ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, november 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓJELENTÉS. Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, 2012. november 12."

Átírás

1 ZÁRÓJELENTÉS A fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégiák értékelése a zöldség-, gyümölcságazatban című kutatáshoz kapcsolódó zárójelentés Készítette: Eruditio Oktatási Zrt. Budapest, november 12.

2 Tartalomjegyzék 1. ÖSSZEFOGLALÓ A SZEKUNDER KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE A PRIMER KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ISMERTETÉSE A zöldség-gyümölcs ágazatra vonatkozó SWOT analízis A TÉSZ-ekre vonatkozó SWOT analízis A zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ekre vonatkozó SWOT analízis összevetése A NEMZETI STRATÉGIÁBAN RÖGZÍTETT INTÉZKEDÉSEK VIZSGÁLATA A TÉSZ-EK MŰKÖDÉSI PROGRAMJAI PÉNZÜGYI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓK ELEMZÉSE Az adatgyűjtés körülményei A dokumentetumok elemzésének megállapításai BEVEZETÉS A JELENTÉS CÉLJA A JELENTÉS SZERKEZETE AZ ÉRTÉKELÉS HÁTTERE A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZAT BEMUTATÁSA Birtokviszonyok jellemzői a zöldség-gyümölcs ágazatban A zöldség-gyümölcs ágazat piaci viszonyainak jellemzői A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS CÉLCSOPORTJA A kutatás célkitűzései, célcsoportja A kutatás területei A VIZSGÁLATI ÉS ELEMZÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA A KUTATÁS SORÁN ALKALMAZOTT ADATGYŰJTÉSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA FELDOLGOZÁSI ÉS ELEMZÉSI MÓDSZEREK Az adatgyűjtési és feldolgozási módszerek Az adatgyűjtés és feldolgozás során felmerült problémák AZ ÉRTÉKELÉSI KÉRDÉSEK ÉS AZ AZOKRA ADOTT VÁLASZOK A NEMZETI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A zöldség-gyümölcs ágazat SWOT analízisének vizsgálata A TÉSZ-ek SWOT analízisének vizsgálata A zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek SWOT analízisének összehasonlítása A NEMZETI STRATÉGIÁBAN RÖGZÍTETT CÉLKITŰZÉSEK, BEAVATKOZÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A megkérdezett szervezetek jellemző adatai A kérdőíves megkérdezésre adott válaszok kiértékelése A TÉSZ-EK MŰKÖDÉSI PROGRAMJAINAK PÉNZÜGYI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓK ELEMZÉSE KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A NEMZETI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A NEMZETI STRATÉGIÁBAN RÖGZÍTETT INTÉZKEDÉSEK VIZSGÁLATA A TÉSZ-EK MŰKÖDÉSI PROGRAMJAI PÉNZÜGYI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓK ELEMZÉSE MELLÉKLETEK

3 1. Összefoglaló A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából kutatást végeztünk A FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIÁK ÉRTÉKELÉSE A ZÖLDSÉG-, GYÜMÖLCSÁGAZATBAN címmel. Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 125. cikke és 127. cikkének második albekezdésében foglaltak szerint a tagországoknak meg kell vizsgálniuk a között időszakra vonatkozóan a TÉSZ-ek működését az adott tagországban. A kutatás eredményeként képet kaptunk a zöldség-gyümölcs ágazatban működő termelői értékesítő szervezetek, a TÉSZ-ek munkájáról. Vizsgálatunk kiterjedt A GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGPIACHOZ KAPCSOLÓDÓ FENNTARTHATÓ MŰKÖDÉSI PROGRAMOKRA VONATKOZÓ NEMZETI STRATÉGIA (továbbiakban: Nemzeti Stratégia) megvalósulása során elért eredmények vizsgálatára, az esetleges problémák feltárására annak érdekében, hogy a rendszer versenyképesebb és vonzóbb legyen az ágazatban termelők körében, illetve hatékonyabban lehessen működtetni A szekunder kutatás eredményeinek ismertetése Szekunder kutatást végeztünk, elemeztük a zöldség-gyümölcs ágazat birtokviszonyait, valamint azokat a feltételeket, amelyek az ágazat jelentősebb felvevőpiacait meghatározzák. Megállapítottuk, hogy az ágazat termelői jellemzően kis területeken gazdálkodnak, ez az elaprózódott birtokméret pedig igen gyenge alkupozíciót eredményez úgy az élelmiszeripar vállalataival, mint az élelmiszer-kiskereskedelem képviselőivel szemben. A termelői értékesítő szervezetek a kínálat koncentrálásával elősegíthetik, hogy a termelők piaci pozíciói javuljanak, ezáltal az ágazat jelentősen hozzájárulhat a foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a vidék népességmegtartó képessége pedig ezáltal javulhat A primer kutatás eredményeinek ismertetése Primer kutatásunkat három területre koncentráltuk. Vizsgáltuk a Nemzeti Stratégia megvalósításának eredményességét, a működési programok végrehajtásával kapcsolatos problémákat, valamint elemeztük ezek pénzügyi megvalósítását. A Nemzeti Stratégia eredményességének vizsgálatát a TÉSZ elnökeivel, vezető munkatársaival készített interjúk segítségével végeztük el. A 2008-ban elfogadásra került Nemzeti Stratégia SWOT mátrixa alapján feltett kérdések segítségével megvizsgáltuk, hogy a zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek esetében milyen változások történtek, illetve melyek azok a különbségek, amelyek a TÉSZ-ek és az ágazat egyéb szereplői között a vizsgált időszakban kialakultak A zöldség-gyümölcs ágazatra vonatkozó SWOT analízis A zöldség-gyümölcs ágazat tekintetében a válaszadók legfontosabb erősségének a meglévő menedzsment-szakértelmet és a termelőeszközökkel való ellátottságot tartották, ami szakértelemmel és innovációs képességgel párosul. A földrajzi adottságok kihasználását lehetővé tevő logisztikai felkészültséget is megfelelőnek ítélték. A tárgyi 3

4 eszközállomány fejlesztésére kapott támogatások jelentősen hozzájárultak a fejlődéshez, bár nem minden esetben sikerült kihasználni az így létrejött kapacitásokat. A megkérdezettek a gyengeségek tekintetében az általános tőkehiányt, az öntözött területek alacsony arányát, a kis termelési kapacitással rendelkező termelők magas arányát, az ebből fakadó versenyképességi problémákat (termelési költségek viszonylag magasak, és alacsony a jövedelemtermelő képesség) említették. Az alkalmazott technológiák színvonala változó, ennek következtében hullámzóak a termésátlagok és kiegyenlítetlen az előállított termékek minősége. A marketingtevékenységet sem tekintették elég hatékonynak és színvonalasnak a válaszadók. Az ágazat lehetőségeit vizsgálva a megkérdezettek az európai uniós támogatások kihasználását és a belföldi, illetve az exportpiacok bővülési lehetőségét értékelték a legfontosabbnak, melynek hatásos eszköze lehet a feldolgozottsági szint emelése vagy a magas minőségű, márkázott termékek arányának növelése. A fenyegetések tekintetében az agrárolló nyílása, az EU-s támogatások elmaradása vagy csökkenése, a válság elmélyülése és a piaci alkupozíció további romlása került azonosításra. A hitelhez jutási problémák is jelentősek, ezek a beruházás-finanszírozást és a rövid távú forgóeszköz-hitelezést is érintik. A gyakori jogszabályváltozások és a helyenkénti túlszabályozás pedig a hosszú távú tervezést nehezíti A TÉSZ-ekre vonatkozó SWOT analízis A válaszadók a TÉSZ-ek legfontosabb erősségének a meglévő menedzsment-szakértelmet, a termelőeszközökkel való jó ellátottságot, valamint a logisztikai felkészültséget ítélték, így megállapíthatjuk, hogy a tárgyi eszközállomány fejlesztésére kapott támogatások jól hasznosultak a vizsgált időszakban. A gyengeségek között kiemelkedő problémaként említették a tőkehiányt, valamint a tagok eltérő gazdasági helyzetéből fakadó feszültségeket. A rendszerváltás óta viszonylag nagyobb területen gazdálkodók esetében ugyanis kevéssé jellemzőek a likviditási problémák, ők inkább a támogatások elérése és az értékesítési csatornához jutás miatt csatlakoznak a TÉSZ-hez. A kis területen gazdálkodók viszont napi pénzügyi gondokkal küzdenek, nekik az is nagy segítség, hogy az inputok finanszírozásában segíti őket a TÉSZ. A feszültségek mentén felmerült javaslat, hogy a kisebb termelő esetében más típusú szövetkezésre és támogatási rendszerre lenne szükség. A marketing területén is jelentős hiányosságok mutatkoznak, melyek az alábbi területekre tagozódnak: - Alacsony a megfelelő osztályozottságú és csomagolt áru aránya. - Az árak a hosszú távú beszállítói szerződések hiányában nem tervezhetőek és évenként hektikusan változnak. - Az TÉSZ-ek friss zöldség-gyümölcs értékesítése csökken, az ipari alapanyagként történő beszállítás részaránya pedig nő. - A marketingkommunikációt javítani kell a belföldi fogyasztás arányának növelése érdekében. - A TÉSZ-ek közötti marketing-együttműködés gyengeségei. Az ágazat egészére, de a TÉSZ-ek közötti marketing-együttműködésre is hat az ágazatban általánosnak tekinthető bizalomhiány. Ezen változtatni kell, mert a felvevőpiacok koncentráltsága kikényszeríti, hogy a kereskedelmi láncok beszerzési központjainak ellensúlyozására kereskedőházként működő másodlagos TÉSZ-ek jöjjenek létre, amelyeket 4

5 nem termelők, hanem a professzionális eszközöket alkalmazó kereskedelmi szakemberek irányítanak és működtetnek. A vizsgálat rámutatott arra is, hogy a taggá válást vonzóbbá kell tenni, ezért javítani kell a bizalmi szintet, és ki kell küszöbölni a rendszer gyenge pontjait kihasználó potyautasság jelenségét. A megkérdezettek szerint még mindig nincs elég eszköz a szabályokat súlyosan megsértőkkel szemben, pedig ez igen fontos lenne a bizalom erősítése érdekében. A tagok központi adatbázisának hiánya miatt a kizárt tagok könnyedén visszaléphetnek a rendszerbe, előfordul a kettős tagság, valamint a csak a pályázati pontok érdekében létesített tagsági jogviszony létesítése is. Javasoljuk, hogy a becsületesen dolgozó TÉSZtagokat honorálja az állam azzal, hogy előnyöket biztosít számukra a pályázatokon való részvétel vagy a támogatások elérése területén. Létre kell hozni egy olyan integrált informatikai rendszert is, amely segíti a tagok nyilvántartását, tevékenységük nyomon követését, valamint az adminisztratív feladatokat is támogatja. Szintén fontos megemlíteni, hogy az ágazatban dolgozók átlagéletkora 50 év felett van, ezért gyengeségnek tekinthetjük az elkötelezett, jól képzett szakember-utánpótlás hiányát, akik nem csupán szaktudással, hanem a szakma iránti elkötelezettséggel is rendelkeznek. Itt az oktatási rendszernek is felelőssége és szerepe van abban, hogy a jövendő szakemberekkel megismertesse az együttműködés gazdasági és társadalmi előnyeit egyaránt. A szaktanácsadással kapcsolatosan többen a gyengeségek közé sorolták, hogy nehéz olyan független szaktanácsadót találni, akinek gyakorlati és elméleti tudása egyaránt megfelel az elvárásoknak. A képzési rendszer kritikájaként hangzott el, hogy az egyetemekről kikerülő szakemberek tudása nem korszerű, illetve elkötelezettségükkel, a munkához való hozzáállásukkal is sok a negatív tapasztalat. A másodlagos szerveződések létjogosultságát és szerepét a szaktanácsadásban nagyon jónak ítélték, a TÉSZ-ÉSZ munkáját a megkérdezettek mindegyike igen hasznosnak látta. A lehetőségek esetében a TÉSZ-ek előnye, hogy szakértelmük és pályázatok írásában meglévő tapasztalataik segítségével könnyebben érnek el olyan támogatásokat, amelyeket az ágazat más szereplői nem. Szintén komoly lehetőség, hogy a kínálat koncentrálása révén a termelő tagok olyan piacokon is értékesíteni tudják termékeiket, amelyeken egyedül nem lennének képesek megjelenni. Jelentős előny az is, hogy az inputok áremelkedését a nagy tételben vásárló TÉSZ-ek könnyebben kivédhetik, mint az ágazat más szereplői, ezzel is előnyt biztosíthatnak a tagok számára. A fenyegetések tekintetében az agrárolló további nyílása, az EU-s támogatások elmaradása vagy csökkenése, a gazdasági válság elmélyülése és a piaci alkupozíció további romlása egyaránt említésre került. Jelentős fenyegetettség, hogy igen nehéz hitelhez jutni, ami nemcsak a megfizethető beruházás-finanszírozást érinti, hanem a rövid távú forgóeszközhitelezést is. A tőkeszegénység miatt a kisebb tőkeerővel rendelkező termelők védtelenebbek a feketekereskedelem kihívásaival szemben is, mert az azonnali készpénzben történő fizetés a tagok egy része számára visszautasíthatatlanul vonzó ajánlatot jelent a TÉSZ-ek nyújtotta fizetési feltételekhez viszonyítva. A TÉSZ-ek esetében a feketegazdaság jelenléte sokkal jelentősebb anyagi és morális kockázatot jelent, mint az ágazat egészében, ugyanis a szervezetek szabálykövető magatartásukkal jelentős versenyhátrányt szenvednek el a szabályokat be nem tartókkal szemben. Ez nem teszi vonzóvá a TÉSZ-eket annak ellenére sem, hogy a tagsági jogviszony más előnyökkel is jár. A vizsgálat megmutatta, hogy a megkérdezettek pozitív diszkriminációt és a szabálysértőkkel szembeni jogi fellépés szigorítását várják a jogalkotóktól annak 5

6 érdekében, hogy a szabályokat betartók ne kerüljenek versenyhátrányba a csalókkal szemben. Az áfarendszer változásai is jelentős likviditási problémát okoznak a TÉSZ-ek mindennapjaiban, ugyanúgy, mint a foglalkoztatást érintő különféle jogszabályi változások. Az interjúk során sokan említették, hogy a jelenlegi adórendszer jelentős versenyhátrányt jelent a TÉSZ-ek számára, mert a törvényes értékesítés helyett/mellett igen sokan kihasználják az őstermelői rendszer adta lehetőségeket, valamint a számla nélküli értékesítés, a 27 százalékos áfa eltitkolása is igen vonzó lehetőség a gyors és adómentes jövedelemszerzésre. Az adórendszer anomáliái mellett a túlzottan bürokratikus, lassú és rugalmatlan pályázati rendszert és hivatali ügyintézést (pl. vízjogi engedélyeztetés), valamint a gyakran változó és ezáltal nehezen kiszámítható támogatási rendszert is a fenyegetések között említették. (Kérték például azt is, hogy a kárenyhítő juttatások kifizetéséről hamarabb döntsenek.) Az interjúk során a jogi környezet változását két kiemelt területen is említették: - Az adórendszer átalakítása. Ezzel kapcsolatosan szinte minden megkérdezett kitért az őstermelői rendszer anomáliáira, illetve az áfarendszer átalakításának szükségességére. Ez utóbbi a megkérdezettek egy kisebb csoportja által javasolt fordított áfa rendszerének bevezetésére irányult, másrészt pedig a 27 százalékos áfakulcs csökkentését javasolták. Ez utóbbit szinte minden megkérdezett mint a versenyképességüket súlyosan érintő kérdést említette. Ezzel és a pályázati rendszerrel kapcsolatban is igen fontos lehetőségként említették az adminisztrációs terhek csökkentését. - Az idénymunka rugalmasabb szabályozására és a szabályozás egyszerűsítésére vonatkozik (pl. napi munkavégzés időtartamának szabályozása) A zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ekre vonatkozó SWOT analízis összevetése Az ágazat és a TÉSZ-ek működését a két SWOT analízis összevetésével elemeztük. Ennek főbb megállapításai az alábbiak: Az erősségek terén lényeges különbség, hogy a TÉSZ-ek együttműködés iránt elkötelezett szakértőmenedzsmenttel rendelkeznek. Jellemző a fejlett, korszerű technológiák ismerete és a környezettudatosság is. A támogatások lehetővé tették a technológia fejlesztését, így sok beruházás valósult meg a TÉSZ-ekben, ez előnyt jelent az ágazat más szereplőivel szemben. A minőségbiztosítási rendszerek teljes körű alkalmazása az élelmiszer biztonságos termelésére érzékeny piacokon jelent a szervezetek számára versenyelőnyt. Az újdonságok, innovatív megoldások alkalmazása nem csupán a termeléstechnológia területén, hanem a piaci munkában is előnye a TÉSZ-eknek. Logisztikai fejlesztéseik segítik a termelő tagok árualapjainak koncentrálását és piacra juttatását. A foglalkoztatásban betöltött szerepük a termelésben és a termelőüzemi feldolgozásban, illetve az áruvá készítésben is számottevő. A szervezettségből fakadó előny az is, hogy finanszírozási problémák esetén a TÉSZ-ek pénzügyi eszközökkel segíthetik tagjaikat az átmeneti problémák leküzdésében. A lehetőségek esetében a TÉSZ-ek előnye, hogy felkészültségük és tapasztalataik segítségével könnyebben érnek el olyan támogatásokat, amelyeket az ágazat más szereplői nem tudnak megpályázni. A kínálat koncentrálása révén a tagok olyan piacokon is meg tudnak jelenni termékeikkel, amelyeken az ágazat nem TÉSZ-tag szereplői nem. Igaz, a 6

7 TÉSZ-en kívüli nagyobb termelők egyéni kapcsolatrendszerük segítségével megtalálják piacaikat, de az ágazat termelőinek nagyobb hányadát jelentő kisebb termelők egyedül nem tudnak érvényesülni a piacon. Pozitívum az is, hogy az inputok áremelkedését a nagy tételben vásárló TÉSZ-ek könnyebben kivédhetik, mint az ágazat más szereplői, ezzel is előnyt biztosíthatnak a tagok számára. Az ágazat egészéhez viszonyítva a TÉSZ-ek külön gyengeségének tekinthető, hogy a rendszer működtetése bürokratikusabb, a rendelkezésre álló pénzügyi források elérése bonyolult szabályokhoz kötött. Ez rugalmatlanabbá teszi a TÉSZ-eket az ágazat nem szervezett szereplőivel szemben, és jelentősen megnehezíti rugalmas alkalmazkodásukat. A TÉSZ-ek sajátos gyengesége az is, hogy a szervezetek kereteit erősen feszíti a nagyobb és kisebb volumenben termelők közötti érdekellentét. Az ágazat egészére is jellemző ez a kettősség, de a két szegmens között csak a TÉSZ-ekben van ilyen erős ellentét, ugyanis a szervezeteken kívüli termelőknek nem kell összehangolniuk érdekeiket és tevékenységüket. A gyengeségek jó része kapcsolódik azokhoz a fenyegetésekhez is, amelyek ugyan az egész ágazatra is jellemzőek, de ezeket a TÉSZ-ek egyáltalán nem vagy csak sokkal nehezebben tudják kivédeni. (Ilyen pl. a feketekereskedelem magas aránya, az adórendszer anomáliái stb.) A TÉSZ-ek esetében a feketegazdaság jelenléte sokkal jelentősebb anyagi és morális kockázatot jelent, mint az ágazat egészében, mert a szervezetek szabálykövető magatartásukkal jelentős versenyhátrányt szenvednek el a szabályokat be nem tartókkal szemben. Ez nem teszi vonzóvá a TÉSZ-eket annak ellenére sem, hogy a tagsági jogviszony más előnyökkel is jár. A vizsgálat megmutatta, hogy a megkérdezettek pozitív diszkriminációt és a szabálysértőkkel szembeni jogi fellépés szigorítását várják a jogalkotóktól annak érdekében, hogy a szabályokat betartók ne kerüljenek versenyhátrányba a csalókkal szemben. Vizsgálataink azt mutatják, hogy a TÉSZ-tagok mindaddig hátrányban lesznek ezeken a területeken, amíg a gazdaság, ezen belül a zöldség-gyümölcs ágazat piaci viszonyainak kifehérítése nem történik meg A Nemzeti Stratégiában rögzített intézkedések vizsgálata A Nemzeti Stratégiában rögzített intézkedések vizsgálatát elektronikusan kitölthető kérdőíves lekérdezés segítségével végeztük el. A válaszok (n=19) alapján megállapítható, hogy a piaci munkát, az értékesítés elősegítését és a környezet védelmét szolgáló intézkedések működtek a legsikeresebben, míg a válságmegelőzési és -elhárítási, a kutatási és kísérleti termesztésre intézkedések, valamint a képzési és tanácsadási és az egyéb területek kevésbé voltak népszerűek. A beküldendő működési tervekkel kapcsolatban jelezték, hogy a működési program sok felesleges lépésre kényszeríti a tagokat a tényleges működési költségeikhez való hozzájárulás helyett. A makrokörnyezet gyors változásából eredő tervezési nehézségeket többen megfogalmazták, ezért a végrehajtás rugalmasabb szabályozására van szükség. Többen kérték, hogy a működési támogatások körében a működéssel kapcsolatos költségek nagyobb hányadát lehessen elszámolni, illetve ennek egy része legyen szabad felhasználású, átalányként kifizetett pénzeszköz. Többen javasolták a beküldendő formanyomtatványok felülvizsgálatát, a gyakori változtatások helyett ezek egyszerűsítését és standardizálását, valamint más dokumentumokkal történő összehangolását. Egyes megkérdezettek szerint a működési terv formátuma bonyolult, az elszámolás bürokratikus, túlszabályozott és túlellenőrzött, a felhasználók mozgástere szűkre szabott. Ennek a nyílt kérdésre adott véleménynek 7

8 ellentmond, hogy a kérdőív kitöltése során a válaszadók a formanyomtatványokat átláthatónak és könnyen kezelhetőnek minősítették. Ehhez a felvetéshez kapcsolható az a javaslat, hogy szükség lenne a számviteli adózási kötelezettségekből adódó könyvelési, elszámolási és nyilvántartási előírások egyszerűsítésére és a dokumentumok összhangjának megteremtésére a TÉSZ-ek működési támogatásaival és megvalósítási lehetőségeivel kapcsolatban. Ebbe a munkába személyesen kellene bevonni a TÉSZ-ek könyvelőit, a rendeletek gyakorlati alkalmazóit és a támogatást folyósító hivatal (MVH) szakembereit is. 8

9 1.4. A TÉSZ-ek működési programjai pénzügyi végrehajtásáról szóló beszámolók elemzése A TÉSZ-ek működési programjai pénzügyi végrehajtásáról szóló beszámolók elemzését a TÉSZ-ek által beküldött dokumentumok alapján végeztük el. Az adatszolgáltatás nehézségekbe ütközött néhány szervezet esetében, amely elsősorban a pénzügyi-számviteli adatokon kívüli adatgyűjtésre vonatkozik Az adatgyűjtés körülményei A legtöbb TÉSZ esetében nincs lehetőség ezeknek az adatoknak a tagi szintű, naprakész gyűjtésére (pl. talaj- és vízbázisvédelem, műtrágya felhasználásának nyilvántartása, a hulladékgazdálkodás vagy az energiafelhasználás kérdései). Ezért javasoljuk a mutatószámok rendszerének átalakítását úgy, hogy azok a kötelezően nyilvántartott adatokkal összhangban legyenek. A nem pénzügyi-számviteli típusú adatok nyilvántartását akkor lehetne megkövetelni, ha a működési költségeikben ezek gyűjtésével és nyilvántartásával kapcsolatosan felmerülő költségeik a működési költségek része lenne. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését nagyban segítené a már az előzőekben említett integrált elektronikus adatszolgáltatási rendszer kialakítása is. Ennek segítségével a TÉSZek közötti kommunikáció és az egész rendszer átláthatósága is javulna, a beszámolók elkészítése pedig olyan elektronikus felületen keresztül történne, amely a már más célra feltöltött adatokat is kezelné, illetve segítséget adhatna a kért adatok értelmezéséhez A pénzügyi dokumentumok elemzésének megállapításai A Nemzeti Stratégia intézkedéseivel kapcsolatban megállapítottuk, hogy a felhasznált pénzügyi erőforrások hatékonyan szolgálták a végrehajtott működési programokat, valamint eredményesen és hatékonyan segítették a termelőket céljaik megvalósításában. - A termeléstervezésre irányuló tevékenységek jelentősen hozzájárultak a TÉSZ-ek termeléstervezési tevékenységéhez, a tevékenység az igényeknek megfelelt, viszont a makro- és mikrokörnyezetből eredő tényezők nehezítik a hosszú távú tervezést. - A termékminőség javítására vagy fenntartására irányuló tevékenységek szintén jelentősen hozzájárultak a TÉSZ-ek termékminőség-javításához és fenntartásához, eredményesek és hatékonyak voltak. Az értékesítési árak enyhén emelkedtek, a TÉSZ-ek a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó vállalatok jelentős partnereivé váltak. A vizsgált szervezetek pozícióját erősítik a bevezetett minőségbiztosítási rendszerek. - A forgalmazás javítására irányuló tevékenységek körében elsősorban a promóciós és kommunikációs tevékenységek voltak hatékonyak. Ezen a területen 9

10 további figyelmet és több forrást igényel, ha a frisspiaci fogyasztás részarányát növelni kívánják a vizsgált szervezetek. - A kutatási és kísérleti termelési tevékenységek csak részben járultak hozzá a TÉSZ-ek tevékenységének eredményességéhez és sikerességéhez. A kutatási és kísérleti termelési tevékenységek iránt ugyan van igény, de ezek megszervezésére és lebonyolítására a TÉSZ-ek még nem eléggé felkészültek. - A képzéssel és tanácsadó szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek részben hozzájárultak a TÉSZ-ek eredményességéhez. A tevékenység hatékonyságát rontja, hogy kevés a jól felkészült, több területen is jártas szakember, valamint a tanácsadók alkalmazására nincs megfelelő anyagi forrása a szervezeteknek. A megszervezett képzések nem tudják pótolni a folyamatos szaktanácsadói tevékenységet. - A válságmegelőzési és -kezelési eszközök csak részben járultak hozzá a TÉSZ-ek válságmegelőzési tevékenységéhez a vizsgált időszakban. A klasszikus válságmegelőzésre alkalmas eszközöket ugyanis a TÉSZ-ek nem alkalmazzák. Fontos lenne, hogy minden szervezet feltöltsön egy olyan pénzügyi alapot (kölcsönös pénzügyi alap), amely a rosszabb évjáratokban segíthetné a tagokat finanszírozási problémáik áthidalásában. - A környezetvédelmi tevékenységek közepes mértékben, de eredményesen és hatékonyan járultak hozzá a szervezetek tevékenységéhez. A talaj- és vízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek megfelelőek, a szervezetek a képződött hulladék mennyiségének csökkentése érdekében is lépéseket tettek. - A támogatható egyéb tevékenységek a teljesítmény javításához kevéssé járultak hozzá, az intézkedés adta lehetőségeket a szervezetek alig használták, ezért ennek hatékonysága és eredményessége elégséges szintű volt. Összességében megállapíthatjuk, hogy a Nemzeti Stratégia intézkedései eredményesek és hatékonyak voltak. Elsősorban azokon a területeken értek el jelentősebb eredményeket, amelyek a TÉSZ-ek piaci munkáját segítették. A 10

11 működési programok segítették a TÉSZ-tagok munkáját, ezzel hozzájárultak a zöldség-gyümölcs ágazat egészének eredményes működéséhez is. 11

12 2. Bevezetés Az Európai Unióban működő szövetkezetek sikerének titka a folyamatosan változó piaci és agrárpolitikai körülményekhez alkalmazkodás, az ezekhez illeszkedő marketing, finanszírozási és szervezeti stratégiák kidolgozása és végrehajtása. (Szabó G., 2007) Az európai példát követve Magyarországon is megjelentek a termelői értékesítő szervezetek, a TÉSZ-ek. A közel egy évtizede működő szervezetek általános célja, hogy a termelői árak stabilizálásával, a kínálat koncentrálásával, valamint a termelési és tranzakciós költségek csökkentésével növeljék a termelők ezáltal az egész ágazat versenyképességét A jelentés célja A magyarországi szervezetek az elmúlt évtizedben jelentős fejlődési folyamaton mentek keresztülés, és elmondható, hogy ma a hazai zöldség-gyümölcs ágazat által értékesített termékek termelési értékének közel 20 százalékát forgalmazzák (1. táblázat). Ez az arány az Európai Unió országaihoz viszonyítva alacsonynak mondható, ezért keresni kell azokat az okokat, amelyek gátolják a szervezettség növelését. A Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából július és november között kutatást végeztünk A fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégiák értékelése a zöldség-, gyümölcságazatban címmel. Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 125. cikke és 127. cikkének második albekezdésében foglaltak szerint a tagországoknak meg kell vizsgálniuk a közötti időszakra vonatkozóan a TÉSZ-ek működését az adott tagországban. A vizsgálatunk célja ezért az is, hogy ennek a kötelezettségnek legjobb tudásunk szerint eleget tegyünk. A kutatás eredményeként azt várjuk, hogy átfogó képet kapjunk a Magyarországon működő TÉSZ-ek munkájáról. Vizsgálatunk kiterjedt a Nemzeti Stratégia megvalósulása során elért eredmények vizsgálatára, az esetleges problémák feltárására annak érdekében, hogy az abban kitűzött célokat el lehessen érni, illetve a lehetőségekhez mérten és a meglévő jogszabályi keretekhez igazodva a rendszert költséghatékonyan lehessen működtetni. Kutatásunk további célja volt feltárni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a TÉSZ-ek működésének eredményességét és hatékonyságát. 2.2 A jelentés szerkezete A jelentés szerkezetét a szakmai specifikációban megadott szempontok szerint határoztuk meg: - A vezetői összefoglaló az értékelés főbb megállapításait, a kutatás eredményeként megfogalmazott következtetéseket és ajánlásokat tartalmazza. 12

13 - A jelentés 3. fejezete az értékelés hátterét mutatja be. A 3.1. fejezetben röviden összefoglaljuk az ágazatra jellemző háttérinformációkat, amelyek meghatározzák a vizsgált TÉSZ-ek makro- és mikrokörnyezetét. Bemutatjuk a zöldség-gyümölcs szektorra jellemző birtokviszonyokat, valamint kitérünk a piaci viszonyok elemzésére is. A 3.2. fejezetben röviden ismertetjük a vizsgálat célját, és bemutatjuk annak célcsoportját. - A 4. fejezet a kutatás során alkalmazott módszereket foglalja össze. Ismertetjük az értékelés kialakítását és az alkalmazott módszereket, az adatgyűjtés során alkalmazott szekunder és primer adatgyűjtési technikákat (kérdőívek, személyes beszélgetések, a minták mérete és a kiválasztási szempontjai stb.). Kitérünk az adatok minőségének és megbízhatóságának általános értékelésére, az esetleges torzulások okaira, és ismertetjük a felmerült problémákat és az alkalmazott módszerek korlátait is. - Az 5. fejezetben az elvégzett kutatás eredményeit foglaljuk össze. Válaszokat fogalmazunk meg a Nemzeti Stratégiában foglalt egyedi intézkedésekkel kapcsolatos és a Nemzeti Stratégia egészére vonatkozó értékelési kérdésekre is. - A 6. fejezetben ismertetjük azokat a következtetéseket és ajánlásokat, amelyeket a kutatás eredményei alapján fogalmaztunk meg. Javaslatokat fogalmazunk meg a Nemzeti Stratégia megvalósítása során fellelhető hiányosságok orvoslására, valamint olyan új eszközök és módszerek alkalmazására, amelyek javíthatják a zöldség-gyümölcs ágazat, illetve a TÉSZ-ek tagságának helyzetét. - A 7. fejezetben bemutatjuk az értékelés hátterét, módszereit, az értékelési kérdésekre adott válaszok részletes adatait, valamint a felhasznált adatok, statisztikák, az esettanulmányok, felmérések stb. anyagát. - A 8. fejezetben részletesen ismertetjük azokat az irodalmi forrásokat, amelyeket a kutatás során felhasználtunk. 13

14 3. Az értékelés háttere 3.1. A zöldség-gyümölcs ágazat bemutatása Magyarország természeti adottságai révén rendkívül alkalmas a zöldség-gyümölcs termesztésre. A vizsgált időszakban ( ) a zöldség-gyümölcs termesztéssel hasznosított termőterület mérete ezer hektár között mozgott (2010-ben ha volt a gyümölcs- és ha a zöldségtermesztés területe). A KSH AMÖ évi adatai szerint a zöldség-gyümölcs ágazat a mezőgazdaságilag művelt terület 3 százalékán az értékesített mezőgazdasági termékek termelési értékének közel 12 százalékát adta, ezen belül a zöldségtermelés 8,4 százalékot, a gyümölcstermelés pedig 3,6 százalékot képviselt. (A zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek jellemző adatait az 1. táblázatban mutatjuk be.) 1. táblázat A zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek termelési értékének változása ( ) MEGNEVEZÉS A zöldség-gyümölcs ágazat termelési értéke (millió HUF) TÉSZ-ek/TCS-k száma összesen * 48* 48* 45* A TÉSZ-ek/TCS-k termelési értéke összesen (millió HUF) - véglegesen elismert TÉSZ-ek termelési értéke (millió HUF) - TCS-k és előzetesen elismert TÉSZ-ek termelési értéke (millió HUF) A TÉSZ-ek és TCS-k aránya a zöldség-gyümölcs ágazat termelési értékéből (%) A TÉSZ-ek által lefedett terület (ha) * ,09 15,59 15,73 16,49 18,05 18,28 19, n..a. Összes taglétszám (fő) n.a. * csak a TÉSZ-ek száma **A TÉSZ-ek ÉTÉ-je azért nőtt ilyen nagymértékben, a TCS-ké pedig azért csökkent, mert IV. negyedévében a korábbi TCS-k nagyobb része (36) megszerezte a végleges (TÉSZ) elismerést. Forrás: Nemzeti Stratégia, 2008 kiegészítve a VM Agrárpiaci Főosztály által közölt adatokkal Birtokviszonyok jellemzői a zöldség-gyümölcs ágazatban A KSH adatai alapján a nyilvántartott gyümölcstermelő gazdaság 99 százaléka egyéni gazdaságnak minősül, ők művelték a termőterület mintegy 73 százalékát. A gyümölcstermelő gazdaságok átlagosan 0,84 ha-on folytatták tevékenységüket. Az egyéni gazdaságok átlagos birtokmérete 0,62 ha, a társas gazdaságoké pedig 25 ha volt. A gyümölcstermesztéssel foglalkozó egyéni gazdálkodók 89,39 százaléka, a társas vállalkozások 11,11 százaléka gazdálkodott 1 ha alatti területen. (2. és 4. táblázat) A 14

15 zöldségtermeléssel foglalkozó gazdaság 98 százaléka volt ebben az időszakban egyéni gazdaság, ők a zöldségtermő terület 56 százalékán termelnek. Átlagos birtokméretük 2,15 ha, ezen belül az egyéni gazdaságok átlaga 1,22 ha, a társas gazdaságoké 51,2 ha volt 2010-ben. A zöldség- és szamócatermelők esetében 1 ha alatti területen termelt az egyéni gazdálkodók 56,74 százaléka, a társas vállalkozóknak pedig 2,31 százaléka. (3. és 5. táblázat) 2. táblázat Gyümölcstermelő gazdaságok megoszlása átlagterület és vállalkozási forma szerint ÁTLAGOS TERÜLET (HA) ÖSSZES GAZDASÁG (DB) TÁRSAS GAZDASÁGOK SZÁMA DB MEGOSZLÁSA EGYÉNI GAZDASÁGOK SZÁMA (DB) MEGOSZLÁSA % % 0, , ,87 0,05 0, , ,38 0,10 0, , ,48 0,15 0, , ,27 0,20 0, , ,31 0,30 0, , ,65 0,50 0, , ,43 1,00 1, , ,41 2,00 4, , ,63 5,00 9, , ,45 10,00 19, , ,75 20,00 29, , ,20 30, , ,17 ÖSSZESEN ,00% ,00% Forrás: ÁMÖ, 2010 adatai alapján saját szerkesztés 15

16 3. táblázat Zöldségtermelő gazdaságok megoszlása átlagterület és vállalkozási forma szerint ÁTLAGOS TERÜLET ÖSSZES TÁRSAS GAZDASÁGOK EGYÉNI GAZDASÁGOK (HA) GAZDASÁG SZÁMA (DB) MEGOSZLÁSA % SZÁMA (DB) MEGOSZLÁSA % (DB) 0, ,60 0,10 0, ,27 0,15 0, , ,22 0,20 0, , ,99 0,50 0, , ,66 1,00 4, , ,66 5,00 9, , ,33 10,00 19, , ,45 20,00 49, , ,69 50,00 99, , ,29 100,00 499, , ,85 500,00 999, ,92 2 0, , , , , ,00 100,00 ÖSSZESEN Forrás: ÁMÖ, 2010 adatai alapján saját szerkesztés 4. táblázat Gyümölcstermelő gazdaságok által használt földterület megoszlása nagyságkategóriákként ÁTLAGOS TERÜLET (HA) A GAZDASÁGOK ÁLTAL HASZNÁLT TERÜLET (HA) TÁRSAS GAZDASÁGOK EGYÉNI GAZDASÁGOK TERÜLET (HA) MEGOSZLÁSA % TERÜLET (HA) MEGOSZLÁSA % 0, , ,73 0,05 0, , ,64 0,10 0, , ,69 0,15 0, , ,93 0,20 0, , ,12 0,30 0, , ,87 0,50 0, , ,70 1,00 1, , ,08 2,00 4, , ,10 5,00 9, , ,19 10,00 19, , ,71 20,00 29, , ,32 30, , ,91 ÖSSZESEN , ,00 Forrás: ÁMÖ, 2010 adatai alapján saját szerkesztés 16

17 5. táblázat Zöldségtermelő gazdaságok által használt földterület megoszlása nagyságkategóriákként ÁTLAGOS TERÜLET (HA) A GAZDASÁGOK ÁLTAL HASZNÁLT TERÜLET (HA) TÁRSAS GAZDASÁGOK EGYÉNI GAZDASÁGOK TERÜLET (HA) MEGOSZLÁSA % TERÜLET (HA) MEGOSZLÁSA % 0, ,17 0,10 0, ,37 0,15 0, , ,37 0,20 0, , ,98 0,50 0, , ,65 1,00 4, , ,85 5,00 9, , ,84 10,00 19, , ,32 20,00 49, , ,11 50,00 99, , ,61 100,00 499, , ,97 500,00 999, , , , , , ,47 ÖSSZESEN , ,00 Forrás: ÁMÖ, 2010 adatai alapján saját szerkesztés Miután az alacsony birtokméret kis termelési mennyiséget eredményez, a termelők piacra jutásának lehetőségei is korlátozottabbak, különösen az olyan magas koncentráltsági fokú piacon, mint amilyen a magyarországi élelmiszer-kiskereskedelem. Az egyéni gazdaságok esetében a birtokméret magas fajlagos költségeket eredményez, amely rontja a versenyképességet. Több más tényezővel együtt ennek az a következménye, hogy nincs elég pénz korszerű technológiák bevezetésére, a tárgyi eszközök pótlására, fejlesztésére. A kis birtokméretből fakadó hiányosság az is, hogy sok termelőnek nehézséget okoz megfelelő piaci információkhoz jutni, ennek hiányában pedig gyorsan reagálni a változásokhoz A zöldség-gyümölcs ágazat piaci viszonyainak jellemzői Az ágazat szereplői jellemzően mikro-, kis- és közepes vállalkozások, ezért a sokkal koncentráltabb élelmiszer-kereskedelemmel és a feldolgozóiparral szemben viszonylag gyenge az alkupozíciójuk. Külpiacok A zöldség-gyümölcs ágazat által átlagosan évente megtermelt árualap és az exportra kerülő árumennyiség az európai uniós csatlakozás óta nem változott számottevően, ezzel szemben az import aránya évről évre növekedést mutatott. (1. ábra) 17

18 Zöldség-gyümölcs termelésünk és külkereskedelmünk alakulása tonna Export Import Termelés ' CÉL ábra: Zöldség-gyümölcs termelésünk és külkereskedelmünk alakulása Forrás: FruitVeb, 2011 A megtermelt árualap és az export mennyisége 1997 és 2010 között érdemben nem változott, viszont az importált termékek mennyisége megduplázódott. (1. ábra) Az ágazat export-import egyenlege jelenleg még pozitív, de a belső fogyasztás egyre nagyobb része származik importból. Ma már nem csupán a déligyümölcsök vagy a választékbővítés céljából történő behozatal a jellemző, a kínálatban megjelentek azok a nálunk is nagy tömegben termesztett mérsékelt égövi gyümölcsök és zöldségek, amelyek jelentős versenytársává váltak a hazai kínálatnak. Belföldi piacok A zöldség-gyümölcs termelőinek a hazai piacokon is egyre erősödő versenyben kell megküzdeniük a fizetőképes keresletért. A megtermelt termékmennyiség mintegy fele kerül friss fogyasztásra, a többi terméket pedig a hazai élelmiszeripar dolgozza fel. A zöldség- és gyümölcsfogyasztás alapvetően az adott évben megtermelt hazai zöldség és gyümölcs terméktömegének mennyiségétől és minőségétől függ, de befolyásolják olyan tényezők is, mint az adott termékből importált árumennyiség nagysága és árszínvonala. A fogyasztást a rendelkezésre álló reáljövedelem nagysága, valamint az adott termék ár- és jövedelemrugalmassága is nagymértékben befolyásolja. Az élelmiszerek az árak vagy a jövedelem változására általában rugalmatlan kereslettel reagálnak, mert ezeket az étkezési szokások erősen behatárolják. A reáljövedelem csökkenése, az emelkedő rezsiköltségek és élelmiszerárak, valamint a fogyasztási szerkezet változása miatt a magyar fogyasztók a zöldség-gyümölcs vásárlásakor is árérzékenyek. A minőség és az áru eredete csak akkor számít, ha az alacsony árral párosul. (GfK, 2010) A magyar vásárló számára a hipermarketek és a diszkontláncok árszínvonala olyan vonzerő, amelyet a hagyományos értékesítési csatornák egyéb előnyökkel (pl. a lakóhelyhez viszonyított közelség, 18

19 családiasabb kiszolgálás, az áru frissessége, megbízhatósága, a termőhely beazonosíthatósága stb.) nem tudnak ellensúlyozni. A fizetőképes kereslet csökkenése a fogyasztók minőségi elvárásainak növekedésével párosul a zöldség-gyümölcs vásárlása esetén is. Ilyen igény az egyöntetű, egyenletes minőségű, válogatott, mosott, korszerűen és tetszetősen csomagolt, minőségbiztosítási tanúsítvánnyal ellátott nagy mennyiségű és egész évben kapható termékek biztosítása. Ezeket a fogyasztói igényeket a kereskedelem a beszállítók felé közvetíti. Az egyre szigorodó követelményeknek sok magyarországi termelő nem tud eleget tenni, ezért kiszorul ebből az értékesítési csatornából. Megfigyelhető, hogy az áruházláncokban megszokott minőségi követelményeket a fogyasztók ma már más értékesítési csatornákon is elvárják. Ezért az áruvá készítés, a marketing eszközeinek alkalmazása megkerülhetetlen, azonban ezek olyan költségeket rónak az egyes termelőkre, amelyeket a kicsik nem tudnak vállalni. A hazai zöldség-gyümölcs kiskereskedelem közel fele ma már a nagy alapterületű bevásárlóközpontok, illetve a különböző diszkontláncok közvetítésével bonyolódik. Az élelmiszer-kereskedelem fogyasztókkal szembeni koncentrációjának mérésére alkalmas CR-5 index 1 értéke 2010-ben 68 volt, ami azt jelenti, hogy a piaci szerkezet aszimmetrikus oligopóliumnak tekinthető. A koncentráció mérésére alkalmas mutatószám a Herfindahlindex 2 is, melynek a 2010-es adatok alapján számított értéke szerint Magyarországon a piaci koncentráció közepes, az AcNielsen által mért adatok alapján H = 1122,51 volt. (Domján és Farkasné, 2011) A beszerzési oldalon, a beszállítókkal szemben a koncentrációt tovább növelik azok a beszerzési társulások, amelyeket az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok horizontális stratégiai partnerekként alakítottak meg. E társulások működtetésével a résztvevők összehangolják keresletüket, így alkupozíciójuk tovább javul a beszállítókkal szemben. A nagy volumenű árubeszerzéssel a fajlagos költségek csökkenését érik el. Az erőfölényük érvényesítésével a beszerzési árakat alacsonyan tudják tartani, valamint a marketing és a logisztika összehangolása is jelentős költségelőnyöket biztosít számukra. Ahogy azt a GfK Hungária a vásárlók megkérdezése alapján 2010-ben végzett kutatásának eredménye (2. ábra) is mutatja, a friss zöldség-gyümölcs forgalom közel fele bonyolódik a hiper- és szupermarketekben, illetve diszkontláncok közvetítésével, míg a hagyományos értékesítési csatornák forgalmának jelentősége csökken. A kereskedelem koncentráltsága így gyenge alkupozíciót eredményez az oda beszállító termelők számára, ezért a zöldség-gyümölcs ágazat termelői nagy részének létkérdés a kínálat koncentrálására hivatott szervezetekbe tömörülni. 1 CR-5 = S n, ahol S n az n-edik vállalat piaci részesedése. A CR-5 index a kereskedelem koncentrációját méri az első 5 élelmiszer-kereskedelmi cég piaci részesedése alapján. 2 H = n i=1 S i 2 ahol Si az i-edik vállalkozás piaci részesedése, n a vizsgált sokaság egységeinek száma. Az index értéke 0 és között szóródhat, nél tiszta monopóliumról, 0-nál pedig tökéletesen versenyző piacról beszélhetünk. H > 1800 értéknél a piaci koncentráció magas. Ha a Herfindahlindex < 1000, akkor a piaci koncentráció alacsony <H < 1800 közötti értéknél a piaci koncentráció közepes. Ekkor sem az erőfölény, sem annak hiánya nem igazolható. 19

20 Zöldség-, gyümölcsboltok 14% Egyéb 2% Hipermarket 19% Piac, kistermelő, utcai árus 27% Kis boltok (láncok, és függetlenek) 12% Diszkont 13% Szupermarket 13% 2. ábra: A zöldség-gyümölcs vásárlás alakulása bolttípusonként, 2010 Forrás: GfK Hungária, 2010 adatai alapján A beszállításra képtelen termelők egy része (elsősorban a kis termelési volumennel rendelkezők) a hagyományos értékesítési utak kikerülésével igyekeznek elérni a fogyasztókat. A közvetlen értékesítésnek számos formája él egymás mellett. Vagy a termelő éri el a fogyasztót (piac, mozgóbolt, termelői bolt, házhozszállítás stb.), vagy pedig a fogyasztó keresi fel a termelőt ( szedd magad mozgalom, gazdaságban való értékesítés, táblaszéli értékesítés). Mindegyik megoldás közös vonása, hogy a közvetítők kikerülésével csökkennek a tranzakciós költségek, az így elért nyereségtöbbleten pedig a termelő és a vásárló osztozik. A közvetlen értékesítés eszközeként megjelent az internethasználat is, amely elsősorban a partnerek egymásra találásában, valamint az információhoz jutásban lehet nagy jelentőségű. A feldolgozott termékek esetében (gyümölcs- és ivólevek, lekvárok, szárítmányok stb.) ez az értékesítési csatorna jelentősen bővülhet a jövőben. A zöldség- és gyümölcskereskedelem még mindig jelentős szereplői a nagybani piacok, amelyek a hazánkban megtermelt termékek közel egyharmadát, az import zöldséggyümölcs forgalom mintegy százalékát közvetítik. (FruitVeb, 2011) Bár a multinacionális kereskedelmi láncok működésének köszönhetően szerepük változóban van, de azon termelők számára fontos piacot jelentenek, akik sem a kiskereskedelem, sem a feldolgozóipar beszállítói elvárásait nem tudják teljesíteni. A termelők a kereskedelemmel és a feldolgozóiparral szembeni pozíciójához hasonlóan itt is kiszolgáltatott helyzetben vannak. Szakértői becslések szerint az itt zajló zöldség-gyümölcs termékforgalom közel 40 százaléka feketén cserél gazdát, amely súlyos problémát jelent az ágazat számára. (Dudás, 2009) 20

21 A rendszerváltást követően a hazai élelmiszeripar jelentős változásokon esett át. Sajnos az elmúlt években komoly visszaesés tapasztalható ebben a szegmensben, így az iparág vállalatai egyre kevesebb alapanyagot képesek felvásárolni, amely csökkenő keresletet jelent a termelők számára. (3. ábra) ezer tonna Egyéb (1000 t) Hűtő (1000 t) Konzerv(1000 t) Egyéb (mill. HUF) Hűtő (mill. HUF) Konzerv (mill. HUF) millió HUF ábra: A feldolgozóipar nyersanyagigénye a feldolgozás iránya szerint Forrás: FruitVeb, 2011 A TÉSZ-ek a feldolgozóipari vállalatok jelentős partnerei, az értékesített termékek termelési értékének évről évre növekvő hányadát ezen az értékesítési csatornán keresztül realizálták. 6. táblázat A TÉSZ-ek által értékesített termékek mennyisége és annak megoszlása az értékesítés iránya szerint ( között * ) AZ ÉRTÉKESÍTÉS IRÁNYA ** Friss piacra értékesített (t) A feldolgozóiparnak értékesített vagy TÉSZ által feldolgozott termékek (t) Összes értékesítés (t) A frisspiaci értékesítés részaránya az 79,65 71,20 77,16 74,77 76,05 65,33 68,50 59,67 összesből (%) * A as adatok a TÉSZ-ekre és TCS-kre együttesen vonatkoznak * * Előzetes adatok Forrás: VM Agrárpiaci Főosztály adatai alapján 21

22 3.2. A vizsgálat célja és célcsoportja A TÉSZ-ek munkájukat a Nemzeti Stratégia alapján készített és azzal összhangban lévő saját működési program alapján végzik. A kutatás során megvizsgáltuk, hogyan változtak az ágazat külső és belső viszonyai, illetve elemeztük, hogy a Nemzeti Stratégiában kitűzött célok megvalósultak-e a közötti időszakban. Vizsgáltuk, hogy az egyes intézkedéstípusok elérték-e a stratégiaalkotó célját, vagy szükséges a jövőben azokon változtatni. A rendelkezésre bocsátott működési programok és a végrehajtásról szóló pénzügyi dokumentumok alapján áttekintettük, hogy a stratégiában kijelölt intézkedéseket milyen minőségben és milyen költségek felhasználásával valósították meg a szervezetek A kutatás célkitűzései, célcsoportja A vizsgálat célja volt feltárni azokat a hiányosságokat és működési problémákat, amelyek feltárásával javítani lehet a mostani gyakorlaton, hogy a támogatások felhasználása eredményesebb és hatékonyabb legyen. A kutatás célja volt az is, hogy információkat kapjunk az érvényben lévő Nemzeti Stratégia működéséről, annak felülvizsgálatához. Az értékelés során a végrehajtott működési programok hatékonyságát, a pénzügyi erőforrások felhasználásának mértékét és eredményességét is vizsgáltuk. A vizsgálat során elemeztük azt is, hogy a TÉSZ-ek működési programjaiban meghatározott célkitűzések hogyan valósultak meg, a vizsgált időtartam alatt még folyamatban lévők milyen stádiumban vannak, valamint ezek a programok mennyire hatékonyak és eredményesek. Az értékelés a Vidékfejlesztési Minisztérium által vizsgálatra kijelölt összes, végleges elismeréssel és működési programmal rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezetre (TÉSZ-re) kiterjedt. (1. melléklet) A kutatás területei 1. Szekunder kutatásunk keretében statisztikai adatok alapján elemeztük a zöldséggyümölcs ágazatot jellemző birtokviszonyokat és az ágazat főbb felvevőpiacainak szerkezetét. (2. fejezet) 2. Primer kutatás keretében a Nemzeti Stratégia megvalósítását és a TÉSZ-ek operatív működését vizsgáltuk: - A primer kutatás első területe a Nemzeti Stratégia megvalósításának eredményességére irányult. A Nemzeti Stratégiában található SWOT mátrix alapján megvizsgáltuk, hogy az intézkedések hatására mennyiben sikerült a belső erősségek és a külső lehetőségek felhasználásával a belső gyengeségeket leküzdeni, illetve a külső fenyegetések hatásait elhárítani. (Az eredményeket az 5.1. fejezet tartalmazza.) - Az értékelés célja továbbá a stratégiai visszacsatolás, vagyis a jövőbeni Nemzeti Stratégiák minőségének javítására szolgáló tanulságok levonása, az eddig tapasztalt hiányosságok megszüntetése, illetve az új eszközök meghatározása. A kutatás második részében azt vizsgáltuk, hogy a Nemzeti Stratégiában rögzített beavatkozások és intézkedések mennyiben szolgálták a TÉSZ-ek működését. (Az eredményeket az 5.2. fejezet tartalmazza.) 22

23 3. A TÉSZ-ek működési programjai pénzügyi végrehajtásáról szóló beszámolók elemzése. Az értékelés célja volt áttekinteni, hogy a vizsgált TÉSZ-ek működési programjaiban meghatározott célok és célkitűzések hogyan valósulnak meg, illetve mennyire hatékonyak és eredményesek. (Az eredményeket az 5.3. fejezet tartalmazza.) 4. A vizsgálati és elemzési módszerek bemutatása A kutatás elsősorban kvalitatív módszerrel készült, amely során a vizsgált szervezet vezetőit, illetve az általuk delegált munkatársakat kerestük fel a VM által az egyes termelői szervezeteknek kiküldött felkérések alapján A kutatás során alkalmazott adatgyűjtési módszerek bemutatása A primer adatgyűjtést kérdőíves megkérdezés és interjúkészítés módszerével folytattuk. Az interjúvázlat és a kérdőív kérdéseinek összeállítása után az SZTT tagjainak észrevételeivel módosított dokumentumok tesztelésre kerültek. A vizsgálat személyes megkeresés során, kérdezőbiztosok közreműködésével került lebonyolításra. A terepmunkát megelőzően az interjúkészítéssel megbízott munkatársaink szóbeli felkészítést kaptak részben a vizsgálat tárgyát képező ágazat, részben pedig a vizsgált szervezetek működéséről, az elvégzendő feladatokról. 1. Az interjúkészítés első lépéseként elkészítettük az interjú vezérfonalát. Az összeállított kérdéseket az SZTT tagjai és a tesztelésbe bevont szervezet (BOTÉSZ) vezető munkatársai részvételével teszteltük. A teszteredmények alapján az interjú vezérfonalában megfogalmazott fő kérdéseket alkérdésekkel egészítettük ki, majd ezeket a válaszok gyors rögzítésének érdekében Excel táblázatba rendeztük. Az interjúk CAPI módszerrel (Computer Assisted Personal Interviewing) készültek. 2. A kérdőíves megkérdezéshez készített kérdőív kérdéseit a működési programokban megfogalmazott célok, célkitűzések és intézkedések, valamint a megvalósítás napi gyakorlata alapján állítottuk össze. A kérdőívet az SZTT néhány tagja és a tesztelésbe szintén bevont szervezet (BOTÉSZ) munkatársainak közreműködésével teszteltük, majd a módosítások után a véglegesített kérdőívet digitalizáltuk. A kérdőív linkjét felkérő levél kíséretében küldtük el a szervezetek vezetőinek azzal a kéréssel, hogy a kitöltést az operatív irányításban részt vevő munkatársak bevonásával töltsék ki. Két hét elteltével a kérdőív lekérdezési fázisát lezártuk, ekkor a válaszadók száma 19 volt. Kitöltők: ALFÖLD 2003 Szövetkezet, BALATON-KER-TÉSZ Szövetkezet, BOTÉSZ (Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete), CIBAKERT TÉSZ Szövetkezet, CSÁRD-AGRO Szövetkezet, Dél-alföldi Kertészek Szövetkezete, Dombegyházi EURO TÉSZ KFT. DŰNE FRUCT SZÖVETKEZET, Észak-Alföldi TÉSZ, FRESH FRUIT TÉSZ Szövetkezet, GRAND-COOP, Gyümölcsért Kft., MEDI-FRUCT Szövetkezet, PENTA FAMILIA Szövetkezet, RÁBAKÖZI TÉSZ Szövetkezet, SZATMÁRKERT-HODÁSZ Szövetkezet, SZATMÁR-TIBER Szövetkezet, SZEMTÉSZ Kft. voltak. Egy kérdőívet papíralapon kaptunk vissza (JÓZSAI TÉSZ Szövetkezet). 3. A TÉSZ-ek működési programjai pénzügyi végrehajtásáról szóló beszámolók alapján adatelemzést végeztünk (továbbiakban dokumentumelemzés). A vizsgálatba bevont 4 szervezet esetében különböző okokra visszavezethetően nem állt rendelkezésünkre feldolgozható jelentés (Kiskunsági Kistérségi Zöldség-Gyümölcs TÉSZ, Nyírfruct, Nyírkert, SZEMTÉSZ). 23

24 4.2. Feldolgozási és elemzési módszerek Az adatgyűjtési és feldolgozási módszerek Az adatgyűjtési és feldolgozási módszerek az egyes feladatoknak megfelelően kerültek kiválasztásra: 1. A vizsgálat elvégzésének módszere a TÉSZ-ek elnökei, felsővezetői körében végzett személyes interjúkészítés volt, melynek eredményeként 29 interjú készült. Ennek keretében félig strukturált kérdések segítségével a magyar mezőgazdaság, ezen belül a zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek helyzetének értékelésére kértük interjúalanyainkat. A kapott válaszokat hangfelvételen és Excel táblázatban is rögzítettük, majd ezek anyagát szó szerint leírtuk. Vizsgáltuk, véleményük szerint 2008-hoz viszonyítva változtak-e az ágazat erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei. A megkérdezetteket arra kértük, hogy ötfokozatú skálán értékeljék a megadott tényezőket, illetve azokat az elemeket, amelyek értékelésük szerint rájuk nem vonatkozik, vagy nem értelmezhető, 0 értékkel jelöljék. A kérdések mindegyikénél lehetőséget adtunk arra is, hogy személyes észrevételeiket megfogalmazzák. A feltett kérdések egy része félig nyitott kérdés volt, a Nemzeti Stratégia alapját képező SWOT analízis elemzéséhez pedig értékelő táblát szerkesztettünk. Az elsődleges eredményeket Adatgyűjtési gyorsjelentés formájában összegeztük és adtuk közre. (Az interjúvázlat a 2. mellékletben található.) 2. Az e-kérdőíves megkérdezés során kapott válaszok elsődleges feldolgozása a lekérdezésre is használt program (https://docs.google.com) segítségével történt. A kapott válaszokat Excel formátumban is rögzítettük, a további feldolgozás ebben a formában történt. A kutatási megbízásban meghatározott szempontok alapján leíró statisztikai módszerek segítségével összefüggés-vizsgálatokat készítettünk. A feldolgozás során kerestük azokat az összefüggéseket, amelyek választ adnak arra a kérdésre, hogy mely tényezők befolyásolják elsődlegesen a vizsgált szervezetek működését. Összefüggést kerestünk a TÉSZ-tagság száma, a tagok által megművelt terület nagysága, a termesztés iránya (zöldség vagy gyümölcs, illetve mindkettő), az értékesített termékek árbevétele és a TÉSZ regionális elhelyezkedése figyelembe vételével. Az elsődleges eredményeket Adatgyűjtési gyorsjelentés formájában összegeztük és adtuk közre. (A kérdőív kérdései a 3. mellékletben találhatók.) 3. Pénzügyi beszámolók elemzése dokumentumelemzéssel. Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a Nemzeti Stratégiát az általános teljesítménymutatók alkalmazásával kell nyomon követni, és az elért eredményeket is értékelni kell. Az 543/2011/EU rendelet VIII. melléklete alapján elkészítettük a pénzügyi végrehajtással kapcsolatos teljesítménymutatók vizsgálatához szükséges táblázatokat, majd ezt a TÉSZ-ek által papíralapon beküldött pénzügyi beszámolók adataival feltöltöttük. Az adatokat Excel-táblázatban, szervezetenként éves bontásban rögzítettük, majd ezekből az adatokból mutatónként átlagot számoltunk (így az 1 vizsgált szervezetre jutó éves átlagadatokat kaptuk meg). (Az adattáblák az 5. mellékletben találhatók.) Az elemzést 31 TÉSZ által beküldött pénzügyi jelentés alapján végeztük el. Miután a szervezetek végleges elismerése nem egyszerre történt, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének nem minden TÉSZ tett minden évben eleget, az egyes évekre vonatkozóan eltérő elemszámú dokumentum állt a rendelkezésünkre. A beszámolók alapján a TÉSZ-ek által megadott adatokkal töltöttük fel az Excelben kidolgozott 24

25 feldolgozó táblákat. A 2007-es évről nincs adatunk, a 2008-as év 8, a 2009-es év 24, a 2010-es év 19, a 2011-es év 26 működési program adatát tartalmazza. Munkánkat nehezítette, hogy a rendelkezésre álló beszámolók hiányosak (nincs minden adatra nézve kitöltve, illetve nincs egyértelműen jelölve, hogy az adat nem áll rendelkezésre vagy értéke nulla), esetenként értelmezési problémák miatt hibásak (pl. nem a kért mértékegységben vagy nagyságrendben adták meg a kérdésre a választ) Az adatgyűjtés és -feldolgozás során felmerült problémák 1. Az interjúkészítés során a vizsgálatba bevont szervezetek vezetői megfelelő helyszínt biztosítottak az interjúk lebonyolítására, és aktív közreműködéssel segítették a kutatás eredményességét. Mindössze egyetlen esetben fordult elő, hogy a felkérés és egyeztetés ellenére a megadott helyszínen és időpontban kérdezőbiztosunkat a TÉSZ telephelyére nem engedték be. 2. Az e-kérdőív kitöltését a szervezetek egyharmada teljesítette a megadott határidőre, így azt kétszer meghosszabbítottuk. Ennek ellenére a felkért szervezetek egyharmada a kérdőívet nem töltötte ki. Így a feldolgozást 19 kérdőív alapján tudtuk elvégezni, ami némi adattorzulást okozhat. 3. A pénzügyi beszámolókban kért adatok egy részét a TÉSZ-ek más kötelezettségeik (pl. mérlegkészítés) teljesítése érdekében kötelezően nyilvántartják, így ezek megadása pontos és részletes a vizsgált dokumentumokban is. Például a tagi nyilvántartással, az árbevétellel, a megtermelt és értékesített termékek mennyiségével vagy a tárgyieszköz-beszerzéssel, bérléssel, lízinggel kapcsolatos adatokat minden kimutatás pontosan tartalmazza. Ezzel szemben a kért adatok egy másik csoportjánál azt tapasztaltuk, hogy a kimutatásban vagy nem közöltek adatot, vagy azok megadott értékének hitelessége és pontossága kérdéseket vetett fel, azoknál a kérdéseknél, amelyeket nem a kötelezően vezetett pénzügyi-számviteli adatokból lehet kinyerni. Ennek oka, hogy a mutatószámok megadásához külön nyilvántartást kellene vezetni, erre a TÉSZ-eknek sem személyi, sem tárgyi feltételeik nem adottak. Különösen nehéz az adatszolgáltatás azoknál a szervezeteknél, ahol sok olyan termelő tag van, akik a TÉSZ-szel nincsenek napi kapcsolatban. Ők általában kis területen gazdálkodnak, nem vesznek igénybe szaktanácsadást, és adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy csak részben teljesítik. A kirívóan fals értékeket ezért kihagytuk a feldolgozásból, hogy azok a végső eredményeket ne torzítsák (pl. értékesítési átlagár változásánál találtunk tízezres nagyságrendű adatot, vagy a termelési költségek változásánál a kért Ft/kg mértékegység helyett százalékosan adták meg az adatot). Feltűnően szegényes az adatsor a válságmegelőzési és kezelési, a kutatás és kísérleti termesztés, illetve a környezetvédelmi intézkedések esetében. Az adathiánynak több oka is lehet: - Értelmezési problémák akadályozzák az adatszolgáltatást, amely abból fakad, hogy a becslést nem az adott terület szakembere végzi (a pénzügyi jelentés kitöltése adminisztratív feladat, a becslés pedig egyéb szakmai ismereteket is igényelne). - Miután a TÉSZ-ek általában nem vezetnek külön nyilvántartást ezekről a tevékenységekről, pontos adatok nem állnak rendelkezésre. A mutatók megadásánál a becslés megengedett módszer, de erre nem mindenki vállalkozott, inkább nem adtak meg adatot. - Az adathiánynak az is oka lehet, ha az adott tevékenységeket a TÉSZ-ek tagjai nem vagy csak ritkán végzik. A nem egyértelmű jelölések miatt sok esetben nem lehetett eldönteni, hogy ez okozza az adathiányt vagy annak más oka van. 25

26 5. Az értékelési kérdések és az azokra adott válaszok 5.1. A Nemzeti Stratégia megvalósításának és eredményességének vizsgálata A Nemzeti Stratégia vizsgálata során választ vártunk arra a kérdésre, hogy a TÉSZ-ek vezető tisztségviselői hogyan látják a zöldség-gyümölcs ágazat jövőjét és ezen belül a TÉSZ-ek fejlődési lehetőségeit. Az alábbiakban a megkérdezettek véleményét összegezve adjuk közre A zöldség-gyümölcs ágazat SWOT analízisének vizsgálata A vizsgálat során arra kértük a megkérdezetteket, hogy a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott SWOT analízis alapján értékeljék az ágazat és a TÉSZ-ek belső erősségeit és gyengeségeit, illetve külső lehetőségeit és fenyegetettségeit. Az elkészült 29 interjú válaszait összegeztük, a kapott értékeket egyszerű számtani átlag számításával átlagoltuk, majd a kapott értékek alapján csökkenő sorrendbe állítottuk. Külön vizsgáltuk a zöldséggyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek működésének megítélését. A megkérdezettek véleménye alapján az ágazat legfontosabb erősségei (7. táblázat) a kedvező ökológiai adottságok, az ágazat szervezettségének jó szintje, a nagy termelési tapasztalat és a rendelkezésre álló nagyszámú munkaerő voltak. Az erősségeken belül a leggyengébb értékelést a nagy volumenű feldolgozó kapacitás megléte kapta, amely azt jelzi, hogy ezen a területen sajnos nem sikerült előrelépni a vizsgált időszakban. A zöldség-gyümölcs ágazat belső erősségei (n = 29) 7. táblázat ÉRTÉKELÉS ERŐSSÉGEK (1 5-IG, AHOL 0, OTT NINCS ILYEN GYENGE PONT) Kedvező ökológiai adottságok. 4,500 Jól szervezett ágazat. 4,000 Nagy termelési tapasztalat. 3,857 Rendelkezésre álló nagyszámú munkaerő. 3,607 Külföldön is ismert termékek. 3,536 Teljes körű képzési rendszer. 3,107 Fejlett technológiák ismerete. 3,107 Tájjellegű termelés alkalmazása. 2,929 Az ágazat eltartó képessége kedvező. 2,929 Jelentős mennyiségű termelőeszköz áll rendelkezésre. 2,679 Gazdag a szaporítóanyag-kínálat. 2,679 Gyors alkalmazkodási képesség. 2,500 Nagy volumenű feldolgozóipari kapacitás megléte. 2,393 A közepes vagy annál nagyobb értéket kapott tényezőket vastag betűtípussal kiemeltük. 26

27 A gyengeségek (8. táblázat) esetében az öntözött területek alacsony aránya, az általános forráshiány és a versenyképtelen kistermelők magas aránya kapta a legmagasabb értékelést. Legkevésbé értettek egyet azokkal az állításokkal, amelyek a független szaktanácsadók hiányára, az adatszolgáltatás alacsony színvonalára és a hazai feldolgozóipar hazai alapanyag beszerzésében fellelhető ellenérdekeltségére vonatkoztak. A szaktanácsadással kapcsolatban a megkérdezettek egy része jelezte, hogy nehéz jól felkészült, nem csupán az elméletben, hanem a gyakorlatban is jártás szakembert találniuk erre a feladatra. A zöldség-gyümölcs ágazat belső gyengeségei (n = 29) 8. táblázat ÉRTÉKELÉS GYENGESÉGEK (1 5-ig, ahol 0, ott nincs ilyen gyenge pont) Öntözött területek alacsony aránya. 4,500 Általános forráshiány (fejlesztés és forgóeszköz). 4,464 Magas fajlagos termelési költségek. 4,286 Magas a versenyképtelen kistermelők száma. 3,893 Az adórendszer miatt átláthatatlan a piac (őstermelők). 3,750 Világos ágazati stratégia hiánya. 3,679 Nagy az információhiány. 3,679 A gyakorlati képzés alacsony színvonala. 3,679 A termelés lehetőségei és a kereskedelem igényei nem találkoznak. 3,607 A termelői szerveződések hiánya. 3,464 A termelés nem kellően piacorientált, kezdetleges marketing. 3,286 Alkalmazott kutatás hiánya/alacsony szintje. 3,214 Alacsony a termelési színvonal. 3,214 Rendezetlenek a tulajdonviszonyok. 2,929 Nincs általános adatszolgáltatási kötelezettség. 2,857 A feldolgozóipar ellenérdekeltsége a hazai nyersanyag beszerzésében. 2,286 Független szaktanácsadók hiánya. 1,964 Az ágazat lehetőségeit (9. táblázat) vizsgálva megállapítható, hogy a megkérdezettek az európai uniós támogatások kihasználását, valamint a belföldi és az exportpiacok bővülési lehetőségét értékelték a legfontosabbnak. Érdekes eredmény, hogy a belföldi piac növekedését nagyon alacsonyra értékelték, amely arra mutat, hogy a megkérdezettek a közeljövőben nem látnak lehetőséget ennek a piacnak a jelentős bővítésére. A feldolgozottsági szint, valamint a magas minőségű, márkázott termékek arányának növelését jó eszköznek tartják a belföldi fogyasztás növelése érdekében. Valószínű, hogy ezek hiánya okozza azt a megítélést, hogy a megkérdezettek a globalizált kereskedelemben való részvételt nem tartják elérhető lehetőségnek a közeljövőben. 27

28 9. táblázat A zöldség-gyümölcs ágazat külső lehetőségei (n = 29) ÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEK (1 5-ig, ahol 0, ott nincs ilyen gyenge pont) A magyar termékek imázsának javítása. 4,393 A belföldi fogyasztás arányának növelése. 4,286 EU-csatlakozásból származó forráslehetőségek kihasználása. 4,250 Magas minőségű márkázott termékek számának növelése. 4,214 A feldolgozottsági szint növelése. 4,179 Exportlehetőségek az EU-n belül és kívül, fejleszthető ágazat. 3,750 Térségfejlesztés. 3,393 Közeli nagy felvevő piacok. 3,000 Az EU piacszabályozásának gyors adaptálása. 2,857 Termálenergia rendelkezésre áll. 2,464 Növekvő belföldi piac. 1,929 A külső veszélyek (10. táblázat) zömét még mindig fennálló fenyegetésnek tartják a válaszadók, amelyek közül a természeti csapások növekedését, a globális gazdasági válság kedvezőtlen hatását, illetve a piaci viszonyok kedvezőtlen alakulását értékelték a legveszélyesebbnek. A zöldség-gyümölcs ágazat külső veszélyei (n = 29) 10. táblázat ÉRTÉKELÉS VESZÉLYEK (1 5-ig, ahol 0, ott nincs ilyen gyenge pont) Természeti csapások negatív hatásának növekedése. 4,036 A globális gazdasági válság erősödése. 3,857 Szervezetlen értékesítés, a termelői szervezetek nem szereznek 3,571 megfelelő piaci erőt és részesedést. Importáruk túlsúlya. 3,393 Elszegényedés. 3,321 Kiszámíthatatlan a támogatási rendszer. 3,250 Piacvesztés, munkahelyek elvesztése. 3,107 Termelés jelentős visszaesése, alacsony termésátlagok. 3,071 Kilátástalanság felerősödése és a veszélyérzet hiánya. 1,857 A SWOT felülvizsgálatának eredményeit is felhasználva készítettünk egy új SWOT analízist (11. táblázat), amely a zöldség-gyümölcs ágazat külső-belső viszonyainak értékelésére szolgál. Itt nem alkalmaztunk szoros fontossági sorrendet az egyes tényezők felsorolásában. 28

29 A zöldség-gyümölcs ágazat SWOT analízise 11. táblázat ERŐSSÉGEK Évszázados termesztési tapasztalatra és hagyományokra épülő szakértelem. Hagyományos termesztési és feldolgozói technológiák megléte. Kiváló minőségű fajták és technológiák megléte. LEHETŐSÉGEK Kedvező ökológiai viszonyok, éghajlati és talajadottságok megléte. Exportpiacok közelsége, logisztikai szempontból előnyös földrajzi fekvés. Termálvíz könnyű elérhetősége. Nagyszámú munkaerő áll rendelkezésre. Növekvő fogyasztói igény az egészséges élelmiszerek iránt. TÉSZ-hálózat megléte, a működési tapasztalatok elterjesztésének, átadásának lehetősége. A táplálkozási szokások változásával növekvő igény a zöldségek és gyümölcsök iránt. Európai uniós támogatások elérhetősége. Az információs technológia széleskörű terjedése. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Alacsony a természeti környezet szennyezettsége. Öntözésre alkalmas vízbázis megléte. GYENGESÉGEK FENYEGETÉSEK Kevés az öntözésre berendezett termőterület. Általános tőkehiány, az ágazat specialitásait is figyelembe vevő pénzintézeti szektor hiánya. Az együttműködési hajlandóság alacsony szintje. A társadalmi tőke alacsony szintje a nemzetgazdaságban, általános bizalomhiány. Heterogén, helyenként alacsony technikai és A feketegazdaság magas aránya a technológiai színvonal. nemzetgazdaságban és az ágazatban. Alacsony tőkeellátottság. A globális válság elhúzódó hatásai. A szerződéses fegyelem hiánya. A post harvest technológia fejletlensége. Értékesítés szervezetlensége, a kínálat koncentrációjának hiánya. Elaprózódott birtokméretek. Ingadozó termésátlagok. A klimatikus viszonyok változása, szélsőséges időjárás, gyakori aszály. Az exportpiacok magas minőségi elvárása. A kereskedelem és a feldolgozóipar magas koncentrációja. Árérzékeny, nem kellően tudatos vásárlók a belföldi piacokon. A lakosság stagnáló/csökkenő reáljövedelme. Általános árualaphiány. A hazainál olcsóbb importtermékek nagy volumenben történő megjelenése. Gyenge marketingtevékenység. A kiszámítható, korrekt adópolitika hiánya. Gyenge és nem teljes körű minőség-ellenőrzés. A szakértelem hiányosságai a tervezésben és az üzletvitel területén. A termelők szervezettségének alacsony aránya. Az ágazati kutatás és a független szaktanácsadás gyengeségei. Megfelelő szakértelmű és szakma iránt elkötelezett utánpótlás hiánya. A visszaélésekre lehetőséget adó őstermelői rendszer fennmaradása. A fogyasztói igények megváltozása. Növekvő alapanyag- és energiaárak a világpiacon. Az inputok árának további növekedése. Új versenytársak megjelenése a hagyományos piacainkon. A feldolgozóipar alapanyag-felvevő képessége tovább csökken. 29

30 A TÉSZ-ek SWOT analízisének vizsgálata Vizsgálatunk második részében a TÉSZ-ek helyzetének megítélésére kértük a megkérdezetteket, szintén a Nemzeti Stratégia SWOT analízisének felhasználásával. Az erősségek esetében a felmérés a TÉSZ-ek esetében a zöldség-gyümölcs ágazatéhoz hasonló eredményt hozott. (12. táblázat) A szakértelmet és a kedvező ökológiai és klimatikus adottságok meglétét értékelték itt is a legfőbb erősségnek. A TÉSZ-ek belső erősségei (n = 29) 12. táblázat ÉRTÉKELÉS ERŐSSÉGEK (1 5-IG, AHOL 0, OTT NINCS ILYEN GYENGE PONT) Kedvező ökológiai, klimatikus adottságok. 4,464 Termesztési hagyomány, szakértelem. 4,036 Szakmai szervezetek megléte. 3,786 Korszerű fajták és technológiák kínálata. 3,786 Kiváló minőségű prémiumtermékek. 3,714 Jó logisztikai adottságok. 3,464 Exportpiacok közelsége. 3,321 Feldolgozói technológia megléte, bővíthetősége. 2,714 Termál-energiakincs megléte. 2,250 A gyengeségek (13. táblázat) vizsgálatánál az interjúalanyok kiemelték, hogy az ágazat tőkeellátottságát kettősség jellemzi, amely egyrészt abból fakad, hogy miközben igen jelentős tárgyieszköz-fejlesztés ment végbe az ágazatban az elmúlt években, a támogatási célok kötöttsége miatt olyan kapacitások is létrejöttek, amelyeket a termelők nem tudnak megfelelően kihasználni. Mindezt súlyosbítja az a külső tényező, hogy nehéz megfizethető beruházási hitelekhez jutni, így ezek hiányában nem valósulnak meg olyan beruházások, amelyekre valójában szükség volna. A hitelezési problémák a forgóeszköz-finanszírozást is érintik, ami időnként komoly likviditási problémákhoz vezet. Érdekes, hogy a feketegazdaság magas arányát a válaszadók csak közepesen fontos gyengeségnek ítélték, pedig ennek rendkívül negatív hatását az interjúk során többen is említették. Ennek magyarázata lehet, hogy az elmúlt években egy úgynevezett tisztulási folyamat ment végbe a tagok között, amely során az elégedetlenek vagy a szabályokat betartani nem akarók elhagyták a TÉSZ-eket. Ezzel kapcsolatosan felvetődött annak szükségessége is, hogy központi nyilvántartást vezessenek a tagokról, hogy a kettős tagságot és a kizártak újbóli gyors belépését más TÉSZ-ekbe meg lehessen akadályozni. Örvendetes, hogy a potyautas jelenségről azt nyilatkozták a válaszadók, hogy létezik, de előfordulása nem általános. 3 A kutatás más területein kapott eredményeknek némileg ellentmond, hogy a válaszadók a szétaprózott termesztést, az árukoncentráció hiányát és az értékesítés szervezetlenségét nem értékelték súlyos gyengeségnek. 3 Ennek az eredménynek némileg ellentmondanak az e-kérdőíves megkérdezés során megfogalmazott vélemények, ahol a szabálysértő tagokkal szembeni hathatósabb fellépést sürgettek a megkérdezettek. 30

31 Többen itt említették a fogyasztók árérzékenységét, a multinacionális cégek erőfölényét, de ezek a tényezők inkább a veszélyek közé sorolhatók, miután ezen a szervezetek változtatni nem tudnak, ehhez alkalmazkodniuk kell. A TÉSZ-ek belső gyengeségei (n = 29) 13. táblázat ÉRTÉKELÉS GYENGESÉGEK (1 5-IG, AHOL 0, OTT NINCS ILYEN GYENGE PONT) Megfizethető beruházási hitelek hiánya. 4,643 Árérzékeny fogyasztók. 4,464 Alacsony tőkeerő, gyenge versenyképesség és jövedelmezőség. 4,357 Multinacionális cégek erőfölénye. 4,357 Kedvezőtlen adópolitika, őstermelői rendszer. 4,143 Alacsony a TÉSZ-ek vonzóképessége. 3,750 Megbízható információk, statisztika hiánya. 3,750 Gyenge marketingtevékenység. 3,750 Heterogén technológiai színvonal és hullámzó termésátlagok. 3,679 Magas a feketegazdaság aránya. 3,571 Nagy méret- és jövedelmezőségkülönbségek a termelők között. 3,571 Az ágazati kutatás és független szaktanácsadás hiánya. 2,929 Korrekt szerződéses kapcsolatok hiánya. 2,929 Környezeti infrastruktúra hiányosságai. 2,821 Foglalkoztatási nehézségek. 2,643 Alacsony a megfelelő osztályozottságú és csomagolt áru aránya. 2,536 Szétaprózott termesztés, az árukoncentráció hiánya és az értékesítés 2,429 szervezetlensége. Általános árualaphiány. 2,071 Gyenge és nem teljes körű minőségellenőrzés. 1,750 A külső lehetőségek (14. táblázat) vizsgálatánál biztató, hogy az új piacok, piaci szegmensek megszerzését/kiépítését, valamint a kül- és belföldi piacok bővülését a megkérdezettek egyaránt jelentős, kiaknázható lehetőségnek értékelték, és az ehhez felhasználható eszközrendszert is fontos tényezőként említették. Ilyen eszközök lehetnek a csomagolás és osztályozás javítása, a hűtőlánc megteremtése, a védjegyek használata és a márkázás, a termékskála bővítése, a beszállítás az áruházláncokba, a termelői tulajdonú feldolgozóüzemek létrehozása vagy az élőmunka helyettesítése gépesítéssel. A veszélyek (15. táblázat) tekintetében az inputanyagok és az energiaárak növekedése volt a legjelentősebb tényező. Az agrárolló nyílását tehát jelentős veszélynek értékelik a válaszadók, melyet a lassú piaci növekedés veszélye, a technológiai fejlesztés elmaradása, a már említett finanszírozási problémák és a hazainál olcsóbb import mennyiségének növekedése követ. 31

32 14. táblázat A TÉSZ-ek külső lehetőségei (n = 29) ÉRTÉKELÉS LEHETŐSÉGEK (1 5-IG, AHOL 0, OTT NINCS ILYEN GYENGE PONT) Korszerű termesztéstechnológiai elemek bevezetése. 4,321 Új piacok, piaci szegmensek megszerzése / kiépítése. 4,286 Nyitás a minőségi piacok irányába. 4,179 Az idénymunka-foglalkoztatás könnyítése. 4,071 Növelhető az export és a belső fogyasztás. 4,036 Korrekt kereskedelmi viszonyok kialakítása. 4,036 Védjegyek használata és márkázás. 4,000 Alacsonyabb vegyszerterhelés és környezetkímélő technológiák. 4,000 Csomagolás és osztályozás javítása, a hűtőlánc megteremtése. 3,929 Termelők szerveződése, erős TÉSZ-ek. 3,786 Beszállítás az áruházláncokba. 3,786 Élőmunka ésszerű helyettesítése gépesítéssel. 3,643 Termelői tulajdonú feldolgozóüzemek létrehozása. 3,250 Termékskála bővítése. 3,179 Hatékonyabb minőség-ellenőrző rendszer. 3,071 Termál- és bioenergia-adottságok kihasználása. 2,821 Kötelező adatszolgáltatás a teljes élelmiszerláncon belül. 2,464 A TÉSZ-ek külső veszélyei (n = 29) 15. táblázat ÉRTÉKELÉS VESZÉLYEK (1 5-IG, AHOL 0, OTT NINCS ILYEN GYENGE PONT) Az inputanyag, az energiaköltségek és az adóelvonások növekedése, 4,679 jövedelmezőség további csökkenése. Lassú piaci növekedés, alacsony fizetőképes kereslet. 4,536 Technológiai fejlesztések elmaradása. 4,429 A támogatási források elapadása. 4,286 Finanszírozási problémák. 4,286 Tovább növekvő import. 4,250 Áruházláncok további erősödése. 3,750 Növekvő verseny és új versenytársak belépése. 3,536 A termesztésben használt engedélyezett növényvédőszerek hiánya. 3,036 Munkaerőhiány. 3,000 A feldolgozók áttelepülése más országokba. 2,964 A bioenergia-termelés további felfutása. 1,571 32

33 Összefoglalva megállapítható, hogy a válaszadók a TÉSZ-ek legfontosabb erősségének a meglévő menedzsment-szakértelmet, a termelőeszközökkel való jó ellátottságot, valamint a logisztikai felkészültséget ítélték megfelelőnek, ami arra utal, hogy a tárgyi eszközállomány fejlesztésére kapott támogatások jól hasznosultak a vizsgált időszakban. A megkérdezettek a gyengeségek esetében az általános tőkehiányt, az öntözött területek alacsony arányát, a kis termelési kapacitással rendelkező termelők magas arányából adódó versenyképességi problémákat tartották jelentősnek. Részben erre vezethető vissza az a gyengeség is, hogy magasak a termelési költségek és alacsony a jövedelemtermelő képesség, de ennek külső okai is vannak. Szintén a birtokméretek heterogenitása okozza, hogy igen változatos képet mutat az alkalmazott technológia színvonala, és hullámzóak a termésátlagok. A válaszadók véleménye szerint a TÉSZ-ek vonzóképességét javítani szükséges, valamint ezzel összefüggésben emelni kell a kölcsönös előnyökön és bizalmon alapuló együttműködés színvonalát. A bizalomhiány a rendszer gyenge pontjait kihasználó potyautas tagsággal kapcsolatban is felmerült. Fontos pozitívum, hogy a legtöbben arról számoltak be: a tagság egyfajta megtisztuláson ment keresztül az elmúlt években, amely következtében a potyautas jelenség is visszaszorulóban van. Ennek ellenére a megkérdezettek szerint még mindig nincs elég szankcionálási lehetőség a szabályokat súlyosan megsértőkkel szemben, pedig ez igen fontos lenne a TÉSZ-ek iránti bizalom erősítése érdekében. A tagok központi adatbázisának hiánya miatt a kizárt tagok könnyedén visszaléphetnek a rendszerbe. A kettős tagság, valamint a csak a pályázati pontok érdekében létesített tagsági jogviszony is előforduló jelenség, ezek visszaszorítására a jövőben szükség lenne. Szintén fontos megemlíteni, hogy az ágazatban dolgozók átlagéletkora 50 év felett van, ezért kiemelt gyengeségnek tekinthetjük az elkötelezett, jól képzett szakember-utánpótlás hiányát. A válaszadók nem csupán az oktatási rendszer hiányosságait említették meg ezzel kapcsolatban, hanem felhívták a figyelmet arra is, hogy a szakma iránti elkötelezettség sokszor hiányzik a fiatal szakemberekből, ezen változtatni szükséges. A válaszadók a kiváló ökológiai és klimatikus adottságokat, valamint a piaci viszonyok javulását tekintik kiaknázandó legfontosabb lehetőségnek. A földrajzi elhelyezkedésünkből fakadó kedvező logisztikai adottságok pedig azért értékesek, mert segítik az exportpiacok közelségéből adódó lehetőségek jobb kihasználását. A válaszadók kiemelték, hogy a jó minőségű gyümölcs eladásának gyakorlatilag nincsenek korlátai, de a belső piac növekedése (elsősorban a frisspiaci értékesítés esetében) olyan külső tényezők függvénye (pl. reálkeresetek alakulása, az importtermékek további nagyarányú beáramlása), amely nem csupán a TÉSZ-ek tevékenységétől, hanem az említett fenyegetést jelentő tényezők alakulásától is függ. A válaszadók igen pozitívan értékelték azt is, hogy a TÉSZ-eken keresztül jelentős támogatásokhoz jutott az ágazat, amely a kínálat koncentrálásával versenyképességüket és eltartóképességüket egyaránt növelte. A fenyegetések tekintetében az agrárolló további nyílása, az EU-s támogatások elmaradása vagy jelentősebb csökkenése, a gazdasági válság elmélyülése és a piaci alkupozíció további romlása egyaránt említésre került. Jelentős fenyegetettség, hogy igen nehéz hitelhez jutni, ami nemcsak a megfizethető beruházás-finanszírozást érinti, hanem a rövid távú forgóeszköz-hitelezést is. A megkérdezettek közül többen a fenyegetések között megemlítették azt is, hogy Magyarországon nem kellően stabil, illetve túlszabályozott a jogi környezet, ami akadályozza a hosszú távú tervezést. A külső és belső tényezők elemzését elvégezve rendeztük ezeket, és a megkérdezettek véleményével kiegészítve összefoglaltuk a TÉSZ-ekre vonatkozó SWOT eredményeit. (16. táblázat) 33

34 16. táblázat Erősségek Szakértő menedzsmenttel rendelkeznek. A TÉSZ rendszer működési tapasztalatai rendelkezésre állnak. Nagy termelési tapasztalat, szakértelem, a fejlett, korszerű technológiák ismerete általános. Környezettudatosság jellemző. Jelentős mennyiségű termelőeszköz áll rendelkezésre. A TÉSZ-ek SWOT mátrixa BELSŐ TULAJDONSÁGOK Gyengeségek Alacsony tőkeerő, általános forráshiány (fejlesztés és forgóeszköz). Heterogén tagi összetétel, magas a versenyképtelen kistermelők száma. Emiatt magas fajlagos termelési költségek, gyenge versenyképesség és jövedelmezőség. Öntözött területek alacsony aránya. Szervezettség erősebb, mint az ágazat egészében. Alacsony a TÉSZ-ek vonzóképessége, nem egyértelműek a tagsággal kapcsolatos előnyök. Átmeneti pénzügyi források megléte. Gyenge marketingtevékenység. Kiváló minőségű, külföldön is ismert prémiumtermékek előállítására képesek. Logisztikai felkészültségük jó. Innovációs képességük jó. Feldolgozói technológia bővíthető. Marketingismeretek hiánya, gyenge kommunikációs képesség. A megfelelően képzett, elkötelezett szakemberek hiánya. Információgazdálkodás hiányosságai. Bürokratikus ügyintézés. Minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása. A jól képzett, gyakorlati ismeretekkel rendelkező szaktanácsadók hiánya. Jelentős a foglalkoztatásban betöltött szerep, az eltartó Eszköztelenség a potyautas tagokkal szemben. A képességük kedvező. központi tagnyilvántartás hiánya. KÜLSŐ TULAJDONSÁGOK Lehetőségek Földrajzi közelség kihasználása új piacok, piaci szegmensek megszerzésére, kiépítésére. A termelés szempontjából kedvező ökológiai és klimatikus adottságok. A TÉSZ-ek támogatása az együttműködést elősegítő kormányzati eszközökkel. Korszerű termesztéstechnológiai elemek rendelkezésre állnak. A kereskedelmi szabályozás szigorítása, a versenyt torzító hatások kiküszöbölése. EU-csatlakozásból származó finanszírozási forráslehetőségek kihasználása. Nyitás a minőségi piacok irányába. Hosszú távon növelhető az export és a belső fogyasztás is. Öntözővíz, termálenergia rendelkezésre áll. Új termesztéstechnológiák, fajták bevezetése. Vertikális integráció erősítése. A TÉSZ-ek szerepének növelése vidékfejlesztési programokban. Veszélyek A globális gazdasági válság erősödése, lassú piaci növekedés. Az inputanyag, az energiaköltségek és az adóelvonások növekedése, jövedelmezőség további csökkenése. A feketegazdaság magas részaránya a zöldséggyümölcs kereskedelemben. A fizetőképes kereslet csökkenése. Árérzékeny és nem kellően tudatos vásárlók / fogyasztók a belföldi piacon. Technológiai fejlesztések elmaradása. A kereskedelmi és élelmiszer-feldolgozó cégek erőfölényének növekedése, alkupozíciójuk erősödése. A támogatási források elapadása. Tőkehiány, a megfizethető beruházási és forgóeszközhitelek hiánya. Tovább növekvő élelmiszerimport. Kedvezőtlen adópolitika, az őstermelői rendszer anomáliái versenyhátrányt okoznak a TÉSZ-eknek. Instabil makrogazdasági környezet. Foglalkoztatási nehézségek az idénymunka szabályozottsága miatt. A felsőoktatás és a szakképzés hiányosságai, a gyakorlati képzés alacsony színvonala. 34

35 A zöldség-gyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek SWOT analízisének összehasonlítása Vizsgálatunk szerint a TÉSZ-ek helyzete eltér a zöldség-gyümölcs ágazatban dolgozó, de a TÉSZ-ekhez nem csatlakozott termelők helyzetétől. Az erősségek terén lényeges különbség, hogy a TÉSZ-ek jellemzően tapasztalt, az együttműködés előnyeit felismerő, elkötelezett szakértőmenedzsmenttel rendelkeznek. A vezetők és a TÉSZ-ekben dolgozó munkatársak körében a fejlett, korszerű technológiák ismerete és a környezettudatosság is jellemző. A rendelkezésre álló támogatások lehetővé tették a technológia fejlesztését, így sok beruházás is végbement a TÉSZ-ekben, ami kétségtelen előnyt jelent az ágazat más szereplőivel szemben. A minőségbiztosítási rendszerek szinte teljes körű alkalmazása is előnyt jelent a TÉSZ-ek számára az élelmiszer biztonságos termelésére egyre érzékenyebb piacokon. Az újdonságok, innovatív megoldások alkalmazása elsősorban ugyancsak a TÉSZ-ek erőssége, amelyet nem csupán a termeléstechnológia-fejlesztés területén, hanem a piaci munkában is alkalmaznak. Logisztikai előnyük is jelentős, amely nagy arányban segíti a termelő tagok árualapjainak koncentrálását és piacra juttatását. A foglalkoztatásban betöltött szerepük nem csupán a termelésben történő alkalmazással, hanem a termelőüzemi feldolgozásban és az áruvá készítésben alkalmazottak számával is jellemezhető. A szervezettségből fakadó előny az is, hogy finanszírozási problémák esetén a TÉSZ-ek pénzügyi eszközökkel segíthetik tagjaikat az átmeneti nehézségek leküzdésében. A lehetőségek esetében a TÉSZ-ek előnye, hogy felkészültségük és tapasztalataik segítségével könnyebben érnek el olyan támogatásokat, amelyeket az ágazat más szereplői nem vagy csak jelentős többletköltség vállalásával (pl. pályázatírók igénybevétele) tudnak megpályázni. A TÉSZ tagjaihoz könnyebben jutnak a korszerű termeléstechnológiák, új fajták vagy egyéb innovatív megoldások. Szintén komoly lehetőség, hogy a kínálat koncentrálása révén a termelő tagok olyan piacokon is meg tudnak jelenni termékeikkel, amelyeken az ágazat nem TÉSZ-tag szereplői kevésbé. Igaz, a TÉSZ-en kívüli nagyobb termelők egyéni kapcsolatrendszerük segítségével megtalálják piacaikat, de az ágazat nagyobb hányadát képviselő kisebb termelők nem vagy csak jelentős veszteségek árán, mert méretükből adódóan ők kiszolgáltatottabb helyzetben vannak a piacon. A zöldséggyümölcs ágazat termelőinek egy jelentős része méretéből vagy felkészületlenségéből adódóan ugyanis egyedül nem képes a koncentrált kereskedelem vagy feldolgozóipar beszállítójává válni, a követelményeknek megfelelni. Pozitívum az is, hogy az inputok áremelkedését a nagy tételben vásárló TÉSZ-ek könnyebben kivédhetik, mint az ágazat más szereplői, ezzel is előnyt biztosíthatnak a tagok számára. Az ágazatra jellemző általános gyengeségek mellett a TÉSZ-ek külön gyengeségének tekinthető, hogy a rendszer működtetése bürokratikusabb, a rendelkezésre álló pénzügyi források elköltése pedig igen sok, bonyolult szabályhoz kötött. Ez rugalmatlanabbá teszi a TÉSZ-eket az ágazat nem szervezett szereplőivel szemben, és jelentősen megnehezíti a gyorsan változó külső környezethez való alkalmazkodásukat is. A gyengeségek jó része kapcsolódik azokhoz a fenyegetésekhez is, amelyek ugyan az egész ágazatra is fenyegetést jelentenek (pl. a feketekereskedelem magas aránya, az adórendszer anomáliái stb.), azzal a különbséggel, hogy a TÉSZ-ek ezeket nehezen tudják kivédeni. A TÉSZ-ek vonzóképessége azért is csökkent az elmúlt években, mert a jogszabályok betartása súlyos hátrányokkal jár a tagok számára, és akár a termelő életben maradását is veszélyezteti. A TÉSZ-ek esetében jelentős gyengeséget jelent még az is, hogy a szervezetek kereteit feszíti a nagyobb és kisebb volumenben termelők közötti érdekellentét. Az ágazat egészére is jellemző ez a kettősség, de a két szegmens között máshol nincs olyan éles szembenállás, mert a TÉSZ-eken kívüli termelőknek nem kell a tevékenységüket összehangolni, így nem 35

36 kell törődniük a kisebb termelők problémáival sem. A felmerülő veszélyek tekintetében igen sok az azonosság a TÉSZ-ek és a zöldség-gyümölcs ágazat esetében. A gyengeségekkel együtt említett tényezők azonban azt mutatják, hogy a TÉSZ-tagok mindaddig hátrányban lesznek ezeken a területeken, amíg a gazdaság, ezen belül a zöldség-gyümölcs ágazat piaci viszonyainak kifehérítése nem történik meg A Nemzeti Stratégiában rögzített célkitűzések, beavatkozások és intézkedések eredményességének vizsgálata A Nemzeti Stratégiában kerültek meghatározásra azok a célok, amelyek a zöldséggyümölcs ágazat és a TÉSZ-ek működését kívánják segíteni. A Nemzeti Stratégia egyik legfontosabb szerepe, hogy az abban foglaltak segítsék a zöldség-gyümölcs ágazatban működő TÉSZ-ek tevékenységét, ezért sikerességét az jelzi, ha az abban foglalt célok megvalósulnak. A vizsgált szervezetek vezetőit és munkatársait ezért arról kérdeztük, mennyiben segíti munkájukat a Nemzeti Stratégia, mennyire tartják hatékonynak annak megvalósulását. A kérdőíves megkérdezés során 19 szervezet munkatársai adtak választ kérdéseinkre. A válaszadók néhány jellemző adatát mutatjuk be az alábbiakban A megkérdezett szervezetek jellemző adatai A vizsgált szervezetek regionális elhelyezkedése (4. ábra) lefedi a magyarországi zöldséggyümölcs termesztő körzeteket. A Dél-Alföld és az Észak-Alföld régiókban a megkérdezett TÉSZ-ek kétharmada található, ez egybeesik a zöldség-gyümölcs termelés szempontjából igen jelentős területekkel. 4. ábra: A TÉSZ-ek telephelyeinek regionális elhelyezkedése (n = 19) A tagok által művelt termőterület nagysága között nőtt, 2010-ben és 2011-ben pedig némileg csökkent, a vizsgált TÉSZ-ek termelő tagjainak átlaglétszáma pedig 2008 óta folyamatosan csökken. Ennek következtében az egy termelő tagra jutó termőterület növekedett, amely segíthet abban, hogy a tranzakciós költségek csökkenése miatt a termelés jövedelmezősége növekedjen. A vizsgált szervezetek fajlagos mutatói a

37 2011 évek közötti változékony időjárás hatásait követő ingadozások ellenére stabilnak tekinthetők. (17. táblázat) 17. táblázat Az egy aktív tagra jutó termelési érték és termőterület nagysága a vizsgált időszakban (n = 19) MEGNEVEZÉS Az értékesített termékek mennyisége (t) Az értékesített termékek termelési értéke (HUF) Termőterület (ha) 1079,1 1179,4 1540, ,5 1337,8 Termelő tagok átlagos száma (fő/tész) Átlagos összlétszám (fő/tész) Egy termelő tagra jutó értékesített term.m. (t/fő) Egy termelő tagra jutó termelési érték (HUF/fő) Egy tagra eső termelési érték (HUF/fő) Egy termelő tagra jutó termőterület (ha/fő) 321,11 380,66 257,94 247,05 242,11 n.a. 410,39 300,78 265,66 267, , , ,36 3,15 5,97 5,67 5,53 Az 5. ábrán az egy termelő tagra jutó értékesített termékek termelési értékét (HUF/fő) és az egy termelő tagra jutó értékesített termékek mennyiségét (t/fő) ábrázoltuk. egy termelő tagra jutó termelési érték (HUF/fő) egy termelő tagra jutó értékesített termék mennyisége (t/fő) Egy termelő tagra jutó termelési érték (HUF/fő) Egy termelő tagra jutó értékesített term.m. (t/fő) 5. ábra: Egy termelő tagra jutó értékesített termékmennyiség értéke (HUF/fő) és az egy termelő tagra jutó értékesített termék mennyisége az egyes években (t/fő) (n = 19) A két tényező adatainak változása párhuzamos tendenciát mutat, kivéve a 2011-es évet, amikor az értékesített termékek termelési értékének növekedése meghaladta az értékesített termékmennyiség növekedési ütemét. Ez azt mutatja, hogy 2011-ben az értékesített 37

38 termékek átlagára a termékértékesítés növekedési üteménél nagyobb mértékben növekedett, vagyis az árualap hiánya az értékesítési árak növekedését idézte elő A kérdőíves megkérdezésre adott válaszok kiértékelése A vizsgálat arra irányult, hogy a Nemzeti Stratégiában megjelölt célok és intézkedések megvalósításának hatékonyságát elemezzük. A felmérés során a Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célokat és intézkedéseket soroltuk fel. Feltűnő, hogy az összes felsorolt szempont viszonylag alacsony pontszámot kapott, ezen belül a válaszadók a legfontosabbnak az életképes TÉSZ-rendszer kialakítását és a foglalkoztatásban betöltött szerepét értékelték. 18. táblázat A Nemzeti Stratégia hatékonyságának megítélése az egyes célok szerint (n = 29) ÉRTÉKELÉS CÉLOK (1 5-ig, ahol 0, ott nincs ilyen gyenge pont) Életképes TÉSZ-rendszer kialakítása, a szervezettség növelése. 3,107 A foglalkoztatás növelése, a helyben történő foglalkoztatás növelése. 3,107 A kínálat koncentráltságának növelése: az ágazat termelésének 40 százaléka a TÉSZeken keresztül bonyolódjon. 2,964 Az átláthatóság javítása, a feketegazdaság visszaszorítása. 2,859 Ágazati szaktanácsadói hálózat kialakítása. 2,786 A frisspiaci magasabb értékű zöldség-gyümölcs termékek értékesítési hányadának 2,750 növelése. Ágazatspecifikus marketingtevékenység kialakítása. 2,643 Piaci szemléletű alkalmazott kutatás és szakemberképzés megteremtése, korszerű 2,571 technológiák alkalmazása, technikai újdonságok bevezetése, korszerű fajtaszerkezet kialakítása. Másod- és harmadszintű TÉSZ-ek létrehozása, nemzetközi együttműködés. 2,571 Az ágazat termelési szintje érje el a rendszerváltás előtti mennyiséget. 1,321 A 19. táblázatban foglaltuk össze a személyes interjúk során a működési programokra vonatkozóan feltett kérdésekre adott válaszokat. 19. táblázat A Nemzeti Stratégia hatékonyságának megítélése az egyes intézkedések szerint (n= 29) ÉRTÉKELÉS INTÉZKEDÉSTÍPUSOK (1 5-ig, ahol 0, ott nincs ilyen gyenge pont) Termékminőség javítására vagy fenntartására irányuló tevékenységek 4,179 A termelés szervezésére irányuló tevékenységek 3,893 Környezetvédelmi tevékenységi típusok 3,679 Forgalmazás tökéletesítésére irányuló tevékenységek, valamint promóció 3,571 Képzési tevékenységtípusok 2,893 Kutatás és kísérleti termesztés 2,500 38

39 Egyéb tevékenységek 2,393 Válságmegelőzési és válságkezelési intézkedések 1,607 A válaszokat összevetettük az e-kérdőívben feltett kérdésekre adott válaszokkal, és azt találtuk, hogy az intézkedések megítélésében kevés az eltérés. (6. ábra) A legmegfelelőbb finanszírozású intézkedésnek a termékminőség javítására és fenntartására irányuló tevékenységet tartották, ezt követte a forgalmazással kapcsolatos, majd a termelés tervezésével kapcsolatos tevékenységek finanszírozása. Meglepő a válságmegelőzési és -kezelési intézkedések meglepően rossz megítélése, ennek okait a későbbiekben vizsgálni kell. A fentiekkel összhangban az e-kérdőív kitöltői az egyéb tevékenységtípust, a válságmegelőzési intézkedéseket és a kutatásra, kísérleti termelésre irányuló tevékenységeket ítélték kevéssé hasznosnak. Ennek hátterében több ok is meghúzódhat: az egyéb tevékenység esetén ennek az intézkedésnek az értelmezése lehet az ok, a válságkezelésnél és a kutatási tevékenység megítélésénél szakmai hiányosságok is meghúzódhatnak a háttérben. 6. ábra: Mely, eddig támogatott intézkedéseket tart feleslegesnek? (n= 19) Vizsgálatunk kiterjedt a Nemzeti Stratégia alapján a működési programokban meghatározott feladatok megvalósítására is. Az értékeléshez hatfokozatú skálát alkalmaztunk, melynek eredményét a 7. ábrán mutatjuk be. A válaszadók szerint az értékesítés megszervezésében voltak a legsikeresebbek (5,38 pont), bár ennek némileg ellentmond, hogy marketingtevékenységüket (piackutatás, új piacok felkutatása) ennél rosszabbra (4,44 pont) értékelték. A leggyengébbnek a termelőüzemi feldolgozás megszervezését ítélték, ami azt jelzi, hogy a megtermelt termékeket főleg feldolgozás nélkül értékesítik a szervezetek. A jelentős befektetéssel járó beruházások elmaradása feltehetően összefügg a pályázatok és támogatások elérésének gyenge megítélésével, valamint a szintén gyengének minősített lobbitevékenységgel is. A vizsgálat során összevetettük az egyes feladatok megvalósításának sikerességét és fontosságának megítélését. (8. ábra) Szembetűnő, hogy a legkevésbé sikeres feladatmegvalósítás (a termelőüzemi feldolgozás, pályázatok írása és megvalósítása, szaktanácsadás) esetében a fontosság megítélése rendkívül magas. Mindez azt jelzi, hogy nem a szándékkal, hanem inkább a lehetőségekkel van a probléma. A szaktanácsadás 39

40 megítélése közepes értéket kapott, míg a tevékenység fontosságát igen magasra értékelték a megkérdezettek. 7. ábra: Eddigi működésük során milyen mértékben sikerült az alábbi feladatokat megvalósítaniuk? (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai n = 19) 8. ábra: Az egyes feladatok megvalósításának és fontosságának összevetése (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai n = 19) A 2009 előtt már működési programmal rendelkezők a felsorolt feladatokat fontosabbnak ítélték, valószínűleg a hosszabb idejű tapasztalatszerzés okozza ezt az eltérést. (9. ábra) Azok a válaszadók, ahol a termelő tagok száma csökkenő tendenciát mutat, az egyes feladatok fontosságát is alacsonyabbra értékelték, mint az e tekintetben stagnáló vagy növekvő szervezetek. A két tényező összefügg, de nem ismert, hogy a tagok létszámának 40

41 csökkenése okozza ezt a megítélést, vagy a megítélés maga okozza a taglétszám csökkenését. (10. ábra) 9. ábra: Az egyes feladatok fontosságának megítélése a jóváhagyott működési program ideje szerint (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai n = 19) 10. ábra: Az egyes feladatok fontosságának megítélése a termelő tagok számának alakulása szerint (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai, n = 19) Szoros az összefüggés az aktív termelő tagok száma szerint (11. ábra), az értékesített termékek termelési értéke (12. ábra) és a specializált termelés szerint (13. ábra) a feladatok fontosságának megítélésében. Minél nagyobb a termelő tagok létszáma és az értékesített termékek termelési értéke, valamint minél specializáltabb a termelés, a válaszolók annál fontosabbnak ítélték a felsorolt feladatokat. 41

42 11. ábra: Az egyes feladatok fontosságának megítélése az aktív termelő tagok száma szerint (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai n = 19) 12. ábra: Az egyes feladatok fontosságának megítélése az értékesített termékek termelési értéke szerint (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai n = 19) 42

43 13. ábra: Az egyes feladatok fontosságának megítélése a termesztett termékek száma szerint (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai n = 19) A tagok által művelt termőterület méretével fordítottan arányosan, az 500 ha alatti termőterületet integráló TÉSZ-ek válaszadói a felsorolt feladatok szinte mindegyikét fontosabbnak ítélték, mint az ennél nagyobb területet integrálók. (14. ábra) 14 ábra: Az egyes feladatok fontosságának megítélése a termőterület mérete szerint (1 6 fokú skálán adott értékelések átlaga n = 19i) 43

44 Vizsgálatunk a TÉSZ-ek működési kereteire is kiterjedt. Az értékelés összességében közepesnél jobb képet mutatott. (15. ábra) A legjobb megítélést a kötelezően elkészítendő beszámolók jelenlegi formája kapta, amely azt jelzi, hogy kitöltésük a TÉSZ-ek munkatársainak ma már nem jelent gondot. A nyitott kérdésekre adott válaszok egy része ennek ellentmond, többen jelezték, hogy a formanyomtatványok kitöltésével tartalmi és formai szempontból is sok problémájuk van. 15. ábra: Mennyire ért egyet a TÉSZ működésére vonatkozó szabályozási keretek egyes szempontjaival? (1 6 fokú skálán adott értékelések átlagai, n = 19) A tagsági jogviszonnyal kapcsolatosan feltett kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a tagnyilvántartással, a tagok ki- és belépésével és kizárásával, a nem termelő tagok jogviszonyával, valamint a TÉSZ-en keresztül történő értékesítés jelenlegi szabályozásával elégedetlenek leginkább a válaszadók. Javasolták egy olyan központi tagnyilvántartó rendszer létrehozását, amely segítségével elkerülhető lenne a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos visszaélés. (16. ábra) 16. ábra: Mely, a TÉSZ tagsági jogviszonyra vonatkozó szabályokon változtatna? (Az egyes szempontok említési gyakorisága, több válasz is adható volt n = 19) 44

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN

A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Nagy Judit: A LOGISZTIKA FUNKCIÓ SZEREPE A VÁLLALATI MŰKÖDÉS SIKERÉBEN VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november A k o h é z i ó s p o l i t i k a h a t á s a a v i s e g r á d i o r s z á g o k f o g l a l k o z t a t á s i s z i n t j é r e é s m i n ő s é g é r e É r t é k e l ő j e l e n t é s Budapest, 2010.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben