Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás"

Átírás

1 Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás

2 UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Tel.: Fax: Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám: Érkeztetés: Szerzôdô (ha magánszemély) Partnerkód: Neme: férfi nô Van-e más biztosítása Társaságunknál? igen nem Családi és utóneve: Születéskori (elôzô, leánykori) neve: Születési ideje: Születési helye: Állampolgársága: Foglalkozása (tényleges tevékenysége): Édesanyja leánykori (születéskori) családi és utóneve: Lakcíme/ ir. sz., helység: utca, házszám, emelet, ajtó: Levelezési címe/ ir. sz., helység: utca, házszám, emelet, ajtó: Tel./fax: cím: Személyazonosító igazolvány típusa, száma, betûjele: Érvényessége: Lakcímigazoló kártya száma, betûjele: Biztosított Azonos a szerzôdôvel: igen nem Partnerkód: Neme: férfi nô Családi állapota: nôtlen hajadon házas elvált özvegy Van-e élet-, baleset- vagy betegségbiztosítása Társaságunknál? igen nem Igen esetén mekkora biztosítási összegre: Van-e élet-, baleset- vagy betegségbiztosítása más biztosítótársaságnál? igen nem Igen esetén mekkora biztosítási összegre: Családi és utóneve: Születéskori (elôzô, leánykori) neve: Születési ideje: Születési helye: Állampolgársága: Foglalkozása (tényleges tevékenysége): Édesanyja leánykori (születéskori) családi és utóneve: Lakcím/ ir. sz., helység, utca, házszám, emelet, ajtó: Tel./fax: cím: Személyazonosító igazolvány típusa, száma, betûjele, érvényessége: Lakcímigazoló kártya száma, betûjele:

3 A szerzôdés egyéb adatai Termékkód: Biztosítás és díjfizetés kezdete: év hó 0 1 nap Kockázatviselés lejárata: év hó nap Díjfizetési gyakoriság: éves féléves negyedéves havi Díjfizetés módja: csekk banki átutalás (lehívással) banki átutalás (egyénileg) gazdálkodó szerv számlájáról Szerzôdô utalási bankszámla száma: - - Biztosítási csomag neve Alapdíj (Ft/év) Díjfizetési gyakoriság miatti pótdíj (%) Fizetendô díj (Ft/év) Bázis Standard Optimum Prémium Befizetendô díjelôleg (minimum 2 havi díj): Ft Gyakoriság szerint fizetendô díj: Ft Nyugta sorszáma: Díjelôleg csekk sorszáma: Általános nyilatkozatok, hozzájárulások 1. A szerzôdô és a biztosított kijelenti, hogy a jelen ajánlatban és egészségi nyilatkozatban feltett kérdésekre adott válaszok a valóságnak megfelelnek, azokat pontosan jegyezték le, valamint tudomásul veszi, hogy valótlan adatok közlése vagy a valós adatok elhallgatása a biztosító mentesülését vonhatja maga után. 2. A szerzôdô és a biztosított felhatalmazást adnak a biztosítónak a közölt adatok ellenôrzésére. A biztosított aláírásával hitelesítve felhatalmazza kezelô - or vo sait, az ôt kezelô kórházakat és egészségügyi intézményeket, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat, az egészségbiztosítókat és a társadalombiztosítási kifizetôhelyeket, hogy az általuk nyilvántartott a kockázat elvállalásával és a a biztosítási esemény bekövetkezésével összefüggô, a biztosított egészségi állapotára és egész ségbiztosítási ellátásaira vonatkozó adatokat a biztosítónak, kérésére, átadják. 3. A szerzôdô és a biztosított hozzájárulnak, hogy a megadott adatokat a biztosított egészségi állapotára vonatkozó adatokat is beleértve a biztosító ellenôrizze, nyilvántartsa, és a biztosítási titokra vonatkozó rendelkezések betartása mellett külföldi biztosítóhoz, külföldi viszontbiztosítóhoz vagy (külföldi) adatkezelô szervhez továbbítsa. A biztosítási titok tekintetében a biztosító a Biztosítási törvény szerint jár el. Az ügyfelek adatait ennek megfelelôen a biztosító a biztosítási titok megsértése nélkül a törvényben meghatározott esetben az ott megnevezett szerveknek továbbíthatja. 4. A szerzôdô és a biztosított tudomásul veszik, hogy a jelen ajánlatban rögzített adataik, valamint a biztosított foglalkozásának és szabadidôs tevékenységének megváltozását 15 munkanapon belül írásban kell jelenteniük a biztosítónak. 5. A szerzôdô és a biztosított tudomásul veszik, hogy az UNIQA Biztosító Zrt.-nek jogában áll a jelen ajánlatot a kötvény kiállítására jogosult szervezeti egységhez történô beérkezéstôl számított 15 napos határidôn belül indoklás nélkül elutasítani. Az ajánlattal egyidejûleg beszedett díjelôleget az UNIQA Biztosító Zrt. jelen ajánlat elfogadása esetén díjfizetésként betudja, az ajánlat elutasítása esetén pedig a szerzôdô részére visszautalja. 6. Szóbeli közlések vagy kikötések csak akkor érvényesek, ha azokat az UNIQA Biztosító Zrt. illetékes szerve írásban igazolja. Dátum: A magánszemély szerzôdô aláírásával igazolja, hogy a szerzôdést saját nevében köti. Nem magánszemély szerzôdô esetén a szerzôdés aláírója kijelenti, hogy ô jogosult a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô más szervezet képviseletére. szerzôdô aláírása biztosított aláírása (ha nem azonos a szerzôdôvel) A szerzôdô és a biztosított azonosítását a jogszabályokban különös tekintettel a pénzmosási törvényben meghatározott módon elvégeztem. Biztosításközvetítô neve: biztosításközvetítô aláírása Kódja: Területi kódja: PSZÁF regisztrációs száma:

4 Nyilatkozat UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Tel.: Fax: A biztosítóról és az általam választott Med Help nevû betegségbiztosítási termékrôl a biztosítási szerzôdés megkötése elôtt tájékoztatást kaptam, és az általam átvett dokumentumok tartalmát az ajánlat aláírása elôtt megismertem. Az átvett dokumentumok felsorolása 1. Általános betegségbiztosítási feltételek A Med Help betegségbiztosítás szerzôdési feltételei. Termékkód: 301, 302, 303, A Med Help betegségbiztosítás függeléke 4. Tájékoztatás a biztosítóról 5. A Med Help betegségbiztosításhoz tartozó ügyféltájékoztató Dátum: szerzôdô aláírása biztosított aláírása (ha nem azonos a szerződővel) Jelen nyilatkozattal adott kifejezett hozzájárulásommal feltétel nélkül beleegyezek abba, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés vagy más egyéni kommunikációs eszköz útján, és postai úton megkeressen. Jelen közvetlen megkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingye nesen visszavonható névvel, születési idővel, lakcímmel és partnerkóddal ellátott és a következő címre meg kül dött nyilatkozattal: postai úton: UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt Központi Szerzôdés-feldolgozási Osztály címre. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Dátum: a szerzôdô aláírása a biztosított aláírása

5 UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Tel.: Fax: Med Help Betegségbiztosítás Egészségi nyilatkozat Biztosított Családi és utóneve: Születési ideje: Magassága: Testsúlya: Vérnyomása: cm kg hgmm Dohányzik-e, dohányzott-e (cigaretta, szivar, pipa)? Ha igen, naponta mit, mennyit? Szeszesitalt fogyaszt-e, fogyasztott-e rendszeresen vagy alkalomszerûen? Ha igen, mit, mennyit és milyen gyakorisággal? A biztosított kijelenti, hogy az alábbi állítások mindegyikének eleget tesz: A) jó egészségi állapotban van, nem szenved semmilyen betegségben vagy testi rendellenességben; nincs testi, szellemi fogyatékossága, sem testi vagy érzékszervi hibája; nem HIV-pozitív nem áll orvosi vagy gyógyászati kezelés alatt; nem szed semmilyen gyógyszert, gyógyhatású készítményt B) nincs betegállományban; kórházi fekvôbeteg gyógykezelését nem tervezik, és erre vonatkozó orvosi javaslat sem áll fenn nincs munkaképesség-csökkenése, és nem is nyújtott be munkaképesség-csökkenés megállapítására irányuló kérelmet; nem rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos vagy baleseti rokkantsági nyugdíjas C) nem volt és jelenleg sem kábítószer-élvezô; nem alkoholfüggô nem ûzött, ûz veszélyes tevékenységet vagy veszélyes sportot; nem dolgozott vagy dolgozik veszélyes munkahelyen (például sugárzás, mérgezô gázok, robbanóanyag közelében); nem hivatásos sportoló D) nem részesül / részesült az alábbi okok miatt kezelésben, kontrollvizsgálatokban daganatos (rákos) megbetegedések szív, keringési, érrendszeri megbetegedések; stroke vérképzô-, nyirok- és immunrendszeri megbetegedések; AIDS anyagcsere, emésztôrendszeri megbetegedések; cukorbetegség vese- vagy májkárosodás; veseelégtelenség, májgyulladás légzôszervi megbetegedések krónikus izületi gyulladás súlyos fertôzô betegségek (például TBC, malária) súlyos sérülések (például koponya-, agysérülés, bénulás) Dátum a biztosított saját kezû aláírása Amennyiben a biztosított jelen nyilatkozatot nem tudja megtenni, a következô részletes egészségi kérdôív kitöltése szükséges!

6 Az egészségi nyilatkozat kérdéseit a biztosítottnak szöveges válasszal kell kitölteni (kihúzás nem felel meg válasznak). 1. Jelenleg áll-e gyógykezelés alatt valamilyen Ha igen, mi az, milyen jellegû, mióta? betegséggel, panasszal? nem igen 2. Jelenleg táppénzes, betegállományban van-e? Ha igen, mióta és milyen betegség(ek) miatt? nem igen 3. Szedett-e, szed-e alkalomszerûen vagy Ha igen, sorolja fel a következôket: szer neve, adagja, a szedés kezdete: rendszeresen gyógyszert, drogot, kábítószert? nem igen 4. Rokkant-e, járadékos-e? Ha igen, mióta, milyen mértékben és a mi a leszázalékolás oka: nem igen 5. Van-e testi, érzékszervi hibája, bármilyen Ha igen, milyen jellegû, mióta? fogyatékossága? nincs van Látáscsökkenés, zavar (oka: baleset vagy egyéb) dioptria: Halláscsökkenés: zavar (oka: baleset vagy egyéb) mértéke: 6. Van-e születési, fejlôdési rendellenessége, Ha igen, mi az, milyen jellegû, mióta áll fenn? valamilyen krónikus betegsége? nincs van 7. Az elmúlt 5 évben állt-e gyógykezelés alatt? Ha igen, hol, milyen betegség, panasz miatt, mettôl meddig, milyen gyógykezelésnem igen ben részesült? 8. Vannak vagy voltak megbetegedései a következô szerveinek? a) Keringési rendszer (pl. szív, érrendszer, Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? vérnyomás, ájulás, szédülés) nem igen b) Légzôszervek (tüdô, hörgôk, stb., asztma, Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? TBC, bronchitis) nem igen c) Orr, fül (pl. melléküregi megbetegedés, Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? középfül-gyulladás, nagyothallás) nem igen d) Csontok, izületek, inak, izmok (csontvelô- Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? gyulladás, gerincbántalmak, reuma, arthrózis) nem igen e) Idegrendszer, agy vagy szellemi fogyatékosság Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? (pl. isiász, epileptikus vagy más rohamok, nem igen depresszió, neurózis) f) Vér-, nyirok-, anyagcsere-rendszer (pl. anémia, Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? leukémia, allergia, pajzsmirigybetegség, cukor- nem igen betegség, köszvény, nyirokerek, nyirokcsomók) g) Emésztôrendszer (pl. gyomor, bél, máj, Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? epe, hasnyálmirigy) nem igen h) Kiválasztó-rendszer és nemi szervek (pl. vese, Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? here, prosztata, nôgyógyászati panaszok) nem igen 9. Vannak vagy voltak a) Fertôzô betegségei? (pl. sárgaság, Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? immungyengeség, stb.) nem igen b) Bôrelváltozások, kinövések, daganatok Ha igen, mikor és milyen típusú probléma? (pl. karcinóma, szarkóma) nem igen 10. Voltak olyan vérvizsgálatai, amelyek vírusos Milyen sérülés következményeként? megbetegedést (antitest is) vagy más egyéb nem igen kóros megbetegedést mutattak ki? (pl. reuma, hepatitis, allergia, AIDS, stb.) 11. Volt-e valamikor mûtétje? Ha igen, mikor, milyen okból? Áll-e mûtéti elôjegyzés alatt? nem igen 12. Részesült-e radioaktív vagy sugárkezelésben? Ha igen, milyen betegség miatt, mikor, milyen kezelést kapott? nem igen 13. Nôknél: jelenleg terhes-e? Ha igen, hányadik hónapban van? nem igen 14. Szenved-e vagy szenvedett-e ismétlôdô Ha igen, mikor és milyen panaszok? fájdalmakban vagy egyéb panaszokban? nem igen 15. Van vagy volt egyéb megbetegedése, melyre Ha igen, nevezze meg mikor milyen betegség: nem irányult kifejezetten egy kérdés sem? nem igen 16. Volt már balesete vagy sérülése? Ha igen, milyen, milyen következményekkel, van-e maradandó károsodása, milyen nem igen mértékû? 17. Veszélyes munkahelyen dolgozik-e, dolgozott-e Ha igen, részletezze: (pl. sugárzás, mérgezô gázok, robbanó anyag)? nem igen Ûz-e, ûzött-e veszélyes tevékenységet vagy bármilyen sportot akár hobbiszinten is? nem igen 18. Tartózkodott-e az EU országain kívül Ha igen, milyen célból? Munka, tanulás, egyéb: az elmúlt két évben? nem igen Külföldi tartózkodás helye és tartama: 19. Betegbiztosítási igazolványát kinek adta le, vagy háziorvosának neve, címe: Alulírott kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatban feltett kérdésekre a valóságnak megfelelôen válaszoltam. Dátum a biztosított saját kezû aláírása

7 Tájékoztatás a biztosítóról Az UNIQA Biztosító Zrt. európai hátterû biztosítótársaság, a legnagyobb osztrák biztosítócsoporthoz tarto zik, melynek tevékenysége többek között az alábbi európai országokra terjed ki: Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyel ország, Liechtenstein, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Svájc és Szlovákia. Az UNIQA Biztosító Zrt. jogelődjei (a Colonia, AXA Colonia majd az AXA Biztosító) révén 1991 óta van jelen a magyar biztosítási piacon. Hazánkban a hatodik legnagyobb biztosítótársaság, évi díj be - vétele meghaladta az 52,8 milliárd forintot. Az UNIQA Biztosító értékrendszerének középpontjában a minőség áll. Az ügyfelek személyes biztosítási igényeinek kiszolgálásával, magas színvonalú, reális áron kínált biztosítási és más pénzpiaci termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint megbízható adminisztrációs háttérrel törekszik kiérdemelni ügyfelei bizalmát és lojalitását. A társaság székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt , Tel.: A tulajdonosi szerkezet: UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Wien 84,92% UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH, Wien 0,08% European Bank for Reconstruction and Development, London 15,00% Alaptôke: Ft Értékesítési hálózatunk, biztosításközvetítőink az egész országban elérhetők: képviseletünk működik vala - mennyi megyeközpontban, ezen túl körzeti igazgatóságokkal és kisebb kirendeltségekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Regionális központjaink: Nyugat-magyarországi Régió 9700 Szombathely, Hunyadi u Tel.: Észak-magyarországi Régió 3525 Miskolc, Széchényi u Tel.: Dél-magyarországi Régió 6000 Kecskemét, Csányi J. u Tel.: Dél-dunántúli Régió 7621 Pécs, Citrom u. 2. Tel.: Termékeink valamennyi életszakaszban és területen megoldást nyújtanak ügyfeleink problémájára, legyen szó befektetésekről, előgondoskodásról, jövőjük biztonságáról.

8 Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának aláírása elôtt figyelmesen ol - vas sa el Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó jelen tájékozta tón - kat és a Med Help betegségbiztosítás szerzôdési feltételeit. Biztosítónk az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt Felügyeleti szervünk: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (1535 Budapest, 114., Pf. 777) A biztosítási szerzôdés jellemzôire vonatkozó általános ismereteket az Általános Betegségbiztosítási Feltételek (továbbiakban: ÁBeF) és a Med Help betegségbiztosítás különös biztosítási feltételei (továb - biak ban KF) tartalmazzák. A szerzôdési feltételekben szereplô in - for má ciók könnyebb fellelhetôségét az alábbi összefoglalóval kí - ván juk segíteni: A biztosítási szerzôdés alanyai Szerzôdô: az a személy, aki a biztosítás megkötésére ajánlatot tesz, és a biztosítási díj fizetését vállalja. Biztosított: A biztosított az a személy, akinek egészségi állapotával kapcsolatban a biztosítási esemény bekövetkezik A biztosítási szerzôdés alanyairól bôvebben az ÁBeF 1 4. pontja tájékoztat. Biztosítási események, szolgáltatások Biztosítási események: a biztosítotton a kockázatviselés tartama alatt végrehajtott mûtétek; a biztosított vagy év közötti gyermeke folyamatos kórházi fekvô beteg gyógykezelése; a biztosított a kockázatviselés tartamán belül bekövetkezett csont törése; a biztosított a kockázatviselés tartamán belül bekövetkezett bal - esete vagy betegsége miatti, a magyar társadalombiztosítási szerv által jogerôsen megállapított 100%-os mértékû, tartós munka képesség-csökkenése (TB I-II. rokkantsági fokozat); a biztosított szülése. a biztosított a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, a koc - ká zat viselés kezdetéhez képest elôzmény nélküli, kiemelt koc ká - zatú betegsége; A biztosítási események és szolgáltatások részletes ismertetését a KF 1 7. és pontjai tartalmazzák, a kapcsolódó fogalmak magyarázata az ÁBeF számú pontjaiban találhatók. A biztosítás tartama, biztosítási idôszak A biztosítás határozott tartamú. Az elsô biztosítási idôszak a szerzôdés kezdetétôl az elsô biztosítási évfordulóig terjedô idôtartam, amennyiben a szerzôdés kezdetének hónapja és napja megegyezik a biztosítási évfordulóként megjelölt hónappal és nappal. Ellenkezô esetben az elsô biztosítási idôszak a szerzôdés kezdetétôl a második biztosítási évfordulóig terjedô idôtartam. A további biztosítási idôszakok a biztosítási évfordulók közötti egy éves idôtartamok. A kockázatviselés kezdete A biztosító kockázatviselése a szerzôdés hatálybalépésével kez - dôdik. A biztosítás az azt követô nap kezdetével lép hatályba, ami - kor a szerzôdô az elsô díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizeti. Ha a szerzôdô a díjat a biztosító képviselôjének fizette, a díjat legkésôbb a fizetés napjától számított 4. napon a biztosító számlájára, illetve pénztárába beérkezettnek kell tekinteni. A szerzôdés megszûnése A biztosítási szerzôdés és a biztosító kockázatviselése megszûnik: annak a biztosítási idôszaknak az utolsó napján, amikor a biztosított a 65. életévét betölti; a díj nemfizetése esetén; a biztosított halálával; a szerzôdés felmondása esetén, a felmondás hatályával; egyéb, a feltételekben meghatározott esetekben. A biztosítás díja A biztosítás elsô díját az ajánlattételkor kell megfizetni. A folytatólagos éves díjak minden évben a biztosítási évfordulókon elôre esedékesek. A biztosító pótdíj ellenében hozzájárulhat az éves díj részletekben történô fizetéséhez. A díjfizetéssel kapcsolatos további információk az ÁBeF pontjaiban szerepelnek. Értékkövetés A biztosító minden biztosítási évfordulón kezdeményezheti az aktuális szolgáltatási összegek és ezzel egyidejûleg a biztosítási díj módosítását Az értékkövetésre vonatkozó részletes tudnivalók az ÁBeF és a KF pontjaiban találhatók. Alkalmazott kizárások, a biztosító mentesülése A biztosító mentesülését vonja maga után, ha a szerzôdô vagy a biztosított tudatosan hamis adatokkal, fôként betegség színle lé - sével biztosítási szolgáltatásokat csal ki, vagy próbál kicsalni, vagy ilyen tevékenységben közremûködik, vagy a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézi elô a biztosítási ese - ményt. A biztosító mentesüléseinek feltételeit, az alkalmazott ki zá rá sokat az ÁBeF és a KF 20. pontjai foglalják össze. A biztosítási szolgáltatások teljesítésének módja, ideje A szolgáltatás teljesítésének módját az ÁBeF pontjai fog lal ják össze. A biztosító a szolgáltatásokat az igény elbírálásához szük sé ges összes irat beérkezésétôl számított 15 napon belül tel jesíti. Külön felhívjuk a figyelmét az alábbi általános tudnivalókra: A biztosító jogosult a tudomására jutott, a biztosítási szerzôdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, és szolgáltatásaival kapcso la - tos személyes, egészségi és üzleti adatok kezelésére. A biztosító az adatokat a törvényi elôírásoknak megfelelôen ôrzi, és biz to sí - tási titokként kezeli. Az ügyfelek adatait a biztosító a biztosítási titok megsértése nél - kül a törvényben meghatározott esetekben az alábbi szer vek - nek továbbíthatja: Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te, nyo mo zó ha tó ság és ügyész ség, bí ró ság, bí ró sá gi vég re haj tó, ha - gya té ki ügy ben el já ró köz jegy zõ, adó ha tó ság, nem zet biz ton sá gi szol gá lat, Gaz da sá gi Verseny hi va tal, gyám ha tó ság, egész ség - ügyi ha tó ság, tit kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in - for má ció gyûj té sé re fel ha tal ma zott szerv, vi szont biz to sí tó, együtt biz to sí tás ban részt vál la ló biz to sí tó, állomány-átru há zás - kor az át ve võ biz to sí tó, fi ók te lep ese té ben a har ma dik or szág beli biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tõ, szak ta nács adó, a biz to sí tó ál tal ki - szer ve zett te vé keny sé get vég zõ part ner, adat vé del mi biz tos, a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló tör vény - ben meg ha tá ro zott fel adat kö ré vel össze füg gés ben el já ró ma - gyar bûn ül dö zõ szerv vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján kül föl di bûn ül dö zõ szerv. A szerzôdésre vonatkozó ajánlat aláírásával a szerzôdô és a biz - to sított hozzájárulnak, hogy adataikat a biztosító külföldi biztosítóhoz, kül földi viszontbiztosítóhoz vagy külföldi adatkezelô szer ve zet hez to vábbíthassa. A biztosítással, illetve a biztosítóval kapcsolatos panaszokkal az UNIQA Biztosító Zrt. Vezérigazgatósága (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) foglalkozik. A szerzôdô észrevételeivel, panaszaival a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, illetve a Fogyasztóvédelmi Fôfelügyelôséghez (1088 Budapest, József krt. 6.) vagy a békéltetô testületekhez, végsô soron bírósághoz is fordulhat. A biztosítási szerzôdésbôl származó igények érvényesítésére indított valamennyi perre kizárólagosan a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtôl függôen a Fôvárosi Bíróság az ille té kes. Köszönjük, hogy társaságunkat tisztelte meg bizalmával!

9 Általános betegségbiztosítási feltételek 002 Je len ál ta lá nos fel té te lek (ÁBeF) el len ke zô szer zô dé ses ki kö tés hiá - nyában az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt ) to váb biak ban: biz to sí tó azon be teg ség biz to sí tá si szerzô dé sei re ér vé nye sek, ame lye ket ezen fel té te lek re hi vat ko zás sal kö töt tek. Az itt nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a szer zô dé sek hez kap cso ló dó kü - lö nös fel té te lek és a ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok az irány adók. Amennyi ben a szer zô dés hez tar to zó kü lö nös biz to sí tá si fel té te lek el tér - nek a je len ál ta lá nos fel té te lek tôl, úgy a kü lö nös fel té te lek ben meg ha - tá ro zot tak a mérv adók. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS ALANYAI 1. A BIZTOSÍTÓ a biz to sí tá si díj el le né ben a szer zô dés ben és an nak kü lö nös fel té te lei ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok tel je sí té sé re vál lal kö te le zett sé get. 2. A SZERZÔDÔ az a sze mély, aki a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sé re aján la tot tesz, és a biz to sí tá si díj fi ze té sét vál lal ja A szer zô dés re vo nat ko zó jog nyi lat ko za tok meg té te le a szer - zô dô jo ga és kö te les sé ge A biz to sí tó a hoz zá el jut ta tott jog nyi lat ko za to kat és be je len - té se ket csak ak kor kö te les jog ha tá lyos nak te kin te ni, ha azo - kat va la mely szer ve ze ti egy sé gé hez írás ban el jut tat ták A biz to sí tó nyi lat ko za tait a szer zô dô nek jut tat ja el, me lyek tar tal má ról és a szer zô dést érin tô va la mennyi vál to zás ról, il - let ve vál toz ta tá si szán dék ról a szer zô dô kö te les sé ge a biz to - sí tot tat tá jé koz tat ni. 3. A BIZTOSÍTOTT az a ter mé sze tes sze mély, aki re a biz to sí tó koc ká - zat vi se lé se vo nat ko zik A szer zô dés meg kö té sé hez és mó do sí tá sá hoz a biz to sí tott írás be li hoz zá já ru lá sa is szük sé ges. Ha a biztosított a hozzájárulását írásban visszavonja, a biztosítási szer zõ dés a biztosítási idõszak végével megszûnik, kivéve, ha a biz to sított a szerzõdõ hozzájárulásával a szerzõdõ helyé be lép Ha a biz to sí tott kis ko rú, és a szer zô dést nem a tör vé nyes kép vi se le tet gya kor ló szü lô je kö ti meg, a szer zô dés ér vé nyes - sé gé hez a gyám ha tó ság jó vá ha gyá sa szük sé ges A biz to sí tott írás be li nyi lat ko zat tal a szer zô dô írá sos be - leegye zé se ese tén bár mi kor a szer zô dô he lyé be lép het. Ilyen esetekben a biztosított a szerzõdõvel egyetem le gesen felelõs a biztosítási díjakért Biz to sí tott sze mély nem le het az, aki az aján lat aláírá sa kor nyug dí jas, rok kant sá gi nyug dí jas, balese ti já ra dé kos vagy balese ti rok kant sá gi nyug dí jas, vagy mun ka ké pes ség csök ke - nés megál la pí tá sá ra irá nyu ló ké rel met nyúj tott be a min den - kor il le té kes ha tó sá gok hoz. 4. A KEDVEZMÉNYEZETT az a sze mély, aki a biz to sí tá si ese mény be kö - vet kez te kor a szol gál ta tás igény be vé te lé re jo go sult A biz to sí tott éle té ben ese dé kes szol gál ta tás ked vez mé nye - zett je a biz to sí tott A biz to sí tott ha lá la ese té re a ked vez mé nye zet tet a szer zô dô je löl he ti meg, de ah hoz a biz to sí tott hoz zá já ru lá sa is szük sé - ges. Hoz zá já ru lás hiá nyá ban a biz to sí tott örö kö se a ked vez - mé nye zett. a) A ha lál ese ti ked vez mé nye zett a biz to sí tott éle té ben bár - mi kor meg vál toz tat ha tó. b) A ha lál ese ti ked vez mé nye zett je lö lé se, il let ve meg vál toz - ta tá sa ak kor lép ha tály ba, ami kor a szer zô dô és a biz to - sí tott er re vo nat ko zó írás be li nyi lat ko za ta a biz to sí tó hoz beér ke zik. A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MEGSZÛNÉSE A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS LÉTREJÖTTE 5. A biz to sí tá si szer zô dés meg kö té sét a szer zô dô a biz to sí tó hoz in - té zett írás be li aján lat tal kez de mé nye zi. 6. Aján lat te he tô alap biz to sí tás ra és kiegé szí tô biz to sí tás ra. ALAPBIZTOSÍTÁSNAK te kin ten dôk azok a biz to sí tá sok, me lyek ön ál - ló szer zô dés ként is meg köt he tôk és fenn tart ha tók. A KIEGÉSZÍTÔ BIZTOSÍTÁSOK csak va la mely alap biz to sí tás hoz kap cso ló dóan köt - he tôk és tart ha tók meg. 7. A biz to sí tó a szer zô dés kö tés hez egész sé gi nyi lat ko za tot, és or - vo si vizs gá la tot is kér het. Az orvosi vizsgálat eredményeit az ügyfél az egészségügyi szolgáltatónál megismerheti. 8. A szer zô dés úgy jön lét re, hogy a biz to sí tó az aján lat és a hoz zá - tar to zó nyi lat ko za tok alap ján koc ká zat el bí rá lást vé gez, majd az aján lat ra el fo ga dó nyi lat ko za tot (KÖTVÉNYt) ál lít ki. 9. A biz to sí tó nak koc ká zat ke ze lé si szem pon tok miatt jo gá ban áll az aján la ton sze rep lô nél ma ga sabb dí jat megál la pí ta nia, il let ve az aján la tot egyéb mó do sí tá sok kal el fo gad nia. Lé nye ges el té ré sek ese tén a biz to sí tó ezek re a szer zô dô fi gyel mét a köt vény kiadá sa - kor írás ban fel hív ja. Ha a köt vény tar tal ma az aján lat tól el tér, és az el té rést a szer zô dô ti zen öt na pon be lül írás ban nem ki fo gá sol - ja, a szer zô dés a köt vény tar tal ma sze rint jön lét re. 10. A biz to sí tó nak jo gá ban áll az aján la tot, an nak a köt vény kiál lí tá - sá ra jo go sult szer ve ze ti egy sé gé hez tör té nô beér ke zé sét kö ve tô 15 na pon be lül in dok lás nél kül eluta sí ta ni. 11. A szer zô dés ak kor is lét re jön, ha a biz to sí tó az aján lat ra, an nak beér ke zé sét kö ve tô ti zen öt na pon be lül nem nyi lat ko zik. 12. Biz to sí tá si szer zô dés köt he tô ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan tar - tam ra. 13. A szer zô dés kez de te és ha tá ro zott tar ta mú szer zô dés ese tén a le já ra ta a köt vé nyen ek ként meg je lölt na pok. Ha tá ro zott tar ta - mú szer zô dés ese tén a biz to sí tás tar ta ma a kez det és le já rat kö - zöt ti idô szak. 14. A biz to sí tá si év for du ló a szer zô dés kez de tét kö ve tôen min den év ben a köt vé nyen ek ként meg je lölt hó nap és nap. 15. Az el sô biz to sí tá si idô szak a szer zô dés kez de té tôl az el sô biz to - sí tá si év for du lóig ter je dô idô tar tam, amennyi ben a szer zô dés kez - de té nek hó nap ja és nap ja megegye zik a biz to sí tá si év for du ló ként meg je lölt hó nap pal és nap pal. El len ke zô eset ben az el sô biz to sí - tá si idô szak a szer zô dés kez de té tôl a má so dik biz to sí tá si év for du - lóig ter je dô idô tar tam. A to váb bi biz to sí tá si idô sza kok a biz to sí tá si év for du lók kö zöt ti egy éves idô tar ta mok. Egy sze ri dí jas biz to sí tás (45. pont) ese tén a biz to sí tá si idô szak a szer zô dés kez de te és le já ra ta (13. pont) kö zöt ti idô szak. A SZERZÔDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 16. A biz to sí tás az azt kö ve tô nap 0 órá já tól lép ha tály ba, ami kor a szer zô dô az el sô vagy egy sze ri dí jat a biz to sí tó szám lá já ra vagy pénz tá rá ba be fi ze ti, il le tô leg ami kor a díj meg fi ze té sé re vo nat ko - zóan ha lasz tás ban ál la pod tak meg, fel té ve, hogy a szer zô dés lét - re jött vagy utóbb lét re jön. 17. Ha a szer zô dô a dí jat a biz to sí tó kép vi se lô jé nek fi zet te, a dí jat leg - ké sôbb a fi ze tés nap já tól szá mí tott ne gye dik na pon a biz to sí tó szám lá já ra, il le tô leg pénz tá rá ba beér ke zett nek kell te kin te ni. A BIZTOSÍTÓ KOCKÁZATVISELÉSE 18. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a biz to sí tá si szer zô dés ha tály ba lé - pé sé vel egyide jû leg kez dô dik. VÁRAKOZÁSI IDÔ 19. Az ál ta lá nos VÁRAKOZÁSI IDÔ a szer zô dés ha tály ba lé pé sé tôl szá mí - tott 6 hó nap. A vá ra ko zá si idô alatt a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se ki zá ró lag azok - ra a biz to sí tá si ese mé nyek re ter jed ki, ame lyek a vá ra ko zá si idô alatt be kö vet ke zett balese tek (33., 77. pont) köz vet len kö vet kez - mé nyei nek te kint he tôk, ki vé ve a baleset kö vet kez té ben kiala kult vagy rosszab bo dott ha si vagy al só tes ti sér ve ket. A SZERZÔDÉS MEGSZÛNÉSE 20. A biz to sí tá si szer zô dés (és a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se) az aláb bi ese tek bár me lyi ké ben meg szû nik: ha tá ro zott tar ta mú szer zô dés ese tén an nak le já ra tá val, a biz to sí tott ha lá lá val, díj nem fi ze tés ese tén, (51. pont), a szer zô dés fel mon dá sá val (21., 28., 44. pont), egyéb, a szer zô dés hez tar to zó kü lö nös fel té te lek ben meg - ha tá ro zott ese tek ben. A biztosítási szerzõdés megszûnése esetén a szerzõdõt sem mi lyen visszatérítés vagy maradékjog nem illeti meg. 21. A biz to sí tá si szer zô dés a szer zô dô vagy a biz to sí tó ré szé rôl a biz - to sí tá si év for du ló ra de leg ko ráb ban az el sô biz to sí tá si idô szak

10 vé gé vel mond ha tó fel. A fel mon dást 30 nap pal a biz to sí tá si év - for du ló elôtt írás ban kell meg ten ni. KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG 22. A szer zô dôt és a biz to sí tot tat egyaránt KÖZLÉSI KÖTELEZETTSÉG ter - he li, amely nek ér tel mé ben a szer zô dés kö tés kor kö te le sek a biz - to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges min den olyan kö rül - ményt a biz to sí tó val kö zöl ni, ame lye ket is mer tek vagy is mer niük kel lett. A biz to sí tó írás ban fel tett kér dé sei re adott, a va ló ság nak meg fe le lô vá la szok kal a fe lek köz lé si kö te le zett sé gük nek ele get tesz nek. 23. A köz lé si kö te le zett ség a biz to sí tó ál tal vál lalt koc ká zat nagy sá gát be fo lyá so ló szer zô dés mó do sí tás kor, így kü lö nö sen az 59. pont - ban meg ha tá ro zott ér ték kö ve tés kor is ter he li a biz to sí tot tat és a szer zô dôt. 24. A biz to sí tó jo go sult a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re, és e cél ból a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá ra, te vé keny sé gé re, élet kö rül mé - nyei re vo nat ko zó to váb bi kér dé se ket te het fel, és or vo si vizs gá la - tot is elôír hat. 25. A biz to sí tá si szer zô dés lét re jöt te elôtt ke let ke zett a biz to sí tot tat érin tô egész sé gi pa na szo kat, be teg sé ge ket és balese ti kö vet kez - mé nye ket a szer zô dô nek, il let ve a biz to sí tott nak kö zöl nie kell a biz to sí tá si szer zô dés meg kö té se elôtt. A köz lé sek alap ján a biz to - sí tó jo go sult az ál ta lá nos és a kü lö nös fel té te lek tôl el té rô szer zô - dé si fel té te le ket szab ni (töb bek kö zött pót díj, koc ká zat szû kí tés vagy koc ká zat ki zá rás al kal ma zá sa), ame lyek a biz to sí tá si szer zô - dés ben fel tün te tés re ke rül nek. 26. A szer zô dô és a biz to sí tott a szer zô dés tar ta ma alatt 15 na pon be lül kö te les írás ban be je len te ni a biz to sí tott fog lal ko zá sá nak, sza ba di dôs te vé keny sé gé nek, a vál lalt koc ká zat ra (pél dául baleset ve szély re) ha tó lé nye ges meg vál to zá sát. 27. A szer zô dô és a biz to sí tott fel ha tal ma zást ad nak a biz to sí tó nak a kö zölt ada tok el lenôr zé sé re. A biz to sí tott aláírá sá val hi te le sít ve fel ha tal maz za ke ze lô or vo sait, az ôt ke ze lô kór há za kat és egész - ség ügyi in téz mé nye ket, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tá - rat és a tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tô he lye ket, hogy az ál ta luk nyil ván tar tott a koc ká zat el vál la lá sá val és a a biz to sí tá si ese - mény be kö vet ke zé sé vel össze füg gô, a biz to sí tott egész sé gi ál la - po tá ra és egész ség biz to sí tá si el lá tá sai ra vo nat ko zó ada to kat a biz to sí tó nak, ké ré sé re, átad ják. 28. Ha a biz to sí tó csak a szer zô dés kö tés után sze rez tu do mást a szer zô dés el fo ga dá sát érin tô, a szer zô dés ha tály ba lé pé sét megelô zôen már fennál lott lé nye ges kö rül mé nyek rôl (így pél dául a biz to sí tott egész sé gi ál la po tá val kap cso la tos kö rül mény rôl), továb bá ha a szer zô dés ben meg ha tá ro zott lé nye ges kö rül mé - nyek vál to zá sát köz lik ve le, 15 na pon be lül írás ban ja vas la tot te - het a szer zô dés mó do sí tá sá ra, il le tô leg ha a koc ká za tot a fel té - te lek ér tel mé ben nem vál lal hat ja a szer zô dést 30 nap ra írás ban fel mond hat ja. Ha a szer zô dô a mó do sí tó ja vas la tot nem fo gad ja el, vagy ar ra 15 na pon be lül írás ban nem vá la szol, a szer zô dés a mó do sí tó ja vas lat kéz hez vé te lé tôl szá mí tott 30. na pon meg - szûnik. 29. A szer zô dô és a biz to sí tott kö te les 15 mun ka na pon be lül írás ban be je len te ni a szer zô dés ben rög zí tett ada tai nak (kü lö nös te kin tet - tel: lak cím, név) meg vál to zá sát. A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK 30. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY a szer zô dés hez tar to zó kü lö nös fel té te lek ben ek ként meg ha tá ro zott ese mény. 31. A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS a biz to sí tó nak a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez te kor a kü lö nös fel té te lek sze rint fel lé pô kö te le zett - sé ge. 32. A szol gál ta tás pénz ben ki fe je zett kez de ti ér té két, azaz a BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEGET a szer zô dô ha tá roz za meg az aján lat té tel kor, ha azt a kü lö nös fel té te lek más ként nem sza bá lyoz zák. A szol gál - ta tás nagy sá ga a szer zô dés tar ta mán be lül a kü lö nös fel té te lek - ben sza bá lyo zott ese tek ben vál toz hat. 33. Je len ál ta lá nos fel té te lek szem pont já ból BALESETNEK mi nô sül a szer zô dés ha tály ba lé pé sét kö ve tôen, a szer zô dés fennál lá sa alatt a biz to sí tott aka ra tán kí vül, hir te len fel lé pô kül sô be ha tás, amely - nek kö vet kez té ben a biz to sí tott el ha lá lo zik, tes ti sé rü lést vagy ma ra dan dó egész ség ká ro so dást szen ved. 34. Je len ál ta lá nos fel té te lek szem pont já ból BETEGSÉGNEK mi nô sül az or vos tu do mány ál ta lá no san el fo ga dott ál lás pont ja sze rin ti rend - el le nes tes ti, szer vi, szel le mi vagy pszi chi kai ál la pot, amely ob jek - tív tü ne te ket mu tat. 35. Je len ál ta lá nos fel té te lek szem pont já ból MÛTÉTNEK mi nô sül min - den olyan or vos ál tal az or vo si szak ma sza bá lyai sze rint or vo - si lag in do kol tan vég zett se bé sze ti beavat ko zás, ame lyet gyó gyí - tás vagy a be teg ség megál la pí tá sa cél já ból haj tot tak vég re. 36. Je len fel té te lek szem pont já ból KÓRHÁZNAK mi nô sül az egész ség - ügyi el lá tás or szá gá ban il le té kes ha tó ság és szak mai felügye let Ma gyaror szá gon a ma gyar tisz ti or vo si szol gá lat ál tal elis mert, en ge dé lye zett fekvôbeteg el lá tást nyúj tó in téz mény, amely ál lan - dó or vo si irá nyí tás, felügye let alatt áll, fel té ve, hogy ál lan dó or vo - si je len lé tet biz to sít, meg fe le lô diag nosz ti kai és te rá piás le he tô - ség gel ren del ke zik, ki zá ró lag az or vos tu do mány ál ta lá no san el fo - ga dott mód sze reit al kal maz va mû kö dik, és kór tör té ne tet ve zet. Je len biz to sí tás szem pont já ból nem mi nô sül nek kór ház nak még ab ban az eset ben sem, ha azok ban kór há zi fekvôbeteg el lá tást vé gez nek a sza na tó riu mok, re ha bi li tá ciós in té ze tek, gyógy für - dôk, gyógyüdü lôk, al ko hol- és ká bí tó szer-el vo nó in téz mé nyek, az el me be te gek gyógy- és gon do zó in té ze tei, a geriátriai in té ze tek, il let ve a kór há zak fen ti jel le gû szol gál ta tást nyúj tó osz tá lyai és a szo ciá lis ott ho nok. 37. Je len fel té te lek szem pont já ból MAGYAR MAGÁNKÓRHÁZNAK mi nô - sül az a ma gyar tisz ti or vo si felügye let ál tal en ge dé lye zett és kór - há zi be so ro lást ka pott fekvôbetegek szá má ra fenn tar tott egész - ség ügyi in téz mény, amely ál lan dó or vo si irá nyí tás és felügye let alatt áll, és az egész ség ügyi el lá tá sok költ sé geit az Or szá gos Egész ség pénz tár nem fi nan szí roz za. 38. KÓRHÁZI FEKVÔBETEG GYÓGYKEZELÉS je len biz to sí tá si fel té te lek ér tel - mé ben min den olyan, kór ház ban tör té nô, az il le té kes mi nisz té - rium és a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szak mai tes tü le tek ál tal elis mert, legalább 24 órás fo lya ma tos kór - há zi benttartózkodást szük sé ges sé te vô or vo si lag in do kolt gyógy - ke ze lés, amely meg be te ge dés megál la pí tá sa, gyó gyí tá sa, a meg - be te ge dés kö vet kez té ben kiala kult ál la pot rom lás szin ten tar tá sa vagy ja ví tá sa cél já ból a biz to sí tott köz vet len vizs gá la tá ra, ke ze lé - sé re, ápo lá sá ra, or vo si re ha bi li tá ció já ra irá nyul. 39. JÁRÓBETEG GYÓGYKEZELÉSNEK mi nô sül je len biz to sí tá si fel té te lek ér - tel mé ben min den olyan, be teg ség vagy baleset kö vet kez mé nye - ként szük sé ges sé vált, az il le té kes mi nisz té rium és a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szak mai tes tü le tek ál tal elis mert, or vo si lag in do kolt ke ze lés, ami nem jár kór há zi bentfekvéssel. 40. KERESÔKÉPTELENSÉGNEK mi nô sül je len biz to sí tá si fel té te lek ér tel mé - ben az az ál la pot, ami kor a biz to sí tott sa ját be teg sé ge vagy balese te miatt ke re sô te vé keny sé gét or vo si lag in do kol tan nem ké - pes el lát ni. A ke re sô kép te len ség té nyét és idô tar ta mát a min den - kor ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé sei ben meg ha tá ro zott or - vos nak iga zol nia kell. 41. MARADANDÓ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS a je len fel té te lek sze rint a biz to sí tott olyan egész ség ká ro so dá sa, amely tes ti vagy szel le mi tel je sí tô ké pes sé gé nek vég le ges csök ke né sé vel vagy vég le ges ana - tó miai el vál to zás sal já ró ma ra dan dó funk ció ká ro so dá sá val jár. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ A BIZTOSÍTÁS DÍJA 42. A biz to sí tó a biz to sí tá si szer zô dés ben sze rep lô kö te le zett sé gek tel - je sí té sét a biz to sí tá si díj el le né ben vál lal ja. 43. A biz to sí tás dí ját a szol gál ta tás jel le ge és a biz to sí tá si összeg mel - lett töb bek kö zött a biz to sí tás tar ta ma, a biz to sí tott ko ra, ne me, egész sé gi ál la po ta, fog lal ko zá sa és sza ba di dôs te vé keny sé ge ha - tá roz za meg. Ami kor a biz to sí tás ba be vont gyer mek be töl ti a 18. élet évét, a kö - vet ke zô hó el se jé tôl kezd ve a fel nôt tek re ese dé kes díj fi ze ten dô. 44. Amennyi ben a biz to sí tás koc ká za ti vi szo nyai meg vál toz nak így töb bek kö zött az át la go san vár ha tó élet tar tam, a szol gál ta - tá sok igény be vé te li gya ko ri sá ga vagy ér té ke, ak kor az egyes biz - to sí tá si idô sza kok kez de té vel a biz to sí tó nak jo gá ban áll a biz to sí - tá si dí jat meg fe le lôen mó do sí ta ni. A díj mó do sí tásá ról a biz to - sí tó a biz to sí tá si idô sza kot megelô zô 45. na pig kü lön vagy az egyide jû ér ték kö ve tés rôl szó ló tá jé koz ta tás ban ( pont) ér te sí tést küld a szer zô dô nek. Amennyi ben a szer zô dô 30 na - pon be lül írás ban eluta sít ja a díj nak a koc ká za ti vi szo nyok meg - vál to zá sá ból fa ka dó mó do sí tá sát, il let ve nem az en nek meg fe le - lôen emelt dí jat fi ze ti meg, a biz to sí tó jo go sult a szer zô dést fel - mon da ni. A BIZTOSÍTÁSI DÍJ FIZETÉSE 45. A biz to sí tás EGYSZERI vagy FOLYAMATOS (rend sze res) díj fi ze té sû le het. 46. Az egy sze ri dí jas szer zô dés tel jes dí ját, il let ve a fo lya ma tos díj - fi ze té sû szer zô dés el sô dí ját, amely az el sô biz to sí tá si idô szak ra vo nat ko zik, az aján lat té tel kor kell meg fi zet ni. A biz to sí tó az el sô

11 dí jat, il let ve az egy sze ri dí jat ka mat men tes díj elô leg ként ke ze li. Amennyi ben a szer zô dés lét re jön, a biz to sí tó a díj elô le get a biz - to sí tás köt vény sze rin ti kez de ti nap tól ér vé nye sen a biz to sí tá si díj ba be szá mít ja, az aján lat eluta sí tá sa ese tén pe dig visszautal ja a szer zô dô nek. 47. A fo lya ma tos díj fi ze té sû biz to sí tás foly ta tó la gos dí jai éves dí - jak, ame lyek a biz to sí tá si idô sza kok el sô nap ján elô re ese dé ke - sek. 48. A biz to sí tó pót díj el le né ben hoz zá já rul hat az éves díj rész le - tek ben tör té nô fi ze té sé hez. A pót díj mér té ke töb bek kö zött a díj fi ze tés gya ko ri sá gá tól és mód já tól függ, és a tar ta mon be lül vál toz hat. Rész let fi ze tés ese tén a dí jak a meg fe le lô rész let fi ze té si idô szak el sô nap ján, elô re ese dé ke sek. 49. A díj fi ze tés gya ko ri sá gát a szer zô dô a biz to sí tá si év for du ló kon meg vál toz tat hat ja, amennyi ben er re irá nyu ló ké ré sét a biz to sí tá - si év for du ló elôt ti 45. na pig írás ban jel zi a biz to sí tó nak, és a biz - to sí tó ah hoz hoz zá já rul. 50. Biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé se ese tén a biz to sí tó a kö vet ke zô biz to sí tá si év for du lóig já ró díj meg fi ze té sét kö ve tel he ti. A DÍJFIZETÉS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI 51. Amennyi ben a szer zô dô a biz to sí tás foly ta tó la gos dí ját az esedékességkor nem egyen lí ti ki, a biz to sí tó a koc ká za tot az el sô el ma radt díj ese dé kes sé gé tôl szá mí tott 60 na pig vi se li. Ez idô alatt a szer zô dô az el ma radt díj fi ze tést pó tol hat ja. Amennyi ben ez nem tör té nik meg, a biz to sí tó koc ká zat vi se lé se és a biz to sí tá si szer zô - dés a ha tár idô le tel té vel meg szû nik. 52. A szer zô dô a biz to sí tott élet ben lé te ese tén a biz to sí tó elô ze - tes hoz zá já ru lá sá val az el sô el ma radt díj ese dé kes sé gé tôl szá mí - tott 60 na pon túl, de 6 hó na pon be lül ké se del mi ka ma tai val együtt pó tol hat ja az el ma radt dí ja kat. A biz to sí tó hoz zá já ru lá sát újabb koc ká zat el bí rá lás ered mé nyé tôl is füg gô vé te he ti. A biz to - sí tó koc ká zat vi se lé se (az ere de ti tar ta lom mal és összeg gel) a tel - jes hát ra lék be fi ze té sét kö ve tô nap 0. órá já tól kez dô dik új ra (reak ti vá lás). 53. Reak ti vá lás ra a szer zô dés tar ta mán be lül leg fel jebb két al ka lom - mal van le he tô ség. ÉRTÉKKÖVETÉS 54. Az ér ték kö ve tés a fo lya ma tos díj fi ze té sû biz to sí tás szol gál ta tá sá - nak díj eme lés vál la lá sa el le né ben tör té nô nö ve lé se. 55. A biz to sí tó a szol gál ta tás, il let ve díj eme lé sé re (in de xá lás ra) éven - te egy szer, a biz to sí tá si év for du ló val te het aján la tot, mely rôl a biz to sí tá si év for du lót megelô zô 45. na pig küld ér te sí tést. 56. A biz to sí tó az ér ték kö ve tés mód já nak sza bá lyait a biz to sí tá si szer - zô dés kü lö nös fel té te lei ben ha tá roz za meg. 57. A szer zô dô nek jo gá ban áll az eme lést a biz to sí tá si idô sza kot megelô zô 30. na pig írás ban visszauta sí ta nia. 58. Amennyi ben a szer zô dô az 57. pont ban jel zett ha tár idôig nem uta sít ja vissza az eme lést, a szer zô dés az ér te sí tés nek meg fe le lôen mó do sí tás ra ke rül. A biz to sí tá si összeg (szol gál ta tás) eme lé se az emelt díj be fi ze té sé vel vá lik ér vé nyes sé. 59. Amennyi ben a szer zô dô a biz to sí tó ál tal meg ha tá ro zott nál na - gyobb mér té kû eme lést kér, a biz to sí tó nak jo gá ban áll azt eluta sí ta ni, vagy an nak el fo ga dá sá ról újabb egész sé gi nyi lat ko zat, il - let ve or vo si vizs gá lat alap ján dön te ni. Az eme lés ak kor vá lik el fo - ga dot tá, ha azt a biz to sí tó írás ban visszaiga zol ja a szer zô dô nek. A szol gál ta tás nö vek mé nyé re vo nat ko zóan a biz to sí tó új vá ra ko zá si idôt köt het ki. 60. Amennyi ben a szer zô dô két egy mást kö ve tô év ben visszauta sít - ja az ér ték kö ve tést, úgy a biz to sí tó a to váb biak ban el te kint het a szer zô dés dí já nak eme lé sé re vo nat ko zó aján la tá tól. Amennyi ben a szer zô dés ér ték kö ve té sét a ké sôb biek ben a szer zô dô kez de mé - nyez né, a biz to sí tó nak jo gá ban áll azt visszauta sí ta ni, vagy az el - fo ga dást újabb koc ká zat el bí rá lás ered mé nyé tôl füg gô vé ten ni. 61. A je len biz to sí tá si fel té te lek alap ján lét re jött biz to sí tá si szer zô dés vo nat ko zá sá ban a szer zô dôt több let ho zam-vissza té rí tés nem il - le ti meg. A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE A BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY BEJELENTÉSE 62. A ked vez mé nye zett nek (4. pont) a biz to sí tá si ese ményt a be kö - vet kez té tôl szá mí tott 8 na pon be lül írás ban be kell je len te nie a biz to sí tó nak, a szük sé ges fel vi lá go sí tá so kat meg kell ad nia, és le - he tô vé kell ten nie a be je len tés és fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el - lenôr zé sét. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 63. A biz to sí tó a szol gál ta tá so kat az igény el bí rá lá sá hoz szük sé ges összes irat beér ke zé sé tôl szá mí tott 15 na pon be lül tel je sí ti. 64. A biz to sí tó a szol gál ta tá si igény, vagy az an nak tel je sí té sé hez szük sé ges ira tok ké se del mes be nyúj tá sa miatt el hú zó dó ki fi ze té - se ket ka mat men te sen tel je sí ti. 65. A biz to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sé nek nap já tól szá mí tott 2 év el tel té vel a biz to sí tás ból ere dô igé nyek elévül nek. A TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 66. A biz to sí tá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez a szol gál ta tás ra jo - go sult nak az aláb bi ira to kat kell be mu tat nia, il let ve átad nia: az egész ség ügyi el lá tás, a gyó gyu lá si idô szak or vo si do ku - men tá ció ját, a kór há zi zá ró je len tést; balese ti ere det ese tén a balese ti sé rü lést és an nak kö vet kez - mé nyeit do ku men tá ló or vo si és egyéb iga zo lá so kat, jegy zô - köny ve ket; el ha lá lo zás ese tén ha lot ti anya köny vi ki vo na tot és a ha lál okát iga zo ló or vo si vagy ha tó sá gi bi zo nyít ványt; ha tó sá gi el já rás ese tén a nyo mo zást le zá ró (vagy a nyo mo - zás meg ta ga dá sá ról szó ló) ha tá ro za tot, vád ira tot, il let ve a bí rói íté le tet; a biz to sí tá si ese mény, a biz to sí tá si összeg és a jo go sult ság (ked vez mé nye zett ség) megál la pí tá sá hoz szük sé ges egyéb okira to kat a biz to sí tá si köt vényt és a biz to sí tó ké ré sé re a díj fi ze tés iga - zo lá sát. 67. Szük ség ese tén a biz to sí tó egyéb iga zo lá so kat is be kér het, és jo - gá ban áll a be je len té sek és fel vi lá go sí tá sok tar tal má nak el lenôr zé - se, be leért ve a biz to sí tott sze mé lyes vizs gá la tá nak eset le ges el ren - de lé sét is. 68. A biz to sí tá si ese mény iga zo lá sá val és ér vé nye sí té sé vel (pél dául kül föld re tör té nô átuta lás, do ku men tu mok for dí tá sa) kap cso la tos költ sé ge ket an nak kell vi sel nie, aki az igényt ér vé nye sí te ni kí vánja. A BIZTOSÍTÓ FELÜLBÍRÁLATI JOGAI 69. A biz to sí tó a szol gál ta tá si igény el bí rá lá sá hoz sa ját or vos-szak ér - tôt ve het igény be. A biz to sí tó or vos-szak ér tô jé nek jo ga van a biz - to sí tá si ese mé nyek vo nat ko zá sá ban fe lül bí rál ni a kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés (38. pont) szük sé ges sé - gét és in do kolt idô tar ta mát, a ke re sô kép te len ség (40. pont) té nyét és in do kolt idô tar ta - mát, a ma ra dan dó egész ség ká ro so dás (41. pont) té nyét és in do - kolt mér té két. 70. A biz to sí tó or vos-szak ér tô jé nek megál la pí tá sai füg get le nek min den más or vo si, vagy tár sa da lom biz to sí tá si szerv vagy tes tü - let, va la mint más or vos-szak ér tôk megál la pí tá sai tól, és az igény el bí rá lá sá nál a biz to sí tó a sa ját or vos-szak ér tô jé nek vé le mé nyét ve szi ala pul. A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE, KIZÁRÁSOK A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE 71. A köz lés re, il le tô leg a vál to zás be je len té sé re irá nyu ló kö te le - zett ség meg sér té se ese té ben a biz to sí tó men te sül a szol gál ta tás tel je sí té se alól, ki vé ve ha bi zo nyít ják, hogy az el hall ga tott vagy be nem je len tett kö rül ményt a biz to sí tó a szer zô dés kö tés kor, il let ve a szer zô dés mó do sí tá sa kor is mer te, vagy az nem ha tott köz re a biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té ben. 72. A biz to sí tó szol gál ta tá si kö te le zett sé ge nem áll be, amennyi ben a biz to sí tá si ese ményt a megadott ha tár idôn be lül (62. pont) nem je len tik be, és emiatt lé nye ges kö rül mé nyek ki de rít he tet len - né vál nak. 73. A biz to sí tó a biztosítási összeg ki fi ze té se alól men te sül, ha a biz - to sí tott a ked vez mé nye zett szán dé kos ma ga tar tá sa kö vet kez - té ben vesz tet te éle tét. 74. A szer zô dés a biz to sí tá si összeg ki fi ze té se és egyéb eset le ges szol - gál ta tás tel je sí té se nél kül szû nik meg, ha a be teg sé get, balese tet, il let ve egész ség ká ro so dást a biz to sí tott, a szer zô dô vagy a ked - vez mé nye zett, szán dé kos vagy sú lyo san gon dat lan ma ga tar - tá sa idéz te elô SÚLYOSAN GONDATLANUL oko zott nak mi nô sül a biz to sí tá si ese mény, kü lö nö sen, ha az a fent fel so rolt sze mé lyek a) szán dé ko san el kö ve tett bûn cse lek mé nyé vel b) sú lyo san it tas (2,5 ez re lé kes vér al ko hol szin tet elérô) ál - la po tá val

12 c) bó dí tó, ká bí tó vagy más ha son ló ha tást ki vál tó sze rek fo gyasz tá sa miat ti ál la po tá val, vagy to xi kus anya gok sze dé se miat ti füg gô sé gé vel d) ér vé nyes jo go sít vány nél kü li vagy 0,8 ez re lé kes vér al ko - hol szin tet elérô it tas ság mel let ti gép jár mû ve ze té sé vel köz vet len össze füg gés ben kö vet ke zett be. 75. A biz to sí tó men te sü lé se ese tén a szer zô dôt a biz to sí tá si díj ból sem mi lyen vissza té rí tés nem il le ti meg. KIZÁRÁSOK 76. A biz to sí tó ki zár ja koc ká zat vi se lé si kö ré bôl azon ese mé nye ket, ame lyek köz vet le nül vagy köz vet ve össze füg gés ben áll nak: HIV fer tô zés sel; ra dioak tív mag ener gia vagy io ni zá ló su gár zás ha tá sá val (ki- vé ve a te rá piás cé lú or vo si ke ze lést); ve le szü le tett rend el le nes ség gel; geriátriai és pszi chiát riai ke ze lé sek kel; nem balese ti vagy be teg sé gi ok miat ti plasz ti kai mû tét tel vagy esz té ti kai ke ze lés sel; a koc ká zat vi se lés kez de te elôtt meg kez dett gyógy ke ze lés - sel; a koc ká zat vi se lés kez de te elôtt meg lé vô be teg ség gel, meg - rom lott egész sé gi ál la pot tal, a nem meg vál toz ta tá sá val; a mes ter sé ges meg ter mé ke nyí tés va la mennyi for má já val (pél dául in-vitro-fertilizációval il let ve in sze mi ná ció val), fog beül te té sek kel és az azok kal oko za ti össze füg gés ben ál - ló beavat ko zá sok kal és kö vet kez mé nyek kel, amennyi ben azok nem balese ti kö vet kez mé nyek ki kü szö bö lé sét szol - gál ják, gyógy ke ze lés vagy gyó gyá sza ti beavat ko zás miatt be kö - vet ke zô egész ség ká ro so dá sok kal (ki vé ve, ha a ke ze lés, il - let ve beavat ko zás igény be vé te lé re a szer zô dés koc ká zat vi - se lé si kö ré be tar to zó biz to sí tá si ese ménnyel kap cso la to san volt szük ség); a biz to sí tott ön gyil kos sá gá val vagy an nak kí sér le té vel, va - la mint ön cson kí tá sá val össze füg gés ben be kö vet ke zett ese mé nyek kel; kü lö nö sen koc ká za tos hob bi, sport te vé keny ség, ext rém sport (töb bek kö zött bar lan gá szat, bú vár ko dás, szik la-, falés hegy má szás, bungee jumping), va la mint a mo to ros meg haj tá sú szá raz föl di-, ví zi-, il let ve mo to ros vagy mo tor nél kü li lé gi jár mû vek hasz ná la tá val já ró, és egyéb rend kí - vü li fel ké szült sé get és tu dást fel té te le zô sport ágak ûzé se köz ben be kö vet ke zett ese mé nyek kel; re pü lés hez kap cso ló dó ese mé nyek kel (töb bek kö zött ej tô - er nyôs ug rás sal, sár kány re pü lés sel), ki vé ve az utas ként, pi - ló ta ként, sze mély zet ként va ló rész vé telt a szer ve zett lé gi utas for ga lom ban; há bo rús, pol gár há bo rús ese mé nyek kel, ter ror cse lek mé - nyek kel, fel ke lés sel, lá za dás sal, za var gás sal. 77. A biz to sí tó a balese tek, il let ve a balese ti ere de tû ese mé nyek kö - ré bôl ki zár ja: a biz to sí tott el me- vagy tu dat za va rá val oko za ti össze füg - gés ben be kö vet ke zô ese mé nye ket; szi lárd, fo lyé kony, lég ne mû anya gok szán dé kos be vé te le miat ti mér ge zé se ket, sé rü lé se ket; ideért ve a dro gok, ká bí tó - sze rek ál tal oko zot ta kat is; va la mely baleset tel össze füg gés be nem hoz ha tó em ber vagy ál lat ter jesz tet te bak te riá lis vagy ví rus fer tô zé se ket; a porc ko rong sé rü lé se ket, a rán du lá so kat, a fi ca mo kat, to - váb bá a nem balese ti ere de tû vér zé se ket; a ver seny sze rû spor to lás, edzés köz ben be kö vet ke zett ese - mé nye ket; a biz to sí tott fegy ve res szol gá lat tel je sí té se köz ben, il let ve a biz to sí tott fegy ver vi se lé sé nek vagy fegy ver hasz ná la tá nak so rán, az zal össze füg gés ben be kö vet ke zett ese mé nye ket. VEGYES RENDELKEZÉSEK AZ ADATOK NYILVÁNTARTÁSA 78. A biz to sí tó jo go sult a biz to sí tá si szer zõ dés sel, lét re jöt té vel, nyil - ván tar tá sá val és szol gál ta tá sá val össze füg gõ en tu do má sá ra ju tott sze mé lyes, egész sé gi és üz le ti ada tok tör vé nyi elõ írá sok nak meg fe le lõ ke ze lé sé re, õr zé sé re. A biz to sí tó kö te les a tudomására jutott ada to kat biz to sí tá si ti tok ként ke zel ni, és e titkot idôbeli korlátozás nélkül meg tartani. BIZ TO SÍ TÁ SI TI TOK min den olyan ál lam ti tok nak nem mi nõ sü lõ, a biz to sí tó, a vi szont biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ, a biz to sí tá si szak ta nács adó ren del ke zé sé re ál ló adat, amely a biz to sí tó, a vi - szont biz to sí tó, a biz to sí tás köz ve tí tõ, a biz to sí tá si szak ta nács adó egyes ügy fe le i nek (ide ért ve a ká ro sul tat is) sze mé lyi kö rül mé nye - i re, va gyo ni hely ze té re, il let ve gaz dál ko dá sá ra vagy a biz to sí tó val, il let ve a vi szont biz to sí tó val kö tött szer zõ dé se i re vo nat ko zik. A biz to sí tó az egész ség ügyi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gõ, ál - ta la ke zelt ada to kat a biz to sí tá si jog vi szony fenn ál lá sá nak ide jén, va la mint azon idõ tar tam alatt ke zel he ti, amed dig a biz to sí tá si jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér vé nye sít he tõ. A biz to sí tó kö - te les tö röl ni min den olyan, ügy fe le i vel, volt ügy fe le i vel vagy lét re nem jött szer zõ dés sel kap cso la tos, az egész ség ügyi ál la pot tal köz vet le nül össze füg gõ ada tot, amely nek ke ze lé se ese té ben az adat ke ze lé si cél meg szûnt, vagy amely nek ke ze lé sé hez az érin tett hoz zá já ru lá sa nem áll ren del ke zés re, il let ve amely nek ke ze lé sé hez nincs tör vé nyi jog alap. 79. A biz to sí tá si ti tok te kin te té ben a biz to sí tó a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rôl szó ló tör vény sze rint jár el. Biz to sí tá si ti tok csak ak kor ad ha tó ki har ma dik sze mély nek, ha a biz to sí tó, biz to sí tás köz ve tí tô, il let ve a biz to sí tá si szak ta nács - adó ügy fe le vagy an nak tör vé nyes kép vi se lô je a ki szol gál tat ha - tó biz to sí tá si ti tok kört pon to san meg je löl ve, er re vo nat ko zóan írás ban fel men tést ad, a Bit. alap ján a ti tok tar tá si kö te le zett ség nem áll fenn. 80. Az ügy fe lek ada ta it a biz to sí tó a biz to sí tá si ti tok meg sér té se nél - kül a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben az aláb bi he lyek - re to váb bít hat ja: Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te, nyo - mo zó ha tó ság és ügyész ség, bí ró ság, bí ró sá gi vég re haj tó, ha gya - té ki ügy ben el já ró köz jegy zõ, adó ha tó ság, nem zet biz ton sá gi szol gá lat, Gaz da sá gi Verseny hi va tal, gyám ha tó ság, egész ség ügyi ha tó ság, tit kos szol gá la ti esz kö zök al kal ma zá sá ra, tit kos in for má - ció gyûj té sé re fel ha tal ma zott szerv, vi szont biz to sí tó, együtt biz to - sí tás ban részt vál la ló biz to sí tó, állomány-átru há zás kor az át ve võ biz to sí tó, fi ók te lep ese té ben a har ma dik or szág be li biz to sí tó, biz - to sí tás köz ve tí tõ, szak ta nács adó, a biz to sí tó ál tal ki szer ve zett te vé - keny sé get vég zõ part ner, adat vé del mi biz tos, a pénz mo sás meg - elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro - zott fel adat kö ré vel össze füg gés ben el já ró ma gyar bûn ül dö zõ szerv vagy nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás alap ján kül föl di bûn - ül dö zõ szerv. 81. A szer zô dés re vo nat ko zó aján lat aláírá sá val a szer zô dô és a biz - to sí tot tak hoz zá já rul nak, hogy ada tai kat a biz to sí tó kül föl di biz - to sí tó hoz, kül föl di vi szont biz to sí tó hoz vagy kül föl di adat ke - ze lô szer ve zet hez to váb bít has sa, va la mint, hogy a je len szer zô - dés hez kap cso ló dóan egész ség ügyi ke ze lé sük szem pont já ból, illet ve ah hoz kap cso ló dóan szó ba jö vô in téz mé nyek nek to váb - bítsa. A BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY ELVESZTÉSE 82. A biz to sí tá si köt vény el vesz té se vagy meg sem mi sü lé se ese tén a biz to sí tó a szer zô dô ké ré sé re a szer zô dés ak tuá lis ál la po tá nak meg fe le lô új köt vényt ál lít ki, vagy az ere de ti köt vény má so la tát meg kül di a szer zô dô nek. Az új köt vény kiál lí tá sá nak költ sé gét a biz to sí tó meg fi zet tet he ti. PANASZOK BEJELENTÉSE 83. A biz to sí tás sal, il let ve a biz to sí tó val kap cso la tos pa na szok kal az UNIQA Biztosító Zrt. Ve zér igaz ga tó sá ga (1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt ) fog lal ko zik. A szer zô dô ész re vé te lei vel, pa na szai val a Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál - la mi Felügye le té hez, il let ve a Fo gyasz tó vé del mi Fô felügye lô ség - hez (1088 Bu da pest, Jó zsef krt. 6.) vagy a bé kél te tô tes tü let hez, vég sô so ron bí ró ság hoz is for dul hat. A biz to sí tá si szer zô dés bôl szár ma zó igé nyek ér vé nye sí té sé re in - dí tott va la mennyi per re ki zá ró la go san a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság, il let ve ha tás kör tôl füg gôen a Fô vá ro si Bí ró ság az il le té - kes. 84. A biz to sí tó felügye le ti szer ve: Pén zü gyi Szer ve ze tek Ál la mi Felügye le te 1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 39. (1535 Bu da pest, 114. Pf. 777)

13 Med Help Betegségbiztosítás különös feltételei Je len biz to sí tá si fel té te lek az UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly krt ) azon szer zô dé sei re ér vé nye sek, ame lye - ket ezen fel té te lek re hi vat ko zás sal kö töt tek. Je len kü lö nös fel té te - lek ki zá ró lag az Ál ta lá nos Be teg ség biz to sí tá si Fel té te lek 001 do - ku men tum mal (to váb biak ban ÁBeF) együtt ér vé nye sek. A je len kü lö nös fel té te lek ben nem sza bá lyo zott kér dé se ket és fo gal ma kat az ÁBeF tar tal maz za. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY 1. Je len fel té te lek ér tel mé ben biz to sí tá si ese mény: a biz to sí tott mû té te, a biz to sí tott vagy 1-14 év kö zöt ti gyer me ke fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lé se, a biz to sí tott csont tö ré se, a biz to sí tott 100%-os, tar tós mun ka ké pes ség csök ke nése, a biz to sí tott szü lé se, a biz to sí tott kiemelt koc ká za tú be teg sé ge. A biz to sí tá si ese mé nyek meg ha tá ro zá sát a 2 7. pon tok tar tal - maz zák. 2. MÛTÉT: je len szer zô dé si fel té te le ken be lül a biz to sí tot ton a koc ká zat vi se lés tar ta ma alatt vég re haj tott olyan mû tét (ÁBeF 35. pont), amely a biz to sí tott nak a koc ká zat vi se lés tar ta ma alatt be kö - vet ke zett balese te (ÁBeF 33. pont) vagy a koc ká zat vi se lés tar ta ma alatt diag nosz ti zált be teg sé ge (ÁBeF 34. pont) miatt vált szük sé ges sé, és amely a Ma gyar Biz to sí tók Szö vet sé gé nek Or vo si Ta go za - tá nak ja nuár 1-jén ér vé nyes 0-tól 4-ig ter je dô osz tá - lyo zá sa (to váb biak ban: MABISZ-osztályozás) sze rint az 1-tôl 4-ig ter je dô osz tá lyok ba tar to zik. A je len fel té te lek hez tar to zó tel jes kö rû mû té ti lis ta a biz to sí tó ügy fél szol gá la ti te vé keny sé get is foly ta tó iro dái ban, va la mint a biz to sí tó hon lap ján te kint he tô meg, me lyet ké rés re a biz to sí tó írás ban is a szer zô dô ren del ke zé sé re bo csát. 2.1 BALESETI EREDETÛNEK mi nô sül az a mû tét, ame lyet a baleset tel köz vet len oko za ti össze füg gés ben, a baleset nap já - tól szá mí tott 1 éven be lül vé gez nek el. 2.2 A biz to sí tó a mû té te ket 3 cso port ba so rol ja (rész le ges fel so ro lá suk a szer zô dés ré szét ké pe zô Füg ge lék ben ta - lál ha tó): 1. cso por tú mû tét a MABISZ-osztályozás sze rint az 1. osz tály ba so rolt mû tét, 2. cso por tú mû tét a MABISZ-osztályozás sze rint a 2. osz tály ba so rolt mû tét, 3. cso por tú mû tét a MABISZ-osztályozás sze rint a 3. vagy 4. osz tály ba so rolt mû tét. 2.3 A je len fel té te lek alap ján nem mi nô sül nek mû tét nek töb bek kö zött: a) azok a já ró be teg gyógy ke ze lés (ÁbeF 39. pont) ke re té - ben el vé gez he tô, il let ve a kór há zi fekvôbeteg gyógy - ke ze lést nem igény lô, vagy diag nosz ti kus cél lal vég - zett beavat ko zá sok, me lyek nek mû té ti megol dá sát kö - ve tôen a gyó gyu lá si idô tar tam 30 na pon be lü li; b) a ki zá ró lag csô tük rö zés sel vég zett mû té ti és te rá piás el já rá sok, c) a bôrelváltozások (pl. anyajegyek) és bôrdaganatok el - tá vo lí tásai. 3. FOLYAMATOS KÓRHÁZI FEKVÔBETEG GYÓGYKEZELÉS: 3.1 a biz to sí tott balese ti vagy be teg sé gi ere de tû, fo lya ma tos (meg sza kí tás nél kü li) kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lé se (ÁBeF 38. pont), amely a koc ká zat vi se lés tar ta ma (ÁBeF 18. pont) alatt kez dô dik, és amely nek idô tar ta ma legalább 4 nap. 3.2 A biz to sí tott év kö zöt ti gyer me ké nek baleset tel, mû tét tel vagy he veny fer tô zô be teg ség gel kap cso la tos, fo lya ma tos (meg sza kí tás nél kü li) kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lé se (ÁBeF 38. pont), amely a koc ká zat vi se lés tar - ta ma (ÁBeF 18. pont) alatt kez dô dik, és amely nek idô tar - ta ma legalább 4 nap. 3.3 A fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés idô tar ta - má nak szá mí tá sá nál a) min den érin tett nap egész nap nak szá mít, így a fel vé tel, az el bo csá tás, va la mint az eset le ges ha lál eset nap ja is; b) a koc ká zat vi se lés tar ta mán eset le ge sen túl nyú ló na pok nem ke rül nek fi gye lem be vé tel re. 3.4 BALESETI EREDETÛNEK mi nô sül az a kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés, amely a biz to sí tot tat a koc ká zat vi se lés tar ta ma alatt ért baleset tel (ÁBeF 33. pont) köz vet len oko za ti össze füg gés ben, a baleset nap já tól szá mí tott 1 éven be - lül kez dô dik. 4. CSONTTÖRÉS: a biz to sí tott nak a je len biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül be kö vet ke zett csont tö ré se. Je - len fel té te lek szem pont já ból nem mi nô sül nek csont tö rés nek a csont re pe dé sek és a fog tö ré sek %-OS, TARTÓS MUNKAKÉPESSÉG CSÖKKENÉS: a biz to sí tott nak a je len biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés tar ta mán be lül be kö vet ke zett balese te vagy be teg sé ge miat ti, a ma gyar tár - sa da lom biz to sí tá si szerv ál tal jog erô sen megál la pí tott és a biz to sí tó or vos szak ér tô je ál tal is elis mert 100%-os mér - té kû, tar tós mun ka ké pes ség-csök ke né se (TB I-II. rok kant sá - gi fo ko zat), fel té ve hogy a tár sa da lom biz to sí tá si szerv ezt megál la pí tó ha tá ro za tá nak kel te a koc ká zat vi se lés tar ta mán be lü li, il let ve baleset miat ti mun ka ké pes ség csök ke nés nél a baleset be kö vet kez té tôl szá mí tott 2 éven be lül van. 6. SZÜLÉS: A biz to sí tott nak a je len biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká - zat vi se lés kez de té tôl szá mí tott 1 év el tel te utá ni szü lé se. Az iker szü lés egy szü lés nek szá mít. 7. KIEMELT KOCKÁZATÚ BETEGSÉGEK: az aláb biak ban fel so rolt és a pont ban rész le te sen de fi niált, a koc ká zat vi se lés tar ta - ma alatt be kö vet ke zett, a koc ká zat vi se lés kez de té hez ké pest elôz mény nél kü li sú lyos és vá rat lan be teg sé gek: szív izom el ha lás (szív in fark tus), rossz in du la tú da ga na tos be teg ség, agyi érkatasztrófa, kró ni kus ve se elég te len ség, Je len fel té te lek al kal ma zá sá ban a 7. pont ban fel so rolt be teg - sé gek de fi ní ciói a kö vet ke zôk: 7.1 A SZÍVIZOMELHALÁS: (szív in fark tus) a szív izom zat bi zo nyos ré szé nek el ha lá sa, mely nek oka az el halt te rü let vér el lá tá - sá nak hir te len kiala ku ló elég te len sé ge. Je len fel té te lek szem pont já ból csak azok a kó ros ál la po - tok te kint hetõk szív izom el ha lás nak, ahol a sé rült te rü let ki ter je dé se olyan mér té kû, amely a szo ká sos EKG re - giszt rá ciós tech ni kák kal is ész lel he tô kó ros Q-hullám kiala ku lá sát okozza. 7.2 ROSSZINDULATÚ DAGANATOS BETEGSÉG: a szö vet ta ni atípia je leit mu ta tó sej tek (rossz in du la tú sej tek) kont rol lá lat lan sza po ro dá sa, mely nek so rán a rossz in du la tú sej tek a szö - vet ha tá ro kat át tör ve ter jesz ked nek (in vá zió), és fennáll a rossz in du la tú sej tek tá vo li szer vek ben va ló meg te le pe dé - sé nek, sza po ro dá sá nak és a szerv in vá zió já nak le he tô sé ge (metasztázis). Je len fel té te lek sze rint a rossz in du la tú be - teg sé gek cso port já ba a vérképzõ szö ve tek rossz in du la tú da ga na tai (leu ké miák), a retikuloendoteliális és nyi rok - rend szer bôl kiin du ló da ga na tok (limfómák), a rossz in du - la tú plaz ma sejt-rend el le nes sé gek (plaz ma sej tes mieloma) is be le tar toz nak. Je len fel té te lek szem pont já ból nem mi nô sül nek biz to - sí tá si ese mény nek: a) a rákelôzô (precarcinóma) ál la po tok, b) a kör nye ze tet el nem árasz tó (in situ) da ga na tok, c) a bôr rá kok, ki vé ve a fes té kes anya je gyek rossz in du la - tú da ga na tait (melanoma malignum), d) a HIV po zi tív diag nó zis mel lett fel lé pô bár mely da - ga nat. 7.3 AGYI ÉRKATASZTRÓFA: az a ko po nyán be lü li ér ben kiala ku ló kó ros ál la pot (ér fal-sza ka dás, tel jes vagy rész le ges ér el zá ró - dás trom bó zis vagy em bó lia kö vet kez té ben), mely nek foly tán a köz pon ti ideg rend szer nek az ér ál tal el lá tott te rü - le tei el ha lá sa, in fark tu sa és ma ra dan dó szer vi, ideg rend - sze ri ká ro so dá sa (úgy ne ve zett góc tü net) ala kul ki, azaz a ká ro so dást jel zô fizikális tü ne tek az érkatasztrófa fel lé pé sét kö ve tô 60 nap után is egyér tel mûen ki mu tat ha tók. Az érkataszrófa té nyét, a ma ra dan dó neu ro ló giai de fi cit té nyét és a ket tô kö zöt ti oko za ti össze füg gés té nyét a biz to sí tó or vo sa vagy az ál ta la ki je lölt konziliárius ál la - pít ja meg.

14 7.4 KRÓNIKUS VESEELÉGTELENSÉG: mind két ve se mû kö dé sé nek vissza for dít ha tat lan csök ke né se, amennyi ben ez a csök - ke nés olyan mér té kû, hogy az ál la pot mû ve se-ke ze lés vagy ve se átül te tés nél kül az élet tel nem összeegyez tet he - tô, és a biz to sí tott a dia lí zis kez de té tôl szá mí tott legalább 60 na pig dia lí zis-ke ze lés re szo rul. 7.5 A biz to sí tá si ese mény be kö vet kez té nek idô pont ja a biz - to sí tott nál fel lé pô egyes be teg sé gek ese tén a kö vet ke zô: a) szív in fark tus ese tén a be teg ség be kö vet ke zé sé nek a ke ze lô or vos ál tal megál la pí tott idô pont ja, b) rossz in du la tú da ga na tos be teg ség ese tén a be teg - ség leg ko ráb bi diag nosz ti zá lá sá nak idô pont ja, c) agyi érkatasztrófa ese tén az érkatasztrófa be kö vet ke - zé sé nek idô pont ja, fel té ve, hogy a ma ra dan dó szer vi ideg rend sze ri ká ro so dást jel zô fizikális tü ne tek a be teg - ség fel lé pé sét kö ve tô 60 nap után is egyér tel mûen ki - mu tat ha tók, d) kró ni kus ve se elég te len ség ese tén a dia lí zis-ke ze lés el sô nap ja, fel té ve, hogy a biz to sí tott a dia lí zis kez de - té tôl szá mí tott legalább 60 na pig tény le ge sen dia lí ziske ze lés re szo rult. A BIZTOSÍTÁS TARTAMA 8. A biz to sí tá si szer zô dés ha tá ro zott tar ta mú, de leg ké sôbb an - nak a biz to sí tá si idô szak nak az utol só nap jáig tart, ami kor a biz to sí tott 65. élet évét be töl töt te. TERÜLETI HATÁLY 9. A biz to sí tó koc ká zat vi se lé se a 2 3. pon tok ban sze rep lô biz to - sí tá si ese mé nyek vo nat ko zá sá ban az Eu ró pai Unió tag ál la mai - ra, az 4 7. pon tok ban sze rep lô biz to sí tá si ese mé nyek te kin te - té ben az egész vi lág ra ter jed ki. A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSA 10. A biz to sí tó a 2-7. pon tok ban sze rep lô biz to sí tá si ese mé nyek be kö vet ke zé se ese tén az adott biz to sí tá si ese mény hez tar to zó biz to sí tá si össze get fi ze ti ki az aláb bi pon tok sze rint A kez de ti biz to sí tá si össze gek a szer zô dés kö tés kor ke - rül nek rög zí tés re Az el sô biz to sí tá si idô sza kot kö ve tôen ér vé nyes ak tuá lis biz to sí tá si össze gek a vál lalt ér ték kö ve té sek nek ( pont) meg fe le lôen ala kul nak. 11. Mû tét: 11.1 Nem balese ti ere de tû mû tét ese tén a) a szer zô dés ben meg ha tá ro zott mû té ti cso port tól (2.2 pont) füg gô biz to sí tá si összeg ke rül ki fi ze tés re. b) Ki fi ze tés re ke rül to váb bá az aláb bi egy sze ri gyó gyu - lá si tá mo ga tás 1. cso por tú mû té tek ese tén: a nem balese ti ere de - tû fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés mû tét nap ján ér vé nyes na pi té rí té si össze gé - nek (12.1 pont) 7 nap ra szá mí tott ér té ke; 2. cso por tú mû té tek ese tén: a nem balese ti ere de - tû fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés mû tét nap ján ér vé nyes na pi té rí té si össze gé - nek (12.1 pont) 14 nap ra szá mí tott ér té ke; 3. cso por tú mû té tek ese tén: a nem balese ti ere de - tû fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés mû tét nap ján ér vé nyes na pi té rí té si össze gé - nek (12.1 pont) 28 nap ra szá mí tott ér té ke Balese ti ere de tû mû tét (2.1 pont) ese tén a 11.1 a. és b. pont ban írt szol gál ta tá sok he lyett azok két sze re se ke - rül ki fi ze tés re Balese ti ere de tû mû tét ese tén, ha a baleset Ma - gyaror szág ha tá rain kí vül kö vet ke zett be és sür gôs - sé gi okok miatt emiatt a mû tét re is Ma gyaror szág ha - tá rain kí vül ke rült sor, a pon tok ban írt szol - gál ta tá sok he lyett a 11.1 a) és b) pont ban írt szol gál ta - tá sok négy sze re se ke rül ki fi ze tés re. Ab ban az eset ben, ha egy mû tét több szer vet vagy test részt érint, a biz to sí tó ar ra a mû té ti beavat ko zás ra nyújt té rí tést, amely hez a leg ma ga sabb szol gál ta tá si összeg tar to zik. 12. Fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés: 12.1 Nem balese ti ere de tû fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés ese tén a szer zô dés ben meg ha tá - ro zott na pi té rí té si összeg annyi szo ro sa ke rül ki fi ze tés - re, ahány na pig a fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés tar tott (3.3 pont) Balese ti ere de tû fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés ese tén (3.4 pont) a 12.1 pont ban írt szol gál ta tás he lyett an nak két sze re se ke rül ki fi ze tés re Balese ti ere de tû fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés ese tén, ha a baleset Ma gyaror szág ha - tá rain kí vül kö vet ke zett be és sür gôs sé gi okok miatt emiatt a kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés re is Ma - gyaror szág ha tá rain kí vül ke rült sor, a pon - tok ban írt szol gál ta tá sok he lyett a 12.1 pont ban írt szol - gál ta tás négy sze re se ke rül ki fi ze tés re. A biz to sí tó egy biz to sí tá si idô sza kon be lül össze sen leg fel jebb 90 kór há zi ápo lá si nap ra té rít. Fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lés ese tén an nak in - do kolt sá gát a biz to sí tó 28 na pon ként fe lül vizs gál hat ja. A fe - lül vizs gá la tot kö ve tôen a na pi té rí té si összeg to váb bi fo lyó sí - tá sá ról a biz to sí tó az in do kolt ság tól füg gôen dönt. 13. Csont tö rés: a szer zô dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg ke rül ki fi ze tés re. Az egy eseménybôl fakadó többszörös vagy több csontot érintô csonttörések is egy biztosítási ese mény - nek minôsülnek %-os, tar tós mun ka ké pes ség csök ke nés: a szer zô dés - ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg ke rül ki fi ze tés re. 15. Szü lés: a szer zô dés ben meg ha tá ro zott biz to sí tá si összeg ke rül ki fi ze tés re. 16. Kiemelt koc ká za tú be teg sé gek: a szer zô dés ben meg ha tá ro - zott biz to sí tá si összeg ke rül ki fi ze tés re. A szol gál ta tás ki fi ze té sé nek fel té te le, hogy a biz to sí tott a biz - to sí tá si ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tô be je len té se kor élet - ben le gyen. A biz to sí tó a pon tok alatt meg ha tá ro zott négy be teg - ség cso port va la me lyi ké be tar to zó kiemelt koc ká za tú be teg ség ese té ben csak ak kor nyújt szol gál ta tást, ha ugyanab ba a cso - port ba tar to zó kiemelt koc ká za tú be teg ség re még nem tör - tént ki fi ze tés. 17. BÓNUSZ-SZOLGÁLTATÁS: amennyi ben a je len fel té te lek alap ján kö tött biz to sí tá si szer zô dés a biz to sí tá si évfordulókor díjhát ra lék nélkül ér vény ben van, és az azt megelô zô biz to sí tá si idô szak ban nem tör tént biz to sí tá si ese mény, a biz to sí tó a szer zô dô nek vissza fi ze ti a biz to sí tá si idô szak ban be fi ze tett, rész let fi ze té si pót lék nél kül szá mí tott díj egy hó nap ra esô ré szét. A bó nuszt a biz to sí tó az év for du lót kö ve tô 90 na pon be lül fi ze ti ki. Amennyi ben a bó nusz ki fi ze tés re ke rült, és ké sôbb ér vé nye sí - te nek a ki fi ze tést megelô zô biz to sí tá si idô szak ban be kö vet ke - zett ese mény bôl ere dô szol gál ta tá si igényt, a szol gál ta tá si összeg bôl a ki fi ze tett bó nusz össze gét a biz to sí tó le von ja. AZ ÉRTÉKKÖVETÉS MÓDJA 18. A biz to sí tó a biz to sí tás ér té ké nek megôr zé se ér de ké ben le he - tô vé te szi a biz to sí tá si összeg és ez zel együtt a biz to sí tás díj biz to sí tás ma te ma ti kai szem pon tok ál tal meg ha tá ro zott nem ará nyos éven kén ti eme lé sét az ÁBeF pont jai ban meg ha tá ro zot tak sze rint. 19. A szol gál ta tás eme lés mér té két a biz to sí tó a Köz pon ti Sta tisz ti - kai Hi va tal ál tal köz zé tett éves fo gyasz tói ár in dex, a vár ha tó inf lá ció mér té két, va la mint az ÁBeF 44. pont já ban meg ha tá - ro zot ta kat fi gye lem be vé ve ha tá roz za meg. KIZÁRÁSOK 20. A biz to sí tá si ese mé nyek kö ré bôl az ÁBeF pont jai ban meg ha tá ro zot ta kon túl ki zá rás ra ke rül nek 20.1 azok a biz to sí tott szü lé sé vel, csá szár met szé sé vel és ter - hes sé gé vel, va la mint ter hes ség-meg sza kí tá sá val kap cso - la tos ese mé nyek, ame lyek a je len biz to sí tás ra vo nat ko zó koc ká zat vi se lés kez de té tôl szá mí tott 1 év el tel te elôtt kö - vet kez nek be; 20.2 a fo lya ma tos kór há zi fekvôbeteg gyógy ke ze lé sek kö ré - bôl azok az ese mé nyek, ame lyek a) a gyer mek 1 éves ko ra elôtt diag nosz ti zált be teg sé gei vel, b) a gyer mek nek a koc ká zat vi se lés kez de te elôtt meg lé - vô be teg sé gei vel kap cso la to sak.

15 Függelék UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Tel.: Fax: A Med Help betegségbiztosítási szerzôdés különös feltételeihez MÛTÉT a biztosítotton a kockázatviselés tartama alatt végrehajtott olyan mûtét (Általános betegség - biztosítás feltételek [ÁBeF] 35. pont), amely a biztosítottnak a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett balesete (ÁBeF 33. pont) vagy a kockázatviselés tartama alatt diagnosztizált betegsége (ÁBeF 34. pont) miatt vált szükségessé, és amely a Magyar Biztosítók Szövetségének Orvosi Tagozatának január 1-jén érvényes 0-tól 4-ig terjedô osztályozása (továbbiakban: MABISZ-osztályozás) szerint az 1-tôl 4-ig ter jedô osztályokba tartozik. (A biztosító a MABISZ-osztályozás szerinti 0. csoportú mûtétekre nem térít.) A Med Help betegségbiztosítási szerzôdéshez tartozó teljes körû mûtéti lista a biztosító ügyfélszolgálati tevékenységet is folytató irodáiban, valamint a biztosító honlapján tekinthetô meg, melyet kérésre a biztosító írásban is a szerzôdô rendelkezésére bocsát. A biztosító által nem térített mûtétek kivonatos tájékoztatója 0. CSOPORT 1. Gyomortükrözés (gastroscopia) 11. Pacemaker és defibrillátor beültetése, cseréje 2. Hasüreg tükrözése (laparoscopia) 12. Szívkatéterezés 3. Mellüreg tükrözése (thoracoscopia) 13. Biopszia a garat alsó vagy felsô szakaszából 4. Nyelôcsô tükrôzése (oesophagoscopia) 14. Gerinccsapolás 5. Köldöksérv mûtéte 15. Bôr összevarrása (sutura cutis) 6. Gyomormosás 16. Körülmetélés 7. Gyomor folyamatos leszívása 17. Gépi lélegeztetés 8. Vastagbél tartalom kiürítése 18. Felkartörés helyretétele mûtét nélkül 9. Bélmosás 19. Combcsonttörés helyretétele mûtét nélkül 10. Mûvesekezelés 20. Medencecsonttörés helyretétele mûtét nélkül

16 A biztosító által térített mûtétek csoportba sorolásának kivonatos tájékoztatója 1. CSOPORT 1. Bôrön keresztül történô dróttûzés 2. Külsô hallójárat képzése vagy helyre - állítása 3. Dobhártya plasztikája 4. Idegentest eltávolítása az orrból mûtéttel 5. Mandula mûtéti eltávilítása (tonsillectomia) 6. Endoszkópos arcüreg-mûtét 7. Méhszáj plasztika 8. Méh polyp eltávolítása 9. Epekôoldás endoszkópia során bevezetett katéteren keresztül 10. Veseciszta punkció és leszívás (röntgenvezérelt) 11. Artéria katéterezés vagy kanülálás 12. Májbiopszia mûtéttel 13. Izület ideiglenes áttûzése 14. Külboka-szalag varrat 15. Csontkinövés levésése 2. CSOPORT 1. Idegentest eltávolítása mágnessel a szembôl 2. Szaruhártya mûtéti bemetszése 3. Szürkehályog mûtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlékony mûlencse-beültetés 4. Ujjizületi protézis 5. Epineurális idegvarrat 6. Arccsont-törés ellátása (minilemez, csavar) 7. Combnyak-szegezés és -csavarozás 8. Achilles-ín szakadás rekonstrukciója 9. VATS tüdôbiopszia 10. Endoszkópos epekô-eltávolítás 11. Lépeltávolítás 12. Gyomor részleges eltávolítása 13. Féregnyúlvány eltávolítás (vakbélmûtét) 14. Epehólyag eltávolítás 15. Féloldali petefészek eltávolítás 3. CSOPORT 1. Teljes térdprotézis beültetés 2. Csuklóprotézis 3. Könyökprotézis 4. TEP, teljes csípôprotézis 5. Gerinctörés csontdarab kiemelése a gerinc csatornából 6. Gerinc belsô rögzítése 7. Nyaki csigolya mûtéte 8. Felsô tüdôlebeny eltávolítása 9. Mûanyag háló beépítése hasfali sérv mûtétjéhez 10. Vastagbél teljes eltávolítása 11. Tüdôátültetés 12. Szívátültetés 13. Hasnyálmirigy-átültetés 14. Veseátültetés 15. Koponyaüregi daganat vagy cysta eltávolítása 16. Billentyûplasztika aorta billentyûn 17. Nyitott szívmasszázs 18. A jobb koszorúsér áthidaló mûtéte (bypass mûtét) 19. Koszorúsér-szûkület mûtéti tágítása 20. Érpótlás a medencei- és combverôér között 21. Pitvari sérülés ellátása 22. Üvegtest csere 23. Mûtét a közép-, illetve a belsôfülben 24. Gége egy részének eltávolítása 25. Hangréstágító mûtét külsô feltárásból 26. Nyaki nyirokcsomók kiterjesztett eltávolítása

17 UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Tel.: Fax: Med Help betegségbiztosítás szolgáltatási csomagjai Bázis Standard Optimum Prémium Kórházi napi térítés 5000 Ft 7500 Ft Ft Ft Mûtét Ft Ft Ft Ft Mûtét Ft Ft Ft Ft Mûtét Ft Ft Ft Ft 7x, vagy 14x, vagy 7x, vagy 14x, vagy 7x, vagy 14x, vagy 7x, vagy 14x, vagy Gyógyulási támogatás 28x a kórházi 28x a kórházi 28x a kórházi 28x a kórházi napi térítés összege napi térítés összege napi térítés összege napi térítés összege Kritikus betegségek Ft Ft Ft TB I-II Ft Ft Ft Ft Csonttörés Ft Ft Ft Ft Szülési támogatás Ft Ft Ft Ft Érvényes április 1-tõl visszavonásig.

18 Az UNIQA Biztosító Zrt. az ISO 9001:2008 minõségügyi szabvány szerint tanúsított pénzügyi szolgáltató. H 8865/ /195 További információval biztosítási tanácsadója készséggel áll rendel ke zé sére. Bizalommal fordulhat ezen túl az ország számos pontján megtalálható kirendeltségeinkhez is. Regionális központjaink: Dél-magyarországi Régióigazgatóság 6000 Kecskemét, Csányi J. u Tel.: Észak-magyarországi Régióigazgatóság 3525 Miskolc, Széchenyi u Tel.: Dél-dunántúli Régióigazgatóság 7621 Pécs, Citrom u. 2. Tel.: Nyugat-magyarországi Régióigazgatóság 9700 Szombathely, Hunyadi u Tel.: Vezérigazgatóság 1134 Budapest, Róbert Károly krt Tel.: , , , Internet:

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Kockázati életbiztosítás II.

Feltétel. Kockázati életbiztosítás II. Feltétel Kockázati életbiztosítás II. Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Feltétel. Életfa Plusz III.

Feltétel. Életfa Plusz III. Feltétel Életfa Plusz III. Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA udapest, 2008. no vem ber 20., csütörtök 164. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság, va la mint Mon te neg ró Köz tár sa ság között a tár sa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

Ajánlat. Euró Expressz

Ajánlat. Euró Expressz Ajánlat Euró Expressz UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Életbiztosítás Ajánlatszám: E-UL Ajánlat Kötvényszám: Biztosításközvetítô neve:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 26., péntek 116. szám TARTALOMJEGYZÉK 34/2005. (VIII. 26.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. ÁPRILIS 18. ÁRA: 1127 Ft A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM JOGSZABÁLYOK Oldal 50/2006. (III. 14.) Korm. r. A he lyi ön kor mány za tok ál tal 2004. év ben jog ta

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2011. május T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 35/2011. (V. 6.) AB ha tá ro zat Al kot má nyos kö ve tel mény meg ál la pí tá sá ról a bí rói kez de mé nye zés alap - ján el ren delt

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben