Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft"

Átírás

1 BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új pályázati referenseként dolgozik január elejétõl, a fontos munkakört betöltõ ifjú hölgyet felkértük egy gyors bemutatkozásra: 2005-ben érettségiztem - mondja Csizmarik Eszter - emelt szinten magyar nyelv és irodalomból, történelembõl. Tavaly végeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, végzettségem ma- gyar nyelv és irodalom tanár, mûvelõdésszervezõ - térségfejlesztõ. Jelenleg mesterfokozaton tanulok, levelezõ hallgatóként. Térségfejlesztõként már az egyetemi évek alatt gyakorlatot szereztem a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásánál, majd a diploma megszerzése után ugyanott kezdtem dolgozni. A munkám során pályázatok megírásával, új pályázati lehetõségek figyelésével foglalkoztam. Badacsonytomaj Város Önkormányzatánál ezen feladataim kibõvültek, hiszen tíz folyamatban lévõ és több beadásra váró pályázat koordinálását végzem január negyedikétõl. Új, pályakezdõ dolgozóként nagyon sok támogatást, segítséget kapok a kollégáktól, a vezetéstõl, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni. Eddig is és a jövõben is minden feladatot legjobb tudásom szerint fogok végezni, bízva abban, hogy munkámmal a város közösségét szolgálom. Megtörtént a Sport utca régóta várt ünnepélyes átadása január 26-án, s ezzel befejezõdött a környék közlekedési útvonalait érintõ felújítás-sorozat. Nagy várakozás elõzte meg ezt a kivitelezést - mondta Sall Csaba alpolgármester - az egyik legforgalmasabb gyûjtõút megújításához a második pályázattal sikerült elõteremteni a szükséges anyagiakat. A keskeny, töredezett 142 méter hosszú szakasz 6 méter szélessé vált, kiemelt szegéllyel, komplett csapadékvíz elvezetéssel, vízfogóval vált korszerûvé, emellett 19 parkolóhely is létesült, melyekbõl kettõ a rokkantak számára van fenntartva. A hetven százalékos támogatással megvalósuló 12,5 millió forintos beruházás költségeihez további 800 ezret kellett hozzátenni az utólag szükségessé vált tervmódosítás miatt. A pályázatot az önkormányzat munkatársai készítették, köszönet munkájukért - mondta Krisztin N. László polgármester - ugyanakkor a megjelent Lasztovicza Jenõ képviselõ és Pál Béla elnök urak, a települést fejlõdését folyamatosan támogató politikusok közé tartoznak, segítségükkel válhatott Badacsonytomaj a Balaton térségének legeredményesebben pályázó városává. Reméljük, hogy olyan minõségû útszakasz készült el, amelyet generációk sora használhat - mondta köszöntõjében Pál Béla, a Közép Dunántúli Regionális Fejlesztés Tanács elnöke - büszke vagyok arra, hogy a belterületi utakra fordítható 3 milliárd forintból Veszprém megye 1,2 milliárdot kapott. Badacsonytomaj az egyik legsikeresebb idõszakát élhette meg az elmúlt négy évben és éli meg a következõkben azoknak a fejlesztéseknek a révén, amelyeket elnyert Európai Uniós, valamint hazai forrásból. Létszámarányosan tekintve az átlagnál jóval nagyobb fejlesztési lehetõséget kapott a város ezekben az években, ami 700 millió forint vissza nem térítendõ támogatást jelent, melynek révén megvalósulhat 1,2-1,5 milliárd forintnyi beruházás. Erre mindannyian büszkék lehetnek, reméljük továbbra is ilyen sikeresek lesznek. Pártállástól függetlenül dolgozunk azon, hogy a települések fejlõdjenek - mondta Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ, a megyei közgyûlés elnöke - és ezek a fejlesztések elsõsorban közösségi célokat szolgáljanak. Mindent meg kell becsülni, akkor is, ha nem látványos, hanem komfortot növelõ beruházásokról van szó. Horváth Tihamér, a kivitelezõ Horváth-Ép Kft. igazgatója megköszönte a lakók türelmét a kivitelezés alatti kellemetlenségekért, a régióban élõ kisvállalkozóként pedig a munkalehetõséget, ezt követõen átadta Krisztin N. László polgármesternek a létesítményt. Megújuló polgárõrök A PEB február 13-án megtartotta beszámoló tisztújító közgyûlését a Badacsonytomaji Általános Iskolában. A megválasztott vezetõség: elnök: Mórocz István; ügyvezetõ elnök: Arany György; titkár: Fekete Ferenc; gazdasági felelõs: Rajzó József; szolgálat felelõs: Csizmazia Pál; szolgálat felelõs helyettesek: Tamás László; Berkes Zoltán; pénztáros: Bolf Károlyné. Az ellenõrzõ bizottság elnöke: Csizmarik Béla; tagjai: Csík Roland, Takács Ákos. Az Egyesület vezetõségének javaslatára az Országos Polgárõrség Szövetségének Elnöke a 10 éves fennállását ünnepelõ PEB tagságából, munkájuk elismeréseként emléklapot adományozott a ma is aktív alapító polgárõröknek: Mórocz István, Arany György, Pintér Imre, Csík Roland, Németh Árpád, Kálmán Lajos, Márkus Zoltán, Tóth Zoltán I., Kálóczi Kálmán, ifj. Márkus Ferenc, Orbán György, Rajzó József, Bán József, Vincze József, Sipos Ferenc, Becze László, Bravácz Károly, Bolf Károly. 10 éves tagság után emléklapot kapott: Kovács András, Csizmazia Pál, Berkes Zoltán, Cseh Ervin, Tölli Ferenc, Pál Attila, Csizmarik Béla, Varga László. A közgyûlés munkájáról részletesen a lap márciusi számában adunk tájékoztatást. Mórocz István PEB elnök Hosszú várakozást követõen a támogatási szerzõdés megkötésével február 16-án lezárult, a Tatay Sándor Általános Iskola felújítására elnyert pályázat második fordulója. A Veszprémi Városházán rendezett ünnepség keretében, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. képviselõitõl Sall Csaba alpolgármester átvette a "Közoktatási infrastrukturális fejlesztés" nyertesének járó emléklapot. Az iskola XXI. századi színvonalra fejlesztése ezzel újabb mérföldkõhöz érkezett, kezdõdhet a felújítás. Kilenc Egry kép ajándékba Az önkormányzat Dr. Tóth Aladárné, Fischer Annie zongoramûvész ajándékaként kilenc darab eredeti Egry József festményhez jutott. Sall Csaba alpolgármestert megkérdeztük az ajándékozás részleteirõl, de egyúttal a múzeumok mûködésérõl, idei kiállítási terveikrõl is szerettünk volna többet megtudni. - Mikor láthatja az ajándékba kapott mûveket a közönség? - Május elsejétõl az Egry József Emlékmúzeumban. Jelenleg mind a kilenc kép restaurátor mûhelyében van, aki különbözõ javítási munkákat végez a képeken. Némelyiken porcsíkok vannak, melyeket célszerûen el kell távolítani, a képek paszpartuját és a hátlapot lezáró karton lapokat is cserélni kell, mivel azok savas anyagból készültek és további megtartásuk károsítanák a képeket. - Milyen feltételeket támasztott az ajándékozó? - A képek alá meghatározott formában ki kell, hogy írjuk az ajándékozó nevét. - Milyen évet zártak a helyi múzeumok tavaly? - Sajnos az elõzõ évünk veszteséges volt, de az elmúlt három esztendõt összességében értékelve - amióta az Önkormányzatunk kezelésében van a két múzeum (az Egry és a Szegedy) - egyenlegünk "nullszaldós" ben 5060 látogatója volt az Egry kiállításnak, közülük 2479 ingyenesen érkezett (javarészt pedagógus igazolvánnyal), a Miro kiállítást pedig 1933 látogató tekintette meg. A Szegedy Róza-házban 6109 látogatóból 775 volt az ingyenes belépõvel rendelkezõ vendég. - Melyek a legnagyobb gondok az üzemeltetéssel kapcsolatban? Az áram- és a bér költség a járulékaival együtt. A tavaszi nyitást megelõzõ felújítások is költségesek lennének, ha nem kapnánk segítséget a városunk iparosaitól, akik térítésmentesen álltak (és reményeink szerint a késõbbiekben is állnak) rendelkezésünkre. - Milyen tervekkel, kiállításokkal várják idén a közönséget? 2010-ben PICASSÓ kiállítás lesz nyitástól - zárásig, valamint folynak a tárgyalások egy szobrász mûvésszel május-júniusra. Szerzõdés aláírása elõtt vagyunk egy alföldi fõiskolán tanító festõ és szobrászmûvészek kiállításával kapcsolatosan.

2 Képviselõ-testületi ülés Következõ ülés napirendjei évi munkaterv alapján Tervezett idõpont február 24. (szerda) 9.00 óra 1. Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetésének elfogadása 2. Tájékoztató a peres ügyek állásáról 3. Tájékoztató a beruházások és felújítások helyzetérõl 4. A Közösségi Ház továbbfejlesztési lehetõségének irányvonala, pénzügyi lehetõségei 5. Tájékoztató a Badacsonyörsi strand kialakítás elõkészületeirõl 6. Tájékoztató a kompetencia alapú oktatás bevezetésének tapasztalatairól 7. Kitüntetések odaítélése (zárt ülés) Pályázat A Városüzemeltetõ Kft. ügyvezetõ igazgatói állásának betöltésére Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselõtestülete - mint a Badacsonytomaj Városüzemeltetõ Kiemelten Köz-hasznú Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa - pályá-zatot hirdet a Kft. ügyvezetõ igazgatói állásának betöltésére, határozatlan idejû társasági jogviszony (Gt. 22. (2) a.) pont) keretében. - Az ügyvezetõ igazgató fõbb feladatai: vezeti és képviseli a társaságot. A település színvonalas és gazdaságos üzemeltetése, a piaci szereplõkkel és beszállítókkal történõ folyamatos kapcsolattartás, további piacok felkutatása, beruházási feladatok, a jogszabályok, az önkormányzat rendeleteinek betartása és betartatása. A feladatok és hatáskörök konkrétan a megbízási szerzõdésben kerülnek rögzítésre. - Az ügyvezetõ igazgatói állás június 1. napjától tölthetõ be és határozatlan idõre szól. - Pályázati feltételek: legalább középfokú mûszaki végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. - Elõnyt jelent: legalább 3 éves szakmai gyakorlat, helyismeret, felhasználói szintû számítógépes ismeretek, cégvezetési tapasztalat, beruházási tapasztalat. - A pályázathoz mellékelni kell: a pályázó részletes szakmai tevékenységével kibõvített önéletrajzát, a társaság piaci szerepének javítására vonatkozó elképzeléseket, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok egyszerû másolatát, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt eredetiben, (vagy annak megkérésérõl szóló igazolást) amely a szerzõdéskötés feltétele. - Javadalmazás: az ügyvezetõ igazgató megbízási díját a Képviselõ-testület állapítja meg megállapodás alapján - A pályázat beadásának határideje: február A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Badacsony-tomaj Város Polgármesterének címezve kell benyújtani pos-tai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal (8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2.) Titkárságán. A borítékra rá kell írni: Ügyvezetõ igazgatói pályázat. - A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati eljárás le-zárását követõ elsõ rendes Képviselõ-testületi ülés. - A pályázat elbírálásának módja: személyes meghallgatás a Képviselõ- testület ülésén, aminek helyérõl és idõpontjáról külön értesítést küldünk. A pályázatok elbírálása a meghallgatást követõen történik. - A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. Krisztin N. László polgármester Nyílt napok a Tatay Iskolában Az iskolában folyó munka megtekintését valamennyi osztályban lehetõvé tesszük az érdeklõdõ szülõk részére Alsó tagozatban: február 23-án -24-én Felsõ tagozatban: március 2-án -3-án Látogatható órák Alsó tagozatban: 1-2 óra, valamint a készségtárgyak Felsõ tagozatban: 1-4 óra Falugazdász Február 1-28-ig minden héten szerdán óráig Pekli Tamás falugazdászt Baracskainé Egegi Sarolta helyettesíti a Városi Közösségi Házban Badacsonytomaj, Fõ utca 23.szám alatt. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8258 Badacsonytomaj, Fõ út 2. pályázatot hirdet Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetõi állás betöltésére. A kinevezés határozatlan idõre szól. A munkakör április 1. napjával tölthetõ be. Ellátandó feladatok: Vagyongazdálkodási és beruházási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, az osztály irányítása és vezetése. Az állás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság; - cselekvõképesség; - büntetlen elõélet; - felsõfokú mûszaki végzettség; - B kategóriás jogosítvány; - legalább 5 év szakmai gyakorlat; - vagyonnyilatkozat tétel A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: - Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékû (településmérnöki) végzettség. - Vezetõi gyakorlat; - Közigazgatási szakvizsga; - Számítógépes felhasználói ismeretek; - Helyismeret; - Beruházási gyakorlat A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. szabályai alapján illetve megegyezés szerint történik. A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot; - alkalmazási feltételek meglétét igazoló; dokumentumok másolatait; - erkölcsi bizonyítványt (büntetlen elõélet igazolására) A pályázat benyújtásának határideje: február 20. Helye: Polgármesteri hivatal Badacsonytomaj, Fõ út 2. A pályázat elbírálásának módja: egyéni meghallgatás, munkáltatói döntés. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követõ 30 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gelencsér Ottó jegyzõ nyújt a es telefonszámon. dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Eladó ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzata eladásra meghírdeti az alábbi ingatlanait: 1. Polgármesteri Hivatali épület és udvar (106/2. és 107. hrsz.; Fõ utca 2.), mely az új hivatali épület megépítésével, április 30-ával kerül kiürítésre. Az alapterülete m2, az irodaépület 460 m2-es. A forgalmi értéke ,-Ft 2. Badacsonyörs, Füredi út 1754 hrsz.-ú 1772 m2-es beépítetlen terület; forgalmi értéke: ,-Ft Az ingatlanok értékesítése pályázat útján történik, a részletes pályázati kiírás átvehetõ az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán (+36-87/ ) a megjelenéstõl számított 15 napon belül. A pályázaton való részvétel feltétele az alapár 10%-ának pályázati biztosítékként történõ befizetése. BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: / , / ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: / , fax: / A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: március 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: / , fax: / Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: / ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: / Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: / es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: / ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: / Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: / Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: / , / Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Minden csütörtökön: ig Elérhetõség: / Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: / Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin / , / Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., / Rendõrség: / ; / Szolgálatot teljesítõ rendõr: / Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: / Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: / Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: / ; Fax: / ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: / Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: / , / Badacsony, Park u. 6. Nyitva tartás: 9-17 óráig (hétfõtõl péntekig) Városi Könyvtár: Tel.: / ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Városi Közösségi Ház: Tel.: / , Fax: / Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: ZÁRVA Szegedy Róza Ház: ZÁRVA Tájház: ZÁRVA

3 Aktuális kérdésekre válaszol: Krisztin N. László polgármester A Badacsony hegyen lévõ új kilátó megépítésére és a hozzávezetõ utak felújítására közel százmilliós pályázaton nyert az önkormányzat. Mikor kezdõdhet a beruházás és mikor használhatjuk a kilátót? A beruházás terveink szerint májusában indul, a mûszaki átadás pedig szeptember hónapban történik. Sajnos közel 1 évig tartott a Nemzeti Vagyonkezelõ Szervezet engedélyezési eljárása a kilátó által elfoglalt területre kötendõ használati szerzõdés jóváhagyása végett. A Földhivatali bejegyzés az elkövetkezõ napokban megtörténik, majd ezt követõen kapjuk meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Szervezettõl a végleges tulajdonosi hozzájárulást. Ennek birtokában folytatódhat az építési engedélyezési eljárás, amit az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal folytat le, figyelemmel arra, hogy a kilátóval érintett, közel 80 hektáros ingatlanon található a Ranolder-kereszt, ami mûemlékvédelem alatt áll. Ez alapozza meg a Mûemlékvédelmi Hatósági eljárását. A környezõ önkormányzatok a beruházás teremtette lehetõségeket kihasználják, de ugyanakkor az anyagi terhek vállalásában alig, vagy egyáltalán nem vesznek részt. A hegy közös, egy ilyen nagyságrendû beruházás és a további fenntartás költségei miért nem? A közel 100 m. Ft-os beruházás 85 %-át Európai Uniós támogatásból kapjuk, a fennmaradó összeget pedig támogatja Badacsonytördemic Község Önkormányzata 1 m. Ft-tal, a Veszprém Megyei Önkormányzat 7,2 m. Ft-tal, a fennmaradó összeget pedig Badacsonytomaj Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartás költségei az építtetõ Badacsonytomaj Város Önkormányzatát fogják terhelni, a kötelezõ fenntartási idõ 5 év. Természetesen a fenntartási költségekhez igyekszünk hozzájárulásokat kérni a környezõ önkormányzatoktól, turisztikai szervezetektõl és ha lehet pályázatot is fogunk benyújtani. Milyen tapasztalatokat szereztek a tavalyi közfoglalkoztatási program kapcsán? Tapasztalataink nagyon kedvezõek. A foglalkoztatottak értékelik a munkához jutási lehetõséget, igyekeznek a támasztott elvárásoknak megfelelni. Folytatódik-e az Út a munkához program a településen, miben változott a tavaly bevezetett jogszabály? Az "Út a munkához" program folytatódik a továbbiakban, különösebb jogszabályi változás nem történt ezzel kapcsolatban. A közfoglalkoztatás keretében kik, milyen munkalehetõséghez juthatnak és milyen idõtartamban? A közfoglalkoztatás keretében az aktív korúak ellátási körébe tartozók foglalkoztathatóak évben ebbe a körbe 29 fõ tartozott, közülük 19 fõ közcélú foglalkoztatása történt meg a többiek saját maguk találtak munkát évben december 31-ig kerülnek a munkaszerzõdések megkötésre. Fõképpen a VN. Kft-nél településrendezési, a Polgármesteri Hivatalban adminisztratív feladatokat végeznek a foglalkoztatottak. Milyen feltételekkel vehet részt az önkormányzat a programban? Nincs külön feltétele a programnak, törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak az ebben való részvétel. Tisztelt olvasók! A Badacsony újság januári számában, a közmeghallgatásról szóló tudósítás kapcsán a hulladékkezelésrõl szóló átfogó tájékoztatást ígértünk. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos tárgyalásai azonban még nem zárultak le, ezért a tájékoztatót következõ számunkban olvashatják. Kalmár György szerkesztõ Pályázat tûzoltó parancsnoki állásra Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselõtestülete pályázatot hirdet a Badacsonytomaj Városi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság tûzoltó parancsnoki beosztásának betöltésére A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete, 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Szolgálati hely címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 62. A pályázat feltételei: - magyar állampolgárság, - büntetlen elõélet, - egyetemi, vagy fõiskolai végzettség és felsõfokú tûzoltó szakmai képesítés, továbbá a rendészeti szakvizsga megléte vagy határidõre történõ elvégzésének vállalása, - tûzmegelõzési vagy tûzoltási területen szerzett 5 éves tûzoltó szakmai gyakorlat, - hivatásos tûzoltó tiszti állomány viszony, - az állományilletékes parancsnoki beosztásba történõ kinevezéshez szükséges - az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet szerint értendõ - egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság megléte, - kinevezése esetén a jogszabályban elõírtak szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése, - hozzájárulás az "A" típusú nemzetbiztonsági ellenõrzéshez, - érvényes "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: - a tûzoltóság mûködési- és illetékességi területének ismerete, - vezetõi (osztályvezetõi), vagy szolgálatparancsnoki gyakorlat, vonulós egységgel rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságnál, - felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek, Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a többször módosított évi XLIII. tv. (Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján történik. A beosztással járó feladatok rövid leírása: az önállóan mûködõ Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság mûködtetésével, vezetésével, irányításával kapcsolatos vezetõi feladatok végzése. Illetékességi terültre kiterjedõen a Iskola felújítás Jelenleg folyik a Támogatási Szerzõdés elõkészítése, amely az Irányító Hatóság döntése értelmében csökkentett összeggel, de azonos mûszaki tartalommal fog megvalósulni. A kivitelezési munkálatok várhatóan idén májusban kezdõdnek meg. Kilátó építése A szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumokat elküldtük a Közremûködõ Szervezet felé. Továbbra is problémát jelent a tulajdonosi hozzájárulás hiánya, illetve a jogerõs építési engedély megszerzése, amelyek várhatóan idén február végére már a birtokunkban lesznek. A szerzõdéskötés dátumának meghosszabbítását kérvényeztük, melyet el is fogadott a Közremûködõ Szervezet. Városháza építése Kifizetési kérelemmel éltünk a Közremûködõ Szervezet felé a vállalkozói elõleg kapcsán, azonban még nem utalták el kivitelezõ számára a neki járó összeget. A kötelezõen kitöltendõ Projekt Elõrehaladási Jelentést megküldtük a Támogató felé. A kemény téli idõjárás miatt sajnos késik a kivitelezés. Informatikai fejlesztés az iskolában A 2008-ban elnyert pályázatot újra be kell nyújtani a Támogató felé. Az országos közbeszerzés eredménytelensége miatt a pályázóknak maguknak kell beszerezni az elnyert eszközöket az újbóli pályáztatás után. A pályázati forrás keretén belül 10 db munkaállomás (PC + monitor), 5 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor), 1 db szavazó csomag és 1 db szerver kerül beszerzésre, melyek segíteni fogják az oktatás színvonalának emelkedését. Egészségház felújítása A kivitelezési munkálatok befejezõdtek, a munkát átadták, a pályázati forrás elszámolása, illetve a végsõ jelentés elkészítése van folyamatban. tûzmegelõzés, tûzvizsgálat, tûzvédelemi ellenõrzés, szakhatósági tevékenység. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó személyi adatait is tartalmazó szakmai önéletrajzát, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, - a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetõi, szakmai programot, - 5 év tûzoltó szakmai gyakorlat igazolását, - nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, - rendészeti végzettség hiányában nyilatkozatot a rendészeti szakvizsga elõírt határidõre történõ megszerzésérõl, - nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez történõ hozzájáruláshoz, - érvényes egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat másolatát. A parancsnoki beosztás betöltésének ideje: május 01. A kinevezés határozatlan idõre szól. A pályázat benyújtásának ideje, helye: a Belügyi Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap, Badacsonytomaj város polgármestere címére zár borítékban, cím: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. A borítékra rá kell írni: "Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra". Az elbírálás várható idõpontja: a beérkezett pályázatokat bírálóbizottság értékeli és a pályázók személyes meghallgatását követõen tesz javaslatot a kinevezésre. A pályázatok elbírálásáról, a pályázati határidõ lejártát követõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülésén Badacsonytomaj város képviselõ testülete dönt. A pályázat elbírálásának eredményérõl való tájékoztatás: minden pályázó írásban értesítést kap az elbírálást követõ 15 napon belül. A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad: Dr. Gelencsér Ottó Badacsonytomaj Város jegyzõje, tel: 87/ Pályázati tájékoztató Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban A pályázat keretén belül az utolsó képzés indult el a hivatal dolgozói számára. Két csoportban, kezdõ német és kezdõ angol szinten sajátíthatja el a nyelvek alapjait a 15 résztvevõ. Sport utca felújítása A projekt sikeresen lezajlott. A záróünnepségen átadásra került az elkészült útszakasz. A szakmai és pénzügyi elszámolásnak március elejéig kell eleget tennünk. Kompetencia alapú oktatás bevezetése Az iskolában és az óvodában megvalósuló projekt a félidejénél tart. A pedagógusok képzéseken vesznek részt, melyeken elsajátítják az oktatáshoz szükséges tudást. A tanulók megismerhetik a témahét, a projekt fogalmát és az újszerû oktatási módszerekkel motiváltabbakká válnak. Mérés, értékelés pályázat az iskolában Az intézmény minõségfejlesztési, mérés-értékelési rendszerének javítását szolgálja a pályázat, melynek keretén belül a pedagógusok képzéseken vesznek részt. Sportöltözõ A támogatási összeg 6 millió forint, mely a jelenlegi épület felújítását teszi lehetõvé, a bõvítésre keressük a megoldási lehetõségeket. Csizmarik Eszter pályázati referens Értesítés Értesítjük a tisztelt betegeket, szülõket, hogy Piros Ágnes védõnõt betegsége miatt Zsifkovics Szilvia (Révfülöp) kijelölt védõnõ helyettesíti. Zsifkovics Szilvia telefonszáma: +36/ Badacsonytomajon óráig rendel Páros héten: hétfõn, szerdán, páratlan héten: hétfõn, csütörtökön Mórocz István alpolgármester

4 A Nyugdíjas Egyesület közgyûlése Az öt éve alakult nyugdíjas egyesület alapszabálya értelmében - a leköszönõ vezetõség beszámolója után - új, öttagú vezetõséget és háromtagú Ellenõrzõ Bizottságot választott. Az új vezetõség megköszönte az elõzõ vezetõség öt éves munkáját, majd ismertette elképzeléseit, az idei év pénzügyi- és munkatervét. A leköszönõ elnök asszony beszámolójában elmondta, igen nagy feladatot vállalt a megalakulás után a vezetõség. Nem rendelkeztek az összejövetelekhez szükséges helyiséggel és teljesen tapasztalatlanok voltak az egyesületi munka szervezésében. Sajnos ehhez sok szakmai segítséget nem kaptak és csak hosszú utánjárás után sikerült az elhelyezést biztosítani a Szent Imre Közösségi Házban, átmeneti jelleggel. Az Önkormányzat és a Képviselõ testület tagjainak anyagi támogatásával sikerült a tartalmas programok szervezése (kirándulások Vörsre, Marcelházára, Diszelbe, Körmendre). A hetenkénti egy alkalommal tartott összejöveteleken versek, irodalmi szemelvények, cikkek elmondása, felolvasása, éneklés, beszélgetés tette tartalmassá az együttlétet. Évente közösen megünnepelték a tagok névnapját, születésnapját, jelesebb évfordulókat. Az Egyesület induláskor 42 taggal rendelkezett. Sajnos már a kezdetben is tapasztalható volt, hogy a tagok nem igen ismerték fel az egyesületi szervezet jelentõségét és szerették volna az elõzõekben megszokott kötetlenebb klubéleti formát továbbvinni. Komoly viták robbantak ki, késõbb az Egyesület két részre szakadt és 27 tag folytatta az Egyesületben megkezdett munkát. Sajnos a viták miatt az összejövetel helyszínéül szolgáló Szent Imre Közösségi Házról is le kellett mondani és közel egy évig magánháznál folytatódhatott a tevékenység. A Hivatásos Tûzoltóság irodájának elköltözésével tavaly az elhelyezés megoldódott és stabilizálódott az egyesület élete. A szûkös anyagi helyzet ellenére sok önálló kezdeményezés történt, rendezvények, kiállítás szervezésével, új és fennálló (pl. Körmend) kapcsolatok erõsítésével. Az idei közgyûlés - miután a régi vezetõség korára, egészségi állapotára való tekintettel nem kívánt a vezetõségben tovább tevékenykedni - új összetételû vezetõséget választott. Az egyesület elnökének Flamis Mihályt, helyettesének Rácz Máriát, tagjainak Mórocz Istvánnét, Mejlinger Lászlónét, Orbán Dezsõnét választották. Az Ellenõrzõ Bizottság elnökeként Timár Józsefné, tagjaiként Füzess Istvánné és Sári Miklósné kapott bizalmat. A választás után az ismertetett idei munkaterv és gazdasági tervezet a megkezdett út folytatásáról, de emellett az egyesület tevékenységének új alapra Ismét a jövõépítés technikájával foglalkoztak a Badacsonyi Civil Kerekasztal munkájában résztvevõ civil szervezetek képviselõi a január án megtartott tréningen, amelynek a közösségi ház adott otthont. A Székesfehérvári Civil Centrum Alapítvány közel egy éve tartotta az elsõ találkozót a Badacsony térségi civil szervezetek részére, amelyen a térségi jövõkép elemeit és azok elérésének útját határozta meg a vezetõk irányításával a résztvevõk szépszámú csoportja. Az idei folytatásban ugyan kisebb létszámmal, de annál aktívabban a jövõkép kidolgozásának stratégiáját készítették el a résztvevõk, a Székesfehérvári Civil Ház szakemberének, Sikorszky Gábor vezetésével. A tréningen mintegy 10 civil szervezet 12 képviselõje vett részt: a NABE Balatonrendesi-, Ábrahámhegyi-, Badacsonytördemici- csoportjai, a Karitász, a Badacsonytomaji Nyugdíjas-, a Badacsonyi Céh Turisztikai-, a Badacsonytördemici Jövõnkért - és a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületek, valamint a Vöröskereszt helyi és Badacsonytördemici képviselõi. A résztvevõk szinte egyhangúan négy alapértéket határoztak meg: hitelesség, bizalom, együttmûködés és minõség, melyek sorrendben meghatározzák a jövõkép elérésének stratégiai alapelveit. Az alapelvek figyelembevételével határozták meg azon objektívákat melyre a stratégia felépül rövid- közép-illetve hosszú távon. Civil jövõkép helyezésérõl szól. Továbbra is igényli az önkormányzat anyagi, de fõként a szakmai segítségét. A mûködéshez szükséges pénzeszközöket elsõsorban pályázati úton szeretné biztosítani, ezenfelül kéri az állampolgárok segítségét is, aki teheti segítsen adójának 1 százalékával (adószámunk: ), vagy közvetlen támogatás juttatásával az egyszámlára (Takarékszövetkezet ). Az Egyesület fokozottabban igényli a város nyugdíjas állampolgárainak a közremûködését a közös munkában, elsõsorban az Egyesülethez történõ csatlakozással. Ezért várja mindazon nyugdíjasok jelentkezését, aki velük közösen, aktívan kívánják szabad idejüket legalább hetente egy alkalommal eltölteni és részt vennének mindazon rendezvényeken, melyet önállóan, vagy más egyesületekkel közösen valósítanak meg. A tervek között szerepel egy fellépés a Balatonrendesi Civil Napokon, a nyáron egy nagyobb néprajzi és kézimunka kiállítás megrendezése más civil szervezetekkel közösen, amelynek célja mindazon szépségeket bemutatni, mely otthon a ládafiában található. Tekintettel arra, hogy a városban mûködõ civil szervezetek mindegyikében tevékenykedik nyugdíjas, ezért azt tervezi az egyesület, hogy a településen mûködõ civil szervezeteknek felajánlja az együttmûködést, a közös részvételt a rendezvényeken. Ezen túlmenõen a környék, elsõsorban a Badacsonyi hegy körül ténykedõ civil szervezetekkel továbbra is tartja a kapcsolatot a Badacsonyi Civil Kerekasztalon belüli aktív munkával. Erõsíteni szeretné a Körmendi Nyugdíjas Egyesületekkel fennálló jó és tartalmas együttmûködést is, elõkészítés alatt áll az év közepén egy újabb találkozó, ez esetben házigazdaként itt Badacsonytomajon. Flamis Mihály elnök A tréning a résztvevõknek eszközt nem adott a jövõkép meghatározásában, de utat és elvet biztosított. A felvetõdött gondolatok bizonyítják, hogy az egyszerû emberek civil szervezetbe tömörülve, az alapértékeket betartva képesek a jövõjük meghatározására. Különösen igaz ez, ha elsõdleges feladatuknak a bizalmat és az együttmûködést tekintik. Fokozottan fontos ez, amikor a térség lakói két olyan komoly lépés elõtt állnak ebben az évben, mely a jövõjüket alapvetõen meghatározza. Flamis Mihály elnökhelyettes Fotó: Deák Kölcseyvel ünnepeltek A Himnusz költõjének intelmeibõl és verseibõl készült színvonalas összeállítással ünnepelték a Magyar Kultúra Napját a Közösségi Házban január 21-én. Tóth Mariann, az elõadás rendezõje bevezetõjében elmondta a szépszámú közönségnek, hogy nem elsõsorban a költõt szerették volna megszólaltatni, hanem a filozófus, a politikus a gondolkodó Kölcseyt. Hiszen Kölcsey közéleti személyiség volt, a reformpolitikusok nagy alakja, országgyûlési képviselõ. A mai napra készülve olyan személyiséget kerestem, aki értékvesztõ, értéket újra keresõ világunkban kapaszkodó lehet. Kölcsey szüleit nagyon korán elvesztette, számára a családot leginkább a rideg Debreceni Református Kollégium jelentette, ahol jogi tanulmányainak befejezéséig nevelkedett. Öccsérõl és annak gyermekérõl is õ gondoskodott, hozzá írta a híres Intelmeket, amelyek az elõadás gerincét képezték. Emellett megszólaltak ezen az estén a költõ ismeretszerzésre, a tettekre, az erkölcsre, a nyelv megõrzésének fontosságára és a hazaszeretet fontosságára vonatkozó gondolatai. Bár nehéz megérteni Kölcsey nyelvezetét - mondta Tóth Mariann - de a kéthónapos felkészülés során végig abban reménykedtünk, hogy megtaláljuk az utat a hallgatóság szívéhez. Tóth Mariann rendezõ mellett az irodalmi esten közremûködött Ali Éva, Major Tünde, Prof. Dr. Pusztay János, Peti Géza, Szántainé Ruzsa Mariann, Vízkeleti Dóra. Fotó: Deák "Négy szócskát üzenek, vésd jól kebledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihúnysz: A haza minden elõtt." (Kölcsey Ferenc: Emléklapra) Pipitér a Napsugárban Munkalátogatást tettünk január 22-én a székesfehérvári Napsugár Óvodában, ahol a kompetencia alapú oktatás módszerével megtartott foglalkozáson vettünk rész. A Napsugár Óvodában ez az év már az ötödik, amelyben ezzel a módszerrel ismertetik az óvodásokat a világgal. Ottlétünkkor a "VÍZ" témakörben tevékenykedtek a gyermekek és az óvónõ. A nap témája a tengerekben élõ állatok voltak. Egyik asztalnál fogkrém technikával saját elképzelésük szerinti képeket festettek rájáról, világítóhalról, cápáról, bálnáról, delfinekrõl és minden általuk ismert tengeri állatról. A másik asztalnál kirakó és egyéb logikai játékokkal foglalatoskodtak. A szõnyegen építettek, közlekedõst játszottak, a babakonyhában készültek a finomabbnál finomabb ételek. A délelõtt záró akkordja egy játék volt, amiben a gyermek nevére alliteráló tengeri állatot kellett mondani, majd körbe álltak, az óvónõ kezébe vett egy labdát, és annak a kisgyermeknek dobta, akinek a "tengeri" nevét mondta, pl. bálna Balázs, delfin Dóra. A játék egyszerû, mégis komplex, fejlesztõ. Ez a módszer az oktató-nevelõ munka jövõje. Szerencsére elmondhatjuk, hogy akárcsak a Napsugárban, a Pipitér Óvodában is már ez a jelen. A foglalkozás után rövid tapasztalat cserét tartottunk, mentorunk készséggel válaszolt kérdéseinkre, felhívta figyelmünket a folyamat közben elõre nem látható problémákra, és ezek kezelésére, megoldására. Nemcsak egy élménnyel lettünk gazdagabbak, hanem a jó gyakorlat megtekintése után nyugodtan elmondhatjuk, hogy a mi kis óvodásaink is hasonló feltételek mellett, ezzel a módszerrel és felkészült nevelõkkel sajátíthatják el az ismereteket. Köszönjük az óvodánkat fenntartó önkormányzatoknak, hogy mi is az elsõk között lehetünk, kiemelten városunk Önkormányzatának és a kedves Szülõknek! Dr. Gelencsér Ottóné

5 Színek, formák tárlata Szavalatokkal és a Szín és Vonal Mûvészeti Iskola diákjainak legújabb munkáiból készült tárlat megnyitásával köszöntötték január 21-én a Magyar Kultúra Napját a Tatay Általános Iskolában tõl ünnepeljük ezt a napot, amikor megemlékezhetünk legfontosabb évezredes hagyományainkról, gyökereinkrõl, a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékekrõl, - mondta köszöntõjében Baranyai Zoltánné igazgató - azokról a sajátos magyar emlékekrõl, amely megkülönböztet bennünket más népek kultúrájától. A kulturális hagyomány és érték, melyet népünk létrehozott ad igazolást fennmaradásunkhoz. Ebben a folyamatban õriztük meg a nép ajkán születõ dalokat, a kéz által formált eszközöket, az iskolák, múzeumok, színházak szervezõ erejét, hatását, s mindenekelõtt talán a legfontosabbat, az anyanyelvet, amely egyformán szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott. Ezer esztendõvel ezelõtt István sorsfordító döntésével - a koronázással, az államalapítással - a keresztény Európa irányában jelöltetett ki a magyarság útja. Egy évezred óta küszködve, vigyázva építjük magunkat. Beszívjuk Európa és a világ kultúráját, és megteremtjük saját értékeinket. Megosztjuk megosztható tudásunkat a világgal. Elmondjuk, hogy, mit jelent és mit mond nekünk pl.: Balassi, Csokonai, Ady, József Attila, Bartók, Kodály, Munkácsy, Vasarelly, hogy mit adott a világnak Neumann János, Szent-Györgyi Albert és Kertész Imre munkássága. A pedagógusok feladata rendkívül felelõsségteljes ebben a munkában, hiszen nekünk kell értékes mintát mutatni: a kultúra értékeit becsülni, a törvényei szerint élni, és tanulságait érvényesíteni. Mert ez a kultúra nem csak tudást, mûveltséget hordoz, hanem erkölcsöt és viselkedési példát is ad. A tudomány, a mûvészetek nem létezhetnek azt érteni, élvezni és mûvelni képes emberek nélkül. Értõ közönség nélkül a tudományos eredmények, az alkotások, a könyvek, a hangversenyek, a színházi elõadások, a kiállítások elvesznek, vagy létre sem jöhetnek. Meg kell becsülnünk alkotásainkat: tárgyi emlékeinket, kastélyainkat, kúriáinkat, amelyek értékes emlékei, lenyomatai az elmúlt koroknak. Mindenki számára hozzáférhetõvé kell tenni a múlt és a jelen mûalkotásait, könyveit, festményeit, zenedarabjait, és õrizni és védeni kell nyelvünket, mint kultúránk legfontosabb hordozóját. Csak múltunk és jelenünk kultúrájának védelme ad lehetõséget és erõt nemzeti kultúránk megõrzéséhez. De nem csak a pedagógusok és az értelmiség szerepe fontos a magyar kultúra ápolásában, hanem a tietek is. A megnyitó ünnepségnek akkor lesz értelme, ha minden diák egy kicsit elgondolkozik azon, hogy mit tehetne a magyarság nagyobb elismeréséért - mondta Baranyai Zoltánné igazgató - ma a mûvészeti iskolások mutatják be, mit adnak mindannyiunk számára. Õk megtanultak a színekkel, formákkal bánni és olyan alkotásokat hoztak létre, amelyek vagy érzelmileg ragadnak meg bennünket, vagy elgondolkodtatnak, de nem lehet mellettük elmenni. Nem kell más az alkotáshoz, mint kreatív képzelõ erõ, hiszen ezek a mûvek hétköznapi anyagokból készülnek, sok esetben hulladékból. A tehetség viszont csak csíra, könnyen elveszhet - tette hozzá az igazgatónõ - a tanulás és a kitartás sokkal fontosabb az értelmes, érzelmileg gazdag felnõtté válás útján. Az ünnepség megkoronázásaként Molnár Mátyás tolmácsolásában elhangzott Kölcsey Ferenc január 22- én befejezett mûve, a Magyar Himnusz. Ásványtani kiállítás Fotó: Tatay Tizedik alkalommal rendezett ásványtani kiállítást elõadással egybekötve Bõsz Imre és Márta a Tatay Iskola aulájában. A hozott kincsek - ásványok, kõzetek, õsmaradványok - reméljük ismét mosolyt fakasztanak a gyermekek arcára, az elõadáson hallottak pedig megragadnak a fejecskékben - írta Bõsz Imre az iskola emlékkönyvébe. A tárlathoz kapcsolódó hagyományos rajzversenyre számos alkotás érkezett, melyeken látszott, hogy nagyon készültek a megmérettetésre, külön említést érdemel Tobak Dominik munkája. Fotó: Hídvégi Sziasztok nénik, bácsik! Köszönöm szépen mindenkinek, aki szavazott rám a oldalon indított szépségversenyen és ezzel második helyezett lettem. Mindenkit puszilok! Hídvégi Zolika Mindenki nagy izgalommal várta az idei sítábort. Közel tíz óra utazás után értünk Krahule síparadicsomába, ahol csodálatos látvány fogadott bennünket: hófedte sípályák, felvonók sokasága. Gyönyörû, szép szobáink voltak, a fürdõrõl nem is beszélve, s a kipakolás után már mehettünk is vacsorázni, amit aztán szabad foglalkozás követett. A reggeli ébresztõ után szobapontozás következett, amire mi tíz csillagot kaptunk. A finom reggeli után igyekeztünk készülõdni, mert negyed tízkor már a gyakorló pályán kellett lennünk. Az ügyesebb tanulók azonban már felkerülhettek a kék pályára is. Ügyességünket az itthoni oktató filmeknek, a szárazföldi gyakorlásnak is köszönhettük. A következõ napokon a hóekézésbõl már párhuzamos léctartással is megpróbáltunk lecsúszni. Az igazi élmény azonban a felvonózás volt. Az utolsó napon már valamennyien önállóan tudtunk síelni és így mindenki kiérdemelte, hogy síelõvé avathatták. A tábor ideje alatt összetartóbbak, barátságosabbak lettünk egymással, megismerkedhettünk a marcelházi testvériskolásokkal, jókat buliztunk, Tataysok sítábora Egy hét a marcelházi iskolásokkal Színházban voltunk A BÖÉE a téli kapcsolattartás és a kultúra jegyében elhatározta, hogy éves programsorozatába beépíti egy színházi elõadás megtekintését. A zord idõjárás ellenére 25 fõvel indultunk útnak Keszthelyre február 10-én, hogy megnézzük az Imádok férjhez menni címû zenés vígjátékot. A darab fõbb szerepeiben Nemcsák Károly, Mikó István, Pásztor Erzsi tehetséges játékát csodálhattuk meg. Mivel az elõadás az idõsebb és a fiatalabb korosztálynak is nagyon tetszett, a közeljövõben tervezzük hasonló programok szervezését. Simonné Kézilabdasikerek Fotó: Tatay Iskolánk évek óta sikeresen pályázik az Adidas-tornára és együttmûködési szerzõdéssel hitelesíti az ott elvárt követelményeket. A torna célja egyben az is, hogy tehetséges sportolóink bemutatkozzanak különbözõ versenyeken, bajnokságokon. A pályázat csekély anyagi támogatása az útiköltségekhez és tárgyi eszközeink bõvítéséhez nyújt segítséget. Ebben a tanévben két korcsoportban is (III. kcs leány, valamint szivacskézilabda) neveztünk a megyei kétfordulós Adidas-tornára, ahol mindkét csapatunk harmadik helyezést ért el. Nagy örömünkre szolgált a nemrégen lezajlott Batsányi szivacskézilabda-torna, ahol a jól megszervezett, kellemes hangulatú délutánon a játék öröme mellett a kupáért is küzdöttünk. A szülõk mindvégig önfeledten drukkoltak gyermekeinknek, a kupát Giczy Vivien csapatkapitány vehette át, aki egyébként 33 góllal a torna gólkirálya is lett. Versenyzõink nyakába akasztott aranyérme még sokáig megdobogtatja kicsi szívüket. Töretlen versenyzési lázunkat folytatva Tatay-kupára hívtuk a résztvevõ csapatokat! Lakatné Mógor Katalin edzõ vetélkedtünk együtt. Köszönet a felnõtteknek és a tanároknak, hogy megszervezték a tábort és vigyáztak ránk. Köszönet a szülõknek, hogy elmehettünk ebbe a táborba és egy maradandó élménnyel gazdagodhattunk. Reméljük, a következõ 7. évfolyamosoknak is lehetõségük lesz ezt a szép sportot megismerni és megszeretni. Sirkó Patricia Alexa, 7. osztályos tanuló Fotó: Tatay

6 Kalmár László: Tudósítás a Badacsony tetejérõl II. ki a Badacsony tetején egy estvélt a Balaton holdvilágos tükrénél andalogva nem töltött, tartózkodva szóljon hazánk szép vidékeirõl "Ranolder János veszprémi püspök egyik bérmakörútján Badacsony vidékére is ellátogatott. Fölment a hegy tetejére és körülnézett a hegy vállán is. Egy helyen a bazalttornyok alatt megállott és körülnézett Lelkét magasztos érzelem töltötte el, s nagy gondolat fogamzott meg agyában. Magához intette uradalmainak kormányzóját A mi országunk a legszebb ország, s ez a hely, ahol állunk, a világ leggyönyörûbb vidéke. Ide építsetek nekem lakóházat, s fölöttem a bazalttornyok tetejére állítsatok egy óriási keresztet a mi Üdvözítõnk emlékezetére" - írja Eötvös Károly Utazás a Balaton körül címû könyvében. És szeptember 14-én Ranolder János már fel is szentelte a hatalmas keresztet, amely a Badacsony 400 méter magas déli peremén, a Harangozó Börc szikláján áll. A Ranolder kereszt vagy kõkereszt 9.7 méter magas, a tömege pedig több mint 21 tonna. Amióta a messzire ellátszó kereszt ott áll a Badacsony tetején, milliók és milliók keresték fel a világ minden részérõl. Aki eljött Badacsonyba és fölment a hegyre, az meglátogatta a keresztet is. A badacsonytomaji hívõk pedig minden húsvét hétfõjén csoportos kirándulásokat, - un. Emmaus-járásokat - rendeztek a kereszthez, ahol aztán imádkoztak, énekeltek és megcsodálták azt a panorámát, amelyet Ranolder püspök úr a legszebbnek tartott az egész földkerekségen. A Badacsony tetejének sok remek kilátópontja közül bizonyára a Harangozó Börc sziklája a leglátogatottabb, hiszen az innen látható gyönyörû panoráma mellett itt van a vad szépségû sziklára épített kõkereszt is, ami önmagában is rengeteg embert vonz ide. E balladai hangulatú helyen született meg a badacsonyi népköltészet egyik gyöngyszeme, a Harangozó Börc mondája is. Elõször magával a Harangozó Börc sziklájával ismerkedjünk meg Eötvös Károly segítségével, aki a 19. század második felében itt is gyûjtött "anyagot" készülõ Utazás a Balaton körül c. könyvéhez: "A Harangozó Börc a Badacsony peremén van, erre Jézus úgy jelenik meg, mint az isteni ígéretek beteljesítõje, és válaszol a zsidó nép várakozására, melynek történelmét megpecsételte az Istennel kötött visszavonhatatlan szövetség. A kapu szó egy másik képet is idéz Jézustól, amely még inkább megmagyarázza a jelentését: Én vagyok az út, ( ) senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Tehát Õ valóban út, kitárt kapu az Atya felé: Istenhez vezet. De konkrétan mit jelent ez az ige az életünkben? Sokféle következtetést vonhatunk le az evangélium különbözõ szakaszaiból, hasonló gondolatokat is fejeznek ki, mint a Jánostól vett idézet, de most csak a szûk kapuról szóló részre szorítkozunk. Ezen kell bemennünk, ha el akarunk jutni az életre. Miért éppen ezt választottuk? Mert talán ez áll legközelebb ahhoz az igazsághoz, amelyet Jézus mond önmagáról, ez érteti meg velünk leginkább, hogy mit kell tennünk. Mikor vált Jézus a Szentháromságra teljesen nyitott, kitárt kapuvá? Akkor, amikor úgy tûnt, hogy az Ég kapuja bezárul elõtte: akkor lett Õ az Ég kapuja mindannyiunk számára. Az elhagyott Jézus a kapu, amelyen keresztül megvalósul a tökéletes közösség Isten és az emberiség között: Õ semmivé vált, ezzel egyesítette Isten fiait az Atyával. Õ az ûr (az ajtónyílás), ezen át kerül kapcsolatba az ember Istennel és Isten az emberrel. Õ tehát a szûk kapu, amely egyben kitárt kapu, és ezt tapasztalhatjuk is. Jézus elhagyatottságában az Atyához vezetõ úttá vált. Õ már megtette a maga részét. De ha ki akarjuk aknázni ezt a hatalmas kegyelmet, állították a nagy kõkeresztet. Hatalmas bazaltkõlapok feküsznek itt egymás fölött. Alulról és messzirõl úgy tûnnek fel a száz ölnyi magas, teljesen függõ irányú egyenes falak, mint egyenesen álló oszlopok. A nép úgy hívja: tornyok. A kereszt alatt fekvõ legfelsõ kõpad szabadon nyúlik ki a levegõben. Ha e kinyúló kõpadot nagy kalapáccsal /vagy kõvel/ megütik, olyan hangot ad, mintha óriási harang kondulna meg. S a harangszót elviszi a szellõ hegyeken, völgyeken, erdõkön, vizeken keresztül. S gyakran akad nyájõrzõ legény, aki odaáll a kõpad mellé, s nehéz kõvel nagyokat üt rája. Ilyenkor mondják: szól a Harangozó Börc." Ezek után lássuk a Harangozó Börc mondáját: "Volt két testvér Badacsonytomajon. Az idõsebb: Ferkó, erõs, egészséges, gonosz szívû. A fiatalabb: Jóska fonnyadt, beteges, gyenge és ártatlan. A Ferkó megkérte egy lánynak a kezét. A lány nagyralátó volt és azt mondta: mással egy fedél alatt nem lakik, akkor megy csak esküvõre, ha az a másik nyavalyás legénybúcsút vesz a háztól. Ferkó halász volt, másnap halászatra hívta öccsét. Amikor a csónakba szálltak, a gonosz testvér egy nehéz követ dobott a csónakba. Jóska gyerek mindjárt arra gondolt, hogy a bátyja a nyakára fogja kötni, de nem mert szólni. Beeveztek a vízre. Akkor azt mondta a gonosz testvér: Most meg kell halnod. Ketten nem maradhatunk a házban és a szõlõben. Tudta ezt a beteg gyerek. Nem is ellenkezett. Imádkozni kezdett, közben a gonosz testvér elõvett egy zsineget a tarisznyából, rákötötte a kõre, s a végébõl hurkot formált. Már odalépett öccséhez, de akkor mély, tiszta, fönséges hang búgott föl a Badacsony ormáról: Megszólalt a Harangozó Börc. Amint a gonosz testvér meghallotta, megbillent alatta a csónak, s õ hanyatt-homlok a vízbe zuhant. A kõ zsinegje a keze fejére hurkolódott, s a kõ is a vízbe esett vele együtt. Soha se találták meg." Kalmár László Katolikus üzenet: Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-bejár és legelõt talál. (Jn 10,9) mindannyiunknak hozzá kell tennünk a magunk kis részét, azzal, hogy odamegyünk ehhez a kapuhoz, és átlépünk rajta. Hogyan? Amikor ránk tör a csalódottság érzése, amikor valamilyen megrázkódtatás ér - bármilyen szerencsétlenség vagy váratlan betegség - mindig gondolhatunk Jézus fájdalmára, akiben mindez - és ezer más szenvedés is - megtestesült. Igen, Õ jelen van mindabban, ami fájdalom-ízû. Minden szenvedésünk az Õ egy-egy neve. Törekedjünk tehát felismerni Jézust minden aggodalomban, az élet megpróbáltatásaiban, minden sötétségben, saját tragédiánkban és másokéban, a körülöttünk élõ emberiség gyötrelmeiben. Mindig Õ az, hiszen magára vette mindet. Elég, ha hittel ennyit mondunk neki: Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem Elég, ha konkrétan teszünk valamit, hogy enyhítsük az Õ szenvedését a szegényekben és a boldogtalanokban, hogy így átmenjünk a kapun, és rátaláljunk egy eddig ismeretlen örömre, az élet új teljességére. Állandó ápolásra szoruló apámmal egyedül élek. Mióta ezt az elmélkedést elolvastam és követem, eddig szinte kibírhatatlan kapcsolatunk megváltozott. Most már át tudok menni az igaz szeretet szûk kapuján. Ebben a szeretetteljes légkörben apám sem olyan keserû már, mint régen volt. Mostanában el is mehetek hazulról, anélkül, hogy ez bántaná, és amikor hazajövök, derûs békességben fogad. /J. Németország/ István atya Könyvajánló Szépirodalom: Bacher Iván: Világörökség; Brown, Dan: Az elveszett jelkép; Buruma, Ian: A kínai szeretõ; Dexter, Colin: Utolsó ismert ruházata; Grece, Michel de: A császárné búcsúja; A halhatatlan élet; Hardy, Thomas: A kék szempár; Harris, Joanne: Aludj kislány; Higgins, Jack: Könyörtelen igazság; Karafiáth Orsolya: Cigánykártya; Lévai Katalin: Hírnév; Mikó Eszter: Vakmerõ remények; Nyirõ József: A csillagig érõ emberek; Ortutay Gyula: Napló II. köt.; Rácz Zsuzsa: Nesze neked Terézanyu!; Rákosi Jenõ: Emlékezések; Sajó Sándor: Harangszó az Ipoly partján; Veszelka Attila: Fakezûek, paradicsomszemûek, pápuák Gyermek- és ifjúsági irodalom: Osborne, Mary Pope: Dinoszauruszok földjén ; Lovagok között; Rahu, Sabine: Lovas történetek; Tóth Kriszta, D.: Lolamesék 1. 2.; Weöres Sándor: Az éjszaka csodái Ismeretterjesztõ irodalom: Aczél Endre: Amit megírhatok; Svidercoschi, Gian Franco: Karol története: az ember, aki pápa lett; Ranschburg Jenõ: Mi rontottuk el...?; Papp Lajos: Csodák és tragédiák életemben; Lux Elvira: Boldogság és keserûség a szexben; Notbohm, Ellen: Tíz dolog, amit minden autizmussal élõ gyermek szeretné, ha tudnál; Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban; Halzer Gyöngyi: Díszítõmûvészeti mintakönyv 7. 8.; Huszti Péter: Kik vagytok, hé!; Vallomások :harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkrõl; Lelbach Gyula: A világjáró földesúr : Vojnits Oszkár élete és vadászkalandjai; Albert Györgyi: A nõ helye; Seal, Mark:Vadvirág; Mattenheim Gréta: Erdély története Felhívom a könyvtárlátogatók figyelmét, hogy a könyvtár március 1-én (hétfõn) és 3-án (szerdán) zárva tart. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros 1+1% Az idei esztendõben is rendelkezhetünk adónk egy részérõl. 1%-át valamelyik egyháznak, másik 1%-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület Adószáma: Badacsonytomajért Közalapítvány Adószáma: Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület (BÖÉE) Adószáma: Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) Adószáma Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Adószám: Picikét a kicsikért Alapítvány Adószám: Badacsony Ifjúságáért Alapítvány Adószáma: Szín és Vonal Mûvészetoktatási Közhasznú Alapítvány Adószáma: Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesületet Adószáma: Gyászhírek: Presznyák Pálné sz. Sipos Rózsa (született 1933-ban) elhunyt január 5-én Rakics Ferenc (született 1941-ben) elhunyt január 9-én Tóth Alajos (született 1936-ban) elhunyt január 10-én Nyugodjanak békében!

7 Fizetett politikai hirdetés Nyílt lapokkal - Az elmúlt napokban településükön az a hír kapott szárnyra, hogy Kárpáti Lajos ez év õszén polgármesterjelöltként indul az önkormányzati választáson. Megerõsítené? - A hír igaz. Indulok, erre több jó okom is van. Azzal kezdeném, hogy felkért erre egy helyi lakosokból verbuválódott civil társaság. Elõször nemet mondtam. Azután átgondoltam: egyetértek a céljaikkal, és meghat szûkebb pátriájukért való aggódásuk. Továbbá: újdonsült nyugdíjas vagyok, a "lendkerekem" még nem lassult 40 év közszolgálat után, amelybõl 31 év telt el az államigazgatásban. A hatvanasok nem könnyen adják fel az aktivitásukat. Vannak más indokaim is, ha kell: Az ember, ha teheti, formálja hasonlóvá szûkebb világát, mint amilyennek a nagyot látni szeretné. Ehhez nyelvismeret és nemzetközi tapasztalat szükséges, ma már elkerülhetetlen. E nélkül csak helyben topogunk, és egymás zsebében kotorászunk. Határokon túli összehasonlítást nem is merek tenni, elég egybevetni a település szerény fejlõdését egyes Balaton-környéki városok és községek dinamizmusával. Ilyen adottságú településnél, mint Badacsonytomaj, az összehasonlítás nem minden vonatkozásban vidító. Az eladott közvagyon okán a szerény fejlõdés erõs visszaesésnek is minõsíthetõ, emiatt érzett tehetetlenségében már lemondott mandátumáról egyik köztiszteletben álló képviselõnk. - Azt is hallani, hogy Ön a polgármesteri megbízatását ellenszolgáltatás nélkül végezné. Valóban nem szándékozik felvenni a fizetését? - Ez is igaz. Szerencsére feleségemmel van más jövedelmünk. Bár nem vet fel bennünket sem a pénz, úgy gondolom, hogy a polgármesteri illetményre a helyieknek nálamnál nagyobb szükségük lenne, jobban tudnák hasznosítani pl. a szemétdíjban, az ingyenes parkolásban, strandbelépõben. Tomajnál szerényebb települések is ilyen dolgokkal válnak vonzóvá. Ingyenes strand és parkolás már létezik számos Balaton-parti településen, nem én találtam ki. Nálunk a parkolási díj a helyieknek is annyi, mint az idelátogatóknak: Budapest belvárosi árszint. A parkolási büntetés a fõvárosinál is arcpirítóbb. Ahogyan sok minden más, amirõl nem kívánok beszélni, mert nem szeretnénk negatív kampányt folytatni. Nem is az én tisztem. Lesz bõven, aki bírálja majd a jelenlegi városvezetés felkészültségét, hozzáértését, aki kétségbe vonja még a jó szándékát is. Szóval ezzel a fel nem vett illetménnyel két célom van. Az egyik: szerény segítségnyújtás az itt élõknek. A másik: feltenni a lécet a megélhetési politikusok számára. Ha én nem is, a település mindenképpen nyer. Nekem vesztenivalóm nincs, (talán a választás is ezért esett rám) nyugdíjast leváltani nem lehet, családtagjaim sem dolgoznak önkormányzati munkahelyeken. Ha nálam felkészültebb polgármestert választanak, aki hasonlóan lemond illetményérõl, mindenki nyerhet. És akkor már - e szempontból nézvést - mindegy is, ki lesz a polgármester. Fotó: Kárpáti - Térjünk vissza az Önt indító grémiumhoz. Két kérdés: lehet-e tudni, kikbõl tevõdik össze? Melyek a célkitûzéseik? - Igen, lehet, ha nem névsorra gondolt. A reményeink szerint következõ képviselõi testület tagjaiból és a település jövõjéért aggódó helyi személyiségekbõl, akiktõl szintén az önzetlenség a hozzáadott érték. Formába öntött elképzeléseinket a kampány során személyes beszélgetéseken, fórumokon szeretnénk feltárni. Elõlegül talán ennyi: nem akarunk mást, csak egy élhetõbb világot, valamennyi itt élõ, itt nyaraló honfitársunknak és saját magunknak. A bajban a jóérzésû emberek összekapaszkodnak. Ezért mondanám, nem vagyunk zártkörûek. Örömmel várunk csapatunkba mindenkit, aki szívén viseli a településen élõk sorsát, és tenni is kész azért, ellenszolgáltatás nélkül. Programunk kidolgozásához a közelmúltban szétküldött kérdõíven kértük a helyi lakosok véleményét. Választott nevünk: TETT Választási Fórum. Mint a januári lapszámban megjelent "Sugárzás" c. cikkben is írtam, a TETT mozaikszó összetevõi: Természeti környezet, Erkölcs, Tehetség, és a Tudás. Postacímünk: 8258 Badacsonytomaj, Pf.4, címünk: - Említette, ha nem nyer a választáson, a település akkor is nyer. Vannak kétségei esélyeit illetõen? - Igen. Több önjelöltrõl hallottam, és arra is utalnak jelek, hogy durva kampányra számíthatunk. A sárdobálásba én nem megyek bele. Azon kívül, én itt marslakónak számítok. Errefelé úgy mondják: bebíró. Már megkaptam: Tomaj soha nem fog külsõst választani. Hát, meglehet. Kis településeken ismerik egymást az emberek. A múltban természetes volt, hogy maguk közül választottak. Talán helyes is volt. Csakhogy az idõk változnak és Tomaj is változik. Azóta tagjai lettünk az Európai Uniónak. Tomaj nyitott lett a világra. Tomaj most európai módon fog választani - én legalább is ezen leszek. - Még egy utolsó kérdés: milyen színekben indul? - Független vagyok. - Köszönöm a beszélgetést. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség Winner Sport NB III. Bakony csoport 2009/2010-es szezon, tavasz 14. forduló szombat 15:00 SVSE-GYSEV Badacsonytomaji SE 15. forduló vasárnap 15:00 Badacsonytomaji SE Szombathelyi Haladás 16. forduló vasárnap 15:00 Sárvár FC Badacsonytomaji SE 17. forduló vasárnap 16:00 Badacsonytomaji SE Femat Cserszeg SE 18. forduló vasárnap 16:00 Csornai SE Badacsonytomaji SE 19. forduló vasárnap 17:00 Badacsonytomaji SE MTE forduló szombat 17:00 Körmendi FC Boldizsár Trans Badacsonytomaji SE 21. forduló vasárnap 17:00 Badacsonytomaji SE Veszprém FC 22. forduló vasárnap 17:00 Lombard Pápa Termál FC Badacsonytomaji SE 23. forduló vasárnap 17:00 Badacsonytomaji SE Lipót Pékség 24. forduló vasárnap 17:00 Badacsonytomaji SE Répcelak SE 25. forduló szombat 17:00 Celldömölk VSE Badacsonytomaji SE 26. forduló vasárnap 17:00 Badacsonytomaji SE Büki TK Tervezet A nyolcadik helyrõl várják a folytatást Remény van arra, hogy a Badacsonytomaj Sport Egyesület NB III-as labdarúgó csapata befejezheti a tavaly megkezdett bajnokságot - tudtuk meg Szántai Ferenctõl, az egyeület nemrégiben megválasztott elnökétõl. A sport iránt érdeklõdõk bizonyára tudják, hogy tavaly októberben lemondott Lévai Albert Csaba elnök és ettõl kezdõdõen nagyon nehéz helyzetbe került a történetének legmagasabb osztályában játszó csapat. A bizonytalan idõszakban Lesz Ferenc igyekezett vezetõként a felszínen tartani az egyesületet és befejezni az õszi szezont, ami döntõen a játékosok és az edzõ sportemberhez méltó hozzáállásával sikerült. A BSE közgyûlése - második nekifutásra - új elnököt választott Lukács László személyében, az elnökség tagjai pedig Orbán Péter, Szántai Ferenc, Nagy Krisztián, Tombor János, Forintos Ervin lettek. A tartozások kétmillió forintra rúgtak, kétséges volt a bajnokság befejezése, ami viszont elõrevetítette a három osztállyal való visszasorolással járó büntetés rémét. Szántai Ferenc szerint ez könnyen a 85 éves egyesület megszûnéséhez vezethetett volna, hiszen ki akar egy járási csapatban focizni. A felhalmozódott tartozásokat szándékuk szerint néhány héten belül rendezni tudják, a folytatáshoz viszont közel tízmillió forintot kellett elõteremteni a lehetõ legszerényebb költségvetés szerint. Az önkormányzat ehhez biztosítja a tavalyi támogatás összegét, ezen felül - a közmunka program keretében - még három személy bérének elõteremtésével is hozzájárul a mûködéshez. Emellett az öltözõ felújítására már megnyert pályázat adta lehetõséget is szeretné az egyesület kihasználni összefogva az önkormányzattal. A háttérben zajló hosszas egyeztetések révén sikerült a korábbi szponzort rávenni, hogy az önkormányzatéval megegyezõ mértékû támogatást vállaljon. Ez a továbbiakra nézve ugyancsak bíztató, a szponzoráláshoz viszont elvárta a korábbi játékos keret megtartását és Szántai Ferenc elnökké választását. Ez nem okozott gondot, mivel a közgyûlés nem döntött az új mûködési szabályzat bevezetésérõl, a jelenleg érvényes pedig lehetõvé teszi, hogy az elnökségen belül, annak tagjai maguk osszák el a posztokat. Így az NB III-as tavaszi szezonra Szántai Ferenc lett az elnök, az ügyvezetõ pedig Lukács László. A játékosok százaléka itt maradt, azokat a helyi focistákat, akik eddig máshol játszottak, vagy nem kaptak elég játéklehetõséget, igyekszik az elnökség visszacsábítani. A további támogatásokra is égetõen szükség van, hiszen az eddig felvázoltak csupán azt biztosítják, hogy ne érjen csúfos véget a Tomaj. Várják tehát a sportszeretõk támogatását. Célunk, hogy tisztességgel befejezzük az NB III-as bajnokságot, lehetõleg a mostani helyet megtartva, - tette hozzá Szántai Ferenc - a továbbiakról viszont csak nyáron tudunk dönteni. Az edzések már elkezdõdtek, több felkészülési mérkõzést játszik a csapat, amelynek szakmai irányítását az ifik korábbi edzõje Török Zoltán vette át, helyére ifjabbik Lukács László került, a serdülõknél pedig Csala Tamás maradt a tréner. Az elnök szerint vannak bíztató jelek, a Gyulafirátót ellen 7:1-re nyertek a fiúk. Várjuk a szurkolókat - megnyitjuk a korábban bezárt kaput - viszont a korábban ingyenesen belépõktõl is kérni fogunk egy méltányos összeget és kérünk mindenkit, hogy váltsa meg a jegyét, melynek ára 500 forint marad - mondta befejezésül az elnök.

8 Mûsorajánló A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár programjai: Februári programajánló: Február 19-én órakor Manó klub- Ringató zenés-mondókás foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek a Közösségi házban. A foglalkozást vezeti: Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zene-iskola tanárnõje Február 27-én a Városi Könyvtár szervezésében Bugyogó címû elõadás megtekintése a Veszprém Színházban (Az elõadásra elõzetes bérletvásárlás történt) Márciusi elõrevetítés: Március 6-án 9.00 órakor a Badacsonytomaji Sporthorgászok Egyesületének ünnepi, vezetõségválasztó gyûlése az Egry Mûvelõdési Ház-ban Március 6-án nõnapi bál az Egry József Mûvelõdési Házban Március 15-én Ünnepi mûsor a városi ünnep alkalmából Tóth Mariann rendezésében Badacsonytomaj Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Badacsonytomaj lakosságát az március 15-ei forradalom és szabadságharc emlékére szervezett városi ünnepségre! Program: órakor koszorúzás a temetõben Csala Gergely és a Pöltenberg család sírjainál órakor Ünnepi szentmise a Szent Imre Római Katolikus Templomban órától fáklyás felvonulás: útvonal: Hõsök tere- Tájház udvar- Történelmi Emlékpark órától városi ünnepség a Történelmi Emlékparkban (Fáklyát a rendezõség korlátozot számban biztosít!) Március 25-én órakor a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár valamint a Collegium- Fenno Ugricum közös szervezésében Salánki Zsuzsa (ELTE Finnugor Tanszék) tart elõadást a Keresztury-házban Zergeboglár és táncház Európa és Ázsia határán címmel. Udmurt hangulatról gondoskodnak az ELTE-n tanuló udmurt diákok, valamint a népi ételek és italok. A rendezvény idején fotókiállítás nyílik az udmurtiai utazások során készült képekbõl, a szerzõ felvételeibõl. Belül Tágasabb? Göncz Kinga Európa Uniós képviselõ tartott elõadást "Belül Tágasabb?" címmel, a Mûvelõdési Központ és Könyvtár meghívásának eleget téve január 29-én a Közösségi Házban. A képviselõ asszony az Európa Unió mindennapjairól tájékoztatta a megjelenteket a találkozó elsõ felében, majd a feltett kérdésekre adott választ, melyek révén az EU hazai megítélésérõl is tájékozódhatott. Részletesen elemezte a biztosok küldési gyakorlatát, rávilágítva a kormányok és Brüsszel kapcsolatának hátterére, a döntések bonyolult folyamataira. Számos nemzetközi példán keresztül érzékeltette azokat a politikai formációkat, melyek mûködõképessé tehetnek egy rendszert. Kiemelte, hogy nem a pénzforrások megszerzése a legfontosabb eleme az Unióhoz tartozásunknak, hanem a megjelenés lehetõsége a versenyképes közösséggel együtt a világgazdaságban. Ehhez persze érvényesíteni kell saját érdekeinket a tárgyalások folyamán. A kérdezõk között volt, aki a magyar EP képviselõk együttmûködésére, ezen keresztül Magyarország kinti megítélésre volt kíváncsi. Göncz Kinga válaszolt az eredetvédelemmel kapcsolatos vitáink kimenetelét firtató érdeklõdésre éppúgy, mint az EU, pályázatokkal kapcsolatban megnyilvánuló túlzott bürokráciáját tartalmazó felvetésre. Akadt olyan hozzászólás is, amelyben a csatlakozás utáni idõszak csalódást okozó folyamataira hívták fel a képviselõ asszony figyelmét. Megtartotta hagyományos farsangi mulatságát a Pipitér Óvoda közössége február 12-én. A rendkívül kreatív jelmezekben bemutatkozó csemetékben nemcsak a szülõk, nagyszülõk, az óvónõk gyönyörködhettek, hanem a meghívott vendégek is örömüket lelték. A farsang szokásos kellékei, a közös tánc, a sütik, üdítõk fogyasztása mellett még egy meglepetés-vendég elõadását is nagy örömmel - és tátott szájjal - fogadták a gyerekek, fellépett ugyanis az egyik szülõ jóvoltából Jónás Márton bûvész. Jelmezes jégkarnevál Igazi téli idõben rendezte az Óbester Panzió és a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület a második jelmezes jégkarnevált február 6-án a badacsonytomaji strandon. A havazás ellenére szép számban látogattak el rendezvényünkre a helyiek és a környékbeli lakosok. Sportversenyek, forralt bor, forró tea, zsíros kenyér, valamint kellemes zene gondoskodott a jó hangulatról. Ezúton is köszönjük Tagjaink és Támogatóink segítségét és felajánlásait! Fekete Nóra, Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület Elnöksége Mangalicavisítás Az idén 9. alkalommal került sor a hagyományõrzõ disznóvágásra Badacsonytomajon a Városi Mûvelõdési Központ udvarán. A disznóvágásnak a kitûnõ hangulat miatt most is voltak visszatérõ vendégei. A lélekmelegítõ pálinka elfogyasztása után került sor a mintegy 130 kg-os mangalica leszúrására. Ezután következett a köpesztés, a tisztítás, a rendfa felállítása és a hús feldolgozása. Mindeközben katlanokban fõtt a hurkához való sok finomság. Délután sûrû hóesésben került sor a hurka és kolbásztöltésre. A feldolgozás után többek között pirított máj, orja leves, pecsenye hús, véres és májas hurka, valamint kolbász került az asztalra. Fotó: Deák A disznótoros vacsorához az S.M.S. együttes szolgáltatta a zenét. A nyugdíjas klub és olvasókör megjelent tagjai, a város apraja nagyja nagyon jól szórakozott. A Mûvelõdési Ház elõterében elhelyezett kivetítõn folyamatosan nézhették az érdeklõdõk az elmúlt év eseményeit. A nap folyamán forralt borból és forró teából sem volt hiány. A mangalicavisítás támogatói: Badacsonytomaj Város Önkormányzata, Badacsonytomaj Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Krisztin N. László, Fodor József, Nagy László, Pál Attila, Farkas András, Farkas János, Jagasits Xavér, Molnár Sándor, Szabó Zoltán, Horváth Béla, Bolf Sándor, Márkus Zoltán, Nagy Miklós, Estrehai Csaba Bakony-Juh Kft. Mangalica termékcsalád. Deákné

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Társulási Tanács!

Tisztelt Társulási Tanács! Zalahaláp Sáska Község Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanács Elnökétől Szám: 2/51-1/2015. E l ő t e r j e s z t é s a Társulási Tanács 2015. január 15.-ei nyilvános ülésére Előterjesztő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

Badacsony Badacsonytomaj

Badacsony Badacsonytomaj Badacsony Badacsonytomaj Múzeumok: Egry József Emlékmúzeum 8261 Badacsony, Egry sétány 12. Tel.: 87/431-044 E-mail: badacsonytomaj@tourinform.hu bad.turisztikai.egy@gmail.com, www.badacsony.com Magyar

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. április 25. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/17. szám Ára: 357 Ft TARTALOM I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

184/2009. (X. 07.) határozat - 186/2009. (X.07.) határozat 227-228. oldal 187/2009.(X.29.) határozat 195/2009.(X.29.) határozat

184/2009. (X. 07.) határozat - 186/2009. (X.07.) határozat 227-228. oldal 187/2009.(X.29.) határozat 195/2009.(X.29.) határozat XIV. évfolyam 9. szám Fonyód, 2009. október 30. FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA I. RÉSZ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI Szám Tárgy Oldalszám 22/2009.(X.30.) rendelet A

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.május 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai: 29-31., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Csicsergő Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján VKTT Egyesített Szociális Intézmény - Veszprém 1 fő bentlakásos intézményi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja pályázatot hirdet A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE cím elnyerésére, a pedagógusképzésben való partneri együttműködésre. A sikeres

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-18/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 26-án

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-4/2012. K I V O N A T Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2012. március 02-án (Pénteken) 13:00 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben