Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek"

Átírás

1 Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0

2 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskla működésének általáns jellemzői... 5 Helyzetelemzés... 5 Balassi Bálint Általáns Iskla... 6 Tinódi Sebestyén Tagiskla... 7 Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla... 7 Egerbcsi Általáns Iskla... 8 Az iskla feltételrendszere, erőfrrásk feltárása... 9 Balassi Bálint Általáns Iskla... 9 Tárgyi feltételek... 9 Szellemi bázis, személyi feltételek... 9 Tanulói összetétel A Tinódi Sebestyén Tagiskla Szellemi bázis, személyi feltételek Tárgyi feltételek Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Tárgyi feltételek Személyi feltételek Tanulócsprtk összetétele, a tanulók neveltségi állapta Egerbcsi Tagiskla Személyi feltételek Tárgyi - dlgi feltételek Az isklánkban flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Nevelő-ktató munkánk alapelvei Nevelő-ktató munkánk céljai Nevelő-ktató munkánk pedagógiai feladatai Pedagógiai eszközök, eljárásk Pedagógiai eszközök Pedagógiai eljárásk A személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatk Kmmunikáció A tanulás tanítása Énkép, önismeret Aktív államplgárságra, demkráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt szerepre Hn- és népismeret Kapcslódás Európáhz Az egészségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Természet és környezetvédelem A közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatkat, a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcslattartásának frmái: Az iskla belső közösségeinek együttműködése és kapcslattartása Az iskla külső partnerekkel való együttműködése és kapcslatai: Az iskla és a szülői ház Közvetlen partnerek Közvetett partnerek Közösségfejlesztés színterei: A tehetség, képesség kibntakztatását az alábbi területek és tevékenységek segítik:

3 6. A pedagógusk helyi feladatai Az sztályfőnök feladatai és hatásköre A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcslats pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenység A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése A sajáts nevelési igényű tanulók nevelésének-ktatásának elvei Az ifjúságvédelmi feladatk ellátása A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenység Az intézményi döntési flyamatban való tanulói részvétel rendje A tanulmányk alatti vizsgák szabályzata A felvétel és az átvétel helyi szabályai Intézménybe lépés az első évflyamra Az átjárhatóság megvalósítása Átmenetek prblémáinak megldása Az iskla hagymányai Balassi Bálint Általáns Iskla: Tinódi Sebestyén Tagiskla: Egerbcsi Tagiskla: B.) HELYI TANTERVEK A választtt kerettanterv megnevezése Az iskla óraterve (2013/2014-es tanévtől bevezetve felmenő Az iskla óraterve (2013/2014-es tanévtől kifutó rendszerben) Az intézmény helyi tanterve Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök A NAT-ban meghatárztt pedagógiai feladatk helyi megvalósítása Mindennaps testnevelés A választható tantárgyak, fglalkzásk és a pedagógus választás A magasabb évflyamba lépés feltételei, az isklai beszámltatás követelményei, frmái, a tanuló teljesítményének, magatartásának, szrgalmának minősítése A magasabb évflyamba lépés feltételei Érdemjegyek és sztályzatk: A mdulk értékelése és minősítése, valamint beszámítása az isklai évflyam sikeres befejezésébe Az isklai beszámltatás követelményei, frmái A magatartás és szrgalm értékelésének szempntjai: A tanulók fizikai állaptának méréséhez alkalmaztt módszerek A csprtbntásk és egyéb fglalkzásk szervezésének elvei A tanulók jutalmazásának és büntetésének kritériumai és frmái Jutalmazás Büntetés A tanulók esélyegyenlőségét szlgáló intézkedések Az tthni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei Az isklai beszámltatás rendje, módszerei A fgyasztóvédelemmel összefüggő isklai feladatk Általáns tudnivalók A fgyasztóvédelmi ktatás színterei az isklában Tinódi Sebestyén Tagiskla helyi tanterv specialitásk Az alapképzést kiegészítő (emelt szintű ktatás) Az iskla óraterve A 2013/2014-es tanévtől bevezetésre kerülő kerettanterv A választtt kerettanterv megnevezése

4 Óraterv a kerettantervekhez Az iskla óraterve (2013/2014-es tanévtől kifutó rendszerben) Az tagintézmény helyi tanterve Mindennaps testnevelés Prjektktatás Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei és frmái A csprtbntásk és az egyéb fglalkzásk szervezési elvei Az iskla környezetnevelési prgramja A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szrgalmának értékelési elveihez Melléklet Egerbcsi Tagiskla helyi tanterve Mellékletek A pedagógiai prgram érvényességével, módsításával, nyilvánsságával kapcslats egyéb intézkedések Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagisklája és Előkészítő Szakisklája, Pedagógiai Prgram

5 Bevezető Az iskla váltzó és megújuló napjainkban kapu, melyet kitárva új világ tárul tanulóink elé, egyben örök értékek őrzője, kapaszkdó, fgódzó. Az állandóság és átalakulás kettősége jellemzi. A nevelés-ktatás bármely területét tekintjük, a leglényegesebb követelmény a minőséget, a hatéknyságt érinti. Nem véletlen ez, hiszen napjaink srsdöntő kérdése, sikerül-e munkánk hatéknyságának elegendő mértékű javítása. Pedagógiai hitvallásunk: tanulóink skldalú, krszerű tudást nyújtó gyermekközpntú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önnevelésre, pzitív jövőkép megfgalmazására. Minden, ami a jelenben működő isklában történik, vagy nem történik, az a jövő ígérete, vagy elvetélt reménye. Visznt az idő visszafrdíthatatlan, tanítványaink mindegyike a saját krát csak egyszer élheti át. Függetlenül attól, hgy az egymásnak nem egyszer ellentmndó állásfglalásk elbiznytalaníthatják a gyakrló pedagógust, a gyermekekért tt tehetünk a legtöbbet, ahl a gyermekek vannak: a ma és a közeljövő isklájában. Fntsnak tartjuk a kmplex személyiségfejlesztést, amely az intellektuális fejlesztés mellett megalapzza az egész életen át tartó tanulás alapvető kulcskmpetenciáit, s az erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti. Célunk, hgy a gyermeki személyiség teljessé váljék, hgy minden életszakaszban képes legyen az önmegvalósításra. E gndlatkat szem előtt tartva alakítttuk ki isklánk Pedagógiai Prgramját, amelynek megismerése által képet kaphat céljainkról, hagymányainkról. Bízunk benne, hgy együttműködve szülők, tanulók és pedagógusk egy biztató jövő alapjait rakhatjuk le a Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakisklában. Van, kinek Isten a harci erényt nyújttta sajátul; van, kinek épp tánct, másknak a dalt meg lantt, s van, kinek ly ks elmét tesz kebelébe a dörgő Zeusz,hgy igen sk nép veszi aztán annak a hasznát. (Hmérsz) (Devecseri Gábr frdítása) 4

6 A.) NEVELÉSI PROGRAM Az iskla működésének általáns jellemzői Helyzetelemzés Az északi vársrészben az alábbi alapfkú ktatási intézmények működtek: Tinódi Sebestyén Általáns Iskla (1973), Balassi Bálint Általáns Iskla (1979), Ráchegyi Általáns Iskla (1983). A flyamatsan csökkenő gyermeklétszám következtében a fenntartó önkrmányzat a racinalizálás jegyében intézmény összevnáskról döntött. Ezt tükrözik az alábbi váltzásk: A vársi közgyűlés 128/2003. (IV.24.) számú határzatával összevnta a II. Rákóczi Ferenc Általáns Isklát és a Ráchegyi Általáns Isklát augusztus 1-jei hatállyal. Az összevnást követően a 2003/2004-es tanévtől az új intézmény Felsővársi Általáns Iskla néven működött. A Sertekapu úti tagiskla tanulócsprtjai szeptember 1-jétől kerültek az Iskla úti épületbe. A következő váltztatásra 2007-ben került sr: Eger Megyei Jgú Várs Közgyűlésének június 28-ai határzata alapján az északi vársrészben lévő általáns isklák és az Egerbaktai Általáns Iskla társultak, s a tvábbiakban Felsővársi Általáns Iskla néven működtek. Ennek értelmében a Felsővársi Általáns Iskla tagintézményei lettek: a Balassi Bálint Tagiskla, a Tinódi Sebestyén Tagiskla és az Egerbaktai Tagiskla, valamint a 2009/2010-es tanévtől a Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla is. A Felsővársi Általáns Iskla lett a társulás gesztr intézménye. Beisklázási körzete: a történelmi belvárs északi része, valamint a Felsővárs. Az tt lakó gyermekek adták a tanulók többségét. A vidékről bejáró tanulók aránya 10% körül mzgtt. Az utóbbi években flyamatsan rmló szciális körülmények kedvezőtlenül hatttak a családk életére. Ez annál inkább nehézségeket kztt, mert az tt tanuló diákk közel fele hátránys és veszélyeztetett helyzetű, a szülők elváltak, valamint munkanélküliek. Az ésszerűbb, takaréksabb épületkihasználtság érdekében a flyamatsan csökkenő tanulólétszám miatt a Felsővársi Általáns Iskla és a Balassi Bálint Tagiskla összevnására, valamint az Egerbaktai Tagiskla megszüntetésére került sr augusztus 1-jei hatállyal. Ezzel összefüggésben váltztt a gesztr intézmény neve. A 2011/2012-es 5

7 tanévtől a Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla tölti be ezt a funkciót. Ezzel egyidejűleg más lett az intézményfenntartó is: Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikr-társulás szeptember 1-jei hatállyal az intézmény egy újabb tagisklával, az Egerbcsi Tagisklával bővült. A fenti gesztr intézmény fgja össze a következő tagisklákat: Tinódi Sebestyén Tagiskla, Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla, Egerbcsi Tagiskla. Szaks ellátttság 100%-s. Szakmai munkaközösségek segítik az isklai nevelő-ktató munkát. Az átlagéletkr év között van. Nevelőtestületünk ebben a helyzetben is az új iránt fgékny, igényes, a minőségi munkavégzésre képes, gyermekszerető közösségként dlgzik tvább. Telephelyeink: Balassi Bálint Általáns Iskla, Tinódi Sebestyén Tagiskla, Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla, Egerbcsi Tagiskla. Balassi Bálint Általáns Iskla Isklánk épülete ban került átadásra, lépcsőzetesen. Hsszú éveken át a túlzsúfltság jellemezte a 80-as évek demgráfiai rbbanása miatt óta mndhatjuk, hgy ideális létszámmal, nyugdt körülmények között munkálkdhatunk. Száms emelt óraszámú sztályunkban a tehetséggndzás, illetve nrmál tantervű sztályainkban a felzárkóztatás hatéknyságának fkzására törekszünk, hgy minden tanuló lyan alapkkal távzzn isklánkból, amelyek biztsítják a választtt középfkú intézményben sikeres tvábbhaladásukat. Sprt és kulturális életünk pezsgő, váltzats, így vnzó. Hagymányaink, nagyszabású rendezvényeink skat jelentenek isklai közösségünk frmálásában, a Balassis -ság érzésének pzitív értelemben vett kialakításában, az összetartzás, az egymásért tenni akarás erősítésében, ebben az egyre embertelenebb világban. Tanulmányi, művészeti és sprtversenyeken rendszeresen a legjbbak között végeznek tanulóink. A tvábbtanulás terén kis lemrzslódással számlhatunk, de végzőseink 90 %-a eredményesen elvégzi a középisklát. Együttműködve a szülői házzal valljuk: Az iskla a szívünk ügye az ügyünk szíve! 6

8 Tinódi Sebestyén Tagiskla A 9-es azaz a Tinódi szeptember 1-jén nyittta meg kapuit, Eger Felsővárs legrégibb isklája. Testnevelés tagzatként indultunk. Rövidesen a 16 tantermes iskla kétműszaks ktatással sem tudta befgadni az 1000 fő körüli tanulólétszámt. Szükségtantermeket béreltünk. A zsúfltság csökkent a 6-s, a jelenlegi Balassi Bálint Általáns Iskla belépésével, s ekkr váltttunk először prfilt is. Ének-zene tagzatsk lettünk, az 1982/1983-as tanévtől a várs vezetőinek kezdeményezésére. Történetünk következő jelentős váltzását az 1989/90-es tanév hzta, ugyanis ekkr kezdtünk el az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Prgrammal (ÉKP) dlgzni, 1994-ben a 9.sz. helyett felvettük a Tinódi Sebestyén nevet. Isklánkban jelentős váltzást hztt a 2004/2005-ös tanév, amikr adaptáltuk a Nemzeti Tankönyvkiadó kerettantervét. Helyi pedagógiai prgramunkban kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés, az ének-zene, az idegen nyelv, a testnevelés és az infrmatika. A Tinódi Sebestyén Általáns Iskla a 2007/2008-as tanévtől az új integrált intézményrendszer tagintézményévé vált. Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Isklánk szeptember 1-jén kezdte működését Vársi Kisegítő Iskla néven szeptemberétől a fenntartó engedélyével a 15. számú Általáns Iskla elnevezést használtuk. Ezáltal megnyílt az út a középfkú ktatás, elsősrban a speciális szakisklák és a szakmunkásképző felé február 8-án vettük fel Móra Ferenc nevét szeptember 1-jétől lehetőségünk nyílt az Előkészítő Szakiskla évflyamának beindítására augusztus 1-től intézményünk új helyre, Eger, Bem Tábrnk út 3. szám alatti épületbe költözött július 1-jétől a Felsővársi Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Tagisklájaként működünk tvább. Intézményünkben nrmál, illetve eltérő tanterv szerint tanítunk. 7

9 Egerbcsi Általáns Iskla Az Egerbcsi Általáns Iskla a község egyetlen, összevnt szerkezetben működő isklája. Az iskla múltja arra kötelez bennünket, hgy nevelő és ktató munkánkban kiemelt figyelmet frdítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagymányainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakrltatására. Isklánk működtetője Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt Egri Tankerülete. Az alapítókirat szerint alapfeladatunk a beisklázási körzetünkbe tartzó tanköteles krú gyermekek alapkészségeket megalapzó ktatása, nevelése. A speciális nevelési igényű tanulók ellátása, gndzása. Beszédhibás gyermekek részére a lgpédiai ktatás megszervezése. E feladat megvalósítása érdekében intézményünkben négy évflyams általáns iskla működik. A beisklázási körzetünkben élő családk szciális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és ktató munkánk ehhez a helyzethez igazdik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkr kiemelt fntsságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. A pedagógusk és a szülők célja azns: gyermekeinkből jól képzett, az életben bldgulni tudó embereket szeretnénk nevelni, és lyan tudást adni, amellyel megállják a helyüket a felső tagzatra lépve. 8

10 Az iskla feltételrendszere, erőfrrásk feltárása Balassi Bálint Általáns Iskla Tárgyi feltételek Isklánk épülete az úgynevezett Brsdi típusterv szerint épült panelépület. Két blkkból áll, amelyet zárt flysó köt össze. 38 tanteremben flyik az ktatás. Ezek közül 18 szaktanterem (számítógéptermek, kémiai és fizikai előadók, földrajz-bilógia termek, matematika, ének-zene, rajz, idegen nyelvi termek, technika műhelyek). Isklai könyvtár, 500m 2 -es trnaterem, trnaszba, fedett tanuszda, szertárak, sprtudvar, aula, isklai büfé, éttermek, kiállító galéria, rvsi szba teszi lehetővé a zökkenőmentes ktató-nevelő munka szervezését, illetve a tanulók jó közérzetének biztsítását. Eszközellátttságunk jó. Szaktantermeinkben, szertárainkban a szemléltető anyagk elég gazdag választéka található. Az épület állaptában jelentős váltzást eredményezhet, hgy pályázat keretében ablakcsere, valamint a trnaterem teljes felújítása valósult meg. Emellett az akadálymentesítés terén léptünk előre. Az építmény jellegéből, az építés hanyagságából fakadó gndkkal, illetve a több mint 30 év alatti erős igénybevétel miatt kialakult elhasználódással tvábbra is küzdünk. Szellemi bázis, személyi feltételek Isklánk szaks ellátttsága 100 %-s. Az alsó tagzatban 20 tanító látja el az alapzó feladatkat. Mind a 20 fő speciális szakkllégiumi végzettséggel is rendelkezik. Ezek: pedagógia, könyvtárismeret, népművelés, ének-zene, rajz, gyógytestnevelés, nyelvi és irdalmi kmmunikációs prgram ismeret, idegen nyelv, technika, testnevelés. A tanítók jelentős része megismerkedett a dislexia megelőzés-gyógyítás módszerével, lgpédiai, személyiségfejlesztő, a kmpetencia alapú matematika és szövegértés, életpálya életvitel, számítógép-kezelői, sprtrekreációs, gyógytestnevelési képzésen vett részt. Rendszeresen beisklázzuk tanítóinkat, szaktanárainkat a szakmai megújulást nyújtó tanflyamkra. Az alsó tagzats csprtkban lehetőleg tanítók, míg a magasabb évflyamkn tanárk fglalkznak a tanulókkal. A szaktanárk között található drámapedagógiai, számítástechnikai, szakedzői, síktatói, környezetvédelmi, etika, munkavédelmi szakirányú végzettséggel bíró szakember is. 9

11 Valamint a kmpetencia alapú matematika, szövegértés, idegen nyelv területén szereztek képzettséget kllégáink. A napközis csprtvezetők között is jelentős azknak a száma, akik speciális végzettségüknél fgva skat tehetnek a gyerekek személyiségének fejlesztéséért (testnevelés, ének-zene, személyiségfejlesztő tréning). Hsszú évek óta felvállalja isklánk a tanulási nehézségekkel küzdők ktatását. Ezek a gyermekek isklánkban kis létszámú, fejlesztő sztálykban (kifutó rendszerben), illetve integráltan tanulnak, jól felkészült pedagógusk irányításával. Az ő munkájukat fejlesztő pedagógus segíti. Emellett szabadidő-szervező gndskdik a haszns és szórakztató prgramkról. A tantestület nagy része szinte az iskla fennállása óta együtt teszi kötelességét, nyugdt, alktó légkörben. Az új iránt fgékny, de megfntlt, tapasztalt szakmai közösség. Jelentős a tanári kezdeményezés, a munkaközösségekben flyó műhelymunka, a tvábbképzés. Tanulói összetétel Az elmúlt öt évben az isklai tanulói létszám fkzatsan csökken. A tanulók 65 % a Felsővárs lakója, a fennmaradó 35 % Eger területéről, illetve a környező településekről jár intézményünkbe. A családk legtöbbje isklázttságukat tekintve középfkú végzettséggel bír. Nő az alacsnyabb végzettségűek száma. Nagyn magas a csnka családban élő gyerekek száma. Az iskla tanulóinak 50 %-a hátránys helyzetű, magas a halmzttan hátránys helyzetűek aránya, a veszélyeztetettek száma csekély, de fkzatsan nő. Így meg kell küzdenünk a szciális és mentális gndkkal, esetenként a devianciával is. A családk értékrendje felbrult, a gyermek szükségletei (étkezés, felszerelés, stb.) lényegtelenné válnak a médiák sugallta reklámk árucikkeivel szemben. Egyre több gyermek marad családi támasz nélkül. A gyermekanyagban a szélsőségek jelentősek. Kiválóak az emelt óraszámú sztálykban, skszr szinte képezhetetlenek a felzárkóztató, illetve nrmál tantervű sztálykban. A családkra egyre kevésbé támaszkdhat a nevelőtestület, így hangsúlysabb szerepet kap évről-évre a differenciálás és a gyermekvédelmi munka. 10

12 A Tinódi Sebestyén Tagiskla Szellemi bázis, személyi feltételek A szaks ellátttságunk 100%-s. A tantestület flyamatsan tvábbképzéseken vesz részt. A felzárkóztatás mellett kiemelt feladatunk a tehetséggndzás elsősrban a művészetek területén. Nevelőtestületünk egyharmadának akkreditált végzettsége van tehetséggndzó pályázatkn való részvételre (Nemzeti Tehetségfejlesztő Prgram). Egységes pedagógiai elvekkel dlgzva úgy érezzük, hgy munkánk hatékny, eredményeink jelentősek. Intézményünk a Felsővársban épült, 16 tantermesre tervezett iskla. Jelenleg lyan létszámmal dlgzunk, mint a tervezett. A körzeten kívülről az ének-zene emelt szintű ktatásra is felveszünk jelentkezőket, ezáltal létszámunk az elmúlt időszakban stabilizálódtt. Tárgyi feltételek Szaktantermeink: Felső szinten: két infrmatikaterem internet-hzzáféréssel, fizikaikémiai előadó, rajz - vizuális kultúra, matematika, ének-zene, magyar, történelem, bilógiaföldrajz. Az alsó szinten: technika terem, lgpédiai-fejlesztőszba, trnaterem, rvsi szba, 9 alsó tagzats tanterem. Tágas, jól felszerelt könyvtárral (10000 kötetes) rendelkezünk, melyet 2003-ban bővítettünk, pályázatn nyert és helyi anyagi erőfrrásk segítségével, plusz internet-hzzáféréssel. Az épület állaptában jelentős váltzást eredményezett, hgy saját erőből a festést, mázlást, a tantermek és az étkező burklat felújítását elvégezték, amely az épület esztétikai képét pzitívan beflyáslta ben pályázati pénzekből teljes akadály-mentesítés történt az isklánkban, megújult az isklarádió, 2011-ben új infrmatika szaktanterem került kialakításra. Az iskla kapuinak megnyitásától (1973) eltelt évek alatt az erős igénybevétel miatt elhasználódtt: udvaraink burklata, a külső nyílászárók, a fűtési rendszer. 11

13 Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Tárgyi feltételek A tanítás jétől Eger, Bem Tábrnk út 3. szám alatt levő ingatlan együttes egyik épületében flyik. Az épületben 3 szinten rendelkezünk helyiséggel. Az alagsrban található 4 szaktanterem (2 technika, fejlesztőszba, varrda) 1 trnaszba, 1 kndi terem, zsibngó. A földszinten került elhelyezésre 10 sztályterem, 1 könyvtár, 1 fejlesztőszba, 1 számítástechnika szaktanterem, 1 szertár. Félemeleten található 1 fejlesztőterem s az egészségügyi szba kötetes könyvtár áll a tanulók és tanárk szlgálatára. A szakiskla könnyűipari szakmai előkészítő és alapzó ismeretek elsajátítását 12 db elektrms varrógép használata segíti a varrda-szaktanteremben. A sprtcsarnkt hetente 1 nap használhatja isklánk tanulóközössége. Tantermeink felszereltsége átlagsnak mndható. A szemléltető eszközök és a bútrzat aznban flyamatsan krszerűsítésre szrul. A szemléltető eszközöket és a kísérletekhez szükséges anyagk és eszközök tárlását egy szertár helyiség biztsítja. Isklánk napközi tthna önálló főzőknyhával nem rendelkezik. Az étkeztetés az iskla épületével szemben lévő étteremben ldjuk meg. Személyi feltételek Intézményünkben 35 főállású dlgzó végzi munkáját, ebből: 23 fő pedagógus 6 fő gyógypedagógiai asszisztens 2 fő pedagógiai asszisztens 3 fő takarító 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő isklatitkár A 23 fő pedagógusból 5 fő tanító, 2 fő tanító + gyógypedagógus, 3 fő 2 szaks általáns isklai tanári + gyógypedagógus végzettségű, 4 fő gyógypedagógus, 7 fő általáns isklai tanári végzettségű, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő gyógypedagógus-lgpédus. Angl nyelv kivételével minden szaktárgyból rendelkezünk szaks nevelővel. 12

14 A nevelőtestület tagjai rendszeresen részt vesznek megyei szintű tvábbképzéseken (pedagógiai, szaktárgyi), illetve önképzéssel gyarapítják ismereteiket, tudásukat. Intézményünk a közktatási feladatk ellátása mellett főisklai hallgatók, gyermekfelügyelők és gyógypedagógiai asszisztensek képzéséhez kapcslódó gyakrlat vezetését is ellátja. Tanulócsprtk összetétele, a tanulók neveltségi állapta A tanulói létszám jelenleg 150 fő, s ez az elmúlt évekhez képest jelentősen nem váltztt. Az sztályk létszáma átlagsan 15 fő. Az sztályk összetétele igen hetergén. Intézményünkben az alábbi SNI gyermekek tanulnak: tanulásban akadályztt, értelmileg akadályztt, magatartásbeli prblémákkal, beilleszkedési és viselkedési zavarkkal küzdő, autista és beszédfgyatéks tüneteket mutatók. Ezen tanulók együttes ktatása nagy szakmai kihívást jelent számunkra. A differenciált, egyénre szabtt ktatást a pedagógiai asszisztensek bevnásával, illetve a nrmál és eltérő tantervek használatával valósítjuk meg. Isklánk akadálymentesítése révén megnyílt a lehetőség, hgy mzgásban krlátztt sajáts nevelési igényű tanulókat is fgadjunk. A veszélyeztetett, hátránys környezetben nevelkedő gyermekek száma évről-évre emelkedik. Ezért velük kapcslatsan nemcsak az ifjúságvédelmi munkát kell erősíteni, hanem ktatásukban a felzárkóztatásra, az esélyegyenlőség megteremtésére is fkzttan figyelnünk kell. Jelenleg 10 tanulói csprt működik isklánkban, ebből 8 tanulócsprt az 1-8. évflyamn, 2 tanulócsprt szakisklai fkn. Délután 5 napközis csprt és 1 tanulószbai csprt működik. Egerbcsi Tagiskla Személyi feltételek Az iskla pedagógiai prgramját hárm közalkalmaztt teljesíti, mind a hárm megfelelő pedagógiai képesítéssel rendelkező szakalkalmaztt. 2 tanító + ének - zene szakkllégium 1 tanító + német nyelvű tanító A nevelő testület összetételére jellemző, egy fő helyben lakó és kettő fő Egerből kijáró. 13

15 Tárgyi - dlgi feltételek Az isklaépület rhamsan rmlik. Az ablakk elvetemedtek, a falak salétrmsak, ezért válik a vaklat. A tisztasági festést önerőből, a szülők segítségével végeztük. A tanítás hárm tanteremben flyik, melyből egy napközis teremként is szlgál. A tantermekben krszerű, kényelmes tanulói asztalk és székek vannak, hangulatuk barátságs, tthns, magukn viselik a tanítók és a gyerekek keze munkáit. Az épületet tágas udvar veszi körül, amely fűmaggal bevetett, rendszeresen gndztt biztsítja a tanulóknak a kényelmes, pihentető levegőzést. Az étkezést a szmszéds óvda ebédlőjében bnylítjuk le. Az iskla eszközrendszere (Oktatási eszközök): A tanítás hagymánys rendszerben történik. Az alsó tagzatn kötelező műveltségi területek ktatásáhz szükséges eszközök az iskla rendelkezésére állnak. Célunk: Tvábbi pályázati lehetőségek kihasználásával a taneszköz jegyzékben szereplő nevelő-ktató munkát segítő eszközök beszerzése, illetve a régiek krszerűbbre cserélése. Az iskla könyvtára összevnásra került a községi könyvtárral. A napközis teremben lévő szekrényben kaptak elhelyezést a tanulók által a tanév elején behztt könyvek. A testnevelés ktatását segítő trnaszerek rendelkezésre állnak. Célunk: Egy trnaszba kialakítása (építése), amelyet nemcsak isklánk tanulói, hanem a falu lakói is igénybe vehetnének sprtlás céljából. 14

16 1. Az isklánkban flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1. Nevelő-ktató munkánk alapelvei A nevelőtestület tervező munkája srán vegye figyelembe a társadalm, a település és az intézmény visznyait, feltételrendszerét, adttságait és a külső (szülő, fenntartó) elváráskat! Szükséges, hgy az iskla működését az ktatásplitikai elvárásknak is megfeleltessük! Nevelő-ktató munkánkat úgy tervezzük, hgy az reális, megvalósítható legyen, ptimális terhelést rójn tanulóra és tanárra egyaránt! Törekedni kell, a tanulók életkri sajátsságait figyelembe véve, az isklai demkratizmus érvényesítésére! A tanórai és a tanórán kívüli tevékenységet, munkát úgy kell szervezni, hgy az teljes mértékben a tanulók személyiségének fejlődését szlgálja! A pedagógiai munka srán érvényesüljön a mtiválás, az ösztönzés, hgy tanulóink magukénak vallják a megfgalmaztt célkat, feladatkat és ez által megalapzzuk tvábbtanulásuk, életpályájuk sikerességét, vagy épp a hátránys helyzet leküzdésében kapjanak így segítséget! A nevelési-ktatási flyamat srán rendszeresen ellenőriznünk és értékelnünk kell tanulóink teljesítményét, hgy tudjuk mérni mi az, amit valóban elértünk, mi és mennyi az, amit még tennünk kell! Mindezen elvek sikeres alkalmazásának kulcsszereplője a pedagógus, aki személyes példájával is serkenteni tud, mert birtkában van a bizts szakmai tudásnak, és a hivatását jellemző pzitív emberi tulajdnságknak. Az iskla vnja be a szülőket és más, erre alkalmas felnőtteket a pedagógiai munka tervezésébe, megvalósításába! 15

17 A Tinódi Sebestyén Tagiskla pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Az alapvető, az általáns isklák feladatát képező kulturális értékek mellett, a kultúra teljessége érdekében erősítjük az alábbi területeket: A kultúra értékeivel való aznsulás Intézményünk prfiljában kiemelten szerepel a művészeti nevelés. A művészeti nevelés a skldalú személyiségfejlesztést, az igényességre nevelést, az esztétikai érzéket, a hátrányk csökkentését, a sikerélményhez jutást, tehetséggndzást, hagymányőrzést, szép mzgást, kreativitást egyaránt szlgálja. Az emelt szintű ének-zene ktatást 1-8. évflyamig megőrizzük, az ktatás a Kdály módszer alapján flyik tvábbra is: A zenével való intenzív fglalkzás sk területen fejleszti egyszerre a gyermekeket. Olyan képességekre tesznek szert, melyek a többi más tantárgy elsajátításánál is segíti őket: kncentráció, kitartás, tanulási készség, szciális figyelem, kiegyensúlyzttság, belső mzgéknyság stb. Lelki táplálékt nyújt, frmálja a felnövekvő gyermekek ízlését, és segítséget nyújt más tudmányágak mélyebb átélésében. Az éneklés, aktív zenélés, a zenei befgadás, valamint a zenei képességek fejlesztése srán a tanulók tanulmányaik végére rendelkezzenek alapfkú zenei műveltséggel, alapvető zenei ismeretekkel, készségekkel. Mindennaps szükségletté, belső igénnyé váljn az értékes, az egyetemes emberi értékeket, érzelmeket hrdzó és kifejező zene. A zenei tevékenységek adjanak lehetőséget a művészet tartalmi befgadására és önálló fejlődésre. A zenei és közösségi élményeken keresztül nyújttt ismeretek és a skldalú gyakrlás mellett nagy hangsúlyt helyez a szlfézs és a hangszeres tudás alkalmazására. Kibntakztatja a tanulók zenei képzeletét, felfedező, alktó erőit. Ezt a célt szlgálják a kamara csprtk: hangszeres, kórus (népzenei és régi zenei). Ezek a versenyekre való felkészítést is szlgálják. Vizuális kultúra A vizuális kultúra képessé teszi a tanulókat az őket körülvevő látható és láthatóvá tett tárgy és jelenségvilágban való tájékzódásra. Középpntjában az érzelmekkel kísért az örömmel járó művészeti jellegű önkifejezés, az alktó alakító, kreatív cselekvés és az esztétikai, művészeti élmények spntán befgadása, az életkri sajátsságknak megfelelően elemző, gndlati, értő, saját gndlatkkal és érzésekkel teli önkifejezés és vizuális ismeretszerzés áll. A sikerélményhez jutás egyik frrása. Különösen fnts azknál a tanulóknál, akik egyébként más területen szóban, írásban nehezebben tudják kifejezni magukat, képességük miatt egyéb területen szerényebb eredményt tudnak felmutatni. 16

18 Az eddigi szép eredményeink is arra biztatnak bennünket, hgy tvábbra is minél több versenyen szerepeljenek a tanulók. Tánc A néptánc tanításának célja a hagymányáplás (jeles napk, népi szkásk megismertetése), a nemzeti identitás erősítése. Esztétikus testképzés Olyan gimnasztikai alapkövetelményű mzgásanyag, amely magában fglalja a mindenki számára szükséges egészséges, természetes mzgásfajtákat. Olyan izmérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkntrllt biztsít, és fkztt plaszticitáshz vezet. 2013/2014-től 1. és 5. évflyamtól felmenő rendszerben a mindennaps testnevelés keretében zajlik a tánc ktatása. Tehetségfejlesztés, tehetséggndzás Tehetségfejlesztő, tehetséggndzó prjektmunkára ösztönözzük a diákjainkat. Különleges, sikeres, igazi alktómunkát kívánó tevékenység a tudmánys diákköri munka a 9-14 éves tanulók számára Nevelő-ktató munkánk céljai Olyan iskla működtetése, amelyben gyermek, szülő, pedagógus biztnságban, jól érzi magát. Alapvető célkitűzésünk a 6-16 éves krsztályt megtanítani az alapkészségekre, nyitttá tenni a váltzó világra, képessé tenni arra, hgy kérdezni tudjanak a körülöttük zajló eseményekre, váltzáskra. A személyiségfejlesztés és a teljesítmény-centrikusság harmóniájára törekedve legyen isklánk a tehetséggndzásnak és a felzárkóztatásnak egyaránt színtere. Különös figyelmet frdítunk a bevezető és kezdő szakaszban a játéksságra, majd az alapzó szakaszban a készségek megszilárdítására, a fejlesztő szakaszban az egyéni, képességekhez mért fejlesztésre. A kulcskmpetenciák fejlesztése, mely lehetővé teszi az egyén bldgulását, fejlődését a társadalmi beilleszkedéshez, a munkáhz. A hagymányk áplása és megőrzése mellett kapjn teret minden ésszerű és igényelt új kezdeményezés, amely a tanulók személyiségének fejlődését elősegíti. Knstruktív szkásrendszer kialakítása, életviteli mdellek megalapzása. Nevelési alapzó funkció betöltése, hgy tanulóink, bármilyen családi háttérrel is rendelkeznek, ne pótlhatatlan neveltségi deficittel hagyják el az isklát. 17

19 Az emberi lét minőségének javítására képes, egészségesen fejlett személyiség kialakítása. Nemzeti öntudattal bíró, de az egyetemes keresztény emberi értékeket is ismerő, és azkat megtartó és tisztelő tanulók nevelése. A célkkal aznsuló, azkért tenni akaró nevelőtestület építése Nevelő-ktató munkánk pedagógiai feladatai Az intézmény alapfeladata a nappali rendszerű, általáns műveltséget megalapzó ktatás és nevelés, amely a személyiség harmnikus és differenciált fejlesztése. Kiemelt feladatunk, hgy minden eszközzel biztsítsuk a tankötelezettség teljesítését, akadályzzuk meg a lemrzslódást. Biztsítsuk lehetőségeink ptimális kihasználásával az esélyegyenlőség megteremtését! Az isklát megelőző nevelés (család, óvda) eredményeire támaszkdva biztsítsuk az átmenet zökkenőmentességét! Készítse fel az iskla a tanulókat a pályaválasztásra, a tvábbtanulásra, és önismeretre, döntéshzatali képességre nevelje őket. Minden tanuló értelmi képességeit a lehető legnagybb mértékben fejlesszük, ezért fnts a tananyag feldlgzásában és a tanórán kívüli tevékenységben is a differenciálás. Erkölcsi-akarati nevelés terén elsődleges feladat a helyes értékrend kialakítása, amelyben teret kap a szeretet, tisztelet, tlerancia, munkafegyelem, az akarat frmálása, a humanizmus és a kötelességtudat. Az esztétikum felismerésének, megóvásának, érzelmi átélésének képességét flyamatsan frmálni kell. A tanulók ptimális fizikai fejlődésének biztsítása, a lelki és testi higiénés kultúra meglapzása, a helyes szkásrend, a környezetvédelem iránti fgéknyság kialakítása a tanórán, és a tanórán kívüli tevékenykedtetésben valósuljn meg! A családi életre nevelés állandó és flyamats felvilágsító munkával csökkentheti az e téren meglevő tudati elmaradttságt. A hazaszeretetre és európaiságra nevelés az életkri sajátsságknak megfelelően flyamatsan valósuljn meg, a haza és Európa földrajzi, kulturális értékeinek megismertetése által. 18

20 1.4. Pedagógiai eszközök, eljárásk Pedagógiai eszközök Emelt óraszámú és felzárkóztató sztályk az alábbiak szerint: Emelt óraszám: infrmatika (1-8. évflyamig) német (1-8 évflyamig) angl (1-8 évflyamig) Felzárkóztató sztály (kifut 2013-ban). Minden évflyamn szerveződik nrmál tantervű sztály (csprt). Emelt szintű ének-zene 1-8. évflyamig. A tanórán kívüli tevékenységek színterei a napközi tthn, tanulószba, szakkörök, sprtcsprtk, hittan. A működési mdellbe szervesen kapcslódik a DSE, a Szülők Közössége és a Diákönkrmányzat, illetve a minőségirányítási tevékenységet irányító belső gndzói kör, azaz minőségügyi csprt Pedagógiai eljárásk Az isklában flyó nevelő-ktató munka szervezését az SZMSZ-ben lefektetett eljárási technikák szerint végezzük. Az intézményben a minőségirányítási tevékenységet a belső gndzói rendszerben kialakíttt módn végezzük szeptembere óta isklánkban kmpetencia alapú ktatás flyik, matematika, magyar, idegen nyelv területén. Ennek széleskörű elterjesztése intézményen belül és kívül egyaránt feladatunk. (Hálózatépítés.) Az ktatás szakaszai: 1-4. évflyam - alsó tagzat 5-8. évflyam - felső tagzat Az alsó tagzatban fnts a játéksság. A terhelést minden esetben a képességekhez igazítjuk. 19

21 Emelt óraszámban történik a német, angl és infrmatika ktatása. Szakvélemény alapján, 5-8. évflyamig felzárkóztató sztály működik a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára (kifut). A szakszlgálat által kiszűrt sajáts nevelési igényű tanulók integrált ktatását fejlesztő pedagógus is segíti. A szakszlgálat által kiszűrt sajáts nevelési igényű és BTM-s tanulók integrált ktatását - nevelését lehetőségeinket figyelembe véve kell megvalósítani. A bemeneti méréseket követően a belső gndzó irányításával fejlesztő fglalkzáskn vesznek részt azk, akiknek felzárkóztatásra van szüksége. Az idegen nyelv ktatása sávs rendszerben történik, ahl lehetőség van a képességek szerinti differenciálásra. A technika életvitel háztartástan, illetve az infrmatika csprtbntáss frmában kerül ktatásra, így lehetőség nyílik az alkalmazás elsajátítására, a készségfejlesztésre. A mindennaps testnevelés megvalósítására törekszünk, a heti óratervi testnevelés órák mellett az sztálybajnkságk szervezésével, a DSE széleskörű bevnásával, alsó tagzatban az úszásórák számának növelésével. Tanulóink 4. sztálys kruk végéig megtanulnak úszni. A tehetséggndzás a szakkörökön, versenyre való felkészítő fglalkzáskn, sprtkörökön is flyik. A felzárkóztatás a rendszeres krrepetálási fglalkzáskn minden tanuló számára biztsíttt. Az isklában rendszeres hitktatás szerveződik, a Servita Plébánia és a Refrmátus Egyházközség gndzásában. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatk A NAT-ban képviselt értékek, az egységes, alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt a tanulók személyiségének fejlődését szlgálják. 20

22 2.1. Kmmunikáció Az infrmatika, a számítástechnika kiemelt szerepet kap prgramunkban. A tanórán és a tanórán kívüli fglalkzásk, versenyek, nyílt napk minden érdeklődő tanuló számára biztsítják a képességek fejlesztését. Az idegen nyelv tanulása, a szakkörök, idegen nyelvű műsrk, pályázatk, diákcserék, nyílt napk, a beszélt nyelv, az alkalmazás terén biztsítják a fejlődést. A diákújságírás, diákszínjátszás régi hagymánya nevelési-ktatási rendszerünknek. Mindkettő segít újraszőni a közösségi hálót, erősíti az együvé tartzást, emellett a kmmunikációs készség fejlesztésének az infrmáció áramlásának hatékny eszköze. A knfliktuskezelési technikák megtanulása, gyakrlása skat jelenthet a kapcslatteremtő készség fejlesztésében, a negatív jelenségek kezelésében a közösségen belül, ugyanakkr segít a társadalmban, a mindennapi élet prblémáiban való eligazdásban. Ügyintézés tanulása, nymtatványk kitöltése, saját ügyeinek elintézése tanítható, melynek eredménye felnőttkrban megtérül. A könyvtár, médiatár használata mind a tanulásban, tvábbtanulásban, de az igényes tthni környezet kialakításában is segít. A beszédkultúra javításra szrul! A beszédminták egyre silányabbak. Fnts a tanári példamutatás, az anyanyelvi órák hatékny szervezése, a nyelvi vetélkedők, játékk szervezése, a szép magyar beszédre ösztönzés, annak közösség előtti elismerése A tanulás tanítása Az iskla alapvető feladata, amely srán megvalósul az értelmi képességek és az egész személyiség fejlődése, fejlesztése. Az iskla nevelőinek feladata a tanulás tanítása. A tanulási technikák magukban fglalják: az egyénre szabtt tanulási módszereket, azk kiépítését, az értő lvasás fejlesztését, az emlékezet erősítését, a gndlkdási flyamatk elsajátítását, az önművelés igényének kialakítását. A pedagógus kötelessége, hgy megismerje tanulói tanulási stílusát, ezekre alapzza azk fejlesztését, illetve annak ismeretében válassza meg a fejlesztés útjait (pl.: cselekedtet, szemléltet, elvnatkztat, stb.). 21

23 A tanulási módszerek, stratégiák kialakításában döntő szempnt az életkri sajátsságk figyelembe vétele. Az önismeret a tanuló erősségeinek és gyengeségeinek feltárása út a jó tanulási stratégia megválasztásáhz sőt a pályaválasztáshz, életpályáhz. Ne csak a szellemi tehetséget favrizáljuk, ismerjük el és adjunk teret a manuális képességeknek is! 2.3. Énkép, önismeret Alapvető cél az önmegismerés, önkntrll, a felelősség önmagukért, az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság Aktív államplgárságra, demkráciára nevelés Az aktív államplgári magatartáshz szükséges részképességek, értékrientációk, beállítódásk elsajátítása Gazdasági nevelés Az isklai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hgy a tanulók tudats fgyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kckázatt, a hasznt vagy a költséget. Ismerjék fel a fenntartható fgyasztás és az egyéni érdekeik kapcslatát! 2.6. Felkészülés a felnőtt szerepre Az isklának átfgó képet kell adnia a munka világáról. A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fnts eleme a pályarientáció. Összetevői: egyéni adttságk, képességek felismerése, önismeret fejlesztése, a fglalkzási ágak, az azkhz vezető út lehetőségeinek, alternatíváinak megismerése tapasztalat útján. Tudatsítanunk kell a tanulókban, hgy életpályájuk srán többször kényszerülnek pályamódsításra. 22

24 A tanulók beilleszkedésének elengedhetetlen a szciális és államplgári kmpetenciák tudats, tervezett fejlesztése Hn- és népismeret A lakóhely ismerete, a szülőföld, Nemzeti Parkjaink, a népszkásk, népművészeti értékek megismertetése alapvető nevelési feladatunk. A tanítási órákn túl, a napközi tthn, a szakkörök (rajz, néptánc, citera, énekkar), isklai bemutatók, kiállításk, tanulmányi kirándulásk adnak teret a munkának. Ismerjék hazánk kiemelkedő államférfiait, tudósait, feltalálóit, művészeit, sprtlóit, azk munkásságát. Legyenek nyitttak más népek kultúrája iránt. Alapzzuk meg a nemzettudatt, a hazaszeretetet érzelmileg hatáss ünnepségeinkkel Kapcslódás Európáhz Alakítsunk ki tanulóinkban pzitív visznyt az európai értékekhez úgy, hgy ebben ismerjék és becsüljék Magyarrszág szerepét! Tanulóink, életkri sajátsságuknak megfelelő mértékben ismerjék meg az egyetemes emberi kultúra értékeit! 3. Az egészségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A családi élet, a lakás, táplálkzás és öltözködéskultúra lyan nevelési terület, ahl minden tanítási órán lehet mndanivaló. A tartalmas szabadidős prgramkkal, napközi tthni fglalkzáskkal, kiállításkkal, bemutatókkal eredményesen fejleszthetjük tanulóink ismereteit, alakíthatjuk szkásaikat. A test és szépségáplás, a sprt új életmódtartalmakat hrdz, a tanulók szívesen vesznek benne részt. Az aktivitást közösségi szervezéssel, élményekkel kell fkznunk! A szexuális kultúra, a párkapcslatk témakörében óriási a tudati lemaradás. Az sztályfőnöki, bilógia, etika, életmód órák mellett flyamats felvilágsító munkára van szükség, klub, előadássrzat, kötetlen beszélgetések frmájában. A tanulás srán a tanulók kapjanak infrmációt a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésének módjáról, az egészség megőrzésének lehetőségeiről! 23

25 Vegyenek részt az alsó tagzatban kialakíttt alapzó jellegű életmód prgramban! Tanulják meg az egészség és a belső harmónia értékként való tiszteletét! Figyelmesség, türelem, beleérző készség, empátia kialakítása! Fgadják el a másságt, segítsék sérült embertársaikat! Tanulják meg a gyerekek, hgy felelősek döntéseikért, kapjanak lehetőséget a döntésre! A szenvedélybetegségek, a deviáns magatartás megelőzése érdekében fkzni kell a feltáró, felvilágsító tevékenységet, előadásk, bemutatók, családlátgatásk, kötetlen beszélgetések frmájában! Kiemelt feladata a pedagógusknak és az általuk irányíttt tanulóknak a krízishelyzetben levők támgatása. Az isklának biztsítania kell az egészséges környezetet a tanulók fejlődéséhez. Ebben is példa a pedagógus életvitele! A mindennapi terhelést csökkenteni kell a játék, a mzgásszükséglet biztsításával úgy a tanítási órák, mind a napközi tthns fglalkzásk, sprtfglalkzásk keretében! Ebben kiemelkedő szerepet kell, hgy vállaljn a Diáksprt Egyesület! A Mindennaps Testnevelés feltételeinek biztsítása a Nkt. 27. (11) bekezdés értelmében flyamats feladata az intézmény vezetésének, a testnevelés és a napközi tthns szakmai munkaközösségnek. A Mindennaps Testnevelés fglalkzási frmái: testnevelésórák, isklatthn, tanulószba, DSE sprtcsprtk. A szabadidős tevékenységkínálat része legyen az illemtan, tánckultúra gyakrlása (szakkör, napközis fglalkzás, klub). Ilyen ismeretek elsajátítása segíti a tanulóinkat későbbi életútjuk srán a beilleszkedésben, munkahelyi, közösségi kapcslatk megszilárdításában. Az iskla-egészségüggyel szrs kapcslatt kell kialakítani a szűrés, megelőzés hatéknysága érdekében. A védőnői hálózatt be kell vnni a tanítási és tanítási órán kívüli egészségnevelő tevékenységbe Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hgy a tanulók: ismerjék meg az elsősegélynyújtás fgalmát; ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcslats legfntsabb alapfgalmakat; 24

26 ismerjék fel a vészhelyzeteket; tudják a leggyakrabban előfrduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módkat; ismerkedjenek meg a mentőszlgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, mikr és hgyan kell mentőt hívni. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats kiemelt feladatk: a tanulók krszerű ismeretekkel és az azk gyakrlásáhz szükséges készségekkel és jártasságkkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; a tanulóknak bemutatjuk és gyakrltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; a tanulók az életkruknak megfelelő szinten a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) fglalkzásk keretében fglalkznak az elsősegély-nyújtással kapcslats legfntsabb alapismeretekkel. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcslats feladatk megvalósításának elősegítése érdekében az iskla lehetőség szerint kapcslatt épít ki az Országs Mentőszlgálattal, a Magyar Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesületével; tanulóink bekapcslódnak az elsősegély-nyújtással kapcslats isklán kívüli vetélkedőkbe. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősrban a következő tevékenységfrmák szlgálják: a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihz kapcslódó alábbi ismeretek: TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK - rvarcsípések - légúti akadály bilógia - artériás és ütőeres vérzés - kmplex újraélesztés - mérgezések - vegyszer kzta sérülések kémia - savmarás - égési sérülések 25

27 fizika testnevelés - frrázás - szénmnxid mérgezés - égési sérülések - frrázás - áramütés - esés - hrzslás - kificamdtt végtag - törött végtag - magasból esés az ötödik-nylcadik évflyamn az sztályfőnöki órák tanóráin feldlgztt elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszlgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az isklai egészségügyi szlgálat (isklarvs, védőnő) segítségének igénybe vétele lehetőség szerint félévente egy alkalmmal az ötödik-nylcadik évflyamn egy-egy sztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcslatsan. Az egészségnevelést szlgáló egyéb (tanórán kívüli) fglalkzásk: későbbiekben szervezhető szakkörök (pl. elsősegély-nyújtó); minden évben egy alkalmmal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országs Mentőszlgálat (Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országs Egyesületének) bevnásával; évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkzással, elsősegély-nyújtással fglalkzó témanap (prjektnap) szervezése az alsó és a felső tagzats tanulók számára. 4. Természet és környezetvédelem Nem vnhatjuk ki magunkat a világ hárm nagy hatásrendszere alól. Glbalizáció, nemzettudat, helyi visznyk. Fejleszteni kell a tanulók környezettudats magatartását a tanítási órák ismeretközlő, felvilágsító hatásán túl a gyakrlatig, amelyet környezetrendezési akciók, Föld Napja, Madarak és fák napja, Galéria Kiállításai keretében szervezünk. 26

28 Kapcslódjanak be tanulóink környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába (patakmeder tisztítás, vársszépítési akciók, faültetés stb.). Törekedjünk arra, hgy megismertessük tanulóinkkal a környezeti kárk megelőzésének módját, illetve azkat az eljáráskat, amelyeket környezetkársdás esetén, mint gyerekek is megtehetnek. Szemléletváltásra van szükség a természetes anyagk felhasználása tekintetében, akár az intézmény dekrációja, akár a manuális fglalkzásk alapanyagának megválasztása terén. A tanulmányi kirándulásk a környezet megismerése és védelme terén egyaránt a gyakrlati képzés részei. Bükki Nemzeti Parkkal meglévő együttműködés adta lehetőségek nevelőmunkánk részét képezik. A tanórák (tanterv) nyújttta lehetőségek kihasználása a környezeti nevelésben. 5. A közösségfejlesztéssel, az iskla szereplőinek együttműködésével kapcslats feladatkat, a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcslattartásának frmái: 5.1. Az iskla belső közösségeinek együttműködése és kapcslattartása Az isklavezetés és a nevelőtestület együttműködésének frmái: isklavezetői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, megbeszélések- éves munkaterv alapján. A szakmai munkaközösségek együttműködése. Az intézményi tanács és az iskla közösségeinek együttműködése. Az iskla közösségeinek együttműködése. A nevelők és a tanulók együttműködése: sztályfőnök, diákönkrmányzat, szaktanár. (Lásd: SZMSZ) 27

29 5.2. Az iskla külső partnerekkel való együttműködése és kapcslatai: Az iskla és a szülői ház Az iskla és a szülői ház kapcslata flyamats, élő, de a partneri kapcslat fejlesztése feladat a jövőben is. A kapcslattartás, az infrmáció áramlás fórumai, lehetőségei a következők: Szülői Közösség fórumai. Fgadóórák (havnta egy alkalmmal). Szülői értekezlet (évente két-hárm alkalmmal). Nyílt napk, bemutatóórák, óvdás krú gyermekek szüleinek fóruma. Családlátgatás. Isklai rendezvények, kirándulásk. Íráss kapcslattartás (tájékztató füzet, isklai hnlap, hirdetőtábla). Legfntsabb elvünk a nyíltságn és őszinteségen alapuló, egymást tiszteletben tartó együttműködés Közvetlen partnerek A nevelési, tanulási-tanítási flyamat elsődleges szereplői Tanulók Pedagógusk Pedagógiai munkát segítő munkatársak A nevelés és ktatás flyamatának megrendelői Szülő Fenntartó A tanuló életútjának állmásai szerint Óvdák Középfkú intézmények Közvetett partnerek Társadalmi és szakmai igényeket fgalmaznak meg EMMI Oktatási Államtitkárság MÁK Jgalktó szervezetek 28

30 Azn partnerek, akik együttműködésükkel segítik az intézmény ktató-nevelő munkáját Heves Megyei Önkrmányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szlgáltató Intézménye Nevelési Tanácsadó és Lgpédiai Intézet Gyógypedagógiai Szakszlgálat Közművelődési intézmények a vársban Sprtlétesítmények, sprtintézmények Külföldi kapcslatk (TEMPUS) Csehrszág, Szlvénia Gyermekjóléti Szlgálat Családsegítő Intézet Gyámhatóság Vöröskereszt SZETA Munkaügyi Közpnt Egyházak 5.3. Közösségfejlesztés színterei: Az iskla, mint szervezet alapközössége az sztály, amely színtere a személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatk megvalósításának. Mindennapi életük szervezése srán a tanulók váljanak képessé önálló ismeretszerzésre, véleményfrmálásra, nézeteik megvédésére! Tanulják meg az infrmációs környezetben való eligazdás technikáit! Szerezzenek tapasztalatt az együttműködésben, knfliktusk kezelésében! Legyenek nyitttak más kultúrák, életviteli frmák, szkásk, állaptk, vallásk iránt! Őrizzék meg környezetük értékeit, közös tevékenységgel gyarapítsák azt, megtanulva a munka szervezésének alapjait! A diákönkrmányzati munka srán tanulják meg érdekeik helyes képviseletét, kötelességeik teljesítése érdekében egymás segítésének módszereit, a kperációs technikáktól, az egymásrautaltságn keresztül a szlidaritásig! A Diákönkrmányzati munka Szervezeti és Működési Szabályzatában lefektetett eljárásk segítsék a diáktanács irányító tevékenységét! 29

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja A) Nevelési Program B) Helyi Tantervek iskolaigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A) NEVELÉSI PROGRAM... 5 1. Az iskola működésének

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója

A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékoztatója A KŐBÁNYAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA tájékztatója 1 2 Specialitásk Úszó sztályk (1-4. évflyam) Nrmál óratervű (1-8. évflyam) Lgpédiai sztályk (1-8. évflyam) Évflyamk heti óraszáma Ú Műveltségi terület

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola Csngrádi Kistérség Egyesített Alapfkú Oktatási Intézménye Szent László Általáns Iskla Halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrációját segítő prgram (stratégia) Bevezetés Isklánkban a 2008/2009. tanévtől

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo

Népoktatás. Az elemi iskolák típusai Az iskolák száma Németesítés Tantárgyak. Thun Leo Népktatás Az elemi isklák típusai Az isklák száma Németesítés Tantárgyak Thun Le ENTWURF (1849) Nylcsztálys gimnázium két szervezetileg önálló tagzat : algimnázium - főgimnázium 10 18 éves fiúk számára.

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

A Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás. Általános Iskola munkaterve. 2014/2015. tanév

A Nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás. Általános Iskola munkaterve. 2014/2015. tanév N a g y s z e n t j á n s i H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n s I s k l a Cím : 9072, Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a. Tel., fax: 96/544-040 Email: humaisk@vipmail.hu OM: 030601 KLIK: 074015 A Nagyszentjánsi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP) 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Tá jé kztát 2015/2016. tanév SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Nyílt nápk: 2014. któbér 15. 2014. nvember 11., 12 2015. jánuár 8. 9 órától Mindén érdéklődőt szérététtél várunk! Tártálmjégyzé

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

Választható dunaújvárosi középiskolák:

Választható dunaújvárosi középiskolák: Választható dunaújvársi középisklák: ADU Vállalkzói Szakközép- és Szakiskla, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskla és Gimnázium Dunaújvársi Tagintézménye cím: 2400 Dunaújvárs Apáczai Csere Jáns út 61. hrsz.

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dmbóvár Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámló az Apáczai Oktatási Közpnt 2009/2010. tanévben végzett szakmai munkájáról,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA NEVELÉSI - PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Alkalmaztti közösség jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben