ERRE VÁRTÁL? május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERRE VÁRTÁL? 2011. május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság"

Átírás

1 2011. május erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old A kiskapusi ifjúság 5. old Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! 6. old A kiskapusi fiatalok T e vagy-e az Eljövendõ, vagy mást várjunk? (Lk 7,19). Keresztelõ János részérõl hangzott el ez a kérdés Jézus felé. János tudott Jézusról már gyermekkorától fogva, és megértette, hogy Istennek egy különleges terve van az õ életével: a Messiásnak utat kell készítenie. Csakhogy volt egy kis gond. János kitartott és hitt, míg minden úgy történt, ahogyan elképzelte, hogy történnie kell. Viszont amikor a valóság eltért attól, amit õ elképzelt magában, máris jöttek a kísértõ gondolatok. A Szentírás alapján Keresztelõ János jogosan tehette fel magában a következõ kérdést: ha Jézus a Messiás, akkor õ mit keres a börtönben, miért nem tapasztalja meg a Messiás szabadítását és uralmát? Bizonytalansága odáig vezette, hogy ezt a kérdést hasonló formában tette fel Jézusnak is. Vannak nekünk is hasonló kérdéseink? Amikor a Baptisták és karizmatikusok 9. old ERRE VÁRTÁL? dolgok nem alakulnak úgy, ahogyan szeretnénk, ahogyan terveztük, vagy ahogyan elképzeltük, akkor mit teszünk? Ha úgy látjuk, hogy nem teljesülnek Isten ígéretei az életünkben, akkor elcsüggedünk? Ha nem olyan a Krisztuskövetés, mint amilyennek mások bemutatják, akkor feladjuk? Ne adjuk fel, hanem tegyük azt, amit Keresztelõ János is tett forduljunk Jézushoz minden olyan dologgal, amit nem értünk. Jézus nem tett semmilyen szemrehányást, hanem egy bátorító üzenetet küldött, ami világosan alátámasztja, hogy õ a Messiás (Lk 7,22-23). Ha bátorításra, megerõsítésre, megújulásra van szükséged, akkor tudod, hogy kinél kell keresned! Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Deák Zsolt

2 2. o l d a l május

3 Egyik legkönnyebb és leggyorsabb módja, hogy ellenséges viszonyba kerüljünk egy ismerõssel, baráttal, ha megmondjuk neki, hogy valamit nem jól tesz, nem jó a hozzáállása, nem jól gondolkodik egy adott dologról. De kérdés, hogyan reagálunk mi, amikor felénk irányul a rossz beidegzõdéseinkbõl változásra hívó figyelmezetés? Szinte ösztönösen jönnek a védekezõ válaszok, mint például: én ilyen vagyok, mindig is így tettem ezt, nekem ez a gyengeségem, mindenkinek van bal oldala is stb. Egyáltalán hiszed, hogy Isten a változás képességével teremtett? Ha valaki szeretne mássá lenni, meg tudja-e változtatni magát, és ha igen, hogyan? A Jer 13,23-ban olvassuk, hogy meg tudja változtatni bõrét a néger, és foltjait a párduc? Erre egyértelmûen nem a válasz. Vannak dolgok, amik nem változtathatók meg. De ígéret is van arra, hogy új 3. oldal május tanulásnak, nevelésnek, önfegyelemnek nincs jelentõsége. Hogyne lenne! Bár sokkal nagyobb jelentõséget tulajdonítanánk ezeknek! Mindennek megvan a fontossága a maga helyén. Csakhogy ezekkel nem tudjuk alapvetõen és végérvényesen megváltoztatni magunkat. Isten pedig így akar minket megváltoztatni, és így kínál Székely Béla Dániel: nekünk új életet. Akarunk-e tényleg változni, vagy jó nekünk, ahogy vagyunk? MEGVÁLTOZHATUNK ROSSZ SZOKÁSAINKBÓL? szívet kapunk, és ha bûneink skarlátpirosak, hófehérekké lehetnek. Lehetséges és szükséges a változás, hogy Krisztushoz hasonló jellemünk legyen. Többféle elgondolás, törekvés és próbálkozás van. Némelyek szerint tanítani kell a jót, mert az emberek nem tudják, hogyan lehetne jól viselkedni, ezért viselkednek rosszul. Tanítani kell, de az információ ismerete nem hoz legtöbbször átalakulást. A pedagógusok azt mondják, hogy a nevelés sokkal több, mint az ismeretterjesztés. Nevelés kell. Mások szerint a gének határoznak meg mindent, de önfegyelemmel bizonyos dolgokat el lehet érni, fontos a törekvés. Ez nem azt jelenti, hogy a A változás, ami végbemegy, mikor valaki új ember lesz A megtéretlen ember a gonosz hatalma alatt él, megromlott gondolkodással. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk (Ef 2,3). ti többé nem élhettek, mint a pogányok, hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az õ elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetszõ élettõl (Ef 4:17). A megromlott gondolkodás A megromlott gondolkodás jellemzõje, hogy a test minden ácsingózó vágyát igyekszik kielégíteni. A világ úgy van meggondolva, hogy aktiválja bennünk a test és a szem kívánságait. jellemzõje, hogy a test minden ácsingózó vágyát igyekszik kielégíteni. A világ úgy van meggondolva, hogy aktiválja bennünk a test és a szem kívánságait. Amíg Isten nélkül él valaki, kiformálódik benne sokféle rossz szokás,

4 berögzõdés, ami az idõ haladtával egyre mélyebben fészkel benne. Például az, ahogyan reagálunk a bántásokra, a beszédstílusunkban, a nézésünkben, a gesztusainkban, kapcsolatainkban stb. 4. oldal május látszik. Mikor megváltásban részesül valaki, akkor a Sátán hatalmából kikerül, elméje megújul, lehull a lepel, megnyílik a szív, amelynek legnagyobb vágya, hogy legyen meg a te akaratod. A változásra a Biblia nekünk ezt az utat ajánlja. Isten ezt a módot kínálja, Jézus Krisztus ezt tette lehetõvé, mindenki számára hozzáférhetõvé, és a Szentlélek ezt munkálja mindenkiben, aki Jézusban hisz. Nem folytonos erõlködés által lehetünk egyre jobbakká, hanem egyszeri isteni beavatkozás folytán lehetünk egészen másokká. Magam is tapasztaltam, és ismerek embereket, akik látványos változáson mentek keresztül. Megszabadultak a pohártól, rendbejött a házasságuk, és ez nem idõleges, hanem tartós változás volt. Különbözõ félelmekbõl, rossz szokásoktól megszabadultak. Van, ami a megtérés után frissen eltûnik, de vannak reakcióink, amik megmaradnak, vagy újra feltörnek. Ha mérges ember voltál, vagy csúfondáros, könnyelmû, szenvedélyekre hajlamos, csúnya beszédû stb. érzed egy idõ után, hogy belsõ harcaid vannak, és elbuksz újra és újra. Megkérdõjelezed, hogy hívõ vagy-e egyáltalán, és elbizonytalanodhatsz. Lehet, másokra Mikor megváltásban részesül valaki, akkor a Sátán hatalmából kikerül, elméje megújul, lehull a lepel, megnyílik a szív, amelynek legnagyobb vágya, hogy >>legyen meg a te akaratod<<. nézve is azt állapítod meg, hogy a hívõ élet nem is olyan dicsõséges. Bûnös természetünk megmarad és uralomra törtet. Isten segít nekünk, hogy Szentlelke segítségével levetkõzzük a régi élet szerinti óembert, a paráznaságot, gonosz kívánságot, haragot, gyalázatos beszédet, és felöltözzük az újat, mely megnyilvánul a szentségben, szeretetben, könyörületességben, jóságban, alázatban, szelídségben, türelemben. Néhány gyakorlati tanács: Nézzünk szembe a rossz szokásainkkal! Azok úgyis ott vannak koloncként, és befolyásolják az életünket. Akik félnek magukba tekinteni, azok félnek Istenbe is beletekinteni. Legyen folyamatos bûnrendezés, és vigyázzunk az Úrtól kapott életünk tisztaságára! Ha többszörösen is visszaestél, ne add fel! Alakítsunk ki új szokásokat! Beszédben, kapcsolatokban, a számítógép használatában stb. Vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat (Ef 4,25-32). Fontos megválni a rossz közegtõl, ami ront lelkileg, és bûnös kívánságokat aktivál bennünk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsõségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr Lelke által dicsõségrõl dicsõségre (2Kor 3,18). EMABISZ ESEMÉNYNAPTÁR 2011 MÁJUS: * 6-8-án Egyetem-orientációs hétvége lesz Marosvásárhelyen. * 6-8-án Tizenkettedikes konfi lesz Kolozsvárott. * én BaptiCup, Nagyvárad. * én Bihari Regionális Konferencia a Rogériuszon. JÚNIUS: * 3-5 között Kövess engem! - missziós biciklitúra Székelyföldön. * Június 25 - július 2 között 25+ összmagyar találkozó. JÚLIUS: * között ifjúsági hét a Hargitán. Ebben az évben ott csak ez az egy ifjúsági hét lesz megszervezve. AUGUSZTUS: * között Missziós Zenés Túrné a Kvinttel. SZEPTEMBER: * 5-11 között ifjúsági vezetõképzõ, Nagyvárad. * között Szilágysági Regionális Ifjúsági Konferencia Krasznán.

5 EGY KIS ÍZELÍTÕ A MAGYARKISKAPUSI IFJÚSÁG ÉLETÉBÕL... Biztosan hallottatok már ezt-azt a magyarkiskapusi ifirõl, köznyelven a kiskapusiakról, lehet jót, lehet rosszat. A következõkben viszont mi fogunk egy pár dolgot elmondani magunkról. Elsõsorban tudni kell, hogy nem vagyunk nagyon sokan, tag között mozog a létszám, de biztosan egyetértünk abban, hogy tulajdonképpen nem is ez a legfontosabb meghatározója egy jó ifjúsági csoportnak. Az alkalmainkon viszont ebbõl a csapatból kevesebben szoktak rendszeresen részt venni. Mivel Magyarkiskapus viszonylag közel van Kolozsvárhoz, így egyesek városon laknak, akik mégsem, azok is ott tanulnak, tehát az ifinek egy jó része csak hétvégére tér haza. Emiatt az ifjúsági alkalmat is hétvégén, szombaton tartjuk. Átlagban két órát töltünk együtt, de ha nagyon jó a légkör, illetve jó beszélgetések alakulnak ki, akkor nem sajnáljuk az idõt, és még attól sem kell tartanunk, hogy lekéssük az utolsó autóbuszt. Valójában ezeknek az alkalmaknak fontos céljaik vannak: Isten igéjének boncolgatása, megértése és alkalmazása, aminek a célja a lelki növekedés, odaszánás. Ugyanakkor közösségépítõ és közösségápoló jellegûek, és olyan témák, problémák megvitatása kerül sorra, amelyek minket, fiatalokat foglalkoztatnak, illetve akarvaakaratlanul érintenek vagy érinthetnek mindennapi teendõink közepette. Legutóbbi témáink: érzelmeink kezelése, változás, döntések, stb. Alkalmainkat ifjúsági vezetõnk, egyben gyülekezetünk lelkipásztora, Székely Béla Dániel tartja. Néha elõfordul, hogy mi is besegítünk elvállalva egy-egy alkalom megszervezését és lebonyolítását, ezáltal megkönnyítjük lelkipásztorunk feladatát, még családiasabbá tesszük az együttlétet. Mivel ismerjük egymást, így nem nehéz egy-egy témát megbeszélni, vagy értelmezni bizonyos igerészeket. Az alkalmakat általában valamilyen játékkal kezdjük, amely néha bevezetõként szolgál a témához. Az éneklést sem hanyagoljuk, és köszönet Istennek, hogy gitáros-hiányban nem szenvedünk. A szombat esti ifiórán kívül még vannak más, nem rendszeres alkalmaink is. Ide sorolhatnánk a sporttevékenységeket (röplabdázás, focizás), vasárnap esti séták, táborozások, szülinapozások, ahol a testi táplálékon kívül lelkit is kapunk. Ezeken az alkalmakon változó a létszám. Missziós tevékenységünk leginkább a makófalvai gyülekezetre összpontosul, amelyet igyekszünk rendszeresen látogatni. Ezt a gyülekezetet csak néhány idõs néni alkotja, akik mindig nagyon örülnek nekünk. Néhányszor beteglátogatni is voltunk, úgy gyülekezeti tagoknál, mint kívülálló személyeknél, és evangélizációs hétvégét is szerveztünk, amire -dicsõség Istennek!- elég sokan eljöttek. Alkalmanként a gyülekezeti szolgálatban is részt veszünk bizonyságtevésekkel, énekléssel, társas-jelenetek elõadásával. (folytatás a következõ oldalon) 5. oldal május

6 Biztosan minden ifjúsággal történnek felejthetetlen események. A következõkben mi is megosztjuk egy ilyen élményünket. Amint már megtudtátok, viszonylag gyakran járogatunk Mákófalvára nyarán is az egyik vasárnapra beterveztünk egy ilyen missziós kiruccanást. Mivel szép napos hétvége ígérkezett, úgy döntöttünk, hogy biciklivel megyünk. Ti is biztos tapasztaltátok már, hogy a látszat néha csal. Hát ezt akkor mi is megéreztük, méghozzá a saját bõrünkön, ugyanis félúton megeredt az esõ, és rendesen megáztunk. Az elején kellemetlen volt, de hamar megbarátkoztunk a helyzettel, és kimondottan élveztük az egészet. Mikor megérkeztünk, picit meglepett az ottani testvérnõk figyelmessége, ugyanis már befûtött kályhával vártak, így száraz ruhával indulhattunk hazafelé. Ezt a napot nem lehet elfelejteni. Reméljük, hogy ebbõl a pár sorból sikerült egy kicsit jobban megismerni minket. Lehet úgy érzõdik, hogy inkább pozitívan cseng a bemutatkozásunk, de nem kell megijedni... nekünk is vannak negatívumaink, ezek felfedezését rátok bízzuk. Ezt lehet akár meghívásként is értelmezni. Bármikor Magyarkiskapus környékén jártok, minket is meglátogathattok! Szeretettel várunk! Jászoly Attila Zsolt Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! Szász Jankó Anna (63) odaszánt, példás életû tagja a Kiskapusi Baptista Gyülekezetnek. Megtérése után néhány évig sok szenvedést kellett vállalnia Jézus Krisztusért a család és a rokonság részérõl. Mondj valamit a családodról! Református családban nõttem fel. Édesanyám hívõ leány volt, de otthagyta a gyülekezetet. Kívánkozott a világba, férjhez ment édesapámhoz. Nyomorúságos élete volt, és nekünk is mellette. Azt mondta édesanyám: fiam, én addig nem tudtam, mit hagytam ott, amíg otthon voltam, de mikor megverve a pajtában fejtem, akkor jutott eszembe, hogy mit is énekeltem az énekkarban, akkor tudtam igazán értékelni. Én ennek ellenére sem akartam hívõ lenni, nem akartam otthagyni a táncot, az ilyesmiben elõl jártam. Hitetlenhez mentem férjhez. Hogy kerültél kapcsolatba hívõkkel, és hogy ismerted meg az Úr Jézust? Amikor csak tehettem, mentem az imaházba. Jött szolgálni Gulyás testvér, Cserepka testvér, Nagy Károly testvér, és ha csak egy mód volt, akkor elmentem. Megengedett nekem az Úr nyomorúságot, betegséget. Egy olyan betegségem volt, mintha valaki szorította volna meg a nyakam, olyankor le kellett feküdjek az földre, hogy szûnjön. Aztán elmentem a gyülekezetvezetõ testvérhez, s azt mondta fogadjam el az Úr Jézust, s tegyek fogadalmat, hogyha Õ meggyógyít, én Neki szentelem az életem. Olyan boldog voltam ott velük, nem is tudom elmondani, milyen jó volt ott nekem. 6. oldal május

7 Valójában az Úr kegyelme, a meggyõzõdés, hogy a helyes úton vagyok, a testvéri közösség, Isten biztatása, és lelkének jelenléte életemben volt az, ami segített kitartani a nehéz idõkben! Hogyan viszonyultak a megtérésedhez a rokonaid? A házból ki akartak lökni. Mikor visszamaradtunk imádkozni, eljött utánam anyósom az imaházba, csúnyán kiabált, és azt mondta, hogy ne merjek bemenni a házba, mert agyonüt az uram. Elmentem hátra a szomszéd csûrébe, és ott énekeltem: Bár mint Jákóbra, ott éj száll reám, nem lesz, hol nyughatom, egy kõ csupán, ott is álmomba szívem egy vágytól ég, Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! Anyósomék is nagyon ellenem voltak, a férjem is. Volt úgy, hogy egy nap, mikor kapálni voltunk, egész nap emelte a kapát a férjem, hogy a fejembe veri. De nem féltem, tudtam, hogy ha el kell menni, akkor haza megyek. Aztán megfenyegetett, hogy megöl, és ezt elmondta édesanyáméknak is. Ekkor õk hazaköltöztettek. Tíz esztendeig voltam özvegy. A két gyermekem nem állt szóba velem. Azt mondta az egyik kolléganõm, hogy mit gondolsz te, hogy téged még fognak szeretni valaha a gyermekeid, még meg tudnak neked bocsátani? Mondtam, hogy én hiszem, hogy megbocsátanak, és szeretnek majd, amikor megtudják az igazat. Félre voltak vezetve. Mi segített kitartani a nehéz idõszakokban? Egy éjjel volt egy különös álmom. Jöttem ha-zafelé, és az utcaajtóban ott volt a Sátán, és le akart dobni egy nagy szikláról. Akkor eszembe jutott, hogy az Úr Jézus nevét hívjam segítségül, és megtartatok, s így kiáltottam, hogy Úr Jézus, csak te tudsz megszabadítani, könyörülj rajtam! Akkor megszabadultam. Ez olyan érdekes álom volt! Azt tudom biztosan, hogy az Úrtól volt. Valójában az Úr kegyelme, a meggyõzõdés, hogy a helyes úton vagyok, a testvéri közösség, Isten biztatása, és lelkének jelenléte életemben volt az, ami segített kitartani a nehéz idõkben. Hogyan látod a mai hívõ fiatalokat? Látom, hogy sok fiatal komolyan veszi a hívõ életet, és ennek nagyon örülök. Aki nem veszi komolyan, azért tudom, hogy imádkoznom kell. Azokért is imádkozok, akik már az Úréi, hogy maradjanak meg mellette, és világítsanak. Szeretni és imádkozni kell a fiatalokért, nem hirtelen megítélni vagy bántani, mert azzal csak eltaszítjuk. Én nagyon szeretem a fiatalokat. Szerinted mire van szükségük lelkileg a mai fiataloknak? Az biztos, hogy imatámogatásra van szükségük, hogy komolyan vegyék az Úrral való járást, Istenre figyelve, Tõle kérjék el a segítõtársukat, hogy legyenek a gyülekezetben egészséges családok, boldog családok, ami mindenki öröme, és így épülhet a gyülekezet. Hogy látod, hogy a gyülekezetben az idõsek és a fiatalok közötti szakadékot hogyan lehetne áthidalni? Csak a szeretet által. Csak az az egy híd van, hogyha szeretjük a fiatalokat, és imádkozunk értük. Imádkozni egymásért. Én tudom azt, hogy az Úr tud csak új szívet adni fiatalnak is, az öregnek is. Mindenki meg kell újuljon, nem csak a fiatal, az öreg is. És ha olyan öregek vagyunk, amilyennek lennünk kell, akkor tudjuk szeretni a fiatalokat, nem a hibákat keressük bennük. Kérdezett: Ambrus Mária 7. oldal május

8 HITHÕSÖK-rébusz BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: JÚNIUS 20. A skandi fõsoraiban egy amerikai írónõ, aktivista és elõadó nevét, valamint egy gondolatát rejtettük el. Ezeket kérjük beküldeni a fent megadott idõpontig! A MÁRCIUSI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: Isten sohasem hibázik. (James Hudson Taylor)...ÉS MEGFEJTÕI: Szabó Mária Anita (Kémer), Király Rebeka (Nagyfalu), TÁBOR-PÁLYÁZAT. KI A NYERTES? TÁBOROZÁS A HARGITÁN INGYEN... A magyarlónai ifjúság pályázatot hirdetett a Mustármagban folyó év februárjában. A tét az volt, hogy azon fiatalok neve közül, akik minden külsõ segítség nélkül megoldják a közzé-tett 12 bibliai kérdést, kisorsolunk egyet. Neki majd nem kell fizetnie a hargitai táborozásért, mivel az ifjúságunk fogja állni a táborozási költséget. Íme a helyes megfejtések: 1. Safira. 2. János apostol. János 17, Kóré, Dátán, Abirám. 4. Hóseásnak. 5. Ezékiel 24, Pál nõtestvérének a fia. Ap.Csel. 23, Szihont és Ógot. 4 Mózes 21, Roboám, 1Királyok 12, oldal május Popa Daniel, (Nagyvárad), Debre Dávid (Szilágyperecsen), Máté Beáta (Ipp), Elek Zoltán (Szalárd), Boncidai Hortenzia (Szilágyperecsen), Szilágyi Tímea (Beszterce). 9. Rúben. 1Mózes 42, A nap Gibeonban, a hold Aj(j)alon völgyében. (Józs10,12) 11. 2Királyok 20, Jeremiás 35,2. A feltett kérdésekre a következõ fiataloktól érkezett helyes és teljes válaszadás: Bátori Emma (Torda), Bódi Hajnalka (Ürmös), Gál Edit (Erked) és Balla Dávid (Temesvár). Azon fiatalok neveit, akik nem válaszolták meg helyesen az összes kérdést, sajnos nem tudtuk figyelembe venni a sorshúzáskor. Mindazáltal értékeljük fáradozásaikat! Nos, a sorshúzás eredménye: Bódi Hajnalka, Ürmösrõl. Üzenjük tehát Hajnalkának: jelentkezz be minél hamarabb az ifjúsági hétre! Borzási Gyula testvérnek már át lett adva a tábordíj (300 lej), és informáltuk õt arról is, hogy ki a pályázat nyertese. Áldott táborozást kíván a magyarlónai baptista gyülekezet ifjúsága!

9 A keresztyénség látszólagos megosztottsága irányzatokra és felekezetekre még nem vonja kétségbe a láthatatlan egység létezését az igazán újjászületett hívõk között. Ez azt jelenti, hogy aki nem tartozik a mi táborunkhoz, attól még üdvözülhet. Miközben elismerjük, hogy Jézusnak lehetnek karizmatikus követõi is, baptista követõi is stb., azok lényegében szerves egységet alkotnak, mivel Krisztus testéhez tartoznak. Egy a test, egy a Lélek, egy a reménység, egy a hit, egy az Úr, egy a bemerítés, egy az Atya (Ef 4,4-6). Valljuk, hogy mindazok, akik igazán megtértünk és újjászülettünk, egy Lélek által egy testté kereszteltettünk meg (1Kor 12,13), felekezeti hovatar- tozásunktól függetlenül. Krisztus teste nincs részekre osztva (1Kor 1,13), és a gyülekezetben nincs másodrangú keresztyén. Szeretnénk jobban megtapasztalni, hogy a karizmatikus hívõk is így vélekednek. 1 A folyton érlelõdõ baptista identitásomat és meggyõzõdésemet illetõen a következõket mondhatom. Baptista hívõ vagyok. Nem vagyok pro-karizmatikus, hiszen sok olyan dolgot látok e mozgalomban, ami elidegenít és kiábrándít, amit elítélek és megtagadok. Én teljesen meg vagyok elégedve azzal a hitvallással és gyülekezeti struktúrával, amelyben vagyok. A baptista gyülekezet olyan rugalmas tömlõt nyújt nekem, ahol nyugodtan forrhat az Isten országának újszövetségi bora (Mt 9,17), azaz Krisztus evangéliuma. Csak adná az Úr, hogy mindinkább megtapasztaljam! Ugyanakkor nem vagyok anti-karizmatikus sem, hiszen látom, hogy van köztük olyan jelenség is, ami nem kivetnivaló, sem elítélendõ, hanem követésre méltó. Más szóval, nyitott vagyok, de óvatos. Miközben tudom, hogy kerülnöm kell az elõítéletet és az alaptalan gyanakvást (amit egyes múltbeli szomorú tapasztalataim miatt sokszor nehéz 9. oldal május megtennem), szeretnék körültekintõ, megfontolt és elõvigyázatos lenni. Beismerem, én is tévedhetek, nekem is kell növekednem a Krisztus megismerésében. De fokozott óvatosságra és kiegyensúlyozottságra törekedve oda akarok figyelni legalább a következõkre. 2 Borzási Pál: BAPTISTÁK ÉS KARIZMATIKUSOK: HAT ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS 3 Ugyanakkor a láthatatlan egyház egysége még nem jelenti azt, hogy a jelenben nincsenek látható különbségek. A Mk 9,38-40 tanítása szerint volt olyan tanítvány is az Úr Jézus idejében, aki nem követte Jézust a többiekkel együtt, hanem külön járva hirdette Õt. Jézus azonban nem mondta azt a tanítványoknak, hogy tiltsátok csak el õt nyugodtan, sem azt, hogy hívjátok õt a hozzátok való csatlakozásra, hogy veletek együtt kövessen engem. Alkalmazva ezt korunk jelenlegi helyzetére, szerintem lehetnek ma is olyan karizmatikus emberek (vagy más keresztyén felekezethez tartozók), akik nem a baptistákkal együtt követik az Urat. Ebbõl még nem következik az, hogy (1) õk eleve nem követõi az Úrnak, vagy ha igen, akkor (2) õk mindenképpen velünk együtt kellene, hogy kövessék Jézust (bár mi szeretnénk). Az alapvetõ hit egy (Ef 4,4-6). A másodlagos meggyõzõdéseink azonban nem egyek. Pál és Barnabás nem tudott megegyezni egymással, és számunkra talán másodlagos elvek miatt elváltak (ApCsel 15,36-41). Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? (Ám 3,3). Következésképp, miközben hangsúlyozzuk a keresztyénséghez elengedhetetlenül fontos hitelveket, nekünk nem kell mindenkép-

10 pen mosnunk a másodlagos határokat. Vegyük tudomásul a különbözõségeket, amelyek sajnos a Jézus visszajöveteléig még jelen vannak. Ugyanakkor tudomásul vesszük, legtöbbször meggyõzõdésbõl, sokszor szomorúan, hogy nem járhatunk együtt. Jézus azt mondta, hogy majd lesz egy akol (nyáj) és egy pásztor (János 10,16). Bár ez nagyrészt Pünkösdkor már beteljesedett, végsõ soron csak Krisztus második visszajövetelekor fog kiteljesedni. Addig a létezés fennáll külön-külön csoportosulásban is. Nem kell a baptistákat karizmatikussá változtatni, sem a karizmatikusokat baptistává hacsak az Ige alapján meg nem gyõzõdik valaki a másik személy álláspontjának biblikusabb voltáról. Ki-ki a maga hite felõl legyen meggyõzõdve és örvendjen a lelkiismereti szabadságának. 4 A természetfölötti karizmák használatával sokszor együtt jár a fölényérzet és a szenzációhajhászat, elhanyagolva a naponkénti kereszthordozást és önmegtagadást. Ilyenkor sokszor hiányzik a Krisztus-központúság és a szeretet, miközben burjánzik a személyes élmények és szubjektív tapasztalatok hangoztatása. Más szóval, a szenzációs karizmák esetében nagy a veszélye annak, hogy levesszük a tekintetünket a központi és lényeges dolgokról, és másodlagos, valamint személyes dolgokra összpontosítunk, ami aztán könnyen szélsõséges rajongásba ejt bennünket. Sajnos, a nyelveken szólás, a mai prófétálás, a látomások stb. könnyen alkotják a büszkeség táptalaját, ami aztán a gyülekezetben megosztottságot okoz, másokból féltékenységet vált ki, és néha másodosztályú keresztyének szintjére sülylyesztik a másképp gondolkodókat. (Emlékezhetünk a pünkösdi teljes evangélium jelszóra, mintha csak az bírná a teljes evangéliumot, aki rendelkezik a szenzációs karizmákkal.) 5 Minden körülmények között nekünk tekintélytisztelõknek kell maradnunk. Ez hiányzott a karizmákat gyakorló korinthusiak esetében, és sajnos a mi korunkban is hiányzik sokszor. Az alázat, a taníthatóság, és az engedelmesség elengedhetetlenül fontos mindenki életében. A karizmák elhanyagolhatók, még a nyelveken szólás is. De a szentség és az alávetettség soha sem hanyagolható el. Márpedig a korinthusiak épp Pál apostolnak, és így közvetve az Úr akaratának nem akartak engedelmeskedni, arra hivatkozva, hogy ám nekik is vannak menynyei kijelentéseik, tudnak prófétálni, és bírják a karizmákat (1Kor 14,37). Miért kell oda jutnia egy gyülekezetnek, hogy Pál apostol velük szemben csupán a tekintélyét bizo-nyítva válthatja ki az engedelmességet az ellenszegülõk életében? 6 A Bibliában három fajta bûn miatt gyakorolhatunk kiközösítés által való gyülekezeti fegyelmet. a). Súlyos züllöttség esetén (1Kor 5,1-13). Morális elvárás: testi szentség és személyes erkölcs. b). Sarkalatos tévtanítás esetén (1Ján 5,7-11). Dogmatikus elvárás: tiszta hit és bibliai igazság. c). Szakadár lelkület esetén (Tit 3,9-11). Szociális elvárás: testvéri szeretet és gyülekezeti egység. Személyszerint nem tudom, ha e három bûnkategórián kívül létezik-e más vétek is, amely gyülekezeti fegyelmet vonna maga után megtéretlenség esetén. Talán nincs. De ha e három bûn közül egyiket is konokul követi valaki, és nem hajlandó abból intések után sem megtérni, akkor azt a személyt ki kell közösíteni, azaz fegyelmezni kell. Azt is észrevettem, hogy a harmadik fajta bûn esetén ritkábban és ódzkodva gyakorlunk fegyelmet. Márpedig Pál apostol tanítása szerint, aki szõrszálhasogató, szakadást szító, viszálykodó, pörlekedõ, ítélkezõ, megosztó, és a fõ dolgot elhanyagolva állandóan a mellékes dolgokat forszírozó ember, két-három intés után kerülni kell. Ez gyülekezeti fegyelmet és kiközösítést jelent, amennyire az Ige jelentését megértettem. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket mindenkor jóra törekedjetek ami jó azt megtartsátok! Mindentõl, ami gonosznak látszik, õrizkedjetek! 1Thessz 5, oldal május

11 Kilencedikes voltam, amikor döntöttem az Úr mellett, de ezt sok minden megelõzte. Annak ellenére, hogy hívõ családom van, kialakult bennem egyfajta lázadás Isten ellen. Gyerekkoromban több döntésem is volt, de mivel a magam erejébõl próbáltam megélni a hívõ életet, ezért nem sikerült. Ezek a kudarcok és a világi barátok egyre távolítottak Istentõl. Arra vágytam, hogy befogadjanak az új osztálytársaim, hogy felnézzenek rám, ez viszont csak úgy sikerült, ha azt tettem, amit õk. Másrészt tudtam, hogy a NEM TUDTAM TOVÁBB JÁTSZANI A SZEREPET helyem a gyülekezetben van, és Teljesen tisztában voltam vele, csodáltam azokat a személyeket, nyerõk, de tudtam, hogy az én hogy imádkozni kéne, sokat hallottam a gyülekezetben a akik komolyan vették a hívõ oldalamon az Isten áll. Volt olyan, életet, és arra gondoltam: ilyen hogy mikor nehéz helyzetben megtérésrõl, de én nagy dolgokra szeretnék lenni én is. Ezért voltak azok, akik azelõtt csúfoltak, elmondták nekem, hogy vártam. Valami történjen, akkor kialakult bennem egy kettõs élet. megtérek, és akkor lesz egy szenzációs megtérésem. Akkor még Hétvégi hívõ lettem. Egy ideig szeretnének õk is úgy élni, mint én, ment a szerepjáték, de igazán de nekik valahogy nem megy, és nem tudtam, hogy a megtérésben sehol sem éreztem jól magam. A igazából értékelték azt, hogy kiállok a döntésem mellet. Ilyenkor jó nem az a szenzáció, hogy hol és világban tudták, hogy hívõk a kikkel teszed le a bûneidet, hanem szüleim, és néha meg is jegyezték: alkalmam volt a bizonyságtévésre. az, hogy átéled Isten bocsánatát. te hívõ vagy, hogy teszel ilyet? És Örömmel gondolok vissza azokra Azon az estén arra kértem az Úr igazuk volt. Nem adott igazi az esetekre, amikor sikerült gyõzni, Jézust, adjon nekem még egy e- örömet a világ. Aztán a és nagyon szégyellem azt, amikor sélyt, tegyen szabaddá, bocsássa gyülekezetben sem éreztem jól volt alkalmam, de nem beszéltem meg, hogy szégyent hoztam Rá, és magam. A kísértõnek volt gondja, az Úr Jézusról. Messze állok a bocsássa meg minden bûnömet hogy eszembe juttassa vasárnap a tökéletes hívõ élettõl, de egyet egytõl-egyig. De én nem akarok bûneimet, és úgy éreztem, hogy tudok, az Úré vagyok, és ez így is fél hívõ lenni, nem akarok félig elárulom az Istent, az Õ népét, a marad addig, amíg a bukásaim megtérni. Vagy 100%-os hívõ gyülekezetet, a szüleimet, és szégyent hozok rájuk. Ez így is volt. után visszajövök Hozzá bocsánatot leszek, vagy engedjen a magam kérni. A döntésem után egy új útján. Mivel Õ nem akarja a bûnös Sokszor csak azért olvastam igét, családot kaptam, a gyülekezetet. ember halálát, hanem hogy hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet. Azt hittem, jó pontot A családomat Istentõl kaptam, és megtérjen és éljen, ezért felszabadított a bûneim alól. igyekszem építeni azzal, amit az szerzek Istennél. A baj akkor Úr adott nekem. Próbálom Elmondtam ezt az ifjúság egy kezdõdött (visszatekintve áldásnak szeretni a testvéreimet, és szolgálni részének, barátaimnak is, akik mondhatom), amikor kezdtek az én Mennyei Atyámat. Soha különbözõ módon fogadták. kiderülni a hétköznapi bûneim. nem cserélnék senkivel. Nekem az Csúfolódások voltak az osztálytársak részérõl, hogy épp én, aki min- Mindenben kudarcot vallottam. Isten segítségével megadatott, Nem tudtam tovább játszani a veled is megtörténhet. Az Övé den lébe kanál voltam a suliban, szerepet. minden dicsõség! megvallásosodtam. Mikor többen Ambrus Mária Egy szerda este egyedül voltam voltak, úgy látszott, hogy õk a otthon. Rám szakadtak a bûneim. 11. oldal május

12 MÉG MARADTUNK EGY NAPOT... erdélyi magyar baptista fiatalok lapja Kiadja az EMABISZ Elnök: Deák Zsolt Szerkeszti: Kelemen Napsugár Tördelés: Gönczi Géza Cím: Str. Tudor Vladimirescu Târgu Mures Internet: Mondhatom, egy igazán boldog gyerekkorom volt. Hívõ család, jó barátok, imaház, ahol nagyon jól éreztem magam. Egyszerûen minden tökéletesnek tûnt. Tizenéves koromban kezdtem rádöbbenni, hogy az élet nem is épp olyan tökéletes, mint ahogyan én láttam. Egyre engedetlenebb lettem, egyre több olyan dolgot tettem, amit a világi barátaim, és ezek a bûnök elvették az igazi szabadságomat, örömömet. Ekkor kezdõdött a nehezebb élet. Hallottam, hogy ahhoz, hogy igazán boldog lehessek, meg kell térjek, de én a megtérésben csak lemondást láttam. Lemondást olyan dolgokról, amiket akkor szerettem, ezért azt mondtam, nem kérek belõle. Miután a nagytesóm megtért, rájöttem, hogy tévedtem. Láttam azt, hogy õ igazán boldog, élvezi az életet Krisztusban. Azokat a dolgokat, amelyekrõl azt hittem, hogy nagy nehézségek, a szolgálatot, a lemondást örömmel tette. Ennek ellenére én féltem átadni az életem Jézusnak. Valahol mindig is vágytam egy igazi, odaszánt hívõ életet élni, de úgy gondoltam, hogy most még nem nyarán elmentünk Gyergyóba táborozni. Azzal az elhatározással mentem, hogy még nem fogok megtérni, majd lesz idõm erre is, de most még élek egy kicsit. A tábor gyorsan telt, úgy tudtam, hogy másnap jövünk haza, és örültem, hogy kibírtam, büszke voltam magamra. De tévedtem, még maradtunk egy napot. Azon a napon B. Evódia elhívott beszélgetni. Ettõl a beszélgetéstõl egy picit féltem, ugyanis már nagyon közel voltam ahhoz, hogy feladjam a nagy harcom. Nem is emlékszem már pontosan, hogy mirõl folyt a beszélgetés, csak azt tudom, hogy imádkozott értem, és én meg azt kértem Istentõl, hogy ha majd egyszer szólít, segítsen jól dönteni. Elképesztõ, hogy mennyire harcoltam, de Isten összetörte a keménységem. Evódia azt kérdezte, hogy miért nem adom át most az életem, hiszen Isten most hív. Akkor megértettem, hogy nekem nagy szükségem van Jézusra, nekem dönteni kell itt és most. Elmondtam Neki a bûneim, és Õ megbocsátott nekem. Ezért nagyon hálás vagyok. Egy igeverset is kaptam, ami nagyon bátorító volt, és most is az, akárhányszor elesek: Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ: megbocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (1 Jn 1,9). Már azon a napon tapasztaltam azt, hogy Õ velem van, és annyira megáldott! Akkor az életem megváltozott. Most már tudok igazán örülni, szeretni, kaptam egy szabad életet, és van reménységem, egyszerûen minden napom Istennel élem. Amikor nehezebb napom van, akkor is tudom azt, hogy Õ velem van, és nem egy kisebb csodát éltem már át Vele. Még sok dolga van Istennek velem, de Õ formál, és a célom az, hogy egyre jobban hasonlítsak Rá. Most vagyok igazán boldog. Pusztán Éva

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 16. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A HANG 1 1462. E L Ő S Z Ó "Nehéz kifejeznem, milyen

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok.

MEGHATÁROZÁS PÜNKÖSD A PARKBAN KÉRDÉS. A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIII. évf. 1. sz., 2011. április MEGHATÁROZÁS A boldogság: Szeretetbe mártott Jelen pillanatok. PÜNKÖSD A PARKBAN Mellém szállt a Szentlélek.

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 20. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1923. E L Ő SZ Ó "Drága Jézusom! Tudom,

Részletesebben

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?.

enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN MAROS-MEZŐSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE enni vagy nem enni ez itt a kérdés?. Napjainkban ritkán hallunk református körökben arról, hogy egyháztagjaink böjtölnének. Mégis,

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben