Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos,"

Átírás

1 A nagy osztályteremben a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Alig egy perce múlt, hogy a felügyelő tanár izgatottan kinyitotta a lezárt borítékot, és felírta a táblára a tételcímeket. A diákok vagy máris nekikezdtek a kiadott szöveggyűjtemények lapozgatásának, vagy tolluk végét rágva gondolkodtak azon, hogy melyik témát válasszák. A nagy falióra egykedvűen ketyegett. Gábor elkeseredetten ült az asztal mellett, és a táblára bámult. Lehetetlen, hogy így kiszúrjanak vele, amikor igazán mindent megtett, hogy jól szerepeljen ezen a nyavalyás érettségin. Elkeseredetten nézte a három címet, amit a tanárnő az imént írt fel: Jókai Mór prózája különös tekintettel a szabadságharc témájára Az avantgard irodalom kezdetei és fellelhető jegyei napjainkban Csoda Debrecenben, avagy Csokonai Vitéz Mihály pályája Már vagy öt perce bámulta a fehér betűket, mintha abban reménykedne, hogy a krétacsíkok új szavakat formálnak a tekintetéből sugárzó erőnek engedelmeskedve. Ha jedi lenne kalandozott el egy pillanatra és a gondolatai máris a tegnapelőtt látott A klónok támadása körül forgott. Kipróbálom a jedi trükköt gondolta és a fél kezét óvatosan a tábla felé nyújtva összpontosítani próbált: Ady és a Nyugat szuggerálta a felirat felé. Kikukucskált, de a betűk meg sem mozdultak. Legyen akkor legalább egy nyavalyás Petőfi abból az általános iskolás Piri néni miatt még álmában is leérettségizne: az öreg tanítónő minden lehetséges ünnepen Petőfit szavaltatott velük, és nem létezett más fegyelmezési és büntető eszköz, mint az imádott költő egy-egy versének megtanulása. Csalódottan vette tudomásul, hogy a tételcímek változatlanok maradtak. Ha nem azt a nyavalyás tévét meg számítógépet bámulnád állandóan, most nem lennél bajban! hallotta az anyja szemrehányó, ugyanakkor kicsit diadalittas hangját- lám igaza volt, a szaros kölke tényleg bajban van: fogalma sincs a tételekről. Legalább abba a hülye moziba ne ment volna el tegnapelőtt az anyja komolyan megharagudott miatta: több mint két órás a film, meg persze az a néhány óra, amíg előtte és utána semmi mással nem tudott foglalkozni, mint a várható és az átélt élményekkel. Persze ez baromság, mert az alatt az öt óra alatt egy Jókai-regényt sem olvasott volna el, és az avantgard irodalomról sem tanult volna meg sokat de most mégis a fene vigye el. Marad Csokonai, ami azért is kínos, mert mint debreceni diáknak nyilván sokkal többet kellene tudnia róla, mint amennyi most ott kavarog az agyában. Az adatokat, tényeket persze nagyjából megtanulta csak a verselemzés tűnt megoldhatatlan feladatnak. Először a költőnek az új városháza előtt álló szobra villant be, a vékonydongájú alacsony alak, aminek felállítása a mondák szerint nagy felháborodást keltett a debreceniekben, mondván: azért a sok pénzért igazán delibb alakot is mintázhatott volna a szobrász. Aztán néhány verstöredék is eszébe jutott régies szavak, sok latin, és a görög-római mitológia összes istene. Minek neki most, a XXI.század küszöbén egy régen meghalt tüdőbajos poéta verseivel foglalkoznia?! Már csak azért sem, mert ha megkapja a bizonyítványát, meg sem áll a Műszaki Egyetemig, és soha, de soha nem olvas többé verset - különösen nem olyat, ami több, mint két évszázaddal ezelőtt íródott- és semmit a világon nem mond neki. Csak számokkal és képletekkel fog foglalkozni azokat nem kell magyarázni senkinek. Kristálytiszta logika és semmi más, egyszerű közérthető fogalmak nem azt boncolgatni, mire gondolt a költő, amikor ezt vagy azt a nyavalyás körmondatot írta. Sóhajtott. Semmire sem megy, ha felhúzza magát, még akkor sem, ha igaza van. És ha megbukik magyarból, semmit sem ér a valószínűleg maximális pontszámra megírt matekfizika felvételijével.

2 Két padsorral előtte Jutka bezzeg körmöl fogadjunk, hogy már minimum a harmadik oldal írja tele és ami a legrémesebb, még a háta vonalán is látszik, hogy élvezi, amit csinál. És milyen szép a vonala a hátának, izgalmasak azok az össze-vissza kanyargó barna tincsek rajta az ember szívesen megfogná, hogy valóban olyan selymesek-e, mint amilyennek látszanak. Persze megtette már viccből, vagy véletlenszerűen, mintha beakadt volna a keze a rakoncátlan fürtökbe. De akkor Jutka mindig olyan furcsán néz az a kényelmetlen érzése támad, mintha pontosan tudná, hogy mennyi erőgyűjtésbe került az a kis véletlennek látszó mozdulat a haja felé. Mindegy, vegyük ezt a ványadt Csokonait. Még szerencse, hogy verseskötetet lehet használni és a szerencsénél kicsit több, hogy az imádott Jo mama olyan köteteket készített be, amiben kis életrajz is található a végén. Hiába, Jolánka tanárnő pontosan ismerte az ő IV.évfolyamának a képességeit és főleg a korlátait. Itt is van: Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos, anyja.. A szép magas, nagyablakú szobában legalább 30 fok meleg volt, és iszonyú pára. A friss hófehér meszelésen kis páracseppek ültek meg, s az ablak melletti sarokban alulról már kúszott felfelé a penész, kis púpokban dobva le magáról a festékréteget. A szoba közepét egy hatalmas ágy foglalta el, a nagy, tollal tömött párnák közt, a levendula illatot árasztó dunyha alatt most egy magas, feketehajú fiatalasszony forgolódott, lázasan markolva maga mellett a fehér vászon ágyneműt. - Ne bántsd, kérlek, szépséges angyal, ne bántsd őt! sikoltotta álmában. A mellette fekvő alak megmozdult, és gyertyát gyújtott. A fény intelligens, bár kissé beesett, bajszos arcot világított meg, amint a hánykolódó asszony felé hajolt: - Sára, lelkem, mi bántja? rázta meg az alvó vállát aggódva a férfi. A nő hangosat, mélyet sóhajtott és kinyitotta a szemét. A feléje tartott gyertya lángjában jól látszott himlőhelyes arca, de melegpillantású, okosságot és jóságot sugárzó szeme is. - Álmot láttam, József. Rémséges, de gyönyörű álmot! Fiam születik még az éjjel, és csodálatosan tehetséges poéta támad belőle. szeretettel megsimította nagyra nőtt hasát. - Két angyal állt a bölcsője felett, s ezek mindég küzdöttek a lelkéért. Az egyik a Szerencse, a másik a Tehetség volt. nézett álmodozva a gyertya lángjába. - Valamiért összvekülönböztek rajt, s ezért hol az egyik űzte el a másikat, hol amaz győzedelmeskedett. Végül választanom kellett, hogy melyik kísérje az újszülöttemet. Nem tudtam döntésre jutni, ezért aztán a két égi lény megfogta két kezénél fogva a gyermeket és rángatni kezdte.- fehér kezei ökölbe szorultak a gyűrött ágyneműn, s idegesen meg-megrándultak, míg férje gyöngyéd mozdulattal rá nem simította az egyikre a saját kezét. Az asszony nyugodtabban folytatta: - Én utánakaptam, s közben jócskán megrántottam az egyik angyal lábát. Felkiáltott, elengedte a gyermeket és emelkedni kezdett az égbe. Mielőtt egy nagy felhőnek a ködében eltűnt volna, visszanézett rám, és azt kiáltotta: Sohsem időzöm többé a házatok fedele alatt! - és eltűnt a szemem elől. A második, amék maradt, ölébe vette és cirógatni kezdte a gyermeket. boldog mosoly terült szét az arcán, mintha már az ő ölében ülne a várva várt fiúutód. - Most láttam csak, hogy a Tehetségnek nevezett angyal maradt, és megcsókolta a gyermek homlokát: Kárpótollak

3 mindazért, amit a Szerencse elpártolása miatt veszítesz. Nagyobb és tehetségesebb leszel, mint bármely társad, aki életed keresztezi majdan. Fentről akkor még gúnyos kacagás hallatszott és a Szerencse lekiáltott a fellegekből: Fiad lesz a legtehetségesb de leginkább szerencse nélkül való poéta e hazában. - az asszony elhallgatott, és sápadtan markolta nyakánál a hálóing fodrát. - Csoda egy álmai vannak magának, lelkem Sára! Bizonyára csak ez a nagy hőség teszi, ami idebent van. szállt ki az ágyból a férfi, és az ablakhoz lépett. A lila mintás, szőtt függöny nehezen engedett a férfi hosszú, de vékony kezének. Mire az ablakhoz ért volna, hogy kinyissa, az asszony már mögötte állt, és lefogta a karját. - Ki ne nyissa az ablakot, kedves!- sikkantotta ijedten. - Hiszen hallotta, mit mondott a bába! Ha hideg levegő éri a gyermeket, ugyanúgy járunk, mint a múltkor megveri a betegség az újszülöttet. A férfi leengedte a kezét, átölelte az asszonyt, és visszakísérte az ágyba. - Hogyan hihet egy ilyen okos asszony ilyen esztelen babonákban? a férfi megsimogatta felesége kócos haját. Hiszen tudja lelkem, hogy magam is két év orvostudományt hallgattam a nagyszombati Orvosi Oskolában, s borbélyfelcser létemre több embert gyógyítottam már meg, mint az itteni valóságos orvosok. a hangja inkább csüggedten, mint meggyőzően szólt. -Hiszen minden új gyógymódot és orvosságot ismerek, s számos városbeli tudós emberrel levelezek, hogy még többet tudhassak. Hát miért nem az én szavamra ad, lelkem?- a férfi szemrehányó pillantására az asszony lehajtotta a fejét. - Ne haragudjon, édes uram, de amióta azt a piciny gyerkőcöt elvette tőlünk az Úristen, úgy szorong a lelkem, mintha minden gyermekemet nekem kellene a sírba tennem. próbálta engesztelni az asszony férje kezét a szívére szorítva - Inkább hát megteszek bármit, ami elriasztja felőlünk a halálmadarat. - Az lesz, amit a Úristen szánt nekünk. vonta meg a vállát a férfi, de azért vígasztalóan megsimogatta felesége arcát. - Maga nem tudja ezt annyira a lelkéből mint én, hiszen a maga apja bármilyen magasra vitte is az igyekezet mostanra - csak szabó volt. Az én korán elhalt apám s még a nagyatyám is, aki felnevelt, lelkész volt egész életében.- nézett a szép fakomód tetején álló fekete kötéses bibliára és mellette álló rézkeresztre a férfi. - Én tehát már az anyatejjel magamba szívtam a predestináció tanát: semmit sem tehetünk az Úr rendelése ellen. vigasztalóan megcsókolta az asszony szomorú arcát. De ne féljen, lelkem, azt is megtanultam, hogy jó a mi Urunk, s megajándékozza azokat, akik híven teszik, amit tenniük adatott. rátette a kezét a gyermeket rejtő domborulatra. - Érzem, hogy a maga angyalának igaza volt, nagy tehetségű gyermekünk születik, s ha az Úristen segít, mi majd támogatjuk, s mellette állunk, ha a szerencséje fogytán lesz. körbemutatott az egyszerű, de jólétet és tisztaságot árasztó szobában. - Hiszen jómódba születik: apja a neves Debrecen város felesküdött polgára, aki máris jó hírnévnek örvend a mesterségében jószívéről és műveltségéről híres anyja majd őrködik a szelleme felett s városi tanácsos és lelkész nagyapjai is támogatni fogják.

4 megint a keresztet kereste a tekintetével, és hozzásóhajtotta: -Csak egészséget adjon az Úristen! - Amen. rebegte az asszony, aztán felsikoltott, és a hasához kapott Azt hiszem, elkezdődött. Szalajtson lelkem a bábáért, aztán legyen meg az Úristen akarata. Diószegi Sára egyszerű szabómester leánya, aki nagy műveltségéről volt híres. A család jómódú volt, az anyai nagyapából a városi tanács tagja lett, míg a korán elárvult apát felnevelő másik nagyapa protestáns lelkész. A csúf tél eleji időben sokan taposták a temető latyakos havát. Az előző heti gyönyörű fehér pihés hóesésből már csak a sáros pocsolyák és a megfeketedett hókupacok maradtak, ott, ahová nem ért el a decemberi nap sápadt fénye. A szép tölgykoporsó mellett magas, vékony, fekete asszony zokogott, két oldalról két kisgyerek kezébe kapaszkodva. A búcsúztatót mondó férfi szánakozva nézett a síró családra, s folytatta a megkezdett mondatot:..s bár a sors, s a mi Urunk akarata elszólítá e családnak fejét, leljen vígasztalást abban, hogy elsőszülött gyermeke máris a Debreceni Kollégium nagyreményű, s rímfaragásáról híres deákja. A máris híres és nagyreményű fiú könnyeit éppen csak hogy visszatartva próbált bárhová máshová nézni, mint a nyitott koporsóban fekvő kicsire soványodott apjára. Bár talán jobb lesz megnéznie magának, mi vár rá, hiszen jól hallotta a doktor szavait, amikor az apja betegágyánál az anyjával beszélt: Sára asszony, jól erősítse meg a lelkét, mert ez a pusztulás, ami barátomuramat, Józsefet megtámadta, nem ígér gyógyulást. A kór a tüdejében fészkel, s ennek jelét hordozza máris minden gyermeke. A két megholt csöppség is evégett került a másvilágra, s ezen meglevő három is igencsak gyöngécske lélegzetű. Talán a legidősebb Mihály megéli a férfikort, s ha nagyon vigyáz reá, talán ez a József gyerek hosszabb életű lehet, mint a többiek. Ez hát az oka a sok Csokonai névvel búslakodó keresztnek. - gondolja a fiú. Ott a nagyapa sírja is, alighogy benőtte a fű az őszön, az is friss még. Anyjára sandít, aki könnyei közt is rámosolyog, s erősebben szorítja meg a kezét. Hiszen megmondta tegnap estve: - Mihály, gyermekem. Szegény jó atyád halála téged helyezett a család élére. S most, hogy már az én atyám is az Úristen rétjén sétál, megváltozik majd minden köröttünk. az anyja szerető pillantását érezte magán, de már érezte a szíve köré fonódó hideg ujjakat is. Figyelmesen nézett az anyjára. - Nemcsak atyád és nagyatyád hiánya feketíti be majdan napjainkat, hanem szeretett otthonunktól is meg kell válnunk hamarost. az asszony szemét elöntötte a könny, de vitézül visszatartotta a sírást. Atyámuram egy régi adóssága miatt örökségem nagy része kalapács alá kerül. Ne sírj, s ne engedd a szíved elijedni. simította meg fia göndörödő barna fürtjeit. - Kisebb házat veszünk a Darabos uccában, s kosztos diákokat tartunk. Meglátod majd, milly vígan megleszünk. Esténként felolvastok nékem, s együtt hallgatjuk majd a legújabb írásokat. Megsegít az Úristen. Az asszony a konyhába ment, a fiú pedig szomorúan járta körbe a kedves szobákat, a kertet, amiben megannyi meghitt helye volt a játékra, verselésre. Még tizenkét éves sem volt, s már férfigond nehezedett vékony vállaira.

5 Amire a költő 12 éves lesz, árván marad, s mivel jómódú anyai nagyatyja halála után házukat elárverezik, anyagi helyzetük drasztikusan megváltozik. A családban mélyen bent ül a tbc, amely mind az öt Csokonai gyermek korai halálát okozza majd. Az osztályteremben kis zsivajgás hallatszott, nem túl erős, éppen csak a jókedvű munka zaja. Azt mondod, barátom, hogy én ocsmány vagyok, S orcám fertelmei irtóztató nagyok. Hogy én, ha megamnak zöld kantust vehetnék, Olvasva a majmok között elmehetnék..! ( Idézet Cs.V.M.:Rút ábrázat s szép ész 1796) -Ne ezt olvassad, hanem azt amiben az asszonyokról verselsz! szól egy magasból a mondat közepén hirtelen mélybe váltó fiúhang: - Hát esmét elküldött magától a szép Ilona? nevet egy kellemes bariton. Jól van hát: Mindennek adom tudtára, hogy az asszony gonosz pára. Olyan, mint a tekenőbe kiöntött víz. Melynek állandóságához sohase bízz. Ezután okosabb leszek, Már én senkit fel sem veszek. Nőstény szarvasbogár módjára sétáljon Rajtam kívül más szeretőre találjon. ( Idézet Cs.V.M.: Közhírré bocsájtás 1792) Több kamaszhang helyeselt azonnal: - Úgy legyék, szépen megírtad, Mihály. A belépő tanárt néma csend fogadja, a kollégiumban a cétus szigorúan megbünteti a fegyelmezetlenséget, s olyan, hogy valaki a belépő tanárral szemben tiszteletlen legyen még a leghangosabbnak sem jut eszébe. Vagy a leghangosabbnak legkevésbé hiszen az maga a máris nagy poéta hírében álló Csokonai, ő engedi ki legtöbbször gyenge, de szépcsengésű baritonját. S rendszerint valami tréfát eszel ki, valami rosszban töri a fejét, mivel azonban sosem bántó vagy ártó a csíny, mindenki kedvence a nagy szemű, 17 évét alig elhagyó fiú. - Halljunk valami dicséretest is, Csokonai fiam, nehogy azt higgyék ezen diáktársak, hogy a talentoma csak erre való. Mit írt legutóbb? A fiú kipirult arccal és nagy gesztusokkal szavalni kezdi: A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja, Nyitva várja a szép enyészet ajtaja. Haldokló súgári halavánnyá lésznek, Pirúlt horizonunk alatt elenyésznek.

6 Az aranyos felhők tetején lefestve Mosolyog a híves szárnyon járó estve, Melynek új balzsammal bíztató harmatja Gyöngy cseppjeit a nyílt rózsákba hullatja. A madarkák meghűlt fészkeik szélein Zengenek búcsúzó nótájok rendjein. Szomorún hangicsál fészkén a pacsirta, Feljebb csak a dalló filemile bírta. A vadak, farkasok űlnek szenderedve, Barlangjába mordúl bömböl a bús medve. Ah! ti csendes szellők fúvallati, jertek, Jertek füleimbe, ti édes koncertek; Mártsátok örömbe szomorú lelkemet; A ti nyájasságtok minden bút eltemet. Lengjetek, oh nyájas zefirkék, lengjetek, Lankadt kebelembe életet öntsetek! Míg érzek, - míg szólok, - egy kis nyájas szellet Rám gyengén mennyei illatot lehellett. Suhogó szárnyain a fák árnyékinál Egy fűszerszámozott theátromot csinál, Melybe a gráciák örömmel repűlnek, A kellemességnek lágy karjain űlnek. A csendes berkeknek barna rajzolatja Magát a hold rezgő fényénél ingatja. Egyszóval, e csendes melancholiának Kedves rejtekei örömre nyílának. Késs, mély, borzasztó éj, komor óráiddal, Ne fedd bé kedvünket hideg szárnyaiddal. ( Idézet Cs.V.M.: Az estve 1792) Mély csend követi a poéta felolvasását, mivel a költői tehetségen kívül a theátrum iránti is nagy képességeket mutat. Minden mondatán csüggnek a diáktársai, s ha legációba vándor igehirdetésre megy, csupa dicsérő hír érkezik felőle. Igaz, aggasztóak is. - Kísérjen által a campusba, Csokonai, súlyos beszédem van magával. - Készséggel, professzor Kovács. Nem talált talán a versem? Rossz a formája, nem tetsző a témája? faggatja a fiú, mikor kiérnek a teremből. - Ezen versével semmi kifogást nem szerzett sem előttem, sem a többiek előtt. Annál nagyobb baj támadhat, ha tovább is terjeszti azon könyveket és az azok által ihlett verseit, amik a francziaországi forradalomról szólanak. mondta barátságosan nézve a mellette lépkedő fiúra a professzor. - Az igazgató úr helyesnek és követendőnek ítélte meg az általam felvetett ideát, miszerint azon deákok, kik magukban elégséges kedvet és erőt éreznek, még egy nyelvnek tanulását megkezdjék egyéb tanulmányaik mellett. csattant fel Csokonai hangja ingerülten.

7 - S az igazgató úr vajon esméri azon könyvek listáját, amit ezek a dicséretes deákok ímígyen lefordítnak, s aztán előadás formájában közkinccsé tesznek a többiek számára is? az idősebb férfi hangja cinikus volt. - Azon könyvek többsége Debrecen város elismert polgárai által, ajándékként kerültek a könyvtárba, vagy a deákok kezei közé. védekezett a fiú, bátran a szemébe nézve tanárának. - Ismert íróik a legnagyobbak közül valók: Rousseau, Voltaire s Alexander Pope. S olvassuk mellette a klasszikusokat is, teljesb mértékben, mint ahogy professzoraink a vizsgákon számon kérnék. Baj tehát a lelkesedés, ami a még több tudásra ösztönöz minket? viszonozta a cinikus hangot a fiú. - Nem a tudás hozza a gondot fiam. - legyintett a professzor, s megállt a kert egyik öreg fája alatt, szembefordult a fiúval, és komolyan viszonozta annak éles pillantását - Bár a sok tudás is lehet az ördög eszköze. Arra inteném kegyelmedet, hogy ne kössön szoros barátságot azokkal, akikben a francziaországi események túlzó reményeket keltenek. A szabadság nem a mi hazánk sorsa sohasem is volt az. sóhajtott a férfi lemondóan, s újra nekiindult a nagytemplom felé vezető fapadlókon. - De a magyar lélek mind között a leginkább vágyik reá. suhintott a levegőbe a fiú, mintha karddal vágna. - Minden időkben tusát vívott a rátelepedőkkel s lehet, hogy megérik az idő, hogy kivívjuk magunknak. lelkesedik az ifjú. - Földi János barátomuram s tanítóm és azt véli, hogy lehetséges lészen a szabadság madarát a magyar földre megtelepíteni. A professzor gyorsan körbenézett, s mikor látta, hogy senki sincs az árnyas fákkal szegett úton, elkapta és megszorította a fiú karját. - Örüljön, fiam, hogy ezen lelkesültségének csak én voltam a szemtanúja, s senkinek se ismételje meg ezen gondolatait. - szigorúan nézett a felhevült arcra, amelyen a lelkesedés pírja szinte feledtette az anyjától örökölt csúf, himlőhelyes bőrt. - Földi János uramnak pediglen szólani fogok, hogy rostálja meg jobban a maguknak adott könyveket. Meglátja majd, hogy bajt s veszedelmet hoz ez mindazokra, akik túl sokáig melengetik kebelükben édes eszméjét. mondta szomorú szemmel a tanár. - Hát professzor úr számára is édes a szabadságnak eszménye? Miért mondotta hát az iméntieket?- csodálkozik Csokonai. - Több évet éltem már, s sokakat tapasztaltam, amikről ifjú barátomnak még sejtése sem lehet. sóhajtott ismét az őszülő hajú férfi. De jobbat tanácsolok, mint az eddigiek. Ha tenni akar, olyat, mit lehet és kell tenni honunk javára, úgy tegye azzal, amihez az Úristen bőven megáldotta: tálentommal: Írjon magyar verset, s tanítson vele. fél karjával átfogta a fiú vállát, s úgy vezette tovább az úton. -Keresse meg Kazinczy Ferencet, aki életét és vagyonát tette fel magyar nyelvünk, és ezzel népünk javítására, nevelésére! - A nagy Kazinczyt? csuklott el a deák hangja - Gondolja kegyelmed professzor uram, hogy időt szánna egy magamfajta szegény deák költeményeinek olvasgatására?- Csokonai még levegőt venni is elfelejtett a megdöbbenéstől, s amikor egy tétova lépést tett a két lépéssel előtte sétáló tanára után, lebillent a pallóról, s csizmája bokáig merült az őszi latyakba. A professzor karjánál fogva rántotta vissza a megtántorodó fiút.

8 - Az elébb tele volt tenni akarással a lehetetlenségek felé. Mostan pedig meghátrál a lehetséges elől. - mosolygott szeretettel az ifjúra. Ne féljen. Versei megállják a próbát még Kazinczy előtt is. Most pedig halljam a retorika feladatát, amelyet a minap adtam fel. A poéta papírdarabot vesz elő, s nagy lelkesedéssel olvassa: Magyar nyelv! Édes nemzetemnek nyelve! Teáltalad szólaltam én meg legelőször, teáltalad hangzott először az én föleimbe az édes anyai nevezetig, te reszkettetted meg a levegőeget, amelyet legelőször szíttam, az én bölcsőm körül.. a te darabolt ízecskéiden kezdettek kifesleni az én gyermeki elmémnek első ideái De oh szomorú idők! Kevesen éreztük ezen te kellemességidet a te háládatlan magyarid egy holt szépségei hajoltanak, te pedig közöttük levettetve hevertél Kollégiumi évei alatt számtalan verset ír, a kötelező latin nyelvű feladatokon felül ízes, népies magyar nyelven hangzókat is. Diáktársai és professzorai szeretik az eszes, tehetséges diákot. Eddig megvolna, semmi különös, csak az életrajz elemei. Csak az az érdekes, hogy mintha egy filmet nézne, úgy látja maga előtt a történteket pedig soha nem foglalkozott alaposabban a költő életével és korával, most meg szinte hallja a párbeszédeket és mintha részese lenne a történéseknek. mélázott el Gábor, aztán hátradőlt, és megropogtatta az izmait. Na, nem a sok írástól merevedtek meg, eddig alig egy oldalt használt fel az elé tett iskolai pecsétes papírhalomból. Jutka is megállt egy pillanatra, hátraveti a haját, kicsit benyúl a blúza alá, és megigazítja a melltartója pántját, nem is sejti, hogy micsoda heves görcsöt vált ki ártatlan mozdulatával a mögötte ülő fiúból. A fenébe! Most aztán minden együtt van ahhoz, hogy kitűnő verselemzést írjon Csokonai valamelyik ifjúkori alkotásából. Majd a rímek lehűtik és elterelik a gondolatait Jutkáról, és az itt-ott kivillanó barnára sült bőréről. Melyik versről írjon pár sort? A Magyar! Hajnal hasad -ot meg kell említenie, de arról elég pár sor egy kis történelmi körítéssel: A felvilágosodás lehetősége a magyar nyelv használatának elterjesztésétől való függését Csokonai az elsők között ismeri fel. Ez egybe esik II.Józsefnek azzal a törekvésével, hogy az államigazgatásban eddig a monarchia egész területén használt latin nyelvet a német elterjesztésével cserélje fel. Csokonai apostoli hévvel ébresztgeti az alvó magyar népet: Kellj fel ezért magyar! Álmodból serkenj fel, már orcádra süt a nyájas égi jel s a jövő dicsőségével bíztatja: Lesz még a magyarnak olyan dicső neve, Amilyen volt a Márs mezején eleve ( Idézet Cs.V.M.: Magyar hajnal hasad 1795) Marsnak, a mitológia hadistenének az említése utal arra, hogy mindez harc árán fog beteljesedni. Egy későbbi kiadásában a vershez rövid utóiratot készít, amelyben a magyarok dicsőséges korát a XX.századra jövendöli meg.

9 Ezekben az években sententiákat és picturákat is ír ( mindkettő kötelező anyag a kollégiumban). A hagyományos sémákat és témákat frissességgel és ritmussal tölti meg: Búk, bánatok! Távozzatok Előlem messze; Hogy szívemet, Víg kedvemet Semmi ne epessze. Fejemet nem töröm: Jobb annál az öröm ( Idézet Cs.V.M.:Felvidúlás 1792) Árnyék vetült Gábor papírjára. Fel se nézve folytatta volna a másolást, de a verseskötet megmozdult, és eltűnt a keze elől. - Ó beh remek! szólalt meg egy kellemes, halk hang mellette. Sohsem is mertem álmodni rolla, hogy ilyetén kellemetes alakban jelennek meg a költeményeim. S míly vastag! Valóban ennyi olvasásra méltó verset írtam volna azon rövid idő alatt? Ifjú barátom, te mi okáért kezdtél e versek másolásába? Nincs tán pénzed e könyv megszerzésére? A vékony alak megértően bólogatott, míg a világ legtermészetesebb módján ült Gábor padjának a tetején és a lábát lógatta. Gábor nem mert megszólalni, sem megmozdulni. Ijedten nézett körbe: a tanárnő unottan üldögélt a katedránál, mindenki körmölt, és Jutka háta még mindig ugyanolyan hívogatóan domborodott felé. Ő pedig itt Csokonait látja teljes életnagyságban, sőt, élőben. - Á, ezen asszonyszemély foglalja le a gondolatidat, ifjú barátom! sóhajtott érzelmesen a költő. Magam is igen nagy barátja valék a szép leányoknak Várj csak, eme írásomat példának okáért nagyon kedvelték a kollégiumi deáktársak, ha estve felolvastam nekik: Nézd, a vékony patyolat Vigály felhője alatt A szerelmes zefirek mint enyelegnek: Ah, ezt mint irígylem e játszi seregnek! Némelyik szép lábára tekergőzik, Egyik kies mellye alá rejtőzik, Másik márvány óldalára könyököl: Ah, a szerelemféltés, ah, majd megöl! Vajha én most, vajha Zefir lennék! Én is a legszebbik helyre mennék. - De látjátok! már a patakba lépett, Mely kettőssé teszi ezt a gyönyörű képet. A hízelkedő habok hozzá tódúlnak, S farkok csóválva lábához símúlnak. Vetélkednek, az első melyik légyen, Mely néki udvarlást csókolással tégyen? Már szárait. Már térdeit, Már combjait, Combtöveit

10 Nyelik el a fajtalan habok. - Ah, távozzatok, ocsmány habok! - Ha feljebb viszitek vizeteket: Menten öszvetördellek benneteket. - Ah! már megöltelek! - Szerelemtárssá lettetek. - - Óh, már alig látom szép mellyét, Jaj, mint nyalogatják nyugodalmam helyét! Vajha én most, vajha egy hab lennék: Én is szerelmes testén pihennék! ( Idézet Cs.V.M.:A feredés 17932) - Gábor száján kicsúszott: - Azanyja! Ezt bezzeg nem tanították az irodalomórán! A poéta megmerevedett ültében, és leeresztette a verseskötetet az ölébe és vékony hangon megszólalt: - Engemet? Tanítanak az oskolákban? - Persze. Ugyanúgy, mint Petőfit, meg Adyt, Vörösmartyt és Juhász Gyulát sorolta Gábor amik éppen az eszébe jutottak. - Ezeket a poétákat nem esmérem. De mondd csak: Kazinczy Ferenc és Kölcsey nevét hallottad-e már? - Igen. vallotta be Gábor kevés lelkesedéssel. - S hogy lehetséges, hogy a literatúrának e nagyjai mellett az én versim is fennmaradtak? Hisz az én nagyrabecsült mesterem, Kazinczy nem helyeslé az én népies ízű verselésemet!- hajtotta le szomorú szégyenkezéssel a fejét a rég holt poéta. - Ó, nekik nem volt igazuk. nyugtatta meg a fiú, és közben ijedten próbálta a rég tanultakat felidézni. Kazinczy a nyelvújítás terén sokat tett a magyar nyelvért, de Petőfi és Arany munkássága sokkal maradandóbb és közismertebb lett, mint a nyelvújítók kitekert klasszicista versei. És ez Önt igazolta. - Olly idegen szavakat mondasz, drága barátomuram, hogy alig jut el elmémbe, de a fő gondolatid mégis megértettem. S mondd, szeretik, amiket írtam? szorította magához a kötetet Csokonai. - Biztosan izé sokan. mondta Gábor zavartan, mert udvariasságra nevelték, s mert szimpatikusnak találta a költő lelkes nagy szemeit, és meleg hangját. Körbemutatott - Ma az országban sokan Csokonai Vitéz Mihály költészetéből vizsgáznak. A verseit elemzik, az életének eseményeit idézik fel. - Csakugyan? a költő meghatottan körülnézett - Bár az életem nem bővelkedett nagy eseményekben, rövidke volt, s többnyire szomorú. megrázta magát, s újra mosolyogva nézett a fiúra. - S te ifjú barátom, mit írtál eddigelé? Gábor elkeseredetten próbálta eltakarni a pár sort, amit írt. Választotta volna azokat a nyavalyás avantgardokat, egy Majakovszkíjjal sokkal könnyebben tudna gorombáskodni, mint ezzel a szegény, sokat nyomorgott költővel. Különösen, mert közben az is eszébe jutott, hogy mindössze 32 évet élt. - Én igazából nem szeretem az irodalmat nem tudok verset elemezni. Műszaki Egyetemre megyek, mérnök szeretnék lenni. - Ó, a műszaki tudományok! Valaha magam és építészetet s földmérést tanultam Pesten, igaz, rövidke ideig! Gyönyörűséges tudományok! Csak aztán hamarost elfogyott a pénzem, s sehol sem akadt, aki szívesen vállalta volna a költségeimet. Így aztán újra visszamenék szűkebb pátriámba, az én imádott, hálátlan Debrecenembe. Rövid

11 csend következett, majd a költő ismét a papírok felé fordult. Mi volt az, amit említettél hogy nem fér a fejedbe a verseimről? - Az elemzés. Az, hogy leírjam, mit miért írt bele a versbe hajdanán. magyarázta Gábor. - Tudnod kellene, hogy mi járt az elmémben, amikor a pennát a kezembe vettem? - A tanárok szerint igen. sóhajtotta a fiú. - Ó, én szívesen segítek neked ebben! lelkesedett a költő. Mármost az előző versben az én szerelmetes Rozáliámra gondoltam, ahogyan fürdőzik. Lassan magam elé képzelém, ahogy leveti a karcsú termetét elfedő selymeket Gábor köszörült egyet hirtelen szűkké váló torkán: - Izé, ezt például egészen jól értettem. És nem is ezeket kell elemezni. De ha már itt tartunk, elárulná, hogy kinek írta ezt a verset? - Ó, hát valószínűleg többeknek. cinkosan a fiúra kacsintott Bár a termetem s az arcom nem éppen daliás, költeményeimmel mindig sok ifjú hölgy szívét meghódítottam. Ott volt például Júlia - Vajda Júlia, akit Lillának nevezett? örült meg az emlékfoszlánynak a fiú. - Nem, ő sokkal később sebzette meg az én szívemet. felsóhajtott Ifjú koromban leginkább Földi János barátomuram feleségéért égett a szívem, a szép Weszprémi Júliáért. emelte fel rajongva a tekintetét a költő. - A barátja feleségéért?- csodálkozott Gábor. - Ó, a szívnek nem szabad, s nem is lehet parancsolni. tárta szét a karját az idősebb férfi. - Júlia egyébként is gyermekkori szerelmem volt, s csak aztán adták a szülei a jómódú Földi Jánoshoz. De a szívét akkor én már elrablottam. - És ez izé mit jelentett? Verseket írt, meg olvasott neki? - A szerelem, ifjú barátom minden korban ugyanaz- kacsintott a fiúra kópés mosollyal - Bár lehet leplezve, vagy leplezetlenül művelni. Most úgy tetszik, nem kell titkolózni. Nézett ki az ablakon, ahol az iskola kertjében több csókolózó, egymást ölelgető párt látott- Ez lehet nagyon kellemetes is, bár ahogyan az én emlékemben él, rendkívüli módon izgalmas volt egy lopott csók a kedves ajkáról a zöldellő bokrok közepett. - Újabb sóhaj következett, s a mikor elcsípte Gábor Jutka hátára vetett sóvárgó pillantását, folytatta: - De szerelmetes szavakkal szinte minden asszonyszemélyt el lehet bolondítani. Szívesen felajánlom baráti segélyemet. Itt van például ez a kis gyöngyszem, ha szabad saját versemet dicsérő szókkal illetnem. kinyitotta a verseskötetet, és a fiú elé rakta, miközben halk, kellemes hangon énekelni kezdte: A hatalmas szerelemnek Megemésztő tüze bánt: Te vagy orvosa sebemnek, Gyönyörű kis tulipánt! Szemeid szép ragyogása Lobogó hajnali tűz; Ajakid harmatozása Sok ezer gondot elűz. Teljesítsd angyali szókkal Szeretőd amire kért: Ezer ambrózia csókkal Fizetek csókjaidért.

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály I.

Csokonai Vitéz Mihály I. Csokonai Vitéz Mihály I. CIMBALOM EGY SOKHÚRÚ MŰVÉSZ NYOMÁBAN Javasolt feldolgozási idő: 180 perc 1. feladat Csokonai Vitéz Mihály a Debreceni Református Kollégium tanulója volt. Az iskola és a város is

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk?

zsolnay eozina Ezt mondta? Ezt jelentette ki Kitkat ellentmondást nem tûrô hangon. Mikor megyünk? zsolnay eozina Milyen szép név suttogta Kitkat egyik reggel. Micsoda? kérdezte Apu. Zsolnay Eozina felelte ábrándos szemmel. Vele álmodtál, Kitkat? Igen Ô egy szellemlány. Tündöklô zöld színe van. Ó! csodálkozott

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben.

Egy visszautasíthatatlan ajánlat. A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy visszautasíthatatlan ajánlat A film alatt végig a nagy gengszterfilmekre, különösképp a Keresztapára hajazó zene szól lágyan a háttérben. Egy függönyökkel árnyékolt, tágas szobában járunk. A képen

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó

Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye. Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó Mimó, Csipek és az Érzékek Ösvénye Kisfaludy Boróka Szűcs Anikó 2013 Egyszer, egy nem is olyan messzi erdő tölgyfájának ágáról a földre röppent egy apró kismadár. Fejét forgatta, ugrott egyet vagy kettőt,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Kölcsey Ferenc költői világa

Kölcsey Ferenc költői világa Kölcsey Ferenc költői világa Javasolt feldolgozási idő: 60 perc 1. feladat Tájékozódj Kölcsey Ferenc életútjáról! Majd oldd meg a következő feladatokat! Kulturális enciklopédia Kölcsey Ferenc Wikipédia

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Csibe Csibi kalandjai

Csibe Csibi kalandjai Löwy Maya Csibe Csibi kalandjai Mesejáték két jelenetben Szín: Juliék udvara elkerített baromfirésszel. A függöny előtt a két mesemondó kétoldalt áll vagy ül. I. mesemondó: Kedves közönségünk, bemutatom

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum. X.H osztálya. bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum. X.H osztálya. bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét A Bolyai Farkas Elméleti Líceum X.H osztálya bemutatja: a Zöld Iskola Projektben való részvételét A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyerekeinktől kaptuk kölcsön. Egy indián törzsfőnök Seattle -

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT

Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 1 Andrea Weaver A XI. PARANCSOLAT 2007 2 Enzír Kiadó Andrea Weaver 1995 www.andreaweaver.hu facebook.com/andreaweaver.hu Kiadja az Enzír Kiadó 3 Az emberek nem azon a napon születnek meg, amelyen az anyjuk

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról.

ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT. A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT A nevem Vigóta. Befenyő Vigóta. Pöfe vagyok és nagyfogú, de ev a könyv nem rólam fól, hanem a faládomról. 3 ZIGÓTA MEGPRÓBÁLJA BEMUTATNI A CSALÁDJÁT Ő av apukám,

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat

NICK BRUEL ROSSZ CICA. Rossz Cica! Boldog szülinapot, New York Times bestsellersorozat NICK BRUEL ROSSZ Boldog szülinapot, Rossz Cica! CICA OLVASNI JÓ! 6 New York Times bestsellersorozat Könyvmolyképző Kiadó 2014 2. TarTalomjegyzék Első fejezet Jó reggelt, Cica! 5 Második fejezet Cica első

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

Bahá í imák gyerekeknek

Bahá í imák gyerekeknek Bahá í imák gyerekeknek Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi Tanácsa, Budapest, 2013 ISBN 978-963-87806-5-2 Nyomdai ügyintézés: Mesterprint Nyomda Kft. Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel

Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel Mi a fontos, és mi zavar? 8. összejövetel 57 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan vagytok! A kör közepén legyen egy gyertya, egy Szentírás és lehet más díszítés is, amit a mai naphoz illőnek

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben