LÉGY HAZAFI, VÉGY HAZAIT! FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS ÉS A HAZAI TERMÉKEKET TÁMOGATÓ KAMPÁNYOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÉGY HAZAFI, VÉGY HAZAIT! FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS ÉS A HAZAI TERMÉKEKET TÁMOGATÓ KAMPÁNYOK"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJESKÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS (TQM) SZAK NAPPALI tagozat FOGYASZTÓ PIACI MARKETING szakirány LÉGY HAZAFI, VÉGY HAZAIT! FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS ÉS A HAZAI TERMÉKEKET TÁMOGATÓ KAMPÁNYOK KÉSZÍTETTE: VARGA ZITA BUDAPEST, 2006.

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 A GLOBALIZÁCIÓ GAZDASÁGI HATÁSAI... 7 ETNOCENTRIZMUS Patriotizmus és pszeudopatriotizmus Patriotizmus és nacionalizmus Az etnocentrikus érzelmek mérése ORSZÁGEREDET-IMÁZS Hogyan hat az országeredet-imázs? Az információfeldolgozás Irányadó és összegző hatás Országeredet-imázs és a marketingmix FOGYASZTÓI ETNOCENTRIZMUS Hogyan hat a fogyasztói etnocentrizmus? Fogyasztói etnocentrizmus modellek Demográfiai és személyi jellemzők A CETSCALE, a fogyasztói etnocentrizmus mérése ETNOCENTRIZMUS ÉS MINŐSÉGÉRTÉKELÉS A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN Felmérések az etnocentrizmusról Felmérések a fogyasztói etnocentrizmusról és a minőségérzékelésről HAZAI TERMÉKEK VÉDELME GAZDASÁGI ESZKÖZÖKKEL A HAZAI TERMÉKEK PROMOTÁLÁSÁNAK INDOKAI Gazdasági szükségszerűség Társadalmi felelősség Hazafias érzések felkeltése

3 JOGI SZABÁLYOZÁS Hazai termék definíciók VÁSÁROLJ HAZAIT! KAMPÁNYOK Ausztrália Egyesült Államok Írország Magyarország MAGYAR KULTÚRA- ÉS GAZDASÁGVÉDŐ MOZGALMAK Magor mozgalom Magyar Áruk Klubja Magyar Áruk Áruháza Portéka Hungarica MÉLYINTERJÚS KUTATÁS Kutatási probléma Konceptualizáció Kutatási módszer Populáció és mintavétel Eredmények ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK Mélyinterjú-vázlat A CETSCALE kérdései Ízelítő a magyar termékeket támogató mozgalmak logóiból és védjegyeiből Megjelenések TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE ÁBRÁK JEGYZÉKE IRODALOMJEGYZÉK

4 BY JINGO, BUY AMERICA REM: EXHUMING MCCARTHY BEVEZETÉS Manapság gyakran hallani arról, hogy a gombamódra szaporodó multinacionális vállalatok és a tömegkommunikáció egy homogén kultúrát és fogyasztói magatartást teremthet. Valóban érdekes lenne megfigyelni hosszú évek távlatából, hogy ennek a tendenciának a hatására hogyan változtak, épültek le olyan jelenségek, elemek, amelyek nagyon hosszú ideig meghatározóak voltak egy kultúra vagy nemzet életében. Mindazonáltal még a folyamat elején járunk, és éppen ezért nem felejtkezhetünk meg arról, hogy a globalizációba való belesimulás közel sem egyértelmű: igenis léteznek ellenirányú hatások, törekvések a tradíciók, szokások megőrzésére. Ezt azonban sokszor figyelmen kívül hagyják, amikor a homogén, globalizált jövőképet vetítik elénk. A globalizáció marketingaspektusai is kétélűek: egyrészt olyan stratégiát kell kidolgozni a vállalatoknak, amely hatékonyan alkalmazható a világ bármely országában, másrészt viszont sokszor saját kellemetlen tapasztalatok alapján szembesülniük kell azzal, hogy a fogadtatás az egységes stratégia ellenére nem ugyanaz a különböző országokban. Ez lehet kulturális vagy nyelvi eltérésekre visszavezethető (a klasszikus példa a Pepsi nevéhez fűződik: Come alive with Pepsi A Pepsi feltámasztja őseidet a sírból), de nem hanyagolható el a származási ország hatása (country-of-origin effect) sem. Ez a terület a kutatásokban egyre nagyobb jelentőséget nyer, párhuzamosan a fogyasztói etnocentrizmusra irányuló felmérésekkel. A fogyasztói etnocentrizmus nem csak a világméretű tendencia szempontjából érdekes téma, hanem azért is, mert ebben a jelenségben érhető tetten leginkább a politika befolyása a fogyasztói magatartásra. Bár a politikai hozzáállás a társadalmi ismérvek egyik legfontosabb eleme, mégis, sok hasonló faktorral kor, nem, végzettség, státusz - ellentétben, a patriótavásárláson kívül más vásárlói döntésben nem igen követhető nyomon a befolyása. Mondhatjuk talán azt is, hogy ez egy olyan befolyásoló tényező, amely nem igen tudatosul a vásárlók fejében, amikor meghozzák fogyasztói döntésüket. 5

5 Éppen ezért a pontos hatásmechanizmus felmérése viszonylag új kutatási téma, pedig jelentőség szempontjából Dichter (1982) szerint a marketing-mix ötödik elemeként kellene számításba venni, sőt Anholt (1999) szerint mára ez maradt az egyetlen törvényes versenyelőny. Ennek persze részben ellentmondanak a nem elhanyagolható jogi szabályozások, de kétségtelen, hogy a származási ország kérdése nem gazdasági potenciált rejt magában. A téma azért rejt különös érdekességet, mert kifejezetten gazdasági vonatkozása mellett szociológiai, pszichológiai és politikai vetületekkel is bír. Ahogy ez egy komplexumba áll össze, és ahogy ezen tényezők egyike-másika különböző befolyások hatására előtérbe kerül, az jelentős aktualitással bír a mai világban. Egy olyan világban, amelyben olyan társadalmi kérdések, mint a fenntartható fejlődés vagy a fair trade már nagy kihatással van a lakosság szemléletének, és így gazdasági viselkedésük formálására. Ezen felül pedig nem csak világszinten, de Magyarországon, sőt itt nagyon jellemző módon a politika csoportképző ismérvvé lett, és sokszor a hazai termékek vásárlásánál is ütköznek egymással az álláspontok. 6

6 A GLOBALIZÁCIÓ GAZDASÁGI HATÁSAI A globalizáció napjaink legfontosabb gazdasági jelensége. A külföldi közvetlen tőkebefektetések állománya az elmúlt két évtizedben nominálértéken több mint kilencszeresére nőtt (1982-ben 719 milliárd dollárról 2004-ben 9000 milliárd dollárra), éves növekedési üteme átlagosan 20-22% körül mozgott (World Investment Report (WIR) 2005: Overview, 1. oldal). Ez messze felülmúlja a világkereskedelem növekedési ütemét, amely ugyanerre az időszakra kivetítve átlagosan 4-5% volt. A fenti tendencia a világgazdaság eddigi legmélyebb integrációját eredményezte ben az USA és az EU gazdaságában a külföldi befektetések összértéke elérte 898 milliárd dollárt, a teljes világgazdaságban abban az évben befektetett összes tőke 70,6%-át. (World Investment Report (WIR) 2001: Promoting linkages, 16. o.). A külföldi befektetések legnagyobb részben a transznacionális vállalatokhoz köthetők. A határokon átnyúló vállalati összeolvadások és felvásárlások növekedési üteme 26,4%- ról 49,3%-ra emelkedett. Ugyanezen időszak alatt az export növekedési üteme évi 15,4%-ról 3,9%-ra csökkent, a globális GDP pedig mindössze évi átlag 6,8%-kal növekedett. Következésképpen a nemzetközi tranzakciókat egyre inkább a transznacionális vállalatok dominálják, melyeknek egyik működési elve a működő tőke külföldi befektetése. Jelenleg mintegy 70 ezer transznacionális vállalat működik a világban, 690 ezer leányvállalattal és 53 millió alkalmazottal. Ez a szám 1998-ban 30 ezer volt, 270 ezer leányvállalattal ben ezeknek a nemzetközi vállalatoknak a külföldön befektetett tőkéje milliárd dollárra volt tehető, ami kétszerese volt az Egyesült Államok egy évben megtermelt GDP-jének. 100 vállalat birtokolja az összes transznacionális vállalat külföldön befektetett tőkéjének 15%-át és adja az értékesítés, illetve a foglalkoztatás egyötödét. A transznacionalizálódás egyre jobban rányomja a bélyegét a világkereskedelem jellegére. Olyan áramlatról van szó, amely a felmérések szerint a makrogazdasági mutatók és az életszínvonal javulását hozzák azokban az országokban, amelyek 1 Globalization and the External Relations of the Latin America and the Caribbean Edition Nr. 53., January-June

7 szorosan tudnak integrálódni ebbe a folyamatba. Manapság az mondható el, hogy csak a legszegényebb államok maradnak ki a globális együttműködésből. Nem csak összgazdasági szinten, de a nemzethatárokon belül is jelentős hatást gyakorolnak a globális vállalatok. A globalizáció egyik feltétele a piacliberalizáció, amely egybecseng a privatizációs intézkedésekkel sok országban, így hazánkban is. A nemzetközi vállalatok egyre nagyobb részt harapnak le az összes nettó árbevételből. A Menedzserfórum 2 szerint a külföldi érdekletségű vállalatok már 1997-re elérték azt, hogy az összes nettó árbevétel 70 százaléka hozzájuk vándorolt. Ez a tendencia azóta csak figyelembe véve, hogy jelentős magyar beszállítói bázis épült a külföldi vállalatok köré csak erősödött ábra: A külföldi érdekeltségű vállalkozások száma Forrás: KSH 2. ábra: A külföldi érdekeltségű vállalatok saját tőkéjének FDIaránya, % Forrás: KSH 2 8

8 A külföldi vállalatok, termékek térhódítását az is jelzi, hogy a magyar 5300 milliárd forintos kiskereskedelmi forgalom alig 1 ezrelékét teszik ki a magyar áruk (a Magormozgalom adata) ben az itthon eladott élelmiszerek 92 százaléka hazai termelésből származott 3, bár ma már csökkent ez az arány a szabadabb kereskedelem miatt. A globalizáció szimbólumának tekinthetők a világkiterjedésű üzletláncok, amely az összes országban ugyanazokat a termékeket árulják. A McDonald s 119 országban van jelen, több mint 30 ezer étteremmel. A globalizáció alapvető kiinduló oka a protekcionista kereskedelem feladása, a piacliberalizáció. Ez nem csak az áruforgalom szabadságát, hanem a pénzpiacok integrációját is jelenti, amely az IMF és a Világbank révén sokkal nagyobb hatással volt a folyamatra, mint csupán a multinacionális vállalatok piacbővítő szándékai. A globalizáció térnyerését még jobban elmélyítették a II. világháború utáni integrációs törekvések. Az, hogy a világ lassan egyetlen piaccá fejlődik, mégis nehéz helyzetbe hoz számos országot. A liberalizáció, a szabadkereskedelem térnyerése ugyanis megfosztja a nemzetgazdaságokat attól, hogy egyrészt vámok révén növeljék bevételeiket, másrészt pedig hogy megvédjék a határokon belüli termelést és hazai szinten jól prosperáló, nemzetközi összehasonlításban viszont gyengébb helyzetű iparágaikat. Sok országban az állam szerepe a gazdaságban egyre jobban csökken, kevés monopóliumot tartanak fenn, sokkal inkább a magántulajdon dominál. A privatizáció lehetőséget ad arra, hogy külföldi befektetők nyerjenek tulajdont az adott országban. Ez gazdasági szempontból kedvező, hiszen a beáramló működő tőke növeli az állam bevételeit és a versenyképességet is, viszont társadalmi szempontból elégedetlenséget szülhet. Ugyanis a globalizációs folyamatnak azonban a társadalmi hatása legalább olyan fontos, mint a gazdasági, és szinte ugyanolyan szinten van is jelen. Két ellentétes irányú folyamat van jelen, a kozmopolitizmus, homogenizálódó kultúra és fogyasztási szokások, valamint egy globalizációellenes, hagyomány- és értékőrző irány. Amint a Magyar Virtuális Enciklopédia 4 írja: Megjelentek a globális társadalom csírái is: paradox módon a világszerte terjedő globalizáció-ellenes mozgalom éppen ennek a jelenségnek a megnyilvánulása. Baloldali szervezetek aktivistái, környezetvédők a szolidaritás értékeire hivatkozva mutatnak rá, 3 Import élelmiszerek a hazai piacon, Agrármarketing Centrum, szeptember-november 4 9

9 hogy a szegény országok részesedésének aránya a világon megtermelt javakból folyamatosan csökken, miközben természeti környezetük egyre pusztul. Érvelésükkel számos ponton egybecseng szélsőjobboldali hangadók álláspontja, akik a nemzeti eszme jegyében bírálják a globális monopóliumokat. Ezeket a globalizáció ellen irányuló társadalmi hatásokat valójában 3 aspektusból kell szemlélni: a globalizációval együtt járó, a világméretű médiavállalatok révén kialakult tömegkultúra háttérbe szorítja a nemzeti értékeket, tradíciókat. Így a globalizációs homogenizálódással párhuzamosan sok országban kialakulnak ellentétes irányú, kultúra-, sőt mikrokultúra védő mozgalmak. a racionális társadalom fedőnévvel jellemezhető, a fenntartható fejlődés alapelveit figyelembe vevő szemlélet szintén sok elemében ellentétes a globalizációval. Egyrészt a mértékletes fogyasztást tartja szem előtt, hivatkozva a környezetvédelemre, a fentebb említett szolidaritásra. Sokszor egy cipőben jár a manapság elterjedt fair trade mozgalmakkal is. A politikai mozgalmak ezzel kapcsolatban leginkább a patrióta érzelmek meglovagolását tűzik ki célul. Az eszközrendszer a legenyhébb formáktól, a pozitív irányú érzésekre hatástól egészen a nacionalista-soviniszta jellegű agitálásig történhet. Sokszor az első és a harmadik aspektus szoros összefüggésben van egymással. Mivel sok országban a helyi kultúra erőteljes azonosulást képes kifejezni a nemzettel, a hazai tradíciókkal, ezt a politikai nézőpontból is erőteljesen ki lehet használni. A racionális társadalom ha közvetlenül nem is, de céljaiban kozmopolita jellegű, hiszen a Föld társadalmának és a következő generációk jólétét tűzi ki célul. Láthatjuk tehát, hogy a globalizáció közel sem egyirányú folyamat, amely a világ és a világpiac összeolvadásához vezet. A globalizáció bővülése folyamatosan veti fel a nemzetállamok kérdését: hol van helye ebben a folyamatban a szuverén nemzeti öntudatnak és a helyi gazdaságoknak. Ezért még a világ legfejlettebb gazdaságaiban amelyek a globalizációs folyamat motorjai is felvetődik a protekcionizmus, a piacvédelem és a nemzeti öntudat kérdése. 10

10 ETNOCENTRIZMUS A fogyasztói etnocentrizmus megértéséhez az etnocentrizmus fogalomértékelésén keresztül vezet az út. Ez a fogalom számos tudományos területet érint, és a szociálpszichológiai értelmezésén kívül van gazdasági és politikai aspektusa is. Az etnocentrizmus definíciója Sumnertől származik (1906). Eszerint az emberek hajlamosak a saját csoportot a világ közepének tekinteni, és minden más csoportot ahhoz viszonyítva értékelnek (Sumner, 1906, 13. o.). Sumner szerint így a fogalomnak két komponense van: egyrészt a hit a saját csoport felsőbbrendűségében, másrészt pedig a kívülálló csoportok elutasítása. Ez főként a kultúrához való viszonyulásra vonatkozik. Hozzá kell tenni, hogy az etnocentrizmus definíciója némiképpen eltérően értelmezett a témával foglalkozó kutatók körében. Számosan közülük az etnocentrizmust negatív jelenségnek tartják, olyan magatartásformáló tényezőnek, amely a saját csoport maximális elfogadásán, istenítésén, míg a külső csoportok elutasításán és intoleranciáján alapul (pl. Worchel&Cooper 1979, Smith 1972, Levinson 1949). Az etnocentrizmus kialakulásához Mihalyi (1984/85) szerint biológiai alapok szükségesek, amelyeket a szocializáció során a kultúra módosít. Ez az elmélet már felveti a pszichológiai megfontolásokat is, amely ahhoz vezetett, hogy a fogalom elveszítette tisztán szociológiai koncepcióját. Tehát az etnocentrizmus kialakít egy tipikus személyiséget, amely hangsúlyozzuk, hogy a negatív értelmezésről van szó elutasítja azon csoportokat, amelyekkel nem tud azonosulni (Adorno et al. 1950, 147. o.). Ennek az elméletnek a központja a viszonyítás, de megfordítja a sorrendet: ha nincs olyan csoport, amelyet elutasíthat, az egyén nem tud azonosulni egy csoporttal sem. Az etnocentrizmus tehát erős összefüggésben van a sztereotípiák meglétével, és mint ilyen, csökkenti a józan mérlegelés tudományát. Ezzel szemben a nem etnocentrikus személy képes arra, hogy tények, tapasztalatok útján alakítsa ki véleményét egy adott csoportról, identifikáció és elutasítás nélkül. Druckman (1994) szerint az etnocentrizmus nem feltétlenül jár együtt a külső csoportok elutasításával. Inkább a különböző csoportok külsők, belsők egyaránt egy halmazt alkotnak, és ehhez képest értékelik az egyének az egyes csoportokat, a 11

11 státuszra, preferenciákra, normákra, értékekre és hatalmi pozícióra vonatkozóan. Eszerint a külső csoportok között lehetnek pozitív referenciacsoportok is. Ennek megfelelően az etnocentrizmus már nem csak egydimenziós fogalom, meg kell különböztetni a pozitív és negatív irányát, illetve különböző vetületeit. PATRIOTIZMUS ÉS PSZEUDOPATRIOTIZMUS Adorno et al. (1950) így különböztették meg a jóindulatú és a rosszindulatú patriotizmust. A pszeudopatriótát az vezeti, hogy ha hűséget mutat a saját csoporttal szemben, akkor ezt felhasználgatja más népek elítélésére. A jóindulatú patrióta azonosul a saját csoportjával, de más nemzetekben is felismeri az értékeket, nem elvakult. Forbes (1985) más elhatárolást alkalmaz: szerinte a patriotizmus a saját csoporttal szembeni érzelmek, a külső csoportok elleni negatív érzelmek pedig a xenofóbia, az etnocentrizmus pedig mindezek komplexe. Heaven et al. (1984) szerint nincs feltétlenül összefüggés aközött, hogy valaki pozitív érzelmekkel viseltetik a saját csoportja iránt, és hogyan vélekedik más csoportokról, azaz a kedvező vélekedés nem vonja maga után más csoportok elutasítását vagy lenézését. Ez az elmélet ellentétben áll Adorno et al. fent idézett kijelentésével. Kosterman&Feshbach (1989) három dimenziót különböztet meg az etnocentrizmus fogalomkörén belül: - patriotizmus: a saját országhoz való ragaszkodás, hazaszeretet - nacionalizmus: a haza felsőbbrendűsége és dominanciája - internacionalizmus: más nemzetek iránti attitűdök Chadwick (1945) és Snyder (1954) is egyetért abban, hogy a patriotizmus inkább valamiféle, önmagában csak a nemzet iránt táplált érzelem, míg a nacionalizmus külső tényezőkkel szemben értelmezhető, mint például ellenérzés más nemzetek iránt, vagy hatalmi vágy. PATRIOTIZMUS ÉS NACIONALIZMUS Doob (1964) definíciója szerint a patriotizmus egy személy többé-kevésbé tudatos meggyőződése, hogy saját csoportjának jóléte társadalma erejének és kultúrájának megőrzésétől és/vagy kiterjesztésétől függ. 12

12 A patriotizmus három komponensből tevődik össze Druckman (1994) szerint. Egyrészt szentimentális kötődés mutatható ki az ország iránt, másrészt az egyén motivált az ország segítésében, harmadrészt pedig a nemzeti orientáció elősegíti a saját identifikációt és önértékelést. Mint láthattuk, a fenti meghatározások nem foglalják magukba a külső csoportok iránt pozitív vagy negatív vélekedést. Erről akkor beszélhetünk, ha az emberek a saját csoportot, a nemzetet képzelik az egyetlennek (Shafer&Robert 1982). A nacionalizmus azzal több a patriotizmusnál, hogy hordoz agresszív elemeket is (Shafer 1955), mint pl. az ország hatalmának megszilárdítása, terjeszkedés, stb. A nacionalizmus köti össze a fent említett patriotizmus és xenofóbia fogalmát. Természetesen van közös metszete a patriotizmusnak és a nacionalizmusnak: ezek pl. a kultúra szeretete, a biztonságra való törekvés és a függetlenség. Éppen ezért sok kutató felfogása szerint a nacionalizmus a patriotizmusból fejlődik ki (Poppe 1998). Doob (1964) szerint akkor érhető tetten ez a kifejlődés, ha a patriotizmus cselekedetté válik. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha a belső csoport veszélyhelyzetbe kerül. A hazaszeretet felébresztésére egyébként is az egyik legalkalmasabb módszer a közös ellenség képének kialakítása. A nacionalizmus ebben az esetben egységes felfogás, és személyes áldozatvállalást és tetteket is kivált a csoport egyedeiből. Shafer (1976) szerint vannak olyan kritériumok, amelyek szükségesek a nacionalizmus kialakításához. Ezek például a közös terület birtoklása illetve erre való igény, közös nyelv, szokás, irodalom, közös társadalmi és gazdasági intézmények, független kormány vagy ennek tervezése. Doob (1964) szerint ezek a jellemzők a közös történelem és etnikai eredet hite, közös remény a nemzet biztonságára és jövőbeni prosperitására, együttes ellenségeskedés más nemzetekkel szemben, egymással megosztott büszkeség a győzelemben és gyász a veszteséget illetően, rajongás a nemzet iránt, tisztelet saját nemzetünk lakói iránt. Ezeken kívül generálhatja a nacionalizmus kifejlődését a közös kultúra (földrajzi vagy kulturális elszigeteltség), a nyelv, az időfaktorok (stabilitás, régóta van együtt a társadalom), az erőskezű vezetők megléte, az extrém patriotizmus illetve az ellenség megléte. 13

13 Nacionalizmus nem csak pszichológiai tényezők alapján alakulhat ki (Snyder 1954), hanem gazdasági értelemben is. Ebben az esetben arról van szó, hogy a népet gazdasági egységként értelmezik. Ez a típus még visszaköszön a fogyasztói etnocentrizmus témakörénél. A kutatások azt mutatják, hogy manapság a klasszikus értelemben vett nacionalizmus csökkenőben van, inkább a patriotizmus, nemzeti büszkeség foglalja el a helyét, mindazonáltal számos országban, Magyarországon sem hanyagolható el a nacionalisták száma. Internacionalizmus (kozmopolitizmus) alatt más népek iránti attitűdöket értünk. Ezek az attitűdök úgy alakulnak ki, hogy az emberek felismerik és legitimizálják más emberek nacionalizmusát. Azonban itt is szükség van a helyes viszonyításra, hogy megtalálják a saját csoport helyét a kontextusban. A kozmopoliták aránya az évek előrehaladtával növekszik, mind pszichológiai, mind technológiai értelemben. A kozmopolitizmus velejárója ugyanis a technológia, a mérése is külső információs aktivitás (bejövő/kimenő külföldi levelek, külföldi utazások stb.) szerint történik. AZ ETNOCENTRIKUS ÉRZELMEK MÉRÉSE Az etnocentrikus érzelmeket skálatechnikákkal szokás mérni, amelyek a különböző attitűdöket egymáshoz képest képesek kifejezni. A skálák dimenzióinak kialakításához különböző modelleket szoktak alapul venni. Az első ezek közül a Dekker&Malova (1994) modellje. A modell felépítésére azért került sor, mert a szerzők rámutattak, hogy a nacionalizmus, mint fogalom, több terület megnevezésére szolgál. Ezek szerintük a politikai ideológia, politikai mozgalmak, a nemzetépítés folyamata és az egyéni politikai orientáció. Azonban ezeken a fogalmakon belül is olyan kapcsolódó fogalmak merültek fel, mint nemzettudat, nemzeti érzések, nemzeti identitás, a nemzethez való lojalitás, szeparációs törekvések, és a vérségi kötelékek fontossága. Ezeket a fogalmakat elkülönítve építették fel háromdimenziós modelljüket. Az első, kognitív dimenzió is több aldimenzióból tevődik össze. Ezek a nemzettudatosság, a nemzettudat és a nemzeti megkülönböztetés. Az eltérés ezek között 14

14 abban fejeződik ki, hogy különböző szocializációs lépcsőkön érhető tetten ezek kifejlődése. A nemzettudatosság azt jelöli, hogy már gyermek korunkban tisztában vagyunk az állampolgárságunkkal, nemzettudatunk (a hit, hogy akik egy nemzetiségbe tartoznak, más közös tulajdonságokkal is bírnak ezen kívül) viszont csak a szocializáció későbbi fázisaiban alakul ki. A más népektől való elkülönülés (nemzeti megkülönböztetés) ennek a dimenziónak az utolsó lépcsője. Az affektív dimenzió az nemzethez való viszonyulás kifejezetten érzelmi vonatkozásait hivatott kifejezni. Ez hat attitűdöt foglal magába, amelyek hierarchikusan épülnek egymásra, egymástól megkülönböztethetőek és elkülöníthetőek. Az attitűdfejlődés során ezek a szintek egymás után, egymásra támaszkodva épülnek ki. NACIONALIZMUS NEMZETI FELSŐBBRENDŰSÉG NEMZETPREFERENCIA NEMZETI BÜSZKESÉG NEMZETSZERETET NEMZETI IDENTIFIKÁCIÓ 3. ábra: Az affekív attitűdök szintjei A nemzeti identifikáció a nemzeti érzést jelöli, amellyel az egyén azonosítja magát egy csoport tagjaként. A nemzet szeretete és a nemzeti büszkeség már több ennél, ez ezek hiánya nemzeti elidegenedéshez vezet. Az, hogy az etnocentrikus érzelmek pozitív vagy negatív irányultságúak-e, a nemzetpreferencia kérdésénél dől el. Már szót ejtettünk arról, hogy az egyén a saját csoportját egy kontextus viszonylatában vizsgálja, és hajlamos azt a világ közepének tekinteni. Amennyiben ez azzal párosul, hogy más csoportokkal szemben elutasító attitűdjei vannak, akkor megnyílik az út az agresszív, ellenséges érzelmek, azaz nemzeti felsőbbrendűség és a nacionalizmus előtt. A szerzők affektív dimenziójukat diákcsoportokon tesztelték, és ezek szerint be is igazolódott a piramismodell. A harmadik dimenzió az internacionalizmus, amely a más, külső csoportokkal szembeni pozitív töltetű érzelmeket foglalja magába. 15

15 A másik modell Kosterman&Feshbach (1989) modellje. Ez a már említett patriotizmus-nacionalizmus elhatárolásához vezet vissza, mely szerint bár a kapcsolat létező a két fogalom között -, de a nagymérvű hazafiasság (patriotizmus) nem kapcsolódik össze automatikusan a más népekkel szembeni elutasítással, ellenséges érzelmekkel. Azaz a céljuk az volt, hogy bebizonyítsák, hogy pszichológiailag elkülöníthető a két fogalom. Ehhez 120 állítást teszteltek, és a kutatás során be is bizonyosodott, hogy két eltérő konstrukcióról van szó. A fejezet végén bemutatjuk, hogy ezek a modellek hogyan nyertek igazolást magyar mintákon. 16

16 ORSZÁGEREDET-IMÁZS A másik fogalom, amely szükséges a fogyasztói etnocentrizmus megértéséhez, az az országeredet-imázs. Ezen a területen nagy fogalmi zavar mutatkozik a szakirodalomban is, ezért szükségesnek véljük elkülöníteni az egyes definíciókat. Alapvetően három fő fogalomról van szó: 1. termékimázs (product image) és márkaimázs (brand image) 2. országimázs (country image, CI) 3. országeredet-imázs (country-of-origin image, COO) A három imázstípus között nem hanyagolható el a kapcsolat, főleg az országimázs és az országeredet-imázs között figyelhető meg imázstranszfer. A CI és a COO között figyelhető meg némi definíciós eltérés. Martin&Eroglu (1993, 198. o.) szerint az országimázs az összes leíró, következtetett és információs hit, melyet egy adott országról gondolunk. Ezzel szemben az országeredet-imázs az országimázs egy vetülete, amely a termék tulajdonságai között befolyásoló tényezőként megjelenhet. Roth&Romeo (1992, 480. o.) megfogalmazása szerint (bár ők az országimázsra hozták ezt a definíciót) az a hatás, amely a fogyasztók megítélésére irányul egy adott országból származó termékkel szemben. Hassan&Samli (1994, 99. o.) szerint a származási ország hatása nem más, mint amit a terméket gyártó ország gyakorol a fogyasztó negatív vagy pozitív értékítéleteire. Itt különös jelentőséget nyernek mind a termékről, mind pedig az országokról táplált sztereotípiák. Az imázstranszfer úgy manifesztálódik, hogy például a németekről precizitást feltételezünk, függetlenül attól, hogy ismerünk-e személyesen német embereket, és ez a pozitív kép beépül pl. a német autókról szőtt feltételezésekbe. Ezt az imázstranszfert pedig még jobban felerősítik az erre épülő reklámok (Beck s - Német precizitással). Az országeredet-imázs sokdimenziós fogalom, és ezek a dimenziók a különböző kutatásokban a témafelvetéstől függően eltérő jelentőséget kaptak. 17

17 1. táblázat Az országeredet-imázs dimenziói néhány eddigi kutatás alapján Nagashima (1970, 1977) Ár/érték, szolgáltatás, reklám, hírnévreputáció, design/stílus, konstrukció Cattin et al. (1982) Megbízhatóság, ár, kivitelezés, teljesítmény, a termék szakmai sajátosságai Erickson et al. (1984) Megbízhatóság, tartósság, ár, kivitelezés Han&Terpstra (1988) Technikai fejlettség, presztízs, kivitelezés, szolgáltatás, gazdaságosság Papadopoulos et al. (1990b) Termékre: technikai fejlettség, kivitelezés, innovativitás, általános minőség Országra: ipari fejlettség, érzelmi kötődés, ipari orientáció Roth&Romeo (1992) Innovativitás, design, presztízs, 8 kutatás alapján kidolgozottság (megbízhatóság, tartósság, termelési minőség) Heslop&Papadopoulos (1993) Termék, ár-érték, piaci jelenlét, válasz Cooper&Calantone (1997) Gazdasági fejlettség, általános minőség, munkaerő-hatékonyság Berács&Malota (2000) Termékre: termékértékelés, termékkel Magyarországi eredmények való azonosulás, termékismeret Országra: kognitív megítélés, érzelmi megítélés, országismeret (tapasztalatok), kapcsolatok IKON GROUP (2000) 15 országban készült felmérés alapján Piaci jelenlét, fogyasztói válaszreakciók, ár, termékmegítélés Forrás: Malota (2003, 68. o.) 18

18 HOGYAN HAT AZ ORSZÁGEREDET-IMÁZS? Dichter (1988) már pár évvel a marketing-mix megjelenése után javasolta, hogy vegyék be ötödik elemként a származási ország hatását is. Azonban sokan vitatják az országeredet-imázsnak, mint vásárlói döntési kritériumként való létjogosultságát. Több kutató szerint ez csak akkor jelenik meg igazán befolyásoló tényezőként a vásárlásban, ha más információ nem áll rendelkezésre (Erickson et al. 1984, Johansson et al. 1985). Nagashima (1970) és Reierson (1967) azt mutatta ki, hogy van kapcsolat a származási ország és a minőségértékelés között, az országeredet tudomása befolyásolja az egyéb termékjellemzők megítélését (Johansson et al. 1985). Verlegh&Steenkamp (1999) 46 kutatás elemzése után azt állapította meg, hogy a származási ország inkább befolyással van a termék érzékelt minőségére, mint az attitűdökre vagy a vásárlási szándékra. Ennek az az oka, hogy az észlelt minőség független más termékalternatívák vagy szituációs faktorok jelenlététől és ez kisebb értékelési elkötelezettséget jelent (Lim et al. 1994). A minőségérzékelési attitűdöt kognitív faktornak értelmezzük az országeredet értékelésének tekintetében, de ezen kívül affektív és normatív szerepet is betölt. Az affektív (érzelmi) komponens kifejeződik abban, hogy pl. ha valaki szentimentálisan ragaszkodik valamely országhoz, akkor elképzelhető, hogy szívesebben is vásárolja annak termékeit (ezt az etnocentrizmussal összhangban használják ki a terméktámogató kampányokban). A normatív összetevő pedig a társadalmi elvárásoknak való megfelelésre irányul: referenciacsoportokban lehet jelentősége annak, hogy mely ország termékeit preferálja az illető, és mely országból származó termékeket hanyagol. Pl. Magyarországon irigyeltek az amerikai termékek, de rossz a megítélése a Kínából származó áruknak (utóbbi esetben érdekes kérdés, hogy a textilipari termékek kedvezőtlen értékítélete miképpen vetült rá a más ágazatbeli termékekre). Mint minden attitűdnek, ennek a komponensei is kapcsolatban állnak egymással. AZ INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS A vásárlási folyamat vizsgálatánál több kutatás is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. Alapvetően két típust különítettek el: a kategorizáló vásárlót és azt, aki egyedileg veszi fontolóra az ajánlatokat, termékeket. Ekkor jut nagyobb szerepe az előítéleteknek, 19

19 sztereotípiáknak, hiszen már egy meglévő információs bázishoz viszonyítják a beérkező elemet. Ha viszont egyedileg értékelnek, akkor minden egyes termékjellemzőt különkülön súlyoznak és vesznek figyelembe. Az, hogy melyik folyamat játszódik le, az függ a vásárlás horderejétől, a termék fontosságától, de a rendelkezésre álló időtől is. Az országeredet értékelésére vetítve az első változatnak van kiemelt szerepe: különösen akkor, ha a beérkező inger (a származási ország) valamely komolyabb befolyásoló tényezőt aktivizál a vásárló adatbázisában (pl. jó minőség). Ez csak akkor működik, ha az országhoz tartozik plusz információ, és azok nincsenek ellentétben a valójában észlelt terméktulajdonságokkal. A kategorizálás alkalmat ad némi csalásra is: már a kategória megléte eleve általánosítást és a kategóriának való megfelelést feltételezi. Tehát létezzenek egy kategórián belül eltérő tapasztalatok vagy prekoncepciók, akkor is egy kalap alatt hajlamosak kezelni ezeket. Az egyes kategóriák közti különbségeket viszont eltúlozzák, hogy megkönnyítsék az élesebb megkülönböztetést és ezáltal a döntéshozást. IRÁNYADÓ ÉS ÖSSZEGZŐ HATÁS Han (1989) más szempontból közelíti meg az országeredet-imázs hatásmechanizmusát. Az irányadó (halo cue) és az összegző (summary cue) hatás révén mutatja be az információfeldolgozás folyamatát. Az irányadó hatás jellemző pl. az árra, amikor ez egy orientációs tényezőként szerepel, ha nem áll rendelkezésre más információ a terméktulajdonságokról. Tehát ha nem ismerjük az adott ország termékeit, akkor az országeredet van segítségünkre ahhoz, hogy elképzeléseket alakítsunk ki a többi terméktulajdonságról. Tehát a hatásmechanizmus a következő: országeredet-imázs termékről kialakult hitek termék iránti attitűd. A legtöbb kutató szerint az országeredet-imázs irányadó jelleggel működik, befolyásolja az egyes terméktulajdonságok értékelését, de az összes, adott országbeli termék általános megítélését nem. Ezzel szemben az összegző hatás hasonlóképpen működik, mint a fentebb említett kategorizáció: gyorsítja és egyszerűsíti a döntést. Ha a vásárló ismeri az adott ország termékeit, akkor az országeredet magába foglalja mindazon hiteket, értékeléseket, 20

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban Összefoglalás 2008-ban jelentős változás következett be a világ aranykeresletében. Ebben az összefoglalóban erre szeretnénk rávilágítani az Erste Research Group

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása

Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban? ...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Hogyan hasznosítható a globális falu tudása, a magyar rögvalóságban?...avagy a fogyasztó és a médiatervezés kapcsolódása Magyar Fogyasztó 2007, 2007. június 19 Ügyfeleink 2007 Czech, Slovak, Hungary, Slovenia,

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Elvándorlás lélektana

Elvándorlás lélektana Elvándorlás lélektana Kiss Paszkál ELTE Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék Két kérdés Ki szeretne néhány hónapra külföldre menni? Ki volt már rövid ideig külföldön tanulni, dolgozni? 100% 90% 80%

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA Hetesi Erzsébet, SZTE-GTK Üzleti Tudományok Intézete A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére TUDOMÁNYNAPI KONFERENCIA 2012. november 20.

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

NEMZETEK A LELKEKBEN - NEMZETI IDENTITÁS A VILÁG 23 ORSZÁGÁBAN

NEMZETEK A LELKEKBEN - NEMZETI IDENTITÁS A VILÁG 23 ORSZÁGÁBAN Csepeli György Örkény Antal NEMZETEK A LELKEKBEN - NEMZETI IDENTITÁS A VILÁG 23 ORSZÁGÁBAN A nemzetközi szociológiai együttműködés páratlan vállalkozása az a program, melynek keretében évente teljesen

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig

A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig A választás szabadsága és nehézsége fogyasztói szokások változása a rendszerváltástól napjainkig Feiner Péter, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke, a SPAR Magyarország Ker. Kft. ügyvezető igazgatója

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Értékesítési csatornák

Értékesítési csatornák 9. A marketingcsatorna definíciója Értékesítési csatornák A marketingcsatornák önálló szervezetek olyan csoportjai, amelyek abban a folyamatban vesznek részt, amelynek eredményeképpen a termék vagy a szolgáltatás

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA A MARKETINGTŐL AZ ÜZLETI PROTOKOLLIG SZENES GÁBOR PRESSONLINE Kommunikációs Tanácsadó Kft. Székesfehérvár, 2014.10.27. MIRE VALÓ A MARKETING? Almaeszencia Termelői piac

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4.

Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4. Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest 2010. November 4. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Termékek, termékszerkezet tervezése. Termékstratégia a nemzetközi marketingben. Termékadaptáció

Termékek, termékszerkezet tervezése. Termékstratégia a nemzetközi marketingben. Termékadaptáció VIII. téma Termékek, termékszerkezet tervezése Termékstratégia a nemzetközi marketingben Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Gyakorlat: A

Részletesebben

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika

Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika 2010. Tehetséggondozó műhely az egészség szolgálatában Tehetségazonosító metodika A felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatása NTP-OKA-I pályázat része Készítette: Kissné

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL

A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL A KÁBÍTÓSZER KIPRÓBÁLÁSÁNAK OKAIRÓL az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján SZERKESZTETTE: Münnich Ákos Budapest, 2003 A könyv a Debreceni Egyetem, a GYISM (pályázati kód: KAB-KT-02-34),

Részletesebben

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1

GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 . GfK 2014 GfK Multikliens tanulmányok 2014 1 Miért dolgozzon velünk? Egyedülálló adatforrás Háztartáspanel: egyedülálló adtaforrás a vásárlókról és a piaci folyamatokról Jelentős iparági tapasztalat Iparági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 9. az IMÁZS. és az imázstranszfer REKLÁMPSZICHOLÓGIA 9. az IMÁZS és az imázstranszfer KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Védelem Orange KONNOTÁCIÓ (összekapcsolás) ATTRIBÚCIÓ (neki tulajdonítás) Napocska Donuts

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás

Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai. európai összehasonlítás Helyzetkép 50 éves a Népességtudományi Kutatóintézet konferencia Budapest, 2014 január 20 Képzés és első gyermekvállalás kölcsönhatásai európai összehasonlítás Cornelia Mureşan Babes-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2.

Lőrik Eszter projekt koordinátor. Országos Egészségfejlesztési Intézet. 2010. december 2. Lőrik Eszter projekt koordinátor Országos Egészségfejlesztési Intézet 2010. december 2. Az ENWHP bemutatása Miért fontos a lelki egészségfejlesztés a munkahelyeken? A kampány: céljai és résztvevői menete

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Növekedési fordulat honnan jön a lendület? Magyar Közgazdasági Társaság 51. Közgazdász-vándorgyűlés Békéscsaba-Gyula, szeptember 26-28.

Növekedési fordulat honnan jön a lendület? Magyar Közgazdasági Társaság 51. Közgazdász-vándorgyűlés Békéscsaba-Gyula, szeptember 26-28. Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése - TÁMOP 4.2.2 A

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is Akár a magyar egyetemisták és főiskolások egyharmadáról is le kell mondanunk? Sajtóközlemény Zuhanó LMP-s támogatottság, erős jobboldali elkötelezettség, kedvezőtlen magyarországi elhelyezkedési esélyek,

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról Sajtóközlemény Azonnali közlésre! kiadva: 00. április 8. Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról 008 első negyedévénél ugyan gyengébb,

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága

Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága Gazdasági szabályozás 13. hét A szabályozás hatékonysága ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Valentiny Pál A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Belső ellenőrzés és a könyvvizsgálat 2011 Deloitte Magyarország Tematika A belső ellenőrzési rendszer célja és típusai A belső ellenőrzési rendszer szerepe a könyvvizsgálat

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE

FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT ALKALMAZOTT TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK INTÉZETE FACT, z ahol a tények nem önmagukért beszélnek A tények önmagukban a döntési rendszernek csupán az inputjait képezik. A Fact Intézet abban segít,

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben