Papír alapon nem beküldendő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Papír alapon nem beküldendő"

Átírás

1 Támogatási kérelem az Európai Uniós támogatásban részesülő közszféra szervezetek Önerő-támogatás igényléséhez 1. KÉRELMEZő ADATAI (Cégkivonatban, alapító okiratban szereplő adatok alapján) 1.1. A pályázó teljes neve: Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 1.2. KSH Gazdálkodási formakód: 322 (Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (1992. XXXVIII. tv., CXXXV.tv., 217/1998. (XII. 30.) Korm.r.)) 1.3. Adószám (8-1-2 karakter): A TÁMOGATOTT PROJEKT AZONOSÍTÁSA 2.1. A Kérelmező által benyújtott és támogatási döntéssel rendelkező pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/ A TÁMOGATOTT PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 3.1. A projekt összköltsége A projekt teljes önerő összege A projekt támogatás intenzitása 84.08% 3.4. Egyéb támogatásból rendelkezésre álló önerő Az igényelt önerő-támogatás összege Saját forrásból rendelkezésre álló önerő Egyéb forrásból rendelkezésre álló önerő Állami forrás megnevezése (állami bankhitel, állami alapokból, célelőirányzatokból folyósított támogatás) Nem releváns Állami forrásból biztosított önerő Még el nem számolt önerő összege napon belül benyújtandó elszámolások összege IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA Oldal 1/10

2 4.1 Igényelt vissza nem térítendő támogatás Igényelt visszatérítendő támogatás 0 Oldal 2/10

3 5. VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ESETÉN AZ ÖNERŐ-TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSÉNEK VÁLLALT ÜTEMEZÉSE Ütem sorszáma Részlet visszafizetésének vállalt határideje Részlet összege Oldal 3/10

4 6. IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA Elszámolható költség: Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vásárlása Tevékenység: Szennyvíz-tisztító és kapcsolódó létesítmények Még elszámolható költség összege: Ft Ft Igényelt vissza nem térítendő támogatás: Ft Összesen: Ft Elszámolható költség: Építési munkák Tevékenység: Szennyvíz-tisztító és kapcsolódó létesítmények Még elszámolható költség összege: Ft Ft Igényelt vissza nem térítendő támogatás: Ft Összesen: Ft Oldal 4/10

5 6. IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA Elszámolható költség: Építési munkák Tevékenység: Csatorna-hálózatok és átemelő telepek Még elszámolható költség összege: Ft Ft Igényelt vissza nem térítendő támogatás: Ft Összesen: Ft Elszámolható költség: Projektmenedzsment az ingatlan-beruházás értékében Tevékenység: Elszámolható költség Még elszámolható költség összege: Ft Ft Igényelt vissza nem térítendő támogatás: Ft Összesen: Ft Oldal 5/10

6 6. IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA Elszámolható költség: Közbeszerzés az ingatlan-beruházás értékében Tevékenység: Elszámolható költség Még elszámolható költség összege: Ft Ft Igényelt vissza nem térítendő támogatás: Ft Összesen: Ft Elszámolható költség: Mérnöki feladatok az ingatlan-beruházás értékében Tevékenység: Elszámolható költség Még elszámolható költség összege: Ft Ft Igényelt vissza nem térítendő támogatás: Ft Összesen: Ft Oldal 6/10

7 6. IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA Elszámolható költség: Tájékoztatás és nyilvánosság az ingatlan-beruházás értékében Tevékenység: Elszámolható költség Még elszámolható költség összege: Ft Ft Igényelt vissza nem térítendő támogatás: Ft Összesen: Ft Oldal 7/10

8 7. AZ ÖNERŐ-TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK INDOKA a) a projektmegvalósításhoz fűződő nemzetstratégiai érdek ismertetése, b) a projekt műszaki és pénzügyi megvalósításának előrehaladottsága, c) a projekt önerejének finanszírozása kapcsán felmerült problémák, amelyek az eredetileg vállaltak teljesítését akadályozzák, d) a projekt megvalósítása derogációs kötelezettséghez kapcsolódik-e, e) a kérelmező intézmény/szervezet pénzügyi helyzetének általános bemutatása. A projekt javaslat az Észak-Magyarországi régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Kedvezményezett kistérségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelet alapján komplex programmal segítendő Szerencsi kistérségben található Taktaharkány és Taktaszada községekben valósul meg. Mindkét település 240/2006. (XI. 30.) Korm. r. alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, ill. az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település. A településen tervezett szennyvízbekötés ingatlant érint. Megvalósul a települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztító telep (400 m3/d) építése a Taktaharkány agglomerációban. A települési szennyvíz tisztításáról szóló 91/271/EGK irányelv és a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében sürgető feladattá vált a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetése és a szennyvíz biológiai tisztítása, melyet dec. 31-ig meg kell valósítani az LE közötti szennyvízterhelésű, normál területeken lévő településeknek. A szennyvízelvezetés kiépítésével a környezetvédelmi célok elérhetővé válnak, mivel a felszín alatti víz szempontjából érzékeny vízminőségű területen üzemelő szikkasztók nem szennyeznek tovább. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentációt műszaki-szakmai ellenőrzés céljából a Közreműködő Szervezet részére megküldtük, a közbeszerzési eljárás megindítása várhatóan 2012 novemberében megtörténik. A kivitelezés várhatóan 2013 márciusában megindul. A projektmenedzsment, a PR tevékenység és közbeszerzői tevékenység megindult, amelyekkel kapcsolatosan már számlák is keletkeztek. A projektgazda Taktaharkány Nagyközség és Taktaszada Község Önkormányzatok jogi személyiségű társulása, a Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása. A projekt megvalósításához szükséges önrész biztosításához a pályázat benyújtásakor hitelígérvénnyel rendelkezett a társulás év elejétől megalakultak az alábbi szervezetek, melynek pénzügyi, adózási és egyéb kötelezettségeit az önkormányzatok és a polgármesteri hivatal viseli: a/ társulás, melyhez tagdíjfizetési kötelezettség társul b/ alapítvány, mely minden fizető LTP szerződéses érdekeltségi egységgel rendelkezőt havi 800.-Ft összeggel támogat, c/ viziközmű társulat (ez a jogi személy fogja az érdekeltektől a csatornaközmű után járó díjat beszedni, és melynek nem fizető egységeire az önkormányzat készfizető kezességet vállalt) A társulás év elejétől 4 hónapos tárgyalás után sem kapott beruházási hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, sem a Volksbanktól, sem az OTP-től. A projekt megvalósítás derogációs kötelezettséghez kapcsolódik, ez alapján a szennyvízelvezetés és tisztítás kiépítésének határideje Leghátrányosabb helyzetű kistérségben található Önkormányzatokról (társulás tagjai) lévén szó, magas munkanélküliség jellemzi a településeket (munkanélküliségi ráta évben: Taktaharkány 18%, Taktaszada 23%). Dologi kiadásaink nagy részét évek óta az energiaköltségek teszik ki. A településen a segélyezettek száma évről-évre nő. A segélyezési kiadások csökkentése érdekében önkormányzatunk él a közfoglalkoztatás lehetőségével. TAKTAKÖZI ÖSSZT Társulás egy elszámolási évet zárt megalakulása óta, amely tekintettel a társulás bevételeinek a forrására és a költségeinek összetételére pozitív eredménnyel zárult. A társulás vagyonát képezi Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat ingyenesen bevitt/átadott a taktaharkányi 071/3 helyrajzi számú, a szerencsi földhivatalban nyilvántartott, "Kivett szennyvíztisztító", valamint "TAKTA" Vízmű Kft. Mivel a társulás pénzügyi helyzete nagymértékben az önkormányzati tagok tagdíj fizetésétől függ, a projekt önerejének biztosítása szempontjából a tag önkormányzatok pénzügyi helyzete a meghatározó. Önkormányzatok nem ÖNHIKI-s települések, amit gondos gazdálkodással tudtak elérni. Oldal 8/10

9 8. AZ ÖNERŐ-TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK KIEGÉSZÍTŐ INDOKA Oldal 9/10

10 Powered by TCPDF ( Papír alapon nem beküldendő 9. NYILATKOZAT A feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek, a 285/2012. (X.9.) Kormányrendeletet, valamint a vonatkozó jogszabályokat megismertem, tudomásul vettem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket, és korlátozásokat magamra, illetve az általam képviselt szervezetre nézve kötelezőnek ismerem el, illetve kijelentem, hogy az abban foglalt feltételeknek és kikötéseknek az általam képviselt szervezet megfelel, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt megfeleljen, az előző három pénzügyi évben általam igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a eurónak, közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forintösszeget, a támogatásról olyan elkülönített elszámolást vezetek, amelyből az állami támogatások igénybevételére meghatározott követelmények ellenőrizhetőek, az igényelt önerő támogatással összefüggésben a vonatkozó jogszabályokban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozat tételi, adatszolgáltatási és ellenőrzés tűrési és egyéb kötelezettségeknek eleget teszek, az általam képviselt szervezet ellen a kérelem benyújtásának időpontjában nem folyik csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, nem áll adósságrendezési eljárás alatt, az általam képviselt szervezet a köztartozás-mentes adózók nyilvántartásában szerepel, vagy, amennyiben nem, úgy tudomásul veszem, hogy a 285/2012. (X.9.) Kormányrendelet 27. (2) bekezdése szerinti időponttól csatolni kell a köztartozás-mentességre vonatkozó hatósági bizonyítványt, az általam képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok nem áll fenn, az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a kérelmező szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részéről a kérelem benyújtásához és a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezem, a szervezet tulajdonosai a kérelem benyújtását jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általam képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a kérelemben meghatározott projekt megvalósítását, és kérelemben, a 285/2012. (X.9.) Kormányrendeletben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését, nyilatkozom, hogy a jelen igénybejelentésben jelzett önerő-támogatási igény rendelkezésre állása esetén az általam képviselt szervezet a 2. pontban megjelölt projektet a támogatási szerződésben szereplő határidő betartása mellett teljesíti. Kelt: :23:49 Oldal 10/10

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

be/sfp-8740/2015/mlsz

be/sfp-8740/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

be/sfp-10067/2015/mlsz

be/sfp-10067/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csokonyavisonta Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve CSKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1468 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-9277/2015/mlsz

be/sfp-9277/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Taksony Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Taksony SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1383 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

be/sfp-9825/2015/mlsz

be/sfp-9825/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve FC Zirc Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2314 A kérelmező jogállása

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben