A Magyar Olimpiai Bizottság február 02-i Közgyűlése által. 1/KH/2016. határozatszámon elfogadott évi költségvetésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Olimpiai Bizottság február 02-i Közgyűlése által. 1/KH/2016. határozatszámon elfogadott évi költségvetésének"

Átírás

1 A Magyar Olimpiai Bizottság február 02-i Közgyűlése által 1/KH/2016. határozatszámon elfogadott évi költségvetésének szöveges indoklása 1

2 Bevezetés: A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) költségvetésének kiadási és bevételi oldalának finanszírozását a központi költségvetésből származó támogatások, a nemzetközi bevételek és az egyéb bevételek biztosítják. A MOB alapvető feladata a magyar sport stabil pénzügyifinanszírozási hátterének és folyamatos likviditásának megteremtése és biztosítása, amelynek érdekében a lehető leggyorsabban szükséges döntést hozni az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és intézkedni azok folyósításáról a támogatott sportszervezetek felé. Ennek teljesítése érdekében került a MOB Elnöksége elé tárgyalásra a MOB évi költségvetési terve, amelynek végleges elfogadása a MOB Alapszabály 48. (1) f) pontja alapján a MOB Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A MOB a sportról szóló évi I. törvény (továbbiakban Stv.) 41. (1) b)-c) pontjában, valamint a MOB Alapszabály 7. b)-c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva dönt az állami sportcélú támogatások felosztási elveiről, a feladatkörébe tartozó állami sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja a támogatásokat. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) határozza meg a MOB feladatkörébe rendelt állami sportcélú támogatások előirányzatait és azok keretösszegét. A költségvetési törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; alcímbe sorolt előirányzatok tartalmazzák azoknak az állami sportcélú támogatásoknak a körét és pénzügyi forrásait, amelyek felosztása és folyósítása a MOB, mint kedvezményezett feladatkörébe tartozik. Az állami sportcélú támogatások felhasználásának és elosztásának végrehajtási szabályait az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) rendeletben határozza meg. A MOB évi költségvetésének alapját képező, a MOB rendelkezésére bocsátott állami sport célú támogatások mértéke és tartalma több körben megtárgyalásra került az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával (EMMI SFÁT) és a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM). Az így kialakított költségvetési keretszámokat a Parlament a évi C. törvény elfogadásával hagyta jóvá. A MOB Elnöksége január 19-én tartott ülésén 1/2016/EH. számú határozatával egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta és a Közgyűlés elé terjeszti a Magyar Olimpiai Bizottság évi költségvetési tervét az előterjesztés részét képező mellékletek szerint. Az Elnökség javasolja a MOB évi költségvetéséről szóló előterjesztésnek a Közgyűlés által történő elfogadását. A MOB Felügyelő Bizottsága és Gazdasági Bizottsága, valamint könyvvizsgálója a MOB évi költségvetési tervét előzetesen megvizsgálta. 2

3 A MOB feladatkörébe tartozó évi fejezeti kezelésű előirányzatok megnevezése: Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatása I. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása (1. számú melléklet) Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása /23/06/01 Olimpiai felkészülés szakmai támogatása Nyári Olimpiai Játékok (Rio) részvétellel összefüggő kiadások Paralimpiai Játékok (Rio) részvételi kiadások YOG Lillehammer részvétel EYOF (téli 2017) előzetes kiadások Egyéb, az olimpiai felkészüléssel összefüggő feladatok, sporttudomány A Sporttörvényben meghatározott követelményrendszer alapján a sportágak szakmai és pénzügyi terveinek, az olimpiai részvétellel közvetlenül összefüggő kiadások várható volumenének, valamint az eredményesség szempontjának figyelembe vételével került meghatározásra a MOB versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása előirányzat irányai és arányai. Az előirányzat sor belső arányaira irányuló javaslat az Olimpiai Sportágak Versenysportjáért Felelős Szakmai Tagozat valamennyi szövetségével történt konzultáció és a MOB nemzetközi kötelezettségeinek figyelembe vételével került kialakításra. A szakmai támogatási előirányzat felosztási irányainak és arányainak kialakítása során prioritásként kerültek figyelembevételre a Lillehammerben megrendezésre kerülő II. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok történő részvételi kiadások és a Rió de Janeiróban megrendezésre kerülő XXXI. Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékokra történő felkészüléssel és részvétellel összefüggő kiadások. Utóbbi, nagyságrendjét tekintve jelentően meghaladja az eddigi olimpiai részvétellel kapcsolatosan realizált kiadásokat. Rendkívül magasak az előre fizetendő szállásdíjak, az utazási kiadások vagy az esemény alatt használt eszközök előzetes díja és kauciója, valamint negatívan hatnak a kiadási oldalra az USD-real átváltási kondíciók is. A verseny és élsport területének hosszú távú fejlődéséhez elengedhetetlen a sporttudomány innovatív módszereinek alkalmazása és integrálása a sportbeli felkészülés 3

4 mindennapjaiba. Az erre irányuló kiadások finanszírozását is ebből a költségvetési előirányzatból tervezzük. II. Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése (1. számú melléklet) Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése Olimpiai járadék Nemzet Sportolója elismerés Idős sportolók szociális támogatása Gerevich Sportösztöndíj A sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése előirányzatból a következő sportszakmai feladatok megvalósításához nyújtható támogatás: A sportról szóló I. törvény (Stv.) 59. (1)-(4) bekezdése szerint a harmincötödik életévének betöltését követő hónap 1. napjától kezdődően élete végéig olimpiai járadékra (a továbbiakban: járadék) jogosult az a magyar állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott tagjaként akár egyéni számban, akár csapattagként a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon vagy a FIDE által szervezett Sakkolimpián, illetve 1984-től kezdődően Paralimpián vagy Siketlimpián első, második vagy harmadik helyezést ért el. Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának időpontját követő hónaptól kezdődően annak özvegye, ha magyar állampolgár és az érmessel annak házastársaként a halála időpontjában és legalább az azt megelőző tíz évben megszakítás nélkül közös háztartásban élt. Élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának időpontjától - vagy amennyiben az korábbi időpont, a negyvenötödik életéve betöltését követő hónap 1. napjától - az érmes edzője, az érmes járadékra jogosultságának megállapítására tekintet nélkül. Az olimpiai érmesek elismerése és járadéka mellett a Nemzet Sportolója Cím és az ahhoz kapcsolódó életjáradék kiemelkedő, a nemzet nagyrabecsülését is kifejező elismerés legnagyobb sportolóink irányában. A 12 fő Nemzet Sportolója havi rendszerességgel 630 ezer forint összegű elismerésben részesül. Az Stv h) pontja szerint a MOB (Mező Ferenc Sportbizottság) látja el a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését, amelyre ez évben 24 mft. kerül biztosításra. 4

5 Az. Stv. 58. (1) bekezdése kimondja, hogy az olimpián, a paralimpián, a sakkolimpián és a speciális világjátékon kiemelkedő sporteredmény elérése érdekében az olimpiai, a paralimpiai, a sakkolimpiai és a speciális világjáték kerettag sportolók, továbbá a felkészülésükben közreműködő sportszakemberek részére - legfeljebb négy évre - Gerevich Aladár-sportösztöndíj adható. A sportösztöndíj versenyszerűen sportolók tanulmányainak elősegítésére is biztosítható. A Gerevich Aladár-sportösztöndíjak mértékét és odaítélésének feltételrendszerét az Stv. 58. (2) bekezdése alapján a MOB állapítja meg. A Gerevich Aladár-sportösztöndíj sportági keretösszegét a MOB Elnöksége állapítja meg elsősorban a sportág nemzetközi eredményessége, a válogatott sportolók és az őket felkészítő szakemberek létszáma alapján történik. III. Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai (1. számú melléklet) Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai MACS megbízása, doppingellenőrzés, doppingellenes feladatok A doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai előirányzat terhére a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) által ellátott doppingellenes feladatainak megvalósítása támogatható. A feladat ellátására a MOB IV. negyedévében közbeszerzési eljárást írt ki, mert a MACS-csal kötött szerződés december 31. napján lejárt. A lefolytatott közbeszerzési eljárás során ismét a MACS-csal kötött szerződést a MOB négy évre a nemzeti doppingellenes feladatok ellátására 405 mft. éves keretösszegre, amely jelentősen meghaladja a korábbi években rendelkezésre álló 187,7 mft. összeget. Ez mindenképpen jelentős növekedés, amely hatékony segítséget nyújt a MOB-nak a doppingellenes küzdelem terén a zéró tolerancia elvének érvényesítésére. A doppingellenes tevékenység évi sportszakmai feladatainak finanszírozására azonban a költségvetési soron ez évben is változatlanul 187,7 mft került biztosításra, de az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával egyeztetve a hiányzó 217,3 mft. a XII. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása elnevezésű 20/23/29 fejezeti kezelésű előirányzat sorról kerül pótlásra. Ebből az összegből évente legalább 1500 mintavétel kerül végrehajtásra és fedezi az egyéb NADO feladatok költségét. 5

6 IV. Utánpótlás-nevelési feladatok (1. számú melléklet) Utánpótlás-nevelési feladatok Heraklész Bajnok és Csillag Program SPORT XXI. program támogatása (ideértve a sakk és a módszertani központok támogatását is) Sportiskolai Program támogatása (ideértve a SIOSZ sportszakmai feladatainak támogatását) Olimpia Reménységek Versenye Program UP neveléssel összefüggő bérjellegű kiadások Központi feladatok (Televíziós magazin, táplálék-kiegészítők, sportruházat, diagnosztika, informatikai szolgáltatás stb.) Innovatív utánpótlás projektek EYOF 2017 sportágak felkészülési programja Olimpiai sportágak utánpótlás programja EYOF sportszerbeszerzés évről áthúzódó támogatás felhasználása (2017. évi győri EYOF megrendezéséhez szükséges nemzetközi színvonalú sporteszközök beszerzése) Az UP sorokon a évi támogatások összege az előző évekhez képest növekedett, így lehetőség nyílik a szakmai programok szélesebb körű támogatására. A szövetségi konzultációk alkalmával, a Héraklész és Sport XXI. Programban résztvevő szövetségek évi feladatainak megvalósulását és évi feladatait, világeseményeit, utánpótlás korosztályaik megoszlását figyelembe véve alakul ki az utánpótlás-nevelési programok támogatási összege. Tekintettel arra, hogy a Héraklész és Sport XXI. Programban szereplő sportszövetségek a programok megvalósítására vonatkozóan legalább középtávon terveznek, és a programok részelemei nem változnak nagymértékben, a Héraklész és Sport XXI. Programok támogatása is állandóságot mutat. Az előirányzat terhére valósul meg a Héraklész Program, a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési program, a köznevelési és egyesületi jellegű sportiskolák támogatása, az Olimpiai Reménységek Versenyének, a Sportiskolák Országos Szövetségének, illetve egyéb utánpótlás-nevelési feladatok támogatása. A magyar sport történetének eddigi egyetlen olimpiai multisport világeseményeként Magyarország, Győr városa 2017-ben nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF) ad 6

7 otthont. Az előirányzat felhasználási területeinek meghatározásánál ezért kiemelt figyelmet kap a győri EYOF felkészülési kiadásainak finanszírozása. Részben a évről áthúzódó támogatás terhére, részben pedig az utánpótlás-nevelési feladatok évi támogatásából pedig lehetőség nyílik a megrendezéshez szükséges nemzetközi színvonalú sporteszközök beszerzése. A 2024-es budapesti olimpiai pályázat erősítése, Magyarországnak, a magyar sportnak a nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepének hangsúlyozása, a magyar utánpótlás nevelés szervezettségének bemutatása, erejének növelése, bázisának szélesítése és a sport, az egészséges életmód népszerűsítése szempontjából egyaránt kiemelkedően fontos, hogy ezen a multisport versenyen a magyar csapat eredményesen szerepeljen. A MOB az előirányzat terhére szeretne teret adni az utánpótlás-nevelés területén újszerű, innovatív módszereknek is, amelyek a fiatal sportolók sportba történő bevonását, megtartását és sportbeli sikerességük elősegítését biztosítja. V. Fogyatékosok sportjának támogatása (1. számú melléklet) Fogyatékosok sportjának támogatása Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai feladatai, Magyar Paralimpiai Bizottság szakmai feladatokhoz kötődő működési kiadások Magyar Paralimpiai Bizottság, Paralimpiai felkészülés FODISZ MSOSZ MSZSSZ FMSZ Nyári Siketlimpiai kvalifikáció Szervátültetettek Téli Világjátéka részvétel es Téli Speciális Olimpia előzetes kiadásai A Fogyatékosok sportjának támogatása előirányzatról érkező támogatás hozzájárul a fogyatékosok országos sportszövetségei működési támogatásához, a fogyatékosok versenysportja, ezen belül a nemzetközi- és hazai versenyrendszerek, a sportági műhelyek, sportágfejlesztési programok támogatásához, a fogyatékosok diák- és szabadidősport programjainak támogatásához. A támogatás az idei évben emelkedett a tavalyi évhez képest, 327 mft-ról 447 mft-ra. Ezzel összefüggésben megjegyezzük, hogy az előző év költségvetésében szereplő Speciális Világjátékok támogatása előirányzati sor a központi költségvetés fejezeti rendjéből törlésre került. 7

8 A támogatásból a hazai fogyatékosok sportjában tevékenykedő fogyatékosok országos sportszövetségei az integrált sporttevékenységek tekintetében az adaptált sportágak országos sportági szakszövetségei és sportági szövetségei is részesülnek. VI. Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása (1. számú melléklet) Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása IWGA Világjátékok (Wroclaw 2017) felkészülési támogatás World Combat Games (2016) felkészülési támogatás Sporteszköz beszerzés támogatása Nem olimpiai magazinműsor Szakmai feladatokkal összefüggő működési kiadások évről áthúzódó támogatás felhasználása Az előirányzat felhasználásánál kiemelt figyelmet kap az IWGA Világjátékok (Wroclaw 2017) felkészülési támogatása, World Combat Games (2016) felkészülési támogatás. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is megjelenik a költségvetésben a nem olimpiai szövetségek által pályázat útján igénybe vehető sporteszköz pályázat, valamint a nem olimpiai sportágak történéseiről havi rendszerességgel hírt adó televíziós magazinműsor forrása is. VII. Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése (1. számú melléklet) Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése Állami jutalom és eredményességi támogatás évről áthúzódó támogatás felhasználása (2015. februártól decemberig lezajlott sportesemények eredményességi támogatása) A évről áthúzódó támogatás a februártól decemberig tartó időszakban eredményesen szerepelt sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek állami jutalmait és eredményességi támogatását finanszírozza. A évről áthúzódó támogatás, amely a tárgyévi támogatásból kerül kiegészítésre, fedezi a sakk, úszás, vívás, kajak-kenu, atlétika, vízilabda, birkózás, judo, sportlövészet, ökölvívás, vitorlázás és az asztalitenisz (fogyatékos) sportágakban, a megjelölt időszakban, Európa- és 8

9 világbajnokságokon elért eredmények alapján kifizetésre kerülő eredményességi támogatást, továbbá a Szervátültetettek Világjátékán és a Speciális Olimpia Világjátékán elért eredmények alapján, a jogszabályban rögzített állami jutalmat. VIII. Szabadidősport események támogatása (1. számú melléklet) Szabadidősport események támogatása Szabadidősport szakmai célprogramok támogatása (Nagy Sportágválasztó, Olimpiai Ötpróba) A korábbi évekhez hasonlóan a MOB az idei évben is támogatja a Szabadidősport események támogatása előirányzat terhére a Nagy Sportágválasztót, és az Olimpiai Ötpróbát. A költségvetési törvényben az előirányzat soron megjelenő további, a Szabadidősport események támogatására szolgáló összeg tekintetében az EMMI SFÁT tájékoztatása szerint közvetlenül köt szerződést a támogatott szervezetekkel. IX. Diák- és hallgatói sport támogatása (1. számú melléklet) Diák és hallgatói sport támogatása Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség támogatása Közép Magyarországi egyetemi sportfejlesztés Egyetemi sportegyesületek támogatása Magyar Diáksport Szövetség támogatása Felekezeti Diáksport Szövetségek Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének támogatása évről áthúzódó támogatás felhasználása A Diák- és hallgatói sport támogatása hozzájárul a diák- és hallgatói sporttal kapcsolatban álló országos sportszövetségek egy részének működéhez, a diákolimpiai és a főiskolaiegyetemi versenyrendszer finanszírozásához, ezen belül a nemzetközi- és hazai versenyrendszerek, a diák- és szabadidősport programjainak támogatásához, illetve a diákés hallgatói sporttal kapcsolatos rendezvények szervezéséhez. Az előirányzat célja mindezek mellett még a felsőoktatási intézmények mellett működő sportegyesületek támogatása, az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvések, a diák- és felsőoktatási 9

10 sporttal összefüggő szakmai feladatok, az iskolai, diák- és felsőoktatási sport népszerűsítésével összefüggő feladatok támogatása. X. Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások (1. számú melléklet) Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások évről áthúzódó támogatás felhasználása ("Nemzet Sportolói cikksorozat" megjelentetésével összefüggő költségek támogatása) A évről áthúzódó támogatás a "Nemzet Sportolói cikksorozat" megjelentetésével összefüggő költségeket finanszírozza. XI. Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működése és projektjei (1. számú melléklet) Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működése és projektjei Magyar Edzők Társasága (MET) Az EMMI SFÁT tájékoztatása szerint ez évben közvetlenül köt szerződést a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működése és projektjei előirányzat terhére támogatható Magyar Sporttudományi Társasággal. Így ez évben az előirányzat sorról a Magyar Edzők Társasága szakmai programjainak megvalósításával összefüggő feladatok kerülnek támogatásra a MOB által. A támogatás hozzájárul konferenciák, értekezletek, rendezvények szervezéséhez, valamint sportszakmai kiadványaik szerkesztéséhez és megjelentetéséhez. A program magába foglalja továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek terjesztését, szakmai-módszertani anyagok készítését, valamint korszerűsítését. 10

11 XII. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése (adósságkonszolidáció) (1. számú melléklet) Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése (adósságkonszolidáció) Kiemelt Edző Program Kiemelt sportági szövetségek doppingellenes kerete évről áthúzódó támogatás felhasználása (Kiemelt Edző Program) A ös évhez hasonlóan a évi költségvetésben szintén szerepel a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése előirányzat, amelynek keretösszegéből 1.300,0 mft. összeg szükséges a MOB Elnöksége által 86/2013/EH. számú határozattal létrehozott Kiemelt Edző Programra (KEP) február január 31. közötti időszakának finanszírozásához. Mivel a doppingellenes tevékenység évi sportszakmai feladatainak finanszírozására a 20/23/06/04 költségvetési soron ez évben is változatlanul 187,7 mft került biztosításra, az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságával egyeztetve a hiányzó 217,3 mft. jelen fejezeti kezelésű előirányzat sorról kerül pótlásra. 11

12 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek XIII. Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása (1. számú melléklet) Magyar Olimpiai Bizottság működési támogatása összesen XIII/1 MOB Iroda működési kiadásai Személyi jellegű ráfordítások Járulékok, közterhek költsége Szellemi tevék. Költségei (szakértői, könyvvizsgálói tev. stb) kiadások Székház bérleti díjak és üzemeltetési díjak Marketing, kommunikációs, informatikai költségek Sportszakmai konferenciák költségei Működési kiadások, szolgáltatások, beszerzések költségei Eszközbeszerzés XIII/2 Magyar Olimpiai Akadémia Személyi jellegű ráfordítások Járulékok, közterhek költsége Működési költség XIII/3 Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Személyi jellegű ráfordítások Járulékok, közterhek költsége XIII/4 MOB Fair Play és a Nemzetközi Fair Play Bizottság kiadásai Személyi jellegű ráfordítások Járulékok, közterhek költsége Működési költség A MOB működési kiadásait a részére állami forrásból biztosított 372,2 mft előirányzat közel sem fedezi. Ezen összegen felüli, a közfeladatainak ellátását biztosító kiadásait a MOB-nak saját, egyéb bevételeiből kell finanszíroznia. Az állami forrásból finanszírozott működési kiadások döntően a Sporttörvényben és a MOB Alapszabályában előirt sporttal kapcsolatos közfeladatok ellátásával, a MOB Iroda elhelyezésével, a foglalkoztatottak személyi jellegű kifizetéseivel, a működéshez szükséges üzemeltetési, fenntartási, irodai költségekkel 12

13 kapcsolatban merülnek fel. Ezen a soron került megtervezésre továbbá a Magyar Olimpiai Akadémia, a Fair Play Bizottság, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség működési támogatása is. Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 5/b) pontja szerint a Kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Olimpiai Pályázattal összefüggő soron kívüli feladatok finanszírozása érdekében az emberi erőforrások minisztere gondoskodjon 200,0 millió forint pótlólagos forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása alcím, 26. Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek jogcímcsoport, 2. a Magyar Olimpiai Bizottság jogcím javára. Ennek határideje március 31. napja. Mivel ezidáig a kormányhatározat végrehajtási rendelkezése nem jelent meg és a MOB támogatási értesítést sem kapott, így jelen költségvetési előterjesztésben nem szerepel, ugyanakkor amennyiben ez megtörténik akkor a XIII/1. a MOB működési kiadási sor összege és a bevételi főösszeg 200 mft-tal növekedni fog. Állami támogatásokon kívüli bevételi források: A TAO-val kapcsolatos bevételek fedezik a látvány-csapatsport támogatással, sportfejlesztési programmal összefüggő személyi jellegű kiadásoknak, valamint sportszakmai konferenciák költségeinek meghatározott mértékű ráfordításait. A évi feladatok megvalósítására 205,4 mft összegű TAO támogatás felhasználását tervezzük. A Nemzetközi szervezetektől (Nemzetközi Olimpiai Bizottság, Európai Olimpiai Bizottság) származó értékű támogatásokból az olimpiai mozgalom részesül támogatásban, amely évben az olimpiai mozgalommal összefüggő nemzetközi sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségekre, NOB ösztöndíjra, valamint a MOB Iroda működési kiadásaira 247,1 mft értékben fordítható. A MOB támogatói az olimpiai mozgalomhoz kapcsolódó feladatokat finanszírozzák, a közvetlen olimpiai felkészülésen kívül az ezzel összefüggő marketing, kommunikációs tevékenység, az olimpiai mozgalomhoz közvetetten kapcsolódó kiadások forrását is biztosítják, évre tervezett összege 430,9 mft. Az egyéb bevételek között a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség az általuk ellátott feladatokhoz foglalkoztatottakkal összefüggésben felmerült személyi jellegű ráfordítások állam által nem finanszírozott fedezetét megállapodás szerinti ütemezésben biztosítja, évben 121,4 mft kerül befizetésre a MOB részére. 13

14 A MOB tevékenységeinek ellátásával összefüggésben évre tervezett 230,0 mft bevétel döntően versenyengedélyekkel kapcsolatos regisztrációs díjbevételekből (kártyakibocsátási, illetve biztosítási költségek fedezete), a válogatott sportolók, szövetségek részére beszerzett adidas sportruházat, sportfelszerelés értékesítéséből, a MOB saját kiadású könyveinek hasznosításából, továbbá pénzügyi műveletek bevételeiből (banki költségek, árfolyamveszteség fedezete), valamint a WESKÁ-tól átvett ingatlanrész hasznosításából származik. A Közgyűlés döntése alapján a biztonságos működési feltételek fenntartása érdekében 150 mft tartalékot képzünk. Megjegyzés: Az 1. számú mellékletben szereplő fősorok végösszegei néhány esetben eltérnek a szöveges előterjesztésben bemutatott fősorok összegeitől. Ennek oka, hogy a szöveges előterjesztés kifejezetten a évi költségvetés elemzésére koncentrál, az 1. számú melléklet pedig az egyes fősoroknál feltűnteti a évről áthúzódó állami támogatások összegeit, illetve az egyéb, állami támogatáson kívüli bevételeket is. Kérjük a T. Közgyűlést, hogy a MOB évi költségvetését a jelen előterjesztésben és az annak részét képező 1., 2. és 3. számú mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. Budapest, február

A Magyar Olimpiai Bizottság február 06-i Közgyűlése által. 02/KH/2015. határozatszámon elfogadott évi költségvetésének

A Magyar Olimpiai Bizottság február 06-i Közgyűlése által. 02/KH/2015. határozatszámon elfogadott évi költségvetésének A Magyar Olimpiai Bizottság 2015. február 06-i Közgyűlése által 02/KH/2015. határozatszámon elfogadott 2015. évi költségvetésének szöveges indoklása 1 Bevezetés: A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) költségvetésének

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27.

Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. Előterjesztés a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014. január 27. 2. napirendi pont javaslat: A Magyar Olimpiai Bizottság 2014. évi költségvetésének elfogadása 1 Bevezetés: A Magyar Kormány

Részletesebben

9. napirendi pont: A 2015. évi állami sport célú támogatások elosztásának arányaira és irányaira vonatkozó javaslat tárgyalása

9. napirendi pont: A 2015. évi állami sport célú támogatások elosztásának arányaira és irányaira vonatkozó javaslat tárgyalása MOB Elnökségi ülés -2014. július 7. 9. napirendi pont: A 2015. évi állami sport célú ok elosztásának arányaira és irányaira vonatkozó javaslat tárgyalása 20/23/06 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint

Részletesebben

/2013/EH Határozati javaslat

/2013/EH Határozati javaslat MOB Elnökségi ülés -2013. október 14. 7. napirendi pont: Döntés a "Fogyatékosok versenysportjának támogatása - 70 M Ft", valamint a "Speciális Világjátékokon történő részvétel támogatás - 16 M Ft" felosztásáról,

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság február 3-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság február 3-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2015. február 3-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2015. február 3. napján 10:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.)

MAGYAR KAJAK - KENU SZÖVETSÉG 2015.03.17 tervezett bevételek (2015.) tervezett bevételek (2015.) 4. számú melléklet ek 2015. bevételek MIND saját ok áthúzódó 2015. évi bevétel 1 361 777 863 577 436 519 1 797 800 000 451 589 628 2 826 826 147 423 600 000 3 250 426 147 1

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2013. június 26-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2013. június 26. napján 8:30 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

T/4038. számú. törvényjavaslat. a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4038. számú törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. március 2015. évi törvény a sportról

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE Előterjesztő: Jóváhagyta: MESZ elnöksége. november 8. TARTALOM I. Ösztöndíjak célja... II. Ösztöndíjak rendszere... III. Ösztöndíjra való jogosultság...

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. március 17-i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. március 17. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYAR KÖZLÖNY 14. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 1., szerda Tartalomjegyzék 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Gerevich Aladár - Sportösztöndíj Szabályzat

Gerevich Aladár - Sportösztöndíj Szabályzat Gerevich Aladár - Sportösztöndíj Szabályzat Bevezető Az állami sportirányítás a Magyar Olimpiai Bizottsággal szorosan együttműködve megalkotja a legeredményesebb olimpiai bajnokunkról, Gerevich Aladárról

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes. szerkezetben)

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes. szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2015. június 10. napjától Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 AZ EGYETEMES MAGYAR SPORT ALAPELVEI... 6 I. FEJEZET...

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. a sportról szóló évi I. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. a sportról szóló évi I. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12459. számú törvényjavaslat a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. október 2016. évi törvény a sportról szóló

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság november 3-i elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság november 3-i elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2015. november 3-i elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2015. november 3. napján 10:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta:

5/ számú határozat: Az MPB közgyűlése 4.-es pontként elfogadta: 2008 évi Közgyűlési határozatok 2008. február 15. - Rendkívüli közgyűlés: 1/2008.02.15 sz. határozat: Az MPB közgyűlése a jelenleg előkészített sporttörvény módosítási javaslatot elfogadni nem tudja, azt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre A Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013 cím elnyerésére A pályázat

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

A MOB-nak az ösztöndíjból a Kiemelt Edző Program által felszabaduló támogatási összeget más állami feladatokra szükséges átcsoportosítania.

A MOB-nak az ösztöndíjból a Kiemelt Edző Program által felszabaduló támogatási összeget más állami feladatokra szükséges átcsoportosítania. MOB Elnökségi ülés 2013. október 14. 1. napirendi pont: Döntés a Gerevich Ösztöndíjakról A MOB Elnöksége 2013. szeptember 2-i ülésén elfogadta a sportágfejlesztés egyik alappillérét jelentő Kiemelt Edző

Részletesebben

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója

A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 1 (Beadási határidő: 2013. július 30.) A Petőházi Sportegyesület szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. MÁRCIUS 8. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 6/2010. (II. 18.) ÖM rendelet az állami

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK 811 194 743 Államháztartás alrendszereiből 318 140 000 ÖM céltámogatások 251 640 000 működési támogatás (NSSZ) 35 000 000 alap és eredményességi támogatás (MOB) 179 000

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 19., péntek Tartalomjegyzék 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről 12128 289/2016. (VIII. 19.) KE határozat

Részletesebben

A M A G Y A R E V E Z Ő S S Z Ö V E T S É G É V I K Ö L T S É G V E T É S T E R V E

A M A G Y A R E V E Z Ő S S Z Ö V E T S É G É V I K Ö L T S É G V E T É S T E R V E A M A G Y A R E V E Z Ő S S Z Ö V E T S É G 2016. É V I K Ö L T S É G V E T É S T E R V E T A R T A L O M I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. TERVEZETT BEVÉTELEK... 5 III. TERVEZETT KIADÁSOK... 7 IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK...

Részletesebben

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL Hatályos: 2013. június 27-től 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának 7. értelmében

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SPORT ÉS PARASPORT ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2016. szeptember, PTE Sport és Parasport Bizottság) 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Sport és Parasport Ösztöndíjának alapszabálya

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL Tájékoztatjuk, hogy a lenti felsorolás nem teljes körű. Az összefoglalóban, illetve a táblázatban nem szerepeltetett,

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-programban való részvételre 2013/2014. tanév 2. (tavaszi) félév

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-programban való részvételre 2013/2014. tanév 2. (tavaszi) félév SPORTÉRT ÉS IFJÚSÁGÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-programban való részvételre 2013/2014. tanév 2. (tavaszi) félév Kérem a kitöltött jelentkezési lap alapján

Részletesebben

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról*

2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 151. szám 37495 2011. évi CLXXII. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról* 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) preambuluma

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET AZ ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az államháztartásról

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2016/2017. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2016/2017. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2016/2017. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Rövid történeti áttekintés

Rövid történeti áttekintés Rövid történeti áttekintés Kialakulása Európában a világháborúkhoz szorosan kapcsolódik sport, mint a rehabilitáció eszköze Oktatási intézmények (vakok, mozgássérültek) 1903. Nyomorék Gyerekek Menhelye

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság

2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság Változóban a sport A sportfinanszírozás új rendszere Magyar Sport Háza 2011. Július 4. Czene Attila államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság A kormányzat sportpolitikai

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet Az emberi

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

OLIMPIAI SPORTSZAKEMBERI SZERZŐDÉS (EDZŐK)

OLIMPIAI SPORTSZAKEMBERI SZERZŐDÉS (EDZŐK) MOB Elnökségi ülés 2013. április 15. 5. napirendi pont Olimpiai Szerződés Előterjesztő: Dr. Nagy Zsigmond Nemzetközi Igazgató OLIMPIAI SPORTSZAKEMBERI SZERZŐDÉS (EDZŐK) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG - T E

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja

EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja EDZŐI FÓRUM 2012 - Baja MOB FISA EGYESÜLETEK PARTNEREK Új sporttörvény -2011 Önálló területi egységek integrálása Előirt szabályzatok, alapszabály módosítás Tagszervezetek köre Sportegyesület, sportvállalkozás,

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

11. napirendi pont: A 2015. évi Baku Európa Játékokra történő felkészülés irányelveinek elfogadása

11. napirendi pont: A 2015. évi Baku Európa Játékokra történő felkészülés irányelveinek elfogadása MOB Elnökségi ülés - 2014. május 7. 11. napirendi pont: A 2015. évi Baku Európa Játékokra történő felkészülés irányelveinek elfogadása Előterjesztő: Szabó Bence Főtitkár HATÁROZATI JAVASLAT A MOB Közgyűlés

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET

//).-- REGYHAZA. Ügyiratszám: PKAB/48-6/ 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! POLGÁRMESTERI KABINET NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'544i FAX: +3642311-041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11.

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 11-i rendes ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: november 11. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. november 11-i rendes ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. november 11. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén

A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén A társadalmi szemléletváltozás szükségessége a fogyatékkal élők sportterületén G Ö M ÖRI Z S O LT, E L N Ö K M AGYA R PA R A L I M P I A I B I Z OT T S ÁG Fogyatékosok sportját érő társadalmi hatások összetevői

Részletesebben

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése

Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tárgy: negyedéves előrehaladási jelentés Újpesti Torna Egylet Jégkorong Szakosztály negyedéves előrehaladási jelentése Egyesületünk sportfejlesztési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat ügyrendje

MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat ügyrendje 1 MOB fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat ügyrendje 1. Az ügyrend személyi hatálya: Fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozat tagjai. (1. sz. melléklet) 2. Az ügyrend célja:a fogyatékossággal

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév

JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév SPORTÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG JELENTKEZÉSI LAP a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogramban való részvételre 2014/2015. tanév 2. (tavaszi) félév Kérem a kitöltött jelentkezési lap alapján a javaslattételt,

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben