Tisztelt Ajánlattevő!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Ajánlattevő!"

Átírás

1 Tisztelt Ajánlattevő! Nagykőrös Város Önkormányzat ajánlattételi felhívást tesz közzé Nagykőrös 1112 hrsz-ú ipartelep megjelölésű teljes ingatlanra vonatkozó tanulmányterv logisztikai telephely kialakításához, és ~ 3000 m² raktárépület(ek) szociális kiszolgáló résszel együtt értendő engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a kapcsolódó szakági tervekkel együtt. Az ajánlatkérő neve Nagykőrös Város Önkormányzata Az ajánlatkérő székhelye 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. Az ajánlatkérő telefon- és telefaxszáma, címe Tel.: Fax: A felhívás tárgya: engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a kapcsolódó szakági tervekkel együtt. 2. Feladat leírása: Kiemelt helyi program a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (III.31.) ÖT. sz. határozatával elfogadott Gazdasági Programja ( ), amely tartalmazza a megfogalmazott célkitűzései között - többek között - a beruházás ösztönzés elősegítését, a gazdaság élénkítését, munkahely teremtés elősegítését. Az 1112 hrsz-ú ingatlan fejlesztése az önkormányzat hosszú távú érdekét szolgálja, adottságai alkalmassá teszik arra, hogy gazdasági célú fejlesztést, beruházás élénkítést, munkahelyteremtés megvalósítását biztosító feladatokat segítsen elő, amely önkormányzati feladatellátást szolgál. A fentiek alapján a lehetőségek adottságok és a potenciális igények alapján ütemezett logisztikai telephely kialakítása tervezett. A megvalósításhoz a piaci lehetőségekhez igazodó rendkívül hatékony és szakmailag magas szintű tervezési feladat szükséges. A terveknek komplexen tartalmazniuk kell a horizontális és vertikális térrendezés paramétereit, a szakági tervekkel összehangoltan. További cél a terület rövid- és középtávú fejlesztési irányainak meghatározása, valamint a terület hasznosításának komplex kezelése. Jelen ajánlati felhívás és az Ajánlatkérő igényei alapján az Ajánlattevő a szakági tervezőkkel együttműködve elemzi az Ajánlatkérő igényeit, feltárja a területrendezés megvalósításának kielégíthető követelményeit, a rendeltetés gazdaságos kialakíthatóságára vonatkozó írott és íratlan szabályokat, a vonatkozó jogszabályokhoz és a tervezési területre hatályos helyi szabályozáshoz való alkalmazkodást, és ezekben egyetértésre jut Ajánlatkérővel. Az ingatlan tulajdoni lap szerinti adatai: Művelési ága: kivett ipartelep Területe 7 ha m2 Tulajdoni hányada: 1/1 Tehermentes Az ingatlan meglévő adottságai: a terület kb. 70 %-a nagy teherbírású betonnal illetve monolit vasbeton alapokkal burkolt, földgázcsatlakozása kiépített, kb. 200 m talpmélységű kúttal rendelkezik, használaton kívüli iparvágány van, övezeti besorolása Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (Gksz-2), beépíthetősége 60%

2 Tanulmányterv készítés: környezetrendezési, kertépítészeti, elektromos hálózat, víz-csatorna, közlekedésfejlesztési szakági vázlat-, tanulmánytervek M1:500, M 1:200 méretarányban geodéziai felmérés és állapotterv meglévő közművek állapota a szükséges engedélyezési eljárások megjelölése egyeztetés az Ajánlatkérővel, melyről az Ajánlatevő feljegyzést készít és jóváhagyat árazott és árazatlan költségbecslés készítése a szükséges szakági, közmű tulajdonosi egyeztetések lefolytatása, annak igazolt dokumentálása megújuló energia (napelem) raktár épületen történő elhelyezésének lehetőségei ~ 3000 m² raktár és szociális kiszolgáló rész építésének meghatározása (hely, tájolás, méret ) Engedélyezési terv készítése: Az Ajánlatkérő által jóváhagyott tanulmány terv és előzetes költségbecslés, valamint az Ajánlatkérő által véglegesített tanulmányterv alapján az Ajánlattevő a szükségesnek ítélt és jóváhagyott szakági tervezőkkel összehangoltan elkészíti a ~ 3000 m² raktár és szoc. kiszolgáló részhez szükséges építés és területrendezés építési engedélyezési tervdokumentációit. Az építési engedélyezési tervdokumentáció az építési engedély megadására alkalmas módon meghatározza, bemutatja, szükség szerint műszaki számítással igazolja a korrekt elrendezést, megjelenést valamint az egyéb megoldásokat. A tervezési szint minimum követelménye: statikai méretezés és műszaki leírás gépészeti tervezés épületvillamossági tervezés (napelem elhelyezéséhez szükséges tervek tanulmányterv szerint) villámvédelmi tervezés tűzvédelmi tervezés talajmechanikai szakvélemény közlekedési tervek útcsatlakozásra és a belső úttervek teher forgalomra A fentieken kívül szükséges kiegészítő tervezés lehet: Környezetvédelmi terv (technológia függvénye) Technológiai tervek A tervezett raktár csarnok(ok) építési alapinformációi: funkció: konzervipari göngyöleg magasság: belső (rakodási) magasság 9 m burkolat: sík beton, ipari padló, gépi tisztításhoz Padló teherbírás: 6 t/ m², targonca forgalom szerkezet: acél tartó, szendvics panel lemez borítás, minimum 5 cm hőszigetelés megközelítés: kamionnal rakodótér: a targonca fordulás figyelembevételével 5 m rakodási terület, 4,50 m magasságú előtetővel, burkolat a raktárral azonos, szélesség: raklap méret és közlekedő biztosításával, legalább 30 m, lehet két hajós is (alátámasztás középen) hossz: adottságnak megfelelően rámpa: (opcionális) 1 db rámpa normál méret (1,20 rakodási magasság) ajtó: szekcionált automata kapuk, 3,3 m magas és 4 m széles, raktáranként 4 db, rovarcsapda, csak belülről nyitható (vagyonvédelem) ablak: bevilágítás, lehetőleg nyitható, tetősíkban is egyebek: szekcionált rakodás (felfestés) világítás a rakodóra is 220-as csatlakozás kívülre (kapuk mellé)

3 rakodás csak gázos targoncával (6 m em. mag.) más nem közlekedhet belül a rakodást a faltól 50 cm-re lehet megkezdeni szociális blokk csak raktáron kívül, de személyi ajtó kell a raktárba jutáshoz A tervezési szakaszban ajánlatkérő megadja a szükséges csarnok(ok) további építési alapinformációit. Az Ajánlattevő az építési engedélyezési tervdokumentáció készítése során egyeztet az illetékes szakhatóságokkal, és az érdekelt közmű-szolgáltatókkal. 3. Előzetes irányelvek Ajánlatkérői szempontból: A terveket úgy kell elkészíteni, hogy az építés idegen területet ne érintsen Geodéziai felmérést és állapottervet is kell készíteni. A meglévő közművek állapotát tervezői szakvéleményben kell rögzíteni. A meglévő burkolatok felhasználhatóságának ellenőrzése mellet azok megtartásával kell számolni. A végleges tanulmánytervet egyeztetni kell az érintett közművek tulajdonosaival, kezelőivel (pl.: Bácsvíz Zrt., Tigáz Zrt., KÖVA-KOM NpZrt., EDF DÉMÁSZ Zrt. PR Telecom, stb.) Gépjármű parkolóhelyek telken belül kerülnek kialakításra. Az engedélyezési terv ütemezése is szükséges lehet az esetleges több lépcsőben történő megvalósításhoz. Az út- és parkoló építéssel nem érintett területekre vonatkozóan kertészeti terv szükséges. A kiültetendő növényfajok vonatkozásában tekintettel kell lenni a terület jelenlegi növényállományára, és a természeti, táji és éghajlati adottságokra. Megújuló energia lehetőségével számolni kell (elsődlegesen napenergia, napelem amely háromfázisú fogyasztói csatlakozás és legfeljebb 50 kva-ig termelő rendszer) Kommunikációs csatlakozást meg kell tervezni (telefon, internet, kábel tv ) A terveknek közúti közlekedési szempontból az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie: a tanulmánytervnek meg kell felelnie a jelenleg hatályos útügyi előírásoknak, szabványoknak és a vonatkozó jogszabályoknak a gépjármű behajtási lehetőségét biztosítani kell biztosítani kell legalább a részleges akadálymentes (lépcső nem lehet) közlekedést a területen a tervekben szereplő közúti csatlakozási koncepciót jóvá kell hagynia a sz. út kezelőjének (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága) 4. Az ajánlati ár: A kért ellenszolgáltatási összeget (árajánlatot) a meghatározott feladatok ellátására külön, azaz külön a tanulmányterv és külön engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére nettó összeg, bruttó összeg megjelölésével kérjük megadni a mellékelt ajánlati lap kitöltésével. Figyelembe kell venni, hogy a tényleges tervezendő m² változhat és ajánlatkérőnek el kell fogadnia a változás arányában az ellenszolgáltatás díjának változását. A változás az ajánlati ár és a 3000 m² tervezett csarnok matematikai arányosításával számítandó. 5. A teljesítés határideje: a tanulmányterv elkészítésének határideje: szerződés kötéstől számított 30 nap. engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje a tanulmányterv írásos továbbtervezési engedélyének átvételétől számított 30 nap. 6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A szolgáltatás ellenértékét az Ajánlatkérő finanszírozza. Előleg fizetésére nincs lehetőség, az ellenszolgáltatás összegének átutalása a feladat részek (tanulmányterv, engedélyezési terv) igazolt teljesítése, azaz az Ajánlatkérő általi elfogadása és az ennek alapján kiállított számla átvételét követő 8 napon belül történik. A kifizetések pénzneme magyar forint. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatfizetést vállal.

4 7. Az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg. 8. Összeférhetetlenség, üzleti titok, felelősség: a) A beszerzési eljárásban nem vehet részt az, akinek személyével szemben a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalomnak megfelelő összeférhetetlenségi, kizáró ok áll fenn. b) A beszerzési eljárásban résztvevők kötelezettsége, hogy a beszerzési eljárással kapcsolatban tudomásukra jutott, jogszabályokban meghatározott, közérdekű nyilvános adatnak nem minősülő adatot üzleti titokként kezeljék, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására ne hozzák. 9. A szerződés meghatározása Vállalkozási szerződés Nagykőrös 1112 hrsz-ú ipartelep megjelölésű teljes ingatlanra vonatkozó tanulmányterv készítése logisztikai telephely kialakításához, és ~ 3000 m² raktárépület(ek) szociális kiszolgáló résszel együtt értendő engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a kapcsolódó szakági tervekkel együtt. 10. Az ajánlattételi határidő március óra 11. Egyéb információk Ajánlatkérőt nem terheli szerződéskötési kötelezettség! Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak feladatonként köt megbízási szerződést, illetve, hogy a feladatrész bármelyikének lezárása után a továbbterveztetéstől elállhat. Az ajánlat(ok) elbírálása 8 munkanapon belül megtörténik, és az ajánlattevőket a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a pályázat elbírálásáról. Az ajánlat összeállításához szükséges további információ kérés elsődlegesen írásban vagy munkaidőben a telefonszámon vagy a vagy a címen lehetséges. A teljesítés során Ajánlattevő késedelmes teljesítése esetén ,- Ft+ÁFA/nap mértékű kötbért tartozik megfizetni, amely a végszámla összegéből levonható. Ajánlattevő tevékenységének végzése kapcsán az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból történő hibás teljesítése után a kötbér mértéke ,- Ft/alkalom a hiba mértékétől függetlenül. A hibás teljesítés megállapítására az Ajánlatkérő jogosult, amelyet írásban köteles megindokolni. Az ajánlat benyújtásának nyelve, címe, határideje: Az árajánlatokat magyarul, lezárt borítékban, sértetlenül Nagykőrös Város Önkormányzat címére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. I. em. 25. szoba) közvetlenül, vagy postai úton, hivatalos, cégszerű aláírással ellátva, 1 példányban március óráig kell részünkre megküldeni. A borítékra kérjük ráírni ÁRAJÁNLAT Nagykőrös 1112 hrsz-ú ipartelep tervezés, március óráig FELBONTANI TILOS!

5 AJÁNLATI LAP engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a kapcsolódó szakági tervekkel együtt Cég név: Székhely: Tel.: Fax: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó tel.: Ajánlati Ár ssz. Munka megnevezése Nettó ár (Ft) 1. Bruttó ár (Ft) 2. tanulmányterv készítése engedélyezési tervdokumentáció elkészítése A pályázati kiírásban foglaltakat megértettem, nyertes pályázat esetén azokat magamra nézve kötelezően teljesítem, elfogadom. Kelt,, cégszerű aláírás

6 NYILATKOZAT PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGRÓL engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a kapcsolódó szakági tervekkel együtt Ajánlatkérő: Nagykőrös Város Önkormányzat 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. A nyilatkozattevő cég neve:.. székhelye:.. az eljárásban betöltött szerepe Ajánlattevő Alulírott.., mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti beszerzési eljárás során kijelentem, hogy Nagykőrös Város Önkormányzatával, intézményeivel, illetve a KÖVA-KOM NpZrt.-vel szemben nem áll fent köztartozásom/tartozásom. A tárgyi beszerzési eljárásban használt, érvényes bankszámla számom Pénzintézet neve: Pénzintézet székhelye: Bankszámla szám: Bankszámlanyitás dátuma:...,. év... hó... nap. cégszerű aláírás

7 NYILATKOZAT SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a kapcsolódó szakági tervekkel együtt Ajánlatkérő: Nagykőrös Város Önkormányzat 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. A nyilatkozattevő cég neve:.. székhelye:. az eljárásban betöltött szerepe Ajánlattevő Alulírott.., mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a beszerzési eljárás során kijelentem, hogy tárgyi feladat ellátásához szükséges technológiai és technikai feltételekkel rendelkezem, illetve rendelkezni fogok, továbbá azok a teljesítés időtartalma alatt rendelkezésre állnak....,. év... hó... nap. cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben