TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók legnagyobb vállalkozása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása"

Átírás

1

2 TOP 100 A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók legnagyobb vállalkozása Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa Budapest 2007

3 Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa ÍRTÁK ÉS SZERKESZTETTÉK: APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága Tervezési és Elemzési Önálló osztálya dr. Ráday Lóránt fôosztályvezetô Dér Gézáné Feketéné Tóth Ágnes Jacsó Balázs Pólyáné Schmidt Anna Riczkóné Mészáros Mária dr. Tremmelné dr. Domahidy Katalin Várhegyi Tibor SZAKLEKTOR: dr. Juhász István APEH KAIG igazgató AMAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZREMÛKÖDÔI: Kompaktor Emília Lajos Júlia CÍMLAP: Károlyi Marianna, Várnai Ferenc NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Perjési Grafikai Stúdió NYOMDA: Petró-Land Nyomda Kft.

4 TISZTELT OLVASÓ! Köszöntjük Önt az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványával. Összeállításunkban a legjelentôsebb adózók gazdálkodásának, költségvetési kapcsolatainak jellemzô adatait tesszük közzé, azzal a céllal, hogy tájékoztatást adjunk a gazdasági életben, az adózás területén betöltött szerepükrôl. Fontosnak tartjuk, hogy mások is megismerjék a legnagyobb vállalkozások üzleti sikereit, a tevékenységükhöz kapcsolódó adóbefizetéseik révén a közösségi kiadásokhoz való hozzájárulásukat, mivel ezek a vállalkozások meghatározó mértékben járultak hozzá a magyar gazdaság gyarapodásához. A kiadványban a 100 legnagyobb magyarországi vállalkozás fontosabb gazdasági adatait állítottuk rangsorba, illetve az egyes térségek szerepének szemléltetésére közzétesszük régiónként a legnagyobb gazdálkodó árbevételi adatait. Bemutatjuk továbbá a pénzügyi szektor 50 legjelentôsebb szereplôjét is. A TOP listára felkerült adózók a nemzetgazdasági teljesítmények jelentôs hányadát koncentrálják. Adataik a legutolsó lezárt, a 2006-os év adó- és egyéb gazdálkodási adatait tartalmazzák. A naptári évtôl eltérô üzleti évet választó adózók esetében az utolsó teljes éves beszámolási adatokat vettük figyelembe. Gratulálunk, hogy teljesítményükkel kivívták helyüket az ország legjobbjai között! Dr. Juhász István Dr. Szikora János Dr. Parragh László igazgató elnök elnök APEH Kiemelt Adózók Adó- és Pénzügyi Magyar Kereskedelmi Igazgatósága Ellenôrzési Hivatal és Iparkamara

5 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntô A legnagyobb adózók gazdasági és költségvetési szerepe I. Bevezetô II. A gazdálkodók bemutatása a nettó árbevétel TOP 100-as listája alapján A TOP listák összeállítása, kiválasztási szempontok Az árbevétel alapján kiválasztott 100 legnagyobb gazdálkodó legfontosabb adatainak értékelése III. A pénzügyi szektor bemutatása a mérlegfôösszeg TOP 50-es listája alapján IV. A legjelentôsebb vállalkozás által teljesített adóbefizetések V. A régiók TOP 20-as listái VI. Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságának (KAIG) bemutatása A szervezet legfontosabb jellemzôi A KAIG adózóinak bemutatása A KAIG adózóinak hozzájárulása a költségvetési bevételekhez Adattár Módszertan, Fogalomtár VII. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A régiók gazdasága és a kereskedelmi és iparkamarák VIII. Közép-Magyarország régió Elemzés, Régiós TOP 20, Mol, MVM, Samsung IX. Nyugat-Dunántúl régió Elemzés, Régiós TOP 20, Audi, Visiocorp Hungary (SAPU), GYSEV, BPW, DKG-East X. Közép-Dunántúl régió Elemzés, Régiós TOP 20, Alcoa-Köfém, Nitrogénmûvek, Suzuki, ISD Dunaferr XI. Dél-Dunántúl régió Elemzés, Régiós TOP 20, Paksi Atomerômû, Sió-Eckes, Mecsek-Füszért XII. Dél-Alföld régió Elemzés, Régiós TOP 20, DÉMÁSZ, Phoenix Mecano Kecskemét, Linamar Hungary XIII. Észak-Magyarország régió Elemzés, Régiós TOP 20, TVK, Mátrai Erômû, Wamsler XIV. Észak-Alföld régió Elemzés, Régiós TOP 20, Keviép, Electrolux Lehel, National Instruments, Interspan

6 A legnagyobb adózók gazdasági és költségvetési szerepe A fejezetben ismertetjük az árbevétel alapján kiválasztott legnagyobb 100 gazdálkodó, a mérlegfôösszeg szerint rangsorba állított 50 pénzügyi vállalkozás gazdasági tevékenységének fontosabb jellemzôit, az általuk teljesített adóbefizetéseket. Külön foglalkozunk az egyes régiók meghatározó cégeivel. Bemutatjuk a kiadványban szereplô legnagyobb vállalkozások adóztatási feladatait ellátó szervezetet.

7 I. BEVEZETÔ Az adózás Magyarországon a fejlett országokhoz hasonlóan az önkéntes jogkövetésen alapul, amely az állam és az állampolgárok, illetve az általuk létrehozott szervezetek kapcsolatát jelenti. Az adózói kör összetétele, területi elhelyezkedése, adókapcsolataik nagyságrendje meghatározó hatást gyakorolnak az adóhivatal szervezeti kereteinek kialakítására, mert ügyeik száma, minôsége határozza meg az adott szervezeti egységre háruló feladatokat. A gazdasági környezet változásának, a technika fejlôdésének köszönhetôen az adóhatósággal és az adózókkal szemben támasztott követelmények egyre bôvülnek ban több mint 5 millió adózó 9,2 millió bevallásban, valamint 20,8 millió adatszolgáltatáson adott számot kötelezettségeirôl. Az adó- és járulékbefizetések, illetve kiutalások egyenlegeként az adózóktól származó költségvetési bevételek meghaladták a 7 ezermilliárd Ft-ot. Egyre szélesebb teret kapott az elektronikus adóbevallási rendszer. Az elektronikus ügyintézés bôvülése nem csökkentette a feladatokat, hanem az igényekhez igazodó átcsoportosításokat tett szükségessé január elsejével az Adóhivatal szervezete átalakult. Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) kormányrendelet értelmében az átszervezés során az eddigi 23 területi igazgatóság helyett hét regionális igazgatóság, valamint a Kiemelt Adózók Igazgatósága (KAIG) került kialakításra. Átalakult a Központi Hivatal struktúrája is, és megtörtént a Szerencsejáték Felügyelet és az Illetékhivatalok integrálása tôl kezdôdôen a 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet 1 alapján már nemcsak a fôváros és Pest megye területérôl mint a jogelôd igazgatóság esetében, hanem az ország valamennyi régiójából a Kiemelt Adózók Igazgatóságához tartoznak azok a gazdasági társaságok, amelyek az adóévet megelôzô év utolsó napján nem álltak csôdeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és adóteljesítményük elérte a 2,2 milliárd Ft-ot, valamint a részvénytársasági formában mûködô hitelintézetek és biztosítók. A hivatali szervezeti változás következtében a legnagyobb adózók adóztatási feladatai országos szinten a KAIG-hoz kerültek, így a TOP kiadványban szereplô valamennyi adózó területi elhelyezkedésétôl függetlenül, adóteljesítménye alapján, a Kiemelt Adózók Igazgatóságához tartozik. Az illetékességi szabályok következtében a TOP kiadványban szereplô adatok összeállítása, a nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulás kérése és az adatok értékelése a Kiemelt Adózók Igazgatóságán történt. II. A GAZDÁLKODÓK BEMUTATÁSA A NETTÓ ÁRBEVÉTEL TOP 100-AS LISTÁJA ALAPJÁN 1. A TOP LISTÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA, KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK A TOP listák összeállítása során kérdésként vetôdött fel, hogy mi legyen a kiválasztási szempont, hány adózót tartalmazzanak az egyes listák, mekkora kör reprezentálja a gazdasági mutatókat. Ezért a kiválasztáshoz megvizsgáltuk, hogy az egyes gazdasági teljesítményeknél mekkora hányadot fednek le a helyezések alapján alkotott csoportok. A közölt gazdasági adatokat az adózók évekrôl benyújtott társaságiadó-bevallásainak egyedi adatai, valamint a folyószámlák adónemenkénti pénzforgalma alapján, az egyes mutatókra külön-külön képzett helyezések szerint csoportosítottuk. Az összehasonlítás eredményeként megállapítható volt, hogy a KAIG adózóinak összesített árbevételébôl az elsô 50 helyezettôl származik az értékesítés nettó árbevételének 56,5%-a, az elsô 100 helyezettôl 71,1%-a. Az exportnál az elsô 50 helyezett 81,9%-ot, az elsô 100 helyezett 92,2%-ot ér el a KAIG-hoz tartozó kettôs könyvvitelt vezetô vállalkozások adataihoz viszonyítva. Az adózás elôtti nyereség %&&4 8&4 6&4 5&4 3&4.&4 2&4 7&4,&4 %&4 &4 $ /! 1 ( $ -!!! $ )*!" % $ " %&+54 6% :! $ " %&+74 ;<= > $ $ $1? 6+%4 8%+84 > $ $ 1? $ %7+54 5&+34,&&3 / ) %'.&.&'%&& %&&'%.& %.&',&&,&& 1 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet a kiemelt adózók kijelölésérôl, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról 6 APEH ELEMZÉS

8 és veszteség alakulásában, valamint az adófizetési kötelezettségben is az elsô 100 helyezett 85% feletti részarányt képvisel. A fenti eredmények ismeretében a kiadványban az árbevétel alapján 100 legnagyobb magyarországi vállalkozás legfontosabb gazdasági adatait foglaltuk össze, valamint régiónként szerepeltetjük a 20 legnagyobb árbevételt realizált gazdálkodót. Természetesen itt elôfordulnak átfedések. Ezen túlmenôen, a mérlegfôösszeg alapján rangsorba állítottuk a pénzügyi szektor 50 legjelentôsebb szereplôjét. A TOP listák összeállítása során a cégenkénti (egyébként adótitoknak minôsülô) adatok nyilvánosságra hozatalához adózóinktól egyedileg összesen 304 adatlap kiküldésével kértünk hozzájárulást. A visszakapott adatlapokon túlnyomó többségében hozzájárultak az adatok közzétételéhez, kisebb részben csak a cég nevének nyilvánosságra hozatalához, néhány vállalkozás sem nevének, sem adatainak a kiadványban való szerepeltetéséhez nem járult hozzá. Természetesen a nyilatkozatok tartalmát a legmesszebbmenôkig figyelembe vettük a végleges anyag kialakítása során. A visszaérkezett kérdôívek feldolgozását követôen megállapítottuk, hogy az adózók 82%-a, 248 adózó küldte vissza a adatlapot. A válaszadók 54%-a, 135 adózó teljes egészében hozzájárult, 23%-a részben a nem nyilvános adatok megjelölésével járult hozzá az adatlapon szereplô gazdasági jellemzôk nyilvánosságra hozatalához. A kérdôíveken szintén 23%, 56 adózó azt jelezte, hogy nem hozhatók nyilvánosságra az adatai, azonban ebbôl a körbôl 20 vállalkozás hozzájárult adatok nélkül nevének közléséhez. A hozzájárulási hajlandóság a régiók TOP 20-as körében volt a legnagyobb. Adatainak nyilvánosságra hozatalához AZ ÁRBEVÉTEL ALAPJÁN KIVÁLASZTOTT 100 LEG- NAGYOBB GAZDÁLKODÓ LEGFONTOSABB ADATAINAK ÉRTÉKELÉSE A kiválasztott, a TOP 100-as listában szereplô adózók teljesítményeinek értékeléséhez, összehasonlításához elmondjuk, hogy a társaságiadó-bevallás benyújtására kötelezett vállalkozások száma 2005-ben országosan 326 ezer, 2006-ban 316 ezer volt. Az adózók száma elsôsorban a szervezeti változások megszûnés, átalakulás beolvadás, kisebb részben az eltérô üzleti éves adózók számának változása miatt csökkent. A KAIG adózói körébôl a TOP kiadványhoz készített adatfeldolgozások 2005-ben 607, 2006-ban 581 adózó adatait tartalmazzák. A TOP 100-as kör szerepét a magyar gazdaságban a legfontosabb gazdálkodási adatokkal szemléltetjük. &''B 6'B /'B D'B ('B 'B %&& $ )$!! /!$!"" "$ % 4,5+% 4 E " % " F,-. &'', %8+& 4 2"$ kérd ív db TOP 100 hozzájárul nem járul hozzá részben hozzájárul nem válaszolt TOP 20 Régiónként TOP 50 Pénzintézet A évi értékesítés nettó árbevételéhez 34,8%-kal, az adózás elôtti eredményhez 33,1%-kal járultak hozzá a TOP listában szereplô adózók. A jegyzett tôke 27,1%-át, a mérlegfôösszeg 19%-át mutatták ki nyilvántartásaikban. A mérlegfôösszegben a TOP 100 aránya azért alacsonyabb, mint a többi gazdálkodási jellemzô esetében, mert a pénzügyi szektor amely a külön toplistán szerepel magas betét és hitelállománya a többi gazdálkodó részarányát növeli, illetve a TOP 100 listán szereplôkét csökkenti. APEH ELEMZÉS 7

9 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban E $ E 9* $ ",&&3,&&. &3;&. % AB=C AD'9EBFGC<=C H!('/!! %657+3 %25%+5 %,54, IJI<BC CK )L( M+( M!!$ %,35+5 %&37+3 %% <KNAJBFGCJKNAJBFGCEJOGC $1!!'$ 6, %,74. BI<BC=C9ECEJA *) 37,+6..%+. %%.4 3 AE<JIECEB=C CEGFBK * -1$ /! - 3,2+& 233+, %724 5 <CIEBFGBFGCEJAGC $1!!'$ ,+. %724 6 EP 'BA AFCIFGGC 9(M 26%+5 2,2+8 %%74 8 B=CA ) %& B=CEIGIGC )L( M 2%.+7 7%7+% %774 %% EEI<BAPC <PEB=CGC 1* -1$ 758+7,%7+8 %554 %, <F<=C M$'$ 7%&+6,28+3 %,.4 %7 AP K* +!!1,87+2 %86+2 %264 %2 ACJ'<CARCEJAGC $1!!'$,63+%,2.+. %%54 %. ADK $+0$0$) $,.8+7,76+& %&84 %3 KARC <PE<C< <ACAO9EEG ABK * -1$ /! - %66+7 %,.4 %6 BFGEGF<TABFGEG ABFAUGC B! +',,6+, %8%+3 %%84 %8,&,% B<CA CEE IEIC K B( M,,2+5 %53+2 %,54,, +',,&+2 %83+5 %%,4,7 C CEJAK 9++!1 $ # '$,%7+2 %32+8 %,84,2 EAAI<BC=CEJAGC Q$,&5+2 %6,+2 %%24,. P< <GC B*$,&3+3 %%7+. *,&.+3,%&+2 864,5 I<BC CB=UB=EGCCEJAGC B+ $,&.+2 %66+& %&84,6 PA<NG9'ICUCEJAGC B( M',&.+& %3.+6 %,24,8 APC AIRAAQOB9B=FCK!0,&7+7 %3,+% %,.4 7& 7% IP<B=C CEGFBCEJAK 9(M %86+% %56+8 %%%4 7, <RCB=UB=EGCCEJAGC B+ $ %83+6 %52+2 %%74 77 << ) %82+. %66+6 %&74 72 ECB9VOGC 90+1*+L+)M+* %82+% %36+6 %%.4 7. FAAIUFA=GAOGC " /) * *H$ %8,+2, CE JPGC M$'$ %8,+, %78+8 % B! +' %6&+6 %25+, %,74 78 B=C EGC <!$ %52+. %32+2 %&34 2& CPCBJ B*$ 2% C C EPAC <B=FCUK 1* -1$ %3.+6 %%&+3 %.&4 2, KEGAEOB=CKNAJBFG9E<CBCK B! +' 27 EGC<PEDF9GC E$-( +/! %2%+5 %77+& %&54 JK <B=C CEGFB ) %2&+8 %,5+8 %%&4 2. <G<KCECITCKDAEGOGC # +L+0+!( * %77+. &+% ' 23 <9EG'JI<F<TAFCEG +' %,8+6 %%.+8 %%, PEJ F<=B=FCK J!1 $ %,3+2 %&7+3 %,,4 28.& W 01 $$ $! X'X Y$1+$1 8 APEH ELEMZÉS

10 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban :!* $ " F! >/? D D "W 0/) #(!$ $ /),&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&. 2&%+3 7&6+8 %7&4.,72..5% 824 %&8+7 %&8+& %&&4 8&+& 6%+8 %%&4, , %73+2 % %&84 % %,32+2 % &3%+6 %%84. %33. &., %&,4 %&6+& 8,+2 %%54, 7 %&+2 2+6,%54.% 72 %.& %&&4.+8 &+& ' '23+2 '.+8 ' 77&+&,&3+8 % %5+2.2&+7 %%24 %, 8,3 %7 % &+& 7&+& %&& %&&4..83+, %754, 272 7,% %&& %&&4 5+5 '%6+2 ' %3.+8 %&,+5 %3, %&&4 &+% &+% %&&4 &+% &+% %6&4 %+6 %+7 % &+, %,84 5 &+. &+,,724 %5.86 %2 352 %,&4 %,6+& %,5+5 %&&4 %,6+& %,5+5 %&&4 %, % %& ,,.+5 % , 5&7 %224 6%+8 6%+8 %&&4 6%+6 6%+6 %&& %%84 %66+. %..+, %,%4 %&,67+7 %3.+8 %5%4 %.5. %.28 %&, %&& %&&4,% %+. %,&4 %% %26+& %%5+% %,34 % 788 %.2, 8%4,2+., %7+& 8+5 %774 %3+%.+3,8&4,%,+7,%,+8 %&&4 %,,53+2 %63+5 %264,.53,.57 %&&4,.+.,.+. %&&4 %8+, %8+, %&&4 %5+6, ,75+%,%5+7 %&84 % %,34 %+3 %+3 %&&4 &+& &+& ' 72+, 7%+. %&84 %2 &+6 &+5 %%74 %&8 %&, %&54 8+& 8+& %&&4 8+& 8+& %&&4 %+7 & %+, 3.+& 824 %. % %.&4 2 %7& 2 &77 %&,4,5+,,5+, %&&4,3+5,3+5 %&&4 7%+& %%+7,574 %5,+8 %2.+6 %%84 %5 &+& &+& ' % 6,. % %5+& %5+& %&&4 %3+& %3+& %&&4 '& ' %&3+7 %&7+2 %&74 %6 %8,& %.,+% %&8+3 %784,,% %6& %,74 &+% &+% %&&4 &+% &+% %&&4 7+% %+2,, , 8%4,% &+& &+& ' % 65& % 66, 884 3&+5 3&+5 %&&4.,+7.,+. %&&4 %6+% % %.5+5 %78+7 %%74,,,+2,+7 %&.4 7 %%., 7&2 % %&& %&&4,+8 7+, 664,&5+.,&.+, %&%4,7,+3,+. %&34,38.,8.% % %% % %%64 %+5 % , %&74,2 %,8+6 5,+% %6&4 % 8,. % 625 %&24 2+& 2+& %&&4 2+& 2+& %&&4 %6+. %3+7 %%24 %8,+6 %%2+% %384, &+2,84 78,&& &+& 6&+& %&&4 &+& &+& ' '67+6 '6&+3 ' 6.& %&54,3 &+7 &+, %2&4 8, & 3+& %&&4 &+& &+& ',+8 7+% 8, %+& %%%4,5,&2+, %26+7 %764 %+, %+, %&&4 %+, %+, %&&4 '&+2 &+7 ' &+3 %%&4,6 %23+2 %%&+, % %% %&& %&&4 %7+6 % %%3+8 %65+& 374,8 7& &+& &+& '. & %%74 7% 3%% 3&. %&%4 3+& 3+& %&&4 3+& 3+& %&&4 7+6,+8 %7&4,8+3,5+3 %&54 7, 7+. &+& ' % %.& % 78& 674 %6+8 %6+8 %&&4 %2+% %2+% %&&4 23+% 2,+8 %&54,3.+%,8&+3 8%4 77 &+& &+& ', 823, 357 %%&4,+%,+% %&&4,+%,+% %&& %224 %& %,,4 72 &+& &+& ' 67% 8,5 8&4 72+% 72+% %&&4 &+& &+& ' 5+&.+3 %,34 %& ,4 7. %22+2 %&7+& %2&4, 867, %3+5 %3+5 %&&4 &+, %,+6,4 %5+. %7+3 %,84,%3+8 %8.+8 %%% &+& &+& ' % %3% % % ,+, 7,+, %&&4 %3+% %&+6 % %&84 87+% 57+, %,54 76 &+5 %+2.& & 76 63, %&&4 %7+. %7+. %&&4 &+& &+& ' %25+5 %2.+, %&,4 78 2& %3.+5 %%&+3 %.&4, 5%,, &.% %7,4 &+5 &+5 %&&4 &+5 &+5 %&&4 %%+2 5+& % %+& %,74 2% 2, &+& &+& ' % 72& % 7&. %&74 7+& 7+& %&&4 &+& &+& ' % ,8+7 7&+, , %&74 % 7%8 %,37 %&24 8%+& 8%+& %&&4 8%+& 8%+& %&&4 %&+& 8+% %&84,&6+% %85+, %&34 22 &+& &+& ' %.7 %72 %% %&&4 &+& &+& ' &+5 '&+7 ' 2%%+&.36+& 5,4 2. &+& &+& ' % 735 % %&&4 &+& &+& ' % 634 %&2+% 86+8 %& ,+2,,54.%.., %&& %&&4 2+%,+, %6%4.8+&.2+2 %& & E W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 9

11 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban E $ E.% <<='CCEJAK 9(M 9* $ ",&&3,&&. &3;&.., B<P<C< <AB=C CEGFBKUA /!! %%8+8 &+& '.7 E %%,+2 %%&+7 %&, J<E B=FCUB=C CEGFBK )L( M+( M!!$ & ACP C C <I<BC=K 1!$!!!!'+( M % %&54 3% K RP <<I<BC=B=FCUK!$ 85+& 68+6 %& *+L+)M+* 85+&.5+2 % PA<I<BFCC <PEB=FCUK B#"!$-+#)H 8.+5 %&% GOBGJEFBEG ABFAU9E CEGC $ %&%4 3. 9EG'B=C CEGFBFCEG +' % %,%4 33 * 8,+5 &+& ' 35 )L( M+( M!!$ , %,%4 36 J9AB=C CEGFBFCEG +' %%&4 38 5& <EGF<TAFCEG +' & %%74 5% 5, BI<BCGC Q$ 57 VJ9VOGC 90+1*+L+)M+* 6%+8 5,+5 %%74 52 CEGFBCEJAK "'$ 6&+6 53+, %& ' 6&+6 2&+%,&,4 53 <J9A'JI<F<TAFCEG +' 6&+& 5&+2 %% BP I<BC=CEJAK B( M' , & 6% 6, 67 +' 5.+,.%+% % AKNAJBFGEGFAAVUGC P * % %%%4 6. <A B=C CEGFBK * 5,+6 37+% %%.4 63 < <I<BCK K# IJENGAJ9EGC $$M" /) * ,+2 %&,4 66 <J9A'JI<F<TABFGEG ABFAUGC B! +' , %% & P PP Q*H 8% 8, CCA9EKDAEG9E9ECEJAGC $ 3,+8 3&+& %&.4 <I<BC=CAZ9E9CEVZK )L( M+( M!!$ 3%+& 23+& % %&%4 8. BA<P CBC<I<BC=K B"!$'+'+ $'$ 83 <NG9'JI<F<TABFGEG ABFAUGC B! +'.5+&.%+7 %%%4 85 E <= I<BFC9C9EO9EEG ABFAUK * -1$ /! - 86 J <IC<<E KK < CK!.3+2.,+7 %&64 88 ADCGC K$!*!!(.3+, 26+5 %%.4 %&& W 01 $$ $! X'X Y$1+$1 10 APEH ELEMZÉS

12 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban :!* $ " F! >/? D D "W 0/) #(!$ $ /),&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&. E.% %%6+8 &+& '., &+& &+& ', 3.&, 52% 854 %,3+3 %,3+3 %&&4 &+& &+& ',+6,+3 %&84 %35+. % ,+% 68+6 %& %62 874,+2,+2 %&&4,+2,+2 %&&4 '%3+%,.+8 ' 86+& %, & %6+% 72+,.74, 3%6, 77% %%,4 %&+& %&+& %&&4 %&+& %&+& %&&4,+8 '%+7 '.2+2 3,+& 664 3% &+2 &+& ' 5,7 358 %&34 %+% %+% %&&4 &+& &+& ' % % %%%+5 5%4 3,..+% 3&+% 8,4 % 877 % 8%7 %&%4 %.+% %.+% %&&4 %.+% %.+% %&&4 '%+3 &+% ' 3,+&.6+3 %&34 37 %5+7 %6+6 8, % %&%4 %+. %+. %&&4 &+& &+& ' %+8 %+6 %&64,2+%,&+3 %%54 32 &+& &+& 34 % &33 % &6, 884 7&+. 7&+. %&&4,2+8,2+6 %&% %264 5,+, 3,+5 %%.4 3.,&+% &+& ' 7 %2. & ',8+. &+& ' &+& &+& ',+6 &+& '..+% &+2 ' , 32+. %,%4 8,, 52, %,24 35 &+& &+& ' %,%3 %,8, & 75+& %&&4 75+& 7&+2 %,,4 5+& 3+, %%, %& &+& &+& ' %,&. %, , 72+, %&&4 &+& &+& ' ',+7 %+6 ' &+& %%74 5& 5% 5, &+& &+& ' 337 3%, %&64 &+6 &+6 %&&4 &+6 &+6 %&&4,+.,+% %%64 2,+& 2, ,&+6 %6+2 %%74 % &38 %,&7 684 %,+% %,+% %&&4 %,+% %,+% %&&4,3+&, &+7 &+& ' 38& % %2%+7 &+3 ' &+& &+& ' 5+6 '&+% ' %+2 ' 5. &+& &+& ' %,,5 % 7%7 874,8+6,8+6 %&&4 &+& &+& ' 7+5,+8 %,34 36+% 37+. %& &+& &+& ' 6 5 %%24 &+% &+% %&&4 &+& &+& ' &+, &+7 6&4 %2+7 %2+% %&%4 58 6& 6% 6, 2+5.+, 8% ,7,4 &+3 &+3 %&&4 &+& &+3 ' %+2 &+8 %3&4 %6+5 %&+8 %5,4 67 %2+2 %%+5 %, & 884 %7+, %7+, %&&4 &+& &+& ',&+8 %5+% %,,4,%7+8,% ,+&,5+6 %%.4 5, ,+8,+8 %&&4,+8,+8 %&&4,6+2,3+8 %& % &+& &+& %&&4 &+& &+& %&&4 3+&.+8 %&,4,% &+& &+& ' %7 3.. %7 2%3 %&,4 %,5+& %,5+& %&&4 &+& &+& ' '%%+& ',,+. ' 722+.,6,+2 %,,4 65 &+& &+& ' ,4 3+% 3+% %&&4 7+& 7+& %&&4 '&+% &+8 ' 72+% 73+& & 8% 2+.,+8 % %&%4 %+& %+& %&&4 &+3 &+,,5,4 &+7 &+3.&4 75+, 7,+. %%24 8, 3& %774 %,%, %,%2 %&& %&& %&&4 2+6 '&+. ' %%64 87,+& %+, %364, 237,.7, , 72+, %&&4,2+8,2+8 %&&4 %&+3 8+, %% %& &+& &+& ' %&&4 &+& &+& ' &+% % %& & 77,4,8,8 %&&4 &+, &+, %&&4 &+, &+, %&&4 &+% &+% %&84 %&+6 %% ,2 %& %&& %,24 88 %&& W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 11

13 A következôkben az árbevétel alapján kiválasztott 100 legnagyobb adózó fontosabb gazdasági adatait részletesebben értékeljük: Az értékesítés nettó árbevételébôl a évben a 100 legnagyobb adózó realizálta a nemzetgazdasági bevételek egyharmadát, 20 ezermilliárd Ft-ot. Az elôzô évhez képest országosan jelentkezô 7,3 ezermilliárd Ft növekedésnek 52,3%-a, 3,8 ezermilliárd Ft a 100 legnagyobb vállalkozástól származik. A növekmény 41%-át, 1,6 ezermilliárd Ft-ot az elsô tíz helyezett érte el. A TOP 100-as körbe tartozó vállalkozásoknál 2006-ban jelentkezô 23,2%-os árbevétel-növekedés 8,8 százalékponttal haladta meg az elôzô évhez képest országosan jelentkezô nettó árbevétel-emelkedés mértékét. A 100 legnagyobb vállalkozás dinamikusabb növekedése következtében a nemzetgazdasági szintû árbevételhez való hozzájárulásuk 2,5%-kal emelkedett. A évben 100 milliárd Ft feletti árbevételt 59 adózó realizált. Ebbôl 4 adózó milliárd Ft közötti, 3 adózó pedig 1000 milliárd Ft feletti árbevételt ért el, amelybôl a legmagasabb 1874 milliárd Ft volt. 12 APEH ELEMZÉS

14 A TOP 100 gazdálkodói kör összesített adatainak viszonyítása a gazdálkodók országos adataihoz $ > K+ /? %&& )$ B!!! > )$!!? %&& $!!1! E " (''/ (' 87D+ +6 +'78 8D6B (''+ &/ & &/&/ 8(8B!!"#!!$% & ' ( &&))( &!**( 0C" " (''/ 6 8&86 &D 8&55 +6&B (''+ / /D5+ && D6+' +75B!!"#!!$% & $!( & )*( &!!'( > (''/ (75 ('6 ( (&7 866 &(/B (''+ (7( 8D+ ( &5' 6(( &(DB!!"#!!$% &! $( &!& ( &!&'( F (''/ ( 85&( 6 7&78 (7DB (''+ ( (&/+ 6 &'&' (7DB!!"#!!$% &!*+( &!*"( &!!'( $ (''/ & (+5& D ''&' 8&+B (''+ & (&'& 8 D786 8D6B!!"#!!$% &!)!( &&$ ( +!'( % " (''/ & &+'+ 8 D7&/ 88&B (''+ & (8'/ /+B!!"#!!$% +'$( &!,( +!+( 2"$ (''/ &+ 5+8/ 68 75'+ &5'B (''+ &D 68/' 7/ 6/(( &58B!!"#!!$% &!*$( &!+!( +,"( 2"$ (''/ &+ 5+8/ +( DD&8 8'DB (''+ &D 68/' D &'B!!"#!!$% &!*$( &!+"( +,&( APEH ELEMZÉS 13

15 2" # 7' '''' /' '''' +' '''' D' '''' 8' '''' (' '''' &' '''' '' $! " :! #! )"$ H +6 +'7 J" " (''/, H C" J" " (''+,-. &'' H C" Az exportárbevételnél a 100 legnagyobb adózóból 85 értékesített külföldre. Az általuk kimutatott exportárbevétel aránya mindkét évben eléri az országos kivitel 58%-át. Export alatt itt az EU-ba való kivitelt és a harmadik országokba irányuló értékesítést is értjük. Az országhatáron kívülre irányuló értékesítésben tapasztalható meghatározó részesedés elsôsorban a vidéki székhelyû adózóknak köszönhetô, tekintettel arra, hogy az exportnál a fôvárosi és Pest megyei kiemelt adózók aránya a belföldre értékesítô közszolgáltatók és személyszállítók nagyobb súlya miatt alacsonyabb. A kivitelben az elmúlt évben erôteljes, mintegy 25%-os növekedés volt tapasztalható, ami elsôsorban a TOP 100- as kör ilyen mértékû növekedésének következménye. A TOP 100 exportôrök összetételének fontos jellemzôje, hogy 2006-ban az elsô tíz adózó teljesítette az országos export 37%-át, illetve az elsô két helyezett amelyek nettó árbevételének több mint 95%-a külföldi értékesítésbôl származik adja a gazdálkodók országos exportjának 16%-át. A két legnagyobb exportáló cég forgalma a és a évben is egyenként meghaladta az ezermilliárd Ft-ot. A gazdálkodók 2006-ban mûködésük során országosan +' ''' ''' D' ''' ''' 8' ''' ''' (' ''' ''' &' ''' ''' -. H &D 8(' H +& &/( $ "! ' E " (''+ %&& )$ )"" H && D6+ E " (''/ (+''''' ('''''' &+''''' &'''''' +'' ''' ' /0 > (''+ > (''/ 2,2 millió munkavállalót foglalkoztattak. Ebbôl az átlagos statisztikai állományi létszám a régiókban 1,7 millió fô volt, a TOP 100-as kör 279 ezer alkalmazottal mûködött. Arányaiban ez azt jelenti, hogy a évben a TOP 100-as kör a gazdálkodói kör létszámának 12,6%-ával az árbevétel 34,8%-át érte el. A TOP 100-as körbôl 57 adózó foglalkoztat ezer fô feletti létszámot, ebbôl 12 vállalkozás esetében haladja meg a létszám az 5000 fôt. A két legnagyobb létszámú vállalat egyenként közel 40 ezer fôt foglalkoztat. A vállalkozások létszámgazdálkodásának eredményeként 2006-ban az átlagos statisztikai létszám országosan 1,2%-kal, 26,5 ezer fôvel növekedett. A többletlétszám egynegyedét a TOP 100-as körben alkalmazták döntôen a kereskedelmi láncok bôvülése miatt, ezért itt magasabb, mintegy 2,5%-os létszámnövekedés tapasztalható. A legnagyobb adózók árbevétel- és létszámadatának összevetése alapján megállapítható, hogy az 1 fôre jutó átlagos árbevétel a TOP 100-as körbe tartozó adózók esetében kimagasló közel négyszerese a többi adózó fajlagos árbevételének. Hatására a gazdálkodók országos átlaga 34%-kal magasabb, mint a TOP listában nem szereplô adózóké. % / (# $ " # = ",,-. &'' ' &' ''' (' ''' (8 8+8 &6 'D5 &5 /7+ (/ 86/ 8' ''' /' 7&7 7( 578 Az 1 fôre jutó árbevétel esetében az egyes adózók között jelentôs szóródás tapasztalható. A jegyzett tôke 27,4%-ával 2391 milliárd Ft-tal a 100 legnagyobb adózó rendelkezett 2006-ban. A TOP 100- as kör által kimutatott jegyzett tôke fele a tíz legnagyobb cégnél koncentrálódik, melybôl három-három a villamosenergia-iparban; a szállítás, posta, távközlés ágazatban; illetve a feldolgozóiparban mûködik, egy kereskedelmi tevékenységet végez. Az elôzô évhez képest országosan kimutatott 616 milliárd Ft növekedésbôl 175 milliárd Ft, a 100 legnagyobb adózónál jelenik meg. E növekedés döntô része két cégnél mutatkozik, az egyik a évben vasúti áruszállításra létrehozott vállalkozásnál, a másik a villamosenergia-ipar rendszerirányítójánál történt. Ez utóbbinál az alaptôke növekedés nem pénzbeli hozzájárulással, hanem a villamosenergia-ipar csúcscégének a villamos energia átviteli D' ''' +' ''' (''+ (''/ /' ''' 7' ''' 6' ''' # 14 APEH ELEMZÉS

16 hálózati rendszer elemeinek, vagyontárgyainak, kapcsolódó eszközeinek a rendszerirányító cégbe való apportálásával valósult meg. A jegyzett tôkébôl a külföldi tulajdon aránya 2006-ban országosan 45,9% volt. A TOP 100 vállalkozásoknál ez az arány 52,7%. A jegyzett t ke összetétele a gazdálkodóknál ,1% 13,0% TOP 100 belföldi TOP 100 külföldi 31,5% Többi adózó belföldi Többi adózó külföldi 14,4% A külföldiek által jegyzett tôke egyharmada a 100 legnagyobb cégnél jelenik meg. A TOP 100-as körben külföldi tulajdonban lévô 1259 milliárd Ft jegyzett tôkébôl az elsô tíz helyezett 60%-kal részesedik. Valamennyien 40 milliárd Ft feletti külföldi tôkével rendelkeznek. Közülük a legmagasabb egy élelmiszer-kiskereskedelmi áruházlánc a 128 milliárd Ft-os külföldi tulajdonnal, vagyis egymaga 3%-ot képvisel az országosan jegyzett külföldi tôkébôl. Az adózás elôtti eredmény, a nyereséges és veszteséges vállalkozások összesített eredményeinek egyenlege. A TOP 100-as körben a nyereséges vállalkozások száma 2006-ban az elôzô évhez képest 2 adózóval 83-ra növekedett, amelyek 1352 milliárd Ft pozitív eredményt realizáltak. A nyereség 45%-át négy adózó produkálta, egyenként 100 milliárd Ft feletti eredménnyel, illetve a kategóriaelsô adózó nyeresége elérte a 296 milliárd Ft-ot. A nyereség további 40%-a a 10 milliárd Ft feletti eredményt elérô 22 társaságtól származik. A 17 veszteséges vállalkozás negatív eredménye 202 millió Ft volt. A veszteség 65%-a 2 adózótól származik. A gazdálkodók adózás elôtti eredményként 2006-ban átlagosan árbevételük 6%-át mutatták ki. A TOP 100-as körben a nyereséges vállalkozások eredményessége valamivel kedvezôbb 7% volt. Átlag feletti eredményhányadot 15 adózó ért el, melynek legmagasabb értéke 15,8% volt. A legnagyobb vállalkozások gazdasági eredményének összegzéseként megállapítható, hogy 2006-ban országosan a gazdálkodók milliárd Ft adózás elôtt eredmény tömegének 33%-a a TOP 100-as kör tevékenységének eredménye, 67% pedig a TOP listában nem szereplô 316 ezer vállalkozástól származik. A év legeredményesebb vállalkozásai a kôolajfeldolgozás, az autókereskedelem és a távközlés területérôl kerültek a TOP 100-as lista élére. A gazdálkodók által országosan kimutatott évi milliárd Ft mérlegfôösszegbôl a TOP 100-ak milliárd Ft-tal részesednek, amely 19%-os arányt képvisel. Ezt meghaladó összeggel milliárd Ft-tal részesedik a mérlegfôösszegbôl a pénzintézeti szektor, amelynek 50 legnagyobb intézményére külön fejezetet szentelünk, így a gazdálkodók TOP 100-as rangsorában nem szerepelnek. Kiadványunkban a pénzügyi tevékenységet végzôk külön kezelésének egyik oka a nemzetgazdaságban betöltött szerepük mellett a sajátos eszköz-forrás szerkezetük és számviteli elszámolásuk. A mérlegfôösszeget a pénzügyi közvetítés ágazat nélkül vizsgálva az országosan kimutatott milliárd Ft-ból a 100 legnagyobb gazdálkodó 30,4% részarányt képvisel. A TOP 100-ak mérlegfôösszegének alsó határán 10,8 milliárd Ft-tal egy kokszgyártó vállalkozás, felsô határán 2136 milliárd Ft-tal a hazai kôolaj-feldolgozás vezetô cége áll. A legnagyobb 100-ak mérlegfôösszegének mintegy felét az elsô tíz vállalkozás adja. A mérlegfôösszeg sávok szerinti megoszlása a TOP 100- ak körében a milliárd Ft közötti sávban erôs koncentráltságot mutat, ide tartozik a legnagyobbak 61%-a. A milliárd Ft közötti sávba 34%, a felsô sávokba közel az ezermilliárd Ft-hoz 4%, és a legmagasabb sávba 1% tartozik. Mrd Ft Az adózás el tti eredmény alakulása adózó 316 ezer adózó % Többi adózó 33 % TOP 100 /)! E " $ " # B &'' /& &'& ) ('' &7 ('& ) 8'' 5 8'& ) D'' 7 D'& ) +'' & +'& ) /'' ' /'& ) 7'' ' 7'& ) 6'' ' 6'& ) 5'' ( 5'& ) &''' ( &''& )(''' ' (''& $ & N$W %&& APEH ELEMZÉS 15

17 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai E $ E 9* $ " $!,&&3,&&. &.'&3 % AB=C AD'9EBFGC<=C H!('/!! % % &, IJI<BC CK )L( M+( M!!$,, & 7 2 <KNAJBFGCJKNAJBFGCEJOGC $1!!'$ 2 2 &. BI<BC=C9ECEJA *).. & 3 AE<JIECEB=C CEGFBK * -1$ /! & 5 <CIEBFGBFGCEJAGC $1!!'$ 5 5 & 6 EP 'BA AFCIFGGC 9(M 6 6 & 8 B=CA ) %& B=CEIGIGC )L( M %& %% % %% EEI<BAPC <PEB=CGC 1* -1$ %% %3. %, <F<=C M$'$ %, %, & %7 AP K* +!!1 %7 %6. %2 ACJ'<CARCEJAGC $1!!'$ %2 %2 & %. ADK $+0$0$) $ %. %. & %3 KARC <PE<C< <ACAO9EEG ABK * -1$ /! - %5,,. %6 BFGEGF<TABFGEG ABFAUGC B! +' %6,&, %8,&,% B<CA CEE IEIC K B( M',%,3.,, +',, %8 '7,7 C CEJAK 9++!1 $ # '$,7 7, 8,2 EAAI<BC=CEJAGC Q$,2,2 &,. P< <GC B*$,. 27 *,3 %5 '8,5 I<BC CB=UB=EGCCEJAGC B+ $,5,7 '2,6 PA<NG9'ICUCEJAGC B( M',6 7% 7,8 APC AIRAAQOB9B=FCK!0, & 7% IP<B=C CEGFBCEJAK 9(M 7%,. '3 7, <RCB=UB=EGCCEJAGC B+ $ 7,,5 '. 77 << ) 77,% '%, 72 ECB9VOGC 90+1*+L+)M+* 72 7& '2 7. FAAIUFA=GAOGC " /) * *H$ % 73 CE JPGC M$'$ 73 76, B! +' '7 78 B=C EGC <!$ '3 2& CPCBJ B*$ 2% C C EPAC <B=FCUK 1* -1$ 2% , KEGAEOB=CKNAJBFG9E<CBCK B! +' 27 EGC<PEDF9GC E$-( +/! '2 JK <B=C CEGFB ) 22 2& '2 2. <G<KCECITCKDAEGOGC # +L+0+!( * <9EG'JI<F<TAFCEG +' 23 2, ' PEJ F<=B=FCK J!1 $ & 28.& W 01 $$ $! X'X Y$1+$1 16 APEH ELEMZÉS

18 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai :!* $ " $! F! $! D $! D "W 0/) #(!$ $! $ $! /) $!,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3. 3 % %& %& & 3. '% 2. % % % & % % & % % % & %% %% &, 7 %, 7.&.% % 8, 8& ',.5.. ', 78 ' ' '2 %, % &.. &,.,2 '% 27 2, '%. 2 2 &,8 %5 '%, ' '%, , '7 87 8, '% '% &.3 3& , 7 7 & 7, '% % % &,%, % % %.,7 6 %& 8 '% 3 3 & '2,2,. % %& 5 8, &.& 25 ' '% %, 76, & %% %2 %, ', 2, 78 '7 7, 7& ',,.,8 2 %6 77 %.,& %6 ', %, 6 6 &,5,. ', 7&,6 ', %6 %5 '% %3 %% '. %. %3 % % & ', ' ' ' 6& 6% % % % ', ', 7, 7, & 5& 5,, 3& 26 '%, %. %3,.,6 7 %2 %2 &,8,5 ', %7 %, '% %&,& %&,.,3 % %5 ' ' ' 73 7, ' ',,% %8 ', ' '2 %6 %8,& %7 %., 67 6, '% '% 5& 38 '%., 3, %& 35.8 '6,% ' ' ' 7. 7% '2 %, %% '% 5 5 & %. %7 ',,8,6 '%,, 3&.8 '%,%, ', '%.3 25 '8,,,& ',,7.6.. '7 6% 5% '%& & 77 7., 3..6 ' '.,2 %6,% 7 7, 72, 37 3% ', '% %2 %3,,7 7, 8,.., 76 '%2 % % & %% %& '% ' ' ' %&& %&& & 2 2 &, '%.8.5 ',.2., ', ' ' '.. 26 '5 5% 36 '7,5 %& %& & 6% 58 ',.6.5 '% '%&...7 ',,6 %. %2 '% %7 %., %3 %. '% 8 8 & %8 %. '2 72,7 '%%,8 7& ' ' ' %, %, & 7% 5% 36 '7.3.2 ', & & 7,.5 5% %2., 2, '%& 72 7, ',,2,, ', 6 6 & %2 %, ', '3,7,2 % ',.3.. '%,5,. ', ' ' ' 3%.6 '7,%,& '% ' ' ' 7& 7,, 75 %& ',5 7. %3 %3 &,, %8 ' ', 35,7 '22 %5 %6 % %6,, ' ' '.%.7,,7,, '%,&, % ', 2, % '7,, & 2& 76 ', ' ' ' 78,6 '%% 7&,5 '7 78 2& %, %7 %,2, ', 3&.8 '%,7,2 % % 2, ' ' ' % 5& 38 '% ' ' ' ', ', ' '% 7 2 %,3,, '2,%,% & ' ' ', %7 %, '% ' ' ' 5, 63 %2 3 3 & 2. ' ' ' 27 2% ', %. %7 ', ' ' ' 7,,7 ' ', , 52 5, ', 32 3, ', '% %.6 ' & E W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 17

19 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai E $ E.% <<='C CEJA K 9 (M 9* $ " $!,&&3,&&. &.'&3., B<P <C< <A B=C CEGFB KUA /!!., E COS 23 ' J<E B=FCU B=C CEGFB K )L ( M+ ( M!! $ & AC P C C < I<BC= K 1! $!!!!'+ ( M - 3&.2 '3 3% K RP << I<BC= B=FCU K!$ 3%.3 '. 9VO 9E EGCAO GC 90+ 1*+ L+ )M+ * 3, 6& %6 37 PA< I<BFC C <PEB=FCU K B#"!$-+ #)H 37.& '%7 32 GOBGJEFB EG ABFAU 9E CE GC $ 32.% '%7 3. 9EG'B=C CEGFB FCEG ABFAU + ' 3..8 '3 33 PCB GFE * 33 %&& AI IAI<BB=FCU K )L ( M+ ( M!! $ '7 36 J9AB=C CEGFB FCEG ABFAU + ' 36.6 '%& 38 5& < EGF<TA FCEG ABFAU + ' 5& 3, '6 5% JI<< COS 5, B I<BC GC Q$ 57 VJ9VO GC 90+ 1*+ L+ )M+ * '5 52 B=C CEGFB CEJA K " '$ 52 3% '%7 E<CBC + ' %8 53 < J9A'JI<F<TA FCEG ABFAU + ' ' BP I<BC= CEJA K B( M' 58.5 ',, 6& 6% 6, 67 < <CBCEJO + ' A KNAJBFGEGFAAVU GC P * 62 5& '%2 6. <A B=C CEGFB K * '%% 63 < < I<BC K K#1 63 5% '%. 65 IJE NGAJ9E GC $$M " /) * '%, 66 < J9A'JI<F<TA BFGEG ABFAU GC B! + ' '. 68 8& P P P QJVOA B=FCU K Q*H 8% 8, C CA9EKDAEG9E 9E CEJA GC $ 8, 55 '%. < I<BC= CAZ 9E 9CEVZ K )L ( M+ ( M!! $ 87 8, '% 82 FC COS '%3 8. BA<P C BC< I<BC= K B"!$'+ '+ $'$ 83 < NG9'JI<F<TA BFGEG ABFAU GC B! + ' '%% 85 E <= I<BFC 9C9EO 9E EG ABFAU K * -1$ /! - 86 J <I C<<E KK < C K! '%2 88 I<B ADC GC K$!*!!( '%& %&& W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 18 APEH ELEMZÉS

20 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai :!* $ " $! F! $! D $! D "W 0/) #(!$ $! $ $! /) $!,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3 E.% %8 ' '., 6% 5. '3,.,% '2. 2 '% ' ' '.6., '3,5,2 ' ,7 %6 '. %3 %7 '7 52 5, ',.2.7 '% 86 %& '66 2& 7& '%& 3& '%&,3,5 % 22 2, ',,8,6 '%.2 8& , '%7 3% 33 5& ', 6, 6& ', ' ' ' & '%2 3, 7,,5 '. 7% 7& '% ',,7,% ', '%&.8.3 ' '2 5& 33 ' ', ' ' ' 3,.5 '. 8& 8& & , '%,.3.2 ',,2,7 '% %. %. & 2& %, ' ' % ,5 86 5% ' ' '.5 6,, ,5,2 '7 3& ' ' ' '% %6 %5 '% %% %& '% 7%,8 ', 2. 2, ' ' ' '.& 23 '2,& %8 '% ' ' ' 8%.3 '7..7.., 5& 5% 5, 53 ' ' ', 62 6, ',.8.6 '%.8.. ' ' ,..., '7 27 2% ',,5,3 '% ', ' ' 35 6% %2, ' ' ', %% 6, 5% 5. ' ' ' ',,3,. '% ' ' ' 25.& 7., 28 ' ' ' ' ' '% 5% 5& '% ' ', 58 6& 6% 6,...& ' % '% ' 3% ' ', '% 57 5& '7 2% 78 ', ' ' ' %7 %2 % %8 %5 ', 62 2% 78 ', 3. 3& '. 5, 5% '%.,., & & 6.,8,7 ' ', '% 5, 5% '% 73 7& '3 8, 58 '% '5 2 2 & 2 7 '% ' ' ' %& % , 52 ' '%.7.% ',.%.% & ',& 6% 5. ' & 8%.3.7 '7 37 3% ', 67 6% ', '6 56 6&, 8, 7& 7,, &.,.& ', & 2% , 5% '% 87 3% 3, %,6,3 ', %8 %6 '% %3 %2 ',,2,% '7 2% 2& '% ' ' ' ',.% 28 ', ' ' ' 6, 3% ',% '% %., % 82 8% '7 8, 8% '% '% 6% 6& '% %&& 83 '2 86 6& 58 '% ', 5& 5,, 88 %&& W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 19

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 2% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok

Terjesztés. Megoszlás gazdasági forma szerint. Multinacionális cégek. Hivatalok, minisztériumok. Önkormányzatok. Középvállalatok Terjesztés Megoszlás gazdasági forma szerint Multinacionális cégek 50% 3% Hivatalok, minisztériumok Önkormányzatok Középvállalatok Mikro és kisvállalkozások Ipari parkok és irodaházak Kézbesítési időszak:

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben

TOP. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20 20 legnagyobb vállalkozása

TOP. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20 20 legnagyobb vállalkozása TARTALOM KÖSZÖNTÕ APEH ELEMZÉS Bevezetõ 7 I. A gazdálkodók bemutatása az árbevétel TOP listája alapján 10 II. A pénzügyi szektor bemutatása a mérlegfõösszeg TOP listája alapján 23 III. A 100+50 legjelentõsebb

Részletesebben

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode

* Konszolidált adatok. ** Adatai a Cégbíróságról származnak. Forrás: Bisnode Alkalmazottak száma szerinti rangsor (ezer fő) 1. Magyar Posta Zrt. 32,3 2. Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.* 28,6 3. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 17,1 4. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 13,6 5.

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása TOP 100 A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban A Magyarországon termelőkapacitással rendelkező gyógyszergyárak szerepe a magyar gazdaságban 2008 2012 Siba Ignác 2013. november 5. Tartalom Módszertan és a vizsgált területek A cégek nemzetgazdasági hozzájárulása:

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3+4+5+6) 2.Számviteli

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A 201. adóévről a Csólyospálos Község önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2012. adóévről a Herend város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

Részletesebben

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

A jelű kiegészítő lap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6) 2.

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2015. adóévről a... önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2008. adóévről Cigánd Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű A jelű kiegészítő lap 7. Adószáma: - _ - 8. Adóazonosító

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2009. adóévben Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli törvény szerinti

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1.Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2.Számviteli

Részletesebben

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]...,

A jelű betétlap. II. A nettó árbevétel. 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6]..., A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2. Adóazonosító jele: Adószáma: II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel [2 3 4 5 6], 2. A számviteli

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP. II. Bevallott időszak: év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft)

I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel (Ft) A JELŰ BETÉTLAP Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]....,

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben SZENTMÁRTONKÁTA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A JELŰ BETÉTLAP. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. I. Adóalany. 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 59 A JELŰ BETÉTLAP I. Adóalany Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. A nettó árbevétel () 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévről a Szany nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító

Részletesebben

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): II. A nettó árbevétel A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]....,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):.. 2. Adóazonosító jele: Adószáma:...

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve):.. 2. Adóazonosító jele: Adószáma:... A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap 2. Adóazonosító jele: Adószáma:... 1 A Htv. szerinti vállalkozási szintű éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6) 2 A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2010. I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 I. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2009. IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2009 IV. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS

Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 BEVALLÁS Szigetvár Város Önkormányzata 1/9 Költségvetési és Adóosztály 7900 Szigetvár Zrínyi tér 1. Tel.: 06 73 514-300 514-325 Fax: 06 73 514-355 Szigetvári Polgármesteri Hivatal Iktató Költségvetési és Adóosztály

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról.

A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének. 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2004/IV.30/ rendelete a helyi iparűzési adóról. A Zsáka Nagyközségi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2015. évben kezdődő adóévben a Mezőkeresztes Város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése

A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Tervezési és Elemzési Főosztály Adóstatisztikai Osztály A Közép-magyarországi Régió 2009. évi egyszerűsített vállalkozói adó bevallásainak elemzése - 1

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén - BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 2013. évben kezdődő adóévben a Tiszakeszi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

A jelű betétlap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

A jelű betétlap. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása II. Nettó árbevétel Megnevezés 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6] 2. A számviteli törvény szerinti nettó

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adózó neve (cégneve)... Adószáma: - _ - Adóazonosító jele: 1. Htv. szerinti vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 2-(3+4+5+6)

Részletesebben

188 Gazdaság TOP 10 JÁSZSÁG Kármán Antal

188 Gazdaság TOP 10 JÁSZSÁG Kármán Antal 188 Gazdaság Kármán Antal TOP 10 JÁSZSÁG 2011 Az idén már ötödik alkalommal tesszük közzé a Jászság gazdaságának legjellemzőbb adatait. A táblázatokban szereplő adatok elemzése és a megyei adatokkal történő

Részletesebben

- - 2. Bevallási időszak : 2008. év hó naptól 2008. év hó napig

- - 2. Bevallási időszak : 2008. év hó naptól 2008. év hó napig HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Dorog Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről P o l g á r m e s t e r i H i v a

Részletesebben

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - -

A jelű betétlap. I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - árbevétel [2-3-4-5-6]..., 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel...,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a 2010. II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 II. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2010. III. ben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása A es bontásban részletezett számadatok a mellékletben található

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások

Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, SZJA 1+1%-os felajánlások Előadó: Király Miklós, igazgató Szombathely, 2014. szeptember 30. A társaságiadó-bevallást benyújtó vállalkozások 2013.

Részletesebben

BEVALLÁS. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 5. Székhelye, lakóhelye: város/község

BEVALLÁS. 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap. 5. Székhelye, lakóhelye: város/község Érkezett: a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. adóévben Szigetvár Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában

Budapesti mozaik 6. A szolgáltatások szerepe Budapest gazdaságában 2007/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 77. szám 2007. szeptember 27. i mozaik 6. A szolgáltatások szerepe gazdaságában

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2015. adóévről a Bácsalmás város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2011. I. ben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról A 2011. I. es adatokat tartalmazó statisztikai összefoglaló felöleli egyrészt a Felügyelethez érkezett

Részletesebben

bevallása A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő

bevallása A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő BEVALLÁS helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben Hévízgyörk önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről.

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS

Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 BEVALLÁS Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkeztető szám: Átvette: Érkezett:

Részletesebben

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Tiszasziget Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda 6756 Tiszasziget Szent Antal tér 10. Tel.: 62/254-022, Fax: 62/254-166 Átvétel: Tiszasziget Polgármesteri Hivatal Adóiroda Érkezett: Előadó: Tiszasziget Polgármesteri

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (a 14/2004.(XI.30.), és a 16/2006.(XI.30.) önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet 1. függeléke BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó.

7. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2008. adóévben Szentmártonkáta önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A jelű kiegészítő lap Adóazonosító jele: (9111-9112-9113-9114-9115) 9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 9112 Társasági adóról és az osztalékadóról

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű betétlap

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű betétlap Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása B B jelű betétlap 1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Adószáma:... II. A nettó árbevétel 711. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő helyre tett x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.5. Évközben kezdő adózó bevallása 2.6. Naptári

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő helyre tett x-szel jelölje.) 2.1. Éves bevallás 2.5. Évközben kezdő adózó bevallása 2.6. Naptári HELYI I PARŰZÉSI A DÓBEVAL LÁS állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja: az átvevő aláírása 1. Azonosító adatok: címe (lakóhelye, székhelye): telephelye:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2011. III. ben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról A 2011. III. es adatokat tartalmazó statisztikai összefoglaló felöleli egyrészt a Felügyelethez

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu A jelű betétlap Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Adóazonosító

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014.

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014. Pécs, 2015. március 26. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2015. adóévben Visegrád önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről I. Bevallás

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig.

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig. BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016 évben kezdődő adóévben a Barcs Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása. A jelű kiegészítő lap A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a község önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű kiegészítő lap

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása. B jelű kiegészítő lap Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása B B jelű kiegészítő lap 1. Adóalany neve (cégneve):... 2. Adószáma:... II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű

Részletesebben