T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13"

Átírás

1

2

3 T ártalom Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból Első rész - A fényút-terápia alapjai )in és jang, avagy a polaritás törvénye apvető tudnivalók a fénytestről...19 Finom- és durvaanyagú test Csakrák vagy fény örvények Fényutak - energiavezetékek - meridiánok...23 A meridiánok zárlatainak keletkezési okai...27 Áramló fény - zárlatos fény...30 Zárlat a meridiánokban, betegségek...31 Második rész - Fénypálya-kezelés - embertársaink gyógyítása Néhány szó elöljáróban A kezelőhelyiség...37 A kezelés Áttekintés...38 A kezelés részletes menete...39 Gyakorlati tapasztalatok...53 Harmadik rész - Fénypálya-kezelés - önmagunk gyógyítása Saját testünk érzékelése...58 Az ujjhegyek Imádkozó kéztartás Az arc megérintése A tarkó oldása...68 Fénypálya-kezelés a kulcscsonton Fénypálya-kezelés a térden...71 A lábujjak Fénypálya-kezelés a mellcsonton...74 Öngyógyítás meditációval... 76

4 Negyedik rész - Az életerő törvényeiről bővebben Az öt elem az angyalok fényében Az elemek összjátéka a természetben és a testben Az öt elem összefüggései...83 Arkangyalok - az elemek szellemi rendjének védelmezői...84 Meditáció: érintkezés az arkangyalok oltalmazó erejével Michael - Gábriel - Rafael - Uriel - Nátániel A szervóra eleven ritmusa Ötödik rész - Spirituális kibontakozás és medialitás Lelkünk otthona...96 Medialitás - az új kor tudatállapota Önismeret - a spirituális kibontakozás alapja Segítők a szellemvilágból Empátia - a beleérzés művészete Kozmikus világosság öt rezgésszinten Kozmikus tudat és spirituális fejlődés Meditáció Hatodik rész - Meridiánok - a fénypályák áttekintése Az áramló fény és a zárlatos fény hatásai Tüdőmeridián Vastagbél-meridián Gyomormeridián Lépmeridián Szívmeridián Vékonybél-meridián Hólyagmeridián Vesemeridián Keringési/nemi meridián Hármas melegítő meridián Epehólyag-meridián Májmeridián Kormányzó meridián (du-maj) Befogadó meridián (ren-maj) Áttekintés: A fénypálya-kezelés menete 14 lépésben Áttekintés: Öngyógyító fényút-munka Áttekintés: Fénypályák Testi zavarok és a megfelelő meridiánok Köszönetnyilvánítás rodá\orr\ \ szerzőről...137

5 Előszó Az emberiség számos gonddal kénytelen szembenézni, amelyek talán még sosem öltöttek olyan fenyegető méreteket, mint napjainkban. Többé nem hagyhatók figyelmen kívül az olyan tényezők, mint a technika jelentette veszélyek, az éghajlati változások és az életünk alapját jelentő természet egyre riasztóbb mértékben történő károsítása. Az ember behatol a világűr sosem látott messzeségébe és az élet legparányibb építőelemeinek világába. A kutatási vágy óriási, ám sokszor csupán rövid távú anyagi érdekektől és egyéni becsvágytól vezérelt. Kérdéses, hogy tudományos eredményeink az emberiség, a természet és az élőlények millióinak javát szolgálják-e. Hiszen nem tesszük-e kockára egészségünket és természetes létalapunkat az elektroszmoggal, az égéstermékekkel, a stresszel és az idegességgel? Sosem lenne szabad elfelejtenünk, hogy mindenben, ami földünkön található, láthatatlan világosságként egy leírhatatlan értelem lakozik, amely ellen nem véthetünk büntetlenül. Olyan káros változások, amilyeneket manapság megfigyelhetünk, abban az esetben történnek, amikor a teremtő értelem természeti törvényeit nem veszik figyelembe. Ma, az átalakulás és áttörés idején, vigasztaló megfigyelni, mennyire felfokozódik az emberi érzékenység. A láthatatlan fényvilág fátyla lassan fellebben, így minden eddiginél gyakrabban érzékelünk olyan dolgokat, amelyek néhány évvel korábban még rejtve voltak. Mind többen érzik magukat összhangban az angyalok fényével és energiájával. Sokan kezdik saját tudatuk erejével újjáalakítani életüket, s kezdik érezni, hogy ez összefonódik a jelenlegi életkörülményekkel. Különösen saját testünket illetően alakul ki újfajta tudatosság, ami óriási lehetőséget jelent a test és a lélek egészségét és javát illetően! Engem a fátyol fellebbenése hozott össze a láthatatlan, minden teremtményt egyformán világossággal és erővel átitató fényvilággal. így vált lehetővé, hogy újfajta kezelési módot fejlesszek ki, a fényút-terápiát. Ennek célja a fény és az életenergia áramlásának elősegítése, illetve az energiavezetékek, a meridiánok zárlatainak feloldása. Alapja az ősi kínai meridiántan. A meridiánok energiavezetékek, amelyek mentén a esi életenergia kering a testben. Egyúttal azonban a magasabb fénysíkok kozmikus rendszerét is ezek közvetítik felénk. A meridiánok szolgálnak például a napjainkban a nyugati orvostudomány által is egyre inkább elismert és alkalmazott akupunktúra alapjául. A esi, vagyis az életenergia számomra világosságot jelent, amely nyitottá tesz bennünket az egyetemes krisztusfény magasabb rezgésére. Sokéves munkám és terapeutaként tett megfigyeléseim során mindegyre azt tapasztaltam, hogy ezekben az energiavezetékekben az áramlás már egy gyengéd kézérintéssel is élénkíthető. 7

6 Ilyenkor kezelés közben a harmadik szememmel látom, milyen csodálatosan fénylő szivárványszínek ragyognak fel az energiarendszer zárlatainak feloldása nyomán. Ez a tapasztalat tölt el azzal a bizonyossággal, hogy az isteni fény azért áramlik testünk vezetékeinek útjain, hogy testi és lelki egészségünket fenntartsa. Ez a kezelési mód az egészségügy kisebbfajta forradalmasítása, mivel egyszerű, hatékony és gyógyító hatású. A lélek világosságát egyesíti a testtel. A fény és az erő akadálytalan áramlása a tökéletes egészség alapja. Fényút-kezelést bárki végezhet. Ezt a technikát magunkon és másokon egyaránt alkalmazhatjuk. Ami ehhez szükségeltetik, az mindössze némi alapismeret, valamint a szerető odafigyelés és egy kis idő. Nagyszerű, természetes eszközként a kezeink szolgálnak. Könyvemmel azt szeretném bemutatni, miként javítható a testi és lelki közérzet az energiarendszer élénkítésével és a zárlatok feloldásával. A fény és az erő akadálytalan áramlása nemcsak testi egészségünk alapját képezi, hanem a lelket is szeretettel, örömmel és életerővel tölti el. Minden olvasómnak kívánom, hogy ezzel a jótékony kezelési móddal sok kellemes élményre tegyen szert! Trudi Thali Vitznau, 2002 tavaszán

7 Bevezetes Növekvő érzékenysége és tudatának tágulása egyre több embert ösztönöz arra, hogy valódi gyógyulást a finomanyagi energiák terén keresse. Az új, jövőbe mutató kezeié: módok által mind többen tapasztalnak a legkülönfélébb egészségi zavarok esetén hatékony gyógyulást. Ezeknek az újfajta terápiáknak a sikere azon alapszik, hogy testet és a lelket az áramló életerő egységes rendszerének tekintik, és ekként is kezelil A fényút-terápiát mint újabb kezelési módot annak ismeretéből fejlesztettem ki, hog a testet egy aura, azaz különböző fényfrekvenciákból álló erőtér veszi körül. Ez a fém a csakrák csigavonalban vezetik a testbe. Az energiaközpontokból a fény a meridié nokon vagy fénypályákon, fényutakon keresztül áramlik a test valamennyi sejtjébi Én jól tudom érzékelni az életerő áramlását, valamint azokat az akadályokat vág zárlatokat, amelyek az emberben a kiegyensúlyozott áramlást meggátolják. Észlelései met az ősi kínai orvostudomány által láttam igazoltnak. A fényút-terápia ily módo az élet teremtő elemi erőinek tekintett jin és jang ismeretének és a nálunk újjáéled fénytudatnak a szintézise. Alapját az ókori Kína Krisztus előtt több mint hatezer es2 tendőig visszanyúló kultúrájának nagyszerű felismerései képezik. Akkoriban az els császárok feltételezhetően papok vagy sámánok, és egyúttal istenemberek is voltai Az egész ó-kínai kultúrán vörös fonálként húzódik végig az Ég és a Föld egysége: a ember felismerte az Ég teremtő erőinek mélységes titkait és azok megfelelőit a Föl dön. A Krisztus előtti VI. évszázadban élt a bölcs Lao-ce, a taoizmus megalapítójí A két egymást kiegészítő őserő, a jin és a jang felismerése formálta a világnézetet a emberi testet illetően is. A Tao filozófiája a magasabb síkokra jellemző rezgési frek venciák tudatba építésének képességével foglalkozik. A mindent átfogó erőt, a Taó világosságként ábrázolták. A kiegyensúlyozott élet célja az ellentétek összhangb hozása volt. Még ma is lenyűgöző az ókori kínaiak hatalmas tudása a makro- és mikrokozmos teremtő erőinek törvényeit illetően. Ök felismerték, hogy az Ég és a Föld, a természe és az ember azonos rendezőelvek szerint felépülő, bámulatra méltó tükrei egy kimé ríthetetlen teremtő erőforrásnak. Mi csak mostanában fedezzük fel ismét ennek a ősrégi természetfilozófiának a mélységes valóságtartalmát, és merítünk újból belőle

8 Tüdőmeridián, egy ókori kínai ábrázolás alapján Ezekben a hajdanvolt korokban igencsak felfokozottnak kellett lennie az érzékenységnek, máskülönben hogyan ismerhették volna fel a jin és a jang energiaáramlásának rendszerét a testben? Ezek csak a lelki szemek számára láthatók, vagy érzékeny ösztönnel érezhetők meg. A korabeli felismerések kitűnő gyógyászati alapot jelentettek, és már a Han-dinasztia idején (Kr. e. 202-Kr. u. 220) születtek olyan kártyák, amelyek a meridiánok pontos futását ábrázolják. Az első terápiás kezelések során bambuszszálkákkal, később pedig tűkkel vagy gyógynövényekkel serkentették, és újra összehangolták a meridiánokban az energiaáramlást. A kínai orvostan legrégibb műve, A Sárga Császár Belgyógyászati könyve a Krisztus előtti II. évszázad folyamán keletkezett. Időközben az újabb sírleletek arra utalnak, hogy már négyezer, sőt hatezer esztendővel ezelőtt használtak olyan gyógyászati segédeszközöket, mint a kőből készült tűk vagy a bambuszszilánkok. Számos orvosi könyv készült a Ming-dinasztia korában (Kr. u ). Ma nálunk, nyugaton is egyre nagyobb elismerés övezi az ókori kínai orvostan alapjait, amely a köztudatban hagyományos kínai gyógyászat, avagy tradicionális kínai medicina, TCM néven terjedt el. Az én új kezelési módszerem ezzel szemben teljesen fájdalommentes és felold minden feszültséget. Szurkálás, hevítés, fájdalmas nyújtás és nyomkodás helyett a fénypályák serkentéséhez elegendő egy gyengéd kézérintés. A lényeg, hogy a tudat meg-

9 nyíljék a magasabb rezgési frekvenciák előtt. A szeretet a világmindenség legnagyobb hatalma, és a kezek kisugárzásának ereje fokozódik a fényút-terápia során jelen léve angyalok fénye által. A gyógyulás azáltal következik be, hogy engedjük megtörténni a mindent magába foglaló fény szolgálatában. A terápia célja az, hogy az áramló fén) útjának zárlatait feloldjuk, s így az a test összes sejtjét újból eltölthesse életerővel. Terápiám teljességre törekvő szemléletmódja nem kizárólag az egyes szervekre és testrészekre irányul. Sokkal inkább az egész test és a lélek elképzelhetetlenül intelligens fényerővel történő ellátásáról gondoskodik. A fényút-terápia élénkítően hat az áramle energiarendszerre, és a teljes energiaállapotot harmonizálja. Ez jó alapot teremt a tesl öngyógyító erői számára. Az energiarendszer ismeretének minden ember számára hozzáférhetőnek kellene lennie, ugyanis éppen ez a rendszer az, amely az összes szerv és a test sejtjeinek fénnyel és életerővel történő ellátására hivatott. A következőkben ezzel részletesebben is foglalkozom. Testünk energiarendszere egy magasabb értelem irányítása alatt áll. Azok az égi erők vezérlik, amelyek a világosság örök törvényét a test legkisebb sejtjében is foganatosítják. Kozmikus fényhullámok folynak keresztül a testen a fénypályák kiegyensúlyozott rendszerében. Minden élőlényt az áramló, hömpölygő, folytonos mozgásban lévő fény éltet. Testünk a láthatatlan fényhullámok révén marad egészséges, eleven és életerőtől áthatott, és a test minden szerve, minden sejtje a teremtő értelem magasabb törvényeihez igazodik. A láthatatlan fény szivárványszínű auraként veszi körül és táplálja a testet fény- és életerővel, biztosítva testileg és lelkileg a jó közérzetet. Ám ha a kozmikus fény nem tud szabadon áramlani, a lelken komorság, a testen pedig fáradtság és kimerültség lesz úrrá, ami az életerő hiányának jele. Többé nem érezzük magunkat összhangban önmagunkkal és a környezetünkkel. A fényút - terápia a testet újrahangolja, mint egy hangszert, amelynek hangjával harmonikusan kell illeszkednie a nagy kozmikus zenekarba. A fénypályák a hangszer húrjai. Az egész világegyetem olyan, mint egy pompás szimfónia, és ebbe a káprázatos zenekari muzsikában minden élőlény hallatja a saját hangját. Összhangban lenni a kozmikus muzsikával azt jelenti, hogy átjár minket a fény, az életerő, az öröm és a békesség. Ezt a mindent eltöltő világosságot nevezem kozmikus krisztusfénynek. Ez egyesíti magában az egész teremtést. Ez hordozza a kozmikus bölcsességet és intelligenciát. Vagyis szellemi világosság és életerő járja át energiarendszerünkben a földi testet, hogy megőrizze annak egészségét, valamint a lélek derűjét. Ily módon a fényút-terápia során megszűnnek vagy átalakulnak a lélek oly fájdalmas érzései is, mint a félelem, a szomorúság, a csalódás, a düh és az elutasítás. Test és lélek ebben az elemi fényáramlásban egymástól sohasem választható el. A test inkább a lélek érzelmi állapotának hangszere, és benső hogylétünket fejezi ki. Egészségi gondok akkor támadnak, ha az energiarendszerben zárlatok találhatók; eltömődések zavarják meg az életerő finom áramlását. Ezt nemcsak a test sínyli meg, 11

10 hanem a lélek is. Egy együttérző kézérintés nyomán ezek a zavarok megszűnhetnek, és az áramló energiarendszer zárlatai feloldódhatnak. Ez serkenti az öngyógyító erőket, és gyakran olyan tartós javulást eredményez a közérzetben, amelyet az érintett már-már kisebbfajta csodának érez. Az új kezelési móddal már sokakat meg tudtam szabadítani évek óta tartó és többnyire eredménytelenül kezelt panaszaiktól és fájdalmaiktól. Ez a könyv bemutatja, hogyan élénkítheti ön is saját és mások életenergiáinak áramlását a hatékony fénymunka segítségével, és érhet el ily módon teljes gyógyulást. A fénypályák megnyitása sosem volt még annyira fontos és nélkülözhetetlen, mint napjainkban. Egyfelől fokozódik az érzékenység, másfelől sokan kénytelenek kitenni magukat folyamatosan blokkoló elektromágneses tereknek, amelyek a számítógépek és a modern kommunikációs eszközök hatókörében keletkeznek. A levegőt és a légkört hullámok és erőterek szelik át, s ezek egyaránt károsítják az embert és a természetet. A légkörből és a legkülönfélébb készülékekből származó elektroszmog zárlatokat okoz az energiarendszerben, gátolja a fény áramlását, és ennek folytán rendkívüli mértékben csökkenti az életerőt. Ebben keresendő a lelki kiégés, az úgynevezett burnout-szindróma valódi oka. Sokan küzdenek emiatt egészségi panaszokkal és kimerültséggel, amelyet gyakran költséges, ám semmiféle szervi elváltozást igazolni nem tudó kivizsgálások követnek. A test energiaellátásnak ilyetén zavaraiból adódó kiterjedt bajok eredményesen kezelhetők fényút-terápiával. Ez a kezelési mód azonban nemcsak azok számára jelent valódi áldást, akik képernyő előtt kénytelenek végezni mindennapi munkájukat, hanem minden korosztálynak kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy közérzetét javítsa és energiarendszerét a zárlatoktól megszabadítsa. A fényút-terápia megnyílás a szellemi világosság forrása felé. Ezek a belső kapcsok láthatatlan kapuk a szellemi dimenziók világába. Jézus, az istenember, belső egységben élt az ősvilágossággal. A Biblia beszámol egy csodálatos gyógyításról, amelynél a nagy hatású effata szót mondta ki. Vagyis azt mondta: Nyílj meg! (Márk evangéliuma 7,34) És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az újjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeti annak nyelvét. És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala. Hadd foglaljam össze még egyszer: több éves gyógyítói tapasztalatom alapján kifejlesztettem egy rendszert, amellyel a legfontosabb energiavezetékeken keresztül az egész energiarendszer arra serkenthető, hogy benne az életenergia akadálytalanul áramoljon. Ez a fényút-terápia, amely együttérző, szeretettel és gyengéden, az angyalok 12

11 támogatásával végzett munkát jelent. A zárlatos területeket kézzel szabadítjuk meg; zavaró erőktől. Az ujjhegyekből és a kézcsakrákból serkentő fényenergia árad a foly tonos mozgásban lévő energiarendszerbe. Aktiválja a vezetékekben az áramlást, é: ezáltal az egész energiakeringést. A test megjavult életerő-ellátása mindenre kihat, < testi és lelki panaszoktól egyaránt megszabadít. Noha a fényút-kezelés kimondottar gyengéd terápia, hatékonysága emiatt nem szenved csorbát. Épp ellenkezőleg: gyógy hatása egyenesen bámulatra méltó. Egy példa a praxisomból Az alábbiakban egy ilyen lenyűgöző gyógyulás esetét mutatom be. Egyszer egy ifji hölgyet küldött hozzám egy orvos. A hölgy heves bántalmaktól szenvedett: allergiái és görcsök kínozták, többször összeomlott a keringése, és hirtelen bekékült a lába Egyetlen orvosi kezelés sem hozta meg a várt javulást. A hölgy elkeseredésében felke resett egy pszichiátriai klinikát. Ott CT-vizsgálatot végeztek rajta, de így sem találtál meg a baj okát. Egyetlen orvosság, sőt egyáltalán semmi sem segített e súlyos gon dokon-bajokon. Hat hónapja volt már munkaképtelen, és fogalma sem volt, hogyar tovább. 1. kezelés (2000. február 16.) A nyakban óriási zárlatot találok. Az ilyen zárlatok általában bizonyos érzelmekhe: kötődnek. Mivel nem érzékelek ijedelmet vagy félelmet, úgy vélem, egy eszmélet vesztéssel járó súlyos baleset lehet az ok. Rákérdezek. Azt feleli, hogy hét évvel ezelőt belső sérüléseket okozó súlyos autóbalesetet szenvedett, és elveszítette az eszméletét A napfonat- (solarplexus-) csakra teljesen üres, és hat csakrát újra kell integrálni n Kezelés során a nyaki zárlat feloldódik, és az egész energiakörforgás felpezsdül unt a szénsav a pohárban. A páciens erőteljes áramlást érzékel. L kezelés (2000. március 22.) -l natal nő igen fesztelennek tűnik, és sokkal jobban érzi magát. Oly sok eredményte kezelés után úgy érzi, ez az energiaterápia csakugyan segített rajta. Emésztése méj p-enge, ezért felfúvódásai vannak. Néhány feji zárlat még feloldásra vár. Még egysze: _adosan feloldjuk egész energiarendszerét. Áprilisra beszélünk meg újabb találkozót. Előtte azonban felhív, és elmondja annyira jól érzi magát, hogy nincs szüksége további kezelésre! Mindketten nagyor hálásak vagyunk ezért. Ez csupán egyetlen példa a sok közül. Ám hangsúlyozni szeretném: a fénypá lyákon végzett munka nem helyettesíti a szokásos, tudományos orvoslást! Azonbai hézagpótló az egészségi gondok valódi okainak felismerésében és megértésében A fényút-terápia helyreállítja a testi-lelki jó közérzet alapjait, és a tudományos orvostar i:

12

13

14 Jin és jang, avagy a polaritás törvénye Az Ég nincs elválasztva a Földtől, és a Föld nincs elválasztva az Égtől Mindkettő áthat téged. Az angyal üzenete Kína ősi világnézete olyan törvényeken alapult, amelyek a természet, a világegyetem és az emberi test felett egyaránt uralkodtak. Felfogása szerint az egész teremtés két, egymást kiegészítő elemi erőből, jinből és jangból áll. Az élet minden megjelenési formája e két ellentétes elv feszültségterében létezik. Ahol fény, ott árnyék is van. Jin a hegy árnyékos, jang a hegy napos oldala. A két elv egy egésszé egyesül, és igyekszik összhangba kerülni egymással. Ez a hármasság ugyanúgy jelen van a legkisebb elemi részecskében, mint a kozmosz tágasságában. JIN sűrítő, és lényege szerint sötét, hideg, nőies, befogadó JANG feloldó, és lényege szerint világos, meleg, férfias, kiáradó CSI vagy életerő az ellentétek vagy pólusok között áramló szubtilis elektromosság Többnyire megkülönböztetés által érzékelünk: például a hőmérsékletet valahol a forró és a hideg szélső értékei között, a napot a világosság és a sötétség között, a lélegzetet a ki- és a belégzés között, az érzelmeket a szeretet és a gyűlölet, a bátorság és a félelem stb. között. Férfiként vagy nőként megszületve ezeket az ellentéteket testesítjük meg, mégis egyesítjük magunkban mind a két oldalt.

15 Jin ) Jang 0 nőies férfias passzív aktív éjszaka Hold hideg tél árnyék Föld nappal Nap meleg nyár világosság A víz különféle halmazállapotaiban jól szemlélteti a jin és a jang összjátékát: szélsőséges jin-állapotban (hideg) jéggé fagy, szélsőséges jang-állapotban (meleg) felforr és gőzzé válik. Ahogyan az emberi test, úgy az egész Föld bolygó is a jin és a jang törvényének uralma alatt áll. Nappal süt a melengető, kiáradó Nap (jang), éjjel sötétség és hideg uralkodik, a Napot (jang) visszatükröző holdfénnyel (jin). Az évszakok is egyértelműen érzékeltetik ezt az elvet: tavasszal, a tavaszi napéjegyenlőség után a jang gyarapszik, melegebb lesz, a természet sarjadni kezd, és növekszik a Nap fénye alatt. Az őszi napéjegyenlőségtől egyre nagyobb teret nyer a jin, a tél pedig már egészen a jin hatása alatt áll: hideg és terméketlen. A Föld bolygó pólusain terméketlen, szélsőséges jin-állapot uralkodik, a forró sivatagokban ezzel szemben terméketlen, szélsőséges jang-viszonyokat találunk. Ebből jól látszik, hogy növekedés és gyarapodás csak akkor lehetséges, ha a két erő összhangban van egymással! Ez egyaránt érvényes a makrokozmoszra és a mikrokozmoszra, az emberi testre is. Az ősi kínai egészségmegőrzés abból állt, hogy az ember energiarendszerében ezt az összhangot helyreállítsák vagy megőrizzék, ugyanis az élet két, egymást kiegészítő őserejének diszharmóniája betegséget okoz. Az ókori Kínának köszönhetjük módfelett hasznos ismereteinket a meridiánokról, ezekről a finomanyagú energiarendszerekről, amelyek láthatatlan elektromos hálózatként szövik át a testet, hogy ellássák a létfontosságú életerővel. Az életerő vagy esi a legfinomabb gyengeáramként folyik át az egész testen, és minden sejtet ellát. A táplálékból, a lélegzetvételből és az örökletes tulajdonságokból is folyvást új életerőt merítünk. Mindemögött, tapasztalatom szerint, az isteni teremtő világosság csodálatos törvényei állnak. Az általam kifejlesztett fényút-terápia a kínai meridiántanon alapszik ugyan, de mint említettem, a kezeléshez nincs szükség tűre vagy egyéb segédeszközre: az áramlás, illetve a esi serkentéséhez vagy harmonizálásához elegendő a kézrátétel. Számomra a esi és a meridiánok elválaszthatatlanok a krisztusfény magas rezgésétől. És itt kapcsolódik egy új dimenzió a tradicionális kínai orvoslás szerinti hagyomá Ég 17

16 nyos meridiánkezeléshez: nevezetesen a gyógyító angyalok szellemi fényvilága. Ők a krisztusfény szolgálatában állnak, és a fénysugarakat ebben az energiarendszerben bocsátják át a testen. A gyógyítók ezekkel a segítőkészen mellettük álló magasztos fénylényekkel való kapcsolatukból merítenek fényerőt. Könyvem második részében bemutatok a terápia lefolytatásához egy ráhangoló meditációt, amely megnyitja a tudatot a szellemi fényvilág előtt. Sosem fogom elfelejteni azt a látomást, amely néhány évvel ezelőtt egy új fénydimenziót mutatott meg nekem. A harmadik szememmel egy fehér fényből szőtt, az egész világmindenségen átívelő geometrikus hálózatot láttam. A háló metszéspontjait háromszögű vonalak alkották. E mindent átszövő háló közepén aranyfényű kereszt ragyogott. Akkor nagyon megragadott ez a látomás, de nem is sejtettem, hogy az emberiség számára is új dimenziót nyitott. Most egyre inkább érzem, hogy tudatunkkal szabad ebből a világosságból merítenünk. Különösen energiarendszerünk meridiánjai irányulnak erre a fényrendszerre. Ezért nevezem ezt az új gyógymódot fényút-terápiának vagy fényút-kezelésnek. A valódi gyógyítás számomra végső soron azt jelenti, hogy a testet és a lelket újrahangoljuk, mégpedig a krisztusfény kozmikus rendjére. A fény és az anyag között rendezőerők vagy angyali lények működnek közre közvetítőként. A fényút-terápia ezenfelül nagyon kellemes kezelés. Jótékony hatású, megszünteti a feszültségeket, és a kezek szerető, gyengéd ráhelyezése a test meridiánáramlataira gyógyítóan hat a testi és lelki bajokra. Minden gyógymódnak, az orvostudomány gyógymódjainak is az energiarendszer diszharmóniájaként kellene tekintenie bármely betegség valódi okát. A fénypálya-kezelésre mint kiegészítő gyógymódra kétségkívül sürgető szüksége van egészségügyünknek. Szelíd forradalomként az árrobbanást is kedvező irányban befolyásolná. A létezők hátán ajin, keblén ajang; a lélekerő adja összhangjukat. Lao-ce (Kulcsár F. Imre fordítása)

17 Alapvető tudnivalók a fénytestről Őrizd és tekintsd testedet fénnyel elárasztott, csodálatos szentélyként! Az angyal üzenete Finom- és durvaanyagú test Fizikai érzékszerveinkkel a valóságnak csak egy szűk darabkáját érzékeljük. Ezt az anyagi rezgésszintet nevezzük durvaanyagú világnak. A fizikai test természete szerint durvaanyagú. E látható szint mögött azonban működik egy láthatatlan fényvilág, amely az isteni fényforrásból tör elő, és csodálatos módon együttműködik a durvaanyagú szinttel. Bingeni Szent Hildegárd leír egy látomást az örvendező angyali karokról - ő a különböző fényvilágok kilenc szintjét látta, s e szintek mindegyikének más-más feladata volt. Tudatunkkal titokzatos módon állandó kölcsönhatásban vagyunk a szellemi világokból ható erőkkel, akár tudunk erről, akár nem. Finomanyagú testünket folyamatosan átjárja ez a csodaszép angyalfény. Ekképpen mozgunk egy tündöklő, láthatatlan fénytest, az auránk közepén, amely oltalmazó fényköntösként vesz körül minket, és áthatja a testet. Ez az áramló fény az életerőnk. A testi szem elől a fénytest rejtve van. Radiesztéziával, azaz ingával azonban mérhető, illetve tisztánlátással, azaz a harmadik szemen keresztül látható. Több méter átmérőjű, finom szivárványszínű fényteret képez a fizikai test körül. Valójában tehát sokkal nagyobbak vagyunk, mint hinnénk! Gyakran előfordul, hogy észrevesszük egy ember rezgését, még mielőtt meglátnánk az illetőt, amikor az auránkba lép. Erőtereink ilyenkor egybefolynak. Az erőtér persze nem zárt rendszer, hiszen minden teremtményt összeköt egymással a mindent átfogó krisztusfény. Tudatunkkal megnyílhatunk e mindent átható dimenzió számára, ha sikerül magunkban nyugalmat lelnünk, és elmerülnünk a téren és időn túli egységben. Mindennapos meditálással kibontakoztathatjuk magunkban ezeket a képességeket. A könyv utolsó részében utalok rá, hogyan fejleszthetők ki azok a mediális képességek, amelyek mindnyájunkban ott szunnyadnak, és kibontakozásra várnak. Mintha 19

18 egy mérhetetlen sugártestbe volnánk ágyazva, végtelen szeretet és bölcsesség kormá nyoz körülöttünk és bennünk mindent, hogy kibontakozzék a szeretet fényében. Ember és kozmosz

19

20 A gyakorlati útmutatóból ki fog derülni, hogy a fényút-munkához a csakrák kozmikus fényáramlathoz csatlakoztatása is hozzátartozik. Néha rossz irányban forognak, aminek következtében olyanok, mint az éjszakára becsukódó virág. Ez jelentősen gyengíti az életerőt. A fényút-munka megnyitja, egyensúlyba hozza és a negatív érzelmek zavaró hatásától megszabadítja a csakrákat. A két energiaáramlat, az ida és a pingala, amely a gerincoszlopon felfelé kígyózik a csakrák körül, a legalapvetőbb jin-jang ritmusra mozog. Az ida a jin-princípiummal és a test bal oldalával, a pingala a jang-princípiummal és a test jobb oldalával hozható összefüggésbe. Az ida aktivált energiája lehetővé teszi a tudat számára, hogy megnyíljon befelé, a szellemi dimenziók felé, a pingala energiái pedig kifelé, a testi cselekvés felé nyitnak. A középső csatorna, a susumna a gerincoszlop mentén helyezkedik el. Áramlás közben az isteni világosság dimenziói felé nyit kaput. Ezt az elérendő harmóniát ábrázolták hajdan Mercurius kígyós botja, a caduceus formájában, amely még ma is az orvosi hivatás szimbóluma. A csakrák rezgésük finom fokozódásával tükrözik az ember spirituális fejlődését. A rezgést a spirituális értékekre és célokra irányuló életszemlélettel és életmóddal, valamint kedélyállapotunk pozitív gondolkodás és érzés által történő felderítésével fokozhatjuk. A meditálás, különösen a csakrameditációként elmondott Miatyánk nagymértékben finomítja és erősíti testünkben a fényáramlást. Spirituális fejlődésünk legfőbb elve mindig a szeretet.

21 Fényutak - energiavezetékek - meridiánok A 7 főcsakrán kívül 12 fénypályát vagy meridiánt ismerünk, amelyek útját, mint említettem, a kínai orvostan már az ókorban feljegyezte. Ezek gondoskodnak áramlásban lévő rendszerként a esi elosztásáról a fejtől a lábig, a lábtól a mellkasig és tovább, a karoktól az ujjakig és az ujjaktól a fejig keringetve az életenergiát. A csakrák vonják a testbe a kozmikus fényt, majd az energiavezetékek osztják el egy finom,elektromos hálózatban a fény- vagy életenergiát a test minden sejtje és összes szerve között. A jinés a jang-energia ellentétes polaritású áramlatként járja át az egész testet, és az áradó fényből áramló rendszert alkot. A test jobb és bal oldalát párhuzamosan egyidejűleg 6 jin- és 6 jang-vezeték szeli át. Lábtól mellkasig és a karokon keresztül az ujjhegyekig nőies jin-, az ujjhegyektől a fejig és fejtől lábig pedig/ér/iűs jang-energia áramlik. Ezt a 12 fénypályát két főáramlat vezérli, a Függelék ábráján feltüntetett helyről. Az eleven áramlást semmilyen zárlat nem zavarhatja meg! A jin- és jang-erők áramlásának harmonikus viszonyban kellene lennie egymással. Csakhogy a vezetékekben sajnos gyakran keletkezik zárlat, ami nyomban a közérzet romlását okozza, és testi-lelki fájdalmakhoz, betegségekhez vezethet. Az egészségi gondok valódi okai éppen ezek a zárlatok! Ha a fénypályák zárlatosak, eltömődtek, ugyanaz történik, mint abban az öntözőrendszerben, amelyben valahol megakad a víz, azután csak gyűlik-gyűlik, míg végül kiárad. A dugulás túloldalán azonban ugyanolyan mértékben megfogyatkozik, mint amennyire a másik oldalon felgyülemlett. Ez történhet a testben is, ha a vezetékek zárlatosak. Bizonyos testtájak túl sok, míg mások túl kevés energiát kapnak. Az ilyen diszharmóniára a test és a lélek egyaránt kellemetlen közérzettel vagy fájdalommal reagál.

22 Meridiánok - áramló fénypályák (csak a test egyik oldalán bemutatva) jin-energia jang-energia jang-energia jin-energia I l i i mellkastól ujjakig ujjaktól fejig fejtől lábfejig lábfejtől mellkasig áramló áramló áramló áramló t t t I

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Harmónia és egészségmegőrzés

Harmónia és egészségmegőrzés Harmónia és egészségmegőrzés a szervezet saját jelével, a null-ponti energia, a mágneses hatás, a kristályrezgések, az EM-kerámiapor, a skalárfizika erejével, a legmodernebb technológiákkal egyszerűen,

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

63 5 84 36 Elősz ű ű ű ELSŐ FEJEZET ᔗ匷 y má ve á e e g e e ᔗ匷 e e g k e e e g k, A MERIDIÁNOK ű e e g k b 365 ÉRINTÉS ÉS BIZALOM v gyá ű A SIACU SZINTJEI ű gygyí m á, A SIACU HASZNAI MILYEN ÁLLAPOTOKON

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Vandart (Rex Clinic Hotel)

Vandart (Rex Clinic Hotel) Vandart (Rex Clinic Hotel) Masszázsok és Wellness Testkezelések (Uraknak) Kurland Bali Paradise Wellness Rituálé mályva virágokkal: Ez a wellness kezelés bámulatosan varázsolja át a petyhüdt, fakó bőrt,

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.)

CieAura. Tiszta energia. (Pure Energy) (A termék dobozán szereplő szöveg fordítása.) Tiszta energia (Pure Energy) Tartós energia, egyensúly és mentális éberség egész nap. Egy kevés javulás Természetesen. energiákat a hologram chipekre. A CieAura energiái a test különböző akkupunktúrás

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2.

TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE KARÁCSONYI TANFOLYAM. ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. TARTALOMJEGYZÉK A KIADÓ MEGJEGYZÉSE 13 KARÁCSONYI TANFOLYAM ELSŐ ELŐADÁS, Dornach, 1924. január 2. A körvonalazottan elképzelt emberkép illúziója. A fizikailag körvonalazott ember. A folyadékember, amelybe

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5.

Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5. Imre Vallyon előadása az Új Földről Budapest, 2009. szeptember 5. (Jegyzet) 1. A Vízöntő Korszak 1875. óta a Vízöntő korszakát éljük, melynek elsődleges jellemzője az intellektualitás uralma, a gondolatközpontúság.

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11.

II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. II. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2014. április 10 11. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára) A wellness felölel minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, amelyek az életminőség,

Részletesebben

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17.

III. ORVOSI WELLNESS ÚJ LEHETŐSÉGEK. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. 2015. április 16 17. Hotel Benczúr - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. É+L Kongresszus- és Kiállításszervező KFT. III. ORVOSI WELLNESS KONFERENCIA 2015. április 16 17. ÚJ LEHETŐSÉGEK (mind a páciensek, mind pedig az orvosok számára)

Részletesebben

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23.

Szívünk egészsége. Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Szívünk egészsége Olessák Ágnes anyaga 2010.03.23. Egészséges szív és érrendszer Táplálékod legyen orvosságod, és ne gyógyszered a táplálékod Hippokratesz A szív működése Jobb kamra, pitvarkisvérkör CO2

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal

Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Tartásjavító program, törzsizom erősítő gyakorlatokkal Ez a fejezet elsősorban azoknak szól, akiknek bár vannak gerinc (nyaki, háti, deréktáji) problémáik, panaszaik, azonban diagnosztizált deformitásuk

Részletesebben

Az egészség, a jó közérzet és a szépség csak akkor érhető el, ha az ember a természettel és önmagával összhangban van.

Az egészség, a jó közérzet és a szépség csak akkor érhető el, ha az ember a természettel és önmagával összhangban van. Az egészség, a jó közérzet és a szépség csak akkor érhető el, ha az ember a természettel és önmagával összhangban van. Hagyományos gyógymasszázs a jó közérzetért Üdvözöljük azon a helyen, ahol a természet

Részletesebben

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia...

Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ünnepi készülődés A Feng Shuiban rejlő harmónia... Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem találsz rá. (Charlotte Carpenter) Az erő, az energia ott van körülöttünk, mindenben

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA

KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA Dr. Sandra Sándor KORUNK ÚJ KEZELÉSI MÓDJA A MAGNETOACUPUNKTURA Sikereink a MagneVit Reflex T100 (CD-9) duplamágneses készülékkel Magnepharma Kft. ... az elektromosság révén az anyagi világ egyetlen nagy

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk.

A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. A DE KK Belgyógyászati Klinika Intenzív Osztályán és Terápiás Aferezis Részlegén évi közel 400 db plazmaferezis kezelést végzünk. Az eseteink túlnyomó részét neuro-, immunológiai eredetű kórképek adják.

Részletesebben

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com)

Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Káros Elektromos Sugárzás Értékek Otthonunkban (http://quantumrider.wordpress.com) Wednesday, April 27, 2011 Néhány egyszerű példa azzal kapcsolatosan, hogy egy átlagos lakásban milyen elektromos sugárzás

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata.

A HKO magyarázata és helye a komplementer medicina területén, hazai szabályozás, engedélyezés, továbbképzés joggyakorlata. Hagyományos Kínai Orvoslás és Kapcsolt technikái képzés 1.nap Bevezetés, tanfolyami ismertetés, beosztások. Tudományos eredmények a HKO mai állásáról, nemzetközi tanulmányok, értékelése, A HKO története,

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

Sarkantyú kezelése gyógytornával

Sarkantyú kezelése gyógytornával Sarkantyú kezelése gyógytornával A sarkantyú tulajdonképpen egy meszes kinövés a sarokcsont talpi felszínén, vagy az Achilles ín sarkon tapadó részén. Gyógytornászként sokszor találkozom ezzel a problémával,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK

FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK FÜLAKUPUNKTÚRÁS ALAPISMERETEK A TESTTÁJAK, SZERVEK KIVETÜLÉSE A FÜLKAGYLÓN Testünk egyik mikroakupunktúrás rendszere a fül, megtalálható rajta valamennyi szervünk kivetülési pontja, melynek ingerlésével

Részletesebben

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND

GÖNCÖL SZELLEMTUDOMÁNYI SZABADEGYETEM 2012/ TAVASZ - ÓRAREND 02.06. 02.07. 02.08. 02.09. 02.11. -II.-III. A hermetikus asztrológia 2. Az energiák funkciójuk szerinti elhelyezkedése - légzőgyakorlatok A test csatornái - légzőgyakorlatok - a 7 világhoz tartozó 02.13.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás betegszállítóknak www.szegedizoltan.hu Állapot felmérés Biztonság!!! Rángatózik igen fejvédelme nem Van-e erős külső vérzés csillapítani (a vérzés súlyossága? Esetleges rejtett

Részletesebben

Korszerű vérvételi eszközök - gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb módszer

Korszerű vérvételi eszközök - gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb módszer Korszerű vérvételi eszközök - gyorsabb, könnyebb és biztonságosabb módszer Gyors Könnyű Biztonságos Accu-Chek ujjbegyszúró rendszerek elleni harcban Partner a cukorbetegség 10 éve Magyarországon Accu-Chek

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán. Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

KOMMUNIKÁCIÓ. Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet KOMMUNIKÁCIÓ Dr. Vincze Zoltán Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet MOTTÓ: A gondolkodó ember aki nem tudja kifejezni a gondolatait ugyanazon a szinten van, mint az

Részletesebben

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt:

Változások: A félelem, szorongás a terhesség alatt: Várandósok Várandósok Évekig azt tartották, hogy a terhes nőnek kilenc hónapot ágyban kell töltenie. Az orvosok attól féltek, hogy az aerobik, vagy a kocogás árthat a magzatnak, így még a legaktívabb sportolóknak

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Depresszió Soha többé!

Depresszió Soha többé! Depresszió Soha többé! Rolf Merkle Depresszió Soha többé! Önsegítõ program a negatív érzelmek leküzdésére Duna International Fordította: Barna Erika Szerkesztette: Bartha Elektra Az eredeti elsõ kiadás

Részletesebben

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS PAINFREE Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS BEVEZETÉS Gratulálunk új Painfree készülékéhez! A Painfree egy igazán lenyűgöző és hasznos készülék. A Painfree igazoltan segít

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak

Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Az Arteriográfról mindenkinek, nem csak orvosoknak Kíváncsi, mit takar az "artériás stiffness" kifejezés? Tudni szeretné, miért érdemes mérni az artériáinak életkorát? Foglalkoztatja az egészsége, és többet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes!

A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes! A Cardo űrtechnológiát hoz az otthonunkba! 9x-es Superbrandsgyőztes! Cardo ispace matrac alvás egy más világ stílusában Képzelje el a tökéletes alvást, ami egész éjszakán át tartó könnyed, a lebegéshez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok

Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok Tartásjavító gyógytestnevelés gyakorlatok A gyakorlatokat a talajon egy tornamatracon végezzük! 1. Medence mobilizálás Kiinduló helyzet: Hanyatt fekvés, térdhajlítás, terpesz talptámasz. Tarkóra tartás.

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Vegyen részt életmódváltó programunkban!

Vegyen részt életmódváltó programunkban! Vegyen részt életmódváltó programunkban! Európai Szociális Alap Életmód váltás Ha életmódot kívánunk váltani, első lépésben meg kell tanulnunk az egészséges életmód alapjait: hogyan kell változtatni mindennapi

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

A 4 FEJES EMOTION RF4

A 4 FEJES EMOTION RF4 EURÓPÁBAN ELSÔKÉNT MAGYARORSZÁGON A RÁDIÓFREKVENCIÁS CSÚCSKÉSZÜLÉK A 4 FEJES TÖBB PÓLUS, KOMBINÁLT ERÔTÉR, FOKOZOTT HATÉKONYSÁG 1 Innováció A multipoláris rádiófrekvenciás technológia a legújabb tudományos

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék...

Tartalomjegyzék. Az Ultralieve Pro készülék...2. Az ultrahang előnyös hatásai...2. Milyen problémák kezelésére használható a készülék... Tartalomjegyzék Az Ultralieve Pro készülék...2 Az ultrahang előnyös hatásai...2 Milyen problémák kezelésére használható a készülék...2 A készüléket tilos használni...3 Az Ultralieve Pro részei...4 Az ultrahang

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben