Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour"

Átírás

1 Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű Győr-Gönyű National Public Harbour

2 Tartalomjegyzék Igazgatói köszöntő A kikötő bemutatása A KIOP projektben megvalósult infrastruktúra bemutatása Kikötőműködtetés, vasútüzem A jövő Table of contents Greeting by the Director Introduction of the harbour Introduction of the infrastructure implemented within the framework of the KIOP project Operation of the harbour, railway facilities The future Inhaltsverzeichnis Begrüßung des Direktors Darstellung des Hafens Aufführung der durch das Projekt KIOP zustande gekommenen Infrastruktur Hafenbetrieb, Bahnbetrieb Die Zukunft Igazgatói köszöntő Tisztelt Olvasó! A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a Duna-Rajna-Maj - na vízi út földrajzi felezőpontjában, a Bécs-Pozsony-Győr régió súlypontjában helyezkedik el. A kikötőben közvetlenül kapcsolódik a három közlekedési ág az út, a vasút és a víziút egy trimodális csomópontban és ez a csomópont össze van kötve az európai fő közlekedési tranzit útvonalakkal vízi úton, közúton, vasúton egyaránt, valamint a Győrben összpontosuló dunántúli regionális rendszerekkel közúton és vasúton. A kikötő célja az országban létesítendő logisztikai központok egyikeként biztosítani és bővíteni az Észak-dunántúli térség intermodális szállítási lehetőségeit a környezet és energia kímélő vízi, vasúti és kombinált szállítások részarányának növelésével, bekapcsolódva a nemzetközi fuvarozási rendszerbe. Kiadványunk bemutatja a kikötőt, eddig megvalósult beruházásait, szolgáltatásait, működtetését, hasz nosításának feltételeit és a jövőbeni fejlesztéseit. Greeting by the Director Dear Reader, The Győr-Gönyű National Public Harbour is located in the geographical centre of the Danube-Rhine- Main waterway, in the hub of the Vienna-Bratislava-Győr region. The three branches of transport road, railway and waterway are directly connected in a trimodal junction, and this junction is connected with the main transport transit routes of Europe by water, public road and railways and also with the Transdanubian regional networks with the centre in Győr, by road and railway. The aim of the harbour, as one of the logistic centres to be established in the country, is to provide and to expand the intermodal transportation possibilities of Northern Transdanubia, by increasing the share of environmental and energy conscious waterway, railway and combined transportation and connecting to the international transportation network. Our publication introduces the harbour, the investments that have been implemented up to now, the services provided, its operation, the conditions of its utilization and its future development. Begrüßung des Direktors Sehr geehrter Leser, Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű erstreckt sich bei dem geographischen Mittelpunkt des Wasserwegs Donau-Rhein- Main, im Schwerpunkt der Region Wien-Bratislava-Győr. In dem Hafen werden die drei Verkehrszweige gemeine Straße, Eisenbahn und Wasserwege in einem intermodalen Kreuzungspunkt aneinander direkt angeknüpft, und dieser Kreuzungspunkt wird mit den europäischen Haupttransitverkehrsstraßen sowohl auf Wasser-, Landes- und Bahnstraßen, als auch mit den regionalen Systemen (Zentrum Transdanubien in Győr) auf Landes- und Bahnstraßen gebunden. Das Ziel des Hafens als ein der im Lande herzustellenden Logistikzentren ist, die intermodalen Transportmöglichkeiten der Region Nordtransdanubien durch Erhöhung des Anteils von umweltschonenden und energiesparenden Transporten auf Wasser und Eisenbahn, als auch bei kombinierten Lieferungen, dem internationalen Transportnetz anschließend, sicherzustellen und erweitern. InMit dieser Publikation werden der Hafen, die bisher realisierten Investitionen und die Dienstleistungen, die Bedingungen der Anwendung, sowie die zukünftigen

3 Bízunk abban, hogy kiadványunk segítségével a kikötő szélesebb körben ismertté válhat és a környezetük iránt felelősséget érző vállalkozások kihasználják majd az itt rendelkezésre álló környezetkímélő szállítási módokat és a korszerű áruforgalmi központot. Németh József igazgató We do trust that through the help of our publication the harbour can become more widely known, and enterprises feeling responsibility for our environment will utilize the environment-friendly methods of transportation available here and the up-to-date logistic centre. Németh József Director Entwicklungen dargestellt. Wir hoffen, dass der Hafen mit Hilfe dieser Ausgabe in einem breiteren Kreis bekannt wird, und die Unternehmen, die zu deren Umgebung Verantwortung tragen, werden die hier zur Verfügung stehenden umweltschonenden Trans - por tarten und das moderne Warenumsatzzentrum ausnutzen. József Németh Direktor A kikötő bemutatása A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a magyarországi há - rom dunai országos közforgalmú kikötő egyike. A kikötő a Duna 1794,00 folyamkilométer szelvényénél helyezkedik el a Mosoni-Duna torkolatában, 38,5 km-re a Duna-Rajna- Majna vízi út földrajzi felezőpontjától. Távolsága Rotterdamtól, vagyis az Északi-tengertől 1714 km, míg Sulinától, vagyis a Fekete-tengertől 1794 km. Introduction of the harbour The Győr-Gönyű National Public Harbour is one of the three national public harbours of Hungary on the Danube. The harbour is located at the river kilometre profile of the Danube, in the confluence section of Moson Danube river, 38.5 kilometres away from the geographical midpoint of the Danube-Rhine- Main waterway. Its distance from Rotterdam i.e. from the North Sea - is 1714 km, while from Sulina, - i.e. from the Black Sea - is 1794 km. Darstellung des Hafens Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyü ist einer der drei nationalen öffentlichen Hafen an der Donau in Ungarn. Er befindet sich an der Mündung der Mosoner-Donau bei Flusskilometer , in einer Entfernung von 38.5 km von dem geographischen Mittelpunkt des Wasserwegs Donau- Rhein-Main. Seine Distanz zu Rotterdam, also zu der Nordsee beträgt 1714 km, und zu Sulina, d. h. zu dem Schwarzen Meer ist 1794 km.

4 A kikötő Győrtől 12, Gönyűtől 3 kmre fekszik az 1-es számú főút, valamint a Mosoni-Duna közötti 140 haos állami tulajdonú területen. Itt halad el több országos, kiemelt jelentőségű tranzit vasútvonal, valamint a gyorsforgalmi úthálózat fővonala is. Megközelítése közúton az M1-es autópályáról a 19. és az 1. számú főúton keresztül történhet. Vasúti megközelítése a Budapest-Bécs közötti kétvágányú villamosított fővonalról, a KIOP projekt keretében megvalósult Győrszentiván vasútállomásról induló iparvágánnyal történik, a kikötőhöz csatlakozóan kialakított átadó-átvevő állomáson keresztül. A vízi úti megközelítés a Duna felől a kikötői térré bővített Mosoni- Duna torkolati szakaszra behajózással lehetséges. The harbour is located 12 km away from Győr and 3 km from Gönyű on 140 hectares of state-owned land between the national main long-distance road No. 1 and the Moson Danube. Several national transit railways of prominent importance and main routes of the high-speed road network also pass through this territory. It can be approached by public road from motorway M1 via national main long-distance roads Nos. 19 and 1. By railway it can be re - ached through the electric, twotrack main line between Budapest and Vienna and via the industrial line starting from Győrszentiván railway station, via the transfer station connected to the harbour, implemented within the framework of the KIOP project. The access by water is possible by sailing from the Danube to the confluence section of the Moson Danube, which has been expanded to a port area. Der Hafen liegt auf einem in staatlichem Eigentum stehenden Gebiet- Land von 140 Hektar, in einer Entfernung von 12 km von Győr und 3 km von Gönyü, zwischen der Landeshauptstrasse Nr. 1 und der Moson-Donau. Daneben befinden sich mehrere Hauptlinien nationaler Transitbahnstrecken herausragender Wichtigkeit, sowie es läuft hier die Hauptlinie des Schnellverkehrsstraßennetzes. Die Annäherung kann auf öffentlichem Weg vonaus der Autobahn M1 durch die Landesstrasse Nr. 19 und die Landeshauptstrasse Nr. 1 erfolgent werden. Auf Eisenbahn kann der Hafen ausvon der elektrischen zweigleisigen Bahnlinie zwischen Budapest und Wien, mit dem Industriegleis vom Bahnhof Győrszentiván, der im Rahmen des KIOP Projektes verwirklicht wurde, durch die zum Hafen gebunden errichtete Übergabestelle erreicht werden. Ankommen auf Wasserweg ist von der Donau-Seite, mit Einschiffen zur in einem Hafenraum erweiterten Mündungsstrecke der Mosoner-Donau möglich. A KIOP projektben megvalósult infrastruktúra bemutatása A Nemzeti Fejlesztési Terv részeként, a Környezetvédelem és In - frastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében évek között valósult meg a Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése tárgyú projekt. A bruttó 8,033 milliárd forint összegű beruházás hazai központi költségvetési előirányzatból (25 %) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (75 %) került finanszírozásra. Konkrét célja a kikötő korszerű vasúti és közúti kapcsolatának biztosítása az országos hálózat fő vonalaihoz és egyben a páneurópai közlekedési folyosóhoz a már megépített ill. építés alatti, valamint a továbbfejlesztendő létesítményei kiszolgálására, továbbá a gazdasági terminál egy részének teljeskörű infrastruktúrával ellátása. Introduction of the infrastructure implemented within the framework of the KIOP project The development of the transport connections of the Győr-Gönyű National Public Harbour intermodal centre was implemented between 2005 and 2008 as part of the National Development Plan, within the Environment Protection and Infrastructure Operative Programme (KIOP). The investment of F billion total amount was financed by the central government budget (25%) and by the European Regional Development Fund (75%). The specific aim of the project is to ensure the connection of the up-todate railway and public road network of the harbour with the main national routes, and at the same time to the Pan-European trans - portation corridor, in order to provide a full-scale infrastructure for the units having been and being constructed and to be developed, as well as for a part of the commercial terminal. Aufführung der durch das Projekt KIOP zustande gekommene Infrastruktur Als Teil des Nationalen Entwicklungsplans, im Rahmen des Operativen Programms für Umweltschutz und Infrastruktur (KIOP) wurde das Projekt mit dem Gegenstand von Entwicklung der Verkehrsverbindungen des intermodalen Zentrums des Nationalen Öffentlichen Hafens Győr-Gönyű zwischen 2005 und 2008 verwirklicht. Die Investition mit insgesamt brutto 8,033 Milliarden F wurde aus nationalem zentralen Etatvoranschlag (25%) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (75%) finanziert. Die konkrete Zielsetzung war, die moderne Verkehrsverbindung des Hafens durch Eisenbahn und öffentlichen Straßen zu den Hauptlinien des Landesverkehrsnetzes und gleichzeitig zur paneuropäischen Verkehrskorridore zur Bedienung der schon aufgebauten und noch unter Bau stehenden, sowie weiter zu entwickelnden Bauobjekten und Anlagen gewähr zu leisten, sowie die vollständige Infrastruktur zum Teils des Wirtschaftsterminals zu beschaffen.

5 A projekt létesítményei: 1. A Hegyeshalom-Budapest vas - úti fővonallal kapcsolatot biztosító összeköttetés 9,4 km hosszon iparvágány kiépítésével Győrszentiván vasútállomás és a kikötő között, a kikötő előtti öt vágányú átadó-átvevő állomással (az állomáson felvételi épülettel, állomási és vonali biztosítóberendezéssel, térvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, 100 t méréshatárú vasúti hídmérleggel), együttesen 12,6 km összhosszban. 2. Vasúti bevezetés a kikötőbe az 1. sz. főút nem szintbeni keresztezésével, A közúti terhelésű, kétnyílású felüljáróval, az 1. sz. főút ehhez igazodó, mintegy 1,5 km hosszú korrekciójával. The following objects have been established within the project: 1. Connection line to the Hegyeshalom-Budapest main railway line by constructing an industrial railway line of 9.4 km between Győrszentiván railway station and the harbour through a five-track transfer station in front of the harbour (with a goods reception building at the station, with station and line security equipment, space lighting, rainwater drainage, railway bridge scales measuring up to 100 tons), with the total length of 12.6 km altogether. 2. Railway connection to the harbour with an elevated crossing of national main long-distance road No. 1, with an overpass for A category road loading and double opening, and by altering the natio- Bauobjekte und Anlagen des Projektes: 1. Eisenbahnverbindung zur Hauptbahnlinie Hegyeshalom-Budapest, Länge des Industriegleises 9.4 km zwischen der Bahnstation Győrszentiván und dem Hafen, mit einer fünfgleisigen Übergabestelle vor dem Hafen (inklusive Aufnahmegebäude an der Station, Sicherungsanlagen bei der Station und an der Linie, Raumbeleuchtung, Niederschlagwasser-Entführung, Bahnbrückenwaage mit einer Kapazität von 100 Tonnen), Gesamtlänge 12.6 km. 2. Bahneinfahrt in den Hafen mit nicht-niveaugleicher Kreuzung der Landeshauptstrasse Nr. 1, Bahnüberführung mit zwei Öffnungen für Straßenladung A, und mit einer entsprechend passenden Korrektion der etwaigen Länge von 1.5 km der Landeshauptstrasse Nr A Belső infrastrukturális ellátás I. üteme keretében a gazdasági terminál 25 ha-os, fejlesztésre előirányzott területrészén, 11 db parcellán teljes körű közműves in - frastruktúra biztosítása (csatornázás, ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, villamos energiaellátás, térvilágítás, hírközlés, gázellátás), a projekt II. üteme keretében a gazdasági terminál további 13 ha nagyságú területrészével együttesen a vasúti kiszolgálás biztosítására 6,3 km hosszú kikötői belső iparvágány hálózat, általában 2x4,0 m szélességű, 11,5 t tengelyterhelésű, 3,8 km hosszú belső úthálózat, és 1,0 km hosszú csatlakozó út a vasúti átadó-átvevő állomás és a kikötő között. nal main long-distance road No. 1 in the length of approx. 1.5 km, to suit it. 3. In the framework of internal infrastructural supply phase I: the provision of full public utility infrastructure on 11 plots within the 25 hectare section of the commercial terminal under development (sewerage, drinking and industrial water supply, wastewater draining, electric energy supply, space lighting, telecommunication, gas supply); in the framework of the project s phase II, together with an additional 13 hectares of the commercial terminal: establishment of a 6.3 km long network of internal industrial railway line within the harbour with the general width of 2x4.0 m, and the axle load of 11.5 tons, an internal road network of 3.8 km, and a 1.0 km connecting road between the railway transfer station and the harbour. 3. Im Rahmen der Inneren Infrastrukturellen Beschaffung Phase I wurde die vollständige Infrastruktur für die Kommunalleistungen (Kanalisation, Trinkwasser- und Industriewasser-Versorgung, Abwasserableitung, elektrische Stromversorgung, Raumbeleuchtung, Kommunikation, Gasversorgung) auf 11 Grundstücken auf der zur Weiterentwicklung geplanten Fläche von 25 Hektar der Wirtschaftsterminal; sowie in Rahmen der Phase II des Projektes mit einer weiteren Grundstückfläche von 13 Hektar der Wirtschaftsterminal, für die Gewährleistung des Bahnbetriebes ein inneres Industriebahnnetz des Hafens mit der Länge von 6.3 km; ein inneres Straßennetz mit insgesamt 3.8 km Länge, im allgemeinen mit 2x4.0 M Breite für eine Achsenlast von 11.5 Tonnen; und eine angeschlossene Verbindungsstraße zwischen der Bahn- Übergabestelle und dem Hafen.

6 A gazdasági terminálon a projektben megvalósult teljes kö rű közműves infrastruktúra az alábbi elemekből áll: ivó- és ipari vízellátás 2,0 ill. 4,0 bar nyomáson 4,6 km vezetékkel, szennyvízelvezetés 3,7 km gravitációs és 1,8 km nyomott csővezeték, valamint 3 db automatikus üzemű átemelő szivattyútelep segítségével, a győri szennyvíztisztítóhoz való továbbítás biztosításával, csatornázás 6,7 km hosszon, 8 db iszapfogó- és olajleválasztó műtárggyal, hírközlés 3,6 km védőcső és 3,0 km földkábel lefektetésével, a por - ta, mérlegelő épületében elhelyezett digitális telefonközponttal, közműves gázellátás 2200 m 3 /h kapacitással (később bővíthető) 3 bar nyomáson, közműves villamos energiaellátás 20/0,4 kv-os hálózaton 5 db transzformátor állomással, 3500 kva villamos teljesítmény biztosítására. At the commercial terminal, the full-scale infrastructure implemented within the project consists of the following elements: drinking and industrial water supply at 2.0 and 4.0 bar pressure respectively with a 4.6 km pipeline, wastewater drainage assisted by 3.7 km gravity pipelines and 1.8 km pressure pipeline, as well as 3 automatically operated pumping stations, ensuring the transfer to the wastewater treatment plant of Győr, 6.7 km sewerage, with 8 mud traps and oil separator facilities, telecommunication by laying down 3.6 km conduits and 3.0 km underground cables, with a digital telephone centre in the receptionist, scale building, public utility gas supply of 2200 m 3 /h capacity (to be expanded later), at 3 bar pressure, public utility electric energy supply through a 20/0.4 kv network with 5 transformer stations for providing 3500 kva electric capacity. Bei dem Wirtschaftsterminal besteht die in dem Projekt verwirklichte vollständige Kommunalwerk-Infrastruktur aus den folgenden Elementen: Trinkwasser- und Industriewasserversorgung mit 2.0 bzw. 4.0 bar Druck mit 4.6 km langen Leitungen, Abwasserableitung mit Hilfe von 3.7 km Schwerkraftleitung und 1.8 km Druckleitung, sowie 3 Stück automatisierter Pumpenstationen, mit Weiterleitungsmöglichkeit zurm Abwasserreinigungsbetrieb in Győr, Kanalisation auf 6.7 km Länge, mit 8 Stück Schlammfängerund Ölabschneider-Ingenieurbauobjekten, Kommunikation mit Auslegung von 3.6 km Schutzrohr und 3.0 km Erdkabel, mit einem digitalen Telefonzentrale im Pförtnerhaus bzw. Waage-Gebäude, Kommunalwerk-Gasversorgung mit 2200 m 3 /h (nachträglich erweiterbarer) Kapazität auf 3 bar Druck, Kommunalwerk-Stromversorgung mit 20/0.4 kv Stromnetz, inklusive 5 Stück Transformatorstationen zur Sicherstellung von 3500 kva elektrischer Leistung. Kikötőműködtetés, vasútüzem A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. Működtetője a MA- HART Magyar Hajózási Zrt. A kikötő vasúti infrastrukturális hálózatát Győrszentiván vasútállomás és a kikötő vasúti átadó-átvevő állomása között a MÁV Zrt., a kikötőben pedig jelenleg még az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság, a jövőben a MAHART Zrt. által kiválasztandó szakcég működteti. A kikötőben a vízi szállítással öszszefüggő rakodási és kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet a Győr- Gönyű Kikötő Zrt. látja el. A kikötőben a gazdasági terminál várja a Operation of the harbour, railway facilities The Győr-Gönyű National Public Harbour is owned by the Hungarian state, the property is managed by the North-Transdanubian Wa - ter Directorate. It is operated by MAHART Zrt. The infrastructural network of the harbour between Győrszentiván railway station and the harbour s transfer station is operated by Hungarian Railways (MÁV), while within the harbour it is handled presently by the North-Transdanubian Water Directorate; however it taken over in the future by a professional firm selected by MAHART Zrt. Loading and other service activities related to water transportation are Hafenbetrieb, Bahnbetrieb Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyü ist in Eigentum des Ungarischen Staats und in Vermögensverwaltung der Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien. Betrieben wurde durch die MAHART Ungarische Schifffahrt AG. Das Bahn-Infrastrukturnetz des Hafens zwischen dem Bahnhof Győrszentiván und der Bahn- Übergabestelle des Hafens wird durch die MÁV Ungarische Eisenbahn, und im Hafen derzeitig durch die Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien, zukünftig durch eine von MAHART Ungarische Schifffahrt AG auszuwählende Fachfirma betrieben.

7 betelepülőket. A gazdasági terminál különböző nagyságú, m 2 nagyságú parcellákra osztott kikötőrész, amelynek egy része a KIOP projektben teljeskörű infrastrukturális ellátást kapott. A gazdasági terminál parcelláira a Magyar Állam nyilvános pályázat útján biztosít használati/földhasználati jogot. A használati jogra abban az esetben lehet pályázni, ha a tervezett beruházás részeként könnyűszerkezetes, a földterülettel nem tartósan egybeépített alappal rendelkező építményeket kíván a betelepülő megvalósítani. A használat joga esetében a jogviszony időtartama 15 év, amely egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. A földhasználati jogra abban az esetben lehet pályázni, ha a tervezett beruházás részeként szilárd alappal rendelkező, tartós építményeket kí - ván a betelepülő megvalósítani. A földhasználati jog a felépítmények fennállásáig tart. handled in the harbour by Győr- Gönyű Kikötő Zrt. In the harbour there is a commercial terminal prepared for newly settled costumers. This commercial terminal is a part of the harbour divided into plots of different areas between 8,000 and 27,000 m 2 surface; a part of them having received full-scale infrastructural supply within the KIOP Project. The Hungarian State will grant the right of use/land use for the plots of the commercial terminal through public tender. Taking part in the public tender for the right of use is allowed if the settler intends to implement lightstructure buildings with a foundation not built together with the land permanently, as part of the planned investment. Regarding the right of use, the duration of the legal relationship is 15 years, which may be extended once by maximum 5 further years. Die Dienstleistungstätigkeiten hinsichtlich der Verladung und sonstiger Arbeiten in Verbindung mit dem Wassertransport werden im Hafen durch die Hafen Győr- Gönyű AG durchgeführt. Im Hafen steht das Wirtschaftsterminal zur Verfügung der Neuansiedler. Es bedeutet Teile des Hafens aus Parzellen mit verschiedener Größe von 8000 bis m 2 Fläche, ein Teil ist im Rahmen des KIOP Projektes mit vollständiger infrastruktureller Versorgung ausgestattet. Das Nutzungsrecht bzw. Bodenbenutzungsrecht wird für die Parzellen in dem Wirtschaftsterminal durch den Ungarischen Staat auf dem Weg öffentlicher Ausschreibung gegeben. Ein Wettbewerb für Nutzungsrecht kann im Falle eingeleitet werden, wenn das Bauobjekt als Teil der beabsichtigten Investition, das Bauobjekt mit Leichtstruktur konstruiert und der Grundbau nicht dauerhaft mit dem Boden zusammengebaut errichtet wird. Im Falle von Nutzungsrecht dauert das Rechtsverhältnis für 15 Jahre, und kann einmal höchstens für 5 Jahre verlängert werden. Ein Wettbewerb für Bodenbenutzungsrecht kann im Falle eingeleitet werden, wenn das Bauobjekt als Teil der beabsichtigten Investition, das Bauobjekt mit anhaltendem festem Grundbau konstruiert errichtet wird. Das Bodenbenutzungsrecht wird bis Fortbestand des Oberbaus geltend geblieiben. A parcellákra bármilyen olyan beruházás megvalósítása és tevékenység végzése céljából lehet pályázni, amelyet a terület hatályos szabályozási terv szerinti övezeti besorolása (Gkszk) lehetővé tesz. A kikötő részei: Ro-Ro és személygépkocsi terminál Gabona terminál Vasúti átadó-átvevő állomás Konténer terminál (kiépítendő) Darabáru terminál (kiépítendő) Tömegáru terminál (kiépítendő) Hajó szervizállás (kiépítendő) Gazdasági terminál (részben kiépített) Taking part in public tender for the right of land use is allowed if the settler intends to implement permanent buildings with stable basement connection as part of the planned investment. The right of land use will be granted for the lifetime of the building objects. It is possible to tender for the plot with the purpose of implementing any investment or pursuing any activity, which is allowed by the classification rules for the land zones affected, in agreement with the valid land regulation plan ( Gkszk ). Parts of the harbour are: RO-RO and car terminal, Cereals terminal, Railway transfer station, Container terminal (to be built), Für die Parzellen kann für Durchführung so einer Investition bzw. Tätigkeit Wettbewerb eingeleitet werden, die von der Zoneneinstufung des Gebiets nach dem gültigen Regelungsplan ( Gkszk ) ermöglicht wird. Teile des Hafens: Ro-Ro und Pkw-Terminal Getreide-Terminal Bahn-Übergabestelle Container-Terminal (noch auszubauen) Stückgüter-Terminal (noch auszubauen) Massengüter-Terminal (noch auszubauen) Schiff-Serviceplatz (noch auszubauen) Wirtschaftsterminal (teilweise ausgebaut)

8 A kikötőben igénybe vehető szolgáltatások: ömlesztett áru-, darabáru-, konténer-, túlsúlyos és/vagy túlméretes áru-, gördülő rakomány-, folyékony és/vagy veszélyes áru és zsákos áru rakodása. Zárt, fedett raktározás és kültéri raktározás Egyéb (irodahelyiség bérbeadás, fuvarszervezés, okmányolás, áramés víz vételezés hajók részére) A terület végleges közműves ellátásának megvalósulását követően várhatóan az alábbi, alapszolgáltatást jelentő közműkapacitások rendelkezésre állása lesz biztosított: Villamos energia 30 kw/ha, 0,4 kv-on Vezetékes földgáz 14 m 3 /h/ha, 3 bar nyomáson Ivóvíz 2,3 m 3 /d/ha, 2 bar nyomáson Iparivíz 20 m 3 /d/ha, 3 bar nyomáson Tűzoltóvíz parcellánként 2 óra időtartamra 3 bar nyomáson 3000 l/perc Kommunális szennyvíz 2,0 m 3 /d/ha Piece goods terminal (to be built), Bulk cargo terminal (to be built), Ship service stand (to be built), Commercial terminal (partly built). Services available at the harbour: Loading of bulk cargo goods, piece goods, container goods and/or heavy or oversized cargo, RO-RO loading, liquid and/or hazardous cargo, and loading of bagged goods; Roofed storage in closed spaces, and outdoor storage; Other services (office room rental, freight organisation, production of documents, taking electricity and water for ships). After the implementation of the final public utility supplies for the area, the following basic services of public utility supplies will be available: Electric energy 30 kw/ha at 0.4 kv voltage, Natural gas through pipelines 14 m 3 /h/ha at 3 bar pressure, Drinking water 2.3 m 3 /d/ha at 2 bar pressure, Industrial water 20 m 3 /d/ha at 3 bar pressure, Fire fighting water 3000 litres/minute for 2 hours duration at 3 bar pressure per each plot, Communal wastewater 2.0 m 3 /d/ha. Im Hafen können die folgenden Leistungen in Anspruch genommen werden: Verladen von losen Waren, Stückgütern, Containergütern, übergewichtigen und/oder übergroßen Frachten, rollender Ladung, flüssigen und/oder gefährlichen Gütern, sowie Sackgütern; Lagerhaltung in geschlossenen, überdachten Räumen und im Freien; Sonstiges (Vermieten von Büroräumen, Frachtorganisierung, Frachtdokumentierung, Stromund Wasserentnahme für Schiffe). Auf dem Gebiet werden voraussichtlich (nach Fertigstellen der endgültigen Kommunalwerkversorgungen) die folgenden Kommunalwerk-Kapazitäten als Grundleistungen zur Verfügung gestellt: Elektrische Energie 30 kw/hektar bei 0.4 kv Erdgas durch Gasleitung 14 m 3 /h/hektar bei 3 bar Druck Trinkwasser 2,3 m 3 /Tag/Hektar bei 2 bar Druck Industriewasser 20 m 3 /Tag/Hektar bei 3 bar Druck Löschwasser 3000 Liter/Minute für 2 Stunden bei 3 bar Druck je Parzelle Kommunalabwasser 2,0 m 3 /Tag/Hektar

9 A jövő A év utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése fejezetű előirányzat és részben saját erőforrás terhére a további kikötőfejlesztés előkészítése keretében kerül sor: 1. megvalósíthatósági tanulmány készítésére, A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően 2. a kikötő medencéssé történő átalakításának tervezésére, a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó műtárggyal és hajózsilippel (a vízszintszabályozó műtárgy révén ez biztosítja a Mosoni-Duna torkolati szakasz Győr városát is érintő vízszint rehabilitációját) 3. összekötő út tervezésére az 1-es és a 19-es út között, 4. és a kikötő bővítésének tervezésére az intermodalitás biztosításához szükséges kiszolgálási struktúra biztosításával. The future Funded partly by the estimate entitled Planning connected with EU subsidies after 2007 and preparation of EU large investments, and partly by own resources, the following activities will be fulfilled within the framework of further harbour development preparation: 1. preparation of a feasibility study, Depending on the results of the feasibility study: 2. planning of the conversion of the port into a pool port by relocating the confluence section of Moson Danube and constructing a water level control facility and a ship-lock (this will ensure - through the water level control facility - the water level rehabilitation of the confluence section of Moson Danube, having an effect on the town of Győr) 3. planning of the connecting road between national main longdistance roads No. 1 and No. 19, 4. and planning of the harbour expansion with the servicing structure necessary for providing intermodality. Die Zukunft Auf Lasten des Voranschlags im Kapitel Planung in Verbindung mit den Unterstützungen der EU nach 2007 und Vorbereitung von EU-Großinvestitionen, und teilweise auf Lasten eigener Quellen werden die folgenden im Rahmen der Vorbereitung der weiteren Hafenentwicklung durchgeführt: 1. Erstellung einer Machbarkeitsstudie, In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie: 2. Planung des Hafenumbaus für Hafenbecken mit Verlegung der Mündungsstrecke der Moson- Donau, sowie mit Ingenieurbauobjekt für Wasserpegelregelung und Schifffahrtsschleuse (durch die oben genannten Ingenieurbauobjekten wird die Wasserniveau-Rehabilitation in der Mündungsstrecke, die der Stadt Győr auch betrifft, sichergestellt); 3. Konstruktion der Verbindungsstraße zwischen der Landeshauptstrasse Nr. 1 und der Landesstrasse Nr. 19; 4. Planung der Hafenerweiterung durch Sicherstellung der zur Intermodalität notwendigen Bedienungs- und Servicestruktur. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az előkészítési munkák költségeinek részleges 75 %-os finanszírozására november 25-én kötött Támogatási Szerződést, a támogatás nagysága 420 millió Ft, amely mellett 140 millió Ft saját erőt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosít. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készül, stratégiai döntéselőkészítő anyaga szeptember 30-ra készül el. A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően a fejlesztések körüli határidővel készülhetnek el. 1 Összekötő út There is a support contract concluded on 25th November 2005 with the North-Transdanubian Water Directorate for the partial financing (75%) of the cost of the preparatory works at a support amount of F 420 million, while another amount of F 140 million of own resources will be provided by the Ministry of National Development. The feasibility study is being made at present, and its strategic decision preparation material will be finished until 30th September Depending on the results of the feasibility study, the actual developments may be finished by the deadline of about Ein Unterstützungsvertrag wurde mit der Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien für Teilfinanzierung (75%) der Kosten der vorbereitenden Arbeiten am 25. November 2005 abgeschlossen, der Betrag der Unterstützung ist 420 Millionen F, und daneben wird eine eigene Quelle von 140 Millionen F durch das Ministerium für Nationale Entwicklung gewährleistet. Derzeitig wird die Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, die Erfassung vorbereitender Unterlagen für die strategischen Entscheidungen wird bis 30. September 2012 erstellt. In Abhängigkeit vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie können die Entwicklungen mit einem Termin von etwa 2016 realisiert werden. 19

10 11. b b a a a 11. a 11. b Gyôr Gönyû 2. Jelmagyarázat 1. RO-RO terminál 2. Vasúti átadó-átvevő állomás 3. Gabona terminál 4. Ib Andresen Industri Magyarország Kft. 5. Hajó szervízállás (kiépítendő) 6. Konténerterminál (kiépítendő) Legend 1. RO-RO Terminal 2. Railway depot station 3. Cereals terminal 4. Ib Andresen Industri Hungary Ltd. 5. Ship service stand (to be built) 6. Container terminal (to be built) 7. Zsombékosi channel Legende 1. RO-RO-Terminal 2. Bahn-Übergabestelle 3. Getreide-Terminal 4. Ib Andresen Industri Ungarn GmbH 5. Schiff-Serviceplatz (noch auszubauen) 6. Container-Terminal (noch auszubauen) 7. Zsombékosi Kanal 7. Zsombékosi csatorna 8. Kikötő főbejárata 9. Darabáru terminál 10. Fejlesztési terület 11 a. Gazdasági terminál 11 b. Gazdasági terminál (kiépítendő) 12. Tömegáru terminál (kiépítendő) 13. Ideiglenes rakodó 8. Port main entrance 9. Piece goods terminal 10. Development area 11 a. Commercial terminal 11 b. Commercial terminal (to be built) 12. Bulk cargo terminal (to be built) 13. Temporary loading station 8. Haupteingang Hafen 9. Stückgüter-Terminal 10. Entwicklungsgebiet 11 a. Wirtschaftsterminal 11 b. Wirtschaftsterminal (noch auszubauen) 12. Massengüter-Terminal (noch auszubauen) 13. Temporäre Verladestation

11 Kapcsolattartók TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út 56 VAGYONKEZELŐ Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út MŰKÖDTETŐ MAHART Magyar Hajózási Zrt Budapest, Weiss Manfréd út KÜLSŐ VASÚT ÜZEMELTETŐJE MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés Ügyfélkapcsolat és Értékesítés 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt KIKÖTŐ ÜZEMELTETÉS, KIKÖTŐI SZOLGÁLTATÁSOK Győr-Gönyű Kikötő Zrt Győr-Károlyháza, Kikötő I. Contact persons OWNERSHIP RIGHT USER Hungarian National Asset Management Ltd.) H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. PROPERTY MANAGEMT North-Transdanubian Water Directorate H-9021 Győr, Árpád út OPERATING COMPANY MAHART Hungarian Navigation Co. H-1211 Budapest, Weiss Man fréd út OUTSI RAILWAY OPERATING COMPANY MÁV Railway Line Branch Area Centre Budapest 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt HARBOUR OPERATION AND SERVICES Győr-Gönyű Harbour Co Győr-Károlyháza, Kikötő I. Kontaktpersonen SEITS EIGTUMSRECHTBESITZER Ungarische Nationale Vermögensverwaltung AG H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. SEITS VERMÖGSVERWALTUNG Nord-Transdanubische Direktion für Wasserwesen H-9021 Győr, Árpád út SEITS BETREIBUNG MAHART Ungarische Schiffahrts AG H-1211 Budapest, Weiss Manfréd út SEITS ÄUSSERER BAHNBETREIBER MÁV AG Instrafstruktur, Hauptabteilung Verkehrsbetrieb Kundenbeziehungen und Verkauf 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt HAFBETREIBUNG, HAFDISTLEISTUNG Győr-Gönyű Hafen AG 9011 Győr-Károlyháza, Kikötő I.

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

Nagy László Ügyvezető

Nagy László Ügyvezető Nagy László Ügyvezető Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. / Baja Public Port Ltd. H - 6500 Baja, Szentjánosi utca 12. Tel/Fax: +36 79/422-502 info@portofbaja.hu, www.portofbaja.hu 2015.02.19.

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Hotel. Business LEIER BUSINESS HOTEL. Az ingatlan címe 9071 Gönyû, Kossuth Lajos u. 148. Helyrajzi szám: 106

Hotel. Business LEIER BUSINESS HOTEL. Az ingatlan címe 9071 Gönyû, Kossuth Lajos u. 148. Helyrajzi szám: 106 LEIER BUSINESS HOTEL Business Hotel. LEIER BUSINESS HOTEL Miért GÖNYÛN válasszak ingatlant? Magyarország nyugati részén, a Duna mellett, Szlovákia, Ausztria szomszédságában található település Sátoraljaújhely

Részletesebben

Pályázatos gépek listája

Pályázatos gépek listája Pályázatos gépek listája Projektidentifikationsnummer: GOP-2.1.1/C-2007-0071 Name des Projektes: Komplex technologische Entwicklung zusammenhängend mit einem Standortneubau bei der Euroszol GmbH

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Befektetési lehetőségek Investment schemes

Befektetési lehetőségek Investment schemes letenye és vidéke LETENYE AND ITS REGION Befektetési lehetőségek Investment schemes Letenye Helyrajzi szám 1793 Terület nagyság 10278 m 2 Épület nagyság 2830 m 2 Víz, gáz, villany, telefon Felhasználhatóság

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary Prologis Park Százhalombatta M Hungary Prologis Park A Prologis Park egy stratégiai elhelyezkedésű modern disztribúciós park, amelynek két épületében több, mint 39 000 négyzetméter raktár és irodaterület

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Tartalomjegyzék Table of contents

Tartalomjegyzék Table of contents Duna Intermodális Logisztikai Központ Danube Intermodal Logistics Centre A Duna Intermodális Logisztikai Központ Duna Intermodal Logistics Centre _1 _2 Tartalomjegyzék Table of contents A DUNA INTERMODÁLIS

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 15.5.2008 MÓDOSÍTÁS 61 292 Jelentéstervezet Malcolm Harbour (PE404.659v01-00) az egyetemes szolgáltatásról, valamint

Részletesebben

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75.

Yacht Irodaház 1118 Budapest, Budaörsi út 75. Hegedős Csaba Asset manager Mobil: +36 30 867 7679 E-mail: hegedus.csaba.1@cib.hu LEÍRÁS / PROPERTY HIGHLIGHTS A Yacht Irodaház 2008-ban épült "A" kategóriás irodaház közel 2000 m 2 minıségi irodaterülettel.

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A

E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 89/2013 E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom megyei Közgyőlés 2013. február 28-ai ülésére Tárgy: Partnerségi megállapodás a Gyır-Gönyő országos

Részletesebben

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

HUNGARY. Budapest R70 OFFICE COMPLEX. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. HUNGARY Budapest R70 OFFICE COMPLEX 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 2 0 1 4 Az irodaépület bemutatása INTRODUCTION Az R70 Office Complex irodaház a pesti oldalon a Blaha Lujza tér és a Keleti pályaudvar

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-M1. Páty M1. Hungary

Prologis Park. Budapest-M1. Páty M1. Hungary -M Páty M Hungary helyszínrajz site plan légifotó bird's-eye view -M 360 VIEWS Virtuális túra megtekintéséhez látogasson el az alábbi weboldalra To view the virtual tour of the park please go to www.prologism.com

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

SZIGETELT LÉGVEZETÉKEK COVERED OVERHEAD CONDUCTORS ISOLIERTE FREILEITUNGEN

SZIGETELT LÉGVEZETÉKEK COVERED OVERHEAD CONDUCTORS ISOLIERTE FREILEITUNGEN COVERED OVERHEAD CONDUCTORS ISOLIERTE FREILEITUNGEN Szigetelt vezeték gyártás: A FUX Rt. 1996-tól szigetelt légvezetéket gyárt, amelyet az ISO 9001-nek megfelelő minőségirányítási rendszernek megfelelően

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Harbor. Budapest M6. Hungary Prologis Park Budapest-Harbor Budapest Hungary DC 5 DC DC 1 DC 2 DC 4 DC 8 DC 3 DC 7 DC 10 DC 9 Budapest Szekszárd Prologis Park Budapest-Harbor A Prologis Park Budapest - Harbor egy modern logisztikai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC

ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC ÚTON, VÍZEN, VASÚTON A 21. SZÁZAD LOGISZTIKÁJA Rugalmas ingatlanfejlesztés, bérbeadás, értékesítés a város központjában BUDAPEST DOC MEGVALÓSULT FEJLESZTÉS CITY LOGISZTIKA LOGISZTIKA, EGYBEN. A Budapest

Részletesebben

Prologis Park Budapest-Gyál. Gyál M5. Hungary

Prologis Park Budapest-Gyál. Gyál M5. Hungary Gyál Hungary egy modern disztribúciós központ, melynek 2 000 négyzetméteres területén jelenleg épület található. A park magas minőségű, ügyfél igényekhez igazított raktáregységeket kínál. Az épületek teljesítik

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK

SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK SIMSON KOMPAKT JACKS SIMSON KOMPAKT HEBER SIMSON KOMPAKT HIDRAULIKUS EMELŐK Lifting Heben Emelés Pushing Drucken Nyomatás Pulling Ziehen Húzás UNIQUE FEATURES EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN EGYEDÜLÁLLÓ JELLEMZŐK

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport

Airport City Logistic Park Budapest. One step from the Airport Airport City Logistic Park Budapest One step from the Airport Few steps from the City Elhelyezkedés / Location Vecsés közigazgatási területén 5 percre a Ferihegyi Repülőtértől, az Üllői út és a gyorsforgalmi

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia

A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL. TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia A TISZA FOLYÓ MODELLEZÉSE EGYDIMENZIÓS HIDRODINAMIKAI MODELLEL TISZA-VÖLGYI MŰHELY alapító konferencia Szolnok, 2011. március 30. Dr. Kovács Sándor KÖTIKÖVIZIG VÍZÁLLÁSOK PASSAUNÁL Árvízcsúcsok növekedése

Részletesebben

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75

location elhelyezkedés SZÁZHALOMBATTA M6 SLOVAKIA E575 Vienna Bratislava E77 117 M19 E575 E60 M10 E75 M11 Romania E71 Ráckeresztúr M31 E73 E75 location -Batta is situated in the Batta Ipari Park in the municipality of Százhalombatta, 0 kilometres south of the city centre of. The site is connected to the national and international traffic network

Részletesebben

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank.

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank. 4-6 FŐ UTCA Szél Kálmán tér 61 139 Batthyány tér Kossuth Lajos tér Déli Pályaudvar ATTIL A ÚT D U SZÉCHENYI LÁNCHÍD 105 Location Elhelyezkedés N A 105 61 139 ALKOTÁS UTCA MÉSZÁROS UTCA HEGYALJA ÚT B U

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Sziget. Szigetszentmiklós M0. Hungary

Prologis Park. Budapest-Sziget. Szigetszentmiklós M0. Hungary Szigetszentmiklós Hungary A egy modern disztribúciós központ, melynek több mint 28 000 négyzetméteres területén jelenleg hat, fenntarthatósági szempontoknak megfelelő épület található. A parkban további

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Okleveles építômérnök, CSc, fôiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem, Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék, Gyôr, e-mail: horvat@sze.

Okleveles építômérnök, CSc, fôiskolai tanár, Széchenyi István Egyetem, Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék, Gyôr, e-mail: horvat@sze. MAGISTRALE EURÓPÁNAK DR. HORVÁT FERENC 1 FISCHER SZABOLCS 2 1. bevezetés, Elôzmények A 20. század utolsó évtizedeiben, valamint a 21. század elején a vasúti közlekedés egyre nehezebb helyzetbe került.

Részletesebben

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET The pictures are illustrative. Data published here is of informative nature only, does not constitute a contractual offer. 2008. 02. 21. BÉRBEADÓ PROJEKT- IRODÁK OFFICES BESCHREIBUNG TO LET Real Kft. Mészáros

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére

Kivonat a különleges szállítási feltételekből. Spezial jegyek Egyéni utasok részére For english version turn to page 2. Deutsche Version siehe Seite 3. Kivonat a különleges szállítási feltételekből Ajánlat neve: Igényjogosultság: Érvényességi terület: Érvényességi időszak: Érvénytartam:

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

Bakonyvasút. Vonattal Veszprém és Győr között, a festői szépségű Cuha-völgyön át. Érvényes 2016. február 1-jétől visszavonásig.

Bakonyvasút. Vonattal Veszprém és Győr között, a festői szépségű Cuha-völgyön át. Érvényes 2016. február 1-jétől visszavonásig. Bakonyvasút Érvényes 2016. február 1-jétől visszavonásig 2016 Vonattal Veszprém és Győr között, a festői szépségű Cuha-völgyön át Fotó: Szabó Bence MÁV-START / UMSZ - 07/007/2016 A Bakonyvasút története

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Az ingatlan címe 9024 Gyõr, Baross Gábor út 43. Helyrajzi szám: 4007

Az ingatlan címe 9024 Gyõr, Baross Gábor út 43. Helyrajzi szám: 4007 Gyõr 0 Gyõr, Baross Gábor út. 0 Gyõr, Baross Gábor street 0 Gyõr, Baross Gábor Straße Erd Gyõr Gyõr Miért éppen Gyõrben vegyek ingatlant? Közép-Európa és Magyarország egyik legbiztonságosabb és legcivilizáltabb

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+

Goodman Üllő Airport Logistics Centre. 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport. designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logistics Centre 110,000 m 2 development opportunity near Budapest airport designed for growth+ Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ 2225 Üllő, Zsaróka út 8. Goodman Üllő Airport

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév

Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I IV. negyedév Közzététel: 2015. február 24. Következik: 2015. február 26. Beruházás. 2014. IV. negyedév Sorszám: 29. Túl a mélyponton a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I IV. negyedév 2014-ben 8358

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

A magyar vasút előtt álló aktuális környezetvédelemi szempontú fejlesztési feladatok és uniós követelmények (7. rész)

A magyar vasút előtt álló aktuális környezetvédelemi szempontú fejlesztési feladatok és uniós követelmények (7. rész) KOVÁCS KÁROLY okleveles gépészmérnök mérnök főtanácsos MÁV START Zrt. A magyar vasút előtt álló aktuális környezetvédelemi szempontú fejlesztési feladatok és uniós követelmények (7. rész) Összefoglaló

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása

2. Tavasz Kupa. Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 2. Tavasz Kupa Uszonyos és Búvárúszó Verseny Kiírása 1,/ A verseny célja: Az uszonyos-, és búvárúszás népszerűsítése, versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. 2,/ A verseny rendezője: HÓD

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző

55 346 02 0010 55 01 Gazdasági idegen nyelvű menedzser Ügyviteli szakügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MODERNISATION OF THE OPERA

MODERNISATION OF THE OPERA MODERNISATION OF THE OPERA On 16 September, Zoltán Balog, Minister for Human Resources, and Szilveszter Ókovács, General Director of the Hungarian State Opera guided the representatives of the press through

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. AUFGABE

Részletesebben

egy fényesebb jövőért

egy fényesebb jövőért egy fényesebb jövőért TERMÉKKATALÓGUS www.pappimpex.hu egy fényesebb jövőért Jelmagyarázat Cikkszám / Article No. / Artikelnummer Cikkszám felépítése Article No. Setup Artikelnummerstruktur Típus Type

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

A közúti közlekedés információrendszerének modellje 2. rész: Információkapcsolati modell

A közúti közlekedés információrendszerének modellje 2. rész: Információkapcsolati modell A közúti közlekedés információrendszerének modellje 2. rész: Információkapcsolati modell A közúti közlekedés információszerkezeti modelljével a Szemle 2015/4. száma foglalkozott A közúti közlekedés információrendszerének

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: A7099 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben