METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU"

Átírás

1 METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU Oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP /

2 Všeobecný prehľad projektu Národná rozvojová agentúra v rámci Nového rozvojového programu pre Maďarsko v januári 2009 vypísala projekt pod názvom: Cezhraničná spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Prvoradým cieľom Operatívneho programu spoločenskej obnovy (TÁMOP 2.2.4/08/1 - A Társadalmi Megújulás Operatív Program) je odovzdanie maďarských skúseností inštitúciam zaoberajúcimi sa odborným vzdelávaním a vzdelávaním dospelých v susedných štátoch. Názov projektu školy Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium je: Rozvoj celoživotného vzdelávania medzi inštitúciami s medzinárodnou spoluprácou - INTER-Studium. Program sa uskutočňuje od 1. júla 2009 do 30. septembera 2010 s podporou viac ako 24 miliónov forintov. Cieľom projektu je inovácia takých vzdelávacích programov a tematických učív, o ktorých je záujem tak v Maďarsku, ako aj v iných participujúcich krajinách. Vypracovanie materiálov prebieha v súlade s požiadavkami trhu práce. Ďalším našim cieľom je nadviazať intenzívne vzťahy a zosilniť spoluprácu s podobnými inštitúciami, ako napríklad pracovnými úradmi, pedagogickými inštitúciami, odbornými organizáciami, ziskovými inštitúciami zaoberajúcimi sa so vzdelávaním dospelých. Najdôležitejším prvkom projektu je zhrnutie vyzdvihnutých oblastí odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých a vypracovanie metodických materiálov, čo umožňuje aplikovať maďarských skúseností aj v susedných štátoch. Projekt sa uskutočňuje na niekoľkých úrovniach. Počas realizácie sa organizujú konferencie, odborné študijné pobyty, workshopy. V jednotlivých oblastiach projektu prácu žiadateľa podporili aj odborníci zahraničných partnerských inštitúcií. Medzinárodná spolupráca v rámci projektu umožňuje zúčastneným inštitúciám, manažmentu a pedagógom výmenu skúseností, a nadobudnutie spôsobov, programov a tematických učív. Spolupráca medzi odbornými inštitúciami prispeje k poznaniu medzinárodných požiadaviek trhu práce, a nepriamym spôsobom aj k mobilite pracovnej sily. Projekt používa iniciatívy z EÚ a v rámci toho z Maďarska a z partnerských štátov na rozvoj vzdelávacieho systému s poznaním praktických skúseností, s cieľom vyhnúť sa prípadným opakujúcim sa neúspechom. 2

3 Žiadateľ: Stredná odborná škola v Miškolci miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Web stránka školy: Stredná odborná škola Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium v Miškolci je najväčšou inštitúciou odborného vzdelávania v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. Táto škola s viac ako 135 ročnou minulosťou je spojená so vznikom organizovaného odborného vzdelávania v Maďarsku. V mentalite školy je prítomná storočná remeselná tradícia a otvorenosť na sprostredkovanie moderných poznatkov a informácií. Škola poskytuje svojim 1400 žiakom základné odborné vzdelávanie a ďalšie odborné štúdium podľa OKJ (štátny vzdelávací zoznam) v technických ale aj humánnych oblastiach. Škola má celoregionálny charakter. V inštitúcií možno získať tieto odborné kvalifikácie: Aaplikovaný fotograf Módny navrhár-dizajnér Mechanik informatiky Webmajster Kozmetik Dekoratér Logistický referent Zubný technik Technik v oblasti ľahkého priemyslu Automechanik Autoelektrikár Autotechnik Kaderník Krajčír Výrobca kožených ozdôb Elektroinštalatér Bezpečnostný technik Našim vzdelávacím cieľom je: Bonus intra, melior exi Vstupuj ako dobrý človek a odchádzaj ešte lepším! Poslanie a vízia školy Poskytujeme širokú paletu odborného vzdelávania. Našou hlalvnou úlohou je rozvíjanie základných (pochopenie a tvorba textu, matematické, sociálne, cudzojazyčné, informatické), osobných, spoločenských a odborných zručností. V prvom rade sa chceme stať kvalitnou školou odborného vzdelávania v Miškolci a v regióne. Chceme rozvíjať kvalitu a kapacitu vzdelávacej činnosti pre dospelých. Našou prioritou je rozvoj spolupráce s účastníkmi trhu práce, záujmovými organizáciami, domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami. 3

4 Pri realizácií projektu partnerskými inštitúciami boli: Nemecko Berufssbildung Zentrum München Budova technickej školy je historicky cenná a má takmer 100 rokov. Zvnútra je však úplne moderná a disponuje so potrebným vybavením a informačnými technológiami pre kvalitné odborné vzdelávanie. Počet žiakov dosahuje1000. Vyučovacie odbory: autotechnik, autoelektrikár, autozámočník, autolakýrnik, lietadlový mechanik, mechanik kancelárskych zariadení. Teoretické hodiny sú v takých triedach, kde učiteľ môže prakticky ukázať s teóriou súvisiace praktické postupy a činnosti. Žiaci môžu vykonávať praktické výcviky v podnikateľskom prostredí: v malých (v 2-3 členných) podnikoch, u značkových obchodníkov, vo veľkých automobilových podnikoch, ako napr. v závodoch BMW v Mníchove. Podľa nemeckého odborného systému škola prijíme len toho žiaka, koho cvičné miesto na daný odbor odporučuje. V škole je pestrý odborný a kultúrny život s možnosťou výberu zahraničných výmenných pobytov. Rumunsko Andrei Muresanu Hlavné gymnázium - Beszterce Inštitúcia bola založená na začiatku 20. storočia. Jej motto: Našim hlavným želaním je byť Europanom. Škola má 125 pedagógov a viac ako 1500 žiakov. Nachádza sa tu základná škola, lýceum a gymnázium s vyučovacím jazykom rumunským a maďarským. Vedenie školy je inovatívne, a pri vyučovaní využívajú rôzne vzdelávacie alternatívy. Škola má 80 učební, prírodovedecké laboratória, humánne a reálne odborné učebne, počítačové triedy, knižnicu so zväzkami kníh, 3 telocvične. Žiaci školy sú veľmi úspešní na súťažiach rôzneho typu a stupňa. V lýceí je pestrý kultúrny život. Inštitúcia už mala viac úspešných projektov, cez ktorých sú vo vzťahu s niekoľkými európskymi školami, medzi nimi aj školami z Maďarska. TRANSYLVÁNSKA DOPRAVNÁ A LOGISTICKÁ ODBORNÁ ŠKOLA, COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI TRANSILVÁNIA - Kolozsvár Škola funguje od roku Na začiatku pôsobila ako kovospracujúca technická škola, neskoršie ako dopravno-logistická odborná škola. Vyučovanie v maďarskom jazyku prebieha od roku 1999 v odbore automechanik. Žiaci môžu po skončení školy získať vodičský preukaz typu B a C. Žiaci boli úspešní na viacerých odborných súťažiach. V inštitúcií sa nachádza 25 odborných učební, 9 dielní, aula, knižnica, kabinet psychológie a pedagógie, lekárska ambulancia, internát, telocvičňa a 3 ihriská. 4

5 Slovensko COMENIUS - Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete Komárom Pedagogická inštitúcia Univerzity J.S. - Komárno Činnosti inštitúcie: Vzdelávanie dospelých vzdelávanie pedagógov a pracovníkov vzdelávacieho systému. Akreditácia vzdelávacích programov. Organizovanie miestnych/regionálnych kvalifikačných vzdelávaní. Organizovanie štátnych a regionálnych odborných konferencií a fór. Inovácia alternatívnych pedagogických programov. Pedagogicko-metodické inovácie. Pedagogické merania, kontroly a výskumy. Odborná poradenská činnosť. Služby zriaďovateľom, vedúcim a pedagógom škôl. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA - SZAKKÖZÉPISKOLA, KOŠICE - KASSA Ipari je jednou z prvých priemyselných škôl v strednej Európe. Inštitúcia so 137 ročnou históriou prešla viacerými zmenami. Tradičné strojárstvo a elektrotechniku vystriedala mechatronika. Pri stredoškolskom vzdelávaní sa odštartovalo aj vyššie odborné štúdium v oblasti strojárstva a logistiky. Popri Ipari funguje aj Obchodná akadémia. Žiaci sú úspešní na rôznych odborných súťažiach a športových podujatiach. Dosiahli veľmi dobré výsledky aj na celoštátnej súťaži Mladých účtovníkov. Škola má aj modernú učebňu- cvičnú firmu, kde žiaci v spolupráci s ostatnými školami vykonávajú podnikateľskú činnosť. Študentom školy sa ponúka bohatý kultúrny a športový život. Odborný výcvik prebieha vo veľmi dobre vybavených dielňach a odborných učebniach. Na moderných CNC obrábacích strojoch sa študenti zaoberajú s trojrozmernými meracími prístrojmi. Nadaní študenti majú všetky predpoklady na maximálne rozvíjanie svojich schopností a vedomostí. Môžu sa zapojiť aj do špeciálnych krúžkov (elektrotechnické, mediálne, športové, výtvarné, literárné, knižničné, dejepisné krúžky) a do súťaží rôzneho typu. Časté divadelné návštevy, kultúrne udalosti, školské výlety a študijné pobyty prispievajú k ich všestrannému rozvoju. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA- SZAKKÖZÉPISKOLA, RIMAVSKÁ SOBOTA-RIMASZOMBAT Škola vznikla v roku Hlavným cieľom založenia inštitúcie bolo, aby zabezpečili dostatočný počet odborníkov k industrializácii tejto oblasti. Do dnešného dňa škola prešla viacerými premenami, čo čiastočne zapríčinil pokles výroby v ťažkom priemysle. Životaschopnosť a úspechy sú výsledkom pružného prispôsobovania sa trhovým požiadavkám. V súčasnosti škola má 308 žiakov. Inštitúcia zabezpečuje dvojjazyčné vyučovanie. Popri teoretickom a praktickom odbornom vzdelávaní škola kladie veľký dôraz aj na vyučovanie cudzích jazykov. Žiaci s odbornými a jazykovými vedomosťami majú šancu na to, aby sa uplatnili na Slovensku a zodpovedali požiadavkám trhu práce EÚ. 5

6 Vedenie školy a projektu Riaditeľ školy: Dr. Kavecsánszki Gyula Telefon: 46/ /202 Odborný manažér: Kiss Gábor 46/ Projektový manažér: Szűcs Erika 46/ /204 Finančný manažér: Viszokai Józsefné 46/ /205 Externí odborníci projektu: Gúr Nándor - poslanec parlamentu, riaditeľ RFKB Bihall Tamás Obchodná a priemyselná komora (B-A-Z župa) riaditeľ, riaditeľ RFKB Dr. Kormos Vilmos - Mestské zastupiteľstvo v Miškolci vedúci odboru Dr. Stadinger Csaba - Regionálny centrálny úrad práce pre východné Maďarsko zástupca riaditeľa Veresné dr. Somosi Mariann Univerzita v Miškolci Ekonomická fakulta - zástupca dekana Dr. Szakály Dezső Univerzita v Miškolci - Ekonomická fakulta - vedúci dr. Gyenes Zsolt DLA- Univerzita v Kaposvári-Fakulta umenia-univerzitný docent, foto- a výtvarný umelec Mihálka Nóra NSZFI vedúci odboru Bratinkáné Magyar Éva - Pedagogický inštitút (Nógrádska župa) - riaditeľ Blága Csaba - Univerzita v Miškolci docent Strojníckej fakulty Hogya Orsolya Univerzita v Miškolci Ekonomická fakulta - vedecký pracovník Kovácsné Szeppelfeld Földes Ferenc Gimnázium v Miškolci - zástupca riaditeľa Dr. Dobos László odborník pre vzdelávanie dospelých Molnár Gábor - Regionálne vzdelávacie centrum severné Maďarsko - učiteľ Bendász Ernő odborník riadenia kvality Zahraniční odborníci Dorina Ancau Románia Kolozsvár Jenei Elemér Románia Kolozsvár Fülöp Dóra Szlovákia Kassa Kovács Mónika Románia Kolozsvár Molnár László Szlovákia Kassa Pavaluc Gál Enikő Románia Beszterce Rigó László Szlovákia Rimaszombat Szerdi Judit Szlovákia Kassa Interní pedagógovia školy Metodická skupina: Nagy István zástupca riaditeľa Górász András vedúci odborného výcviku Baráti Tibor vedúci predmetovej komisie Éliás István vedúci predmetovej komisie Major Mónika Dr. Szabóné Tóth Monika Kovácsné Rakaczki Zsuzsa učitelia Vyhotovenie vzdelávacieho programu: Dr. Kavecsánszki Gyula riaditeľ Kiss Gábor zástupca riaditeľa Górász András vedúci odborného výcviku Inovácia učiva: Fodor László vedúci predmetovej komisie Hadházi László Budai Ferenc Lakatos Zsolt Ember László Vinnai Zoltán Zombor Gyula Zelei Erika učitelia Preklad, tlmočenie: Kovácsné Lovász Éva Tolnainé Bogdánffy Ildikó učitelia 6

7 Hlavné činnosti projektu 1. Vzdelávacie programy, tematické učivá Pri realizácií projektu sa vytvorili štyri modulové vzdelávacie programy v rozsahu 30 hodín, ktoré sú použiteľné tak v školskom systéme, ako aj vo vzdelávaní dospelých. Elektronické aplikácie v moderných motorových vozidlách Úspešný absolvent školenia bude schopný Kontrolovať fungovanie autoelektronických systémov. Kontrolovať neelektrické veličiny. Kontrolovať vhodné fungovanie Ottových motorov. Zistiť chyby elektronickej informačnej sústavy a regulácie Ottových motorov. Zistiť a opraviť autoelektronické chyby. Moduly Riadenie benzínových motorov Fungovanie a meranie relé v moderných automobiloch Sústava CAN-bus riadenia motora v oblasti moderných automobilov Vytvorenie web stránky, základy web programovania Úspešný absolvent školenia bude schopný Vytvoriť a programovať statické web stránky. Programovať dynamické web stránky. Vytvoriť vzťah medzi dynamickými web stránkami a servermi databáz. Nájsť a opraviť chyby na statických a dynamických web stránkach. Moduly Vytvorenie web stránky a HTML programovanie Používanie technológií XHTML, CSS, JavaScript PHP programovanie Základy digitálneho fotografovania Úspešný absolvent školenia bude schopný Použiť základný alebo profesionálny digitálny fotoaparát. Riešiť jednoduché nastavenie fotoaparátu pri fotení osôb a vecí vo fotoateliéri. Aplikovať základné poznatky pri fotení budov. Aplikovať základné poznatky pri fotení zvierat, rastlín a prírody. Spracovanie fotiek pomocou grafických programov. Moduly Základné poznatky digitálneho fotografovania Praktické oblasti fotografovania Digitálna tvorba fotiek Rozvoj kompetencií na podporu konkurenčných schopností Úspešný absolvent školenia bude schopný Riešiť základné organizačné a riadiace úlohy. Vykonať základné úlohy v oblasti plánovania a kontroly. Vykonať úlohy súvisiace s marketingovou činnosťou. Komunikovať úspešne a systematicky. Vyhovovať požiadavkám správania sa v súkromnej sfére. Úspešne dodržať vlastné pracovné záväzky. Reálne zhodnotiť samého seba a rozvíjať riešiteľské schopnosti. Úspešne podnikať. Moduly Rozvoj poznatkov a kompetencií v oblasti riadenia organizácií Rozvoj kompetencií v oblasti zvyšovania osobných úspechov Komunikácia a kultúra správania sa 7

8 2. Tvorba metodicko odborných materiálov v nasledujúcich oblastiach Trh práce odborné vzdelávanie vzdelávanie dospelých Zmena režimu v Maďarsku v 90-tych rokoch bola spojená so silným nárastom nezamestnanosti. Počet nezamestnaných v aktívnom veku stúpol na jeden a pol milióna. Demografickú situáciu štátu charakterizuje ubúdajúci počet obyvateľov a starnúca populácia. Proces trhu pracovných síl od roku 2008 ovplyvnil spomalenie hospodárskeho rastu a hospodárska kríza. Miera nezamestnanosti u mladej generácie (pod 25 rokov) vzrástla z 18% na 20%. Situáciu trhu práce v Maďarsku charakterizujú prevažne tri faktory: nízky počet zamestnaných (56%) relatívne nízka miera nezamestnanosti (10%) vysoký stupeň inaktivity (38%) Maďarsko od roku 2000 charakterizuje štrukturálna nezamestnanosť, keďže veľa zamestnávateľov používa modernejšie pracovné metódy. Popri nezamestnanosti je prítomný aj nedostatok pracovných síl. V minulom roku sa zvýšila ponuka pracovnej sily o 145 tisíc. Značným problémom sú vysoké pracovné náklady - dane a poistné odvody. Ďalšou nevýhodou je aj nekvalifikovanosť, keďže viac ako 2 milióny ľudí v aktívnom veku sa snaží nájsť prácu bez odbornej kvalifikácie. V porovnaní s európskymi štatistickými údajmi je inaktivita v Maďarsku mimoriadne vysoká, čo v roku 2008 znamenalo približne 2,6 milióna občanov. Počet invalidných dôchodcov je obzvlášť vysoký. Zo školského systému ročne vystupuje 820 tisíc študentov bez toho, aby si našli prácu. Ďalší 280 tisíc je na materskej dovolenke. V roku 2008 evidovali viac ako 300 tisíc inaktívnych osôb, ktoré nemali žiadne príjmy. Túto skupinu predstavujú ľudia nízkokvalifikovaní, alebo nekvalifikovaní, ktorí potrebujú určité vzdelanie na to, aby sa zamestnali. Osobitným problémom je zamestnávanie začínajúcich uchádzačov, starých ľudí a rómskej populácie. Dôsledkom vývoja hospodárstva je, že na trhu práce sa uprednostňujú vysokokvalifikovaní ľudia. Vedomosti z informatiky a cudzie jazyky sa stali nevyhnutnými. Zaostalosť Maďarska v oblasti zamestnanosti oproti EÚ je značná (v EÚ zamestnanosť do r je 70 %). Prvoradou úlohou je zvýšenie zamestnanosti. Rozvoj odborného vzdelávania určuje regionálna stratégia na obdobie : zosúladiť odborné vzdelávanie a požiadavky trhu práce, zabezpečiť rovnaké šance, zabezpečiť financovanie odborného vzdelávania, vytvoriť novú štruktúru odborného vzdelávania. V regióne je vo viacerých odboroch počet zúčastnených vo vzdelávaní dospelých väčší ako počet žiakov v školskom systéme (tohto istého odboru). V školskom systéme Komisia pre regionálny rozvoj a vzdelávanie ( RFKB ) určuje na základe signalizácie zamestnávateľov, že koľko žiakov a v ktorých odboroch potrebujú. Vzdelávanie je možno rozdeliť do týchto skupín: chýbajúce profesie, významne financované, financované, nefinancované vzdelávania. U dospelých sa počet prihlásených skoro zhoduje k očakávaniam trhu práce. Viacerí chcú získať kovospracujúce, stavbárske vzdelanie. Na jedno CNC školenie sa niekedy prihlási aj viac ako sto uchádzačov. V školách chýbajúce profesie nie sú populárne. Fyzická práca nie je dostatčne ohodnotená, teda nie je ani lákavá. Mladú generáciu pri výbere povolania motivuje módnosť a zárobkové možnosti. Do popredia kladia také profesie, s ktorými si ľahko môžu zarábať veľa peňazí. Často po skončení školy prídu na to, že vo svojich odboroch sa nemôžu zamestnať. Postupne ale ich hodnotový systém sa natoľko zmení, že budú ochotní vykonávať také práce, na ktoré je dopyt a čo im prinesie každodennú istotu. 8

9 Na web stránke je veľa informácií na výber vhodnej profesie. Dôležitou úlohou je informovanie absolventov škôl o aktuálnych požiadavkach trhu práce. Úrady práce spolu s partnerskými firmami vykonávajú informačnú poradenskú činnosť širokej verejnosti. Už 10 rokov sa organizuje tzv. PRO EDUCATION burza na výber povolania s podporou ministerstva, kde sú prítomní školské a mimoškolské vzdelávacie inštitúcie s dodatočnou možnosťou zúčastnenie sa exkurzií a odborných aktivít. Na týchto výstavách sa ročne stretne tisíce žiakov, ale sú populárne aj pre učiteľov a rodičov. V minulých rokoch vznikli tzv. Oblastné integrované odborné vzdelávacie centrá (TISZK Térségi Integrált Szakképző Központok), ktoré v spolupráci s viacerými odbornými školami prispievajú k zlepšeniu vzdelávacích podmienok. Tie centrá v prvom rade zvýšia úroveň odborného výcviku tým, že drahé zariadenia obstarávajú centrálne dielne, kde sa odohráva praktické vyučovanie. Regionálne rozvojové a vzdelávacie Komisie (RFKB Fejlesztési és Képzési Bizottságok) určujú odbornú štruktúru škôl a maximálny počet uchádzačov školenia. Pôsobnosti (oblasti) RFKB : Vypracovanie rozvojových programov regiónu, a školských rozvojových programov na odborné vzdelávanie. Vypracovanie školiteľských programov. Predzhotovenie a uskutočnenie projektov súvisiacich s odborným vzdelávaním. Určenie smerov a počtu zaškolených (prijatých uchádzačov) na odborné vzdelávanie uskutočnené s Oblastnými integrovanými odbornými vzdelávacími centrami (TISZK). Hlavné ciele odborného vzdelávania: Zvýšenie zamestnávateľskej zainteresovanosti. Rozšírenie počtu a kvality cvičných miest. Vytvorenie auditového systému vyučujúceho tímu. SWOT anlýza k metodickej oblasti Trh práce odborné vzdelávanie vzdelávanie dospelých SILNÉ STRÁNKY Stabilné právne normy v oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Široký sortiment v systéme vzdelávania dospelých. Vzdelávanie podľa požiadaviek trhu práce. Akreditované inštitúcie a programy. Vznik Oblastných integrovaných odborných vzdelávacích centier (TISZK). Fungovanie Regionálnych rozvojových a vzdelávacích komisií (RFKB). MOŽNOSTI Lepšie prispôsobenie sa k trhovému dopytu. Zvýšenie kvalifikácie u nízkokvalifikovaných. Medzinárodné vzdelávacie programy. Auditový systém vzdelávacích inštitúcií. SLABÉ STRÁNKY Vysoký počet nekvalifikovaných. Zmiešaná technická vzdelávacia infraštruktúra. Zúženie cvičných miest. Nevyužité materiálne zdroje k odbornému vzdelávaniu. Neznalosť cudzích jazykov. Nedostatok mobility (vyučujúci, uchádzači). Nedostatok medzinárodných skúseností. OHROZENIA Zostarnutie odborbných výcvikárov. Emigrácia nadanej a odborne kvalifikovanej pacovnej sily. Nedostatok masových pracovných príležitostí. Nedostatok preventívnych vzdelávacích aktivít. 9

10 Modulové, kompetenčné vzdelávanie Pokračovanie odborného vzdelania v Maďarsku usmerňuje zákon o odbornom vzdelávaní. Právna norma určuje rámec inštitucionálneho odborného vzdelávania. Štátom uznané odborné kvalifikácie sú ukotvené v Štátnom vzdelávacom zozname (OKJ-Országos Képzési Jegyzék). Prvý OKJ bol vydaný v roku 1993 a obsahoval 954 odborných kvalifikácií. V ďalších rokoch stále boli menšie korekcie, ale základné princípy ostali nezmenené. Zásadné zmeny v OKJ nastali v roku 2006, keď odborné vzdelávanie sa zmenilo na modulový systém. Pri jednoduchom odbornom vzdelávaní sa objavili čiastočné odborné vzdelávania, odvetvenia a nadstavby. Tabuľka OKJ zobrazuje, do akej odbornej skupiny a do akého stupňa patrí vzdelávanie a dľžku jeho trvania. V súčasnom OKJ je oveľa menej odborov (profesií), ako v pôvodnom. Určenie odborných a skúškových požiadaviek (SZVK-Szakmai és vizsgakövetelmények) patria do kompetencie ministra školstva. Od roku 2004 vo vzdelávaní je prítomná aj Obchodná a priemyselná komora (v 16 odboroch). Na systém odborného vzdelávania v Maďarsku sa vzťahuje výstupný charakter regulácie. V odborných a skúškových požiadavkách (SZVK) sú určené: maximálny čas trvania vzdelávania, požiadavky k začatiu vzdelávania, pomer teórie k praxi, okruhy prác (pracovné miesta) a profesie, ktoré možno vykonávať s daným odborným vzdelávaním, obsah modulových odborných skúšok, časti odborných skúšok a k nim patriace charakteristiky skúškových úloh a ich hodnotenie. V minulých rokoch Národný ústav pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých (NSZFI-Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) vychádzal pri koordinácií obsahu odborného vzdelávania z popisu jednotlivých pracovných miest, profesií. Na základe týchto analýz boli stanovené požiadavky (odborné vedomosti a kompetencie) na odborníkov, a z toho vyplýval obsah aj rozsah učiva. Kľúčovým prvkom rozvoja odborného vzdelávania bolo vytváranie modulového systému vyučovania. V tomto systéme učivo (vyučovací proces) sa skladá z takých celkov, ktoré môžu byť prítomné aj vo viacerých odboroch. Z toho vyplýva, že vedomosti z predošlých štúdií môžu byť uznané. Prakticky existujú dve formy uznania predošlých štúdií: Účastník školenia môže žiadať oslobodenie z odučených a osvojených celkov. Záverečná skúška sa skladá z požiadavkových modulov, a pri úspešnom skončení jednotlivých požiadavkových modulov netreba skúšku opakopvať. Ku každému odbornému vzdelávaniu sú postupne vypracované centrálne programy, a ich použitie nie je povinné ani v školskom systéme, ale sú podmienkou k štartovaniu vzdelávania. Centrálny program má len jeden povinný prvok: pomer teórie k praxi, čo je potrebné dodržať. Školský systém vzdelávania potrebuje aj lokálne programy. Všeobecné požiadavky na ukončenie odborného vzdelávania sú zákonom predpísané. Patria sem: Príprava a uskutočnenie odborných skúšok. Fungovanie skúšobnej komisie. Druhy skúšok. Všeobecné predpisy na hodnotenie výkonu skúšaného. Odborná skúška meria v SZVK predpísané vedomosti a kompetencie, preto je veľmi dôležité určiť presné požiadavky na jednotlivé pracovné miesta (profesie). Odborné skúšky môžu byť: písomné (jednotné v celom štáte), interaktívne (jednotné v celom štáte), ústne (jednotné v celom štáte), praktické (zostavené úlohy organizátorom skúšky). Úlohy sú väčšinou centrálne a jednotné v celom štáte. 10

11 Objektivitu skúšok garantuje skúšobná komisia, ktrorá sa skladá prevažne z externých odborníkov. Členom skúšobnej komisie je predseda (externý odborník), zástupca záujmového orgánu (externý odborník) a zástupca organizátora skúšky. Niekoľko rokov je veľmi dôležité, aby odborné vzdelanie získané v Maďarsku uznali aj v zahraničí. V záujme toho absolventi si môžu nárokovať aj Europass vysvedčenie. Tento dokument (Europass Certificate Supplement, skratka ECS) je doplňujúcim dokumentom - vysvedčením EÚ. Pri prijímacom pohovore sa môžu zamestnávatelia a iné vzdelávacie inštitúcie konkrétne informovať, aké má uchádzač odborné vedomosti. Obsah vysvedčenia: Vstupné požiadavky na konkrétne vzdelávanie. Dosiahnuté zručnosti a kompetencie. Kasifikačná škála daného štátu. Ďalšia možná úroveň vzdelávania. Europass - doplňujúce vysvedčenie nenahradí originálne vysvedčenie a neznamená automatické uznanie vzdelania. SWOT analýza k metodickej oblasti: Modulové, kompetenčné vzdelávanie SILNÉ STRÁNKY V právnych predpisoch sú ukotvené požiadavky na pokračovanie odborného vzdelávania. V právnych predpisoch sú ukotvené požiadavky na záverečné skúšky odborného vzdelávania. Jednotné skúšanie v celom štáte. Moderný, jednotný OKJ. Na rozvoj odborného vzdelávania sa rozbehlo viac štátnych projektov. Vzdelávanie je modulové, čo sa ľahšie prispôsobuje k podmienkam celoživotného vzdelávania. MOŽNOSTI Uskutočnenie nových štátnych projektov na podporu rozvoja odborného vzdelávania. Ešte lepšie zosúladiť maďarský vzdelávací systém so systémom v EU, a to kvôli jednoduchšiemu uznaniu odborných kvalifikácií. Prítomnosť komôr v rozvoji odborného vzdelávania. Formovanie názoru, zvyšovanie kvalifikácie u dotyčných odborníkov. SLABÉ STRÁNKY V odlišných odborných skupinách sú z kvalitatívnej stránky rozdielne vyhotovené SZVK a centrálne programy. Štruktúra modulov v niektorých odborných skupinách nie je dostatočne premyslená. V niektorých prípadoch odborné moduly príbuzných kvalifikácií sú veľmi odlišné. Obsah SZVK v niektorých prípadoch nie je životaschopný. OHROZENIA Aj konkurencieschopnosť hospodárstva je v ohrození, ak nie je k dispozícií vhodný tím odborníkov, a ak štruktúra a obsah odborného vzdelávaceho systému nie je vyhovujúca. Ohrozenie systému, že vo vzdelávaní a v skúšaní prítomné orgány nie sú schopné pružne reagovať na nové požiadavky. V niektorých prípadoch sú ťažko zorganizovateľné záverečné skúšky. Organizátori skúšok nebudú dostatočne pripravení na uskutočnenie odborných skúšok (v dôsledku rýchlej zmeny sústavy nedostatok času). 11

12 Pedagogický program a miestny (lokálny) tematický plán Pricíp fungovania maďarského vzdelávacieho systému predpisuje Ústava Maďarskej republiky. Štát bezplatne zabezpečuje svojim občanom povinné základné vzdelávanie, ďalej umožňuje aby každý podľa svojich schopností si zvolil stredné a vysokoškolské vzdelanie. Zákon č. LXXIX z roku 1993 o verejnom vzdelávaní určuje, že aké inštitúcie charakterizujú jednotlivé vzdelávacie stupne: materská škola od 3 rokov základná škola od 6 rokov gymnázium, stredná odborná škola, odborná škola (stredná škola) od 10/12/14 rokov vyššie vzdelávanie od 18 rokov Povinná školská dochádzka sa začína v závislosti od školskej zrelosti jedinca od 6. alebo od 7. roku veku a trvá do konca školského roku, v ktorom žiak dosihne 18. rok veku. Z toho vyplýva, že štúdium začína na základnej škole, a pokračuje na strednej škole. Tradične sa to realizuje formou 8+4 (základná škola + stredná škola). Postupne sa zvyšuje študijná forma 6+6 a 4+8, keď po skončení základného vzdelania žiaci pokračujú v štúdiu na gymnáziach, kde absolvujú maturitnú skúšku. Žiaci po skončení základnej školy si môžu zvoliť aj stredné odborné školy, kde sa zúčastnia vo 4 alebo v 5 ročnom vzdelávaní. Ich štúdium tiež končí maturitnou skúškou. Ďalej nasleduje odborné vzdelávanie v intervale 1, 2 alebo 3 rokov. Po skončení základnej školy, odborné vzdelávanie sa pokračuje dvojročným štúdiom, a až potom nasleduje konkrétne odborné vzdelávanie, ktoré trvá 1, 2 alebo 3 roky. Regulácia vzdelávacieho systému sa uskutočňuje na rôznych úrovniach: Centrálny stupeň (úroveň): základom je vládou vydaný Národný program výchovy a vzdelávania (Nemzeti Alaptanterv-NAT) z roku 1995 a ministrom školstva vydaný rámcový program. Miestny stupeň (úroveň): základom sú konkrétne školské pedagogické programy a k nim patriace miestne učebné plány. Pedagogický program školy obsahuje aktuálne ciele výchovy a vzdelávania v danej inštitúcii, ďalej miestny učebný plán, školský život, možnosti uplatnenia sa nadaných a talentovaných žiakov, ale aj opatrenia na pomoc sociálne znevýhodnených žiakov. Podľa právnych predpisov povinne musí obsahovať: výchovný a vzdelávací program školy, miestny učebný plán školy, odborný program v prípade strednej odbornej školy a odbornej školy, praktické odborné vzdelávanie započítateľnú odbornú prax v prípade strednej odbornej školy a odbornej školy. Proces tvorby pedagogického programu Prvým krokom v procese tvorby pedagogického programu je vyjednávacie rokovanie so zriaďovateľom, kde v prvom rade zriaďovateľ predkladá svoje požiadavky voči škole. Preštudovanie právnych noriem, kde sa oboznámime s obsahovými požiadavkami a predpismi pedagogického dokumentu. Príprava pedagogického dokumentu; zahŕňa zhotovenie časového harmonogramu a určenie zodpovedných ľudí za vyhotovenie pedagogického dokumentu. Podrobné vypracovanie programu: Sformovanie zásad a cieľov. Vyhotovenie situačnej analýzy, určenie výchovných spôsobov, silnej a slabej stránky školy, vymedzenie rozvojových úloh a možných zdrojov. Vymenovanie vyučovacích a mimovyučovacích činností. Popis tradičných, ale aj rozsiahlejších školských programov a projektov. Pripomienkovanie, uznanie a schválenie pedagogických programov Pedagogický program pripomienkuje rodičovská rada, študentská rada, školská rada a predmetová komisa. Učiteľský zbor je oboznámený s pedagogickým programom, ktorý ho aj schváľuje. Zriaďovateľ pred schválením je povinný pedagogický program odovzdať Štátnemu odbornému expertovi (štátny odborný expert je evidovaný v štátnom zozname). Pedagogický program schvaľuje zriaďovateľ. 12

13 Miestny učebný plán je časťou pedagogického programu. Z toho vyplýva, že proces schválenia je totožný s pedagogickým programom. Pedagogický program možno zaviesť do vyučovacieho procesu a to bezprostredne po schválení v nasledujúcom školskom roku. V súlade so zákonom o Verejnom vzdelávaní, pedagogický program je potrebné zverejniť. Na zverejnenie sa používa školská knižnica, zborovňa a webová stránka školy. Miestny učebný plán sa vzťahuje na celý vzdelávací cyklus. Tento plán usmerňuje obsah vzdelávania. Podľa právnych predpisov povinne musí obsahovať: Vyučované predmety v jednotlivých ročníkoch, povinné a voliteľné vyučovacie činnosti a ich počty hodín, učivá a ich požiadavky. Odbornú literatúru, učebnice, učebné a didaktické pomôcky. Kritéria postupu do ďalšieho ročníka. Požiadavky a formy kontroly vedomostí. Požiadavky na výkon a správanie sa študenta, ale aj hodnotenie jeho usilovnosti. Národnostné a etnické školy si vyznačia aj učivá, ktoré sa vzťahujú na národnostnú a etnickú výchovu. Proces a spôsob tvorby miestneho učebného plánu a jeho účastníci Pri vypracovaní miestneho učebného plánu sa zosúladia štátne a lokálne požiadavky s prihliadnutím na ciele a úlohy, ktoré už boli sformulované v pedagogickom dokumente. Treba rozhodnúť o štruktúre školy, určiť vzdelávacie smery a dohodnúť sa v tom, či bude škola používať špeciálne vyučovacie metódy. Naplánovať učebné plány na jednotlivé predmety, ktoré budú obsahovať tematiku jednotlivých predmetov, ciele predmetu, poradie tematických celkov, počet hodín, požiadavkový systém, a kritéria na postup do ďalšieho ročníka. Samozrejme sa tieto plány zhotovujú pre každý ročník. Miestne učebné plány treba neustále hodnotiť, a po 4-5 rokoch dôkladne analyzovať a navrhnúť potrebné zmeny. Na procese tvorby miestneho učebného plánu sa každý pedagóg aktívne zúčastňuje. Vedenie školy je všeobecne zodpovedné za vyhotovenie miestneho učebného plánu. SWOT analýza ku metodickej oblasti: Pedagogický program a miestny učebný plán SILNÉ STRÁNKY Horeuvedené dokumenty zaručujú vytváranie individuálneho imidžu inštitúcií. Umožnia zohľadniť lokálne zvláštnosti. Sú základom dlhodobého plánovania a koncepcií. Sú založené na dohode medzi pedagógmi školy. Berie do úvahy požiadavky partnerov. V rôznych odboroch a vekových skupinách prehľadne zoradia obsahové ciele a úlohy. Zabezpečujú nadstavbovú rozvojovú činnosť. MOŽNOSTI Externé odborné pripomienky z hľadiska právnych predpisov môžu zaručiť aktualitu. Zriaďovateľské schválenie je garanciou na zrelizovateľnosť vytýčených cieľov. Môže byť smerodajným dokumentom k vypracovaniu projektov. Dobre vypracovaný program zabezpečuje príťažlivosť a dlhú životaschopnosť v konkurenčnom boji. SLABÉ STRÁNKY Väčšina pedagógov nedisponoval vhodnými kompetenciami k odbornému vypracovaniu dokumentov. Môžu sa vyskytnúť sematické, kopírované dokumenty, ktoré neodzrkadľujú individuálne črty danej inštitúcie. Obsah dokumentov často ukáže lepší obraz, ako to v skutočnosti naozaj je. Potrebujú pravideľné aktualizovanie a kontrolu. Je ťažké naraz zabezpečiť odbornosť a zrozumiteľnosť. Vypracovanie je časovo veľmi náročné. OHROZENIA Často treba korigovať kvôli meniacim sa právnym predpisom. Zúženie zdrojov ohrozuje dosiahnutie cieľov. Je verejný a kontrolovateľný. Ak nie je pravideľne kontolovaný, korigovaný, stráca svoju aktualitu. Ak nie je zosúladený s ďalšími dokumentami, ktoré usmerňujú fungovanie inštitúcie, môžu sa nastať protirečenia. 13

14 Metodika inovácie učiva V Maďarsku po reforme hospodárskeho systému sa výrazne zmenil aj trh s učebnicami. Centrálny systém nahradil moderný, trošku chaotický trh. Ojavili sa menšie vydávatelia, ktorí sa spojili do asociácie, a vďaka tomu ich knihy boli akceptované učebnice. V Maďarsku je vydávanie schválených učebníc spojené so štátnou dotáciou. Len schválené učebnice sú konkurencieschopné. V konkurenčnome boji sa odborná úroveň učebníc značne zlepšila. Pri výbere učebníc dôležitú úlohu majú pedagógovia a predmetové komisie. Školy sú predmetovo často dlhšie zviazané pri jednom vydávateľovi. Celý proces rozhodovania popri odborných hľadiskách často ovplyvnený aj marketingovými činnosťami. V zásobovaní odborných učebníc sú žiaľ dodnes vážne nedostatky. Kým napríklad z učebnice matematiky (pre konkrétny ročník) ročne predávajú niekoľko tisíc kusov, v prípade odbornej učebnice dopyt je len na kusov na 1 školský rok. Vydávateľom tento malý počet výtlačkov z hľadiska zisku nie je výhodný. Modernizácia odborného vzdelávania sa začala v roku 2006, keď sa vzdelávanie zmenilo na modulový systém. Celý modernizačný proces by bol úspešný vtedy, ak by boli na začiatku procesu k dispozícií také odborné knihy, ktorých by obsah a štýl úplne zodpovedal požiadavkám modulového vzdelávania. Vyučujúci častokrát sami inovujú učivo, pedagógovia zostavujú chýbajúce zhrnutia tematických celkov, zbierky schém a obrázkov. Inovácia učiva ďalej znamená vypracovanie vzdelávacích programov, vytvorenie tradičných učebníc a ich doplnkov. Sem patrí aj elektronická inovácia učiva. Inovácia vzdelávacích programov je základom obsahového plánovania vzdelávania. Zahŕňa určenie cieľov vzdelávania, možných kompetencií, a spôsobov. Základnou požiadavkou je, aby boli rozvýjané tie odborné a osobné kompetencie, ktoré sú dôležité pre danú profesiu, pre konkrétne pracovné miesto. Učebnice, návody k učeniu sa a ich doplnky V oblasti inovácie učiva módnym hitom je elektronické spracovanie učiva, ale sú potrebné aj tradičné učebnice. V Maďarsku sa inovácia učebníc a inštrukcií prejavujú v rôznych formách financovania: Ziskové vydávateľstvá učebníc sa rozhodnú o vydaní novej učebnice po dôkladnej obchodnej analýze. Vydávatelia špecializované na jednotlivé odborné oblasti vydávajú také odborné knihy, z ktorých majú veľký úžitok aj študenti v odbornom vzdelávaní. V koordinácií Národného ústavu odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých, prebieha aj v súčasnosti zhotovenie viacerých odborných učebníc, ktoré budú k dispozícií v nasledujúcom roku. S financovaním TISZK -u decentralizovane prebieha na viacerých miestach inovácia odborného učiva, kde v prvom rade budú vyvinuté odborné inštrukčné materiály. Inovácia elektronických učív V minulom desaťročí boli stredobodom pozornosti boli elektronické učivá. Pred rokmi elektronické učivo znamenalo jednu celú spracovanú knihu vo formáte power point s jednoduchými multimediálnymi prvkami. Dnes sa rozvoj tejto oblasti prispôsobuje medzinárodným normám, a zároveň umožňuje vytváranie individuálnych vyučovacích kanálov a sebakontrolu. Majú silné multimediálne pozadie. Elektronické učivá majú dve charakteristické formy: Elektronické učivá na báze internetu. Z nich je známy Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT), ktorý v prvom rade spracúva predmety zo základnej a strednej školy, ale obsahuje materiály aj na niektoré odborné orientácie. Elektronické učivá na CD a DVD, ktoré sa stále kvalitnejšie objavujú vo viacerých oblastiach. 14

15 Možnosti projektov v inovácií učiva Národný ústav odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých NSZFI v roku 2004 s podporou EÚ odštartoval projekt, ktorého hlavným cieľom bola inovácia elektronického učiva. Z web stránky sú dostupné kvalifikačné materiály pre učiteľov, materiály na vyučovanie jazykov, krátke motivačné odborné filmy, metodické inštruktáže učiteľské rukoväte na použitie e-lerningových učív, testy na meranie vstupných kompetencií, testy na meranie predbežných vedomostí a inštruktáže k učeniu sa. V roku 2008 tiež bol spustený projekt NSZFI pod názvom Inovácia kvality a obsahu vzdelávania. Z deviatich podprojektov bol jeden na inováciu učiva. Okrem štátnych projektov vo viacerých projektoch sa venujú inovácii učebnej látky. Napríklad aj projekty na podporu vytvorenia TISZK obsahujú také prvky. V týchto prípadoch je možné vidieť, že medzi jednotlivými programami neexistuje koordinácia, a väčšinou sa vytvoria paralelne. Nie každý žiadateľ je pripravený z metodickej a informačnej stránky, a preto sú prípady, že nevznikajú medzinárodnej norme zodpovedajúce učivá. Štátne digitálne bázy vedomostí V uplynulom čase najvýstižnejším rozvojom bolo vytvorenie bázy vedomosti: Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) - Sulinet Digitálna báza vedomosti. Boli spracované: Maďarský jazyk a literatúra, živý cudzí jazyk, matematika, človek a spoločnosť, človek v prírode, naša zem a okolie, umenia, informatika, životný štýl a praktické vedomosti, telesná výchova a materiály súvisiace s oblasťou športu. Odborné materiály pre 18 skupín z OKJ SDT s interaktívnymi úlohami, simuláciami a testami podporuje vyučovanie a domáce osvojenie si učiva. Na doplnenie tradičného vyučovania ponúka 5-15 minútové elektronické bloky. V rámci štátnych projektov vytvorené učivá (pre odborné vzdelávanie a pre vzdelávanie dospelých) musia byť jednotné a kvalitatívnym požiadavkám zodpovedajúce. Materiály v rámcovom systéme Moodle zodpovedajú medzinárodným štandardom a normám. SWOT analýza k metodickej oblasti: Inovácia učiva SILNÉ STRÁNKY Tradícia a odbornosť v inovácií učebníc. Projekty na podporu inovácie učebnej látky. Centrálne zdroje a programy na podporu informačného pozadia a prístupu k internetu MOŽNOSTI Zvýši sa počet osôb, ktorí majú prístup k internetu. Ďalší rozvoj internetových technológií. V informačnej spoločnosti internet a multimédia je prírodzenou vecou. Ďalšie projekty na podporu inovácie učebnej látky. Prevzatie medzinárodných skúseností a noriem. SLABÉ STRÁNKY Paralelne bežiace programy v inováciach. Informačná pripravenosť školiteľov. Veľmi odlišné materiály z kvalitatívneho hľadiska. Z hľadiska kvality nie je jednotný požiadavkový systém. OHROZENIA Jedna časť vyučujúcich odmieta nové technológie. V dôsledku nedostatku informačných prostriedkov a vedomostí mnohým nie sú dostupné, a tým nezvyšuje šancu na rovnoprávnosť, ale naopak, znižuje ju. Výskumy dokázali, že nemožno všade úspešne aplikovať čisté e-lerning systémy. 15

16 Umelecké vzdelávanie Umelecké vzdelávanie má dôležitú funkciu v rozvoji osobnosti a v podpore talentov. Uchovanie národnej identity, kultúry a tradície je dôležité aj po vstupe do EÚ a tento proces je nepredstaviteľný bez umeleckého vzdelávania. V tomto procese zohráva významnú úlohu umenie. Je diskutabilné, čo je úlohou umeleckého vzdelávania. Otázkou je, či výstupom má byť produkt alebo radšej prežívanie, uchovanie a pochopenie procesu tvorby. Podľa našich skúseností, mladá generácia v Maďarsku považuje umenie za dôležité. Túto motiváciu si v každom prípade musíme uchovať. Podľa NAT umenie sa skladá zo štyroch oblastí. Spoločným znakom jednotlivých oblastí je rozvoj osobností, komunikácia a riešenie problému, ale jednotlivo majú špecifické črty a rozvíjajú rôzne kompetencie: vizuálna kultúra: kreativitu, a vizuálnu kommunikáciu, dráma a tanec: spoluprácu a zosúladenie spev a hudba: prejav citu a spoluprácu, film a média: schopnosť získať vedomosti, a kritické myslenie. Umelecko-odborné problémy: V posledných 10 rokoch bolo potrebné oboznámiť sa s novými médiami, novými pojmami. V rámci jedného štátu sú rôzne duševné a umelecké smery aj na strednom stupni umeleckého vzdelávania. Treba bojovať s viacerými predsudkami. Je neisté, ako to bude prijaté zo strany spoločnosti. Reforma je zložitá a ťažká. Školy sú viazané 6-ročnými pedagogickými programami. Cítiť, že verejný, úradný vkus a estetická úroveň je zo včerajška. Je veľký chaos v hodnotách. Je veľa amatérskych umelcov. Umelecké vzdelávanie nemá svojho konkrétneho zodpovedného. Domáce číselné údaje umeleckého vzdelávania Kým v predchádzajúcich rokoch absolvovalo umelecké vzdelávanie70-80 tisíc žiakov, v dnešnej dobe tisíc žiakov chodí do umeleckých škôl, a z nich sa v pravom profisionálnom vzdelávaní zúčastňuje len nepatrná čiastka. Vo vyššom stupni vzdelávania je len niekoľko stoviek poslucháčov, ktorí získajú aj umelecký diplom. Nielem počet inštitúcií sa zvyšoval, ale aj školy sú pestrejšie. Dnes už totiž existujú samosprávne, nadačné, súkromné a cirkevné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú umeleckým vzdelávaním. V Maďarsku je 873 základných a 50 stredných umeleckých škôl. V skutočnosti len tí najlepší študenti sa môžu dostať na umelecké fakulty vysokých škôl, ktorých počet je v súčasnosti 11. Umelecké odborné školy v Maďarsku Podľa študijných odborov je 19 umeleckých škôl hudobných umení, 23 výtvarných a 8 tanečných umení. Počet klasických umeleckých škôl je 39, kým počet umeleckých škôl, ktoré vznikli z odborných (z učňovských škôl) škôl je 11. V Mišlolci v odborných školách vznikli výtvarné a remeselné odbory. V umeleckom odbore našej školy Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ponúkame nasledovné možnosti vzdelávania: aplikovaný fotograf, módny a štýlový projektant, dekoratér, tanečník (divadelný, moderný a ľudový). Samozrejme nie je povinné pokračovať v umeleckom vyučovaní, ale kde s tým niekedy začali, je ťažké s tým prestať. Umelecké odborné vzdelávanie je nákladnejšie ako všeobecné odborné 16

17 vzdelávanie, pretože značná časť vyučovania sa odohráva v skupinách (8-12 študentov), prípadne individuálne. Ak sa samospráva rozhodne a založí umeleckú školu, a po niekoľkých rokoch sa zriekne od jej prevádzkovania, vtedy túto inštitúciu prevezme hlavné mesto, alebo župa, a od tohto okamihu začne vykonávať zriaďovateľské úlohy. Garanciou rodičom a žiakom je to, že celý proces vyučovania bude zachovaný. Prítomná konkurencia medzi rôznymi inštitúciami motivuje každého na maximálny výkon. Kvalita vzdelávania je aj tu dôležitá. Vzniklo aj veľa umeleckých škôl, na ktorých sa umelecké vzdelávanie časom dostalo na vysokú úroveň. Základné umelecké školy musia vyhovieť kvalitatívnym a právnym predpisom ak chcú dostávať štátne normatívy v plnom rozsahu. Zo súčasne fungujúcich 873 základných umeleckých škôl, horeuvedeným požiadavkám vyhovovalo už len 689 inštitúcií. Na základe inšpekčných posudkov je častým problémom tá skutočnosť, že v týchto školách vyučoavli aj učitelia bez odbornej a pedagogickej kvalifikácie. Oblasť kvality vzdelávania čelí aj ostrej kritike. Podľa niektorých inštitúcií je problém v tom, že od učiteľov očakávajú také vzdelanie, ktoré je nereálne. Napríklad podľa jedného názoru, šesťročné dieťa by mal učiť na hrnčiarske remeslo umelec s univerzitným vzdelaním. Podľa iného názoru, by sa dalo hrnčiarstvo naučiť aj na úrovni odborného krúžku. Jedným základným interpretačným problémom je že podľa NAT -u umelecké vyučovanie nie je totožné so stredoškolským a vysokoškolským odborným vzdelaním! Žiak so skutočnými odbornými požiadavkami sa prvýkrat stretne len pri pomerne úzkej špecializácií odborného umeleckého vzdelávania. Umelecké vyučovanie je špecifickou a dôležitou časťou maďarského, ale aj európskeho vzdelávacieho systému. Umelecké vyučovanie v súčasnej forme má svoje miesto vo verejnom vzdelávaní, a kvalitné umelecké vyučovanie treba chrániť a zveľaďovať. SWOT analýza ku metodickej oblasti: Umelecké vzdelávanie SILNÉ STRÁNKY Rozvoj osobnosti a schopností Rozvoj riešenia problémových situácií Citlivosť vnímania Prijatie obsahu učiva, správne vyjadrovanie Vytvorenie kritického pohľadu Rozvoj talentovaných Dôležitosť národnej identity, dedičstva a kultúry Konkurencia medzi inštitúciami Požiadavky na kvalitné vzdelávanie Akreditačné konanie Veľký záujem Odborná garancia MOŽNOSTI Používanie informálnych spôsobov Používanie alternatívnych pedagogických spôsobov Zapojenie menších osád Možnosti spolupráce medzi viacerými disciplínami Projekty SLABÉ STRÁNKY Citová chudoba Nedostatok motivácie Nedostatok záujmu Nepripravenosť učiteľov Veľký počet žiakov v skupine Pribúdanie umeleckých škôl Formálne metódy učenia Metóda prijímacích konaní OHROZENIA Osobné a odborné požiadavky Obmedzenia, znižovanie stavov Zníženie počtu hodín Zníženie normatívov Rozhodnutia RFKB Problémy paralelných vzdelávaní Motivačné problémy žiakov 17

18 Úloha vzdelávacích inštitúcií vo vzdelávaní dospelých Vzdelávanie a kvalifikačný rozvoj dospelých môžeme rozdeliť na: vyučovanie a vzdelávanie dospelých. Cieľom vyučovania dospelých je získanie základného vzdelania a splnenie požiadaviek k začatiu odborného vzdelávania (ukončenie 8 ročnej základnej školy, maturitné vysvedčenie). V súčasnosti vyučovanie dospelých (v základnom a strednom stupni) v rámci školského systému prebieha skoro v 500 inštitúciach. Vyučovanie sa uskutočňuje v dennej a v diaľkovej (externej) forme. Vo vyučovaní dospelých sa zúčastňujú v prvom rade tí, ktorí ešte nemajú ukončenú základnú školu, strednú školu, alebo prichádzajú z marginálnych skupín. Vzdelávanie dospelých sa zameriava na získanie odborného vzdelania, alebo na rozšírenie vedomostí. Mimoškolské vzdelávanie dospelých môžu vykonávať: štátne vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty na vzdelávanie dospelých, neziskové organizácie, vnútorný systém podnikateľských subjektov. Zo vzdelávacích inštitúcií sa v prvom rade stredné odborné školy a stredné školy popri vykonávaní základných činností zaoberajú usporiadaním odborných kurzov, alebo štátom uznaných vzdelávacích procesov. V odbornom a v rozširujúcom vzdelaní zohrávajú čoraz väčšiu rolu podnikateľské subjekty na vzdelávanie dospelých a na odborné vzdelávanie. Maďarský parlament a vláda od roku 1990 uzákonil viac ako 200 nových zákonov a nariadení, ktoré sa vzťahujú na odborné vzdelávanie mladých a dospelých. Ústava Maďarskej republiky zabezpečuje každému občanovi právo na vzdelávanie. Nakoľko už sú možnosti celoživotného vzdelávania, maďarský právny systém v roku 2001 prijal zákon o vzdelávaní dospelých. V poslednom desaťročí znížil sa počet žiakov v základných a odborných školách. Napriek tomuto javu sa zvýšil počet žiakov v gymnáziach a na stredných odborných školách (vzdelanie s maturitou). U zamestnaných sa zvýšil a pravdepodobne sa bude ďalej zvyšovať počet tých, ktorí majú aspoň maturitu. Dôsledkom štrukturálnych zmien v maďarskom trhovom hospodárstve sa zvýšil dopyt po kvalifikovaných pracovných silách. Zvlášť sa to prejavuje v službách a v odvetviach s vyspelými techológiami. Akreditačné požiadavky voči inštitúciam, ktoré sa zaoberajú so vzdelávaním dospelých Zákon o vzdelávaní dospelých hovorí, že kvôli kvalitatívnemu vyučovaniu je možné vykonať akreditačný proces. Štátne finančné zdroje môžu dostávať len akreditované inštitúcie. Pri akreditačnom procese kontrolujú, či vzdelávacia inštitúcia disponuje osobnými a vecnými požiadavkami, systémom riadenia kvality, ďalej či poskytuje služby súvisiace so vzdelávaním dospelých a či sa zaoberá sťažnosťami klientov. Akreditačné požiadavky voči programom vzdelávania dospelých Cieľom akreditácie programu je, aby kvalitu daného vzdelávacieho programu certifikovala nezávislá organizácia. Počas akreditácie skúmajú, či cieľ vzdelávania je jednoznačný, ako vyhovujú spôsoby vzdelávania cieľovej skupine, ako sú zabezpečené osobné a vecné podmienky vzdelávania, či sú jednoznačné vstupné požiadavky, či sú vhodné schopnosti, zručnosti a kompetencie na splnenie požiadaviek a či hodnotiaci systém zodpovedá kritériám na meranie. Vzdelávací program obsahuje formy zhromaždenia informácií v oblasti spokojnosti a úspešnosti zúčastnených vo vzdelávaní. Uznanie predchádzajúcich vedomostí pri vzdelávaní dospelých Celoživotné zdelávanie potrebuje meranie predchádzajúcich vedomostí a komptencií, a použitie modulárnych vzdelávacích programov. Skoro každé vzdelávanie dospelých potrebuje určité predchádzajúce vedomosti a konkrétnu kvalifikáciu. Je možné uznávať niektoré predmety, moduly, aj niektoré skúšky, ale na základe posúdenia odovzdaných dokladov, alebo merania kompetencií. Služby súvisiace so vzdelávaním dospelých Zákon o vzdelávaní dospelých a so zákonom súvisiace predpisy detailne a konkrétne určujú, ktoré akreditované inštitúcie (vo vzdelávaní dospelých) aké služby majú poskytnúť: 18

19 meranie predchádzajúcich vedomostí, orientačné poradenstvo, vzdelávacie poradenstvo, poradenstvo na pracovné umiestnenie, techniky hľadania práce. Financovanie vzdelávania dospelých Financovanie vzdelávania dospelých sa uskutočňuje z 3 zdrojov: Štátne financovanie vzdelávania dospelých Časť štátneho financovania sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu. Tie prostriedky dostávajú v prvom rade regionálne vzdelávacie centrá na vzdelávanie skupín v nevýhodných situáciách. (osoby bez odborného vzdelania, osoby so zastaralou profesiou, nezamestnaní absolventi škôl). Projekčné zdroje: Na obdobie sú vyčlenené rôzne projekčné zdroje na financovanie vzdelávania dospelých. TÁMOP Operatívny program spoločenskej obnovy TIOP Operatívny program spoločenskej infraštruktúry ROP Regionálne operatívne programy Financovaním zamestnávateľov Zamestnávatelia prispievajú k rozvoju odborného vzdelávania, a určitú časť z finančných prostriedkov môžu použiť na vzdelávanie svojich zamestnancov. V nasledujúcich rokoch podľa prognóz sa zvyšuje dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile. V štruktúre zamestnaní budú dominovať služby poskytujúce zamestnania. Aktuálne pomery v štátoch EÚ: Poľnohospodárstvo: 15%, Priemysel: 20-30%, Služby: 55-65%. V Maďarsku sa začala odvetvová reštrukturalizácia. V porovnaní s priemerom EÚ je u nás pomerný ukazovateľ zamestnaných v sektore služby o 10-15% nižší. Z tejto štatistickej hodnoty vyplýva, že v sektore poľnohospodárstva a priemyslu je pomerný ukazovateľ zamestnaných ešte väčší. Pomer zúčastnených v mimoškolskom vzdelávaní podľa vekových skupín: priemer 4,3% 26,1% 34,1% 30,9% 13,8% 4,3% 13,9% V Maďarsku vo vekovej skupine (25-64 rokov) študuj 6,0%. (V Európe toto číslo je najmenšie v Grécku 3,7%, a najväčšie vo Švédsku 34,2%) SWOT analýza ku metodickej oblasti: Úloha vzdelávacích inštitúcií vo vzdelávaní dospelých SILNÉ STRÁNKY Vzdelávanie dospelých je zákonom regulované Vytvorenie inštitucionálnej sústavy pre vzdelávanie dospelých Štátom financované vzdelávanie dospelých Vytvorenie osobných a vecných podmienok vzdelávania dospelých Kvalitné vzdelávanie dospelých Záujem o vzdelávanie dospelých sa zvyšuje MOŽNOSTI Racionálne využívanie globalizácie, vedomostnej úrovne a odbornej kvality ako hlavných požiadaviek Motivovanie doteraz menej prítomných oblastí Zosilnenie praktických vzťahov medzi zamestnávateľmi a požiadavkami trhu práce Rozšírenie andragogického vzdelávania Praktické uskutočnenie špeciálnych spôsobov pri vzdelávaní dospelých Rozšírenie výskumu vo vzdelávaní dospelých SLABÉ STRÁNKY Právna úprava je nedostatočná, právne medzery vo vzdelávaní dospelých a vyučovaní dospelých Miera štátneho financovania sa mení ročne, čo zapríčiňuje určitú neistotu Nízkokvalifikovaní nie sú motivovaní ťažkosti pri ich zapojení do pracovného procesu Požiadavky trhu práce a programy pre vzdelávanie dospelých nie sú v rovnováhe (výnimku tvoria krátke kurzy) OHROZENIA Rýchly vzrast inštitúcií na vzdelávanie dospelých, nedostatok osobných a vecných požiadaviek Znižovanie podporných zdrojov na vzdelávanie Zúčastnení vo vzdelávaní nemajú istotu zamestnania Vo vzdelávaní dospelých chýbajú znalosti vyučujúcich k metodickej oblasti 19

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFER a tanulók kulcsfontosságú

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20. Projekt EnviroVid Vedúci partner / Vezető Partner: Green Energy Storage Consulting, n.o. (Dunajské nábrežie 1195/5, 945 05 Komárno, Slovakia) Cezhraničný partner / Határonátnyúló partner: Enviro-Pyro Hungary

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BEVEZETŐ AZONOSÍTÓ ADATOK Názov a adresa školy Az iskola

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií SR Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo 1990 2014 Edita Zacharová

Részletesebben

AKCIÓTERV akčný plán. Készült a Visegrádi Alap által támogatott. Pripravené v rámci projektu podporovaného. Medzinárodným Vyšehradským Fondom 2013

AKCIÓTERV akčný plán. Készült a Visegrádi Alap által támogatott. Pripravené v rámci projektu podporovaného. Medzinárodným Vyšehradským Fondom 2013 AKCIÓTERV akčný plán Készült a Visegrádi Alap által támogatott Pripravené v rámci projektu podporovaného Roma felzárkóztatás Észak Magyarországon és Kelet Szlovákiában Rómske odomkýnania na severnom Maďarsku

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Názov: Univerzita J. Selyeho

Részletesebben

Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai

Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai Az EURES-T Danubius határmenti társulás bemutatása,tevékenysége, szolgáltatásai Információnyújtás és tanácsadás: betölthetı álláshelyekrıl és pályázatokról élet és munkakörülményekrıl régió munkaerıpiacáról

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 1 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PROGRAMFÜZET - PROGRAM. 2010. június 19. - 19. jún 2010 KOMÁROM KOMÁRNO

SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PROGRAMFÜZET - PROGRAM. 2010. június 19. - 19. jún 2010 KOMÁROM KOMÁRNO SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA Avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességében Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti PROGRAMFÜZET

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A ODPADOV Projekt aktivitások Aktivity projektu 1. Projekt Menedzsment/Projektový manažment

Részletesebben

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau.

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau. Mineralische und pastöse Edelputze + Farben SAKRET. Das gelbe vom Bau. Felhasználási tudnivalók A színminták tájékozató jellegűek, a tényleges felület megjelenése függ az adott vakolat szemcseméretétől,

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2006/2007 Bratislava 2006 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 Všeobecné informácie a pokyny...5 1.1 Organizácia školského roka 2006/2007...5 1.1.1 Vyučovanie...5 1.1.2

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA Ének-zene szlovák nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, Správa

Részletesebben

Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia

Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Felmérés, a magyar pszichiátriai ápolás területén KOMORA MAĎARSKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Prieskum v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva Mgr. Tünde Tunyi,

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2007/2008 Bratislava 2007 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY...5 1.1 Organizácia školského roka 2007/2008... 5 1.1.1 Testovanie vedomostnej

Részletesebben

Mobilná aplikácia. Používateľská príručka - ios Győr

Mobilná aplikácia. Používateľská príručka - ios Győr Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007-2013 Názov projektu: HUSK JOBs portal Spoločný informačný systém trhu práce Vedúci partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Vezetője változások. Munaajánlat leírása. Beajánlom magam a családhoz. Uložiť ponuku ID: Munkahely neve: Pozíció típusa, ágazat: SK2402

Vezetője változások. Munaajánlat leírása. Beajánlom magam a családhoz. Uložiť ponuku ID: Munkahely neve: Pozíció típusa, ágazat: SK2402 Munkaközvetítő ügynökség Vezetője változások Nástupný fizetés: 430 Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Košický kraj Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció típusa: Vedúci výroby

Részletesebben

Stredné školy a školské zariadenia. v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Stredné školy a školské zariadenia. v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Texty neprešli

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

PRÁCA S TALENTAMI NA HOTELOVEJ AKADÉMII V NITRE ABSTRAKT ÚVOD MÁRIA ČERVEŇANSKÁ

PRÁCA S TALENTAMI NA HOTELOVEJ AKADÉMII V NITRE ABSTRAKT ÚVOD MÁRIA ČERVEŇANSKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA PRIMAS: OBJAVNÉ VYUČOVANIE MATEMATIKY A PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV PRÁCA S TALENTAMI NA HOTELOVEJ AKADÉMII V NITRE MÁRIA ČERVEŇANSKÁ ABSTRAKT Cieľom príspevku je priblížiť najdôležitejšie

Részletesebben

Stredné školy a školské zariadenia

Stredné školy a školské zariadenia Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 2014/2015 http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Részletesebben

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o

M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o M e s t s k ý ú r a d Š t ú r o v o Ž i a d o s ť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Zásad mesta Štúrova o podmienkach poskytovania jednorázových dávok Kérelem az egyszeri támogatáshoz

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL 1 A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL Zákon č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 2003.

Részletesebben

Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / /31

Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / /31 Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / 2018 1/31 August 21 Vznik pracovnej skupiny, príprava pracovného plánu. Zodp.: Eperjesiné 22 23 24 Príprava

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Správa o realizácii Zmluvy o spolupráci pri koordinácii programov v oblasti vzdelávania

Správa o realizácii Zmluvy o spolupráci pri koordinácii programov v oblasti vzdelávania Správa o realizácii Zmluvy o spolupráci pri koordinácii programov v oblasti vzdelávania uzatvorenej na základe ustanovenia 51 z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi Ministerstvom školstva SR a Slovenskou

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Iskolai

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/16 www.ssosrs.edupage.org

Részletesebben