Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA"

Átírás

1 Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: szeptember 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági Általános Szerződési Feltételek, Törzsszöveg 1. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek, Törzsszöveg, 3. Az előfizetői szolgáltatás tartalma, 3.1. A Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás tartalma, Szolgáltatások leírása, Vodafone Otthon szolgáltatások pontjába felvezetésre került, hogy a Vodafone a továbbiakban a vezetékes számot az Externet Nyrt. együttműködésével biztosítja, valamint hogy az aktív/működő vezetékes számot szolgáltatók listája hol tekinthető meg Vodafone Otthon szolgáltatások A Vodafone Otthon szolgáltatások havidíja magában foglal egy földrajzi (vezetékes) számot is, amelyen az Előfizető elérhető. A vezetékes számot a Szolgáltató biztosítja és határozza meg, kivéve, ha az Előfizető meglévő vezetékes számát kívánja igénybe venni. A Vodafone Otthon szolgáltatás esetében a Szolgáltató az Előfizető által megadott levelezési címéhez, ennek hiányában állandó lakcíméhez kedvezményes területet (továbbiakban: zóna) rendel hozzá, ami az adott Előfizető földrajzi címét jelenti. A Vodafone Otthon szolgáltatásokat kizárólag utólag fizető előfizetői jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek vehetik igénybe. Vodafone Otthon szolgáltatások a következő tarifacsomagokban érhetők el: Vodafone Otthon Classic tarifa, Vodafone Otthon Classic Plusz tarifa, Vodafone Otthon 2in1 opció. A Szolgáltató a vezetékes számot az Externet Nyrt. együttműködésével biztosítja. Így a Vodafone Otthon szolgáltatást igénybe vevő Előfizetőt hívó felek a vezetékes szám felhívásakor az Externet Nyrt. hálózatába irányuló hívás díjával egyező díjat fizetnek, a hívó fél tarifacsomagja díjazásának megfelelően. A vezetékes számon az Előfizető csak hívást fogadhat, hívásindítás minden esetben és kizárólag a mobil számról történik. A Vodafone Otthon szolgáltatás esetében a Szolgáltató által nyilvántartott zónát az Előfizető számlázási ciklusonként egyszer változtathatja meg. Amennyiben az Előfizető meglévő vezetékes száma használatával kívánja igénybe venni a Vodafone Otthon szolgáltatást, és az Előfizetőnek a vezetékes számhoz tartozó előfizetői jogviszonya valamely aktív szolgáltatóval áll fenn (aktív/működő szolgáltatók listája megtekinthető a linken), abban az esetben erre a következő feltételekkel van lehetősége:a vezetékes számhordozás mind új előfizetés, mind pedig már meglévő Vodafone Otthon szolgáltatás előfizetés esetén a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004.(III.18) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint valósul meg. A vezetékes szám használatának biztosítása érdekében a fentieken túl további követelmények teljesítése is szükséges: Az Előfizetőnek az értékesítés helyszínén a legutolsó, a hordozandó vezetékes számra vonatkozó telefonszámláját be kell mutatnia az annak befizetését igazoló csekkel együtt. 1

2 Az Előfizető részéről teljes körű meghatalmazásra van szükség, amely magában foglalja a vezetékes számhordozás ügyében történő eljárást (számhordozási meghatalmazás című dokumentum), az ezt követő szerződés megkötését és az átírási nyilatkozatot arról, hogy az Előfizető a vezetékes számra vonatkozó előfizetői jogviszonyának átírását kérelmezi a Szolgáltató részére (meghatalmazás szerződéskötésre/átírásra című dokumentum). A Vodafone Otthon szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató egy ideiglenes vezetékes számot biztosít az Előfizetőnek a számhordozási folyamat időtartamára, mely sikeres számhordozás esetén automatikusan lecserélésre kerül a hordozott vezetékes számra. A számhordozás sikeres megtörténtéről az Előfizető SMS-ben vagy telefonon értesül. Ha a vezetékes számhordozás meghiúsul, az Előfizető továbbra is az ideiglenes vezetékes számon veszi igénybe a szolgáltatást. A számhordozási igény elutasítása esetén az elutasítás okáról az Externet Nyrt. az Előfizetőt írásban, a Szolgáltató SMS-ben vagy telefonon értesíti. Ha az Előfizető, a bármely okból esetlegesen sikertelen számhordozás következtében, az Előfizetői Szerződést meg kívánja szüntetni, a megszüntetésének minden esetben feltétele a szerződéskötéskor vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése, beleértve, de nem kizárólagosan az esetlegesen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos kötelezettségeket is az Előfizető által aláírt nyilatkozatban vállaltak szerint. A Szolgáltató felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a számhordozás miatt a korábban a vezetékes számhoz kapcsolódó szolgáltatások mint pl. ADSL, közvetítőválasztás, stb. előfizetésének megtartása nem lehetséges. Ennek következtében az előfizetői jogviszony megszűnésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő kötelezettségek teljesítése az Előfizetőt terheli. A tarifacsomaghoz kapcsolódó kedvezmények teljes körű igénybevételének biztosítása a SIM kártya aktiválástól, számított 48 órán belül megy végbe, melyről az Előfizetőt SMS-ben vagy telefonon értesíti a Szolgáltató. Az értesítés tartalmazza a Szolgáltató által biztosított vezetékes számot, számhordozás esetén az ún. ideiglenes számot. Vodafone Otthon szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató automatikusan biztosítja az Előfizetőnek a Hangposta szolgáltatást havidíjmentesen. A Hangposta szolgáltatás bármikor lemondható. Ha az Előfizető bejelenti, hogy az általa megadott földrajzi címről elköltözik, és ennek következtében a cím és az ehhez kapcsolódó zóna változik, ami a vezetékes szám földrajzi számozási területének a változását vonja maga után, azaz körzetszám változással jár, akkor a Szolgáltató új vezetékes számot jelöl ki részére. Az új számról a Szolgáltató SMS-ben vagy telefonon értesíti az Előfizetőt. Ez esetben a számcsere ingyenes. Amennyiben az Előfizető kéri a vezetékes szám cseréjét, a számcsere díja megegyezik a mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mobil számcsere díjával. A vezetékes szám telefonkönyvben vagy tudakozóban nem jelenik meg. A Szolgáltató által biztosított vezetékes szám továbbhordozására nincs lehetőség. A Szolgáltató a szolgáltatást GSM/UMTS (mobil) technológiával nyújtja, erre figyelemmel: Fax a vezetékes számhoz nem csatlakoztatható. Vezetékes technológián alapuló (helyhez kötött) internet elérésre nincs lehetőség. (Pl.: betárcsázós Internet elérés, ADSL stb.) Az esetleges szünetelés időtartama alatt a szolgáltatás a mobil és a vezetékes hívószámon egyaránt szünetel. 2

3 Amennyiben az Előfizető a mobil hívószámához tartozó előfizetés átírását kérelmezi, az előfizetéshez tartozó vezetékes szám automatikusan lecserélésre kerül, az eredeti vezetékes hívószám nem tartható meg. Ha Előfizető tarifacsomagot vált és az új tarifacsomaghoz nem választja, vagy nem választhatja a Vodafone Otthon 2in1 opciót, vagy az Előfizető megszünteti előfizetői jogviszonyát, a Szolgáltató a továbbiakban a vezetékes számot sem biztosítja számára. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Vodafone Otthon szolgáltatás igénybevételéhez számhordozási eljárással más helyhez kötött szolgáltatótól az Externet Nyrt-hez hordozott és a Vodafone-ra átírt vezetékes szám esetén, amennyiben az Előfizető bármely okból nem kívánja igénybe venni a továbbiakban a Vodafone Otthon szolgáltatást, de igényt tart az ennek keretében Externet Nyrt-hez áthordozott vezetékes számra, úgy erre kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az Előfizető azt bármely, az Externet Nyrt-n kívüli, előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltatóhoz kívánja hordozni, és e hordozott vezetékes számon nem kíván az Externet Nyrt-től vezetékes helyhez kötött szolgáltatást igénybe venni. Ezt meghaladóan az elhordozás kimenetele az átvevő szolgáltatótól függ. A fenti korlátozás nem vonatkozik azon esetekre, melyeknél a vezetékes számot az Előfizető az Externet Nyrt-nél történő átírással, ezt megelőző hordozás nélkül igényelte. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II.1) i. a. és II) 2) i. a. alább olvasható pontjaira tekintettel a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása okán került sor, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani. II. Lakossági Általános Szerződési Feltételek, 1. számú Díjszabás melléklet, A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 1. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS, 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása, 2.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifák, MobilNet tarifacsomagok pontjából a MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, valamint MobilNet Premium tarifacsomagok átvezetésre kerültek a 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása, 2.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifák, További internet tarifák pontjába. Az átvezetést követően a pont megnevezése az alábbira módosult: MobilNet Plusz tarifacsomag MobilNet Plusz tarifacsomag MobilNet Plusz MobilNet Plusz belépési díj (Ft) MobilNet Plusz havidíj (Ft) 990 Csomagban foglalt belföldi adatmennyiség 500 MB A táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák. A MobilNet Plusz tarifacsomag csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomaggal nem vehető igénybe. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. 3

4 Számlázási egység MobilNet Plusz tarifacsomag esetében 10 Kbyte. A külföldön történő internet és WAP adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. A tarifacsomag az Internet és a WAP mellett SMS szolgáltatást is tartalmaz, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. A tarifacsomaghoz havidíjmentesen igényelhető a Vodafone Mail szolgáltatás. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe. A MobilNet Plusz tarifacsomag esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után a számlazárásig történő további internetezéshez a Netinfo oldalon ( ExtraAdat opció (kiegészítő opció) vásárlása szükséges. ExtraAdat vásárlása nélkül adatforgalom túllépés nem lehetséges, amennyiben az Előfizető felhasználta a csomagban foglalt adatmennyiséget, nem lesz elérhető számára az internet szolgáltatás a számlázási ciklus végéig. A számlázási ciklus lezárultával a szolgáltatás megújul. MobilNet Plusz csomagra kizárólag azon ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Vodafone Matrix előfizetéssel rendelkeznek. Vodafone Matrix 1 díjcsomaggal a MobilNet Plusz csomag nem vehető igénybe, Egy Vodafone Matrix előfizetéshez maximum 2 darab MobilNet Plusz csomag vásárolható az ajánlatban. MobilNet Plusz csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű Matrix előfizetését fenntartja (kivétel Matrix 1 tarifa). MobilNet Plusz csomagra kizárólag azon Flotta ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Flotta hang előfizetésében legalább 500 Mb-os kötelező adatopció van. Egy Flotta hang előfizetéshez maximum 2 darab MobilNet Plusz csomag vásárolható az ajánlatban. MobilNet Plusz csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű, legalább 500MB-os kötelező adatopciót tartalmazó Flotta hang előfizetését fenntartja További internet tarifák (...) MobilNet 7 MobilNet 7 belépési díj (Ft) MobilNet 7 havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 2GB adatforgalom felett (Ft) 0 Sebesség a havi 2 GB adatforgalom felett (le/fel, Kbit/s) 128/128 Maximálisan elérhető le/feltöltési sebesség (Mbit/s) 7/2,5 MobilNet 14 MobilNet 14 belépési díj (Ft)

5 MobilNet 14 havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 4 GB adatforgalom felett (Ft) 0 Sebesség a havi 4 GB adatforgalom felett (le/fel, Kbit/s) 128/128 Maximálisan elérhető le/feltöltési sebesség (Mbit/s) 14/2,5 MobilNet 21 MobilNet 21 belépési díj (Ft) MobilNet 21 havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 6 GB adatforgalom felett (Ft) 0 Sebesség a havi 6 GB adatforgalom felett (le/fel, Kbit/s) 128/128 Maximálisan elérhető le/feltöltési sebesség (Mbit/s) 21/5,7 MobilNet Premium MobilNet Premium belépési díj (Ft) MobilNet Premium havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 10 GB adatforgalom felett (Ft) 0 Sebesség a havi 10 GB adatforgalom felett (le/fel, Kbit/s) 128/128 Maximálisan elérhető le/feltöltési sebesség (Mbit/s) 42/5,7 Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák. A Vodafone Internet 200 Plusz, Internet 1G, Internet 5G és a Vodafone Internet 10G havidíjas tarifacsomagként és opcióként is elérhető. A Vodafone Internet Szabadon, Vodafone Internet Fix, Vodafone Internet Light, Vodafone Internet Kontroll, Internet Basic, Internet Medium, Internet Extra, Internet Easy, Internet Comfort, Internet Nonstop, Netbook Easy, Netbook Comfort, Netbook Nonstop, Tablet Maxy Easy, Tablet Maxi Comfort, Tablet Mini Easy, Tablet Mini Comfort, MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, MobilNet Premium kizárólag havidíjas tarifacsomagként érhető el. A tarifacsomagok csak adatátviteli szolgáltatást nyújtanak, hangszolgáltatás a fenti tarifacsomagokkal nem vehető igénybe, ez alól kivételt képeznek a Tablet tarifacsomagok. A Tablet tarifacsomagokkal adatátviteli szolgáltatás mellett hangszolgáltatás is igénybe vehető az arra alkalmas tablet eszközökön. A hangszolgáltatás számlázási egysége 1 perc. A szerződéskötéstől számított 30 napig 100 perc és 100 SMS minden belföldi mobil hálózati irányba felhasználható, a fel nem használt percek és SMS-ek a 31. naptól elvesznek. A szerződéskötéstől számított második hónaptól hangszolgáltatás minden belföldi hálózatba 50 Ft/perc díjért érhető el. 5

6 Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázási egység 10 Kbyte. A külföldön történő internet és WAP adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. A tarifacsomagok az Internet és a WAP mellett SMS szolgáltatást is tartalmaznak, melyek díja a fenti táblázatban került rögzítésre. Az Internet Basic, Internet Medium, Internet Extra, Internet Easy, Internet Comfort, Internet Nonstop, Netbook Easy, Netbook Comfort, Netbook Nonstop, Tablet Maxy Easy, Tablet Maxi Comfort, Tablet Mini Easy, Tablet Mini Comfort, MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, MobilNet Premium tarifacsomagokhoz havidíjmentesen igényelhető a Vodafone Mail szolgáltatás. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. A havidíjba foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás a fentiekben meghatározott forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve forgalmi keret kerül kiszámlázásra. Adatforgalomra vonatkozó havi keretet tartalmazó tarifacsomagoknál tarifacsomag-váltás esetén a számlázási időszak kezdetétől a tarifacsomag-váltásig, illetve a tarifacsomag-váltástól a számlázási időszak lezártáig tarifacsomagonként a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj kerül kiszámlázásra, és a keret is arányosan vehető igénybe. Egyes csomagoknál a havidíjban foglalt adatmennyiség feletti forgalom esetén a Szolgáltató jogosult a fel- és letöltési sebesség lassítására. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. Az egyes csomagokhoz kötődő lassítás maximális értéke megtalálható a fenti táblázatban. A MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, MobilNet Premium tarifacsomagok esetében a havidíjba foglalt adatmennyiség felhasználása után a Netinfo oldalon ( ExtraAdat opció (kiegészítő opció) vásárlása választható, ellenkező esetben a sebességet számlázási ciklus végéig lasstíjuk. A számlázási ciklus lezárultával a forgalomlassítás megszűnik. A lassítás maximális értéke: 128 Kbit/s le- és feltöltés esetén. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek II.1) i. e. alább olvasható pontjára tekintettel a módosítás indoka tarifacsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve. 2. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS, 2. Tarifacsomagok és opciók díjszabása, 2.3. Kereskedelmi forgalomban elérhető Internet tarifák, MobilNet tarifacsomagok, Tablet MobilNet tarifacsomagok, ExtraAdat (kiegészítő opció), Internet Duó tarifacsomagok, Flotta ügyfelek részére elérhető Internet tarifák, Internet Alaptarifa és 2.7. Kereskedelmi forgalomban nem elérhető Internet tarifák, Netbook MobilNet tarifacsomagok, Laptop Easy és Laptop Comfort Internet tarifák, További internet tarifák pontjaiba kiegészítésre került a kínált sávszélességre vonatkozó információ, valamint felvezetésre került a garantált le- és feltöltési sebességre hivatkozás. A MobilNet Plusz tarifa, az Extra Adat opció továbbá az Internet Alaptarifa leírásában a benne foglalt adatforgalom mértékegységét GB-ra módosítottuk MobilNet tarifacsomagok MobilNet Plusz MobilNet Plusz belépési díj (Ft) MobilNet Plusz havidíj (Ft) 990 Csomagban foglalt belföldi adatmennyiség 500 MB MobilNet S MobilNet S belépési díj (Ft) MobilNet S havidíj (Ft)

7 ( ) Kiegészítő díj havi 3 GB adatforgalom felett (Ft) 0 7/2,5 sebesség Mbit/s) a havi 3 GB adatforgalom felett (Mbit/s) Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 3 GB adatforgalom MobilNet M MobilNet M belépési díj (Ft) MobilNet M havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 8 GB adatforgalom felett (Ft) 0 21/5,7 sebesség Mbit/s) a havi 8 GB adatforgalom felett (Mbit/s) Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 8 GB adatforgalom MobilNet L MobilNet L belépési díj (Ft) MobilNet L havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 12 GB adatforgalom felett (Ft) 0 42/5,7 sebesség Mbit/s) a havi 12 GB adatforgalom felett (Mbit/s) Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 3 GB adatforgalom Lassításkor kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség. ( ) MobilNet Plusz csomagra kizárólag azon Flotta ügyfeleink jogosultak, akik új vagy meglévő Flotta hang előfizetésében legalább 0,488 GB-os kötelező adatopció van. Egy Flotta hang előfizetéshez maximum 2 darab MobilNet Plusz csomag vásárolható az ajánlatban. MobilNet Plusz csomagra mindaddig jogosult az Előfizető, ameddig határozott vagy határozatlan idejű, legalább 0,488 GBos kötelező adatopciót tartalmazó Flotta hang előfizetését fenntartja Tablet MobilNet tarifacsomagok Tablet MobilNet 7 Tablet MobilNet 7 belépési díj (Ft)

8 ( ) Tablet MobilNet 7 havidíj (Ft) 6 189,99 Kiegészítő díj havi 2 GB adatforgalom felett (Ft) 0 7/2,5 sebesség Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom Tablet MobilNet 14 Tablet MobilNet 14 belépési díj (Ft) Tablet MobilNet 14 havidíj (Ft) 8 190,00 Kiegészítő díj havi 4 GB adatforgalom felett (Ft) 0 14/2,5 sebesség Mbit/s a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom Tablet MobilNet 21 Tablet MobilNet 21 belépési díj (Ft) Tablet MobilNet 21 havidíj (Ft) 9 190,00 Kiegészítő díj havi 6 GB adatforgalom felett (Ft) 0 21/5,7 sebesség Mbit/s a havi 6 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 6 GB adatforgalom Lassításkor kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség ExtraAdat (kiegészítő opció) ( ) Kiegészítő opció neve ExtraAdat 500 MB ExtraAdat 1 GB Díja 700 Ft Ft Benne foglalt adatforgalom 0,488 GB 1 GB 8

9 Tarifacsomag, melyhez elérhető ExtraAdat opció Kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési MobilNet Plusz, MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, MobilNet Premium, Tablet MobilNet 7, Tablet MobilNet 14, Tablet MobilNet 21, Netbook MobilNet 7, Netbook MobilNet 14, Netbook MobilNet 21 MobilNet 7, MobilNet 14, MobilNet 21, MobilNet Premium, Tablet MobilNet 7, Tablet MobilNet 14, Tablet MobilNet 21, Netbook MobilNet 7, Netbook MobilNet 14, Netbook MobilNet 21 A MobilNet csomaggal megegyező Garantált le- és feltöltési sebesség (Mbit/s) Az ÁSZF 4.1 pontjában Kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség Mbit/s) a benne foglalt adatforgalom felett (Mbit/s) A MobilNet csomaggal megegyező Garantált le- és feltöltési sebesség a benne foglalt adatforgalom Az ÁSZF 4.1 pontjában Internet Duó tarifacsomagok ( ) Az Internet Duó 2Mbit/s tarifacsomag kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az Előfizetői Szerződésben szereplő létesítési címen technikailag nem megvalósítható legalább az Internet Duó Böngésző tarifacsomagnak megfelelő 5 Mbit/s-os kínált sávszélesség. ( ) Internet Duó Böngésző Internet Duó Multimédia Internet Duó Családi Internet Duó 2Mbit/s Induló költségek Belépési díj (Ft) Havidíjak Havi előfizetési díj - határozatlan idejű szerződéssel (Ft) Havi előfizetési díj - határozott idejű szerződéssel a határozott időtartam alatt (Ft) Havi előfizetési díjban foglalt szolgáltatások (Ft) DSL Internet kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség Mbit/s) (korlátlan adatforgalommal) (Mbit/s) 10058, , , ,4 8117, , , , Mobil Internet adatforgalmi korlát (fix havidíjas, túlforgalmazási díj nélkül) (GB) 2 9

10 ( ) Lassításkor kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség Flotta ügyfelek részére elérhető Internet tarifák Az alábbi tarifacsomagok esetében az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti, a számlázási egység 10kb. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. A havidíjban foglalt forgalmi keret felhasználása után a szolgáltatás az alábbiakban meghatározott forgalmi díjakkal vehető igénybe. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos törthavi díj, illetve forgalmi keret kerül kiszámlázásra. A külföldön történő internet és WAP adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. Induló Költségek Internet Basic Belépési díj (Ft) 0 Havidíjak Havi előfizetési díj (Ft) Kiegészítő díj havi 4GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom SMS szolgáltatás díja belföldi hálózatban (Ft) 30 SMS szolgáltatás díja nemzetközi hálózatban (Ft) 60 Minden ár forintban értendő és az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák Internet Alaptarifa Az Internet Alaptarifa az Internet tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők alap tarifacsomagja, amely az Internet tarifacsomagok megszűnése esetén kerül alkalmazásra, illetve az Előfizetői Szerződésben szereplő határozott időtartam lejártát követő hónap 15. napjától az Előfizető a szolgáltatást az Internet Alaptarifa díjai szerint veheti igénybe, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. A táblázatban bruttó árak szerepelnek, a feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák. Internet Alaptarifa Internet Alaptarifa belépési díj (Ft) Internet Alaptarifa havidíj (Ft) Felhasználható adatforgalom (GB) 0,488 10

11 sebesség Mbit/s) a havi 0,488 GB adatforgalom felett (Mbit/s) Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 0,488 GB adatforgalom 7/2,5 0/0 SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) 50 SMS díja bármely külföldi hálózatba (Ft) 100 Az Internet Alaptarifához ExtraAdat (kiegészítő opció) opció nem vásárolható. Az Internet Alaptarifa csak adatátviteli szolgáltatást nyújt, hangszolgáltatás nem vehető igénybe ezzel. Az adatforgalom a belföldi küldött és fogadott adatmennyiség együttes összegét jelenti. Számlázás 10 Kbyte-onként történik. A külföldön történő adatforgalomra eltérő díjak vonatkoznak. A tarifacsomag SMS szolgáltatást is tartalmaz, mely díja a fenti táblázatban került rögzítésre. Amennyiben az Előfizető nem használja fel a havidíjba foglalt forgalmi keretet, a fennmaradó részt nem viheti át a következő számlázási ciklusra. A havidíjban foglalt forgalmi keret időkorlátozás nélkül bármely napszakban felhasználható. A tarifacsomag aktiválásától a számlazárásig a teljes havi díjtétel figyelembevételével arányos tört havi díj, illetve forgalmi keret kerül kiszámlázásra Netbook MobilNet tarifacsomagok Netbook MobilNet 7 Netbook MobilNet 7 belépési díj (Ft) Netbook MobilNet 7 havidíj (Ft) 6 189,99 Kiegészítő díj havi 2 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom 7/2,5 11

12 Netbook MobilNet 14 Netbook MobilNet 14 belépési díj (Ft) Netbook MobilNet 14 havidíj (Ft) 8 190,00 Kiegészítő díj havi 4 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom 14/2,5 Netbook MobilNet 21 Netbook MobilNet 21 belépési díj (Ft) Netbook MobilNet 21 havidíj (Ft) 9 190,00 Kiegészítő díj havi 6 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 6 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 6 GB adatforgalom 21/5,7 ( ) Lassításkor kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség Laptop Easy és Laptop Comfort Internet tarifák 12

13 Induló Költségek Laptop Easy Belépési díj (Ft) Havidíjak Havi előfizetési díj (Ft) ,40 Havidíjban foglalt Adatforgalom Kiegészítő díj havi 2GB adatforgalom felett (Ft) Kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom felett (Mbit/s) Havidíjon felüli díjak SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) SMS díja bármely nemzetközi hálózatba (Ft) 0 30,48 60,96 Induló Költségek Laptop Comfort Belépési díj (Ft) Havidíjak Havi előfizetési díj (Ft) ,40 Havidíjban foglalt Adatforgalom Kiegészítő díj havi 4 GB adatforgalom felett (Ft) Kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom felett (Mbit/s) Havidíjon felüli díjak SMS díja bármely belföldi hálózatba (Ft) SMS díja bármely nemzetközi hálózatba (Ft) 0 30,48 60,96 ( ) Lassításkor kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség. 13

14 2.7.3 További internet tarifák Internet Basic Internet Basic havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 4GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom Internet Medium Internet Medium havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 8GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 8 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 8 GB adatforgalom Internet Extra Internet Extra havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 14GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 14 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 14 GB adatforgalom Vodafone Internet 200 Plusz Vodafone Internet 200 plusz havi 0,195 GB (200 MB) 2116,66 adatforgalomig (Ft) Kiegészítő díj havi 0,195 GB (200 MB) adatforgalom felett 0,51 minden megkezdett 10 KB-ként (Ft) Vodafone Internet Fix Vodafone Internet Fix havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 5 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 0,146/0,125 Mbit/s) a havi 5 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 5 GB adatforgalom Vodafone Internet 10G Internet 10G havidíj (havi 10 GB adatforgalomig) (Ft) ,33 Kiegészítő díj havi 10 GB adatforgalom felett minden 0 megkezdett 10 KB-ként (Ft) Vodafone Internet Szabadon Vodafone Internet Szabadon havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 5 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 0,146/0,125 Mbit/s) a havi 5 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 5 GB adatforgalom Internet Easy Internet Easy havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 2GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 14

15 Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 5 GB adatforgalom Internet Comfort Internet Comfort havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 4 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom felett (lmbit/s) Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom Internet Nonstop Internet Nonstop havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 8GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 8 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 8 GB adatforgalom Netbook Easy Netbook Easy havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 2GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom Netbook Comfort Netbook Comfort havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 4 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom Netbook Nonstop Netbook Nonstop havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 8GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 8 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 8 GB adatforgalom Tablet Mini Easy Tablet Mini Easy havidíj (Ft) 5 944,40 Kiegészítő díj havi 2GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom A csomagban foglalt egyéb szolgáltatás (szerződéskötéstől számított 30. napig felhasználható) 100 perc és 100 SMS 15

16 Hangszolgáltatás ára (perc/minden belföldi hálózatba) (Ft) 50,80 Tablet Mini Comfort Tablet Mini Comfort havidíj (Ft) 8 026,40 Kiegészítő díj havi 4GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom A csomagban foglalt egyéb szolgáltatás (szerződéskötéstől számított 30. napig felhasználható) 100 perc és 100 SMS Hangszolgáltatás ára (perc/minden belföldi hálózatba) (Ft) 50,80 Tablet Maxi Easy Tablet Maxi Easy havidíj (Ft) ,40 Kiegészítő díj havi 2GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom A csomagban foglalt egyéb szolgáltatás (szerződéskötéstől számított 30. napig felhasználható) 100 perc és 100 SMS Hangszolgáltatás ára (perc/minden belföldi hálózatba) (Ft) 50,80 Tablet Maxi Comfort Tablet Maxi Comfort havidíj (Ft) ,40 Kiegészítő díj havi 4GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom A csomagban foglalt egyéb szolgáltatás (szerződéskötéstől számított 30. napig felhasználható) 100 perc és 100 SMS Hangszolgáltatás ára (perc/minden belföldi hálózatba) (Ft) 50,80 Netbook Basic Havidíj (Ft) 8 026,40 Havidíjban foglalt forgalmi keret 2 GB sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom Netbook Medium Havidíj (Ft) ,40 Havidíjban foglalt forgalmi keret 6 GB sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 6 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 6 GB adatforgalom 16

17 Netbook Extra Havidíj (Ft) ,4 Havidíjban foglalt forgalmi keret 12 GB sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 12 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 12 GB adatforgalom Vodafone Internet Light Vodafone Internet Light havidíj havi 0,195 GB (200 MB) adatforgalomig (Ft) Kiegészítő díj havi 0,195 GB (200 MB) adatforgalom felett 10,16 minden megkezdett 10 MB-ként (Ft) Vodafone Internet Kontroll Vodafone Internet Kontroll havidíj (havi 200 MB adatforgalomig) (Ft) sebesség 0,062/0,015 Mbit/s) a havi 12 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 12 GB adatforgalom Vodafone Internet 1G Vodafone Internet 1G havidíj (Havi 1 GB adatforgalomig) Kiegészítő díj havi 1 GB adatforgalom felett minden megkezdett 0,32 10 kbként (Ft) Vodafone Internet 5G Vodafone Internet 5G havidíj (Havi 5 GB adatforgalomig) Kiegészítő díj havi 5 GB adatforgalom felett minden megkezdett 0,06 10 kbként MobilNet 7 MobilNet 7 belépési díj (Ft) MobilNet 7 havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 2GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 7/2,5 - Mbit/s) sebesség Mbit/s) a havi 2 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 2 GB adatforgalom MobilNet 14 MobilNet 14 belépési díj (Ft) MobilNet 14 havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 4 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 14/2,5 - Mbit/s) sebesség 17

18 Mbit/s) a havi 4 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 4 GB adatforgalom MobilNet 21 MobilNet 21 belépési díj (Ft) MobilNet 21 havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 6 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség - Mbit/s) 21/5,7 sebesség Mbit/s) a havi 6 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 6 GB adatforgalom MobilNet Premium MobilNet Premium belépési díj (Ft) MobilNet Premium havidíj (Ft) Kiegészítő díj havi 10 GB adatforgalom felett (Ft) 0 sebesség 42/5,7 - Mbit/s) sebesség Mbit/s) a havi 10 GB adatforgalom Garantált le- és feltöltési sebesség a havi 10 GB adatforgalom Lassításkor kínált sávszélesség (elméleti maximális le- és feltöltési sebesség) értéke 0,125 Mbit/s. Lassításkor garantált le- és feltöltési sebesség. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II.1) ii. és II) 2) ii.. alább olvasható pontjaira tekintettel hatósági döntés következtében került sor. 3. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS, 3. Szolgáltatások díja, VodaMail szolgáltatás pontjában a belföldi vezetékes hálózatba irányuló faxküldés bruttó percdíja 7,49 Ft-ra csökkent, valamint a Hang a Hálón szolgáltatásra vonatkozó információk törlésre kerültek VodaMail szolgáltatás A Fax szolgáltatás használatáért a Vodafone nem számláz havidíjat. Fax küldés esetén az egyes irányoktól függően az alábbi árak érvényesek: Fax küldés iránya Hálózaton belül Más belföldi mobil hálózatba Belföldi vezetékes hálózatba Nemzetközi 1. zóna Nemzetközi 2. zóna Nemzetközi 3. zóna Bruttó percdíj 20,32 Ft 50,8 Ft 7,49 Ft 100 Ft 160 Ft 220 Ft 18

19 Nemzetközi 4. zóna Nemzetközi 5. zóna Nemzetközi 6. zóna 280 Ft 340 Ft 640 Ft A kimenő Fax hívások árazása 1 másodperces egységekben történik. A Fax fogadás díjmentes. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II.1) i. g. és II) 2) i. e. alább olvasható pontjaira tekintettel a szolgáltatás tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások következtében került sor. 4. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS, 5. Nemzetközi barangolás (roaming), 5.2. Európa Napijegy pontjában az adatroaming igénybevétele esetén rendelkezése álló adatforgalmi keretet 50 MB-ról 100 MB-ra emeltük, valamint felvezetésre került, hogy előfordulhat, hogy a napi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál küldött tájékoztató SMS-ek az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre Európa Napijegy ( ) Az Európa Napijegy kiszámlázása automatikusan, az adott naptári napon Előfizető által generált első számlázható esemény (roaming környezetben indított vagy fogadott hívás, küldött SMS, fel- vagy letöltött adatforgalom) alapján megtörténik, ezután a kedvezményes díjazás (lásd lenti táblázat) szerint telefonálhat, küldhet SMS-t, és használhatja a rendelkezésére álló 100 MB-ot. ( ) ( ) 5. Adatroaming használata esetén Adott naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 60 Ft/100kb-os egységekben számlázza. Az adott naptári napon fel nem használt adatmennyiség a következő kedvezményes periódusra nem vihető át, belföldön nem használható fel. A napi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II.1) i. g. és II) 2) i. e. alább olvasható pontjaira tekintettel a szolgáltatás tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások következtében került sor. III. Lakossági Általános Szerződési Feltételek, 1. számú Díjszabás melléklet, 1. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének, B./ ELŐRE FIZETETT SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ DÍJSZABÁS, 7. Nemzetközi barangolás (roaming), 7.2. Európa Napijegy pontjában az adatroaming igénybevétele esetén rendelkezése álló adatforgalmi keretet 50 MB-ról 100 MB-ra emeltük, valamint felvezetésre került, hogy előfordulhat, hogy a napi adatmennyiség felhasználásának 80-, illetve 100%-ánál küldött tájékoztató SMS-ek az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre Európa Napijegy 19

20 ( ) 5. Adatroaming használata esetén Adott naptári napon az első 100 MB díjmentes. Az érvényességi időn belül, a kedvezményes adatmennyiséget a kijelölt hálózatokon meghaladó forgalmat a Szolgáltató bruttó 60 Ft/100kb-os egységekben számlázza A napi adatmennyiség felhasználásának 80- illetve 100%-ánál Előfizető SMS-ben tájékoztatást kap. Technikai okokból előfordulhat, hogy a tájékoztató SMS-ek csak az adatkapcsolat lezárása után kerülnek kiküldésre. A módosításra a Lakossági Általános Szerződési Feltételek II.1) i. g. és II) 2) i. e. alább olvasható pontjaira tekintettel a szolgáltatás tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások következtében került sor. A Lakossági Általános Szerződési Feltételek II) 1) és 2) pontja: (1) Az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: i. az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők: a. a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani; b. a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége; c. elírások javítása; d. a közérthetőséget szolgáló tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; e. tarifacsomagok, opciók megszüntetése a jövőre nézve; f. szolgáltatás megszüntetése a jövőre nézve; g. egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások; ii. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy iii. a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás indokolja; vagy iv. az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg. (2) Az Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok: A Szolgáltató az egyedi előfizetői szerződést a következő esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: i. az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Ilyen, a Szolgáltatót az egyedi előfizetői szerződés egyoldalú lényegesnek nem minősülő - módosítására feljogosító esetek a következők: 20

21 ii. iii. iv. a. a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani; b. a szolgáltatások megfelelő minőségének biztosításának szükségessége; c. az elírások javítása; d. a közérthetőséget szolgáló, tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások; e. egyes szolgáltatások tartalmi elemeiben vagy nyújtási feltételeiben történő nem lényegi vagy az előfizetők számára kedvező változások. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja; vagy az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg. 21

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc

Közlemény. Hívószám Szolgáltatás Állapot Hívások díja 1448 Invitel Kábel Ügyfélszolgálat Hívható 44 Ft /perc Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. november 15- i hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. A Díjszabás A. fejezet 5. és

Részletesebben

Hatályba lépés: december 06.

Hatályba lépés: december 06. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

Hatályba lépés: november 01.

Hatályba lépés: november 01. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. november 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Lakossági

Részletesebben

Hatályba lépés: április 30.

Hatályba lépés: április 30. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. április 30. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Hatályba lépés: szeptember 01.

Hatályba lépés: szeptember 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. szeptember 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Hatályba lépés: október 01.

Hatályba lépés: október 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. október 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Hatályba lépés: június 1.

Hatályba lépés: június 1. Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. június 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. Lakossági Általános

Részletesebben

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok

2.1.1. Vállalkozói Fix és Vállalkozói Osztható tarifacsomagok Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. A. Közös

Részletesebben

Hatályba lépés: október 19.

Hatályba lépés: október 19. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. október 19. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft

Smarttarifa Ft. Havidíjban foglaltak 50 MB. 39 Ft. 49 Ft. Havidíjban nem foglaltak. 43 Ft. 43 Ft 2,5 Ft Smarttarifa 1 1 890 Ft korlátlan Facebook 50 MB 39 Ft 49 Ft 43 Ft 43 Ft Smarttarifa 2 3 190 Ft korlátlan Facebook 250 MB 32 Ft 36 Ft 39 Ft 39 Ft Smarttarifa 3 5 290 Ft korlátlan Facebook, email, böngészés

Részletesebben

Telemetria szolgáltatás

Telemetria szolgáltatás Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 16. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatálybalépés: 2013. május 2. Ezúton értesítjük Tisztelt Előfizetőinket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 10. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. Üzleti

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

Hatályba lépés: december 01.

Hatályba lépés: december 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. december 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt.

Invitel Távközlési Zrt. Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára Internet Protokollon keresztül nyújtott műsorterjesztési (IPTV) Szolgáltatásra, valamint

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 3. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Díjszabás mellékletének

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel

2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel 2.Y/144 melléklet Netbook akció az Online Shopban 2011.11.15-től visszavonásig hatályos Részvételi feltétel A Vodafone Magyarország Zrt. ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Netbook akció az Online Shopban

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Az

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS A. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS AZ ÁRAK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK 1. Az előfizetői szolgáltatás A Vodafone havi előfizetési díjas (utólag

Részletesebben

Hatályba lépés: október 1.

Hatályba lépés: október 1. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. A)

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja

Hívott szám Szolgáltatás Induló állapot Hívások díja Tisztelt Ügyfelünk! 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket, hogy a Postafon Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Díjszabás mellékletének 3. Magyarországi számok pontjában a táblázat első, valamint

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Hatályba lépés: augusztus 01.

Hatályba lépés: augusztus 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. augusztus 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Hatályba lépés: december 01.

Hatályba lépés: december 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. december 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól.

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Human Centrum Kft. (Mind-Diák) nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít!

A Human Centrum Kft. (Mind-Diák) nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! A Human Centrum Kft. (Mind-Diák) nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! Vodafone Power to you Human Centrum Kft. (Mind-Diák) flotta tarifacsomag Találd meg

Részletesebben

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek

2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2 I/4 melléklet VitaMAX Jutalom Plusz tarifa ajánlat Részvételi feltételek 2011. december 1-jétől hatályos részvételi feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás Ft

Fizetés módja: Banki átutalás Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési azonosító:

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 7 1.1. A díjfizetés alapelvei... 7 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít!

A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! Vodafone Power to you A Magyar Sportlövők Szövetsége (NSSZ) flotta tarifacsomagok

Részletesebben

Hatályba lépés: április 01.

Hatályba lépés: április 01. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

2. J melléklet Üzleti Duó promóció. Induló költségek

2. J melléklet Üzleti Duó promóció. Induló költségek 2. J melléklet Üzleti Duó promóció 2011. december 1-től visszavonásig hatályos Részvételi Feltételek Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a jelen Részvételi Feltételekben foglalt ajánlat jogszabályváltozás

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk.

Az EU Plusz opció megrendelhetőségét február 28-ig meghosszabbítjuk. A Lakossági ÁSZF 2016. november 1-jétől hatályos azon változásai, melyekről az előfizetőinket a hatálybalépést 30 nappal megelőzően, számlavégi üzenetben értesítjük: és internet (roaming) Mobil Vezetékes

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS:

3. számú melléklet TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2016. május 23-ától Készítés időpontja: 2016.04.19. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalomjegyzék: 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Általános akciók... 3 2.1. Vodafone Family... 3 2.1.1.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 150* Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 20*

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 150* Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s) 20* Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve 100 MB Adatjegy* Kínált letöltési sebesség 150* Kínált feltöltési sebesség 20* Garantált letöltési sebesség Garantált feltöltési

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. Üzleti ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s

0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s 0 Mbit/s Okos Ráadás 1500 Okos Ráadás 3000 Okos Ráadás 4500 Okos Ráadás 7500 Okos Ráadás Irodai Okos Ráadás Red Díjcsomag neve Kínált letöltési sebesség - 3G 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42 Mbit/s 42

Részletesebben

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció.

1. 2. Díjak 2.3 Kereskedelmi forgalomban elérhető opciók pontjába felvezetésre került az új Clubcard INGYENpercek szolgáltatási opció. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. október 7-ei hatállyal módosult. Új szolgáltatási opció kerül bevezetésre. I. 1. sz. Díjszabás

Részletesebben

2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére

2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére 2.U Melléklet Vodafone Surf promóció Részvételi feltételek egyéni előfizetők részére A 2010. május 5-től 2011. augusztus 15-ig elérhető promóció, 2011. december 1-től hatályos változata Felhívjuk tisztelt

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

A MESZK nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít!

A MESZK nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! A MESZK nemcsak a te tagságodat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! Vodafone Power to you MESZK flotta tarifacsomagok Találd meg az igényeidhez leginkább illő tarifacsomagot,

Részletesebben

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI

1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI ÉS ÜZLETI 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. október 6-ától Készítés időpontja: 2016.10.05. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

*illetve az első lezárt számlázási ciklustól, amelynek a teljes elszámolási időszaka január 1. után esik. Az Internet szolgáltatásra eső bruttó

*illetve az első lezárt számlázási ciklustól, amelynek a teljes elszámolási időszaka január 1. után esik. Az Internet szolgáltatásra eső bruttó *illetve az első lezárt számlázási ciklustól, amelynek a elszámolási időszaka 2017. január 1. után esik. havidíja havidíja eső havidíj a eső havidíj a havidíja január 1.- eső havidíj a eső havidíj a Lakossági

Részletesebben

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet

Üzleti Általános Szerződési Feltételek. 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet Üzleti Általános Szerződési Feltételek 1. számú Üzleti Díjszabás Melléklet 1 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 6 1.1. A díjfizetés alapelvei... 6 1.2. Ügyfélelszámolás...

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalomjegyzék: 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Általános akciók... 3 2.1. Vodafone Family... 3 2.1.1.

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: 2015. december 1-jétől. Készítés időpontja: 2015.11.30.

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: 2015. december 1-jétől. Készítés időpontja: 2015.11.30. 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja: 2015.11.30. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Csomag neve Telepítési díj * Havidíj* Elérhető maximális/

Csomag neve Telepítési díj * Havidíj* Elérhető maximális/ Az Internetszolgáltatás általános szerződési feltételeinek 4. számú függeléke. Hatályos 2012. március 1. napjától. Internet-díjtáblázat Jelenleg értékesített szolgáltatások díjai 1. Szélessávú lakossági

Részletesebben

Csatlakozzon a Magyar Állami Operaház flottájához, mert valóban megéri. Vodafone Power to you

Csatlakozzon a Magyar Állami Operaház flottájához, mert valóban megéri. Vodafone Power to you Csatlakozzon a Magyar Állami Operaház flottájához, mert valóban megéri Vodafone Power to you Kiegészítő flotta internet csomagjainkhoz választhat új okostelefont kedvezőbb áron Díjmentesen beszélgethet

Részletesebben

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS TARTALOMJEGYZÉK A. HAVI ELŐFIZETÉSI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS 1. Az előfizetői szolgáltatás és alapelvei... 5 1.1. A díjfizetés alapelvei... 5 1.2.

Részletesebben

Hatályba lépés: január 1.

Hatályba lépés: január 1. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2015. január 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07.

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07. 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók

Lakossági Általános Szerződési Feltételek. 5. számú Melléklet. Akciók Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5. számú Melléklet Akciók 1 Tartalomjegyzék: 1. Az akciókhoz kapcsolódó általános rendelkezések... 3 2. Általános akciók... 3 2.1. Vodafone Family... 3 2.1.1.

Részletesebben

vonatkozóan bruttó 3.175 Ft / hó / SIM kártya.

vonatkozóan bruttó 3.175 Ft / hó / SIM kártya. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. A.

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja: 2012.02.14. TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLÁZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. február 15-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Közlemény. I. A Lakossági, Üzleti és Postafon Általános Szerződési Feltételeinek 1. oldal 1. mondatának helyébe az alábbi lép:

Közlemény. I. A Lakossági, Üzleti és Postafon Általános Szerződési Feltételeinek 1. oldal 1. mondatának helyébe az alábbi lép: Közlemény A Vodafone Magyarország zrt. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy a 2012. január 1-jei hatállyal az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak: I. A Lakossági, Üzleti és Postafon

Részletesebben

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: január 12-étől. Készítés időpontja:

4. SZ. MELLÉKLET. Hatályos: január 12-étől. Készítés időpontja: 4. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. AKCIÓINAK RÉSZLETES LEÍRÁSA Hatályos: 2016. január 12-étől Készítés időpontja: 2016.01.11. Tartalomjegyzék 1. SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS LAKOSSÁGI

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja: 2012.09.03. TARTALOMJEGYZÉK 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2012. szeptember 4-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/C Melléklet lezárt A helyhez kötött (vezetékes) internetszolgáltatás Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. 2014. JÚLIUS 28. ELŐTT ÉRTÉKESÍTETT

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

2040 Budaörs, Edison u. 4.

2040 Budaörs, Edison u. 4. Invitech Megoldások Zrt. 2040 Budaörs, Edison u. 4. Általános Szerződési Feltételek közép- és nagyvállalati üzleti, valamint intézményi előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Részletesebben

Az OTP Bankcsoport nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít!

Az OTP Bankcsoport nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! Az OTP Bankcsoport nemcsak a te munkádat ismeri el, de családodnak is kedvezményes telefonálást biztosít! Vodafone Power to you OTP Bankcsoport flotta tarifacsomag Találd meg az igényeidhez leginkább illő

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Hatályba lépés: október 1.

Hatályba lépés: október 1. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. október 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Internet Duó promóció. 2011. szeptember 20-tól hatályos Részvételi feltételek. üzleti előfizetők számára

Internet Duó promóció. 2011. szeptember 20-tól hatályos Részvételi feltételek. üzleti előfizetők számára 2 B/8 Melléklet Internet Duó promóció 2011. szeptember 20-tól hatályos Részvételi feltételek üzleti előfizetők számára Az akció keretében Üzleti Internet Duó S, Üzleti Internet Duó M, Üzleti Internet Duó

Részletesebben

Hatályba lépés: február 01.

Hatályba lépés: február 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. február 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet

Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. számú Lakossági Díjszabás Melléklet 1 A./ HAVI ELŐFIZETŐI DÍJAS (UTÓLAG FIZETŐ) SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJSZABÁS... 9 1. Az előfizetői szolgáltatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben