Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour"

Átírás

1 Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű Győr-Gönyű National Public Harbour

2 Tartalomjegyzék Igazgatói köszöntő A kikötő bemutatása A KIOP projektben megvalósult infrastruktúra bemutatása Kikötőműködtetés, vasútüzem A jövő Table of contents Greeting by the Director Introduction of the harbour Introduction of the infrastructure implemented within the framework of the KIOP project Operation of the harbour, railway facilities The future Inhaltsverzeichnis Begrüßung des Direktors Darstellung des Hafens Aufführung der durch das Projekt KIOP zustande gekommenen Infrastruktur Hafenbetrieb, Bahnbetrieb Die Zukunft Igazgatói köszöntő Tisztelt Olvasó! A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a Duna-Rajna-Maj - na vízi út földrajzi felezőpontjában, a Bécs-Pozsony-Győr régió súlypontjában helyezkedik el. A kikötőben közvetlenül kapcsolódik a három közlekedési ág az út, a vasút és a víziút egy trimodális csomópontban és ez a csomópont össze van kötve az európai fő közlekedési tranzit útvonalakkal vízi úton, közúton, vasúton egyaránt, valamint a Győrben összpontosuló dunántúli regionális rendszerekkel közúton és vasúton. A kikötő célja az országban létesítendő logisztikai központok egyikeként biztosítani és bővíteni az Észak-dunántúli térség intermodális szállítási lehetőségeit a környezet és energia kímélő vízi, vasúti és kombinált szállítások részarányának növelésével, bekapcsolódva a nemzetközi fuvarozási rendszerbe. Kiadványunk bemutatja a kikötőt, eddig megvalósult beruházásait, szolgáltatásait, működtetését, hasz nosításának feltételeit és a jövőbeni fejlesztéseit. Greeting by the Director Dear Reader, The Győr-Gönyű National Public Harbour is located in the geographical centre of the Danube-Rhine- Main waterway, in the hub of the Vienna-Bratislava-Győr region. The three branches of transport road, railway and waterway are directly connected in a trimodal junction, and this junction is connected with the main transport transit routes of Europe by water, public road and railways and also with the Transdanubian regional networks with the centre in Győr, by road and railway. The aim of the harbour, as one of the logistic centres to be established in the country, is to provide and to expand the intermodal transportation possibilities of Northern Transdanubia, by increasing the share of environmental and energy conscious waterway, railway and combined transportation and connecting to the international transportation network. Our publication introduces the harbour, the investments that have been implemented up to now, the services provided, its operation, the conditions of its utilization and its future development. Begrüßung des Direktors Sehr geehrter Leser, Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű erstreckt sich bei dem geographischen Mittelpunkt des Wasserwegs Donau-Rhein- Main, im Schwerpunkt der Region Wien-Bratislava-Győr. In dem Hafen werden die drei Verkehrszweige gemeine Straße, Eisenbahn und Wasserwege in einem intermodalen Kreuzungspunkt aneinander direkt angeknüpft, und dieser Kreuzungspunkt wird mit den europäischen Haupttransitverkehrsstraßen sowohl auf Wasser-, Landes- und Bahnstraßen, als auch mit den regionalen Systemen (Zentrum Transdanubien in Győr) auf Landes- und Bahnstraßen gebunden. Das Ziel des Hafens als ein der im Lande herzustellenden Logistikzentren ist, die intermodalen Transportmöglichkeiten der Region Nordtransdanubien durch Erhöhung des Anteils von umweltschonenden und energiesparenden Transporten auf Wasser und Eisenbahn, als auch bei kombinierten Lieferungen, dem internationalen Transportnetz anschließend, sicherzustellen und erweitern. InMit dieser Publikation werden der Hafen, die bisher realisierten Investitionen und die Dienstleistungen, die Bedingungen der Anwendung, sowie die zukünftigen

3 Bízunk abban, hogy kiadványunk segítségével a kikötő szélesebb körben ismertté válhat és a környezetük iránt felelősséget érző vállalkozások kihasználják majd az itt rendelkezésre álló környezetkímélő szállítási módokat és a korszerű áruforgalmi központot. Németh József igazgató We do trust that through the help of our publication the harbour can become more widely known, and enterprises feeling responsibility for our environment will utilize the environment-friendly methods of transportation available here and the up-to-date logistic centre. Németh József Director Entwicklungen dargestellt. Wir hoffen, dass der Hafen mit Hilfe dieser Ausgabe in einem breiteren Kreis bekannt wird, und die Unternehmen, die zu deren Umgebung Verantwortung tragen, werden die hier zur Verfügung stehenden umweltschonenden Trans - por tarten und das moderne Warenumsatzzentrum ausnutzen. József Németh Direktor A kikötő bemutatása A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a magyarországi há - rom dunai országos közforgalmú kikötő egyike. A kikötő a Duna 1794,00 folyamkilométer szelvényénél helyezkedik el a Mosoni-Duna torkolatában, 38,5 km-re a Duna-Rajna- Majna vízi út földrajzi felezőpontjától. Távolsága Rotterdamtól, vagyis az Északi-tengertől 1714 km, míg Sulinától, vagyis a Fekete-tengertől 1794 km. Introduction of the harbour The Győr-Gönyű National Public Harbour is one of the three national public harbours of Hungary on the Danube. The harbour is located at the river kilometre profile of the Danube, in the confluence section of Moson Danube river, 38.5 kilometres away from the geographical midpoint of the Danube-Rhine- Main waterway. Its distance from Rotterdam i.e. from the North Sea - is 1714 km, while from Sulina, - i.e. from the Black Sea - is 1794 km. Darstellung des Hafens Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyü ist einer der drei nationalen öffentlichen Hafen an der Donau in Ungarn. Er befindet sich an der Mündung der Mosoner-Donau bei Flusskilometer , in einer Entfernung von 38.5 km von dem geographischen Mittelpunkt des Wasserwegs Donau- Rhein-Main. Seine Distanz zu Rotterdam, also zu der Nordsee beträgt 1714 km, und zu Sulina, d. h. zu dem Schwarzen Meer ist 1794 km.

4 A kikötő Győrtől 12, Gönyűtől 3 kmre fekszik az 1-es számú főút, valamint a Mosoni-Duna közötti 140 haos állami tulajdonú területen. Itt halad el több országos, kiemelt jelentőségű tranzit vasútvonal, valamint a gyorsforgalmi úthálózat fővonala is. Megközelítése közúton az M1-es autópályáról a 19. és az 1. számú főúton keresztül történhet. Vasúti megközelítése a Budapest-Bécs közötti kétvágányú villamosított fővonalról, a KIOP projekt keretében megvalósult Győrszentiván vasútállomásról induló iparvágánnyal történik, a kikötőhöz csatlakozóan kialakított átadó-átvevő állomáson keresztül. A vízi úti megközelítés a Duna felől a kikötői térré bővített Mosoni- Duna torkolati szakaszra behajózással lehetséges. The harbour is located 12 km away from Győr and 3 km from Gönyű on 140 hectares of state-owned land between the national main long-distance road No. 1 and the Moson Danube. Several national transit railways of prominent importance and main routes of the high-speed road network also pass through this territory. It can be approached by public road from motorway M1 via national main long-distance roads Nos. 19 and 1. By railway it can be re - ached through the electric, twotrack main line between Budapest and Vienna and via the industrial line starting from Győrszentiván railway station, via the transfer station connected to the harbour, implemented within the framework of the KIOP project. The access by water is possible by sailing from the Danube to the confluence section of the Moson Danube, which has been expanded to a port area. Der Hafen liegt auf einem in staatlichem Eigentum stehenden Gebiet- Land von 140 Hektar, in einer Entfernung von 12 km von Győr und 3 km von Gönyü, zwischen der Landeshauptstrasse Nr. 1 und der Moson-Donau. Daneben befinden sich mehrere Hauptlinien nationaler Transitbahnstrecken herausragender Wichtigkeit, sowie es läuft hier die Hauptlinie des Schnellverkehrsstraßennetzes. Die Annäherung kann auf öffentlichem Weg vonaus der Autobahn M1 durch die Landesstrasse Nr. 19 und die Landeshauptstrasse Nr. 1 erfolgent werden. Auf Eisenbahn kann der Hafen ausvon der elektrischen zweigleisigen Bahnlinie zwischen Budapest und Wien, mit dem Industriegleis vom Bahnhof Győrszentiván, der im Rahmen des KIOP Projektes verwirklicht wurde, durch die zum Hafen gebunden errichtete Übergabestelle erreicht werden. Ankommen auf Wasserweg ist von der Donau-Seite, mit Einschiffen zur in einem Hafenraum erweiterten Mündungsstrecke der Mosoner-Donau möglich. A KIOP projektben megvalósult infrastruktúra bemutatása A Nemzeti Fejlesztési Terv részeként, a Környezetvédelem és In - frastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében évek között valósult meg a Győr- Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő intermodális központ közlekedési kapcsolatainak fejlesztése tárgyú projekt. A bruttó 8,033 milliárd forint összegű beruházás hazai központi költségvetési előirányzatból (25 %) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (75 %) került finanszírozásra. Konkrét célja a kikötő korszerű vasúti és közúti kapcsolatának biztosítása az országos hálózat fő vonalaihoz és egyben a páneurópai közlekedési folyosóhoz a már megépített ill. építés alatti, valamint a továbbfejlesztendő létesítményei kiszolgálására, továbbá a gazdasági terminál egy részének teljeskörű infrastruktúrával ellátása. Introduction of the infrastructure implemented within the framework of the KIOP project The development of the transport connections of the Győr-Gönyű National Public Harbour intermodal centre was implemented between 2005 and 2008 as part of the National Development Plan, within the Environment Protection and Infrastructure Operative Programme (KIOP). The investment of F billion total amount was financed by the central government budget (25%) and by the European Regional Development Fund (75%). The specific aim of the project is to ensure the connection of the up-todate railway and public road network of the harbour with the main national routes, and at the same time to the Pan-European trans - portation corridor, in order to provide a full-scale infrastructure for the units having been and being constructed and to be developed, as well as for a part of the commercial terminal. Aufführung der durch das Projekt KIOP zustande gekommene Infrastruktur Als Teil des Nationalen Entwicklungsplans, im Rahmen des Operativen Programms für Umweltschutz und Infrastruktur (KIOP) wurde das Projekt mit dem Gegenstand von Entwicklung der Verkehrsverbindungen des intermodalen Zentrums des Nationalen Öffentlichen Hafens Győr-Gönyű zwischen 2005 und 2008 verwirklicht. Die Investition mit insgesamt brutto 8,033 Milliarden F wurde aus nationalem zentralen Etatvoranschlag (25%) und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (75%) finanziert. Die konkrete Zielsetzung war, die moderne Verkehrsverbindung des Hafens durch Eisenbahn und öffentlichen Straßen zu den Hauptlinien des Landesverkehrsnetzes und gleichzeitig zur paneuropäischen Verkehrskorridore zur Bedienung der schon aufgebauten und noch unter Bau stehenden, sowie weiter zu entwickelnden Bauobjekten und Anlagen gewähr zu leisten, sowie die vollständige Infrastruktur zum Teils des Wirtschaftsterminals zu beschaffen.

5 A projekt létesítményei: 1. A Hegyeshalom-Budapest vas - úti fővonallal kapcsolatot biztosító összeköttetés 9,4 km hosszon iparvágány kiépítésével Győrszentiván vasútállomás és a kikötő között, a kikötő előtti öt vágányú átadó-átvevő állomással (az állomáson felvételi épülettel, állomási és vonali biztosítóberendezéssel, térvilágítással, csapadékvíz elvezetéssel, 100 t méréshatárú vasúti hídmérleggel), együttesen 12,6 km összhosszban. 2. Vasúti bevezetés a kikötőbe az 1. sz. főút nem szintbeni keresztezésével, A közúti terhelésű, kétnyílású felüljáróval, az 1. sz. főút ehhez igazodó, mintegy 1,5 km hosszú korrekciójával. The following objects have been established within the project: 1. Connection line to the Hegyeshalom-Budapest main railway line by constructing an industrial railway line of 9.4 km between Győrszentiván railway station and the harbour through a five-track transfer station in front of the harbour (with a goods reception building at the station, with station and line security equipment, space lighting, rainwater drainage, railway bridge scales measuring up to 100 tons), with the total length of 12.6 km altogether. 2. Railway connection to the harbour with an elevated crossing of national main long-distance road No. 1, with an overpass for A category road loading and double opening, and by altering the natio- Bauobjekte und Anlagen des Projektes: 1. Eisenbahnverbindung zur Hauptbahnlinie Hegyeshalom-Budapest, Länge des Industriegleises 9.4 km zwischen der Bahnstation Győrszentiván und dem Hafen, mit einer fünfgleisigen Übergabestelle vor dem Hafen (inklusive Aufnahmegebäude an der Station, Sicherungsanlagen bei der Station und an der Linie, Raumbeleuchtung, Niederschlagwasser-Entführung, Bahnbrückenwaage mit einer Kapazität von 100 Tonnen), Gesamtlänge 12.6 km. 2. Bahneinfahrt in den Hafen mit nicht-niveaugleicher Kreuzung der Landeshauptstrasse Nr. 1, Bahnüberführung mit zwei Öffnungen für Straßenladung A, und mit einer entsprechend passenden Korrektion der etwaigen Länge von 1.5 km der Landeshauptstrasse Nr A Belső infrastrukturális ellátás I. üteme keretében a gazdasági terminál 25 ha-os, fejlesztésre előirányzott területrészén, 11 db parcellán teljes körű közműves in - frastruktúra biztosítása (csatornázás, ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, villamos energiaellátás, térvilágítás, hírközlés, gázellátás), a projekt II. üteme keretében a gazdasági terminál további 13 ha nagyságú területrészével együttesen a vasúti kiszolgálás biztosítására 6,3 km hosszú kikötői belső iparvágány hálózat, általában 2x4,0 m szélességű, 11,5 t tengelyterhelésű, 3,8 km hosszú belső úthálózat, és 1,0 km hosszú csatlakozó út a vasúti átadó-átvevő állomás és a kikötő között. nal main long-distance road No. 1 in the length of approx. 1.5 km, to suit it. 3. In the framework of internal infrastructural supply phase I: the provision of full public utility infrastructure on 11 plots within the 25 hectare section of the commercial terminal under development (sewerage, drinking and industrial water supply, wastewater draining, electric energy supply, space lighting, telecommunication, gas supply); in the framework of the project s phase II, together with an additional 13 hectares of the commercial terminal: establishment of a 6.3 km long network of internal industrial railway line within the harbour with the general width of 2x4.0 m, and the axle load of 11.5 tons, an internal road network of 3.8 km, and a 1.0 km connecting road between the railway transfer station and the harbour. 3. Im Rahmen der Inneren Infrastrukturellen Beschaffung Phase I wurde die vollständige Infrastruktur für die Kommunalleistungen (Kanalisation, Trinkwasser- und Industriewasser-Versorgung, Abwasserableitung, elektrische Stromversorgung, Raumbeleuchtung, Kommunikation, Gasversorgung) auf 11 Grundstücken auf der zur Weiterentwicklung geplanten Fläche von 25 Hektar der Wirtschaftsterminal; sowie in Rahmen der Phase II des Projektes mit einer weiteren Grundstückfläche von 13 Hektar der Wirtschaftsterminal, für die Gewährleistung des Bahnbetriebes ein inneres Industriebahnnetz des Hafens mit der Länge von 6.3 km; ein inneres Straßennetz mit insgesamt 3.8 km Länge, im allgemeinen mit 2x4.0 M Breite für eine Achsenlast von 11.5 Tonnen; und eine angeschlossene Verbindungsstraße zwischen der Bahn- Übergabestelle und dem Hafen.

6 A gazdasági terminálon a projektben megvalósult teljes kö rű közműves infrastruktúra az alábbi elemekből áll: ivó- és ipari vízellátás 2,0 ill. 4,0 bar nyomáson 4,6 km vezetékkel, szennyvízelvezetés 3,7 km gravitációs és 1,8 km nyomott csővezeték, valamint 3 db automatikus üzemű átemelő szivattyútelep segítségével, a győri szennyvíztisztítóhoz való továbbítás biztosításával, csatornázás 6,7 km hosszon, 8 db iszapfogó- és olajleválasztó műtárggyal, hírközlés 3,6 km védőcső és 3,0 km földkábel lefektetésével, a por - ta, mérlegelő épületében elhelyezett digitális telefonközponttal, közműves gázellátás 2200 m 3 /h kapacitással (később bővíthető) 3 bar nyomáson, közműves villamos energiaellátás 20/0,4 kv-os hálózaton 5 db transzformátor állomással, 3500 kva villamos teljesítmény biztosítására. At the commercial terminal, the full-scale infrastructure implemented within the project consists of the following elements: drinking and industrial water supply at 2.0 and 4.0 bar pressure respectively with a 4.6 km pipeline, wastewater drainage assisted by 3.7 km gravity pipelines and 1.8 km pressure pipeline, as well as 3 automatically operated pumping stations, ensuring the transfer to the wastewater treatment plant of Győr, 6.7 km sewerage, with 8 mud traps and oil separator facilities, telecommunication by laying down 3.6 km conduits and 3.0 km underground cables, with a digital telephone centre in the receptionist, scale building, public utility gas supply of 2200 m 3 /h capacity (to be expanded later), at 3 bar pressure, public utility electric energy supply through a 20/0.4 kv network with 5 transformer stations for providing 3500 kva electric capacity. Bei dem Wirtschaftsterminal besteht die in dem Projekt verwirklichte vollständige Kommunalwerk-Infrastruktur aus den folgenden Elementen: Trinkwasser- und Industriewasserversorgung mit 2.0 bzw. 4.0 bar Druck mit 4.6 km langen Leitungen, Abwasserableitung mit Hilfe von 3.7 km Schwerkraftleitung und 1.8 km Druckleitung, sowie 3 Stück automatisierter Pumpenstationen, mit Weiterleitungsmöglichkeit zurm Abwasserreinigungsbetrieb in Győr, Kanalisation auf 6.7 km Länge, mit 8 Stück Schlammfängerund Ölabschneider-Ingenieurbauobjekten, Kommunikation mit Auslegung von 3.6 km Schutzrohr und 3.0 km Erdkabel, mit einem digitalen Telefonzentrale im Pförtnerhaus bzw. Waage-Gebäude, Kommunalwerk-Gasversorgung mit 2200 m 3 /h (nachträglich erweiterbarer) Kapazität auf 3 bar Druck, Kommunalwerk-Stromversorgung mit 20/0.4 kv Stromnetz, inklusive 5 Stück Transformatorstationen zur Sicherstellung von 3500 kva elektrischer Leistung. Kikötőműködtetés, vasútüzem A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. Működtetője a MA- HART Magyar Hajózási Zrt. A kikötő vasúti infrastrukturális hálózatát Győrszentiván vasútállomás és a kikötő vasúti átadó-átvevő állomása között a MÁV Zrt., a kikötőben pedig jelenleg még az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság, a jövőben a MAHART Zrt. által kiválasztandó szakcég működteti. A kikötőben a vízi szállítással öszszefüggő rakodási és kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet a Győr- Gönyű Kikötő Zrt. látja el. A kikötőben a gazdasági terminál várja a Operation of the harbour, railway facilities The Győr-Gönyű National Public Harbour is owned by the Hungarian state, the property is managed by the North-Transdanubian Wa - ter Directorate. It is operated by MAHART Zrt. The infrastructural network of the harbour between Győrszentiván railway station and the harbour s transfer station is operated by Hungarian Railways (MÁV), while within the harbour it is handled presently by the North-Transdanubian Water Directorate; however it taken over in the future by a professional firm selected by MAHART Zrt. Loading and other service activities related to water transportation are Hafenbetrieb, Bahnbetrieb Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyü ist in Eigentum des Ungarischen Staats und in Vermögensverwaltung der Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien. Betrieben wurde durch die MAHART Ungarische Schifffahrt AG. Das Bahn-Infrastrukturnetz des Hafens zwischen dem Bahnhof Győrszentiván und der Bahn- Übergabestelle des Hafens wird durch die MÁV Ungarische Eisenbahn, und im Hafen derzeitig durch die Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien, zukünftig durch eine von MAHART Ungarische Schifffahrt AG auszuwählende Fachfirma betrieben.

7 betelepülőket. A gazdasági terminál különböző nagyságú, m 2 nagyságú parcellákra osztott kikötőrész, amelynek egy része a KIOP projektben teljeskörű infrastrukturális ellátást kapott. A gazdasági terminál parcelláira a Magyar Állam nyilvános pályázat útján biztosít használati/földhasználati jogot. A használati jogra abban az esetben lehet pályázni, ha a tervezett beruházás részeként könnyűszerkezetes, a földterülettel nem tartósan egybeépített alappal rendelkező építményeket kíván a betelepülő megvalósítani. A használat joga esetében a jogviszony időtartama 15 év, amely egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. A földhasználati jogra abban az esetben lehet pályázni, ha a tervezett beruházás részeként szilárd alappal rendelkező, tartós építményeket kí - ván a betelepülő megvalósítani. A földhasználati jog a felépítmények fennállásáig tart. handled in the harbour by Győr- Gönyű Kikötő Zrt. In the harbour there is a commercial terminal prepared for newly settled costumers. This commercial terminal is a part of the harbour divided into plots of different areas between 8,000 and 27,000 m 2 surface; a part of them having received full-scale infrastructural supply within the KIOP Project. The Hungarian State will grant the right of use/land use for the plots of the commercial terminal through public tender. Taking part in the public tender for the right of use is allowed if the settler intends to implement lightstructure buildings with a foundation not built together with the land permanently, as part of the planned investment. Regarding the right of use, the duration of the legal relationship is 15 years, which may be extended once by maximum 5 further years. Die Dienstleistungstätigkeiten hinsichtlich der Verladung und sonstiger Arbeiten in Verbindung mit dem Wassertransport werden im Hafen durch die Hafen Győr- Gönyű AG durchgeführt. Im Hafen steht das Wirtschaftsterminal zur Verfügung der Neuansiedler. Es bedeutet Teile des Hafens aus Parzellen mit verschiedener Größe von 8000 bis m 2 Fläche, ein Teil ist im Rahmen des KIOP Projektes mit vollständiger infrastruktureller Versorgung ausgestattet. Das Nutzungsrecht bzw. Bodenbenutzungsrecht wird für die Parzellen in dem Wirtschaftsterminal durch den Ungarischen Staat auf dem Weg öffentlicher Ausschreibung gegeben. Ein Wettbewerb für Nutzungsrecht kann im Falle eingeleitet werden, wenn das Bauobjekt als Teil der beabsichtigten Investition, das Bauobjekt mit Leichtstruktur konstruiert und der Grundbau nicht dauerhaft mit dem Boden zusammengebaut errichtet wird. Im Falle von Nutzungsrecht dauert das Rechtsverhältnis für 15 Jahre, und kann einmal höchstens für 5 Jahre verlängert werden. Ein Wettbewerb für Bodenbenutzungsrecht kann im Falle eingeleitet werden, wenn das Bauobjekt als Teil der beabsichtigten Investition, das Bauobjekt mit anhaltendem festem Grundbau konstruiert errichtet wird. Das Bodenbenutzungsrecht wird bis Fortbestand des Oberbaus geltend geblieiben. A parcellákra bármilyen olyan beruházás megvalósítása és tevékenység végzése céljából lehet pályázni, amelyet a terület hatályos szabályozási terv szerinti övezeti besorolása (Gkszk) lehetővé tesz. A kikötő részei: Ro-Ro és személygépkocsi terminál Gabona terminál Vasúti átadó-átvevő állomás Konténer terminál (kiépítendő) Darabáru terminál (kiépítendő) Tömegáru terminál (kiépítendő) Hajó szervizállás (kiépítendő) Gazdasági terminál (részben kiépített) Taking part in public tender for the right of land use is allowed if the settler intends to implement permanent buildings with stable basement connection as part of the planned investment. The right of land use will be granted for the lifetime of the building objects. It is possible to tender for the plot with the purpose of implementing any investment or pursuing any activity, which is allowed by the classification rules for the land zones affected, in agreement with the valid land regulation plan ( Gkszk ). Parts of the harbour are: RO-RO and car terminal, Cereals terminal, Railway transfer station, Container terminal (to be built), Für die Parzellen kann für Durchführung so einer Investition bzw. Tätigkeit Wettbewerb eingeleitet werden, die von der Zoneneinstufung des Gebiets nach dem gültigen Regelungsplan ( Gkszk ) ermöglicht wird. Teile des Hafens: Ro-Ro und Pkw-Terminal Getreide-Terminal Bahn-Übergabestelle Container-Terminal (noch auszubauen) Stückgüter-Terminal (noch auszubauen) Massengüter-Terminal (noch auszubauen) Schiff-Serviceplatz (noch auszubauen) Wirtschaftsterminal (teilweise ausgebaut)

8 A kikötőben igénybe vehető szolgáltatások: ömlesztett áru-, darabáru-, konténer-, túlsúlyos és/vagy túlméretes áru-, gördülő rakomány-, folyékony és/vagy veszélyes áru és zsákos áru rakodása. Zárt, fedett raktározás és kültéri raktározás Egyéb (irodahelyiség bérbeadás, fuvarszervezés, okmányolás, áramés víz vételezés hajók részére) A terület végleges közműves ellátásának megvalósulását követően várhatóan az alábbi, alapszolgáltatást jelentő közműkapacitások rendelkezésre állása lesz biztosított: Villamos energia 30 kw/ha, 0,4 kv-on Vezetékes földgáz 14 m 3 /h/ha, 3 bar nyomáson Ivóvíz 2,3 m 3 /d/ha, 2 bar nyomáson Iparivíz 20 m 3 /d/ha, 3 bar nyomáson Tűzoltóvíz parcellánként 2 óra időtartamra 3 bar nyomáson 3000 l/perc Kommunális szennyvíz 2,0 m 3 /d/ha Piece goods terminal (to be built), Bulk cargo terminal (to be built), Ship service stand (to be built), Commercial terminal (partly built). Services available at the harbour: Loading of bulk cargo goods, piece goods, container goods and/or heavy or oversized cargo, RO-RO loading, liquid and/or hazardous cargo, and loading of bagged goods; Roofed storage in closed spaces, and outdoor storage; Other services (office room rental, freight organisation, production of documents, taking electricity and water for ships). After the implementation of the final public utility supplies for the area, the following basic services of public utility supplies will be available: Electric energy 30 kw/ha at 0.4 kv voltage, Natural gas through pipelines 14 m 3 /h/ha at 3 bar pressure, Drinking water 2.3 m 3 /d/ha at 2 bar pressure, Industrial water 20 m 3 /d/ha at 3 bar pressure, Fire fighting water 3000 litres/minute for 2 hours duration at 3 bar pressure per each plot, Communal wastewater 2.0 m 3 /d/ha. Im Hafen können die folgenden Leistungen in Anspruch genommen werden: Verladen von losen Waren, Stückgütern, Containergütern, übergewichtigen und/oder übergroßen Frachten, rollender Ladung, flüssigen und/oder gefährlichen Gütern, sowie Sackgütern; Lagerhaltung in geschlossenen, überdachten Räumen und im Freien; Sonstiges (Vermieten von Büroräumen, Frachtorganisierung, Frachtdokumentierung, Stromund Wasserentnahme für Schiffe). Auf dem Gebiet werden voraussichtlich (nach Fertigstellen der endgültigen Kommunalwerkversorgungen) die folgenden Kommunalwerk-Kapazitäten als Grundleistungen zur Verfügung gestellt: Elektrische Energie 30 kw/hektar bei 0.4 kv Erdgas durch Gasleitung 14 m 3 /h/hektar bei 3 bar Druck Trinkwasser 2,3 m 3 /Tag/Hektar bei 2 bar Druck Industriewasser 20 m 3 /Tag/Hektar bei 3 bar Druck Löschwasser 3000 Liter/Minute für 2 Stunden bei 3 bar Druck je Parzelle Kommunalabwasser 2,0 m 3 /Tag/Hektar

9 A jövő A év utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészítése fejezetű előirányzat és részben saját erőforrás terhére a további kikötőfejlesztés előkészítése keretében kerül sor: 1. megvalósíthatósági tanulmány készítésére, A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően 2. a kikötő medencéssé történő átalakításának tervezésére, a Mosoni-Duna torkolati szakasz áthelyezésével, valamint vízszintszabályozó műtárggyal és hajózsilippel (a vízszintszabályozó műtárgy révén ez biztosítja a Mosoni-Duna torkolati szakasz Győr városát is érintő vízszint rehabilitációját) 3. összekötő út tervezésére az 1-es és a 19-es út között, 4. és a kikötő bővítésének tervezésére az intermodalitás biztosításához szükséges kiszolgálási struktúra biztosításával. The future Funded partly by the estimate entitled Planning connected with EU subsidies after 2007 and preparation of EU large investments, and partly by own resources, the following activities will be fulfilled within the framework of further harbour development preparation: 1. preparation of a feasibility study, Depending on the results of the feasibility study: 2. planning of the conversion of the port into a pool port by relocating the confluence section of Moson Danube and constructing a water level control facility and a ship-lock (this will ensure - through the water level control facility - the water level rehabilitation of the confluence section of Moson Danube, having an effect on the town of Győr) 3. planning of the connecting road between national main longdistance roads No. 1 and No. 19, 4. and planning of the harbour expansion with the servicing structure necessary for providing intermodality. Die Zukunft Auf Lasten des Voranschlags im Kapitel Planung in Verbindung mit den Unterstützungen der EU nach 2007 und Vorbereitung von EU-Großinvestitionen, und teilweise auf Lasten eigener Quellen werden die folgenden im Rahmen der Vorbereitung der weiteren Hafenentwicklung durchgeführt: 1. Erstellung einer Machbarkeitsstudie, In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie: 2. Planung des Hafenumbaus für Hafenbecken mit Verlegung der Mündungsstrecke der Moson- Donau, sowie mit Ingenieurbauobjekt für Wasserpegelregelung und Schifffahrtsschleuse (durch die oben genannten Ingenieurbauobjekten wird die Wasserniveau-Rehabilitation in der Mündungsstrecke, die der Stadt Győr auch betrifft, sichergestellt); 3. Konstruktion der Verbindungsstraße zwischen der Landeshauptstrasse Nr. 1 und der Landesstrasse Nr. 19; 4. Planung der Hafenerweiterung durch Sicherstellung der zur Intermodalität notwendigen Bedienungs- und Servicestruktur. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az előkészítési munkák költségeinek részleges 75 %-os finanszírozására november 25-én kötött Támogatási Szerződést, a támogatás nagysága 420 millió Ft, amely mellett 140 millió Ft saját erőt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosít. Jelenleg a megvalósíthatósági tanulmány készül, stratégiai döntéselőkészítő anyaga szeptember 30-ra készül el. A megvalósíthatósági tanulmány eredményétől függően a fejlesztések körüli határidővel készülhetnek el. 1 Összekötő út There is a support contract concluded on 25th November 2005 with the North-Transdanubian Water Directorate for the partial financing (75%) of the cost of the preparatory works at a support amount of F 420 million, while another amount of F 140 million of own resources will be provided by the Ministry of National Development. The feasibility study is being made at present, and its strategic decision preparation material will be finished until 30th September Depending on the results of the feasibility study, the actual developments may be finished by the deadline of about Ein Unterstützungsvertrag wurde mit der Direktion für Wasserwesen Nordtransdanubien für Teilfinanzierung (75%) der Kosten der vorbereitenden Arbeiten am 25. November 2005 abgeschlossen, der Betrag der Unterstützung ist 420 Millionen F, und daneben wird eine eigene Quelle von 140 Millionen F durch das Ministerium für Nationale Entwicklung gewährleistet. Derzeitig wird die Machbarkeitsstudie ausgearbeitet, die Erfassung vorbereitender Unterlagen für die strategischen Entscheidungen wird bis 30. September 2012 erstellt. In Abhängigkeit vom Ergebnis der Machbarkeitsstudie können die Entwicklungen mit einem Termin von etwa 2016 realisiert werden. 19

10 11. b b a a a 11. a 11. b Gyôr Gönyû 2. Jelmagyarázat 1. RO-RO terminál 2. Vasúti átadó-átvevő állomás 3. Gabona terminál 4. Ib Andresen Industri Magyarország Kft. 5. Hajó szervízállás (kiépítendő) 6. Konténerterminál (kiépítendő) Legend 1. RO-RO Terminal 2. Railway depot station 3. Cereals terminal 4. Ib Andresen Industri Hungary Ltd. 5. Ship service stand (to be built) 6. Container terminal (to be built) 7. Zsombékosi channel Legende 1. RO-RO-Terminal 2. Bahn-Übergabestelle 3. Getreide-Terminal 4. Ib Andresen Industri Ungarn GmbH 5. Schiff-Serviceplatz (noch auszubauen) 6. Container-Terminal (noch auszubauen) 7. Zsombékosi Kanal 7. Zsombékosi csatorna 8. Kikötő főbejárata 9. Darabáru terminál 10. Fejlesztési terület 11 a. Gazdasági terminál 11 b. Gazdasági terminál (kiépítendő) 12. Tömegáru terminál (kiépítendő) 13. Ideiglenes rakodó 8. Port main entrance 9. Piece goods terminal 10. Development area 11 a. Commercial terminal 11 b. Commercial terminal (to be built) 12. Bulk cargo terminal (to be built) 13. Temporary loading station 8. Haupteingang Hafen 9. Stückgüter-Terminal 10. Entwicklungsgebiet 11 a. Wirtschaftsterminal 11 b. Wirtschaftsterminal (noch auszubauen) 12. Massengüter-Terminal (noch auszubauen) 13. Temporäre Verladestation

11 Kapcsolattartók TULAJDONOSI JOGGYAKORLÓ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út 56 VAGYONKEZELŐ Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád út MŰKÖDTETŐ MAHART Magyar Hajózási Zrt Budapest, Weiss Manfréd út KÜLSŐ VASÚT ÜZEMELTETŐJE MÁV Zrt. Pályavasúti Üzemeltetés Ügyfélkapcsolat és Értékesítés 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt KIKÖTŐ ÜZEMELTETÉS, KIKÖTŐI SZOLGÁLTATÁSOK Győr-Gönyű Kikötő Zrt Győr-Károlyháza, Kikötő I. Contact persons OWNERSHIP RIGHT USER Hungarian National Asset Management Ltd.) H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. PROPERTY MANAGEMT North-Transdanubian Water Directorate H-9021 Győr, Árpád út OPERATING COMPANY MAHART Hungarian Navigation Co. H-1211 Budapest, Weiss Man fréd út OUTSI RAILWAY OPERATING COMPANY MÁV Railway Line Branch Area Centre Budapest 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt HARBOUR OPERATION AND SERVICES Győr-Gönyű Harbour Co Győr-Károlyháza, Kikötő I. Kontaktpersonen SEITS EIGTUMSRECHTBESITZER Ungarische Nationale Vermögensverwaltung AG H-1133 Budapest, Pozsonyi út 56. SEITS VERMÖGSVERWALTUNG Nord-Transdanubische Direktion für Wasserwesen H-9021 Győr, Árpád út SEITS BETREIBUNG MAHART Ungarische Schiffahrts AG H-1211 Budapest, Weiss Manfréd út SEITS ÄUSSERER BAHNBETREIBER MÁV AG Instrafstruktur, Hauptabteilung Verkehrsbetrieb Kundenbeziehungen und Verkauf 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt HAFBETREIBUNG, HAFDISTLEISTUNG Győr-Gönyű Hafen AG 9011 Győr-Károlyháza, Kikötő I.

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

Blahó János üzemigazgató

Blahó János üzemigazgató A VOLÁNBUSZ Zrt. vezetôsége Pekli Ferenc vezérigazgató Laukó Mária stratégiai igazgató Bartkóné Kovács Anikó controlling igazgató Sohár István vezérigazgatóhelyettes Fajcsák Lajos kereskedelmi igazgató

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

The map sheets of the Second Military Survey and their georeferenced version

The map sheets of the Second Military Survey and their georeferenced version Digitized Maps of the absburg Empire The map sheets of the econd Military urvey and their georeferenced version Die ufnahmesektionen der zweiten militärischen ufnahme und ihre rektifizierte Variante második

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYAR KÖZLÖNY 50. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. április 3., csütörtök Tartalomjegyzék 112/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet A Prümi Szerződésben meghatározott Nyilatkozatok újbóli megtételéről és

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 7335, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 2., csütörtök 42. szám Ára: 7335, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 66/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let A kí sér le ti és egyéb tu do má nyos cé lok

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal?

Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? Szuperluxus irodaház épül - Mi lesz a volt tévészékházzal? 2012. július 20. Mintegy két éve jöttek az első hírek az ország egyik legértékesebb ingatlanának megújulásával kapcsolatban. Azóta azonban legfeljebb

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 171. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 17., hétfõ 171. szám Tartalomjegyzék 360/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 361/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 362/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD)

3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 3. RÉSZ REPÜLŐTEREK PART 3 AERODROMES (AD) AD 0.6 A 3. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 Oldalszám Page AD 1 REPÜLŐTEREK/HELIPORTOK - BEVEZETÉS

Részletesebben

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day.

Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Fogadószoba Látom a munkám eredményét és ez nap, mint nap sikerélményt jelent Seeing the results of my work gives me a sense of achievement day by day. Mártha Imre, bármely hihetetlen, egész fiatalon az

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése. www.be-natur.it

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése. www.be-natur.it Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése www.be-natur.it Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése Facing the loss of biodiversity, both in terms of habitat and of species, with potential internationally

Részletesebben

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal

2008/3. Térinformatikai alkalmazások TEB-területen. A SIMIS IS biztosítóberendezés Cegléden. Optimális térvilágítás processzorokkal Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2008/3 Térinformatikai alkalmazások TEB-területen

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR)

2. RÉSZ ÚTVONALON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6-1 MILAIP HUNGARY 17 OCT 2013 2. RÉSZ ÚTVOLON PART 2 EN-ROUTE (ENR) ENR 0.6 A 2. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2 Oldalszám Page ENR 1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK ENR

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes CBROAD-OR-BIHAR, HURO/1101/037/1.1.1

on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes CBROAD-OR-BIHAR, HURO/1101/037/1.1.1 Road traffic relief and improvement of the population mobility on the cross border link corridor Oradea-Biharkeresztes Program 2007-2013 Ungaria-România 2007-2013 HURO/1101/037/1.1.1 Road traffic relief

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács

MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló. 2013. november 18-19., Mohács 2013 MELLÉKÁGAK ÉS ÁRTÉRI ÉLŐHELYEK NAGY FOLYÓINK MENTÉN Konferencia-összefoglaló 2013. november 18-19., Mohács IMPRESSZUM Szerkesztette: Kerpely Klára Siposs Viktória Szerzők Kiadja: WWF Magyarország,

Részletesebben

BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV www.lutec.eu Digitaler Fotoanhänger DF11 (Seite 2-12) Digital Photo Frame DF11 (Page 13-23) Digitális képkeret DF11 (Oldal 24-34) BENUTZERHANDBUCH USER MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VERSION 1.5 2007/10/25

Részletesebben

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat.

1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 1. A szamoskéri templom tervének szerkesztési fázisa: szinuszgörbék által határolt térrel sikerült kivitelezni az eredeti érzésvonalat. 2. A templom nyugatról nézve: a tetőszerkezet ellebeg a fal koszorújától

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben