ERRE VÁRTÁL? május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERRE VÁRTÁL? 2011. május. erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: 5. old. Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old. A kiskapusi ifjúság"

Átírás

1 2011. május erdélyi baptista ifjúsági lap A TARTALOMBÓL: Megváltozhatunk rossz szokásainkból? 3. old A kiskapusi ifjúság 5. old Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! 6. old A kiskapusi fiatalok T e vagy-e az Eljövendõ, vagy mást várjunk? (Lk 7,19). Keresztelõ János részérõl hangzott el ez a kérdés Jézus felé. János tudott Jézusról már gyermekkorától fogva, és megértette, hogy Istennek egy különleges terve van az õ életével: a Messiásnak utat kell készítenie. Csakhogy volt egy kis gond. János kitartott és hitt, míg minden úgy történt, ahogyan elképzelte, hogy történnie kell. Viszont amikor a valóság eltért attól, amit õ elképzelt magában, máris jöttek a kísértõ gondolatok. A Szentírás alapján Keresztelõ János jogosan tehette fel magában a következõ kérdést: ha Jézus a Messiás, akkor õ mit keres a börtönben, miért nem tapasztalja meg a Messiás szabadítását és uralmát? Bizonytalansága odáig vezette, hogy ezt a kérdést hasonló formában tette fel Jézusnak is. Vannak nekünk is hasonló kérdéseink? Amikor a Baptisták és karizmatikusok 9. old ERRE VÁRTÁL? dolgok nem alakulnak úgy, ahogyan szeretnénk, ahogyan terveztük, vagy ahogyan elképzeltük, akkor mit teszünk? Ha úgy látjuk, hogy nem teljesülnek Isten ígéretei az életünkben, akkor elcsüggedünk? Ha nem olyan a Krisztuskövetés, mint amilyennek mások bemutatják, akkor feladjuk? Ne adjuk fel, hanem tegyük azt, amit Keresztelõ János is tett forduljunk Jézushoz minden olyan dologgal, amit nem értünk. Jézus nem tett semmilyen szemrehányást, hanem egy bátorító üzenetet küldött, ami világosan alátámasztja, hogy õ a Messiás (Lk 7,22-23). Ha bátorításra, megerõsítésre, megújulásra van szükséged, akkor tudod, hogy kinél kell keresned! Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Deák Zsolt

2 2. o l d a l május

3 Egyik legkönnyebb és leggyorsabb módja, hogy ellenséges viszonyba kerüljünk egy ismerõssel, baráttal, ha megmondjuk neki, hogy valamit nem jól tesz, nem jó a hozzáállása, nem jól gondolkodik egy adott dologról. De kérdés, hogyan reagálunk mi, amikor felénk irányul a rossz beidegzõdéseinkbõl változásra hívó figyelmezetés? Szinte ösztönösen jönnek a védekezõ válaszok, mint például: én ilyen vagyok, mindig is így tettem ezt, nekem ez a gyengeségem, mindenkinek van bal oldala is stb. Egyáltalán hiszed, hogy Isten a változás képességével teremtett? Ha valaki szeretne mássá lenni, meg tudja-e változtatni magát, és ha igen, hogyan? A Jer 13,23-ban olvassuk, hogy meg tudja változtatni bõrét a néger, és foltjait a párduc? Erre egyértelmûen nem a válasz. Vannak dolgok, amik nem változtathatók meg. De ígéret is van arra, hogy új 3. oldal május tanulásnak, nevelésnek, önfegyelemnek nincs jelentõsége. Hogyne lenne! Bár sokkal nagyobb jelentõséget tulajdonítanánk ezeknek! Mindennek megvan a fontossága a maga helyén. Csakhogy ezekkel nem tudjuk alapvetõen és végérvényesen megváltoztatni magunkat. Isten pedig így akar minket megváltoztatni, és így kínál Székely Béla Dániel: nekünk új életet. Akarunk-e tényleg változni, vagy jó nekünk, ahogy vagyunk? MEGVÁLTOZHATUNK ROSSZ SZOKÁSAINKBÓL? szívet kapunk, és ha bûneink skarlátpirosak, hófehérekké lehetnek. Lehetséges és szükséges a változás, hogy Krisztushoz hasonló jellemünk legyen. Többféle elgondolás, törekvés és próbálkozás van. Némelyek szerint tanítani kell a jót, mert az emberek nem tudják, hogyan lehetne jól viselkedni, ezért viselkednek rosszul. Tanítani kell, de az információ ismerete nem hoz legtöbbször átalakulást. A pedagógusok azt mondják, hogy a nevelés sokkal több, mint az ismeretterjesztés. Nevelés kell. Mások szerint a gének határoznak meg mindent, de önfegyelemmel bizonyos dolgokat el lehet érni, fontos a törekvés. Ez nem azt jelenti, hogy a A változás, ami végbemegy, mikor valaki új ember lesz A megtéretlen ember a gonosz hatalma alatt él, megromlott gondolkodással. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk (Ef 2,3). ti többé nem élhettek, mint a pogányok, hiábavaló gondolkodásuk szerint. Az õ elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetszõ élettõl (Ef 4:17). A megromlott gondolkodás A megromlott gondolkodás jellemzõje, hogy a test minden ácsingózó vágyát igyekszik kielégíteni. A világ úgy van meggondolva, hogy aktiválja bennünk a test és a szem kívánságait. jellemzõje, hogy a test minden ácsingózó vágyát igyekszik kielégíteni. A világ úgy van meggondolva, hogy aktiválja bennünk a test és a szem kívánságait. Amíg Isten nélkül él valaki, kiformálódik benne sokféle rossz szokás,

4 berögzõdés, ami az idõ haladtával egyre mélyebben fészkel benne. Például az, ahogyan reagálunk a bántásokra, a beszédstílusunkban, a nézésünkben, a gesztusainkban, kapcsolatainkban stb. 4. oldal május látszik. Mikor megváltásban részesül valaki, akkor a Sátán hatalmából kikerül, elméje megújul, lehull a lepel, megnyílik a szív, amelynek legnagyobb vágya, hogy legyen meg a te akaratod. A változásra a Biblia nekünk ezt az utat ajánlja. Isten ezt a módot kínálja, Jézus Krisztus ezt tette lehetõvé, mindenki számára hozzáférhetõvé, és a Szentlélek ezt munkálja mindenkiben, aki Jézusban hisz. Nem folytonos erõlködés által lehetünk egyre jobbakká, hanem egyszeri isteni beavatkozás folytán lehetünk egészen másokká. Magam is tapasztaltam, és ismerek embereket, akik látványos változáson mentek keresztül. Megszabadultak a pohártól, rendbejött a házasságuk, és ez nem idõleges, hanem tartós változás volt. Különbözõ félelmekbõl, rossz szokásoktól megszabadultak. Van, ami a megtérés után frissen eltûnik, de vannak reakcióink, amik megmaradnak, vagy újra feltörnek. Ha mérges ember voltál, vagy csúfondáros, könnyelmû, szenvedélyekre hajlamos, csúnya beszédû stb. érzed egy idõ után, hogy belsõ harcaid vannak, és elbuksz újra és újra. Megkérdõjelezed, hogy hívõ vagy-e egyáltalán, és elbizonytalanodhatsz. Lehet, másokra Mikor megváltásban részesül valaki, akkor a Sátán hatalmából kikerül, elméje megújul, lehull a lepel, megnyílik a szív, amelynek legnagyobb vágya, hogy >>legyen meg a te akaratod<<. nézve is azt állapítod meg, hogy a hívõ élet nem is olyan dicsõséges. Bûnös természetünk megmarad és uralomra törtet. Isten segít nekünk, hogy Szentlelke segítségével levetkõzzük a régi élet szerinti óembert, a paráznaságot, gonosz kívánságot, haragot, gyalázatos beszédet, és felöltözzük az újat, mely megnyilvánul a szentségben, szeretetben, könyörületességben, jóságban, alázatban, szelídségben, türelemben. Néhány gyakorlati tanács: Nézzünk szembe a rossz szokásainkkal! Azok úgyis ott vannak koloncként, és befolyásolják az életünket. Akik félnek magukba tekinteni, azok félnek Istenbe is beletekinteni. Legyen folyamatos bûnrendezés, és vigyázzunk az Úrtól kapott életünk tisztaságára! Ha többszörösen is visszaestél, ne add fel! Alakítsunk ki új szokásokat! Beszédben, kapcsolatokban, a számítógép használatában stb. Vessétek le a hazugságot és mondjatok igazat (Ef 4,25-32). Fontos megválni a rossz közegtõl, ami ront lelkileg, és bûnös kívánságokat aktivál bennünk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsõségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr Lelke által dicsõségrõl dicsõségre (2Kor 3,18). EMABISZ ESEMÉNYNAPTÁR 2011 MÁJUS: * 6-8-án Egyetem-orientációs hétvége lesz Marosvásárhelyen. * 6-8-án Tizenkettedikes konfi lesz Kolozsvárott. * én BaptiCup, Nagyvárad. * én Bihari Regionális Konferencia a Rogériuszon. JÚNIUS: * 3-5 között Kövess engem! - missziós biciklitúra Székelyföldön. * Június 25 - július 2 között 25+ összmagyar találkozó. JÚLIUS: * között ifjúsági hét a Hargitán. Ebben az évben ott csak ez az egy ifjúsági hét lesz megszervezve. AUGUSZTUS: * között Missziós Zenés Túrné a Kvinttel. SZEPTEMBER: * 5-11 között ifjúsági vezetõképzõ, Nagyvárad. * között Szilágysági Regionális Ifjúsági Konferencia Krasznán.

5 EGY KIS ÍZELÍTÕ A MAGYARKISKAPUSI IFJÚSÁG ÉLETÉBÕL... Biztosan hallottatok már ezt-azt a magyarkiskapusi ifirõl, köznyelven a kiskapusiakról, lehet jót, lehet rosszat. A következõkben viszont mi fogunk egy pár dolgot elmondani magunkról. Elsõsorban tudni kell, hogy nem vagyunk nagyon sokan, tag között mozog a létszám, de biztosan egyetértünk abban, hogy tulajdonképpen nem is ez a legfontosabb meghatározója egy jó ifjúsági csoportnak. Az alkalmainkon viszont ebbõl a csapatból kevesebben szoktak rendszeresen részt venni. Mivel Magyarkiskapus viszonylag közel van Kolozsvárhoz, így egyesek városon laknak, akik mégsem, azok is ott tanulnak, tehát az ifinek egy jó része csak hétvégére tér haza. Emiatt az ifjúsági alkalmat is hétvégén, szombaton tartjuk. Átlagban két órát töltünk együtt, de ha nagyon jó a légkör, illetve jó beszélgetések alakulnak ki, akkor nem sajnáljuk az idõt, és még attól sem kell tartanunk, hogy lekéssük az utolsó autóbuszt. Valójában ezeknek az alkalmaknak fontos céljaik vannak: Isten igéjének boncolgatása, megértése és alkalmazása, aminek a célja a lelki növekedés, odaszánás. Ugyanakkor közösségépítõ és közösségápoló jellegûek, és olyan témák, problémák megvitatása kerül sorra, amelyek minket, fiatalokat foglalkoztatnak, illetve akarvaakaratlanul érintenek vagy érinthetnek mindennapi teendõink közepette. Legutóbbi témáink: érzelmeink kezelése, változás, döntések, stb. Alkalmainkat ifjúsági vezetõnk, egyben gyülekezetünk lelkipásztora, Székely Béla Dániel tartja. Néha elõfordul, hogy mi is besegítünk elvállalva egy-egy alkalom megszervezését és lebonyolítását, ezáltal megkönnyítjük lelkipásztorunk feladatát, még családiasabbá tesszük az együttlétet. Mivel ismerjük egymást, így nem nehéz egy-egy témát megbeszélni, vagy értelmezni bizonyos igerészeket. Az alkalmakat általában valamilyen játékkal kezdjük, amely néha bevezetõként szolgál a témához. Az éneklést sem hanyagoljuk, és köszönet Istennek, hogy gitáros-hiányban nem szenvedünk. A szombat esti ifiórán kívül még vannak más, nem rendszeres alkalmaink is. Ide sorolhatnánk a sporttevékenységeket (röplabdázás, focizás), vasárnap esti séták, táborozások, szülinapozások, ahol a testi táplálékon kívül lelkit is kapunk. Ezeken az alkalmakon változó a létszám. Missziós tevékenységünk leginkább a makófalvai gyülekezetre összpontosul, amelyet igyekszünk rendszeresen látogatni. Ezt a gyülekezetet csak néhány idõs néni alkotja, akik mindig nagyon örülnek nekünk. Néhányszor beteglátogatni is voltunk, úgy gyülekezeti tagoknál, mint kívülálló személyeknél, és evangélizációs hétvégét is szerveztünk, amire -dicsõség Istennek!- elég sokan eljöttek. Alkalmanként a gyülekezeti szolgálatban is részt veszünk bizonyságtevésekkel, énekléssel, társas-jelenetek elõadásával. (folytatás a következõ oldalon) 5. oldal május

6 Biztosan minden ifjúsággal történnek felejthetetlen események. A következõkben mi is megosztjuk egy ilyen élményünket. Amint már megtudtátok, viszonylag gyakran járogatunk Mákófalvára nyarán is az egyik vasárnapra beterveztünk egy ilyen missziós kiruccanást. Mivel szép napos hétvége ígérkezett, úgy döntöttünk, hogy biciklivel megyünk. Ti is biztos tapasztaltátok már, hogy a látszat néha csal. Hát ezt akkor mi is megéreztük, méghozzá a saját bõrünkön, ugyanis félúton megeredt az esõ, és rendesen megáztunk. Az elején kellemetlen volt, de hamar megbarátkoztunk a helyzettel, és kimondottan élveztük az egészet. Mikor megérkeztünk, picit meglepett az ottani testvérnõk figyelmessége, ugyanis már befûtött kályhával vártak, így száraz ruhával indulhattunk hazafelé. Ezt a napot nem lehet elfelejteni. Reméljük, hogy ebbõl a pár sorból sikerült egy kicsit jobban megismerni minket. Lehet úgy érzõdik, hogy inkább pozitívan cseng a bemutatkozásunk, de nem kell megijedni... nekünk is vannak negatívumaink, ezek felfedezését rátok bízzuk. Ezt lehet akár meghívásként is értelmezni. Bármikor Magyarkiskapus környékén jártok, minket is meglátogathattok! Szeretettel várunk! Jászoly Attila Zsolt Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! Szász Jankó Anna (63) odaszánt, példás életû tagja a Kiskapusi Baptista Gyülekezetnek. Megtérése után néhány évig sok szenvedést kellett vállalnia Jézus Krisztusért a család és a rokonság részérõl. Mondj valamit a családodról! Református családban nõttem fel. Édesanyám hívõ leány volt, de otthagyta a gyülekezetet. Kívánkozott a világba, férjhez ment édesapámhoz. Nyomorúságos élete volt, és nekünk is mellette. Azt mondta édesanyám: fiam, én addig nem tudtam, mit hagytam ott, amíg otthon voltam, de mikor megverve a pajtában fejtem, akkor jutott eszembe, hogy mit is énekeltem az énekkarban, akkor tudtam igazán értékelni. Én ennek ellenére sem akartam hívõ lenni, nem akartam otthagyni a táncot, az ilyesmiben elõl jártam. Hitetlenhez mentem férjhez. Hogy kerültél kapcsolatba hívõkkel, és hogy ismerted meg az Úr Jézust? Amikor csak tehettem, mentem az imaházba. Jött szolgálni Gulyás testvér, Cserepka testvér, Nagy Károly testvér, és ha csak egy mód volt, akkor elmentem. Megengedett nekem az Úr nyomorúságot, betegséget. Egy olyan betegségem volt, mintha valaki szorította volna meg a nyakam, olyankor le kellett feküdjek az földre, hogy szûnjön. Aztán elmentem a gyülekezetvezetõ testvérhez, s azt mondta fogadjam el az Úr Jézust, s tegyek fogadalmat, hogyha Õ meggyógyít, én Neki szentelem az életem. Olyan boldog voltam ott velük, nem is tudom elmondani, milyen jó volt ott nekem. 6. oldal május

7 Valójában az Úr kegyelme, a meggyõzõdés, hogy a helyes úton vagyok, a testvéri közösség, Isten biztatása, és lelkének jelenléte életemben volt az, ami segített kitartani a nehéz idõkben! Hogyan viszonyultak a megtérésedhez a rokonaid? A házból ki akartak lökni. Mikor visszamaradtunk imádkozni, eljött utánam anyósom az imaházba, csúnyán kiabált, és azt mondta, hogy ne merjek bemenni a házba, mert agyonüt az uram. Elmentem hátra a szomszéd csûrébe, és ott énekeltem: Bár mint Jákóbra, ott éj száll reám, nem lesz, hol nyughatom, egy kõ csupán, ott is álmomba szívem egy vágytól ég, Jobban Tiéd, Uram, jobban Tiéd! Anyósomék is nagyon ellenem voltak, a férjem is. Volt úgy, hogy egy nap, mikor kapálni voltunk, egész nap emelte a kapát a férjem, hogy a fejembe veri. De nem féltem, tudtam, hogy ha el kell menni, akkor haza megyek. Aztán megfenyegetett, hogy megöl, és ezt elmondta édesanyáméknak is. Ekkor õk hazaköltöztettek. Tíz esztendeig voltam özvegy. A két gyermekem nem állt szóba velem. Azt mondta az egyik kolléganõm, hogy mit gondolsz te, hogy téged még fognak szeretni valaha a gyermekeid, még meg tudnak neked bocsátani? Mondtam, hogy én hiszem, hogy megbocsátanak, és szeretnek majd, amikor megtudják az igazat. Félre voltak vezetve. Mi segített kitartani a nehéz idõszakokban? Egy éjjel volt egy különös álmom. Jöttem ha-zafelé, és az utcaajtóban ott volt a Sátán, és le akart dobni egy nagy szikláról. Akkor eszembe jutott, hogy az Úr Jézus nevét hívjam segítségül, és megtartatok, s így kiáltottam, hogy Úr Jézus, csak te tudsz megszabadítani, könyörülj rajtam! Akkor megszabadultam. Ez olyan érdekes álom volt! Azt tudom biztosan, hogy az Úrtól volt. Valójában az Úr kegyelme, a meggyõzõdés, hogy a helyes úton vagyok, a testvéri közösség, Isten biztatása, és lelkének jelenléte életemben volt az, ami segített kitartani a nehéz idõkben. Hogyan látod a mai hívõ fiatalokat? Látom, hogy sok fiatal komolyan veszi a hívõ életet, és ennek nagyon örülök. Aki nem veszi komolyan, azért tudom, hogy imádkoznom kell. Azokért is imádkozok, akik már az Úréi, hogy maradjanak meg mellette, és világítsanak. Szeretni és imádkozni kell a fiatalokért, nem hirtelen megítélni vagy bántani, mert azzal csak eltaszítjuk. Én nagyon szeretem a fiatalokat. Szerinted mire van szükségük lelkileg a mai fiataloknak? Az biztos, hogy imatámogatásra van szükségük, hogy komolyan vegyék az Úrral való járást, Istenre figyelve, Tõle kérjék el a segítõtársukat, hogy legyenek a gyülekezetben egészséges családok, boldog családok, ami mindenki öröme, és így épülhet a gyülekezet. Hogy látod, hogy a gyülekezetben az idõsek és a fiatalok közötti szakadékot hogyan lehetne áthidalni? Csak a szeretet által. Csak az az egy híd van, hogyha szeretjük a fiatalokat, és imádkozunk értük. Imádkozni egymásért. Én tudom azt, hogy az Úr tud csak új szívet adni fiatalnak is, az öregnek is. Mindenki meg kell újuljon, nem csak a fiatal, az öreg is. És ha olyan öregek vagyunk, amilyennek lennünk kell, akkor tudjuk szeretni a fiatalokat, nem a hibákat keressük bennük. Kérdezett: Ambrus Mária 7. oldal május

8 HITHÕSÖK-rébusz BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: JÚNIUS 20. A skandi fõsoraiban egy amerikai írónõ, aktivista és elõadó nevét, valamint egy gondolatát rejtettük el. Ezeket kérjük beküldeni a fent megadott idõpontig! A MÁRCIUSI REJTVÉNY MEGFEJTÉSE: Isten sohasem hibázik. (James Hudson Taylor)...ÉS MEGFEJTÕI: Szabó Mária Anita (Kémer), Király Rebeka (Nagyfalu), TÁBOR-PÁLYÁZAT. KI A NYERTES? TÁBOROZÁS A HARGITÁN INGYEN... A magyarlónai ifjúság pályázatot hirdetett a Mustármagban folyó év februárjában. A tét az volt, hogy azon fiatalok neve közül, akik minden külsõ segítség nélkül megoldják a közzé-tett 12 bibliai kérdést, kisorsolunk egyet. Neki majd nem kell fizetnie a hargitai táborozásért, mivel az ifjúságunk fogja állni a táborozási költséget. Íme a helyes megfejtések: 1. Safira. 2. János apostol. János 17, Kóré, Dátán, Abirám. 4. Hóseásnak. 5. Ezékiel 24, Pál nõtestvérének a fia. Ap.Csel. 23, Szihont és Ógot. 4 Mózes 21, Roboám, 1Királyok 12, oldal május Popa Daniel, (Nagyvárad), Debre Dávid (Szilágyperecsen), Máté Beáta (Ipp), Elek Zoltán (Szalárd), Boncidai Hortenzia (Szilágyperecsen), Szilágyi Tímea (Beszterce). 9. Rúben. 1Mózes 42, A nap Gibeonban, a hold Aj(j)alon völgyében. (Józs10,12) 11. 2Királyok 20, Jeremiás 35,2. A feltett kérdésekre a következõ fiataloktól érkezett helyes és teljes válaszadás: Bátori Emma (Torda), Bódi Hajnalka (Ürmös), Gál Edit (Erked) és Balla Dávid (Temesvár). Azon fiatalok neveit, akik nem válaszolták meg helyesen az összes kérdést, sajnos nem tudtuk figyelembe venni a sorshúzáskor. Mindazáltal értékeljük fáradozásaikat! Nos, a sorshúzás eredménye: Bódi Hajnalka, Ürmösrõl. Üzenjük tehát Hajnalkának: jelentkezz be minél hamarabb az ifjúsági hétre! Borzási Gyula testvérnek már át lett adva a tábordíj (300 lej), és informáltuk õt arról is, hogy ki a pályázat nyertese. Áldott táborozást kíván a magyarlónai baptista gyülekezet ifjúsága!

9 A keresztyénség látszólagos megosztottsága irányzatokra és felekezetekre még nem vonja kétségbe a láthatatlan egység létezését az igazán újjászületett hívõk között. Ez azt jelenti, hogy aki nem tartozik a mi táborunkhoz, attól még üdvözülhet. Miközben elismerjük, hogy Jézusnak lehetnek karizmatikus követõi is, baptista követõi is stb., azok lényegében szerves egységet alkotnak, mivel Krisztus testéhez tartoznak. Egy a test, egy a Lélek, egy a reménység, egy a hit, egy az Úr, egy a bemerítés, egy az Atya (Ef 4,4-6). Valljuk, hogy mindazok, akik igazán megtértünk és újjászülettünk, egy Lélek által egy testté kereszteltettünk meg (1Kor 12,13), felekezeti hovatar- tozásunktól függetlenül. Krisztus teste nincs részekre osztva (1Kor 1,13), és a gyülekezetben nincs másodrangú keresztyén. Szeretnénk jobban megtapasztalni, hogy a karizmatikus hívõk is így vélekednek. 1 A folyton érlelõdõ baptista identitásomat és meggyõzõdésemet illetõen a következõket mondhatom. Baptista hívõ vagyok. Nem vagyok pro-karizmatikus, hiszen sok olyan dolgot látok e mozgalomban, ami elidegenít és kiábrándít, amit elítélek és megtagadok. Én teljesen meg vagyok elégedve azzal a hitvallással és gyülekezeti struktúrával, amelyben vagyok. A baptista gyülekezet olyan rugalmas tömlõt nyújt nekem, ahol nyugodtan forrhat az Isten országának újszövetségi bora (Mt 9,17), azaz Krisztus evangéliuma. Csak adná az Úr, hogy mindinkább megtapasztaljam! Ugyanakkor nem vagyok anti-karizmatikus sem, hiszen látom, hogy van köztük olyan jelenség is, ami nem kivetnivaló, sem elítélendõ, hanem követésre méltó. Más szóval, nyitott vagyok, de óvatos. Miközben tudom, hogy kerülnöm kell az elõítéletet és az alaptalan gyanakvást (amit egyes múltbeli szomorú tapasztalataim miatt sokszor nehéz 9. oldal május megtennem), szeretnék körültekintõ, megfontolt és elõvigyázatos lenni. Beismerem, én is tévedhetek, nekem is kell növekednem a Krisztus megismerésében. De fokozott óvatosságra és kiegyensúlyozottságra törekedve oda akarok figyelni legalább a következõkre. 2 Borzási Pál: BAPTISTÁK ÉS KARIZMATIKUSOK: HAT ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS 3 Ugyanakkor a láthatatlan egyház egysége még nem jelenti azt, hogy a jelenben nincsenek látható különbségek. A Mk 9,38-40 tanítása szerint volt olyan tanítvány is az Úr Jézus idejében, aki nem követte Jézust a többiekkel együtt, hanem külön járva hirdette Õt. Jézus azonban nem mondta azt a tanítványoknak, hogy tiltsátok csak el õt nyugodtan, sem azt, hogy hívjátok õt a hozzátok való csatlakozásra, hogy veletek együtt kövessen engem. Alkalmazva ezt korunk jelenlegi helyzetére, szerintem lehetnek ma is olyan karizmatikus emberek (vagy más keresztyén felekezethez tartozók), akik nem a baptistákkal együtt követik az Urat. Ebbõl még nem következik az, hogy (1) õk eleve nem követõi az Úrnak, vagy ha igen, akkor (2) õk mindenképpen velünk együtt kellene, hogy kövessék Jézust (bár mi szeretnénk). Az alapvetõ hit egy (Ef 4,4-6). A másodlagos meggyõzõdéseink azonban nem egyek. Pál és Barnabás nem tudott megegyezni egymással, és számunkra talán másodlagos elvek miatt elváltak (ApCsel 15,36-41). Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? (Ám 3,3). Következésképp, miközben hangsúlyozzuk a keresztyénséghez elengedhetetlenül fontos hitelveket, nekünk nem kell mindenkép-

10 pen mosnunk a másodlagos határokat. Vegyük tudomásul a különbözõségeket, amelyek sajnos a Jézus visszajöveteléig még jelen vannak. Ugyanakkor tudomásul vesszük, legtöbbször meggyõzõdésbõl, sokszor szomorúan, hogy nem járhatunk együtt. Jézus azt mondta, hogy majd lesz egy akol (nyáj) és egy pásztor (János 10,16). Bár ez nagyrészt Pünkösdkor már beteljesedett, végsõ soron csak Krisztus második visszajövetelekor fog kiteljesedni. Addig a létezés fennáll külön-külön csoportosulásban is. Nem kell a baptistákat karizmatikussá változtatni, sem a karizmatikusokat baptistává hacsak az Ige alapján meg nem gyõzõdik valaki a másik személy álláspontjának biblikusabb voltáról. Ki-ki a maga hite felõl legyen meggyõzõdve és örvendjen a lelkiismereti szabadságának. 4 A természetfölötti karizmák használatával sokszor együtt jár a fölényérzet és a szenzációhajhászat, elhanyagolva a naponkénti kereszthordozást és önmegtagadást. Ilyenkor sokszor hiányzik a Krisztus-központúság és a szeretet, miközben burjánzik a személyes élmények és szubjektív tapasztalatok hangoztatása. Más szóval, a szenzációs karizmák esetében nagy a veszélye annak, hogy levesszük a tekintetünket a központi és lényeges dolgokról, és másodlagos, valamint személyes dolgokra összpontosítunk, ami aztán könnyen szélsõséges rajongásba ejt bennünket. Sajnos, a nyelveken szólás, a mai prófétálás, a látomások stb. könnyen alkotják a büszkeség táptalaját, ami aztán a gyülekezetben megosztottságot okoz, másokból féltékenységet vált ki, és néha másodosztályú keresztyének szintjére sülylyesztik a másképp gondolkodókat. (Emlékezhetünk a pünkösdi teljes evangélium jelszóra, mintha csak az bírná a teljes evangéliumot, aki rendelkezik a szenzációs karizmákkal.) 5 Minden körülmények között nekünk tekintélytisztelõknek kell maradnunk. Ez hiányzott a karizmákat gyakorló korinthusiak esetében, és sajnos a mi korunkban is hiányzik sokszor. Az alázat, a taníthatóság, és az engedelmesség elengedhetetlenül fontos mindenki életében. A karizmák elhanyagolhatók, még a nyelveken szólás is. De a szentség és az alávetettség soha sem hanyagolható el. Márpedig a korinthusiak épp Pál apostolnak, és így közvetve az Úr akaratának nem akartak engedelmeskedni, arra hivatkozva, hogy ám nekik is vannak menynyei kijelentéseik, tudnak prófétálni, és bírják a karizmákat (1Kor 14,37). Miért kell oda jutnia egy gyülekezetnek, hogy Pál apostol velük szemben csupán a tekintélyét bizo-nyítva válthatja ki az engedelmességet az ellenszegülõk életében? 6 A Bibliában három fajta bûn miatt gyakorolhatunk kiközösítés által való gyülekezeti fegyelmet. a). Súlyos züllöttség esetén (1Kor 5,1-13). Morális elvárás: testi szentség és személyes erkölcs. b). Sarkalatos tévtanítás esetén (1Ján 5,7-11). Dogmatikus elvárás: tiszta hit és bibliai igazság. c). Szakadár lelkület esetén (Tit 3,9-11). Szociális elvárás: testvéri szeretet és gyülekezeti egység. Személyszerint nem tudom, ha e három bûnkategórián kívül létezik-e más vétek is, amely gyülekezeti fegyelmet vonna maga után megtéretlenség esetén. Talán nincs. De ha e három bûn közül egyiket is konokul követi valaki, és nem hajlandó abból intések után sem megtérni, akkor azt a személyt ki kell közösíteni, azaz fegyelmezni kell. Azt is észrevettem, hogy a harmadik fajta bûn esetén ritkábban és ódzkodva gyakorlunk fegyelmet. Márpedig Pál apostol tanítása szerint, aki szõrszálhasogató, szakadást szító, viszálykodó, pörlekedõ, ítélkezõ, megosztó, és a fõ dolgot elhanyagolva állandóan a mellékes dolgokat forszírozó ember, két-három intés után kerülni kell. Ez gyülekezeti fegyelmet és kiközösítést jelent, amennyire az Ige jelentését megértettem. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket mindenkor jóra törekedjetek ami jó azt megtartsátok! Mindentõl, ami gonosznak látszik, õrizkedjetek! 1Thessz 5, oldal május

11 Kilencedikes voltam, amikor döntöttem az Úr mellett, de ezt sok minden megelõzte. Annak ellenére, hogy hívõ családom van, kialakult bennem egyfajta lázadás Isten ellen. Gyerekkoromban több döntésem is volt, de mivel a magam erejébõl próbáltam megélni a hívõ életet, ezért nem sikerült. Ezek a kudarcok és a világi barátok egyre távolítottak Istentõl. Arra vágytam, hogy befogadjanak az új osztálytársaim, hogy felnézzenek rám, ez viszont csak úgy sikerült, ha azt tettem, amit õk. Másrészt tudtam, hogy a NEM TUDTAM TOVÁBB JÁTSZANI A SZEREPET helyem a gyülekezetben van, és Teljesen tisztában voltam vele, csodáltam azokat a személyeket, nyerõk, de tudtam, hogy az én hogy imádkozni kéne, sokat hallottam a gyülekezetben a akik komolyan vették a hívõ oldalamon az Isten áll. Volt olyan, életet, és arra gondoltam: ilyen hogy mikor nehéz helyzetben megtérésrõl, de én nagy dolgokra szeretnék lenni én is. Ezért voltak azok, akik azelõtt csúfoltak, elmondták nekem, hogy vártam. Valami történjen, akkor kialakult bennem egy kettõs élet. megtérek, és akkor lesz egy szenzációs megtérésem. Akkor még Hétvégi hívõ lettem. Egy ideig szeretnének õk is úgy élni, mint én, ment a szerepjáték, de igazán de nekik valahogy nem megy, és nem tudtam, hogy a megtérésben sehol sem éreztem jól magam. A igazából értékelték azt, hogy kiállok a döntésem mellet. Ilyenkor jó nem az a szenzáció, hogy hol és világban tudták, hogy hívõk a kikkel teszed le a bûneidet, hanem szüleim, és néha meg is jegyezték: alkalmam volt a bizonyságtévésre. az, hogy átéled Isten bocsánatát. te hívõ vagy, hogy teszel ilyet? És Örömmel gondolok vissza azokra Azon az estén arra kértem az Úr igazuk volt. Nem adott igazi az esetekre, amikor sikerült gyõzni, Jézust, adjon nekem még egy e- örömet a világ. Aztán a és nagyon szégyellem azt, amikor sélyt, tegyen szabaddá, bocsássa gyülekezetben sem éreztem jól volt alkalmam, de nem beszéltem meg, hogy szégyent hoztam Rá, és magam. A kísértõnek volt gondja, az Úr Jézusról. Messze állok a bocsássa meg minden bûnömet hogy eszembe juttassa vasárnap a tökéletes hívõ élettõl, de egyet egytõl-egyig. De én nem akarok bûneimet, és úgy éreztem, hogy tudok, az Úré vagyok, és ez így is fél hívõ lenni, nem akarok félig elárulom az Istent, az Õ népét, a marad addig, amíg a bukásaim megtérni. Vagy 100%-os hívõ gyülekezetet, a szüleimet, és szégyent hozok rájuk. Ez így is volt. után visszajövök Hozzá bocsánatot leszek, vagy engedjen a magam kérni. A döntésem után egy új útján. Mivel Õ nem akarja a bûnös Sokszor csak azért olvastam igét, családot kaptam, a gyülekezetet. ember halálát, hanem hogy hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet. Azt hittem, jó pontot A családomat Istentõl kaptam, és megtérjen és éljen, ezért felszabadított a bûneim alól. igyekszem építeni azzal, amit az szerzek Istennél. A baj akkor Úr adott nekem. Próbálom Elmondtam ezt az ifjúság egy kezdõdött (visszatekintve áldásnak szeretni a testvéreimet, és szolgálni részének, barátaimnak is, akik mondhatom), amikor kezdtek az én Mennyei Atyámat. Soha különbözõ módon fogadták. kiderülni a hétköznapi bûneim. nem cserélnék senkivel. Nekem az Csúfolódások voltak az osztálytársak részérõl, hogy épp én, aki min- Mindenben kudarcot vallottam. Isten segítségével megadatott, Nem tudtam tovább játszani a veled is megtörténhet. Az Övé den lébe kanál voltam a suliban, szerepet. minden dicsõség! megvallásosodtam. Mikor többen Ambrus Mária Egy szerda este egyedül voltam voltak, úgy látszott, hogy õk a otthon. Rám szakadtak a bûneim. 11. oldal május

12 MÉG MARADTUNK EGY NAPOT... erdélyi magyar baptista fiatalok lapja Kiadja az EMABISZ Elnök: Deák Zsolt Szerkeszti: Kelemen Napsugár Tördelés: Gönczi Géza Cím: Str. Tudor Vladimirescu Târgu Mures Internet: Mondhatom, egy igazán boldog gyerekkorom volt. Hívõ család, jó barátok, imaház, ahol nagyon jól éreztem magam. Egyszerûen minden tökéletesnek tûnt. Tizenéves koromban kezdtem rádöbbenni, hogy az élet nem is épp olyan tökéletes, mint ahogyan én láttam. Egyre engedetlenebb lettem, egyre több olyan dolgot tettem, amit a világi barátaim, és ezek a bûnök elvették az igazi szabadságomat, örömömet. Ekkor kezdõdött a nehezebb élet. Hallottam, hogy ahhoz, hogy igazán boldog lehessek, meg kell térjek, de én a megtérésben csak lemondást láttam. Lemondást olyan dolgokról, amiket akkor szerettem, ezért azt mondtam, nem kérek belõle. Miután a nagytesóm megtért, rájöttem, hogy tévedtem. Láttam azt, hogy õ igazán boldog, élvezi az életet Krisztusban. Azokat a dolgokat, amelyekrõl azt hittem, hogy nagy nehézségek, a szolgálatot, a lemondást örömmel tette. Ennek ellenére én féltem átadni az életem Jézusnak. Valahol mindig is vágytam egy igazi, odaszánt hívõ életet élni, de úgy gondoltam, hogy most még nem nyarán elmentünk Gyergyóba táborozni. Azzal az elhatározással mentem, hogy még nem fogok megtérni, majd lesz idõm erre is, de most még élek egy kicsit. A tábor gyorsan telt, úgy tudtam, hogy másnap jövünk haza, és örültem, hogy kibírtam, büszke voltam magamra. De tévedtem, még maradtunk egy napot. Azon a napon B. Evódia elhívott beszélgetni. Ettõl a beszélgetéstõl egy picit féltem, ugyanis már nagyon közel voltam ahhoz, hogy feladjam a nagy harcom. Nem is emlékszem már pontosan, hogy mirõl folyt a beszélgetés, csak azt tudom, hogy imádkozott értem, és én meg azt kértem Istentõl, hogy ha majd egyszer szólít, segítsen jól dönteni. Elképesztõ, hogy mennyire harcoltam, de Isten összetörte a keménységem. Evódia azt kérdezte, hogy miért nem adom át most az életem, hiszen Isten most hív. Akkor megértettem, hogy nekem nagy szükségem van Jézusra, nekem dönteni kell itt és most. Elmondtam Neki a bûneim, és Õ megbocsátott nekem. Ezért nagyon hálás vagyok. Egy igeverset is kaptam, ami nagyon bátorító volt, és most is az, akárhányszor elesek: Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz õ: megbocsátja bûneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól (1 Jn 1,9). Már azon a napon tapasztaltam azt, hogy Õ velem van, és annyira megáldott! Akkor az életem megváltozott. Most már tudok igazán örülni, szeretni, kaptam egy szabad életet, és van reménységem, egyszerûen minden napom Istennel élem. Amikor nehezebb napom van, akkor is tudom azt, hogy Õ velem van, és nem egy kisebb csodát éltem már át Vele. Még sok dolga van Istennek velem, de Õ formál, és a célom az, hogy egyre jobban hasonlítsak Rá. Most vagyok igazán boldog. Pusztán Éva

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Reményik Sándor Istenarc

Reményik Sándor Istenarc A repedt cserépedény Reményik Sándor Istenarc Egy istenarc van eltemetve bennem, Tán lét-előtti létem emlék-képe! Fölibe ezer réteg tornyosul, De érzem ezer rétegen alul, Csak nem tudom, mikép került a

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

22. hét Az igazságszeretet öve

22. hét Az igazságszeretet öve 22. hét Az igazságszeretet öve vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás

Baptista Hitvallás Tartalomjegyzék 1. A Szentírás Baptista Hitvallás A Baptista Hitvallás szövegét 1967. május 25-én fogadta el a magyarországi baptista gyülekezetek küldötteinek és lelkipásztorainak országos közgyűlése. - A Baptista Hitvallás egyes cikkelyeihez

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Az igaz és a hamis evangélium

Az igaz és a hamis evangélium Az igaz és a hamis evangélium Zac Poonen Általában a keresztyéneket két csoportra osztják a következő kritériumok alapján: (1) Római katolikusok és protestánsok születéstől függően; (2) Konformisták és

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kálvin a szabad akaratról

Kálvin a szabad akaratról Kálvin a szabad akaratról Nehézségeink: -Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van -Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni - mindent egyetlen logikai

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Meghívó. A perfekcionizmusról

Meghívó. A perfekcionizmusról BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012. október 16. Meghívó Szeretettel hívlak és várlak skype közösségi alkalmunkra Részletek: itt A perfekcionizmusról A hívő ember útja? A perfekcionizmusról szólt néhány írás az elmúlt

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását.

Kedves Olvasónk! Szeretnék most, 2011 tavaszán is hálás lenni Istennek ezekért a csodákért, hogy Ő ránk meri bízni teremtményeinek a gondozását. i KIF NFO 4.szám 2011. április K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára,

Részletesebben

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen.

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. 1 Szellemi vagy testi Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. Csak két úr van az univerzumban. Az egyik Isten és a másik Isten örök ellenfele a Sátán,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó?

Eklézsia A L K A L M A I N K. láttam, hogy a fügefa alatt voltál. 12 SOMORJAI EKLÉZSIA. Somorjai. Mi újság a fügefa alatt, Kedves Olvasó? AZ UTOLSÓ OLDAL 12 A L K A L M A I N K Istentiszteletek: Hétközi Istentisztelet 2008-tól: Gyerekistentisztelet: Bibliaórák: Énekkari próba: Zenekari próba: Foci fiatalokkal: 2007. november I. évfolyam

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben