Jankovics Marcell: Mély a múltnak kútja. edényforma szimbolikus jelentésére a litánia eme Máriamegszólítása. Egy hallgatag katolikus jelkép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jankovics Marcell: Mély a múltnak kútja. edényforma szimbolikus jelentésére a litánia eme Máriamegszólítása. Egy hallgatag katolikus jelkép"

Átírás

1 A z ü r ö m i S z e n t G y ö r g y P l é b á n i a h i v a t a l o s l a p j a II. évfolyam 3. szám május június Jankovics Marcell: Mély a múltnak kútja Egy hallgatag katolikus jelkép a szentségtartó Ami az úrmutatón nem változik: a fémrészeket mindenkor aranyból, a Nap féméből készítették (bár a szegényebb eklézsiák csak aranyoztatták), és a doboz, tornyocska, kápolna vagy sugár koszorúzta forma közepén ott az üveggel óvott nyílás, amelyben a Jézus-monogramos, feszületet ábrázoló, nagy kerek ostyát holdsarló alakú foglalat ( holdacska, lat. lunula) tartja. A lunula alkalmazását talán Lüttichi Szent Júlianna látomása sugallta, de fordítva is történhetett; mármint hogy az ostyatartó holdacska volt a legendás látomás ihletője. Mindjárt látni fogjuk, miért. (Az az érvelés ui., hogy a Hold az egyházi évet jelképezné, nem áll meg, mivel a középkori felfogás szerint az egyház lat. Ecclesia jelképe a Nap, és nem a Hold volt; az utóbbi a judaizmust lat. Synagogát képviselte.) Formaváltozásai ellenére a szentségtartó mindenkor Mária-jelkép. Azt példázza, hogy Jézus testének első tartója, hordozója az anyai méh volt. A kezdetlegesebb edényforma szimbolikus jelentésére a litánia eme Máriamegszólítása vet f é n y t : T i s z t e l e t e s Edény! (Nem beszélve arról, hogy a különféle edények, köztük a halotti urna is, már az újkőkorban nőt formáztak, s minthogy földből készültek, a földanyát jelképezték.) A tornyos kápolna alakú tartó az anyaszentegyház miniatűr jelképes makettje, miközben a Szűzanyát is formázza, amire a litánia más sorai utalnak: Elefántcsonttorony!, Mária, aranyház! A sugaras, mandorlás forma archaikus szimbólumot idéz meg: a női öl ősi, szublimált jelképe ez, a középen lyukas fénykoszorú, sugaras rombusz, benne a Gyermeket szimbolizáló ostyával. Bizonyos értelemben az ostyát tartó holdacska és a Napba öltözött asszony miniatűr képmása is ezt sugározza a szemnek. Forrás: Jeles napok

2 Ürömi Örömhír II. évfolyam 3. szám, május június TAIZEI IMA Jézus Krisztus, Te feltámadtál, és minden embert szeretsz. Még ha meg is feledkezünk Rólad, Te soha nem vonod meg tőlünk szereteted. Küldd el nekünk Szentlelked, hogy igazán tudjuk szeretni azokat, akik ránk vannak bízva. Majd akkor megértjük, hogy Isten országa már köztünk van. MEDJUGORJE-i üzenet Medjugorje, május 25 Drága gyermekek! Isten megadta nektek a kegyelmet, hogy éljetek, és védelmezzetek minden jót, ami bennetek és körülöttetek van, és biztassatok másokat is, hogy jobbak és szentebbek legyenek; de a sátán nem alszik és a modernizmus által eltérít és a saját útjára vezet benneteket. Ezért, gyermekeim, Szeplőtelen Szívem iránti szeretetből szeressétek Istent mindenek felett, és éljetek a parancsai szerint. Így értelme lesz az életeteknek, és béke fog uralkodni a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. SZENTEK KINCSEI SIENAI SZENT BERNARDIN Ünnepe: május szeptember 8-án született Siena közelében egy gazdag bányatulajdonos családban. Négy éves korában mindkét szülőjét elvesztette. Rokonai nevelték. Miután elvégezte a sienai egyetemet betegápolónak állt, és az 1400-as pestisjárványban hősiesen helyt állt. A betegséget ő is megkapta, de kigyógyulva életfordító elhatározása született: néhány hónapi elvonultság után 1402-ben ferences szerzetes lett. Itt kezdte szónoki működését, azonban gyenge hangja és állandó rekedtsége akadályozta, hogy tömegekhez szóljon. Bizalommal kérte a Boldogságos Szűz közbenjárását, és fokozatosan hangja és előadása olyan tökéletessé lett, hogy mindenki megcsodálta. Haláláig kora egyik legnagyobb hatású népszónoka volt, a Szűzanya, Szent József és Jézus Nevének tiszteletét terjesztette. Valamint az ún. szeráfi rózsafüzér és az IHS monogram buzgó terjesztője is május 20-án halt meg Aquilában. Egyik imája: Atyánk! Jézus Krisztusnak, az Evangélium Emberfiának halhatatlan életet adtál. De még ennél is többet tettél: minden embernek, aki reménykedik, a kegyelem gazdagságát helyezted kilátásba. Ezért merjük imánkat Hozzád intézni: tökéletesítsd bennünk, amit elkezdtél, teremjen sok gyümölcsöt minden kegyelemmel megáldott ember az idők végezetéig. Ámen. 2

3 II évfolyam 3. szám, május június Ürömi Örömhír Szeráfi rózsafüzér Szűz Mária hét öröméről: Bevezetés: Hiszekegy Miatyánk Üdvözlégy (3x) Dicsőség Üdvözlégy titkok: aki hitünket növelje aki reményünket erősítse aki szeretetünket tökéletesítse Tized (7x): Miatyánk Üdvözlégy (10x) Dicsőség Ó Jézusom Üdvözlégy titkok: akit te, Szeplőtelen Szűz a Szentlélektől örömmel fogantál akit te, Szeplőtelen Szűz, Erzsébetet látogatván örömmel hordoztál akit te, Szeplőtelen Szűz örömmel e világra szültél akit te, Szeplőtelen Szűz, a három szent királynak imádásra örömmel bemutattál akit te, Szeplőtelen Szűz, a templomban örömmel megtaláltál akit te, Szeplőtelen Szűz, midőn halottaiból föltámadott, legelőször örömmel láttál akit téged, Szeplőtelen Szűz, örömmel felvett a mennybe, és az ég és föld Királynőjévé koronázott Befejezés (a Szentatya szándékára): Miatyánk Üdvözlégy Dicsőség IHS: Jézus görögösen írt nevének latin betűs átírásából származó rövidítés. A középkortól kezdve elterjedt Krisztus szimbólum, voltaképp a "Jézus" szó első három betűje (H a görögben = é). Az IHS monogram a domonkosoknál és a ferenceseknél általános volt, Sienai Szt. Bernardin prédikációi végén kis táblán felmutatta. Később az IHS monogramot a jezsuiták címerükbe foglalták, és gyakran látjuk jezsuita templomok homlokzatán, freskóin, és a rend pecsétjein. Loyolai Szt. Ignácot gyakran ábrázolják az IHS monogrammal. Később összekapcsolták a kereszttel, Jézus Szívével, és Krisztus fegyvereivel. Az - IHS monogramnak a népi etimológia sok feloldását találta: Jesus Hominum Salvator (Jézus az emberek Üdvözítője); Jesus Homo Sanctus (Jézus, szent ember); In Hoc Salus (Ebben van üdvösség); In Hoc Signo /vinces/ (E jelben győzni fogsz).[nagy Konstantin], ezért a monogram alá egy "V" betűt írtak, melyből később három szög lett. - A Jezsuiták így oldották fel: Jesum habemus socium (Jézus a mi társunk); Jesu humilis societas (Jézus alázatos társasága). - Születtek persze magyaros, népi megfejtések is, például: Isten Házába Siess; vagy Isten Halált Szenvedett. Forrás: VP, A szentek kincsesháza, Rózsafüzér imakönyv, parbeszed.com Mohácsiné Molnár Anita 3

4 Ürömi Örömhír II. évfolyam 3. szám, május június Mit jelent az Úrnapja? Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi eukarisztia-kultusszal áll kapcsolatban. Jézus eukarisztikus jelenlétét hangsúlyozza. A szentmisében az "átváltoztatástól" kezdve Jézus teste és vére jelen van a kenyér és a bor "színében". Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy itt van Jézus velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet. Az utolsó vacsorán maga Jézus mondta: "Ez az én testem, mely értetek adatik. ( ) Ez a kehely az új szövetség az én véremben " (Lk 22,19). Jézusnak több jelenléti módja is van az Eukarisztián kívül, melyek szintén valóságos, reális jelenlétek. Jelen van Igéjében, az apostolok utódaiban, a nevében összegyűlt közösségben, embertársainkban, stb. Az Oltáriszentségben való jelenlét azonban kiemelkedik ezek közül: Az Eukarisztia szentségében igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével együtt az ő teste és vére, következésképpen az egész Krisztus. Ez a jelenlét a szentmisében jön létre a Szentlélek segítségül hívása (epiklézis) és Krisztus szavának hatására. "Krisztus szava, ami a semmiből létre tudta hozni azt, ami előzőleg nem létezett, ne tudná átváltoztatni a létező dolgokat azzá, amik még nem voltak? Egyáltalán nem kisebb cselekedet megadni a dolgoknak az első természetüket, mint az utóbbit megváltoztatni" (Szent Ambrus). Dr. Kiss Imre Forrás: VP Ismét az árvízi helyszíneken a Katolikus Karitász Az elmúlt hetekben lezajlott áradások után ismét katasztrófahelyzet alakult ki több észak-magyarországi településen. Június 4-ére virradóra a megáradt Bódva folyó átszakította a gátat Edelényben és elárasztotta a várost, illetve Szendrőt. Az Egri Főegyházmegyei Karitász Árvai Ferenc igazgató vezetésével reggel 6 órakor indult a helyszínre 3 tonna tartósélelmiszert és ivóvizet tartalmazó segélyszállítmánnyal, amelyet a budapesti országos központból szállítottak el. A Karitász továbbra is kéri a magyar lakosságot, hogy nagylelkű adományokkal támogassa az árvíz sújtotta családokat. Számlaszám: Segítsen, hogy segíthessünk! Köszönjük! MKPK Sajtószolgálat/Magyar Kurír 4

5 II évfolyam 3. szám, május június Ürömi Örömhír Érints meg! Ha kisbabád vagyok érints meg! Szükségem van az érintésedre, úgy ahogyan talán sosem képzeled. Ne csak mosdass, pelenkázz és etess. Ringass el. Puszild meg az arcomat és simogass. Nyugtató, lágy érintésed biztonságot és szeretetet ad. Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem. De csak karjaid tartják távol a félelmet. Szükségem van lágy, vigasztaló érintésedre Mely emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Ha felnőtt gyermeked vagyok érints meg! Ha van is saját családom, akiket megölelhetek, Ha gyermeked vagyok érints meg! Akkor is, ha dacos vagyok és elutasítalak. Ne add fel, keress új utakat, hogy közel kerülj hozzám. Jóéjpuszid édes álmokat hoz. Mindennapi érintésed elmeséli, mit érzel. Ha kamasz fiad vagyok érints meg! Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törődsz velem Csak azért, mert már majdnem felnőttem. Szükségem van szerető karjaidra, szükségem van lágy hangodra. Az élet viharában a bennem élő gyermek érted kiált. Ha barátod vagyok érints meg! Semmi sem mutatja jobban szeretetedet, mint egy meleg ölelés. Mikor szomorú vagyok, egy gyógyító érintés mondja el, hogy szeretsz. Azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül. Lehet hogy az érintésed minden, amit kapok. Mégis szükségem van anyám vagy apám karjára, amikor gyenge vagyok. Szülőként máshogy látlak. Már jobban tudlak becsülni. Ha idős szülőd vagyok érints meg! Ahogy én érintettelek, mikor kicsi voltál. Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erőt. Melegítsd megfáradt tagjaimat közelségeddel. Bár a bőröm ráncos, érintésre vágyik. Ha életem párja vagy érints meg! Ne félj. Érints meg! (Ismeretlen szerző) 5

6 Ürömi Örömhír II. évfolyam 3. szám, május június Májust szokták Pünkösd havának is hívni. Ha a szavakat beírod a megfelelő helyre, megoldásként megkapod egy másik elnevezését is ennek a hónapnak. Ezek a szavak egyébként a Lorettói litániából valók, amit májusban sokszor imádkoznak. RÓZSA EGYHÁZ AJTAJA HŰSÉGES CSILLAG ARANYHÁZ MENEDÉKE IRGALMAS CSODÁLATOS SZENTSÉGES RÓZSAFÜZÉR TISZTASÁGOS SZEPLŐTELEN ELEFÁNTCSONT JÓTANÁCS Mohácsiné Molnár Anita 6

7 II évfolyam 3. szám, május június Ürömi Örömhír Családi jelentkezési lap a nyári családos táborba Pusztamarót, július (szombat-kedd) Személyes adatok Családnév: Keresztnevek: Elérhetőség (telefon, mobil, ): Részvételi díj: ,- Ft / fő (Ebben benne van a szállás, napi három étkezés, foglalkozások, programok, sportolási lehetőségek.) 6 éves kor alatt: 6.900,- Ft / fő A PUSZTAMARÓTI Sólyomfészek a Gerecsei Tájvédelmi Körzet közepén, a legközelebbi lakott településtől 9 km-re, az Országos Kék Túra útvonalán, egy tiszta forrás és egy hegyi patak melletti erdő tisztásán lévő hangulatos táborhely. A táborban sportolási lehetőségek (foci, strandröplabda és tollaslabda pálya, pingpongasztalok) mellett sok kirándulási, túrázási lehetőség is van, kiépített turista utakon. Részletek: Szállás: különálló 8 ágyas faházakban, ahol emeletes vaságyak vannak szivacsmatraccal, párnával, paplannal és pokróccal ellátva. Lepedőt, ágyneműhuzatot hozni kell! Lehetőség van sátorozásra is, ebben az esetben a részvételi költség 3000,- Ft-tal kevesebb/fő, (6 év alatt 1500,- Ft-tal kevesebb/fő). Étkezés: Saját konyhájukban készített hideg-meleg ételekkel, (igény szerint) a 120 fős ebédlőhelyiségben. Első étkezés: szombat vacsora, utolsó étkezés: kedd ebéd. Előlegbefizetés: ,- Ft családonként Porosné Pataki Anikónál. ************************************ Kérjük, hogy ezt a lapot az előleg befizetésekor szintén Anikónak (Rákóczi u. 50. vagy a templom előtt a vasárnapi mise után) adjátok le! További információk: 7

8 Ürömi Örömhír II. évfolyam 3. szám, május június EGYHÁZKÖZSÉGÜNK PROGRAMJAI MISEREND Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap Üröm 18:30-7:15 19:00 9:00 Pilisborosjenő - 18: :00 10:30 ÁLLANDÓ PROGRAMOK Szentségimádás: minden hónap első péntekén 19:30-tól a templomban Imaóra: minden szerdán 21:00-tól (helyszín változó, érdeklődni lehet a Komor családnál: 26/ ) Közbenjáró édesanyák imája: minden páratlan hét hétfőjén 10:00, (helyszín változó, érdeklődni lehet Hóka Annánál: 20/ ) A Szentatya imaszándékai MÁJUS Emberkereskedelem Általános imaszándék: hogy szűnjön meg az a szégyenteljes és szörnyű emberkereskedelem, amely sajnos nők és gyermekek millióit érinti. Papok, szerzetesek és elkötelezett világi hívek Missziós imaszándék: hogy Isten felszentelt papjai, a szerzetesnők és szerzetesek valamint a világiak: mindazok, akik részt vesznek az apostoli munkában, ismerjék fel, hogy hogyan szítsák fel a missziós lelkesedést a rájuk bízott közösségekben. JÚNIUS Az emberi élet tisztelete Általános imaszándék: hogy minden nemzeti és nemzetközi intézmény törekedjen az emberi élet tiszteletének biztosítására a fogantatástól a természetes halálig. Az egyház Ázsiában Missziós imaszándék: hogy az ázsiai egyház, amely kicsiny nyáj a nem keresztény népesség között, legyen jártas az Evangélium továbbadásában, és örömmel adja tanúbizonyságát a Krisztushoz való hűségének. Erdő Péter bíboros imaszándékai Május: Hogy bizalommal tiszteljük a Boldogságos Szűz Máriát, mint országunk és népünk nagyasszonyát és pártfogóját és állhatatosan kérjük segítségét, hogy életünk Isten bölcsessége és szeretete szerint alakuljon. Június: Hogy a papi hivatások gondozását minden más keresztény feladattól és szolgálattól világosan megkülönböztetve, a szentség sajátos küldetésének megfelelően önálló formában végezzük. Ürömi Örömhír Az ürömi Szent György plébánia hivatalos lapja Megjelenik kéthavonta. Elérhetőség: Lapzárta: minden hónap 20. napja Felelős kiadó: Bakos Zsolt plébániai kormányzó (Tel.:20/ ) Szerkesztő: Molnárné Szalkai Viktória (Tel.: 20/ ) 8

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8.

MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. MISKOLC-DIÓSGYŐRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY RÓMAI KATOLIKUS ÉS GÖRÖGKATOLIKUS HELYI TANTERVE 1-8. évfolyam Miskolc 2013 Római katolikus hitoktatás kerettanterve 1-8.

Részletesebben

Elsőáldozásra készülök!

Elsőáldozásra készülök! Elsőáldozásra készülök! Katolikus köszöntés: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen. Laudetur Jesus Christus! In aeternum. Amen. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szentháromság

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség

a hét angyalhoz tartoznak, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség Az angyalokról Az újszövetségi Szentírás egyik legkésõbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 5. szám 2013. május Bérmálkozás 2013 Május 18-án, szombaton Erdőkertesen Beer Miklós püspök atya 20 fiatalnak és 2 felnőtt testvérünknek

Részletesebben

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA.

SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. SOK TÖRVÉNYT ELTÛNTETTEK, AMI BÁNATOT OKOZ NEKEM, KÜLÖNÖSEN A SZENT EUCHARISZTIA LAIKUSOK ÁLTALI KISZOLGÁLTATÁSA. A TISZTELET HIÁNYA, AMELYET IRÁNTAM, ÉS AZ ÖRÖK ATYA IRÁNT TANUSÍTANAK EZEN ÚJ TÖRVÉNYEK

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek) Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 4. szám Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Ferences vértanúk 15. rész

Ferences vértanúk 15. rész Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen (Jn 10,10) XII. évfolyam 12. szám Húsvét 4. vasárnapja 2011. május 15. Ferences vértanúk 15. rész 1955. július 19-én a püspök Pilis szentlászlóról

Részletesebben

Forrás. Miért álltok és néztek az égre?

Forrás. Miért álltok és néztek az égre? Forrás 12. évf. 5. szám 2015. május 17. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Miért álltok és néztek az égre? Reményik Sándor egyik híres versében panaszosan mondja ki a felismert igazságot:

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben