FDB1504, FDB1508 Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a es tanév I. félévében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FDB1504, FDB1508 Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a es tanév I. félévében"

Átírás

1 FDB1504, FDB1508 Általános és ágazati földrajz II. A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely a szorgalmi időszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. Nappali tagozaton a gyakorlati jegy megszerzésének előfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása. (A TVSZ értelmében háromnál több igazolatlan hiányzás nem fogadható el.) A TVSZ értelmében a gyakorlati jegy megszerzését a hallgató a félév során legfeljebb kétszer kísérelheti meg. Nappali tagozaton (zárójelben a részeredmények súlya a gyakorlati jegyben) o elméleti részből írt zárthelyi dolgozatok (2 db) legalább elégséges szintű teljesítése (70%) o alapfogalmakból írt zárthelyi dolgozatok (3 db) legalább elégséges szintű teljesítése (15%) o topográfiai névanyagból írt zárthelyi dolgozatok (3 db) legalább elégséges szintű teljesítése (15%) Zárthelyi dolgozatok tervezett időpontjai: elméleti ZH k: 7. hét, 14. hét ZH k alapfogalmakból: 3. hét, 5. hét, 7. hét ZH k topográfiából: 10. hét, 12. hét, 14. hét A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak folyamán legfeljebb egy alkalommal javítható. A foglalkozások rendszeres látogatásának elmulasztása miatt a Neptunba kerülő nem értékelhető bejegyzés, vagy elégtelen érdemjegy nem javítható. 1. hét: Bevezetés, a gazdaságföldrajz elméleti alapjai, alapfogalmak 2. hét: A mezőgazdasági termelést meghatározó természeti és társadalmi gazdasági tényezők 3. hét: A mezőgazdasági termelés övezetessége (zonalitása) 4. hét: A mezőgazdasági termelés területi típusai 5. hét: Az ipar földrajza, felosztása 6. hét: Az ipari termelést meghatározó természeti és társadalmi gazdasági tényezők 7. hét: 1. ZH 8. hét: Az energiagazdálkodás, a világ energiaszerkezete 9. hét: Az egyes energiahordozók előfordulása, kitermelése, felhasználása, szerepe 10. hét: A kitermelőipar és a kohászat ágazatai 11. hét: A nehézipar ágazatai

2 12. hét: A könnyűipar ágazatai 13. hét: A közlekedés földrajza 14. hét: 2. ZH Süli Zakar István: A világ mezőgazdasága. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest Pécs. pp Vidéki Imre szerk. (2008) Fejezetek ipar és közlekedésföldrajzból. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Abonyiné Palotás Jolán: Az általános iparföldrajz alapjai. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest Pécs. pp Erdősi Ferenc: Közlekedésföldrajz. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Perczel György: Nyersanyagok, energiahordozók. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Haggett, P. (2006): Geográfia: globális szintézis. Typotex, Budapest.

3 FDB1504L, FDB1508L Általános és ágazati földrajz II. A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A TVSZ értelmében a gyakorlati jegy megszerzését a hallgató a félév során legfeljebb kétszer kísérelheti meg. Levelező tagozaton egy zárthelyi dolgozat megírása, amelyre a vizsgaidőszak folyamán két időpontban van lehetőség. Az időpontok a vizsgaidőszak kezdetét megelőző héten a NEPTUN rendszerben kerülnek meghirdetésre. A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak folyamán legfeljebb egy alkalommal javítható. Bevezetés, a gazdaságföldrajz elméleti alapjai, alapfogalmak A mezőgazdasági termelést meghatározó természeti és társadalmi gazdasági tényezők A mezőgazdasági termelés övezetessége (zonalitása) A mezőgazdasági termelés területi típusai Az ipar földrajza, felosztása Az ipari termelést meghatározó természeti és társadalmi gazdasági tényezők Az energiagazdálkodás, a világ energiaszerkezete Az egyes energiahordozók előfordulása, kitermelése, felhasználása, szerepe A kitermelőipar és a kohászat ágazatai A nehézipar ágazatai A könnyűipar ágazatai A közlekedés földrajza

4 Süli Zakar István: A világ mezőgazdasága. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest Pécs. pp Vidéki Imre szerk. (2008) Fejezetek ipar és közlekedésföldrajzból. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Abonyiné Palotás Jolán: Az általános iparföldrajz alapjai. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest Pécs. pp Erdősi Ferenc: Közlekedésföldrajz. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Perczel György: Nyersanyagok, energiahordozók. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Haggett, P. (2006): Geográfia: globális szintézis. Typotex, Budapest.

5 FDB1505 Politikai földrajz és szociogeográfia I. A tárgy kollokviummal zárul. Nappali tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a Neptun rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. Tematika (az elsajátítandó tananyag): A politikai földrajz definíciója, hazai és nemzetközi kutatástörténete. Állam, nemzet, nemzetállam, irredentizmus. Az államok történeti fejlődése. Központosított, szövetségi és regionális államok. Különleges politikai területi egységek. Az állam területe (megszerzés, méret, forma, exklávé, enklávé). A határok földrajza (frontier, boundary). Állami magterületek, fővárosok. Közigazgatásföldrajz. Közigazgatási területfelosztás főbb típusai világszerte. A magyar állam közigazgatásföldrajza (múlt és jelen). Választási földrajz definíciója, kialakulása. A választási rendszerek nemzetközi fejlődése. A magyar választási rendszer történeti fejlődése és jelene. A magyar parlamenti választások földrajzi jellemzése ( ) Imperializmus, gyarmatosítás, dekolonizáció. Geopolitika (Ratzel, Kjellén, Mackinder, Mahan, Spykman, Haushofer) Jelenlegi nemzetközi kapcsolatok (nemzetközi jog, nemzetközi kereskedelem). Gazdasági integrációk típusai. Az Európai Unió és előzményei. Bernek, Á. (2002) A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Mező, F. (2003): A politikai földrajz alapjai. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi kiadó. Hajdú Z. (2010) Politikai földrajz. In: Tóth J. (szerk.) Világföldrajz, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Tóth J. (szerk.) Általános társadalomföldrajz II., Dialóg Campus, Budapest Pécs Pap N. Tóth J Európa politikai földrajza, Alexandra Kiadó, Pécs, 271p. Huntington, Samuel P. (1999): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Kiadó, Bp. Hajdú Z Magyarország közigazgatási földrajza, Dialóg Campus, Budapest Pécs

6 FDB1505L Politikai földrajz és szociogeográfia I. A tárgy kollokviummal zárul. Levelező tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a Neptun rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. Tematika (az elsajátítandó tananyag): A politikai földrajz definíciója, hazai és nemzetközi kutatástörténete. Állam, nemzet, nemzetállam, irredentizmus. Az államok történeti fejlődése. Központosított, szövetségi és regionális államok. Különleges politikai területi egységek. Az állam területe (megszerzés, méret, forma, exklávé, enklávé). A határok földrajza (frontier, boundary). Állami magterületek, fővárosok. Közigazgatásföldrajz. Közigazgatási területfelosztás főbb típusai világszerte. A magyar állam közigazgatásföldrajza (múlt és jelen). Választási földrajz definíciója, kialakulása. A választási rendszerek nemzetközi fejlődése. A magyar választási rendszer történeti fejlődése és jelene. A magyar parlamenti választások földrajzi jellemzése ( ) Imperializmus, gyarmatosítás, dekolonizáció. Geopolitika (Ratzel, Kjellén, Mackinder, Mahan, Spykman, Haushofer) Jelenlegi nemzetközi kapcsolatok (nemzetközi jog, nemzetközi kereskedelem). Gazdasági integrációk típusai. Az Európai Unió és előzményei. Bernek, Á. (2002) A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Mező, F. (2003): A politikai földrajz alapjai. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi kiadó. Hajdú Z. (2010) Politikai földrajz. In: Tóth J. (szerk.) Világföldrajz, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp Tóth J. (szerk.) Általános társadalomföldrajz II., Dialóg Campus, Budapest Pécs Pap N. Tóth J Európa politikai földrajza, Alexandra Kiadó, Pécs, 271p. Huntington, Samuel P. (1999): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Kiadó, Bp. Hajdú Z Magyarország közigazgatási földrajza, Dialóg Campus, Budapest Pécs

7 FDB2216L Kisvállalkozási ismeretek című vizsgakurzus követelményei a es tanév I. félévében A vizsgakurzus kollokviummal zárul. Levelező tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a Neptun rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. Tematika (az elsajátítandó tananyag): Az üzleti vállalkozás és a vállalat fogalma. A piac fogalma, a piacra lépés korlátai. A vállalkozások érintettjei. A KKV szektor lényege, szabályozási környezete, alapvető problémái és támogatási területei. A vállalatkormányzás szintjei és szereplői. Társas vállalkozások fogalma, társas vállalkozások fejlődéstörténete. A vállalkozások kialakulása és jelenlegi helyzete Magyarországon. Nonprofit szervezetek jellemzői, típusai. A vállalkozóvá válás aspektusai: társadalmi, gazdasági, szociális háttér. A vállalkozóvá válás külső és belső motívumai. Vállalkozási hajlandóság. Túlélési ráta fogalma és mutatója. A vállalkozóvá válás folyamata. Gazdasági társaságok összetétele Magyarországon. A cég fogalma. Gazdasági társaság alapításának feltételei, dokumentumai. A közkereseti társaság és a betéti társaság jellemzői. A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság jellemzői. Az egyesülés főbb szabályai. Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég. A vállalkozási készség és az üzleti tapasztalat szerepe a vállalkozások életében. A vállalkozói siker alaptényezői, lépcsői. A vállalkozói siker mérésének lehetőségei. Kritikus siker tényező (CSF). A vállalkozás környezete, a környezetelemzés célja. Főbb környezetcsoportok. A környezetelemzés szintjei. A makrokörnyezet elemzésének módszerei. Az iparági és közvetlen (mikro ) környezet elemzésének módszerei. Vállalati belső környezet elemzésének módszerei. A vállalat költségei. Költség kiadás ráfordítás. A költségek csoportosítása megjelenési forma, elszámolhatóság, időszakhoz való kapcsolat, termelési volumenhez való viszony, összetétel szerint. Fedezeti elemzés. Alternatív költség. Vecsenyi János (2009): Kisvállalkozások indítása és működtetése Perfekt Kiadó. Chikán Attila (2008): Vállalatgazdaságtan AULA Kiadó Budapest. M. E. Porter (2006): Versenystratégia Akadémiai Kiadó Budapest évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Harmadik rész a Gazdasági társaságokról

8

9 FDB2221(L) Szakmai idegen nyelv III. (angol) A vizsgakurzus gyakorlati jeggyel zárul, amely a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A TVSZ értelmében a gyakorlati jegy megszerzését a hallgató a félév során legfeljebb kétszer kísérelheti meg. Nappali és Levelező tagozaton egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi dolgozatok időpontjai legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetét megelőző héten kerülnek meghirdetésre. A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak folyamán legfeljebb egy alkalommal javítható. Szálláshely szolgáltatás szaknyelve Szálláshelyfoglalás szaknyelve Marketing és eladásösztönzés szaknyelve prepozíciók (térbeli viszonyok jelölésekor) melléknévfokozás (felsőfok) kérdésfeltevés (udvarias, direkt és indirekt kérdések) egyszerű múlt és present perfect igeidők használata, különbségek Robin Walker & Keith Harding (2006) Tourism 1. Student s Book. Oxford University Press. Neil Wood (2003) Tourism and Catering Workshop. Oxford University Press. Jobbágy Ilona et. al. (1995) GCSE General Communication Skills and Exercises. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Némethné Hock Ildikó (2000) 1000 questions 1000 answers. Angol társalgási gyakorlatok az A típusú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó, Székesfehérvár. Csősz Tímea dr. Bálintné Lipták Csilla (2011) Színes kérdések és válaszok angol nyelvből B2 szint. Maxim Könyvkiadó, Szeged.

10 FDB2509 Közigazgatási rendszerek és területfejlesztés A tárgy kollokviummal zárul. Nappali tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a NEPTUN rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. Alapfogalmak (területi politika, területfejlesztés) Területi részpolitikák (régiók, települések, vidékfejlesztés) A területi politika eszközei Források és finanszírozás Intézményrendszer Területi menedzsment Az európai területi politika Az Európai Unió egyes tagállamainak területbeosztása és területfejlesztési igazgatásuk alapvető jellemzői Magyarország területbeosztásának és területfejlesztési rendszerének változásai a polgári átalakulás kezdetétől napjainkig A magyar állami és önkormányzati területfejlesztési politika jelenlegi rendszere A területfejlesztés alapvető szabályrendszere. A területrendezés és a területfejlesztés a többször módosított évi XXI. törvény alapján A központi államigazgatási szervek területfejlesztési feladatai Területfejlesztési tervezés Magyarországon Térségi fejlesztési tanácsok és az önkormányzati fejlesztéspolitika eszköz és intézményrendszere Hoffman István (2015): Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös kiadó, Budapest. 137 p. Rechnitzer János Smahó Melinda (2011): Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 451 p. Rechnitzer János Smahó Melinda (2006): Regionális politika. (Elektronikus tankönyv)

11 Süli Zakar I. (2003, 2010): A terület és településfejlesztés alapjai. I., II. Dialóg Campus, Budapest Pécs. Lőrincz Lajos (2007): A közigazgatás alapintézményei. HVG Orac, Budapest, p. 411.

12 FDB2509L Közigazgatási rendszerek és területfejlesztés A tárgy kollokviummal zárul. Levelező tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a Neptun rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. Alapfogalmak (területi politika, területfejlesztés) Területi részpolitikák (régiók, települések, vidékfejlesztés) A területi politika eszközei Források és finanszírozás Intézményrendszer Területi menedzsment Az európai területi politika Az Európai Unió egyes tagállamainak területbeosztása és területfejlesztési igazgatásuk alapvető jellemzői Magyarország területbeosztásának és területfejlesztési rendszerének változásai a polgári átalakulás kezdetétől napjainkig A magyar állami és önkormányzati területfejlesztési politika jelenlegi rendszere A területfejlesztés alapvető szabályrendszere. A területrendezés és a területfejlesztés a többször módosított évi XXI. törvény alapján A központi államigazgatási szervek területfejlesztési feladatai Területfejlesztési tervezés Magyarországon Térségi fejlesztési tanácsok és az önkormányzati fejlesztéspolitika eszköz és intézményrendszere Hoffman István (2015): Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös kiadó, Budapest. 137 p. Rechnitzer János Smahó Melinda (2011): Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 451 p. Rechnitzer János Smahó Melinda (2006): Regionális politika. (Elektronikus tankönyv)

13 Süli Zakar I. (2003, 2010): A terület és településfejlesztés alapjai. I., II. Dialóg Campus, Budapest Pécs. Lőrincz Lajos (2007): A közigazgatás alapintézményei. HVG Orac, Budapest, p. 411.

14 FDB2513L Terület és településmarketing A tárgy kollokviummal zárul. Levelező tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a Neptun rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. A terület és településmarketing jelentkezésének háttere A terület és településmarketing kialakulásának okai A versenyképesség és a terület és településmarketing A hagyományos marketing és a terület és településmarketing viszonya A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok I. A helyzetelemzés A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok II. A termékfejlesztés I. Az infrastrukturális háttér megteremtése A termékfejlesztés II. Az rendezvények típusai A termékfejlesztés III. Az rendezvények hatásainak vizsgálata A termékfejlesztés IV. Az építészet alkalmazása a terület és településmarketingben A termékfejlesztés V. Az intézményi háttér megteremtése Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége I. Az üzenet tartalmának meghatározása Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége II. Az üzenet tartalmának meghatározása Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége III. Az üzenet továbbításának módszerei Kozma Gábor (2007): Terület és településmarketing. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, p Piskóti István et al. (2002): Régió és településmarketing. KJK Kerszöv, Budapest, p G.J. Ashworth H. Voogd (1997): A város értékesítése, KJK, Budapest, p. 266.

15 FDB2513 Terület és településmarketing A tárgy kollokviummal zárul. Nappali tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a Neptun rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. 1. A terület és településmarketing jelentkezésének háttere 2. A terület és településmarketing kialakulásának okai 3. A versenyképesség és a terület és településmarketing 4. A hagyományos marketing és a terület és településmarketing viszonya 5. A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok I. A helyzetelemzés 6. A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok II. 7. A termékfejlesztés I. Az infrastrukturális háttér megteremtése 8. A termékfejlesztés II. Az rendezvények típusai 9. A termékfejlesztés III. Az rendezvények hatásainak vizsgálata 10. A termékfejlesztés IV. Az építészet alkalmazása a terület és településmarketingben 11. A termékfejlesztés V. Az intézményi háttér megteremtése 12. Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége I. Az üzenet tartalmának meghatározása 13. Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége II. Az üzenet tartalmának meghatározása 14. Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége III. Az üzenet továbbításának módszerei Kozma Gábor (2007): Terület és településmarketing. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, p Piskóti István et al. (2002): Régió és településmarketing. KJK Kerszöv, Budapest, p G.J. Ashworth H. Voogd (1997): A város értékesítése, KJK, Budapest, p. 266.

16 FDB2520 Önkormányzati igazgatás A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely a szorgalmi időszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. Nappali tagozaton a gyakorlati jegy megszerzésének előfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása. (A TVSZ értelmében háromnál több igazolatlan hiányzás nem fogadható el.) A TVSZ értelmében a gyakorlati jegy megszerzését a hallgató a félév során legfeljebb kétszer kísérelheti meg. Nappali tagozaton két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Tervezett időpontok: első ZH: 7. hét második ZH: 14. hét A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak folyamán legfeljebb egy alkalommal javítható. A foglalkozások rendszeres látogatásának elmulasztása miatt a Neptunba kerülő nem értékelhető bejegyzés, vagy elégtelen érdemjegy nem javítható. 1. Az önkormányzatiság alapfogalmai, hazai története 2. A magyar önkormányzati rendszer jogszabályi keretei (Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, Magyarország Alaptörvénye, Önkormányzati törvény) 3. A helyi önkormányzatok típusai, a helyi önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok rendszere 4. A helyi önkormányzatok szervei és működésük 5. A helyi önkormányzati képviselő és a képviselőtestület 6. Az önkormányzatok társulásai ZH 8. Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok 9. Az önkormányzatok törvényességi felügyelete 10. A helyi önkormányzatok működésének és gazdálkodásának jogi alapjai 11. Az önkormányzatok vagyona 12. Az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése 13. Az európai unióhoz történő csatlakozás önkormányzati vonatkozásai Magyarországon ZH Közigazgatási szakvizsga Önkormányzati igazgatás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem p. (2015) Helyi önkormányzatok segédanyag. DE ÁJK Közigazgatási jogi Tanszék. Szerző nélkül (2003): Az önkormányzatok gazdálkodásáról. Saldo, Budapest, p Vígvári András (2002): Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK Kerszöv, Budapest, p Kusztosné Nyitrai Edit (1998) A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Consulting, Budapest, p. 549.

17 FDB2520L Önkormányzati igazgatás A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely a vizsgaidőszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. A TVSZ értelmében a gyakorlati jegy megszerzését a hallgató a félév során legfeljebb kétszer kísérelheti meg. Levelező tagozaton egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. A zárthelyi dolgozatok időpontjai a vizsgaidőszak kezdetét megelőző héten kerülnek meghirdetésre. A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak folyamán legfeljebb egy alkalommal javítható. Az önkormányzatiság alapfogalmai, hazai története A magyar önkormányzati rendszer jogszabályi keretei (Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, Magyarország Alaptörvénye, Önkormányzati törvény) A helyi önkormányzatok típusai, a helyi önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok rendszere A helyi önkormányzatok szervei és működésük A helyi önkormányzati képviselő és a képviselőtestület Az önkormányzatok társulásai Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok Az önkormányzatok törvényességi felügyelete A helyi önkormányzatok működésének és gazdálkodásának jogi alapjai Az önkormányzatok vagyona Az önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzése Az európai unióhoz történő csatlakozás önkormányzati vonatkozásai Magyarországon Közigazgatási szakvizsga Önkormányzati igazgatás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem p. (2016) Helyi önkormányzatok segédanyag. DE ÁJK Közigazgatási jogi Tanszék. Szerző nélkül (2003): Az önkormányzatok gazdálkodásáról. Saldo, Budapest, p Vígvári András (2002): Közpénzügyek, önkormányzati pénzügyek. KJK Kerszöv, Budapest, p Kusztosné Nyitrai Edit (1998) A helyi önkormányzatok és pénzügyeik. Consulting, Budapest, p. 549.

18 FDM1819L Geopolitika és globalizáció A tárgy kollokviummal zárul. Levelező tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a NEPTUN rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. A globalizáció hétköznapi definíciói Nemzetköziesedés Liberalizáció Homogenizálódás Amerikanizálódás A globalizáció tudományos definíciói A zsugorodó Föld metaforája Globalizáció pro és kontra Nemzetközi szervezetek (IMF, WB, WTO) A globális gazdaság Globalizáció kritikus mozgalmak A globalizáció mítoszai Cséfalvay Z. (2004): Globalizáció 1.0 és Globalizáció 2.0 Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. A vizsgához szükséges alapfogalmak a fenti tankönyvek végén, a fogalomtárban találhatók meg. Mészáros R. et. al. (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest.

19 FDO1210 Általános és ágazati gazdaságföldrajz II. A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely a szorgalmi időszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. Nappali tagozaton a gyakorlati jegy megszerzésének előfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása. (A TVSZ értelmében háromnál több igazolatlan hiányzás nem fogadható el.) A TVSZ értelmében a gyakorlati jegy megszerzését a hallgató a félév során legfeljebb kétszer kísérelheti meg. Nappali tagozaton (zárójelben a részeredmények súlya a gyakorlati jegyben) o elméleti részből írt zárthelyi dolgozatok (2 db) legalább elégséges szintű teljesítése (70%) o alapfogalmakból írt zárthelyi dolgozatok (3 db) legalább elégséges szintű teljesítése (15%) o topográfiai névanyagból írt zárthelyi dolgozatok (3 db) legalább elégséges szintű teljesítése (15%) Zárthelyi dolgozatok tervezett időpontjai: elméleti ZH k: 7. hét, 14. hét ZH k alapfogalmakból: 3. hét, 5. hét, 7. hét ZH k topográfiából: 10. hét, 12. hét, 14. hét A gyakorlati jegy a vizsgaidőszak folyamán legfeljebb egy alkalommal javítható. A foglalkozások rendszeres látogatásának elmulasztása miatt a Neptunba kerülő nem értékelhető bejegyzés, vagy elégtelen érdemjegy nem javítható. 1. hét: Bevezetés, a gazdaságföldrajz elméleti alapjai, alapfogalmak 2. hét: A mezőgazdasági termelést meghatározó természeti és társadalmi gazdasági tényezők 3. hét: A mezőgazdasági termelés övezetessége (zonalitása) 4. hét: A mezőgazdasági termelés területi típusai 5. hét: Az ipar földrajza, felosztása 6. hét: Az ipari termelést meghatározó természeti és társadalmi gazdasági tényezők 7. hét: 1. ZH 8. hét: Az energiagazdálkodás, a világ energiaszerkezete 9. hét: ünnepnap (nov. 1.) 10. hét: Az egyes energiahordozók előfordulása, kitermelése, felhasználása, szerepe 11. hét: A kitermelőipar és a kohászat ágazatai

20 12. hét: A nehézipar és a könnyűipar ágazatai 13. hét: A közlekedés földrajza 14. hét: 2. ZH Süli Zakar István: A világ mezőgazdasága. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest Pécs. pp Vidéki Imre szerk. (2008) Fejezetek ipar és közlekedésföldrajzból. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Abonyiné Palotás Jolán: Az általános iparföldrajz alapjai. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest Pécs. pp Erdősi Ferenc: Közlekedésföldrajz. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Perczel György: Nyersanyagok, energiahordozók. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Haggett, P. (2006): Geográfia: globális szintézis. Typotex, Budapest.

21 FDB1503L Általános és ágazati földrajz I. című vizsgakurzus követelményei a es tanév I. félévében A vizsgakurzus kollokviummal zárul. Levelező tagozaton írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek időpontja legkésőbb a vizsga előtt három héttel a Neptun rendszerben kerül meghirdetésre. Az érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg. (A, B, C vizsga) Ebből következően sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. Tematika (az elsajátítandó tananyag): 1. A gazdasági földrajz tárgya, fejlődése 2. A világgazdaság fogalma, kialakulása, megjelenési formái 3. A világgazdaság ciklikussága és hierarchikus tagolódása 4. A II. világháború utáni világgazdaság fő vonásai 5. A globalizáció és a világgazdaság 6. A regionalizmus 7. Világgazdasági integrációk (EU, NAFTA, MERCOSUR ) 8. A tercierizáció 9. Szereplők, szintek és erőterek változásai a világgazdaságban (centrum periféria) 10. A multi /transznacionális vállalatok a világgazdaságban, földrajzi jellegzetességeik 11. A világkereskedelem általános jellemzése 12. A globális pénzügyi rendszer 13. A globális gazdaság környezeti és társadalmi konfliktusai 14. Napjaink világgazdasága Tóth J. (szerk.) Általános társadalomföldrajz I II., Dialóg Campus, Budapest Pécs Bernek, Á. (2002) A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Mező, F. (2003): A politikai földrajz alapjai. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi kiadó. Cséfalvay Z. (2004): Globalizáció Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 255 p., 311 p. Mészáros R. et. al. (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest, 391 p.

FDB1504(L), FDB1508(L) Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a os tanév I. félévében

FDB1504(L), FDB1508(L) Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a os tanév I. félévében FDB1504(L), FDB1508(L) Általános és ágazati földrajz II. Nappali tagozaton a gyakorlati jegy megszerzésének előfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása. (A TVSZ értelmében háromnál több igazolatlan

Részletesebben

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II.

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. FDB1402(L) Történeti földrajz FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. félévében írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan I. Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai című tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel; Emberi erőforrás; Gazdálkodási és menedzsment szakon Nappali

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai III. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai (Gazdaságinformatikus szak) 2016/2017. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Gazdasági jog alapjai

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév. MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév II. (tavaszi) félév MUNKA- ÉS SZOCIÁLIS JOG 2. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 2. Szak: jogász Neptun kódja: 30702 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés TEEL1K0MPZC BsC III. évfolyam Pénzügy és számvitel szak Számviteli szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés 2016/2017 I. félév A tantárgy oktatásának célja A Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Döntési módszerek Tantárgyi útmutató

Döntési módszerek Tantárgyi útmutató Gazdálkodási és menedzsment alapszak Nappali tagozat Döntési módszerek Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1 Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Döntési módszerek. D Kontaktórák száma/hét:

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK Tantárgy neve: Német nyelv 1. Tárgyfelelős: Juhász Éva GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ SZAKNYELVI KURZUSOK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKON NÉMET NYELVBŐL

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS

Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS Tantárgy neve Magyarország és a Kárpát-medence természeti földrajza I. Tantárgy kódja FDB1601 és L Kreditpont 3 Összóraszám VIZSGAKURZUS (elm.+gyak.) Ellenőrzés módja Kollokvium: 3 szintű (topográfia,

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam Gazdálkodás Menedzsment szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan I. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYARORSZÁGI NAGYVÁROSTÉRSÉGEK TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉGE BARANYAI NÓRA PHD TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS MTA KRTK REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE VESZPRÉM

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató

Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Pénzügyi kimutatások elemzése Tantárgyi útmutató 2012/2013 II. félév 1 Tantárgy

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés. 2012/2013 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Államháztartási szakügyintéző szakképesítés ÚTMUTATÓ Számvitel

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

Tantárgyi program 2016/2017. tanév, 1. félév

Tantárgyi program 2016/2017. tanév, 1. félév Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2016/2017. tanév, 1. félév Gazdálkodási és Menedzsment Alapszak, III. év, Vállalkozásszervezés

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR - FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. II. évfolyam Felsőfokú szakképzés Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK Anyagmérnök/Kohómérnők MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai

B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai B. Földrajz BSc Terület- és településfejlesztő specializáció Kötelezően választható tárgyai Tantárgy neve A terület és településfejlesztés alapjai Tantárgy kódja FDB 2508 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont

Részletesebben

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét

2. hét. 3. hét. 4. hét. 5. hét. 6. hét. 7. hét. Regisztrációs hét Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2012/2013. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés

Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű elágazás szakképesítés

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. Gazdaságtudományi Intézet TURIZMUS TANSZÉK IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER fl é 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 60 Levelező eeeő tagozatonato Rendes felvételi eljárásban: 15 Pótfelvételi:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben