Idegszövet. A neuron részei: o

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Idegszövet. A neuron részei: o"

Átírás

1 Idegszövet A legdifferenciáltabb szövet, ami képes ingerek felvételére, ingerület létrehzására, vezetésére, feldlgzására és válaszingerek képzésére. Ectdermális eredetű. Az idegszövetben 2 sejttípus található: - vezetőképes idegsejtek /neurnk/; - támasztófunkcióval rendelkező gliasejtek / neurglia/. A neurn részei: dendritek: az idegsejt kisebb nyúlványa, vagy plazmanyúlványa. A dendritek Nissl-szemcséket tartalmaznak. axnk: az idegsejt hsszú nyúlványa, a sejtestből indul ki, ahl Nisslszemcséket nem tartalmaz. Az axnkat csprtsíthatjuk a körülvevő gliasejtek alapján: csupasz hüvelyű rstk: csak a kp. idegrendszer legvéknyabb rstjai hüvelyes rstk: Schwann-sejtes brításúak: szimpatikus idegrendszer rstjai és vékny érzőrstk Schwann- és myelinsejtes brításúak: perifériás rstk legnagybb része myelinsejtes brításúak: közpnti idegrendszer pályáit brítja A hüvely úgy alakul ki, hgy a gliasejt /pl. Schwann-sejt/ rácsavardik az axnra, így kialakítva a hüvelyt. 2hüvely között behúzódás található, ez a Ranvier-féle befűződés. Minél messzebb vannak ezek a befűződések, annál gyrsabb az ingerületvezetés. Az axnk végződése a synapsis. sma: a neurn teste,váltzó nagyságú és alakú lehet. Plazmájában Nisslszemcsék találhatók, kivéve az axn eredési helyén. A neurnban igen intenzív fehérjeszintézis van /Nissl-szemcsék!/. nucleus: a sejtmag A neurnk csprtsítása: /nyúlványuk száma szerint/ 1 nyúlványs v. unipláris idegsejt álegynyúlványú v. pseudunipláris idegsejt bipláris v. 2nyúlványs idegsejt multipláris v. többnyúlványú idegsejt /funkció szerint/ érzőidegsejtek v. receptrsejtek mzgatósejtek v. effektórikussejtek interneurnk v. érző és mzgató sejtek közötti idegsejtek A gliasejtek: közpnti idegrendszerben lévő gliasejtek: ependyma: a közpnti idegrendszer üregeit határlja macrglia v. astrcyta: 2 típus: plazmás sejt: a kp. idegrendszer szürkeállmányában található rsts sejt: a kp. idegrendszer

2 fehérállmányában található micrglia: kis sejtek kis nyúlványkkal, a fehérállmányban találhatók mesglia ligdendrglia perifériás gliasejtek: Schwann-sejtek: közepes méretű sejt, mely a perifériás és vegetatív idegek hüvelyét képezi szatellitasejtek: a spinalis ganglink pseudunipláris idegsejtjeit veszik körül Az idegvégződéseknek két fő csprtja van: /hl végződik/ terminális idegvégződés: más tipusú szövetben végződik /pl. kötő v. hámszövetben/. receptr végződés: exterreceptrk: külvilág ingereit fgják fel /pl. érzékszervek, bőr/. A receptrk lehetnek szabad végződésűek / sejtek közé hatl, de nem defrmálja azkat/, vagy idegvégtestek /defrmálja a sejteket/ Típusk: Meissner testecske: tapintás érzete Vater-Pacini testecske: mély receptr érzete Glgi-Mazzni testecske: nymás, vibráció érzete Krause-féle testecske: hideg, feszülés érzete Ruffini-féle testecske: meleg érzete interreceptrk: a szervezeten belüli váltzáskat érzékelik presszrreceptrk termreceptrk kemreceptrk zmreceptrk effektr végződés: mzgató-végrehajtó készülékek interneurnális v. idegsejtek közötti végződés: lehet kis és nagy felületű végződés /attól függ, hgy az axn és a dendrit hgy helyezkedik el egymáshz képest/. 2frma ismeretes: kémiai synapsis: praesynapsis részben valamilyen neurtransmitter anyag /serkentő

3 I.TÉTEL A gerincvelő anatómiája, pályái és működése v. gátló/ képződik, és ez ugrik át a pstsynapsisra. Csak egyirányú frgalmat biztsít /praeps t/ elektrms synapsis: a két rész között igen kicsi a rés. Az ingerület átugrik az egyikről a másikra. Kétirányba terjedhet az ingerület! /praep st/ Gerincvelő-medulla spinalis: Az emberben ujjnyi vastag köteg, mely a nyúltvelő flytatásaként (a framen ccipitale magnumtól) húzódik le a gerinccsatrnában canalis verteble az I-II lumbalis csiglyákig. Kb.: 1,20-1,50 m hsszú, mely a testmagasságtól függ. Kúp alakban végződik cnus medullaris, melyből egy vékny, fnalszerű köteg húzódik filum terminale, melyben futnak a lumbalis, sacralis, caudalis idegek gyökerei, melyek a gerincvelőt körülvevő dúrazsákn belül egy lófarkra emlékeztető képletet alktnak cauda equina A dúrazsák és a velő között liqur van, mely fizikai és mechanikai védelmet nyújt. Nem sima felület, szelvényezett, szegmentált. A gerincvelőből szegmentalisan párs idegnyalábk lépnek ki gerincvelői szegmentum van: -8 nyaki, cervicalis, -12 háti, thracalis, -5 ágyéki, lumbalis, -5 keresztcsnti, sacralis, -1farkcsnti. Két ldalt idegek lépnek ki pársan. Elülső gyökereken lépnek ki a mzgatóidegek, hátulsón lépnek be az érzőidegek. Kilépő idegek nervi radicularens A gerincvelő mellső részén, hsszában, a középvnalban találjuk a fissura medina anterirt, hátul a sulcus medianus pszterirt. A sulcus medianus pszterirból kétldalt lateralisan találjuk a sulcus drslateralist. A hátsó nervus radicularisn egy brsó nagyságú képlet van ganglin spinale. Itt lvad össze az első és hátsó nervus radicularis, alktja a nervus spilalist. A nervus spinalis a csiglyák által létrehztt framen interverteblén keresztül hagyja el a gerinccsatrnát. A gerintvelőn két magasságban két duzzanat található: 1.nyaki duzzanat intumestentia cervicalis - IV-V nyaki csiglyánál - felső végtagk beidegzése 2. ágyéki duzzanat intumestentia lumbalis -I-II lumbalis csiglyáknál - alsó végtagk beidegzése

4 A gerincvelő keresztmetszeti képe: Jellegzetes, pillangóra emlékeztető szürkeállmány substantia grisea, melyet a fehérállmány substantia alba vesz körül. 1. Szürkeállmány, substantia grisea: 4 szarvból áll, 2 elülső és 2 hátulsó crnu anterius és psterius A 4 szarvat középen szürke köteg köti össze, mely közepén egy kis csatrna van canalis centralis.ez felelős a liqur áramlásáért. Az összekötő szürke köteg canalis centralis előtti része a cmmissura grisea anterir, a mögötti rész a cmmissura grisea pszterir. A crnu anterius vasks, bunkós, nem éri el a gerincvelő széli állmányát. Benne nagy multiplaris sejtek vannak, melyek neuritjei alktják a radix anterirt, ezek alktják a spin muskularis neurnkat, melyek a perifériára kifutva képviselik a mzgatóidegeket, harántcsíklt izmkat idegzik be gerincvelő efferens neurnja. A mzgatósejtek egy magt alktnak nucleus basalis anterirt A crnu psterius vékny, karcsú, szürke állmány, mely a gerincvelő széléig kifut, majd flytatódik a radix psterirban. Ide futnak be azk a rstk, melyek a ganglin spinale pszeudumiplaris idegsejtekből származnak. gerincvelő afferens neurnjai. A hátulsó szarv basalis területén sejtcsprt nucleus basalis pszterir. Ugyanezen a szarvn a medialis területen hsszúkás, vális mag Clark-Steirling-féle szlp. A két szarv találkzásánál csökevényes szarvat találunk crnus laterale. Ettől a medial felé 1 mag van, mely a nucleus basalis psterir és anterir között helyezkedik el nucleus intermedius. A hátsó szarv csúcsáhz közel van egy terület, ahl gliaszövet nem található substantia gelatinsa rlandi A hátsó szarv szélén van a nucleus marginalis és a issauer-féle zóna. 2.Fehérállmány, substantia alba: Velőhüvelyes rstk alktják, melyek nagybb részt lngitudinálisan futnak. Köteleknek, funiculli-nak nevezzük. Egy kötél más, mint a többi, mely a sulcus medianus psterir és a hátsó szarv között van funiculus psterir. A funiculus lateralis a hátsó szarv és az elülső kötél, a fissura medianan anterir és az elülső szarv között helyezkedik el. Az elülső szarv tmpa vége előtti fehérállmány a funiculus anterlateralis A fissura meniana anterir nem terjed a szürke állmányig, hanem a fehérállmányból álló harántnyalábként helyezkedik el. cmmissura anterir alba A fehérállmány széléhez szrsan nekifekszik a pia mater, melyben a gerincvelőt tápláló, befutó erek futnak. A közpnti idegrendszer pályái A közpnti idegrendszer fehérállmányát a neuritek alktják. Az idegrendszer pályáit 3 csprtra sztjuk: Összekötő vagy eresztéki (cmmisuralis) pályák. A féltekék szimmetrikus részeit kötik össze Társító (asszciációs) pályák: egy féltekén belül, annak különböző

5 területei között létesítenek kapcslatt Vetületi (prjekciós) pályák: az idegrendszer különböző reflexemeleteit összekötő, hsszú neurnk nyalábjai. Egyesek afferens, másk efferens jellegűek. A gerincvelő pályái: Gll-féle pálya, Burdach-féle pálya, Oldalsó piramispálya, Tractus rubspinalis, Flechsig-féle pálya, Gwers-féle pálya, Tractus spinthalamicus, Tractus reticulspinalis, Tractus livspinalis, Tractus vestublspinalis, Tractus tectspinalis, Elülső piramispálya A gerincvelő pályarendszere: A gerincvelő pályáit 3 nagy csprtra sztjuk: A., Gerincvelő afferens (érző) pályái: felszálló pályák, melyek afferens rstkból állnak hátsó szarvn futnak be és futnak felfelé 1. Gnsztikus, vagy epikritikus érzéseket vivő pályák: alsó végtagkból jövő rstk alktják a Gll-féle pályát a törzsből és a felső végtagkból jövő rstk Burdach-féle pályáknak nevezzük. Gnsztikus érzések: finmabb taktilitás, helyzetérzés, mzgásérzés, érzéslkalizáció, diszkriminációs érzés, vibrációs érzés, kétdimenziós érzés. 2. Tractus spinthalamicus anterir: a tapintásérzést szállítja a thalamusba 3. Tractus spinthalamicus lateralis: hő- és féjdalmérzést szállít a thalamusba 4. Tractus spincerebellaris drsalis (Flechsig), Tractus spincerebellaris ventralis (Gwers) mind a 2 pálya a harántcsíklt izmrstkból szállít tónusérzéseket a kisagyba egyensúlyzásnál nagy szerepe van B., A gericvelő efferens (mzgató) pályái: leszálló pályák, melyek efferens rstkból állnak mellső szarvn lépnek ki 1. Piramis pálya: legfntsabb mzgatópálya 3 neurnból áll, crticspinalis, spina-spinalis, spinmuskularis neurnból tudats mzgás kivitelezője 2.Extrapyramidalis pályák: 5 fntsabb extrapyramidalis pálya: -rubspinalis pálya -reticulspinalis pálya -tectspinalis pálya -livspinalis pálya -vestibulspinalis pálya Az extrapyramidum ősi mzgásmechanizmuskat kivitelező pályákból áll, melyek funkciói nem a tudattól, hanem az ösztönvilágtól függ. C.,A gerincvelő autchtn pályái:

6 gerincvelőben kezdődnek és tt is végződnek szegmentumkat kötnek össze (egy szúrásra alkalmaztt fájdalmingerre egy egész izmcsprt válaszl egy szegmentumba érkező ingerület nemcsak a szegmentum mzgatókörét kapcslja, hanem az alsó és felső szegmentumkat is. A gerincvelő működése Legősibb reflexközpnt a gerincvelő. Reflex: az idegrendszer közvetítésével a szervezetet érő különböző ingerek hatására törvényszerűen létrejövő adekvát válasz. Lehet: veleszületett (feltétlen) reflex: -tanulni nem kell -tudattól független mechanizmusn alapszik tanult (feltételes) reflex: -kndicinálás útján kiváltható reflex -feltételhez kötött, begyakrlt -ép agykéreg funkció szükséges hzzá A reflexnek meghatárztt idegrendszeri struktúrája van. Ez a reflexív. ingerfelvétel, recepti ingerület e közpntba jut, afferentati közpnt feldlgzza, CES, CIS állapt közpntból effektrszervhez jut, efferentati effektrszerv működik, reacti Az egyszerű reflexek bilógiai fntsságúak, reflexlánckká összegződnek, melyet Sherringtn lánckká integratinak hívunk A reflex sajátsságai: Lcalisati: minden reflexflyamatnak van kiváltó területe (receptr), amit reflexgén zónának nevezünk. Irradiati: inger fkzásával a reflexválasz intenzívebbé válik. Reflexkésés: inger hatásától a reflexválaszig eltelt idő (3-6 sigma) Kifáradás: egymás utáni gyakrlás után kifárad, hltt még működne. Utókisülés: afferentati megszűnte után a reflexív efferens szárában az ingerületi flyamat még jó ideig látható. Térbeli facilitati: több neurn ingerületi állapta egy neurnra tevődhet át. Időbeli facilitati: egymás után érkező, küszöb alatti ingerületek ingerületi állaptt gerjesztenek Occulusi: egy közpntra egy időben ható két irányból érkező erős afferentati gyengébb választ vált ki, mint az egyenként adaglt afferentátik reakciinak összege küszöb alatti széli izgalm Reflexközpnt működése: az afferentatis impulzusk a reflexközpntban izgalmi állaptt idéznek elő sk impulzus kell CES-be jut, kisül az efferens rst felé Ugyanekkr más területet gátl

7 A gerincvelő reflexeinek 2 csprtja: Saját reflex (mytacticus reflex) az az reflex, melynek afferentatis és efferentatis területe azns pl.: biceps-reflex, triceps-reflex, térd-reflex, Achilles-reflex, medipularis reflex Reflex Szegmentali Kiváltási mód Eredmény s zóna Bicepsreflex C 5-6 A bicepsinára mért ütés Könyökhajlítás Tricepsreflex C 6-7 A triceps inára mért Könyökfeszítés Medippubial is reflex D 6-12 és L 2-4 ütés A symphysis pubisra gyakrlt ütés Térdreflex L 4 A ligamentum patellaera mért ütés Achillesreflex S 1 Az Achilles-inra mért ütés A hasizmk és néha a cmbaductrk cntractija Feszítés sa térdizületben A láb plantarflexiója Idegen reflex: afferentatis és efferentatis területe nem egyezik meg pl.: talpreflex, hasbőrreflex, analis reflex, crematerreflex jellemzi az idegen reflexet, hgy reakciójuk mértéke aránys az inger mennyiségével nagybb ingerre flexi és triflexi A gerincvelő a mtrs krdinatiban kifejtett tevékenységét 2 funkci teljesíti: alap izmtónus fenntartása reciprk ennervati A gerincvelő fnts vegetatív működéseket kifejtő közpnt. A gerincvelő működéseinek csprtjai Trphicus működés: mellső és hátsó szarv idegsejtjeinek szerepe van az általuk innervált szövetek nrmális anyagcseréjében mzgatósejtek pusztulása srvadást idéz elő Vasmtrs működés: -érszűkítés Verejtékelválasztás szabályzása: gerincvelő chlinergias idegei idegzik be Pilmtrs beidegzés: szőrt állító izmk a mellkasi és ágyéki szelvényekből nyerik idegüket, pl.: libabőr Zsigeri beidegződés: vizelés, székelés, erecti, ejaculati beidegzi az egész béltractust, brnchuskat,szem szivárványhártyájának kntractilis elemeit Viscer-cutan összeköttetések (Head-féle zónák) zsigerekben keletkezett fájdalmak a bőrterület meghatárztt szakaszaira vetülnek ki.

8 II.TÉTEL Az agytörzs anatómiája, pályái és működése. Az agytörzs a közpnti idegrendszer II. reflexemelete alapvető működéseket szabályz: biztsítja a testhelyzet megtartását, szabályzza a légzést, a nyelést, a szívverést, a tápanyag-felhasználás ütemét, és ha szükséges, fkzza az éberséget. Ha az agytörzs súlysan megsérül, akkr ezek az autmatikus működések kiesnek, ami hamarsan halálhz vezet. Az agytörzs ürege az aquadectus Sylvii, egy kb kettőtűnyi csatrna. Gyakran képzi a liqur keringés akadályát. A hárm részből álló agytörzs a középső és az utóagyhólyag állmányából fejlődik. A középagy (mesencephaln) a legkevésbé differenciálódtt agyrészlet, míg az utóagy (rhmbencephaln) hólyagjából a következő képletek fejlődnek: híd, (pns cerebri) nyúltvelő (medulla blngata) kisagy (cerebellum) Középagy mesencephaln) a mesencephaln az agyvelő legkisebb része, de épsége az egész közpnti idegrendszer működésének nélkülözhetetlen feltétele, a középső agyhólyagból származik a többi agyrészlethez visznyítva ez szenved a legkisebb váltzást a fejlődés flyamán a közpnti idegrendszernek van egy vízszintes (Frel-féle), és egy függőleges (Meynert-féle) tengelye a mesencephaln állmányában a III., és a IV. agyideg magja helyezkedik el a III. és a IV agykamrát a Sylvus-csatrna köti össze A mesencephalnn felső drsalis és alsó ventrális részt különböztetünk meg, e kettőt a lateralis felszínen található barázda a sulcus lateralis mesencephali válaszja el felső drsalis rész: vasks, főként szürkeállmányból származó lemez, lamina quadrigemina, rajta 4 dmbcska( clliculus) a clliculusk félgömbszerű, dudrs kiemelkedések, melyek két felső (clliculus superir) és két alsó (clliculus inferir) párból állnak. Mindegyikből két pár rstkat tartalmazó kar húzódik felfelé és ldalra a felső ikertestek a reflexes szemmzgásk, pupillareflexek kapcslóállmása 2. alsó ventrélis rész: két agykcsány (pedunculus cerebri) képzi, amely a nagyagykéregből kiinduló és az alsóbbagyrészekbe futó hsszú pályákat tartalmazza alsó felszínén a két széttérő agykcsányközött hármszögletű bemélyedés van, melyet az állmányba nymuló artériák futnak át. Ezért a területet substantia

9 perfrata psterirnak nevezik. A kérgi közpntból kiinduló pályákat az agyidegek mzgatják A középagy rétegei: tectum felső (tető): a lamina quadragemina alktja jórészt idegsejtekből áll felsőcllicusk a másdlags látóközpnt, alsó cllicusk a hallás kéreg alatti közpntja tegmentum középső (fedél): magába fglalja az aquadectuskörüli laza szerkezetű, idegsejtekből és rstkból álló frmati reticularist és a Sylvu-csatrna körüli szürke és fehérállmányt, benne a III. és IV. agyideg magvával és két nagy szemmel is látható, extrapyramidalis közpntt, a mesencephaln két szürkemagvát: a nucleus rubert és a substantia nigrát. A substantia nigra, vagy nucleus niger, hsszúkás, vális, pigmenttől barna színű mag, mely határt képez a tegmentum és a pedunculus között. A nucleus ruber kerek, friss agymetszeten kissé vöröses színű mag a substantia niger felett. Mindkettő párs mag. pedunculus alsó, (basalis): pedunculus, agykcsány. Kizárólag rstkból áll pályákat tartalmaz, melyek a crtex (kéreg)sejtjeiből erednek, és a híd, a nyúltvelő és agerincvelő biznys magvaiban, illetve sejtcsprtjaiban végződnek 3/5 részét a pyramispálya fglalja el 2. A híd pns középvnalban fekvő, gesztenye alakú és nagyságú részlet, mely a mesencephalnt köti össze a medulla blngatával, a nyúltvelővel ventrális felszínén előlés hátul harántbarázda választja el a szmszéds agyrészektől alsó felszíne a nyúltvelő, ugyanezen felszínével a IV. agykamraalapját képezi ldalfelé a hídállmány elkeskenyedik, és mind a két hídkar benymul a kisagyba elülső végéből indulnak széttérő irányban a pedunculusk keresztmetszetben az alsó részen hsszanti és harántrstzat látható, felső részében középen laza szerkezetű sejtek és rstk halmaza helyezkedik el. A hídban találjuk az V., VI. és a VII. agyideg magvait Itt a nagyagyból leszálló pályák lyan rstkra kapcslódnak át, melyek a kisagyba futnak 3. A nyúltvelő medulla blngata az agyvelő legalsó része a pns alatt elnyúlt, nagyjából hengeres test, szélesebb rális, keskenyebb caudalis résszel, lefelé éles határ nélkül flytatódik a framen ccipitale magnumn át a gerincvelőbe. Ventális felszínén a középvnalban barázda, a fissura mediana anterir húzódik. Két ldalán kiemelkedés látható, melyeket a magukba fglaló piramispályáról piramisnak nevezünk Ezektől kétldalt fekvő, kisebb kiemelkedés az liva

10 Háti felszíne a hídéval együtt a IV. agykamra alapját képezi Tetején, a középvnalban ugyancsak barázdát találunk, a sulcus medianus psterirt Ezektől kétldalt két-két köteg fekszik, melyek tmpa dudrbanvégződnek Medialis a Gll-köteg, lateralis a Burdach-köteg Megvastagdtt végükben idegsejtek alktta hasnnevű magvak helyezkednek el Oldalt a Burdach-köteg és az liva közötti kiemelkedés a nyúltvelő ldalkötege, mely mint crpus restifrme a kisagyban flytatódik Itt találjuk a VIII., IX., X., Xi., XII. agyideg magvait 4. A kisagy cerebellum- Kisebb, mint a nagyagyvelő. A híd és részben a nyúltvelő fölött helyezkedik el. A nagyagytól a fissura cerebrcerebellaris választja el. Részei: középen a vermis két ldalt a kisagyi féltekék. (haemisphaerium) A két félteke között sagitalis barázda van. A féltekék felszínén gyrusk és sulcusk vannak, de eltérnak a nagyagy felszínén található hasnló képletektől, mert itt kevésbé kifejezettek, majdnem párhuzamsan futnak. Egyes nagybb barázdák lebenyeket alktnak. A kisagyat az agy többi részeivel a kisagykark kötik össze. Hárm pár kar van: nyúltvelővel (crpus restifrme) pnsszal (brachium pntis) mesencephalnnal (brachium cnjuctivum) Valamennyi a kisagyba be- és kifutó pályákat tartalmaz. Keresztmetszete: A kisagy keresztmetszetén kívül látjuk a szürke állmányt, a kisagy crtexét adva. Belsejét a fehérállmány képzi. Itt is találunk szürkemagvakat, melyek aznban jóval kisebbek, mint a nagyagyban. Legjelentősebb a vermmistől két ldalt fekvő fgaztt mag (nucleus dentatus) A kisagy afferens és efferens pályái: Afferens pályák: Tractus spincerebellaris psterir (Flechsig) a crpus restifrmén keresztül jut el a kisagykéregbe Tractus spincerebellaris anteria (Gwer) A nyúltvelőn keresztül, a hídn, a brachium knjuktivn keresztül jut el a kisagykéregbe Tractus livcerebellaris az livából indul el az ellenldali crpus restifrmén keresztül jut el a kisagykéregbe Tractus bulbcerebellaris szintén az ellenldali crpus restifrmén keresztül jut el a kisagykéregbe Tractusvestibulcerebellaris az azns ldali crpus restifrmén keresztül kerül a kisagyba Tractus pntcerebellaris a híd magvaiból indul el és a brachium pntisn keresztül kerül a kisagykéregébe Tractus crticcerebellaris közvetlen összeköttetés a crtexszel Efferens pályák: Tractus dentatthalamicus

11 Tractus dentatrubralis Tractus dentatreticularis Tractus dentatvestibularis Az agytörzs fnts életfunkciói autmatikus légzésközpnt nyálelválasztás nyelés hányás Az agytörzs működése Az agytörzs vitális fntsságú közpntkat tartalmaz: légző, szív, érrendszeri közpnt. A nyúltvelőben még szénhidrát szabályzó közpnt is van. Az agytörzs funkcióját az agyidegek magvainak a jelenléte teszi bnylulttá. Agyidegek magvait funkcinálisan 4 csprtra sztjuk: Szmatmtrs mag: vázizmzatt innervál. Szmatszenzrs mag: gnsztikus és prtpathiás (ősi bántalmak, hő, fájdalmérzés.)érzéseket vesz fel. Viscelmtrs mag: a zsigerek izmait, illetve a nyálmirigyeket idegzi be. Viscerszenzrs mag: a zsigerekből származó afferentatikat veszi fel. Az agytörzs reflexeinek két csprtja: A., Alsó agytörzsi reflex: Közpntja a nyúltvelőben van. - garatreflex, hányás,nyelés, tüsszentés, nyáladzás, szpás B., Felső agytörzsi reflexek: állkapcsreflex: az állcsúcsra gyakrlt ütés a rágóizmk gyrs összehúzódását, szájzárást kz. Crnealis reflex: a szaruhártya érintése a szemrés erőteljes záródását vnja maga után. Acustipalpebrális reflex: erős hanghatásra a szemrés záródik. Acustic culáris reflex: erős hang hatására a szemglyók a hang irányába frdulnak. Oculcardialis reflex: a szemglyókra gyakrlt nymás lelassult szívverést kz. Könnyezési reflex: a szaruhártya érintése könnyezést eredményez. Az agytörzs szerepe még: Tartási reflexek: Ide tartzik a tónuss nyaki reflex Vázizmzat adekvát tónuselsztása. A fej ldalra frdításakr azns ldali végtagk megfeszülnek, az ellenldaliak behajlanak. A fejnek a vízszintes vnal alá való frgatása a mellső végtagkban flexi, a hátsó végtagkban extenzi jön létre. Állási reflex: Az ember bármely testhelyzetből felállni képes, és a nrmális, szktt testtartást veszi fel. Állási, beállítódási reflexek: a., Statikus jellegűek: Labirintus-beállítódási reflex: fej vizszintesen tartása bekötött szemnél is Optikai-beállítódási reflex: Fej vizszintesen tartása (labirintusától megfszttt

12 állat), míg a szem nincs eltakarva. b., Kinetikus jellegűek: Optkinetikus reakció: hsszú, egy irányban mzgó tárgyakat tekintve a szemglyók kétfázisú knjugált reflexmzgása figyelhető meg.(szemrezgés) Frgatási vestibularis reakció: amennyibe a testet hssztengelye körül frgatjuk hrizntális, haránt tengely körüli frgatáskr vertikális nystagmust figyelhetünk meg. III.TÉTEL Subcrticalis magvak anatómiája, működése. Subcrticalis magvak kéreg alatti magvak thalamus és környéke, nucleus caudatus, nucleus lentifrmis a nucleus caudatus, nucleus lentifrmis putamenjét együttesen crpus striatumnak nevezzük a subcrticalis magvak alktják az idegrendszer harmadik reflexelemét Thalamus a középvnal mentén, legbelül elhelyezkedő párs mag a III. agykamra ldalfalát képezi a mag fő része az egész testből beérkező ingerületeket gyűjti össze, rendezi azkat, és az agykéreg különböző helyeire tvábbítja, főleg az érző kéreghez a thalamus szürkeállmányát az agytörzsből származó fehér színű lamina medullaris egy medullaris és lateralis részre sztja ventralisan a magn belül a lamina medullaris kettéágazik, így a két lemez között egy jól elhatárlt elülső magcsprt fglal helyet a harmadik reflexemelet fő receptr és egyben integráló szerve a thalamus működése az emcinális életre( pzitív, vagy negatív jelleggel rendelkező érzéskvalitásk, azaz a kellemes, vagy kellemetlen eldifferenciálása), a psychmtriumra,sőt a tudatra is kiterjed ez a rendszer ellenőrzi és egyben szabályzza a tónust elsztó statikus és kinetikus funkciókat az akaratlags mzgásk kivitelezését megkönnyíti azzal, hgy funkcinális készenlétben tartja a spinalis és agytörzsi rendszereket integrálja a kísérő autmatikus együttmzgáskat, beidegzi az emicinalis kifejezőmzgáskat integrálja a tájékzódással kapcslats mtrikát A thalamust 3 csprtra sztjuk, de mindegyik magcsprtn belül több, egymástól jól elhatárlt kisebb mag van: Lateralis magcsprt: az elülső és ldalsó része a kisagyból kap afferentatit és az efferens (mzgató) rstjai a kéreg areéihz futnak a lateralis magcsprt hátsó-alsó-ldalsó magvaiban végződik a tr. Spinthalamicus és a lemnicus medialis innen indul ki az a pálya, amely a thalamust az érző agykéreggel köti össze Medialis magycsprt: drsmedialis magja a hypthalamustól kap rstkat, és rstkat ad a

13 frntalis lebeny pólusáhz tvábbi magvai a tr. spinthalamusból kapnak rstkat Elülső magcsprt: magvai a a crpus mamillareból kapnak rstkat fasciculus mamillthalamicus és az agy medialis felszínén lévő gyrus cingulit innerválják, amely visznt a limbikus rendszerhez tartzik. Nucleus caudatus és Nucleus lentifrmis a nucleus caudatus és a nucleus lentifrmis putamenje között bőséges neurnalis kapcslat van rámetszéskr az összeköttetések közti szakaszsfehérállmánymiatt csíklt területet találunk, ami miatt a két magt közösen csíklt magnak, crpus stiratumnak nevezzük crpus stiratum csakúgy, mint a thalamus, igen skrétű összeköttetéssel rendelkezik afferentatit a kérgi S zónákból,a thalamusból kap, efferens rstjait a pallidum adja a palliduma striatumtól nyert afferentatit a thalamus felé, a nucleus subthalamusnak, a substantia nigrának, a nucleus rubernek, a livának és a frmati reticultarisnak efferentálja Nucleus caudatus farks mag - medialis felszíne az ldalkamra felé tekint, többi részét fehérállmány veszi körül Nucleus lentifrmis lencsefrmájú mag thalamus és nucleus caudustól ldalt és az insula között helyezkedik el két része van : külső,sötétebb része a putamen (héj) és a belső, világsabb része a pallidum. A két részt vékny velőcsík választja el. A pallidum a striatumból nyert afferentatiót a thalamus felé küldi A thalamus viszgálata Afferens pályák: A harmadik reflexemelet műkődését a kéregtől megfszttt (dekrtikált) állatn tanulmányzzuk (thalamus állat). A kísérletekkel kapcslats megfigyeléseket Magun írta le. A dekrtikált állat állandó mzgásban van és az ingerekre túlztt örömmel, illetve dühvel válaszl. Jellemző, hgy a thalamus állat feltételes reflexek építésére képtelen. az agykéreg limbikus részéből kiinduló rstk, részben a thalamus elülső magcsprtján keresztül, de a medialis magcsprtn keresztül is afferentálják a pars mamillaris magvait a frntalis lebenyből kiinduló rstk innerválják a pars chiasmatis és a pars tuberalis magrendszarait kap rstkat az lfaktórius és az ptikus rendszerből

14 Efferens pályák: rstkat ad a thalamus elülső magjáhz a neurhypphysishez a frmati reticularishz a nyúltvelői és gerincvelői paraszimpatikus közpntkhz a gerincvelői szimpatikus szlphz IV. TÉTEL A magvak környéke. Hypthalamus, az epithalamus és a metathalamus A thalamus és környéke A thalamus körül lényeges meghatárztt funkcióval rendelkező területeket ismerünk. Ezek a következők: metathalamus subthalamus epithalamus hypthalamus Metathalamus Így nevezzük a térdes testeket (crpus geniculatum mediale et laterale) Két szürke dudr, melyeknek a pulvinar thalamimellett, ahhz simulva helyezkednek el az agy külső felszínén. A fissura cerebrceleberralisba nézve is látható A térdes testek funkcinalisan a lamina quadrifgeminahz (mesencephaln) tartznak Clliculus superir a lateralissal, c. inferir pedig a medialissal áll összekötésben. Subthalamus közvetlenül a thalamus alatt fekvő agyrészlet két fehér és közöttük egy szürke csík válaszja el a thalamust a subthalamust alktó nagy szürke magtóla crpus subthalamicum Luysitől Epithalamus legfntsabb része az epiphysis szövettanilag ún. epithelid sejtek alktják, melyek kis fészekben helyezkednek el. Bő vérellátású Funkciója nem teljesen ismert, de a növekedésben és a szexuális érés szabályzásában szerepe van Daganata az idő előtti nemi érettséget, a pubertas praecxt kzza

15 A hypthalamus szerkezete és működése 3-4 grammnyi tömegű agyrészlet, száms kis sejtcsprtt tartalmaz, emberben 10-12magból áll funkcióinak nagy része magasabb közpntba vándrl, más magvak vették át, másrészt a frntalis crtex állandó kntrll alatt tartja, működését gátlja a thalamus alatt és kissé mediálisan helyezkedik el a III. agykamra fenéki állmányát képező kis terület, amely a chiasma nervi picitől a pedunculus kezdeti szakaszáig tart a thalamustól a sulcus hypthalamicus választja el,elülső határa a chiasma pticum, hátsó a crpus mamillare nem tekinthető funkcinalis egységnek, ugyanis egy kiterjedt regulációs rendszer része, de a vegetatív és biznys szmatikus működések integrációjában kulcsfntsságú a hypthalamus vegetatív integrációs működése a hőszabályzásban, a vízfrgalm, a szénhidrát és zsíranyagcsere, valmint a vérnymás, gymr és bélműködés és a nemi funkciók szabályzásában jut kifejezésre, ez a terület felelős az alvás-ébrenlét funkciójáért is Ransn szerint a hypthalamus elülső vidéke a paraszimpatikus közpntként, hátsó része a szimpatikus rendszerként viselkedik A hypthalamus bnylult magatartási reflexaktusk integratív közpntja is A hypthalamus gátló strukturája a limbikus rendszer egyik területe A hypthalamus a limbikus rendszer és a centrecephaln közé iktattt struktúra, mely a kettőt nem csak mrflgia, de funkcinálisan is összeköti A hypthalamus magvait hárm csprtra sztjuk: A pars chiasmatica, mely az agy alsó felszínén elhelyezkedő chiasma pticumt és az e körül fekvő vékny szürkeállmányt fglalja magába. Magvai: nucleus suprapticus nucleus paraventricularis nucleussuprachiasmatis A pars tuberalis, mely alatt a tuber cinereumt, illetve a benne elhelyezkedő magcsprtkat értjük. Magvai: nucleus drsmedialis nucleus ventrmedialis nucleus arcuatus A pars mamillaris, mely az agyalapn a tuber cinereum mögött ülő crpus mamillare, illetve a benn elhelyezkedő magvak alktják. Magvai: nucleus mamillaris medialis nucleus mamillaris lateralis nucleus intercalatus Afferens pályák: az agykéreg limbikus részéből kiinduló rstk, részben a thalamus elülső magcsprtján keresztül, de a medialis magcsprtn keresztül is afferentálják a pars mamillaris magvait a frntalis lebenyből kiinduló rstk innerválják a pars chiasmatis és a pars tuberalis magrendszarait

4. előadás Idegrendszer motoros működése

4. előadás Idegrendszer motoros működése 4. előadás Idegrendszer motoros működése Szomatomotoros funkciók: Elemi reflex Testtartás Helyváltoztatás Létfenntartó működések (légzési, táplálkozási mozgások) Szexuális aktus egyes részei Emóciók Intellektuális

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

Neurológiai betegvizsgálat. Kovács Norbert v20131022

Neurológiai betegvizsgálat. Kovács Norbert v20131022 1. Neurlógiai betegvizsgálat Kvács Nrbert v20131022 Tartalmjegyzék Fizikális betegvizsgálat 8 Inspekció... 8 Anamnesztikus adatk felvétele... 9 Tapintás... 9 Meningeális izgalmi tünetek... 9 Tarkókötöttség...

Részletesebben

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik

Az idegrendszeri szabályozás az idegrendszer segítségével történik AZ IDEGRENDSZER Az élőlényekre és csakis az élőszervezetre jellemző, hogy a külsőilletve a belsőkörnyezet változásaihoz alkalmazkodik. Az alkalmazkodás a környezet változásaihoz, a szervek működésének

Részletesebben

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris

2, A hátsó koponyagödörből kivezető nyílás/csatorna: a, canalis pterygoideus b, canalis nervi hypoglossi c, foramen rotundum d, canalis condylaris Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések funkcionális anatómiából Összeállította:

Részletesebben

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz

Pontosítások. Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz Pontosítások Az ember anatómiája és élettana az orvosi szakokra való felvételi vizsgához cím tankönyvhöz 4. oldal A negyedik funkció a. Ez a tulajdonság a sejtek azon képességére vonatkozik, hogy ingereket

Részletesebben

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát

Részletesebben

Az idegrendszer élettana: bevezetés + vegetatívum

Az idegrendszer élettana: bevezetés + vegetatívum Az idegrendszer élettana: bevezetés + vegetatívum Dr. Petheő Gábor Pázmány MSC kurzus, 2012 Bevezetés Az idegrendszer felosztása: Elhelyezkedés: központi (KPIR) vs. Periférás (környéki) Vezérlés: szomatikus

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

A mozgások supraspinalis szervezıdése

A mozgások supraspinalis szervezıdése A mozgások supraspinalis szervezıdése A motoros rendszer szervezıdése A motoros tevékenység elhatározása Asszociációs kéreg Basalis ganglionok Cerebellum Thalamus Sensoros információ TERV PROGRAM Primaer

Részletesebben

4. Oralakupunktúra - a szájüreg mikrorendszere

4. Oralakupunktúra - a szájüreg mikrorendszere 4. Oralakupunktúra - a szájüreg mikrrendszere A klasszikus egésztest akupunktúra - Kínán kívüli terjedésének eredményeképpen - az utóbbi évtizedekben új akupunktúra mikrrendszerekkel egészült ki. Ezek

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése

Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése Idegrendszer egyedfejlődése. Az idegszövet jellemzése Központi idegrendszer egyedfejlődése: Ektoderma dorsális részéből velőcső Velőcső középső és hátsó részéből: gerincvelő Velőcső elülső részéből 3 agyhólyag:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet. Orvosi képalkotó eljárások. Abdomen Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Orvosi képalkotó eljárások Abdomen Abdomen, axialis CT felvétel / 1. 1. Linea alba 2. Rectus hüvely/m. rectus abdominis 3. Costa 4. Hepar

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Bevezetés s a neuroanatómi (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis)

Bevezetés s a neuroanatómi (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis) Bevezetés s a neuroanatómi miába (plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis) Systema nervosum Pars centralis: encephalon + medulla spinalis Pars peripherica: nervi craniales, nervi spinales,

Részletesebben

Mozgató működés. Propriocepció és mozgás

Mozgató működés. Propriocepció és mozgás Mozgató működés Propriocepció és mozgás 2/24 a szomatoszenzoros receptorok között említett proprioceptorok ingerülete zömmel nem tudatosul az izmok megnyúlását és az inak feszességét érzékelik és részben

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Tematika. 11. előadás

Tematika. 11. előadás Tematika 1. Az atmmagfizika elemei 2. Magsugárzásk detektálása és detektrai 3. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 4. Az atmreaktr 5. Reaktrtípusk a felhasználás módja szerinti

Részletesebben

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (ízelítő ) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Hámszövetek (ízelítő ) Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Hámszövetek (felépítés

Részletesebben

22. Az idegrendszer működésének alapjai. Az idegszövet felépítése

22. Az idegrendszer működésének alapjai. Az idegszövet felépítése 22. Megtudhatod Hogyan lehetséges, hogy amikor étel kerül a szánkba, fokozódik a nyáltermelés? Az idegrendszer működésének alapjai Idegszövet Az idegsejtek nyúlványai behálózzák a testet, eljutnak minden

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

A PC születése, fejlődése, belső felépítése, hardware, software.

A PC születése, fejlődése, belső felépítése, hardware, software. A PC születése, fejlődése, belső felépítése, hardware, sftware. A PC születése, fejlődése A különböző számlási műveletek megkönnyítése és mechanizálása mindig is az emberiség fejlődésének egyik kulcsfntsságú

Részletesebben

Az idegrendszer. központi i.r. Kamra Neuron Asztrocita. környéki i.r. Oligodendrocita. Schwann sejt. Microglia. kapilláris.

Az idegrendszer. központi i.r. Kamra Neuron Asztrocita. környéki i.r. Oligodendrocita. Schwann sejt. Microglia. kapilláris. Az idegrendszer Az idegrendszer a környezet ingereinek felfogására, feldolgozására, és megfelelő válaszreakciók kiváltására specializálódótt szervrendszer. Szorosan együttműködik a hormonális rendszerrel

Részletesebben

A neuroimmunológiai kórképeket (elő)jelző

A neuroimmunológiai kórképeket (elő)jelző A neurimmunlógiai kórképeket (elő)jelző szemtünetekről Az endcrin szem Endcrinlógiai Szakprfil Tvábbképző tanflyam Hnvédkórház, 2011-09-24. Dr. Smlai Judit Hnvédkórház, Neurlógia Strke A szemtünetek jelentősége

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája

A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája A felső végtag funkcionális és klinikai anatómiája Felszíni anatómia (látható, tapintható képletek a felső végtagon) Clavicula, acromion, processus coracoideus Epicondylus medialis, epicondylus lateralis,

Részletesebben

Nyomtatás és file-továbbítás

Nyomtatás és file-továbbítás Nymtatás és file-tvábbítás I. Nymtatás A digitalizált kép numerikus adatait visszaalakítjuk analóg frmába. A nymtatás kellékei Nymtató (Felhasznált irdalm: Infrmatikai fgalmtár http://gisfigyel.gecentrum.hu/infrmatika/index_infrmatika.html)

Részletesebben

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan

Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan Szövetek Szövet: az azonos eredetű, hasonló működésű és hasonló felépítésű sejtek csoportjait szövetnek nevezzük. I. Hámszövet: A sejtek szorosan kapcsolódnak. Hiányzik a sejtközötti állomány. Feladata:

Részletesebben

II./2.5.1. A mélyreflexek és kiváltásuk

II./2.5.1. A mélyreflexek és kiváltásuk II./2.5. A reflexek Mély- (saját, ín-,) és felületes (idegen) reflexeket vizsgálunk (2. táblázat). Nyilatkozunk a kóros reflexekről (pyramis jelek és liberatiós jelek). Anatómia A reflexkör részei: 2.

Részletesebben

A traumás látóidegsérülés és a koponyaűri nyomásfokozódás neuro-ophthalmológiai vonatkozásai

A traumás látóidegsérülés és a koponyaűri nyomásfokozódás neuro-ophthalmológiai vonatkozásai A traumás látóidegsérülés és a kpnyaűri nymásfkzódás neur-phthalmlógiai vnatkzásai Smlai Judit dr. (Állami Egészségügyi Közpnt, Neurlógia Strke Neur-phthalmlógia) Opticus sérülés - kk, tünettan etipathmechanizmus

Részletesebben

A poszturális kontroll fejleszthetõsége idõs korban

A poszturális kontroll fejleszthetõsége idõs korban pszturális kntrll fejleszthetõsége idõs krban z egyensúly fenntartásában szerepet játszó különbözõ fizilógiai rendszerek az életkr elõrehaladtával kialakuló váltzása jól ismert, mely megnöveli az esések

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o http://fariblghu.wrdpress.cm/2011/12/31/final-exam-tpics-it/ http://fariblghu.wrdpress.cm 1. Mit nevezünk számítógépes hálózatnak Az egymástól térben elválaszttt számítógépek összekapcslását jelenti. E

Részletesebben

Csontos és hártyás labyrinthus. dr. Hanics János

Csontos és hártyás labyrinthus. dr. Hanics János Csontos és hártyás labyrinthus dr. Hanics János A belső fül (auris interna) elhelyezkedése Külső fül Középfül Belső fül A belső fül labyrinthus rendszere - Bonyolult egymással folytonosan közlekedő üregrendszer

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

Agytörzs 2. Szemmozgás és a pupilla kontrollja III. IV. VI. Fischer Renáta

Agytörzs 2. Szemmozgás és a pupilla kontrollja III. IV. VI. Fischer Renáta Agytörzs 2. Szemmozgás és a pupilla kontrollja III. IV. VI. Fischer Renáta Extraokuláris izmok Egy szemet 6 extraokuláris izom mozgat Lateral rectus Medial rectus Superior rectus Inferior rectus Superior

Részletesebben

Leegyszerűsítve... Látás I. A szemek elhelyezkedése. Látómező. A hártyák sclera. A szem felépítése, avagy a szem belülről. A szem Anatómia, szemmozgás

Leegyszerűsítve... Látás I. A szemek elhelyezkedése. Látómező. A hártyák sclera. A szem felépítése, avagy a szem belülről. A szem Anatómia, szemmozgás Látás I. A szem Anatómia, szemmozgás Leegyszerűsítve... Látórendszer = szemek + pályák + agyi központok Ebből a 2. és 3. túltárgyalva, DE az 1. t eddig (!!!!) hanyagoltuk a mai alkalommal ezt a hiányt

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

Kokain (crack) 3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo [3.2.1]octane-4-carboxylic acid methyl ester

Kokain (crack) 3-benzoyloxy-8-methyl-8-azabicyclo [3.2.1]octane-4-carboxylic acid methyl ester Kkain (crack) 3-benzylxy-8-methyl-8-azabicycl [3.2.1]ctane-4-carbxylic acid methyl ester CAS szám 50-36-2 INN Kémiai képlet Mláris tömeg ATC kód N01BC01 Ccaine C 17 H 21 NO 4 303.35 g/ml Részben Freudnak

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Az akut fájdalom neuroanatómiája*

Az akut fájdalom neuroanatómiája* FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS A REHABILITÁCIÓBAN Az akut fájdalom neuroanatómiája* Palkovits Miklós Magyar Tudományos Akadémia és Semmelweis Egyetem, Neuromorfológiai és Neuroendokrin Kutatócsoport, Budapest A fájdalom

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elõszó a 2. kiadáshoz 9

Tartalomjegyzék. Elõszó a 2. kiadáshoz 9 Tartalomjegyzék Elõszó a 2. kiadáshoz 9 I. SEJTBIOLÓGIA 11 1.1. feladat: A protoplazma vegyületei I. * 11 1.2. feladat: A protoplazma vegyületei II. * 14 1.3. feladat: A sejt ** 16 1.4. feladat: Az ozmózis

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon

Gyermekek és kiskorúak védelmében a műsorterjesztők által alkalmazott hatékony műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsorterjesztési platformokon Gyermekek és kiskrúak védelmében a műsrterjesztők által alkalmaztt hatékny műszaki védelem ellenőrzése a digitális műsrterjesztési platfrmkn A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2019/2012.

Részletesebben

Kezelési utasítás aquaplus

Kezelési utasítás aquaplus Az üzemeltető számára Kezelési utasítás aquaplus HU Fali gázkészülék rétegtárlóval VU 282-7 TARTALOMJEGYZÉK Általáns tudnivalók Tájékztatásul.........................................3 Alkalmaztt szimbólumk..........................3

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

AZ EMBERI SZERVEZET FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOTÁNAK SZÁMÍTOGÉPES VIZSGÁLATÁRA SZOLGÁLÓ KOMPLEX RENDSZER. «Dinamika Medicine» Használati útmutató

AZ EMBERI SZERVEZET FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOTÁNAK SZÁMÍTOGÉPES VIZSGÁLATÁRA SZOLGÁLÓ KOMPLEX RENDSZER. «Dinamika Medicine» Használati útmutató Dinamika Tudmánys és gyártó társasság AZ EMBERI SZERVEZET FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOTÁNAK SZÁMÍTOGÉPES VIZSGÁLATÁRA SZOLGÁLÓ KOMPLEX RENDSZER «Dinamika Medicine» Használati útmutató Szentpétervár, 2007 www.dyn.ru

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről

SZERVIZ 7. a kreatív rendszerprogram. Néhány szóban a szoftver nyújtotta lehetőségekről SZERVIZ 7 a kreatív rendszerprgram Néhány szóban a szftver nyújttta lehetőségekről 3Sz-s Kereskedelmi és Szlgáltató Kft. 1155 Budapest, Bulcsú utca 44. Pstacím: 1158 Budapest, Jánshida utca 15. Tel: (06-1)

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta:

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TTMK, BIOLÓGIA INTÉZET ÁLLATTANI TANSZÉK AZ ÁLLATI SZÖVETEK (ALAPSZÖVETTAN) Írta: Dr. Kovács Zsolt Negyedik, javított, bővített kiadás Szombathely

Részletesebben

Emberi test-anatómia/élettanfiziológia

Emberi test-anatómia/élettanfiziológia Emberi test 1 Témák: Mozgásrendszer Légzőrendszer Keringési rendszer Emésztőrendszer Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer Szaporodás szervrendszere Belső elválasztású mirigyek rendszere Idegrendszer

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar

ÁPOLÁS-GONDOZÁS SEMSEI IMRE. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar ÁPOLÁS-GONDOZÁS ÉLETVITEL Fejlődés, vagy hanyatlás? Megküzdési stratégiák. Táplálkzás SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvs- és Egészségtudmányi Centrum Egészségügyi Kar FEJLŐDÉS VAGY HANYATLÁS Az időskr

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A biogén elemek 3. óra A víz néhány tulajdonsága 4. óra A lipidek

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül...

1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 o Lekérdezés fül... 5 o Személy fül... 7 o Telefonszám fül... 8 o Jármű fül... CRM mdul 1 1. Bevezetés... 3 2. Partner ablak... 4 2.1. Fülek értelmezése... 5 Lekérdezés fül... 5 Személy fül... 7 Telefnszám fül... 8 Jármű fül... 9 Új gépjármű rendelés fül... 9 Használt gépjármű rendelés

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) A limitáras megbízás leírása Limitáras megbízás esetén egy előre meghatárztt árflyamt adunk meg, és megbízásunk csak ezen a limitárn vagy annál

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

II./2.3. Az agyidegek működésének vizsgálata. II.2.3.1. A szaglás vizsgálata (N. olfactorius (I)

II./2.3. Az agyidegek működésének vizsgálata. II.2.3.1. A szaglás vizsgálata (N. olfactorius (I) II./2.3. Az agyidegek működésének vizsgálata II.2.3.1. A szaglás vizsgálata (N. olfactorius (I) Melyek az anosmia leggyakoribb okai? Anatómia: A szaglórendszert a szaglóhám, a bulbus olfactorius, a tractus

Részletesebben

7. Általános Neurológia. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu

7. Általános Neurológia. Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu 7. Általános Neurológia Dr Bánfi András Kisállatgyógyász szakállatorvos www.primavetrendelo.hu ANATÓMIA Központi idegrendszer - Agyvelő Gerincvelő Perifériás idegek - Mozgató - Érző - Kevert Primavet Primavet

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** 03 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei H6600 Heveny gennyes középfülgyulladás 03 109C Figyelem! Csak a törölt

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

II./6. fejezet: Perifériás arcidegbénulás

II./6. fejezet: Perifériás arcidegbénulás II./6. fejezet: Perifériás arcidegbénulás dr. Bencsik Beáta A fejezet célja, hogy bemutassa a perifériás arcidegbénulást, az ezzel kapcsolatos esetleges kísérő tüneteket, ennek tükrében a kiváltó kór okokat.

Részletesebben

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai

A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai A gerincoszlop és a gerincvelő daganatai Imre Marianna Bevezetés Gerinc anatómiája Radiológiai i i vizsgálati isor Gerinctumorok Összefoglalás Gerinc anatómiája 31 pár gerinc ideg 8 cervicalis 12 thoracalis

Részletesebben

A HÍMIVARÚ ÁLLATOK NEMI MŰKÖDÉSE. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

A HÍMIVARÚ ÁLLATOK NEMI MŰKÖDÉSE. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK A HÍMIVARÚ ÁLLATOK NEMI MŰKÖDÉSE Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK A nemi szervek a faj fenntartását (reprodukció) szolgálják. Az emlősállatok szexuális dimorfizmusa (nemi kétalakúsága)

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

1. Alapfogalmak Információ o o

1. Alapfogalmak Információ o o http://fariblghu.wrdpress.cm/2011/12/31/final-exam-tpics-it/ 1. Alapfgalmak Infrmáció Adat http://fariblghu.wrdpress.cm az infrmatika nem definiált alapfgalma körülírással megfgalmazva: lyan tény, közlés,

Részletesebben

Rendszerintegráció és -felügyelet

Rendszerintegráció és -felügyelet Rendszerintegráció és -felügyelet labratórium (VIMIM309) Megbízható üzenetküldés IBM WebSphere MQ alapn Mérési segédlet Készítette: Hegedüs Ábel Utlsó módsítás: 2012. március 8. Verzió: 1.1 Budapesti Műszaki

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

Kétoldali átmeneti obskurációkkal látásvesztésekkel, rendhagyó szemtünetekkel induló sclerosis multiplex esete

Kétoldali átmeneti obskurációkkal látásvesztésekkel, rendhagyó szemtünetekkel induló sclerosis multiplex esete Kétldali átmeneti bskurációkkal látásvesztésekkel, rendhagyó szemtünetekkel induló sclersis multiplex esete Smlai Judit dr.*, Szegleti Gábr dr.**, Szupera Zltán dr.** * Magyar Hnvédség Egészségügyi közpnt,

Részletesebben

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET?

HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? HOGYAN TUDUNK KIALAKÍTANI OLYAN ÉRTÉKESÍTÉSI OUTSOURCING RENDSZERT, AMELY VALÓBAN EREDMÉNYEKET HOZ ÉS CSÖKKENTI KÖLTSÉGEINKET? Kiinduló pnt A gyakrlat azt mutatja, hgy ma már bármely iparágban, bármely

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

Limbikus rendszer Tanulás, memória

Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus kéreg Részei: septum, area piriformis, preapiriformis, amygdala, hippocampus, hypothalamus thalamus bizonyos részei. Limbikus rendszer: Funkciója: motiváció,

Részletesebben

Versenykiírás. II. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap Futás barátsággal a segítségért!

Versenykiírás. II. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap Futás barátsággal a segítségért! Versenykiírás II. Dél-alföldi Rtary Jótéknysági Futónap Futás barátsággal a segítségért! A rendezvény célja: A rászrulók irányába nyújttt segítség lehetıségének anyagi megteremtése, valamint futás, mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

I. A megküldött tervhez érkezett szakhatósági állásfoglalások és önkormányzati válaszok:

I. A megküldött tervhez érkezett szakhatósági állásfoglalások és önkormányzati válaszok: Herend Várs Településrendezési tervének felülvizsgálata 2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ HEREND TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉRKEZETT ÉTV. 9. (3) PONT SZERINTI KÖZBENSŐ VÉLEMÉNY - SZAKMAI VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK Tábit Sarlta Klinikai szakpszichlógus PMPSZ Gyáli Tagintézmény Intézményvezető EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK ,,Kezdjetek el élni, hgy legyen mit mesélni /Cseh Tamás Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi

Részletesebben