Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour"

Átírás

1 Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű Győr-Gönyű National Public Harbour

2 Tartalomjegyzék Igazgatói köszöntő A kikötő bemutatása A KIOP projektben megvalósult infrastruktúra bemutatása Kikötőműködtetés, vasútüzem A jövő Table of contents Greeting by the Director Introduction of the harbour Introduction of the infrastructure implemented within the framework of the KIOP project Operation of the harbour, railway facilities The future Inhaltsverzeichnis Begrüßung des Direktors Darstellung des Hafens Aufführung der durch das Projekt KIOP zustande gekommenen Infrastruktur Hafenbetrieb, Bahnbetrieb Die Zukunft Igazgatói köszöntő Tisztelt Olvasó! A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a Duna-Rajna-Maj - na vízi út földrajzi felezőpontjában, a Bécs-Pozsony-Győr régió súlypontjában helyezkedik el. A kikötőben közvetlenül kapcsolódik a három közlekedési ág az út, a vasút és a víziút egy trimodális csomópontban és ez a csomópont össze van kötve az európai fő közlekedési tranzit útvonalakkal vízi úton, közúton, vasúton egyaránt, valamint a Győrben összpontosuló dunántúli regionális rendszerekkel közúton és vasúton. A kikötő célja az országban létesítendő logisztikai központok egyikeként biztosítani és bővíteni az Észak-dunántúli térség intermodális szállítási lehetőségeit a környezet és energia kímélő vízi, vasúti és kombinált szállítások részarányának növelésével, bekapcsolódva a nemzetközi fuvarozási rendszerbe. Kiadványunk bemutatja a kikötőt, eddig megvalósult beruházásait, szolgáltatásait, működtetését, hasz nosításának feltételeit és a jövőbeni fejlesztéseit. Greeting by the Director Dear Reader, The Győr-Gönyű National Public Harbour is located in the geographical centre of the Danube-Rhine- Main waterway, in the hub of the Vienna-Bratislava-Győr region. The three branches of transport road, railway and waterway are directly connected in a trimodal junction, and this junction is connected with the main transport transit routes of Europe by water, public road and railways and also with the Transdanubian regional networks with the centre in Győr, by road and railway. The aim of the harbour, as one of the logistic centres to be established in the country, is to provide and to expand the intermodal transportation possibilities of Northern Transdanubia, by increasing the share of environmental and energy conscious waterway, railway and combined transportation and connecting to the international transportation network. Our publication introduces the harbour, the investments that have been implemented up to now, the services provided, its operation, the conditions of its utilization and its future development. Begrüßung des Direktors Sehr geehrter Leser, Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű erstreckt sich bei dem geographischen Mittelpunkt des Wasserwegs Donau-Rhein- Main, im Schwerpunkt der Region Wien-Bratislava-Győr. In dem Hafen werden die drei Verkehrszweige gemeine Straße, Eisenbahn und Wasserwege in einem intermodalen Kreuzungspunkt aneinander direkt angeknüpft, und dieser Kreuzungspunkt wird mit den europäischen Haupttransitverkehrsstraßen sowohl auf Wasser-, Landes- und Bahnstraßen, als auch mit den regionalen Systemen (Zentrum Transdanubien in Győr) auf Landes- und Bahnstraßen gebunden. Das Ziel des Hafens als ein der im Lande herzustellenden Logistikzentren ist, die intermodalen Transportmöglichkeiten der Region Nordtransdanubien durch Erhöhung des Anteils von umweltschonenden und energiesparenden Transporten auf Wasser und Eisenbahn, als auch bei kombinierten Lieferungen, dem internationalen Transportnetz anschließend, sicherzustellen und erweitern. InMit dieser Publikation werden der Hafen, die bisher realisierten Investitionen und die Dienstleistungen, die Bedingungen der Anwendung, sowie die zukünftigen

3 Bízunk abban, hogy kiadványunk segítségével a kikötő szélesebb körben ismertté válhat és a környezetük iránt felelősséget érző vállalkozások kihasználják majd az itt rendelkezésre álló környezetkímélő szállítási módokat és a korszerű áruforgalmi központot. Németh József igazgató We do trust that through the help of our publication the harbour can become more widely known, and enterprises feeling responsibility for our environment will utilize the environment-friendly methods of transportation available here and the up-to-date logistic centre. Németh József Director Entwicklungen dargestellt. Wir hoffen, dass der Hafen mit Hilfe dieser Ausgabe in einem breiteren Kreis bekannt wird, und die Unternehmen, die zu deren Umgebung Verantwortung tragen, werden die hier zur Verfügung stehenden umweltschonenden Trans - por tarten und das moderne Warenumsatzzentrum ausnutzen. József Németh Direktor A kikötő bemutatása A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a magyarországi há - rom dunai országos közforgalmú kikötő egyike. A kikötő a Duna 1794,00 folyamkilométer szelvényénél helyezkedik el a Mosoni-Duna torkolatában, 38,5 km-re a Duna-Rajna- Majna vízi út földrajzi felezőpontjától. Távolsága Rotterdamtól, vagyis az Északi-tengertől 1714 km, míg Sulinától, vagyis a Fekete-tengertől 1794 km. Introduction of the harbour The Győr-Gönyű National Public Harbour is one of the three national public harbours of Hungary on the Danube. The harbour is located at the river kilometre profile of the Danube, in the confluence section of Moson Danube river, 38.5 kilometres away from the geographical midpoint of the Danube-Rhine- Main waterway. Its distance from Rotterdam i.e. from the North Sea - is 1714 km, while from Sulina, - i.e. from the Black Sea - is 1794 km. Darstellung des Hafens Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyü ist einer der drei nationalen öffentlichen Hafen an der Donau in Ungarn. Er befindet sich an der Mündung der Mosoner-Donau bei Flusskilometer , in einer Entfernung von 38.5 km von dem geographischen Mittelpunkt des Wasserwegs Donau- Rhein-Main. Seine Distanz zu Rotterdam, also zu der Nordsee beträgt 1714 km, und zu Sulina, d. h. zu dem Schwarzen Meer ist 1794 km.

4 A kikötő Győrtől 12, Gönyűtől 3 kmre fekszik az 1-es számú főút, valamint a Mosoni-Duna közötti 140 haos állami tulajdonú területen. Itt halad el több országos, kiemelt jelentőségű tranzit vasútvonal, valamint a gyorsforgalmi úthálózat fővonala is. Megközelítése közúton az M1-es autópályáról a 19. és az 1. számú főúton keresztül történhet. Vasúti megközelítése a Budapest-Bécs közötti kétvágányú villamosított fővonalról, a KIOP projekt keretében megvalósult Győrszentiván vasútállomásról induló iparvágánnyal történik, a kikötőhöz csatlakozóan kialakított átadó-átvevő állomáson keresztül. A vízi úti megközelítés a Duna felől a kikötői térré bővített Mosoni- Duna torkolati szakaszra behajózással lehetséges. The harbour is located 12 km away from Győr and 3 km from Gönyű on 140 hectares of state-owned land between the national main long-distance road No. 1 and the Moson Danube. Several national transit railways of prominent importance and main routes of the high-speed road network also pass through this territory. It can be approached by public road from motorway M1 via national main long-distance roads Nos. 19 and 1. By railway it can be re - ached through the electric, twotrack main line between Budapest and Vienna and via the industrial line starting from Győrszentiván railway station, via the transfer station connected to the harbour, implemented within the framework of the KIOP project. The access by water is possible by sailing from the Danube to the confluence section of the Moson Danube, which has been expanded to a port area. Der Hafen liegt auf einem in staatlichem Eigentum stehenden Gebiet- Land von 140 Hektar, in einer Entfernung von 12 km von Győr und 3 km von Gönyü, zwischen der Landeshauptstrasse Nr. 1 und der Moson-Donau. Daneben befinden sich mehrere Hauptlinien nationaler Transitbahnstrecken herausragender Wichtigkeit, sowie es läuft hier die Hauptlinie des Schnellverkehrsstraßennetzes. Die Annäherung kann auf öffentlichem Weg vonaus der Autobahn M1 durch die Landesstrasse Nr. 19 und die Landeshauptstrasse Nr. 1 erfolgent werden. Auf Eisenbahn kann der Hafen ausvon der elektrischen zweigleisigen Bahnlinie zwischen Budapest und Wien, mit dem Industriegleis vom Bahnhof Győrszentiván, der im Rahmen des KIOP Projektes verwirklicht wurde, durch die zum Hafen gebunden errichtete Übergabestelle erreicht werden. Ankommen auf Wasserweg ist von der Donau-Seite, mit Einschiffen zur in einem Hafenraum erweiterten Mündungsstrecke der Mosoner-Donau möglich. A KIOP projektben megvalósult infrastruktúra bemutatása A Nemzeti Fejlesztési Terv részeként, a Környezetvédelem és In - frastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében évek között valósult meg a Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése tárgyú projekt. A bruttó 8,033 milliárd forint összegű beruházás hazai központi költségvetési előirányzatból (25 %) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (75 %) került finanszírozásra. Konkrét célja a kikötő korszerű vasúti és közúti kapcsolatának biztosítása az országos hálózat fő vonalaihoz és egyben a páneurópai közlekedési folyosóhoz a már megépített ill. építés alatti, valamint a továbbfejlesztendő létesítményei kiszolgálására, továbbá a gazdasági terminál egy részének teljeskörű infrastruktúrával ellátása. Introduction of the infrastructure implemented within the framework of the KIOP project The development of the transport connections of the Győr-Gönyű National Public Harbour intermodal centre was implemented between 2005 and 2008 as part of the National Development Plan, within the Environment Protection and Infrastructure Operative Programme (KIOP). The investment of F billion total amount was financed by the central government budget (25%) and by the European Regional Development Fund (75%). The specific aim of the project is to ensure the connection of the up-todate railway and public road network of the harbour with the main national routes, and at the same time to the Pan-European trans - portation corridor, in order to provide a full-scale infrastructure for the units having been and being constructed and to be developed, as well as for a part of the commercial terminal. Aufführung der durch das Projekt KIOP zustande gekommene Infrastruktur Als Teil des Nationalen Entwicklungsplans, im Rahmen des Operativen Programms für Umweltschutz und Infrastruktur (KIOP) wurde das Projekt mit dem Gegenstand von Entwicklung der Verkehrsverbindungen des intermodalen Zentrums des Nationalen Öffentlichen Hafens Győr-Gönyű zwischen 2005 und 2008 verwirklicht. Die Investition mit insgesamt brutto 8,033 Milliarden F wurde aus nationalem zentralen Etatvoranschlag (25%) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (75%) finanziert. Die konkrete Zielsetzung war, die moderne Verkehrsverbindung des Hafens durch Eisenbahn und öffentlichen Straßen zu den Hauptlinien des Landesverkehrsnetzes und gleichzeitig zur paneuropäischen Verkehrskorridore zur Bedienung der schon aufgebauten und noch unter Bau stehenden, sowie weiter zu entwickelnden Bauobjekten und Anlagen gewähr zu leisten, sowie die vollständige Infrastruktur zum Teils des Wirtschaftsterminals zu beschaffen.

5 A projekt létesítményei: 1. A Hegyeshalom-Budapest vas - úti fővonallal kapcsolatot biztosító összeköttetés 9,4 km hosszon iparvágány kiépítésével Győrszentiván vasútállomás és a kikötő között, a kikötő előtti öt vágányú átadó-átvevő állomással (az állomáson felvételi épülettel, állomási és vonali biztosítóberendezéssel, térvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, 100 t méréshatárú vasúti hídmérleggel), együttesen 12,6 km összhosszban. 2. Vasúti bevezetés a kikötőbe az 1. sz. főút nem szintbeni keresztezésével, A közúti terhelésű, kétnyílású felüljáróval, az 1. sz. főút ehhez igazodó, mintegy 1,5 km hosszú korrekciójával. The following objects have been established within the project: 1. Connection line to the Hegyeshalom-Budapest main railway line by constructing an industrial railway line of 9.4 km between Győrszentiván railway station and the harbour through a five-track transfer station in front of the harbour (with a goods reception building at the station, with station and line security equipment, space lighting, rainwater drainage, railway bridge scales measuring up to 100 tons), with the total length of 12.6 km altogether. 2. Railway connection to the harbour with an elevated crossing of national main long-distance road No. 1, with an overpass for A category road loading and double opening, and by altering the natio- Bauobjekte und Anlagen des Projektes: 1. Eisenbahnverbindung zur Hauptbahnlinie Hegyeshalom-Budapest, Länge des Industriegleises 9.4 km zwischen der Bahnstation Győrszentiván und dem Hafen, mit einer fünfgleisigen Übergabestelle vor dem Hafen (inklusive Aufnahmegebäude an der Station, Sicherungsanlagen bei der Station und an der Linie, Raumbeleuchtung, Niederschlagwasser-Entführung, Bahnbrückenwaage mit einer Kapazität von 100 Tonnen), Gesamtlänge 12.6 km. 2. Bahneinfahrt in den Hafen mit nicht-niveaugleicher Kreuzung der Landeshauptstrasse Nr. 1, Bahnüberführung mit zwei Öffnungen für Straßenladung A, und mit einer entsprechend passenden Korrektion der etwaigen Länge von 1.5 km der Landeshauptstrasse Nr A Belső infrastrukturális ellátás I. üteme keretében a gazdasági terminál 25 ha-os, fejlesztésre előirányzott területrészén, 11 db parcellán teljes körű közműves in - frastruktúra biztosítása (csatornázás, ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, villamos energiaellátás, térvilágítás, hírközlés, gázellátás), a projekt II. üteme keretében a gazdasági terminál további 13 ha nagyságú területrészével együttesen a vasúti kiszolgálás biztosítására 6,3 km hosszú kikötői belső iparvágány hálózat, általában 2x4,0 m szélességű, 11,5 t tengelyterhelésű, 3,8 km hosszú belső úthálózat, és 1,0 km hosszú csatlakozó út a vasúti átadó-átvevő állomás és a kikötő között. nal main long-distance road No. 1 in the length of approx. 1.5 km, to suit it. 3. In the framework of internal infrastructural supply phase I: the provision of full public utility infrastructure on 11 plots within the 25 hectare section of the commercial terminal under development (sewerage, drinking and industrial water supply, wastewater draining, electric energy supply, space lighting, telecommunication, gas supply); in the framework of the project s phase II, together with an additional 13 hectares of the commercial terminal: establishment of a 6.3 km long network of internal industrial railway line within the harbour with the general width of 2x4.0 m, and the axle load of 11.5 tons, an internal road network of 3.8 km, and a 1.0 km connecting road between the railway transfer station and the harbour. 3. Im Rahmen der Inneren Infrastrukturellen Beschaffung Phase I wurde die vollständige Infrastruktur für die Kommunalleistungen (Kanalisation, Trinkwasser- und Industriewasser-Versorgung, Abwasserableitung, elektrische Stromversorgung, Raumbeleuchtung, Kommunikation, Gasversorgung) auf 11 Grundstücken auf der zur Weiterentwicklung geplanten Fläche von 25 Hektar der Wirtschaftsterminal; sowie in Rahmen der Phase II des Projektes mit einer weiteren Grundstückfläche von 13 Hektar der Wirtschaftsterminal, für die Gewährleistung des Bahnbetriebes ein inneres Industriebahnnetz des Hafens mit der Länge von 6.3 km; ein inneres Straßennetz mit insgesamt 3.8 km Länge, im allgemeinen mit 2x4.0 M Breite für eine Achsenlast von 11.5 Tonnen; und eine angeschlossene Verbindungsstraße zwischen der Bahn- Übergabestelle und dem Hafen.

6 A gazdasági terminálon a projektben megvalósult teljes kö rű közműves infrastruktúra az alábbi elemekből áll: ivó- és ipari vízellátás 2,0 ill. 4,0 bar nyomáson 4,6 km vezetékkel, szennyvízelvezetés 3,7 km gravitációs és 1,8 km nyomott csővezeték, valamint 3 db automatikus üzemű átemelő szivattyútelep segítségével, a győri szennyvíztisztítóhoz való továbbítás biztosításával, csatornázás 6,7 km hosszon, 8 db iszapfogó- és olajleválasztó műtárggyal, hírközlés 3,6 km védőcső és 3,0 km földkábel lefektetésével, a por - ta, mérlegelő épületében elhelyezett digitális telefonközponttal, közműves gázellátás 2200 m 3 /h kapacitással (később bővíthető) 3 bar nyomáson, közműves villamos energiaellátás 20/0,4 kv-os hálózaton 5 db transzformátor állomással, 3500 kva villamos teljesítmény biztosítására. At the commercial terminal, the full-scale infrastructure implemented within the project consists of the following elements: drinking and industrial water supply at 2.0 and 4.0 bar pressure respectively with a 4.6 km pipeline, wastewater drainage assisted by 3.7 km gravity pipelines and 1.8 km pressure pipeline, as well as 3 automatically operated pumping stations, ensuring the transfer to the wastewater treatment plant of Győr, 6.7 km sewerage, with 8 mud traps and oil separator facilities, telecommunication by laying down 3.6 km conduits and 3.0 km underground cables, with a digital telephone centre in the receptionist, scale building, public utility gas supply of 2200 m 3 /h capacity (to be expanded later), at 3 bar pressure, public utility electric energy supply through a 20/0.4 kv network with 5 transformer stations for providing 3500 kva electric capacity. Bei dem Wirtschaftsterminal besteht die in dem Projekt verwirklichte vollständige Kommunalwerk-Infrastruktur aus den folgenden Elementen: Trinkwasser- und Industriewasserversorgung mit 2.0 bzw. 4.0 bar Druck mit 4.6 km langen Leitungen, Abwasserableitung mit Hilfe von 3.7 km Schwerkraftleitung und 1.8 km Druckleitung, sowie 3 Stück automatisierter Pumpenstationen, mit Weiterleitungsmöglichkeit zurm Abwasserreinigungsbetrieb in Győr, Kanalisation auf 6.7 km Länge, mit 8 Stück Schlammfängerund Ölabschneider-Ingenieurbauobjekten, Kommunikation mit Auslegung von 3.6 km Schutzrohr und 3.0 km Erdkabel, mit einem digitalen Telefonzentrale im Pförtnerhaus bzw. Waage-Gebäude, Kommunalwerk-Gasversorgung mit 2200 m 3 /h (nachträglich erweiterbarer) Kapazität auf 3 bar Druck, Kommunalwerk-Stromversorgung mit 20/0.4 kv Stromnetz, inklusive 5 Stück Transformatorstationen zur Sicherstellung von 3500 kva elektrischer Leistung. Kikötőműködtetés, vasútüzem A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. Működtetője a MA- HART Magyar Hajózási Zrt. A kikötő vasúti infrastrukturális hálózatát Győrszentiván vasútállomás és a kikötő vasúti átadó-átvevő állomása között a MÁV Zrt., a kikötőben pedig jelenleg még az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság, a jövőben a MAHART Zrt. által kiválasztandó szakcég működteti. A kikötőben a vízi szállítással öszszefüggő rakodási és kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet a Győr- Gönyű Kikötő Zrt. látja el. A kikötőben a gazdasági terminál várja a Operation of the harbour, railway facilities The Győr-Gönyű National Public Harbour is owned by the Hungarian state, the property is managed by the North-Transdanubian Wa - ter Directorate. It is operated by MAHART Zrt. The infrastructural network of the harbour between Győrszentiván railway station and the harbour s transfer station is operated by Hungarian Railways (MÁV), while within the harbour it is handled presently by the North-Transdanubian Water Directorate; however it taken over in the future by a professional firm selected by MAHART Zrt. Loading and other service activities related to water transportation are Hafenbetrieb, Bahnbetrieb Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyü ist in Eigentum des Ungarischen Staats und in Vermögensverwaltung der Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien. Betrieben wurde durch die MAHART Ungarische Schifffahrt AG. Das Bahn-Infrastrukturnetz des Hafens zwischen dem Bahnhof Győrszentiván und der Bahn- Übergabestelle des Hafens wird durch die MÁV Ungarische Eisenbahn, und im Hafen derzeitig durch die Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien, zukünftig durch eine von MAHART Ungarische Schifffahrt AG auszuwählende Fachfirma betrieben.

7 betelepülőket. A gazdasági terminál különböző nagyságú, m 2 nagyságú parcellákra osztott kikötőrész, amelynek egy része a KIOP projektben teljeskörű infrastrukturális ellátást kapott. A gazdasági terminál parcelláira a Magyar Állam nyilvános pályázat útján biztosít használati/földhasználati jogot. A használati jogra abban az esetben lehet pályázni, ha a tervezett beruházás részeként könnyűszerkezetes, a földterülettel nem tartósan egybeépített alappal rendelkező építményeket kíván a betelepülő megvalósítani. A használat joga esetében a jogviszony időtartama 15 év, amely egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. A földhasználati jogra abban az esetben lehet pályázni, ha a tervezett beruházás részeként szilárd alappal rendelkező, tartós építményeket kí - ván a betelepülő megvalósítani. A földhasználati jog a felépítmények fennállásáig tart. handled in the harbour by Győr- Gönyű Kikötő Zrt. In the harbour there is a commercial terminal prepared for newly settled costumers. This commercial terminal is a part of the harbour divided into plots of different areas between 8,000 and 27,000 m 2 surface; a part of them having received full-scale infrastructural supply within the KIOP Project. The Hungarian State will grant the right of use/land use for the plots of the commercial terminal through public tender. Taking part in the public tender for the right of use is allowed if the settler intends to implement lightstructure buildings with a foundation not built together with the land permanently, as part of the planned investment. Regarding the right of use, the duration of the legal relationship is 15 years, which may be extended once by maximum 5 further years. Die Dienstleistungstätigkeiten hinsichtlich der Verladung und sonstiger Arbeiten in Verbindung mit dem Wassertransport werden im Hafen durch die Hafen Győr- Gönyű AG durchgeführt. Im Hafen steht das Wirtschaftsterminal zur Verfügung der Neuansiedler. Es bedeutet Teile des Hafens aus Parzellen mit verschiedener Größe von 8000 bis m 2 Fläche, ein Teil ist im Rahmen des KIOP Projektes mit vollständiger infrastruktureller Versorgung ausgestattet. Das Nutzungsrecht bzw. Bodenbenutzungsrecht wird für die Parzellen in dem Wirtschaftsterminal durch den Ungarischen Staat auf dem Weg öffentlicher Ausschreibung gegeben. Ein Wettbewerb für Nutzungsrecht kann im Falle eingeleitet werden, wenn das Bauobjekt als Teil der beabsichtigten Investition, das Bauobjekt mit Leichtstruktur konstruiert und der Grundbau nicht dauerhaft mit dem Boden zusammengebaut errichtet wird. Im Falle von Nutzungsrecht dauert das Rechtsverhältnis für 15 Jahre, und kann einmal höchstens für 5 Jahre verlängert werden. Ein Wettbewerb für Bodenbenutzungsrecht kann im Falle eingeleitet werden, wenn das Bauobjekt als Teil der beabsichtigten Investition, das Bauobjekt mit anhaltendem festem Grundbau konstruiert errichtet wird. Das Bodenbenutzungsrecht wird bis Fortbestand des Oberbaus geltend geblieiben. A parcellákra bármilyen olyan beruházás megvalósítása és tevékenység végzése céljából lehet pályázni, amelyet a terület hatályos szabályozási terv szerinti övezeti besorolása (Gkszk) lehetővé tesz. A kikötő részei: Ro-Ro és személygépkocsi terminál Gabona terminál Vasúti átadó-átvevő állomás Konténer terminál (kiépítendő) Darabáru terminál (kiépítendő) Tömegáru terminál (kiépítendő) Hajó szervizállás (kiépítendő) Gazdasági terminál (részben kiépített) Taking part in public tender for the right of land use is allowed if the settler intends to implement permanent buildings with stable basement connection as part of the planned investment. The right of land use will be granted for the lifetime of the building objects. It is possible to tender for the plot with the purpose of implementing any investment or pursuing any activity, which is allowed by the classification rules for the land zones affected, in agreement with the valid land regulation plan ( Gkszk ). Parts of the harbour are: RO-RO and car terminal, Cereals terminal, Railway transfer station, Container terminal (to be built), Für die Parzellen kann für Durchführung so einer Investition bzw. Tätigkeit Wettbewerb eingeleitet werden, die von der Zoneneinstufung des Gebiets nach dem gültigen Regelungsplan ( Gkszk ) ermöglicht wird. Teile des Hafens: Ro-Ro und Pkw-Terminal Getreide-Terminal Bahn-Übergabestelle Container-Terminal (noch auszubauen) Stückgüter-Terminal (noch auszubauen) Massengüter-Terminal (noch auszubauen) Schiff-Serviceplatz (noch auszubauen) Wirtschaftsterminal (teilweise ausgebaut)

8 A kikötőben igénybe vehető szolgáltatások: ömlesztett áru-, darabáru-, konténer-, túlsúlyos és/vagy túlméretes áru-, gördülő rakomány-, folyékony és/vagy veszélyes áru és zsákos áru rakodása. Zárt, fedett raktározás és kültéri raktározás Egyéb (irodahelyiség bérbeadás, fuvarszervezés, okmányolás, áramés víz vételezés hajók részére) A terület végleges közműves ellátásának megvalósulását követően várhatóan az alábbi, alapszolgáltatást jelentő közműkapacitások rendelkezésre állása lesz biztosított: Villamos energia 30 kw/ha, 0,4 kv-on Vezetékes földgáz 14 m 3 /h/ha, 3 bar nyomáson Ivóvíz 2,3 m 3 /d/ha, 2 bar nyomáson Iparivíz 20 m 3 /d/ha, 3 bar nyomáson Tűzoltóvíz parcellánként 2 óra időtartamra 3 bar nyomáson 3000 l/perc Kommunális szennyvíz 2,0 m 3 /d/ha Piece goods terminal (to be built), Bulk cargo terminal (to be built), Ship service stand (to be built), Commercial terminal (partly built). Services available at the harbour: Loading of bulk cargo goods, piece goods, container goods and/or heavy or oversized cargo, RO-RO loading, liquid and/or hazardous cargo, and loading of bagged goods; Roofed storage in closed spaces, and outdoor storage; Other services (office room rental, freight organisation, production of documents, taking electricity and water for ships). After the implementation of the final public utility supplies for the area, the following basic services of public utility supplies will be available: Electric energy 30 kw/ha at 0.4 kv voltage, Natural gas through pipelines 14 m 3 /h/ha at 3 bar pressure, Drinking water 2.3 m 3 /d/ha at 2 bar pressure, Industrial water 20 m 3 /d/ha at 3 bar pressure, Fire fighting water 3000 litres/minute for 2 hours duration at 3 bar pressure per each plot, Communal wastewater 2.0 m 3 /d/ha. Im Hafen können die folgenden Leistungen in Anspruch genommen werden: Verladen von losen Waren, Stückgütern, Containergütern, übergewichtigen und/oder übergroßen Frachten, rollender Ladung, flüssigen und/oder gefährlichen Gütern, sowie Sackgütern; Lagerhaltung in geschlossenen, überdachten Räumen und im Freien; Sonstiges (Vermieten von Büroräumen, Frachtorganisierung, Frachtdokumentierung, Stromund Wasserentnahme für Schiffe). Auf dem Gebiet werden voraussichtlich (nach Fertigstellen der endgültigen Kommunalwerkversorgungen) die folgenden Kommunalwerk-Kapazitäten als Grundleistungen zur Verfügung gestellt: Elektrische Energie 30 kw/hektar bei 0.4 kv Erdgas durch Gasleitung 14 m 3 /h/hektar bei 3 bar Druck Trinkwasser 2,3 m 3 /Tag/Hektar bei 2 bar Druck Industriewasser 20 m 3 /Tag/Hektar bei 3 bar Druck Löschwasser 3000 Liter/Minute für 2 Stunden bei 3 bar Druck je Parzelle Kommunalabwasser 2,0 m 3 /Tag/Hektar

9 A jövő A év utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése fejezetű előirányzat és részben saját erőforrás terhére a további kikötőfejlesztés előkészítése keretében kerül sor: 1. megvalósíthatósági tanulmány készítésére, A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően 2. a kikötő medencéssé történő átalakításának tervezésére, a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó műtárggyal és hajózsilippel (a vízszintszabályozó műtárgy révén ez biztosítja a Mosoni-Duna torkolati szakasz Győr városát is érintő vízszint rehabilitációját) 3. összekötő út tervezésére az 1-es és a 19-es út között, 4. és a kikötő bővítésének tervezésére az intermodalitás biztosításához szükséges kiszolgálási struktúra biztosításával. The future Funded partly by the estimate entitled Planning connected with EU subsidies after 2007 and preparation of EU large investments, and partly by own resources, the following activities will be fulfilled within the framework of further harbour development preparation: 1. preparation of a feasibility study, Depending on the results of the feasibility study: 2. planning of the conversion of the port into a pool port by relocating the confluence section of Moson Danube and constructing a water level control facility and a ship-lock (this will ensure - through the water level control facility - the water level rehabilitation of the confluence section of Moson Danube, having an effect on the town of Győr) 3. planning of the connecting road between national main longdistance roads No. 1 and No. 19, 4. and planning of the harbour expansion with the servicing structure necessary for providing intermodality. Die Zukunft Auf Lasten des Voranschlags im Kapitel Planung in Verbindung mit den Unterstützungen der EU nach 2007 und Vorbereitung von EU-Großinvestitionen, und teilweise auf Lasten eigener Quellen werden die folgenden im Rahmen der Vorbereitung der weiteren Hafenentwicklung durchgeführt: 1. Erstellung einer Machbarkeitsstudie, In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie: 2. Planung des Hafenumbaus für Hafenbecken mit Verlegung der Mündungsstrecke der Moson- Donau, sowie mit Ingenieurbauobjekt für Wasserpegelregelung und Schifffahrtsschleuse (durch die oben genannten Ingenieurbauobjekten wird die Wasserniveau-Rehabilitation in der Mündungsstrecke, die der Stadt Győr auch betrifft, sichergestellt); 3. Konstruktion der Verbindungsstraße zwischen der Landeshauptstrasse Nr. 1 und der Landesstrasse Nr. 19; 4. Planung der Hafenerweiterung durch Sicherstellung der zur Intermodalität notwendigen Bedienungs- und Servicestruktur. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az előkészítési munkák költségeinek részleges 75 %-os finanszírozására november 25-én kötött Támogatási Szerződést, a támogatás nagysága 420 millió Ft, amely mellett 140 millió Ft saját erőt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosít. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készül, stratégiai döntéselőkészítő anyaga szeptember 30-ra készül el. A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően a fejlesztések körüli határidővel készülhetnek el. 1 Összekötő út There is a support contract concluded on 25th November 2005 with the North-Transdanubian Water Directorate for the partial financing (75%) of the cost of the preparatory works at a support amount of F 420 million, while another amount of F 140 million of own resources will be provided by the Ministry of National Development. The feasibility study is being made at present, and its strategic decision preparation material will be finished until 30th September Depending on the results of the feasibility study, the actual developments may be finished by the deadline of about Ein Unterstützungsvertrag wurde mit der Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien für Teilfinanzierung (75%) der Kosten der vorbereitenden Arbeiten am 25. November 2005 abgeschlossen, der Betrag der Unterstützung ist 420 Millionen F, und daneben wird eine eigene Quelle von 140 Millionen F durch das Ministerium für Nationale Entwicklung gewährleistet. Derzeitig wird die Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, die Erfassung vorbereitender Unterlagen für die strategischen Entscheidungen wird bis 30. September 2012 erstellt. In Abhängigkeit vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie können die Entwicklungen mit einem Termin von etwa 2016 realisiert werden. 19

10 11. b b a a a 11. a 11. b Gyôr Gönyû 2. Jelmagyarázat 1. RO-RO terminál 2. Vasúti átadó-átvevő állomás 3. Gabona terminál 4. Ib Andresen Industri Magyarország Kft. 5. Hajó szervízállás (kiépítendő) 6. Konténerterminál (kiépítendő) Legend 1. RO-RO Terminal 2. Railway depot station 3. Cereals terminal 4. Ib Andresen Industri Hungary Ltd. 5. Ship service stand (to be built) 6. Container terminal (to be built) 7. Zsombékosi channel Legende 1. RO-RO-Terminal 2. Bahn-Übergabestelle 3. Getreide-Terminal 4. Ib Andresen Industri Ungarn GmbH 5. Schiff-Serviceplatz (noch auszubauen) 6. Container-Terminal (noch auszubauen) 7. Zsombékosi Kanal 7. Zsombékosi csatorna 8. Kikötő főbejárata 9. Darabáru terminál 10. Fejlesztési terület 11 a. Gazdasági terminál 11 b. Gazdasági terminál (kiépítendő) 12. Tömegáru terminál (kiépítendő) 13. Ideiglenes rakodó 8. Port main entrance 9. Piece goods terminal 10. Development area 11 a. Commercial terminal 11 b. Commercial terminal (to be built) 12. Bulk cargo terminal (to be built) 13. Temporary loading station 8. Haupteingang Hafen 9. Stückgüter-Terminal 10. Entwicklungsgebiet 11 a. Wirtschaftsterminal 11 b. Wirtschaftsterminal (noch auszubauen) 12. Massengüter-Terminal (noch auszubauen) 13. Temporäre Verladestation

11 Kapcsolattartók TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út 56 VAGYONKEZELŐ Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út MŰKÖDTETŐ MAHART Magyar Hajózási Zrt Budapest, Weiss Manfréd út KÜLSŐ VASÚT ÜZEMELTETŐJE MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés Ügyfélkapcsolat és Értékesítés 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt KIKÖTŐ ÜZEMELTETÉS, KIKÖTŐI SZOLGÁLTATÁSOK Győr-Gönyű Kikötő Zrt Győr-Károlyháza, Kikötő I. Contact persons OWNERSHIP RIGHT USER Hungarian National Asset Management Ltd.) H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. PROPERTY MANAGEMT North-Transdanubian Water Directorate H-9021 Győr, Árpád út OPERATING COMPANY MAHART Hungarian Navigation Co. H-1211 Budapest, Weiss Man fréd út OUTSI RAILWAY OPERATING COMPANY MÁV Railway Line Branch Area Centre Budapest 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt HARBOUR OPERATION AND SERVICES Győr-Gönyű Harbour Co Győr-Károlyháza, Kikötő I. Kontaktpersonen SEITS EIGTUMSRECHTBESITZER Ungarische Nationale Vermögensverwaltung AG H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. SEITS VERMÖGSVERWALTUNG Nord-Transdanubische Direktion für Wasserwesen H-9021 Győr, Árpád út SEITS BETREIBUNG MAHART Ungarische Schiffahrts AG H-1211 Budapest, Weiss Manfréd út SEITS ÄUSSERER BAHNBETREIBER MÁV AG Instrafstruktur, Hauptabteilung Verkehrsbetrieb Kundenbeziehungen und Verkauf 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt HAFBETREIBUNG, HAFDISTLEISTUNG Győr-Gönyű Hafen AG 9011 Győr-Károlyháza, Kikötő I.

Hotel. Business LEIER BUSINESS HOTEL. Az ingatlan címe 9071 Gönyû, Kossuth Lajos u. 148. Helyrajzi szám: 106

Hotel. Business LEIER BUSINESS HOTEL. Az ingatlan címe 9071 Gönyû, Kossuth Lajos u. 148. Helyrajzi szám: 106 LEIER BUSINESS HOTEL Business Hotel. LEIER BUSINESS HOTEL Miért GÖNYÛN válasszak ingatlant? Magyarország nyugati részén, a Duna mellett, Szlovákia, Ausztria szomszédságában található település Sátoraljaújhely

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75 location -Batta is situated in the Batta Ipari Park in the municipality of Százhalombatta, 0 kilometres south of the city centre of. The site is connected to the national and international traffic network

Részletesebben

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank.

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank. 4-6 FŐ UTCA Szél Kálmán tér 61 139 Batthyány tér Kossuth Lajos tér Déli Pályaudvar ATTIL A ÚT D U SZÉCHENYI LÁNCHÍD 105 Location Elhelyezkedés N A 105 61 139 ALKOTÁS UTCA MÉSZÁROS UTCA HEGYALJA ÚT B U

Részletesebben

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport Airport City Logistic Park Budapest One step from the Airport Few steps from the City Elhelyezkedés / Location Vecsés közigazgatási területén 5 percre a Ferihegyi Repülőtértől, az Üllői út és a gyorsforgalmi

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET The pictures are illustrative. Data published here is of informative nature only, does not constitute a contractual offer. 2008. 02. 21. BÉRBEADÓ PROJEKT- IRODÁK OFFICES BESCHREIBUNG TO LET Real Kft. Mészáros

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

www.gtcrenaissanceplaza.hu

www.gtcrenaissanceplaza.hu ADOTTSÁGOK / FEATURES - 24 órás biztonsági szolgálat - kártyás beléptetô rendszer - étterem / kávézó - raktározási lehetôség - zöld felület - autóval és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen megközelíthetô

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35.

IRODÁK / OFFICES. 1134 Budapest, Váci út 35. IRODÁK / OFFICES 1134 Budapest, Váci út 35. AZ ÉPÜLET / THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Váci út és Dózsa György út csomópontjánál található A kategóriás River Estates irodaház

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

FEDEZETIGAZOLÁS CMR biztosításról

FEDEZETIGAZOLÁS CMR biztosításról Sorszám: 2014/11049228/1/1870/50000 FEDEZETIGAZOLÁS CMR biztosításról A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (H-1108 Budapest, Venyige u. 3.) ezen dokumentum kiadásával igazolja, hogy a lent

Részletesebben

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING

AZ ÉPÜLET/THE BUILDING IRODÁK/OFFICES AZ ÉPÜLET/THE BUILDING A közkedvelt Váci úti irodafolyosó elején, a Dózsa György úti csomópontnál található A kategóriás River Estates irodaház tíz szinten kínálja hatékony, világos tereit

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

State of play of transport in Budapest metropolitan area, transport development plans to be financed by EU and other sources and related tasks

State of play of transport in Budapest metropolitan area, transport development plans to be financed by EU and other sources and related tasks State of play of transport in Budapest metropolitan area, transport development plans to be financed by EU and other sources and related tasks Dr. Szeneczey Balázs Deputy Mayor of Budapest 21 March 2015

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Kiadó panorámás A kat. irodák Buda szívében Cat. A Offices with a View in the Heart of Buda to Let Budapest I., Pálya u. 4-6.

Kiadó panorámás A kat. irodák Buda szívében Cat. A Offices with a View in the Heart of Buda to Let Budapest I., Pálya u. 4-6. Kiadó panorámás A kat. irodák Buda szívében Cat. A Offices with a View in the Heart of Buda to Let - 8 percre a 2-es metrótól Bel-Buda szívében - Autóval könnyen megközelíthető az Alkotás utca, Krisztina

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Hungarian Toll System

Hungarian Toll System Hungarian Toll System As of 1st of July 2013, the electronic, distance-based toll system (DTS) will be introduced on a total of 6,513 km road sections of the Hungarian public road network (motorways, highways,

Részletesebben

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between

MODIFICATION OF REAL ESTATE SALE AND PURCHASE AGREEMENT INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. Which was concluded by and between INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Amely létrejött egyrészről Cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. Adószám: 15390022-2-13 Statisztikai számjel: 15390022-7511-32-113 Képviseli: Dr. Csutoráné Dr. Győri

Részletesebben

Kossuth Lajos tér. Konferencia Conference. Rendelő Health Centre. Bevásárlóközpont Shopping Centre CITADELLA. Étterem Restaurant GELLÉRT HEGY

Kossuth Lajos tér. Konferencia Conference. Rendelő Health Centre. Bevásárlóközpont Shopping Centre CITADELLA. Étterem Restaurant GELLÉRT HEGY 4-6 M A R G I T K Ö R Ú T F Ő U T C A Szél Kálmán tér Batthyány tér 61 139 140 Kossuth Lajos tér D U LOCATION ELHELYEZKEDÉS A T T I L A Ú T N A G Y E N Y E D U T C A Déli Pályaudvar S Z É C H E N Y I L

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

V48 Prezentáció I Presentation irodaház I office building I Budapest XIII., Váci út 48. / e-f 23/07/2012

V48 Prezentáció I Presentation irodaház I office building I Budapest XIII., Váci út 48. / e-f 23/07/2012 irodaház I office building I Office Building, Area table 1 Office related areas Office Terrace Storage Car Parks 2 (in m²) (in m²) (in m²) (in No of pl) 2nd Basement level - - 211 59 1st Basement level

Részletesebben

w w w. m e c h a p a r k. h u

w w w. m e c h a p a r k. h u www.mechapark.hu KAPCSOLAT EURÓPÁVAL / CONNECTIONS TO EUROPE A JÖVÔ BEFEKTETÉSI HELYSZÍNE* THE BUSINESS LOCATION OF THE FUTURE* KEDVEZŐ LOGISZTIKAI ADOTTSÁG 4 ország találkozása 100 km-es körzetben az

Részletesebben

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA Hungarian Gymnaestrada Team, Tiszaújváros Group Ungarische Gimnastrade, Tiszaújváros Gruppe MAGYAR 1996 óta működik a Tiszaújvárosi Gimnasztráda

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én

Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én Változó menetrend a Budapest-Esztergom vasútvonalon Szeptember 22 október 21 között, valamint november 7-8-9-én Tisztelt Utasaink! A Budapest - Esztergom vonalon tovább folytatódik a vasúti rehabilitációs

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 17/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: A Magyar Labdarúgó Szövetség az UEFA U-21 2015-ös Európa-bajnokság

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

Kiadó raktárak és irodák Storages/Production Space and Offices to Let Budapest IX., Gubacsi út 32.

Kiadó raktárak és irodák Storages/Production Space and Offices to Let Budapest IX., Gubacsi út 32. - Tehergépkocsival (24t max.) megközelíthető terület - Világos, tágas belső terek - Nagy teherbírású padló - kb. 5m szabad belmagasság - Fűthető területek - Igény szerinti kiépítés lehetséges - Irodák

Részletesebben

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr Logistik AHM Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012 Szécheyi Istvá Egyetem, Győr Grudprizipie der Logistik ergebe sich aus dem Grudfudamet der Audi AG ud der AHM Die Strategie Audi AG 2020 Visio Missio Audi die

Részletesebben

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért

REGIONETaktiv CROSSING PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA BORDERS. Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért Partnerschaft für Wirtschaft in der Region Partnerség a régió gazdaságáért CROSSING BORDERS Network for Business Cooperation in the Border Region AT-HU PROJEKTDARSTELLUNG A PROJEKT BEMUTATÁSA EUROPEAN

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards

INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards INFORMÁCIÓS TÁBLA Fizetési ( bank )kártyáról Information table on bank cards MAGYARORSZÁG FIZETÉSI KÁRTYA Bank cards Igen Yes NEM No MAGYARÁZAT/MEGJEGYZÉS Comment /Remarks 1. A kártya kibocsátója lehet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A 2006.01.01. UTÁNI LÉNYEGESEBB, ADÓ- ÉS TERVEZETT SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOKRÓL INFORMATIONEN ÜBER DIE WICHTIGSTEN, STEUER- UND GEPLANTEN RECHNUNGSWESENSVERÄNDERUNGEN AB 01.01.2006 Személyi jövedelemadó

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

HUNGARIAN TRANSPORT ADMINISTRATION

HUNGARIAN TRANSPORT ADMINISTRATION HUNGARIAN TRANSPORT ADMINISTRATION Mire használják fel a közúti közlekedési baleseti adatokat? Milyen nehézségekkel szembesülnek a közutak üzemeltetéséért felelős szakemberek Magyarországon? What is the

Részletesebben

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda

Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Fuglinszky, Szilágyi és Társai Ügyvédi Iroda Hírlevél Az alábbiakban ismertetjük a 2013. szeptember 1-től 2013. szeptember 30. napjáig megjelent, az Önök működése szempontjából feltehetően szükséges vagy

Részletesebben

Stratégia eszközök gazdaságos üzemeltetése

Stratégia eszközök gazdaságos üzemeltetése Vörös Ákos IBM javaslatok TIOP pályázatokhoz 2009. December 10. Stratégia eszközök gazdaságos üzemeltetése Tartalom Projekt alapú beszerzések Üzemeltetési ötletek Épület üzemeltetés Orvosi mőszerek, berendezések

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012

ANNEXES. 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 ANNEXES 5.1.1. ACTION A1 - Preparation of forest habitat management 5.1.1.-1. Map of the area of invasive management in 2012 5.1.3. ACTION A.3: Munition treatment planning 5.1.3.-1. Map of the target area

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Technik-Park Heliport

Technik-Park Heliport Technik-Park Heliport T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! P L A N Y O U R F U T U R E W I T H U S! S Z A B A D T É R A S I K E R H E Z O P E N S P A C E F O R S U C C E S S Tervezze velünk jövõjét!

Részletesebben

Összegzés és hogyan tovább

Összegzés és hogyan tovább Összegzés és hogyan tovább www.eu-egee.org egee INFSO-RI-508833 We learnt about grids Grids are: heterogenous, dynamic, distributed, wide area infrastructures primarily used for high-performance computing

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK CSEPEL SC - Budapest, Hungary client: INDOTEK _intro_the sport settlement of Csepel SC in the XXIst district of Budapest is one of the significant sport centers of the capital. Due to the changing economical,

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu

Nyitottan. üzletre. Open to Business. Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu Nyitottan az üzletre Open to Business Budapest XIII., Váci út 33. www.vaci33.hu 2 A Váci33 irodaház egy kilencemeletes, A kategóriás irodaépület Budapest egyik kiemelkedő fontosságú üzleti negyedében.

Részletesebben

Office. Innovation TALENTIS BUSINESS PARK

Office. Innovation TALENTIS BUSINESS PARK Office Innovation TALENTIS BUSINESS PARK TALENTIS a tudásalapú térségfejlesztési program TALENTIS the knowledge-based regional development programme TALENTIS a tudásalapú térségfejlesztési program A magyar

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk

I. FEJEZET A HATÁRSZERZŐDÉS EGYES RENDELKEZÉSEINEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE. 1. Cikk 44 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 16 Beilage C SZERZŐDÉS a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

HR Service. Fields of business: recruitment, executive selection, workforce hiring, outplacement, call centre recruitment

HR Service. Fields of business: recruitment, executive selection, workforce hiring, outplacement, call centre recruitment 1. oldal, összesen: 6 HR Service Adecco Kft. (Ltd.) 1068 Budapest, Benczúr u. 47. Tel: (+ 36 1) 479-5350 Fax: (+ 36 1) 479-5359 www.adecco.hu adecco@adecco.hu Zsuzsa Gárdus, Managing Director Fields of

Részletesebben

Szélessávtól a tudományig: stratégiai kiútkeresések anatómiája

Szélessávtól a tudományig: stratégiai kiútkeresések anatómiája Szélessávtól a tudományig: stratégiai kiútkeresések anatómiája Z.Karvalics László Szegedi Tudományegyetem 47. Közgazdász-vándorgyűlés Zalakaros, 2009 szeptember 25. Ireland - Smart Economy 1) Building

Részletesebben

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY Tervező: Pestterv kft. Város-Teampannon Kft. KÖTAG Bt. Közlekedéskft. ur-ben design Kft. Tervezők: Schuchmann Péter Koszorú Lajos Szántó Katalin Rhorer Ádám LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT,

Részletesebben