2,9. Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2,9. Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa"

Átírás

1

2 1. 6bra. A terdiz]letben a tibia egy lejton levo kocsival modellezheto, melyet egy kotel (EKSZ)tart (A) A kotel szakadasaval a kocsi a lejton lefele elmozdul. A lejto kiiktatasaval a kocsi egyensulyban marad (B) Figure 1. ln the knee joint tibia can be modelled as a car on a slope, hold by a rope (A). When the rope breaks the car moves down on the slope By eliminating the slope the car remains balanced (B) Az EKSZ-szakad6s patogenezisenek tisztlzitsitt es gyogykezelesenek meroben m6s megkdzelfteset azoka biomechanikai vizsgalatok tett6k lehetove, amelyekimutattak, hogy tehervisel6s sor5n a t6rdfzuletben a tibiara egy cranialis irany(toloero hat (9), amelyet az EKSZ ellensulyoz. A tibia funkcionalis tengely6re meroleges sfk 6s a tibiaplato sfkja altal bezdrt sz6g nagyssga (Tibia Plateau Angle TPA) egyenes ardnyban van a kialakulo toloer6 nagysagaval. AzEKSZ terhel6se tehat jelentosen fugg a terdfzulet anatomiai viszonyaitol (a TPA nagysagatol) is a kutya aktivitasa 6s testtomege mellett. HrruornsoN az EKSZ-szakad6s diagnosztikai jelekent (frbia kompresszios teszt) irta le a tibia cranialis irany0 kimozdulasat a tehervisel6s sorsn (3), mfg SLocutvt ez alapjan a betegsegyogykezel6sere ujszeru mut6ti technikdkat dolgozott ki A mutetek kozds jellemzoje, hogy a tibiaplato szdget megv6ltoztatva elt(nik a l6p6soran fellepo cranialis toloero,lgy azeksz stabilizalo funkcioja feleslegess6 v5lik, 6s tenyleges potlasara mdr nincszuks6g (1. abra). E muteti technikak kozul elsonek a tibia cranialis ekosteotomiat (Cranial Tibial Wedge Osteotomy) frtak le 1984-ben (10), amelyet egyes szerzok a mutet lenyeget jobban kifejezo modon, tibiazarodo ekosteotomianak neveznek (Closing Wedge Tibial Osteotomy - CWTO). SLocuv a muteti eljaras tovabbfejlesztett valtozalitt 1994-ben az USA-ban szabadalmi jogvedelem ala helyezte Tibial Plateau Leveling Osteotomy (TPLO) neven (11) Tdbf6zat. Az operalt kutyak faltaja es a fajtankenti mutdtek szama Table. Species of operated dogs and number of operations bv breeds Fajta neve Keverek* Rottweiler Amerikai staffordshire terrier* * Cane corso* Labrador / Golden retriever* Nemet juh6sz Bullmasztiff Akita Amerikai bulldog Chow-chow Magyar vizsla Kauk6zusi juh6sz* Angol masztiff Angol bulldog Argentin dog Beagle Bordeaux-i dog Boxer Delorosz juhasz Dobermann Kuvasz Lengyel hegyi pasztor Malamut Nemet vizsla 0ri6s schnauzer Spaniel Osszesen: * egy, ill. ** ket kutya mindket terdet mljtottuk Mfit6tek szdma n % 'l , 1 1,8 10,3 8,8 7,4 q q 4,4,9 ) q,9? o,9 4 - t,f 4 - t,) 'l lrj 4 - l - l 1 - l Sajat esetek A Szabolcs-Szatm5r-Bereg Megyei AllatkorhSzban 6s a SZIE-AOTK Sebeszeti 6s Szemeszeti Tanszek es Klinika n kutya k el u ls6 keresztez odoszalag sza kad5s5 na k kezelese sor5n 68 esetben v6geztunkzlrodo ekosteotomi6t (C\ fl-o-t) 004. janu5r es 006 mdrcius kozdtt, A jelen dolgozatban szereplo 6 kutya kozul 6- ban egy 6ven belul mindket terden elvegeztuk a beavatkoz5st (n=68) (t5bl5zat). Az esetek mindket klinika norm6l beteganyagabol kerulteki, a mutetre valo kijeldlesnek a tulajdonosi hozzitjlrulsson kivul egy6b specialis szempontja (pl a tibiaplato nagyssga, kor, testtdmeg, fajta) nem volt. Az EKSZ-szakaddst a korelozm,6nyi adatok 6s a kutyak fizikalis vizsgslata alapjan diagnosztizsltuk. A fizikalis vizsgalat sordn minden esetben elvegeztuk a tibiakompresszios tesztet a kovetkezok sze' rint: a kutyat oldalt fektettuk ugy, hogy a vizsgslando vegtag felul legyen. A vizsgalo egyik kez6nek huvelykujja a vizsgalt 16b lateralis Vesalius-csontjSn, mutatoujja pedig a tuberositas tibiae-n helyez6dik, mig a masi kezevel a lsbveget fogva, a tarsalis fzuletet - a tehervisel6snek megfeleloen - hajlitla (1a. Sbra), Amennyiben az elulso keresztezodoszalag serult, a tibia proximalis vege a femurhoz k6pest cranialisan kimozdul (1b. abra) Az EKST-se ru les nyo m 5 n a te rd fzu I etbe n megszaporodo synovialis folyad6k jol tapinthato a rectus in k6t oldal6n, 6s sz6pen ttbrazolodik a mediolateralis rdntgenfelvetelen (3. 6bra). Elulso kersztezod oszalagszakad.isanak 0j m(teti megoldasa 599

3 . 6bra. Tibiakompresszios teszt: a csankizulet hajlitasaval a Vesalius-csonthoz (F) es a femurhoz kepest a tuberositas tibiae (T) cranialisan elmozdul, tavolsaguk no Figure. Tibial compression test. by flexing the hock joint tuberositastibiae (T) moves craniallv in relation to Vesalius-bone (F) and femur, their distance increases 3. 5bra. Mediolateralis rdntgenfelvdtel a t1rdizltletrol az egeszseges iz1leti 1rq hatarait piros vonallal jelolt1k; az EKSZ-szakadas miatt kialakult synovialis folyadekgyillemiatt kitelt izulet hatarait a sdrga vonal jelzi, a nyila kalcifikalodott szakadt szalagvegre mutat Figure 3. Medio-lateral X-ray picture of the knee joint: borders of the healthy joint cavity are marked by red line, yellow line marks the borders of the filled joint due to synovial effusion as a conseq uence of CCL rupture, arrow points the calcified ruptured ligament end 4. 5bra. A TPA meghatarozasa: a tibiaplato vonala az az egyenes, amely osszekoti az intercondylaris felszin cranialis rdszdt (ahol az EKSZ tapad, A pont) es a tibia lateralis condylusanak caudalis rdsz1t (B pont). A tibia funkcionalis tengelye a plato intercondylaris kiemelkedlseit (C pont) 6s a talocruralis izillet kozeppontiat (D pont) 1sszekoto egyenes. A nyil a TPA- mutatia Figure 4. Establishment of TPA: tibial plateau line is the straight line linking cranial part of intercondylar surface (where CCL attaches, point A) and caudal part of the lateral condylus of tibia (point B). Functional axis of tibia is the straight line linking the intercondylar protuberances of the plateau (point C) and the middle point of talocrural joint (point D) I, 600 Magyar Allatorvosok Lapja 006. oktober I A tibiaplatoszog (TPA) meghatarozesa celjabol minden esetben mediolateralis rdntgenfelvetelt keszftettunk a serult labrol 0gy, hogy azon a tibia mellett a terdizulet es a csankfzulet is szerepeljen. A TPA meghatlrozttsa szempontj6bol fontos a vegtag pontos beallftasa: a femur condylusai es a tibia intercondylaris kremelked6sei egymasra vetulnek, a tibiaplato jol lathato 6s a tibia tengelye p6rhuzamos a rontgenkazett5- val. A TPA a tibiaptato vonala es a tibia funkcionalis tengelyere meroleges egyenes 6l tal bez6rt szog (41a. 6s b. Sbra). A mrjtetet ieljesebeszi narkozisban vegeztuk, A comb kozepetol a tarsalis fzuletig terjedo teruletet a szakma szabalyainak megfelelo modon keszftettuk elo. A beavat-

4 5. 6bra. Caudomedialis iz1letfeltdrds soran a medialis meniscus ca udal is r6sz6neki metszese Figure 5. Excision of the caudal part of medial meniscus during caudo-medial approach of the joint 6. 6bra. Az ek kijelolese CWTO eksablon segitsegevel, cerclage elhelyezese Figure 6. lndicating the wedge with CWO wedge-model, placement of cerclage koz6shoz a kutyst a serult vegtagjdra oldaltl vagy a h rilrat fektettuk A mutet els6 szakaszsban szok6sos medialis vagy latera I is pa rapatel la ris vagy ca udomed ia I is arth rotomiat vegeztunk. A parapatellaris feltarasbol a teljes (zuletet attekintettuk, es a s6rult szalag maradv6- nyain kfvul csak a kdrosodott meniscusdarabokat tsvolitottuk el. 3 esetben a t6rdfzuletet a medialis collateralis szalagtol caudalisan, a szalaggal pdrhuzamos metszdssel tdrtuk fel. A caudomedialis microarthrotomisval a medialis meniscus caudalis r6sze kerult eltavolft6sra, tekintet nelkul arra, hogy az s6- rult volt vagy nem (5. abra). Az izuleti tok sz6leinek 7la. 6s b. 5bra. t5volta rtasd ra G e I p i -sebte rpe szlol, a men iscotom i 6- Mediolateralis m Atet utdni hoz No es szikepenget haszn5ltunk. Azlz\- rtg-felvetel leti tokot monofil felszivodo fonallal zdrtuk. Figure 7ta. andb, Az izilet feltdrasanak megfelel6 b6rsebet a tibia Postoperative medio-lateral medialis oldalan a proximalis harmadig folytattuk. X-rav picture Az osteotomizslando teruleten a csonthirty6t 6t crudalisan a csonton tapado m. popliteust craniolateralisan, a m. tibialis cranialist reszlegesen lev6lasztottuk, es a lagy r6szek v6delme 6rdekeben a tibia alatt egy nedvesebtdrl6 tampont vezettunk 5t. A kivagni sz6nd6kozott csont6k nagysttg6t a TPA alapj5n 0gy hat5roztuk meg, hogy a mft6t utdn a platoszog 06s 5 fok k6ze ess6k. A cranialis iranyba ek alakban nvilo ket osteotomia vonalst rozsdamentes ac6lbol keszult sablon (CW O 6ksablon3) segftsegevel jeldltuki (6. 6bra), a kdvetkezs szempontok szerint: - a ciont distalis atvsgasa meroleges legyen a tibia tengelyere, hogy az6kzitrasat kovet6en az osteosynthesis a lehet6 legstabilabb legyen; - a proximalis osteotomia terdizulethez a leheto legkdzelebb ess6k 0gy, hogy a kiv6lasztott csontrdgztlo DCP-lemez m6g felhelyezhet6 legyen; ' Szabolcs-Szatmer-Bereg Megyei Allatkorh6zban ast\e AOTK Seb6szeti Szem6szetiTansz6k Klinik6n 3 Allatorvosi lmplantatumok, dr. Pelle Gyorgy Elulso kersztezod oszalagszakadasanak 0j mrjteti megoldasa 601

5 8. 5bra. lntraoperativ kep a seb zarasa elott Figure 8. lntraoperative picture before closing the wound - a ket vonalnak a tibia caudalis sz6l6n egy pontban kell talalkoznia, hogy a csont rovidul6se a mutet sor5n a leheto legkisebb legyen, A kijeldlt ek ket oldalan cranialisan a tibia megmarado r6szeibe egy-egy furatot (,0 atm,) keszftettunk, 6s az Sllat m6ret6nek megfeleloen rajtuk egy 0,6 vagy 0,8, egyes esetekben pedig 1 mm-es cerclage-drotot vezettunk 5t (6. Sbra). Az osteotomiat egyenes oszcillacios fr-1r6sszel a tibia medialis sfkjara merolegesen vegeztuk 0gy, hogy a fibula 6rintetlen maradt. Az 6k eltavolftasa utdn afureszelt feluleteket megvizsgaltuk, es a pontos illeszked6st zavaro csontcsipkeket (furesszel vagy csontcsfp6vel) elt5volftottuk. Mivel a k6t v5g6s kozul a proximalis hosszabb, a csontvegeket rigy illesztettuk, hogy azok cranialis szelei legyenek egy vonalban, es a tibian a lepcs6 caudalisan keletkezz6k (7la.6s b. Sbra). A csontdarabokat az el6k6szitett cerclage-drot segfts6gevel dsszehuztuk es rogzitettuk, megkdnnyftve ezzel a lemez felhelyez6s6t. Az osteosynthesisre haszndlt implantatumokat az 6llal meretenek megfeleloen valasztottuk ki. Kis testu (10-15 ttkg) kutyakban 7 furatos kis (Bx mm) DCP-lemezt es,7 mm atmeroj( corticalis csavarokat, k6zeptermet( kutyakban 7 furatos (10x3 mm) DCP-lemezt es 3,5 mm tfimlroju corticalis csavarokat hasznaltunk. Orias kutydban 7 furatos, nagyobb (1x4 mm) DCP-lemezt 6s 3,5 mm-es vagy 4,5 mm-es corticalis csavarokat alkalmaztunk (8. es 9. 6bra). Egyes esetekben az[zllet kozeli proximalis furatba 4,0 mm-es atmeroj( spongiosacsavar[ tettunk, amely a tibia szivacsos allomanyaban stabilabban r6gzul. A cerclage-drotot csekely stabiliz5loszerepe elleneregy esetben sem t6volitottuk el. Az implantacio utan a muteti sebet, a csontseb6szetben szok6sos modon, r6tegesen zdrtuk. A kontrollrontgent kdvetoen a vegtagra, a combkozeptol a labvegig, plrnlzott k6- test helyeztunk fel 4 napra. Javasoltuk a kutya mozgdssnak korlatozlsll, porlzonvalo set6ltat6s6t 4 heten 6t. Az implantatumokat nem t6volitottuk el rutinszerfien a csont gyogyulasst kovet6en (10. ribra). Eredm6nyek 9. 6bra. Craniocaudalis maet utani rtg bra. Mediolateralis rtg-felv1tel 1 felvetel hetel a m1kt utdn Figure 9. Postoperative cranio-caudal X- Figure 10. Medio-laterd X-ray picture, 1 ray picture weeks after surgery A ket klinikan a jelzett id6szakban az eluls6 keresztezodoszalag szakadassval gyogykezel6sre erkezett kutyak kozul 68 esetben alkalmaztuk a zlrodo ekosteotomiat (CWTO-I). 6 kutyan mindket oldalon elv6geztuk a mutetet 16ven belul. A kutya koz6tt 3 fiatal (1-3 eves), 9 k6z,6pkoru (4-B ev) es 7 id6s (8 ev felett) volt, Stlageletkoruk a mut6tkor pedig 4,656v (1 ho 6s 11 ev szels6rtekekkel). A 36 szuka s 6 kan kutya fajta szerinti megoszlssdt a tlbltnal mutatja. Az iiltalunk mutdtt 68 v6gtagban a tibiaplato sz6g6nek 5tlaga 3,85 fok volt (14 es 39 fok szelso ert6kekkel), a kovetkezo szerint. 3 fokos 6s a feletti 37 (54,5%); 1 6s fokos 19 (7,9%); 0 fokos es alatta 1 (17,6%) esetben. 60 Vrgy., Allatorvosok Lapja 006. oktober

6 A mtitott t6rdiziiletekben a tibiaplatok dtil6sszrig6nek Stlaga 3,85" volt 68 eset koziil 5-ben lepett fel szcivcidm6ny Csak 5 tulajdonos nem volt el6gedett Az esetek egyharmad5ban mikroarthrotomi5t is vegeztek A mutetre kerult allatok mindegyikeben a tibiakompresszios teszt pozitilv volt. A m(- tet eredmenyess6gerol az inform6ciokat a beavatkozss ut5n es 4 hettel vegzett fizikalis vizsgslat sordn es kesobb a tulajdonosok telefonos megkeres6s6vel gyujt6ttuk. '1 esetben (30,9%) a s5ntassg eszrevetele 6s a m(tet kdzdtt kevesebb mint 1 hetteltel,4-ben (35,3%)-4 het, mfg 3 alkalommal (33,8%) idult, tobb mint t honapos elvaltozast kezeltunk. A mutetet kdvetoen mlr heten belul kielegit6 volt a vegtaghaszniilat (obb mint mfitet elott) 19 esetben (7,9%),9 kutyanak (4,6%) ehhez -4 hetre volt szukseg, mfg 0 alkalommal (9,5%) ennel tobbre. A s6ntasag az operaciot kdvet6en 13 esetben (19,1%) t honapon belul tejesen eltrint,5-ben (36,7o/o) ez a masodik honapban kovetkezett be, mfg 8 esetben (41,0%) ennel hosszabb idore volt szukseg Ket beavatkozsst (,9o/o) kovetoen szeptikus szovodmeny alakult ki, es ebb6l az egyik esetben a lemezimplantatumot fixateur externe keretre csereltuk, amfg a csontos callus kialakult. Tovdbbi ket kutyaban (,9%) medialis patellaficam alakult ki, melyet mritetileg kellett korrigalnunk. 1 esetben (1,45%) a mrjtet utdn 16wel a lemez distalis reszen steril sipolyozast tapasztaltunk, amely az implantatum eltsvolftasaval megszunt. Komplikaciokent emlftheto a vegtagtengelyre nem teljesen mer6legesen vezetett osteotomia, vagy a csontlemez model16l6ssnak hib6j6b6l ered6 tengelyelt6- resek (valgus, varus deformitas), ezek csak neh6ny esetben fordultak elo, es olyan kismertekuek voltak, hogy szabad szemmel nem vagy alig lehetett 6szlelni. lmplantstumelegtelenseg (csavarkiszakadds, lemeztdr6s stb.) nem volt. 3 honappal a mutet ut6n a tulajdonosokat arra kertuk, hogy kutyajuk vegtaghaszn6- latanak jelenlegi merteket egy 1-5-ig teqedo skalan pontozz6k (1-es: nem teszi le, 5-os santftas nelkuljar). A vdlaszok alapjan 51 kutya (75%) ekkorra mar egyaltalan nem s5ntitott (5-os), 1 (17,7%) kismertekben meg idonkent santi't, de az par nap alatt, gyogykezeles nelkul elm0lik (4-es); 3 esetben (4,4%) tartos kisebb ssntftssrol szdmoltak be (3- as) tulajdonos (,9%) pontozla -esre kutydja Sllapotdt dllando, jelent6s sdnti'tds miatt, A tulaldonosok kozul arra a kerdesre, hogy osszessegeben elegedett-e a mut6t eredmenyevel? - 63-an (9,6%) igennel es 5-en (7,4%) nemmel v6laszoltak. Megvitatds Magyarorsz6gon az utobbi evekig az elulso keresztezodoszalag szakadds6t a szalagfunkcio helyre5llftasaval gyogykezeltek (intra- 6s extracapsularis szalagpotlas) A B0-as evekben lefrt es a 90-es evekben tokeletesitett, a tibiaplato szogenek megvsltoztat6ssn alapulo uj muteti technikak hazai elterjedeset tobb t6nyez6 is gatolta. Egyrlszrol a TPLO-technika sokaig szabadalmi vedelem alatt allt, fgy vegzese a fejleszto amerikai c6g engedelyehez volt k6tve, mssreszrol a v6grehajtds6- hoz szukseges specialis eszkdz6k, implant6tumok nehezen hozzifierhet6ek es meglehetosen dr6g5k. I6bb orszagban, koztuk Ausztr5liaban 6s hazdnkban is, a TPLO korabbi valtozata, a CWTO terjed. Az EKSZ diagnosztikalaban eredmenyesen alkalmaztuk a tibiakompresszios tesztet, amely az eddig hasznslatos diagnosztikai eljarasoknsl 6rzekenyebbnek bizonyult, de hatekonyssgdnak pontos megftelese meghaladja e dolgozat kereteit. Az ekosteotomiet n esetben az [zilet caudomedialis feltarasaval egeszftettuk ki. A mikroarthrotomia sordn a s6rulesnek leginkabb kitett es a s6ntitasert nagyban felelos meniscusdarabot tavolftottuk el. Az egeszs6ges meniscus elt5volftssa preventfv szandekkal t6rtent, hogy a kesobbiekben ne lehessen oka sdntftasnak. Az ekosteotomi6hozlartozo kul6nb6zo intraartricularis mut6ti eljarasok eredmenyessegenek osszehasonlft6sa tov5bbi vizsgalatokat igenyel. Az esete k6zel 70%-6ban hetesnel regebbi serulest gyogykezeltunk, dffi egyreszt a ket praxis referenciaklinika jellegebol adodik, mdsreszt ahazai 6llattartor allat-egeszsegugyi viszonyokbol, ugyanis a tulajdonosok sokszor csak a s5ntasag elh0zodasa ut6n fordulnak 6llatorvoshoz, vagy a kezel6 5llatorvosok a kutyakat kesedelmesen kuldik tovabb szakellatast biztosfto klinikakra. A nagyszamu idult eset ellenere is az operalt kutyak70,s%-anil mar t honapon belulenyegesen cs6kkent a s5ntft5s, ami a masodik honapban 59%-uknal Elulso kersztezod oszalagszakad6sdnak 0j mtjteti meooldasa I 603

7 "-n5l nagyobb TPA hajlamosit az EKSZ-szakad5sra teljesen el is t(nt. A vegtaghasznalat 9,6o/o-ban kielegft6 lett a mut6t utln 1 hettel: a kutyak 75%-a sdntftds n6lkul, 17,7 %-a csak id6nkenti s6ntft6ssal jdrt. Nem elhanyagolhato t6ny, hogy a tulajdonosok tobb mint 90o/o-a elegedett a beavatkoz6s ered m6nyess6gevel. A CWIO invazivit6sdnak ellen6re is kev6s komplikacioval talslkoztunk (5 eset, 7,4o/o). A ket esetben kialakult medialis patellaficam az osteotomiz5lt tibia vegeinek pontos illesztesere hfvja fel a figyelmet. Az implantacio sordn kialakult szeptikus sz6- v6dm6nyek kezeleseben a CWTO el6nye az intracapsularis szalagp6tlo technikakkal szemben, hogy a gyulladasos folyamat nem az fzuletben, hanem attol tsvolabb van. A m(tet eredm6nytelens6g6t vizsgdlva (5 eset, 7,4o/o) megsllapftottuk, hogy a megmaradt s6ntasdg okai k6zdttdbb t6nyez6 is szerepelhet: a meniscotomia elmarad5sa; idult, tdbb honapos EKSZ-szakad6s, arthroticus t6rdfzulet; a cranialis toloero nem telje semlegesft6se (m(t6t utsn a TPA 5-7 fokn6l nagyobb maradt). A CWI-O-I sikerrel alkalmaztuk nagy es orias test(, tov6bba id6sebb kutydk EKSZ-szakadSsdnak gyogykezel6s6re is. Az implantdci6 minden esetben stabil maradt, 6s a m(t6t eredm6nyess6ge e kutyaknsl sem maradt el az 6tlagtol. Sajatapasztalatunk az, hogy az EKST-sdrUlt kutydk t6bbs6ge a fok feletti TPA-jriak (54,4%) kozul kerul ki. Nagymintds vizsgslatok eredm6nyei (4) m6g inkabb al6tdmaszllilk azt a megallapftsst, hogy a nagy Q fok feletti) platoszog hajlamosit a t6rdszalag szakad5ssra. A muteti elj6ras kifejezetten aj6nlott olyal esetekben, ahol a tibia proximalis vege deformslt ITPA 39 fok vagy nagyobb (11)], mivel ez az EKSZ-szakadas kialakul6s6nak okdt is kezeli. Lapos tibiaplatojri (TPA 1 fok alatt) kuty6k gyogykezel1sdben is eredm6nyesen alkalmaztuk a CWTO-I annak ellen6re, hogy az EKST-szakadds oka nem a plato meredek szogel l6se volt. A tibiaplat6 szdgenek valtoztat5s6n alapulo mfitetek elonye a hagyom6nyos technikskkal szemben, hogy a kiel6gft6 v6gtaghaszn6lat hamarabb kovetkezik be, a terdizulet mozgdsi pslyajanak besz0kul6se kicsi, az arthrosis kialakulsssnak folyamata lassabb (7), a reoper6ci6 es6lye m6g nagy testu kuty5knal is kicsi. Nem elhanyagolhato szempont, hogy a seb m6rete az intracapsularis szalagpotlashoz k6pest kisebb, a lab medialis oldal6n helyezodik, 6s a kutya a tulajdonosr6sz6rsl kevesebb utogondozsst igenyel. A 004 ota eltelt id6 alatt az is kiderult, hogy a C\AffO sikerrel alkalmazhato olyan esetekben is, amikor a beteget valamilyen m5s technikdval korsbban m6r oper6ltek, de a v6rt javulas elmaradt, a sdntasag tov6bbra is fenn itll. Az ulszeru m(teti eljsr5sok legnagyobb hatranyazok l6nyeges k6lts6ge. A CWTO elonye a TPLO-val szemben, hogy azeszkozok 6s implantatumok nem 6llnak jogi vedelem alatt, egy csontseb6szettel foglalkozo praxisban eleve meglev6 muszerekkel (egyenesen v6go oszcillaci6s fur6sz, atlagos csontseb6szeti eszkozrendszer) is kivitelezhet6, elsajstftas5hoz nem kell draga k6pz6sen rlsztvenni, es a szakirodalmi adatok alapjsn az eredm6nyesseg hasonlo (13, 14). lgen kis testmeret( Sllatok eset6n a TPLO nem, csak a CW O alkalmazhato. Teny viszont, hogy az anatomiai viszonyok C\AffO ut5n kisse kedvez6tlenebbek: a patella di:j?- lisabban helyez6dik, 6s ezert az egyeneszalagra nagyobb teher h5rul, a tibia ugyan minimalisan, de megrovidul, tengelye kisse megtorik (6). Kiiszii netnyi lvsn it5s Ezfton is koszdnjuk on. BonosryArurOr Frnrrucnek (Diplomate of American Veterinary Surgeon, All Care Animal Referral Center, California)a cikk megir6s5ban ny0jtott szakmai segitseget IRODALOM 1. DuvRL, J. M. - Buossenc, S. C. et al.: Breed, sex, and body weight as risk factors for rupture of the cranial cruciate ligament in young dogs. J. Am. Vet. Med. Assoc., , Vtagyar Allatorvosok Lapja 006. okt6ber. ELr<rlrrs, A. D. - PrcHvaN, R.: A retrospective study evaluating the degree of degenerative joint disease in the stifle joint of dogs following surgical repair of anterior cruciate ligament rupture. J. Am. Anim. Hosp. Assoc.,

8

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

ELÜLSŐ KERESZTSZALAG SZAKADÁS

ELÜLSŐ KERESZTSZALAG SZAKADÁS ELÜLSŐ KERESZTSZALAG SZAKADÁS Diagnózis & Gyógykezelés Az elülső keresztszalag sérülése a leggyakoribb oka a kutya hátsó lábát érintő sántaságnak. Elszakadhat, megnyúlhat a térdszalag, hogyha a térdízület

Részletesebben

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS,

Dr.Szolnoki János. Klinikus állatorvos, az MKOE tagja. Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, Orthopédia ESETISMERTETÉS Könyökízületi arthrodesiszsömi kutya Dr.Szolnoki János Klinikus állatorvos, az MKOE tagja Hegyvidéki Kisállatklinika Bt. állatkórháza, Szentendre MRCVS, www.hegyvidekiklin.fw.hu

Részletesebben

Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24

Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24 Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-11 07:44:24 2014-09-20 FCI I. Fajtacsoport 263 38 Groenendael 1 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes.

A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135 körüli, elfordulás mentes. EasyFix TTA rendszer I. Műtét előtti tervezés 1.) A megfelelő röntgenkép elkészítése A felvételt altatott állaton, mediolaterális sugáriránnyal végezzük. A térdízület nyújtott helyzetű, nyílásszöge 135

Részletesebben

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA

FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA TRAUMA FEMUR DIAPHYSIS, patella és tibia condylus TÖRÉSEK ELLÁTÁSA A femur diaphysis törések An: Pm: Cl: Kl: Dg: Th: az emberi test legerősebb csontja, ventralis irányban doború nagy energiájú traumára törik,

Részletesebben

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN

AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 161 169. AZ INTRAOPERATIV MEDIALIS TIBIA CORTICALIS FRACTURA RADIOLÓGIAI KÖVETKEZMÉNYEI ZÁRÓ MAGAS TIBIA OSTEOTOMIA UTÁN DR. DARGAI SÁNDOR 1,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 418 83 Groenendael 3 Malinois 1 Tervueren 1 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya hosszúszőrű

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 01:00:25 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 533 83 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Munka Szuka

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:10:41 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 578 91 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Beauce-i

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 419 76 Groenendael 2 Tervueren 2 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 3 Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10)

Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) Székesfehérvár CACIB 2014. május 10. szombat (2014-05-10) 2014-05-10 FCI I. Fajtacsoport 325 47 Német juhászkutya 1 Bearded Collie 1 Border collie 7 Nyílt Szuka 3 Collie hosszúszőrű 9 Nyílt Szuka 4 Shetlandi

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:13:10 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 604 120 Groenendael 2 Tervueren 1 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 5 Fiatal

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43. 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 19. (2015-04-19) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:55:43 2015-04-19 FCI I. Fajtacsoport 439 79 Groenendael 2 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Holdvilág CAC 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-03 00:56:42 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 416 56 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya 1 Beauce-i

Részletesebben

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport

Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52. 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport Miskolc Maraton CACIB 2015. április 18. (2015-04-18) Exportálás időpontja: 2015-04-14 18:07:52 2015-04-18 FCI I. Fajtacsoport 723 110 Groenendael 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 2 Munka Szuka

Részletesebben

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20

STATISZTIKA. CAC 2014. Nyíregyháza 2014.05.20 CAC 2014. Nyíregyháza STATISZTIKA 2014.05.20 Fajta Nem Osztály Összesen Berger de Brie Kan Fiatal Berger de Brie összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Német juhászkutya Kan Növendék Szuka

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Növendék 1-2 2 Szuka Fiatal 3-3 1 Szuka Nyilt 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Növendék 1-2 2 Szuka Fiatal 3-3 1 Szuka Nyilt 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Növendék 1-2 2 Szuka Fiatal 3-3 1 Szuka Nyilt 4-4 1 Tervueren Kan Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Fiatal 9-10 2 Malinois Szuka Baby 11-11 1 Collie

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLELŐTT/MORNING (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 771 135 Groenendael 5 Növendék Kan 2 Malinois 1 Tervueren 2 Csehszlovák farkaskutya 2

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Fiatal 1-1 1 Kan Nyilt 2-3 2 Szuka Fiatal 4-5 2 Szuka Növendék 6-7 2 Szuka Nyilt 8-11 4 Fajta összesen: 11

Német juhászkutya Kan Fiatal 1-1 1 Kan Nyilt 2-3 2 Szuka Fiatal 4-5 2 Szuka Növendék 6-7 2 Szuka Nyilt 8-11 4 Fajta összesen: 11 Német juhászkutya Kan Fiatal 1-1 1 Kan Nyilt 2-3 2 Szuka Fiatal 4-5 2 Szuka Növendék 6-7 2 Szuka Nyilt 8-11 4 1 Groenendael Kan Győztes 12-12 1 Szuka Fiatal 13-13 1 Malinois Kan Győztes 14-14 1 Collie

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 582 93 Groenendael 3 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10)

II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) II. VELENCE TÓ CAC 2014. augusztus 10. (2014-08-10) 2014-08-10 FCI I. Fajtacsoport 739 122 Groenendael 3 Malinois 2 Tervueren 2 Schipperke 1 Csehszlovák farkaskutya 4 Német juhászkutya 6 Növendék Kan 2

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 17 ( ) Exportálás időpontja: :57: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 17 ( ) Exportálás időpontja: :57: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 17 (2013-02-17) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:57:02 2013-02-17 FCI I. fajtacsoport 661 122 Groenendael 3 Malinois 1 Tervueren 1 Német juhászkutya 3 Beauce-i juhászkutya

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :16: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :16: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 14. (2013-02-14) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:16:47 2013-02-14 FCI I. fajtacsoport 764 137 Groenendael 4 Malinois 1 Tervueren 1 Német juhászkutya 3 Beauce-i juhászkutya

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 354 67 Groenendael 3 Csehszlovák farkaskutya 1 Német juhászkutya hosszúszőrű aljszörzettel

Részletesebben

Miskolc CAC szeptember 20. ( ) Exportálás időpontja: :47:44

Miskolc CAC szeptember 20. ( ) Exportálás időpontja: :47:44 Miskolc CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-15 11:47:44 2014-09-20 FCI I. Fajtacsoport 506 67 Groenendael 5 Tervueren 2 Schipperke 2 Csehszlovák farkaskutya 2 Német juhászkutya

Részletesebben

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés)

Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával (Esetismertetés) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Ortopéd-sebészeti Osztályának 1. és a Miskolci Egyetem Gépgyártás-technológiai Tanszék 2. közleménye Nagyfokú genu varum korrekciója szubsztraktív-additív osteotomiával

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( )

SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON ( ) SZÉKESFEHÉRVÁR - VELENCE 1 NAP/DAY 2 x CAC DOG SHOW - DÉLUTÁN/AFTERNOON (2016-08-28) 2016-08-28 FCI I. Fajtacsoport 710 126 Groenendael 4 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 1 Német juhászkutya

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :30: FCI I. fajtacsoport

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :30: FCI I. fajtacsoport FeHoVa CACIB 2013. február 15. (2013-02-15) Exportálás időpontja: 2013-01-29 09:30:45 2013-02-15 FCI I. fajtacsoport 714 126 Groenendael 3 Tervueren 3 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya 4 Német

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:02:19 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 916 156 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 4 Győztes Kan 2

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38

Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 Székesfehérvári CACIB 2015. június 21. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-21) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:09:38 2015-06-21 FCI I. Fajtacsoport 557 100 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Győztes Kan 2

Részletesebben

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis

ORTOPÉDIA. Sanat Swing. Térdprotézis ORTOPÉDIA Sanat Swing Térdprotézis Referenciák Tartalom Prof. Dr. Hangody László MTA doktora Osztályvezető főorvos Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai kórház Ortopéd Traumatológia Budapest Dr. Móser Tamás

Részletesebben

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4

Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Német juhászkutya Kan Baby 1-1 1 Kan Növendék 2-2 1 Szuka Baby 3-3 1 Szuka Kölyök 4-4 1 Fajta összesen: 4 Tervueren Szuka Fiatal 5-5 1 Szuka Növendék 6-6 1 Groenendael Kan Fiatal 7-8 2 Szuka Nyilt 9-9

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :55:38

FeHoVa CACIB február 14. ( ) Exportálás időpontja: :55:38 FeHoVa CACIB 2013. február 14. (2013-02-14) Exportálás időpontja: 2013-02-08 21:55:38 2013-02-14 FCI I. fajtacsoport 1169 186 Groenendael 7 Malinois 2 Tervueren 3 Német juhászkutya 5 Beauce-i juhászkutya

Részletesebben

Székesfehérvár CACIB május 11. vasárnap ( )

Székesfehérvár CACIB május 11. vasárnap ( ) Székesfehérvár CACIB 2014. május 11. vasárnap (2014-05-11) 2014-05-11 FCI I. Fajtacsoport 594 94 Groenendael 3 Tervueren 1 Csehszlovák farkaskutya 1 Briard 1 Border collie 14 Fiatal Kan 3 Növendék Szuka

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-28) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-28) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2013-07-28) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Tervueren Kan Gyõztes Tervueren összesen Német juhászkutya rövidszõrû Kan Fiatal Munka

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-27) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2013-07-27) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2013-07-27) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Szuka Fiatal Groenendael összesen Tervueren Kan Tervueren összesen Német juhászkutya rövidszõrû Kan Fiatal Munka Szuka

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák farkaskutya

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :59:15

FeHoVa CACIB február 15. ( ) Exportálás időpontja: :59:15 FeHoVa CACIB 2013. február 15. (2013-02-15) Exportálás időpontja: 2013-02-08 21:59:15 2013-02-15 FCI I. fajtacsoport 1149 172 Groenendael 6 Malinois 1 Tervueren 5 Csehszlovák farkaskutya 3 Német juhászkutya

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-18) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Román juhászkutya - kárpátiai Kan Győztes Román juhászkutya - kárpátiai összesen Csehszlovák farkaskutya Szuka Fiatal Csehszlovák

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Trochanter

TRAUMATOLÓGIA. Trochanter TRAUMATOLÓGIA Trochanter 1 Referenciák Prof. Dr. Sárváry András Tanszékvezető Egyetemi Tanár Főv. Önk. Péterfy Sándor úti Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest A következő műtéti leírás egy

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-06-17 20:05:47 2015-06-20 FCI I. Fajtacsoport 898 136 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 2 Tervueren 3 Csehszlovák

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel

Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel Nógrád megyei Önkormányzat,,Madzsar József Kórház-Rendelôintézet Traumatológiai Osztály közleménye Trochantertáji és femurdiaphysis szimultán törések kezelése hosszú IMHS-szeggel CSONKA CSABA DR., VEKSZLER

Részletesebben

Miskolc RETRO CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-15 11:46:18

Miskolc RETRO CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-15 11:46:18 Miskolc RETRO CAC 2014. szeptember 20. (2014-09-20) Exportálás időpontja: 2014-09-15 11:46:18 2014-09-20 FCI I. Fajtacsoport 420 53 Groenendael 5 Tervueren 2 Schipperke 1 Csehszlovák farkaskutya 2 Német

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Clavicula lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Clavicula lemez ±15 Vortex Traumatológia Clavicula lemez ±15 1 Referenciák Dr. Tóth Ferenc Intézetvezető Főorvos Főv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ Budapest Dr. Turchányi Béla PhD. Tanszékvezető

Részletesebben

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés

CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés CACIB Kutyakiállítás (2015-07-19) összesítés Fajta Nem Osztály Összesen Groenendael Kan Fiatal Nyílt Szuka Nyílt Groenendael összesen Tervueren Kan Nyílt Győztes Szuka Nyílt Tervueren összesen Csehszlovák

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez

TRAUMATOLÓGIA. Vortex. Distalis Tibia lemez TRAUMATOLÓGIA Vortex Distalis Tibia lemez 1 Referenciák Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató PTE KKI MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék Pécs Prof. Dr Varga Endre

Részletesebben

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési

Aszerzők közleményükben azokat a jeleket és mérési 18 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2013/1-2 Elülső térd fájdalmak radiológiai vonatkozásai Balogh Endre dr., Palotás Anikó dr., Kovács Hedvig, Róka Timea, Kéki Imre, László Csaba, Stefán Ágnes dr. és Viharos Krisztián*

Részletesebben

2011.08.30. OK? HÁTULSÓ LÁB BETEGSÉGEI. Hátulsó láb sántaság (fejlődésben lévő) Hátulsó láb sántaság (kifejlett)

2011.08.30. OK? HÁTULSÓ LÁB BETEGSÉGEI. Hátulsó láb sántaság (fejlődésben lévő) Hátulsó láb sántaság (kifejlett) Veleszületett OK? Fejlődési rendellenességek Traumás eredetűek Metabolikus problémák Dr. Ipolyi Tamás SzIE ÁOTK Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika HÁTULSÓ LÁB BETEGSÉGEI Kórelızmény (fajta) fizikális

Részletesebben

Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Klinikai tünetek

Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon. Klinikai tünetek Nyílt ízületi sérülések ellátása lovon Klinikai tünetek Hígan folyó, mozgás során a sebzésben habbá verődő, vízszerűen áttetsző és folyó váladék (nem összetévesztendő a vérsavóval) Néha az ízületi felszín

Részletesebben

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db

3 fajtacsoportból összesen 55 db. 4 fajtacsoportból összesen 18 db. 5 fajtacsoportból összesen 27 db. 6 fajtacsoportból összesen 20 db Éjszakai CACIB Kutyakiállítás (2015-08-22) összesítés Fajta Összesen Malinois összesen Tervueren összesen Schipperke összesen Csehszlovák farkaskutya összesen Német juhászkutya rövidszőrű összesen Német

Részletesebben

Állatgyógyászati érdekes esetek BEMER terápia

Állatgyógyászati érdekes esetek BEMER terápia Állatgyógyászati érdekes esetek BEMER terápia Dr. Mezősi László Szimba Állatorvosi Rendelő mezosilaszlo@freestart.hu IV. Budapesti Nemzetközi BEMER Kongresszus 2007. június 9. BEVEZETŐ Prof. Wolf A. Kafka

Részletesebben

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez?

Megbeszélés. 1. Hozzá tud-e járulni a projekt a combnyaktáji töréstípusok európai megoszlásának megértéséhez? 96 A combnyaktáji törések száma 1965 90 között megkétszerezdött, s a szerzk többsége az irányzat folytatódását várja, 2025-re az 1990- es értékek kétszeresét, 2050-re három és félszeresét valószínsítve.

Részletesebben

ORTOPÉDIA. Pannon. Csípőprotézis család

ORTOPÉDIA. Pannon. Csípőprotézis család ORTOPÉDIA Pannon Csípőprotézis család Referenciák Tartalom Prof. Dr. Bellyei Árpád Emeritus egyetemi tanár Pécsi Ortopédiai Klinika Dr. Lakatos József Egyetemi docens, igazgató helyettes Semmelweis egyetem

Részletesebben

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 151 159. AZ OPTIMÁLIS ÉS KITERJESZTETT INDIKÁCIÓVAL VÉGZETT MAGAS TIBIA OSTEOTÓMIÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA DR. DARGAI SÁNDOR

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum

Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum Izületi és lágyrész sérülések. Wiegand Norbert PTE ÁOK Trauma Centrum Lágyrészek: Bőr Subcutis Fascia Izom Szalag Ín Lágyrész sérülések Izolált Töréssel társult Bőr sérülések Sebek Égés Kémiai sérülés

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Bokatörés (S8250, S8260, S9300, S9320) Fractura malleoli Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. Érvényességi terület

Részletesebben

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1

Növekedési zónák, kontrasztanyagok 1 Fiatal állatok csontjainak radiológiája Arany Tóth Attila SZIE, ÁTOK, Sebészet EPIFÍZIS METAFÍZIS epif. fuga Fiatal állatok csontjainak radiológiája Csontosodás: velıőr DIAFÍZIS compacta 1. Primer: nem

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során

Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során A õvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye Módosított tibiareszekció nagyfokú varus arthrosis miatt beültetett total condylaris térdprotézis során DR. UDVARHELYI

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek

KAZUISZTIKA. Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai nehézségek KAZUISZTIKA Az egri Markhot Ferenc Kórház és Rendelõintézet Ortopédiai és Reumatológiai* Osztályainak közleménye Varus típusú térdarthrosishoz társuló tibia stressztörések Biomechanika és diagnosztikai

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Vortex TRAUMATOLÓGIA. Pelvis lemezek

Vortex TRAUMATOLÓGIA. Pelvis lemezek Vortex TRAUMATOLÓGIA Pelvis lemezek 1 Referenciák Tartalom Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató PTE KKI MSI Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék Pécs 1. 1.1 1.2 1.3 2.

Részletesebben

Kiállított fajták. Kan Kölyök 435-435. Kan Fiatal 436-439 Kan Növendék 440-441 Kan Nyílt 442-446 Kan Győztes 447-447

Kiállított fajták. Kan Kölyök 435-435. Kan Fiatal 436-439 Kan Növendék 440-441 Kan Nyílt 442-446 Kan Győztes 447-447 Kiállított fajták Fajta Nem Osztály Startszám Afgán agár / Afghan Hound Kan Fiatal 812-812 Kan Növendék 813-814 Kan Nyílt 815-815 Kan Győztes 816-816 Szuka Győztes 817-817 Airedale Terrier Kan Kölyök 378-378

Részletesebben

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2

TRAUMATOLÓGIA. Femur 2 TRAUMATOLÓGIA Femur 2 1 Referenciák Dr. Dmitrij Igorevich Gordiyenko Traumatológus, Politraumás és Trauma Osztályvezető Főorvos N.I Pirogov 1 sz. Városi Kórház Moszkva A következő műtéti leírás egy általános

Részletesebben

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK

A MALLEOLARIS TÖRÉSEK Boka törések Malleoláris törések. Anatómia: A MALLEOLARIS TÖRÉSEK A talus ízfelszíne csonka kúp formájú Plantarflexio esetén a ízületben berotatio, dorsalextensio esetén pedig kirotatio jön létre. Az anatomiai

Részletesebben

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai:

1. Neve: Fajtája: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) Neme: Kora: Tulajdonságai: 2. Neve: Fajtája: Neme: Kora: Tulajdonságai: 1. Neve: Szálkás szőrű Német vizsla (kev?) 2. Neve: 2. / A... 2/B... 3. Neve: 4.Neve: 5. Neve: 6. Neve: 7. Neve: 9. Neve: BEAGLE 8. Neve: Rasztás PULI 10. Neve: 11. Neve: Szetter keverék (?) 11/B (?) 12/A

Részletesebben

Statisztika 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND/ WORTERKLÄRUNG

Statisztika 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND/ WORTERKLÄRUNG Afgán agár / Afghan Hound Kan Növendék 294-295 Airedale Terrier Kan Kölyök 124-124 Kan Nyílt 125-125 Szuka Növendék 126-127 Szuka Nyílt 128-128 Akita Kan Fiatal 189-189 Szuka Kölyök 190-190 Alaszkai malamut

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei

Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei A Markhot Ferenc Kórház Ortopédiai Osztálya közleménye* Unicondylaris felszínpótló térdprotézisek eredményei középtávú utánkövetéssel DR. PÓCS ALFRÉD, DR. GIRHINY ZOLTÁN, DR. TÕZSÉR KORNÉL, DR. NÉMETH

Részletesebben

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A csúszó mozgás: A) forgó haladó mozgás, amikor az ízület egyik oldalán tractio, a másik oldalon compressio jön létre B) egyenes vonalú haladó

Részletesebben

Komárom DERBY - CACIB október 20. ( ) Exportálás időpontja: :28:

Komárom DERBY - CACIB október 20. ( ) Exportálás időpontja: :28: Komárom DERBY - CACIB 2013. október 20. (2013-10-20) Exportálás időpontja: 2013-10-01 08:28:35 2013-10-20 1378 1. kör Dr. Hargitai Gábor (HU) 53 Komondor 11 Kuvasz 4 Mudi 15 Kan 8 Puli fekete 4 Puli fakó

Részletesebben

A térdízület (art. genus) elölnézet

A térdízület (art. genus) elölnézet A térdízület (art. genus) 3 csont alkotja: combcsont (femur) sípcsont (tibia) térdkalács (patella) combcsont (femur) térdkalács (patella) sípcsont (tibia) szárkapocs csont (fibula) elölnézet hátulnézet

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2009. (V. 5.) rendelete. az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2009. (V. 5.) rendelete az ebtartásról szóló 26/1999. (VII. 28.) rendelet módosításáról a 61/2010. (XII. 17.) 1 rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

MODIFIED WIDMAN FLAP MÓDOSÍTOTT WIDMAN LEBENY

MODIFIED WIDMAN FLAP MÓDOSÍTOTT WIDMAN LEBENY MODIFIED WIDMAN FLAP MÓDOSÍTOTT WIDMAN LEBENY ELŐNYE Minimális szövet-veszteség A teljes tasak epithelium és az alatta lévő fellazult, gyulladt kötőszövet eliminálása Minimális postoperativ fájdalom Minimális

Részletesebben

CACIB 2. & (2014. 09. 06.) 2. (07.09.2014, 2. (07.09.2014, 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND

CACIB 2. & (2014. 09. 06.) 2. (07.09.2014, 2. (07.09.2014, 2014.08.08.-08.08.2014 WORDLEGEND Afgán agár / Afghan Hound Kan Növendék 278-279 Airedale Terrier Kan Nyílt 115-115 Szuka Kölyök 116-116 Szuka Növendék 117-117 Szuka Nyílt 118-118 Akita Kan Fiatal 175-175 Alaszkai malamut / Alaskan Malamute

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet I/8 IZOMTAN CSÍPİ-TÉRD MOZGATÓK JGYTFK Testnevelési és Sporttudományi Intézet CSÍPİÍZÜLET MOZGATÓK A csípıízület mozgatók az articulatio coxaera (acetabulum-caput femoris) hatnak, ahol a törzs súlya az

Részletesebben

Termékeink 2013. Cikk Méret Ft Egyéb

Termékeink 2013. Cikk Méret Ft Egyéb Termékeink 2013 Kézi eszközök Egyéb Allis bél- és szövetfogó 5x6 foggal, 150 mm 10000 Balfour hasfal terpesztő 38000 csipesz Adson 1 horgas 120mm 7500 csipesz Adson sok horgas 120mm 7500 csontadaptációs

Részletesebben

NEVEZÉSI FAJTANÉV OSZTÁLY NEM LÉTSZÁM

NEVEZÉSI FAJTANÉV OSZTÁLY NEM LÉTSZÁM FAJTANÉV NEVEZÉSI OSZTÁLY NEM LÉTSZÁM ARGENTIN DOG FIATAL kan 3 ARGENTIN DOG NYíLT kan 2 ARGENTIN DOG FIATAL szuka 1 ARGENTIN DOG Összesen 6 JAGDTERRIER NYíLT szuka 1 JAGDTERRIER Összesen 1 BORDER TERRIER

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Alsó végtag csontjai

Alsó végtag csontjai Alsó végtag csontjai medenceöv: szabad alsó végtag: medencecsont (os coxae) keresztcsont (os sacrum) comb (femur) combcsont (femur) lábszár (crus) sípcsont (tibia) szárkapocs (fibula) láb (pes) lábtő (tarsus)

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Doktori Ph. D. Értekezés A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési

Részletesebben

3. Felnőttkori betegségek. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu

3. Felnőttkori betegségek. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu 3. Felnőttkori betegségek Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu Felnőtt kori megbetegedések Artrózis, kereszteződő szalagszakadás, meniszkusz szakadás, Sever betegség Artrózis

Részletesebben

Kutyák térdkalács (patella) ficama

Kutyák térdkalács (patella) ficama Kutyák térdkalács (patella) ficama Mi a térdkalács és mi a szerepe? A kutya térdkalácsa, vagy más néven patellája az emberek térdkalácsával megegyező képlet. A térdízület első részén helyeződik, a térdízület

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:06:44

Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:06:44 Székesfehérvári CACIB 2015. június 20. a VELENCEI TÓ partján (2015-06-20) Exportálás időpontja: 2015-05-31 20:06:44 2015-06-20 FCI I. Fajtacsoport 563 84 Ausztrál Kelpie 1 Groenendael 1 Tervueren 1 Csehszlovák

Részletesebben

Oldal Rögzítőlemez 550 406 Rögzítőlemez 350 408 Rögzítőlemez US norma 410. siegmund 405

Oldal Rögzítőlemez 550 406 Rögzítőlemez 350 408 Rögzítőlemez US norma 410. siegmund 405 KARIMÁK 404 siegmund Oldal Rögzítőlemez 550 406 Rögzítőlemez 350 408 Rögzítőlemez US norma 410 siegmund 405 KARIMÁK Rögzítőlemez 550 for DIN peremmel Leírás: Rögzítőlemez 550, DIN karimához szorítócsavarokkal

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A. Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Meniscus sérülések arthroscopos ellátása HBCS 398A Készítette: A Traumatológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll érvényességi

Részletesebben