A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XII/ nyár. Nyár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA. XII/4. 2008. nyár. Nyár"

Átírás

1 A GÖDÖLLŐI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKLAPJA XII/ nyár Nyár Alig bírtuk, füve perzselte lábunk, de a tisztásig kellett menni még, fölöttünk, mint egy órjás rózsa kelyhe, éretten, égőn, fulladásig telve alig légzett a júliusi ég. E csenddel szemben lent a fűben, bezzeg, száz kórus zengett összevissza-dalt oly harsányan, hogy kutyám ráncos füllel és lógó nyelvvel bosszankodva dült el s szöcske után a levegőbe falt. Nem vette észre semmi, hogy profán nép mohón lesi, milyen belül a nyár, s mire egy víg szitakötő csodálva rájött, hogy létünk nem egy bizarr álma, beláttunk titkuk rejtekébe már: Megláttuk, hogy a szent elégedettség úgy abroncsolja át a telt nyarat, ahogy Isten aranyhordóját illő, s azt őrizvén minden fűszálból nyíl lő s minden ellenen diadalt arat. Népünnepély bukfencező hangyákkal volt ez s táncolt száz katicabogár, s az erdőszélről három nyúlfióka ágaskodón leste: be szép e móka, mellyel mulatja önmagát a Nyár. A tisztásig még három lépés kellett, de azt súgta egy mély parancs: elég! e varázshoz, mint órjás rózsa kelyhe, éretten, égőn, fulladásig telve csak ő méltó: a júliusi ég. Bárd Oszkár

2 Köszönjük Maya néni! Mindenki Maya nénije 14 éve tanít a Szent Imre iskolában. Az első pillanattól kezdve nagy lendülettel vetette bele magát az alsó tagozatosok oktatásába, nevelésébe. Nemcsak a gyerekek és a szülők szerették meg azonnal, hanem értékes munkájára a városban is felfigyeltek. Az előző igazgató, István bácsi elmenetele után pedig Maya nénit nevezte ki igazgatónak a váci püspök, iskolánk fenntartója. Maya néni igazgatóként is az maradt, aki volt. Mindenkit szeretett, mindenkire mosolygott, de mert most már nem csak egy osztály volt rábízva, ezért sokszor kellett határozottnak is lennie. De ezt is mindig az illető személy és az iskola javát szem előtt tartva tette. Ez a szeretettel párosult határozottság volt jellemző munkájára és személyes kapcsolataira. Mint egy kotlós a csibéit, úgy vigyázott és terelgette övéit az iskolában. Igazi anyai szeretettel próbált gondoskodni mindenkiről. Így tudta összetartani és fejleszteni az iskola pedagógusait, diákjait egyaránt. Ezért kapott oly sok megbecsülést és kitüntetést a várostól és az egyházmegyétől is. Mi ezt a sok szeretetet és türelmet nem tudjuk visszaadni, csak megköszönni. Nem búcsúzunk, mert reméljük, hogy sokszor fogunk még találkozni nemcsak a vasárnapi miséken, hanem az iskolában is, amikor meglátogat minket. Kívánjuk azonban, hogy a nyugalom éveiben sok öröme legyen az életben unokáival, családjával és mindazokkal, akik szeretik őt. Ezek közé szeretnénk mi is tartozni, akik imáinkkal is kísérjük életét. Köszönjük Maya néni, hogy Isten közénk küldött! Péter atya Lábnyomok Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: két pár lábnyom, a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt énvelem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár láb nyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. S, most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát! Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínységben? Az Úr kézenfogott, s szemembe nézett: Gyermekem, sose hagytalak el téged! Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár láb nyomát, Mert a legsúlyosabb próbák alatt Téged vállamon hordoztalak! 2

3 a Biblia éve SZENT MÁRK EVANGÉLISTA Egy 8. századi legendagyűjtemény, Beda martirológiuma a következőket beszéli el Szent Márk evangélistáról: Márk először Líbiában és Egyiptomban hirdette az evangéliumot és az Úr Krisztus második eljövetelét. Azon a területen babonákba, varázslásokba és bálványimádásba merült nép lakott. Márk Pentapoliszba érve tanítani kezdett, gyógyított, leprásokat tisztított meg, és gonosz lelkeket űzött ki. Mikor az emberek ezt látták, kidobálták a bálványaikat, és megkeresztelkedtek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Akkor a Szentlélek közölte Márkkal, hogy Alexandriába kell mennie. A testvérektől búcsút vett, azok pedig így köszöntek el tőle a kikötőben:,,az Úr tegye szerencséssé utadat! Harmadnap meg is érkezett Alexandriába. Amikor azonban beért a városba, elszakadt a saruja. Ő ezt intő jelnek vette, hogy vándorlása véget ért, de azért keresett egy cipészt, hogy megcsináltassa a sarut. Az, amikor munkába fogta a lábbelit, megsebesítette a kezét. Márk nyállal sarat csinált, rákente a sebre és meggyógyította az embert. Az megkérdezte, honnan van csodatévő ereje? Márk akkor tanítani kezdett Krisztusról, és a cipész egész házanépével megtért. Ő lett az első hívő Alexandriában, Anianusnak hívták. A hívők száma pedig egyre nőtt, mert egyre többen hallgatták a Galileából jött embert. Ezért a pogányok üldözni kezdték. Márk akkor Anianust püspökké, Meliust, Sabinust és Kerdont pappá, hét férfit diákonussá szentelt, tizenegy más férfit egyéb szolgálatokkal bízott meg, maga pedig visszament Pentapoliszba. Pentapoliszban örömmel látta a hívők életét, s bejárva a környéket mindenütt püspököket, papokat és diákonusokat szentelt. Két év elmúltával azonban ismét visszatért Alexandriába. Megérkezve örömmel látta, hogy az egyház él, sőt a várostól keletre, a sziklák között fekvő kis faluban, Bucoliban templomot is építettek. Márk jelenléte tovább erősítette az alexandriai egyházat, ezért a pogányok elhatározták, hogy megölik. Elérkezett a húsvét napja, a mi naptárunk szerint április 25-e. Márkot a liturgia közben az oltárnál támadták meg és fogták el. Kötelet kötöttek a nyakára, és úgy vonszolták a sziklás ösvényeken maguk után. Vére megfestette a sziklákat. De nem halt meg, ezért bedobták egy börtönbe, hogy megtanácskozzák, másnap miképp végezzenek vele. Éjfélkor azonban földrengés támadt, megjelent az Úr angyala, és így szólt hozzá:,,márk, Isten szolgája, aki az Egyiptomba rendelt szent hírnökök fejedelme vagy, íme, a neved fölvétetett az élet mennyei könyvébe, és emlékezeted nem halványul el soha. Mert társa lettél az égi erőnek, amely lelkedet az égbe vezérli, és részed lesz az örök világosságban. E látomás vigasztalásával a szívében Márk égre tárt karokkal így imádkozott:,,uram, Jézus, hálát adok neked, mert nem hagytál magamra, hanem szentjeid közé számláltál engem. Kérlek, Uram, Jézusom, békességben vedd magadhoz a lelkemet, és ne engedd, hogy kegyelmedtől elszakadjak! Amikor ezt kimondta, megjelent neki az Úr, úgy, ahogy tanítványai között járt szenvedése előtt, és így szólt hozzá:,,békesség veled, Márk, mi evangélistánk! Ő pedig így válaszolt:,,uram, Jézus Krisztusom! -- azzal az Úr elment tőle. Másnap reggel összegyűlt a város népe. Kihozták a börtönből, ismét kötelet kötöttek a nyakára, s közben gúnyolódtak:,,vezessétek a marhát Bucoliba! Márk, miközben a földön vonszolták, így fohászkodott:,,uram, a kezedbe ajánlom a lelkemet! -- és kilehelte lelkét. A pogányok nagy máglyát raktak, s el akarták égetni, de hirtelen fergeteges szélvész és felhőszakadás támadt, úgyhogy az áradó víz elől menekülniük kellett. Akkor jöttek a keresztények, és eltemették. A legenda a temetéssel kapcsolatban még személyleírást is ad a vértanú evangélistáról:,,az orra hosszú, szemöldöke fölfelé áll, a szeme szép, a homloka felett kopasz. Hosszú szakállú, gyors mozgású, termetre formás, középkorú, őszes, érzelmeiben tartózkodó, Isten kegyelmével teljes férfi volt. Miután imádkoztak, eltemették, ahogy abban a városban szokás. Sziklába vágott sírba fektették, és dicsőséggel őrizték az emlékezetét, örvendezvén, hogy elsőként érdemelte ki Alexandriában az igazi trónust. Gyűjtötte: Benke Balázs 6.a 3

4 Egy szép csillagos nyári estén hanyatt feküdtem a fűben és hallgattam a tücskök zenéjét. Mellettem a hold sugara árnyékot vetett a Pálos rend ősi romjainak kőfalain. A nagy hársfa talán az idők kezdete óta figyeli az eldugott rét titkos eseményeit. Amikor álomba szenderültem, talán ő kezdett mesélni. Álmomban a környező hegyekben apró pislákoló fényeket láttam. Egyszer csak a sok pici lángnyelvecske megmozdult és a kolostorhoz vezető úton fényoszloppá egyesült. Mikor közelebb érkeztek, akkor tisztult ki a kép, remeték kapaszkodtak felfelé az ösvényen fáklyát tartva a kezükben. Észrevettem, hogy egy sötétruhás alak is áll a réten és ámulva nézi a csodálatos látványt. A háttérben egy vadászkastély állt, ahol lakomával várták a királyt. Bementem a kastélyba, épp akkor érkezett meg IV.Béla királyunk egy sötétruhás szerzetes kíséretében. Talán ő lehetett, akit a réten is láttam. Fényes páncélú, erős vitézek vették őket körül. A király elővett a ruhája alól egy pergamentekercset és átadta a szerzetesnek. Vajon mi lehetett a levél tartalma? Vajon ki volt az a sötét ruhás titokzatos szerzetes? Hirtelen felébredtem kutyánk ugatására, biztos valami vadat észlelt a közelben. Csak ezután kezdtem érdeklődni a kolostor története iránt. IV.Béla idején, itt a most Pilisszentléleknek nevezett (szlovákul Huta) kis falu melletti réten, egy vadászkastély állt. Az Árpád-házi királyok sokszor ezen a 4 Mikor az ősi romok mesélni kezdenek területen vadásztak. A király 1263-ban a pilisi pálosoknak adományozta, hogy azt monostorrá alakítsák át. Tervét unokája, IV. László valósította meg ben, aki bővítette és a déli részén kis templom hozzáépítésével fejeztette be a monostor kialakítását. Kik is azok a Pálosok? Első Remete Szent Pál Rendje - Magyar Pálos Rend Bertalan, pécsi püspök a Mecsekben, a Patacs fölötti hegyen, 1225-ben monostort emeltetett a környék remetéi számára, akik a püspök joghatósága alatt éltek jámbor életet, s később csatlakoztak Boldog Özséb közösségéhez. Özséb 1246-ban esztergomi kanonokként úgy döntött, hogy remeteségbe vonul a Pilis hegyeibe. Itt látomásban részesült: szélvihar támadt, mint pünkösdkor, de a fák nem mozdultak, lángnyelveket látott szerteszét, melyek egyetlen nagy lánggá egyesültek. Miután megfejtette e látomást, rájött, hogy neki kell összegyűjtenie a szétszórt remetéket. S így épített a mai Kesztölc falu közelében, a Szent Kereszt tiszteletére monostort és egy templomot. Az új rend védőszentjévé Remete Szent Pált választotta. A Szentszék 1308-ban engedélyezte számukra az ágostonos regulát (vagyis a fehér viseletet), és pápai jogú renddé nyilvánította a Pálosokat. A hajnali harmatos fűben ücsörögve és komótosan reggelizve értettem meg álmomat. Az alak, akit láttam, Boldog Özséb, a Pálos Rend alapítója lehetett. A király az adományozó levelet adhatta át Özsébnek, hogy monostorrá építse át a vadászkastélyt. A reggeli után hálózsákjainkat összepakoltuk és felkerekedtünk. A falu felett tudtuk, hogy van egy forrás. Amíg csobogott a víz az üvegembe, azon törtem a fejemet, vajon Boldog Özséb is ezen a helyen töltötte meg a kulacsát? Írta és fényképezte: Csernyánszky Dávid 5.a oszt.

5 Érdemes elolvasni! Könyvajánló - Patricia M. St. John: Nyomok a hóban - Itt volt a Télapó?- kérdezte Dani. - A Télapó?- ismételte csodálkozva az apja. Nem, nem jött ide. Túl magasan lakunk a hegyen. De Dani megrázta a fejét. - Nem lakunk túl magasan. A rénszarvas mindenhová el tud menni, csak te biztosan aludtál. És nem hallottad. Nyisd ki kérlek az ajtót, papa! Talán mégis hozott nekem valami ajándékot. - Ha én ezt előbb tudtam volna- gondolta magában az édesapa-, akkor tettem volna neki egy kis tábla csokoládét az ajtó elé. Nagyon bántotta, hogy kisfiának csalódást okozott. Az ajtót azonban mégis ki kellett nyitni, már csak azért is, hogy a vödröket átvigye az istállóba. Félretolta a reteszt és Dani abban a pillanatban úgy ugrott ki a lábai között, mint akit puskából lőttek ki. Máris ott térdelt a papucsa mellett a hóban és hirtelen izgatottan felkiáltott. Visszarohant a konyhába, karjai között a kis papuccsal. Csoda történt! Itt járt a Télapó és ajándékot hagyott a számára. Életének öt boldog éve alatt még sosem kapott Dani ilyen csodálatosan szép ajándékot. A piros papucs puha prémbélésében egy pici, kékszemű cica feküdt összegombolyodva. Tiszta fehér volt, csak az orrocskáján volt egy fekete pont. Dani és apja úgy el voltak foglalva a cicával, hogy egész idő alatt egy szót sem váltottak egymással. De most-miután munkájukat egyelőre befejezték- leültek és egymásra néztek. Dani arca piros volt, mint a pipacs és szeme ragyogott, mint a csillag. - Tudtam, hogy eljön a Télapó- suttogta-, de soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szépet hoz nekem. Ez a legszebb ajándék, amit valaha kaptam. Hogy hívjam a cicát, papa? - Talán Hófehérkének, mert olyan fehér, mint a hó - felelte apja, és szinte tisztelettel nézett kisfiára. Valóban túl csodálatos volt mindez! Dani gondjára bízta az alvó kiscicát és átment az istállóba. Miközben az istállólámpa homályos fényénél a habos tejet a sajtárba csurgatta, magyarázatot keresett erre a csodára. Természetesen valamelyik istállóból tévedt ide ez a kiscica, de mégis olyan különös, hogy éppen Dani papucsát választotta ki és ott megvárta őt. De valóban olyan csodálatra méltó dolog volt ez? Nem természetes-e, hogy a mennyei Atya karácsony éjszakáján- szent Fiára gondolva nem akart egy anyátlan földi kisgyereknek csalódást okozni? Nem Ő irányította-e a fehér kiscica lépteit? Dani édesapja abbahagyta egy percre a fejést és megköszönte Istennek kisfia karácsonyi ajándékát. Nemsokára Anikó is megjelent a konyhában, hogy elkészítse a reggelit. Megállt, mintha földbe gyökerezett volna a lába, amikor meglátta Danit hálóingben, amint a cica fölé hajol. Szólni akart, de Dani szájára tette az ujját. Félt, hogy a kiscica fölébred. Aztán lábujjhegyen hozzáfutott, lehúzta egy székre, ölébe mászott és a fülébe súgta az egész csodálatos történetet. Anikó minden további nélkül megmagyarázott magának mindent. Tizenegy évével már nem hitt a Télapóban, de hitt a karácsonyi angyalban. És itt nem lehetett semmi kétség: ilyen hófehér cica csak a mennyországból kerülhetett ide. Lekuporodott a földre és Danit a cicával együtt az ölébe vette. Így találta őket a nagymama., mikor félóra múlva benyitott, azt remélve, hogy a reggeli kávét már az asztalon találja. Hogy mi történik a továbbiakban Danival, Anikóval, a cicával és a többi szereplővel megtudhatod, ha elolvasod ezt a gyönyörű történetet. Igazán szép és tartalmas olvasmány a nyári szünetre kicsiknek és nagyobbaknak is! 5

6 Tanáraink Majorosné Kupás Judit Debrecenben születtem, egy igazi cívis városban. Itt kereszteltek, itt konfirmáltam és itt volt az esküvőm is a Református Nagytemplomban. Sokszor még ma is odahúz a szívem, azt hiszem a sok szép gyermekkori emlék miatt. Ikertestvéremmel-aki fiú- azt hiszem a környék összes fáját megmásztuk. A sport volt gyerekkoromban a legmeghatározóbb tevékenység, sportiskolába jártam. Reggel és este úszóedzésen voltam, mellette vívtam és persze élveztem a napi 1-2 tornaórát is. Azt hiszem egy este sem kellett altatni engem! Az úszásban szép sikereim voltak, mégis jutott időm másik kedvenc időtöltésemre, a kézműveskedésre is. Legszebb emlékként ezt az összetartó sportosztályt őrzöm általános iskolai éveimből. Gimnáziumba a debreceni egyetem gyakorló gimnáziumába jártam, ahol szintén egy sportos csapatba kerültem, ikertestvéremmel együtt. Nyaranta hosszú biciklitúrákra ment együtt az osztály. Egy ilyen túrán komoly balesetem volt, pont az érettségi-felvételi időszakában. Így összetörten nem tudtam elkezdeni az egyetemet, ki kellett hagynom egy évet. Ekkor kerültem Németországba, Münchenbe, a református egyházközségünk segítségével. Itt kezdtem el a német szakot a főiskolán és Egerben fejeztem be. Németbiológia szakos tanár lettem, ezt a döntésemet a mai napig nem bántam meg, szeretek köztetek lenni! Amit pedig (azt hiszem) mindenki tud rólam, hogy van két gyönyörű gyermekem, Bence 5 éves, Dorotytya 3, és egy nagyszerű férjem. Nagyon ragaszkodom a családomhoz, a szüleimhez, akiktől sok csodás dolgot tanultam. 9 éve élünk Gödöllőn mi négyen és ma már ez a város is az otthonom, hiszen a gyermekeim már itt születtek. 6 Csaja Lászlóné (Regina néni) Szüleim késő hajtásaként, 5. gyermeknek születtem egy mélyen hívő, katolikus családba. Mielőtt iskolába kerültem volna egy nagyobb baleset ért, így 4 hónappal később kezdtem el az odajárást. A kórházban megtanultam olvasni, az írást kellett pótolnom. Az alsó tagozatos nevelőim kedvesek a lelkemnek. Felsőtagozatra az Imre úti suliba jártam, ahol most tanítok. Sokat jártam szavalóversenyekre és nagyon szerettem a nyelveket tanulni. A gimnáziumban is a nyelvek, a magyar és a történelem voltak a legkedvesebb tantárgyaim. Itt is szavaltam, részt vettem a Kazinczy versenyeken. Ekkor már biztosan tudtam, hogy tanító szeretnék lenni! Sikerült! Aztán férjhez mentem, a párom az egyetemen a gépészkaron végzett. Az esküvőnk a kastélykápolnában volt és az akkori osztályom sorfalat állt. Kedves emlék! Megszülettek a gyerekeink: Bernadett és Péter. Ekkor még Kartalon laktunk, ott tanítottam. Vezettem színjátszó szakkört, könyvbarátok és természetbarátok szakkörét. Sok versenyt nyertünk ben miniszteri kitüntetést kaptam Kíváló munkáért. Közben elkezdtük építeni gödöllői házunkat a Blahán. Amikor visszakapta a katolikus egyház a régi Imre iskolát megkerestek azok, akikkel együtt jártam hittanra-amikor még kevesen jártunk- jövök-e tanítani ide? Hát persze! A blahai Jézus szíve kápolna közösséghez tartoztam, tartozom. Köszönöm az Úrnak az itt töltött éveket. Köszönöm, hogy a tanítványaim közül az országos Rügyecske versenyen volt kétszer is első, kétszer második helyezett ben újabb tanítói elismerést kaptam, a Szent Gellért-díjat. Mégis a legnagyobb öröm számomra, hogy a régi tanítványok közül sokkal jó a kapcsolatom. Megkeresnek örömeikkel, bajaikkal. Szeretném, ha ez így is maradna! Családommal nagyon szeretek a természetben járni, legújabban a kis unokánkkal. Szeretném, ha sikerülne megértetni a mai generációval is, hogy csak akkor gyönyörködhetnek utódaink is a természet csodáiban, ha megőrizzük, mert csak ezért kaptuk a Teremtőtől. Ha Isten segít talán még láthatjuk a blahai erdőt is hasonlónak, mint gyermekkorom éveiben! Az élet fő célja a tett, s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek sem lehetetlen. Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik, s hogy minél nagyobb sikerrel tehess, lelkedet eszközökkel gazdagítani szüntelen igyekezz! (Kölcsey)

7 Korgó bendőbe Üvegbe zárt nyár A friss, ízletes gyümölcsök többnyire csak rövid ideig tárolhatók, és élvezetük gyakran idényhez kötődik. Az aszalás, cukrozás, fagyasztás, befőzés mindmind jó arra, hogy a nyár ízeit megőrizzük a hidegebb napokra. Őseink a leszedett bogyókat, gyümölcsöket napon szárították, majd jégverembe tették, hogy tovább tartósítsák azokat. A görögök és a rómaiak már mézben és mustban tartósították gyümölcseiket, sőt, a cukrozott gyümölcsök receptje is tőlük ered. A befőzve tartósítás alapját egy 18. századi francia cukrászmester teremtette meg azzal, hogy rájött, légmentesen lezárt üvegekben az erősen felmelegítve betöltött élelmiszer hosszú ideig nem romlik meg. Azóta is ez a tartósítás alapja, bár a technológia sokat változott, és kedvenc gyümölcseinket, zöldségeinket sokféle módon cukrozva, aszalva, fagyasztva, befőzve tesszük el télire. Nagymamáink éléskamrájában ilyenkor, nyár végén már ott sorakoztak a polcon a cseresznyéből, meggyből, eperből készült szörpök, lekvárok, a savanyúságok, készült a barack, várakozott az uborka meg a paradicsom. Ma már az üzletekben mindenféle befőtt, dzsem, savanyúság kapható, mégis érdemes kipróbálnunk, hogy a régi receptek szerint hogyan zárhatjuk üvegbe a nyár ízeit a zordabb napokra. A saját konyhánkban eltett színes, zamatos finomságok bizonyára nemcsak nekünk ízlenek majd, hanem ajándékként is kedveltek lesznek. Mélyhűtés A megmosott, lecsöpögtetett gyümölcsöket adagokban zacskóba tesszük, majd a fagyasztóba kerül. A mélyhűtéshez árult műanyag tasakok kitűnően alkalmasak erre a célra. Egy adag körülbelül annyi legyen, amennyit a család egyszeri alkalomra elfogyaszt. A málnát szokás egy tálcán egy rétegben a gyorsfagyasztóban gurulósra hűteni, és csak fagyás után zacskózni. A zöldségféléket vagy blansírozva előfőzve vagy a kívánt méretre darabolva fagyaszthatjuk le, mert a paradicsom kivételével kis savtartalmúak, ezért üvegben kevésbé tartósíthatóak, mint a gyümölcsök. Aszalás Lényege a lassú szárítás, amely során a gyümölcs víztartalma 80%-ról 20% alá csökken, ezáltal a megromlást okozó mikroorganizmusok életképtelenné, a gyümölcsök pedig eltarthatóvá válnak. A legegyszerűbb módszer a napon való aszalás, de fontos, hogy pormentes, szellős helyet válaszszunk erre a célra. Az aszalandó gyümölcsöt egy rétegben helyezzük a tálcára és napi egy-két forgatás mellett hagyjuk egy hétig a tűző napon. Amikor a gyümölcsdarabok még hajlékonyak, de nincs már nyers részük, elkészült az aszalás. Régen fűtött kemencékben is szárítottak gyümölcsöt, ma pedig a melegítés és levegőáramoltatás elvén működő az aszalógépek könnyítik meg ezt a műveletet. Az aszalványok sokkal egészségesebbek, mint a befőzött vagy fagyasztott gyümölcsök, mert vitaminokban és ásványi sókban gazdagok maradnak, megőrzik anyagaik nagy részét. Befőzés A nyers vagy előfőzött, darabosan vagy egészben üvegbe rakott gyümölcsre a cukorral és fűszerekkel főzött szirupot ráöntjük. A tetejére vagy a lébe egy kevés tartósítószert szórunk, majd csírátlanítjuk. A befőtteket, dzsemeket, lekvárokat száraz és nedves dunsztolással szokás csírátlanítani. A száraz gőzölésnél a forró gyümölccsel megtöltött üvegeket azonnal papírba csomagoljuk, és kispárnákkal, takarókkal vastagon bélelt kosárba vagy ládába tesszük, amíg ki nem hűl. A nedves dunsztolásnál egy fazék aljába vastag papírréteget rakunk, és erre helyezzük az egyenként papírba tekert lezárt üvegeket. Megtöltjük az edényt vízzel úgy, hogy az üvegek kétharmadáig érjen, majd lassan felforraljuk, és általában 20 percig gyöngyöző forrásban tartjuk. Végül a vízből kivett üvegeket száraz dunsztban hagyjuk kihűlni. Lekvárok, dzsemek 1 kg megtisztított, feldarabolt gyümölcshöz, recept szerint 0,5-1 kg közötti mennyiségű cukrot és fűszereket adva, folytonos kevergetés mellett megfőzzük darabosra, kocsonyásra, vagy egynemű pépes állagúra. Még forrón beletöltjük az üvegekbe, a tetejére tartósítószer kerül. Lezárás után jöhet a száraz dunszt. 7

8 Vidám percek Megkérdezik a szőkét, a barnát, és a vöröset: - Ha lehetősége lenne egy űrutazásra, ön hová szeretne menni? - Én a Marsra. - mondja a vörös. - Én a Holdra. - mondja a barna. - Én a Napra. - mondja a szőke. - Dehát ott megsül, hölgyem! - Akkor menjünk éjjel! A családi fényképalbumban Móricka a szülei esküvői képet nézegeti. - Anyu, miért voltál fehér ruhában? - Azért, mert a fehér az öröm és a boldogság színe. - Akkor már értem, hogy az apu miért van feketében! - Móricka, ragozd el a menni igét! - Én megyek... te mész... izéé... ő megy... - Egy kicsit gyorsabban! - Én futok, te futsz, ő fut... Szőke nő installálja a Windows-t. Megjelenik egy felirat: Kérem, tegye be a harmadik lemezt! Mire a szőke nő: - Hogyan?! Már a második is alig fért bele! 8 - Ki az abszolút kicsi? -??? - Aki a szőnyeg szélén lóbálja a lábát. - Jean, mondja meg a házmesternek, hogy hívjon fel! - De neki nincs is telefonja, uram. - Jól van, akkor majd felhívom én. - Jean, mászik a ribizli? - Nem, uram. - Akkor megint katicabogarat ettem. - Jean, esik az eső? - Esik, uram! - Akkor vigye a halakat sétálni! - Jean, mi ez a nagy csörömpölés a kertben? - Semmi, uram, csak edzenek a kardvirágok. - Jean, hozzon egy pohár vizet! - Igen uram! - Jean, hozzon még egy pohár vizet! - Igen uram! - Jean, hozzon még egy pohár vizet! - Igen uram! De megkérdezhetem: ennyire szomjas? - Nem, de még mindig ég a könyvtár! - Jean, zárja be az ajtót! - Minek uram? - Nem akarom, hogy kimenjenek a gondolataim. - Mi az abszolút szemtelenség? - Megkérdezni a törpétől, hogy Mi leszel, ha nagy leszel?. Pistike az apukájával vidéki kirándulásra megy. Egy középkori vár romjait pillantják meg. Pistike rámutat: - Apu, nézd! Az anyu nem itt tanult vezetni? - Hogy hívják a bátor, mindenre képes kanalat? - Merőkanál. - Hogy hívják az éhes bálnát? - Zabálna. - Hogy hívják a fázós nyomozókutyát? - ColdRex. Gyűjtötték: Kispál Csenge, Megyeri Janka, Stelli Gréta 5.b, Benke Balázs, Mikó Szabolcs, Petrezselyem Barna 6.a

9 Agytorna Német rejtvény Magyar rejtvény (Benke Balázs 6.a) 1. Úszni 2. Szoknya 3. Nap 4. Szandál 5. Nyár 6. Fürdőhely 7. Hajó 8. Nyaralás 9. Fagylalt 10. Szeretet 11. Fény 12. Úszómedence 1. Bibliai város 2. Aki Jézust halálra ítélte 3. Szeresd..., mint önmagad! 4. Tanulságos történet 5. Szilárd bizalom valakiben, valamiben 6. Újszövetségben Jézus történetét leíró rész 7. Evangélista 8. Bibliai férfi név 9. A Biblia első fő része Angol rejtvény Sakk rejtvény 1. Nyár 2. Esernyő 3. Nap 4. Dal 5. Tó 6. Víz 7. Úszni 8. Hullámlovas 9. Fagylalt 10. Fürdőruha Világos indul és 2 lépésben mattot ad... 9

10 Aki tud, az tud! Versenyeredmények Katolikus iskolák országos bajnoksága Úszóbajnokság Celldömölk II. korcsoport fiú Gyorsúszás 50m 2. hely Juhász Mátyás 5.a 3. hely Margitházi Péter 4.a Hátúszás 50m 3. hely Margitházi Péter 4.a -III. korcsoport fiú 4x50 m gyorsúszó váltó: 1. hely Csapattagok: Juhász Mátyás, Katona Márk 5.a és Schmidt Hans, Végh Alex 6.b -III. korcsoport lány Gyorsúszás: 2. hely Margitházi Tímea Mellúszás : 2. hely Margitházi Tímea Kosárlabda Ferences Kupa Szentendre: 1. hely Csapattagok: Gáspár Judit, Horváth Judit, Kiss Annamária, Tóth Judit 7.o. Dohanics Veronika, Gajdos Mercédesz, Győri Eszter, Farkas Regina, Méhes Dorottya, Molnár Laura, Zsíros Zsanett 8.o. KIDS Nyíregyháza IV.-V. korcsoport lány kosárlabda: 3. hely Csapattagok: Gáspár Judit, Kiss Annamária, Tóth Judit 7.o. Dohanics Veronika, Farkas Regina, Méhes Dorottya, Simon Dorottya, Zsíros Zsanett 8.o. -IV.korcsoport fiú foci: 5. hely Csapattagok: Csigi Máté, Rózsavölgyi Dávid, Székely Dániel, Tóth Barna Gróf Roland, Juhász Gergely, Madarász András KIDS Mohács -II. korcsoport fiú foci: 3. hely Csapattagok: Juhász Mátyás, Varsányi Áron, Orova Márton, Mauer Tibor, Simonváros Zsombor, Szakács Bence, Szűcs András -III. korcsoport fiú foci: 2. hely Csapattagok: Batizi Bence, Liszkai Tamás, Rólik György, Percsi Krisztián, Szűcs Kristóf, Tóth Endre, Pervai Gáspár, Tóth Barna -III. korcsoport lány kosárlabda: 2. hely Csapattagok: Bohus Kinga, Ulakics Andrea, Kóti Katalin, Sarkadi Dorottya, Végh Adrienn, Fejes Fanni, Lovas Kitti Diákolimpia Ritmikus Sportgimnasztika megyei döntő: 1. hely: Szekeres Eszter 6.a országos 4.hely: Szekeres Eszter 6.a Atlétika 300m egyéni döntő: 2. hely Zsíros Zsanett 8.a Időeredményével bejutott az országos döntőbe, ami június 9-én lesz Budapesten a Puskás Ferenc Stadionban. Íjászat országos döntő: Országos bajnok: Kamarás Szilárd 6.a 10

11 Gratulálunk! Alpesi lesiklás: Országos bajnok: Szabó Luca 7.a Összetett attlétika Pest megyei bajnok: Szabó Luca 7.a Tőrvívás: -Gyermek országos bajnokság egyéni 2. hely: Liszkai Tamás 6.b -Újonc országos bajnokság egyéni 2. hely : Liszkai Tamás 6.b -IV. korcsoport lány: 1. hely Zsíros Zsanett 8.a Atlétika városi három próba egyéni összetett verseny -II. korcsoport: 2. hely Simonváros Zsombor Városi döntő: Három próba csapat összetett verseny: 2. hely Csapattagok: Bencsik Gergely, Bencsik Dániel, Pápai Benedek, Simonváros Zsombor, Szakács Bence, Tóth Tamás Szellemi vetélkedők Gyermek tőr Budapest bajnok Liszkai Tamás Akrobatikus torna országos döntő Nagykanizsa Országos bajnok: Papp Csenge 5.a, Zorkóczy Balázs 4.b 2. hely : Papp Kinga 5.a Városi mezei futóverseny -I. korcsoport fiú: 4. hely Csigi Gergő 2.b -I. korcsoport lány: 5. hely Erőss Katica 2.b -Lánycsapat: 3. hely Csapattagok: Erőss Katica, Ilosvai Zita, Kiss Zita, Pál Réka 2.b osztályosok -II. korcsoport fiú: 1. hely Pápai Benedek 3.b 2. hely Bencsik Dániel 4.a 5. hely Lénárt Ádám 4.a 6. hely Szakáli Mihály 3.a -Fiúcsapat: 1. hely Csapattagok: Bencsik Dániel, Lénárt Ádám, Pápai Benedek, Szakáli Mihály -III. korcsoport fiú: 5. hely Hegyi Balázs 5.b Szavalóverseny-Balassagyarmat 1.hely: Kakucs Katalin 5.a Erzsébet Királyné szavalóverseny-énekelt vers 1.hely: Bozsik Iringó, Juniki Anna, Oláh Judit, Szentpétery Farkas 7.b Miénk a Fő tér pályázat-gödöllő 1.hely: Győri Eszter, Kapuszta Barbara, Seres Eszter, Simon Dorottya 8.b Karolina verseny-vác angol nyelv 4. hely: Dohanics Veronika, Oláh Noémi, Seres Eszter, Sleisz Kristóf 8.o Megyei angol nyelvi komplex verseny 2. hely Oláh Noémi 8.a 3. hely Oláh Barbara 5.b Katolikus iskolák természetismeret versenye Piliscsaba 3. hely: Halasi Blanka, Sajó Kinga, Teszáry Miklós 6.b 48 Te csillag történelmi verseny 1.hely: Bozsik Iringó, Csigi Máté, Stumpf Anna, Szentpétery Farkas 7.b Zrínyi matematikaverseny 1.hely: Papp Roland 6.b Herman Ottó országos verseny 4. hely: Vámosi Lívia 5.b 11

12 Nyári ötlettár Szúnyogriasztó mécses Nyáron -- ha tehetjük -- szívesen tartózkodunk a kertben, szabad ég alatt. Pihenésünket azonban gyakran zavarják meg kellemetlenkedésükkel majd ha megszáradt vágjunk le belőle akkora darabokat, amelyek a gyümölcshéj-csészékből egy-két centire lógnak csak ki. Az így kapott kanócokat félgömbjeink közepébe, a gyümölcsök szárának helyére tűzzük. A kivájt héjakba olvasztott paraffint öntünk, amibe előzőleg citromolajat kevertünk. (A citromolajat, illatolajakat árusító herbáriákban, illatszerboltokban szerezhetjük be.) A citromolaj és a gyümölcsök héjából a hő hatására kiizzadott illatanyagok riasztják a szúnyogokat. A mécseseket asztalra is rakhatjuk, de a szúnyogok. Persze többféle módon védekezhetünk ellenük, mi most ennek egy esztétikus módját mutatjuk be. Narancsot, grapefruitot, citromot vágjunk félbe, a közepét úgy együk vagy vegyük ki, hogy a héja sértetlen maradjon. Egy vastag cipőfűzőt vagy pamutfonalat mártsunk olvasztott paraffinba, ha dézsában vagy esetleg kerti tóban úsztatjuk, kellemes hangulatot teremtünk, ráadásul a víz növeli a lángocskák fényerejét. Fontos figyelni arra, hogy a vastag kanóc miatt ezeket nem fújja el a szél, viszont kormoznak, így zárt helyen ne használjuk. Hatásuk csak frissen érvényesül, így ha tárolni akarjuk, akkor zacskóban, hűtőszekrénybe tegyük, hogy a gyümölcshéjak ne száradjanak ki. Anselment Tízian 5.b Az iskola minden tanulójának, tanárának, dolgozójának és családjaiknak tartalmas pihenést és feltöltődést kívánunk a nyári szünetben! A kiadásért felel: Rétfalvi Antalné igazgató Szerkesztik: Dohanicsné Vígh Adrienn és az iskola szorgalmas diákjai Tördelés: Indasoft Bt. Nyomdai munkák: Kamipress Nyomda és Könyvkötészet, Mogyoród

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Szeretettel: Márta néni

Szeretettel: Márta néni Kedves Gyerekek! Mostanában sokszor találkoztok ezzel az Igével. Hol is láthatjátok? Százéves templomunk főbejáratán ez a mondat fogadja az oda betérőket. A centenáriumi ünnepségsorozat keretében sokan

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás

61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár. Kellemes karácsonyt és boldog új évet! Jó Pajtás 61. évf., 2007. XII. 20., ára 100 dinár 40 41 Kellemes karácsonyt és boldog új évet! 2 A leghosszabb éjszaka világossága 3 Már az ősi népek megfigyelték, hogy a december 24-i éjszaka a leghosszabb éjszaka.

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

2011 1júni n us u 18. szám 2010/2011

2011 1júni n us u 18. szám 2010/2011 2011 június jú j n u ni us 18. szám 2010/2011 2011 június Tisztelt Olvasók, kedves Gyerekek! A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Lángocska újságát tartjátok a kezetekben. Ebben az évben,

Részletesebben

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom:

Ha eléggé vakmerő vagy ahhoz, hogy a megvilágosodást keresd, a következőket ajánlom: A SZÍV ÉBREDÉSE Elmélkedések rövid történetek alapján Anthony de Mello SJ A csend szava, Egy perc bölcsesség, valamint a Szárnyalás szerzője KORDA KIADÓ KECSKEMÉT 1998 Figyelmeztetés Nagy titok, hogy bár

Részletesebben

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 Oázis A Magyar Schönstatt Család és Ifjúság lapja 1 Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 2 Örömvadászat Számoljuk

Részletesebben

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában

Csepi Szilvia bemutatkozása. Interjú Fazekas József Szeverinnel. Benderné Jelinek Eszter: Néptánc az iskolában 2014. János-nap TARTALOM Forgács Erzsébet: Beköszöntő VISSZATEKINTÉSEK: A húsvéti ünnepkörre Tóth Piroska írása Az első osztály első évre Kovács Klaudiával A gödöllői óvodában töltött évekre Sárközi Zsuzsi

Részletesebben

E fiúból pap lesz, akárki meglássa 1

E fiúból pap lesz, akárki meglássa 1 E fiúból pap lesz, akárki meglássa 1 Városmajor, 2005. január 4. I. ISKOLA A FOLYÓPARTON Hatvanadik születésnapomon megköszöntöttek testvéreim a Bokorban. A tósztot egy nálam 15 évvel volt fiatalabb férfiú

Részletesebben

Jelenleg 100 = 16 + 1

Jelenleg 100 = 16 + 1 MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Jelenleg 100 = 16 + 1 Változó matematika, állandó kötõdés XIV. évfolyam 3. szám 2014. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu Sõt, nálam a 100 volt

Részletesebben

Még nyár van: vár a strand

Még nyár van: vár a strand Közélet Kultúra Mindennapok 2014. augusztus 10. 120 forint Még nyár van: vár a strand A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság

www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság VII. évf. 4. szám 2012. december www. gardonyi.eger-sulinet.hu/iskolaújság Decemberi gondolatok Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes Nő, Tisztelendő Atyák, Kedves Kollégák! Köszönöm a meghívást, hogy

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér,

Simogass még. Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, VERESS ZOLTÁN Simogass még Október napsütése lágy nagyanya-tenyér. Jólesik, ha becézve piros arcomhoz ér, pedig már néha fázik, haloványul szegény... Simogass még sokáig, halk, tiszta õszi fény! 2 KALENDÁRIUM

Részletesebben