Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos,"

Átírás

1 A nagy osztályteremben a légy zümmögését is meg lehetett hallani. Alig egy perce múlt, hogy a felügyelő tanár izgatottan kinyitotta a lezárt borítékot, és felírta a táblára a tételcímeket. A diákok vagy máris nekikezdtek a kiadott szöveggyűjtemények lapozgatásának, vagy tolluk végét rágva gondolkodtak azon, hogy melyik témát válasszák. A nagy falióra egykedvűen ketyegett. Gábor elkeseredetten ült az asztal mellett, és a táblára bámult. Lehetetlen, hogy így kiszúrjanak vele, amikor igazán mindent megtett, hogy jól szerepeljen ezen a nyavalyás érettségin. Elkeseredetten nézte a három címet, amit a tanárnő az imént írt fel: Jókai Mór prózája különös tekintettel a szabadságharc témájára Az avantgard irodalom kezdetei és fellelhető jegyei napjainkban Csoda Debrecenben, avagy Csokonai Vitéz Mihály pályája Már vagy öt perce bámulta a fehér betűket, mintha abban reménykedne, hogy a krétacsíkok új szavakat formálnak a tekintetéből sugárzó erőnek engedelmeskedve. Ha jedi lenne kalandozott el egy pillanatra és a gondolatai máris a tegnapelőtt látott A klónok támadása körül forgott. Kipróbálom a jedi trükköt gondolta és a fél kezét óvatosan a tábla felé nyújtva összpontosítani próbált: Ady és a Nyugat szuggerálta a felirat felé. Kikukucskált, de a betűk meg sem mozdultak. Legyen akkor legalább egy nyavalyás Petőfi abból az általános iskolás Piri néni miatt még álmában is leérettségizne: az öreg tanítónő minden lehetséges ünnepen Petőfit szavaltatott velük, és nem létezett más fegyelmezési és büntető eszköz, mint az imádott költő egy-egy versének megtanulása. Csalódottan vette tudomásul, hogy a tételcímek változatlanok maradtak. Ha nem azt a nyavalyás tévét meg számítógépet bámulnád állandóan, most nem lennél bajban! hallotta az anyja szemrehányó, ugyanakkor kicsit diadalittas hangját- lám igaza volt, a szaros kölke tényleg bajban van: fogalma sincs a tételekről. Legalább abba a hülye moziba ne ment volna el tegnapelőtt az anyja komolyan megharagudott miatta: több mint két órás a film, meg persze az a néhány óra, amíg előtte és utána semmi mással nem tudott foglalkozni, mint a várható és az átélt élményekkel. Persze ez baromság, mert az alatt az öt óra alatt egy Jókai-regényt sem olvasott volna el, és az avantgard irodalomról sem tanult volna meg sokat de most mégis a fene vigye el. Marad Csokonai, ami azért is kínos, mert mint debreceni diáknak nyilván sokkal többet kellene tudnia róla, mint amennyi most ott kavarog az agyában. Az adatokat, tényeket persze nagyjából megtanulta csak a verselemzés tűnt megoldhatatlan feladatnak. Először a költőnek az új városháza előtt álló szobra villant be, a vékonydongájú alacsony alak, aminek felállítása a mondák szerint nagy felháborodást keltett a debreceniekben, mondván: azért a sok pénzért igazán delibb alakot is mintázhatott volna a szobrász. Aztán néhány verstöredék is eszébe jutott régies szavak, sok latin, és a görög-római mitológia összes istene. Minek neki most, a XXI.század küszöbén egy régen meghalt tüdőbajos poéta verseivel foglalkoznia?! Már csak azért sem, mert ha megkapja a bizonyítványát, meg sem áll a Műszaki Egyetemig, és soha, de soha nem olvas többé verset - különösen nem olyat, ami több, mint két évszázaddal ezelőtt íródott- és semmit a világon nem mond neki. Csak számokkal és képletekkel fog foglalkozni azokat nem kell magyarázni senkinek. Kristálytiszta logika és semmi más, egyszerű közérthető fogalmak nem azt boncolgatni, mire gondolt a költő, amikor ezt vagy azt a nyavalyás körmondatot írta. Sóhajtott. Semmire sem megy, ha felhúzza magát, még akkor sem, ha igaza van. És ha megbukik magyarból, semmit sem ér a valószínűleg maximális pontszámra megírt matekfizika felvételijével.

2 Két padsorral előtte Jutka bezzeg körmöl fogadjunk, hogy már minimum a harmadik oldal írja tele és ami a legrémesebb, még a háta vonalán is látszik, hogy élvezi, amit csinál. És milyen szép a vonala a hátának, izgalmasak azok az össze-vissza kanyargó barna tincsek rajta az ember szívesen megfogná, hogy valóban olyan selymesek-e, mint amilyennek látszanak. Persze megtette már viccből, vagy véletlenszerűen, mintha beakadt volna a keze a rakoncátlan fürtökbe. De akkor Jutka mindig olyan furcsán néz az a kényelmetlen érzése támad, mintha pontosan tudná, hogy mennyi erőgyűjtésbe került az a kis véletlennek látszó mozdulat a haja felé. Mindegy, vegyük ezt a ványadt Csokonait. Még szerencse, hogy verseskötetet lehet használni és a szerencsénél kicsit több, hogy az imádott Jo mama olyan köteteket készített be, amiben kis életrajz is található a végén. Hiába, Jolánka tanárnő pontosan ismerte az ő IV.évfolyamának a képességeit és főleg a korlátait. Itt is van: Csokonai Vitéz Mihály 1773.november 17-én született. Apja Csokonai József borbélyseborvos, anyja.. A szép magas, nagyablakú szobában legalább 30 fok meleg volt, és iszonyú pára. A friss hófehér meszelésen kis páracseppek ültek meg, s az ablak melletti sarokban alulról már kúszott felfelé a penész, kis púpokban dobva le magáról a festékréteget. A szoba közepét egy hatalmas ágy foglalta el, a nagy, tollal tömött párnák közt, a levendula illatot árasztó dunyha alatt most egy magas, feketehajú fiatalasszony forgolódott, lázasan markolva maga mellett a fehér vászon ágyneműt. - Ne bántsd, kérlek, szépséges angyal, ne bántsd őt! sikoltotta álmában. A mellette fekvő alak megmozdult, és gyertyát gyújtott. A fény intelligens, bár kissé beesett, bajszos arcot világított meg, amint a hánykolódó asszony felé hajolt: - Sára, lelkem, mi bántja? rázta meg az alvó vállát aggódva a férfi. A nő hangosat, mélyet sóhajtott és kinyitotta a szemét. A feléje tartott gyertya lángjában jól látszott himlőhelyes arca, de melegpillantású, okosságot és jóságot sugárzó szeme is. - Álmot láttam, József. Rémséges, de gyönyörű álmot! Fiam születik még az éjjel, és csodálatosan tehetséges poéta támad belőle. szeretettel megsimította nagyra nőtt hasát. - Két angyal állt a bölcsője felett, s ezek mindég küzdöttek a lelkéért. Az egyik a Szerencse, a másik a Tehetség volt. nézett álmodozva a gyertya lángjába. - Valamiért összvekülönböztek rajt, s ezért hol az egyik űzte el a másikat, hol amaz győzedelmeskedett. Végül választanom kellett, hogy melyik kísérje az újszülöttemet. Nem tudtam döntésre jutni, ezért aztán a két égi lény megfogta két kezénél fogva a gyermeket és rángatni kezdte.- fehér kezei ökölbe szorultak a gyűrött ágyneműn, s idegesen meg-megrándultak, míg férje gyöngyéd mozdulattal rá nem simította az egyikre a saját kezét. Az asszony nyugodtabban folytatta: - Én utánakaptam, s közben jócskán megrántottam az egyik angyal lábát. Felkiáltott, elengedte a gyermeket és emelkedni kezdett az égbe. Mielőtt egy nagy felhőnek a ködében eltűnt volna, visszanézett rám, és azt kiáltotta: Sohsem időzöm többé a házatok fedele alatt! - és eltűnt a szemem elől. A második, amék maradt, ölébe vette és cirógatni kezdte a gyermeket. boldog mosoly terült szét az arcán, mintha már az ő ölében ülne a várva várt fiúutód. - Most láttam csak, hogy a Tehetségnek nevezett angyal maradt, és megcsókolta a gyermek homlokát: Kárpótollak

3 mindazért, amit a Szerencse elpártolása miatt veszítesz. Nagyobb és tehetségesebb leszel, mint bármely társad, aki életed keresztezi majdan. Fentről akkor még gúnyos kacagás hallatszott és a Szerencse lekiáltott a fellegekből: Fiad lesz a legtehetségesb de leginkább szerencse nélkül való poéta e hazában. - az asszony elhallgatott, és sápadtan markolta nyakánál a hálóing fodrát. - Csoda egy álmai vannak magának, lelkem Sára! Bizonyára csak ez a nagy hőség teszi, ami idebent van. szállt ki az ágyból a férfi, és az ablakhoz lépett. A lila mintás, szőtt függöny nehezen engedett a férfi hosszú, de vékony kezének. Mire az ablakhoz ért volna, hogy kinyissa, az asszony már mögötte állt, és lefogta a karját. - Ki ne nyissa az ablakot, kedves!- sikkantotta ijedten. - Hiszen hallotta, mit mondott a bába! Ha hideg levegő éri a gyermeket, ugyanúgy járunk, mint a múltkor megveri a betegség az újszülöttet. A férfi leengedte a kezét, átölelte az asszonyt, és visszakísérte az ágyba. - Hogyan hihet egy ilyen okos asszony ilyen esztelen babonákban? a férfi megsimogatta felesége kócos haját. Hiszen tudja lelkem, hogy magam is két év orvostudományt hallgattam a nagyszombati Orvosi Oskolában, s borbélyfelcser létemre több embert gyógyítottam már meg, mint az itteni valóságos orvosok. a hangja inkább csüggedten, mint meggyőzően szólt. -Hiszen minden új gyógymódot és orvosságot ismerek, s számos városbeli tudós emberrel levelezek, hogy még többet tudhassak. Hát miért nem az én szavamra ad, lelkem?- a férfi szemrehányó pillantására az asszony lehajtotta a fejét. - Ne haragudjon, édes uram, de amióta azt a piciny gyerkőcöt elvette tőlünk az Úristen, úgy szorong a lelkem, mintha minden gyermekemet nekem kellene a sírba tennem. próbálta engesztelni az asszony férje kezét a szívére szorítva - Inkább hát megteszek bármit, ami elriasztja felőlünk a halálmadarat. - Az lesz, amit a Úristen szánt nekünk. vonta meg a vállát a férfi, de azért vígasztalóan megsimogatta felesége arcát. - Maga nem tudja ezt annyira a lelkéből mint én, hiszen a maga apja bármilyen magasra vitte is az igyekezet mostanra - csak szabó volt. Az én korán elhalt apám s még a nagyatyám is, aki felnevelt, lelkész volt egész életében.- nézett a szép fakomód tetején álló fekete kötéses bibliára és mellette álló rézkeresztre a férfi. - Én tehát már az anyatejjel magamba szívtam a predestináció tanát: semmit sem tehetünk az Úr rendelése ellen. vigasztalóan megcsókolta az asszony szomorú arcát. De ne féljen, lelkem, azt is megtanultam, hogy jó a mi Urunk, s megajándékozza azokat, akik híven teszik, amit tenniük adatott. rátette a kezét a gyermeket rejtő domborulatra. - Érzem, hogy a maga angyalának igaza volt, nagy tehetségű gyermekünk születik, s ha az Úristen segít, mi majd támogatjuk, s mellette állunk, ha a szerencséje fogytán lesz. körbemutatott az egyszerű, de jólétet és tisztaságot árasztó szobában. - Hiszen jómódba születik: apja a neves Debrecen város felesküdött polgára, aki máris jó hírnévnek örvend a mesterségében jószívéről és műveltségéről híres anyja majd őrködik a szelleme felett s városi tanácsos és lelkész nagyapjai is támogatni fogják.

4 megint a keresztet kereste a tekintetével, és hozzásóhajtotta: -Csak egészséget adjon az Úristen! - Amen. rebegte az asszony, aztán felsikoltott, és a hasához kapott Azt hiszem, elkezdődött. Szalajtson lelkem a bábáért, aztán legyen meg az Úristen akarata. Diószegi Sára egyszerű szabómester leánya, aki nagy műveltségéről volt híres. A család jómódú volt, az anyai nagyapából a városi tanács tagja lett, míg a korán elárvult apát felnevelő másik nagyapa protestáns lelkész. A csúf tél eleji időben sokan taposták a temető latyakos havát. Az előző heti gyönyörű fehér pihés hóesésből már csak a sáros pocsolyák és a megfeketedett hókupacok maradtak, ott, ahová nem ért el a decemberi nap sápadt fénye. A szép tölgykoporsó mellett magas, vékony, fekete asszony zokogott, két oldalról két kisgyerek kezébe kapaszkodva. A búcsúztatót mondó férfi szánakozva nézett a síró családra, s folytatta a megkezdett mondatot:..s bár a sors, s a mi Urunk akarata elszólítá e családnak fejét, leljen vígasztalást abban, hogy elsőszülött gyermeke máris a Debreceni Kollégium nagyreményű, s rímfaragásáról híres deákja. A máris híres és nagyreményű fiú könnyeit éppen csak hogy visszatartva próbált bárhová máshová nézni, mint a nyitott koporsóban fekvő kicsire soványodott apjára. Bár talán jobb lesz megnéznie magának, mi vár rá, hiszen jól hallotta a doktor szavait, amikor az apja betegágyánál az anyjával beszélt: Sára asszony, jól erősítse meg a lelkét, mert ez a pusztulás, ami barátomuramat, Józsefet megtámadta, nem ígér gyógyulást. A kór a tüdejében fészkel, s ennek jelét hordozza máris minden gyermeke. A két megholt csöppség is evégett került a másvilágra, s ezen meglevő három is igencsak gyöngécske lélegzetű. Talán a legidősebb Mihály megéli a férfikort, s ha nagyon vigyáz reá, talán ez a József gyerek hosszabb életű lehet, mint a többiek. Ez hát az oka a sok Csokonai névvel búslakodó keresztnek. - gondolja a fiú. Ott a nagyapa sírja is, alighogy benőtte a fű az őszön, az is friss még. Anyjára sandít, aki könnyei közt is rámosolyog, s erősebben szorítja meg a kezét. Hiszen megmondta tegnap estve: - Mihály, gyermekem. Szegény jó atyád halála téged helyezett a család élére. S most, hogy már az én atyám is az Úristen rétjén sétál, megváltozik majd minden köröttünk. az anyja szerető pillantását érezte magán, de már érezte a szíve köré fonódó hideg ujjakat is. Figyelmesen nézett az anyjára. - Nemcsak atyád és nagyatyád hiánya feketíti be majdan napjainkat, hanem szeretett otthonunktól is meg kell válnunk hamarost. az asszony szemét elöntötte a könny, de vitézül visszatartotta a sírást. Atyámuram egy régi adóssága miatt örökségem nagy része kalapács alá kerül. Ne sírj, s ne engedd a szíved elijedni. simította meg fia göndörödő barna fürtjeit. - Kisebb házat veszünk a Darabos uccában, s kosztos diákokat tartunk. Meglátod majd, milly vígan megleszünk. Esténként felolvastok nékem, s együtt hallgatjuk majd a legújabb írásokat. Megsegít az Úristen. Az asszony a konyhába ment, a fiú pedig szomorúan járta körbe a kedves szobákat, a kertet, amiben megannyi meghitt helye volt a játékra, verselésre. Még tizenkét éves sem volt, s már férfigond nehezedett vékony vállaira.

5 Amire a költő 12 éves lesz, árván marad, s mivel jómódú anyai nagyatyja halála után házukat elárverezik, anyagi helyzetük drasztikusan megváltozik. A családban mélyen bent ül a tbc, amely mind az öt Csokonai gyermek korai halálát okozza majd. Az osztályteremben kis zsivajgás hallatszott, nem túl erős, éppen csak a jókedvű munka zaja. Azt mondod, barátom, hogy én ocsmány vagyok, S orcám fertelmei irtóztató nagyok. Hogy én, ha megamnak zöld kantust vehetnék, Olvasva a majmok között elmehetnék..! ( Idézet Cs.V.M.:Rút ábrázat s szép ész 1796) -Ne ezt olvassad, hanem azt amiben az asszonyokról verselsz! szól egy magasból a mondat közepén hirtelen mélybe váltó fiúhang: - Hát esmét elküldött magától a szép Ilona? nevet egy kellemes bariton. Jól van hát: Mindennek adom tudtára, hogy az asszony gonosz pára. Olyan, mint a tekenőbe kiöntött víz. Melynek állandóságához sohase bízz. Ezután okosabb leszek, Már én senkit fel sem veszek. Nőstény szarvasbogár módjára sétáljon Rajtam kívül más szeretőre találjon. ( Idézet Cs.V.M.: Közhírré bocsájtás 1792) Több kamaszhang helyeselt azonnal: - Úgy legyék, szépen megírtad, Mihály. A belépő tanárt néma csend fogadja, a kollégiumban a cétus szigorúan megbünteti a fegyelmezetlenséget, s olyan, hogy valaki a belépő tanárral szemben tiszteletlen legyen még a leghangosabbnak sem jut eszébe. Vagy a leghangosabbnak legkevésbé hiszen az maga a máris nagy poéta hírében álló Csokonai, ő engedi ki legtöbbször gyenge, de szépcsengésű baritonját. S rendszerint valami tréfát eszel ki, valami rosszban töri a fejét, mivel azonban sosem bántó vagy ártó a csíny, mindenki kedvence a nagy szemű, 17 évét alig elhagyó fiú. - Halljunk valami dicséretest is, Csokonai fiam, nehogy azt higgyék ezen diáktársak, hogy a talentoma csak erre való. Mit írt legutóbb? A fiú kipirult arccal és nagy gesztusokkal szavalni kezdi: A napnak hanyatlik tűndöklő hintaja, Nyitva várja a szép enyészet ajtaja. Haldokló súgári halavánnyá lésznek, Pirúlt horizonunk alatt elenyésznek.

6 Az aranyos felhők tetején lefestve Mosolyog a híves szárnyon járó estve, Melynek új balzsammal bíztató harmatja Gyöngy cseppjeit a nyílt rózsákba hullatja. A madarkák meghűlt fészkeik szélein Zengenek búcsúzó nótájok rendjein. Szomorún hangicsál fészkén a pacsirta, Feljebb csak a dalló filemile bírta. A vadak, farkasok űlnek szenderedve, Barlangjába mordúl bömböl a bús medve. Ah! ti csendes szellők fúvallati, jertek, Jertek füleimbe, ti édes koncertek; Mártsátok örömbe szomorú lelkemet; A ti nyájasságtok minden bút eltemet. Lengjetek, oh nyájas zefirkék, lengjetek, Lankadt kebelembe életet öntsetek! Míg érzek, - míg szólok, - egy kis nyájas szellet Rám gyengén mennyei illatot lehellett. Suhogó szárnyain a fák árnyékinál Egy fűszerszámozott theátromot csinál, Melybe a gráciák örömmel repűlnek, A kellemességnek lágy karjain űlnek. A csendes berkeknek barna rajzolatja Magát a hold rezgő fényénél ingatja. Egyszóval, e csendes melancholiának Kedves rejtekei örömre nyílának. Késs, mély, borzasztó éj, komor óráiddal, Ne fedd bé kedvünket hideg szárnyaiddal. ( Idézet Cs.V.M.: Az estve 1792) Mély csend követi a poéta felolvasását, mivel a költői tehetségen kívül a theátrum iránti is nagy képességeket mutat. Minden mondatán csüggnek a diáktársai, s ha legációba vándor igehirdetésre megy, csupa dicsérő hír érkezik felőle. Igaz, aggasztóak is. - Kísérjen által a campusba, Csokonai, súlyos beszédem van magával. - Készséggel, professzor Kovács. Nem talált talán a versem? Rossz a formája, nem tetsző a témája? faggatja a fiú, mikor kiérnek a teremből. - Ezen versével semmi kifogást nem szerzett sem előttem, sem a többiek előtt. Annál nagyobb baj támadhat, ha tovább is terjeszti azon könyveket és az azok által ihlett verseit, amik a francziaországi forradalomról szólanak. mondta barátságosan nézve a mellette lépkedő fiúra a professzor. - Az igazgató úr helyesnek és követendőnek ítélte meg az általam felvetett ideát, miszerint azon deákok, kik magukban elégséges kedvet és erőt éreznek, még egy nyelvnek tanulását megkezdjék egyéb tanulmányaik mellett. csattant fel Csokonai hangja ingerülten.

7 - S az igazgató úr vajon esméri azon könyvek listáját, amit ezek a dicséretes deákok ímígyen lefordítnak, s aztán előadás formájában közkinccsé tesznek a többiek számára is? az idősebb férfi hangja cinikus volt. - Azon könyvek többsége Debrecen város elismert polgárai által, ajándékként kerültek a könyvtárba, vagy a deákok kezei közé. védekezett a fiú, bátran a szemébe nézve tanárának. - Ismert íróik a legnagyobbak közül valók: Rousseau, Voltaire s Alexander Pope. S olvassuk mellette a klasszikusokat is, teljesb mértékben, mint ahogy professzoraink a vizsgákon számon kérnék. Baj tehát a lelkesedés, ami a még több tudásra ösztönöz minket? viszonozta a cinikus hangot a fiú. - Nem a tudás hozza a gondot fiam. - legyintett a professzor, s megállt a kert egyik öreg fája alatt, szembefordult a fiúval, és komolyan viszonozta annak éles pillantását - Bár a sok tudás is lehet az ördög eszköze. Arra inteném kegyelmedet, hogy ne kössön szoros barátságot azokkal, akikben a francziaországi események túlzó reményeket keltenek. A szabadság nem a mi hazánk sorsa sohasem is volt az. sóhajtott a férfi lemondóan, s újra nekiindult a nagytemplom felé vezető fapadlókon. - De a magyar lélek mind között a leginkább vágyik reá. suhintott a levegőbe a fiú, mintha karddal vágna. - Minden időkben tusát vívott a rátelepedőkkel s lehet, hogy megérik az idő, hogy kivívjuk magunknak. lelkesedik az ifjú. - Földi János barátomuram s tanítóm és azt véli, hogy lehetséges lészen a szabadság madarát a magyar földre megtelepíteni. A professzor gyorsan körbenézett, s mikor látta, hogy senki sincs az árnyas fákkal szegett úton, elkapta és megszorította a fiú karját. - Örüljön, fiam, hogy ezen lelkesültségének csak én voltam a szemtanúja, s senkinek se ismételje meg ezen gondolatait. - szigorúan nézett a felhevült arcra, amelyen a lelkesedés pírja szinte feledtette az anyjától örökölt csúf, himlőhelyes bőrt. - Földi János uramnak pediglen szólani fogok, hogy rostálja meg jobban a maguknak adott könyveket. Meglátja majd, hogy bajt s veszedelmet hoz ez mindazokra, akik túl sokáig melengetik kebelükben édes eszméjét. mondta szomorú szemmel a tanár. - Hát professzor úr számára is édes a szabadságnak eszménye? Miért mondotta hát az iméntieket?- csodálkozik Csokonai. - Több évet éltem már, s sokakat tapasztaltam, amikről ifjú barátomnak még sejtése sem lehet. sóhajtott ismét az őszülő hajú férfi. De jobbat tanácsolok, mint az eddigiek. Ha tenni akar, olyat, mit lehet és kell tenni honunk javára, úgy tegye azzal, amihez az Úristen bőven megáldotta: tálentommal: Írjon magyar verset, s tanítson vele. fél karjával átfogta a fiú vállát, s úgy vezette tovább az úton. -Keresse meg Kazinczy Ferencet, aki életét és vagyonát tette fel magyar nyelvünk, és ezzel népünk javítására, nevelésére! - A nagy Kazinczyt? csuklott el a deák hangja - Gondolja kegyelmed professzor uram, hogy időt szánna egy magamfajta szegény deák költeményeinek olvasgatására?- Csokonai még levegőt venni is elfelejtett a megdöbbenéstől, s amikor egy tétova lépést tett a két lépéssel előtte sétáló tanára után, lebillent a pallóról, s csizmája bokáig merült az őszi latyakba. A professzor karjánál fogva rántotta vissza a megtántorodó fiút.

8 - Az elébb tele volt tenni akarással a lehetetlenségek felé. Mostan pedig meghátrál a lehetséges elől. - mosolygott szeretettel az ifjúra. Ne féljen. Versei megállják a próbát még Kazinczy előtt is. Most pedig halljam a retorika feladatát, amelyet a minap adtam fel. A poéta papírdarabot vesz elő, s nagy lelkesedéssel olvassa: Magyar nyelv! Édes nemzetemnek nyelve! Teáltalad szólaltam én meg legelőször, teáltalad hangzott először az én föleimbe az édes anyai nevezetig, te reszkettetted meg a levegőeget, amelyet legelőször szíttam, az én bölcsőm körül.. a te darabolt ízecskéiden kezdettek kifesleni az én gyermeki elmémnek első ideái De oh szomorú idők! Kevesen éreztük ezen te kellemességidet a te háládatlan magyarid egy holt szépségei hajoltanak, te pedig közöttük levettetve hevertél Kollégiumi évei alatt számtalan verset ír, a kötelező latin nyelvű feladatokon felül ízes, népies magyar nyelven hangzókat is. Diáktársai és professzorai szeretik az eszes, tehetséges diákot. Eddig megvolna, semmi különös, csak az életrajz elemei. Csak az az érdekes, hogy mintha egy filmet nézne, úgy látja maga előtt a történteket pedig soha nem foglalkozott alaposabban a költő életével és korával, most meg szinte hallja a párbeszédeket és mintha részese lenne a történéseknek. mélázott el Gábor, aztán hátradőlt, és megropogtatta az izmait. Na, nem a sok írástól merevedtek meg, eddig alig egy oldalt használt fel az elé tett iskolai pecsétes papírhalomból. Jutka is megállt egy pillanatra, hátraveti a haját, kicsit benyúl a blúza alá, és megigazítja a melltartója pántját, nem is sejti, hogy micsoda heves görcsöt vált ki ártatlan mozdulatával a mögötte ülő fiúból. A fenébe! Most aztán minden együtt van ahhoz, hogy kitűnő verselemzést írjon Csokonai valamelyik ifjúkori alkotásából. Majd a rímek lehűtik és elterelik a gondolatait Jutkáról, és az itt-ott kivillanó barnára sült bőréről. Melyik versről írjon pár sort? A Magyar! Hajnal hasad -ot meg kell említenie, de arról elég pár sor egy kis történelmi körítéssel: A felvilágosodás lehetősége a magyar nyelv használatának elterjesztésétől való függését Csokonai az elsők között ismeri fel. Ez egybe esik II.Józsefnek azzal a törekvésével, hogy az államigazgatásban eddig a monarchia egész területén használt latin nyelvet a német elterjesztésével cserélje fel. Csokonai apostoli hévvel ébresztgeti az alvó magyar népet: Kellj fel ezért magyar! Álmodból serkenj fel, már orcádra süt a nyájas égi jel s a jövő dicsőségével bíztatja: Lesz még a magyarnak olyan dicső neve, Amilyen volt a Márs mezején eleve ( Idézet Cs.V.M.: Magyar hajnal hasad 1795) Marsnak, a mitológia hadistenének az említése utal arra, hogy mindez harc árán fog beteljesedni. Egy későbbi kiadásában a vershez rövid utóiratot készít, amelyben a magyarok dicsőséges korát a XX.századra jövendöli meg.

9 Ezekben az években sententiákat és picturákat is ír ( mindkettő kötelező anyag a kollégiumban). A hagyományos sémákat és témákat frissességgel és ritmussal tölti meg: Búk, bánatok! Távozzatok Előlem messze; Hogy szívemet, Víg kedvemet Semmi ne epessze. Fejemet nem töröm: Jobb annál az öröm ( Idézet Cs.V.M.:Felvidúlás 1792) Árnyék vetült Gábor papírjára. Fel se nézve folytatta volna a másolást, de a verseskötet megmozdult, és eltűnt a keze elől. - Ó beh remek! szólalt meg egy kellemes, halk hang mellette. Sohsem is mertem álmodni rolla, hogy ilyetén kellemetes alakban jelennek meg a költeményeim. S míly vastag! Valóban ennyi olvasásra méltó verset írtam volna azon rövid idő alatt? Ifjú barátom, te mi okáért kezdtél e versek másolásába? Nincs tán pénzed e könyv megszerzésére? A vékony alak megértően bólogatott, míg a világ legtermészetesebb módján ült Gábor padjának a tetején és a lábát lógatta. Gábor nem mert megszólalni, sem megmozdulni. Ijedten nézett körbe: a tanárnő unottan üldögélt a katedránál, mindenki körmölt, és Jutka háta még mindig ugyanolyan hívogatóan domborodott felé. Ő pedig itt Csokonait látja teljes életnagyságban, sőt, élőben. - Á, ezen asszonyszemély foglalja le a gondolatidat, ifjú barátom! sóhajtott érzelmesen a költő. Magam is igen nagy barátja valék a szép leányoknak Várj csak, eme írásomat példának okáért nagyon kedvelték a kollégiumi deáktársak, ha estve felolvastam nekik: Nézd, a vékony patyolat Vigály felhője alatt A szerelmes zefirek mint enyelegnek: Ah, ezt mint irígylem e játszi seregnek! Némelyik szép lábára tekergőzik, Egyik kies mellye alá rejtőzik, Másik márvány óldalára könyököl: Ah, a szerelemféltés, ah, majd megöl! Vajha én most, vajha Zefir lennék! Én is a legszebbik helyre mennék. - De látjátok! már a patakba lépett, Mely kettőssé teszi ezt a gyönyörű képet. A hízelkedő habok hozzá tódúlnak, S farkok csóválva lábához símúlnak. Vetélkednek, az első melyik légyen, Mely néki udvarlást csókolással tégyen? Már szárait. Már térdeit, Már combjait, Combtöveit

10 Nyelik el a fajtalan habok. - Ah, távozzatok, ocsmány habok! - Ha feljebb viszitek vizeteket: Menten öszvetördellek benneteket. - Ah! már megöltelek! - Szerelemtárssá lettetek. - - Óh, már alig látom szép mellyét, Jaj, mint nyalogatják nyugodalmam helyét! Vajha én most, vajha egy hab lennék: Én is szerelmes testén pihennék! ( Idézet Cs.V.M.:A feredés 17932) - Gábor száján kicsúszott: - Azanyja! Ezt bezzeg nem tanították az irodalomórán! A poéta megmerevedett ültében, és leeresztette a verseskötetet az ölébe és vékony hangon megszólalt: - Engemet? Tanítanak az oskolákban? - Persze. Ugyanúgy, mint Petőfit, meg Adyt, Vörösmartyt és Juhász Gyulát sorolta Gábor amik éppen az eszébe jutottak. - Ezeket a poétákat nem esmérem. De mondd csak: Kazinczy Ferenc és Kölcsey nevét hallottad-e már? - Igen. vallotta be Gábor kevés lelkesedéssel. - S hogy lehetséges, hogy a literatúrának e nagyjai mellett az én versim is fennmaradtak? Hisz az én nagyrabecsült mesterem, Kazinczy nem helyeslé az én népies ízű verselésemet!- hajtotta le szomorú szégyenkezéssel a fejét a rég holt poéta. - Ó, nekik nem volt igazuk. nyugtatta meg a fiú, és közben ijedten próbálta a rég tanultakat felidézni. Kazinczy a nyelvújítás terén sokat tett a magyar nyelvért, de Petőfi és Arany munkássága sokkal maradandóbb és közismertebb lett, mint a nyelvújítók kitekert klasszicista versei. És ez Önt igazolta. - Olly idegen szavakat mondasz, drága barátomuram, hogy alig jut el elmémbe, de a fő gondolatid mégis megértettem. S mondd, szeretik, amiket írtam? szorította magához a kötetet Csokonai. - Biztosan izé sokan. mondta Gábor zavartan, mert udvariasságra nevelték, s mert szimpatikusnak találta a költő lelkes nagy szemeit, és meleg hangját. Körbemutatott - Ma az országban sokan Csokonai Vitéz Mihály költészetéből vizsgáznak. A verseit elemzik, az életének eseményeit idézik fel. - Csakugyan? a költő meghatottan körülnézett - Bár az életem nem bővelkedett nagy eseményekben, rövidke volt, s többnyire szomorú. megrázta magát, s újra mosolyogva nézett a fiúra. - S te ifjú barátom, mit írtál eddigelé? Gábor elkeseredetten próbálta eltakarni a pár sort, amit írt. Választotta volna azokat a nyavalyás avantgardokat, egy Majakovszkíjjal sokkal könnyebben tudna gorombáskodni, mint ezzel a szegény, sokat nyomorgott költővel. Különösen, mert közben az is eszébe jutott, hogy mindössze 32 évet élt. - Én igazából nem szeretem az irodalmat nem tudok verset elemezni. Műszaki Egyetemre megyek, mérnök szeretnék lenni. - Ó, a műszaki tudományok! Valaha magam és építészetet s földmérést tanultam Pesten, igaz, rövidke ideig! Gyönyörűséges tudományok! Csak aztán hamarost elfogyott a pénzem, s sehol sem akadt, aki szívesen vállalta volna a költségeimet. Így aztán újra visszamenék szűkebb pátriámba, az én imádott, hálátlan Debrecenembe. Rövid

11 csend következett, majd a költő ismét a papírok felé fordult. Mi volt az, amit említettél hogy nem fér a fejedbe a verseimről? - Az elemzés. Az, hogy leírjam, mit miért írt bele a versbe hajdanán. magyarázta Gábor. - Tudnod kellene, hogy mi járt az elmémben, amikor a pennát a kezembe vettem? - A tanárok szerint igen. sóhajtotta a fiú. - Ó, én szívesen segítek neked ebben! lelkesedett a költő. Mármost az előző versben az én szerelmetes Rozáliámra gondoltam, ahogyan fürdőzik. Lassan magam elé képzelém, ahogy leveti a karcsú termetét elfedő selymeket Gábor köszörült egyet hirtelen szűkké váló torkán: - Izé, ezt például egészen jól értettem. És nem is ezeket kell elemezni. De ha már itt tartunk, elárulná, hogy kinek írta ezt a verset? - Ó, hát valószínűleg többeknek. cinkosan a fiúra kacsintott Bár a termetem s az arcom nem éppen daliás, költeményeimmel mindig sok ifjú hölgy szívét meghódítottam. Ott volt például Júlia - Vajda Júlia, akit Lillának nevezett? örült meg az emlékfoszlánynak a fiú. - Nem, ő sokkal később sebzette meg az én szívemet. felsóhajtott Ifjú koromban leginkább Földi János barátomuram feleségéért égett a szívem, a szép Weszprémi Júliáért. emelte fel rajongva a tekintetét a költő. - A barátja feleségéért?- csodálkozott Gábor. - Ó, a szívnek nem szabad, s nem is lehet parancsolni. tárta szét a karját az idősebb férfi. - Júlia egyébként is gyermekkori szerelmem volt, s csak aztán adták a szülei a jómódú Földi Jánoshoz. De a szívét akkor én már elrablottam. - És ez izé mit jelentett? Verseket írt, meg olvasott neki? - A szerelem, ifjú barátom minden korban ugyanaz- kacsintott a fiúra kópés mosollyal - Bár lehet leplezve, vagy leplezetlenül művelni. Most úgy tetszik, nem kell titkolózni. Nézett ki az ablakon, ahol az iskola kertjében több csókolózó, egymást ölelgető párt látott- Ez lehet nagyon kellemetes is, bár ahogyan az én emlékemben él, rendkívüli módon izgalmas volt egy lopott csók a kedves ajkáról a zöldellő bokrok közepett. - Újabb sóhaj következett, s a mikor elcsípte Gábor Jutka hátára vetett sóvárgó pillantását, folytatta: - De szerelmetes szavakkal szinte minden asszonyszemélyt el lehet bolondítani. Szívesen felajánlom baráti segélyemet. Itt van például ez a kis gyöngyszem, ha szabad saját versemet dicsérő szókkal illetnem. kinyitotta a verseskötetet, és a fiú elé rakta, miközben halk, kellemes hangon énekelni kezdte: A hatalmas szerelemnek Megemésztő tüze bánt: Te vagy orvosa sebemnek, Gyönyörű kis tulipánt! Szemeid szép ragyogása Lobogó hajnali tűz; Ajakid harmatozása Sok ezer gondot elűz. Teljesítsd angyali szókkal Szeretőd amire kért: Ezer ambrózia csókkal Fizetek csókjaidért.

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály I.

Csokonai Vitéz Mihály I. Csokonai Vitéz Mihály I. CIMBALOM EGY SOKHÚRÚ MŰVÉSZ NYOMÁBAN 1. feladat Alább olyan költőket és írókat találsz, akik Csokonaihoz hasonlóan a Debreceni Református Kollégium diákjai voltak. Ady Endre, Arany

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY

PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY PETŐFI SÁNDOR TANULMÁNYI VERSENY 0 ISKOLAI FORDULÓ II. fokozat ÉLETTÖRTÉNETEK Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia Feladatlap Megoldási idő: 45 perc Elérhető pontszám: 50 pont Elért pontszám: pont Kódszám:

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-196-4. Mercator Stúdió, 2014

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője. Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-196-4. Mercator Stúdió, 2014 Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-365-196-4 Mercator Stúdió, 2014 Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó 2000 Szentendre, Harkály

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET

DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET DÖRNYEI KÁLMÁN: BANKI MESÉK 13-15. FEJEZET 13. Ha megnyerte, nehogy vigye! Egyre kevésbé tudok a küldetésemre koncentrálni. Lehet, hogy az illuzionista megsejtette, hogy a nyomában vagyok, és mindenféle

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

HA CSAK A HUZAT HIBÁDZIK FARKAS FERENC KÁRPITOS

HA CSAK A HUZAT HIBÁDZIK FARKAS FERENC KÁRPITOS pám körbevitt a mûhelyekbe, bemutatott a szomszédos üzletekben. Ma maximum akkor jön be valaki új, ha kell neki egy csavarhúzó vagy fogó. De akkor sem biztos, hogy bemutatkozik H CSK HUZT HIBÁDZIK KS NC

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem,

,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, ,,Én, Werner Sándor, kvietált honvédhadnagy az Úr 1900. esztendejében Kladovka Máriát, azt a nőt, akit legszebbnek tartottam és leginkább szerettem, és aki törvénytelen, de igazi fiút szült nekem, bár

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Drámajátékok. a Kamasz emez-amaz. című szerkesztett dramatikus játékhoz.

Drámajátékok. a Kamasz emez-amaz. című szerkesztett dramatikus játékhoz. Drámajátékok a Kamasz emez-amaz című szerkesztett dramatikus játékhoz. A foglalkozások egy előadás előkészítése. A dramaturgia közösen készült ám ebben a vezető szerep bevallom inkább az enyém volt. A

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Karácsony máshol, máshogyan

Karácsony máshol, máshogyan Karácsony máshol, máshogyan A karácsonyt sokféleképpen lehet ünnepelni, s mivel a téma nem is oly régen még aktuális volt, gondoltam, pár újonnan szerzett információt közölnék iskolánk szorgalmas diákjaival:

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben