KÉ PZÉ S E INK. 2 Doktori Is kola. 9 Alaps zak. 6 Mes ters zak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉ PZÉ S E INK. 2 Doktori Is kola. 9 Alaps zak. 6 Mes ters zak"

Átírás

1

2 TANS ZÉ KE K A KARON Ábrázoló Geometriai Tans zék Alkalmazott Informatikai Tans zék Általános Informatikai Tans zék Alkalmazott Matematikai Tans zék Analízis Tans zék Anyagmozgatás i és Logis ztikai Tans zék Áramlás - és Hőtechnikai Gépek Tans zéke Automatizálás i és Kommunikáció-technológiai Ts z. Elektrotechnikai-Elektronikai Tans zék Fizikai Tans zék Gép- és Terméktervezés i Tans zék Gépgyártás technológiai Tans zék Mechanikai Tans zék Mechanikai-Technológiai Tans zék Robert B os ch Mechatronikai Tans zék S zers zámgépek Tans zéke Vegyipari Gépek Tans zéke

3 KÉ PZÉ S E INK 9 Alaps zak 6 Mes ters zak 2 Doktori Is kola

4 2013 ŐS ZÉ N INDÍTANI KÍVÁNT ALAPS ZAKOK Finanszírozás Képzési idő Energetikai mérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Gazdaságinformatikus alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Gépészmérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Mérnök informatikus alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Műszaki menedzser alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Programtervező informatikus alapszak (BSc) NÁ és NK 6 félév Villamosmérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Alapképzési szak megnevezése

5 2013 ŐS ZÉ N INDÍTANI KÍVÁNT ME S TE RS ZAKOK Mesterszak megnevezése Finanszírozás Képzési idő NÁ és NK 4 félév Logisztikai mérnöki MSc NÁ és NK, LK 4 félév Mérnök informatikus MSc NÁ és NK 4 félév Mechatronikai mérnöki MSc NÁ és NK 4 félév NÁ és NK, LK 4 félév Gépészmérnöki MSc Villamosmérnöki MSc

6 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) 1. Tartósság növelésére kifejlesztett megmunkálási technológia Ft+ÁFA 2. Termékminősítési módszer Ft+ÁFA 3. Porszívó ventilátor és injektoros elszívó fejlesztése Ft+ÁFA 4. Hálózatszerű mechatronikai gyártó-, szerelő- és szolgáltató rendszerek fejlesztése Ft+ÁFA 5. Mechatronikai termékeket gyártó vállalatok meglévő logisztikai rendszerének értékelése, újraszervezése, új rendszerek tervezése Ft+ÁFA 6. A Hűtőszekrény Gyár, azok üzemei részére kifejlesztett minőségbiztosítást támogató (selejt okok csökkentését célzó) számítógépes alkalmazás továbbfejlesztése és egységesítése Ft+ÁFA 7. Energetika Ft+ÁFA Ft+ÁFA ÖSSZESEN

7 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) TARTÓS S ÁG NÖVE LÉ S É RE KIFE JLE S ZTE TT ME GMUNKÁLÁS I TE CHNOLÓGIA Fireplace Kft. Kutatási cél: Hegesztett kandallók vizsgálata, számítógépes szimulációja repedéselkerülés céljából u Michelin Hungária Kft. Kutatási cél: Gumi extrudátum és a készítéséhez használt vonóléc mechanikai viszonyainak numerikus vizsgálata u CORWE LD Kutató, Fejles ztő, S zolgáltató, Gyártó, Keres kedelmi és Fővállalkozó Kft. Kutatási cél: Hagyományos erőmű állapotfelmérésének támogatása mechanikai vizsgálatokkal u DIRE CT-LINE Nemes acél Kft. Kutatási cél: Kemény felülettel rendelkező alkatrészek gyártástechnológiájának fejlesztése u E XIR Hungary Ipari és Keres kedelmi Zrt. Kutatási cél: Keménymegmunkálási technológia fejlesztése az E XIR Hungary Zrt. termelési tevékenységéhez kapcsolódóan u E XIR Hungary Ipari és Keres kedelmi Zrt. Kutatási cél: Hatékonyságnövelés edzett acélok megmunkálásához kapcsolódóan

8 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) TE RMÉ KMINŐS ÍTÉ S I MÓDS ZE R A Fireplace Gyártó és Keres kedelmi Kft. Kutatási cél: A Fireplace Gyártó- és Kereskedelmi Kft. termékstruktúrájának piacorientált fejlesztése, új piacokra történő belépéshez szükséges termékfejlesztési javaslatok kidolgozása u E lectrolux Lehel Kft. Kutatási cél: Hűtőszekrény testek tervezésének és építésének fejlesztése új elveken alapuló tervezésmódszertan alkalmazásával u E lectrolux Lehel Kft. Kutatási cél: Fagyasztóláda tető hő-rugalmassági deformációjának csökkentése, illetve hűtőszekrények habosított szekrénytestének stabilitás javítása

9 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) PORS ZÍVÓ VE NTILÁTOR É S INJE KTOROS E LS ZÍVÓ FE JLE S ZTÉ S E E lectrolux Lehel Kft., Pors zívógyár Kutatási cél: Porszívó villamos motor ventilátor aggregát fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Pors zívógyár Kutatási cél: Porszívó ventilátor járókerék és vezetőkerék analízise; Porszívó ventilátorban kialakuló áramlás modellezésének folytatása az Ansys-Fluent szoftver segítségével u GRE S CO Zrt. Kutatási cél: A GRE S CO Zrt. által működtetett Gresham-palotában a konyhai és generátor kipufogó szagok, gázok terjedésének a megszüntetésére szolgáló légtechnikai rendszer fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóláda Gyár Kutatási cél: Hűtőszekrény, hűtőláda és két hőterű hűtőszekrények hőtechnikai modelljének kidolgozása és alkalmazása energetikai hatásfok javítására u S ZATE V Fehérjefeldolgozó-, Takarmánygyártó és Közs zolgálati Zrt. Kutatási cél: E nergiafelhasználás racionalizálási lehetőségeinek feltárása a S ZATE V Zrt. technológiai folyamataihoz kapcsolódóan u S zékes fehérvári Fűtőerőmű Kft. Kutatási cél: Hőtároló egységgel bővített fűtőmű kapcsolási és hőellátási menetrendjének kidolgozása téli és nyári üzemmenetek esetére

10 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) HÁLÓZATS ZE RŰ ME CHATRONIKAI GYÁRTÓ-, S ZE RE LŐ- É S S ZOLGÁLTATÓ RE NDS ZE RE K FE JLE S ZTÉ S E A É MÁS Z Nyrt. Kutatás cél: a magyar liberalizált energia piacon való villamos energia igény előrejelzés és a beszerzés logisztikai folyamatainak tervezése, optimalizálása Mechatronikai termékeket gyártó vállalatok meglévő logisztikai rendszerének értékelése, újraszervezése, új rendszerek tervezése u Holcim Hungária Zrt. Hejőcs abai Cementgyár Kutatási cél: S zállítószalag rendszerek üzembiztonságának növelését célzó vizsgálatok és tűzvédelmi kutatások végzése, új megoldású jelző-reteszelő rendszer kidolgozása

11 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) ME CHATRONIKAI TE RMÉ KE KE T GYÁRTÓ VÁLLALATOK ME GLÉ VŐ LOGIS ZTIKAI RE NDS ZE RÉ NE K É RTÉ KE LÉ S E, ÚJRAS ZE RVE ZÉ S E, ÚJ RE NDS ZE RE K TE RVE ZÉ S E A B ORS OD VOLÁN S zemélys zállítás i Zrt. Kutatási cél: A GALILE O műholdas navigációs rendszer implementálhatóságának vizsgálata u Konecranes Ipari, Keres kedelmi és S zolgáltató Kft. Kutatási cél: Kutatási fejlesztési tevékenység ellátása daruk statikus és dinamikus igénybevételeinek meghatározása tárgyában u S anmina Magyarors zág E lektrotechnikai Rés zegys ég-gyártó Kft. Kutatási cél: A vállalat termelési logisztikai rendszerének fejlesztése, intenzifikálása u HAJDU Hajdús ági Ipari Zrt. Kutatási cél: Nagyméretű saját gyártású alkatrészek (főként forróvíztárolóknál alkalmazott tartályok) termelési logisztikai rendszerének fejlesztése, intenzifikálása

12 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) ME CHATRONIKAI TE RMÉ KE KE T GYÁRTÓ VÁLLALATOK ME GLÉ VŐ LOGIS ZTIKAI RE NDS ZE RÉ NE K É RTÉ KE LÉ S E, ÚJRAS ZE RVEZÉ S E, ÚJ RE NDS ZE RE K TE RVE ZÉ S E B ors od Volán S zemélys zállítás i Zrt. Kutatási cél: Logisztikai-, informatikai- és jármű diagnosztikai innovációs kutatások és fejlesztések végzése, különös tekintettel az üzemi körülmények között alkalmazott akkumulátor azonosítási, jármű távdiagnosztikai és Web alapú járatigénylési területekre u DIRE CT-LINE Nemes acél Kft. Kutatási cél: Alkalmazási területek feltárása u DRINKE R Kft. Kutatási cél: A Drinker Kft. elosztási logisztikai folyamatának optimalizálása statikus szimulációs modellek felhasználásával u Konecranes Kft. Kutatási cél: Híddaruk dinamikai jellemzőinek vizsgálata és modellezése különböző konstrukciós változatok esetében és termékfejlesztési feladatok elvégzése innovatív technológiákkal előállított gépelemek és integrált hardver-szoftver rendszerek esetében u DRINKE R Keres kedelmi Kft. Kutatási cél: A DRINKE R Kereskedelmi Kft. raktározási és palackozási folyamatainak intenzifikálása diszkrét eseményorientált szimulációs modellek alkalmazásával

13 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) A HŰTŐS ZE KRÉ NY GYÁR, AZOK ÜZE ME I RÉ S ZÉ RE KIFE JLE S ZTE TT MINŐS É GB IZTOS ÍTÁS T TÁMOGATÓ (S E LE JT OKOK CS ÖKKE NTÉ S É T CÉ LZÓ) S ZÁMÍTÓGÉ PE S ALKALMAZÁS TOVÁB B FE JLE S ZTÉ S E É S E GYS É GE S ÍTÉ S E A E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: A Hűtőszekrény Gyár, azok üzemei részére kifejlesztett minőségbiztosítást támogató (selejt okok csökkentését célzó) számítógépes alkalmazás továbbfejlesztése és egységesítése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Hűtőszekrény elpárologtató belsőkamrára történő ragasztási technológiájának vizsgálata illetve fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Habosított ajtó gyártásának logisztikával integrált termelésütemezését támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Hűtőszekrény elpárologtató belsőkamrára történő ragasztási technológiájának vizsgálata illetve fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Az E lectrolux Lehel Kft. Porszívógyár logisztikai és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

14 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) E NE RGE TIKA A É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: A villamos energia minőségének vizsgálata az É MÁS Z Hálózati Kft. területén kijelölt ipari parkok és villamos állomások csatlakozási pontjain u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: A villamos energia minőségének vizsgálata a S átoraljaújhely villamos energia ellátását biztosító villamos állomás 20/10kV-os csatlakozási pontjain u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Az É MÁS Z Hálózati Kft. területén ipari parkok részére szolgáltatott villamos energia minőségének vizsgálata, minősítési bizonylatok készítése u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Az É MÁS Z Hálózati Kft. területén Miskolc város 0, 4kV-os hálózatán a villamos energia minőségének vizsgálata, minősítési bizonylatok készítése

15 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) E NE RGE TIKA É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Áramváltók áttételi hibájának vizsgálata kis áramok tartományában u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Fogyasztásmérők fékmágneseinek átmágnesezési vizsgálata u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Mobil árnyékolás tervezése alállomási berendezések elektromágneses terének környezetvédelmi célból történő csökkentéséhez

16 ME CHATRONIKAI É S LOGIS ZTIKAI KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONT S TRATÉ GIAI CÉ LOK Az É s zak-magyarors zági régió ipar vállalataival közös en végzett kutatás ok s zámának jelentős növelés e. Mechatronika és a logis ztika jellegű gyakorlati problémák megoldás ára kutatócs oportok létrehozás a. Hazai és nemzetközi tudományos közéletben a jelenlét növelés e. Kutatás i potenciál növelés e fiatal kutatók alkalmazás ával. Kutatás i eredmények oktatás ba való beépítés ének intenzifikálás a.

17 A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONT FE LÉ PÍTÉ S É NE K IS ME RTE TÉ S E 4 TUDOMÁNYOS MŰHE LY Mechatronikai rends zerek és elemeinek kutatás a és fejles ztés e (vezetője: Dr. S zabó T amás) Logis ztikai rends zerek hatékonys ágnövelés i eljárás ainak, móds zereinek kutatás a (vezetője: Dr. Illés Béla) Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rends zerek megbízhatós ágának növelése a logisztikai és mechatronikai alkalmazásoknál (vezetője: Dr. Czap László) Innovatív megoldás ok a s zervezetek irányítás ában a vers enyképes s ég fokozás ára (vezetője: Dr. S zakály Dezső)

18 A 4. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONT FE LÉ PÍTÉ S É NE K IS ME RTE TÉ S E 7 Tudományos Műhely Innovatív anyagtechnológiák, s zámítógéppel s egített technológiai folyamattervezés és folyamatmodellezés (vezetője: Dr. T isza Miklós) B efejező precíziós megmunkálás ok kutatás a (vezetője Dr. Kundrák János) Gépés zeti és alternatív üzemanyag kutatás ok energetikai mérőcella, s zélcs atorna- és numerikus s zimuláció együttes alkalmazás ával (vezetője Dr. S zabó S zilárd) Innovatív gépés zeti termékfejles ztés (vezetője Dr. Kamondi László) Nemlineáris mechanikai jelens égek modellezés e és véges elemes s zimulációja (vezetője Dr. Bertóti Edgár) Féms zerkezetek optimális modellezés e, új algoritmus ok alkalmazás a (vezetője Dr. Jármai Károly) Innovatív környezetbarát technológiák fejles ztés e és az energiahatékonys ág növelés e a vegyiparban (vezetője Dr. S iménfalvi Z oltán)

19 A 3. É S 4. KK IPARI É S INTÉ ZMÉ NYI KAPCS OLATRE NDS ZE RE AE S -Tis za E rőmű Kft. Audi Hungaria Motor Kft. ÁTI Depo Zrt. B CS Hungary Kft. B os ch Rexroth Pneumatika Kft. B ors od Volán S zemélys zállítás Zrt. Claas Hungaria Kft. E lectrolux Lehel Kft. E LMŰ-É MÁS Z HOLCIM Hungária Zrt. Kite Zrt. Minerva-S oft Kft. Kolozs vári Műs zaki E gyetem B ME Műs zaki Mechanikai Tans zéke Debreceni E gyetem Matematikai Intézete Dortmundi Műs zaki E gyetem Anyagmozgatás i és Raktározás i Tans zéke Duis burg-e s s en E gyetem Mechatronikai Tans zéke J. S tefan Ins titute, Ljubljana, S zlovénia Magdeburgi Otto-von-Guericke E gyetem Magdeburgi E gyetem Fraunhofer Intézete MTA Atommagkutató Intézete S zimikron Kft. S zolnoki Főis kola

20 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Indítómotor kapcs oló mechanizmus ának fejles ztés e (3. KK, 1. TM) A Robert B os ch E nergy and B ody S ys tems Kft. és a Mis kolci E gyetem Robert B os ch Mechatronikai Tans zékének közös s zabadalmi bejelentés e

21 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Intelligens robottal kis zolgált automata palettázó rends zer (3. KK, 1. TM) A PLC-vel vezérelt elektropneumatikus munkadarab adagoló és golyós ors ós s zánrends zer együttműködik egy LR-Mate 200 ic Fanuc robottal

22 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL B els ő menetes felülettel rendelkező mechanizmus elemek kapcs olódó felületpárjának előállítás a numerikus móds zerekkel (3. KK, 1. TM) Kutatás i partner: S zimikron Kft.

23 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Anyagáramlás i rends zerek s zimulációs vizs gálati móds zerekkel történő modellezés i- értékelés i- és hatékonys ágnövelés i eljárás ainak kidolgozás a (3. KK, 2. TM) Logis ztikai laboratórium raktározás i rends zerének modellezés e Audi Hungaria Motor Kft. rugalmas gyártórends zerének s zimulációja

24 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Fényvezérelt komis s iózás i rends zer kialakítás a, működtetés i s tratégiáinak feltárás a (3. KK, 2. TM; 3. KK, 3. TM) Pick to Light komis s iózás High-tech logis ztikai laboratórium állványrends zere

25 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL GS M-alapú jármű távdiagnos ztikai rends zer fejles ztés e (3. KK 3. TM) Centraltelephely site Központi Diag. Sw. Mobile Mobil hálózat network CAN szűrő filter CAN CAN Diag. Diag. interfész interface Távoli telephely Remote site GPRS modem Internet Internet CAN CAN szűrő filter

26 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Hangvezérelt darurends zer fejles ztés e (3. KK, 2. TM; 3. KK, 3. TM) daru digitális jeltovábbítás vezeték nélküli kommunikációval OPC s zerver kliens PC HMI

27 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Öns zerveződő s zenzorhálózaton alapuló hőmérs éklet- és páratartalom mérőrends zer fejles ztés e (3. KK, 3. TM)

28 K+F+I B E VÉ TE LE K A KARON

29 KARI B E VÉ TE LE K S ZAKKÉ PZÉ S I HOZZÁJÁRULÁS OKB ÓL

30 K+F+I É S S ZAKKÉ PZÉ S I B E VÉ TE LE K ÖS S ZE S E N A KARON ( ) ,-Ft

31 A KAR IPARI PARTNE RE I É S TÁMOGATÓI Alcoa- Köfém Kft., Aprítógépgyár Rt., Arrk- Tech Kft., Audi Kft., BC- Ongromechanika, Betatherm Kft., BOISZ Kft., BorsodChem Rt., Bőcsi Sörgyár Rt., BP Magyarország Kft., Bunyik László, CAD+Inform Kft., Certa Kft., Chinoin Rt., Columbian Kft., DAM Energy Kft., Delco Remy Hungary Kft., Delphi Packard Kft., Diósgyőri Papírgyár Rt., Drótárúgyár Rt., Dunapack Rt. Nyíregyházi Papírgyára, Eastern Rt. Kaba, Electrolux Rt., ELME Kft., EMI- TÜV Bayern, ÉMÁSZ Rt. EXIR Hungary Rt., Fireplace Kft., Földes Vegyesipari Kft., FUBO Kft., FUX Rt., GB Trade Kft., General Electric Hungary Rt., Kisvárda, General Electric Hungary Rt., Ózd, Halbo mce Tervező és Fővállalkozó Kft., Herbolya- Fémmű Kft., Hidropress Kft., HOLCIM Hungária Rt., Invest Trade Kft., ITC AMT Kft., ITO Engineering Kft., Jabil Kft., Jost Hungária Kft., Kabai Cukorgyár Rt., Kelet- Vill Kft., Keszolg Kft., Kienle+Spiess Hungary Kft., Knorr- Bremse Kft., Kun- Metalokála Kft., Kunpetrol Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Mátra Cukor Rt., Mátrai Erőmű Rt., MÁV- Tiszavas Kft., META- ÉP Kft., MIHŐ Kft., Miskolci Vasipari. Rt., MIVÍZ Rt., MOL Rt., MOM Rt., National Instruments Kft., Netex Kft., Olympus Hungary Kft., Opel Hungary, Paksi Atomerőmű Rt., Pantel Technocom Kft., PETROLSZOLG Kft., Phoenix Mecano Kft., ROSTA- Szövet 99. Kft., RWE UMWELT Kft., Samsung Rt., SCADA Kft., Schindler Hungária Kft., Shinwa Magyarország Kft., Schneider Hungária Rt., SKF Kft., Somapack Kft., Spectris Kft., Synergon Rt., Szerencsi Cukorgyár Rt., Technoplast MCD Kft., TITÁSZ Rt., TVK MED, TVK Rt., Unilever Magyarország Kft., UNIROTA Kft., V.R.A.M. Távközlési Rt., VAMAV Rt., VARINEX Rt., Videoton Holding Rt., Visteon Hungary Kft., Weidner Kft., Westel Mobil Rt., ZF Hungária Kft.

32 MIS KOLCI E GYE TE M GÉ PÉ S ZMÉ RNÖKI É S INFORMATIKAI KAR Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

PIAC_13 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása program keretében támogatott pályázatok listája

PIAC_13 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása program keretében támogatott pályázatok listája 1. NETIS Informatikai Zrt. Special Performance Management rendszer kutatása és 53 582 868 63,90% 2. PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység a PannErgy Geotermikus

Részletesebben

Új lehetőségek kiváló alapok

Új lehetőségek kiváló alapok Új lehetőségek kiváló alapok Magyar sikertörténetek a 7. keretprogramból NIH Új lehetőségek kiváló alapok Magyar sikertörténetek a 7. keretprogramból 3 Köszöntő 5 FP7 részvételünk számokban 7 Magyar sikerek

Részletesebben

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006.

TERMELÉSMENEDZSMENT. Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára. Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár 2006. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Mezőtúr TERMELÉSMENEDZSMENT Oktatási segédlet a műszaki menedzser szak hallgatói számára Összeállította: Dr. Vermes Pál főiskolai tanár Mezőtúr 2006.

Részletesebben

Az ÉMI-TÜV SÜD csapata

Az ÉMI-TÜV SÜD csapata 2008/2 Minõségszabályozás a szolgáltató ágazatban A szolgáltatás értelmezése és minõségének biztosítása Minõsítéses mintavételi eljárások Az ISO 9000 szabványok és az egész vállalatra kiterjedõ menedzsment

Részletesebben

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek

Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek A számítógépes támogatás öröm 2. Gazdálkodó szervezetek működése, alrendszerek vagy mégsem? De hát mit csináljak Veled? Információgazdálkodás A szervezet és az IT viszonya dr. Raffai Mária Ph.D. raffai@rs1.sze.hu

Részletesebben

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á

Mi, az Otis Fel vo nó Kft. mun ka tár sai mindannyi an ma gun ké nak vall juk a vál la lat alap ve tő ér ték rend jét, me lyet az Otis fi lo zó fi á OTIS Felvonó Kft. 2. Elis ha Gra ves Otis egy egész ipar ág ki bon ta kozá sa előtt nyi tot ta meg a ka put, ami kor 1853- ban a New York ál lam be li Yon kers ben (USA) fel ta lál ta a biz ton sá gi fogókészüléket

Részletesebben

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai Magyarország 12 Az energiamegtakarítás új útjai 18 Rendszerintegrátor találkozó TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? 08 ügyvezetői üzenet 2 ügyvezetői üzenet 3 KEDVES OLVASÓ! Örömmel számolhatok be

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908

Elektrotechnika. 2 0 0 8 / 7-8 www.mee.hu. see it all. all the time. 101. évfolyam. A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 Elektrotechnika A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 see it all Áramvektor szabályozások all the time Turbógenerátorok üzemeltetése növelt hatásos teljesítményen a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola Járműtechnológia Tanszékének új épülete és eszközei

A Kecskeméti Főiskola Járműtechnológia Tanszékének új épülete és eszközei A Kecskeméti Főiskola Járműtechnológia Tanszékének új épülete és eszközei Az épületről A Kecskeméti Főiskola GAMF Kara az utóbbi időben számos beruházást hajtott végre, és ennek során nagy értékű berendezésekkel,

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban

kékvilág Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Fókuszban kékvilág 2013.4 Fókuszban Az idő Hogyan működnek az órák és mi közük van az egyezményes koordinált világidőhöz? Inspiráció Festo BionicOpter Újabb mérföldkő a bionika területén Iránytű Időnyerés Optimised

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Tartalom; Bevezető...2 Az innovációs folyamatok átértékelődése...2 Az 5. generációs innovációs folyamat...4 Az innovációs generációk egymásra épülése...5

Részletesebben

Ahol élni jó Budapest

Ahol élni jó Budapest Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült www.siemens.hu

Részletesebben

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû

2007/3. Hosszúhullámú rádiós távvezérlõ rendszer. 120/25 kv alállomási rekonstrukció. S700K váltóhajtómû Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2007/3 120/25 kv alállomási rekonstrukció

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI VIII. Évfolyam 4. szám - 2013. december Fenyvesi Csaba fenyvesic@npp.hu ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI Absztrakt Erőművi üzemviteli folyamat modellezése segítséget nyújt az üzemviteli

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban

Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

A TUDOMÁNY KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA A TÁRSADALMI GAZDASÁGI MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSÉBEN. Dr. habil. Nádasdi Ferenc, (CSc) 1

A TUDOMÁNY KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA A TÁRSADALMI GAZDASÁGI MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSÉBEN. Dr. habil. Nádasdi Ferenc, (CSc) 1 A TUDOMÁNY KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA A TÁRSADALMI GAZDASÁGI MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSÉBEN Dr. habil. Nádasdi Ferenc, (CSc) 1 Dr. Keszi Szeremlei Andrea, Ph.D. 2 ÖSSZEFOGLALÁS Az elmúlt negyedszázadban a világ sokat

Részletesebben

A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN

A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN A TELJES KÖLTSÉG KONCEPCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATI BESZERZÉSI GYAKORLATBAN Szabó Adél Anett 1, Dr. Bányainé dr. Tóth Ágota 2, Prof. Dr. Illés Béla 3 1 doktorandusz hallgató, 2 egyetemi docens témavezető,

Részletesebben