100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára."

Átírás

1 jan2013_layout :45 Page 1 Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét. Szent Pál apostol Timóteushoz írt 2. levél. 4.7 Seneca szerint pedig: Az élet nem más, mint utazás a halál felé. Tisztelt Gyászoló Család! Akiknek ez a haláleset örökké tartó fájdalmat jelent! Tisztelt Végtisztességet Tevők, rokonok, volt és jelenlegi pedagógus kollégák, tanítványok barátok, ismerősök, Ercsi város polgárai, akik ismerték Őt, akik ide jöttek az Ercsi Nagyboldogasszony Plébániatemplomba, hogy megadjuk szeretett halottunknak a végtisztességet! Valamennyien egyek vagyunk a gyászban, az együttérzésben, a megrendülésben és valamennyien látjuk az urnán nevét: Hoffmann Margit élt 90 évet Róla szólnak szép szándékú gondolataink, és szavaink. E gyászszertartással Tőle búcsúzik Ercsi város Önkormányzata, lakói, kollégái, tanítványai! Őt emeljük magunk fölé, értelmes- és teljes életével, emberi tartásával, emberi értékeivel, magas szakmai munkájával. A halál elkerülhetetlen ígérete már születésünkkor megpecsételi mindannyiunk sorsát. De mielőtt ez az ígéret betarttatik, mind azt reméljük, hogy történik velünk valami, legyen az gyönyörbeli szerelem, vagy békés családi élet, esetleg gyötrelmes veszteség mind arra vágyunk, hogy megtapasztalhassunk valamit, ami értelmet ad életünknek. Folytatás a 2. oldalon 100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. Legtöbb ember számára 100 év beláthatatlan távolságnak, igen hosszú időnek tűnik, mivel ennek elérése keveseknek adatik meg számunkra történelem. Sok-sok születés, esemény kötődik ehhez az évhez. Ebben az évben született például Örkény István és Ottlik Géza író, Solti György karmester, zongoraművész, Szentágothai János anatómus, Kossuth-díjas akadémikus, Raoul Wallenberg diplomata. Ebben az évben süllyedt el a Titanic, és ebben az évben indult el városunk emblematikus üzeme az Ercsi Cukorgyár is. Ehhez az évhez köthető egy igen kedves jubileumi ünnepség dátuma is! A Jubileum szó az örömujjongást, vagyis az öröm és az ünnep érzését juttatja eszünkbe. Így volt ez december 18án, mikor Huszka Sándornét, Margit nénit 100. születésnapján ünnepelte a család apraja és nagyja, Gedő Attila plébános úr, valamint Ercsi Város Önkormányzata nevében Szabó Tamás polgármester az Iváncsai Napfény Idősek Otthonában, ahol a népes köszöntőkhöz csatlakoztak még az otthon lakói és dolgozó is. A meghitt ünnepségen észt vett a négy gyermeke: Antal, Erzsébet, Márta és Sándor; kilenc unokája: Katalin, Judit, Nándor és Márta; Andrea; Károly és Judit; Edina és Ádám; valamint nyolc dédunokája: Tamás; Alexandra és Dávid; Bence és Máté; Norbert; valamint Vivien és Csaba; továbbá két ükunokája és a népes rokonság. A köszöntők után az otthon lakói és megjelent vendégek közösen elénekelték Margit néni kedvenc nótáját az Akácos út, ha végig megyek rajtad én. Talán ez alatt is sok szép emlék újra megújult Margit néni emlékezetében, mikor gyermekeit, unokáit, dédunokáit dédelgethette Keleti Károly utcai otthonában. Margit nénit finom tortákkal és édességekkel halmozták el a köszöntők, mivel mindenki tudja róla, hogy nagyon szereti a finomságokat, amelyből most is jó ízűen falatozott. Városunk ajándékcsomaggal, Ercsi címerével díszített tortával és virágcsokorral köszöntötte az ünnepeltet. Orbán Viktor által aláírt emléklapot Szabó Ferencné Molnár Szilviával az intézmény vezetőjével és Szabó Tamás polgármester adta át. Kedves Margit néni! Ercsi város lakói és önkormányzata szívből jövő jókívánságait fogadja szeretettel! Kívánunk Önnek továbbiakban is nyugalmas, boldog, szeretetben bővelkedő, egészséges életet! Isten éltesse még sokáig, hogy köztünk és szerettei között tölthessen sok-sok boldog napot mindnyájunk örömére! Ercsi, december Lapzártánkkor érkezett a szomorú hír, hogy életének 100. évének betöltése után három héttel 2013.január 10-én Iváncsán Huszka Sándorné Margit néni örökre megpihent és a földi valóságból az örökkévalóságba költözött. Emlékét szívünkben megőrizzük! Nyugodjon békében! Isten vele! Ercsi Város Önkormányzata" Szabó Tamás

2 jan2013_layout :45 Page 2 2. oldal Margit néni esetében a kifinomult, nemes, magabiztos tudás, a szakma teljes ismerete és birtoklása kiteljesítette életét igazi pedagógus életpályát mondhatott magáénak. A Teremtő akaratában megnyugodva tudomásul vesszük a változást, amely új korszakot hoz a mi életünkben is, s éppen ezért, emberi érzéseinkre hagyatkozva, szokásainkat ápolva búcsúzunk szeretett munkatársunktól, tanár néninktől, Ercsi Város Díszpolgárától, arany-, gyémánt-, vas- diplomás pedagógustól, aki május 11-én látta meg a napvilágot a Duna és a Sugovica partján fekvő kisvárosban Baján, ahová a mai nappal örökre megpihenni visszatér. Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Gyülekezet, Végtisztességet Tevő Ercsi Polgárok, Barátaink! Szomorú szívvel állunk itt most, hogy végső búcsút vegyünk, Margit nénitől. Itt élt köztünk, nagyon szerette városunkat, melynek elsők között lett díszpolgára 1993-ban, pedig nem itt született. Baján a szülővárosában nőtt fel egy katolikus értelmiségi családban, 3 lánytestvérrel együtt. Édesapja ott volt bíró. Mindig nagyon jól tanult, főleg a matematikát szerette. Miután elvégezte 1941-ben Baján a tanítóképzőt, Szegeden a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán megszerezte számtan-fizika szakon a tanári diplomát februárjában, azaz 67 évvel ezelőtt került városunkba, egy törékeny kisasszony az akkori Ercsi Államilag Segélyezett Községi Koedukált Polgári Fiú- és Leányiskolába. A volt iskola, két akkori kollégája, otthonukban, Mária néni és Picur néni velünk együtt gyászolja szeretett halottunkat. Margit néni sokat emlegette szeretett első főnökét Emőd (Holczmann) Róbert igazgató urat, aki nagyon sokat segített a háború miatt igen nehéz helyzetben lévő és nehéz körülmények között tanító munkatársaknak, így a kezdeti időszakban, a még tapasztalatlan és az akkor még pályakezdő Margit néninek is. Megszerette Ercsit, a falut, az itt élő embereket és természetesen a tanítványokat. Azóta itt dolgozott, mint pedagógus, és itt élt, mint nyugdíjas. Hosszú tanári működése alatt sok gyermekkel ismertette meg a matematika szépségeit és a fizika törvényszerűségeit. Mikor lehetősége lett volna, hogy elmenjen Ercsiből Martonvásárra, itt maradt városunkban, hiszen szerette a várost és a Dunát, amely szülőföldjére emlékeztetett és összekötötte a két települést. Hiszen Baját sohasem felejtette el, amikor tehette hazautazott, pedig ez elég körülményes volt, fél napba is beletelt egyegy utazás. Kiváló szaktanári munkája mellett három ízben volt az Eötvös József Általános Iskola igazgatóhelyettese, ebből egyszer igazgató nélkül indította be a tanévet. E munkakört csak ideiglenesen vállalta, mert számára a tanítás, a tanulókkal való napi kapcsolat volt a legfontosabb. Szívvel, lélekkel, hatalmas tudással, óriási elkötelezettséggel, gyermekek iránti empátiával tanította, nevelte diákjait, akik szigorú, pontos, következetes és lelkiismeretes munkájára mindig hálásan emlékeztek, emlékeznek. Állandóan szem előtt tartotta az iskola érdekeit. Harminc éven keresztül készítette az órarendeket. Matemati ka versenyeket szervezett. Tanítványai megyei versenyeken is kiválóan sze repeltek, nagy odaadással segítette gyakorló főisko lai hallgatók, illetve fiatal pályakezdők munkáját. Példaképe volt kezdő kollégáinak. A községben folyó közéleti munkában is aktívan részt vett ben "Az Oktatásügy Kiváló Dolgo zója" kitüntetést kapta meg szeptember 3-án Szolgálati Emlékéremmel vonult nyugdíjba. A munkát azonban nem hagyta abba, azóta is ugyan-olyan lelkiismeretesen segítette, tanította tanítványait, folyamatosan korrepetálta az arra rászorulókat. Katolikus hitét, vallásosságát végig megtartotta. Idős korára szeme meggyengült, nem tudott már olvasni vagy tévézni, de megmaradt számára a rádióhallgatás öröme és az egykori tanítványainak látogatása. Szelleme, kedélye töretlen maradt, mindvégig. Sajnos december 24-én láthattam és beszélhettem vele utoljára, amikor szenteste előtt meglátogattam. Egészségében igaz picit megtörve, de szellemében nagyon frissen, jó humorral igazi bölcsellőként mesélt gyermek- és ifjú koráról az Ercsibe kerülésének körülményeiről, a jó bajai halászlé titkairól és sok-sok izgalmas és érdekes tanítási történetről. Sajnos ezt már nem folytathatjuk, pedig milyen jó lenne Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászolók, Végtisztességet Tevő Ercsi Polgárok, Barátaink! A békesség az emberi lélek legfőbb vágya, ami a szeretetből születhet meg. Minden embernek szüksége van a békességre, hogy kiteljesedjen és testet ölthessen, megvalósulhasson a szeretet. Békességre van szükségünk, hogy teremjen a föld maghozó növényt és gyümölcsérlelő fát, békességre van szükségünk, hogy szívünk csendjében megszülethessenek a szavak. Békességre van szükségünk, hogy megszülessünk, és hogy családban felnőjünk és békességre van szükségünk, hogy magunk is családot alapíthassunk. Békességre van szükség a családokban, békességre van szükség, hogy a maghozó búzaszemeket learassuk és a gyümölcsérlelő fákat leszüretelhessük. A békesség az élet bölcsője, és békesség a szenvedés, a lelki sebek gyógyírja is. Békességben születünk meg és békességben vágyunk élni és békességben vágyunk örökre megpihenni, békességben vágyunk örök búcsút venni elhunyt embertársunktól. Nagy szükségünk van tehát a teremtő békességre. Ezt a békességet keressük egész életünk során, ezért a békességért küzdünk egész életünkben. Mert örökké háborog a mi szívünk, mert a világ zaja, az élet, amiben élünk örökké zaklat, örökké kihívások, előre nem látható meglepetések elé állít, ahol helyt kell állni, ahol nincs időnk megállni és gondolkodni. Ezt a békességet megtalálni nem könnyű, ezért a békességért sokat kell szenvedni és legfőképp nagygyá kell növekednünk a szeretetben. Margit néni ezt a békességes életet élte, példamutató béketeremtő, szeretet sugárzó élete maga volt a nyugalom, a kiegyensúlyozottság, és harmónia a lelki- és testi béke földi megvalósítója. (Marjorie Pizer így ír a halálról és az elmenetelről) Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána. A halál miatti elkeseredés elpusztította magát a szeretetem tárgyát, ám a halál ténye nem pusztíthatja el mindazt, amit tőled kaptam. Kezdek rádöbbenni, hogy az életedre kell gondolnom, nem pedig a halálodra, és arra, hogy elmentél közülünk. Szent Ágoston pedig így fogalmaz: " Istennek köszönjük, hogy a miénk volt és az is maradt, mert aki szeretettel szívünkben tovább él nem halt meg, csak távol van." Tisztelt Gyászolók! Tisztelt Emlé-

3 jan2013_layout :45 Page 3 3. oldal kező Barátaink! Közös emlékezésünk befejezéseként Ercsi város polgárai, Ercsi Város Önkormányzata, Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és tanulói, az egykori kollégái, munkatársai és az iskola egykori tanítványai valamint barátai és ismerősei nevében kívánok Neki A zajos ünneplés rövid időre elcsendesedett, ahogy 2013-ba lépve elénekeltük a Himnuszt, kérve Istent magunkért, hazánkért Hozz rá víg esztendőt! Egy nehéz év után és a sokismeretlenes jövőbe tekintve szívmelengető volt belekapaszkodni Abba, aki együttérzésén túl segíteni is tud, mert mindent megtehet! Ezután egymás felé fordultunk, boldog Újévet kívánva koccintottunk és jókívánságainkban ott volt az egymásért való tenniakarás készsége is, hogy 2013 tényleg boldog legyen. Családtagokként egyetértettünk Áder János, köztársasági elnök úr köszöntőjének üzenetével Mindenki a maga sorsának a kovácsa, de talán még fontosabb igazság az, hogy mi magyarok egymás sorsának is kovácsai vagyunk! Testvérként, szülőként, gyerekekként, férj és feleségként annyira részei vagyunk egymás életének, hogy jól (néha túlságosan is) érzékelhetően formáljuk szeretteink sorsát, nyomot hagyunk bennük és magunk is formálódunk minden találkozással, beszélgetéssel és mozdulattal. Azon kell lennünk, hogy a legjobbat hozzuk ki Az Eötvös József Művelődési Ház a TÁMOP /A-11 számú pályázatával lehetőséget biztosít Ercsiben élő, év közötti gyermek számára, hogy térítésmentesen részt vegyen 20 hetes kézműves (fazekas) szakkörén. A foglalkozások kezdete: hét A foglalkozások helyszíne: Eötvös József Művelődési Ház fazekas műhely A foglalkozások heti rendszerességgel, 5 fős csoportokban, a délutáni órákban kerülnek megrendezésre. A program elemei: elméleti és gyakorlati alkalmak során a fazekasság alapismereteinek és technikájának elsajátítása, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítás létrehozása, találkozók helyi alkotókkal, pályaválasztási lehetőségek megismertetése. örök nyugodalmat! Megbékélést a túlélőknek, szeretteinek! Kívánjunk valamennyiünknek békét és békességet, hogy emlékéből, munkásságából erőt merítve, tiszta szívvel emlékezhessünk rá! Végső álma előtt, tisztelegve az EM- BERNEK hajtsunk lassan fejet! Egymás sorsának is kovácsai vagyunk egymásból! Emlékszem, milyen jóleső emberi érzés volt Ercsibe költözve azt tapasztalni, hogy kezdettől fogva cselekvő részeivé váltak az életünknek a kedves szomszédok, a hentes, az eladók az ABC-ben, a pékségben, a papírboltban, stb.. A családom sorsának kovácsaivá váltak kisvárosunk lakói mosolyukkal, kedvességükkel, segítőkész hozzáállásukkal. Köszönet érte! Voltak persze olyanok is akik hívatlanul léptek be az életünkbe, betörtek hozzánk! (Sokaknak sajnos ismerős lehet ez az érzés!) Először a félelem, aztán pedig az elkeseredett düh vett erőt rajtunk. Aztán úgy döntöttünk nem hagyjuk magunkat megfélelmlíteni, nem fogadjuk el ezt a helyzetet és beléptem a Polgárőrségbe. Tehát még az ilyen találkozások is kovácsoltak rajtunk: óvatosabbakká, edzettebbekké, és határozottabbakká váltunk! Egy kisvárosnak vitathatatlan előnye az, hogy itt valóságos emberi kapcsolatokban élhetünk, hatással tudunk lenni egymásra. Van akivel egyenesen öröm FELHÍVÁS! Foglalkoztató: Halminé Göcs Katalin fazekas Projektmenedzser: Elszeszerné Sólyom Anna intézményvezető Szakmai vezető: Horváth Erika Éva kulturális szervező, pedagógus A jelentkezés feltétele: a gyermek helyi lakos legyen, 10 és 14 év közötti életkorú. Jelentkezni lehet február 15-ig az Eötvös József Művelődési Ház alábbi címén, névvel, elérhetőséggel. cím: Kedves Margit néni, most elmentél tőlünk, itt hagyod, a városunkat visszatérsz szülővárosodba Bajára. De emlékedet szívünkben megőrizzük. Nyugodjál békében! Isten veled! Szabó Tamás találkozni! (Másnak még az írásától is jobb lenne tartózkodni! :-) Mi döntjük el, hogy milyen sorsot igyekszünk kovácsolni magunknak, szeretteinknek és jó sorsra érdemes kisvárosunknak és azt is, hogy kiknek engedjük meg, hogy bennünket formáljanak! Nem szabad elfogadnunk, hogy csekélyszámú, de annál hangosabb, agreszszív módon fellépő emberek váljanak Ercsi meghatározó, arculatformáló szereplőivé! Az ilyen kellemetlen emberek a mi félelmeinkből, csendes visszahúzódásunkból élnek, ha hagyjuk nekik. Kívánom, hogy az előttünk álló évben rendkívüli, vagy egyszerű hétköznapi cselekedetekkel, egy mosollyal, jó szóval, ha kell segítő kézzel, és a rend, az igaz dolgok mellett való karakteres kiállással épülésére tudjunk lenni városunknak és a benne élő jóindulatú polgároknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Boldog Újévet kívánok! Győri Máté alpolgármester ISKOLÁN KÍVÜLI, KRE- ATÍV KOMPETENCIA- FEJLESZTÉS ERCSIBEN Projekt leírása: Az iskolarendszeren belül megszerzett képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi szolgáltatások a városban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetőek. Cél, hogy elsősorban a hátrányos helyzetű tanulóink és településünkön élők előnybe részesüljenek, ezzel hozzájárulunk a város népesség megtartó erejének, helyi életminőségét javító képességének növekedéséhez is. A helyi hagyományok kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a térség és a város gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához. Kedvezményezett neve: EÖTVÖS JÓZSEF MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Kedvezményezett címe: 2451 ERCSI SZENT ISTVÁN 12-14

4 jan2013_layout :45 Page 4 4. oldal Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hatályát veszti: 1. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 33/2000.(VI.14.) önkormányzati rendelete, 2. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tisztelt Lakosság! Önkormányzati rendeletek szóló 35/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 23. -ának (3) és (4) bekezdése, valamint a rendelet melléklete, 3. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi szabályairól szóló 17/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete, 4. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 24/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete, 5. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról 22/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Szabó Tamás polgármester Dr. Feik Csaba jegyző Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 18-i ülésén döntött Közbeszerzési ajánlattételi felhívás a KDOP-3.1.1/C kódszámú Kistelepüléseken településkép javítása pályázati konstrukcióban A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR FEJLESZ- TÉSE ERCSIBEN címmel benyújtott pályázat műszaki specifikációjából kimaradt tételekre vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás kiírásáról. Döntött továbbá a testület a Nett- Ádám Bt-vel kötött, valamint az Ercsi Híradó nyomdai munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés meghoszszabbításáról. Tárgyalt a képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és hibaelhárításáról, az E-onnal kötendő villamos energia vásárlásra vonatkozó szerződések megkötéséről,a testület évi munkatervéről, valamint Ercsi városban a házszámozás rendbetételéről. A testület támogatta a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjének kinevezését, a Magyar Honvédség és Ohio Nemzeti Gárda együttműködésének 20. évfordulójára tervezett AC- TIVE GUARDIAN 13 gyakorlat megrendezését, valamint az Ercsi Polgármesteri Hivatal B épületében járási kirendeltség kialakítását. A testület a kialakítás költségeit 3 M Ft mértékig biztosítja. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a csónakház kerítéscseréje értékének 50%-a beszámításba kerüljön az önkormányzat felé fizetett bérleti díj összegébe. A képviselő-testület minőségi többségű döntés hiányában elutasította a város Pest megyéhez történő csatolásával kapcsolatos népszavazás kiírásáról szóló javaslatot. Elvetette a testület az Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft részére fizetendő működési hozzájárulás biztosítására irányuló kezdeményezést, a Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejét a testület módosította. Módosította továbbá a képviselőtestület a KEOP-1.2.0/B/ azonosító számú projekt keretében Ercsi Város szennyvíztisztító telepének fejlesztése és Ercsi, Sinatelep szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására, tervezésére és építésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásban megadott megvalósítási időtartamot, a Z. Nagy Szolgáltató Kft-vel megkötött megbízási szerződést, a város területén végzett személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződést, továbbá az EKISA és az ENCSE részére nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejét. A képviselő-testület többlet előirányzatot biztosított a rászoruló családoknak nyújtandó tüzelő beszerzésére, az ingyenes védőoltások lebonyolításában résztvevők részére jutalmazás biztosítására, valamint az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére gázközmű költségeinek kiegyenlítésére. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette az Egészségügyi Központ alapellátási tevékenységének jövő évi szakmai elképzeléseiről, továbbá az éjszaka is nyitva tartó szórakozóhelyek ellenőrzéséről szóló tájékoztatót. A testület elfogadta Szabó Tamás polgármester cafetéria-juttatása egy részének felajánlását közfoglalkoztatott munkások jutalmazására, valamint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulásban végzett évi tevékenységről szóló beszámolót. Meghatározta a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat, valamint az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyiségeinek bérleti díját. Magam és Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének nevében mindenkinek békés, boldog újesztendőt kívánok! Ercsi, január 3. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester Záradék: Ez a rendelet január 10- én kihirdetésre került. K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18- án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervéről 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 546/2012 (XII.18.) Kt. számú határozata Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a évi munkatervét e ha-

5 Ercsi kirendeltségének vezetője Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 6. Az önkormányzat gazdasági társaságainak beszámolója Előterjesztő: a gazdasági társaságok vezetői Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 7. Tájékoztató az Eötvös évi rendezvények előkészületeiről Véleményezi: Bizottságok Május Beszámoló a Szociális Szolgálat tevékenységéről Előterjesztő: intézményvezető Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 3. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 4. Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről a rendőrőrs és a Polgári Őrség tájékoztatója Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 5. Értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke Véleményezi: Humán Bizottság, Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság Június Az óvodák beszámolói a 2012/2013- as nevelési év tapasztalatairól Előterjesztő: intézményvezetők Véleményezi: Humán Bizottság 3. Tájékoztató az Eötvös évi rendezvények előkészületeiről Véleményezi: Bizottságok 4. Az óvodai csoportok számának meghatározása Véleményezi: Humán Bizottság 5. A közművelődési koncepció felülvizsgálata Előterjesztő: Humán Bizottság 6. Ercsi város esélyegyenlőségi progjan2013_layout :45 Page 5 tározat melléklete szerint elfogadja. Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: december 31. Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Vajdics András sk. képviselő jkv.hitelesítő Wimmer Sándor sk. képviselő jkv.hitelesítő Melléklet az 546/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozathoz ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE A képviselőtestületi ülések állandó helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Az ülések állandó kezdési időpontja: óra A munkatervben meghatározott időpontoktól eltérő testületi ülések összehívását, azok időpontjának meghatározását a Képviselő-testület és szervei szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(IV.26.) Kt. számú rendelet határozza meg. Január 29. Zárt ülésen: 1. A évi kitüntetésekről Nyílt ülésen: 2. A évi költségvetési rendelet módosítása 3. A évi költségvetés tervezetének megtárgyalása 4. A bizottságok évi ellenőrzési programjának elfogadása Előterjesztő: bizottsági elnökök 5. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról Előterjesztő: Jegyző 6. A polgármesteri illetmény, az alpolgármesteri tiszteletdíj és költsgtérítés megállapításáról Előterjesztő: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 7. Városüzemeltetési feladatok ellátása Véleményezi: Bizottságok Február A évi költségvetési rendelet megalkotása 3. Tájékoztató az Eötvös évi rendezvények előkészületeiről Véleményezi: Bizottságok Március Ercsi Város Önkormányzat évi közbeszerzési terve Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 3. Tájékoztató az iskolai-óvodai gyermekétkeztetésről Előterjesztő: Humán Bizottság 4. Integrált Városfejlesztési Stratégia megtárgyalása Előterjesztő: alpolgármester Véleményezi: Bizottságok Április óra, közmeghallgatás (Művelődési Ház) 1. Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 2. Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adókról 3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról 4. Tájékoztató Ercsi Város közbiztonsági helyzetéről 5. Közérdekű kérdések és javaslatok Április A évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló 3. A évi költségvetési rendelet módosítása 4. A évi ellenőrzési jelentés Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 5. Tájékoztató a munkanélküliség helyzetéről Előterjesztő: Munkaügyi Központ 5. oldal

6 jan2013_layout :45 Page 6 6. oldal ramjának megalkotása 7. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatának megalkotása Véleményezi: Bizottságok Július: ülésezési szünet Augusztus Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 3. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 4. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 5. Tájékoztató az Eötvös évi rendezvények előkészületeiről Véleményezi: Bizottságok Szeptember Beszámoló az Egészségügyi Központ alapellátási tevékenységéről Előterjesztő: intézményvezető Véleményezi: Szociális és Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 3. Beszámoló az Egészségügyi Központ járóbeteg-szakellátási tevékenységéről Előterjesztő: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság 4. Az óvodák tájékoztatói a 2013/2014- es nevelési év beindításáról Előterjesztő: intézményvezetők Véleményezi: Humán Bizottság 5. Az óvodák pedagógiai programjáról Véleményezi: Humán Bizottság 6. A sportkoncepció felülvizsgálata Előterjesztő: Humán Bizottság Október Tájékoztató a polgármester éves munkájáról, jutalmának megállapítása Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 3. A évi ellenőrzési terv Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 4.A évi önkormányzati rendezvények körének meghatározása Előterjesztő: Humán Bizottság elnöke 5. Intézmények helyiségei bérleti díjának felülvizsgálata Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 6. Közterület-használat díjainak felülvizsgálata Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 7. Temetői díjak felülvizsgálata Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 8. Tájékoztató az Eötvös évi rendezvények előkészületeiről Véleményezi: Bizottságok November Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 3. Az önkormányzat évi költségvetésének módosítása 4. Az önkormányzat 2014.évi költségvetési koncepciója, nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei 5. A települési szilárd hulladék szállítási díjának megállapítása Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság December A Képviselő-testület évi munkaterve 3. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célok meghatározása Előterjesztő: jegyző 4. Tájékoztató a bizottságok éves munkájáról Előterjesztő: bizottsági elnökök 5.. Tájékoztató az Eötvös évi rendezvények előkészületeiről Véleményezi: Bizottságok K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 18- án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyiségei bérleti díjának megállapításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 528/2012 (XII.18.) Kt. számú határozata az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola helyiségei bérleti díjának megállapításáról Ercsi Város Önkormányzat képviselőtestülete az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bérleti díjait január 1-től az alábbiak szerint állapítja meg: Díjszabás Bérlő Küzdőtér 7.460,-Ft/óra Küzdőtér tenisz, lábtenisz 3.600,-Ft/óra Küzdőtér bajnokságokra 5.540,-Ft/óra Iskolai tornaterem 2.240,-Ft/óra Tanácsterem 850,-Ft/óra Uszoda ,-Ft/hó Tanteremdíj 1.280,-Ft/óra Tanteremdíj üzleti célú 2.450,-Ft/óra Iskola büfé ,-Ft/hó Sportcsarnok büfé ,-Ft/hó A nyári edzőtáborozások idején a küzdőtér díja Ft/óra. Felelős: Orth László mb. intézményvezető, dr. Feik Csaba jegyző Határidő: folyamatos Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Vajdics András sk. képviselő jkv.hitelesítő, Wimmer Sándor sk. képviselő jkv.hitelesítő

7 jan2013_layout :45 Page 7 Jobb adni... Idén immár második alkalommal került sor arra, hogy Karácsony napján 120-nál is több adag vacsorát oszthattunk szét ercsi családoknak, időseknek, és egyedülállóknak, korábban pedig halászlét szolgáltak fel ugyanannak a jótékonysági akciónak a keretében. Janda Gábor szólított meg bennünket november elején, hogy jó lenne megint tenni valami jót, nemeset így Karácsony táján a városban. Gábor és szorgos munkatársai elkészítették a finom ételeket, a Római Katolikus Egyházközség, a Kossuth Iskola, a Szociális Szolgálat munkatársai, valamint Miklós Dezső, Pölöskey Zsuzsánna képviselők, valamint jómagam pedig eljuttatuk a címzettekhez a bőséges adagokat. Jó volt egy kis melegséget vinni az előre kiértesített otthonokba, ahol szeretettel, néhol könnyes szemmel fogadtak minket! Egyik helyen így fogadtak Áldja meg az Úr Jézus, azt aki ezt kitalálta! Azt hiszem ebben benne van minden köszönet! Győri Máté 7. oldal Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási-vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri. Ott vagyunk a közelében. Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását: 2013.január 2-án (szerda) óra között! Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete (Székesfehérvár, Tolnai u. 10.) Bejárat az épület mögött 2013.január 9-én, (szerdán) óra között! Megyei Kormányhivatal, SZÉKESFEHÉRVÁR, Piac tér felöli bejáratot 2013.január 16-án (szerda) óra között! Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete (Székesfehérvár, Tolnai u. 10.) Bejárat az épület mögött 2013.január 23-án (szerda) óra között! Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete (Székesfehérvár, Tolnai u. 10.) Bejárat az épület mögött 2013.január 30-án (szerda) óra között! Martonvásár, Polgármesteri hivatal Egyenlő bánásmód mindenkit megillet! TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS TELEFONSZÁMON TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Egyenlő Bánásmód Hatóság 1024 Budapest, Margit krt Kedves Ercsiek! Ez úton tájékoztatjuk Önöket,hogy idén is van lehetőség szociális alapon történő tűzifa igénylésre. Kérelem leadható az Önkormányzat ügyfél szolgálatán. Kérek mindenkit,hogy ilyen irányú igényével az Önkormányzatot szíveskedjenek felkeresni és ne más szervezethez telefonálni. Tisztelt Ercsi Polgárok! Örömmel tájékoztatjuk önöket, hogy az Ercsi Vízisport Egyesület bejegyzési kérelmét a Fejér-megyei cégbíróság 2012.december 4-én elfogadta, így egyesületünk 2013 januárjától megkezdheti hivatalos működését. Célunk továbbra is, hogy a Duna és dunapart kínálta lehetőségeket kiaknázva városunk lakóinak színvonalas sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsunk. Továbbra is örömmel várunk mindenkit, aki célkitűzéseinkkel összhangban tagként vagy támogatóként segíteni kíván minket, és azokat is, akik kötetlenebb formában csak egy-egy kirándulás vagy evezés alkalmával tartanának velünk. Örömmel fogadunk minden észrevételt, ötletet, véleményt. Internetes oldalunk elkészültéig az egyesület célkitűzéseiről és a 2013-as programterveiről az egyesület elnökétől, Karcza Tisztelettel: Pölöskey Zsuzsanna Szoc.Biz.elnök Lászlótól érdeklődhetnek a as és a es telefonszámon vagy a címen. Remélve, hogy városunk mihamarabb felkerül az evezőstérképekre, kívánok tagjainknak, segítőinknek és Ercsi minden polgárának boldog és szerencsében gazdag új évet. Az Ercsi Vízisport Egyesület Elnöksége Felhívás! Tájékoztatjuk városunk sportkedvelő lakosságát, hogy az évek óta nagy sikerrel zajló hévízi vízitúránkat idén is megszervezzük. Az előzetes bejelentkezések száma alapján, március közepén két időpontban is indítunk túrákat a hévízi-patakon. Várható időpontok: március 15,16. Régi vendégeink mellett olyanokat is várunk, akik még nem próbálkoztak az evezéssel. A túra útitávja és időtartama a kezdőknek és a természetkedvelőknek is ideális. A pontos részletekért érdeklődjenek Karcza Lászlónál, az Ercsi Vízisport Egyesület elnökénél: , ,

8 jan2013_layout :45 Page 8 8. oldal EÖTVÖS JÓZSEF IRODALMI KLUB Álomban utak Álomban utak fényesedtek. Sokáig bűvöletedben éltem. Emléked galamb és virág, virágok szirma a szélben. Szél és folyó sodorta fényed, magukba zártak a hegyek. Indás feledés font körül, vad fű, burjánzó rengeteg. Bőrödre rátapadt a táj, hogy önmagába szívjon át. Így élsz e mohó pusztításban megfoghatatlanul tovább.,,jöjj pihenni, szabad perceidben, gépek, számok fáradt embere! A barátság meghitt otthonába hív a költő, - beszélgess vele." Ezer formában itt lehetsz, mert őriz minden, mint a mag, s hogy szirmos létedet kibontsd, elég egy párás pillanat. Lator László /Veress Ferenc/ A következő Irodalmi Klub ö s s z e j ö ve t e l e : február 07- e (csütörtök) fél öttől fél hétig, hétig a Dunasor 4 szám alatt. Bármilyen időpontban lehet csatlakozni! Kötött téma: Lator László (Tiszasásvár, november 19. ) Kossuthdíjas magyar költő, műfordító, irodalomtörténész. Hozz saját verset, prózát.. szívesen hallgatjuk! Szabó Aida (Jampa drolma) A klubbal kapcsolatban érdeklődni telefonszámon lehet. Január Estre hajló fagyos alkonyatban A sok kis dalnok nyugovóra tér, S a szívszorító éjszakai fagyban Nem szól már a cinke: kicsit ér. A hold sarlója feldereng az égen, Visszatekint még a napkorong, Rőt fénye most megcsillan a jégen, Hol hullámokon táncolt egykoron. Az erdő alszik már templomi csendben, Meztelenek a fák, s a bokrok, Lábuknál a holt levélszőnyegben, Rég lehullott nyári dallamok. Kefesűrű fenyvesek ölében Galamb alszik, s cinege, rigó. Apró testük tűnő melegében, Hallgat most a lágy muzsikaszó. Lassú léptű, hosszú még az éjjel. Csendes minden madárlakta hely, Felhőket hoz az érkező reggel, S keringőt jár sok-sok hópehely. Kovács István Ercsi, december ERCSI EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD EGYESÜLET ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ 2012 Sikeres évet zártunk A 2012-es év egyesületünk életében a leglátogatottabb volt. Egész évben az eddig megszokott módon, az egészséges életmód megismertetésével, népszerűsítésével foglakoztunk, melyet összekapcsoltunk szabadidős tevékenységgel és szórakozással is. Fő célunk az egészségre, egészséges életre való nevelés, melyet már a gyermekkorban kell kezdeni, észrevétlenül a kisgyermekek életébe beépíteni. Itt fontos szerepük van a családoknak, a családban való egészséges életmód kialakításának. Ezért vagyunk nagyon büszkék arra, hogy egyesületünk munkáját már 33 család segíti, akik aktívan részt vesznek a rendezvényeinken, közreműködnek a feladatokban, legyen az szervezés, sütés, kínálás, fuvarozás vagy az egészségsátor felállítása és még hosszan sorolhatnám. Programjainkat a teljes lakosság számára szervezzük, de küldünk meghívót a környékbeli településekre is. Voltak már látogatóink Adonyból, Iváncsáról, Diósdról, Százhalombattáról, Ráckeresztúrról és Budapestről. Rendezvényeinkre 2012-ben összesen 600 liter! teát főztünk, melyet vendégeinkkel közösen jóízűen elfogyasztottunk. Az egyesületi rendezvények ideje alatt a kicsiknek gyermeksarkot alakítottunk ki, itt játszóházban foglalkoztatjuk őket, addig a szülők nyugodtan részt vehetnek a szűréseken, programokon Nagy örömünkre szolgál, hogy Tordassal, Martonvásárral és Ráckeresztúrral sikerült jó kapcsolatot kialakítani, látogatjuk egymás rendezvényeit, jó szomszédként, barátként segítjük egymást. Szűrési napjaink látogatottsága magas, igyekszünk a megszokott vizsgálatokon kívül új szűréseket is behozni, mint például a talpvizsgálat, íriszdiagnosztika, szemészet stb. Az egészséges ételek kínálatát is sikerült bővíteni, mert többen jelentkeztek új, saját maguk által kitalált finomságokkal, melyet el is hoztak büféasztalunkra. Február óta minden hónapban teadélutánt rendezünk, ahol a kellemes teázáson kívül fontosnak tartjuk, hogy vendégeink megismerkedjenek a teákkal és a teázási szokásokkal, ezért minden alkalommal egy-egy rövid ismertetővel készülünk. A szórakozás sem maradhat el, ezért minden teadélutánra meghívunk valakit egy rövid előadásra: volt már zene, tánc és versmondás is. Ezúton is köszönjük minden előadónknak, hogy első szóra, önzetlenül elfogadják felkérésünket. Köszönjük minden tagunknak egész éves munkáját, és köszönetet mondunk a helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik munkával, tombolatárgyakkal, anyagiakkal támogatnak bennünket, mert megértik és fontosnak tartják célkitűzéseinket, elismerik évek óta kitartóan végzett munkánkat.. Reméljük, hogy az idei évben is találkozunk a szűrési napokon, vetélkedőn és egyéb programjainkon. A tél derekán járunk, szervezetünket fitten, jó kondícióban kell tartanunk, hogy egészségesen tudjuk tölteni a tavaszig hátralévő hónapokat. Elsősorban a C-vitamin hiánya az, amely a fáradékonyságot és a fertőzésekkel szembeni ellenállóképesség csökkenését okozza, ezért fontos, hogy télen is megfelelő mennyiségben jusson a szervezetbe, lehetőleg nyers zöldségek,

9 jan2013_layout :45 Page 9 gyümölcsök formájában. Ennek azért nagy a jelentősége, mert a C-vitamin hő (sütés, főzés) hatására bomlik, és a készételben kevesebb lesz, mint a nyersben. Ha étrendünkben naponta szerepel változatosan zöldség, gyümölcs, teljes őrlésű pékáru, gabonatermék, hús és húskészítmény, tej és tejtermék, valamint hetente halétel, száraz hüvelyes, olajos magvak, és heti 3-4 db tojás, akkor biztosítani tudjuk a szervezet vitamin- és ásványi anyag szükségletét. Ne feledkezzünk meg a szükséges folyadékbevitelről sem, télen is 1,5-2 liter szükséges. Kezdjük a napot egy csésze finom, meleg teával, ízesítsük mézzel, citrommal. Ilyenkor, a meghűléses időszakban egy kis darabka gyömbért is főzhetünk bele, kellemes íze, nagyon jó hatása van. A zord idő megviseli bőrünket is, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő ápolással védjük meg. Nemcsak az arc és a kéz bőrét kell bekenni, használjunk az egész test ápolására megfelelő hidratáló krémeket, különösen, akik száraz bőrűek vagy olyan gyógyszert szednek, ami a bőrre szárító hatással van. Fontos, hogy a levegőn is töltsünk el egy kis időt. Ha hideg is az időjárás, 9. oldal menjünk ki egy kicsit az udvarra, vagy sétáljunk egyet a környéken. Fogják karon párjukat vagy barátnőjüket, közösen jobban telik az idő, jobban esik a séta. Ajánljuk mozgásra állandó programjainkat is, kedden és csütörtökön 16 órától gerinctorna, 17 órától jóga. Januárban még a Sportcsarnokban, februártól a megújult Művelődési Házban várunk szeretettel minden érdeklődőt. Egészséges Életmód Egyesület Kaposi Józsefné Rövid hírek az iskolából -Ígéretünknek megfelelően az összes első osztályos, illetve 3.a osztályos tanuló ingyenesen kapott furulyát a Képviselő-testületnek köszönhetően. A tanító nénikkel szorgosan készülnek egy közös év végi fellépésre. -Tanulóink részt vettek egy érdi karácsonyi pályázaton. Az elkészített betlehemet és faliképeket kiállították az érdi Művelődési Központban, amelyet az alkotó gyerekek is megtekintettek. -A Nevelési tanácsadó hét munkatársa három napon keresztül fejlesztő foglakozásokat tartott sok tanulónak. Ezt a munkát januárban is folytatják. -A művelődési ház felújítása miatt minden rendezvény átkerült az iskolába és a sportcsarnokba. Igyekeztünk mindenki kérésének eleget tenni, reméljük sikerült! Továbbra is szívesen segítünk! Kérjük időben keressenek bennünket! -Az uszodát felújítás miatt néhány napra be kell zárnunk. Az Önkormányzat példás segítségével rövidesen befejezzük a munkálatokat, s újból megkezdődhet az úszásoktatás. -Az iskolarendszer januári átalakulása iskolánkban is jelentős változásokat hoz majd. Erről később részletesen beszámolunk. Röviden csak annyit, hogy az iskola működtetője továbbra is az Önkormányzat maradt. -Féléves bizonyítványosztás : 2013.január 18-a. Adventtől karácsonyig az Eötvös József Általános Iskolában Hangos volt az iskola 2012 utolsó heteiben, hiszen sok program várta a gyerekeket, pedagógusokat egyaránt. December elején sok merész, sportot szerető gyerek vágott neki a reggeli hidegben a kb méteres távnak, a Mikulásfutásnak. A befutókat a Mikulás és egy apró ajándék várta, no meg egy testnevelés 5-ös osztályzat ígérete. Még aznap délután hatalmas foci csatákat vívtak a 3-4. osztályos fiúk. Hihetetlen volt az a hangzavar, ahogy az osztályok biztatták csapatukat. Csaba bácsi saját sípja hangját sem hallotta. Másnap a felsős osztályok fiúcsapatai vettek részt a Mikulás foci kupán. Vérre menő, izgalmas mérkőzések, csaták zajlottak. A végső győzelmet a 6.b osztály csapata szerezte meg. A gólkirály a 6.bs Molnár Robi lett. Még ezen a napon meglátogatta egy igazi Télapó az alsós gyerekeket. Varázs virgácsa segítségével pontosan tudta, hogy ki milyen gyerek. Sok tanuló elcsodálkozott Télapó varázserején, amikor egy szavára, kéz érintése nélkül kinyílt, vagy bezárult az ajtó. Néhány nap múlva kizöldült az iskola, hiszen a Luca-napi népszokás szerint búzát vetettek a gyerekek, s azok mind, kihajtottak, megnőttek karácsonyig. Terveink szerint egységes karácsonyi díszítést kapott iskolánk. Bízunk abban, hogy a szemlélődők számára feltűnt és tetszett a díszítés. Sokan dolgoztak azon, hogy az ablakok, az előterek, bejáratok, a virág ládák idézzék a tél és a karácsony szellemét. Sokaktól kaptunk elismerést a két karácsonyfánkért is. Az udvarban felállított 8 méteres ezüstfenyőt Fehér Tamásné (Krisztina) iskolánk dolgozója ajánlotta fel, a gyerekek, s minden ercsi lakos számára. A karácsonyfa kivilágítása, ízléses díszei több ember munkáját, szépérzékét dicsérte. A hungarocell díszeket Baczakó Attila készítette, míg a több mázsás fa felállításában és szállításában a PIDÓ Kft. volt segítségünkre. Köszönjük nekik! A sportcsarnokban is egy hatalmas fenyőt állítottunk fel. Ennek egyszerű, de megkapó díszítése méltó eszköze volt a karácsony ünneplésének. Ezt a karácsonyfát Rappai Sándor és neje ajánlotta fel nekünk, Németh József segédkezett a kivágásban és a szállításban. Köszönjük! Már több éve, hogy az adventet gyertyagyújtással, ünnepi műsorokkal köszönti a település a Templom téren. Iskolánk diákjai, pedagógusai az első vasárnapi gyertyagyújtást tették emlékezetessé. Nagyon sok érdeklődő tekintette meg a gyerekek színvonalas műsorát. Külön elismerést és köszönetet érdemelnek a Szülői munkaközösség tagjai, akik időt, pénzt, energiát nem sajnálva készítettek és árultak a karácsonyi jótékonysági vásáron adventi koszorúkat, díszeket. Szorgos gyermek kezek, sok karácsonyi ajándékot készítettek az alsósok számára tartott játszóházban. Külön öröm számunkra, hogy a szülők ötletekkel, munkájukkal segítették a pedagógusokat. A felső tagozatosok muffin sütésével és karácsonyi puncs készítésével hangolódtak az ünnepekre. Kovács István a Stop Kovács Kft. vezetője édességgel kedveskedett gyermekeinknek. Köszönet érte! Hagyomány teremtése céljából minden adventi vasárnapot követő hétfő reggel iskolagyűlést tartottunk, ahol egy hatalmas adventi koszorún sorba meggyújtották a gyerekek a négy gyertyát. Az első gyertyagyújtáson Gedő Attila atya szólt hozzánk a hitről, a köszönetről és a várakozásról. A következő hétfőn Szabó Tamás polgármester úr az advent és a karácsony történetéről beszélt, s az Ő Miku-

10 jan2013_layout :45 Page oldal Van remény! - avagy mit tehet veled egy iskolai ünnep? Akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy a szívemen viselem a köznevelés sorsát, mert tudom, hogy hoszszútávon ez határozza meg egy település jövőjének alakulását. Városunk mai állapotáért részben az a gondolkodás tehető felelőssé, amely az oktatásra pusztán, mint kötelező önkormányzati feladatra tekintett. Meglátásom szerint segíteni fog az, hogy ezév elejétől az iskola szakmai felügyelete és irányítása erre jól felkészült szakemberek kezébe fog kerülni, de az Önkormányzatra is hárulnak majd szép feladatok a fenntartás területén. Örülök annak, hogy 2011 elején talán már a 24. órában, de mégis belevágtunk az Eötvös Iskola reformjának előkészítésébe. Az akkor formálódott 'Általános Iskoláinkért' Munkacsoport kidolgozta azt a programot, amelyet ma Ercsi modell -nek nevezünk. Azt tűztük ki célul, hogy egy szerethető és jó színvonalú iskolává formáljuk az Eötvöst, ahol mindenki a képességeinek megfelelő oktatásban részesülhet és valóságosan felkészülhet a nagybetűs életre (a program egyik tagozatát ennek Egyesületünkben a II. félévben is mozgalmas élet folyt. Hétfőnként klubdélutánjainkon találkoztunk és megbeszéltük az éppen aktuális dolgainkat, teendőinket. Jó dolog, hogy még megtehetjük, hogy van egy délután, amikor kicsit kilépünk otthonunkból és találkozhatunk tagtársainkkal. Sokan egyedülállóak és ez a kis kikapcsolódás, ami nagyon sokat jelent számukra, ismerősök között, barátok között lehetünk. Kicsit kitágul a világ aztán feltöltődve várjuk a következő klubnapot. Augusztus vége és szeptember első napjai az Eötvös napok keretében teltek. Részt vettünk az Eötvös napokon. Egyesületünkben működő Pávakörünk is ott volt a fellépők között. Az emlékezés koszorúját helyeztük el névadónk szobránál, születésének évfordulója alkalmából. A szeptember még tartogatott egy nagyon jó hangulatú 4 napos kirándulást megfelelően az Élet Iskolájának neveztük el). Az előkészületi évben új szakkörök indultak, új pedagógusi munkacsoportok alakultak és az iskola külsejét is rendezni kezdtük. A vezetéssel egy éve megbízott új igazgató részleteiben ismeri az Ercsi modellt (hiszen részt vett a formálásában) és látja maga előtt az elérendő célt. Mindezek jó reményre adtak okot, mégis kissé elkedvetlenített, amikor azt láttam, hogy sokan hitetlenkedve legyintenek az iskola megújításának tervére. Elismerem, hogy néha elkeserítő szembesülni a probléma mélységeivel! Az én eltökéltségem is megingott néha, így megértem azokat, akiknek szülőként vagy pedagógusként, napi szinten szembesülve a nehézségekkel, nehezükre esik bízakodva várni a változást. Biztosan többen voltunk ilyen gondolatokkal, akik meghívót kaptunk az Eötvös Általános Iskola évi karácsonyi ünnepére. Tudtam, hogy sokan, sokat készültek rá, így egy kedves, szívetmelengető műsorra számítottam. Nagyatádra. Kirándulásokat tettünk Nagyatád környékére. Sajnos csak kevés klubtársunk tudott ezen részt venni, de reméljük jövőre többen leszünk. Nagy örömmel vettük október 1-jére az Idősek Világnapjára szóló meghívást az Önkormányzattól és a Képviselő testülettől. Ezúton is köszönjük a vendéglátást, a színvonalas műsort és azt, hogy gondoltak az idősekre. Jó volt látni, hogy a nagy terem megtelt a mosolygó idősekkel. Reméljük, hogy ez majd hagyománnyá válik. Októberben még várt ránk egy kirándulás, Rétimajorban jártunk, természetesen nem hagytuk ki a finom halászlét. A Művelődési Ház felújítása miatt a Sportcsarnokban kaptunk helyet klubdélutánjaink megtartására, ezúton is köszönjük a lehetőséget. Hálás köszönet Orth László igazgató úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az iskola tornatermét, így az évi utolsó zenés lása szaloncukrot is hozott a gyerekeknek. A harmadik gyertya meggyújtását követően Győri Máté alpolgármester úr a reményről és az örömről mesélt. A negyedik gyertyát a karácsonyi ünnepély keretében gyújtottuk meg, s ezen a szeretetről én szóltam az ünneplőkhöz. Számomra nagy élményt jelentett részt venni ezen az ünnepségen. Közel kétszáz tanuló szerepelt, verset mondott, énekelt, betlehemi játékot adott elő, vagy táncolt. Az idén elindult táncoktatás eredményének lehettünk tanúi. Láthattuk a Szalintra együttesünk fejlődését, a cigány tánccsoport első fellépését, de a legmeghatóbb élmény az egész alsó tagozat össztánca, valamint a közös éneklés volt. Több százan, a küzdőtéren és a lelátón együtt énekeltük a Mennyből az angyalt Két hét téli szünet után megkezdjük a második félévet, ehhez mindenkinek jó munkát, jó tanulást kívánok! Ebben nem is csalódtam! Azonban amit láthattunk, az messze túlmutatott egy kisvárosi iskola diákjainak jókedélyű ünneplésén! Ahogy néztem a Betlehemest, hallgattam a zenekart, az énekeket (magyarul, de németül és angolul is), és a befejező, sok-sok gyermeket megmozgató néptáncos kavalkádot, újra megerősödött bennem a remény, a meggyőződés, hogy érdemes volt belevágni, mert ha lassan is, buktatókkal tarkítottan is, de meg fog újulni az ercsi Eötvös! Ahol a tanári kar, a csatlakozott táncosok, zenészek és lelkes gyerekek ilyen fergeteges ünnepet tudnak ülni, ott más nagyszerű dologra is számíthatunk majd! Köszönet illeti a szervező és felkészítő pedagógusokat, tánosokat, zenészeket, valamint a résztvevő gyerekeket, a reménytadó előadásért! Külön köszönjük azoknak (a szülőknek, vállalkozónak, képviselőknek) a bátorítását, akik velünk együtt hisznek és tesznek is a fentebb felvázolt álom megvalósulásáért! Hajrá Eötvös! Hajrá Ercsi Győri Máté alpolgármester Az Eötvös József Nyugdíjas Klub Egyesület hírei. Orth László összejövetelünket megtarthattuk. Ekkor ünnepeltük meg az elmaradt névnapokat, köszöntöttük a kerek évfordulós születésnaposokat és megünnepeltük a karácsonyt. A Pávakörünk és a Színjátszó kör tagjai közös műsorral kedveskedtek tagjainknak. Pávaköröseink az adventi első vasárnapon felléptek a templom téri városi rendezvényen. A Szociális Szolgálattal való együttműködés keretében december 23- án kis műsort adtak az otthon karácsonyi ünnepségén a Színjátszó kör és a Pávakör tagjai. Fellépésüket nagy taps kísérte. Az új évben első klubdélutánunkat január 28-án órától tartjuk a Sportcsarnokban. Azokat a nyugdíjasokat, akik szeretnének a tagjaink sorába lépni szívesen látjuk. Kívánok tagjaim és a magam nevében mindenkinek békességes, boldog új évet! Mári Imréné

11 jan2013_layout :45 Page oldal A volt Községi Iskola tanulói Tamás Alajos igazgató tanítóval ben. 20 éve volt Debreczeni László atya ( ) temetése Besnyőn. Emlékét kegyelettel őrízzük. Honismereti Szakkör Közzéteszi a Szapáry Péter Képek a múltból Esküvői terítés a volt Helyőrségi Klubban, ahol ősztől őszig 142 esküvő került megrendezésre. Burlovics János ( ) és felesége Brinza Ágnes ( ) fiaikkal, Jánossal és Mátyással. Verlics Gergely ( ) a határban. Vozár István és Emőd (Holczmann) Margit Gitta esküvője június 21- én.

12 jan2013_layout :45 Page oldal Tisztelt Olvasók! Akik ez elmúlt évben figyelemmel kisérték a Zorica Egyesület Híreit, és szívesen olvasták a róluk szóló tájékoztatót, és akik most olvasnak róluk először ajánljuk az alábbi beszámolót. A 2012-es év utolsó napjairól is van mesélni valójuk. Igen ez egy szép mese, melyből látszik, hogy a sok próbának, a sok munkának, fáradságnak ismételten meg vannak az eredményei. Az eredmény pedig a siker, a sok taps, a szeretet, ami a Zorica táncegyüttes és a Jorgováni kórus felé irányult. De nézzük időrendi sorrendben az eseményeket, a fellépéseket, a rendezvényeket. Volt belőlük bőven. Szinte minden hétvégén volt felkérés. A Zorica tánccsoport, és a Jorgováni énekkar tagjai igen mozgalmas fél évet tudhatnak maguk mögött. Ez nagy örömet jelentett számukra. Augusztus 19. Ercsi búcsú. Erről már más hírforrásokból értesülhettek,, hogy a Kegytemplomban felszentelésre került a Szűz Mária kegykép. (A helyiek Illír-rác Madonnának is nevezik.). Az Egyesület fiataljai, azok gyermekei népviseletben álltak az oltár előtt, az idősebbek, is felvették a népviseletet. Csak a szertartás után volt lehetőségük a közös imádkozásra, közös éneklésre, tiszteletadásra. Mise után a szokásos rác búcsú is megrendezésre került, ahol vendégül láthatták a meghívottakat, természetesen a szokásos rác vendégszeretetet mindenki élvezhette. Augusztus 18. Beloiannisz. A Zorica tánccsoport szintén egy búcsúra volt hivatalos ezen a napon. Igazi görög hangulatban, görög vendégszeretetben volt részük Beloianniszban. Már nem ismeretlenek ők a helyiek számára, így izgatottan várták a fellépésüket. Valószínű nem okoztak csalódást, mert a vastaps, a visszahívás nem maradt el. Ők pedig szívesen adnak ráadást. Augusztus 29. Ercsi 50 éves az Ercsi Művelődési Ház és Könyvtár Jubileumi Ünnepségsorozat A tánccsoport ezen a napon örvendeztette meg a hazai közönséget. Természetesen helyi közönség előtt mindig nagyobb, a bizonyítani akarás, a siker utáni vágy, itt mindig jobban esik a taps, ha látnak egy-egy elismerő pillantást. A tapsból ítélve úgy gondolják, hogy az előadás tetszett. Pár kellemes percet szerezhettek a helyi közönségnek.a Jorgováni kórus szeptember 1.-én lépett a színpadra. Vidám dalokat énekeltek harmonika kísérettel. Meglepetés volt az új ruha összeállításuk. Az óarany mellényke és a csipkekendő a fejükön. Itt mondanak ZORICA HÍREK köszönetet zenei kísérőjüknek Tornyosi Lászlónak, aki Tökölről jött át, hogy a hozzájáruljon a kórus sikeréhez. Szeptember 01. Vál. II. Váli Völgyi Vigasságok. A vigasság, az igazi vigasság Válon. A színes kavalkád, a sokszínű műsor, melynek részese lehetett a Zorica táncsoport is. Itt is mint ismerősöket üdvözölték őket. A váli völgy már jól ismeri a Zorica nevet. Szeptember 09. Solymár. Nemzetiségi Találkozó és kézműves vásár. Ezen a napon Solymáron Nemzetiség nappal összekapcsolt népművészeti, kézműves vásárt tartottak. A rengeteg csodálatos kézműves portéka mellett nem hiányozhattak a különböző nemzetiségek táncosai, igy az Ercsiből érkezett Zorica sem. A vásári hangulatot fokozta a színpadon egymás után fellépő népi együttesek előadásai. Különlegessé tette a napot, hogy a jelenlévő összes táncegyüttes kiválasztott maguk közül 2-3 tagot, és egy új tánccsoportot hozott létre erre az alkalomra. Feladatuk az volt, hogy közös zenére, egy közös táncot adjanak elő, mindenkinek a saját folklórját beleszőve. A koreográfia nagyon jól sikerült. Jó volt együttlátni a sok féle nemzetiséget összekapaszkodni a színpadon. Példát mutattak a fiatalok békés egymás mellett élésből. Hiába! A zene, a tánc nem ismer határokat. Szeptember 22. Érd Térségi Énekkari és Népdalköri Találkozó. A Jorgováni kórus a Szepes Gyula Művelődési Központ Színháztermében vett részt ezen a rendezvényen. Nagyon színvonalas találkozó volt, melyen többek közt, német nemzetiségi, bukovinai székely és szlovák népdalkörök mellett komoly zenei énekkarok is bemutatkoztak. Külön meglepetés volt, hogy a KÉKÉK (Közös érték-közös érdek Értékközvetitő Kulturális adatbázis ) Énekkarok, népdalkörök kiadványában egy szép képpel és rövid leirással a Jorgováni kórus is szerepel. Nagyon büszkék rá. Ezen a napon még az Érdi Városi Tv felkérésére az Óvárosi restaurálás alatt álló templomban énekeltek karácsonyi énekeket. Az üres templomban olyan szépen szólt az ének, hogy a szó szoros értelmében az ott dolgozó munkások kezében megállt a kalapács, a kőműveskanál, a szerszám, és így a közönség nélküli templomban mégis szólt taps. Spontán, és nem udvariasságból.ez igazi öröméneklés volt. Az ott készült felvételt az Érdi Városi Tv, és a Diósdi TV többször megismételte. Szeptember 28. Nemzetiségi Nap Dunaújváros. Horvát-lengyel, fotó: Gajdóné Irénke szerb nemzetiségi napot tartottak a dunaújvárosi Városházán. Mind a Zorica, mind a Jorgováni hivatalos volt ezen a napon. A hivatalos köszöntő után több mint 10 művészeti csoport lépett fel. Itt az ercsi együttesek sok ismerőssel találkozhattak, pl. a Rozmaring Tánccsoporttal Csobánkáról. A nemzetiségi nap jó hangulatú táncházzal zárult, ahol az ercsi táncházasok tudását mindenki elismerte. Október 13. Rác-bál Ercsi. A hagyományoknak megfelelően megrendezésre került a Rác-bál. Az Egyesület tagjain, családtagjaink kívül rokonok, barátok és számtalan meghívott távoli vendég is szórakozhatott. A zenéről a lórévi zenekar gondoskodott. A rengeteg tombolatárgy kisorsolása után hajnalig tartott a mulatság. Október 20. Tököl. A táncoslábú Jorgovánis lányok nem sokáig pihentették lábaikat, mert a bál után nemsokára Tökölön vendégszerepeltek. A Komsija Népdalkör meghívásának tettek eleget. Tökölieken kívül Ercsi, Tataháza Katymár énekesei szerepeltek. A vén Duna régen látott ilyen szépet. Amikor a lányok átkeltek a komppal a a másik oldalra, a régi rácruhák legfontosabb tartozékában az un. lázsiás dukáti nyakravalóval, még a nap is mosolygott. Természetesen a fotózás sem maradt el, háttérben a gyönyörű ercsi látképpel. November 01. Ercsi. Mindenszentek napja. A Város Önkormányzata, és civil szervezetei minden évben megemlékeznek a Duna parton a vízenjáró áldozatokról az I. és II. világháborúban elesett ercsi katonákról, az Ercsiből elhurcolt zsidó áldozatokról, és tiszteletfotó: Gajdóné Irénke

13 jan2013_layout :45 Page 13 fotó: Péter Jánosné teljesen, az idegen földről érkezett, és végső nyughelyet itt kapott katonákról. Hagyományként kezelhető,hogy évek óta a Jorgováni kórus közreműködik ezen a megható eseményen. Szép énekeik mellett, minden emlékmű mellett egy-egy gyönyörű verssel is megemlékeznek a hősökről, az áldozatokról. Kár, hogy Ercsi lakossága nem érdeklődik ezen esemény iránt, pedig még sokan élnek, akiknek dédapja, nagyapja esetleg még apja neve szerepel ezeken a márványtáblákon. A Jorgováni kórus által előadott dallamokat pedig elsodorta a szél a Duna fölött Csillagos ég, merre van a magyar hazám vagy Meszszi távoli széllel néked üzenem..viszszavárlak én November 19. Budapest. Horvát nyelvű Gimnázium. Duna-menti horvátok hete alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeseiként vett részt a Zorica néhány tagja és a Jorgováni énekkar. Szívélyes fogadtatás után a Gimnázium aulájában, nagy meglepetésben volt részük. A kiállítási tablókon régi ercsi rác ősöket fedeztek fel, valamint Ercsi látképét madártávlatból. Jó volt látni, a régi rác rokonokat, ismerősöket, és hogy az Egyesületen kívül, Ercsin kívül is számon tartják a mi hagyományainkat, s a középiskolás ifjúság igyekszik az utókor számára megőrizni azt. Köszönet érte. A legkevesebb, hogy a Jorgováni kórus azt adott cserébe amit tudott. Énekelt. Régi rác énekeket, amit főleg csak Ercsiben voltak ismeretesek. A Zorica táncegyüttes pedig egy rövid történeti visszaemlékezéssel, valamint népviseletek bemutatásával járult hozzá a rendezvénysorozathoz. A gimnázium megtekintése után, finom vacsorával zárult a nap. December 16. Ercsi. Rác karácsony. Bozic. Mindig nagy előkészület és izgalom várja a Rác karácsonyt a Bozic-ot. Az idén nagy próbatétel volt a Művelődési Ház hiánya a szervezők, a rendezők számára. Hatalmas munka volt a díszletek felállítása, átköltöztetése. Köszönet mindenkinek aki ebben közreműködött. Ám a sok nehézség árán a rendezvény nagyon jól sikerült. 260 fő vett részt ezen a karácsonyon. Zsúfolásig megtelt a sportcsarnok. A helyieken kívül az alábbi települések képviseltették magukat: Tököl, Diósd, Százhalombatta, Ráckeresztúr, Érd, Lórév. Új kapcsolatra jelentkezett, és részt is vett Kalocsa- Dusnok, és Bátya ráchorvátjaival. Igazi karácsonyi élmény volt hallani, ennyi helyről érkezett embert együtt imádkozni, Zdravo Marijo milosti puna együtt énekelni, Neba dvorani, glase donise narodom együtt szeretetben ünnepelni. Az ünnepi műsor természetesen nem maradhatott el. A Zorica táncegyüttes új ruháit, a hímzett blúzokat, ingeket, a fiúk szép nadrágjait, a lányok kendőit és gazdagságot jelentő arany lázsiás dukátijukat most láthatta először az ercsi közönség. Gyönyörűek voltak. Na és a 13. oldal tánc az sem volt akármi. Az új koreográfia mindenkit bámulatba ejtett. A Jorgováni kórus, a gyermekekkel együtt egy nagyon szép karácsonyi történetet adott elő, énekekkel fűszerezve. A történet szomorúnak indult, de a szeretet mindent legyőzött. Sokan megkönnyezték az előadást. Ezután csak a szokásos rác bableves elfogyasztása, a házi sütemények kostólása, és koccintás mellett a sok-sok beszélgetés maradt hátra. Kedves Olvasóink! Kissé hosszúra sikeredett ez a beszámoló, de ebből is látszik, hogy van miről mesélni, illetve nem mese ez, hanem valóság. Ez az Egyesület, a táncház és a két művészeti csoport él és, és virágzik, tevékeny, s továbbra is sikereket szeretne elérni Városuk és benne az Önök örömére. Amennyiben módjukban áll adójának 1 %-vál támogassa az Egyesületet! Zorica Tánccsoport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület Számlaszám: Boldog Békés Új esztendőt kiván az Egyesület Ercsi minden lakójának, kérik kísérjék figyelemmel 2013-ban is fellépéseiket. Kaszapné H. Teréz fotó: Péter Jánosné Gyermekkorom karácsonyi emlékei (XX. sz. Érd) Karácsony közeledtével, egész december hónapban hajnalban rorátéra", reggeli szentmisére jártunk, Borbála napkor (dec.6.) vagy Luca napján, (dec. 13.) búzát vetettek több edénybe, ( a termés csíraképességét is meg tudták állapítani) melynek közepébe egy fehér gyertyát helyeztek. Ez böjti időszak volt, húsmentes, és egyszerű ételeket készítettek, a tűzhely sarkán úgynevezett filléres, fehér nagy szemű kukorica, főtt minden nap. Ez csillapította az éhséget. Ez karácsony napjára szépen kikelve megerősödött. Délután a temetőbe vittek belőle, hozzátartozók sírjára, ahol a gyertyát meggyújtották. A templom díszítése is csak ez volt és a betlehem körül is ez jelképezte a füvet. Természetesen az ünnepi asztal elmaradhatatlan díszeként is ott volt a dió, alma, szőlő, aszalt gyümölcsök, méz, fokhagyma és hagyma mellett, valamint az évben termesztett takarmányokból és élelmiszer növények tálkái között. A gazda módossága tükröződött az ünnepi asztalon. Az asztal alá egy kéve szalmát tettek, a jászolra emlékezve, mely újév napjáig maradt ott. A vacsora a családok anyagi lehetősége és a gyermekek életkora szerint alakult. 24-én este a családfő a közös ima után, egy almát annyi darabra szelt fel, ahányan körbe ülték az asztalt. Mindenki kapott egy gerezd almát, amit először a házigazda, majd a felesége és a gyerekek életkoruk szerint mártottak a mézes üvegbe és megették. \/olt ahol fokhagyma - mézzel járt körbe. Utána a háziasszony feltálalta a levest, mely apró gyerekes családoknál, rántás nélküli bableves és diós vagy mákos csipetke/guba volt. Ha felnőtt korú volt a család, úgy bor leves és rác (tejfölös) vagy rácos (lecsós) ponty volt a menü. Aztán került a dió-mákos kalács az asztalra, ezt fogyasztották amíg tartott az

14 jan2013_layout :45 Page oldal ünnepek alatt, aprósüteményt is kínálva. A kompótot is akkor kóstolták meg először, minden télire szánt étel megkezdésével együtt. A családfő a vacsora után pár csepp bort öntött az égő gyertyára és mindenki nagyon figyelte, hogy merre száll a füst, mert a mondás szerint, aki fele szállt, az meghal. A vacsora befejezésekor ismét imádkoztak. Az ünnepi asztaltól a háziasszonynak utoljára szabad felkelni. Az asztalon lévő morzsákat a tenyérbe gyűjtve az ég madarainak szórták ki. A tálalás és a díszítés újévig az asztalon maradt, Az ünnep előtt az asztal négy sarkába, a terítő alá fillért helyeztek, hogy mindig legyen a családnak pénze. A be-bekopogtató betlehemeseket, vagy az ablak alatt éneklőket, étellel kínálták a család tehetőssége szerint. Gyertyagyújtás, éneklés, ajándékozás, Prózakategóriában: I. helyezést ért el RÓKÁS ZSUZSA a 20 év alatti korosztályból. Mindennapi villamosút Esett. Már megint. Budapest felett pedig valami egészen különös, sötét felleg időzött, szürkévé varázsolva a hétköznapokat. Reggel volt; ugyanolyan reggel, mint az összes többi. Lassú, unalmas, kiállhatatlan. A helyzeten pedig cseppet sem javított a kedvezőtlen időjárás. Az emberek lustán vonszolták magukat a körúton, ki esernyő alá bújva, ki esernyő nélkül. Mint valami motiválatlan hangyaboly, olyan volt a város. Talán egyedül csak a sárga villamosok lehetetlen színe ütött el a városképtől. Valótlannak látszott, hogy valami ennyire rikító is lehet. Egy fiatal fiú céltudatosan sietett a négyes-hatoshoz. Fején kapucni, hátán hátizsák. Az arca ugyanazt az unalmat tükrözte, mint bárki másé egy ilyen borzalmas hétfő reggel. De hát mégis milyen képet vágott volna, mikor valóban borzalmas volt a reggele? Az ébresztőórája rejtélyes okok miatt valamiért fél órával később ébresztette, így nagy kapkodásba kezdett. Természetesen, ahogy ez lenni szokott, semmit sem talált meg azonnal. Se a zoknija párját, se ami a régi időkben igen szerény volt. A fa dísze, piros alma, ezüst és arany papírba tekert dió, különféle formás mézes sütemények. Volt ahol az asszonyok házilag szaloncukrot főztek és színes selyempapírba csomagolták. A család beszélgetett, majd éjfélkor elmentek a misére. Hazatérve, már előzőleg sózott, pácolt, abált oldalast, kolbászt ettek/ehettek kívánság szerint. Az ételek fogyasztását hagyományok és hiedelmek írják elő- Mákos étel: jó házasságot jelent. Bab; jó termést, gazdagságot. Alma: család együtt maradása. Dió: jövendölték a jövő évi betegséget (nagyon figyelték, hogy a dió ne legyen férges, mert az nem jó jel). A fokhagyma mézzel: a jövő évi egészséget szolgálta. Hal: sok pénzt jelent, valamint a család JÁTSSZUNK EGYÜTT!!! Kedves olvasóközönség, játsszunk együtt! A zsűri már szavazott, de kérem, szavazzanak Önök is! A legjobbnak ítélt műveket folyamatosan közétesszük, amikre 1-10 ig lehet szavazni az ERCSI VÁROS HONLAPJÁN: vagy a könyvtárban elhelyezett dobozba, illetve a címemre: Dózsa György út.56/a szám alatti postaládába kérem bedobni! Köszönettel: Szabó Aida (Jampa drolma) Ez a zsűri véleménye, de mi az Önöké? előre haladása az új esztendőben. Ezek az ünnepek egyszerűségükben nagyon meghittek és bensőségesek voltak. Munkájuk, jó gazdálkodásuk eredményét asztalra tehették, ünnepeiken így adtak hálát a jó termésért. Volt a Batthyány Fülöp főherceg által (az árvíz után) újra telepített családok között az új faluban egy módos gazda, aki ha karácsonykor hó födte az utat, befogta lovait a szánkó elé. Családjával csilingelő szánon végigvágatatott az Öregfalun a szigetig és vissza a házához, sokak csodálatára a gyerekek örömére. A csemegeszőlőt óvatosan szüretelték, (majd a fürtöt visszájára) rafiával felkötötték rúdra a hideg kamrába kénlappal megfüstölték, így tartósították télre, jobb esetben húsvéti asztalra is került belőle. Kovács Vincéné (Romics Mária) a telefonját, de még a BKV bérletének is lába kelt. Mintha mindez nem lett volna elég, ráadásként még a kávé is elfogyott. Így hát felemás zokniban, kócos hajjal, álmosan rohant a villamos felé. Az ajtóban nagy tülekedés fogadta. A négyes-hatos heringjárat utasai ezt már megszokták, ahogy a fiatal fiú is. Nem volt neki az sem újdonság, hogy a fel- és leszálló utasok addig lökdösték, amíg egy viszonylag békés helyet nem talált magának. A csuklóhoz szorulva állapodott meg. Remek gondolta így csak három oldalról vagyok hülyékkel körülvéve. Nagyot sóhajtott, a kapucnit levette a fejéről és körbenézett. Rengeteg ember vette őt körül; talán túlságosan is sok. A borzalmas reggel, az unalmas városkép és a szürke arcú, sietős emberek után, akiket odakint látott, ez a kép egészen újszerű volt számára. Túl sok látvány, hang és illat vette őt körül ahhoz, hogy nyugodni tudott volna, és bármennyire is álmos volt ez előtt, hirtelen felébredt, sőt mi több, még a rosszkedve is elillant. Borzalmas emberismerő vagyok futott át aztán a fején. De hát mégis ki ítéli meg ezt? Lehet, hogy túl jónak látja az embereket? Vagy épp túl rosszaknak? Mindegy. A lényeg, hogy nem ismeri őket. Ettől függetlenül viszont most ezekkel az emberekkel van összezárva, körülbelül húsz percig, úgyhogy jobb lesz, ha megpróbálja kiismerni őket. Csak, hogy ne unatkozzék. Vajon kik lehetnek a legérdekesebbek? Talán az a színes hajú srác, aki olyan hangosan hallgatja a zenét? Vagy a feltűnően csinos hölgy, aki hosszú műkörmeivel kapaszkodott éppen a fiatal fiú mellett? Talán nem. Talán ezek az emberek azért mutatják magukat olyan feltűnőnek, mert mást már nem tudnak nyújtani. Így hát inkább az unalmas arcú embereket kezdte szemlélni. Az olyan fajtákat, akikkel nap, mint nap találkozik, és akikről valójában semmit sem tud. Nagy szerencséjére fél fejjel magasabbra nőtt az átlagnál, így gond nélkül el tudott nézni a tömeg feje felett. Az első személy, akit szemügyre vett, egy szakadt ruházatú, alvó ember volt. Hajléktalan. A fiatal fiú ezt nem csak a ruházatából, hanem a körülötte terjengő fürdetlen, savanyú szagból állapította meg. Az ilyen emberek, mint ő gondolta, naplopó, tanulatlan alakok, akik végül egyedül, munka és lakhatás nélkül maradnak. Bánatukat az italba fojtják, és hamar meghalnak. Talán ez az élet rendje; hogy mindenki elnyeri méltó büntetését. Tovább figyelt. A szeme egy fiatal lányon akadt meg, aki merev háttal, a hajléktalan férfi mögött ült. Volt benne valami taszító. Talán a feje tetején lévő különös kontyszerűség zavarta a fiút; vagy az a borzalmas karót nyelt tartás. Pedig különben egész csinos lány volt. A kezeit szigorúan keresztbe fonta a mellkasa előtt, és úgy bámult kifelé. Biz-

15 jan2013_layout :45 Page 15 tos rendezett, optimista lány lehetett, aki mindig mindent határidőkre végez, de akiben semmi kreativitás, semmi élet nincsen. Valószínűleg unalmas társaság lehet. Vele szemben egy elegáns, idős hölgy ült. A hetvenes évei felé járhatott, és úgy ki volt öltözve, mintha az operába készült volna. Arcán vörös rúzs, lábán igen magas sarkú cipő volt, az összhatás mégsem közönségesnek, hanem elegánsnak mutatkozott. Pont a másik irányba bámult, mint a fiatal lány. Biztos egy vidám nagymama lehet, aki imád sütni-főzni, és az unokáival játszani. Rengeteg pénze lehet. Zavaró pillantást vetett a fiúra egy nyakkendős férfi, aki vele szemben állt. Hivatalnok ez volt az első szó, ami eszébe jutott róla. Egyedül élő, unalmas hivatalnok. Talán van egy kutyája is. Unalmas alak nyakkendővel meg aktatáskával. Mért bámul? merült fel aztán a fiúban a kérdés, de mit sem törődött vele. A Budafoki út következik hallotta aztán a jól ismert hangot. A villamoson már egyre kevesebb ember volt, de az általa szemügyre vett figurák még mindig a helyükön időztek. Lassan meg-megmozdultak, és mintha máshogy viselkedtek volna, mint ahogy azt a fiú képzeletében róluk alkotott képek alapján kellett volna tenniük. A fiatal lány egy véletlen mozdulatával lelökte a táskáját a földre, amiből a dolgai szanaszét gurultak. Egy tükör, egy ceruza, egy jegyzetfüzet, egy mobiltelefon. Ijedten dobálta vissza a dolgokat a táskába, amiben egyébként is hatalmas káosz uralkodott. A lány ugyanis közel sem volt olyan rendezett, mint ahogy azt a fiatal fiú gondolta. Sőt, kifejezetten szétszórt volt, ahogy azt a táskája is mutatta. Művészeti iskolában tanult és festő szeretett volna lenni. Bár céljai megvalósításában hátráltatta őt az önbizalomhiány és a pesszimizmus. Az idős hölgy szánalmas pillantást vetett a lányra, aki viszonozta azt, és egyenes A kötelező vásárlás... Idős, egyszerű öltözetű bácsi az áruházban lévő göngyöleg-visszaváltó automatához lépdel, kezében egy szatyor, a szatyorban sörösüvegek. Még az elmúlt év augusztusában, szülinapi bulira vette a sört, ami akkor akciós volt. Nem bánta, hogy az üveg betétdíját meg kellett fizetnie, de arra gondolt, hogy ha az üvegeket visszahozza, pénzét visszakapja. A nyári buli jól sikerült, de a sörből maradt még későbbre is, aztán háttal, büszkén sétált el mellette. Ők ismerik egymást. Egy bérház ugyanazon emeletén laktak, amíg a lány el nem költözött szüleitől. Mindig is utálták egymást. A lány elítélte az idős hölgy életvitelét. Az ugyanis teljesen egyedül, de hatalmas fényűzésben élt. Volt egy fia, akivel alig beszélt, meg egy macskája, aki minden este a lány ablaka előtt vernyákolt. Az idős hölgy egyébként azért ellenszenvezett a lánnyal, mert önmagát látta benne. A saját fiatalsága tükröződött a lány szemében; ő pedig ki nem állhatta a fiatalságát. A hajléktalan is felébredt. Zavartan tekintett jobbra-balra. Egészen addig tekergette a nyakát, amíg meg nem állapodott a szeme egy hosszú pillanatra az idős hölgy arcán. Aztán félrepillantott. Felismerte benne fiatalkori szerelmét. Se ő, se az idős hölgy nem szívesen emlékeztek vissza életüknek erre a szakaszára. Szerelmesek voltak egymásba, de az akkori fiatal és nagyravágyó fiú elhagyta az örök romantikus lányt. A fiúnak nagy tervei voltak, amibe nem fért volna bele egy szerelem, gondolta akkor. Így hát külföldön sok-sok munka után egy jól menő vállalkozás fejévé vált; unalmas üzletember vált belőle. Egészen addig, amíg a vállalkozása hosszú évek után csődbe nem ment. Neki pedig már senkije és semmije sem maradt. Hazatért Budapestre és pár meddő próbálkozás után feladta; ma már a nincstelenek táborát gyarapítja. Az akkori romantikus lányt pedig férjhez adták egy jöttmenthez, aki minden vagyonukat kártyára meg italra költötte el. Miután a férj meghalt, kénytelen volt a kezébe venni a pénzügyeket; így már semmi ideje nem maradt egy szem fiára, aki ezt a mai napig anyja szemére veti. A kapcsolatuk a végletekig megromlott, az idős hölgynek pedig semmije sem maradt, csak a pénz, a fényűzés meg az egy szem macskája. A pókerarcú, hivatalnoknak tűnő férfi nem mozdult. Újabb zavaró pillantást vetett a fiatal fiúra. Megfigyelte őt; Olvasói levelek lassan-lassan kiürültek az üvegek. A bácsi ritkán jár az áruházban, de ma úgy döntött, hogy nem kerülgeti tovább otthon az üvegeket, visszaváltja azokat. Tanácstalanul téblábol az automata előtt, megpróbálja elolvasni a kezelési utasítást, végül aztán úgy dönt, hogy ez az automatizált világ nem az ő világa, inkább segítséget kér. A csemegepultban dolgozó kedves hölgy a bácsi kérésére azonnal ugrik, a monstrumon megnyomja a zöld gombot, betesz egy üveget, az automata befogadja az üveget, s 15. oldal és nem csak őt, hanem más embereket is úgy, ahogy a fiú. Egyáltalán nem volt unalmas hivatalnok. Író volt. Aktatáskájában a készülő könyve kéziratait tartotta. A fiatal fiú érezte, hogy valami nincs rendben az emberekről alkotott képével kapcsolatban. Talán mégiscsak rossz emberismerő, és felesleges erőltetnie a dolgot. Inkább megismerni, sem mint kiismerni akarja majd ez után az embereket. A Budafoki út hallotta újra a női hangot. Úgy döntött, sétál egy rövidet, csak hogy kiszellőzzön a fejéből az elmúlt húsz perc töménytelen balgasága. Ami igazából nem is volt akkora balgaság, mint azt gondolta. A fiatal fiú, bár ő ezt sosem tudta meg, tökéletesen látta az emberekben azt, amivé válni fognak. Mindig a következő lépést tudta megfigyelni, és sohasem azt, ami jelenleg volt. Így az általa megfigyelt figurákról alkotott kép nem is volt akkora balgaság, mint azt hitte. Az író egy csalódás után már soha többet nem fogott tollat a kezébe, sőt még az aktatáskájában rejlő kéziratok sem jelentek meg. Unalmas hivatalnok vált belőle. Az idős hölgy kibékült a fiával, és életmódja is megváltozott. Rengeteget sütött, főzött és nagyokat beszélgetett egy szem gyerekével, hiszen mind a ketten úgy érezték, van mit bepótolniuk. A fiatal lány önbizalomhiányának és peszszimizmusának köszönhetően lassan abbahagyta a festést és otthagyta a művészeti iskolát is. Unalmas, naprakész, kiskosztümös titkárnővé vált. A hajléktalan pedig, mint ahogy az várható volt, lassan végleg elvesztette az életbe vetett hitét, és alkoholba fojtotta bánatát. Nem sokkal ez után meg is halt. Odakint már nem esett az eső. A nap mintha egy kissé kikukucskált volna a felhők közül, és a városkép sem volt már olyan szürke, mint annak előtte. A fiatal fiúnak így most már nem kellett a kapucniját a fejére húznia. Leszállt egy megállóval előbb, hogy a gondolatait tisztára fújhassa a szél. lám, már mehet is a következő üveg. A bácsi, megköszönve a segítséget, óvatos mozdulatokkal, hangosan számolva, egyenként bedobálja az automatába a 25 db sörös üvegét. A gép kiadja a blokkot, valamivel több, mint 600 forint. Kezében a blokkal beáll a pénztár előtt kígyózó sorba, természetesen megint csak egy pénztár működik. Amikor rákerül a sor, átadja a blokkot, s várja, hogy megkapja a pénzét. A fiatal pénztáros hölgy ránéz az öregre, majd közli vele: tessék szíves a blokkot levásárolni! A bácsi ta-

16 jan2013_layout :45 Page oldal nácstalanul néz a pénztárosra, aki gyorsan megmagyarázza: nem fizetheti ki a blokkon lévő teljes összeget, ezért vásároljon a bácsi valamit! Az öreg nem vitatkozós fajta, gondolja magában, ez biztosan valami új szabály és hát a szabály az szabály! Akár kell, akár nem, valamit muszáj venni... Kiválaszt pár rejtvényújságot, ez kb. annyiba kerül, mint amennyi a blokkon van... majd újra beáll az időközben duplájára növekedett sorba. Észrevéve a pénztárnál várakozó társát, elmutogatja neki, hogy mi a helyzet, hangtalanul formázza szájával a szavakat: le kell vásárolni az üveg árát! - s felmutatja az újságokat. Társa azonnal megkérdezi a pénztáros hölgytől, hogy ugyan mutatná már meg neki azt a vevőket tájékoztató táblát, miszerint a göngyölegért járó pénzt le kell vásárolni az áruházban? A pénztáros hölgy körbenéz, ilyen tájékoztatót ő sem lát, s gyorsan megkérdi az időközben mellette lévő pénztárban munkát kezdő kolléganőjét: Te tudsz ilyen tájékoztatóról? Kolléganő válasza: nem, de az üvegek árát le kell vásárolni! A bácsi társa megkérdezi: miért? Ezeket az üvegeket egyszer a bácsi megvásárolta, forintban kifizette, s most szeretné pénzét visszakapni. A kolléganő válaszul közli, hogy azért kell levásárolni az üvegek árát, mert ha kifizeti a blokkon szereplő öszszeget a kasszából, akkor ez pénztárhiányként fog nála jelentkezni. Aztán mégis megjegyzi: vagyis nem a teljes összeget kell levásárolni, csak egy részét... A bácsi társa csak köti az ebet a karóhoz: miért kellene bármit is megvásárolni, ha nincs szüksége rá? Különben is sántít a dolog, hiszen ha az összegnek csak egy részét vásárolná le, az áru és a kifizetett göngyöleg ára közötti különbség nem lenne pénztárhiány? Nem érti, hogy is van ez? A pénztáros hölgy közli: majd a főnök megmagyarázza, s azonnal intézkedik is, a hangosbemondón hívja a főnököt. A bácsi társa egyetértve az ötlettel, meg is köszöni azt. A főnöknő nagyon hamar odaér, ismerős is, hiszen pár perccel előbb, soron kívül fizette ki péksüteményét meg kakaóját a fiatal pénztáros hölgynél. A bácsi társa udvariasan elnézést kér, hogy talán miatta nem tudja megkésett reggelijét elfogyasztani, de hát kérdése lenne, amit gyorsan fel is tesz: miért kell a visszaváltott göngyöleg árát levásárolni? Melyik törvény írja azt elő, hogy erre a vevőt kötelezni lehet? A főnöknő nem érti az egyenes kérdést, de a bácsi társának rövid előzményismertetése után közli: most neki nincs ideje elővenni ezt a törvényt, erre ő most nem ér rá. Odaszól a fiatal pénztáros hölgynek: "Fizesd ki neki!" A bácsi társa egy pillanatig szóhoz sem tud jutni, egy pár másodperc múlva tér csak magához. Meg is kérdezi az éppen induló főnöknőtől: tessék mondani, ezt nem reklamálta még meg az áruházban senki? A főnöknő távozva a pénztártól, foghegyről még válaszol: "Nem! Még nem reklamált senki, maga az első!" "Ezt meg majd lekönyvelem valahogyan.", s a vitát lezárva viharos gyorsasággal távozik. A fiatal pénztáros hölgy dicséretére legyen mondva, hogy vezetője stílusát nem veszi át. A blokkon szereplő összeget a bácsi kezébe leszámolja, de elnézést nem kér a bácsitól ő sem, s az őt irányító főnöknő sem (bár ez utóbbitól ilyen vezetői magatartás után nem is volt várható!). E sorok írójában azonban felmerülnek a kérdések: vajon csak a bácsinak kellett volna levásárolnia a visszaváltott göngyöleg értékét? Ha igen: milyen alapon? Azért, mert öreg? Mert első szóra elhiszi, hogy ez egy új szabály? Mert biztosan nem fog reklamálni? - és szó nélkül visszamegy a pultok közé választani valamit, hogy azzal is az áruház tisztességtelen módon megszerzett bevételét növelje? Vagy előfordult már mással is, máskor is? Ha nem a bácsi az egyetlen, akivel ez történt, ha ez az eset nem most fordult elő először, és ezt a módszert bevált gyakorlatként alkalmazzák a pénztárosok és a főnöknő, akkor hogy létezik az, hogy a bácsi társa az egyetlen, aki ezért reklamál? Vagy mégsem az egyetlen? Az eset január 2-án órakor történt az Ercsiben működő Spar áruházban. Péter Jánosné Tisztelt Hírlap Olvasók, Tisztelt Ercsi Polgárok! Múlt év végén, pontosabban október 25-én, a lakossági fórumon, egyöntetűen látszott az érdeklődők létszámából, hogy Ercsi lakossága számára egyáltalában nem közömbös az, hogy a város mennyire komfortos, mennyire tudják megőrizni az eddig megszerzett javaikat. A fórumon történt felszólalásokból többnyire az látszott 1-2 kivétellel, hogy a megyeváltás lenne a megoldás, ahhoz, hogy az elkövetkező időkben esetleg Ercsi is tovább fejlődhessen. Annak ellenére, hogy jegyző úr többször is elmondta, szinte szájbarágósan, idézem az országosan is ismerős szavakat még egyszer mondom húúúúú. Mennyi dolog van egy megyeváltással kapcsolatban. Testületi döntés, népszavazás, a megyei döntés a parlamenti döntés, na meg a sok pénz, amit erre költenénk stb. (Megjegyzem, a képviselők 1 havi tiszteletdíjának felajánlásából, amit ugye mindenki tud, hogy a Ercsi lakosságának adóforintjaiból élvezhetnek, meg lehetett volna oldani egy részét, ha komolyan gondolják.) Polgármester úr a fórumon arra kérte a lakosságot, hogy ennek ellenére beszélgessenek róla, látja az akaratot, és testületi ülés napirendjére tűzi a népszavazást, ami ugye az első lépcső lett volna, hogy legalább felemelt fővel küzdhessünk. A küzdés nem a jelenlegi képviselők legfontosabb erénye. (Tisztelet a kivételnek!) (Behódolok ki tudja milyen okból,.nem veszek részt a fontos döntéseken, így kényelmesebb stb.) Novemberi testületi ülés anyagába NEM került bele a népszavazás kérdése. Mintha nem lett volna sürgős????!!!!! Mintha valamilyen felsőbb szintű törvénymódosításra vártak volna?!!! Közben folyt az ercsi Polgármesteri Hivatal kifosztása. Egyik nap még nem adták az épületet, az eszközöket, FMHban megjelent nagy címmel, aztán hirtelen másnap rendkívüli testületi ülésen mégis megszavazták! Vajon mi történhetett? Mi volt a zsarolás tárgya???? Ugye erről mi egyszerű lakosok nem tudunk. No aztán a decemberi testületi ülés, ami 18-án volt, a huszonvalahanyadik napirendi pontként szerepelt a népszavazás kérdése, mint valami mellékes, nem fontos napirend. Önök szerint, ilyen méltatlan körülmények között kellett volna tárgyalni egy város minden tagjára vonatkozó létfontosságú kérdést? Mivel a testületi ülés nyilvános volt, így a lakosságból egy páran jelenlétükkel demonstráltak, s a téma 1. napirendi pontként lett tárgyalva.nagy izzadások mentek. Természetesen áldásos tevékenységüket most is folytatták,- mely Ercsi elpusztítására vonatkozik - a FI- DESZ két prominens képviselője nem szavazta meg a népszavazás kitűzését. Nem tudni mi okból, de akit 20 éven keresztül Önök megtisztelték a bizalmukkal a szavazásokon szégyenszemre csatlakozott hozzájuk. Így is meg volt a többség!!!!!! 4: 3 arányban! Igen ám! De ez jól ki van találva! Erről a témáról csak minőségi többséggel lehetett volna eredményt elérni. A minőségi többség pedig nem volt meg. S miért nem? Hiányzott 2 fő képviselő! Most kérdezhetik Önök, hol volt a hiányzó két képviselő? Mi volt fonto-

17 jan2013_layout :45 Page oldal sabb számukra ennél? Önöknél? Akik rájuk adták a szavazatukat? Akiknek elvileg Önökért kell dolgozniuk? Akikben Önök megbíztak? Kérdezzék meg tőlük! Ezzel lezárult egy halvány akarat, melyet a testületből egynéhányan őszintén akartak, nagy vehemenciával kiálltak mellette, tisztelet érte. Köszönjük nekik. A többinek pedig nézzenek mélyen a szemébe, s emlékezzenek rájuk akkor, majd amikor újra szavazni mennek. Ha el is buktuk volna a népszavazást, de legalább emelt fővel állhatnánk most egymás előtt. Nem így történt. Nincs hivatalunk, nincs Munkaügyi Hivatalunk, csak egy ablak van, nyújtsd be a papírt és kész. Nincs egy személyes kapcsolat, nincs egy személy aki esetleg meghallgat, ha segítségre szorulsz. Egy ABLAK van, ahonnan nem látsz be, és aki bent van nem lát ki! Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék Ugye értik, hogy manapság nem ilyen ablakokról beszélünk! SAJNÁLJUK!!!!!!! Hujber Teréz MEGYEVÁLTÁS MÉGSEM! Meghozta döntését a képviselőtestület: nem kezdeményez megyeváltást, sőt erről helyi népszavazást sem tart! Ez alkalomból szeretném néhány gondolatomat megosztani Ercsi lakosságával. Az előzmények közismertek: egyéni képviselői indítvány alapján vetődött fel, hogy elhagyva Fejér megyét településünk csatlakozzon Pest megyéhez! Sok érv elhangzott oda-vissza az ügyben, de azt kell, hogy mondjam véleményem szerint ésszerű, valódi indok csak a váltást ellenzők részéről! Miért gondolom így? A támogatók olyan dolgokkal indokoltak, mint: a kapcsolatok szorosabbra fűzése, a több munkalehetőség, a közelebbi ügyintézés, az iskolába járás, a vízi közlekedés a Dunán stb. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket nem befolyásol a megyéhez tartozás. Senki nem kap vagy nem kap munkát azért mert, ehhez vagy ahhoz a megyéhez tartozik, az iskola választás sem megyefüggő, a vízi közlekedés sem, a kulturális kapcsolatok, melyek az érvelők szerint is igen jók voltak eddig is, szerintem nem az. Az ügyintézés, illetve a kórházba utazás különösen nem valós indok! Például a dunaújvárosi kórház helyett a kistarcsaihoz tartoznánk, aki nem hiszi járjon utána mi a különbség Budapest túlsó felére vagy Dunaújvárosba utazás között. Viszont az ellenzők sok gyakorlati valós érvet soroltak fel a fentieken kívül is! Mint például: Pest megye nehéz helyzete az EU-s pályázatok elnyerésében pontosan a Budapesttel való közös kistérségbe tartozás miatt, szintén a nehéz anyagi helyzete, melyre csak egy példa, amikor a közelmúltban több közintézményükben, az étkeztetésben tartozás miatt a beszállító felfüggesztette a szolgáltatást. Ilyenre Fejér megyében nem került sor. Sorolhatnánk a példákat. Viszont nézzük a mi oldalunkról! Arról még nem is beszélt senki, hogy mennyi költséggel és idővel járó adminisztrációs feladat elé néznénk! Például Hirdetések ELADÓ! Búzavirág utcai 115 m 2 -es társasház. Kívülről szigetelt, felújított tető. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 06 30/ ELADÓ! Dózsa György u. 27. sz. alatti családi ház eladó. Ár: megegyezés szerint. Tel.: 06 20/ Építészeti és statikai tervek, valamint szakvélemény készítése. Agárdi László okl. építőmérnök, tervező, építésügyi szakértő. Tel.: Eladó! Tiszti lakótelepen téglaépületben egy részben felújított 56m 2 -es 2 szobás lakás. Ár megegyezés szerint. Tel.: 30/ Eladó Ercsiben a Tiszti lakótelepen téglaépületben II. emeleti 56m 2 -es, két szobás, erkélyes lakás. Irányár: 6 millió Ft. Tel.: 06-70/ Számítógép doktor olcsón, gyorsan otthonában! Fiatal programozó hívásra házhoz megy! Mobil: 06-20/ Idős emberek gondozását vállalom magas színvonalon. Hívjon bizalommal! Tel.: Őstermelőtől kapható: házi tej 170/L, házi szalámi: 2000 Ft/kg Érdeklődni: 06 30/ egész nap az adószámok változása, a lakcím bejegyzések (lakcímkártya, vállalkozások cégbejegyzése stb.) megváltoztatása a lakosságra, a vállalkozásokra és az önkormányzatra is súlyos anyagi terheket róna! Sorolhatnánk még, de nem kívánok senkit sem tovább terhelni ezekkel! Ellenben még egy fontos megjegyzés! Voltak a nemleges döntés kapcsán olyan vélemények, hogy milyen súlyosan antidemokratikus a népszavazás nem kiírása! A helyzet a következő: mivel a megyeváltás beadási határideje, minden év január végével lejár, így 2013-ban már nem lett volna erre lehetőség, 2014 választási év a törvény szerint ilyenkor szintén nem lehet ezt megtenni, így legkorábban 2015-ben volna mód erre, de ekkor már egy az előző év őszén megalakult - új testület dönt, aki az akkori hivatalban lépésre való tekintettel szintén könnyen kicsúszhat az időből, vagyis lehetséges legkorábbi döntés ! Erre szokták mondani: sok víz lefolyik, addig még a Dunán. Lehetséges, hogy a most támogatók is addigra a körülmények változása miatt meggondolnák magukat! Így szerintem a népszavazás, most felesleges pénzkidobás (több mint 2,5 millió Ft) és felesleges ellentétek indulatok táplálása volna! Ezért én kritika helyett inkább köszönetet mondok azoknak a (nem csak Fidesz) képviselőknek, akik nem támogatták az indítványt! Sandi József Az olvasói leveleket helyesírásilag javítjuk, tartalmilag nem módosítjuk. FELHÍVÁS! Mindazok a kedves vásárlók jelentkezését várom, akik 2012 szeptember 01-től szeptember 14-ig vásároltak a hatos út lámpás kereszteződésénél lévő zöldségüzletben. Elérhetőségem: Karsai József villanyszerelő vállalja: hagyományos mosógépek és centrifugák felújítását, villanybojlerek vízkőtelenítését, automata mosógépek javítását. Tel.: ; Mobil: 06-70/ Cserépkályha, kandalló, kemence építése, átrakása, tisztítása. Hujber László / Bútorozott tetőtéri lakás kiadó! Munkásoknak is. Telefon: 0630/ Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is. Hibabejelentés ingyenes zöldszámon: 06-80/ ; 06-20/ Klímaszerelés. Eladó a Búzavirág utcában az egyetlen saját udvarral rendelkező társasházban egy 115 m 2- es teljesen felújított lakás. Irányár: 11,5 millió. Tel.: 06-70/ Okleveles kineziológus és gyógykozmetikus várja kliensei bejelentkezését. Kartaly-Fodor Zsuzsanna, Tel.: 06-20/

18 jan2013_layout :45 Page oldal Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Becséri János temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Köszönjük Gedő Attila plébános úrnak búcsúztató szavait, valamint a Naplemente Bt. dolgozóinak munkáját. Gyászoló család Házasságkötésük alkalmából köszöntjük Bukus Norbertet és Farkas Ibolyát. Gratulálunk! Szakképzett, több éves tapasztalattal rendelkező gyógymasszőr várja szeretettel gyógyulni, felfrissülni, fogyni vágyó vendégeit. Az alábbi masszázs típusokat ajánlom: hát, tejes test, relaxáló, cellulit, kismama, mézes, kínai, lávaköves, gépi nyirokmasszázs, akupresszúra, reflexológia. Kellemes, nyugodt környezetben, telefonon egyeztetett időpontban várom jelentkezésüket. Cím: Crystal Stúdió, Ercsi, Dózsa György út 2. Ninaci Rozália. Tel: Ercsi Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja Kiadja: Képviselő-testület, Ercsi, Felelős szerkesztő: Kaposi Eszter, Nyomdai szerkesztés, tördelés: Kaposi Eszter, A szerkesztőség címe: 2451 Ercsi, Fő u. 20, Elérhetőség: lapzárta: minden hónap elseje, Nyilvántartási szám: 3.4.1/139/2/1999. Azonosító szám: ISSN , Készült a TYPO SZOLG Hungária Kft. nyomdában (2451 Ercsi, Lejtő sor 19.) 3300 példányban. Magánnyomozó iroda teljes diszkrécióval, külföldön is. -Üzleti-ipari hírszerzés, felderítés, elhárítás, cégen belüli bűncselekmények nyomozása; -Rejtett megfigyelés, követés dokumentálással, GPS nyomkövetés; -Házastársi hűtlenség, megcsalás felderítése, dokumentálása, hűségteszt; -Eltűnt személyek, tanúk felkutatása; munkatárs megbízhatóságának ellenőrzése; -Kintlévőség és adósságkezelés (megelőzés) ; eltulajdonított értékek nyomozása; -Környezettanulmány, átvilágítás, háttérvizsgálat, vagyonkutatás; -Gyermek-, családvédelem; -Szállítmányok operatív kísérése, megfigyelése, eltulajdonított szállítmányok nyomozása; -Személy és vagyonvédelem, személyek VIP és operatív kísérése; -Biztonsági és jogi tanácsadó szolgáltatás. Kapcsolat: Tel.: 30/ , MAÁR-TA BT. KÖNYVELŐIRODA Vállalkozásunk 16 éves szakmai tapasztalattal vállalja: 1. Egyéni és társas vállalkozások teljes körű könyvelését, hatóságok előtti képviseletét 2. Magánszemélyek (Önadózók) Személyi Jövedelem Adó bevallásának elkészítését 3. Adózással, vállalkozás indításával kapcsolatos tanácsadást, jogszabály-értelmezést 4. Európai Uniós és Hazai pályázatok figyelését, pályázatok elkészítését, pénzügyi és szakmai menedzselését 5. Web-lapok készítését, számítógépes rendszerek, hálózatok kiépítését Továbbá: kerékpárok építését, karbantartását, összeszerelését is megrendelhetik. Elérhetőségeink: MAÁR-TA Bt, Budai N.A. u. 7/b. Tel-Fax: 25/ , 06/30/

19 jan2013_layout :45 Page oldal "HAGYOMÁNYOS KÍNAI AKUPUNKTÚRA ÉS LÉZER AKUPUNKTÚRA MAGÁNRENDELÉS Javasolt: * Testsúly csökkentésére; helyi zsírbon - tásra * Mozgásszervi fájdalomcsillapítás (pl.: térd artrózis) * Allergia tünetek enyhítésére * Immunrendszer erosítésére * Alvászavarok megszuntetésére * Stressz oldására; fejfájás-depresszió kezelésére * Emésztési zavarokra * Dohányzásról való leszokásra Bejelentkezés: Dr Szabó Ildikó " Tisztelt Ercsi Lakosok! Ez úton kívánunk Önöknek és szeretteiknek egészségben és sikerekben gazdag boldogabb új esztendőt! Az újévben is állunk rendelkezésünkre! Kérem, tekintsék meg részletes ajánlatunkat folyamatosan megújuló honlapunkon: Tisztelettel: SZAMURÁJ KFT.

20 jan2013_layout :45 Page oldal MEGHÍVÓ POZIVNICA Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel meghívja Ercsi város érdeklődő lakosságát a február 2-án, szombaton délután 17:00 órakor tartandó hagyományos RÁC FARSANG POKLADE Mulatságra, az Ercsi Sportcsarnokba. A nagyrendezvény batyubál jellegű, büfé nem üzemel. A belépés díjtalan, de a részvétel feltétele a jelmezes öltözet, és egy tombola tárgy a játékhoz és díjazáshoz. Déli szláv zenét a közkedvelt lórévi SELO együttes szolgáltatja. Tisztelettel és szeretettel várunk mindenkit! SVAKOGA ČEKAMO S POŠTOVANJEM I S LJUBAVI! a rendezők MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és családját a katolikus farsangi batyusbálba február 8-án 20:00-tól a Művelődési Házba.

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről

/2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről /2012. (XII..) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervéről Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(V.3) önkormányzati

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető

3./ Tájékoztatás a Civil Fórum működéséről Előadó: Trencsényi Imre intézményvezető IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 203/2009. (XII.01.) KT.sz. H a t á r o z a t a A19 A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2010. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József

Előterjesztés: Bizottsági ülés dátuma: Készítés ideje: Készítette: Mihályi Ferenc. Ellenőrizte: Bocskai József Előterjesztés: Címe: Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Civil Kapcsolatok és Közművelődési Bizottsága 2017. I. félévi munkatervéről Bizottsági ülés dátuma: 2016. 12.14.

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 131/2014.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 25. NAPIREND Ügyiratszám: 1 / 669 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben