Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2012) 631 final 2012/0298 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról HU HU

2 INDOKOLÁS 1. BEVEZETÉS A Bizottság szeptember 28-án elfogadta a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv 1 módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot 2. A javasolt tanácsi irányelv alapja az EUMSZ 113. cikke volt, mivel a Bizottság által javasolt rendelkezések a pénzügyi eszközökkel folytatott tranzakciók belső piaca megfelelő működésének biztosítása, valamint a versenytorzulás elkerülése érdekében a szükséges mértékben harmonizálnák a pénzügyi tranzakciók adóztatásával kapcsolatos jogszabályokat. Ez a jogalap a Tanács egyhangú döntését írja elő a különleges jogalkotási eljárásnak megfelelően, az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően. A javaslat célja: a pénzügyi tranzakciók közvetett adóztatására vonatkozó jogszabályok harmonizációja, ami a pénzügyi eszközökkel folytatott tranzakciók belső piaca megfelelő működésének biztosításához, valamint az Európai Unión belül a pénzügyi eszközök, szereplők és piacok közötti verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges, és ugyanakkor annak biztosítása, hogy a pénzügyi intézmények tisztességes és jelentős mértékben járuljanak hozzá a közelmúltbeli válság költségeinek fedezéséhez, valamint adózási szempontból más ágazatokéval egyenlő versenyfeltételek megteremtése 3, és a jövőbeli válságok elkerülésére irányuló szabályozási intézkedéseket kiegészítő, megfelelő visszatartó rendelkezések kidolgozása olyan tranzakciókra vonatkozóan, amelyek nem fokozzák a pénzügyi piacok hatékonyságát. Néhány tagállamban már a pénzügyi és gazdasági válság kezdete előtt léteztek bizonyos pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adók, míg több más tagállam arról döntött vagy kifejezte azon szándékát, hogy vagy bevezet egy ilyen adót, vagy kiszélesíti meglévő tranzakciós adója alkalmazási körét és/vagy megemeli az adómértéket, így biztosítva, hogy a pénzügyi intézmények tisztességes és jelentős mértékben járuljanak hozzá a közelmúltbéli válság költségeinek fedezéséhez és az államháztartások konszolidálásához. Ebben az összefüggésben (főként a pénzügyi szolgáltatások területén) a belső piac hatékony működése a tagállamok közötti, valamint a termékek és szereplők közötti verseny torzulásának elkerülésére irányuló fellépést tesz szükségessé. E pozitív hatások érdekében, valamint adósemlegességi megfontolásokból széles hatályú harmonizációra van szükség, amely kiterjed az igen mobil termékekre is, mint a derivatívák, mobil szereplők és piacok A Tanács 2008/7/EK irányelve (2008. február 12.) a tőkeemelést terhelő közvetett adókról. COM(2011) 594. A pénzügyi intézmények folyamán közvetlenül vagy közvetve nagymértékben részesültek az európai adófizetők által (elő-)finanszírozott mentő- és garanciaműveletekből. Ezek a műveletek a teljes gazdasági és pénzügyi rendszer stabilitásával kapcsolatos bizonytalanság elterjedése miatt a gazdasági tevékenységben jelentkező visszaeséssel együtt az európai államháztartási egyenlegek romlását váltották ki. Emellett jelenleg a legtöbb pénzügyi és biztosítási szolgáltatás héamentes. HU 2 HU

3 A Bizottság ezért 2011-ben előterjesztette az említett, a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről szóló irányelvjavaslatot. A javaslat meghatározta az említett célkitűzések elérésére irányuló, széles alappal rendelkező uniós pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének alapvető elemeit. A rendszert úgy alakították ki, hogy minimálisra csökkenjen az áttelepülés kockázata. Az Európai Parlament május 23-án 4, a Gazdasági és Szociális Bizottság pedig március 29-én 5 nyilvánított kedvező véleményt. Ezenfelül a Régiók Bizottsága is kedvező véleményt fogadott el február 15-én 6. A javaslatról és változatairól kiterjedt viták folytak a Tanács ülésein, amelyek a lengyel elnökség 7 alatt kezdődtek, és a dán elnökség alatt gyorsított ütemben folytatódtak, de a tagállamok közötti alapvető és áthidalhatatlan véleménykülönbségek miatt nem érték el a szükséges egyhangú támogatást. A Tanács június 22-i és július 10-i ülésén bebizonyosodott, hogy jelentős véleménykülönbségek állnak fenn a tekintetben, hogy szükség van-e uniós szinten a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerére, és hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetett összehangolt adó elve belátható időn belül nem kap egyhangú támogatást a Tanácson belül. A fentiekből következik, hogy a Bizottság eredeti javaslata alapján a Tanácsban megvitatott pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének célkitűzései az Unió egésze által ésszerű határidőn belül nem érhetők el. Ezen körülmények között tizenegy tagállam (Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia) hivatalos kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz szeptember 28. és október 23. között beérkezett levelekben, amelyekben jelezték, hogy maguk között megerősített együttműködést kívánnak létrehozni a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozása terén, valamint kérték, hogy a Bizottság nyújtson be a Tanácshoz erre irányuló javaslatot. Meghatározták, hogy a hatókör és a célkitűzések alapja a Bizottság szeptemberi, a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvjavaslata legyen. Felhívták a figyelmet arra is, hogy el kell kerülni a kitérő intézkedéseket, torzulásokat és a más joghatóságba való áttelepüléseket. Ez a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat a Bizottság válasza a megerősített együttműködés iránti kérelmekre. 2. A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS JOGALAPJA A megerősített együttműködést az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 20. cikke, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) cikke szabályozza P7_TA-(2012)0217. ECO/321 CESE 818/2012 (HL C 181., , 55. o.). CDR 332/2011 (HL C 113., , 7. o.). A pénzügyi tranzakciós adó először a Gazdasági és Pénzügyi Tanács november 8-i ülésén szerepelt a napirenden, majd ezt követően három ülésen 2012 márciusában, júniusában és júliusában decembertől júniusig a Tanács közvetett adókkal foglalkozó adóügyi munkacsoportjának hét ülése foglalkozott ezzel a témával. HU 3 HU

4 A pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ezen bizottsági javaslat az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdésén alapul. 3. A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK Ez a tanácsi határozatra irányuló javaslat a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásra vonatkozik. A megerősített együttműködést végrehajtó konkrét intézkedésekre azaz lényegében a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről szóló irányelvre vonatkozó javaslat benyújtására megfelelő időben sor kerül. A javaslat a hatókör és a célkitűzések tekintetében nagyrészt az eredeti bizottsági javaslatra épül majd. 4. A MEGERŐSÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS JOGI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA 4.1. A Szerződés alkalmazási körébe tartozó terület Az EUMSZ 329. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy megerősített együttműködést a Szerződések alkalmazási körébe tartozó területek valamelyikén lehet létrehozni. Ez a követelmény teljesül. Először is, a bizottsági javaslatban és a Tanácsban folytatott vitákban felvázolt pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere a Szerződések alkalmazási körébe tartozik, az EUMSZ 113. cikke értelmében a harmonizált közvetett adók egy példájaként. Ezen előírás szerint a Tanács elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyek mint az így javasolt és megvitatott közös rendszer a belső piac működésének biztosításához és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükségesek. Másodszor, egy olyan, a pénzügyi tranzakciós adót érintő közös rendszer, mint a szóban forgó, kellően tág ahhoz, hogy a Szerződések alkalmazási körébe tartozó területnek minősüljön, amelyen megerősített együttműködést lehet létrehozni. Az alapvető keret harmonizálná az adó szerkezetét és megszabná a minimális adómértékeket. A keret adóztatási jogokat osztana el a tagállamok között a kettős adóztatás és a kettős nem adóztatás elkerülésére, az adófizetési kötelezettség keletkezésének harmonizálására és az adófizetésre kötelezettek meghatározására figyelemmel. Végül több olyan elemet is tartalmazna, amelyek célja annak biztosítása, hogy az adót ténylegesen beszedjék minden tagállamban. Az EUSZ 20. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy megerősített együttműködést csak az Unió nem kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken lehet létrehozni. Az EUMSZ 113. cikke által biztosított hatáskör a belső piac létrehozását és megfelelő működését érinti, amely megosztott, azaz nem kizárólagos hatáskör (az EUMSZ 3. cikke és 4. cikkének (2) bekezdése) A felhatalmazást adó határozat mint végső lehetőség, és legalább kilenc tagállam részvétele Az EUSZ 20. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy megerősített együttműködésre felhatalmazást adó határozatot a Tanács végső lehetőségként akkor fogadhat el, ha HU 4 HU

5 megállapította, hogy az együttműködés célkitűzései az Unió egésze által ésszerű határidőn belül nem érhetők el, és ha abban legalább kilenc tagállam részt vesz. Néhány tagállam már november 8-án, a Gazdasági és Pénzügyi Tanács első ezzel foglalkozó ülésén kijelentette, hogy ellenzi a pénzügyi tranzakciós adó uniós szintű közös rendszerének bármely formáját, kivéve, ha globális szinten bevezetnek egy hasonló jellegű pénzügyi tranzakciós adót. Ebben a szakaszban az egyik tagállam javasolta a javaslatról szóló szavazást, hogy a jövőben ne vesztegessék az időt az európai szinten harmonizált pénzügyi tranzakciós adóról folytatott vitára. A Tanács közvetett adókkal foglalkozó adóügyi munkacsoportjának először a lengyel, majd a dán elnökség alatt tartott hét ülése során, amelyeken előterjesztették, megvizsgálták és megvitatták a bizottsági javaslaton alapuló pénzügyi tranzakciós adó kialakításának számos alternatív elemét is, megerősítést nyert, hogy a bizottsági javaslat mentén, vagy annak bármely változata szerint létrehozott pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének egyhangú támogatása nem érhető el minden tagállamra kiterjedően. A Tanács június 22-i ülésén azok a tagállamok, amelyek már korábban a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere ellen foglaltak állást, megerősítették álláspontjukat. Ezen körülmények között több más tagállam hangot adott azon szándékának, hogy az EUSZ 20. cikke és az EUMSZ 329. cikke alapján kérelmezni fogják a megerősített együttműködés létrehozására való felhatalmazást. A (bármilyen típusú) pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerét ellenzők közül néhányan kijelentették, hogy nem ellenzik e területen a megerősített együttműködés eljárását, amennyiben minden feltétel teljesül. Az elhangzott véleményeket figyelembe véve a (dán) Elnökség ugyanezen az ülésen arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság által javasolt pénzügyi tranzakciós adó támogatása nem egyhangú. Az Elnökség azt is megjegyezte, hogy jelentős számú delegáció támogatja a megerősített együttműködés lehetőségét. Az Európai Tanács a maga részéről június 28-i ülésén kijelentette: Amint azt a Tanács június 22-én megállapította, a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslat elfogadására belátható időn belül nem fog sor kerülni. Több tagállamnak is szándékában áll, hogy az e területen folytatandó megerősített együttműködés iránti kérelmet terjeszt elő annak érdekében, hogy az 2012 decemberig elfogadásra kerüljön. A Tanács július 10-i ülésén a (ciprusi) Elnökség emlékeztetett a június 22-i tanácsi ülésen folytatott vitára és az Európai Tanács fent említett következtetéseire. Kiemelte a dán elnökség alatt a megvitatott, a pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó javaslat egyhangú támogatásának hiányát. Következtetései szerint jelentős véleménykülönbségek állnak fenn a tekintetben, hogy szükség van-e uniós szinten a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozására, és hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetett összehangolt adó elve belátható időn belül nem kap egyhangú támogatást a Tanácson belül. Végül megjegyezte, hogy jelentős számú tagállam támogatja a megerősített együttműködés lehetőségét, amely korlátozott számú tagállam számára lehetővé tenné, hogy először maguk között járjanak el. A fentiekből következik, hogy a Bizottság által javasolt és a Tanácsban megvitatott pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének célkitűzései az Unió egésze által ésszerű határidőn belül nem érhetők el. Ezért a Szerződés keretei között ebben a témában a végső lehetőség az EUSZ 20. cikke és az EUMSZ 329. cikke alapján a megerősített együttműködés eljárása. HU 5 HU

6 Ezen körülmények között tizenegy tagállam (Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia) hivatalos kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, amelyben kifejezték, hogy egymás között megerősített együttműködést kívánnak létrehozni a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozása terén, és kérték, hogy a Bizottság nyújtson be erre irányuló javaslatot a Tanácshoz Az Unió célkitűzéseinek elősegítése, érdekeinek védelme és integrációs folyamatának erősítése A belső piac létrehozása az Unió egyik alapvető célkitűzése, ahogyan azt az EUSZ 3. cikkének (3) bekezdése meghatározza. Ezt a célkitűzést támogatná a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere, mivel a tőkepiacokra jelenleg lényeges nemzetközi dimenzió jellemző, és e területen a jelentős adózásbeli eltérések jelentős versenytorzulást vonnának maguk után és az érintett termékek valódi belső piaca létrejöttének az útjában állnának. A közvetett adók különböző formáit érintő jogszabályok harmonizálása az EUMSZ 113. cikke alapján a belső piac létrehozásához, működéséhez és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges. A pénzügyi tranzakciós adó különféle jelenleg alkalmazott vagy számos tagállamban belátható időn belül várhatóan alkalmazott nemzeti formáinak párhuzamos létezése a piac széttöredezéséhez vezet. Ez pedig az adózási arbitrázs, a kereskedelem termékeket és földrajzi területeket egyaránt érintő eltérülése, a gazdasági szereplőknek a kis gazdasági értékű műveletek általi adóelkerülésre való ösztönzése, valamint az ilyen helyzetre jellemző összetettség miatt általuk viselt többletköltségek révén a verseny torzulásához vezet. Ez a helyzet már most kialakulóban van, és harmonizáció nélkül tovább fokozódik. Ellentétes a megfelelően működő belső piacra irányuló uniós célkitűzéssel, nem is beszélve az adóbevételekre jelentett negatív hatásairól. Ez különösen fontos a pénzügyi ágazatban, ahol az adóalapok természetüknél fogva igen mobilak, és a döntések gyakran az (adókat is tartalmazó) tranzakciós költségek mértékétől függenek, továbbá nagyon magas a költségek vezérelte áttelepülés kockázata. Az EUMSZ 113. cikkén alapuló eredeti bizottsági javaslat célja a fent kifejtett problémák kezelése volt. A valódi belső piac létrehozására és működésének javítására irányuló célkiűzés természeténél fogva ugyanúgy fennáll a kért megerősített együttműködés hatókörén belül, azaz kisebb számú tagállam között is. A megerősített együttműködés kezdetén a belső piacot érintő közvetlen előnyök szükségszerűen csak az együttműködés földrajzi határain belül jelentkeznek, mivel nem minden tagállam vesz benne részt. Mindazonáltal mivel az ilyen együttműködés valamennyi tagállam számára bármikor nyitva áll (az EUSZ 20. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondata), földrajzi kiterjedése ennek megfelelően bővülni fog, ha és amikor más tagállamok csatlakoznak hozzá. Emellett a belső piac előnyeiből az összetettség miatti költségek csökkentése tekintetében azon tagállamok intézményei is részesülnek, amelyek nem vettek részt a kezdetektől. A megerősített együttműködés hatókörébe tartozó pénzügyi tranzakciók egyetlen közös rendszer, és nem különböző nemzeti szabályok özöne alá tartoznak majd. HU 6 HU

7 Összegezve, a kérelmezett megerősített együttműködés támogatja az Unió céljait, védi az érdekeit, valamint erősíti integrációs folyamatát A Szerződéseknek és az uniós jognak való megfelelés Az EUMSZ 326. cikkének (1) bekezdése értelmében a megerősített együttműködésnek meg kell felelnie a Szerződéseknek és az uniós jognak. Ezért a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerét létrehozó megerősített együttműködésnek tiszteletben kell tartania az e területen meglévő vívmányokat. Jelenleg egyetlen uniós jogi aktus létezik a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan, a 2008/7/EK tanácsi irányelv 8. Ezen irányelv 5. cikkének (2) bekezdése alapján semmilyen közvetett adó nem vethető ki bizonyos értékpapírok kibocsátására (ezen értékpapírok elsődleges piaci tranzakciói). Másrészről, ezen kizárástól függetlenül az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján a uniós tagállamok adót számíthatnak fel az értékpapírok átruházására (másodlagos piaci tranzakciók). Ebből az következik, hogy bár az értékpapír-átruházás megadóztatható, a 2008/7/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésében foglalt pénzügyi eszközök első tulajdonos általi kibocsátására vagy megszerzésére nem vethető ki adó 9. A pénzügyi tranzakciós adó területén megerősített együttműködést végrehajtó lehetséges tanácsi irányelvnek tiszteletben kell tartania a 2008/7/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit a két irányelv közötti potenciális ellentét elkerülése érdekében A belső piac, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió hátrányos befolyásolásának elkerülése, a kereskedelem előtti akadályok vagy megkülönböztetés, valamint a verseny torzításának elkerülése A megerősített együttműködés nem befolyásolhatja hátrányosan a belső piacot, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Az EUMSZ 326. cikkének második bekezdése előírja, hogy a megerősített együttműködés nem befolyásolhatja hátrányosan a belső piacot, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. A megerősített együttműködés a jelenlegi összefüggésben nem ellentétes azzal a követelménnyel, hogy az ilyen együttműködés nem befolyásolhatja hátrányosan a belső piacot. A tagállamok egy csoportjának területén (a pénzügyi tranzakciós adó területi hatálya) a pénzügyi tranzakciós adó harmonizálása hozzájárul a belső piac jobb működéséhez, jóllehet ezek az előnyök nem terjednek ki azonnal és teljes mértékben mind a 27 tagállamra 10. A belső piac széttöredezésének és a versenytorzulásnak a kockázata elsősorban a pénzügyi tranzakciós adó megerősített együttműködés alá tartozó területi hatályán csökken és/vagy kerülhető el. Az együttműködés nélküli helyzethez viszonyítva a belső piac működése a 27 tagállam szintjén inkább javul, mintsem hátrányt szenved. Ezenfelül a pénzügyi tranzakciós adó területi hatályán kívüli pénzügyi szereplők is élvezhetik az összes részt vevő tagállam által alkalmazandó harmonizált rendszerrel járó egyszerűsítés A Tanács 2008/7/EK irányelve a tőkeemelést terhelő közvetett adókról (HL L 46., , 11. o.). Lásd a Bíróság által a C-569/07. sz. ügyben október 1-jén hozott ítélet pontját, amely a C- 415/02. sz. ügyre hivatkozik (HL C 282., , 6. o.). Lásd a fenti 4.3. szakaszt. HU 7 HU

8 előnyeit, szemben azzal a helyzettel, amelyben a pénzügyi tranzakciós adó eltérő, nem harmonizált rendszerei léteznek. Hasonló okokból a kívánt megerősített együttműködés nem befolyásolná hátrányosan a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Semmi nem utal arra, hogy a pénzügyi tranzakciós adót harmonizáló rendelkezések elfogadására irányuló megerősített együttműködés észrevehető különbségekhez vezetne a részt vevő és a részt nem vevő tagállamok gazdasági vagy társadalmi fejlődésében. Emellett semmilyen módon nem befolyásolná károsan az Európai Unió gazdaságilag szegényebb vagy földrajzilag távolabbi régióinak gazdasági vagy társadalmi fejlődését. E tekintetben azt is megjegyezhetjük, hogy a megerősített együttműködést kérvényező tagállamok között is jelentős különbségek mutatkoznak mind gazdasági teljesítményük, mind az Unión belüli földrajzi elhelyezkedésük tekintetében A megerősített együttműködés nem jelenthet megkülönböztetést vagy akadályt a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzíthatja a tagállamok közötti versenyt. Az EUMSZ 326. cikkének második bekezdése előírja, hogy a megerősített együttműködés nem jelenthet megkülönböztetést vagy akadályt a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzíthatja a tagállamok közötti versenyt. A Bizottság úgy véli, hogy ez a követelmény a következő okok miatt teljesül: Bármely, a megerősített együttműködés keretében működtetett harmonizált pénzügyi tranzakciós adóra vonatkozó rendszer feltételei következetesen alkalmazandók minden érintett pénzügyi intézményre és tranzakcióra, az említett objektív kritériumokkal és a földrajzi összekötő tényezőkkel összhangban. Emellett az egyrészről a harmonizált pénzügyi tranzakciós adó részt vevő tagállamokban alkalmazandó jogi rendszerének, másrészről a részt nem vevő tagállamok nemzeti jogi rendszereinek egymás melletti létezése önmagában nem tekinthető akadálynak, megkülönböztetésnek vagy a verseny torzításának. Megerősített együttműködés hiányában még nagyobb számú jogi rendszer létezne párhuzamosan. Ebből a nézőpontból a tervezett megerősített együttműködés inkább csökkenti a versenytorzulás esélyét, főként az adóztatás elmaradása vagy a kettős adóztatás okozta torzulás tekintetében A részt nem vevő tagállamok jogainak, hatásköreinek és kötelezettségeinek tiszteletben tartása Az EUMSZ 327. cikke előírja, hogy a megerősített együttműködéseknek tiszteletben kell tartaniuk azon tagállamok hatásköreit, jogait és kötelezettségeit, amelyek nem vesznek részt az együttműködésben. A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének területén folytatott megerősített együttműködés megfelel ennek a követelménynek is. Egy ilyen rendszer semmilyen módon nem befolyásolja a részt nem vevő tagállamok azon lehetőségét, hogy nem harmonizált nemzeti szabályok alapján tartsanak fenn vagy vezessenek be pénzügyi tranzakciós adót, feltéve, hogy teljesítik az egyébként is alkalmazandó uniós jogi kötelezettségeket. HU 8 HU

9 Ezenfelül a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere csak a megfelelő kapcsoló elvek alapján ad adóztatási jogokat a részt vevő tagállamoknak. 5. Összefoglaló következtetések A fentiek alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Szerződésben a megerősített együttműködésre vonatkozóan meghatározott minden jogi feltétel teljesül, feltéve, hogy a szóban forgó megerősített együttműködést végrehajtó jogi aktus teljes mértékben tiszteletben tartja a 2008/7/EK tanácsi irányelv vonatkozó rendelkezéseit. A Bizottság továbbá úgy véli, hogy helyénvaló és időszerű a megerősített együttműködés engedélyezése. A közelmúltbeli gazdasági és pénzügyi válságnak komoly hatása volt az EU gazdaságaira és államháztartásaira. A pénzügyi szektor vezető szerepet játszott a gazdasági válság kialakulásában, ugyanakkor ennek árát jórészt az államok és az európai polgárok fizették meg. A pénzügyi ágazat az elmúlt két évtizedben magas nyereségre tett szert, ami részben a banki szabályozással és a héamentességgel társuló, a kormányok által biztosított (implicit vagy explicit) biztonsági háló eredménye. Ezen körülmények között néhány tagállam a pénzügyi szektor megadóztatásának egyéb formáit kezdte alkalmazni, míg más tagállamokban már létezett a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó egyedi adórendszer. A jelenlegi helyzet a következő nemkívánatos hatásokhoz vezet: - a pénzügyi szolgáltatások belső piacán az adóügyi kezelés széttöredezése tekintve a nem koordinált nemzeti adóügyi intézkedések növekvő számát az Európai Unióban a pénzügyi eszközök, szereplők és piacok közötti verseny torzulásának, valamint a kettős adóztatás és a kettős nem adóztatás ebből következő lehetőségével; - a pénzügyi intézmények nem járulnak hozzá tisztességes és jelentős mértékben a közelmúltbeli válság költségeinek fedezéséhez, valamint nem biztosítottak az adózási szempontból más ágazatokéval egyenlő versenyfeltételek; - az adóügyi politika nem járul hozzá a pénzügyi piacok hatékonyságát nem fokozó tranzakciókra vonatkozó visszatartó rendelkezések kialakításához, sem a jövőbeli válságok elkerülésére irányuló szabályozási intézkedések kiegészítéséhez, viszont a gazdaság nem pénzügyi ágazataiból a pénzügyi ágazathoz tereli a hasznot, és így a jólétet nem fokozó tevékenységekbe való túlzott befektetést ösztönöz. A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének elegendő számú tagállamban történő végrehajtása a megerősített együttműködés hatókörébe tartozó pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatosan azonnali, kézzelfogható előnyöket hozna a fent említett mindhárom pontban. E pontokkal összefüggésben javulna a részt vevő tagállamok helyzete az áttelepülési kockázat, az adóbevételek, a pénzügyi piac hatékonysága és a kettős adóztatás, illetve a kettős nem adóztatás elkerülése tekintetében. Más tagállamok e területet érintő joga és szakpolitikája nem sérül, viszont ezen más tagállamok gazdasági szereplői szintén élvezhetik a belső piac kisebb mértékű széttöredezettségének (lásd feljebb) előnyét. Az eredeti bizottsági javaslatnak megfelelő rendszer révén lehetővé válna a kitérő intézkedések, torzulások és más joghatóságba való áttelepülések kezelése. HU 9 HU

10 2012/0298 (APP) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 329. cikke (1) bekezdésére, tekintettel a Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia által benyújtott kérelemre, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, tekintettel az Európai Parlament egyetértésére 11, mivel: (1) Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) bekezdése értelmében az Unió belső piacot hoz létre. (2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 113. cikke alapján a Tanács rendelkezéseket fogad el a forgalmi adókra, a jövedéki adókra és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok olyan mértékű harmonizálására, amennyire az ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, működéséhez, és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges. (3) A Bizottság 2011-ben megállapította, hogy minden szinten vita folyik a pénzügyi ágazat további adóztatásáról. Ez a vita abból a kívánalomból ered, hogy a pénzügyi ágazat járuljon hozzá a válság költségeinek fedezéséhez, továbbá hogy az ágazat adóztatása a jövőben a többi ágazathoz viszonyítva tisztességesen történjen, a pénzügyi intézményeket visszatartsák a túlzottan kockázatos tevékenységektől, kiegészítsék a jövőbeli válságok elkerülését célzó szabályozási intézkedéseket, valamint hogy kiegészítő bevételt teremtsenek az általános költségvetések vagy adott politikai célok számára. (4) Mindezek fényében a Bizottság a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot fogadott 11 HL C [ ], [ ], [ ] o. HU 10 HU

11 el 12. E javaslat fő célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása és a verseny torzulásának elkerülése volt. (5) A Tanács június 22-i ülésén megállapította, hogy a Bizottság által javasolt pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere nem kap egyhangú támogatást. Az Európai Tanács június 29-én arra a következtetésre jutott, hogy a Tanács belátható időn belül nem fog megfelelő irányelvet elfogadni. A Tanács július 10-i ülése felhívta a figyelmet arra, hogy jelentős véleménykülönbségek állnak fenn a tekintetben, hogy szükség van-e uniós szinten a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozására, és megerősítette, hogy a pénzügyi tranzakciókra kivetett összehangolt adó elve belátható időn belül nem kap egyhangú támogatást a Tanácson belül. (6) Ezen körülmények között tizenegy tagállam, nevezetesen Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz szeptember 28. és október 23. között beérkezett levelekben, amelyekben jelezték, hogy a pénzügyi tranzakciós adó terén megerősített együttműködést kívánnak létrehozni maguk között. Ezek a tagállamok azt kérték, hogy a megerősített együttműködés hatóköre és célkitűzései a Bizottság szeptember 28-án előterjesztett irányelvjavaslatán alapuljanak. Felhívták a figyelmet arra is, hogy el kell kerülni a kitérő intézkedéseket, torzulásokat és a más joghatóságba való áttelepüléseket. (7) A megerősített együttműködés szolgáltatja a részt vevő tagállamokban a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozásához szükséges jogi keretet, és biztosítja, hogy az adó alapvető elemei harmonizáltak legyenek. Ezért a lehetőségekhez mérten kerülni kell az adózási arbitrázs ösztönzőit, és a pénzügyi piacok közötti allokációs torzulásokat, valamint a kettős adóztatás és az adózás elmaradásának lehetőségeit, csakúgy mint a kitérő intézkedéseket. (8) Az EUSZ 20 cikkében, valamint az EUMSZ 326. és 329. cikkében előírt feltételek teljesülnek. (9) A június 29-i tanácsi ülésen jegyzőkönyvbe került, július 10-én pedig megerősítést nyert, hogy a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének elfogadására irányuló célkitűzés az Unió egésze által ésszerű határidőn belül nem érhető el. Következésképpen teljesül az EUSZ 20. cikkének (2) bekezdésében előírt követelmény, miszerint megerősített együttműködést csak végső lehetőségként lehet létrehozni. (10) Az érintett terület, amelyen a megerősített együttműködés zajlana, az Unión belül a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozása, amely az EUMSZ 113. cikkének, és így a Szerződéseknek az alkalmazási körébe tartozó terület. (11) A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozása területén folytatott megerősített együttműködés célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása. Ezen együttműködés szintjén megszűnik a különböző nemzeti rendszerek párhuzamos létezése, így elkerülhető a piac indokolatlan széttöredezése, és az ebből adódó olyan problémák, mint a versenytorzulás, vagy a kereskedelem termékeket, szereplőket és földrajzi területeket egyaránt érintő eltérülése, valamint a gazdasági szereplőknek a kis gazdasági értékű műveletek általi adóelkerülésre való ösztönzése. Ezek a kérdések 12 COM (2011) 594 végleges, szeptember 28. HU 11 HU

12 különösen fontosak az érintett területen, amelyre az igen mobil adóalapok jellemzőek. Ily módon a megerősített együttműködés az EUSZ 20. cikkének (1) bekezdése értelmében előmozdítja az Unió célkitűzéseit, védi az Unió érdekeit, és erősíti az integráció folyamatát. (12) A pénzügyi tranzakciós adó közös harmonizált rendszerének létrehozása nem tartozik az Uniónak az EUMSZ 3. cikkének (1) bekezdésében felsorolt kizárólagos hatáskörei közé. Mivel az EUMSZ 113. cikke szerint a belső piac működését szolgálja, az EUMSZ 4. cikke értelmében az Unió megosztott hatásköreihez, azaz az Unió nem kizárólagos hatáskörébe tartozik. (13) Az érintett területen folytatott megerősített együttműködés az EUMSZ 326. cikke (1) bekezdésének megfelelően összeegyeztethető a Szerződésekkel és az Unió jogával. Az EUMSZ 326. cikkének (2) bekezdésével összhangban nem befolyásolja hátrányosan a belső piacot, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, nem jelent megkülönböztetést vagy akadályt a tagállamok közötti kereskedelemben, és nem torzítja közöttük a versenyt. (14) A területen folytatott megerősített együttműködés az EUMSZ 327. cikkének megfelelően tiszteletben tartja a részt nem vevő tagállamok hatásköreit, jogait és kötelezettségeit. Egy ilyen rendszer nem befolyásolja a részt nem vevő tagállamok azon lehetőségét, hogy nem harmonizált nemzeti szabályok alapján tartsanak fenn vagy vezessenek be pénzügyi tranzakciós adót. A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszere csak a megfelelő kapcsoló elvek alapján ad adóztatási jogokat a részt vevő tagállamoknak. (15) Az EUMSZ 328. cikke értelmében az e határozatban foglalt részvételi feltételeknek való megfelelés esetén az említett területen létrejövő megerősített együttműködés bármikor nyitva áll mindazon tagállamok számára, amelyek meg kívánnak felelni az ennek keretében már elfogadott jogi aktusoknak, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia felhatalmazást kap arra, hogy a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszerének létrehozása területén megerősített együttműködést hozzon létre. Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba. Kelt Brüsszelben, -án/-én. 2. cikk a Tanács részéről az elnök HU 12 HU

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.2.14. SWD(2013) 29 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi

Részletesebben

13608/16 mlh/adt/ia 1 DG G 2B

13608/16 mlh/adt/ia 1 DG G 2B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága az Állandó

Részletesebben

14949/14 ll/adt/agh 1 DG G 2B

14949/14 ll/adt/agh 1 DG G 2B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. október 31. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 14576/14

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.5.2007 COM(2007) 257 végleges 2007/0091 (CNB) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a 974/98/EK rendeletnek az euro Cipruson való bevezetése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

PUBLIC 9576/14 AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2014.június6. (OR.en) LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460

PUBLIC 9576/14 AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA. Brüszel,2014.június6. (OR.en) LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460 ConseilUE AZEURÓPAIUNIÓ TANÁCSA Brüszel,2014.június6. (OR.en) PUBLIC 9576/14 LIMITE PV/CONS22 ECOFIN460 TERVEZET JEGYZŐKÖNYV 1 Tárgy: AzEurópaiUnióTanácsának(GAZDASÁGIÉSPÉNZÜGYEK)2014. május6-ánbrüszelbentartot3310.ülése

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.21. COM(2011) 909 végleges 2011/0444 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.10. COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Franciaországnak a Svájccal a Bâle-Mulhouse repülőtér tekintetében a 2006/112/EK irányelv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.17. COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) mellékleteinek

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának.

2. Az elnökség a jelentésben figyelembe vette a delegációk megjegyzéseit, és azt december 3-án benyújtotta az Állandó Képviselők Bizottságának. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 JELENTÉS Küldi: Címzett: az elnökség a Tanács Előző dok. sz.: 16120/1/14

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.4. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Litvánia általi, 2015. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.10. COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.27. COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a 2003/96/EK irányelv 19. cikkével összhangban Olaszország számára egyes földrajzi térségekben

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.3. COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a tejsavnak a szarvasmarhák hasított testén található felületi mikrobiológiai szennyeződések csökkentésére

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.01.2005 COM(2004) 854 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az euró Lettország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.5. COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az euró Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS 1. CONTEXT OF

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. az euro Észtország általi, január 1-jén történő bevezetéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 12.5.2010 COM(2010) 239 végleges 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az euro Észtország általi, 2011. január 1-jén történő bevezetéséről HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 149 final ANNEX 8 MELLÉKLET VIII. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét.

AZ OLVASÓHOZ. Ez a kiadvány tájékoztató jellegű és nem alapozza meg az Európai Unió intézményeinek felelősségét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 19. (OR. en) 13708/14 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK PROAPP 19 JAI 717 CATS 139 SCHENGEN 31 Tárgy: A TANÁCS egységes szerkezetbe foglalt HATÁROZATA

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.26. COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 338. cikke (1) bekezdésére, L 189/128 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.6.27. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 659/2014/EU RENDELETE (2014. május 15.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 350 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alappal kapcsolatos pénzügyi információk HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.10.2004 COM(2004)662 végleges Javaslat A TANÁCS HATÁROZATÁRA amely módosítja a 2001/865/EK határozatot, mely utóbbi felhatalmazza a Spanyol Királyságot olyan

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 6. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 6. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 6. (OR. en) 6976/17 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 3. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 604/2013/EU rendeletnek a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó családtaggal,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 8. (OR. en) Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszámok: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett:

Részletesebben