Egyet-kettőt koppints még rea!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyet-kettőt koppints még rea!"

Átírás

1 Egyet-kettőt koppints még rea! Fitz Kati szüleinek egyetlen leánya volt, de a szépsége végett a faluban se igen akadt párja. Kerülgették is a legények, mint ehült macska a vajat, de csak messzünnetről, mert a leányt erőst fogták a szülei. Táncba is csak úgy mehetett, ha az anyja elkísérte, hogy a fal mellől éberen vigyázkodjék Kati becsületére. Egyszer aztán a leány édesanyja úgy elbetegedett, hogy még az ágyból se igen tudott felkelni. Lett is bánat, rívás, mert Kati ment volna a táncba, de az anyja egyedül nem engedte el prédának. Egy estve jött Lestyán Ferke. Tisztességgel köszönt, érdeklődött a beteg állapota felől, majd rátért a jövetele okára: Arra kérem Györi bátyámot, hogy a leányát, Katit, engedje el vélem a táncba. Engedném én, de látod Erzsi nénédet. Mégse kévánhatod tőle, hogy Katit elyen állapotba gardírozza. Távol álljon tőlem, hogy egy betegre ekkora terhet akasszak! Üsmer, Györi bátyám, bennem meg lehet bízni. Ügyelek Katira én, Erzsi néném helyett es! Há szen nem es arról van szó, hogy nem bíznék benned, mer hogy pendelyes korod óta üsmerlek, Ferke fiam. Csakhogy tudsz-e úgy vigyázni a leányunkra, mintha édes szüleje lennél? Jobban es, hisz Erzsi néném csak azt láthatja, amit a fal mellől láthat. Én viszont ott leszek Katival végig, közvetlen mellette, s másnak át se engedem, még egy táncra se! Az öreg meggondolkodott, és mivel jó kedvébe kapták, s az asszonynak se volt ellene szava, hát reábó- 126

2 lintott. Kati nagy örvendezve öltözhetett, s Ferkének is fülig ért a szája. Hanem amikor indultak volna, Fitz Györi még utoljára, nagy komolyan, a Ferke lelkére kötötte: Úgy ügyelj, hogy Kati, s a két szemed! Úgy leszen, Györi bátyám! Fogadom, úgy leszen. Akkor a beteg is utánuk szólt: Kati! A becsületed el ne veszítsed, me t akármelyen beteg es vagyok, felkélek, s széjjelhasítlak! Ne féljen, édesanyám, rajta leszek, hogy a becsületem el ne veszejtsem! Így nagy fogadkozások közepette végre kijutottak az ajtón, ki a kapun. Onnat aztán megiramodtak, nehogy a szülék meggondolják a dolgot, s Katit viszszaparancsolják. Ferke nem először táncolt Katival, ezért a legény megérezte, nem úgy mozog a leány, ahogy annak előtte szokott. Egészen aprókat lépegetett, mint aki tojáson jár, mikor szökkennie kellett volna, hát csosszantott, s amikor a sebes a jártatója-sirülője volt a soron, akkor is a lassút járta. Mondjad, Kati lelkem, mi bajod? Te nem így szoktál táncolni. Olyan vagy, mintha most kéltél vóna fel a nyújtópadról. Jaj, Ferke, ne es kérdezd! A súly egye, így a tánc nem ér semmit! Hogy közbe állandólag a becsületemre ügyeljek! Ezt hogy érted, Kati lelkem? Én még a becsületem sose láttam, de ahogy desanyám szavából kiviláglott, valahol a peselő likamba tartom. S attól félek, ha nagyokat szökdösök, hát kiesik, s elgurul. S akkor mi lesz, ha nem lelem? Oda a becsületem, s ingemet széjjelhasítanak! Ó, csak ez a baj? Ne félj Kati, én a becsületed ügyesen, jól felszegezem! Hidd el, értek hezza, nem először csinálom. A jó lenne, Ferke. Szegezd csak, mennél elébb! Akkor Ferke kivitte Katit az udvarra, keresett egy jó setét szegeletet, megtámasztotta a leányt, s nekifogott a szegezésnek. Kati maga se gondolta volna, 127

3 hogy a szegezés nemcsak hasznos, de ilyen pompás mulatság. Akkorákat kacagott közben, hogy a legény nem győzte csitítani, de tiszta hiába, mert a leánynak nem lehetett parancsolni. Utóvégre, hogy az arra bódorgók oda ne gyűljenek, a tenyerével bé kellett fognia a leány száját. Mikor Ferke úgy érezte, hogy alapos munkát végzett, s immár a becsülettel több gond nem lesz, szólt, hogy most már mehetnek esment a táncba. Hanem a leány a legényt húzta vissza: Jaj, Ferke! Én még most es félek, hogy baj lesz. Egyet kettőt koppints még rea, hogy kitartson biztoson! 128

4 Maj segél a Fennvaló! Volt egy nagygazda, aki akárhogy is törte magát, nem győzte a sok munkát egymaga. Mivel legényfia nem volt, csak egy kicsi gyermeke, ezért felfogadott egy szolgalegényt, Jánost. No, ez a János ügyes is, dolgos is volt, nagy segítségére volt a gazdának. Egyszer csak azt mondja ennek a gazdaembernek a felesége: Az nagyon jól van, hogy ott van neked ez a János. De nezzed a mü életünköt! Akkora, s véle annyi a fáradság, hogy mán elig bírom. Egy kicsi segítség nekem es elkélne. Meggondolta ezt az ember, s úgy látta, az aszszonynak igazsága van. S mivel nem szűkölködtek semmiben, s megengedhették magiknak, felfogadtak egy leányt is, Boriskát, szolgálónak. No, ez a Boriska egy apátlan-anyátlan árva volt, nem is abban a községben lakott, mint a gazdáék, ezért még kvártélyt is kapott a szolgálás fejében. Amikor Boriska leszállt a szekérről, akkor János, a szolgalegény, úgy érezte, hogy ez a szegény árva leány istápra szorul. Eléje sietett, s kikapta a pakkot a kezéből. S eközben, mintegy véletlen, szép gyengén megfogta a leány kezét, s jól a szemébe nézett. S addig-addig nézett, míg a nézésből tetszés lett, s a tetszésből kívánság. A gazda hamar megérezte János indulatát, de nem szólt semmit. Ha a munkája nem bánja, ő se bánja. Ha a dolgát elvégzi becsülettel, addig abba szerelmes, akibe jólesik! Csak a portájából ne csináljon latortanyát! Egyik nap Jánost, délfele, a gazdája valami megbízással hazaküldte. Mikor a legény bélépett a kapun, Boriskát egyedül lelte. A gazda felesége elment 129

5 a komasszonyához. No, a legény úgy gondolta, ennél jobb alkalom nemigen lesz, hogy próbára tegye a leányt, hogy hajlik-e feléje, vaj nem. Hátrament, s a csűr ajtajából magához hívta: Jer, Boriskám, ide bé a csűrbe, me t mutatok valamit! Mit mutatsz, János? Nincsen abba a csűrbe érdekes. Jere akkor es! A leány odament. Akkor János megfogta a csuklóját, s a Boriska kicsi tenyerét odavonta a kebléhez. Érzed-é, hogy melyen sebbel ver? Maj kiugrik a fészkiből! Osztán orvas vagyok-e, hogy a szívit ügyeljem? Orvas nem vagy, de méges meg tudnád gyógyítani. Eresszél, no! Fáj! Eresztelek, csak elébb adj zálogot! Egy csókot. Boriska vonakodott egy kicsikét, de aztán mé giscsak hagyta magát megcsókolni. S az egy csókból kettő lett, három, s a leány inge feltűrődött majd egészen a nyakáig. A legénynek két keze volt, amíg az egyik az inget gyűrte, addig a más már a pendely alatt matatott. Volt ott széna pont a csűrbe ne lett volna?, hát oda János Boriskát lenyomta. Akkor tért a leány végre az eszére, s így szólt: Vigyázzál, János, baj lesz! Mi leszen, ha elterhesedek? A legényt azonban ilyen kicsiség nem gátolta. Gyúrta tovább. Hallod-e! Ha gyereket csinálsz, ugyan biza, ki tartsa el? Avval te ne törődj! Maj segél a Fennvaló! A csűrben, hogy-hogynem, a hiuban, ott volt eppeg a gazda kicsi fia. Még a délelőtt felment oda játszódni, de a melegben elnyomta az álom. Amikor azok béjöttek, ő a beszédre s a zajokra megébredett, de nem szólt. Inkább lesett s fülelt, hogy azok miben mesterkednek. Amikor a fiúcska meghallotta, 130

6 hogy a fennvalóra bíznák a születendő gyermeket, erőst megijedett. Lekajáltott: Bennem tük ne bízzatok, me t még csak hatesztendős vagyok! 131

Benedek Elek: MI VAN A LÁDIKÁBAN?

Benedek Elek: MI VAN A LÁDIKÁBAN? Benedek Elek: MI VAN A LÁDIKÁBAN? Két leánykáról mondok mesét, gyerekek, egy szegény özvegyasszonynak a leánykáiról. Mindjárt hadd tudjátok is meg, hogy az egyiket Terkának, a másikat Boriskának hívták.

Részletesebben

Hetvenhét magyar népmese

Hetvenhét magyar népmese ILLYÉS GYULA Hetvenhét magyar népmese Tartalom A kis gömböc Kacor király A kakas és a pipe A kiskondás Együgyű Misó Az állatok nyelvén tudó juhász Fábólfaragott Péter A diákot erővel királlyá teszik Virág

Részletesebben

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek.

- Hallod-e, feleség! Elmegyek én Moldvába, s ott elvállalok valami kaszálnivalót, hogy egy kicsi pénzt szerezzek. A három jó tanács (népmese) Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy kétesztendős forma

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

A macska keresztfia. (széki népmese)

A macska keresztfia. (széki népmese) A macska keresztfia (széki népmese) Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt. Meggondolkozott a macska, s nem ette meg. -

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Nguyen Phuong Thaonak hívnak engem. 1968. február 10-én születtem, Vietnamból érkeztem ide, Magyarországra 85 áprilisában. A váci textilüzemben helyeztek

Részletesebben

anyánk falevelet húzott ránk meg gazt és nem volt szabad megmozdulni, mert a repülő meglátott és odalőtt vagy bombázott. Még a libákra is láncos

anyánk falevelet húzott ránk meg gazt és nem volt szabad megmozdulni, mert a repülő meglátott és odalőtt vagy bombázott. Még a libákra is láncos Apánk még élt Apánk még élt, káposztás laskát evett a bunkerben egy piros lábasból, kanállal, mert a tányérokat is elástuk. Misanyink addigra már az egészet megette volna, de apánk csak beszélt közben,

Részletesebben

Polcz Alaine. Az életed, Bíró Berta

Polcz Alaine. Az életed, Bíró Berta 2 Polcz Alaine Az életed, Bíró Berta 3 4 Polcz Alaine PONT Kiadó, Budapest, 2000 Design: Dali Endre A fotókat készítette: Szávai Géza A 6-ik oldalon: Jelenczki István fotója; az 59, 69, 79, 133, 134 oldalakon

Részletesebben

A csodapipa. Jónás Tamás

A csodapipa. Jónás Tamás A csodapipa Jónás Tamás Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény, öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nem hogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még

Részletesebben

Csalog Zsolt A tengert akartam látni

Csalog Zsolt A tengert akartam látni Csalog Zsolt A tengert akartam látni Négy munkásportré Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest A Vasember Állok a satupad mellett, dolgozok. Már tizenhét éve ebbe a gyárba, tizennyolcadik éve. Nem nyóc órát naponta,

Részletesebben

Még mindig nem értitek?

Még mindig nem értitek? Még mindig nem értitek? Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és

Részletesebben

nagyon. Hoztál a király kalácsából, ehettem is belőle, de az igazat megvallva, valami még mindig hiányzik. Mi hiányzik, édesanyám?

nagyon. Hoztál a király kalácsából, ehettem is belőle, de az igazat megvallva, valami még mindig hiányzik. Mi hiányzik, édesanyám? OKOS KATA Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, élt egyszer egy szegény asszony a lányával, akinek Kati volt a neve. Olyan okos volt ám ez a Kati, hogy még a legfurfangosabb ember eszén is

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább.

ÉLEM ÉLETEM. Úttalan utakon.. A világban elveszve. Refr: Szabadságban szenvedéllyel, Átélt érzelmekkel, Boldogan élem életem, tovább. ÉLEM ÉLETEM Vándor vagy az úton, az élet vándora, Megállás nincs, messzeségbe vezet lépted. Az éjjeli úton mész,,közben megáll az ész Úttalan utakon, a semmi felé mész. Megfogadod, hogy holnap új élet

Részletesebben

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek.

Srácok, én azért megpróbálnék még valamit. Mit mit? Írunk egy klassz kis levelet a polgármesternek. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be Őt. (János 1,11) Három diák a kollégiumi szobájukban. Laci a saját maga által készített jegyzeteket tanulmányozza, Gyuszi és Miki tanulhat vagy pihenhet. A

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben

VII. Mintha most is hó hullt volna, úgy szálltak keringve le a friss fűre a jázminbokrok szirmai. Júniusra járt az idő. Eltelt a tél, eltelt a tavasz. Antal arra gondolt, hogy nemsokára itt vannak a nyári

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2015. január 11. Bálintbokor, Kálmánháza Istentisztelet Drága Gyülekezet! 1 Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek.

Részletesebben

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN

VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN A MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA D R Á M A M E L L É K L E T 2 0 0 6. F E B R U Á R Shakespeare VÍZKERESZT, VAGY BÁNOM IS ÉN FORDÍTOTTA: NÁDASDY ÁDÁM A FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSEI A fordítás az alábbi kiadásból

Részletesebben

NL_Szerdai_masikmester-2011_ISBN-nel:NL_Szerdai_masikmester-2011_ISBN-nel.qxd 2012.0. a másik mester

NL_Szerdai_masikmester-2011_ISBN-nel:NL_Szerdai_masikmester-2011_ISBN-nel.qxd 2012.0. a másik mester 141 Far kasrét: az a szabadság volt; a négy fal s a zárt ajtó azonban a bûn. Péter elpirult, mielõtt a nyelvére jött. Tusi úgy érezheti, hogy szo bá ra hítta. Tusi is gondolt rá; de hogy kérjen biztosítékot?

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

14. fejezet: Család Istennel

14. fejezet: Család Istennel 14. fejezet: Család Istennel Isten nélkül senki nem építhet fel egy családot: Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem őrzi a várost, az őr hiába őrködik fölötte. (Zsolt127,1)

Részletesebben

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska?

A böcsületes? Azt, a becsületes nevét kérem. Hát a szegény, megbódogút apám után Szénégető János lenne. Anyja neve? Hát Juliska. Milyen Juliska? Gubera Jó reggelt aggyon Isten! Jó reggelt. Jó hejjen járok? Fogságba vótam, s az asszony felküdött Pestre, mer aszt mogya, hogy itt a fogságért lehet szőnyeget kapni. Ojjan úriasat. Nem jó mán neki a

Részletesebben

Nemes 40 év NEMES-sel. A Teleki Blanka Közgazdasági Technikum 1962. október 26-án tartotta meg iskolabálját a Pénzügyminisztérium márványtermében.

Nemes 40 év NEMES-sel. A Teleki Blanka Közgazdasági Technikum 1962. október 26-án tartotta meg iskolabálját a Pénzügyminisztérium márványtermében. 1 Nemes 40 év NEMES-sel A Teleki Blanka Közgazdasági Technikum 1962. október 26-án tartotta meg iskolabálját a Pénzügyminisztérium márványtermében. Akkor én, Palócz Anna 16 éves voltam. Nem akartam elmenni

Részletesebben

Claret Szent Antal Mária írása

Claret Szent Antal Mária írása Egy negyedóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt Claret Szent Antal Mária írása Kedves Testvérem. Miért fontos ez negyedórás elmélkedés? Nagyon sok embertől hallom, hogy neki nem tanították meg,

Részletesebben