kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet"

Átírás

1 kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet A évi kompetenciamérés eredményei enciakompetenciakompetenciakomp Beszámoló etenciakompetenciakompetenciakom Hencz Monika, Hájer Angéla petenciakompetenciakompetenciako mpetenciakompetenciakompetenciak ompetenciakompetenciavkompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet enciakompetenciakompetenciakomp etenciakompetenciakompetenciakom petenciakompetenciakompetenciako mpetenciakompetenciakompetenciak ompetenciakompetenciakompetencia kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete

2 Bevezetı: A nemzetközi és hazai kompetenciamérések óta nagy hangsúlyt helyezünk a magyar és a matematika tantárgyak oktatására, a matematikai logika és a szövegértés kompetenciaterületek fejlesztésére. A 2007-es Országos kompetenciamérés eredményeit látva az iskolavezetés a nevelıtestület egyetértésével úgy döntött, tudatosabban kell készülnünk ezekre a megmérettetésekre. Munkánkban még nagyobb hangsúlyt kapott az idegen nyelv, a matematika, az olvasás-szövegértés, valamint az informatika oktatása. Reméljük, ezek a fejlesztési irányok a tanulói teljesítmények növekedését fogják szolgálni. Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Budapest XX. kerületében a Kossuth Lajos utcában található. Megközelítıleg 910 diákkal és 70 pedagógussal rendelkezik, a közepes nagyságú szakiskolák közé tartozik. Fodrász és kozmetikus képzéssel foglalkozik. Célok: Az Országos Kompetenciamérés elnevezés két fontos jellemzıre utal: a mérési rendszer országosan egységes voltára, a feladatsorok céljára és tartalmára. A kompetencia alapú oktatás ma olyan cél, amely alapvetıen átalakítja az iskoláról, a tanításról és tanulásról való gondolkodást. Az Európai Unió arra törekszik, hogy a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú gazdasága legyen. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek megfelelı, a magasabb szintő és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fı összetevıje az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amelyek a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlenek. A kompetenciamérés fontos az iskolák, ezen belül a szakközépiskolák, a szakiskolák számára is, mert ez az egyetlen olyan mérés, amelynek segítségével szembenézhetünk az eredményeinkkel, össze tudjuk hasonlítani magunkat a hasonló iskolákkal. Másrészt olyan adatok, oksági összefüggések birtokába juthatunk, amelyek felhasználásával jobbá, eredményesebbé tehetjük az oktatásunkat. Ezeken kívül egészen hétköznapi okok is kényszerítenek bennünket a méréssel való beható foglalkozásra. A közoktatási törvény elıírja, hogy nyilvánosságra kell hozni minden iskola eredményét. Ma, amikor csökken a gyereklétszám, létérdekünk, hogy jó eredményeket mutassunk fel, amelyek arra indítják a szülıket, hogy hozzánk írassák be gyermekeiket.

3 A 10. évfolyam szakközépiskolai és szakiskolai osztályok MATEMATIKA eredményei: Matematikából az eredményeket összefoglaló FIT jelentés a 10. évfolyamra vonatkozólag: Az elsı grafikonról leolvasható, hogy iskolánk képességpontját jelzı karika az országos átlagot jelzı vonal alatt található. Iskolánk átlaga 438, ami az országos átlaghoz viszonyítva (490) 52 ponttal rosszabb; a szakiskolák átlaghoz viszonyítva (399) 39 ponttal jobb; a szakközépiskolák átlagához viszonyítva (484) 46 ponttal rosszabb. Figyelembe véve a konfidencia intervallumokat is a miénk 438 (430; 447) és az országos 490 (489; 490) az eltérés szignifikánsan rosszabb; míg a szakiskolák átlagához 399 (398; 400) képest szignifikánsan jobb; a szakközépiskolákhoz képest 484 (484; 485) viszont szignifikánsan rosszabb. Ez az összehasonlítás azonban nem tükrözi hően a valóban elért eredményeket! Ha az azonos iskolatípusokat hasonlítjuk össze, akkor a következıképpen alakulnak az összehasonlítás eredményei: A szakiskolánkban az átlag 411 pont, ez 12 ponttal jobb az országos szakiskolai átlag 399 pontjánál. A konfidencia intervallumokat is összevetve 395; 422 / 398; 400 látjuk, hogy ez az eltérés nem szignifikáns.

4 A szakközépiskolánkban az átlag 477 pont, ez 7 ponttal kevesebb az országos szakközépiskolai átlag 484 pontjánál. Ha a konfidencia intervallumokat is összevetjük: 462; 488 / 484; 485 ez az eltérés sem szignifikáns. Nézzük hol állunk az iskolák között: Az alábbi táblázatban országosan, a szakközépiskolák és a szakiskolák között elfoglalt helyünket tudjuk behatárolni. Országosan 168 iskola teljesített gyengébben (16,6%), 667 iskola eredménye lett jobb (65,91%), míg 177 iskola teljesített hasonlóan, ami az iskolák 17,49%-a. Országosan elfoglalt helyünk az alsó harmadban van. A szakközépiskolákat tekintve 182 iskola bizonyult gyengébbnek (32,79%), 168 jobbnak (30,27%), és 205 hasonlónak (36,94%), mint mi. Megállapítható, hogy a szakközépiskolák középsı harmadához tartozunk. Ha a szakiskolák eredményeit vesszük figyelembe, akkor 146 iskola gyengébb (39,67%), 56 jobb (15,22%) és 166 iskola (45,11%) ért el hasonló eredményt. Az itt elért eredményeink alapján látjuk, hogy az iskolák kb. fele teljesít hasonlóan, mint mi; bı 1/3-a viszont rosszabbul. A képességeloszlás a szakközépiskolában:

5 A fekete és fehér körök egy-egy tanulónkat jelölik az egyes képességszinteken. Összesen 51 fı eredményét láthatjuk az egyes szinteken, és következtethetünk a szinten belüli elhelyezkedésre a pontok alapján. Kedvezı adat, hogy 1. szint alatti eredményt egy tanuló sem produkált, de 1. szinten 18 fı teljesített. Sajnos ez a szint azonban nem elegendı egy biztos matematika érettségi letételéhez, így ezen tanulók felzárkóztatása létfontosságú. Talán a többlet ráfordítás azért is megérné, mert látható, hogy a 425 és 450 képességpont között 9 fı (fele) teljesített, ami már a következı szint alsó határához igen közeli érték. A 2. szinten 31 tanuló teljesített, ezek közül is 16-an az országos átlagérték (500) felett. Sajnos a 3. szintet csak 2 tanuló érte el; egyikük az , míg a másik az képességpontok között teljesített. Mivel a legjobb képességszintet (4.) egyik gyerek sem érte el, megállapítható, hogy ezen évfolyamban kiemelkedı matematikai képességekkel egyik tanuló sem rendelkezik. Nézzük ezen adatokat %-os megoszlásban: Az ábrán rögtön láthatjuk, hogy tanulóink között nincsenek szélsıségek (1. és 4. szint). Azonban az is leolvasható, hogy 35,3%-nak nem sikerült teljesíteni a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket. Ez valamivel több, mint a szakközépiskolai átlag, és majdnem azonos az országos átlaggal. A jó hír az, hogy ezen tanulóink között egyetlen egy sincs az 1. szint alatt! A 2. szinten 54, 9% teljesített, ami sokkal több, mint az országosan (37,4%) és több, mint a szakközépiskolákban (45,5%). A 3. szinten a tanulók 9,8%-a teljesített. Ez kevesebb, mint az országos, mint a szakközépiskolai teljesítmény.

6 Az évek tükrében: Jól látható hogy 2003-hoz képest ahol 3 diák volt az 1. szint alatt ben egy sem, 2006 és 2007-ben csak 1-1, addig 2008 egy sem. A 2004-es év azért is különbözik a többi évtıl, mert volt 1 diák, aki 4. szinten teljesített. Mostani évünket az elızı évhez viszonyítjuk, akkor látható, hogy a 2008-as év viszonylag jobb teljesítményt mutat, mert egy tanulónk sem volt az 1. szint alatt, és a 2. szintet is a tanulók többsége tudta teljesíteni. Azonban az évek tükrében jól látható, hogy évrıl évre hasonló képességő gyerekekkel dolgozunk.

7 A képességeloszlás a szakiskolában: A grafikonon 70 tanuló eredményét láthatjuk. Rögtön szembetőnik, hogy iskolánk legjobb (631 képességpont) és leggyengébb (235 képességpont) teljesítményő tanulója is ebben a képzésformában tanul. Azt is látjuk azonban, hogy 13 fı teljesített 1. szint alatt, 38 fı pedig az 1. szinten, ami összesen 51 gyereket jelent. A 2. szint közelében viszont ezen tanulók fele (24) áll, egy kis odafigyeléssel hátrányuk könnyen leküzdhetı. Aggasztó azonban az 1. szint alatti gyerekek nagy száma (13), ezen belül is 3 tanuló, akik még a 300 képességpontot sem érték el! Ezen tanulók (1. szint alatti) felzárkóztatása a legsürgetıbb! A 2. szinten 17 tanuló teljesített, a 3. szinten pedig 2 fı. Lássuk a fenti adatok %-os megoszlását: Ábránk nagyon jól mutatja, hogy szakiskolánkban a tanulók 75,7%-a nem éri el a biztonságos továbbhaladáshoz elegendı 2. szintet! Ezek közül is 24, 3% az 1. szint alatt helyezkedik el, ami a tanulók majd ¼-ét jelenti. Ezen gyerekek azonban a szakiskolai átlagnál (29,6%) kevesebben vannak. Az 1. szinten nálunk 51,4%-an a szakiskoláknál (45,5%) ez pedig több. Összességét tekintve a szakiskolai átlagot (71,1%) 4,6%-kal haladjuk meg, ennyivel több nálunk a rosszul teljesítı tanuló. Az továbbtanuláshoz szükséges 2. és 3. szinteken teljesítı gyerekeket nézve (4. szint nincs, ezért

8 felesleges a szakiskolákban értelmezni), tanulóink 24,3%-a érte el ezt a szintet, míg a szakiskolai átlagnál ez 24,8%. Ezen a szinteken az eltérés alig mutatkozik (0,5%). Összességében elmondható, hogy a tanulóink a szakiskolai átlagnak megfelelıen teljesítenek. Csekélyke pozitívum, hogy a leggyengébben szereplık között az 1. szintnek megfelelı képességő tanulók vannak többen, és nem a 1. szint alattiak, mint a szakiskolai átlagnál. Persze ez nem jelenti azt, hogy ezen tanulókat ne segítsük a hatékonyabb tanuláshoz, a biztosabb tudás eléréséhez! Az évek tükrében: Jól látható, hogy 2003-hoz képest, ahol 4 diák volt az 1. szint alatt, 2004-ben 3, 2006-ban 5, 2007-ben 7 és 2008-ban 13. Bár úgy tőnhet, hogy évrıl évre növekszik e gyengén teljesítı tanulóink száma, de az adott év összlétszámához képest az arány változatlan. A 2004-es és 2007-es években volt 1-1 diák, aki 3. szinten teljesített, 2008-ban pedig 2 fı érte el ezt az eredményt, ami arányaiban szintén nem mutat változást. Annak viszont örülhetünk, hogy e két tanuló közül az egyik a 4. szint határánál van. Alapjában véve megállapítható, hogy tanulóink az évek tükrében összességében ugyanazt az eredmény érik el.

9 A 10. évfolyam szakközépiskolai és szakiskolai osztályok SZÖVEGÉRTÉS eredményei: Szövegértésbıl az eredményeket összefoglaló FIT jelentés a 10. évfolyamra vonatkozólag: Az elsı grafikonról leolvasható, hogy iskolánk képességpontját jelzı karika az országos átlagot jelzı vonal alatt található. Iskolánk átlaga 463, ami az országos átlaghoz viszonyítva (497) 34 képességponttal rosszabb; a szakiskolák átlaghoz viszonyítva (393) 70 ponttal jobb; a szakközépiskolák átlagához viszonyítva (491) 28 ponttal rosszabb. Figyelembe véve a konfidencia intervallumokat is a miénk 463 (456; 473) és az országos 497 (497; 497) az eltérés szignifikánsan rosszabb; míg a szakiskolák átlagához 393 (392; 394) képest szignifikánsan jobb; a szakközépiskolákhoz képest 491 (491; 492) viszont szignifikánsan rosszabb. Ez az összehasonlítás azonban nem tükrözi hően a valóban elért eredményeket! Ha az azonos iskolatípusokat hasonlítjuk össze, akkor a következıképpen alakulnak az összehasonlítás eredményei:

10 A szakiskolánkban az átlag 443 pont, ez 50 képességponttal jobb az országos szakiskolai átlag 393 pontjánál. A konfidencia intervallumokat is összevetve 429; 454 / 392; 394 látjuk, hogy ez az eltérés szignifikánsan jobb. A szakközépiskolánkban az átlag 492 képességpont, ez 1 ponttal több az országos szakközépiskolai átlag 491 pontjánál. Ha a konfidencia intervallumokat is összevetjük: 481; 504 / 491; 492 ez az eltérés nem szignifikáns. Nézzük hol állunk az iskolák között: Az alábbi táblázatban országosan, a szakközépiskolák és a szakiskolák között elfoglalt helyünket tudjuk behatárolni. Országosan 271 iskola teljesített gyengébben (26,78%), 593 iskola eredménye lett jobb (58,6%), míg 148 iskola teljesített hasonlóan, ami az iskolák 14,62%-a. Országosan elfoglalt helyünk az alsó harmadban van. A szakközépiskolákat tekintve 215 iskola bizonyult gyengébbnek (38,74%), 143 jobbnak (25,77%), mint mi és 197 hasonlónak (35,49%). Megállapítható, hogy a szakközépiskolák középsı harmadához tartozunk. Ha a szakiskolák eredményeit vesszük figyelembe, akkor 299 iskola gyengébb (81,25%), 9 jobb (2,45%) és 60 iskola (16,3%) ért el hasonló eredményt. Az itt elért eredményeink alapján látjuk, hogy az iskolák kb. 4/5 teljesít rosszabbul, mint mi. Szakiskolánk pedig a felsı 1/5-ben helyezkedik el. A képességeloszlás a szakközépiskolában:

11 A fekete és fehér körök egy-egy tanulónkat jelölik az egyes képességszinteken. Összesen 51 fı eredményét láthatjuk az egyes szinteken, és következtethetünk a szinten belüli elhelyezkedésre a képességpontok alapján. Kedvezı adat, hogy 1. szint alatti eredményt egy tanuló sem produkált, de 1. szinten 10 fı teljesített. Sajnos ez a szint azonban nem elegendı egy biztos matematika érettségi letételéhez, így ezen tanulók felzárkóztatása létfontosságú. Talán a többlet ráfordítás azért is megérné, mert látható, hogy a 425 és 450 képességpont között 5 fı (fele) teljesített, ami már a következı szint alsó határához igen közeli érték. A 2. szinten 36 tanuló teljesített, ezek közül is 17-an az országos átlagérték (500) felett. Sajnos a 3. szintet csak 3 tanuló érte el /ebbıl 2 fı az , a harmadik tanuló az képességpontok között. Mivel a legjobb képességszintet (4.) csak 2 gyerek érte el, megállapítható, hogy ezen évfolyamban kiemelkedı szövegértı képességekkel ezen tanulók rendelkeznek, akik további tehetséggondozásban vehetnének részt. Nézzük ezen adatokat %-os megoszlásban: Az ábrán rögtön láthatjuk, hogy tanulóink között nincsenek az 1. szint alatt. Azonban az is leolvasható, hogy 17,6%-nak nem sikerült teljesíteni a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket. Ez valamivel kevesebb, mint a szakközépiskolai és az országos átlag is. A jó hír az, hogy ezen tanulóink között egyetlen egy sincs az 1. szint alatt! A 2. szinten 68,6% teljesített, ami sokkal több, mint az országosan (37,0%) és több, mint a szakközépiskolákban (48,6%). A 3. szinten a tanulók 9,8%-a teljesített. Ez sokkal kevesebb, mint az országos, mint a szakközépiskolai teljesítmény. A 4. szinten 3,9% tanuló teljesített, ami sokkal jobb, mint a szakközépiskolai átlag (1,8%), de az országos átlagnál (5,2%) viszont gyengébb.

12 Az évek tükrében: Jól látható hogy 2003-hoz képest ahol 3 diák volt az 1. szint alatt ben egy sem, 2006 és 2007-ben csak 1-1, addig 2008 egy sem. A 2004-es év azért is különbözik a többi évtıl, mert volt 1 diák, aki 4. szinten teljesített. Mostani évünket az elızı évhez viszonyítjuk, akkor látható, hogy a 2008-as év viszonylag jobb teljesítményt mutat, mert egy tanulónk sem volt az 1. szint alatt, és a 2. szintet is a tanulók többsége tudta teljesíteni. Azonban az évek tükrében jól látható, hogy évrıl évre hasonló képességő gyerekekkel dolgozunk.

13 A képességeloszlás a szakiskolában: A grafikonon 70 tanuló eredményét láthatjuk. Rögtön szembetőnik, hogy 6 fı teljesített 1. szint alatt, 32 fı pedig az 1. szinten, ami összesen 38 gyereket jelent. A 2. szint közelében viszont ezen tanulók több, mint fele (22) áll, egy kis odafigyeléssel hátrányuk könnyen leküzdhetı. Aggasztó azonban az 1. szint alatti gyerekek száma (6), ezen belül is 2 tanuló, akik még a 300 képességpontot sem érték el! Ezen tanulók (1. szint alatti) felzárkóztatása a legsürgetıbb! A 2. szinten 27 tanuló teljesített, a 3. szinten pedig 5 fı. Ha az országos átlagértéket (500) vesszük figyelembe, akkor ezen érték felett csak 13 fı teljesített. A legjobban teljesítetı tanuló képességpontjai 600 és 625 között van, akinek ezen eredménye a még egy szakközépiskolai osztályban is szép teljesítmény lenne. De ne felejtsük el, hogy szakiskoláról van szó! Lássuk a fenti adatok %-os megoszlását:

14 Az ábrán rögtön láthatjuk, hogy tanulóink között nincsenek az 4. szinten. Azonban az is leolvasható, hogy 51,5%-nak nem sikerült teljesíteni a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket. Ez sokkal kevesebb, mint a szakiskolai átlag (75,3%). A 2. szinten 40,0% teljesített, ami viszont sokkal több, mint a szakiskolákban (22,2%). A 3. szinten a tanulók 8,6%-a teljesített. Ez több, mint háromszorosa a szakiskolák 2,5%-os teljesítményének. Tehát tanulóink majdnem fele (48,6%) éri el a biztos továbbhaladáshoz szükséges alapfeltételeket. Az évek tükrében: Jól látható hogy 2003-hoz képest ahol 5 diák volt az 1. szint alatt 2004-ben már csak 2 diák, 2006-ban megnıtt ezen diákok száma 6-ra (ezek közül is 1 kiemelkedıen gyengén teljesített) és 2007-ben viszont ismét csökkent egy keveset 4 diákra, míg 2008-ban 6 fı teljesített az 1. szint alatt, akik közül 4 diák majdnem elérte az 1. szintet. A 2006-es és es években volt 1 illetve 2 diák, aki 3. szinten teljesített, 2008-ban pedig 5 fı, ami az adott évek összlétszámához viszonyítva arányaiban ugyanaz. Itt is azt láthatjuk, hogy évrıl évre hasonló képességő gyerekek írják meg a kompetencia felmérı füzeteket.

15 CSH-index: Sajnos a tanulóink nem megfelelı számban hozták vissza a családi háttérre vonatkozó adatlapokat, így a CSH-index nem volt kiszámítható. A jövıben szorgalmazni kell ezen adatok minél nagyobb számú kitöltését és visszajuttatását az iskolába, mert ezen adatok birtokában láthatjuk az elvárható és ténylegesen teljesített eredményeket, melyekbıl következtethetünk iskolánk hatékony, illetve hatástalan mőködésére. Javaslatok a szakközépiskolai és szakiskolai osztályaink matematikai és szövegértés kompetencia területek fejlesztésére: Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a differenciált oktatásra, (felzárkóztatás, tehetséggondozás ) A matematika és az anyanyelvi munkaközösségeken kívüli más munkaközösségek bevonása a munkába, kompetenciák fejlesztésébe; az értı olvasás gyakorlása, grafikonok, táblázatok leolvasása, halmazok és halmazmőveletek gyakorlása, szakmai szövegek feldolgozása biológia, kémia fizika, történelem, földrajz stb., illetve szakmai tantárgyú órákon történı alkalmazása. Jobban meg kell szervezni az iskolán belüli felméréseket, dolgozatokat, tantárgyanként és évfolyamonként egységesíteni. Az alapfogalmak elmélyítése, rögzítése, az egyszerő feladatok, mőveletek további gyakorlása. Kiemelten kell kezelnünk az arány, arányosság, százalékszámítás, statisztika témaköröket. A szöveges feladatok megoldásakor ösztönözzük a tanulókat a szöveg végigolvasására, megértésére, a szövegre vonatkozó kérdésekre adott válaszok pontos megfogalmazására, az összefüggések felismerésére és gyakorlati alkalmazására. ÖSSZEGZÉS: Általánosságban elmondható, hogy szakközépiskolai osztályaink a szakközépiskolai osztályokhoz viszonyítva a középmezınyben teljesítenek. Szakközépiskolai tanulóink sajnos az elvártnál kevésbé haladják meg szakiskolai társaik teljesítményét, mert a hozzánk jelentkezı diákok képességei között nincs jelentıs eltérés. Szakiskolai osztályaink viszont a szakiskolai osztályokhoz képest nagyon jól teljesítenek. Ezen eredményeinket a jövıben is meg kellene tartanunk, illetve javítani a mutatókon.

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete A 2009. évi kompetenciamérés eredményei nciakompetenciakompetenciakompet enciakompetenciakompetenciakomp

Részletesebben

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet A 2013. évi kompetenciamérés eredményei enciakompetenciakompetenciakomp

Részletesebben

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet A 2014. évi kompetenciamérés eredményei enciakompetenciakompetenciakomp

Részletesebben

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet

kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet kompetenciakompetenciakompetenci akompetenciakompetenciakompeten ciakompetenciakompetenciakompete nciakompetenciakompetenciakompet A 2012. évi kompetenciamérés eredményei enciakompetenciakompetenciakomp

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása

A SIOK Beszédes József Általános Iskola évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A SIOK Beszédes József Általános Iskola 2011. évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése és hasznosítása A jelentésben szereplő tanulók száma 2011. évi méréskor 6. a osztály: 24 fő 6. b osztály: 32 fő

Részletesebben

FIT-jelentés :: Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 1191 Budapest, Kossuth tér 12. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 1191 Budapest, Kossuth tér 12. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakközépiskola Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 1191 Budapest, Kossuth tér 12. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek

Részletesebben

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető

Pécs, május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Pécs, 2016. május 10. Dr. Klincsikné Toma Zsuzsanna munkaközösség-vezető Intézményi eink: Matematika 6. Matematika 8. Szövegértés 6. Szövegértés 8. Intézmény 1635 (1613;1658) 1702 (1685;1717) 1623 (1600;1650)

Részletesebben

Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 27 Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Az Önök iskolájára vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam matematika Előállítás ideje:

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 27 ánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola z Önök iskolájára vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 21..2. 13:22:55 1 z Önök

Részletesebben

FIT-jelentés :: Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola 9300 Csorna, Soproni út 97. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola 9300 Csorna, Soproni út 97. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola 9300 Csorna, Soproni út 97. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakiskola Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek

Részletesebben

FIT-jelentés :: Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2008 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 6726 Szeged, Temesvári krt. 38. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek összehasonlítása

Részletesebben

FIT-jelentés :: Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Berényi u OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Berényi u OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2008 Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek összehasonlítása

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák

Részletesebben

Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 27 Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Az Önök iskolájára vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szövegértés Előállítás ideje:

Részletesebben

FIT-jelentés :: Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakközépiskola Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek

Részletesebben

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium A 2014.évi országos kompetenciamérés értékelése Kecskeméti Bolyai János Gimnázium Iskolánkban a 10 évfolyamban mérik a szövegértés és a matematikai logika kompetenciákat. Minden évben azonos korosztályt

Részletesebben

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz viszonyítva

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények

Részletesebben

FIT-jelentés :: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2008 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 6723 Szeged, Felső Tisza-part 25. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek összehasonlítása

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

FIT-jelentés :: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba u. 7. OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba u. 7. OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2008 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1134 Budapest, Huba u. 7. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek összehasonlítása Matematika

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2008 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakközépiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 4024 Debrecen, Varga u. 5. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 8700 Marcali, Petőfi S. u. 16. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2008. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakközépiskola Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola 1055 Budapest, Markó u. 18-20. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakiskola Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények

Részletesebben

FIT-jelentés :: Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35. OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35. OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2015 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola (szakközépiskola)

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 26 ánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola z Önök iskolájára vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam matematika Előállítás ideje: 2.9.26. 1::59 1 Standardizált

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium 26 Vörösmarty Mihály Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.28. 18:2:34 1 Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2010 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület A fejlesztés célja Kommunikáció-központúság Tevékenység centrikusság Rendszeresség Differenciáltság Partnerség

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 27 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.6.

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola 3300 Eger, Mátyás Király út 165. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák

Részletesebben

FIT-jelentés :: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 7621 Pécs, Király u. 44. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 7621 Pécs, Király u. 44. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakközépiskola Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 7621 Pécs, Király u. 44. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra.

Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. I. A Gimnáziumi ágazat Az értékelés a Móricz Zsigmond Gimnázium 3 gimnáziumi osztályának eredményei alapján készült, 102 tanuló adatai kerültek feldolgozásra. matematika Az eredmények szerint a 4 évfolyamos

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

FIT-jelentés :: Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Váci út OM azonosító:

FIT-jelentés :: Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Váci út OM azonosító: FIT-jelentés :: 2008 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola 1139 Budapest, Váci út 179-183. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakiskola Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola 9700 Szombathely, Szent Márton u. 77. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakiskola Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Örkény I. u. 8. Matematika Országos

Részletesebben

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája 6034 Helvécia, Korhánközi dülő 1. OM azonosító: Telephely kódja: 003

Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája 6034 Helvécia, Korhánközi dülő 1. OM azonosító: Telephely kódja: 003 Országos kompetencia mérés Telephelyi jelentés 6.évfolyam : Általános iskola Helvécia-Ballószög Általános Iskola Feketeerdői Általános Iskolája 6034 Helvécia, Korhánközi dülő 1. OM azonosító: 201076 Telephely

Részletesebben

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakiskola Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 38. Matematika Országos kompetenciamérés

Részletesebben

FIT-jelentés :: Krúdy Gyula Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10.

FIT-jelentés :: Krúdy Gyula Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2008 Krúdy Gyula Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek összehasonlítása Matematika A szignifikánsan

Részletesebben

FIT-jelentés :: Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2008 8. évfolyam :: Általános iskola Bajza József Általános Iskola 1046 Budapest, Bajza u. 2. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző és Közgazdasági Szakközépiskola 4100 Berettyóújfalu, Kossuth Lajos utca 35. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

FIT-jelentés :: Kecskeméti Református Gimnázium 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10.

FIT-jelentés :: Kecskeméti Református Gimnázium 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. FIT-jelentés :: 2008 Kecskeméti Református Gimnázium 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek összehasonlítása Matematika

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Karcag, 2011. április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető Kiskulcsosi

Részletesebben

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád utca 3. OM azonosító:

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád utca 3. OM azonosító: FIT-jelentés :: 2015 Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád utca 3. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Vendéglátó, Idegenforgalmi

Részletesebben

Németh Imre Általános Iskola

Németh Imre Általános Iskola 4 Németh Imre Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester utca 60-62. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola 4 Ady Endre Általános Iskola 3 Gyál, Ady E. u.. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály matematika 1 3 Gyál, Ady E. u.. Standardizált átlagos képességek matematikából

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2015 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

Zoltánfy István Általános Iskola

Zoltánfy István Általános Iskola 4 Zoltánfy István Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából

Részletesebben

FIT-jelentés :: Kós Károly Szakképző Iskola 2030 Érd, Ercsi u. 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. évfolyam

FIT-jelentés :: Kós Károly Szakképző Iskola 2030 Érd, Ercsi u. 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2011 Kós Károly Szakképző Iskola 2030 Érd, Ercsi u. 8. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Kós Károly Szakképző Iskola (szakközépiskola) (2030 Érd, Ercsi u. 8.) B 001 - Kós

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola 1047 Budapest, Baross u. 72. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola 4 Ady Endre Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

FIT-jelentés :: Intézményi jelentés. 10. évfolyam

FIT-jelentés :: Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2015 Xántus János Két Tanítási Nyelvű, Gyakorló Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Szakképző Iskola 1055 Budapest, Markó utca 18-20. Létszámadatok A telephelyek

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

6., 8. és 10. évfolyam matematika eredményei

6., 8. és 10. évfolyam matematika eredményei Melléklet: Mérési eredmények táblázatai Az eredményeket táblázatok formájában jelenítettük meg, hogy segítsük az adatok értelmezését és a pontos értékek megismerését. 6., 8. és 10. évfolyam matematika

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Ady Endre Általános Iskola 36 Gyál, Ady E. u.. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály szövegértés 1 36 Gyál, Ady E. u.. Standardizált átlagos képességek szövegértésből

Részletesebben

FIT-jelentés :: Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 1037 Budapest, Szépvölgyi út OM azonosító:

FIT-jelentés :: Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 1037 Budapest, Szépvölgyi út OM azonosító: FIT-jelentés :: 2008 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3300 Eger, Csiky Sándor u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos

Részletesebben

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola 27 Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szakközépiskola szövegértés El!állítás ideje: 28..6. 1:4:46

Részletesebben

Fiumei Úti Általános Iskola

Fiumei Úti Általános Iskola 27 Fiumei Úti Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. évfolyam matematika Előállítás ideje: 29.4.26. 1:56:54 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika

1/8. Iskolai jelentés. 10.évfolyam matematika 1/8 2009 Iskolai jelentés 10.évfolyam matematika 2/8 Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakiskola Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 30/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 18 Budapest, Horváth Mihály tér 8. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 6. osztály szövegértés 1 18

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2011 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola 3300 Eger, Mátyás Király út 165. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Gimnázium, Informatikai,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakiskola VM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7960 Sellye, Zrínyi M. utca 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: Ölbey Irén Általános Iskola 4495 Döge, Osváth tér 6. OM azonosító: Telephely kódja: 004. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Ölbey Irén Általános Iskola 4495 Döge, Osváth tér 6. OM azonosító: Telephely kódja: 004. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2008 8. évfolyam :: Általános iskola Ölbey Irén Általános Iskola 4495 Döge, Osváth tér 6. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása

Részletesebben

FIT-jelentés :: Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2012 Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 003 - Árpád Szakképző Iskola és Kollégium (szakközépiskola)

Részletesebben

FIT-jelentés :: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 1028 Budapest, Szabadság u. 23. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 1028 Budapest, Szabadság u. 23. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2008 8. évfolyam :: Általános iskola Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 1028 Budapest, Szabadság u. 23. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek

Részletesebben

FIT-jelentés :: Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. OM azonosító: Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. OM azonosító: Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2009 Arany János Általános Iskola és Gimnázium 2440 Százhalombatta, Szent István tér 1. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Arany János Általános Iskola és Gimnázium (8 évfolyamos

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály szövegértés Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 4 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2008 6. évfolyam :: Általános iskola Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 1142 Budapest,

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium 196 Budapest, Vendel u. 1. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 196 Budapest, Vendel u. 1. Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér Általános Iskola 27 Hétvezér Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28..19. 1:9:8 1 Az Önök telephelyének átlageredménye matematikából

Részletesebben

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola

FIT-jelentés :: Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium Almádi u. 3-5. Telephelye 1148 Budapest, Almádi u. 3-5. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM azonosító:

FIT-jelentés :: Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. OM azonosító: FIT-jelentés :: 2012 Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola 1078 Budapest, Hernád u. 3. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

FIT-jelentés :: Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 1089 Budapest, Dugonics utca OM azonosító:

FIT-jelentés :: Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 1089 Budapest, Dugonics utca OM azonosító: FIT-jelentés :: 2015 Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 1089 Budapest, Dugonics utca 17-21. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 004 - Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola,

Részletesebben

FIT-jelentés :: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1161 Budapest, Béla u. 23. OM azonosító: Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1161 Budapest, Béla u. 23. OM azonosító: Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2008 6. évfolyam :: Általános iskola Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1161 Budapest, Béla u. 23. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek

Részletesebben

FIT-jelentés :: Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. OM azonosító: Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2008 8. évfolyam :: Általános iskola Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 9900 Körmend, Thököly u. 31. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények A telephelyek átlageredményeinek

Részletesebben

FIT-jelentés :: KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 Érd, Ercsi u. 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. évfolyam

FIT-jelentés :: KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 Érd, Ercsi u. 8. OM azonosító: Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2013 KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 Érd, Ercsi u. 8. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Kós Károly Szakképző Iskola (szakközépiskola) (2030 Érd, Ercsi u. 8.) B 001 - Kós

Részletesebben