TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók legnagyobb vállalkozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása"

Átírás

1

2 TOP 100 A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók legnagyobb vállalkozása Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa Budapest 2007

3 Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa ÍRTÁK ÉS SZERKESZTETTÉK: APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága Tervezési és Elemzési Önálló osztálya dr. Ráday Lóránt fôosztályvezetô Dér Gézáné Feketéné Tóth Ágnes Jacsó Balázs Pólyáné Schmidt Anna Riczkóné Mészáros Mária dr. Tremmelné dr. Domahidy Katalin Várhegyi Tibor SZAKLEKTOR: dr. Juhász István APEH KAIG igazgató AMAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÖZREMÛKÖDÔI: Kompaktor Emília Lajos Júlia CÍMLAP: Károlyi Marianna, Várnai Ferenc NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Perjési Grafikai Stúdió NYOMDA: Petró-Land Nyomda Kft.

4 TISZTELT OLVASÓ! Köszöntjük Önt az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványával. Összeállításunkban a legjelentôsebb adózók gazdálkodásának, költségvetési kapcsolatainak jellemzô adatait tesszük közzé, azzal a céllal, hogy tájékoztatást adjunk a gazdasági életben, az adózás területén betöltött szerepükrôl. Fontosnak tartjuk, hogy mások is megismerjék a legnagyobb vállalkozások üzleti sikereit, a tevékenységükhöz kapcsolódó adóbefizetéseik révén a közösségi kiadásokhoz való hozzájárulásukat, mivel ezek a vállalkozások meghatározó mértékben járultak hozzá a magyar gazdaság gyarapodásához. A kiadványban a 100 legnagyobb magyarországi vállalkozás fontosabb gazdasági adatait állítottuk rangsorba, illetve az egyes térségek szerepének szemléltetésére közzétesszük régiónként a legnagyobb gazdálkodó árbevételi adatait. Bemutatjuk továbbá a pénzügyi szektor 50 legjelentôsebb szereplôjét is. A TOP listára felkerült adózók a nemzetgazdasági teljesítmények jelentôs hányadát koncentrálják. Adataik a legutolsó lezárt, a 2006-os év adó- és egyéb gazdálkodási adatait tartalmazzák. A naptári évtôl eltérô üzleti évet választó adózók esetében az utolsó teljes éves beszámolási adatokat vettük figyelembe. Gratulálunk, hogy teljesítményükkel kivívták helyüket az ország legjobbjai között! Dr. Juhász István Dr. Szikora János Dr. Parragh László igazgató elnök elnök APEH Kiemelt Adózók Adó- és Pénzügyi Magyar Kereskedelmi Igazgatósága Ellenôrzési Hivatal és Iparkamara

5 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntô A legnagyobb adózók gazdasági és költségvetési szerepe I. Bevezetô II. A gazdálkodók bemutatása a nettó árbevétel TOP 100-as listája alapján A TOP listák összeállítása, kiválasztási szempontok Az árbevétel alapján kiválasztott 100 legnagyobb gazdálkodó legfontosabb adatainak értékelése III. A pénzügyi szektor bemutatása a mérlegfôösszeg TOP 50-es listája alapján IV. A legjelentôsebb vállalkozás által teljesített adóbefizetések V. A régiók TOP 20-as listái VI. Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságának (KAIG) bemutatása A szervezet legfontosabb jellemzôi A KAIG adózóinak bemutatása A KAIG adózóinak hozzájárulása a költségvetési bevételekhez Adattár Módszertan, Fogalomtár VII. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A régiók gazdasága és a kereskedelmi és iparkamarák VIII. Közép-Magyarország régió Elemzés, Régiós TOP 20, Mol, MVM, Samsung IX. Nyugat-Dunántúl régió Elemzés, Régiós TOP 20, Audi, Visiocorp Hungary (SAPU), GYSEV, BPW, DKG-East X. Közép-Dunántúl régió Elemzés, Régiós TOP 20, Alcoa-Köfém, Nitrogénmûvek, Suzuki, ISD Dunaferr XI. Dél-Dunántúl régió Elemzés, Régiós TOP 20, Paksi Atomerômû, Sió-Eckes, Mecsek-Füszért XII. Dél-Alföld régió Elemzés, Régiós TOP 20, DÉMÁSZ, Phoenix Mecano Kecskemét, Linamar Hungary XIII. Észak-Magyarország régió Elemzés, Régiós TOP 20, TVK, Mátrai Erômû, Wamsler XIV. Észak-Alföld régió Elemzés, Régiós TOP 20, Keviép, Electrolux Lehel, National Instruments, Interspan

6 A legnagyobb adózók gazdasági és költségvetési szerepe A fejezetben ismertetjük az árbevétel alapján kiválasztott legnagyobb 100 gazdálkodó, a mérlegfôösszeg szerint rangsorba állított 50 pénzügyi vállalkozás gazdasági tevékenységének fontosabb jellemzôit, az általuk teljesített adóbefizetéseket. Külön foglalkozunk az egyes régiók meghatározó cégeivel. Bemutatjuk a kiadványban szereplô legnagyobb vállalkozások adóztatási feladatait ellátó szervezetet.

7 I. BEVEZETÔ Az adózás Magyarországon a fejlett országokhoz hasonlóan az önkéntes jogkövetésen alapul, amely az állam és az állampolgárok, illetve az általuk létrehozott szervezetek kapcsolatát jelenti. Az adózói kör összetétele, területi elhelyezkedése, adókapcsolataik nagyságrendje meghatározó hatást gyakorolnak az adóhivatal szervezeti kereteinek kialakítására, mert ügyeik száma, minôsége határozza meg az adott szervezeti egységre háruló feladatokat. A gazdasági környezet változásának, a technika fejlôdésének köszönhetôen az adóhatósággal és az adózókkal szemben támasztott követelmények egyre bôvülnek ban több mint 5 millió adózó 9,2 millió bevallásban, valamint 20,8 millió adatszolgáltatáson adott számot kötelezettségeirôl. Az adó- és járulékbefizetések, illetve kiutalások egyenlegeként az adózóktól származó költségvetési bevételek meghaladták a 7 ezermilliárd Ft-ot. Egyre szélesebb teret kapott az elektronikus adóbevallási rendszer. Az elektronikus ügyintézés bôvülése nem csökkentette a feladatokat, hanem az igényekhez igazodó átcsoportosításokat tett szükségessé január elsejével az Adóhivatal szervezete átalakult. Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) kormányrendelet értelmében az átszervezés során az eddigi 23 területi igazgatóság helyett hét regionális igazgatóság, valamint a Kiemelt Adózók Igazgatósága (KAIG) került kialakításra. Átalakult a Központi Hivatal struktúrája is, és megtörtént a Szerencsejáték Felügyelet és az Illetékhivatalok integrálása tôl kezdôdôen a 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet 1 alapján már nemcsak a fôváros és Pest megye területérôl mint a jogelôd igazgatóság esetében, hanem az ország valamennyi régiójából a Kiemelt Adózók Igazgatóságához tartoznak azok a gazdasági társaságok, amelyek az adóévet megelôzô év utolsó napján nem álltak csôdeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, és adóteljesítményük elérte a 2,2 milliárd Ft-ot, valamint a részvénytársasági formában mûködô hitelintézetek és biztosítók. A hivatali szervezeti változás következtében a legnagyobb adózók adóztatási feladatai országos szinten a KAIG-hoz kerültek, így a TOP kiadványban szereplô valamennyi adózó területi elhelyezkedésétôl függetlenül, adóteljesítménye alapján, a Kiemelt Adózók Igazgatóságához tartozik. Az illetékességi szabályok következtében a TOP kiadványban szereplô adatok összeállítása, a nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulás kérése és az adatok értékelése a Kiemelt Adózók Igazgatóságán történt. II. A GAZDÁLKODÓK BEMUTATÁSA A NETTÓ ÁRBEVÉTEL TOP 100-AS LISTÁJA ALAPJÁN 1. A TOP LISTÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA, KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK A TOP listák összeállítása során kérdésként vetôdött fel, hogy mi legyen a kiválasztási szempont, hány adózót tartalmazzanak az egyes listák, mekkora kör reprezentálja a gazdasági mutatókat. Ezért a kiválasztáshoz megvizsgáltuk, hogy az egyes gazdasági teljesítményeknél mekkora hányadot fednek le a helyezések alapján alkotott csoportok. A közölt gazdasági adatokat az adózók évekrôl benyújtott társaságiadó-bevallásainak egyedi adatai, valamint a folyószámlák adónemenkénti pénzforgalma alapján, az egyes mutatókra külön-külön képzett helyezések szerint csoportosítottuk. Az összehasonlítás eredményeként megállapítható volt, hogy a KAIG adózóinak összesített árbevételébôl az elsô 50 helyezettôl származik az értékesítés nettó árbevételének 56,5%-a, az elsô 100 helyezettôl 71,1%-a. Az exportnál az elsô 50 helyezett 81,9%-ot, az elsô 100 helyezett 92,2%-ot ér el a KAIG-hoz tartozó kettôs könyvvitelt vezetô vállalkozások adataihoz viszonyítva. Az adózás elôtti nyereség %&&4 8&4 6&4 5&4 3&4.&4 2&4 7&4,&4 %&4 &4 $ /! 1 ( $ -!!! $ )*!" % $ " %&+54 6% :! $ " %&+74 ;<= > $ $ $1? 6+%4 8%+84 > $ $ 1? $ %7+54 5&+34,&&3 / ) %'.&.&'%&& %&&'%.& %.&',&&,&& 1 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet a kiemelt adózók kijelölésérôl, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról 6 APEH ELEMZÉS

8 és veszteség alakulásában, valamint az adófizetési kötelezettségben is az elsô 100 helyezett 85% feletti részarányt képvisel. A fenti eredmények ismeretében a kiadványban az árbevétel alapján 100 legnagyobb magyarországi vállalkozás legfontosabb gazdasági adatait foglaltuk össze, valamint régiónként szerepeltetjük a 20 legnagyobb árbevételt realizált gazdálkodót. Természetesen itt elôfordulnak átfedések. Ezen túlmenôen, a mérlegfôösszeg alapján rangsorba állítottuk a pénzügyi szektor 50 legjelentôsebb szereplôjét. A TOP listák összeállítása során a cégenkénti (egyébként adótitoknak minôsülô) adatok nyilvánosságra hozatalához adózóinktól egyedileg összesen 304 adatlap kiküldésével kértünk hozzájárulást. A visszakapott adatlapokon túlnyomó többségében hozzájárultak az adatok közzétételéhez, kisebb részben csak a cég nevének nyilvánosságra hozatalához, néhány vállalkozás sem nevének, sem adatainak a kiadványban való szerepeltetéséhez nem járult hozzá. Természetesen a nyilatkozatok tartalmát a legmesszebbmenôkig figyelembe vettük a végleges anyag kialakítása során. A visszaérkezett kérdôívek feldolgozását követôen megállapítottuk, hogy az adózók 82%-a, 248 adózó küldte vissza a adatlapot. A válaszadók 54%-a, 135 adózó teljes egészében hozzájárult, 23%-a részben a nem nyilvános adatok megjelölésével járult hozzá az adatlapon szereplô gazdasági jellemzôk nyilvánosságra hozatalához. A kérdôíveken szintén 23%, 56 adózó azt jelezte, hogy nem hozhatók nyilvánosságra az adatai, azonban ebbôl a körbôl 20 vállalkozás hozzájárult adatok nélkül nevének közléséhez. A hozzájárulási hajlandóság a régiók TOP 20-as körében volt a legnagyobb. Adatainak nyilvánosságra hozatalához AZ ÁRBEVÉTEL ALAPJÁN KIVÁLASZTOTT 100 LEG- NAGYOBB GAZDÁLKODÓ LEGFONTOSABB ADATAINAK ÉRTÉKELÉSE A kiválasztott, a TOP 100-as listában szereplô adózók teljesítményeinek értékeléséhez, összehasonlításához elmondjuk, hogy a társaságiadó-bevallás benyújtására kötelezett vállalkozások száma 2005-ben országosan 326 ezer, 2006-ban 316 ezer volt. Az adózók száma elsôsorban a szervezeti változások megszûnés, átalakulás beolvadás, kisebb részben az eltérô üzleti éves adózók számának változása miatt csökkent. A KAIG adózói körébôl a TOP kiadványhoz készített adatfeldolgozások 2005-ben 607, 2006-ban 581 adózó adatait tartalmazzák. A TOP 100-as kör szerepét a magyar gazdaságban a legfontosabb gazdálkodási adatokkal szemléltetjük. &''B 6'B /'B D'B ('B 'B %&& $ )$!! /!$!"" "$ % 4,5+% 4 E " % " F,-. &'', %8+& 4 2"$ kérd ív db TOP 100 hozzájárul nem járul hozzá részben hozzájárul nem válaszolt TOP 20 Régiónként TOP 50 Pénzintézet A évi értékesítés nettó árbevételéhez 34,8%-kal, az adózás elôtti eredményhez 33,1%-kal járultak hozzá a TOP listában szereplô adózók. A jegyzett tôke 27,1%-át, a mérlegfôösszeg 19%-át mutatták ki nyilvántartásaikban. A mérlegfôösszegben a TOP 100 aránya azért alacsonyabb, mint a többi gazdálkodási jellemzô esetében, mert a pénzügyi szektor amely a külön toplistán szerepel magas betét és hitelállománya a többi gazdálkodó részarányát növeli, illetve a TOP 100 listán szereplôkét csökkenti. APEH ELEMZÉS 7

9 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban E $ E 9* $ ",&&3,&&. &3;&. % AB=C AD'9EBFGC<=C H!('/!! %657+3 %25%+5 %,54, IJI<BC CK )L( M+( M!!$ %,35+5 %&37+3 %% <KNAJBFGCJKNAJBFGCEJOGC $1!!'$ 6, %,74. BI<BC=C9ECEJA *) 37,+6..%+. %%.4 3 AE<JIECEB=C CEGFBK * -1$ /! - 3,2+& 233+, %724 5 <CIEBFGBFGCEJAGC $1!!'$ ,+. %724 6 EP 'BA AFCIFGGC 9(M 26%+5 2,2+8 %%74 8 B=CA ) %& B=CEIGIGC )L( M 2%.+7 7%7+% %774 %% EEI<BAPC <PEB=CGC 1* -1$ 758+7,%7+8 %554 %, <F<=C M$'$ 7%&+6,28+3 %,.4 %7 AP K* +!!1,87+2 %86+2 %264 %2 ACJ'<CARCEJAGC $1!!'$,63+%,2.+. %%54 %. ADK $+0$0$) $,.8+7,76+& %&84 %3 KARC <PE<C< <ACAO9EEG ABK * -1$ /! - %66+7 %,.4 %6 BFGEGF<TABFGEG ABFAUGC B! +',,6+, %8%+3 %%84 %8,&,% B<CA CEE IEIC K B( M,,2+5 %53+2 %,54,, +',,&+2 %83+5 %%,4,7 C CEJAK 9++!1 $ # '$,%7+2 %32+8 %,84,2 EAAI<BC=CEJAGC Q$,&5+2 %6,+2 %%24,. P< <GC B*$,&3+3 %%7+. *,&.+3,%&+2 864,5 I<BC CB=UB=EGCCEJAGC B+ $,&.+2 %66+& %&84,6 PA<NG9'ICUCEJAGC B( M',&.+& %3.+6 %,24,8 APC AIRAAQOB9B=FCK!0,&7+7 %3,+% %,.4 7& 7% IP<B=C CEGFBCEJAK 9(M %86+% %56+8 %%%4 7, <RCB=UB=EGCCEJAGC B+ $ %83+6 %52+2 %%74 77 << ) %82+. %66+6 %&74 72 ECB9VOGC 90+1*+L+)M+* %82+% %36+6 %%.4 7. FAAIUFA=GAOGC " /) * *H$ %8,+2, CE JPGC M$'$ %8,+, %78+8 % B! +' %6&+6 %25+, %,74 78 B=C EGC <!$ %52+. %32+2 %&34 2& CPCBJ B*$ 2% C C EPAC <B=FCUK 1* -1$ %3.+6 %%&+3 %.&4 2, KEGAEOB=CKNAJBFG9E<CBCK B! +' 27 EGC<PEDF9GC E$-( +/! %2%+5 %77+& %&54 JK <B=C CEGFB ) %2&+8 %,5+8 %%&4 2. <G<KCECITCKDAEGOGC # +L+0+!( * %77+. &+% ' 23 <9EG'JI<F<TAFCEG +' %,8+6 %%.+8 %%, PEJ F<=B=FCK J!1 $ %,3+2 %&7+3 %,,4 28.& W 01 $$ $! X'X Y$1+$1 8 APEH ELEMZÉS

10 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban :!* $ " F! >/? D D "W 0/) #(!$ $ /),&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&. 2&%+3 7&6+8 %7&4.,72..5% 824 %&8+7 %&8+& %&&4 8&+& 6%+8 %%&4, , %73+2 % %&84 % %,32+2 % &3%+6 %%84. %33. &., %&,4 %&6+& 8,+2 %%54, 7 %&+2 2+6,%54.% 72 %.& %&&4.+8 &+& ' '23+2 '.+8 ' 77&+&,&3+8 % %5+2.2&+7 %%24 %, 8,3 %7 % &+& 7&+& %&& %&&4..83+, %754, 272 7,% %&& %&&4 5+5 '%6+2 ' %3.+8 %&,+5 %3, %&&4 &+% &+% %&&4 &+% &+% %6&4 %+6 %+7 % &+, %,84 5 &+. &+,,724 %5.86 %2 352 %,&4 %,6+& %,5+5 %&&4 %,6+& %,5+5 %&&4 %, % %& ,,.+5 % , 5&7 %224 6%+8 6%+8 %&&4 6%+6 6%+6 %&& %%84 %66+. %..+, %,%4 %&,67+7 %3.+8 %5%4 %.5. %.28 %&, %&& %&&4,% %+. %,&4 %% %26+& %%5+% %,34 % 788 %.2, 8%4,2+., %7+& 8+5 %774 %3+%.+3,8&4,%,+7,%,+8 %&&4 %,,53+2 %63+5 %264,.53,.57 %&&4,.+.,.+. %&&4 %8+, %8+, %&&4 %5+6, ,75+%,%5+7 %&84 % %,34 %+3 %+3 %&&4 &+& &+& ' 72+, 7%+. %&84 %2 &+6 &+5 %%74 %&8 %&, %&54 8+& 8+& %&&4 8+& 8+& %&&4 %+7 & %+, 3.+& 824 %. % %.&4 2 %7& 2 &77 %&,4,5+,,5+, %&&4,3+5,3+5 %&&4 7%+& %%+7,574 %5,+8 %2.+6 %%84 %5 &+& &+& ' % 6,. % %5+& %5+& %&&4 %3+& %3+& %&&4 '& ' %&3+7 %&7+2 %&74 %6 %8,& %.,+% %&8+3 %784,,% %6& %,74 &+% &+% %&&4 &+% &+% %&&4 7+% %+2,, , 8%4,% &+& &+& ' % 65& % 66, 884 3&+5 3&+5 %&&4.,+7.,+. %&&4 %6+% % %.5+5 %78+7 %%74,,,+2,+7 %&.4 7 %%., 7&2 % %&& %&&4,+8 7+, 664,&5+.,&.+, %&%4,7,+3,+. %&34,38.,8.% % %% % %%64 %+5 % , %&74,2 %,8+6 5,+% %6&4 % 8,. % 625 %&24 2+& 2+& %&&4 2+& 2+& %&&4 %6+. %3+7 %%24 %8,+6 %%2+% %384, &+2,84 78,&& &+& 6&+& %&&4 &+& &+& ' '67+6 '6&+3 ' 6.& %&54,3 &+7 &+, %2&4 8, & 3+& %&&4 &+& &+& ',+8 7+% 8, %+& %%%4,5,&2+, %26+7 %764 %+, %+, %&&4 %+, %+, %&&4 '&+2 &+7 ' &+3 %%&4,6 %23+2 %%&+, % %% %&& %&&4 %7+6 % %%3+8 %65+& 374,8 7& &+& &+& '. & %%74 7% 3%% 3&. %&%4 3+& 3+& %&&4 3+& 3+& %&&4 7+6,+8 %7&4,8+3,5+3 %&54 7, 7+. &+& ' % %.& % 78& 674 %6+8 %6+8 %&&4 %2+% %2+% %&&4 23+% 2,+8 %&54,3.+%,8&+3 8%4 77 &+& &+& ', 823, 357 %%&4,+%,+% %&&4,+%,+% %&& %224 %& %,,4 72 &+& &+& ' 67% 8,5 8&4 72+% 72+% %&&4 &+& &+& ' 5+&.+3 %,34 %& ,4 7. %22+2 %&7+& %2&4, 867, %3+5 %3+5 %&&4 &+, %,+6,4 %5+. %7+3 %,84,%3+8 %8.+8 %%% &+& &+& ' % %3% % % ,+, 7,+, %&&4 %3+% %&+6 % %&84 87+% 57+, %,54 76 &+5 %+2.& & 76 63, %&&4 %7+. %7+. %&&4 &+& &+& ' %25+5 %2.+, %&,4 78 2& %3.+5 %%&+3 %.&4, 5%,, &.% %7,4 &+5 &+5 %&&4 &+5 &+5 %&&4 %%+2 5+& % %+& %,74 2% 2, &+& &+& ' % 72& % 7&. %&74 7+& 7+& %&&4 &+& &+& ' % ,8+7 7&+, , %&74 % 7%8 %,37 %&24 8%+& 8%+& %&&4 8%+& 8%+& %&&4 %&+& 8+% %&84,&6+% %85+, %&34 22 &+& &+& ' %.7 %72 %% %&&4 &+& &+& ' &+5 '&+7 ' 2%%+&.36+& 5,4 2. &+& &+& ' % 735 % %&&4 &+& &+& ' % 634 %&2+% 86+8 %& ,+2,,54.%.., %&& %&&4 2+%,+, %6%4.8+&.2+2 %& & E W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 9

11 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban E $ E.% <<='CCEJAK 9(M 9* $ ",&&3,&&. &3;&.., B<P<C< <AB=C CEGFBKUA /!! %%8+8 &+& '.7 E %%,+2 %%&+7 %&, J<E B=FCUB=C CEGFBK )L( M+( M!!$ & ACP C C <I<BC=K 1!$!!!!'+( M % %&54 3% K RP <<I<BC=B=FCUK!$ 85+& 68+6 %& *+L+)M+* 85+&.5+2 % PA<I<BFCC <PEB=FCUK B#"!$-+#)H 8.+5 %&% GOBGJEFBEG ABFAU9E CEGC $ %&%4 3. 9EG'B=C CEGFBFCEG +' % %,%4 33 * 8,+5 &+& ' 35 )L( M+( M!!$ , %,%4 36 J9AB=C CEGFBFCEG +' %%&4 38 5& <EGF<TAFCEG +' & %%74 5% 5, BI<BCGC Q$ 57 VJ9VOGC 90+1*+L+)M+* 6%+8 5,+5 %%74 52 CEGFBCEJAK "'$ 6&+6 53+, %& ' 6&+6 2&+%,&,4 53 <J9A'JI<F<TAFCEG +' 6&+& 5&+2 %% BP I<BC=CEJAK B( M' , & 6% 6, 67 +' 5.+,.%+% % AKNAJBFGEGFAAVUGC P * % %%%4 6. <A B=C CEGFBK * 5,+6 37+% %%.4 63 < <I<BCK K# IJENGAJ9EGC $$M" /) * ,+2 %&,4 66 <J9A'JI<F<TABFGEG ABFAUGC B! +' , %% & P PP Q*H 8% 8, CCA9EKDAEG9E9ECEJAGC $ 3,+8 3&+& %&.4 <I<BC=CAZ9E9CEVZK )L( M+( M!!$ 3%+& 23+& % %&%4 8. BA<P CBC<I<BC=K B"!$'+'+ $'$ 83 <NG9'JI<F<TABFGEG ABFAUGC B! +'.5+&.%+7 %%%4 85 E <= I<BFC9C9EO9EEG ABFAUK * -1$ /! - 86 J <IC<<E KK < CK!.3+2.,+7 %&64 88 ADCGC K$!*!!(.3+, 26+5 %%.4 %&& W 01 $$ $! X'X Y$1+$1 10 APEH ELEMZÉS

12 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság adatai, milliárd Ft-ban :!* $ " F! >/? D D "W 0/) #(!$ $ /),&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&.,&&3,&&. &3;&. E.% %%6+8 &+& '., &+& &+& ', 3.&, 52% 854 %,3+3 %,3+3 %&&4 &+& &+& ',+6,+3 %&84 %35+. % ,+% 68+6 %& %62 874,+2,+2 %&&4,+2,+2 %&&4 '%3+%,.+8 ' 86+& %, & %6+% 72+,.74, 3%6, 77% %%,4 %&+& %&+& %&&4 %&+& %&+& %&&4,+8 '%+7 '.2+2 3,+& 664 3% &+2 &+& ' 5,7 358 %&34 %+% %+% %&&4 &+& &+& ' % % %%%+5 5%4 3,..+% 3&+% 8,4 % 877 % 8%7 %&%4 %.+% %.+% %&&4 %.+% %.+% %&&4 '%+3 &+% ' 3,+&.6+3 %&34 37 %5+7 %6+6 8, % %&%4 %+. %+. %&&4 &+& &+& ' %+8 %+6 %&64,2+%,&+3 %%54 32 &+& &+& 34 % &33 % &6, 884 7&+. 7&+. %&&4,2+8,2+6 %&% %264 5,+, 3,+5 %%.4 3.,&+% &+& ' 7 %2. & ',8+. &+& ' &+& &+& ',+6 &+& '..+% &+2 ' , 32+. %,%4 8,, 52, %,24 35 &+& &+& ' %,%3 %,8, & 75+& %&&4 75+& 7&+2 %,,4 5+& 3+, %%, %& &+& &+& ' %,&. %, , 72+, %&&4 &+& &+& ' ',+7 %+6 ' &+& %%74 5& 5% 5, &+& &+& ' 337 3%, %&64 &+6 &+6 %&&4 &+6 &+6 %&&4,+.,+% %%64 2,+& 2, ,&+6 %6+2 %%74 % &38 %,&7 684 %,+% %,+% %&&4 %,+% %,+% %&&4,3+&, &+7 &+& ' 38& % %2%+7 &+3 ' &+& &+& ' 5+6 '&+% ' %+2 ' 5. &+& &+& ' %,,5 % 7%7 874,8+6,8+6 %&&4 &+& &+& ' 7+5,+8 %,34 36+% 37+. %& &+& &+& ' 6 5 %%24 &+% &+% %&&4 &+& &+& ' &+, &+7 6&4 %2+7 %2+% %&%4 58 6& 6% 6, 2+5.+, 8% ,7,4 &+3 &+3 %&&4 &+& &+3 ' %+2 &+8 %3&4 %6+5 %&+8 %5,4 67 %2+2 %%+5 %, & 884 %7+, %7+, %&&4 &+& &+& ',&+8 %5+% %,,4,%7+8,% ,+&,5+6 %%.4 5, ,+8,+8 %&&4,+8,+8 %&&4,6+2,3+8 %& % &+& &+& %&&4 &+& &+& %&&4 3+&.+8 %&,4,% &+& &+& ' %7 3.. %7 2%3 %&,4 %,5+& %,5+& %&&4 &+& &+& ' '%%+& ',,+. ' 722+.,6,+2 %,,4 65 &+& &+& ' ,4 3+% 3+% %&&4 7+& 7+& %&&4 '&+% &+8 ' 72+% 73+& & 8% 2+.,+8 % %&%4 %+& %+& %&&4 &+3 &+,,5,4 &+7 &+3.&4 75+, 7,+. %%24 8, 3& %774 %,%, %,%2 %&& %&& %&&4 2+6 '&+. ' %%64 87,+& %+, %364, 237,.7, , 72+, %&&4,2+8,2+8 %&&4 %&+3 8+, %% %& &+& &+& ' %&&4 &+& &+& ' &+% % %& & 77,4,8,8 %&&4 &+, &+, %&&4 &+, &+, %&&4 &+% &+% %&84 %&+6 %% ,2 %& %&& %,24 88 %&& W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 11

13 A következôkben az árbevétel alapján kiválasztott 100 legnagyobb adózó fontosabb gazdasági adatait részletesebben értékeljük: Az értékesítés nettó árbevételébôl a évben a 100 legnagyobb adózó realizálta a nemzetgazdasági bevételek egyharmadát, 20 ezermilliárd Ft-ot. Az elôzô évhez képest országosan jelentkezô 7,3 ezermilliárd Ft növekedésnek 52,3%-a, 3,8 ezermilliárd Ft a 100 legnagyobb vállalkozástól származik. A növekmény 41%-át, 1,6 ezermilliárd Ft-ot az elsô tíz helyezett érte el. A TOP 100-as körbe tartozó vállalkozásoknál 2006-ban jelentkezô 23,2%-os árbevétel-növekedés 8,8 százalékponttal haladta meg az elôzô évhez képest országosan jelentkezô nettó árbevétel-emelkedés mértékét. A 100 legnagyobb vállalkozás dinamikusabb növekedése következtében a nemzetgazdasági szintû árbevételhez való hozzájárulásuk 2,5%-kal emelkedett. A évben 100 milliárd Ft feletti árbevételt 59 adózó realizált. Ebbôl 4 adózó milliárd Ft közötti, 3 adózó pedig 1000 milliárd Ft feletti árbevételt ért el, amelybôl a legmagasabb 1874 milliárd Ft volt. 12 APEH ELEMZÉS

14 A TOP 100 gazdálkodói kör összesített adatainak viszonyítása a gazdálkodók országos adataihoz $ > K+ /? %&& )$ B!!! > )$!!? %&& $!!1! E " (''/ (' 87D+ +6 +'78 8D6B (''+ &/ & &/&/ 8(8B!!"#!!$% & ' ( &&))( &!**( 0C" " (''/ 6 8&86 &D 8&55 +6&B (''+ / /D5+ && D6+' +75B!!"#!!$% & $!( & )*( &!!'( > (''/ (75 ('6 ( (&7 866 &(/B (''+ (7( 8D+ ( &5' 6(( &(DB!!"#!!$% &! $( &!& ( &!&'( F (''/ ( 85&( 6 7&78 (7DB (''+ ( (&/+ 6 &'&' (7DB!!"#!!$% &!*+( &!*"( &!!'( $ (''/ & (+5& D ''&' 8&+B (''+ & (&'& 8 D786 8D6B!!"#!!$% &!)!( &&$ ( +!'( % " (''/ & &+'+ 8 D7&/ 88&B (''+ & (8'/ /+B!!"#!!$% +'$( &!,( +!+( 2"$ (''/ &+ 5+8/ 68 75'+ &5'B (''+ &D 68/' 7/ 6/(( &58B!!"#!!$% &!*$( &!+!( +,"( 2"$ (''/ &+ 5+8/ +( DD&8 8'DB (''+ &D 68/' D &'B!!"#!!$% &!*$( &!+"( +,&( APEH ELEMZÉS 13

15 2" # 7' '''' /' '''' +' '''' D' '''' 8' '''' (' '''' &' '''' '' $! " :! #! )"$ H +6 +'7 J" " (''/, H C" J" " (''+,-. &'' H C" Az exportárbevételnél a 100 legnagyobb adózóból 85 értékesített külföldre. Az általuk kimutatott exportárbevétel aránya mindkét évben eléri az országos kivitel 58%-át. Export alatt itt az EU-ba való kivitelt és a harmadik országokba irányuló értékesítést is értjük. Az országhatáron kívülre irányuló értékesítésben tapasztalható meghatározó részesedés elsôsorban a vidéki székhelyû adózóknak köszönhetô, tekintettel arra, hogy az exportnál a fôvárosi és Pest megyei kiemelt adózók aránya a belföldre értékesítô közszolgáltatók és személyszállítók nagyobb súlya miatt alacsonyabb. A kivitelben az elmúlt évben erôteljes, mintegy 25%-os növekedés volt tapasztalható, ami elsôsorban a TOP 100- as kör ilyen mértékû növekedésének következménye. A TOP 100 exportôrök összetételének fontos jellemzôje, hogy 2006-ban az elsô tíz adózó teljesítette az országos export 37%-át, illetve az elsô két helyezett amelyek nettó árbevételének több mint 95%-a külföldi értékesítésbôl származik adja a gazdálkodók országos exportjának 16%-át. A két legnagyobb exportáló cég forgalma a és a évben is egyenként meghaladta az ezermilliárd Ft-ot. A gazdálkodók 2006-ban mûködésük során országosan +' ''' ''' D' ''' ''' 8' ''' ''' (' ''' ''' &' ''' ''' -. H &D 8(' H +& &/( $ "! ' E " (''+ %&& )$ )"" H && D6+ E " (''/ (+''''' ('''''' &+''''' &'''''' +'' ''' ' /0 > (''+ > (''/ 2,2 millió munkavállalót foglalkoztattak. Ebbôl az átlagos statisztikai állományi létszám a régiókban 1,7 millió fô volt, a TOP 100-as kör 279 ezer alkalmazottal mûködött. Arányaiban ez azt jelenti, hogy a évben a TOP 100-as kör a gazdálkodói kör létszámának 12,6%-ával az árbevétel 34,8%-át érte el. A TOP 100-as körbôl 57 adózó foglalkoztat ezer fô feletti létszámot, ebbôl 12 vállalkozás esetében haladja meg a létszám az 5000 fôt. A két legnagyobb létszámú vállalat egyenként közel 40 ezer fôt foglalkoztat. A vállalkozások létszámgazdálkodásának eredményeként 2006-ban az átlagos statisztikai létszám országosan 1,2%-kal, 26,5 ezer fôvel növekedett. A többletlétszám egynegyedét a TOP 100-as körben alkalmazták döntôen a kereskedelmi láncok bôvülése miatt, ezért itt magasabb, mintegy 2,5%-os létszámnövekedés tapasztalható. A legnagyobb adózók árbevétel- és létszámadatának összevetése alapján megállapítható, hogy az 1 fôre jutó átlagos árbevétel a TOP 100-as körbe tartozó adózók esetében kimagasló közel négyszerese a többi adózó fajlagos árbevételének. Hatására a gazdálkodók országos átlaga 34%-kal magasabb, mint a TOP listában nem szereplô adózóké. % / (# $ " # = ",,-. &'' ' &' ''' (' ''' (8 8+8 &6 'D5 &5 /7+ (/ 86/ 8' ''' /' 7&7 7( 578 Az 1 fôre jutó árbevétel esetében az egyes adózók között jelentôs szóródás tapasztalható. A jegyzett tôke 27,4%-ával 2391 milliárd Ft-tal a 100 legnagyobb adózó rendelkezett 2006-ban. A TOP 100- as kör által kimutatott jegyzett tôke fele a tíz legnagyobb cégnél koncentrálódik, melybôl három-három a villamosenergia-iparban; a szállítás, posta, távközlés ágazatban; illetve a feldolgozóiparban mûködik, egy kereskedelmi tevékenységet végez. Az elôzô évhez képest országosan kimutatott 616 milliárd Ft növekedésbôl 175 milliárd Ft, a 100 legnagyobb adózónál jelenik meg. E növekedés döntô része két cégnél mutatkozik, az egyik a évben vasúti áruszállításra létrehozott vállalkozásnál, a másik a villamosenergia-ipar rendszerirányítójánál történt. Ez utóbbinál az alaptôke növekedés nem pénzbeli hozzájárulással, hanem a villamosenergia-ipar csúcscégének a villamos energia átviteli D' ''' +' ''' (''+ (''/ /' ''' 7' ''' 6' ''' # 14 APEH ELEMZÉS

16 hálózati rendszer elemeinek, vagyontárgyainak, kapcsolódó eszközeinek a rendszerirányító cégbe való apportálásával valósult meg. A jegyzett tôkébôl a külföldi tulajdon aránya 2006-ban országosan 45,9% volt. A TOP 100 vállalkozásoknál ez az arány 52,7%. A jegyzett t ke összetétele a gazdálkodóknál ,1% 13,0% TOP 100 belföldi TOP 100 külföldi 31,5% Többi adózó belföldi Többi adózó külföldi 14,4% A külföldiek által jegyzett tôke egyharmada a 100 legnagyobb cégnél jelenik meg. A TOP 100-as körben külföldi tulajdonban lévô 1259 milliárd Ft jegyzett tôkébôl az elsô tíz helyezett 60%-kal részesedik. Valamennyien 40 milliárd Ft feletti külföldi tôkével rendelkeznek. Közülük a legmagasabb egy élelmiszer-kiskereskedelmi áruházlánc a 128 milliárd Ft-os külföldi tulajdonnal, vagyis egymaga 3%-ot képvisel az országosan jegyzett külföldi tôkébôl. Az adózás elôtti eredmény, a nyereséges és veszteséges vállalkozások összesített eredményeinek egyenlege. A TOP 100-as körben a nyereséges vállalkozások száma 2006-ban az elôzô évhez képest 2 adózóval 83-ra növekedett, amelyek 1352 milliárd Ft pozitív eredményt realizáltak. A nyereség 45%-át négy adózó produkálta, egyenként 100 milliárd Ft feletti eredménnyel, illetve a kategóriaelsô adózó nyeresége elérte a 296 milliárd Ft-ot. A nyereség további 40%-a a 10 milliárd Ft feletti eredményt elérô 22 társaságtól származik. A 17 veszteséges vállalkozás negatív eredménye 202 millió Ft volt. A veszteség 65%-a 2 adózótól származik. A gazdálkodók adózás elôtti eredményként 2006-ban átlagosan árbevételük 6%-át mutatták ki. A TOP 100-as körben a nyereséges vállalkozások eredményessége valamivel kedvezôbb 7% volt. Átlag feletti eredményhányadot 15 adózó ért el, melynek legmagasabb értéke 15,8% volt. A legnagyobb vállalkozások gazdasági eredményének összegzéseként megállapítható, hogy 2006-ban országosan a gazdálkodók milliárd Ft adózás elôtt eredmény tömegének 33%-a a TOP 100-as kör tevékenységének eredménye, 67% pedig a TOP listában nem szereplô 316 ezer vállalkozástól származik. A év legeredményesebb vállalkozásai a kôolajfeldolgozás, az autókereskedelem és a távközlés területérôl kerültek a TOP 100-as lista élére. A gazdálkodók által országosan kimutatott évi milliárd Ft mérlegfôösszegbôl a TOP 100-ak milliárd Ft-tal részesednek, amely 19%-os arányt képvisel. Ezt meghaladó összeggel milliárd Ft-tal részesedik a mérlegfôösszegbôl a pénzintézeti szektor, amelynek 50 legnagyobb intézményére külön fejezetet szentelünk, így a gazdálkodók TOP 100-as rangsorában nem szerepelnek. Kiadványunkban a pénzügyi tevékenységet végzôk külön kezelésének egyik oka a nemzetgazdaságban betöltött szerepük mellett a sajátos eszköz-forrás szerkezetük és számviteli elszámolásuk. A mérlegfôösszeget a pénzügyi közvetítés ágazat nélkül vizsgálva az országosan kimutatott milliárd Ft-ból a 100 legnagyobb gazdálkodó 30,4% részarányt képvisel. A TOP 100-ak mérlegfôösszegének alsó határán 10,8 milliárd Ft-tal egy kokszgyártó vállalkozás, felsô határán 2136 milliárd Ft-tal a hazai kôolaj-feldolgozás vezetô cége áll. A legnagyobb 100-ak mérlegfôösszegének mintegy felét az elsô tíz vállalkozás adja. A mérlegfôösszeg sávok szerinti megoszlása a TOP 100- ak körében a milliárd Ft közötti sávban erôs koncentráltságot mutat, ide tartozik a legnagyobbak 61%-a. A milliárd Ft közötti sávba 34%, a felsô sávokba közel az ezermilliárd Ft-hoz 4%, és a legmagasabb sávba 1% tartozik. Mrd Ft Az adózás el tti eredmény alakulása adózó 316 ezer adózó % Többi adózó 33 % TOP 100 /)! E " $ " # B &'' /& &'& ) ('' &7 ('& ) 8'' 5 8'& ) D'' 7 D'& ) +'' & +'& ) /'' ' /'& ) 7'' ' 7'& ) 6'' ' 6'& ) 5'' ( 5'& ) &''' ( &''& )(''' ' (''& $ & N$W %&& APEH ELEMZÉS 15

17 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai E $ E 9* $ " $!,&&3,&&. &.'&3 % AB=C AD'9EBFGC<=C H!('/!! % % &, IJI<BC CK )L( M+( M!!$,, & 7 2 <KNAJBFGCJKNAJBFGCEJOGC $1!!'$ 2 2 &. BI<BC=C9ECEJA *).. & 3 AE<JIECEB=C CEGFBK * -1$ /! & 5 <CIEBFGBFGCEJAGC $1!!'$ 5 5 & 6 EP 'BA AFCIFGGC 9(M 6 6 & 8 B=CA ) %& B=CEIGIGC )L( M %& %% % %% EEI<BAPC <PEB=CGC 1* -1$ %% %3. %, <F<=C M$'$ %, %, & %7 AP K* +!!1 %7 %6. %2 ACJ'<CARCEJAGC $1!!'$ %2 %2 & %. ADK $+0$0$) $ %. %. & %3 KARC <PE<C< <ACAO9EEG ABK * -1$ /! - %5,,. %6 BFGEGF<TABFGEG ABFAUGC B! +' %6,&, %8,&,% B<CA CEE IEIC K B( M',%,3.,, +',, %8 '7,7 C CEJAK 9++!1 $ # '$,7 7, 8,2 EAAI<BC=CEJAGC Q$,2,2 &,. P< <GC B*$,. 27 *,3 %5 '8,5 I<BC CB=UB=EGCCEJAGC B+ $,5,7 '2,6 PA<NG9'ICUCEJAGC B( M',6 7% 7,8 APC AIRAAQOB9B=FCK!0, & 7% IP<B=C CEGFBCEJAK 9(M 7%,. '3 7, <RCB=UB=EGCCEJAGC B+ $ 7,,5 '. 77 << ) 77,% '%, 72 ECB9VOGC 90+1*+L+)M+* 72 7& '2 7. FAAIUFA=GAOGC " /) * *H$ % 73 CE JPGC M$'$ 73 76, B! +' '7 78 B=C EGC <!$ '3 2& CPCBJ B*$ 2% C C EPAC <B=FCUK 1* -1$ 2% , KEGAEOB=CKNAJBFG9E<CBCK B! +' 27 EGC<PEDF9GC E$-( +/! '2 JK <B=C CEGFB ) 22 2& '2 2. <G<KCECITCKDAEGOGC # +L+0+!( * <9EG'JI<F<TAFCEG +' 23 2, ' PEJ F<=B=FCK J!1 $ & 28.& W 01 $$ $! X'X Y$1+$1 16 APEH ELEMZÉS

18 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai :!* $ " $! F! $! D $! D "W 0/) #(!$ $! $ $! /) $!,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3. 3 % %& %& & 3. '% 2. % % % & % % & % % % & %% %% &, 7 %, 7.&.% % 8, 8& ',.5.. ', 78 ' ' '2 %, % &.. &,.,2 '% 27 2, '%. 2 2 &,8 %5 '%, ' '%, , '7 87 8, '% '% &.3 3& , 7 7 & 7, '% % % &,%, % % %.,7 6 %& 8 '% 3 3 & '2,2,. % %& 5 8, &.& 25 ' '% %, 76, & %% %2 %, ', 2, 78 '7 7, 7& ',,.,8 2 %6 77 %.,& %6 ', %, 6 6 &,5,. ', 7&,6 ', %6 %5 '% %3 %% '. %. %3 % % & ', ' ' ' 6& 6% % % % ', ', 7, 7, & 5& 5,, 3& 26 '%, %. %3,.,6 7 %2 %2 &,8,5 ', %7 %, '% %&,& %&,.,3 % %5 ' ' ' 73 7, ' ',,% %8 ', ' '2 %6 %8,& %7 %., 67 6, '% '% 5& 38 '%., 3, %& 35.8 '6,% ' ' ' 7. 7% '2 %, %% '% 5 5 & %. %7 ',,8,6 '%,, 3&.8 '%,%, ', '%.3 25 '8,,,& ',,7.6.. '7 6% 5% '%& & 77 7., 3..6 ' '.,2 %6,% 7 7, 72, 37 3% ', '% %2 %3,,7 7, 8,.., 76 '%2 % % & %% %& '% ' ' ' %&& %&& & 2 2 &, '%.8.5 ',.2., ', ' ' '.. 26 '5 5% 36 '7,5 %& %& & 6% 58 ',.6.5 '% '%&...7 ',,6 %. %2 '% %7 %., %3 %. '% 8 8 & %8 %. '2 72,7 '%%,8 7& ' ' ' %, %, & 7% 5% 36 '7.3.2 ', & & 7,.5 5% %2., 2, '%& 72 7, ',,2,, ', 6 6 & %2 %, ', '3,7,2 % ',.3.. '%,5,. ', ' ' ' 3%.6 '7,%,& '% ' ' ' 7& 7,, 75 %& ',5 7. %3 %3 &,, %8 ' ', 35,7 '22 %5 %6 % %6,, ' ' '.%.7,,7,, '%,&, % ', 2, % '7,, & 2& 76 ', ' ' ' 78,6 '%% 7&,5 '7 78 2& %, %7 %,2, ', 3&.8 '%,7,2 % % 2, ' ' ' % 5& 38 '% ' ' ' ', ', ' '% 7 2 %,3,, '2,%,% & ' ' ', %7 %, '% ' ' ' 5, 63 %2 3 3 & 2. ' ' ' 27 2% ', %. %7 ', ' ' ' 7,,7 ' ', , 52 5, ', 32 3, ', '% %.6 ' & E W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 17

19 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai E $ E.% <<='C CEJA K 9 (M 9* $ " $!,&&3,&&. &.'&3., B<P <C< <A B=C CEGFB KUA /!!., E COS 23 ' J<E B=FCU B=C CEGFB K )L ( M+ ( M!! $ & AC P C C < I<BC= K 1! $!!!!'+ ( M - 3&.2 '3 3% K RP << I<BC= B=FCU K!$ 3%.3 '. 9VO 9E EGCAO GC 90+ 1*+ L+ )M+ * 3, 6& %6 37 PA< I<BFC C <PEB=FCU K B#"!$-+ #)H 37.& '%7 32 GOBGJEFB EG ABFAU 9E CE GC $ 32.% '%7 3. 9EG'B=C CEGFB FCEG ABFAU + ' 3..8 '3 33 PCB GFE * 33 %&& AI IAI<BB=FCU K )L ( M+ ( M!! $ '7 36 J9AB=C CEGFB FCEG ABFAU + ' 36.6 '%& 38 5& < EGF<TA FCEG ABFAU + ' 5& 3, '6 5% JI<< COS 5, B I<BC GC Q$ 57 VJ9VO GC 90+ 1*+ L+ )M+ * '5 52 B=C CEGFB CEJA K " '$ 52 3% '%7 E<CBC + ' %8 53 < J9A'JI<F<TA FCEG ABFAU + ' ' BP I<BC= CEJA K B( M' 58.5 ',, 6& 6% 6, 67 < <CBCEJO + ' A KNAJBFGEGFAAVU GC P * 62 5& '%2 6. <A B=C CEGFB K * '%% 63 < < I<BC K K#1 63 5% '%. 65 IJE NGAJ9E GC $$M " /) * '%, 66 < J9A'JI<F<TA BFGEG ABFAU GC B! + ' '. 68 8& P P P QJVOA B=FCU K Q*H 8% 8, C CA9EKDAEG9E 9E CEJA GC $ 8, 55 '%. < I<BC= CAZ 9E 9CEVZ K )L ( M+ ( M!! $ 87 8, '% 82 FC COS '%3 8. BA<P C BC< I<BC= K B"!$'+ '+ $'$ 83 < NG9'JI<F<TA BFGEG ABFAU GC B! + ' '%% 85 E <= I<BFC 9C9EO 9E EG ABFAU K * -1$ /! - 86 J <I C<<E KK < C K! '%2 88 I<B ADC GC K$!*!!( '%& %&& W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 18 APEH ELEMZÉS

20 A évi értékesítés nettó árbevétele szerinti 100 legnagyobb gazdasági társaság mutatónkénti rangsorai :!* $ " $! F! $! D $! D "W 0/) #(!$ $! $ $! /) $!,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3,&&3,&&. &.'&3 E.% %8 ' '., 6% 5. '3,.,% '2. 2 '% ' ' '.6., '3,5,2 ' ,7 %6 '. %3 %7 '7 52 5, ',.2.7 '% 86 %& '66 2& 7& '%& 3& '%&,3,5 % 22 2, ',,8,6 '%.2 8& , '%7 3% 33 5& ', 6, 6& ', ' ' ' & '%2 3, 7,,5 '. 7% 7& '% ',,7,% ', '%&.8.3 ' '2 5& 33 ' ', ' ' ' 3,.5 '. 8& 8& & , '%,.3.2 ',,2,7 '% %. %. & 2& %, ' ' % ,5 86 5% ' ' '.5 6,, ,5,2 '7 3& ' ' ' '% %6 %5 '% %% %& '% 7%,8 ', 2. 2, ' ' ' '.& 23 '2,& %8 '% ' ' ' 8%.3 '7..7.., 5& 5% 5, 53 ' ' ', 62 6, ',.8.6 '%.8.. ' ' ,..., '7 27 2% ',,5,3 '% ', ' ' 35 6% %2, ' ' ', %% 6, 5% 5. ' ' ' ',,3,. '% ' ' ' 25.& 7., 28 ' ' ' ' ' '% 5% 5& '% ' ', 58 6& 6% 6,...& ' % '% ' 3% ' ', '% 57 5& '7 2% 78 ', ' ' ' %7 %2 % %8 %5 ', 62 2% 78 ', 3. 3& '. 5, 5% '%.,., & & 6.,8,7 ' ', '% 5, 5% '% 73 7& '3 8, 58 '% '5 2 2 & 2 7 '% ' ' ' %& % , 52 ' '%.7.% ',.%.% & ',& 6% 5. ' & 8%.3.7 '7 37 3% ', 67 6% ', '6 56 6&, 8, 7& 7,, &.,.& ', & 2% , 5% '% 87 3% 3, %,6,3 ', %8 %6 '% %3 %2 ',,2,% '7 2% 2& '% ' ' ' ',.% 28 ', ' ' ' 6, 3% ',% '% %., % 82 8% '7 8, 8% '% '% 6% 6& '% %&& 83 '2 86 6& 58 '% ', 5& 5,, 88 %&& W 0 1 $ $ $! X ' X Y $ 1+ $ 1 APEH ELEMZÉS 19

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O

Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 legjelentősebb cége 2O1O 50 legjelentősebb cége 1 Tisztelt Olvasó! tökéletes koreográfia 2010. évben 15. alkalommal jelenik meg a gazdaságát bemutató TOP 50 kiadvány, az APEH Észak-alföldi Regionális Főigazgatósága és a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

TOP 100. a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás. Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma

TOP 100. a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás. Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma TOP 100 a 100 legnagyobb Hajdú-Bihar megyei székhelyű vállalkozás Értékesítés nettó árbevétele Vállalkozási eredmények Foglalkoztatottak száma 2 0 0 9 Tisztelt Olvasó! 2009. évben harmadik alkalommal jelenik

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. november A kis- és középvállalkozások jellemzői Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Összefoglalás...2 A működő vállalkozások száma, szervezeti jellemzői...4 A

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás-fejlesztés, 2012 Budapest, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2013 ISSN: 1419-9033 Készült: Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Szlovákia adózási rendszere 1

Szlovákia adózási rendszere 1 Az Adó-szaklap 2013 szeptemberétől új rovattal gazdagodik a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozatának támogatásával. A rovatban megjelenő írások között

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OK- TATÁS HELYZETE GAZ- DASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN CSÍKSZEREDA 2010 A ROMÁNIAI MAGYAR KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ OKTATÁS HELYZETE GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUSBAN

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben