T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T ártalom. Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból... 13"

Átírás

1

2

3 T ártalom Előszó... 7 Bevezetés...9 Egy példa a praxisomból Első rész - A fényút-terápia alapjai )in és jang, avagy a polaritás törvénye apvető tudnivalók a fénytestről...19 Finom- és durvaanyagú test Csakrák vagy fény örvények Fényutak - energiavezetékek - meridiánok...23 A meridiánok zárlatainak keletkezési okai...27 Áramló fény - zárlatos fény...30 Zárlat a meridiánokban, betegségek...31 Második rész - Fénypálya-kezelés - embertársaink gyógyítása Néhány szó elöljáróban A kezelőhelyiség...37 A kezelés Áttekintés...38 A kezelés részletes menete...39 Gyakorlati tapasztalatok...53 Harmadik rész - Fénypálya-kezelés - önmagunk gyógyítása Saját testünk érzékelése...58 Az ujjhegyek Imádkozó kéztartás Az arc megérintése A tarkó oldása...68 Fénypálya-kezelés a kulcscsonton Fénypálya-kezelés a térden...71 A lábujjak Fénypálya-kezelés a mellcsonton...74 Öngyógyítás meditációval... 76

4 Negyedik rész - Az életerő törvényeiről bővebben Az öt elem az angyalok fényében Az elemek összjátéka a természetben és a testben Az öt elem összefüggései...83 Arkangyalok - az elemek szellemi rendjének védelmezői...84 Meditáció: érintkezés az arkangyalok oltalmazó erejével Michael - Gábriel - Rafael - Uriel - Nátániel A szervóra eleven ritmusa Ötödik rész - Spirituális kibontakozás és medialitás Lelkünk otthona...96 Medialitás - az új kor tudatállapota Önismeret - a spirituális kibontakozás alapja Segítők a szellemvilágból Empátia - a beleérzés művészete Kozmikus világosság öt rezgésszinten Kozmikus tudat és spirituális fejlődés Meditáció Hatodik rész - Meridiánok - a fénypályák áttekintése Az áramló fény és a zárlatos fény hatásai Tüdőmeridián Vastagbél-meridián Gyomormeridián Lépmeridián Szívmeridián Vékonybél-meridián Hólyagmeridián Vesemeridián Keringési/nemi meridián Hármas melegítő meridián Epehólyag-meridián Májmeridián Kormányzó meridián (du-maj) Befogadó meridián (ren-maj) Áttekintés: A fénypálya-kezelés menete 14 lépésben Áttekintés: Öngyógyító fényút-munka Áttekintés: Fénypályák Testi zavarok és a megfelelő meridiánok Köszönetnyilvánítás rodá\orr\ \ szerzőről...137

5 Előszó Az emberiség számos gonddal kénytelen szembenézni, amelyek talán még sosem öltöttek olyan fenyegető méreteket, mint napjainkban. Többé nem hagyhatók figyelmen kívül az olyan tényezők, mint a technika jelentette veszélyek, az éghajlati változások és az életünk alapját jelentő természet egyre riasztóbb mértékben történő károsítása. Az ember behatol a világűr sosem látott messzeségébe és az élet legparányibb építőelemeinek világába. A kutatási vágy óriási, ám sokszor csupán rövid távú anyagi érdekektől és egyéni becsvágytól vezérelt. Kérdéses, hogy tudományos eredményeink az emberiség, a természet és az élőlények millióinak javát szolgálják-e. Hiszen nem tesszük-e kockára egészségünket és természetes létalapunkat az elektroszmoggal, az égéstermékekkel, a stresszel és az idegességgel? Sosem lenne szabad elfelejtenünk, hogy mindenben, ami földünkön található, láthatatlan világosságként egy leírhatatlan értelem lakozik, amely ellen nem véthetünk büntetlenül. Olyan káros változások, amilyeneket manapság megfigyelhetünk, abban az esetben történnek, amikor a teremtő értelem természeti törvényeit nem veszik figyelembe. Ma, az átalakulás és áttörés idején, vigasztaló megfigyelni, mennyire felfokozódik az emberi érzékenység. A láthatatlan fényvilág fátyla lassan fellebben, így minden eddiginél gyakrabban érzékelünk olyan dolgokat, amelyek néhány évvel korábban még rejtve voltak. Mind többen érzik magukat összhangban az angyalok fényével és energiájával. Sokan kezdik saját tudatuk erejével újjáalakítani életüket, s kezdik érezni, hogy ez összefonódik a jelenlegi életkörülményekkel. Különösen saját testünket illetően alakul ki újfajta tudatosság, ami óriási lehetőséget jelent a test és a lélek egészségét és javát illetően! Engem a fátyol fellebbenése hozott össze a láthatatlan, minden teremtményt egyformán világossággal és erővel átitató fényvilággal. így vált lehetővé, hogy újfajta kezelési módot fejlesszek ki, a fényút-terápiát. Ennek célja a fény és az életenergia áramlásának elősegítése, illetve az energiavezetékek, a meridiánok zárlatainak feloldása. Alapja az ősi kínai meridiántan. A meridiánok energiavezetékek, amelyek mentén a esi életenergia kering a testben. Egyúttal azonban a magasabb fénysíkok kozmikus rendszerét is ezek közvetítik felénk. A meridiánok szolgálnak például a napjainkban a nyugati orvostudomány által is egyre inkább elismert és alkalmazott akupunktúra alapjául. A esi, vagyis az életenergia számomra világosságot jelent, amely nyitottá tesz bennünket az egyetemes krisztusfény magasabb rezgésére. Sokéves munkám és terapeutaként tett megfigyeléseim során mindegyre azt tapasztaltam, hogy ezekben az energiavezetékekben az áramlás már egy gyengéd kézérintéssel is élénkíthető. 7

6 Ilyenkor kezelés közben a harmadik szememmel látom, milyen csodálatosan fénylő szivárványszínek ragyognak fel az energiarendszer zárlatainak feloldása nyomán. Ez a tapasztalat tölt el azzal a bizonyossággal, hogy az isteni fény azért áramlik testünk vezetékeinek útjain, hogy testi és lelki egészségünket fenntartsa. Ez a kezelési mód az egészségügy kisebbfajta forradalmasítása, mivel egyszerű, hatékony és gyógyító hatású. A lélek világosságát egyesíti a testtel. A fény és az erő akadálytalan áramlása a tökéletes egészség alapja. Fényút-kezelést bárki végezhet. Ezt a technikát magunkon és másokon egyaránt alkalmazhatjuk. Ami ehhez szükségeltetik, az mindössze némi alapismeret, valamint a szerető odafigyelés és egy kis idő. Nagyszerű, természetes eszközként a kezeink szolgálnak. Könyvemmel azt szeretném bemutatni, miként javítható a testi és lelki közérzet az energiarendszer élénkítésével és a zárlatok feloldásával. A fény és az erő akadálytalan áramlása nemcsak testi egészségünk alapját képezi, hanem a lelket is szeretettel, örömmel és életerővel tölti el. Minden olvasómnak kívánom, hogy ezzel a jótékony kezelési móddal sok kellemes élményre tegyen szert! Trudi Thali Vitznau, 2002 tavaszán

7 Bevezetes Növekvő érzékenysége és tudatának tágulása egyre több embert ösztönöz arra, hogy valódi gyógyulást a finomanyagi energiák terén keresse. Az új, jövőbe mutató kezeié: módok által mind többen tapasztalnak a legkülönfélébb egészségi zavarok esetén hatékony gyógyulást. Ezeknek az újfajta terápiáknak a sikere azon alapszik, hogy testet és a lelket az áramló életerő egységes rendszerének tekintik, és ekként is kezelil A fényút-terápiát mint újabb kezelési módot annak ismeretéből fejlesztettem ki, hog a testet egy aura, azaz különböző fényfrekvenciákból álló erőtér veszi körül. Ez a fém a csakrák csigavonalban vezetik a testbe. Az energiaközpontokból a fény a meridié nokon vagy fénypályákon, fényutakon keresztül áramlik a test valamennyi sejtjébi Én jól tudom érzékelni az életerő áramlását, valamint azokat az akadályokat vág zárlatokat, amelyek az emberben a kiegyensúlyozott áramlást meggátolják. Észlelései met az ősi kínai orvostudomány által láttam igazoltnak. A fényút-terápia ily módo az élet teremtő elemi erőinek tekintett jin és jang ismeretének és a nálunk újjáéled fénytudatnak a szintézise. Alapját az ókori Kína Krisztus előtt több mint hatezer es2 tendőig visszanyúló kultúrájának nagyszerű felismerései képezik. Akkoriban az els császárok feltételezhetően papok vagy sámánok, és egyúttal istenemberek is voltai Az egész ó-kínai kultúrán vörös fonálként húzódik végig az Ég és a Föld egysége: a ember felismerte az Ég teremtő erőinek mélységes titkait és azok megfelelőit a Föl dön. A Krisztus előtti VI. évszázadban élt a bölcs Lao-ce, a taoizmus megalapítójí A két egymást kiegészítő őserő, a jin és a jang felismerése formálta a világnézetet a emberi testet illetően is. A Tao filozófiája a magasabb síkokra jellemző rezgési frek venciák tudatba építésének képességével foglalkozik. A mindent átfogó erőt, a Taó világosságként ábrázolták. A kiegyensúlyozott élet célja az ellentétek összhangb hozása volt. Még ma is lenyűgöző az ókori kínaiak hatalmas tudása a makro- és mikrokozmos teremtő erőinek törvényeit illetően. Ök felismerték, hogy az Ég és a Föld, a természe és az ember azonos rendezőelvek szerint felépülő, bámulatra méltó tükrei egy kimé ríthetetlen teremtő erőforrásnak. Mi csak mostanában fedezzük fel ismét ennek a ősrégi természetfilozófiának a mélységes valóságtartalmát, és merítünk újból belőle

8 Tüdőmeridián, egy ókori kínai ábrázolás alapján Ezekben a hajdanvolt korokban igencsak felfokozottnak kellett lennie az érzékenységnek, máskülönben hogyan ismerhették volna fel a jin és a jang energiaáramlásának rendszerét a testben? Ezek csak a lelki szemek számára láthatók, vagy érzékeny ösztönnel érezhetők meg. A korabeli felismerések kitűnő gyógyászati alapot jelentettek, és már a Han-dinasztia idején (Kr. e. 202-Kr. u. 220) születtek olyan kártyák, amelyek a meridiánok pontos futását ábrázolják. Az első terápiás kezelések során bambuszszálkákkal, később pedig tűkkel vagy gyógynövényekkel serkentették, és újra összehangolták a meridiánokban az energiaáramlást. A kínai orvostan legrégibb műve, A Sárga Császár Belgyógyászati könyve a Krisztus előtti II. évszázad folyamán keletkezett. Időközben az újabb sírleletek arra utalnak, hogy már négyezer, sőt hatezer esztendővel ezelőtt használtak olyan gyógyászati segédeszközöket, mint a kőből készült tűk vagy a bambuszszilánkok. Számos orvosi könyv készült a Ming-dinasztia korában (Kr. u ). Ma nálunk, nyugaton is egyre nagyobb elismerés övezi az ókori kínai orvostan alapjait, amely a köztudatban hagyományos kínai gyógyászat, avagy tradicionális kínai medicina, TCM néven terjedt el. Az én új kezelési módszerem ezzel szemben teljesen fájdalommentes és felold minden feszültséget. Szurkálás, hevítés, fájdalmas nyújtás és nyomkodás helyett a fénypályák serkentéséhez elegendő egy gyengéd kézérintés. A lényeg, hogy a tudat meg-

9 nyíljék a magasabb rezgési frekvenciák előtt. A szeretet a világmindenség legnagyobb hatalma, és a kezek kisugárzásának ereje fokozódik a fényút-terápia során jelen léve angyalok fénye által. A gyógyulás azáltal következik be, hogy engedjük megtörténni a mindent magába foglaló fény szolgálatában. A terápia célja az, hogy az áramló fén) útjának zárlatait feloldjuk, s így az a test összes sejtjét újból eltölthesse életerővel. Terápiám teljességre törekvő szemléletmódja nem kizárólag az egyes szervekre és testrészekre irányul. Sokkal inkább az egész test és a lélek elképzelhetetlenül intelligens fényerővel történő ellátásáról gondoskodik. A fényút-terápia élénkítően hat az áramle energiarendszerre, és a teljes energiaállapotot harmonizálja. Ez jó alapot teremt a tesl öngyógyító erői számára. Az energiarendszer ismeretének minden ember számára hozzáférhetőnek kellene lennie, ugyanis éppen ez a rendszer az, amely az összes szerv és a test sejtjeinek fénnyel és életerővel történő ellátására hivatott. A következőkben ezzel részletesebben is foglalkozom. Testünk energiarendszere egy magasabb értelem irányítása alatt áll. Azok az égi erők vezérlik, amelyek a világosság örök törvényét a test legkisebb sejtjében is foganatosítják. Kozmikus fényhullámok folynak keresztül a testen a fénypályák kiegyensúlyozott rendszerében. Minden élőlényt az áramló, hömpölygő, folytonos mozgásban lévő fény éltet. Testünk a láthatatlan fényhullámok révén marad egészséges, eleven és életerőtől áthatott, és a test minden szerve, minden sejtje a teremtő értelem magasabb törvényeihez igazodik. A láthatatlan fény szivárványszínű auraként veszi körül és táplálja a testet fény- és életerővel, biztosítva testileg és lelkileg a jó közérzetet. Ám ha a kozmikus fény nem tud szabadon áramlani, a lelken komorság, a testen pedig fáradtság és kimerültség lesz úrrá, ami az életerő hiányának jele. Többé nem érezzük magunkat összhangban önmagunkkal és a környezetünkkel. A fényút - terápia a testet újrahangolja, mint egy hangszert, amelynek hangjával harmonikusan kell illeszkednie a nagy kozmikus zenekarba. A fénypályák a hangszer húrjai. Az egész világegyetem olyan, mint egy pompás szimfónia, és ebbe a káprázatos zenekari muzsikában minden élőlény hallatja a saját hangját. Összhangban lenni a kozmikus muzsikával azt jelenti, hogy átjár minket a fény, az életerő, az öröm és a békesség. Ezt a mindent eltöltő világosságot nevezem kozmikus krisztusfénynek. Ez egyesíti magában az egész teremtést. Ez hordozza a kozmikus bölcsességet és intelligenciát. Vagyis szellemi világosság és életerő járja át energiarendszerünkben a földi testet, hogy megőrizze annak egészségét, valamint a lélek derűjét. Ily módon a fényút-terápia során megszűnnek vagy átalakulnak a lélek oly fájdalmas érzései is, mint a félelem, a szomorúság, a csalódás, a düh és az elutasítás. Test és lélek ebben az elemi fényáramlásban egymástól sohasem választható el. A test inkább a lélek érzelmi állapotának hangszere, és benső hogylétünket fejezi ki. Egészségi gondok akkor támadnak, ha az energiarendszerben zárlatok találhatók; eltömődések zavarják meg az életerő finom áramlását. Ezt nemcsak a test sínyli meg, 11

10 hanem a lélek is. Egy együttérző kézérintés nyomán ezek a zavarok megszűnhetnek, és az áramló energiarendszer zárlatai feloldódhatnak. Ez serkenti az öngyógyító erőket, és gyakran olyan tartós javulást eredményez a közérzetben, amelyet az érintett már-már kisebbfajta csodának érez. Az új kezelési móddal már sokakat meg tudtam szabadítani évek óta tartó és többnyire eredménytelenül kezelt panaszaiktól és fájdalmaiktól. Ez a könyv bemutatja, hogyan élénkítheti ön is saját és mások életenergiáinak áramlását a hatékony fénymunka segítségével, és érhet el ily módon teljes gyógyulást. A fénypályák megnyitása sosem volt még annyira fontos és nélkülözhetetlen, mint napjainkban. Egyfelől fokozódik az érzékenység, másfelől sokan kénytelenek kitenni magukat folyamatosan blokkoló elektromágneses tereknek, amelyek a számítógépek és a modern kommunikációs eszközök hatókörében keletkeznek. A levegőt és a légkört hullámok és erőterek szelik át, s ezek egyaránt károsítják az embert és a természetet. A légkörből és a legkülönfélébb készülékekből származó elektroszmog zárlatokat okoz az energiarendszerben, gátolja a fény áramlását, és ennek folytán rendkívüli mértékben csökkenti az életerőt. Ebben keresendő a lelki kiégés, az úgynevezett burnout-szindróma valódi oka. Sokan küzdenek emiatt egészségi panaszokkal és kimerültséggel, amelyet gyakran költséges, ám semmiféle szervi elváltozást igazolni nem tudó kivizsgálások követnek. A test energiaellátásnak ilyetén zavaraiból adódó kiterjedt bajok eredményesen kezelhetők fényút-terápiával. Ez a kezelési mód azonban nemcsak azok számára jelent valódi áldást, akik képernyő előtt kénytelenek végezni mindennapi munkájukat, hanem minden korosztálynak kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy közérzetét javítsa és energiarendszerét a zárlatoktól megszabadítsa. A fényút-terápia megnyílás a szellemi világosság forrása felé. Ezek a belső kapcsok láthatatlan kapuk a szellemi dimenziók világába. Jézus, az istenember, belső egységben élt az ősvilágossággal. A Biblia beszámol egy csodálatos gyógyításról, amelynél a nagy hatású effata szót mondta ki. Vagyis azt mondta: Nyílj meg! (Márk evangéliuma 7,34) És hozának néki egy nehezen szóló siketet, és kérik vala őt, hogy vesse reá kezét. Ő pedig, mikor kivitte vala azt a sokaság közül egy magát, az újjait annak fülébe bocsátá, és köpvén illeti annak nyelvét. És föltekintvén az égre, fohászkodék, és monda néki: Effata, azaz: nyilatkozzál meg. És azonnal megnyilatkozának annak fülei: és nyelvének kötele megoldódék, és helyesen beszél vala. Hadd foglaljam össze még egyszer: több éves gyógyítói tapasztalatom alapján kifejlesztettem egy rendszert, amellyel a legfontosabb energiavezetékeken keresztül az egész energiarendszer arra serkenthető, hogy benne az életenergia akadálytalanul áramoljon. Ez a fényút-terápia, amely együttérző, szeretettel és gyengéden, az angyalok 12

11 támogatásával végzett munkát jelent. A zárlatos területeket kézzel szabadítjuk meg; zavaró erőktől. Az ujjhegyekből és a kézcsakrákból serkentő fényenergia árad a foly tonos mozgásban lévő energiarendszerbe. Aktiválja a vezetékekben az áramlást, é: ezáltal az egész energiakeringést. A test megjavult életerő-ellátása mindenre kihat, < testi és lelki panaszoktól egyaránt megszabadít. Noha a fényút-kezelés kimondottar gyengéd terápia, hatékonysága emiatt nem szenved csorbát. Épp ellenkezőleg: gyógy hatása egyenesen bámulatra méltó. Egy példa a praxisomból Az alábbiakban egy ilyen lenyűgöző gyógyulás esetét mutatom be. Egyszer egy ifji hölgyet küldött hozzám egy orvos. A hölgy heves bántalmaktól szenvedett: allergiái és görcsök kínozták, többször összeomlott a keringése, és hirtelen bekékült a lába Egyetlen orvosi kezelés sem hozta meg a várt javulást. A hölgy elkeseredésében felke resett egy pszichiátriai klinikát. Ott CT-vizsgálatot végeztek rajta, de így sem találtál meg a baj okát. Egyetlen orvosság, sőt egyáltalán semmi sem segített e súlyos gon dokon-bajokon. Hat hónapja volt már munkaképtelen, és fogalma sem volt, hogyar tovább. 1. kezelés (2000. február 16.) A nyakban óriási zárlatot találok. Az ilyen zárlatok általában bizonyos érzelmekhe: kötődnek. Mivel nem érzékelek ijedelmet vagy félelmet, úgy vélem, egy eszmélet vesztéssel járó súlyos baleset lehet az ok. Rákérdezek. Azt feleli, hogy hét évvel ezelőt belső sérüléseket okozó súlyos autóbalesetet szenvedett, és elveszítette az eszméletét A napfonat- (solarplexus-) csakra teljesen üres, és hat csakrát újra kell integrálni n Kezelés során a nyaki zárlat feloldódik, és az egész energiakörforgás felpezsdül unt a szénsav a pohárban. A páciens erőteljes áramlást érzékel. L kezelés (2000. március 22.) -l natal nő igen fesztelennek tűnik, és sokkal jobban érzi magát. Oly sok eredményte kezelés után úgy érzi, ez az energiaterápia csakugyan segített rajta. Emésztése méj p-enge, ezért felfúvódásai vannak. Néhány feji zárlat még feloldásra vár. Még egysze: _adosan feloldjuk egész energiarendszerét. Áprilisra beszélünk meg újabb találkozót. Előtte azonban felhív, és elmondja annyira jól érzi magát, hogy nincs szüksége további kezelésre! Mindketten nagyor hálásak vagyunk ezért. Ez csupán egyetlen példa a sok közül. Ám hangsúlyozni szeretném: a fénypá lyákon végzett munka nem helyettesíti a szokásos, tudományos orvoslást! Azonbai hézagpótló az egészségi gondok valódi okainak felismerésében és megértésében A fényút-terápia helyreállítja a testi-lelki jó közérzet alapjait, és a tudományos orvostar i:

12

13

14 Jin és jang, avagy a polaritás törvénye Az Ég nincs elválasztva a Földtől, és a Föld nincs elválasztva az Égtől Mindkettő áthat téged. Az angyal üzenete Kína ősi világnézete olyan törvényeken alapult, amelyek a természet, a világegyetem és az emberi test felett egyaránt uralkodtak. Felfogása szerint az egész teremtés két, egymást kiegészítő elemi erőből, jinből és jangból áll. Az élet minden megjelenési formája e két ellentétes elv feszültségterében létezik. Ahol fény, ott árnyék is van. Jin a hegy árnyékos, jang a hegy napos oldala. A két elv egy egésszé egyesül, és igyekszik összhangba kerülni egymással. Ez a hármasság ugyanúgy jelen van a legkisebb elemi részecskében, mint a kozmosz tágasságában. JIN sűrítő, és lényege szerint sötét, hideg, nőies, befogadó JANG feloldó, és lényege szerint világos, meleg, férfias, kiáradó CSI vagy életerő az ellentétek vagy pólusok között áramló szubtilis elektromosság Többnyire megkülönböztetés által érzékelünk: például a hőmérsékletet valahol a forró és a hideg szélső értékei között, a napot a világosság és a sötétség között, a lélegzetet a ki- és a belégzés között, az érzelmeket a szeretet és a gyűlölet, a bátorság és a félelem stb. között. Férfiként vagy nőként megszületve ezeket az ellentéteket testesítjük meg, mégis egyesítjük magunkban mind a két oldalt.

15 Jin ) Jang 0 nőies férfias passzív aktív éjszaka Hold hideg tél árnyék Föld nappal Nap meleg nyár világosság A víz különféle halmazállapotaiban jól szemlélteti a jin és a jang összjátékát: szélsőséges jin-állapotban (hideg) jéggé fagy, szélsőséges jang-állapotban (meleg) felforr és gőzzé válik. Ahogyan az emberi test, úgy az egész Föld bolygó is a jin és a jang törvényének uralma alatt áll. Nappal süt a melengető, kiáradó Nap (jang), éjjel sötétség és hideg uralkodik, a Napot (jang) visszatükröző holdfénnyel (jin). Az évszakok is egyértelműen érzékeltetik ezt az elvet: tavasszal, a tavaszi napéjegyenlőség után a jang gyarapszik, melegebb lesz, a természet sarjadni kezd, és növekszik a Nap fénye alatt. Az őszi napéjegyenlőségtől egyre nagyobb teret nyer a jin, a tél pedig már egészen a jin hatása alatt áll: hideg és terméketlen. A Föld bolygó pólusain terméketlen, szélsőséges jin-állapot uralkodik, a forró sivatagokban ezzel szemben terméketlen, szélsőséges jang-viszonyokat találunk. Ebből jól látszik, hogy növekedés és gyarapodás csak akkor lehetséges, ha a két erő összhangban van egymással! Ez egyaránt érvényes a makrokozmoszra és a mikrokozmoszra, az emberi testre is. Az ősi kínai egészségmegőrzés abból állt, hogy az ember energiarendszerében ezt az összhangot helyreállítsák vagy megőrizzék, ugyanis az élet két, egymást kiegészítő őserejének diszharmóniája betegséget okoz. Az ókori Kínának köszönhetjük módfelett hasznos ismereteinket a meridiánokról, ezekről a finomanyagú energiarendszerekről, amelyek láthatatlan elektromos hálózatként szövik át a testet, hogy ellássák a létfontosságú életerővel. Az életerő vagy esi a legfinomabb gyengeáramként folyik át az egész testen, és minden sejtet ellát. A táplálékból, a lélegzetvételből és az örökletes tulajdonságokból is folyvást új életerőt merítünk. Mindemögött, tapasztalatom szerint, az isteni teremtő világosság csodálatos törvényei állnak. Az általam kifejlesztett fényút-terápia a kínai meridiántanon alapszik ugyan, de mint említettem, a kezeléshez nincs szükség tűre vagy egyéb segédeszközre: az áramlás, illetve a esi serkentéséhez vagy harmonizálásához elegendő a kézrátétel. Számomra a esi és a meridiánok elválaszthatatlanok a krisztusfény magas rezgésétől. És itt kapcsolódik egy új dimenzió a tradicionális kínai orvoslás szerinti hagyomá Ég 17

16 nyos meridiánkezeléshez: nevezetesen a gyógyító angyalok szellemi fényvilága. Ők a krisztusfény szolgálatában állnak, és a fénysugarakat ebben az energiarendszerben bocsátják át a testen. A gyógyítók ezekkel a segítőkészen mellettük álló magasztos fénylényekkel való kapcsolatukból merítenek fényerőt. Könyvem második részében bemutatok a terápia lefolytatásához egy ráhangoló meditációt, amely megnyitja a tudatot a szellemi fényvilág előtt. Sosem fogom elfelejteni azt a látomást, amely néhány évvel ezelőtt egy új fénydimenziót mutatott meg nekem. A harmadik szememmel egy fehér fényből szőtt, az egész világmindenségen átívelő geometrikus hálózatot láttam. A háló metszéspontjait háromszögű vonalak alkották. E mindent átszövő háló közepén aranyfényű kereszt ragyogott. Akkor nagyon megragadott ez a látomás, de nem is sejtettem, hogy az emberiség számára is új dimenziót nyitott. Most egyre inkább érzem, hogy tudatunkkal szabad ebből a világosságból merítenünk. Különösen energiarendszerünk meridiánjai irányulnak erre a fényrendszerre. Ezért nevezem ezt az új gyógymódot fényút-terápiának vagy fényút-kezelésnek. A valódi gyógyítás számomra végső soron azt jelenti, hogy a testet és a lelket újrahangoljuk, mégpedig a krisztusfény kozmikus rendjére. A fény és az anyag között rendezőerők vagy angyali lények működnek közre közvetítőként. A fényút-terápia ezenfelül nagyon kellemes kezelés. Jótékony hatású, megszünteti a feszültségeket, és a kezek szerető, gyengéd ráhelyezése a test meridiánáramlataira gyógyítóan hat a testi és lelki bajokra. Minden gyógymódnak, az orvostudomány gyógymódjainak is az energiarendszer diszharmóniájaként kellene tekintenie bármely betegség valódi okát. A fénypálya-kezelésre mint kiegészítő gyógymódra kétségkívül sürgető szüksége van egészségügyünknek. Szelíd forradalomként az árrobbanást is kedvező irányban befolyásolná. A létezők hátán ajin, keblén ajang; a lélekerő adja összhangjukat. Lao-ce (Kulcsár F. Imre fordítása)

17 Alapvető tudnivalók a fénytestről Őrizd és tekintsd testedet fénnyel elárasztott, csodálatos szentélyként! Az angyal üzenete Finom- és durvaanyagú test Fizikai érzékszerveinkkel a valóságnak csak egy szűk darabkáját érzékeljük. Ezt az anyagi rezgésszintet nevezzük durvaanyagú világnak. A fizikai test természete szerint durvaanyagú. E látható szint mögött azonban működik egy láthatatlan fényvilág, amely az isteni fényforrásból tör elő, és csodálatos módon együttműködik a durvaanyagú szinttel. Bingeni Szent Hildegárd leír egy látomást az örvendező angyali karokról - ő a különböző fényvilágok kilenc szintjét látta, s e szintek mindegyikének más-más feladata volt. Tudatunkkal titokzatos módon állandó kölcsönhatásban vagyunk a szellemi világokból ható erőkkel, akár tudunk erről, akár nem. Finomanyagú testünket folyamatosan átjárja ez a csodaszép angyalfény. Ekképpen mozgunk egy tündöklő, láthatatlan fénytest, az auránk közepén, amely oltalmazó fényköntösként vesz körül minket, és áthatja a testet. Ez az áramló fény az életerőnk. A testi szem elől a fénytest rejtve van. Radiesztéziával, azaz ingával azonban mérhető, illetve tisztánlátással, azaz a harmadik szemen keresztül látható. Több méter átmérőjű, finom szivárványszínű fényteret képez a fizikai test körül. Valójában tehát sokkal nagyobbak vagyunk, mint hinnénk! Gyakran előfordul, hogy észrevesszük egy ember rezgését, még mielőtt meglátnánk az illetőt, amikor az auránkba lép. Erőtereink ilyenkor egybefolynak. Az erőtér persze nem zárt rendszer, hiszen minden teremtményt összeköt egymással a mindent átfogó krisztusfény. Tudatunkkal megnyílhatunk e mindent átható dimenzió számára, ha sikerül magunkban nyugalmat lelnünk, és elmerülnünk a téren és időn túli egységben. Mindennapos meditálással kibontakoztathatjuk magunkban ezeket a képességeket. A könyv utolsó részében utalok rá, hogyan fejleszthetők ki azok a mediális képességek, amelyek mindnyájunkban ott szunnyadnak, és kibontakozásra várnak. Mintha 19

18 egy mérhetetlen sugártestbe volnánk ágyazva, végtelen szeretet és bölcsesség kormá nyoz körülöttünk és bennünk mindent, hogy kibontakozzék a szeretet fényében. Ember és kozmosz

19

20 A gyakorlati útmutatóból ki fog derülni, hogy a fényút-munkához a csakrák kozmikus fényáramlathoz csatlakoztatása is hozzátartozik. Néha rossz irányban forognak, aminek következtében olyanok, mint az éjszakára becsukódó virág. Ez jelentősen gyengíti az életerőt. A fényút-munka megnyitja, egyensúlyba hozza és a negatív érzelmek zavaró hatásától megszabadítja a csakrákat. A két energiaáramlat, az ida és a pingala, amely a gerincoszlopon felfelé kígyózik a csakrák körül, a legalapvetőbb jin-jang ritmusra mozog. Az ida a jin-princípiummal és a test bal oldalával, a pingala a jang-princípiummal és a test jobb oldalával hozható összefüggésbe. Az ida aktivált energiája lehetővé teszi a tudat számára, hogy megnyíljon befelé, a szellemi dimenziók felé, a pingala energiái pedig kifelé, a testi cselekvés felé nyitnak. A középső csatorna, a susumna a gerincoszlop mentén helyezkedik el. Áramlás közben az isteni világosság dimenziói felé nyit kaput. Ezt az elérendő harmóniát ábrázolták hajdan Mercurius kígyós botja, a caduceus formájában, amely még ma is az orvosi hivatás szimbóluma. A csakrák rezgésük finom fokozódásával tükrözik az ember spirituális fejlődését. A rezgést a spirituális értékekre és célokra irányuló életszemlélettel és életmóddal, valamint kedélyállapotunk pozitív gondolkodás és érzés által történő felderítésével fokozhatjuk. A meditálás, különösen a csakrameditációként elmondott Miatyánk nagymértékben finomítja és erősíti testünkben a fényáramlást. Spirituális fejlődésünk legfőbb elve mindig a szeretet.

21 Fényutak - energiavezetékek - meridiánok A 7 főcsakrán kívül 12 fénypályát vagy meridiánt ismerünk, amelyek útját, mint említettem, a kínai orvostan már az ókorban feljegyezte. Ezek gondoskodnak áramlásban lévő rendszerként a esi elosztásáról a fejtől a lábig, a lábtól a mellkasig és tovább, a karoktól az ujjakig és az ujjaktól a fejig keringetve az életenergiát. A csakrák vonják a testbe a kozmikus fényt, majd az energiavezetékek osztják el egy finom,elektromos hálózatban a fény- vagy életenergiát a test minden sejtje és összes szerve között. A jinés a jang-energia ellentétes polaritású áramlatként járja át az egész testet, és az áradó fényből áramló rendszert alkot. A test jobb és bal oldalát párhuzamosan egyidejűleg 6 jin- és 6 jang-vezeték szeli át. Lábtól mellkasig és a karokon keresztül az ujjhegyekig nőies jin-, az ujjhegyektől a fejig és fejtől lábig pedig/ér/iűs jang-energia áramlik. Ezt a 12 fénypályát két főáramlat vezérli, a Függelék ábráján feltüntetett helyről. Az eleven áramlást semmilyen zárlat nem zavarhatja meg! A jin- és jang-erők áramlásának harmonikus viszonyban kellene lennie egymással. Csakhogy a vezetékekben sajnos gyakran keletkezik zárlat, ami nyomban a közérzet romlását okozza, és testi-lelki fájdalmakhoz, betegségekhez vezethet. Az egészségi gondok valódi okai éppen ezek a zárlatok! Ha a fénypályák zárlatosak, eltömődtek, ugyanaz történik, mint abban az öntözőrendszerben, amelyben valahol megakad a víz, azután csak gyűlik-gyűlik, míg végül kiárad. A dugulás túloldalán azonban ugyanolyan mértékben megfogyatkozik, mint amennyire a másik oldalon felgyülemlett. Ez történhet a testben is, ha a vezetékek zárlatosak. Bizonyos testtájak túl sok, míg mások túl kevés energiát kapnak. Az ilyen diszharmóniára a test és a lélek egyaránt kellemetlen közérzettel vagy fájdalommal reagál.

22 Meridiánok - áramló fénypályák (csak a test egyik oldalán bemutatva) jin-energia jang-energia jang-energia jin-energia I l i i mellkastól ujjakig ujjaktól fejig fejtől lábfejig lábfejtől mellkasig áramló áramló áramló áramló t t t I

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA

NNCL2079-62Dv1.0. Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA NNCL2079-62Dv1.0 Tanmaya Honervogt REIKI A KÉZ ÁLTAL KÖZVETÍTETT GYÓGYÍTÁS ÉS HARMÓNIA A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Tanmaya Honervogt: Reiki. Healing and karmony through the hands Gaia

Részletesebben

Az élet hét törvénye

Az élet hét törvénye Deepak Chopra: Az élet hét törvénye Tau Benső út-ikalauz könytárából http://www.tau.hu Deepak Chopra: Az élet hét törvénye 2 Tartalom: Az élet hét törvénye 1 Tartalom: 2 Bevezetés 3 ELSŐ FEJEZET A Tiszta

Részletesebben

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta

Clarence R. Munroe szakképzett fizioterapeuta Fizioterapeutaként saját egészségügyi intézményeimben, valamint számos nagyobb, többek között a Dr. John Harvey Kellogg nevével fémjelzett híres Battle Creek-i szanatóriumban végzett negyvennyolc esztendei

Részletesebben

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége

Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége Thorwald Dethlefsen Rüdiger Dahlke Út a teljességhez A betegség jelentése és jelentősége * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dehlefsen Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez 2

Részletesebben

Ann Holdway A kineziológia alapjai

Ann Holdway A kineziológia alapjai ÉDESVÍZ KIADÓ A kineziológia alapjai 2 A sorozatban megjelent kötetek: Catherine Sutton: A shiatsu alapjai Paul Roland: A kabbala alapjai Deedre Diemer: A csakraterápia alapjai Cassandra Eason: A tarot

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig

KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig KURT TEPPERWEIN: HA NEM BOLDOGÍT, ENGEDD EL! - ÚT A BELSŐ SZABADSÁGHOZ Néha a kevesebb több lehet! Elengedni - ez az, amit nem teszünk meg mindig könnyedén. Pedig nagyon vágyunk rá, hogy megszabaduljunk

Részletesebben

Tashira Tachi ren. A fénytest. A fénytest kialakulásának 12 fokozata. Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól

Tashira Tachi ren. A fénytest. A fénytest kialakulásának 12 fokozata. Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól Tashira Tachi ren A fénytest A fénytest kialakulásának 12 fokozata Médiumi üzenetek Ariel arkangyaltól Tartalom Ajánlás... 3 A fordító előszava... 3 A médium előszava... 3 Előszó az új amerikai kiadáshoz...

Részletesebben

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5

Láma Ole Nydahl. A Nagy Pecsét. A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja ISBN 963060594-5 Láma Ole Nydahl A Nagy Pecsét A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja 2006 ISBN 963060594-5 Fordítás alapjául szolgáló kiadás: Lama Ole Nydahl The Great Seal 2004, San Francisco Fordította: Csöndes

Részletesebben

Fordította. Sarankó Márta

Fordította. Sarankó Márta Fordította Sarankó Márta ERHARD F. FREITAG AZ ERŐ BENNED VAN! A tudatalatti hatalma és a pozitív gondolat mágiája A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Erhard F. Freitag: Kraftzentrale UnterbewuRtsein

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata

Egy Út a Szeretetegységbe. Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata Egy Út a Szeretetegységbe Kryon Égi-Közvetített tanításainak szerkesztett, tömörített változata 1/346 oldal Tartalomjegyzék Tartalom Ajánlás... 8 Előszó... 8 Bevezetés... 9 Lee Carroll és Kryon története...

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Merre tovább, Energy? Ott voltunk a konferencián. Karácsonyi receptek 2012/12 2013/1. Beszélgetés Marosi Zoltánnal. Ismertetjük a szakmai előadásokat

Merre tovább, Energy? Ott voltunk a konferencián. Karácsonyi receptek 2012/12 2013/1. Beszélgetés Marosi Zoltánnal. Ismertetjük a szakmai előadásokat 2012/12 2013/1 www.energy.sk Merre tovább, Energy? Beszélgetés Marosi Zoltánnal Ott voltunk a konferencián Ismertetjük a szakmai előadásokat Karácsonyi receptek Mindenki másképp csinálja... 2012. december-2013.

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

Harry Benjamin. TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül. A szerző első kiadáshoz írt előszava

Harry Benjamin. TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül. A szerző első kiadáshoz írt előszava Harry Benjamin TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül Nem tudom megmondani, hogy rövidlátóként jöttem-e a világra vagy sem. Egy azonban biztos: az iskolában már az első napon észrevették, hogy csökkentlátó vagyok.

Részletesebben

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE

Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Carlos Castaneda AZ IDŐ KEREKE Az ősi Mexikó sámánjainak gondolatai életről, halálól és a világmindenségről Simon & Schuster, 1998. fordította: Judith Spartacus, 2011. [Ez a digitális kiadvány nem kereskedelmi

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály: FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály: FLOW Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest 1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Mihaly Csikszentmihalyi: Flow The Psychology of Optimal

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

Kaczvinszky József KELET VILÁGOSSÁGA II. GYAKORLATI YOGA

Kaczvinszky József KELET VILÁGOSSÁGA II. GYAKORLATI YOGA Kaczvinszky József KELET VILÁGOSSÁGA GA II. GYAKORLATI YOGA 1 Előszó A "Gyakorlati yoga" különálló kötetet és önálló egészet alkot. Elméleti vonatkozásai azonban csakis a megelőző kötet ismeretében válhatnak

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy nőt?

Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy nőt? Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy... 1. oldal, összesen: 93 Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy nőt? Nők és férfiak sokban

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

A magyarázat. Lars Adelskogh

A magyarázat. Lars Adelskogh Viszont azok számára, akiket egyszer beavatak és ezért megmaradtak a meser elveszet szava vagy a bölcsek köve keresőjeként, a műve kinyilatkoztatásként jöt. Elég sokan felismerték, hogy ismerték azt, amit

Részletesebben

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása

Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása Taisen Deshimaru Az út gyakorlása - kérdések egy zen mesterhez - A fordítás alapjául szolgáló mû: Taisen Deshimaru: Questions to a zen master Elõszó Arkana Published by

Részletesebben

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok

NLP JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR. Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok JOSEPH O CONNOR - JOHN SEYMOUR NLP Segítség egymás és önmagunk megértéséhez Pszichológiai gyakorlatok Róbert B. Dilts előszavával és John Grinder bevezetőjével Budapest, 2010 Minden gyakorlati idealistának

Részletesebben