A magyar cserkészet lapja július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75. SZMCS vezetőképző táborok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar cserkészet lapja 2010. július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75. SZMCS vezetőképző táborok"

Átírás

1 A magyar cserkészet lapja július augusztus Szent Jakab hava Kisasszony hava 0,75 SZMCS vezetőképző táborok MAJ NEM

2 Fotóverseny Szeretsz fényképezni? Jobban érzed magad a fényképezőgép mögött, mint a lencse előtt? ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel hívta fel a figyelmünket az első fotós-workshop szervezője. A manapság elég divatos hobbi sok fiatalt és művészlelket csábít az önmegvalósítás és az alkotás örömeire. Miért ne élhetnénk ki ezeket a hajlamokat a cserkészeten belül? Május egyik borongós délutánján biciklire ültünk, 15 kilométert tekertünk a közeli dombok erdős ligeteiben, míg el nem értük a Mária-családi Páloskolostor szomorú romjait. Sajnos az egykor szebb napokat is látott kolostor jelenleg életveszélyes romhalmazzá változott. A derékig érő gaz eltorlaszolja a bejáratot, a vandálok és paintballosok szétlőtték a még épen maradt freskókat, és az erősen elszegényedett helyi lakosok rétege tüzifának széthordta a még valamire való tetőszerkezetet is. Ennek ellenére ez a hely kiváló insiprációt kínált a fotózni vágyó cserkészeknek. Némi elméleti képzés után több órát fotóztunk a leszakadt menynyezettől kezdve a biciklikormányba szúrt orgonavirágig. Rengeteg értékes fénykép készült, melyeket a Facebook szociális hálózatain értékelhettek ki a résztvevők ismerősei. A győztes fotót Zsapka Tina készítette, aki értékes díjban is részesült. A biciklitúra kimerítő volt, de a hely szelleme minden fáradtságunkat kárpótolta. Ha kíváncsi vagy a többi fényképre, akkor megtekintheted őket a udvardi cserkészcsapat honlapján:

3 A magyar cserkészet lapja 20. évfolyam 7-8. szám Fő szer kesz tő: Bodzás Gergely Mun ka tár sak: Asz ta los Zol tán (Zo lee), Csémi Szi lárd (Kis med ve), Kál mán Lász ló (Jam bo ree), Ko vács Bar na bás (KoBar), Lelkes Edit, Moradini Pál, Salgó Gabriella, Salló Emőke, Sü tő István, Szalay Zsófia, Szeghő Sándor, Szórád Gábor Gra fi kai el ren de zés: Popovics Pál Lap zár ta: Min den elő ző hó nap 10-én. A cik kek lé nye gét nem érin tő vál toz ta tás jo gát a szer kesz tő ség fenn tart ja. Meg nem ren delt kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis sza. A szer kesz tő ség fenn tart ja magának azt a jo got, hogy a be kül dött fény ké pe ket megőr zi, és szük ség ese tén il luszt rá ci ós cél lal fel hasz nál ja az SZMCS ki ad vá nya i ban. Cím lapfo tó: Holényi Gergő Hátoldal: Cehlárik Márta, Kismedve A szer kesz tő ség cí me: Cser kész, Szent Ist ván tér Dunaszerdahely Előfizethető a szer kesz tő ség cí mén. Ma gyar or szá gon az elő fi ze tést a Wekerlei Cserkész Alapítvány in té zi: Fej szés Zoltánné csst, Har mat u. 178, 1104 Budapest. Előfizetési díj számonként A lap éves ára példányonként 7,5. Pl. 8 példány esetében 71,46 (8x7,5 + 11,46 ). A postaköltség: 1-2 db esetén 5,80, 3-5 db-nál 6,14, 6-8 db-nál 11,46, 9-11 db-nál 13,78, dbnál 18,09, db-nál 18,76, db-nál 20,42, db-nál 24,73. Magyarországon 2010-re az éví 10 lapszám ára 3400,-Ft. Ez tartalmazza a magyarországi belföldi posta költséget is. Ki ad ja a Szlo vá ki ai Ma gyar Cser készszö vet ség Cser kész új ság elő fi ze tés Nám. Sv. Štefana 6., Dunajská Streda, Tel.: , 031/ , Fax: 031/ Bejegyezve a Szlo vák Köz tár sa ság Kultu rá lis Mi nisz té ri u má ban EV 3175/09-es nyil vántartási számmal. Registrované na MK SR, reg. císlo: EV 3175/09. Megje lent 1750 példányban. Vytlačil 1750 kus. ISSN Eseménynaptár Szeptember Országos Akadályverseny és Métabajnokság, Palást Október óra kompromisszumok nélkül, Szlovákia Október CSUHÉ, Fél Weöres Sándor Nyári este Árnyak sora ül a réten. Nyáj zsong be a faluvégen, Zúg-dong sűrű raj a fákon. Békák dala kel az árkon. Bim-bam! torony üregében érc hang pihen el az égben. Csillag süt a szederágra. Lassan jön a pásztor álma. Rezgő-fű a feje-alja. Nyár-éj ege betakarja. Bim-bam! torony üregében érc-hang pihen el az éjben. A Cserkész megjelenését támogatta: Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma (Ministerstvo školstva Slovenskej republiky), Fabó Imre Alapítvány, Tartalom 2. Fotóverseny 3. Tar ta lom jegy zék 4. Körzeti akadályverseny 5 7. VK-táborok az SZMCS-ben SÖV ŐV KCSVK SETA 8. Névjegy Salgó Viktória Turcsikos palacsinta 10. Miből lesz a VK? Eszterházy piknik Az ország újjáépítése- 13. Beszélgetés IV. Bélával és Dénes nádorral 14. Cserkész kérdőív 15. Kiscserkészeknek 16. Megújúlt és nevet kapott a Teleki Pál Cserkészház 16. Időutaztak a munkácsi kiscserkészek 17. Béres Egészség Hungarikum Díj 17. Itassunk madarakat! A túlélés alapjai - felszerelés Csapdakészítés 21. Kézfestés 22. Keresztrejtvény Honlap ajánló Humor 26. Ajánló Kárpátaljai Segédtisztképző Tábor. 3

4 Körzeti akadályverseny Most is mint mindig szorgoskodtak a palásti, lévai és ipolysági cserkészek annak érdekében, hogy minket szórakoztassanak. Az akció, amin részt vettünk, a Körzeti akadályverseny volt, mivel még OAMB előtt volt Körzeti métabajnokság is. Az akadályverseny az ipolysági határátkelőtől indult, ahol a sági fiú csapat (azaz mi) zártuk a sort. Az első állomás után vidáman indultunk neki a hegynek mivel véleményünk szerint nagyon jól teljesítettünk az állomáson. Mire felértünk a hegy tetejére, közölték velünk a célbadobós lányok (ugyanis célba kellett találni az állomásnál, akármilyen szúró-vágó eszközzel), hogy kihagytunk egy állomást és vissza kell mennünk a hegy lábához. Az őrsünk fele le is ment, majd mikor leértünk, kiderült, hogy az állomás mégsem ott van, ahol lennie kellett, hanem még csak előttünk lett volna. Ezek után nekivágtunk újra a hegynek, most már inkább fáradtan, mint vidáman, majd hamar végig is mentünk az egész pályán, és megtaláltuk a lejjebb keresett állomást is. Az utolsó állomás (inkább már szórakozás jellegű, bár nem mindenki találta szórakoztatónak, mert nem mertek leereszkedni) az ereszkedés volt, ahol a Drégelyvár oldaláról lehetett ereszkedni, ami szinte mindenkinek elnyerte a tetszését. Útközben sokat nevettünk és szórakoztunk. Az akadályokat is könynyen vettük, mivel ismét velünk volt Babar, aki saját szellemi és fizikai lélekjelenlétével erősítette a csapatot. A várról leérve a hegy lábánál hot-dog evés következett, ami egy nehéz nap után mindenki örömmel fogadott. A szervezőknek és mindenkinek, aki segített, sokat köszönhetünk. Egy újabb remek cserkész hétvégét tölthettünk együtt. Az összesítésben ugyan csak második helyen végeztünk, mi az ipolysági fiúk, de őszintén nem nagyon érdekelt, mert rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Riedly Dénes (Bongó őrs) 4

5 A mezőgazdasági gépek zúgását zajos gyerekzsivaj töri meg. Közelebb érve izgő-mozgó gyerekeket látunk, körülöttük pedig zöldnyakkendős cserkészek sürögnek, próbálják lekötni a figyelmet. Gyorsan menekülésbe kezd a közönséges halandó, mondván, neki ehhez semmi köze. A községből kifelé vezet az útja, majd egy letérőn befordul az erdős részre, hogy még véletlenül se találkozzon senkivel. De egyszer csak újabb cserkészekkel találkozik. Feszesen menetelnek dacára a 35 fokos hőségnek, piros és fehér rózsákról énekelnek. Letér az útról, és egy réten találja magát. Az erdőből egymás mögött jönnek elő újabb cserkészek, fejükön kalap, lábukon cipőre emlékeztető sárkupacokkal. Menekülne tovább, de útjába kék és narancssárga öltözékű alakok állnak, akik egy táblára mutatnak: VéKá Avennyú. És tudja: az idei Vezetőképző Táborok elől nem volt menekvés. Egy villám cikázott végig a táborokon. A parancsnokokból előhozva, hogy milyen is volna a cserkészet az ő táboruk, az általuk képzett cserkészek nélkül. Jelöltjeiket pedig arra kényszeríttette, hogy három szóval jellemezzék táborukat, majd válasszák ki az elmúlt napok legjobb negyed óráját. 15. Segédőrsvezető-képző Tábor Zach a r Pá l, táborparancsnok Szerintem a segédőrsvezető az, aki beviszi a dinamizmust a kortársai közé. Minden cserkésznek vannak szakaszai, amikor lelkesebb, amikor kevésbé lelkesebb, és éppen a segédőrsvezető az, aki ebbe a éves korosztályba egy új lendületet vihet, nem csak a saját munkájába, de a csapat munkájába is, mert bekapcsolódhat az őrsvezetése és egyéb csapattevékenységekbe. És ha már valaki 14 évesen elkezdi ezt a lelkes közmunkát, akkor jó eséllyel egy letisztultabb képe lesz a cserkészetről, amikor őrsvezetőképző vagy segédtisztképző táborba megy. Ha nagyon tömören kéne fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy segédőrsvezetők nélkül a cserkészet kevésbé volna dinamikus. Sütő Borbála Egyik este takarodó után az őrssel bent ültünk a sátorban, már nagyon fáradtak voltunk, de még kellett hímezni, naplót írni, és ekkor egész kicsi dolgokon elkezdtünk nevetni, 5 6 nap után először úgy igazán. Nagyon jól éreztük magunkat, és semmiségeken nevettünk, mert annyira szükségünk volt egy kis nevetésre. Nekem talán ez volt a legjobb 15 percem. A SŐV: fegyelemnövelő, önbizalom-növelő és kemény Priám Márk Nekem a tábor legjobb pillanatai a közös tábortűznél voltak, mikor a jeleneteken sokat nevettünk, énekeltünk és figyeltük a többiek előadásait. Nagyon jól szórakoztam ekkor. A SŐV: önbizalom, kitartás, tanulás 5

6 21. Őrsvezetőképző Tábor Bodzás Gergely, táborparancsnok Őrsvezetőképzés és őrsvezetők nélkül úgy hiszem nem is létezne a cserkészet. Az őrs az alap, amire Bi-Pi egész mozgalmunk építette, az őrsvezető pedig az a fiatal, aki a rábízottakat a tudása szerinti legjobb úton vezeti. Őrsvezetők nélkül nem volna a cserkészek előtt egy olyan példa, akit testközelből ismernek, akitől elleshetik az életre való trükköket, akikkel kölcsönösen megoszthatják élményeiket. Az ŐV-k azok, akik tudva és akarva feláldoznak valamit idejükből, önmagukból, hogy azt mások javára fordítsák, és egy napon majd azzal az érzéssel ébrednek, hogy az a sok áldozat bizony piszkosul megérte. Úgy gondolom, hogy velük egy lényegi eleme hiányozna a cserkészetnek. Kulcsár Réka A legjobb 15 percek számomra a túra alatti beszélgetések voltak, mert ilyenkor lehet a legjobban megismerni a másikat. Amikor fáradtan megyünk egymás mellett és elkezdünk beszélgetni, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy nagyon jól elvagyunk így együtt. Az ŐV: szuper, igényes, fergeteges Csuport Máté Számomra a legjobb 15 perc a vezetőképző táborok közös tüzénél volt, mégpedig a mi jelenetünk, a benne való szereplés. De nagyon élvezetes volt számomra az egész jelenetnek az előkészítése is, mert jól szórakoztunk rajta már az alakulás alatt is. Az ŐV: dzsumbuj, láp, élvezetes 9. Kiscserkészvezető-képző Tábor Zajíček Pepík, táborparancsnok Szerintem a kiscserkész vezetés az egyik alapköve a cserkészetnek. A kiscserkész korosztályban tudjuk megalapozni azt a lelkületet, szellemiséget, amit aztán a zöldnyakkendős cserkészektől elvárunk. Úgy érzem, hogy mindig szilárdabb alapokon áll a cserkész, ha volt előtte kiscserkész. Szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kiscserkész vezetésre, mert egy 15 éves fiatal nem vezethet kiscserkészt igazán jól, egy kiforrottabb, véleményekkel és tapasztalatokkal ellátott személy szükséges, hogy végezze a kiscserkész vezetést. Éppen ebben látom a KCS VK szerepét, hogy a lelkes emberek elmennek ŐV-be, ott megtanulják az őrsvezetést, és utána még egy lapáttal kapnak egy pluszt, egy gyakorlási lehetőséget, egy igazi főpróbát a kiscserkész vezetéshez. Nagyon sokat beszélgetünk a jelöltekkel, és megtárgyaljuk az összes felmerülhető problémát, a jelöltek pedig nagyon sokat vannak a gyerekekkel. Ezért, ha nem lenne KCS VK tábor, akkor szegényesebb lenne a kiscserkész vezetés, és azok a vezetők, akik kiscserkészeket vezetnének, hamarabb kiégnének és elfogynának. Sütő Szilvia Számomra a legjobb 15 perc az volt, amikor megérkeztek a gyerekek. Ennek nagyon örültem, mert eddig sorba jöttek az előadások négy napon keresztül, aztán amikor megérkeztek a gyerekek kiabálásokkal, sikongatással és futkosással 6

7 betöltötték a teret. Először mi foglalkoztunk velük, ami szerintem nagyon jól sikerült. Főleg, ami nagyon tetszett, hogy beszélgettünk a problémákról, amik előfordulhatnak kiscserkészekkel, és egyből elő is jöttek ilyenek, amiket ott meg kellett oldanunk, és ez sikerült is. Mindenkit be tudtunk vonni a játékba, és mindent meg tudtunk oldani. A KCS VK: igényes, vidám, sok munkát igénylő Vida Réka Nekem a tábor legjobb 15 perce az volt, amikor a gyerekekkel kézműveskedtünk. Van két kisfiú, akiket igen nehéz lekötni, és mindjárt ők jöttek oda elsőnek, elmondtam, mit kell csinálni, és nagyon örültek. Le lehetett őket kötni, és sikeresen el is készítették a csipeszfiguráikat. A KCS VK: szórakoztató, igényes, jókedvű 2. Segítő Tábor Gá l Er i k, táborparancsnok Láttuk, hogy milyen volt a vezetőképzés a SETA nélkül. Ha nem lenne, több teher volna a vezetőképző törzsek vállán tervezési, intézkedési ügyekben. Ha van kit robbantani bármikor, ha vannak, akiket be lehet fogni bármire, akkor ez nyugodtabb légkört biztosít. Korábban ez a fajta háttérmunka mindig az akkori GH személyzettől függött. Az a különbség, hogy most van egy olyan háttér, amire bizonyos területeken mindig számítani lehet. Gál Hajnalka, a konyha vezetője Én 8 éven keresztül néztem a másik oldalról a GH működését, így pontosan tudom, hogy mire van szükségük a törzseknek és altáboroknak ahhoz, hogy könnyedén és jól tudjanak működni, ezért is vállaltam el egy ilyen feladatot. Úgy gondolom, hogy ebben a szerepben igazán be tudunk segíteni a vezetőképző táborokba, és nem csak élelmezésben, de pakolásban, hídépítésben vagy kellékek beszerzésében is. A SETA egyik fele a konyha, a másik, ugyanennyire fontos pedig, hogy vannak emberek, akik, ha kell, akkor tulajdonképpen bármiben tudnak segíteni. Megéltem táborokat, amikor a törzsek bontották le a konyhasátrakat, most pedig az a cél, hogy mi segítsünk be a törzseknek az elrakodásnál. Rendkívül fontos, hogy van egy ilyen bázis. A legjobb 15 perc a szombati naphoz kötődik, ami végül is egy családi nap volt. Bejöttek cserkészcsaládok gyerekekkel, reggeltől estig folyamatosan érkeztek a családok, váltották egymást, segítettek a konyhán, beszélgettünk. Ezekkel az emberekkel korábban együtt dolgoztam a vezetőképzésben, vagy egy ST-ben voltunk, és nagyon jó volt újra látni őket. A SETA: szolgálat, rugalmasság, kreativitás. Bencze Dávid Lényegében az egész tábor nagyon jó volt, mert fantasztikus volt a hangulat. Jobban megismerhettem olyan embereket, akiket eddig csak futólag ismertem. Az egyik ok, amiért eljöttem, hogy kipróbáljak valami újat. Konkrét 15 percet nem tudnék kiemelni, mert mindenben, amit itt csináltam, volt legalább 15 perc, amit nagyon élveztem. Nagyon jó volt, amikor az egyik a patakkanyarban kialakított beach -re lementünk és ott lefürödtünk. A SETA: munka, móka, segédkezés 7

8 Névjegy Salgó Viktória Zsilett Születési hely & idő: december 2. Érsekújvár Csapatod: 28. sz. Kaszap István cs.cs. Család Milyen házban laktok? Családi ház. Zöld a teteje. Hány testvéred van? Írj róluk pár szót! Nővérem Salgó Andi, sandi. Sokan ismerik, nagyszájú, sokat nevet, öntudatos, és rengeteg mindenben lettem hozzá hasonló. Cserkész Mióta vagy cserkész? Már egy jó ideje, 1997-től. Őrsvezetőd neve: Lengyel Judit Vezetsz-e őrsöt? Nem. Mely VK táborokban voltál? SŐV, ŐV, KCSVK, VVK Legnagyobb cserkészélményed: Minden egyes tábor után úgy érzem, hogy EZ volt a legjobb. Tehát a legutóbbi a VVK. :) Személyes Hol tanultál? Mit dolgozol? Az újvári Pázmány Péter gimiben tanultam, most az ELTE- BTK-n hallgatok szabad bölcsészetet, azon belül művészettörténetet. Tanultál hangszeren játszani? Zenélsz valahol? Négy évig zongoráztam, gitározok, és volt sok zenekarom, amikben énekeltem, ill. gitároztam. A mostani Nagarah Groove. Sportolsz (sportoltál) valamit? Nagyon szeretek síelni, evezni. A legtávolabbi ország ahol jártál: Tunézia, ill. Írország. Egyéb hobbik, kedvtelések: Rajzolok, prózát ill. verset írok, fényképeket buherálok. Hangulatfüggő. Kedvenc szín: Nincsenek igazából kedvenc dolgaim. Szeretem a színeket, a színeseket. Kedvenc étel: Vepřo-knedlo-zelo Kedvenc zenekar/ zenei stílus: Eléggé szerteágazó az ízlésem. A népzenétől a jazzig. Nagy hatással van rám a Radiohead. Kedvenc olvasmányod: Weöres Sándor: A teljesség felé Kedvenc film: Sok van. Egyet írok: Transylvania Írd le kedvenc őrsi játékodat (hogy kell játszani) és küldj magadról egy fényképet. Őrsi játék: Gyilkos. Esős időre tökéletes. Cserkészotthon kell hozzá, vagy bármilyen sötét, teljesen sötét szoba. Tulajdonképpen bújócska. Akit elkap a hunyó, az sikít, és ha kitalálja az illető nevét, akkor az elbújt kiesik a játékból. Egy fiús őrssel játszottam sokat, az őrs tagjai borzalmasan élvezték Kopecsni Gábor kérdése hozzád: Hogy óvhatod meg a vízcseppet a kiszáradástól? Vízbe helyezhetném, de az is elpárolog, tehát nem tudom megakadályozni, hogy eltűnjön, ill. része legyen a körforgásnak. Ki legyen bemutatva a következő névjegyben? Mit kérdezel tőle? (Minimum SŐV képesítéssel rendelkező cserkesz legyen, és ne a saját csapatodból): Katona Attila, Ipolyság. Kérdés: Egy szó, amivel jellemeznéd önmagad? 8

9 Turcsikos palacsinta Két óra, nem több, úttal együtt, gyorsan lezavarom fogadkoztam magamnak. Aztán kocsiba ültem és irány Szőgyén. A gyalogosoknak nem adtam előnyt az átkelőhelyen Komáromban, Izsa előtt ledudáltam egy traktort, Pathon nem lassítottam minek ilyen kis faluban Zsitvatőnél tilosban előztem, aztán letértem Búcs felé és megszűnt a forgalom. A táj elkezdett lankásan domborodni, és a növények levelei fickándoztak a tavaszi szellő áramlataiban. Előttem kanyargós út fasorral, napsugárral. Furcsa, hirtelen jött nyugalom jár át. Köbölkúton már nem dudáltam le senkit, illedelmesen félrehúzódtam a gyorsabban haladó traktorok elől, és nem ismertem magamra. Így érkeztem meg Szőgyénbe, Anikóék palacsintaillatú házába. Már tudtam, hogy nem fogom megkérdezni tőle nyugalma titkát. * Felvidéki Regőscserkész találkozó Anikó, mesélj a szobádról, szeretsz itt lenni? Igen, szeretek, bár egyre kevesebbet tartózkodom itt.. Miért töltesz itt kevés időt? Sokat vagyok Komáromban, ezért már nem jut annyi idő a szobámra sem Komáromban tanultál, és most ott is dolgozol mint tanítónő. Oda jártam gimnáziumba, egyetemre, és most ott dolgozom, mint tanítónő a Marianum Egyházi Alapiskolában. Igyekszem hazajárni, mert itt a cserkészet és a családom, de ez már nem sikerül minden hétvégén, csak ahogy kijön, 2 3 hetente. Nagyon sok kis emlék van a szobádban, a polcokon, a falon. Beszél gessünk ezekről, itt van az első FELCSER*-nek a cédulája ez nekem is nagyon sokáig megvolt ezt már 5 éve őrzöd folyamatosan? Igen, ez egy nagy élmény volt, hiszen ez volt az első. Az emlékeket el szoktam tenni. Nagycsaládos tábor ez is egy nyakba akasztható emlék. Kétszer voltam nagycsaládos táborban, és nagyon élveztem. Jó látni ezeket a családokat, ahogy összetartanak. Emellett sok emberrel megismerkedtem, jó emlékek fűznek oda. De ti nem vagytok nagycsalád, hányan vagytok testvérek? Ketten, de többek között a tábor óta én is nagy családot tervezek. A minimum a három gyerek? Igen, a minimum a három, aztán amennyit a Jóisten ad. Turcsik Anikó, szőgyéni csapatparancsnok, a SŐV-törzs tagja Mit csináltál ott a nagycsaládos találkozón? Kétszer sikerült részt vennem rajta. Először még gimnazistaként szerveztek be, utána már egyetemista koromban látogattam el. A mi feladatunk volt, hogy délelőttönként a gyerekekkel foglalkozzunk. Voltak egész pici babától kezdve alapiskolás gyerekekig. Az alapiskolásoknak kézművességet, sportprogramot szerveztünk, a picikre pedig egyenként vigyáztunk. Anikó most felhívta a figyelmemet az első cserkész nyakkendőjére, egy nagyon kopott szakadt, zöld rongydarabot látok. Ezt a nyakkendőt nagyon nehezen és fájó szívvel cseréltem le, és csak azért, mert játék közben elszakadt. Melyik tárgyhoz fűződik a legkedvesebb emléked? Mindenhez fűz valami, de talán a nyakkendő az, amit sosem fogok tudni eltenni ez az első nemezelésem a nagytáborból, ő meg a barátnőm, még alapiskolából. Minden napra egy mese ez a könyv miért van itt? Mert itt van nálunk az unokatestvérem, neki olvasok minden este. Könyvespolc most éppen melyiket olvasod a könyveid közül? Az éppen nincs itt, Komáromban maradt. A Szent Péter esernyőjét kezdtem el újra olvasni. Van olyan könyved, amit időnként leveszel a polcról, és csak úgy beleolvasol, merítesz belőle, aztán visszateszed? A verseskönyvek azok, amiket fel szoktam lapozni, Radnótit főleg. De ez mindig kedvfüggő. Mi ez a teleírt papírlap a falon? Ez gimnáziumból van Mit gondolnak rólad az osztálytársaid? az osztályfőnökömmel több alkalommal is készítettünk ilyet. Ez valamilyen szinten tükröt állított elénk. Ugye nem baj, hogy letéptem a falról, így könnyebb elolvasni, majd visszaragasztod. Szia Szép Leányzó, ezúton szeretnék neked nagyon sok boldogságot, szeretetet, jó férjet, és nagyon sok pici gyereket kívánni, az utóbbiakra várj még egy picit! Adri hmm, már akkor látták benned a jövendőbeli nagycsaládost. Jó osztály voltunk, nagyon kedvesek voltak nekem, sokukkal a mai napig tartjuk a kapcsolatot. A következő: Jó pofa és jó fej, veled mindig jó beszélgetni, és a vékony hangodon annyi, de annyi ökörséget tudsz mondani, és ez marhajó! Igen, ha elemembe jövök, akkor nem lehet engem leállítani. Nyárra mik a terveid? Tábor, tábor, tábor. Három táborba készülök. Egy a munkahelyemről, amit már hagyományosan minden évben megrendezünk, egy csapattábor, és a Segédőrsvezető-képző tábor. Aztán még barátnőmmel készülünk Angliába, onnét átlátogatunk Hollandiába kb napos kis körút lesz. Mesélj a baráti társaságodról! A barátaim többsége Szőgyénben van, szeretek velük lenni, mert jókat 9

10 lehet velük beszélgetni, kirándulgatni. Fogjuk magunkat, és útnak indulunk. A spontán dolgok nagyon működnek és ezt szeretem. Merre szoktatok kiruccanni? Mikor hogy, akár moziba, akár bowlingozni Ilyenkor Párkány, Komárom, Győr, Budapest az úticél. Vagy egyszerűen csak elmegyünk valakihez filmet nézni, sütögetni, beszélgetni... Gondolom, ebben a társaságban sok a cserkész. Igen, azért is jó, mert ha véget ér a cserkész megbeszélés, akkor nem egyszer kint folytatjuk. A nem nyakkendősök pedig sokszor érdeklődnek a cserkészet iránt, sőt, lett is egy újabb cserkészünk. Változtál a társaság által? Igen, változtam. Úgy érzem elég sokat. Milyen irányba? Számomra pozitív irányba, előtte már kezdtem kicsit bezárkózni, és amióta velük vagyok, úgy érzem, nyitottabb lettem. Ezután a szobaajtó is nyitottabb lett, így hát elindultunk a palacsintaillat után. Megérte, az illatösvény másik végén katonásan felsorakozva egy tálban várt minket a sok finomság. Jó volt a túrós és a lekváros is, kolbászos nem volt. Ja igen, a két órába nem fértem bele. (Sanya) Miből lesz a VK? Esterházy piknik június én a palásti Ivánka kastélyban jöttek össze az 1. sz. gróf Esterházy János vezetőképző cserkészcsapat tagjai, és a képzésben részt vevő cserkésztisztek és segédtisztek, hogy vezetőképzésünkről, és mozgalmi témákról beszélgessenek. Péntek a ráhangolódás és a könnyed szórakozás jegyében telt. Az éjszakába nyúló talkshowban pedig a szövetség tisztségviselőiről és a VK táborok vezetőiről tudhattak meg új dolgokat a jelenlevők. Szombaton e sorok írójának bevezető előadása, valamint Csémi Szilárd ügyvezető elnök és Asztalos Zoltán mozgalmi vezetőtiszt hozzászólása után a belső kommunikáció javításáról, a segédtiszt- és csapatparancsnok-képzés viszonyáról, az őrsvezetői munka népszerűsítéséről, és a továbbképzési lehetőségekről beszélgettünk. Délután, miután az egyes vezetőképző táborok ismeretanyagának egymásra épülését is megvitattuk, átellenőriztük és rendbe tettük a felszerelést. A kimerítő nap után a kastély kertjében grillparti várta a tisztikart. Vasárnap a táborhely felkeresésével, majd a szentmisén való közös részvétellel zárult a hétvége. Kaca 10

11 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma RMCSSZ Az ország újjáépítése Százéves az erdélyi magyar, és húszéves az újjászervezett romániai magyar cserkészet. A jubileumi év részeként zajlik július 14. és 23. között Csíkmadaras határában a MAJ NEM Madarasi Jubileumi Nemzetközi Emléktábor, melynek lakói IV. Béla tatárok dúlta országának újjáépítésén fáradoznak. Mintegy hatszázan gyűltek össze, ekkora cserkésztábort még nem szerveztek Erdélyben. Öt éve a gelencei táborban négyszázan vettek részt, eddig az volt a legnagyobb. Szepes vára, Gyulafehérvár, Esztergom, Nándorfehérvár és Visegrád, Duna a IV. Béla korabeli Magyarország kis mására bukkanhatunk, ha Csíkmadaras fölött, a Madaras patak partján felállított cserkésztáborba látogatunk. Fák, bokrok alatt több száz sátor húzódik, melyek lakói a tatárok pusztította ország újjáépítésén ügyködnek. Kissé valóban viharvert a terület, a sátrak között sáncok húzódnak a víz elvezetésére, hiszen az esőzések nem múltak el nyomtalanul, de a cserkészek jókedvűek, a hangulat töretlen. Egyik vendéglátónkat éppen egy aggódó szülő hívja telefonon, Csíkszeredában eső készül, mi a helyzet a táborban. A felhők elvonulnak, a közön elkerülték a tábort szól a nyugtató szó. A kerettörténet ötlete IV. Béla udvara onnan jött, hogy amikor hozzáláttak az emléktábor szervezéséhez, Csíkszeredában épp a Tatárjárás című kiállítás volt soron a Csíki Székely Múzeumban avatnak be a vendéglátóink. Ottjártunkkor már készült a MAJ NEM tábor újsága, egy, a tábor területén álló, bérelt hétvégi házban válogatták a fotókat, írták a beszámolókat, utolsó nap már kézbe is vehetik a cserkészek. Hat vár Ezek jelképezik az egykori Magyarországot. Esztergomban laknak a tábor irányítói, a tizenhat éven felüliek, Szepes várában a Maros és Kolozs megyeiek, Gyulafehérvár a felvidékiek, az észak-erdélyiek és a Nagyenyed vidékéről érkezettek tábora, Nándorfehérvár a Csíkból, Gyergyóból és Vajdaságból érkezetteké, Visegrádon laknak a háromszékiek, szilágyságiak és a magyarországiak. Az Angyalvár a legkisebb, a hat és tizenegy év közötti kiscserkészek otthona volt, de ők vasárnap hazamentek magyaráz a vaddisznóbőrre rajzolt Nagy-Magyarország-térkép előtt Molnár Szilárd táborvezető és Bálint Lóránt logisztikai vezető. Így már érthető, miért írja a Madaras pataka melletti táblán, hogy Duna, és miért mondják a kis deszka gyaloghídra, hogy Lánchíd. Nem csak a várak neve, a cserkészek korhű viselete is a 13. századot idézi, a szervezők előzetesen értesítették a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal megfelelő alap anyagokat, melyekből elkészíthetik jelmezeiket. Zöld pénztárca és fára vaskarika Játszhatnak a Szerencse házában, a Vásártéren kézműves foglalkozásokat, nemezelést, gyöngyfűzést, fafaragást, kerámia- és bútorfestést tanulhatnak-gyakorolhatnak. A Kolostor előtt kövekből rakott oltár áll, mögötte az üvegfestők munkája, mint egy vitrail itt az iniciáléfestést, papírmerítést, gyertyaöntést, pénzverést is gyako- Emlékkiállítás Az emlékév a áprilisi közgyűléstől a februári közgyűlésig tart, szintén ennek alkalmával, október 2. és november 2. között a Csíki Székely Mú - zeumban kiállítást szervez a Romániai Magyar Cserkészszövetség. A Magyar Cserkészszövetség Gödöllői Városi Múzeumban található gyűjteményéből, magángyűjteményekből, öreg cserkészek által őrzött ereklyékből válogatták a kiállítás anyagát. Hogy mindez a lehető legizgalmasabb legyen, interaktív programokat is szerveznek, a látogatók onnan kezdődően, hogy belépnek a múzeum kapuján, maguk is cserkészekké válhatnak. Lesz táborépítés, kézműves foglalkozás. Ugyanakkor négy, cserkészeti tematikájú kötetet is bemutatnak foglalja össze Kasza Tamás, a RMCSSZ ügyvezetője. 11

12 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma RMCSSZ Hétszáz látogató Látogatói napot tartottak vasárnap, július 18-án, ekkor bárki ellátogathatott a Madaras-patak partjára, betekinthetett a cserkészek életébe, kipróbálhatta a tábori életet. Jöttek is szép számmal érdeklődők, szülők a környékről, de még a határ menti településekről is. Meglepődtünk, milyen sokan érkeztek, számítottunk vagy kétszáz érdeklődőre, de sokkal többen érkeztek. Kétszáz darab látogatói karszalagot készíttettünk itt minden táborlakónak van, azok színe alapján is meg tudjuk állapítani, ki melyik altáborhoz tartozik, de pillanatok alatt elfogytak, aztán nyakbavalókat készítettünk, ötszáz darabot, és csak néhány darab maradt meg belőlük számolt be Bálint Ló - ránt. Azok, akik nem kívántak főzni, a Fogadóban vásárolhattak ennivalót maguknak tudjuk meg. Antal Orsolya Csíki Hírlap Krónika részletek Gy u l a f e h é r vá r Íme kez detét vette a tábor, amelyet már hó napok óta várunk. Jókedvű cserkészek körülöttünk, színes keretmesés ruhák, friss hegyi levegő, hűs patak, viruló ar cok így vette kezdetét az előttünk álló tíz nap. Julianus baráthoz azon ban lenne egy kérésünk: üzenje meg a Magasságos Fennvalónak, hogy a bőséges égi áldásokból ennyi bőven elég volt két hétre, szerintünk kitart a tábor végéig, az utánpótlás nem feltétlenül szükséges. Maxim Orsolya rolhatják. A Várudvarban ügyességi játékok, mászófal, egyensúlyozó játékok várják a cserkészeket, míg a Ménesben a régi harcművészetek kedvelői baranta-bemutatót láthattak, íjászkodhatnak, gyakorolhatják a kopjadobást, és ott a Fára vaskarika, a méta és egyéb sportjátékok színhelye. IV. Béla udvartartása környezettudatos, a Rex Viridisben hulladék-újrahasznosítás folyik. A zöld program keretében PET-palackokból, tetra pakból készítenek írószertartót, pénztárcát, nyakláncot, poháralátétet. Túrákra, kirándulásokra is elvitték a résztvevőket, ellátogattak a Szent Anna- és a Gyilkos-tóhoz, egynapos túrán voltak a Hargita-tetőn, és kétnaposon az Egyeskőnél. Vi s e gr á d Pénteken jött a csapat nagyja, S mindenkinek ugyanaz a célja. Munka, meló, munka, Négy napig, reggeltől estig folyamatba. Az esztergomiak voltak fölényben, Segítettek a többieknek is egylényben, És mivel a cserkész fő élménye a munkaszeretet, A munka négy napig kitartóan ment. A kiépülést sok minden akadályozta, A forróság után a nehézséget a zivatar hozta, Több ember sátrának kárát ez okozta. De végül mindenki gondja megoldódott, Sőt a vezetőség plusz sátrakat is felhúzott, A programok helyszínei szépen alakultak, Nemsokára vége a munkának, s csak a szórakozás marad. Végezetül pedig jó tudni, Hogy minden cserkésznek illik GUMICSIZMÁT HOZNI!!! Gaudi Zsófia és Pálházi László Ná n d o r f e h é r vá r Július 12-én, 45 perces késéssel elindultunk a nagy útra, egészen IV. Béla koráig. Maga az utazás hosszú volt, de megérte, hiszen belecsöppentünk Nándorfehérvár nyüzsgésébe. Elvegyültünk a sátorépítők tömegében: vertük a cölöpöt, feszítettük a sátrakat, s mégis mire készek lettünk, a sátraink vízzel teltek meg. Ruháink egy része elázott, de úgy is fogalmazhatnék elúszott. Eső után megtapasztaltuk a vándorlás élményét, sátrainkat szárazabb helyre húztuk fel. Mindezeket jó emlékekként tárolom, hiszen minden rosszban van egy jó is: az összetartó közösség. Dodony Anikó, Temerin 12

13 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma RMCSSZ Beszélgetés a IV. Bélával és Dénes nádorral Beszélgetve a táborlakókkal, az első három nap alapján röviden há - rom mondatban summázhatnánk véleményüket: kitűnő keretmese, ittott bukdácsoló logisztika és táborszervezés, szélsőséges időjárás. Utóbbit leszámítva a legilletékesebbeket kérdezzük a madarasi MAJ NEM hátteréről: Molnár Szilárd tábor parancsnokot, valamint Szere dai Norbertet (Bapót), aki a pro gramokért felel. La jo s: Legelőször is arra kérné lek benneteket, hogy foglaljá tok össze az előzményeket, a tábor alapgondolatát, majd arról beszélgessünk, hogy mi lyen nehézségekkel kellett az előkészítés során szembenézne tek? Szi lá r d: A tábor szervezése másfél évvel ezelőtt kezdődött, akkor született az ötlet, hogy egy négyes csapat foglalkoz zon a közvetlen és tényleges előkészítéssel, és összefogja a teljes programot. Egy gazdasá gi vezető, aki Czikó Mária lett, egy logisztikus, aki lehetőleg helybéli legyen, ismerje a helyszint, legyenek meg a megfelelő helyi kapcsolatai, így esett a választás Bálint Lórira. Egy programfelelős, Bapó, akiről kiderült, hogy egyálta lán nem volt rossz választás, s én, mint kapcsolattartó a táborszervezők és az elnökség között, a táborvezető. Az elmúlt másfél év egyikünknek sem volt egy pihentető, nyugtató év, folyamatosan történt valami, folyamatosan kerestük a me goldásokat és a lehetőségeket, hogy tudásunk szerint a legtö bbet és a legjobbat adjuk, így született meg ez a tábor. La jo s: Beszélgessünk egy kicsit a programokról, a tábor keretmeséjéről és mindar ról, amit erre a keretmesére ráépítettetek eddig úgy tűnik, teljes sikerrel. Ba p ó: Az egész keretmese ak kor indult, amikor másfél éve találkoztunk mi négyen, a Csiki Múzeumban, a tatárjárá sos kiállításon. Mindenkinek megtetszett ez az ötlet. Ilyet kerestünk, mindenképpen törté nelmi figurákkal tele, és a közép kor egy olyan kor, ami elengedi mindenkinek a fantáziáját. Ez az egyhetes program megpróbálja elvinni a résztvevőket a tatárdú lás pillanatától végig az orszá gépítés folyamatán, addig, amíg a közös győzelemhez eljutunk, azaz a tatár távozik országunk ból, és mi tovább építhetjük azt. Ennek keretét képezi a tu lajdonképpeni nulladik napi esti hivatalos nyitó, és a tízedik nap délelőtti hivatalos záró, az ami keretbe zárja a keretmesét. La jo s: Milyen konkrét programokat építettetek erre a tör ténetre? Ba p ó: A tábornak megvannak a fontos mozzanatai, ami a teljes tábort érinti, ilyen a tábornyitó, az éjszakai riadó, amelyek min denhol szóltak, a nyílt napon megtartott ökumenikus isten tisztelet, a 24 órás stratégiai já ték, majd utolsó nap a métabaj nokság, a királyi vendégség, a lakoma. Ezen kívül a legfontos abbak a raji programok, amik rajonként, azaz százasonként mű - ködtek, a százasok együtt mozogva meg látogathattak több műhelyt vagy helyszínt, ily en volt a buszos kirándulás (Gaál Sándor és Czikó Mária vezetésével), túrázás, egy- és két napos túra a Madarasi Hargitára és az Egyeskőre. A programok: a leg nagyobb a Várudvar, vezetője Bartha Zoltán, az a hely, ahol erőpróbák vannak, gyakorlatias dolgokat kell csinálni, birkózni, falat mászni, rohampályán le het részt venni, és ott mindenki felmérheti, összemérheti erejét. A következő a Vásártér, Gö dri Ju - dith és Alföldy Ágnes vezetésével, ahol mindenféle kézművességekkel lehet ta - lálkozni, gyöngyfűzéstől neme zelésig, óriásbuboréktól réz domborítá sig. Szerettünk volna még egy különleges helyet, a Ménest, amiből sajnos egy kissé kevés maradt, ugyanis az árvíz miatt nem tudták elhozni a lovakat. De úgy érzem, hogy a baranta edzés és az íjászkodás igencsak lefoglalta a cserkésze ket, ami Demény Elemér vezetésével zajlott. A Kolostor vezetője Eördögh-Marczin Réka és Szabó László, szerzetesek, barátok, apácák, fogadták a résztvevőket, minden olyan dolgot megmu tattak, amik akkoriban a ko - lostorra hárultak. Ilyen az írás, az iniciáléfestés, üvegfestés, papírmerítés, pénz verés, szo brászat, oklevelek készítése va lamint hasonló érdekes dolgok. Következik a Res viridis, Bíró Ildikó vezetésével, ahol tulaj donképpen min den zöld dolog együtt van: környezetvédelmi programok, projektek. Tanösvé nyen vesznek részt a gyerekek, és ezen kívül nagyon sok újra hasznosítási módszert tanul hatnak. Például, hogyan lehet hulladékból ékszert vagy vázát készíteni. Szi lá r d: Érdekességképpen, kö zel 900 petpalackot készítettünk elő a tíz napra. Ba p ó: Van még egy érdekes helyszín: Fára vaskarika, vezetője Balog Áron. Érdekes a neve, és jó, mert eltakarja azt, ami ott igazán van. Egy olyan hely szín, ahol mindenből játék van: méta, golflabda vezetgetés. Az a lényeg itt, hogy a csapatszel lemet erősítsük. A kis kedvenc a Szerencse háza, amit maga a királyné, Molnár Gál Sarolta vezet. Ez egy korabeli kaszinó, kockázással, malacos házzal, kártyával és sakkal, valamint olyan ügyességi és szerencsejá tékokkal, melyeket mind ki lehet próbálni, fogadni, veszíteni és nyerni. Természetesen itt is obu lusért és dénárért folyik a játék, s, hogy ki menynyit visz haza, az a szerencsén múlik. Az interjút készítette: Dávid Lajos 13

14 Kedves Cserkésztestvérek! Közös lapunk megújulás előtt áll, ám ahhoz, hogy az újításokat jó irányban tudjuk véghez vinni, a Ti véleményetekre is szükség van. Itt az alkalom, hogy megmondd, mit szeretnél olvasni a Cserkész hasábjain, mi felelne meg a Te érdeklődésednek! Töltsd ki az alábbi kérdőívet, és azt postán juttasd el a szerkesztőség címére! Válaszaid előre is köszönöm! Bodzás Gergely, főszerkesztő 1. Korod: I. Személyes kérdések 2. Melyik cserkészszövetség tagja vagy? (jelöld X-szel) Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Külföldi Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészlány Szövetség Romániai Magyar Cserkészszövetség Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Vajdasági Magyar Cserkészszövetség Nem tudom 3. Melyik cserkészcsapat tagja vagy? Mit csinálsz a cserkészcsapatodban? Őrs tagja vagyok Őrsvezető vagyok A csapat vezetésében veszek részt Egyéb Nem tudom II. Véleményed az újságról 1. Jelöld be, hogy a Cserkészben mely rovatokat, milyen mélységben szoktad átolvasni. Vallásos írások Rovásírás Olimpia Természetismeret Cserkésztörténelem Kiscserkész rovat Egyéb 2. Jellemezd három szóval a cserkészújság külalakját! III. Az újság jövője 1. Mit látnál szívesen az újságban? Több hír Több kép Több irodalmi alkotás Rövidebb hírek Hosszabb beszámolók Őrsvezetési tapasztalatok Ötlettár (játék, dal, stb.) Több anyag kiscserkészek számára Viccek Keresztrejtvény Fejtörők Képregény Sport rovat Zene rovat Túlélési technikák Cserkészfelszerelés Technika és tudomány Hírek a világból Nem magyar cserkészszövetségekről szóló írások 2. A felsoroltakon kívül, milyen témájú írásokat olvasnál el? Riport Névjegy Ajánló (film, könyv, zene) Hírek a te szövetségedből Hírek más Képregény Versek Magyarsággal foglalkozó írások Végigolvasom Csak átfutom Nem érdekel Jelenleg vezetsz őrsöt? Igen Nem c c 4. Felhasználod a cserkészújságot az őrsi összejöveteleken? Ha igen, mire?

15 Kösd össze a számokat szépen sorban, hogy megtudd milyen állatokat rejt a két felső kép. Ha készen vagy, ki is színezheted őket. Utána pedig segíts a kismacskának eljutni a kedvenc gombolyagjához, és a tengerimalacnak visszajutnia a házikójába. Kiscserkészeknek 15

16 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma MCSSZ Megújult és nevet kapott a Teleki Pál Cserkészház Cserkészházat szentelt Székesfehérváron Takács Nándor nyugalmazott megyéspüspök a júniusi ünnepélyes fogadalomtétel alkalmával. A város szélén fekvő háromszobás ingatlan főbb felújítási munkálatai elkészültek, bár a festés és szépítés még hátra van. A falra helyezett emléktáblán, melyet Sasvári János fafaragó mester készített, Teleki Pál neve olvasható. A magyarországi főcserkész munkásságának tiszteletére lett névadója a háznak, ahol évek óta a negyedik cserkészkerület őrsvezető- és segédtisztjelöltjeinek elméleti képzése zajlott kényelmesnek közel sem mondható körülmények között. Mostanra gázt, villanyt és fűtést vezettek be, a közösségi helyiségeknek köszönhetően pedig már nagyobb csoport befogadására is alkalmassá vált az épület. A jövőben itt összpontosulnak majd többek között a kerület vezetőképzéssel kapcsolatos feladatai. Klujber Márta st, 85. sz. Zrínyi Miklós Cscs. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma KáMCSSZ Időutaztak a munkácsi kiscserkészek Szép, kalandokban és élményekben gazdag lezárása volt az évnek kiscserkészeinknek a Bukovecen (Oroszbukóc vagy Beregbárdos) megrendezett háromnapos tanyázás. A Pillangó és a Párduc őrs 14 kiscserkésze egy faházban szállásolta el ma - gát. A fiúk illetve a lányok gyorsan belakták szobáikat, majd rögtön elindultak az élvezetes programokra. Egy kis túra és közös játék után elkezdődött a kézműves foglalkozás, amit népdaléneklés követett. Ekkor hirtelen megjelent a múltból Hunor, aki arra kérte a gyerekeket, hogy segítsenek neki megkeresni elveszett népét. A gyerekek természetesen rögtön felajánlották segitségüket. Az esti tábortűznél különböző állatok meséltek Hunor népéről, majd az éjjel rájuk szórt varázspor hatása reggelre a múltba repítette őket, ahol több próbát kellett kiállniuk, amíg ráleltek az elveszett népre. Nagyon sok kaland várt a kiscserkészekre. Akadályverseny, staféta, meseerdő és még sok próba kiállása után ráleltek Hunor népére. A vezér által elejtett fácánok elfogyasztása és az esti tábortűz után az újra rájuk szórt varázspor visszarepítette a kicsiket a jelenbe. Harmadnap délelőttjén kiscserkészavatásra is sor került. Ez a tanáyzás a festői környezet és a sok élmény miatt nagy hatással volt kiscserkészeinkre, akikkel év közben Gajdos Katalin és Halada Katalin foglalkozott. A tanyázók ellátásáról Koroly Mária gondoskodott. A szép számú segítőknek is nagy köszönet! Munkacserk 16

17 Átadták az idei Béres Egészség Hungarikum Díjat A három éves múltra visszatekintő Béres Egészség Hungarikum Alapítvány idén azokat a lelkes fiatalokat kutatta fel, akik a tőlük elvárhatóakon túl aktívan tesznek nemcsak a saját, hanem az őket körülvevő kisebb-nagyobb közösségek egészségéért is. Ennek a kutatásnak első állomása volt az a tavasszal meghirdetett pályázat, amelyen ifjúsági közösségek pályázhattak prevenciós programjaikkal. Most pedig fiatal egészségőröket ismer el a szervezet a Béres Egészség Hungarikum Díjjal. A díjak átadásával az ifjúság lelkes, egészségtudatos képviselőit ünnepeljük. Azért is tárjuk ki a karunkat a fiatalok felé, mert ők azok, akik jó pozícióból indulnak a saját egészségük megőrzéséért, hatással tudnak lenni a kortársaikra is, így segítenek az egészségesebben élő generációk felnövekedésében. magyarázta dr. Béres József, a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány életre hívója. Az ifjú egészségőrök 18 és 30 év közötti diákok vagy fiatal felnőttek, akiket az ország egész területéről választottak ki. A díjazottak: Bodor Klára Sarolta (29) egészségfejlesztő, aki többek között a Szécsény kistérségi egészségkoalíció mozgatórugója, és aki több mint 20 iskola több száz diákjának tartott már előadást az egészséges táplálkozásról valamint a dohányzás hatásairól. Klára felhívja a gyermekek figyelmét a túlzott mennyiségű energiaital fogyasztás veszélyeire, beszélget velük a táplálkozási zavarokról és a tudatos vásárlás aranyszabályairól; de étkezéssel kapcsolatos érdekességek is szóba kerülnek egy-egy ilyen összejövetelen. Ga la m bos Br igi t ta (19) tanuló, aki a Waldorf-iskola végzős diákjaként az egészséges életmód összetevőire hívja fel a kortársai figyelmét, sőt, fiatal kora ellenére saját kutatásokat is végez. Brigitta mottója: Akár 10 éves vagy és 80 év áll előtted, akár 80 éves vagy és 10 év vár még rád: gondolj arra, adott esetben mi lenne a fontosabb számodra! A mögötted álló 80 év, amin már nem változtathatsz, vagy az előtted álló pár év, amelynek a minőségét Te teremtheted meg? Brigi kedvenc sportja az euritmia, amit nemcsak saját maga gyakorol, hanem diáktársainak is tart mozgásterápiás órákat. Egészségügyi pályára készül. Ho rvá t h An na (22) egyetemista és aktív tagja a pomázi 937. számú Szent Tarzicius Cserkészcsapatnak. Anna a teljesítménytúrák és a nyári táborok szakértője, a Pilis és a Visegrádi hegység jó ismerője. A kis csapatuk által szervezett gyalogos és biciklis teljesítménytúráknak olykor résztvevője is van. Anna igyekszik felhívni a fiatalok figyelmét a mozgás fontosságára; erre szerinte akár egy vicces aerobic-óra is tökéletes megoldás lehet. A cserkészcsapat mellett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem sportéletében is szerepet vállal. A díjazottakat az Országos Egész sé g- fejlesztési Intézet és a Cserkész szövetség ajánlotta, illetve egyiküket a Blikk Nők Ifjú egészségőröket keresünk pályázatán javasoltak közül választott ki az Alapítvány kuratóriuma. Az emberi boldogságot mindanynyian ugyanúgy írjuk le: szeretteink körében egészségben eltöltött időre gondolunk. Úgy vélem, hogy itt mindannyian ezért küzdünk. Meg kell tanulnunk és meg kell tanítanunk a környezetünket is egészségben, boldogan élni. összegezte dr. Béres József. nepszava.hu Itassunk madarakat! Az embert próbáló hőségben belegondolni is rossz, milyen nehéz lehet a sorsa az izzadni nem tudó, magukat csak lihegéssel hűteni képes madaraknak (és kutyáknak)! Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kánikulában a települési madarak is folyamatosan hozzáférjen a vízhez mondjuk a madárbarát kerti itatókban. Bár az élelmes szomjazó madarak a nyaralni kitett szobanövények cserépalátétjéből is képesek inni, ez messze nem a legtökéletesebb megoldás, mivel a jó itató annyira tágas, hogy abban egy fekete rigó vagy balkáni gerle méretű madár is meg tud fürödni. Mire ügyeljünk az itatók és madárfürdők kapcsán? A kisebb madarak számára veszélyt jelent az 5-10 cmnél mélyebb víz, ezért itatónak ne használjunk mély, vízzel telt hordót, konténert; kerti tavak építése esetén alakítsunk ki sekély parti részt. A talajszint fölé helyezett itatóknál, különösen az ablakitatók esetében, figyeljünk a biztonságos rögzítésre, a feldőlés, leesés elkerülésére. Még az 5-10 cm mély itatók vizébe is érdemes beletenni egy kinyúló ágat, nagyobb, lejtős oldalú követ, ahol a madarak kényelmesen és biztonságosan tudnak állni, és szabályozni tudják fürdéskor a vízmélységet. Az itatók vizét rendszeresen, általában naponta frissre kell cserélni, illetve az elpárolgott vizet pótolni kell. Hetente-kéthetente érdemes a napi vízcserét megelőzően kitisztítani, algátlanítani az itatót. Lehetőleg akkora itatót használjunk (25-30 cm átmérőjű már megfelelő), melyben egy feketerigó nagyságú madár is képes megfürödni. MME 17

18 A túlélés alapjai Felszerelés Ahhoz, hogy egy nehezebb szituációból önállóan kikeveredjünk, vagy kihúzzuk a mentésig, néhány alapfelszerelésre szükség van. A lenti felsorolás nagyjából a fontossági sorrendet is tükrözi: 1. Ruházat (Rajtunk levő, tartalék, esővédő, fejfedő) 2. Elsősegély csomag (fáslival és izofóliával) 3. Iránytű + térkép 4. Mobiltelefon 5. Egyéb jelzőeszközök 6. Kétfajta tűzgyújtó eszköz 7. Energiapótló vészélelem (nincs a képen) 8. Kés(ek) 9. Lámpa használata közben magunknak okozunk kisebb-nagyobb sérülést. Ahhoz, hogy egy esetleges hosszú és mély vágott sebet ne horgászzsinórral kelljen összevarrni, mint John Raimbow-nak, érdemes beruházni egy csomag SteriStrip ragasztóra. Ezek a ragasztószalagok a varrást helyettesítik, és sebészi szakképesítés nélkül is mindenki tudja használni. Végül én mindenképpen egy tekercs fásli és izolációs fólia beszerzését is ajánlanám. (Utóbbi kettő ráadásul multifunkciós is. Ha nincs rá szükség az eredeti feladatkörében, akkor például kötöző anyagként vagy menedékként is hasznosítható.). Gyógyszerek tekintetében egyszerű általános fájdalom-, láz-, és gyulladáscsökkentőből is kellhet pár szem. Az összeállításnál az allergiát kétszeresen is figyelembe kell venni. Egyrészt ne legyen semmi olyasmi a készletben, amire allergiások vagyunk. Másrészt, ha van olyan dolog, amire viszont igen (például darázscsípés, vagy pollenek), arra mindenképpen készítsünk be ellenszert. Az említett darázscsípésre még akkor is érdemes felkészülni, ha egyébként nem vagyunk érzékenyek rá. Egy jól irányzott lódarázs-fullánk nyaktájékon komoly veszélyforrás. Elhanyagolt vadászlesek közelében könnyen összeakadhatunk e fenevadakkal, mert azok utak/ösvények mellett találhatók. 1. Első és legfontosabb a megfelelő ruházat. Legfőbb feladata, hogy megvédjen az időjárástól, de a rovar- és csaláncsípésektől, vagy bozótoson átvágva a tüskéktől is megóv. Kerüljük a pamutot, részesítsük előnyben a modern szintetikus (de legalább kevert szálas) anyagból készülteket. Könnyebbek, mint hagyományos megfelelőjük, de ami a legfontosabb, hogy elvezetik a testtől a nedvességet, és gyorsan száradnak. A kívánt hőszigetelést több réteggel érdemes elérni, ezáltal az időjárás változásával rugalmasan alkalmazkodhatunk a hőmérséklethez. Tartalékban legyen nálunk egy plusz hőszigetelő réteg (lábunkra és felsőtestünkre egyaránt), valamint esővédő ruházat. Ez nagyon fontos, hiszen a természetben elsődleges ellenségünk a kihűlés. Ennek veszélye sokszorosára növekszik, ha vizesek vagyunk. Na és persze egy megfelelő fejfedő se maradjon otthon. 2. Legyen a felszerelésünkben elsősegélycsomag. Ideális esetben ritkán kell, ezért induláskor mindig nézzük át a tartalmát, hátha valamit mégis elhasználtunk legutóbb. Hazai viszonyok között leginkább sérülések kezelésére érdemes alkalmassá tenni a csomagot, hiszen talán a legreálisabb túlélőhelyzet abból adódhat, ha valami baleset miatt csak lassan, esetleg egyáltalán nem tudjuk folytatni az utat. Sebtapaszokkal, fertőtlenítőszerrel, gyorskötözőpólyákkal, és egyéb kötszerrel célszerű készülni, hogy súlyosabb esetben, a segítség megérkezéséig akár magunk is el tudjuk látni a sérülést. Erdeinkben barangolva gyakran van az embernél valamilyen éles eszköz (kés, balta, fűrész, stb.). Szerintem nem tévedek nagyot, amikor azt állítom, leggyakrabban ezek 3. Iránytű + térkép. Szerintem nem igényel különösebb magyarázatot. A tájékozódásban, iránytartásban segíthetnek sokat. 4. Az indulás előtt teljesen feltöltött mobiltelefon ma már nem számít különleges felszerelésnek, de a segítségkérésben ez teheti a legnagyobb szolgálatot. Hazánkban a szolgáltatók lefedettsége elég jó. Ha az adott ponton nincs is térerő, rövid kereséssel biztosan találni fogunk. Ha cellainformáció is elérhető, akár még a tájékozódásban is segíthet, ha kiírja a közeli település nevét. 5. Valami egyéb jelzőeszköz. Legegyszerűbbek a síp és a tükör. (Mert a telefonnal előfordulhat olyan baleset, hogy működésképtelenné válik). A síp nagyon jó, mert könnyű üzemeltetni. Kevesebb energiával messzebbre hallatszik, mint a kiabálás. Még ha nem is a vészjelzést fújjuk, az esetleg közelben járó emberek előbb kíváncsiak lesznek, hogy mi az. A tükör alkalmazásának fő hátránya, hogy csak nyílt terepen működik, ami nem mindig adott (a hegyekben a 18

19 növényhatár felett azonban már jól használható). Ennél azonban fontosabb, hogy az egyezményes vészjelzést igyekezzünk villogtatni, egyébként például egy véletlenül a közelben járó helikopter biztosan nem fogja csak úgy megnézni a csillogást. A véletlenszerű tükrözés csak akkor lehet eredményes, ha már keresnek minket. Ha már itt tartunk, mi is az a vészjelzés, amit bárhol megértenek? Kettő is van. Az egyik az egyszerű hármas jelzés. Ez három sípszót, kiabálást, dudálást, kopogást, villantást tükörrel, éjszaka lámpával, vagy bármi olyasmit jelent, amivel fel lehet hívni magunkra a figyelmet. Kis szünet után ezt kell ismételgetni, amíg választ nem kap az ember. A másik ilyen jel az SOS morzekódból ered. Három rövid három hosszú három rövid jeladás ismételgetése szintén bármivel, ami elérhető. 7. Energiapótló vészélelem jól jöhet mind fizikai mind szellemi teljesítőképességünk fenntartásában. Ez némi szőlőcukor vagy csoki legyen, ami gyorsan helyrerakja a leesett vércukorszintet. Ezeket akár a többi élelemtől külön is tárolhatjuk, és csak utolsóként használjuk fel. 8. Végül, de nem utolsósorban hasznos, ha van nálunk egy jó kés is. Lehetőleg fixpengést válasszunk, de egy svájcibicska vagy multitool is sokat segíthet rajtunk. Utóbbiakat tanuljuk meg kreatívan használni, és legyünk tisztában a korlátaival. Ha nem csak a természetjárást vesszük alapul, akkor általánosságban valószínűbb is, hogy egy ilyen eszközzel kerülünk túlélőhelyzetbe. 6. Kétfajta tűzgyújtó eszköz. Az egyik legyen könnyen használható, hatékony: öngyújtó vagy gyufa. A másik legyen üzembiztos, sokszor és bármilyen viszonyok között működjön: például szikravető, vagy magnéziumtömb. Bármi mellett döntünk is, gyakoroljuk a használatát békeidőben is, mert egy valóban éles helyzetben bizonyosan sokkal nehezebb lesz a sikeres tűzgyújtás. Megemlíteném még, hogy ha valaki a legváltozatosabb időjárási körülmények között is kimozdul, de mondjuk, nem szereti cserélgetni a felszereléseit, annak öngyújtóból benzinest érdemes választania. Ennek oka, hogy nagyobb hidegben a gázos változatok nem működnek igazán, nedves környezetben pedig, a gyufa kevés lehet. Arra ügyelni kell azonban, hogy a benzinest indulás előtt mindig fel kell tölteni, mert a tüzelőanyag megakadályozhatatlanul párolog, és sosem tudni milyen állapotban van éppen. Igazán akkor megyünk biztosra, ha kis tartályban viszünk magunkkal tartalék benzint is. Ez akár még úgy is segíthet a tűzgyújtásban, hogy rálocsoljuk a meggyújtandó anyagra, amit aztán egy kis szikrával is belobbanthatunk. A tűzzel kapcsolatban egy gondolat engedtessék még meg Tom Brown kézikönyvéből... Egyértelműen, a tűz remek dolog, ha van. Többek között meleget, fényt, biztonságérzetet ad, jó a testnek és a léleknek egyaránt. Mégis, csak akkor próbálkozzunk tűzgyújtással, ha megvannak az eszközeink és a tudásunk hozzá, és a sikerre nagy esély van. Ezek hiányában csak idő és energiapocsékolás, amivel más fontos dolgokról vonjuk el a figyelmünket, például egy közelgő vihar előtt. Arról nem is beszélve, hogy a sikertelenség tovább növeli a frusztrációt, rontja a morált. A kés jelentősége annál jobban kezd nőni, minél kevesebb felszerelésünk van, akár szándékosan, akár például a hátizsák elvesztése miatt. Annak a túrázónak, akinek van sátra, derékalja, hálózsákja, főzője, stb., maximum evéshez van rá szüksége. Minél több dolgot kiveszünk ezek közül, annál jobban bebizonyosodik, miért is alapköve a kés a túlélő- és bushcraft fortélyoknak. Használhatjuk menedék építésénél, tűzgyújtási előkészületeknél, ételfeldolgozásnál, de a segítségével más szerszámokat, vagy akár vadászfegyvereket is készíthetünk. Egyszóval minden olyan területen akad neki feladat, ami fontos a természetben való boldoguláshoz. 9. Utolsó utáni ajánlott felszerelés, ami különösen hazai viszonyok között megmenthet az erdőben éjszakázástól: egy LED-es (fej)lámpa. Kis méret és tömeg, valamint hosszú üzemidő jellemzi. Ezek a tulajdonságok együttvéve nagyon alkalmassá teszik, hogy ne kelljen sokat töprengeni az elrakásán. Tartós eltévedés esetén (ha más gond nincs) lehetővé teszi, hogy sötétben is biztonságosan folytassuk a menetet, és önállóan visszajussunk a lakott területekre. Ezek tehát azok az alapfelszerelések, amikkel egy rövid ideig egész jól elboldogulhatunk. Ahhoz azonban, hogy ezek a dolgok éles helyzetben legnagyobb valószínűséggel rendelkezésünkre is álljanak, ajánlott ezeket a zsebeinkben, övünkön vagy nyakunkban viselni. Hátizsák elvesztése reális lehetőség, elég lehet egy rossz mozdulat hozzá. vándor - MTP 19

20 Csapdakészítés Őseink megélhetése évezredeken keresztül nagymértékben a természettől függött. A források vizeit itták, a fák és bokrok gyümölcseit ették, és a vadon állataira vadásztak. Ősi barlangképek tanúskodnak arról, hogy az emberek egy szál lándzsáikkal szálltak szembe a náluk olykor sokkal nagyobb élőlényekkel, hogy saját magukat és családjukat fenntartsák. Aztán ahogy fejlődött a gondolkodás, úgy fejlődtek az ember eszközei is. A nyers erőt felváltotta a gondolkodás képessége. Lyukakat kezdett ásni a vadász, zsákmányát pedig belekergette vagy épp belecsalta ezekbe a lyukakba. Az ember elkezdett csapdákat állítani. Eleinte az élelemszerzés hajtotta, majd rájött, hogy az állat szőrét, zsírját, bőrét, csontját is fel tudja használni. Később pedig egzotikus állatok befogására és szőrmekereskedés céljából állítottak csapdákat, napjainkra pedig úri sport lett a vadászat, a csapdákat pedig csak a filmekben látunk. Vagy mégsem? Mindenki láthatott, látott már egérfogót vagy légypapírt. Két klasszikus csapdát, melyet elődeinknek köszönhetünk. Cserkészként aligha lehet célunk gyilkos csapdák állítása a környezetünkben élő vadállatoknak, de egy mezei nyúl vagy fácán elfogása, tanulmányozása majd elengedése már annál inkább az. A következőkben ilyen elfogó csapdákról lesz szó, melyeket egy őrs könnyedén elkészíthet és felhasználhat arra, hogy jobban megismerje a természetet. Felrántó csapda Az egyik legalapvetőbb csapdatípus. Működése nagyon egyszerű, hatékonysága pedig meglepően jó. Két fajtája van: amikor a hurok függőlegesen lóg a levegőben, és amikor a hurok a földön hever. Nézzük meg az előbbit. A függő hurok az állat törzsét fogja meg a csalétek és a hurok közti távolságtól függően. Túl kicsi távolság esetén a hurok a nyakra szorul, és megfojtja az állatot, ezért ezt kerüljük el. Felállításakor az első lépés egy vékony, rugalmas facsemete kiválasztása. Ezt a fát kell lehajtani, hozzáerősíteni a hurkot, a végére pedig a kioldó szerkezet egy részét, ahogyan az ábrán látható. A csapda lényege, hogy a csalétekkel ellátott fadarab legapróbb elmozdulására is kioldódik a beékelt fadarab, a facsemete felegyenesedik, magával rántva a hurkot, ami rászorul a zsákmányra. Nem szükséges, hogy a fa a levegőbe emelje az állatot elég, ha a hurok megtartja. Csalétkek Ny ú l: alma, sárgarépa, búza vagy egyéb gabonafélék Kis rágcsálók: gabonafélék, mogyoró, dió, napraforgó mag Ma da r a k: gabonafélék magjai, erdei bogyók Fö l dr e r a k h ató t ová b b f e j l e s z t e t t h u rok A felrántó csapda másik fajtája, melyben a hurok a földön hever. Az alapvető különbség az, hogy a hurok ilyenkor az állat lábát kapja el, valamint az, hogy nincs feltétlenül szükség csalétekre, mert rálépés oldja ki. Az előző csapdához hasonló elven működik, viszont a hurok itt egy a föld felett néhány centiméterrel elhelyezett bot körül helyezkedik el. Ez a bot tartja helyén a facsemetét tartó kis fadarabot. Amint ez a bot egy kicsit lejjebb süllyed, a csapda kioldódik. Használható csalétekkel, de állatcsapásra felállítva anélkül is. Ezeknél a csapdáknál mindig tartózkodjunk a közelben, hogy a sikeres elfogás után minél hamarabb ki tudjuk szabadítani az állatot, mert a hurok szorítása könnyen az elpusztulásához vezethet!! Kö z ö n s é g e s doboz csapda Elkészítéséhez valamivel több alapanyag szükséges, de ha a doboz legyártásán túl vagyunk, akkor egy kitűnően működő, könnyen felállítható, hordozható csapdánk van. Ne felejtsünk el levegőnyílást vágni a dobozon! A kioldó szerkezet itt egy ceruzavékonyságú bot, melynek egyik végére szúrjuk a csalétket, a másik végén pedig készítünk egy bevágást, amibe majd belehelyezzük a doboz fedelét tartó fadarabot a képen látható módon. Működésbe ezt is az hozza, hogy a csalétkes bot elmozdulása miatt kiszabadul a fedelet tartó fa, így a fedél lecsapódik, bezárva az állatot. Ketrec csapda Elsősorban madarak elfogására találták ki, de alkalmas lehet más állatok elfogására is. A ketrec készülhet fából, de hálóból is. Gyakorolhatjuk a keresztkötést a ketrec elkészítésénél, de akár szögelhetünk is. Figyeljünk oda, hogy 20

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Nagyvisnyó Túlélő tábor

Nagyvisnyó Túlélő tábor Nagyvisnyó Túlélő tábor 2014.08.17-22. 1. nap: Tiszafüred Poroszló Hajótúra Dédesi várrom 2. nap : Nagyvisnyó Aggtelek Nagyvisnyó szabad program vacsoráig 3. nap: Csomózási technikák a túléléshez (alpin

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista

Admin Skála Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Edzőtábor Programfüzet és Ellenőrzőlista Mi fog történni az Edzőtáborban? Az kidolgozása a kulcs ahhoz, hogy a következő évben minden kitűzött célodat elérd. Ez a legzseniálisabb eszköz, ami valaha a management

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Kérdés : Az erdő minden fája olyan egyforma, nem tudod merre mentek. Helyben maradsz, vagy elindulsz egy irányba? Merre? Jön valaki segíteni?

Kérdés : Az erdő minden fája olyan egyforma, nem tudod merre mentek. Helyben maradsz, vagy elindulsz egy irányba? Merre? Jön valaki segíteni? Szituáció Kirándulsz a barátaiddal. A társaid sietnek, de te lemaradsz, hogy könnyíts magadon. Elindulsz vissza az ösvényre, de a többiek elmentek, már nem látod őket. Nem hallod őket, nem látod, nem is

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

2014.október Gyermekek Háza

2014.október Gyermekek Háza 2014.október Gyermekek Háza 2014.október 1. 17.45-19.45 óráig 2014.október 1. 15-17 óra István fotográfus.. Részvételi díj: 4.500 Ft/hó. 2014.október 2. 9.15-9.45 óra 2014.október 2. 10-10.40 óra és 11-11.40

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora

MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora MAJ NEM 2010 A Romániai Magyar Cserkészszövetség 20 éves emléktábora minden erdélyi magyar cserkész tábora Emlékév a RMCSSZ életében A Romániai Magyar Cserkészszövetség 2010. februárjában ünnepli megalakulásának

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium

Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium Van új a Nap alatt... Természetismereti- tábor 2010-2011 tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium A tábor időpontja: 2010. szeptember 22-23-24 A tábor helyszíne: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Ipolydamásd A tábor célja:

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

I. Kerületi Elnökségi koncepció

I. Kerületi Elnökségi koncepció I. Kerületi Elnökségi koncepció Kontextus Fontos számunkra az önkéntességen alapuló alulról szerveződés. Hiszünk benne, hogy a feladatainkra minőségi időt kell fordítanunk. Fontosnak tartjuk az elérhetőséget.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. 2. A következő feladatok megoldása előtt tanulmányozzátok

Részletesebben

Vakáció..3. Miért jó Gáboros ifinek lenni?...4. Régen volt, hogy is volt...5. A hónap sztárjai üzenték Nektek... 6. Gáborosok a nagyvilágból...

Vakáció..3. Miért jó Gáboros ifinek lenni?...4. Régen volt, hogy is volt...5. A hónap sztárjai üzenték Nektek... 6. Gáborosok a nagyvilágból... Gáborél et 2015j úni us VAKÁCI ÓÓÓ! Kel l emesnyar atkí vánunk! Er dél ybenj ár t unk Ál l at ker t isét a Tartalomjegyzék Vakáció..3 Miért jó Gáboros ifinek lenni?...4 Régen volt, hogy is volt....5 A

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Élménybeszámoló Juillé, 2011.

Élménybeszámoló Juillé, 2011. Élménybeszámoló Juillé, 2011. Augusztus elején négyen nekivágtunk a nagy útnak, elindultunk Franciaország felé. Párizsig repülővel utaztunk, de mivel Juillé nevű falu Poitou Charante régióban van, Közép

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Oldal 1

Oldal 1 Komfortzóna katapult A napló, ami 22 nap alatt kirepít a megszokások mocsarából! www.azujkezdet.hu Oldal 1 Hagyd el minden nap egy kicsit a komfortzónádat, hogy megváltozzon az életed! 22 nap 22 lap! Ennyi

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM OTTHON AZ ERDŐBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA AZ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL. Résztvevők

A BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM OTTHON AZ ERDŐBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA AZ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL. Résztvevők A BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM BESZÁMOLÓJA AZ OTTHON AZ ERDŐBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Résztvevők A programon iskolánk 9. évfolyamos diákjai vettek részt két osztályból. A szervezési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA

ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SANTIAGO DE COMPOSTELA Turizmus-vendéglátás szak Idegenforgalom és szálloda szakirány 2013/14. II. szemeszter/nappali Varga B. Veronika Varga B. Veronika vagyok, a Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke

TIMSS & PIRLS Tanulói kérdőív. 4. évfolyam. Azonosító címke Azonosító címke TIMSS & PIRLS 2011 Tanulói kérdőív 4. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory u. 10. IEA, 2011 Útmutató Ebben a kérdőívben Veled kapcsolatos

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben