George Friedman: The next 100 years

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "George Friedman: The next 100 years"

Átírás

1 George Friedman: The next 100 years A címben szereplő, Hazánkban méltatlanul kevés figyelmet kapott politikai bestseller szerzője George Friedman magyar születésű geopolitikai elemző, napjaink egyik legismertebb külpolitikai szakértője. Holokauszt túlélő szülők gyermekeként született, családja a kommunista diktatúra kezdeti éveiben hagyta el az országot. Iskoláit már az Egyesült Államokban, New Yorkban végezte. Geopolitikai és gazdasági elemzői munkája mellett több neves egyetemen is tartott előadásokat, illetve számos kormányzati szerv munkáját segítette. Rendkívüli pályájának egyik csúcspontja az 1996-os esztendő volt, amikor megalapította a STRATFOR-t (Strategic Forecasting, Inc.). A cég fő profilja, hogy a döntéshozók számára geopolitikai információkat, hírszerzési adatokat, stratégiai előrejelzéseket és esettanulmányokat szolgáltasson magasan képzett, hivatásos hírszerzőkből és elemzőkből álló szakértői közreműködésével. A Stratfor állandó munkatársainak száma kb. 80 fő, de nagy számban foglalkoztat külsős szakembereket is. A cég honlapja mára a világ egyik vezető internetes geopolitikai és hírszerzési fórumává vált, de nyilvános anyagain kívül a Stratfor nyomtatott formában is készít bizalmas tájékoztatásokat kiemelt ügyfelei számára. Megrendelőinek listája természetesen titkos, de több nemzetközi és kormányzati szerv, illetve a gazdasági élet vezető szereplői is a cég ügyfélkörébe tartoznak. Bár a 2009-ben megjelent The next 100 years című könyvet Friedman nevével jegyzik, munkájában segítségére voltak a Stratfor szakembergárdájának tagjai is. Szokatlan feladatra vállalkozott könyvében a szerző, nem kevesebbre, mint hogy megírja a következő száz év történelmét, vagy legalábbis annak egy általa lehetségesnek vélt változatát. A könyv külföldön jóval nagyobb visszhangot váltott ki a szakmai körökben, mint nálunk. Többen bírálták a könyvet, hogy túlzottan hipotetikus, már-már a science fiction kategóriájába tartozik. Friedman és munkatársai valószínűleg nem tiltakoznának a sci-fi besorolás ellen, hiszen az egész mű valóban tudományos feltevés.

2 Esetünkben azonban mindkét szónak különös jelentősége van: Fikció, hiszen a könyv a jövő egy lehetséges alternatívájáról szól. A szerző nincs abban a kényelmes helyzetben, hogy megtörtént eseményeket kelljen kommentálnia, ehelyett a jelenlegi állapot elemzéséből kiindulva a közeljövő várható változásait, illetve az idő folyamatos előrehaladtával valószínűsíthető, de legalábbis elképzelhető történéseket kell prognosztizálnia. Ugyanakkor a könyv tudományos jellegét sem lehet vitatni, hiszen a jövőkutatás interdiszciplináris jellegéből fakadóan a politikatudomány, a stratégiai gondolkodás, a hadtudomány, a közgazdaságtan, a szociológia, a szociálpszichológia, a demográfia, a különböző természet- és technikai tudományok eredményei egyaránt felhasználásra kerültek a tanulmány elkészítésekor. A The next 100 years aktualitását az ottomania.hu Olvasói számára az adja, hogy Friedman könyvében kiemelten foglalkozik Törökországgal. A rendszerváltást követő magyar külpolitika szinte kizárólagos céljának tekintette az euro-atlanti integrációt, miközben érdektelenség és az anyagi eszközök szűkössége miatt leépítette kapcsolatait a tágabb értelemben vett közel-keleti térségben. Reméljük, hogy a közeljövőben magyar diplomácia is a fontosságának megfelelő helyen fogja kezelni a térséget és azon belül is Törökországot. Noha a kötet korántsem Törökországról szóló monográfia, mégis majd minden fejezetében meghatározó szerepet kap. Friedman az eurázsiai térség legfontosabb országának Törökországot tartja. A szerző Törökországgal kapcsolatos álláspontját jól mutatja Obama elnök 2009-es európai útját követő megállapítása: "Barack Obama Európába utazott, hogy fényképezgethessék. Stratégiailag fontos dolga csak Törökországban volt." Érdemes röviden összefoglalni a The next 100 years Törökország jelenlegi helyzetéről és közeljövőjéről alkotott vízióját. Friedman vitatja Huntingtonnak a civilizációk összecsapásáról vallott nézeteit, mert szerinte az iszlám civilizációt" nem lehet egységesnek tekinteni, hiszen az többszörösen tagolt a szunnita-síita, arab-nem arab, szekuláris-vallásos stb. törésvonalak mentén. Friedman a nemzetközi politika fő szereplőinek és mozgatóinak továbbra is nemzetállamokat tekinti, melyek már a 18. sz. óta töltik be ezt a szerepet. Az Oszmán Birodalom, noha az iszlám világ legerősebb állama volt, az említett időszakban már hanyatló időszakát élte és csak

3 korlátozottan tudott hatást gyakorolni az eseményekre. Friedman szerint az iszlám világ unifikációja önkéntes alapon nehezen elképzelhető, viszont egy erős nemzetállam (politikai nemzet, nem nemzetiség) vezetése alatt ahogy arra a történelemben több példa is akadt időlegesen/regionálisan megvalósulhat, amennyiben a dominanciára törekvő állam képes elismertetni felsőségét a többiekkel. Törökország az egyedüli állam az iszlám világban, melynek minden feltétele adott ahhoz, hogy vezető szerepre tegyen szert a térségben. Bár lakosságát tekintve Indonézia a legnagyobb muszlim ország, túlságosan gyenge és perifériális fekvésű ahhoz, hogy érvényesülni tudjon. Pakisztán, mely a második legnagyobb lélekszámú muszlim ország és atomhatalom is egyben, belső megosztottsága és földrajzi elszigeteltsége folytán szintén alkalmatlannak tűnik a vezető szerepre. Az említett két országot követi három, nagyjából azonos népességű muszlim ország: Egyiptom, Törökország és Irán (80, 71 ill. 65 millió főnyi lakossággal). Gazdasági rangsoruk szerint Törökország a világ tizenhetedik legnagyobb gazdasága 660 milliárd dolláros GDPvel, Irán a huszonkilencedik (300 milliárd $), míg Egyiptom az ötvenkettedik (125 millárd $). Az elmúlt öt évben a török gazdaság 5-8 %-kal növekedett évente, mely az egyik legmagasabb érték a nagy területű országok között. Az utóbbi két év recessziójától eltekintve Irán és Egyiptom is évi 6 % körüli növekedést produkált, azonban jóval alacsonyabb szintről indultak, mint Törökország, melynek gazdasága európai viszonylatban tekintve is a hetedik legnagyobb és növekedésének üteme gyorsabb bármelyik európai országénál. Természetesen a gazdasági potenciál nem minden. A három ország közül Irán tűnik a legagresszívebbnek, bár ez a perzsa állam esetében az egyik legfőbb gyengeség forrása is egyben. Meg kell védenie rendszerét az Egyesült Államokkal, a szunnita muzulmánokkal és az Irán-ellenes arabokkal szemben. Irán túl korán kezdett hatalmi expanziójába, ezért magára vonta az Egyesült Államok figyelmét, mely veszélyes erőként tekint rá. Irán perzsa-öbölbeli és iraki érdekeltségei miatt ellentétben áll a szuperhatalommal, emiatt erőforrásokat kell elkülönítenie a saját védelmére, holott ezekre az erőforrásokra égetően szüksége volna ahhoz, hogy gazdasági képességeit és erősítse pozícióit. Mindezek miatt Friedman szerint Iránban nem adottak a feltételek ahhoz, hogy a régió vezető hatalmává váljon.

4 A perzsa államnak földrajzi értelemben sem a legkedvezőbb a fekvése egy esetleges expanzióhoz. Keleten Afganisztánnal határos, mely országot a történelem során megszállni még senkinek sem sikerült, mellesleg remélhető zsákmány sem túl magas. Ha Irán északi irányban próbálná kiterjeszteni befolyási övezetét, összeütközésbe kerülne Oroszországgal. Amennyiben a legkézenfekvőbb célpont, Irak felé kezdene expanziót, az azonnal kiváltaná az amerikai ellenintézkedéseket és a pánarab tiltakozást. Egyiptom a népességét tekintve a legnagyobb és legerősebb arab állam. Azonban az arab országok között erős a megosztottság: Egyiptom szemben áll az arab világ másik kulcsszereplőjével, Szaúd-Arábiával. Az 1978-as Camp David-i különbéke után Egyiptom sokat vesztett tekintélyéből az arab világban és beszüntette Nasszer alatt megkezdett hatalmi expanzióját. Viszonylagos gazdasági gyengeségéből és elszigeteltségéből következően nem valószínű, hogy Egyiptom belátható időn belül regionális hatalommá válik, sőt elképzelhető, hogy valamely idegen hatalom befolyása alá fog kerülni, ahogy az az ország történelme során korábban többször megtörtént. Törökország számára Iránnal és Egyiptommal szemben minden feltétel adott ahhoz, hogy regionális hatalommá váljon. Törökországban található az iszlám világ talán egyetlen valóban modern gazdasága, melynek nagysága több mint kétszerese a rivális Iránénak és több mint ötszöröse Egyiptoménak. Ami viszont ennél is meghatározóbb, Törökország stratégiai fekvése Európa, Oroszország és a közel-keleti régió között. Törökország nem elszigetelt, expanzióját több irányban is megindíthatja. Legfontosabb előnye azonban, hogy legalábbis hatalma kiterjesztésének kezdeti időszakában nem jelent veszélyt az amerikai érdekekre, ezért nem kell számolnia a szuperhatalom ellenintézkedéseivel. Friedman víziójában a történelem megismétli önmagát: Törökország a történelem során egyszer már képes volt arra, hogy a Földközi-tenger medencéje keleti felének vezető hatalmává váljon. A szerző az 1917 és 2020 közötti évszázadot anomáliának tekinti Törökország szempontjából, mely az első világháborúban elszenvedett vereség hatására keletkezett és a kétpólusú világrend hatására konzerválódott. Ebben az időszakban Törökország hatalma Kis-Ázsiára korlátozódott. A kétpólusú világrend felbomlása viszont kedvező feltételeket teremtett Törökország újbóli hatalmi expanziójához.

5 Már manapság is szembetűnő Törökország megnövekedett súlya a nemzetközi politikában. A törököknek nagyon jó diplomáciai és gazdasági pozícióik vannak Közép-Ázsiában, a Balkánon, a Kaukázusban és a Közel-Keleten egyaránt. A térség megkerülhetetlen szereplőivé váltak, mellőzésükkel lehetetlenség lenne a régió problémáinak kezelése. Közvetítőként léphetnek fel az arab-izraeli probléma rendezésében éppúgy, mint az iráni kérdés megoldásában. A nemrégiben a nukleáris fűtőanyagcseréről tető alá hozott iráni-törökbrazil megállapodást a török diplomácia kiemelkedő sikerének tekinthetjük. Ugyanakkor a májusában a Gázai övezetbe tartó segélyszállító hajók elleni fellépés nyomán Izrael és Törökország között kialakult feszültség bár növelte Törökország tekintélyét az arab és az iszlám világban megnehezíti a török diplomácia számára az arab-izraeli kérdés rendezésében való részvételt. A tervezett amerikai kivonulás után Törökország iraki szerepvállalása szintén meghatározó jelentőségűvé válhat. Törökország az európai energiapolitikában is fontos szerepet játszik, hiszen területén keresztül Oroszország megkerülésével is eljuttathatók Európába a Kaszpitengeri vagy közép-ázsiai importból származó olaj és földgáz. A török hadsereg a régió meghatározó fegyveres ereje. Egyes szakértők már egy új Pax Ottomanica-t vizionálnak a régióban. A The next 100 years előrejelzése szerint a megerősödött Törökország még jó pár évig az Egyesült Államok szövetségese marad, később azonban szembefordul vele és a válság nyílt konfliktusba fordul. A könyv időben lineáris szerkezetű: az egyes fejezetek a jelenkorból indulva szinte évtizedes bontásban vizsgálják a globális folyamatokat és az egyes régiók történéseit. A jelenkorról adott megállapításaival nehéz vitába szállni, viszont az idő előrehaladtával egyre több a könyvben a fikció és ezzel párhuzamosan nő az olvasóban a szkepszis érzése. Természetesen rendkívül kockázatos vállalkozás száz évre előre jóslásokba bocsátkozni, hiszen a jelen folyamatait nem elégséges egyszerűen kivetíteni, extraportálni ahhoz, hogy a jövőt csalhatatlanul megismerhessük. Ezek a történések szempontjából meghatározó folyamatok, nem lineárisan tartanak egy jól kiszámítható irányba, hanem töréspontokkal tarkítottak és mindemellett egymással is kölcsönhatásban állnak.

6 Nem véletlenül írta a szerző előszavában: Nincs kristálygömböm. Viszont van egy metódusom, mely bár nem tökéletes ugyan, de jól szolgálatokat tett nekem a múlt megértésében és a jövő megismerésében. (I have no crystal ball. I do, however, have a method that has served me well, imperfect though it might be, in understanding the past and anticipating the future.) 2040-re valóban török beltengerré válik a Fekete-tenger és török ellenőrzés alá kerül a Szuezicsatorna? A könyv értékéből semmit nem von le az, ha ezek a távoli jövőbe előre jelzett események mégsem, vagy nem egészen úgy történnek meg, ahogy azt a könyvben a szerző leírja. Akik Friedman művét egyfajta nostradamusi próféciaként tekintik, egyrészről félreértik a könyv eredeti célját, másrészről bizonyosan csalódni fognak. A könyv célja, hogy feltárja és rámutasson azokra az erőkre és folyamatokra, amelyek meghatározói lesznek az emberiség sorsának az elkövetkező évszázadban. A The next 100 years elgondolkodtató, kliséktől és sablonoktól mentes mű, mely megérdemelné, hogy a szerző más műveivel egyetemben Hazánkban is nagyobb figyelmet kapjon. A könyv külön értéke egyszerű, mégis szabatos és precíz nyelvezete, mely mellőzi a hasonló témájú könyvekre jellemző túlbonyolított stílust. A kötet beszerezhető a Libri Könyvkereskedelmi Kft. internetes oldalán. Cabir DEMIRCI, az ankarai Middle East Technical University doktorandusza a Török Magyar Baráti Társaság egri tagozatának tagja.

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2014/14 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke.

NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2014/14 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke. NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2014/14 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke.hu ISSN 2063-4862 Az Iszlám Állam előretörése Irakban és az amerikai válaszcsapások

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Variációk a Sanghaji Együttmûködési Szervezet lehetséges világpolitikai szerepére

Variációk a Sanghaji Együttmûködési Szervezet lehetséges világpolitikai szerepére NB10_02_bel.qxd 2010.03.10 6:43 du. Page 13 13 Horváth Csaba Variációk a Sanghaji Együttmûködési Szervezet lehetséges világpolitikai szerepére A kínai orosz összefogás által dominált Sanghaji Együttmûködési

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

Csizmadia Ervin. Jenei András. Lakatos Júlia. Paár Ádám. Amerika és mi. Hadakozás, másolás vagy valami más?

Csizmadia Ervin. Jenei András. Lakatos Júlia. Paár Ádám. Amerika és mi. Hadakozás, másolás vagy valami más? Csizmadia Ervin Jenei András Lakatos Júlia Paár Ádám Amerika és mi Hadakozás, másolás vagy valami más? Bevezetés A magyar politikai közéletet figyelő elemzők számára nyilvánvaló: hosszabb ideje érlelődik

Részletesebben

Horváth András: Az al-huthi lázadás Észak-Jemenben

Horváth András: Az al-huthi lázadás Észak-Jemenben VI. évfolyam 2009/2. TANULMÁNY Horváth András: A tanulmány fő célkitűzése a 2004-ben kitört észak-jemeni al-huthi lázadás elemzése, s ezáltal a legfontosabbnak vélt kérdések megválaszolása: Miért tört

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig?

Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Gazdik Gyula Újabb közel-keleti nekifutás de meddig? A 2010 szeptemberében amerikai kezdeményezésre újrakezdõdõ közvetlen izraeli palesztin tárgyalások esélyeit a szakértõk közül sokan

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

Inotai András Juhász Ottó (szerk.): A változó Kína

Inotai András Juhász Ottó (szerk.): A változó Kína Matura Tamás A hazai modern Kína-kutatás eredményei Inotai András Juhász Ottó (szerk.): A változó Kína Miközben az elmúlt években a szélesebb közvélemény számára is nyilvánvalóvá vált Kína felemelkedésének

Részletesebben

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság

Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A HÓNAP TÉMÁJA 71 Nagy Zsolt Felelõsség és lehetõség határán az Európai Unió és a líbiai válság A tanulmány azt elemzi, hogyan reagált az Európai Unió a líbiai eseményekre, és végül miért a NATO vezeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

Jelige: Aki mer, az nyer

Jelige: Aki mer, az nyer MENNYIBE KERÜL? Összehasonlító elemzés egyes külföldi választási reformok tapasztalatairól, társadalmi, politikai költségeiről Jelige: Aki mer, az nyer TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 Felépítés...5 II.

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 1945 óta a világon meglehetősen sajátosan alakult az államok és a közvélemény hozzáállása az ENSZ-hez. Alapítói közül elsősorban

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET

VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET M ű h e l y t a n u l m á n y o k 72. szám 2006. március Horváth Péter OLY TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL A török kérdés hatása a francia belpolitikában Szigetvári

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139

Dr. Törő Csaba. Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 Dr. Törő Csaba Budapest Röppentyű köz 3. VII./42. 1139 1 Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék Témavezető: Bokorné Dr. Szegő Hanna Professzor Emeritus 2 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei

Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei 88 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. NOVEMBER Molnár Ferenc Segélyezés és fejlesztés Afganisztánban a nemzetközi közösség esélyei Az elmúlt évtizedek válságkezeléseinek és különösen az afganisztáninak talán legfontosabb

Részletesebben