KÉ PZÉ S E INK. 2 Doktori Is kola. 9 Alaps zak. 6 Mes ters zak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉ PZÉ S E INK. 2 Doktori Is kola. 9 Alaps zak. 6 Mes ters zak"

Átírás

1

2 TANS ZÉ KE K A KARON Ábrázoló Geometriai Tans zék Alkalmazott Informatikai Tans zék Általános Informatikai Tans zék Alkalmazott Matematikai Tans zék Analízis Tans zék Anyagmozgatás i és Logis ztikai Tans zék Áramlás - és Hőtechnikai Gépek Tans zéke Automatizálás i és Kommunikáció-technológiai Ts z. Elektrotechnikai-Elektronikai Tans zék Fizikai Tans zék Gép- és Terméktervezés i Tans zék Gépgyártás technológiai Tans zék Mechanikai Tans zék Mechanikai-Technológiai Tans zék Robert B os ch Mechatronikai Tans zék S zers zámgépek Tans zéke Vegyipari Gépek Tans zéke

3 KÉ PZÉ S E INK 9 Alaps zak 6 Mes ters zak 2 Doktori Is kola

4 2013 ŐS ZÉ N INDÍTANI KÍVÁNT ALAPS ZAKOK Finanszírozás Képzési idő Energetikai mérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Gazdaságinformatikus alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Gépészmérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Mérnök informatikus alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Műszaki menedzser alapszak (BSc) NÁ és NK 7 félév Programtervező informatikus alapszak (BSc) NÁ és NK 6 félév Villamosmérnöki alapszak (BSc) NÁ és NK, LK 7 félév Alapképzési szak megnevezése

5 2013 ŐS ZÉ N INDÍTANI KÍVÁNT ME S TE RS ZAKOK Mesterszak megnevezése Finanszírozás Képzési idő NÁ és NK 4 félév Logisztikai mérnöki MSc NÁ és NK, LK 4 félév Mérnök informatikus MSc NÁ és NK 4 félév Mechatronikai mérnöki MSc NÁ és NK 4 félév NÁ és NK, LK 4 félév Gépészmérnöki MSc Villamosmérnöki MSc

6 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) 1. Tartósság növelésére kifejlesztett megmunkálási technológia Ft+ÁFA 2. Termékminősítési módszer Ft+ÁFA 3. Porszívó ventilátor és injektoros elszívó fejlesztése Ft+ÁFA 4. Hálózatszerű mechatronikai gyártó-, szerelő- és szolgáltató rendszerek fejlesztése Ft+ÁFA 5. Mechatronikai termékeket gyártó vállalatok meglévő logisztikai rendszerének értékelése, újraszervezése, új rendszerek tervezése Ft+ÁFA 6. A Hűtőszekrény Gyár, azok üzemei részére kifejlesztett minőségbiztosítást támogató (selejt okok csökkentését célzó) számítógépes alkalmazás továbbfejlesztése és egységesítése Ft+ÁFA 7. Energetika Ft+ÁFA Ft+ÁFA ÖSSZESEN

7 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) TARTÓS S ÁG NÖVE LÉ S É RE KIFE JLE S ZTE TT ME GMUNKÁLÁS I TE CHNOLÓGIA Fireplace Kft. Kutatási cél: Hegesztett kandallók vizsgálata, számítógépes szimulációja repedéselkerülés céljából u Michelin Hungária Kft. Kutatási cél: Gumi extrudátum és a készítéséhez használt vonóléc mechanikai viszonyainak numerikus vizsgálata u CORWE LD Kutató, Fejles ztő, S zolgáltató, Gyártó, Keres kedelmi és Fővállalkozó Kft. Kutatási cél: Hagyományos erőmű állapotfelmérésének támogatása mechanikai vizsgálatokkal u DIRE CT-LINE Nemes acél Kft. Kutatási cél: Kemény felülettel rendelkező alkatrészek gyártástechnológiájának fejlesztése u E XIR Hungary Ipari és Keres kedelmi Zrt. Kutatási cél: Keménymegmunkálási technológia fejlesztése az E XIR Hungary Zrt. termelési tevékenységéhez kapcsolódóan u E XIR Hungary Ipari és Keres kedelmi Zrt. Kutatási cél: Hatékonyságnövelés edzett acélok megmunkálásához kapcsolódóan

8 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) TE RMÉ KMINŐS ÍTÉ S I MÓDS ZE R A Fireplace Gyártó és Keres kedelmi Kft. Kutatási cél: A Fireplace Gyártó- és Kereskedelmi Kft. termékstruktúrájának piacorientált fejlesztése, új piacokra történő belépéshez szükséges termékfejlesztési javaslatok kidolgozása u E lectrolux Lehel Kft. Kutatási cél: Hűtőszekrény testek tervezésének és építésének fejlesztése új elveken alapuló tervezésmódszertan alkalmazásával u E lectrolux Lehel Kft. Kutatási cél: Fagyasztóláda tető hő-rugalmassági deformációjának csökkentése, illetve hűtőszekrények habosított szekrénytestének stabilitás javítása

9 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) PORS ZÍVÓ VE NTILÁTOR É S INJE KTOROS E LS ZÍVÓ FE JLE S ZTÉ S E E lectrolux Lehel Kft., Pors zívógyár Kutatási cél: Porszívó villamos motor ventilátor aggregát fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Pors zívógyár Kutatási cél: Porszívó ventilátor járókerék és vezetőkerék analízise; Porszívó ventilátorban kialakuló áramlás modellezésének folytatása az Ansys-Fluent szoftver segítségével u GRE S CO Zrt. Kutatási cél: A GRE S CO Zrt. által működtetett Gresham-palotában a konyhai és generátor kipufogó szagok, gázok terjedésének a megszüntetésére szolgáló légtechnikai rendszer fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóláda Gyár Kutatási cél: Hűtőszekrény, hűtőláda és két hőterű hűtőszekrények hőtechnikai modelljének kidolgozása és alkalmazása energetikai hatásfok javítására u S ZATE V Fehérjefeldolgozó-, Takarmánygyártó és Közs zolgálati Zrt. Kutatási cél: E nergiafelhasználás racionalizálási lehetőségeinek feltárása a S ZATE V Zrt. technológiai folyamataihoz kapcsolódóan u S zékes fehérvári Fűtőerőmű Kft. Kutatási cél: Hőtároló egységgel bővített fűtőmű kapcsolási és hőellátási menetrendjének kidolgozása téli és nyári üzemmenetek esetére

10 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) HÁLÓZATS ZE RŰ ME CHATRONIKAI GYÁRTÓ-, S ZE RE LŐ- É S S ZOLGÁLTATÓ RE NDS ZE RE K FE JLE S ZTÉ S E A É MÁS Z Nyrt. Kutatás cél: a magyar liberalizált energia piacon való villamos energia igény előrejelzés és a beszerzés logisztikai folyamatainak tervezése, optimalizálása Mechatronikai termékeket gyártó vállalatok meglévő logisztikai rendszerének értékelése, újraszervezése, új rendszerek tervezése u Holcim Hungária Zrt. Hejőcs abai Cementgyár Kutatási cél: S zállítószalag rendszerek üzembiztonságának növelését célzó vizsgálatok és tűzvédelmi kutatások végzése, új megoldású jelző-reteszelő rendszer kidolgozása

11 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) ME CHATRONIKAI TE RMÉ KE KE T GYÁRTÓ VÁLLALATOK ME GLÉ VŐ LOGIS ZTIKAI RE NDS ZE RÉ NE K É RTÉ KE LÉ S E, ÚJRAS ZE RVE ZÉ S E, ÚJ RE NDS ZE RE K TE RVE ZÉ S E A B ORS OD VOLÁN S zemélys zállítás i Zrt. Kutatási cél: A GALILE O műholdas navigációs rendszer implementálhatóságának vizsgálata u Konecranes Ipari, Keres kedelmi és S zolgáltató Kft. Kutatási cél: Kutatási fejlesztési tevékenység ellátása daruk statikus és dinamikus igénybevételeinek meghatározása tárgyában u S anmina Magyarors zág E lektrotechnikai Rés zegys ég-gyártó Kft. Kutatási cél: A vállalat termelési logisztikai rendszerének fejlesztése, intenzifikálása u HAJDU Hajdús ági Ipari Zrt. Kutatási cél: Nagyméretű saját gyártású alkatrészek (főként forróvíztárolóknál alkalmazott tartályok) termelési logisztikai rendszerének fejlesztése, intenzifikálása

12 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) ME CHATRONIKAI TE RMÉ KE KE T GYÁRTÓ VÁLLALATOK ME GLÉ VŐ LOGIS ZTIKAI RE NDS ZE RÉ NE K É RTÉ KE LÉ S E, ÚJRAS ZE RVEZÉ S E, ÚJ RE NDS ZE RE K TE RVE ZÉ S E B ors od Volán S zemélys zállítás i Zrt. Kutatási cél: Logisztikai-, informatikai- és jármű diagnosztikai innovációs kutatások és fejlesztések végzése, különös tekintettel az üzemi körülmények között alkalmazott akkumulátor azonosítási, jármű távdiagnosztikai és Web alapú járatigénylési területekre u DIRE CT-LINE Nemes acél Kft. Kutatási cél: Alkalmazási területek feltárása u DRINKE R Kft. Kutatási cél: A Drinker Kft. elosztási logisztikai folyamatának optimalizálása statikus szimulációs modellek felhasználásával u Konecranes Kft. Kutatási cél: Híddaruk dinamikai jellemzőinek vizsgálata és modellezése különböző konstrukciós változatok esetében és termékfejlesztési feladatok elvégzése innovatív technológiákkal előállított gépelemek és integrált hardver-szoftver rendszerek esetében u DRINKE R Keres kedelmi Kft. Kutatási cél: A DRINKE R Kereskedelmi Kft. raktározási és palackozási folyamatainak intenzifikálása diszkrét eseményorientált szimulációs modellek alkalmazásával

13 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) A HŰTŐS ZE KRÉ NY GYÁR, AZOK ÜZE ME I RÉ S ZÉ RE KIFE JLE S ZTE TT MINŐS É GB IZTOS ÍTÁS T TÁMOGATÓ (S E LE JT OKOK CS ÖKKE NTÉ S É T CÉ LZÓ) S ZÁMÍTÓGÉ PE S ALKALMAZÁS TOVÁB B FE JLE S ZTÉ S E É S E GYS É GE S ÍTÉ S E A E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: A Hűtőszekrény Gyár, azok üzemei részére kifejlesztett minőségbiztosítást támogató (selejt okok csökkentését célzó) számítógépes alkalmazás továbbfejlesztése és egységesítése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Hűtőszekrény elpárologtató belsőkamrára történő ragasztási technológiájának vizsgálata illetve fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Habosított ajtó gyártásának logisztikával integrált termelésütemezését támogató számítógépes alkalmazás kifejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Hűtőszekrény elpárologtató belsőkamrára történő ragasztási technológiájának vizsgálata illetve fejlesztése u E lectrolux Lehel Kft., Hűtős zekrény és Fagyas ztóládagyár Kutatási cél: Az E lectrolux Lehel Kft. Porszívógyár logisztikai és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

14 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) E NE RGE TIKA A É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: A villamos energia minőségének vizsgálata az É MÁS Z Hálózati Kft. területén kijelölt ipari parkok és villamos állomások csatlakozási pontjain u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: A villamos energia minőségének vizsgálata a S átoraljaújhely villamos energia ellátását biztosító villamos állomás 20/10kV-os csatlakozási pontjain u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Az É MÁS Z Hálózati Kft. területén ipari parkok részére szolgáltatott villamos energia minőségének vizsgálata, minősítési bizonylatok készítése u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Az É MÁS Z Hálózati Kft. területén Miskolc város 0, 4kV-os hálózatán a villamos energia minőségének vizsgálata, minősítési bizonylatok készítése

15 A KARON FUTOTT PROJE KTE K a GOP PÁLYÁZAT KE RE TÉ B E N ( ) E NE RGE TIKA É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Áramváltók áttételi hibájának vizsgálata kis áramok tartományában u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Fogyasztásmérők fékmágneseinek átmágnesezési vizsgálata u É MÁS Z Hálózati Kft. Kutatási cél: Mobil árnyékolás tervezése alállomási berendezések elektromágneses terének környezetvédelmi célból történő csökkentéséhez

16 ME CHATRONIKAI É S LOGIS ZTIKAI KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONT S TRATÉ GIAI CÉ LOK Az É s zak-magyarors zági régió ipar vállalataival közös en végzett kutatás ok s zámának jelentős növelés e. Mechatronika és a logis ztika jellegű gyakorlati problémák megoldás ára kutatócs oportok létrehozás a. Hazai és nemzetközi tudományos közéletben a jelenlét növelés e. Kutatás i potenciál növelés e fiatal kutatók alkalmazás ával. Kutatás i eredmények oktatás ba való beépítés ének intenzifikálás a.

17 A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONT FE LÉ PÍTÉ S É NE K IS ME RTE TÉ S E 4 TUDOMÁNYOS MŰHE LY Mechatronikai rends zerek és elemeinek kutatás a és fejles ztés e (vezetője: Dr. S zabó T amás) Logis ztikai rends zerek hatékonys ágnövelés i eljárás ainak, móds zereinek kutatás a (vezetője: Dr. Illés Béla) Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rends zerek megbízhatós ágának növelése a logisztikai és mechatronikai alkalmazásoknál (vezetője: Dr. Czap László) Innovatív megoldás ok a s zervezetek irányítás ában a vers enyképes s ég fokozás ára (vezetője: Dr. S zakály Dezső)

18 A 4. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONT FE LÉ PÍTÉ S É NE K IS ME RTE TÉ S E 7 Tudományos Műhely Innovatív anyagtechnológiák, s zámítógéppel s egített technológiai folyamattervezés és folyamatmodellezés (vezetője: Dr. T isza Miklós) B efejező precíziós megmunkálás ok kutatás a (vezetője Dr. Kundrák János) Gépés zeti és alternatív üzemanyag kutatás ok energetikai mérőcella, s zélcs atorna- és numerikus s zimuláció együttes alkalmazás ával (vezetője Dr. S zabó S zilárd) Innovatív gépés zeti termékfejles ztés (vezetője Dr. Kamondi László) Nemlineáris mechanikai jelens égek modellezés e és véges elemes s zimulációja (vezetője Dr. Bertóti Edgár) Féms zerkezetek optimális modellezés e, új algoritmus ok alkalmazás a (vezetője Dr. Jármai Károly) Innovatív környezetbarát technológiák fejles ztés e és az energiahatékonys ág növelés e a vegyiparban (vezetője Dr. S iménfalvi Z oltán)

19 A 3. É S 4. KK IPARI É S INTÉ ZMÉ NYI KAPCS OLATRE NDS ZE RE AE S -Tis za E rőmű Kft. Audi Hungaria Motor Kft. ÁTI Depo Zrt. B CS Hungary Kft. B os ch Rexroth Pneumatika Kft. B ors od Volán S zemélys zállítás Zrt. Claas Hungaria Kft. E lectrolux Lehel Kft. E LMŰ-É MÁS Z HOLCIM Hungária Zrt. Kite Zrt. Minerva-S oft Kft. Kolozs vári Műs zaki E gyetem B ME Műs zaki Mechanikai Tans zéke Debreceni E gyetem Matematikai Intézete Dortmundi Műs zaki E gyetem Anyagmozgatás i és Raktározás i Tans zéke Duis burg-e s s en E gyetem Mechatronikai Tans zéke J. S tefan Ins titute, Ljubljana, S zlovénia Magdeburgi Otto-von-Guericke E gyetem Magdeburgi E gyetem Fraunhofer Intézete MTA Atommagkutató Intézete S zimikron Kft. S zolnoki Főis kola

20 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Indítómotor kapcs oló mechanizmus ának fejles ztés e (3. KK, 1. TM) A Robert B os ch E nergy and B ody S ys tems Kft. és a Mis kolci E gyetem Robert B os ch Mechatronikai Tans zékének közös s zabadalmi bejelentés e

21 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Intelligens robottal kis zolgált automata palettázó rends zer (3. KK, 1. TM) A PLC-vel vezérelt elektropneumatikus munkadarab adagoló és golyós ors ós s zánrends zer együttműködik egy LR-Mate 200 ic Fanuc robottal

22 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL B els ő menetes felülettel rendelkező mechanizmus elemek kapcs olódó felületpárjának előállítás a numerikus móds zerekkel (3. KK, 1. TM) Kutatás i partner: S zimikron Kft.

23 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Anyagáramlás i rends zerek s zimulációs vizs gálati móds zerekkel történő modellezés i- értékelés i- és hatékonys ágnövelés i eljárás ainak kidolgozás a (3. KK, 2. TM) Logis ztikai laboratórium raktározás i rends zerének modellezés e Audi Hungaria Motor Kft. rugalmas gyártórends zerének s zimulációja

24 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Fényvezérelt komis s iózás i rends zer kialakítás a, működtetés i s tratégiáinak feltárás a (3. KK, 2. TM; 3. KK, 3. TM) Pick to Light komis s iózás High-tech logis ztikai laboratórium állványrends zere

25 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL GS M-alapú jármű távdiagnos ztikai rends zer fejles ztés e (3. KK 3. TM) Centraltelephely site Központi Diag. Sw. Mobile Mobil hálózat network CAN szűrő filter CAN CAN Diag. Diag. interfész interface Távoli telephely Remote site GPRS modem Internet Internet CAN CAN szűrő filter

26 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Hangvezérelt darurends zer fejles ztés e (3. KK, 2. TM; 3. KK, 3. TM) daru digitális jeltovábbítás vezeték nélküli kommunikációval OPC s zerver kliens PC HMI

27 NÉ HÁNY E RE DMÉ NY A 3. KIVÁLÓS ÁGI KÖZPONTB ÓL Öns zerveződő s zenzorhálózaton alapuló hőmérs éklet- és páratartalom mérőrends zer fejles ztés e (3. KK, 3. TM)

28 K+F+I B E VÉ TE LE K A KARON

29 KARI B E VÉ TE LE K S ZAKKÉ PZÉ S I HOZZÁJÁRULÁS OKB ÓL

30 K+F+I É S S ZAKKÉ PZÉ S I B E VÉ TE LE K ÖS S ZE S E N A KARON ( ) ,-Ft

31 A KAR IPARI PARTNE RE I É S TÁMOGATÓI Alcoa- Köfém Kft., Aprítógépgyár Rt., Arrk- Tech Kft., Audi Kft., BC- Ongromechanika, Betatherm Kft., BOISZ Kft., BorsodChem Rt., Bőcsi Sörgyár Rt., BP Magyarország Kft., Bunyik László, CAD+Inform Kft., Certa Kft., Chinoin Rt., Columbian Kft., DAM Energy Kft., Delco Remy Hungary Kft., Delphi Packard Kft., Diósgyőri Papírgyár Rt., Drótárúgyár Rt., Dunapack Rt. Nyíregyházi Papírgyára, Eastern Rt. Kaba, Electrolux Rt., ELME Kft., EMI- TÜV Bayern, ÉMÁSZ Rt. EXIR Hungary Rt., Fireplace Kft., Földes Vegyesipari Kft., FUBO Kft., FUX Rt., GB Trade Kft., General Electric Hungary Rt., Kisvárda, General Electric Hungary Rt., Ózd, Halbo mce Tervező és Fővállalkozó Kft., Herbolya- Fémmű Kft., Hidropress Kft., HOLCIM Hungária Rt., Invest Trade Kft., ITC AMT Kft., ITO Engineering Kft., Jabil Kft., Jost Hungária Kft., Kabai Cukorgyár Rt., Kelet- Vill Kft., Keszolg Kft., Kienle+Spiess Hungary Kft., Knorr- Bremse Kft., Kun- Metalokála Kft., Kunpetrol Kft., Lear Corporation Hungary Kft., Mátra Cukor Rt., Mátrai Erőmű Rt., MÁV- Tiszavas Kft., META- ÉP Kft., MIHŐ Kft., Miskolci Vasipari. Rt., MIVÍZ Rt., MOL Rt., MOM Rt., National Instruments Kft., Netex Kft., Olympus Hungary Kft., Opel Hungary, Paksi Atomerőmű Rt., Pantel Technocom Kft., PETROLSZOLG Kft., Phoenix Mecano Kft., ROSTA- Szövet 99. Kft., RWE UMWELT Kft., Samsung Rt., SCADA Kft., Schindler Hungária Kft., Shinwa Magyarország Kft., Schneider Hungária Rt., SKF Kft., Somapack Kft., Spectris Kft., Synergon Rt., Szerencsi Cukorgyár Rt., Technoplast MCD Kft., TITÁSZ Rt., TVK MED, TVK Rt., Unilever Magyarország Kft., UNIROTA Kft., V.R.A.M. Távközlési Rt., VAMAV Rt., VARINEX Rt., Videoton Holding Rt., Visteon Hungary Kft., Weidner Kft., Westel Mobil Rt., ZF Hungária Kft.

32 MIS KOLCI E GYE TE M GÉ PÉ S ZMÉ RNÖKI É S INFORMATIKAI KAR Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Prof. Dr. Illés Béla dékán, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolc, 2012.06.05. Prezentáció felépítése Kiválósági

Részletesebben

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont záró szakmai beszámoló 2005-2008 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vállalt feladatok... 3 Intelligens építőelemek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása

MISKOLCI EGYETEM. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása 1 fólia A MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása A Logisztikai rendszerek 1 c. tantárgy követelménye 2 fólia Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Tanszékvezető: Tanszékvezető

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode Alkalmazottak száma szerinti rangsor (ezer fő) 1. Magyar Posta Zrt. 32,3 2. Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.* 28,6 3. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 17,1 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13,6 5.

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

Jelentősebb ipari ipari ka k pcsola pcsola o t k Győr Kazincbarcika Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Ózd Hódmezővásárhely Sátoraljaújhely

Jelentősebb ipari ipari ka k pcsola pcsola o t k Győr Kazincbarcika Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Ózd Hódmezővásárhely Sátoraljaújhely Műszaki Anyagtudományi Kar képzések ése 2009 februárjában ME Műszaki Anyagtudományi Kar 1 Jelentősebb ipari kapcsolatok Audi Hungária Motor Kft., Győr AES Borsodi Energetika Kft., Kazincbarcika Alcoa Köfém

Részletesebben

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Dr. Erdélyi János adjunktus Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 2% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Az előadás vázlata 2 A ME-n folyó villamos (erősáramú) szakember-képzés bemutatása Szervezeti felépítés Az oktatás szerkezete

Részletesebben

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén)

Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) Egyetemi szintű Műszaki informatikai szak nappali tagozat (GEMI) (A képzés közös része, szakirányválasztás az 5. félév végén) GEIAK201N 1 Műszaki kommunikáció 2 2 V 5 - RENNN301N 1 Közismereti 1. 2 0 V

Részletesebben

Jabil C. Mo. Kft. Tiszaújvárosi gyáregység villamos kivitelezési és karbantartási munkái (JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.)

Jabil C. Mo. Kft. Tiszaújvárosi gyáregység villamos kivitelezési és karbantartási munkái (JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.) Ipari üzemek, csarnokok villamos infrastruktúrájának kiépítése Jabil C. Mo. Kft. Tiszaújvárosi gyáregység villamos kivitelezési és karbantartási munkái (JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.) Kis-, közép- és

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alapítás: 2007. Korábban: Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék Indulási létszám: 8 fő (7+0,4+06) Jelenleg a Tanszék személyi állománya: 10 fő 8 fő oktató, 1 adminisztrátor, 1 labormérnök

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása

MISKOLCI EGYETEM. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása A MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása Az Anyagmozgatás és gépei c. tantárgy követelménye Anyagmozgatás fejlődésének története súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek);

Részletesebben

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató INFOWARE Zrt.

ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató  INFOWARE Zrt. ÜDVÖZÖLÖM A MAGEOSZ Elnökségét INFOWARE tagfelvételi bemutató www.infoware.hu INFOWARE Zrt. office@infoware.hu 1 INFOWARE Zrt. Cégismertető - 2016. Tartalom információ és szakértelem ok i helyzet Termékek

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

II. számok tükrében. MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE INFORMÁCIÓ 2010 www.uni-miskolc.hu/allasborze

II. számok tükrében. MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE INFORMÁCIÓ 2010 www.uni-miskolc.hu/allasborze II. számok tükrében 13 www.uni-miskolc.hu/allasborze II. számok tükrében tartalom 5. 6. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 17. 18. 19. 21. 23. 24. I. Bevezető II. Számok tükrében III. Általános

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TNASZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2013.03.28 Tartalom Denzero

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

Műszaki Informatikai Kar: Oktató-Kutató-Fejlesztő Központ a Pannon Egyetemen

Műszaki Informatikai Kar: Oktató-Kutató-Fejlesztő Központ a Pannon Egyetemen Műszaki Informatikai Kar: Oktató-Kutató-Fejlesztő Központ a Pannon Egyetemen Dr. Friedler Ferenc dékán Veszprém, 2006. május 31. Tartalom Pannon Egyetem története Kar mint szervezet Kar tevékenysége: K+O+F

Részletesebben

Lehetőségek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iparfejlesztés támogatására

Lehetőségek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iparfejlesztés támogatására Miskolc Egyetemváros 2015 - A Miskolci Egyetem és Miskolc város összehangolt tudástranszfer és innovációs szolgáltatás fejlesztése és fenntartható partnerség kiépítése stratégiai gazdasági szereprői bevonásával

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves Jelentés 2008 MLR-RET Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont 2008 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Az

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG)

Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) Főiskolai szintű Gépészmérnöki szak nappali tagozat (GEFG) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) AKFKT212N 1 Általános kémia 3 2 V 4 - METES001GE1 1 Testnevelés I. 0 2 A 0 - MEIOKGEF1

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat

Európa szívében. Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat. Fejlett vasúti hálózat üdvözöljük! Európa szívében Három ország szomszédságában Az M3-as, M30-as autópálya révén az európai autópályahálózat része Fejlett vasúti hálózat E75 GYŐR E71 BUDAPEST M1 M7 M6 E75 M5 E71 SK M3 MISKOLC

Részletesebben

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves Jelentés 2007 MLR-RET Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont 2007 1 KÜLDETÉS-NYILATKOZAT

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fejlődési tendenciák a logisztikában 105. lecke A fejlődési tendenciákat

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Éves Jelentés. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont MLR-RET

Éves Jelentés. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont MLR-RET Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves Jelentés 25 MLR-RET Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont 25 Küldetés Küldetés Az MLR-RET

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Lévai András életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei Dr. ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1/16 Életútja Született: 1908. december 22. Oravicán (Erdély) Középiskola:

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

Haddad Richárd RENEXPO 2011

Haddad Richárd RENEXPO 2011 Okos mérési alapismeretek Haddad Richárd RENEXPO 2011 Budapest 2011. május 6. Témakörök Háttér információk Motivációk, célok, törvények Méréstechnikai különbségek a hagyományos és okos mérésben Kommunikációs

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN

DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0006 DUÁLIS KÉPZÉS(EK) INDÍTÁSA AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁN Dr. Bíró István ELŐZMÉNYEK A Mérnöki Kar 2014 decemberében pályázatot nyújtott be a fenntartóhoz duális képzés indítására

Részletesebben

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN DR. KVASZNICZA ZOLTÁN A MŰSZAKI INFORMATIKA ÉS VILLAMOS INTÉZET BEMUTATÁSA PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉS PTE PMMIK NYÍLT NAP 2013.05.14 Műszaki Informatika és Villamos Intézet Intézetigazgató:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Megyei Jogú Város Debreceni Egyetem Műszaki Kar MEGHÍVÓ október én. közösen rendezi meg az

Debreceni Egyetem Debrecen Megyei Jogú Város Debreceni Egyetem Műszaki Kar MEGHÍVÓ október én. közösen rendezi meg az MEGHÍVÓ A Debreceni Egyetem Műszaki Kara, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 13-14-én közösen rendezi meg az Az Ipar napjai Debrecenben c. rendezvényét a Debreceni Egyetem

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI REGIONÁLIS ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TUDÁSKÖZPONT

DUNAÚJVÁROSI REGIONÁLIS ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TUDÁSKÖZPONT DUNAÚJVÁROSI REGIONÁLIS ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TUDÁSKÖZPONT Ikt.: 128-DRTT/2007 Irt.: 2007/10/8 Dunaújváros, 2007. október 29. N:\- DURATT\DRTT K-F-beszámoló\071105 MUNKAcsomag\DURATT Szakmai-Beszámoló

Részletesebben

Matematika és Számítástudomány Tanszék

Matematika és Számítástudomány Tanszék Matematika és Számítástudomány Tanszék Műszaki Tudományi Kar Matematika és Számítástudomány Tanszék Tanszékvezető: Dr. Horváth Zoltán Beosztás: Főiskolai tanár Elérhetőség: Telefon: (96)/503-647 E-mail:

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Abonyi J., Árva P., Chován T., Feil B., Nagy L., Németh S., Szeifert F., Balaskó B., Kenesei T., Pach F., P., Varga T.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes BME Gépészmérnöki Kar 2017. január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes Kihívás Lehetőség Felelősség Megítélésünk a munkaadóknál Átlagkeresetek végzettség szerint Megéri a magasabb képzettség

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok)

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok) es Építőmérnök 2000 kiegészítő képzés, Levelező tagozat 1L-0EM-2004 4 250,- Ft 1L-0EM-2005 4 750,- Ft 1L-0EM-2006 4 650,- Ft 1L-0EM-2007 4 750,- Ft 1L-0EM-2008 5 000,- Ft 1L-0EM-2009 5 500,- Ft 1L-0EM-2010

Részletesebben

Korszakváltás az energiahatékonyságban: források, szabályozások, lehetőségek Az épületautomatika és energiamenedzsment, mint lehetséges válasz

Korszakváltás az energiahatékonyságban: források, szabályozások, lehetőségek Az épületautomatika és energiamenedzsment, mint lehetséges válasz Üdvözöljük! Korszakváltás az energiahatékonyságban: források, szabályozások, lehetőségek Az épületautomatika és energiamenedzsment, mint lehetséges válasz 1974: Elektromos Szövetkezet (ELSZÖV) Automatika

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium // OKJ: Elektronikai technikus szakképesítés. 1 rész 090006 090006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 2014.05.13 2014.06.11 2014.06.12 Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése VIZSGAREND A vizsgaszervező

Részletesebben

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen 1,2 1:, Neumann János Informatikai Kar, Élettani Szabályozások Csoport 2: Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék MTA Statisztikai Tudományos

Részletesebben

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása Szeifert Ferenc Veszprémi Egyetem, Folyamatmérnöki Tanszék Veszprém, 2006. január Elzmény projektek: Projektek Vegyipari

Részletesebben

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok!

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok! Lorem ipsum dolor sit amet Szép napot kívánok! 1 Energetikai korszerűsítések önkormányzati és vállalati környezetben Előadó: Arányi István UFS Group Divízióvezető - Leginnovatívabb partner - Arányi István

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok

Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok Logisztikai szimulációk, ipari esettanulmányok 20 éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya Ladányi Richárd Tóth Norbert A tevékenységünk jellemzése ezen a területen Változatos feladatok

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS. Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A.

DUÁLIS KÉPZÉS. Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A. DUÁLIS KÉPZÉS Gépészmérnöki és Informatikai Kar M I S K O L C I E G Y E T E M. A T U D Á S É S K Ö Z Ö S S É G C A M P U S A. MI A DUÁLIS KÉPZÉS? Gyakorlatorientált alapképzési szakon folytatott képzés

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

AZ INNOENERGO-TEC KLASZTER BEMUTATKOZIK

AZ INNOENERGO-TEC KLASZTER BEMUTATKOZIK AZ INNOENERGO-TEC KLASZTER BEMUTATKOZIK A klaszter létrejöttének időpontja és főbb motivációi: Az Innoenergo-Tec Klaszter 2010. 06. 29-én alakult. Az Innoenergo-Tec Kft. menedzselésével 17 alapító taggal,

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

Bérezési tanulmány 2010-2011

Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérek és versenyképesség Dirk Wölfer 2010.12.09 1 Befektetési döntések Motívumok gazdaságosság költségcsökkentés piacbıvítés helyi piac kiszolgálása vevıszolgálat kockázatok

Részletesebben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól Parádi Csaba cégvezető Dr. Takács Tibor Fejlesztési vezető Rubin Informatikai Zrt Hardver- és szoftverfejlesztés Prepaid számlázó rendszer Infrastruktúra

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

KÜLDETÉS NYILATKOZAT. Az MLR-RET küldetése a tudás menedzselése révén kiemelkedő. kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység

KÜLDETÉS NYILATKOZAT. Az MLR-RET küldetése a tudás menedzselése révén kiemelkedő. kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység Az MLR-RET küldetése a tudás menedzselése révén kiemelkedő kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység folytatása a mechatronikai és logisztikai rendszerek területén. Ezen tevékenység a gazdasági

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4.

Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Steel Riders Kft. Ve r p e l é t, K o s s u t h L a j o s u t c a 6 4. Rövid bemutatkozó Cégünk 1997 márciusában alakult, mint családi vállalkozás, egy 200 m2-es verpeléti üzemben. Fő tevékenységünk a

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV Nyíregyházi Főiskola Gyártórendszerek tervezése c. tan- 2009/2010. tanév, II. félév GM.III. évfolyam Gyak.jegy, 2 kredit tárgy Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszék Tanítási

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc

Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc l Óbudai Egyetem Bánki D. Kar Gépészmérmök BSc Természettudományos alapismeretek Sorszá m Kód 1 BGRMA1GNNC BGRMAGNNC BGBFG1NNC BGBMF1NNC BGBKE11NNC Tantárgyak Matematika I félév ea tgy Mérnöki fizika Mérnöki

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

LÉGTECHNIKAI MÉRÉSEK ÉS SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE

LÉGTECHNIKAI MÉRÉSEK ÉS SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE LÉGTECHNIKAI MÉRÉSEK ÉS SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. F600-048-3 F1056-004-3-AL F1402-001-3 F715-018-3-AL F835-011-3 F1382-001-2-AL Légszennyezettségi mérés, technológiai kibocsátás mérése Siemens

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az innováció menedzsment 75. lecke Alapfogalmak Menedzsment:

Részletesebben

Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél. Hirth Ferenc 2014.05.27.

Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél. Hirth Ferenc 2014.05.27. Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás Innováció a KONTAKT-Elektro Kft.-nél Hirth Ferenc 2014.05.27. 1982 6 fiatalember A kezdetek KONTAKT Villamosipari Gazdasági Munkaközösség Tevékenységek:

Részletesebben

A LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS ILLESZKEDÉSE A BME KJK KÉPZÉSI RENDSZERÉBE

A LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS ILLESZKEDÉSE A BME KJK KÉPZÉSI RENDSZERÉBE A LEAN FOLYAMATFEJLESZTŐ SZAKMÉRNÖK ÉS SPECIALISTA KÉPZÉS ILLESZKEDÉSE A BME KJK KÉPZÉSI RENDSZERÉBE Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens szakfelelős 10+3 GTK 10 ÉMK GPK 10+2 MŰEGYETEM 9+1 TTK Műegyetem

Részletesebben

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17.

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető. 2. disszeminációs konferencia május 17. Prof. Dr. Palotás Árpád Bence Projektvezető 2. disszeminációs konferencia 2012. május 17. 1 Célkitűzés Átfogó cél: regionális tudáscentrum (koncepció) kiépítése 2013-ra. Jövőkép: nemzetközileg versenyképes

Részletesebben

SZAKIRÁNYOK A MISKOLCI EGYETEM MÛSZAKI INFORMATIKAI SZAKÁN

SZAKIRÁNYOK A MISKOLCI EGYETEM MÛSZAKI INFORMATIKAI SZAKÁN SZAKIRÁNYOK A MISKOLCI EGYETEM MÛSZAKI INFORMATIKAI SZAKÁN Dr. Vadász Dénes, vadasz@iit.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, Informatikai Intézet, Általános Informatikai Tanszék Abstract Our recently established

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok

IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok IoT alapú mezőgazdasági adatgyűjtő prototípus fejlesztési tapasztalatok 2016.05.19. Szilágyi Róbert Tóth Mihály Debreceni Egyetem Az IoT Eszközök és más fizikai objektumok elektronikával, vezérléssel,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Dr. Ladányi Richard - Chrabák Péter - Kiss Levente Bay Zoltán Alkalmazott

Részletesebben

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában Dr. Kátai László, tanszékvezető, egyetemi docens Mechanikai és Géptani Intézet Gépszerkezettan Tanszék Bevezetés Gépszerkezettan a tantervben

Részletesebben

1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP

1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP 1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 2016. nov.5-től Keretösszeg: 21 Mrd Ft min 5m Ft max 25m Ft Támogatás intenzitás: max 50% - új eszközök beszerzése - eszközökhöz kapcsolódó

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

econ Engineering Kft.

econ Engineering Kft. IX. ANSYS végeselemes felhasználói konferencia 2010. Április 29. 8 30 9 00 Regisztráció,Registration 9 00 9 30 Kiglics Gábor, Mikó Péter: Megnyitó, econ Engineering Kft bemutatkozása, új tevékenységi területeink/econ

Részletesebben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben

Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Mérnök informatikus mesterszak mintatanterve (GE-MI) nappali tagozat/ MSc in, full time Érvényes: 2011/2012. tanév 1. félévétől, felmenő rendszerben Tantárgy Tárgykód I. félév ősz II. félév tavasz Algoritmusok

Részletesebben