ERRE VÁRTÁL? május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERRE VÁRTÁL? 2011. május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság"

Átírás

1 2011. május erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old A kiskapusi ifjúság 5. old Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! 6. old A kiskapusi fiatalok T e vagy-e az Eljövendõ, vagy mást várjunk? (Lk 7,19). Keresztelõ János részérõl hangzott el ez a kérdés Jézus felé. János tudott Jézusról már gyermekkorától fogva, és megértette, hogy Istennek egy különleges terve van az õ életével: a Messiásnak utat kell készítenie. Csakhogy volt egy kis gond. János kitartott és hitt, míg minden úgy történt, ahogyan elképzelte, hogy történnie kell. Viszont amikor a valóság eltért attól, amit õ elképzelt magában, máris jöttek a kísértõ gondolatok. A Szentírás alapján Keresztelõ János jogosan tehette fel magában a következõ kérdést: ha Jézus a Messiás, akkor õ mit keres a börtönben, miért nem tapasztalja meg a Messiás szabadítását és uralmát? Bizonytalansága odáig vezette, hogy ezt a kérdést hasonló formában tette fel Jézusnak is. Vannak nekünk is hasonló kérdéseink? Amikor a Baptisták és karizmatikusok 9. old ERRE VÁRTÁL? dolgok nem alakulnak úgy, ahogyan szeretnénk, ahogyan terveztük, vagy ahogyan elképzeltük, akkor mit teszünk? Ha úgy látjuk, hogy nem teljesülnek Isten ígéretei az életünkben, akkor elcsüggedünk? Ha nem olyan a Krisztuskövetés, mint amilyennek mások bemutatják, akkor feladjuk? Ne adjuk fel, hanem tegyük azt, amit Keresztelõ János is tett forduljunk Jézushoz minden olyan dologgal, amit nem értünk. Jézus nem tett semmilyen szemrehányást, hanem egy bátorító üzenetet küldött, ami világosan alátámasztja, hogy õ a Messiás (Lk 7,22-23). Ha bátorításra, megerõsítésre, megújulásra van szükséged, akkor tudod, hogy kinél kell keresned! Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Deák Zsolt

2 2. o l d a l május

3 Egyik legkönnyebb és leggyorsabb módja, hogy ellenséges viszonyba kerüljünk egy ismerõssel, baráttal, ha megmondjuk neki, hogy valamit nem jól tesz, nem jó a hozzáállása, nem jól gondolkodik egy adott dologról. De kérdés, hogyan reagálunk mi, amikor felénk irányul a rossz beidegzõdéseinkbõl változásra hívó figyelmezetés? Szinte ösztönösen jönnek a védekezõ válaszok, mint például: én ilyen vagyok, mindig is így tettem ezt, nekem ez a gyengeségem, mindenkinek van bal oldala is stb. Egyáltalán hiszed, hogy Isten a változás képességével teremtett? Ha valaki szeretne mássá lenni, meg tudja-e változtatni magát, és ha igen, hogyan? A Jer 13,23-ban olvassuk, hogy meg tudja változtatni bõrét a néger, és foltjait a párduc? Erre egyértelmûen nem a válasz. Vannak dolgok, amik nem változtathatók meg. De ígéret is van arra, hogy új 3. oldal május tanulásnak, nevelésnek, önfegyelemnek nincs jelentõsége. Hogyne lenne! Bár sokkal nagyobb jelentõséget tulajdonítanánk ezeknek! Mindennek megvan a fontossága a maga helyén. Csakhogy ezekkel nem tudjuk alapvetõen és végérvényesen megváltoztatni magunkat. Isten pedig így akar minket megváltoztatni, és így kínál Székely Béla Dániel: nekünk új életet. Akarunk-e tényleg változni, vagy jó nekünk, ahogy vagyunk? MEGVÁLTOZHATUNK ROSSZ SZOKÁSAINKBÓL? szívet kapunk, és ha bûneink skarlátpirosak, hófehérekké lehetnek. Lehetséges és szükséges a változás, hogy Krisztushoz hasonló jellemünk legyen. Többféle elgondolás, törekvés és próbálkozás van. Némelyek szerint tanítani kell a jót, mert az emberek nem tudják, hogyan lehetne jól viselkedni, ezért viselkednek rosszul. Tanítani kell, de az információ ismerete nem hoz legtöbbször átalakulást. A pedagógusok azt mondják, hogy a nevelés sokkal több, mint az ismeretterjesztés. Nevelés kell. Mások szerint a gének határoznak meg mindent, de önfegyelemmel bizonyos dolgokat el lehet érni, fontos a törekvés. Ez nem azt jelenti, hogy a A változás, ami végbemegy, mikor valaki új ember lesz A megtéretlen ember a gonosz hatalma alatt él, megromlott gondolkodással. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk (Ef 2,3). ti többé nem élhettek, mint a pogányok, hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az õ elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetszõ élettõl (Ef 4:17). A megromlott gondolkodás A megromlott gondolkodás jellemzõje, hogy a test minden ácsingózó vágyát igyekszik kielégíteni. A világ úgy van meggondolva, hogy aktiválja bennünk a test és a szem kívánságait. jellemzõje, hogy a test minden ácsingózó vágyát igyekszik kielégíteni. A világ úgy van meggondolva, hogy aktiválja bennünk a test és a szem kívánságait. Amíg Isten nélkül él valaki, kiformálódik benne sokféle rossz szokás,

4 berögzõdés, ami az idõ haladtával egyre mélyebben fészkel benne. Például az, ahogyan reagálunk a bántásokra, a beszédstílusunkban, a nézésünkben, a gesztusainkban, kapcsolatainkban stb. 4. oldal május látszik. Mikor megváltásban részesül valaki, akkor a Sátán hatalmából kikerül, elméje megújul, lehull a lepel, megnyílik a szív, amelynek legnagyobb vágya, hogy legyen meg a te akaratod. A változásra a Biblia nekünk ezt az utat ajánlja. Isten ezt a módot kínálja, Jézus Krisztus ezt tette lehetõvé, mindenki számára hozzáférhetõvé, és a Szentlélek ezt munkálja mindenkiben, aki Jézusban hisz. Nem folytonos erõlködés által lehetünk egyre jobbakká, hanem egyszeri isteni beavatkozás folytán lehetünk egészen másokká. Magam is tapasztaltam, és ismerek embereket, akik látványos változáson mentek keresztül. Megszabadultak a pohártól, rendbejött a házasságuk, és ez nem idõleges, hanem tartós változás volt. Különbözõ félelmekbõl, rossz szokásoktól megszabadultak. Van, ami a megtérés után frissen eltûnik, de vannak reakcióink, amik megmaradnak, vagy újra feltörnek. Ha mérges ember voltál, vagy csúfondáros, könnyelmû, szenvedélyekre hajlamos, csúnya beszédû stb. érzed egy idõ után, hogy belsõ harcaid vannak, és elbuksz újra és újra. Megkérdõjelezed, hogy hívõ vagy-e egyáltalán, és elbizonytalanodhatsz. Lehet, másokra Mikor megváltásban részesül valaki, akkor a Sátán hatalmából kikerül, elméje megújul, lehull a lepel, megnyílik a szív, amelynek legnagyobb vágya, hogy >>legyen meg a te akaratod<<. nézve is azt állapítod meg, hogy a hívõ élet nem is olyan dicsõséges. Bûnös természetünk megmarad és uralomra törtet. Isten segít nekünk, hogy Szentlelke segítségével levetkõzzük a régi élet szerinti óembert, a paráznaságot, gonosz kívánságot, haragot, gyalázatos beszédet, és felöltözzük az újat, mely megnyilvánul a szentségben, szeretetben, könyörületességben, jóságban, alázatban, szelídségben, türelemben. Néhány gyakorlati tanács: Nézzünk szembe a rossz szokásainkkal! Azok úgyis ott vannak koloncként, és befolyásolják az életünket. Akik félnek magukba tekinteni, azok félnek Istenbe is beletekinteni. Legyen folyamatos bûnrendezés, és vigyázzunk az Úrtól kapott életünk tisztaságára! Ha többszörösen is visszaestél, ne add fel! Alakítsunk ki új szokásokat! Beszédben, kapcsolatokban, a számítógép használatában stb. Vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat (Ef 4,25-32). Fontos megválni a rossz közegtõl, ami ront lelkileg, és bûnös kívánságokat aktivál bennünk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsõségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr Lelke által dicsõségrõl dicsõségre (2Kor 3,18). EMABISZ ESEMÉNYNAPTÁR 2011 MÁJUS: * 6-8-án Egyetem-orientációs hétvége lesz Marosvásárhelyen. * 6-8-án Tizenkettedikes konfi lesz Kolozsvárott. * én BaptiCup, Nagyvárad. * én Bihari Regionális Konferencia a Rogériuszon. JÚNIUS: * 3-5 között Kövess engem! - missziós biciklitúra Székelyföldön. * Június 25 - július 2 között 25+ összmagyar találkozó. JÚLIUS: * között ifjúsági hét a Hargitán. Ebben az évben ott csak ez az egy ifjúsági hét lesz megszervezve. AUGUSZTUS: * között Missziós Zenés Túrné a Kvinttel. SZEPTEMBER: * 5-11 között ifjúsági vezetõképzõ, Nagyvárad. * között Szilágysági Regionális Ifjúsági Konferencia Krasznán.

5 EGY KIS ÍZELÍTÕ A MAGYARKISKAPUSI IFJÚSÁG ÉLETÉBÕL... Biztosan hallottatok már ezt-azt a magyarkiskapusi ifirõl, köznyelven a kiskapusiakról, lehet jót, lehet rosszat. A következõkben viszont mi fogunk egy pár dolgot elmondani magunkról. Elsõsorban tudni kell, hogy nem vagyunk nagyon sokan, tag között mozog a létszám, de biztosan egyetértünk abban, hogy tulajdonképpen nem is ez a legfontosabb meghatározója egy jó ifjúsági csoportnak. Az alkalmainkon viszont ebbõl a csapatból kevesebben szoktak rendszeresen részt venni. Mivel Magyarkiskapus viszonylag közel van Kolozsvárhoz, így egyesek városon laknak, akik mégsem, azok is ott tanulnak, tehát az ifinek egy jó része csak hétvégére tér haza. Emiatt az ifjúsági alkalmat is hétvégén, szombaton tartjuk. Átlagban két órát töltünk együtt, de ha nagyon jó a légkör, illetve jó beszélgetések alakulnak ki, akkor nem sajnáljuk az idõt, és még attól sem kell tartanunk, hogy lekéssük az utolsó autóbuszt. Valójában ezeknek az alkalmaknak fontos céljaik vannak: Isten igéjének boncolgatása, megértése és alkalmazása, aminek a célja a lelki növekedés, odaszánás. Ugyanakkor közösségépítõ és közösségápoló jellegûek, és olyan témák, problémák megvitatása kerül sorra, amelyek minket, fiatalokat foglalkoztatnak, illetve akarvaakaratlanul érintenek vagy érinthetnek mindennapi teendõink közepette. Legutóbbi témáink: érzelmeink kezelése, változás, döntések, stb. Alkalmainkat ifjúsági vezetõnk, egyben gyülekezetünk lelkipásztora, Székely Béla Dániel tartja. Néha elõfordul, hogy mi is besegítünk elvállalva egy-egy alkalom megszervezését és lebonyolítását, ezáltal megkönnyítjük lelkipásztorunk feladatát, még családiasabbá tesszük az együttlétet. Mivel ismerjük egymást, így nem nehéz egy-egy témát megbeszélni, vagy értelmezni bizonyos igerészeket. Az alkalmakat általában valamilyen játékkal kezdjük, amely néha bevezetõként szolgál a témához. Az éneklést sem hanyagoljuk, és köszönet Istennek, hogy gitáros-hiányban nem szenvedünk. A szombat esti ifiórán kívül még vannak más, nem rendszeres alkalmaink is. Ide sorolhatnánk a sporttevékenységeket (röplabdázás, focizás), vasárnap esti séták, táborozások, szülinapozások, ahol a testi táplálékon kívül lelkit is kapunk. Ezeken az alkalmakon változó a létszám. Missziós tevékenységünk leginkább a makófalvai gyülekezetre összpontosul, amelyet igyekszünk rendszeresen látogatni. Ezt a gyülekezetet csak néhány idõs néni alkotja, akik mindig nagyon örülnek nekünk. Néhányszor beteglátogatni is voltunk, úgy gyülekezeti tagoknál, mint kívülálló személyeknél, és evangélizációs hétvégét is szerveztünk, amire -dicsõség Istennek!- elég sokan eljöttek. Alkalmanként a gyülekezeti szolgálatban is részt veszünk bizonyságtevésekkel, énekléssel, társas-jelenetek elõadásával. (folytatás a következõ oldalon) 5. oldal május

6 Biztosan minden ifjúsággal történnek felejthetetlen események. A következõkben mi is megosztjuk egy ilyen élményünket. Amint már megtudtátok, viszonylag gyakran járogatunk Mákófalvára nyarán is az egyik vasárnapra beterveztünk egy ilyen missziós kiruccanást. Mivel szép napos hétvége ígérkezett, úgy döntöttünk, hogy biciklivel megyünk. Ti is biztos tapasztaltátok már, hogy a látszat néha csal. Hát ezt akkor mi is megéreztük, méghozzá a saját bõrünkön, ugyanis félúton megeredt az esõ, és rendesen megáztunk. Az elején kellemetlen volt, de hamar megbarátkoztunk a helyzettel, és kimondottan élveztük az egészet. Mikor megérkeztünk, picit meglepett az ottani testvérnõk figyelmessége, ugyanis már befûtött kályhával vártak, így száraz ruhával indulhattunk hazafelé. Ezt a napot nem lehet elfelejteni. Reméljük, hogy ebbõl a pár sorból sikerült egy kicsit jobban megismerni minket. Lehet úgy érzõdik, hogy inkább pozitívan cseng a bemutatkozásunk, de nem kell megijedni... nekünk is vannak negatívumaink, ezek felfedezését rátok bízzuk. Ezt lehet akár meghívásként is értelmezni. Bármikor Magyarkiskapus környékén jártok, minket is meglátogathattok! Szeretettel várunk! Jászoly Attila Zsolt Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! Szász Jankó Anna (63) odaszánt, példás életû tagja a Kiskapusi Baptista Gyülekezetnek. Megtérése után néhány évig sok szenvedést kellett vállalnia Jézus Krisztusért a család és a rokonság részérõl. Mondj valamit a családodról! Református családban nõttem fel. Édesanyám hívõ leány volt, de otthagyta a gyülekezetet. Kívánkozott a világba, férjhez ment édesapámhoz. Nyomorúságos élete volt, és nekünk is mellette. Azt mondta édesanyám: fiam, én addig nem tudtam, mit hagytam ott, amíg otthon voltam, de mikor megverve a pajtában fejtem, akkor jutott eszembe, hogy mit is énekeltem az énekkarban, akkor tudtam igazán értékelni. Én ennek ellenére sem akartam hívõ lenni, nem akartam otthagyni a táncot, az ilyesmiben elõl jártam. Hitetlenhez mentem férjhez. Hogy kerültél kapcsolatba hívõkkel, és hogy ismerted meg az Úr Jézust? Amikor csak tehettem, mentem az imaházba. Jött szolgálni Gulyás testvér, Cserepka testvér, Nagy Károly testvér, és ha csak egy mód volt, akkor elmentem. Megengedett nekem az Úr nyomorúságot, betegséget. Egy olyan betegségem volt, mintha valaki szorította volna meg a nyakam, olyankor le kellett feküdjek az földre, hogy szûnjön. Aztán elmentem a gyülekezetvezetõ testvérhez, s azt mondta fogadjam el az Úr Jézust, s tegyek fogadalmat, hogyha Õ meggyógyít, én Neki szentelem az életem. Olyan boldog voltam ott velük, nem is tudom elmondani, milyen jó volt ott nekem. 6. oldal május

7 Valójában az Úr kegyelme, a meggyõzõdés, hogy a helyes úton vagyok, a testvéri közösség, Isten biztatása, és lelkének jelenléte életemben volt az, ami segített kitartani a nehéz idõkben! Hogyan viszonyultak a megtérésedhez a rokonaid? A házból ki akartak lökni. Mikor visszamaradtunk imádkozni, eljött utánam anyósom az imaházba, csúnyán kiabált, és azt mondta, hogy ne merjek bemenni a házba, mert agyonüt az uram. Elmentem hátra a szomszéd csûrébe, és ott énekeltem: Bár mint Jákóbra, ott éj száll reám, nem lesz, hol nyughatom, egy kõ csupán, ott is álmomba szívem egy vágytól ég, Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! Anyósomék is nagyon ellenem voltak, a férjem is. Volt úgy, hogy egy nap, mikor kapálni voltunk, egész nap emelte a kapát a férjem, hogy a fejembe veri. De nem féltem, tudtam, hogy ha el kell menni, akkor haza megyek. Aztán megfenyegetett, hogy megöl, és ezt elmondta édesanyáméknak is. Ekkor õk hazaköltöztettek. Tíz esztendeig voltam özvegy. A két gyermekem nem állt szóba velem. Azt mondta az egyik kolléganõm, hogy mit gondolsz te, hogy téged még fognak szeretni valaha a gyermekeid, még meg tudnak neked bocsátani? Mondtam, hogy én hiszem, hogy megbocsátanak, és szeretnek majd, amikor megtudják az igazat. Félre voltak vezetve. Mi segített kitartani a nehéz idõszakokban? Egy éjjel volt egy különös álmom. Jöttem ha-zafelé, és az utcaajtóban ott volt a Sátán, és le akart dobni egy nagy szikláról. Akkor eszembe jutott, hogy az Úr Jézus nevét hívjam segítségül, és megtartatok, s így kiáltottam, hogy Úr Jézus, csak te tudsz megszabadítani, könyörülj rajtam! Akkor megszabadultam. Ez olyan érdekes álom volt! Azt tudom biztosan, hogy az Úrtól volt. Valójában az Úr kegyelme, a meggyõzõdés, hogy a helyes úton vagyok, a testvéri közösség, Isten biztatása, és lelkének jelenléte életemben volt az, ami segített kitartani a nehéz idõkben. Hogyan látod a mai hívõ fiatalokat? Látom, hogy sok fiatal komolyan veszi a hívõ életet, és ennek nagyon örülök. Aki nem veszi komolyan, azért tudom, hogy imádkoznom kell. Azokért is imádkozok, akik már az Úréi, hogy maradjanak meg mellette, és világítsanak. Szeretni és imádkozni kell a fiatalokért, nem hirtelen megítélni vagy bántani, mert azzal csak eltaszítjuk. Én nagyon szeretem a fiatalokat. Szerinted mire van szükségük lelkileg a mai fiataloknak? Az biztos, hogy imatámogatásra van szükségük, hogy komolyan vegyék az Úrral való járást, Istenre figyelve, Tõle kérjék el a segítõtársukat, hogy legyenek a gyülekezetben egészséges családok, boldog családok, ami mindenki öröme, és így épülhet a gyülekezet. Hogy látod, hogy a gyülekezetben az idõsek és a fiatalok közötti szakadékot hogyan lehetne áthidalni? Csak a szeretet által. Csak az az egy híd van, hogyha szeretjük a fiatalokat, és imádkozunk értük. Imádkozni egymásért. Én tudom azt, hogy az Úr tud csak új szívet adni fiatalnak is, az öregnek is. Mindenki meg kell újuljon, nem csak a fiatal, az öreg is. És ha olyan öregek vagyunk, amilyennek lennünk kell, akkor tudjuk szeretni a fiatalokat, nem a hibákat keressük bennük. Kérdezett: Ambrus Mária 7. oldal május

8 HITHÕSÖK-rébusz BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: JÚNIUS 20. A skandi fõsoraiban egy amerikai írónõ, aktivista és elõadó nevét, valamint egy gondolatát rejtettük el. Ezeket kérjük beküldeni a fent megadott idõpontig! A MÁRCIUSI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: Isten sohasem hibázik. (James Hudson Taylor)...ÉS MEGFEJTÕI: Szabó Mária Anita (Kémer), Király Rebeka (Nagyfalu), TÁBOR-PÁLYÁZAT. KI A NYERTES? TÁBOROZÁS A HARGITÁN INGYEN... A magyarlónai ifjúság pályázatot hirdetett a Mustármagban folyó év februárjában. A tét az volt, hogy azon fiatalok neve közül, akik minden külsõ segítség nélkül megoldják a közzé-tett 12 bibliai kérdést, kisorsolunk egyet. Neki majd nem kell fizetnie a hargitai táborozásért, mivel az ifjúságunk fogja állni a táborozási költséget. Íme a helyes megfejtések: 1. Safira. 2. János apostol. János 17, Kóré, Dátán, Abirám. 4. Hóseásnak. 5. Ezékiel 24, Pál nõtestvérének a fia. Ap.Csel. 23, Szihont és Ógot. 4 Mózes 21, Roboám, 1Királyok 12, oldal május Popa Daniel, (Nagyvárad), Debre Dávid (Szilágyperecsen), Máté Beáta (Ipp), Elek Zoltán (Szalárd), Boncidai Hortenzia (Szilágyperecsen), Szilágyi Tímea (Beszterce). 9. Rúben. 1Mózes 42, A nap Gibeonban, a hold Aj(j)alon völgyében. (Józs10,12) 11. 2Királyok 20, Jeremiás 35,2. A feltett kérdésekre a következõ fiataloktól érkezett helyes és teljes válaszadás: Bátori Emma (Torda), Bódi Hajnalka (Ürmös), Gál Edit (Erked) és Balla Dávid (Temesvár). Azon fiatalok neveit, akik nem válaszolták meg helyesen az összes kérdést, sajnos nem tudtuk figyelembe venni a sorshúzáskor. Mindazáltal értékeljük fáradozásaikat! Nos, a sorshúzás eredménye: Bódi Hajnalka, Ürmösrõl. Üzenjük tehát Hajnalkának: jelentkezz be minél hamarabb az ifjúsági hétre! Borzási Gyula testvérnek már át lett adva a tábordíj (300 lej), és informáltuk õt arról is, hogy ki a pályázat nyertese. Áldott táborozást kíván a magyarlónai baptista gyülekezet ifjúsága!

9 A keresztyénség látszólagos megosztottsága irányzatokra és felekezetekre még nem vonja kétségbe a láthatatlan egység létezését az igazán újjászületett hívõk között. Ez azt jelenti, hogy aki nem tartozik a mi táborunkhoz, attól még üdvözülhet. Miközben elismerjük, hogy Jézusnak lehetnek karizmatikus követõi is, baptista követõi is stb., azok lényegében szerves egységet alkotnak, mivel Krisztus testéhez tartoznak. Egy a test, egy a Lélek, egy a reménység, egy a hit, egy az Úr, egy a bemerítés, egy az Atya (Ef 4,4-6). Valljuk, hogy mindazok, akik igazán megtértünk és újjászülettünk, egy Lélek által egy testté kereszteltettünk meg (1Kor 12,13), felekezeti hovatar- tozásunktól függetlenül. Krisztus teste nincs részekre osztva (1Kor 1,13), és a gyülekezetben nincs másodrangú keresztyén. Szeretnénk jobban megtapasztalni, hogy a karizmatikus hívõk is így vélekednek. 1 A folyton érlelõdõ baptista identitásomat és meggyõzõdésemet illetõen a következõket mondhatom. Baptista hívõ vagyok. Nem vagyok pro-karizmatikus, hiszen sok olyan dolgot látok e mozgalomban, ami elidegenít és kiábrándít, amit elítélek és megtagadok. Én teljesen meg vagyok elégedve azzal a hitvallással és gyülekezeti struktúrával, amelyben vagyok. A baptista gyülekezet olyan rugalmas tömlõt nyújt nekem, ahol nyugodtan forrhat az Isten országának újszövetségi bora (Mt 9,17), azaz Krisztus evangéliuma. Csak adná az Úr, hogy mindinkább megtapasztaljam! Ugyanakkor nem vagyok anti-karizmatikus sem, hiszen látom, hogy van köztük olyan jelenség is, ami nem kivetnivaló, sem elítélendõ, hanem követésre méltó. Más szóval, nyitott vagyok, de óvatos. Miközben tudom, hogy kerülnöm kell az elõítéletet és az alaptalan gyanakvást (amit egyes múltbeli szomorú tapasztalataim miatt sokszor nehéz 9. oldal május megtennem), szeretnék körültekintõ, megfontolt és elõvigyázatos lenni. Beismerem, én is tévedhetek, nekem is kell növekednem a Krisztus megismerésében. De fokozott óvatosságra és kiegyensúlyozottságra törekedve oda akarok figyelni legalább a következõkre. 2 Borzási Pál: BAPTISTÁK ÉS KARIZMATIKUSOK: HAT ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS 3 Ugyanakkor a láthatatlan egyház egysége még nem jelenti azt, hogy a jelenben nincsenek látható különbségek. A Mk 9,38-40 tanítása szerint volt olyan tanítvány is az Úr Jézus idejében, aki nem követte Jézust a többiekkel együtt, hanem külön járva hirdette Õt. Jézus azonban nem mondta azt a tanítványoknak, hogy tiltsátok csak el õt nyugodtan, sem azt, hogy hívjátok õt a hozzátok való csatlakozásra, hogy veletek együtt kövessen engem. Alkalmazva ezt korunk jelenlegi helyzetére, szerintem lehetnek ma is olyan karizmatikus emberek (vagy más keresztyén felekezethez tartozók), akik nem a baptistákkal együtt követik az Urat. Ebbõl még nem következik az, hogy (1) õk eleve nem követõi az Úrnak, vagy ha igen, akkor (2) õk mindenképpen velünk együtt kellene, hogy kövessék Jézust (bár mi szeretnénk). Az alapvetõ hit egy (Ef 4,4-6). A másodlagos meggyõzõdéseink azonban nem egyek. Pál és Barnabás nem tudott megegyezni egymással, és számunkra talán másodlagos elvek miatt elváltak (ApCsel 15,36-41). Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? (Ám 3,3). Következésképp, miközben hangsúlyozzuk a keresztyénséghez elengedhetetlenül fontos hitelveket, nekünk nem kell mindenkép-

10 pen mosnunk a másodlagos határokat. Vegyük tudomásul a különbözõségeket, amelyek sajnos a Jézus visszajöveteléig még jelen vannak. Ugyanakkor tudomásul vesszük, legtöbbször meggyõzõdésbõl, sokszor szomorúan, hogy nem járhatunk együtt. Jézus azt mondta, hogy majd lesz egy akol (nyáj) és egy pásztor (János 10,16). Bár ez nagyrészt Pünkösdkor már beteljesedett, végsõ soron csak Krisztus második visszajövetelekor fog kiteljesedni. Addig a létezés fennáll külön-külön csoportosulásban is. Nem kell a baptistákat karizmatikussá változtatni, sem a karizmatikusokat baptistává hacsak az Ige alapján meg nem gyõzõdik valaki a másik személy álláspontjának biblikusabb voltáról. Ki-ki a maga hite felõl legyen meggyõzõdve és örvendjen a lelkiismereti szabadságának. 4 A természetfölötti karizmák használatával sokszor együtt jár a fölényérzet és a szenzációhajhászat, elhanyagolva a naponkénti kereszthordozást és önmegtagadást. Ilyenkor sokszor hiányzik a Krisztus-központúság és a szeretet, miközben burjánzik a személyes élmények és szubjektív tapasztalatok hangoztatása. Más szóval, a szenzációs karizmák esetében nagy a veszélye annak, hogy levesszük a tekintetünket a központi és lényeges dolgokról, és másodlagos, valamint személyes dolgokra összpontosítunk, ami aztán könnyen szélsõséges rajongásba ejt bennünket. Sajnos, a nyelveken szólás, a mai prófétálás, a látomások stb. könnyen alkotják a büszkeség táptalaját, ami aztán a gyülekezetben megosztottságot okoz, másokból féltékenységet vált ki, és néha másodosztályú keresztyének szintjére sülylyesztik a másképp gondolkodókat. (Emlékezhetünk a pünkösdi teljes evangélium jelszóra, mintha csak az bírná a teljes evangéliumot, aki rendelkezik a szenzációs karizmákkal.) 5 Minden körülmények között nekünk tekintélytisztelõknek kell maradnunk. Ez hiányzott a karizmákat gyakorló korinthusiak esetében, és sajnos a mi korunkban is hiányzik sokszor. Az alázat, a taníthatóság, és az engedelmesség elengedhetetlenül fontos mindenki életében. A karizmák elhanyagolhatók, még a nyelveken szólás is. De a szentség és az alávetettség soha sem hanyagolható el. Márpedig a korinthusiak épp Pál apostolnak, és így közvetve az Úr akaratának nem akartak engedelmeskedni, arra hivatkozva, hogy ám nekik is vannak menynyei kijelentéseik, tudnak prófétálni, és bírják a karizmákat (1Kor 14,37). Miért kell oda jutnia egy gyülekezetnek, hogy Pál apostol velük szemben csupán a tekintélyét bizo-nyítva válthatja ki az engedelmességet az ellenszegülõk életében? 6 A Bibliában három fajta bûn miatt gyakorolhatunk kiközösítés által való gyülekezeti fegyelmet. a). Súlyos züllöttség esetén (1Kor 5,1-13). Morális elvárás: testi szentség és személyes erkölcs. b). Sarkalatos tévtanítás esetén (1Ján 5,7-11). Dogmatikus elvárás: tiszta hit és bibliai igazság. c). Szakadár lelkület esetén (Tit 3,9-11). Szociális elvárás: testvéri szeretet és gyülekezeti egység. Személyszerint nem tudom, ha e három bûnkategórián kívül létezik-e más vétek is, amely gyülekezeti fegyelmet vonna maga után megtéretlenség esetén. Talán nincs. De ha e három bûn közül egyiket is konokul követi valaki, és nem hajlandó abból intések után sem megtérni, akkor azt a személyt ki kell közösíteni, azaz fegyelmezni kell. Azt is észrevettem, hogy a harmadik fajta bûn esetén ritkábban és ódzkodva gyakorlunk fegyelmet. Márpedig Pál apostol tanítása szerint, aki szõrszálhasogató, szakadást szító, viszálykodó, pörlekedõ, ítélkezõ, megosztó, és a fõ dolgot elhanyagolva állandóan a mellékes dolgokat forszírozó ember, két-három intés után kerülni kell. Ez gyülekezeti fegyelmet és kiközösítést jelent, amennyire az Ige jelentését megértettem. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket mindenkor jóra törekedjetek ami jó azt megtartsátok! Mindentõl, ami gonosznak látszik, õrizkedjetek! 1Thessz 5, oldal május

11 Kilencedikes voltam, amikor döntöttem az Úr mellett, de ezt sok minden megelõzte. Annak ellenére, hogy hívõ családom van, kialakult bennem egyfajta lázadás Isten ellen. Gyerekkoromban több döntésem is volt, de mivel a magam erejébõl próbáltam megélni a hívõ életet, ezért nem sikerült. Ezek a kudarcok és a világi barátok egyre távolítottak Istentõl. Arra vágytam, hogy befogadjanak az új osztálytársaim, hogy felnézzenek rám, ez viszont csak úgy sikerült, ha azt tettem, amit õk. Másrészt tudtam, hogy a NEM TUDTAM TOVÁBB JÁTSZANI A SZEREPET helyem a gyülekezetben van, és Teljesen tisztában voltam vele, csodáltam azokat a személyeket, nyerõk, de tudtam, hogy az én hogy imádkozni kéne, sokat hallottam a gyülekezetben a akik komolyan vették a hívõ oldalamon az Isten áll. Volt olyan, életet, és arra gondoltam: ilyen hogy mikor nehéz helyzetben megtérésrõl, de én nagy dolgokra szeretnék lenni én is. Ezért voltak azok, akik azelõtt csúfoltak, elmondták nekem, hogy vártam. Valami történjen, akkor kialakult bennem egy kettõs élet. megtérek, és akkor lesz egy szenzációs megtérésem. Akkor még Hétvégi hívõ lettem. Egy ideig szeretnének õk is úgy élni, mint én, ment a szerepjáték, de igazán de nekik valahogy nem megy, és nem tudtam, hogy a megtérésben sehol sem éreztem jól magam. A igazából értékelték azt, hogy kiállok a döntésem mellet. Ilyenkor jó nem az a szenzáció, hogy hol és világban tudták, hogy hívõk a kikkel teszed le a bûneidet, hanem szüleim, és néha meg is jegyezték: alkalmam volt a bizonyságtévésre. az, hogy átéled Isten bocsánatát. te hívõ vagy, hogy teszel ilyet? És Örömmel gondolok vissza azokra Azon az estén arra kértem az Úr igazuk volt. Nem adott igazi az esetekre, amikor sikerült gyõzni, Jézust, adjon nekem még egy e- örömet a világ. Aztán a és nagyon szégyellem azt, amikor sélyt, tegyen szabaddá, bocsássa gyülekezetben sem éreztem jól volt alkalmam, de nem beszéltem meg, hogy szégyent hoztam Rá, és magam. A kísértõnek volt gondja, az Úr Jézusról. Messze állok a bocsássa meg minden bûnömet hogy eszembe juttassa vasárnap a tökéletes hívõ élettõl, de egyet egytõl-egyig. De én nem akarok bûneimet, és úgy éreztem, hogy tudok, az Úré vagyok, és ez így is fél hívõ lenni, nem akarok félig elárulom az Istent, az Õ népét, a marad addig, amíg a bukásaim megtérni. Vagy 100%-os hívõ gyülekezetet, a szüleimet, és szégyent hozok rájuk. Ez így is volt. után visszajövök Hozzá bocsánatot leszek, vagy engedjen a magam kérni. A döntésem után egy új útján. Mivel Õ nem akarja a bûnös Sokszor csak azért olvastam igét, családot kaptam, a gyülekezetet. ember halálát, hanem hogy hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet. Azt hittem, jó pontot A családomat Istentõl kaptam, és megtérjen és éljen, ezért felszabadított a bûneim alól. igyekszem építeni azzal, amit az szerzek Istennél. A baj akkor Úr adott nekem. Próbálom Elmondtam ezt az ifjúság egy kezdõdött (visszatekintve áldásnak szeretni a testvéreimet, és szolgálni részének, barátaimnak is, akik mondhatom), amikor kezdtek az én Mennyei Atyámat. Soha különbözõ módon fogadták. kiderülni a hétköznapi bûneim. nem cserélnék senkivel. Nekem az Csúfolódások voltak az osztálytársak részérõl, hogy épp én, aki min- Mindenben kudarcot vallottam. Isten segítségével megadatott, Nem tudtam tovább játszani a veled is megtörténhet. Az Övé den lébe kanál voltam a suliban, szerepet. minden dicsõség! megvallásosodtam. Mikor többen Ambrus Mária Egy szerda este egyedül voltam voltak, úgy látszott, hogy õk a otthon. Rám szakadtak a bûneim. 11. oldal május

12 MÉG MARADTUNK EGY NAPOT... erdélyi magyar baptista fiatalok lapja Kiadja az EMABISZ Elnök: Deák Zsolt Szerkeszti: Kelemen Napsugár Tördelés: Gönczi Géza Cím: Str. Tudor Vladimirescu Târgu Mures Internet: Mondhatom, egy igazán boldog gyerekkorom volt. Hívõ család, jó barátok, imaház, ahol nagyon jól éreztem magam. Egyszerûen minden tökéletesnek tûnt. Tizenéves koromban kezdtem rádöbbenni, hogy az élet nem is épp olyan tökéletes, mint ahogyan én láttam. Egyre engedetlenebb lettem, egyre több olyan dolgot tettem, amit a világi barátaim, és ezek a bûnök elvették az igazi szabadságomat, örömömet. Ekkor kezdõdött a nehezebb élet. Hallottam, hogy ahhoz, hogy igazán boldog lehessek, meg kell térjek, de én a megtérésben csak lemondást láttam. Lemondást olyan dolgokról, amiket akkor szerettem, ezért azt mondtam, nem kérek belõle. Miután a nagytesóm megtért, rájöttem, hogy tévedtem. Láttam azt, hogy õ igazán boldog, élvezi az életet Krisztusban. Azokat a dolgokat, amelyekrõl azt hittem, hogy nagy nehézségek, a szolgálatot, a lemondást örömmel tette. Ennek ellenére én féltem átadni az életem Jézusnak. Valahol mindig is vágytam egy igazi, odaszánt hívõ életet élni, de úgy gondoltam, hogy most még nem nyarán elmentünk Gyergyóba táborozni. Azzal az elhatározással mentem, hogy még nem fogok megtérni, majd lesz idõm erre is, de most még élek egy kicsit. A tábor gyorsan telt, úgy tudtam, hogy másnap jövünk haza, és örültem, hogy kibírtam, büszke voltam magamra. De tévedtem, még maradtunk egy napot. Azon a napon B. Evódia elhívott beszélgetni. Ettõl a beszélgetéstõl egy picit féltem, ugyanis már nagyon közel voltam ahhoz, hogy feladjam a nagy harcom. Nem is emlékszem már pontosan, hogy mirõl folyt a beszélgetés, csak azt tudom, hogy imádkozott értem, és én meg azt kértem Istentõl, hogy ha majd egyszer szólít, segítsen jól dönteni. Elképesztõ, hogy mennyire harcoltam, de Isten összetörte a keménységem. Evódia azt kérdezte, hogy miért nem adom át most az életem, hiszen Isten most hív. Akkor megértettem, hogy nekem nagy szükségem van Jézusra, nekem dönteni kell itt és most. Elmondtam Neki a bûneim, és Õ megbocsátott nekem. Ezért nagyon hálás vagyok. Egy igeverset is kaptam, ami nagyon bátorító volt, és most is az, akárhányszor elesek: Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ: megbocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (1 Jn 1,9). Már azon a napon tapasztaltam azt, hogy Õ velem van, és annyira megáldott! Akkor az életem megváltozott. Most már tudok igazán örülni, szeretni, kaptam egy szabad életet, és van reménységem, egyszerûen minden napom Istennel élem. Amikor nehezebb napom van, akkor is tudom azt, hogy Õ velem van, és nem egy kisebb csodát éltem már át Vele. Még sok dolga van Istennek velem, de Õ formál, és a célom az, hogy egyre jobban hasonlítsak Rá. Most vagyok igazán boldog. Pusztán Éva

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is!

Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! ELSZÖKTEM OTTHONRÓL Azon gondolkodsz, hogy elszöksz otthonról? Hívd fel a Kék Vonalat! Lehet, hogy van más megoldás is! 116 000 Ki akar elszökni otthonról? Ha már elszöktél otthonról? Legfontosabb a biztonságod!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben