szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében"

Átírás

1 A TESZ Alapítvány legfőbb célja, hogy az egészség ne csupán a betegség hiányát jelentse, hanem a települések, cégek, vállalatok és közösségek egyik legfontosabb befektetési lehetőségévé váljon. A TESZ Alapítvány ezért nemcsak ezeken a rendezvényeken, hanem folyamatosan szeretne az aktuális fejleményekről tájékoztatást adni. E gondolat népszerűsítését szolgálja az a rendszer, hogy az előadóknak a később felmerült kérdéseket is megválaszolásra továbbítsuk, sikeres hazai és nemzetközi példákat bemutassunk. 1, nem egyszeri előadás-sorozat a kezdeményezésünk, hanem egy kapcsolat kezdete a helyi megvalósításért felelősökkel, hogy a pályázatok kiírásakor azok buktatóinak tapasztalatainak a megismertetésével vissza tudjunk térni 2, szakmai háttérrel támogatjuk, hogy a helyi, közösségi, regionális innovatív egészséggel kapcsolatos kezdeményezések a megvalósításhoz kellő szakmai hátteret, forrás-lehetőséget kapjanak 3.,az elvárt eredmény az, hogy a best practice -k bemutatása és eredményeinek mérhetővé tétele igazolja, hogyan lehet üzleti eredményeket kimutathatóvá tevő egészségfejlesztési kezdeményezéseket indítani. A régió:

2 Az Észak-Magyarországi régióban az országos szinthez képest alacsonyabb a születéskor várható átlagos élettartam, aminek fő oka az, hogy az életminőség (beleértve az egészségi állapot minőségét, a lakókörnyezetet, és az infrastruktúrát) messze elmarad az országos átlagtól. Az életminőség és a gazdasági teljesítmény közti szoros összefüggést felismerve az Észak- Magyarországi Operatív Programban helyt kapott a humán közösségi infrastruktúra fejlesztése, amelynek elemei: kistérségi keretek között megszervezendő humán közszolgáltatások közoktatás egészségügy szociális ellátás egészségügyi ellátás korszerűsítése szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése Ezek az elemek infrastrukturális és humán erőforrás-jellegű tevékenységet is jelentek. Az egészségügyi ellátás korszerűsítése témájában cél a hatékonyság javítása, hozzáférési esélyegyenlőség biztosítása, ezért támogatandóak: kistérségi szintű lakosság közeli ellátások keretében az alap és járóbeteg szakellátás fejlesztése kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése komplex rehabilitációs és geriátriai ellátási központok hálózatának kialakítása időskorúakról gondoskodó komplex és integrált rendszer kialakítása szakmai továbbképzések (pl. diagnosztikához, rehabilitációhoz

3 kapcslódóan) betegségmegelőzést, egészséges életmódot, táplálkozást ismertető programok szervezése A regionális kezdemnyezések mellett, bár nincs önálló egészségügyi központi program, a TÁMOP és TIOP tartalmaz forrást egészségügyi beruházásokra és képzésekre. A regionális és központ (ágazati) programok viszonyát az alábbi ábra szemlélteti Az ágazati és regionális operatív programok vitáját januárban fejezték be a Nemzeti és Regionális Fejlesztési Ügynökségek. A korábbi uniós forrásokból megvalósult kezdeményezések tapasztalatainak feldolgozásával párhuzamosan az operatív programokat MOST bontják le konkrét pályázati- és projektcélokkal és pénzügyi keretekkel. A pályázatok legkorábban tavaszától fokozatosan indulhatnak. További részletes információ:

4 Fontos, hogy minden ember, aki egy településen él, vagy oda költözik, családias atmoszférát találjon. A jó életminőséghez kellenek az egymást segítő kisközösségek, és hogy az egészség sokkal több, mint a betegségek hiánya. (...) Az egészség nem az egészségügyben keletkezik. Az egészség testi-lelki jól-lét, harmónia elsősorban. * Csak egészség legyen! Az önkormányzatok szerepe és felelőssége az egészség célú befektetésekben Magyarországon az összes halálozás több mint 60%-a a táplálkozással és életmóddal összefüggő megbetegedések következménye: 37%-a szív-érrendszeri 25%-a daganatos betegségekből származik Magyarország egészségügyi mutatóinak tekintetében nem kerülhető meg az egyéni, helyi és állami felelősség kérdése! 1. Az egészség-befektetés. Az önkormányzatoknak is? Az egyéni felelősség-társadalmi felelősség dilemmája talán a helyi szint, illetve a társadalmi tér egyéb szereplőinek a vállalati és a civil szférának a bekapcsolásával oldható fel. Az egészség értékét elsősorban az adja, hogy az egészséges ember a termelékenységével gazdasági eredményt produkál közösségi szinten is, és a gazdasági eredmény visszahat az egészségre az egészségi állapotot befolyásoló tényezőkön keresztül ben az egészségi állapottal összefüggésben a GDP veszteségünk 4,7%-ot tett ki, ami településenként 228 millió Ft-ot jelentett (településnagyságtól függetlenül, saját számítás KSH-adatból, 2005). Az állami egészségügyi rendszer jószerivel csak akkor jut szerephez, ha a betegséget vagy betegség közeli állapotot már diagnosztizálták, ami legfeljebb százalékban képes a lakosság egészségi állapotát befolyásolni. A helyi szint,

5 nevezetesen annak önkormányzata, egészségügyi szolgálata van kulcspozícióban, hogy milyen egészségügyi szolgáltatások, szűrések, prevenciós programok lesznek elérhetők egy adott területen. 2. Társadalmi kohézió A sikeresen működő közösségi egészségfejlesztés egyik legerősebb eszköze az, hogy hatására nő a helyi szintű társadalmi kohézió. Ez éppúgy jelenti az egyes egyének közösségbe integráltsági fokának növekedését, mint az alulról jövő kezdeményezések gyakoribbá válását, vagy éppen a lakóhellyel, településsel kapcsolatos attitüdök pozitívabbá válását, akár a település megtartó erejének javulását, vagyis azt, hogy csökkenhet a fiatal, jobb munkaerőpiaci helyzetben levő lakosok elvándorlása a településről. A közösségi erőforrások eléréséhez azonban, legalábbis eleinte, elengedhetetlenül nagy szükség van a helyi döntéshozók, a közösség véleményformálóinak szerepvállalására is. Az önkormányzatok egyik legfőbb bevételi forrása az SZJA-tömeg jelenti. Ha nem is azonnal és nem ugrásszerűen, de várhatóan növekedni fog az általános egészségi állapot, így javulni fog az egyéni jövedelemtermelő-képesség is. A települési egészség- és közösségfejlesztésbe éppúgy bekapcsolhatók a helyi vállalkozók, termelők, mint a különféle állami közösségi intézmények (könyvtár, közösségi ház, klubhelyiség), ezek használata, a közösségi vérkeringésbe való becsatornázásuk pedig kézzelfogható jövedelememelkedést generál mind magának az önkormányzat, mind pedig a (helyi szinten is adózó) vállalkozók számára. 3. TESZ ötletek Együttműködés kell! Összhangban a közigazgatási reform várható irányvonalával a kistérségi együttműködéseket kell keresni, erősíteni. Forrás kell! A forrásszerzés -teremtés esetében nem szabad csak az állami, európai uniós pályázatok támogatásaira várni, más piaci lehetőségek is léteznek. Vonjuk be az érintetteket! Az adott területen érdekelt gazdasági szereplőknek be kell

6 mutatni, hogy az egyén egészsége számukra produktív, stabil munkaerő, valamint olyan piaci szereplő, aki vásárlóképes keresletet jelent, megtakarításaival tőkeképző, erre alapozva vállalkozási hajlandósága is nagyobb. Így nem csak karitatív hozzájárulás ilyen programok finanszírozásában való részvétel, hanem egyértelműen racionalitáson nyugvó befektetés is. Ötletek kellenek! A közös tudás szükségessége mellett a helyi programok vegyék figyelembe a helyi lehetőségeket. Tervezni mérni kell! Ahhoz, hogy egy befektetésnél meg lehessen határozni, hogy ki mennyit fektessen be, azonosítani kell, hogy ki milyen és mekkora hozamra számíthat. A tervezésnél költségek számbavétele mellett az eredményeket is tervezzük. Bárminemű befektetés esetén szükséges a monitorozás, az eredmény és a megtérülés mérése. A programokat el kell adni! A befektetési ötleteket el kell tudni adni, amiben az önkormányzatoknak kiemelkedő szerepe van a kommunikációban több szinten, több formában, minden célcsoport felé. Folyamatosság kell! Az egészségmegőrzés területén kisebb sikereket el lehet érni ad hoc kampányokkal is, azonban érdemi változás csak akkor lehetséges, ha ezek a programok, az általuk biztosított lehetőségek beépülnek a mindennapokba, folyamatosan elérhetőek, használhatóak maradnak. Színtér kell! A színtér megteremtése önmagában sok mindent elindít, ezért van fokozott szerepe a közéletet biztosítani tudó kluboknak, életre keltett művelődési házaknak. Az Innostart tájékoztatója Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a

7 közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. 3. prioritás: A társadalom megújulása A cél a társadalom megújítása az életesélyek egyenlőtlenségeinek csökkentése, a kisgyermekkortól kezdődő, az oktatást átalakító folyamat segítségével. Az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi befogadás és részvétel, amelynek tervezett eszközei: - az egészségfejlesztés és egészségmegőrzés fejlesztése - az egészséges életmódra ösztönzés - a szociális szolgáltatások fejlesztése - a civil szervezetek megerősítése - a gyermekszegénység csökkentése; a hátrányos helyzetűek köztük különösen a romák és a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja; az iskolai lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések; diszkrimináció elleni küzdelem, a szociális, gyermek-, ifjúsági és esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi tőke és a helyi közösségek erősítése, a fogyasztók és az ellátottak védelme, a kulturális tőke fejlesztése. Támogatási területek (példák): - aktív egészségmegőrző testmozgás életvitelszerű folytatása - egészségügyi ellátórendszer szerkezetének átalakítása - kistérségi szintű, minőségibb szakellátás - korszerű technológiák átvétele - betegellátó központok kialakítása - otthoni ellátás, gondozás szerepének növelése - megelőzés, testi-lelki rehabilitáció - egészségkultúra fejlesztése - stb Társadalmi megújulás operatív program: milliárd Ft (ennek 18.42%-a 172 milliárd - van tervezve egészségmegőrzésre és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése célirányokra). A humáninfrastruktúra fejlesztése: - prevenciós, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése - fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítés - a rehabilitáció rendszerének korszerűsítése - rekreációs infrastruktúra fejlesztése - egészségügyi informatikai fejlesztések

8 - a gyermekek napközbeni ellátásainak fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása; a nagy létszámú szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése; a szakképzés infrastrukturális feltételeinek javítása, regionális képzési hálózatok kialakítása; oktatási és; a felsőoktatási alapinfrastruktúra, a műszaki és természettudományos képzést szolgáló infrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs központok megerősítése; az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását támogató ellátási formák és az infrastrukturális feltételek javítása,; az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések; az Európa kulturális fővarosa projekt. - Társadalmi infrastruktúra operatív program: milliárd Ft (ennek 51.96% milliárd van tervezve egészségügyi infrastruktúra és munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást elősegítő fejlesztésekre)

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG

BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG: FELADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 2010-IG Az egészség az egyén és a közösség legfontosabb értéke, amely meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét, a társadalom jövedelemtermelő-képességét.

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben