a Képviselő-testülethez Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosítására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Képviselő-testülethez Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosítására"

Átírás

1 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosítására Készítette: Vincze Mária intézményvezető Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella jegyzői referens RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 27.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az előző ülésen határozott a Kristály Szociális Társulás június 30. napjával történő megszüntetéséről, ezért a Szociális Szolgáltató Központ támogató szolgálatának szakmai programjából törölni szükséges minden társulásra vonatkozó rendelkezést. Ezzel a döntéssel Földes Nagyközség Önkormányzata és Bihartorda Község Önkormányzata között megszűnik a társulás, társulási formában július 1-től Földes nem nyújthat támogató szolgáltatást Bihartorda Község területén. Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 90. (4) bekezdése lehetőséget nyújt arra, hogy egy helyi önkormányzat egy másik önkormányzat részére megállapodás útján szociális szolgáltatást biztosítson. Ennek értelmében július 1-től Földes település továbbra is biztosíthatná a szolgáltatást Bihartorda község számára, mely a mindennapi működésben nem jelentene változást. (A feladat ellátási szerződést a következő képviselő-testületi ülésre terjesztjük elő). Bihartordán jelenleg két személy veszi igénybe a támogató szolgáltatást, ennek ellenére a település nem zárkózik el az együttműködés további folytatásától. A több településen nyújtott szolgáltatás a jövő évi finanszírozásnál kedvezőbb elbírálást jelenthet. A szakmai programot a fentiek tükrében készítette elő az intézményvezető. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni. Földes, május 22. Vincze Mária intézményvezető Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella jegyzői referens

3 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2013. (V. 27.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földesi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosításáról A Képviselő-testület A Szociális Szolgáltató Központ szakmai programját módosítja és a határozat mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetben j ó v á h a g y j a. Földes, május 27. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző

4 Melléklet Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Földesi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosításáról szóló.../2013. (...) Kt. számú határozatához Földesi Szociális Szolgáltató Központ (Földes) Támogató Szolgálatának szakmai programja 1

5 A Sárréti Többcélú Kistérségi Társuláson belül január 01. nappal megalakult a Támogató Szolgálat /ideiglenes működési engedéllyel /majd január 01. naptól az addigi feladatellátó társulási forma a társult települések szociális alapszolgáltatási feladatainak /étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás/ bevonásával, átalakult intézményfenntartó társulássá, melynek intézménye a Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központja lett / 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1./ és a fenntartó ezen az intézményen keresztül látta el a támogató szolgáltatással, mint speciális szolgáltatással kapcsolatos feladatait is: Földes Biharnagybajom Bihartorda közigazgatási területein. A társuló önkormányzatok képviselő-testületei határozataikban kinyilvánították azon szándékukat, hogy a társulás által biztosított nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátását június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik és július 1. napjától a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 65/C -ban foglalt támogató szolgáltatást biztosítják Földes-Bihartorda és Biharnagybajom települések vonatkozásában. A társulás által közösen fenntartott intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ január 01-től Földes, Bihartorda közigazgatási területein biztosított a támogató szolgáltatás január 12-től az intézmény neve: Földesi Szociális Szolgáltató Központ július 01. nappal Bihartorda közigazgatási területén feladatellátási megállapodás keretében történik a támogató szolgáltatás biztosítása. Az intézmény neve: Földesi Szociális Szolgáltató Központ Székhely címe: 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Ellátottak számára nyitva álló helyiség: Földes, Rákóczi u. 5. I. A szolgáltatás célja, feladata: Célja: A településen, a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése, életvitelük megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek 2

6 speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, például alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása, otthoni felügyelet ellátása, segítségnyújtás higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében. Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése. Szállító szolgálat biztosítása Egyéni és csoportos foglalkoztató programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség és képességfejlesztés megszervezése. Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én tudatának megerősítése. Érdekképviseleti szervekkel kapcsolattartás, segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése. Közösségi, kulturális, szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése. A társadalmi integráció elősegítése. Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása. Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése. A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Létrejövő kapacitások A Támogató Szolgálat működtetésével az 1/2000. SZCSM rendelet létszámnorma előírásainak megfelelve a településen élő, valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó, elsősorban szociálisan rászorult személy, a szociális ellátórendszeren belül olyan szolgáltatást vehet igénybe, mely elsősorban az önálló életvitel biztosítását és beilleszkedésüket segíti. A Támogató Szolgálat ennek a célcsoportnak a szükségleteit vagy igényeit maximálisan igyekszik kielégíteni. A Szolgálat kapacitása elsősorban az ellátásban részesülő személyek szükségleteitől függ. 3

7 A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Személyi segítés: a.) Személyi segítés lakókörnyezeten belül: A Támogató Szolgálat személyi segítői az igénybe vevő lakásán és elsődlegesen aktív közreműködésével személyi segítést nyújtanak a mindennapi szükségletek kielégítése, az önálló életvitel kialakításának érdekében. E szolgáltatási körbe tartozik például: a személyi higiénia megtartása (tisztálkodás, körömvágás, hajmosás, fésülködés), a lakókörnyezeti higiénia megtartása, az ellátott háztartásának vitelében történő segítségnyújtás, illetve egyéb feladatok ellátásában történő segítségnyújtás. ab.) Személyi segítés lakókörnyezeten kívül: Az ellátott kérésére különböző intézményekbe elkísérést biztosítunk, ahol a személyi segítők segítséget nyújtanak részükre: a közlekedés során, nem akadálymentes épületekbe való bejutásban, az épületen belüli közlekedésben, hivatalos ügyintézés során (a szükséges nyomtatványok kitöltésében, illetékbélyeg megvásárlásában stb.), bevásárlás során (bevásárlókocsi tolása, a polcokon lévő áruk levétele, az áruk kiválasztása és hazaszállítása stb.) egyéb szolgáltatások igénybevétele során. Információnyújtás, tanácsadás: A speciális szükségletű személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltatunk a rendelkezésre álló, folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. Amennyiben a Szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére, az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, például: fogyatékossági támogatás kérelmezése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, tájékoztatást nyújt jogszabályokról, érdekképviseleti szervek elérhetőségéről, tevékenységéről, szociális ügyek intézése (különböző juttatások igénybevétele, nyomtatványok kitöltése, kérelmek megfogalmazása, társadalombiztosítási (táppénz, családi pótlék, rokkantsági járadék, nyugellátások) és egyéb hivatalos beadványok elkészítése, valamint benyújtása, illetve postára adása. Az ügyintézésbe képességeinek megfelelően bevonjuk a fogyatékos személyt is, ezzel segítve őt abban, hogy minél önállóbban intézhesse ügyeit, illetve ezáltal képességeit fejlesztjük. Személyszállítás: Mozgássérült személyek szállítására is alkalmas, speciálisan átalakított gépjárművünkkel biztosítani tudjuk, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást: a.) Szállítás közszolgáltatást nyújtó intézményekbe polgármesteri hivatalba, gyámhivatalba, Munkaügyi Központba, APEH kirendeltségre, társadalombiztosítási szervekhez, bíróságra, rendvédelmi és más hatóságokhoz 4

8 b.) Szállítás egészségügyi-, és szociális szolgáltatókhoz háziorvoshoz, szakrendelésre, munkaképesség csökkenést véleményező és egyéb felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz, gyógytornára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézménybe, alapszolgáltatást nyújtó intézménybe c.) Szállítás kulturális és egyéb szolgáltatókhoz közép-, illetve felsőfokú oktatási intézménybe, átképzést biztosító intézménybe, könyvtárba, múzeumba, uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz, kulturális, szabadidős és sport rendezvényekre, érdek-képviseleti szervekhez leendő vagy már meglévő munkahelyre, bankba, postára, bevásárlóközpontba. A biztosított tevékenységek formái 1. Fizikai ellátás Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A sérült személy számára biztosítjuk a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet. 2. Mentális gondozás Célja: - az ellátást igénybe vevők személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása, - segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, - a krízishelyzet kialakulásának megelőzése, - az izoláció veszélyének elkerülése. 3. Egészségügyi ellátás Feladata: - szükség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, - ellátott állapotának figyelemmel kísérése, állapotrosszabbodás esetén orvosi vizsgálatok kezdeményezése, - az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással. 4. Foglalkoztatás Célja: a testi-, lelki egészség érdekében az ellátott szükségleteihez igazodó elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai és érdeklődésének megfelelő szellemi tevékenységről is. 5

9 1.2. Más intézményekkel történő együttműködés módja A Támogató Szolgálat együttműködik a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével (Püspökladány). Együttműködik a közeli (Kaba TÁMASZ Alapszolgáltatási Központ) Támogató Szolgálattal. Együttműködik a fenntartó Önkormányzattal /Földes Nagyközség Önkormányzata/, valamint az Oktatási intézményekkel, Alapszolgáltatást biztosító intézményekkel, Egészségügyi intézményekkel, Munkaügyi Központ kirendeltségeivel, Fogyatékos személyek érdekképviseleteivel, civil szervezetekkel. Az együttműködés, kapcsolattartás az igényekhez igazodóan személyes megkeresés által, telefonon, illetve levelezés útján történik. 2. Az ellátandó célcsoport jellemzői A település közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érhető ejtése elmarad. (hallási fogyatékos) Vakok és gyengén látók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. (látási fogyatékos) Értelmi fogyatékos: akiknek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű. Mozgásszervi fogyatékos: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerint mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. Autisták: IQ értéktől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos. Halmozottan fogyatékos: az a személy, akinek a fent felsorolt fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. Súlyosan fogyatékos: az a személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül és azt hitelt érdemlően bizonyítani tudja (határozattal, más okirattal, vagy a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel). 6

10 3. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A feladatellátás szakmai tartalma Személyi segítő szolgálat: A segítségnyújtás mindig személyre szabottan, tervszerűen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva történik. A formanyomtatványaink a Támogató Szolgálatok részére kötelezően előírt formanyomtatványok. A Támogató Szolgálaton belül két fő személyi segítő látja el a speciális segítségnyújtással, illetve egy fő gépkocsivezető a személyszállítással kapcsolatos feladatokat. 4. Az ellátás igénybevételének módja A Támogató Szolgálat igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kérelem előterjesztésekor a szolgálatvezetőnek be kell nyújtani az Egészségi állapotra vonatkozó igazolás című nyomtatványt, melyet a háziorvos tölt ki, illetve a súlyos fogyatékosság fennállását igazoló dokumentumot. A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, illetve az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel. A fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó ellátások esetén jövedelemnyilatkozat kitöltése nem szükséges. A szolgálatvezető a kérelmező adatait a kérelem szóbeli vagy írásbeli előterjesztésekor nyilvántartásba veszi. Az igénylő részéről akár szóban, akár írásban történt a szolgáltatás iránti kérelmezés, írásban nyilatkoznia kell, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. Az intézményvezető, minden új kérelmező esetében a szolgáltatás igénybevételét megelőzően elvégzi a szociális rászorultság vizsgálatát. Azon személyek körében, akiknél határozott idejű rászorultság állapítható meg, abban az időpontban, amikor a rászorultság lejár. Mind a kérelem benyújtásakor, mind az igénybevétel során a kérelmezőnek/igénybevevőnek 60 nap áll rendelkezésre a szociális rászorultságot bizonyító dokumentum benyújtására. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Az ellátás megkezdésekor a szolgálatvezető az igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Személyi segítést kérő személyek körében Egyszerűsített előgondozást kell végezni, illetve Egyéni gondozási tervet kell készíteni. A szolgáltatások elvégzését és jogosságát az ellátott, illetve törvényes képviselője aláírásával, a személyi segítő által vezet gondozási naplóban igazolja. Ennek alapján a szolgálatvezető elkészíti a Havi összesítő adatlapot a személyi segítés idejéről összesítőt. Személyszállítás igénybevétele esetén a gépkocsivezető által kötelezően vezetendő a Menetlevél, a Szállítási elszámoló adatlap és a Havi összesítés. Személyszállítás esetén a ténylegesen megtett km-t, ellátottanként kell figyelembe venni. Mindez a Menetlevélen feltüntetett és a szállított személy, illetve törvényes képviselője által igazolt km. A személyi segítés, illetve a szállítási feladat teljesítését a szolgálatvezető feladategységben 7

11 megjelölve a Havi nyilvántartás a tényleges feladatmutató számításáról dokumentumon összesíti. A biztosított szolgáltatások rendszeressége: személyi segítő szolgálat Földes - Bihartorda közigazgatási területén élő fogyatékos személyek részére, szükség szerinti rendszerességgel, tanácsadás Földes - Bihartorda közigazgatási területén élő fogyatékos személyek, illetve hozzátartozóik részére, szükség szerinti rendszerességgel, szállító szolgálat Földes - Bihartorda közigazgatási területén élő fogyatékos személyek részére igény szerinti rendszerességgel. A biztosított szolgáltatásokat az ellátottak igényeihez, szükségleteihez mérten változó módon biztosítjuk (lehetséges minden nap, heti több alkalommal, eseti, ill. rendszeres jelleggel). Az ellátás terjedelme szerint lehet: teljes gondozás: a tehetetlen, önkiszolgálásra nem képes személyek esetében, részgondozás: csak bizonyos tevékenységek ellátására képtelen személyek esetén. Az intézményi jogviszony megszűntetése: A szolgáltatást igénybe vevő, ill. törvényes képviselője írásbeli kérelmezésével, Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, A Támogató Szolgálat jogutód nélküli megszűnésével, A szolgáltatást igénybe vevő halálával, A szolgáltatási igénybe vevő részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, A szolgáltatást igénybe vevő számára másik intézménybe történő elhelyezés indokolt, A szolgáltatást igénybe vevő elköltözik az ellátási területről. Térítési díj adatok: A támogató szolgáltatás térítési díja az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami hozzájárulás különbsége alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és szállítási km díjból áll. A Támogató Szolgálat által biztosított szolgáltatásokért (személyi segítés, személyszállítás) térítési díj állapítható meg. A térítési díj mértékét Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkor hatályos Önkormányzati rendeletében szabályozza. 5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: szórólapok, helyi televízió, érdekképviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása, háziorvosok tájékoztatása, oktatási intézmények, egészségügyi-szociális intézmények értesítése, Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való közzététel, különböző szakterületek tanácskozásain nyújtott tájékoztatás. 8

12 6. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmében kapcsolatos szabályok Az ellátottak általános jogai: Az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és egyéni szükségletei alapján az egyéni szolgáltatás vagy a teljes körű ellátás igénybevételére. A fogyatékkal élő személyt fogyatékosságából kifolyólag semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás során. Jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvényi felhatalmazás alapján készült kormány rendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. A Szolgálatnak a szolgáltatásait olyan módon kell végeznie, hogy figyelemmel legyen fogyatékos személyeket megillető alkotmányos és emberi jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. Különös figyelemmel az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra. Az ellátást igénybe vevőt megilletik a személyes adatainak védelme. Speciális jogok: az akadálymentes környezet biztosítására, képességek, kézségek fejlesztésére, illetve az állapotfenntartás vagy javítás lehetőségeinek megteremtésére, az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására, az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos döntéseinek tiszteletben tartására, társadalmi integrációjukhoz való jogra, más személyekkel történő kapcsolat létesítésére, kapcsolattartásra, valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételére, elérésére. A szociális szolgáltatást végzők jogai: A munkaviszonyban álló személyeknek biztosítani kell, hogy: a) a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést megkapják, b) tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, c) munkájukat elismerjék, d) valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A Támogató Szolgálat munkaköreit betöltő személyek közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek. A szakmai program mellékletei: 1. A Sztv. 94/C (1) bekezdése szerinti megállapodás tervezete. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Földes, május 22. Vincze Mária intézményvezető Záradék: Jelen szakmai programot Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete.../ Kt. számú határozatával hagyta jóvá, mellyel egyidejűleg hatályát veszti 60/2013. (III.27.) Kt. számú határozattal jóváhagyott korábbi szakmai program. Földes, május 22. Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 9

13 Támogató Szolgálat szakmai programjának 1. számú melléklete Nyilvántartási szám: Megállapodás Támogató Szolgálat igénybevételére Amely létrejött egyrészről a Földesi Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata, mint ellátást biztosító képviseletében eljáró személy, Vincze Mária (továbbiakban Szolgálatvezető), másrészt: Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakóhelye: Tartózkodási helye, értesítési címe: szám alatti lakos (továbbiakban Ellátott), a nevében eljáró törvényes képviselő, illetve az általa megnevezett hozzátartozó: Név: Születési név: Anyja neve: Születési hely, idő: Lakóhelye: Tartózkodási helye, értesítési címe: (továbbiakban törvényes képviselő, megnevezett hozzátartozó), mint ellátást kérelmező között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Szociálisan rászorult Szociálisan nem rászorult (megfelelő aláhúzandó) 10

14 A szolgáltatás igénybevételéről Az Ellátott, illetve törvényes képviselője által, év hó napján beadott/jelzett kérelme alapján a Szolgálatvezető biztosítja a kérelmező részére a Támogató Szolgálat, mint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A szolgáltató a jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére az alábbi szolgáltatást, szolgáltatásokat: Személyi segítés Szállító szolgálat A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás kezdetének időpontja: Az ellátás időtartama határozott időtartamú: Az ellátás időtartama határozatlan idejű. A szolgáltatást munkanapokon: 8.00-tól ig biztosítjuk. A szolgáltatás munkaidőn túl, munkaszüneti napokon előzetes egyeztetéssel, a Szolgálatvezető egyedi elbírálása alapján vehető igénybe. Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma: Személyi segítés lakókörnyezeten belül: A személyi segítők az igénybe vevő aktív közreműködésével lakáson belül segítséget nyújtanak a mindennapi szükségletek kielégítése, az önálló életvitel kialakítása érdekében. E szolgáltatási körbe tartozik például: a személyi-, lakókörnyezeti higiénia megtartása, az ellátott háztartásának vitelében történő segítségnyújtás, illetve egyéb feladatok ellátásában történő segítségnyújtás. Személyi segítés lakókörnyezeten kívül: Az ellátott kérésére személyszállítás esetén kísérést biztosítunk, ahol a személyi segítők segítséget nyújtanak a közlekedésben, a nem akadálymentes épületekbe való bejutásban, az épületen belüli közlekedésben, az ügyintézésben, a bevásárlás során, egyéb szolgáltatások igénybevétele során. Információnyújtás, tanácsadás: Az információs szolgáltatás célja a támogató szolgáltatással kapcsolatba kerülő egyének, csoportok, illetve szervezetek tájékoztatása a problémájuk megoldásához igénybe vehető, őt megillető támogatások, szolgáltatások létéről, tartalmáról, hozzájutásuk módjáról, feltételeiről. Személyszállítás: Mozgássérült személyek szállítására is alkalmas, speciálisan átalakított gépjárművel biztosítjuk az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. A szolgáltatás igazolásáról Az igénybevett szolgáltatást az Ellátott, az Ellátott törvényes képviselője, az általa megnevezett hozzátartozó, illetve az általa mellékletben megjelölt személy aláírásával igazolja. 11

15 Térítési díj fizetéséről A térítési díj mértékét Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkor hatályos Önkormányzati rendeletében szabályozza. A Támogató Szolgálat a nyújtott szolgáltatásait térítésmentesen biztosítja. A szociális rászorultság vizsgálatáról, felülvizsgálatáról Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megvizsgálja, valamint amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény határozott ideig áll fenn az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően felülvizsgálja. Amennyiben a szociális rászorultság határozott ideig áll fenn, az igénybe vevőnek 60 napon belül csatolnia kell a rászorultságot igazoló iratot. Amennyiben az igénybe vevő nem csatolja a szociális rászorultságot igazoló iratot, rá a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a szociális rászorultságot igazoló irat becsatolásra kerül, a határozott idő leteltére visszamenő hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni. Adatváltozások bejelentéséről Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben beállt változásról 15 napon belül a Szolgálatvezetőt értesíteni. Megállapodás megszűnéséről és megszüntetéséről Az intézményi jogviszony megszűnik: Az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselő írásbeli kérelmezésével (ebben az esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg), Határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, A Támogató Szolgálat jogutód nélküli megszűnésével, A szolgáltatást igénybe vevő halálával, Az ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn, Az ellátott elköltözik az ellátási területről. Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel az ellátott, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. Panaszok kezeléséről A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni. Az igénylő vagy törvényes képviselője panaszával a Támogató Szolgálat vezetőjéhez fordulhat. Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető 12

16 határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal: Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Tel./fax: 06-54/ Panaszai kivizsgálásában a működési terület szerint illetékes ellátottjogi képviselő is segítheti. A terület ellátottjogi képviselője: Hajdú Lajosné 4150 Püspökladány, Esze T. u. 34. telefon: 06-20/ Személyes adatok kezeléséről A szolgáltató az Ellátott adatait az évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja. Az adatokat az évi LXIII. személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli. Egyéb rendelkezések A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az 1993/III. évi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, illetve a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított támogató szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról, a vezetett nyilvántartásokról, a házirendről, a illetve a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről, a panaszjog gyakorlásának módjáról, az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről, a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. Alulírott, szolgáltatást igénybe vevő/törvényes képviselő/megnevezett hozzátartozó a mai napon a megállapodás egy példányát átvettem, és a benne foglaltakat tudomásul vettem. Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Földes, 20 Ellátott/Ellátott törvényes képviselője Támogató Szolgálat Vezetője Ellátott által megnevezett hozzátartozó P.H. 13

17 Földesi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának 2-es számú melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

18 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Szervezeti Működési Szabályzat célja 2. Az intézmény létrehozása 3. A szolgáltatás célja, feladata 4. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 5. A működés alapelvei 6. A személyes gondoskodásban foglalkoztatottakra vonatkozó alapvető etikai és magatartási szabályok 7. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálya 8. Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatainak bemutatása II. Fejezet 1. Az intézmény által ellátott feladat /táblázat/ 2. Az intézmény szervezeti felépítése /táblázat/ 3. A Támogató Szolgálat feladatkörének megjelölése 4. Az ellátottak számára nyitva álló helyiségekben dolgozók létszáma, munkaköre és képesítése 5. Munkaköri leírások 6. Az intézményvezető feladatai 7. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek III. Fejezet Az intézmény működésének főbb szabályai 1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 2. Kártérítési kötelezettség 3. Anyagi felelősség 4. Az intézmény ügyiratkezelése 5. A kiadmányozás rendje 6. Bélyegzők használata, kezelése 7. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje 8. Az intézményben végezhető reklámtevékenység 9. Belső ellenőrzés 10. Intézményi óvó, belső előírások 2

19 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban SZMSZ/ célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. 2./ Az intézmény létrehozása: - Földes Nagyközség Önkormányzata 1997-ben a Szociális Szolgáltató Központot azért hozta létre, hogy általa elláthassa a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben és az ahhoz kapcsolódó jogszabályokban meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos feladatait (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) ban hozzácsatolt az intézményhez egy telephelyet abból a célból, hogy az évi XXXI. tv-nek - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - eleget téve, létrehozza a Gyermekjóléti Szolgálatot ben az évi szociális törvénynek megfelelve, ugyancsak ezen intézményen belül létrehozta a Családsegítő Szolgálatot is július 01. naptól társulási megállapodás alapján a Sárréti Többcélú Kistérségi Társuláson belül mikro központtá alakulva a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el december 20. naptól társulási megállapodás alapján a Sárréti Többcélú Kistérségi Társuláson belül mikro központtá alakulva a támogató szolgáltatással kapcsolatos feladatokat látja el január 01. naptól a társult települések képviselő-testületei intézményfenntartó társulást alakítottak melynek neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ, amelyen keresztül ellátta a gyermekjóléti szolgáltatással, családsegítő szolgáltatással, támogató szolgáltatással, nappali ellátáson belül az idősek klubjával, a házi segítségnyújtással és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat. A társuló önkormányzatok Képviselő-testületei határozataikban kinyilvánították azon szándékukat, hogy a társulás által biztosított nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátását június 30. napjával közös megegyezéssel megszüntetik és július 01. napjától a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 65/C -ban foglalt Támogató Szolgáltatást biztosítják Földes-Bihartorda és Biharnagybajom települések vonatkozásában. A társulás által közösen fenntartott intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ. 3

20 2012. január 01-től Földes, Bihartorda közigazgatási területein biztosított a támogató szolgáltatás január 12-től az intézmény neve: Földesi Szociális Szolgáltató Központ július 01. naptól kezdődően Bihartorda közigazgatási területén feladatellátási megállapodás keretében történik a támogató szolgáltatás biztosítása. 3./ A szolgáltatás célja, feladata: Célja: A település közigazgatási területén a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése, életvitelük megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítségével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 4./ Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban levő alapdokumentumok határozzák meg Alapító okirat Az intézményt a Földes Nagyközség Önkormányzata alapította. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet a Földes Nagyközség Önkormányzata (felügyeleti szerv) készített el. A Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát Földes Nagyközség Önkormányzata készítette el Székhely, ellátottak számára nyitva álló helyiség: A Földesi Szociális Szolgáltató Központ székhelye, az ellátottak számára nyitva álló helyiség is egyben. 4

21 Intézmény neve, székhelye/ellátottak számára nyitva álló helyiség: 4.3 Az intézmény legfontosabb adatai: Földesi Szociális Szolgáltató Központ 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Telefon: (54) Az intézmény megnevezése: Földesi Szociális Szolgáltató Központ Az intézmény székhelye, címe: 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Alapító és fenntartó szerve: Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Alapító Okirat száma, kelte: 168/2006.(XII.14.) Felügyeleti szerve: Működési területe: Működésének megkezdése: Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Földes Nagyközség közigazgatási területe Bihartorda község közigazgatási területe december Adóigazgatási száma: Intézmény alaptevékenysége: Támogató szolgáltatás biztosítása Földes, Bihartorda települések közigazgatási területén. Intézmény jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az intézményvezető, akit az alapító Önkormányzat képviselő testülete nevez ki. Gazdálkodás formája: január 1-től tevékenység szerinti besorolása: közszolgáltató közintézmény Feladatellátás módja szerinti besorolása: önállóan működő költségvetési szerv Bérelszámolását és azzal kapcsolatos egyéb feladatait Földes Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi irodája látja el Az intézmény működését meghatározó jogszabályok: - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított évi III. törvény - A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet. - 6/2000. (VII. 6.) SZCSM rendelet. 5

22 - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormány rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/ (II. 17) kormányrendelet. - A helyi Önkormányzat vonatkozó szociális rendeletei és határozatai. - SZCSM tájékoztató a személyes gondoskodást személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet. Az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban levők közalkalmazottak. Munkavégzésükről: - A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény. - Az évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről. - SZCSM rendeletek, valamint - A szolgálat szabályzatai -SZMSZ-, a munkaköri leírások és az Etikai kódex rendelkeznek. 5./ A működés alapelvei: - önkéntesség és együttműködés - a személyiségi jogok tiszteletben tartása - egyenlőség Önkéntesség és együttműködés: Az intézmény működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Igénybevétele önkéntes. Az igénylő az önkéntesség alapján alakít ki segítő kapcsolatot, melynek alapja az együttműködés. Az együttműködés lényege: az igénylővel közösen megfogalmazott célok megvalósítása. Az intézmény jogosult a további segítségnyújtástól elzárkózni, amennyiben az ellátást igénybe vevő nem együttműködő. Az intézmény dolgozói mindenkor az ellátást igénybe vevő érdekeit képviselve tevékenykednek. Személyiségi jogok védelme: Az intézmény dolgozóinak tevékenysége során tudomására jutott az ellátottak személyiségi jogait érintő adatok és a tények nyilvántartására és kezelésére kötelezőek Adatok védelméről szóló törvény, az Adatvédelmi Szabályzat, továbbá a Szociális Munka Kódexe szabályai. Egyenlőség elve: Az intézmény dolgozói a tőlük segítséget kérővel szemben nemre, fajra, felekezetre, családi állapotra, korra, etnikai és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül kötelesek foglalkozni, hatáskörébe nem tartozó, illetve azt meghaladó esetekben a szükséges felvilágosításokat megadni. 6./ A személyes gondoskodásban foglalkoztatottakra vonatkozó alapvető etikai és magatartási szabályok 6

23 Általános elvárás: 1.) A személyzet külső megjelenésére (öltözék), személyi higiénéjére fordítson kiemelt figyelmet. 2.) A támogató szolgáltatást nyújtó személyzet (szolgálatvezető, személyi segítők, gépkocsivezető) legfontosabb személyiségjegyei: - jó megfigyelőképesség, - szakismereten alapuló logikus gondolkodás, - pontosság, - megbízhatóság, - együttműködési készség, - felelősség, - udvariasság, - tapintatosság, - pártatlanság, - empátiás készség, - önfegyelem, - pozitív hozzáállás. 3.) A személyzet eredményes munkájának feltétele a saját egészsége. Kötelező az időszakos foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatokon való részvétel. Fertőző betegségben szenvedő munkatárs az intézményben nem tartózkodhat, munkát nem végezhet. Egyéb szakmai követelmények: 1) A személyzet munkáját a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény munkarendje, szabályzatai és a szakma általános elvei szerint köteles végezni. Etikai kérdések: 1) Az intézmény dolgozója tevékenységét csak a kliens és munkatársai személyhez fűződő jogainak és vagyoni érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti. 2) Az intézmény dolgozója munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem gondozottak emberi méltóságát, sem az intézmény jó hírét nem sértheti. 3) Az intézmény dolgozója az általa végzett tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért, felelősséggel tartozik. 4) Az intézmény dolgozója, valamint a közös háztartásban élő közeli hozzátartozója az intézmény kliensével tartási, életjáradéki és örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem köthet. 5) Az intézmény dolgozója munkájáért a kliensektől pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem követelhet, nem fogadhat el. Titoktartási kötelezettség: 1) Az intézmény dolgozója a kliens és hozzátartozói egészségi állapotával családi-, vagyoni és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, tény vonatkozásában időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az információkat, milyen módon ismerte meg. 7

24 2) A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett kliens (cselekvőképes) felmentést adott, vagy ha jogszabályt, adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. 7./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: - az intézmény dolgozóira, - az intézményben dolgozó testületre, szervezetekre, közösségekre, - az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre. 8./ Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott feladatainak bemutatása Támogató Szolgálat Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, például alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása, otthoni felügyelet ellátása, segítségnyújtás higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében. Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése. Szállító szolgálat biztosítása Egyéni és csoportos foglalkoztató programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség és képességfejlesztés megszervezése. Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én tudatának megerősítése. Érdekképviseleti szervekkel kapcsolattartás, segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése. Közösségi, kulturális, szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése. A társadalmi integráció elősegítése Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása. Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése. A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Személyi segítés: 8

25 a.) Személyi segítés lakókörnyezeten belül: A Támogató Szolgálat személyi segítői az igénybe vevő lakásán és elsődlegesen aktív közreműködésével személyi segítést nyújtanak a mindennapi szükségletek kielégítése, az önálló életvitel kialakításának érdekében. E szolgáltatási körbe tartozik például: a személyi higiénia megtartása (tisztálkodás, körömvágás, hajmosás, fésülködés), a lakókörnyezeti higiénia megtartása, az ellátott háztartásának vitelében történő segítségnyújtás, illetve egyéb feladatok ellátásában történő segítségnyújtás. ab.) Személyi segítés lakókörnyezeten kívül: Az ellátott kérésére különböző intézményekbe elkísérést biztosítunk, ahol a személyi segítők segítséget nyújtanak részükre: a közlekedés során, nem akadálymentes épületekbe való bejutásban, az épületen belüli közlekedésben, hivatalos ügyintézés során (a szükséges nyomtatványok kitöltésében, illetékbélyeg megvásárlásában stb.), bevásárlás során (bevásárlókocsi tolása, a polcokon lévő áruk levétele, az áruk kiválasztása és hazaszállítása stb.) egyéb szolgáltatások igénybevétele során. Információnyújtás, tanácsadás: A speciális szükségletű személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltatunk a rendelkezésre álló, folyamatosan frissített és bővített adatbázisból. Amennyiben a Szolgálatnak nem áll módjában információt szolgáltatni, úgy az ügyfél részére, az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, például: fogyatékossági támogatás kérelmezése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, tájékoztatást nyújt jogszabályokról, érdekképviseleti szervek elérhetőségéről, tevékenységéről, szociális ügyek intézése (különböző juttatások igénybevétele, nyomtatványok kitöltése, kérelmek megfogalmazása, társadalombiztosítási (táppénz, családi pótlék, rokkantsági járadék, nyugellátások) és egyéb hivatalos beadványok elkészítése, valamint benyújtása, illetve postára adása. Az ügyintézésbe képességeinek megfelelően bevonjuk a fogyatékos személyt is, ezzel segítve őt abban, hogy minél önállóbban intézhesse ügyeit, illetve ezáltal képességeit fejlesztjük. Személyszállítás: Mozgássérült személyek szállítására is alkalmas, speciálisan átalakított gépjárművünkkel biztosítani tudjuk, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást: a.) Szállítás közszolgáltatást nyújtó intézményekbe polgármesteri hivatalba, gyámhivatalba, Munkaügyi Központba, APEH kirendeltségre, társadalombiztosítási szervekhez, bíróságra, rendvédelmi és más hatóságokhoz b.) Szállítás egészségügyi-, és szociális szolgáltatókhoz háziorvoshoz, szakrendelésre, munkaképesség csökkenést véleményező és egyéb felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz, gyógytornára, gyógymasszázsra, fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézménybe, alapszolgáltatást nyújtó intézménybe 9

26 c.) Szállítás kulturális és egyéb szolgáltatókhoz közép-, illetve felsőfokú oktatási intézménybe, átképzést biztosító intézménybe, könyvtárba, múzeumba, uszodába, fodrászhoz, kozmetikushoz, kulturális, szabadidős és sport rendezvényekre, érdek-képviseleti szervekhez leendő vagy már meglévő munkahelyre, bankba, postára, bevásárlóközpontba. A biztosított tevékenységek formái 1. Fizikai ellátás Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. A sérült személy számára biztosítjuk a megfelelő életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet. 2. Mentális gondozás Célja: - az ellátást igénybe vevők személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelő gondozása, - segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, - a krízishelyzet kialakulásának megelőzése, - az izoláció veszélyének elkerülése. 3. Egészségügyi ellátás Feladata: - szükség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, - ellátott állapotának figyelemmel kísérése, állapotrosszabbodás esetén orvosi vizsgálatok kezdeményezése, - az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással. 4. Foglalkoztatás Célja: a testi-, lelki egészség érdekében az ellátott szükségleteihez igazodó elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függően fizikai és érdeklődésének megfelelő szellemi tevékenységről is. Más intézményekkel történő együttműködés módja A Támogató Szolgálat együttműködik a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetével (Püspökladány). Együttműködik a közeli (Kaba TÁMASZ Alapszolgáltatási Központ) Támogató Szolgálattal. Együttműködik a fenntartó Önkormányzattal /Földes Nagyközség Önkormányzata/, valamint Oktatási intézményekkel, Alapszolgáltatást biztosító intézményekkel, Egészségügyi intézményekkel, 10

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu. a Képviselő-testülethez

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu. a Képviselő-testülethez SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJÉTŐL 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: /2013. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának módosítására 1 FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 5. E-mail: tamogatofoldes@gmail.com Iktatószám:../2015. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 847-2/2011. 30. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a 176/2010.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép:

A Rendelet 15. (2) bekezdés helyébe a következő lép: Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és eljárásról szóló 3/2007. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Ácsteszér

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás megállapításához

K É R E L E M. Települési támogatás megállapításához 1. melléklet az 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Kérelmező adatai: K É R E L E M Települési támogatás megállapításához Név: Lánykori név:. Szül. hely, idő:. Anyja neve:.. Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54)

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) Iktatószám:./2016. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@gmail.com 3. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 574-3/2010. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a jelzőrendszeres

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 845/2011. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Támasz Családsegítő

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja

ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a szociális étkeztetés szakmai programja Tisztelt képviselő-testület! A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: KÉRELEM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA

Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZAKMAI PROGRAMJA 2015. A szolgáltatás székhelye: Csokvaomány Elérhetőségei: Cím: 3647 Csokvaomány József Attila út 1. Tel.:

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év

Finanszírozási szerződés II. számú melléklete. 2012. év NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Finanszírozási szerződés II. számú melléklete 2012. év Kötelezően vezetendő dokumentációk Támogató szolgálatok működtetéséhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-63/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot.

e.) Megállapítja, megszünteti az ápolási díjat és kétévente legalább egyszer felülvizsgálja az ápolási díjra való jogosultságot. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002.(02.15.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 50/1999.(11.25.) számú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2007. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:..

a) neve:. b) lakóhelye:. Telefonszáma:. Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének): c) telefonszáma:.. Kérelem házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás - szociális étkeztetés - igénybevételéhez 1. Az ellátást kérelmező adatai: Név:. Születési név: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:.. Lakóhelye:..

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 477 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 53 000 ; 53 00 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 484-8/205.. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben