MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2016/2017. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2016/2017. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV"

Átírás

1 MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2016/2017. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogviszony fogalma (előadásvázlat 1.) 2. A megbízás fogalma (Ptk. 6:272. ) 3. A vállalkozás fogalma (Ptk. 6:238. ) 4. A munkajog alapelvei (felsorolás) (Mt. 6-8., 9. (1) bek., 12., előadásvázlat 1.) 5. A jóhiszeműség és tisztesség követelménye (Mt. 6. (2) bek., előadásvázlat 1.) 6. Az egyenlő bánásmód követelménye (Mt. 12. (1) bek., előadásvázlat 2.) 7. A munkabér fogalma és a munka egyenértékűségének megállapításának szempontjai (Mt. 12. (2)-(3) bek.) 8. A méltányos mérlegelés elve (Mt. 6. (3) bek.) 9. A joggal való visszaélés tilalma (Mt. 7. (1) bek.) 10. Közvetlen hátrányos megkülönböztetés fogalma (Ebktv. 8. ) 11. Közvetett hátrányos megkülönböztetés fogalma (Ebktv. 9. ) 12. Zaklatás (Ebktv. 10. (1) bek.) 13. Jogellenes elkülönítés (Ebktv. 10. (2) bek.) 14. Versenytilalmi megállapodás fogalma (Mt (1)-(2) bek.) 15. A munkavállaló személyiségi jogainak korlátozása (Mt. 9. (2)-(3) bek.) 16. Munkavállaló titoktartási kötelezettsége (Mt. 8. (4) bek.) 17. Az érvénytelenség fogalma, semmis jognyilatkozatok (Mt. 27., előadásvázlat 3.) 18. A megállapodás (Mt. 14., előadásvázlat 2.) 19. A megtámadhatóság esetei és az alkalmazott határidők, részleges érvénytelenség (Mt. 28., 29. (3) bek.) 20. A jognyilatkozatok írásba foglalásának kötelező esetei, alaki kötöttség (Mt. 22. (1), (3), (5) bek., 23., előadásvázlat 2.) 21. A jognyilatkozatok megtételének módja, a képviselet (Mt ) 22. A jognyilatkozat közlése (Mt. 24. ) 23. Egyoldalú nyilatkozat és jognyilatkozat (Mt. 15. ) 24. A kötelezettségvállalás (Mt. 16. ) 25. Munkáltatói szabályzat (Mt. 17. ) 26. Az elévülés fogalma (Ptk. 6:23. (1)-(2) bek., Mt ) 27. A jogvesztő határidő fogalma (Ptk. 6:21. ) 28. Határidők számítása (Mt. 25. ) 29. Határidőnek nem minősülő időtartam (Mt. 26., előadásvázlat 2.) 30. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok felsorolása (Mt. 13. ) 31. A munkaviszony alanyai (Mt ) 32. A munkaszerződés kötelező, mellőzhetetlen és lehetséges tartalmi elemei (felsorolás) (előadásvázlat 4.) 33. A munkaviszony kezdete (Mt. 48, előadásvázlat 4.) 34. A szóbeli munkaszerződés (Mt. 44., TK o.) 35. A próbaidő szabályai a munka törvénykönyvében (Mt. 45. (5) bek.) 36. A munkavállaló tájékoztatása a munkaviszony létesítésekor (Mt. 46. ) 1

2 37. Határozott és határozatlan idejű munkaviszony (Mt. 45. (2) bek., 192., 38. A munkáltató kötelezettségei a munkavégzés során (felsorolás) (Mt. 51., előadásvázlat 4.) 39. A munkavállaló kötelezettségei a munkavégzés során (felsorolás) (Mt. 52., előadásvázlat 4.) 40. Az utasítás megtagadása (Mt. 54. (1)-(3) bek.) 41. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól (Mt. 55. ) 42. Munkaszerződés módosulása, módosítása (Mt , előadásvázlat 4.) 43. A tanulmányi szerződés (Mt ) 44. A kormánytisztviselőként foglalkoztatottak (Kttv. 1. a-d), pont) 45. A köztisztviselőként foglalkoztatottak (Kttv. 1. e), pont) 46. A kinevezés elemei, feltételei a közalkalmazotti jogviszonyban (Kjt. 20. (2) bek., 20/A. (1) bek., /A., 22. (1) bek.) 47. A kormánytisztviselővé válás feltételei és a jogviszony létrejötte (Kttv. 39. (1) bek., 40., ) 48. Összeférhetetlenség a Kttv. alapján (Kttv ) 49. Minősítés a közszolgálatban (Kttv (1), (3), (4), (6) bek., Kjt. 40. (1)-(2) bek.) 50. Pályázat a közszolgálati jogviszonyban (Kttv. 45. (1) bek., Kjt. 20/A-20/B. ) 51. A Kttv. besorolási rendszere (Kttv ) 52. A munkavédelem fogalma (Mvtv. 1. (1) bek.) 53. Tripartit munkavédelem (előadásvázlat 6.) 54. Baleset, munkabaleset (Mvtv /A. és 3. pont) 55. Szervezett munkavégzés fogalma (Mvtv pont) 56. A munkaügyi hatóság jogkörei (Met. 3. (1) bek.) 57. A munkaidő fogalma az Mt. és a 2003/88/EK irányelv szerint (Mt. 86. (1)-(2) bek., 2003/88/EK irányelv 2. cikk 1. pont, 58. A napi munkaidő (Mt. 88. (1) bek.) 59. A heti munkaidő (a hét) (Mt. 87. (3) bek., 97. (2) bek., 60. A munkaidőkeret fogalma (Mt. 93. (1)-(2) bek., 61. Az elszámolási időszak (Mt. 98., 62. Megszakítás nélküli tevékenység (Mt. 90. a) pont) 63. Többműszakos tevékenység (Mt. 90. b) pont) 64. Műszakpótlék és éjszakai pótlék (Mt ) 65. Készenléti jellegű munkakör (Mt. 91. ) 66. Ügyelet (Mt (1), (4) bek., 111. ) 67. Készenlét (Mt (1), (4) bek., 112. ) 68. Idényjellegű munkavégzés (Mt. 90. c) pont) 69. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás formái, korlátai (Mt. 53. ) 70. Kirendelés a Kttv-ben (Kttv. 53. ) 71. Átirányítás a Kttv-ben (Kttv. 51. (4)-(5) bek., 52. ) 72. Határozott idejű áthelyezés (Kttv. 56. (1) bek.) 73. A munkáltató személyében bekövetkező változás (Mt. 36 (1) bek., , ) 74. A munkaközi szünet (Mt ) 75. Napi pihenőidő (Mt ) 2

3 76. Heti pihenőnap (Mt ) 77. Munkaszüneti napok (felsorolás) (Mt (1) bek.) 78. A rendes szabadság, a pótszabadság esetei (Mt (1) bek., ) 79. Visszarendelés a szabadságról (Mt (5), (7) bek.) 80. A szabadság kiadásának rendje (Mt ) 81. Szülési szabadság (Mt (1)-(3) bek.) 82. A betegszabadság (Mt. 126., 146. (5) bek.) 83. Alapbér (Mt ) 84. A munkabér ILO által meghatározott fogalma (ILO 95. sz. Egyezmény 1. cikk) 85. Garantált bér (Mt (6) bek.) 86. Állásidő és díjazása (Mt (1) bek.) 87. Pótlékok a Kjt-ben (felsorolás) (Kjt ) 88. Pótlékok a Kttv-ben (felsorolás) (Kttv ) 89. Alapilletmény és az illetményalap (Kttv (2) bek., 132., 133. (1) bek., 90. Munkabér fizetése a szabadság időtartamára (Mt (3) bek., 159. (4) bek.) 91. A munkaerő-kölcsönzés fogalma (Mt (1) a) pont) 92. Távmunkavégzés fogalma (Mt (1) bek.) 93. Munkavégzés behívás alapján (Mt ) 94. Több munkáltató által létesített munkaviszony (Mt ) 95. Bedolgozói munka (Mt ) 96. A munkakör megosztása (Mt ) 97. Vezető állású munkavállaló fogalma (Mt ) 98. Összeférhetetlenségi szabályok a vezető állású munkavállalóknál (Mt ) 99. Az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya (Áttv. 1. ) 100. Az állami szolgálati jogviszony fogalma (Áttv. 2. (1) bek.) 3

4 II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban (Mt (1) bek., előadásvázlat 1., TK o.) 3. Jogellenesség (előadásvázlat 1.) 4. A kár fogalma a munkajogban (előadásvázlat 1., TK o.) 5. Az előreláthatóság hiánya mint mentesülési ok (Mt (2) bek. a), előadásvázlat 3., TK o.) 6. A vétkesség fogalma és formái (MK 25., előadásvázlat 1.) 7. Az elmaradt jövedelem és az azt csökkentő tételek (Mt. 169., 172. ) 8. A munkáltatói felelősség csoportosítása (Mt (1) bek., 168. (1) bek., előadásvázlat 3.) 9. Mentesülés a munkáltatói objektív felelősség alól (Mt (2) bek.) 10. A kármegosztás és esetei (Mt (2) bek., 179. (4) bek., 181. (1) és (3) bek.) 11. Felelősség a munkahelyre bevitt dolgokban keletkezett károkért (Mt ) 12. A munkavállaló vétkességre tekintet nélküli felelőssége (előadásvázlat 1., Mt (1) és (4) bek., 182. (1) bek.) 13. A munkavállalói kártérítés mértékének korlátozása (Mt (3)-(4) bek.) 14. Leltárhiány fogalma (Mt (1) bek.) 15. A munkavállalói biztosíték (Mt ) 16. Elháríthatatlanság fogalma (MK 29., TK o.) 17. Az ellenőrzési kör fogalma (előadásvázlat 3., TK o.) 18. A leltárfelelősségi megállapodás tartalmi elemei (Mt (1)-(2) bek., előadásvázlat 1.) 19. Csoportos leltárfelelősség (Mt (3) bek., 186. (3) bek.) 20. Megőrzési felelősség (Mt előadásvázlat 1.) 21. Kártérítés járadék (Mt (1) bek.) 22. Általános kártérítés (Mt (2) bek.) 23. Sérelemdíj fogalma (Ptk. 2:52. (1)-(2) bek., előadásvázlat 3.) 24. A munkavállaló általános kárfelelősségi alakzata (Mt ) 25. A vagyoni kár elemei (Mt , előadásvázlat 3.) 26. Több munkavállaló együttes felelőssége (Mt. 181., előadásvázlat 1.) 27. Kárfelelősség a munkaerő-kölcsönzés során (Mt ) 28. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése (felsorolás) (Kjt. 25. (1) bek.) 29. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (felsorolás) (Kjt. 25. (2) bek.) 30. Felmentési jogcímek a közalkalmazotti jogviszonyban (felsorolás) (Kjt. 30. (1), (4) bek.) 31. A lemondás és a lemondási idő (Kttv., Kjt.) (Kttv. 61., Kjt. 28. ) 32. A rendkívüli lemondás és az alkalmazott határidők (Kjt. 29. ) 33. A fegyelmi vétség fogalma a Kttv-ben (Kttv (1) bek.) 34. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért (Mt. 56. ) 35. Fegyelmi büntetések a közszolgálati tisztviselői jogviszonyban (felsorolás) (Kttv (2) bek.) 36. A fegyelmi eljárás szakaszai (előadásvázlat 2., Korm.r. 3., 4. (1) bek., 5. (1) és (9)-(10) bek., 6. (1)-(3) bek., 7. (1) és (6) bek., 8., Kttv (1)-(2) bek.) 37. A munkaviszony megszűnése (előadásvázlat 4., Mt. 63. ) 4

5 38. A munkaviszony megszüntetése (előadásvázlat 4., Mt. 64. ) 39. Milyen okokra alapíthat a munkáltató felmondást? (előadásvázlat 5., Mt. 66. (2)-(3) bek.) 40. Nyugdíjas fogalma a munkaviszony megszűnése és megszüntetése kapcsán (Mt (1) g) pont) 41. A határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése felmondással (Mt. 66. (8) bek., 67. (2) bek.) 42. A határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése indokolás nélküli azonnali hatályú felmondással (Mt. 79. (1) bek. b), 79. (2) bek.) 43. Az azonnali hatályú felmondás alkalmazási köre az Mt-ben (Mt ) 44. MK 95. főbb rendelkezései (MK 95.) 45. Felmondási tilalmak (Mt. 65. (3)-(6) bek., előadásvázlat 5.) 46. Felmondási védelmek (Mt. 66. (4)-(7) bek., előadásvázlat 5.) 47. A felmondási idő (Mt ) 48. A munkavégzés alóli felmentés az Mt-ben (Mt. 70. ) 49. A végkielégítés szabályai (Mt., Kttv., Kjt.) (Mt. 77., Kttv. 69., Kjt. 37. ) 50. Mentesülés a végkielégítés fizetése alól (Mt. 77. (5) bek., Kttv. 69. (9) bek., Kjt. 37. (2) bek. ) 51. A jogellenes munkaviszony-megszüntetés következményei (Mt ) 52. A jogellenes közalkalmazotti jogviszony-megszüntetés következményei (Kjt. 38. (5) bek., Mt ) 53. A jogellenes kormánytisztviselői jogviszony-megszüntetés jogkövetkezményei (Kttv ) 54. A munkáltató által kiállított igazolások és azok tartalma (Mt ) 55. A csoportos létszámcsökkentés fogalma (Mt. 71. (1) bek., 98/59/EK irányelv 1. cikk (1) bek., előadásvázlat 6.) 56. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése (felsorolás) (Kttv. 60. (1) bek.) 57. A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése (felsorolás) (Kttv. 60. (2) bek.) 58. Az állami szolgálati jogviszony megszüntetése azonnali hatállyal (Áttv. 9. (2) bek.) 59. Felmentés a közszolgálati tisztviselői jogviszonyban (csoportosítás és felsorolás) (Kttv. 63. (1)-(2) bek.) 60. A méltatlanná válás (Kttv. 64. és 64/A. ) 61. Bizalomvesztés (Kttv. 66. ) 62. Végleges áthelyezés közszolgálati jogviszonyban (Kttv. 59. ) 63. Rendkívüli felmentés a Kjt-ben (Kjt. 33/A. ) 64. A döntőbíró igénybevételének kötelező esetei (Mt (2) bek.) 65. A közigazgatási és munkaügyi bíróság hatásköre (Pp. 22. (2) bek., 349. (1) bek.) 66. Illetékességi szabályok a munkaügyi perekben (Pp. 349/B. (2) bek.) 67. Kormánytisztviselői Döntőbizottság (Kttv (1)-(3) bek.) 68. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács feladata és funkciói (NGTT tv. 2. (1) bek., (3) bek., 3. ) 69. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács összetétele (NGTT tv. 4. (1) bek., 5. ) 70. Az országos érdekegyeztetés típusai (előadásvázlat 9. és 11.) 71. A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállása (Kttv. 29. (1)-(5) bek.) 72. Az ágazati párbeszédbizottság szerepe (előadásvázlat 9. és 12., ÁPB. tv. 2. (1)-(2) bek.) 73. A szakszervezet fogalma, jogi státusza (előadásvázlat 9., Mt (2) bek.) 5

6 74. Szakszervezeti jogosultságok (felsorolás) (Mt ) 75. A szakszervezeti tisztségviselő munkajogi védelme (Mt ) 76. A szakszervezeti tisztségviselő munkaidő-kedvezménye és megváltásának szabályai (Mt ) 77. A kollektív szerződés alanyai (Mt (1) bek.) 78. A kollektív szerződést kötő felek((mt. 276 (1) bek.) 79. A kollektív szerződés normatív tartalma (Mt (1) bek. a) pont, 277. (2), (3) bek., előadásvázlat 10.) 80. A kollektív szerződés kötelmi tartalma (Mt (1) bek. b) pont, előadásvázlat 10.) 81. A kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetek (Mt (2)-(4), (8) bek.) 82. A kollektív szerződés felmondása (Mt ) 83. A kollektív szerződés jogi helyzete a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén (Mt ) 84. Tilos sztrájk (Sztrájk tv. 3. (2)-(3) bek.) 85. Jogellenes sztrájk (Sztrájk tv. 3. (1) bek.) 86. Jogszerű sztrájk (Sztrájk tv. 2. (1) bek.) 87. Figyelmeztető sztrájk (Sztrájk tv. 2. (1) és (3) bek.) 88. Szolidaritási sztrájk (Sztrájk tv. 1. (4) bek.) 89. A még elégséges szolgáltatás sztrájk esetén (Sztrájk tv. 4. (2)-(4) bek.) 90. Jogorvoslat sztrájk esetén (Sztrájk tv. 5. ) 91. A bojkott (előadásvázlat 11., TK o.) 92. A kizárás (előadásvázlat 11., TK o.) 93. Az üzemi tanács fogalma (előadásvázlat 10., TK o.) 94. A részvételi jogok fogalma (Mt (1)-(2) bek., előadásvázlat 10.) 95. Üzemi megállapodás, normatív üzemi megállapodás (Mt (1)-(4) bek., 268. (1)-(2) bek., előadásvázlat 11.) 96. Az üzemi tanács megszűnése (Mt ) 97. Az üzemi tanácsi tag megbízatásának megszűnése (Mt ) 98. Az üzemi tanács jogi helyzete a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén (Mt ) 99. Az Európai Üzemi Tanács (Euüt. 1. (1) bek., 2. (1) a) és c) pontok, 10. (1) bek., 16. (3) bek., előadásvázlat 11.) 6

7 III. félév 1. A szociális jog tágabb értelmezése ( 2. A biztosítási elvű ellátórendszer jellemzői ( 3. A segélyezési elvű ellátórendszer jellemzői ( 4. A szociális jogok alkotmányos megítélése, szociális biztonsághoz való jog az Alaptörvényben (előadásvázlat, TK o.) 5. Az Alkotmánybíróság által kidolgozott elvrendszer a szociális jogok kapcsán (felsorolás) (előadásvázlat, TK , o.) 6. Kellő felkészülési idő elve a szociális jogok kapcsán (előadásvázlat, TK o.) 7. Szerzett/vásárolt jog elve a szociális jogok kapcsán (előadásvázlat, TK o.) 8. Tulajdonhoz való jog elve a szociális jogok kapcsán (előadásvázlat, TK o.) 9. A foglalkoztatáspolitikai eszközök főbb csoportjai (Flt. segédanyag 2. o., 10. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök csoportosítása (Flt. segédanyag 2. o., 11. Az angolszász segélyezési rendszer (előadásvázlat, TK o.) 12. Egyfokú segélyezési rendszer (előadásvázlat, TK o.) 13. Kétfokú segélyezési rendszer (előadásvázlat, TK o.) 14. Kinek támogatható a képzése? (Flt. segédanyag 3. o., 15. Képzési megállapodás (Flt. segédanyag 3-4. o., 16. A munkaerő-piaci szolgáltatások (Flt. segédanyag 2-3. o., 17. Munkahelyteremtés és megőrzés támogatása (Flt. segédanyag 4. o., 18. Munkaerő-piaci programok támogatása (Flt. segédanyag 5. o., 19. Foglalkozás bővítését szolgáló támogatás (Flt. segédanyag 4. o. 20. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás (Flt. segédanyag 4. o., 21. Álláskereső fogalma (Flt. segédanyag 1. o.) 22. Az álláskeresési járadékra való jogosultság feltételei (Flt. segédanyag 5. o.) 23. Az álláskeresési járadék alapja és mértéke, időtartama (Flt. segédanyag 6-7. o.) 24. Visszatérítés, megtérítés a foglalkoztatáspolitikában (Flt. segédanyag 9. o.) 25. A nyugdíj előtti álláskeresési segély formái és feltételei (Flt. segédanyag 8. o.) 26. Költségtérítés a foglalkoztatáspolitikában (Flt. segédanyag 8. o.) 27. Nemzeti Foglalkoztatási Alap részei (Flt. segédanyag 10. o.) 28. Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei (Flt. segédanyag 11. o.) 29. A társadalombiztosítás alapelvei (TB általános vázlat 1. o.) 30. A kötelező részvétel elve (TB általános vázlat 1. o.) 31. A társadalombiztosítás részei ( 32. A foglalkoztató (TB általános vázlat 1-2. o.) 33. A biztosított (TB általános vázlat 3-4. o.) 34. Járulékalapul szolgáló jövedelem (TB általános vázlat 2. o.) 35. A nyugdíjrendszer felépítése (felsorolás) (Nyugdíj vázlat 2. o., 36. Teljes jogú öregségi nyugdíjra való jogosultság (Nyugdíj vázlat 3. o., 37. A nyugdíj összegének számítása (felsorolás) (Nyugdíj vázlat 4. o., 38. Megváltozott munkaképességű fogalma (Nyugdíj vázlat 7-8. o., 39. A megváltozott munkaképességűek ellátásai (Nyugdíj vázlat 8. o., 7

8 40. Özvegyi nyugdíj (Nyugdíj vázlat 8-9. o., 41. Árvaellátás (Nyugdíj vázlat o., 42. Szülői nyugdíj (Nyugdíj vázlat o., 43. A népi biztosítási rendszer bemutatása (előadásvázlat, TK o.) 44. A német pontrendszer bemutatása (előadásvázlat, TK o.) 45. A svéd nyugdíjmodell (előadásvázlat, TK o.) 46. Alapnyugdíj rászorultsági nyugdíj ( 47. Egészségbiztosítási ellátásra jogosultak (Ebtv. 6-8., Egészségbiztosítás vázlat 1. o., 48. Egészségügyi szolgáltatások csoportosítása (Egészségbiztosítás vázlat 1-6. o., 49. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (Egészségbiztosítás vázlat 1. o., 50. Gyógykezelés céljából végzett ellátások (Egészségbiztosítás vázlat 2-3. o., 51. Árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások (Egészségbiztosítás vázlat 5. o., 52. Részleges térítéssel igénybe vehető szolgáltatások (Egészségbiztosítás vázlat 6. o., 53. Méltányosságból igénybe vehető szolgáltatások (Egészségbiztosítás vázlat 6. o., 54. Táppénz (Egészségbiztosítás vázlat o., 55. Baleseti táppénz (Egészségbiztosítás vázlat o., 56. Baleseti járadék (Egészségbiztosítás vázlat o., 57. Üzemi baleset (Egészségbiztosítás vázlat 15. o., 58. Foglalkozási megbetegedés (Egészségbiztosítás vázlat 15. o., 59. Anyasági ellátások formái (felsorolás) (Egészségbiztosítás vázlat o., 60. Csecsemőgondozási díj és annak munkajogi feltételei (Egészségbiztosítás vázlat 8. o., 61. GYESE (Egészségbiztosítás vázlat o., 62. GYED (Egészségbiztosítás vázlat o., 63. Családi pótlék (Egészségbiztosítás vázlat o., 64. Megállapodás az egészségbiztosítás ellátásaira (TB általános vázlat 8-9. o.) 65. Megállapodás a nyugdíjbiztosítás ellátásaira (TB általános vázlat 8. o.) 66. Visszatérítési kötelezettség az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás ellátásai vonatkozásában (Nyugdíj vázlat 14. o., Egészségbiztosítás vázlat 19. o.) 67. Megtérítési igény az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás ellátásai vonatkozásában (Nyugdíj vázlat 14. o., Egészségbiztosítás vázlat 19. o.) 68. Időskorúak járadéka (Szociális igazgatás vázlat 4. o., 69. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak (Szociális igazgatás vázlat 5. o., 70. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak (Szociális igazgatás vázlat 5. o., 71. Települési támogatás (Szociális igazgatás vázlat 8-9. o., 72. Ápolási díjra jogosultak (Szociális igazgatás vázlat 6. o., 73. Az ápolási díj formái, mértéke, feltételei (Szociális igazgatás vázlat 6-8. o., 8

9 74. Köztemetés (Szociális igazgatás vázlat 9. o., 75. Közgyógyellátás (Szociális igazgatás vázlat o. 76. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (Szociális igazgatás vázlat o. 77. Szociális szolgáltatások csoportosítása és felsorolása (Szociális igazgatás vázlat 11. o., 78. Házi segítségnyújtás (Szociális igazgatás vázlat 12. o.) 79. Nappali ellátás (Szociális igazgatás vázlat 14. o.) 80. Szociális alapszolgáltatások felsorolása (Szociális igazgatás vázlat 11. o.) 81. Szakosított szociális ellátások formái, ellátottjai (Szociális igazgatás vázlat 11. és 15. o., 82. Integrált szervezeti formában nyújtott szociális ellátások (Szociális igazgatás vázlat o.) 83. Szerződéses szociális ellátás (Szociális igazgatás vázlat o.) 84. Az ILO 102. számú egyezmény szabályozási köre, szerepe (előadásvázlat, TK o.) 85. Az Európai Szociális Karta keménymagja (előadásvázlat, TK o.) 86. A munkához való jog (előadásvázlat, TK o., 245. o.) 87. A tisztességes díjazáshoz való jog (előadásvázlat, TK o.) 88. A társadalombiztosításhoz való jog (előadásvázlat, TK o., 246. o.) 89. Új jogok a Módosított Szociális Karta alapján (felsorolás) (előadásvázlat, TK o.) 90. A Karta ellenőrzési mechanizmusa (előadásvázlat, TK o., 260. o.) 91. A Szociális Biztonsági Kódex ( 92. AZ OMC modell a szociális jog területén ( 93. A szociális koordinációról szóló rendelet hatálya ( 94. A szociális koordináció alapelvei ( Az előadásvázlatoknál szereplő szám az adott félévben megtartott előadások sorszámát jelenti (a tanszéki tematikának megfelelően, ill. a dropbox felületre feltöltött dokumentumok elnevezése alapján került meghatározásra). Az előadásvázlatok sorszáma a még meg nem tartott előadások függvényében, az ott előadottaknak megfelelően eltérhet! Rövidítések: TK1: Prugberger Tamás-Nádas György: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. CompLex Kiadó, Budapest, TK2: Rab Henriett: A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái. HVG- ORAC, Budapest, TK3: Bíró Noémi-Nádas György-Prugberger Tamás-Rab Henriett-Sipka Péter-Zaccaria Márton Leó: Európai és magyar szociális jog. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, Áttv.: az állami tisztviselőkről szóló évi LII. tv. Ebktv.: az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. Met.: a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. tv. Mvtv.: a munkavédelemről szóló évi XCIII. tv. Korm.r.: a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 9

10 Pp.: a polgári perrendtartásról szóló évi III. tv. Sztrájk tv.: a sztrájkról szóló évi VII. tv. NGTT tv.: a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló évi XCIII. tv. ÁPB tv.: az ágazati párbeszédbizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló évi LXXIV. törvény Euüt.: az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló évi XXI. tv. Prémiumévek program tv.: a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. Ebtv.: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. tv. 10

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV

2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/ŐSZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogviszony fogalma (előadásvázlat 1.) 2. A megbízás fogalma (Ptk. 6:272. ) 3. A vállalkozás fogalma (Ptk.

Részletesebben

Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév

Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév Munka és Szociális Jog Szigorlati Minimumkérdések 2011/2012. tanév/őszi félév I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A bányatársládák 3. A munkajogviszony fogalma 4. A megbízás

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG SZIGORLATI MINIMUMKÉRDÉSEK 2013/2014. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV I. félév 1. A munkajogi szabályozás kialakulásának fő állomásai 2. A munkajogviszony fogalma 3. A megbízás fogalma 4. A

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2014/2015. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2014/2015. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2014/2015. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban (Mt. 179.

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat

Tantárgyi tematika. nincs előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e hozzá kéthetenként 2 óra gyakorlat Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 I. félév

Tantárgyi tematika /2017 I. félév Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2016/2017 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 2. Szak: jogász Neptun kódja: 30702 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4

ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ AZ OLVASÓHOZ...3 MUNKAJOGI TÉTELEK...4 1. Az Mt. Bevezető rendelkezései és jelentőségük...4 1.1. Az Mt. célja a tisztességes foglalkoztatás követelménye...4 1.2. Az Mt. hatálya...5

Részletesebben

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) osztatlan jogász képzés levelező tagozat. Tantárgy kreditszáma:

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) osztatlan jogász képzés levelező tagozat. Tantárgy kreditszáma: Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Tantárgyi tematika osztatlan jogász képzés levelező tagozat 7 kredit Erős

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 II. félév

Tantárgyi tematika /2017 II. félév Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Tantárgyi tematika - 2016/2017 II. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: osztatlan jogászképzés levelező tagozat 7 kredit Dr.

Részletesebben

Tantárgyi tematika /2017 II. félév

Tantárgyi tematika /2017 II. félév Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Tantárgyi tematika - 2016/2017 II. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: osztatlan jogászképzés nappali tagozat 6 kredit Dr. Horváth

Részletesebben

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge

Tantárgyi tematika Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: JL4:MUJ (2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 7 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Horváth István habilitált

Részletesebben

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) osztatlan jogász képzés nappali tagozat. Tantárgy kreditszáma:

Tantárgyi tematika. Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) osztatlan jogász képzés nappali tagozat. Tantárgy kreditszáma: Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajog 2. Neptun kódja: J3:MUJ (2) Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: osztatlan jogász képzés nappali tagozat 6 kredit Erős előfeltétel:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: (10502M) Helye a mintatantervben: 5. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: (10502M) Helye a mintatantervben: 5. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2014/2015. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE: MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG I. Neptun kódja: 30701 (30701M) Előfeltétele: 10502 (10502M) Helye a mintatantervben: 5. szemeszter

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG - A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), - a munka törvénykönyvéről szóló 2012.

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog 1) A munkajog nemzetközi történeti kialakulása, fejlődési szakaszai. A magyar munkajog fejlődése, fogalma és tárgya. 2) A magyar munkajog forrásai,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog 1) A munkajog nemzetközi történeti kialakulása, fejlődési szakaszai. A magyar munkajog fejlődése, fogalma és tárgya. 2) A magyar munkajog forrásai,

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SPECIALIZÁCIÓ ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog

MKTB (BA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SPECIALIZÁCIÓ ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK június. I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog I. Témakör Munkajog, Munkaügyi igazgatás és Szociális jog 1) A munkajog fejlődésének nemzetközi történeti alakulása, a fejlődés szakaszai. A magyar munkajog fejlődése. A magyar munkajog fogalma és tárgya.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

2015/2016. tanév II. (tavaszi) félév

2015/2016. tanév II. (tavaszi) félév TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2015/2016. tanév II. (tavaszi) félév TANTÁRGY NEVE: MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG II. Neptun kódja: 30702 Előfeltétele: 30701 (30701M) és 30711 Helye a mintatantervben: VI. szemeszter

Részletesebben

Jog szigorlat tételsor Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog

Jog szigorlat tételsor Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog Jog szigorlat tételsor 2015 Közigazgatási jog és állampolgári ismeretek, család- és gyermekvédelmi jog 1. Magyarország Alaptörvénye, jellege, fontosabb rendelkezései. A házasság a magyar családjogban,

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév. Előadások tematikája Tantárgy neve Munkajog 1. Neptun kódja: J3:MUJ (1) Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel:

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata

MKTB (MA) KÉPZÉS MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2016. június. Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata Kollektív alku, kollektív szerződés nemzetközi és hazai gyakorlata 1. A kollektív tárgyalásra, a kollektív alku szereplőire vonatkozó nemzetközi normák 2. A kollektív tárgyalás alapelvei, alapvető feltételei

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

Szerkesztették: Hajdú József Kun Attila. Munkajog. P a t r o c i n i u m

Szerkesztették: Hajdú József Kun Attila. Munkajog. P a t r o c i n i u m Munkajog Szerkesztették: Hajdú József Kun Attila Munkajog P a t r o c i n i u m Budapest, 2014 Tartalomjegyzék oldalszám Rövidítések...25 I. Bevezetés, elméleti alapok...29 I.a. A munkajog fogalma. A

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20.

XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció. 3. Megújult a KSz! Visegrád, 2012. november 20. XVIII. Országos Postás Konferencia HR Szekció 3. Megújult a KSz! jelentősebb változv ltozások az 55. sz. módosm dosítása sa alapján Előad adó: Konrát t Ervin, jövedelempolitikai vezető Visegrád, 2012.

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

2014/2015. tanév I. (őszi) félév. Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2014/2015. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE: MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG III. Neptun kódja: 30703 (30703M) Előfeltétele: 30702, 30712 (30702M) Helye a mintatantervben: VII.

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu

Operatív HR feladatok. Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Operatív HR feladatok 1 Zsoldisné Csaposs Noémi ncsaposs@select.hu Munkaszerződés a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkaszerződés jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Második Részben

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

MUNKAÜGYEK I-IV. IV (10:00-14:30) - cs ütörtök. Előadó(k): Dr. Kulisity Mária bírónő. Dr. Kovács Szabolcs. Aktualis-MA.hu.

MUNKAÜGYEK I-IV. IV (10:00-14:30) - cs ütörtök. Előadó(k): Dr. Kulisity Mária bírónő. Dr. Kovács Szabolcs. Aktualis-MA.hu. MUNKAÜGYEK I-IV. I. 2017.04.26. (10:00-14:30) -szerda II. 2017.05.04. (10:00-14:30) -csütörtök III. 2017.05.16. (10:00-14:30) -kedd IV. 2017.05.25. (10:00-14:30) - cs ütörtök Előadó(k): Dr. Kulisity Mária

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások

A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások A munkaviszonyra vonatkozó jogszabályi előírások Munka Törvénykönyve szabályozza Alkotmányban foglalt elvek szerint szabályozza a munkába részvétel rendjét. Kire vonatkozik a törvény? Munkáltatóra Munkavállalóra

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972

Rendes felmondás. A felmondásról általában. A munkajog nagy kézikönyve 972 uj10(04)resz1.qxd 2006.11.15. 11:17 Page 972 A munkajog nagy kézikönyve 972 5. fejezet 7505 7507 Rendes felmondás A felmondásról általában 7509 7511 Felmondás A felmondás olyan egyoldalú, címzett jognyilatkozat,

Részletesebben

A megváltozott munkajog rendszere

A megváltozott munkajog rendszere TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A megváltozott munkajog rendszere 1. A korábbi és az új Mt. egybevetése, alapelvek, szerződés elemei, munka és pihenőidő 2. A korábbi és az új Mt. egybevetése, jogviszony

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak

Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak Mire figyelj, ha munkát vállalsz! A legfontosabbak A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE: KI LEHET MUNKAVÁLLALÓ? A munkavállalóvá válásnak általános és speciális feltételei vannak. Általános feltétel: 16. életév betöltése.

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élő munka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett

Részletesebben

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr Házigazda köszöntője, az Intézmény bemutatása Előadó: Dr. Tamás László János főigazgató 10:00-10:15 A Munka Törvénykönyv változásai,

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai

Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai Az új Munka Törvénykönyvének főbb vonásai 2012. évi I. Tv. Mt. Dr. Kovács László 2012. 10. 19. I. A MUNKAVÉGZÉSI VISZONYOK TIPIZÁLÁSA 1. Munkaviszonyok 1.1. A versenyszférában foglalkoztatottak munkaviszonya

Részletesebben