BA ) Tételek: 1. Az Európai Közösségek és az Unió jogának alapvonalai. A magyar csatlakozás 2. Az Európai Unió szervezete: Bizottság, Európai Parlament,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS HALÁSZATI POLITIKÁJÁNAK REFORMJA ÉS LEHETSÉGES HATÁSAI A MAGYAR HALÁSZATI ÁGAZATRA Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia, Tarpataki Tamás Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest Magyar

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter)

Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) Tájékoztató az EKP 1 vizsgához (2013-2014. tanév őszi szemeszter) A tájékoztató tételsor csupán indikatív jellegű! Célja, hogy a hatékonyabb tanuláshoz és az eredményesebb vizsgázáshoz segítséget nyújtson.

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG 2008.10.10. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 258 A/1 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IGAZGATÓRA (AD 14-ES BESOROLÁSI FOKOZAT) AZ EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL (ETF)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT: A POLGÁROK HANGJA AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT: A POLGÁROK HANGJA AZ UNIÓBAN AZ EURÓPAI PARLAMENT: A POLGÁROK HANGJA AZ UNIÓBAN A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek

Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Az EU következő többéves pénzügyi kerete és a magyar érdekek Győri Enikő EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR KAP REFORM 2014-2020 AGRÁRGAZDASÁGI KIHÍVÁSOK Budapest, 2012. július 3. 7 éves Keretköltségvetés:

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

Év Hatóság Szerző Dokumentumtípus Tárgy (az EuroVoc témakörei szerint Parlamenti ciklus Elérhető nyelvek

Év Hatóság Szerző Dokumentumtípus Tárgy (az EuroVoc témakörei szerint  Parlamenti ciklus Elérhető nyelvek KERESÉS A HIVATKOZÁSOK ELEKTRONIKUS JEGYZÉKBEN Bevezető megjegyzések: Egy keresés során több kritériumot is lehet kombinálni: Pl.: kulcsszó és dokumentumtípus kulcsszó és szerző szerző és dokumentumtípus

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

JOGALAP ELŐZMÉNYEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

JOGALAP ELŐZMÉNYEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS A tagállamok állam-, illetve kormányfői által alkotott Európai Tanács adja az Európai Uniónak a fejlődéséhez szükséges ösztönzést, és meghatározza annak általános politikai irányvonalait.

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Az Európai Unió zményrendszere

Az Európai Unió zményrendszere Az Európai Unió intézm zményrendszere Rövid áttekintı vázlat! A részletes r anyagokat lásd l Lukács Gábor G honlapján Az EU intézm zményrendszere egyedüláll lló képzıdmény a nemzetközi zi jogban Nem hagyományos

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT Az ülés dokumentuma NAPIREND ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE /OJVE. HU Egyesülve a sokféleségben HU EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Az ülés dokumentuma NAPIREND 2009. ÁPRILIS 24., PÉNTEK 09/04/23 PE HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI

A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 1.oldal 06 A KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS VONATKOZÁSAI 2009. NOVEMBER 2-5. Brüsszeli terepszemle - Közbeszerzési politika és elvek az Európai Unióban: sikeres részvétel az uniós közbeszerzési piacon 2.oldal

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

2014. október Strasbourg

2014. október Strasbourg EURÓPAI PARLAMENT 2014 2019 Ülésdokumentum NAPIREND 2014. október 20 23. Strasbourg 20/10/14 HU Egyesülve a sokféleségben HU Eljárások magyarázata Ha a Parlament nem dönt másképp, a vizsgált szövegekre

Részletesebben

Az Európai Unió zményrendszere, politikái

Az Európai Unió zményrendszere, politikái E-jog 2013 2.. előad adás Az Európai Unió intézm zményrendszere, politikái 1 Áttekintés: I. Az európai integráció, mint gazdasági és jogi folyamat I.1 Az integráció kérdése a II. vh. után A.) A kezdetek

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Confederation of Hungarian Employers and Industrialists MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Confederation of Hungarian Employers and Industrialists 1 Tisztelt Olvasó! Dr. Futó Péter elnök A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai

Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai Az EU főbb intézményei, döntési mechanizmusai IV. Modern demokráciák működése / 20. Az Európai Parlament Az Európai Parlamentet (EP) az Európai Unió polgárai választják, hogy képviselje érdekeiket. Eredete

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

II. Köztársasági Elnökség

II. Köztársasági Elnökség II. Köztársasági Elnökség I. A célok meghatározása, felsorolása Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb feladatát: Magyarország államfője a köztársasági

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56) Bevezetés és jogalap 2010. július 1-jén a magyar

Részletesebben