RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELÔ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÍRLEVÉL. kiemelem. Ennek lényegét az évi CXVI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELÔ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÍRLEVÉL. kiemelem. Ennek lényegét az évi CXVI."

Átírás

1 2008. november R H K K f t. RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELÔ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. HÍRLEVÉL F E L E L Ô S S É G G E L B I Z T O N S Á G G A L Kedves Olvasó! Hagyományos olvasói levelemet ez alkalommal az RHK Kft. történetének talán egyik legjelentôsebb eseményének szentelem. Az 1993-ban induló program határállomásaként október 6-án átadásra kerültek a Nemzeti Radioaktívhulladéktároló felszíni létesítményei. Az eseményt megelôzôen a létesítmény megtekintése iránti igény jelentôsen megnôtt. A vendégek közül kiemelkedik az amerikai nukleáris hatóság elnökének, dr. Dale E. Klein úrnak a látogatása, aki elismerôen szólt a látottakról. Természetesen a hazai szakmai szervezetek is fontosnak tartották az elmúlt idôszak egyik kiemelkedô környezetvédelmi beruházásának megismerését. A megnyitóünnepségrôl a Hírlevél más oldalán részletesen foglalkozunk, de a létesítmény átadásának jelentôségét e helyen is G A R A N C I Á K K A L A TARTALOMB L: kiemelem. Ennek lényegét az évi CXVI. Törvény több alapelv mellett a következôk szerint fogalmazza meg: Az atomenergia alkalmazása során a tudomány igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban biztosítani kell a keletkezô radioaktív hulladék biztonságos elhelyezését oly módon, hogy ne háruljon az elfogadhatónál súlyosabb teher a jövô generációkra október 6-án a létesítmény átadása a fenti követelményekhez vezetô út elsô lépését jelentette. Elsô lépését, mert bár a telephely a hatályos engedélyek birtokában ideiglenes tárolásra fogadhatja a Paksi Atomerômû Zrt. kis és közepes aktivitású hulladékának elsô szállítmányait, de végleges helyére a hulla- n Minden eshetôségre felkészülve (2. oldal) n Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (3. oldal) n A geológiai tárolók kihívásai (7. oldal) n ITT Harangok Napja (8. oldal) dék a felszín alatti létesítmény üzemeltetési engedélyének birtokában kerülhet. A felszín alatti beruházás tehát a tervek szerint folytatódik, amelyrôl az Olvasókat rendszeresen tájékoztatjuk. Üdvözlettel: Dr. Hegyháti József ügyvezetô igazgató Amerikai delegáció az NRHT-ban Magas rangú amerikai vendég látogatott szeptember 24-én Bátaapátiba. Az Amerikai Nukleáris Hatóság (US NRC) elnöke, dr. Dale E. Klein úr delegációja élén kereste fel a telephelyet. Nagy érdeklôdést tanúsított mind az átadás elôtt álló felszíni létesítmények különösképpen a technológiai épület mind pedig a felszín alatti munkák iránt. A látottak és a kérdéseire adott válaszok alapján megállapította, hogy az NRHT megfelel a legkorszerûbb technológiai és biztonsági elôírásoknak, Magyarországon a kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének kérdése megoldott. Az eseményt nagy sajtóérdeklôdés és figyelem kísérte. Faragó László, telephely-igazgató tájékoztatja az amerikai vendéget a technológiai épületben Dr. Dale E. Klein, Dr. Rónaky József és Dr. Hegyháti József nyilatkozik a nemzetközi sajtónak

2 Minden eshetôségre felkészülve A jogszabályi elôírásnak megfelelôen a Baleset-elhárítási Intézkedési Terv (BEIT) keretében katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottunk Bátaapátiban több hatóság részvételével. Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága Sugáregészségügyi Decentruma, a TM-i katasztrófavédelmi Igazgatósága, az OSSKI Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálata, a HM Nukleáris elhárító Csoportja, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság valamint az OAH képviselôi azt gyakorolták, hogy hogyan tudnak együttmûködni vészhelyzet esetén. A mesterségesen elôállított szituáció szerint egy személygépkocsival ütközött a hulladékbeszállító autó mûszaki hiba következményeként. A gépjármûvezetô és a kísérô dozimetrikus is cselekvôképtelenné vált. A baleset következtében radioaktív anyag szóródott szét a környéken. A gyakorlat során pontosításra és begyakorlásra kerültek a riasztás, a mentés és a kárelhárítás egyes lépései. A többórás mûveletet az elôzetes lakossági értesítés hozadékaként nagy érdeklôdés kísérte. A Sugárvédelmi Szakcsoport látogatása Bátaapátiban Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat sugárvédelmi szakcsoportja szeptember 25-én tett látogatást a Bátaapáti NRHT-ban. A Szakcsoport a sugárvédelemmel foglalkozó vagy a sugárvédelmet mindennapos munkájában alkalmazó magyar szakembereket tömöríti egy társulatba. Az RHK Kft. munkatársai három elôadásban mutatták be a Nemzeti Projekt legfontosabb állomásait; a hulladék-beszállítás tervezett menetét; valamint a telephelyen és környezetében megvalósuló sugárvédelmi, kibocsátás- és környezet-ellenôrzési rendszer mûködését. Ezt követôen a résztvevôknek lehetôségük volt a felszíni létesítmények, valamint a megközelítô vágatok megtekintésére is. A látogatás során természetesen a sugárvédelmi vonatkozások (méréstechnika, dozimetria, sugárbiztonság) álltak az érdeklôdés középpontjában. FB IV. lövészverseny október 7-én ismét megrendezésre került az RHK Kft. fegyveres biztonsági ôreinek hagyományos lövészversenye. A IV. lövészverseny a DIANA Sportlövész Klub paksi lôterén zajlott le, melyen már részt vettek az NRHT fegyveres biztonsági ôrei is. A verseny változatos feladatok végrehajtását követelte a részvevôktôl, erôsítve a versenyszellemet és az ôrségek tagjainak szakmai felkészültségét, munkakapcsolatukat. A vándorserleget ismét az RHFT csapatai nyerték, a KKÁT második, az NRHT harmadik helyezett lett. Az egyéni kategóriában a KKÁT ôrei nyerték a legtöbb helyezést. A verseny értékelésén és a díjak átadásán részt vett Dr. Hegyháti József ügyvezetô igazgató is. 2

3 Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló október 6-án társaságunk ünnepélyes keretek között adta át a Bátaapátiban létesített Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló központi és technológiai épületét. A szalagátvágási ceremónián részt vett Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal fôigazgatója, valamint Dr. Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelô Kft. ügyvezetô igazgatója. Az atomerômûvi eredetû kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezését Magyarországon a Bátaapátiban létesülô felszín alatti tároló hivatott véglegesen megoldani. Az 1993-ban indított nemzeti program keretében több helyszínt vizsgáltak meg a szakemberek. A folyamat eredményeképpen a Bátaapáti határában lévô Mórágyi-rög bizonyult minden szempont figyelembevételével a legalkalmasabb helyszínnek. A felszíni földtani kutatási munkák 2003-ban fejezôdtek be. Az eredményeket összefoglaló Kutatási Zárójelentést a Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatala elfogadta, és megállapította, hogy a Bátaapáti (Üveghuta) telephely a vonatkozó rendeletben megfogalmazott valamennyi követelményt teljesíti, így földtanilag alkalmas kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére február 8-án megkezdôdött a lejtôsaknák kihajtása. A két egyenként 1700 méter hosszú kutatóvágat munkálatai 2008 júniusában fejezôdtek be, szeptemberben pedig megkezdôdött a felszín alatti tároló létesítmény kialakítása ben igen magas részvételi arány (75%) mellett a lakosok 90,7%-a elfogadta, hogy itt épüljön meg a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló, melyet az év végi parlamenti határozat is megerôsített. A felszíni beruházás elsô ütemében többek között a 3000 hordó befogadására alkalmas létesítmény az ún. technológiai épület készült el, csaknem 2200 négyzetméteren. A szükséges hatósági engedélyek megszerzését követôen 2008 ôszétôl ebben az épületben fogadjuk a közúton érkezô hulladékokat, melyeket meghatározott tematika szerint ellenôrzünk. A telephely tevékenységéhez kapcsolódó környezetellenôrzési rendszer három részbôl áll: földtani-vízföldtani, radiológiai és hagyományos környezetellenôrzô monitoring. A tároló közeli és távolabbi környezetében olyan megfigyelô-, ellenôrzô- és jelzôrendszer került telepítésre, amely képes adatokat szolgáltatni a létesítmény és környezetének változásairól valamint a sugárzási és szennyezettség viszonyairól. Amint a felszín alatti tárolóterek kialakítása megtörténik, az acélhordókat betonkonténerekbe csomagoljuk, majd pedig leszállítjuk végleges helyükre. A nemzeti színû szalagot Dr. Rónaky József, Dr. Hegyháti József és Dr. Pálinkás József vágja át 3

4 A szállítójármûrôl daru segítségével emelik ki a hulladékcsomagokat A betonkonténeres csomagolásra várva 4 A dozimetriai vezénylôben

5 A telephelyen és a közvetlen közelében öt monitoring állomás mûködik Potenciálisan radioaktív szennyezôdésnek kitett hulladékvizek gyûjtôtartályai Kültéri gammadózisteljesítménymérô 5

6 Dr. Dale E. Klein elnök, US NRC: A Bátaapátiban épülô hulladéktárolót biztonságosnak ítélem mind a radioaktív hulladék kezelésének és megfigyelésének, mind a terület fizikai biztonságának szempontjából.... Az Egyesült Államokban is minden bizonnyal engedélyt kapna a mûködésre, mert eleget tesz az ott érvényes elôírásoknak is... Egyértelmû, hogy Magyarország jelentôs lépéseket tett nem csak a villamosenergia-termelés, de a hulladék-elhelyezés terén is. Dr. Rónaky József fôigazgató, OAH: 1999-ben... mind a hazai tudományos testületek, mind a nemzetközi tudományos testületek egyértelmûen megállapították, hogy a bátaapáti telephely potenciálisan alkalmas ennek a hulladéknak a befogadására.... Ez a beruházás a politika, a szakma és a helyi társadalom eredményes együttmûködésének világra szóló példája. Dr. Pálinkás József elnök, MTA: A tudomány és technika jelenlegi állásának megfelelô legnagyobb biztonság ebben a létesítményben biztosított.... Mindent, hangsúlyozom, mindent megtesznek munkatársaink a biztonságért, azért, hogy az itt tárolt radioaktív anyag soha ne kerülhessen ki, soha ne kerülhessen be vizeinkbe, ne kerülhessen a talajba, ne kerülhessen a levegôbe. Ennek ott van a helye, ahonnan jött, a földben.... Amit maguk ma itt látnak, az ebben a kategóriában világszínvonal. Dr. Hegyháti József ügyvezetô igazgató, RHK Kft.: Az atomtörvény szelleme elvárja attól a generációtól, aki élvezi a nukleáris energiatermelés elônyeit, hogy gondoskodjék arról is, hogy az azzal járó hulladékot szakszerûen, nagy biztonsággal helyezze el. Ennek a mai nap az elsô állomása. 6

7 Regional Seminar on Waste Management Issues A közép-európai hulladékkezelési szeminárium idei rendezvénye szeptember között zajlott Pöstyénben. A 11 évvel ezelôtt cseh szlovák együttmûködésként megkezdett konzultációsorozathoz kezdetben a magyarok (RHK Kft.), a késôbbiekben pedig az osztrákok és a szlovének csatlakoztak. A tárgyalt témák az alábbiak voltak: Nemzeti programok fontosabb fejleményeinek bemutatása és megbeszélése. A hulladéktárolókkal kapcsolatos mûszaki és biztonsági kérdések. A nemzeti radioaktív hulladék elhelyezési programok finanszírozása. Alternatív megoldások (újfajta üzemanyagok, transzmutáció). Társaságunk munkatársai (Buday Gábor, dr. Ormai Péter és Nôs Bálint) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap felhasználásáról, az RHK Kft. négy nagy hulladék-elhelyezési programjáról és az NRHT hatósági engedélyezési eljárásáról adtak beszámolókat. A résztvevôk megállapodtak abban, hogy a jövô évi konzultációnak hazánk ad otthont. A mindennapi életünkben használt radioaktív anyagok közvetve vagy közvetlenül, de a Föld kérgében található radioaktív ásványokból származnak. A nukleáris energiaipar fejlôdésének kezdetétôl köztudott volt már, hogy a nukleáris hulladékok végsô elhelyezésének legtermészetesebb módja az, hogy visszahelyezzük ôket a talajba. Minden olyan ország, amely a radioaktív hulladékainak végsô elhelyezésén fáradozik, magáévá tette ezt az elvet, és egy gondosan kiválasztott befogadó kôzetben, a felszín alatt több száz méter mélységben, gondos mérnöki tervezés alapján kivitelezett tároló megépítését tûzte ki céljául. A geológiai tárolók kihívásai Egy stabil geológiai környezetben, a felszíntôl több száz méter mélységben kiépített úgynevezett geológiai tárolóban eltemetni a radioaktív hulladékokat, nem csak a mi nemzedékünk számára jelent biztonságos megoldást, hanem a jövô generációinak számára is, mégpedig olyan idôtávlatban, amely messze felülmúlja az emberiség eddigi történelmének idôtartamát. A geológiai tárolás a több, egymást kölcsönösen támogató gátak elvén alapul. A legelsô gátat a szilárd hulladékot magába foglaló konténer képezi, amely néhány száz éven át, de egyes esetekben akár százezer éven keresztül is megakadályozza, hogy vízzel érintkezzen a hulladék. Ezalatt az idô alatt pedig a hulladékban lévô hasadóanyag túlnyomó része le is bomlik. A második gátat a konténer és a befogadó kôzet közti teret kitöltô tömedékanyag képezi, amelynek az a szerepe, hogy elszigetelje a konténert a víztôl, megóvja a geológiai mozgások (pl. a földrengések) mechanikai, romboló hatásaitól, és megkösse az esetleg kiszabaduló hasadóanyagot. A tárolót magába foglaló kôzet és geológiai környezet harmadik gátként stabil mechanikai, kémiai és hidrológiai környezetet biztosít az elôzôekben említett gátrendszer számára akár több százezer év idôtávlatában is. A földtani környezetnek az a szerepe, hogy lelassítsa, vagy akár teljesen meg is hiúsítsa a tárolóból kijutott hasadóanyagok felszínre jutását, amelyek így nem jelentenek majd veszélyt az emberi környezet számára. Mindebbôl látható, hogy oly mértékben kell megismerni egy föld alatti tárolónak és közvetlen környezetének múltbeli és jelenlegi geológiai viszonyait, hogy ezen információk birtokában néhány százezer, vagy akár egymillió évre elôre is megbízhatóan meg lehessen becsülni, hogy milyen hatások érik a tárolót a jövôben, milyen folyamatok zajlanak le benne és jelenlegi tulajdonságai miként változnak majd meg. Csak az a tároló elfogadható az emberiség számára, amelynek biztonságossága a fenti információk birtokában a biztonsági értékelése során egyértelmûen bebizonyítható. Ugyanakkor egy geológiai tároló több emberöltôn keresztül üzemel, így komoly kihívást jelent mindazon információk átadása a jövô nemzedékének, amelyek alapján ôk nem csak azzal lehetnek majd tisztában, hogy milyen hulladékokat helyeztünk el a tárolókamrákban, hanem azzal is, hogy milyen információk alapján ítéltük az emberi környezet számára biztonságosnak a tárolót és környezetét. Az Európai Unió és a világ gazdaságilag fejlett országait tömörítô OECD Nukleáris Energia Ügynöksége már mintegy 30 éve koordinálja a geológiai tárolókkal kapcsolatos kutatásokat, vizsgálatokat, tervezéseket, valamint pénzügyi együttmûködéseket. Társaságunk munkatársai, például Buday Gábor, Ormai Péter, Nôs Bálint és Nagy Zoltán rendszeresen részt vesznek ezekben a nemzetközi együttmûködésekben, illetve közremûködnek a módszertani dokumentumok elkészítésében. Minderre jó példa a közelmúltból az Ügynökség által szervezett AMIGO projekt, amely a geológiai információk biztonsági értékelésben történô felhasználásával foglalkozott, vagy az INTESC kezdeményezés, amely a biztonsági értékelés jelenlegi nemzetközi gyakorlatát mérte fel és mutatta be, illetve az Európai Unió által koordinált kutatóprogramok eredményeit bemutató és megvitató EURADWASTE 2008 konferencia. Ez utóbbi konferencia egyik legfontosabb üzenete talán az volt, hogy bár az elmúlt években jelentôs sikereket értünk el a radioaktív hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése terén, ezek geológiai tárolókban történô elhelyezése továbbra is megkerülhetetlen követelmény maradt. 7

8 Bizalomépítés, tájékoztatás Immár ötödik alkalommal rendeztük meg a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésével kapcsolatosan a Nyugatmecseki Társadalmi Információs Társulással (NymTIT) karöltve az V. Tájoló Napot, melynek Boda és Cserkút adott otthont. Az ismeretterjesztô tanácskozáson dr. Ormai Péter, Társaságunk fômérnöke nemzetközi kitekintést adott a nagy aktivitású hulladékok végleges tárolója létesítésének idôzítését meghatározó tényezôkrôl. Ezt követôen Buday Gábor kiegészítésével debütált a nagyközönség elôtt legújabb ani- Mariano Vila d Abadal a GMF fôtitkára mációs filmünk, mely egy koncepciótervet mutat be a kiégett fûtôelemek és a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésérôl. Az idei Tájoló Nap díszvendége a madridi székhelyû GMF (Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Társulása) fôtitkára Mariano Vila d Abadal (képünkön) volt, aki az európai szervezet munkájáról beszélt. Elôadásához Kovács Gyôzô, a NymTIT elnöke a hazai tapasztalatok bemutatásával kapcsolódott. A kiegészítô rendezvényeknek, mint a Cserkúton megrendezett diákvetélkedônek, valamint a bodai horgászversenynek is nagy sikere volt. ITT Harangok Napja július 19-én Ôrbottyánban az Információs Tájékoztató Társulás egyik tagtelepülésén a Harangok Napját ünnepelte a környék lakossága. Gombos Miklós harangöntômester remekmûvét a település sportpályáján szólaltatták meg, ahol számos egyéb szórakoztató rendezvény is várta az érdeklôdôket. Az RHK Kft. sátrában a helybeliek tájékoztatást kaptak a Püspökszilágyon mûködô Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló tevékenységérôl. A játékosabb kedvûek tesztlapot is tölthettek a meglévô, vagy frissen szerzett ismereteik ellenôrzésére, természetesen apró ajándékokért cserébe. A TEIT EB a KKŸT betárolást ellenôrizte A Társadalmi Ellenôrzô és Információs Társulás (TEIT) Ellenôrzô Bizottsága (EB) október 13-án ellenôrzést végzett a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT). A bizottság kérésének megfelelôen, a KKÁT-ban történô elhelyezést bemutató animációs film levetítése után, Petrik Gyula a KKÁT üzemvezetôje adott tájékoztatót a mûködés eddigi tapasztalatairól. A feltett kérdésekre adott válaszaiban kiemelte, hogy a biztonsági értékelés eredménye igen pozitív, melyet az OAH Nukleáris Biztonsági Igazgatósága állapított meg. RHK Kft. HÍRLEVÉL Az üzemlátogakiadja az RHK Kft. tás során az EB tagfelelôs kiadó: Dr. Hegyháti József jai megtekintették a ügyvezetô igazgató nitrogénfeltöltést, a Szerkeszti: Buday Gábor mûszaki kazettakiemelés mûés tudományos igazgató veletét és mérték a Postai cím: 7031 Paks, Pf.: 12 teremben lévô suhonlap: gárzás szintjét. A szerkesztésben közremûködik: a Noguchi Porter Novelli Kft. és a Ferling PR & Communications Kft. Nyomdai elôkészítés: Elkészült a Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. nyolcadik középtér Nyomdai és Grafikai Stúdió és hosszú távú terve a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenysényomda: Molnár Nyomda, Pécs gekre. A tervet Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter hagyta jóvá. A kiadvány a www. rhk. hu címen is olvasható. Nyolcadik Közép- és Hosszú Távú terv /

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02.

A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON. Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. A RADIOAKTÍV HULLADÉKKEZELÉS PROGRAMJA MAGYARORSZÁGON Dr. Kereki Ferenc ügyvezető igazgató RHK Kft. 2015. 06. 02. Programjaink RHFT Püspökszilágy Paks KKÁT NRHT MKKB Kutatási helyszín Boda Kővágószőlős

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

Nagy aktivitású kutatás

Nagy aktivitású kutatás B AF Nagy aktivitású kutatás Milyen hulladék elhelyezését kell megoldani? Az atomenergia alkalmazásának legismertebb és legjelentősebb területe a villamosenergia-termelés. A négy, egyenként 500 MW névleges

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal

VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN. Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal VÁLTOZÁS A RADIOAKTÍV HULLADÉKTÁROLÓK HATÓSÁGI FELÜGYELETÉBEN Nagy Gábor nukleáris biztonsági felügyelő, Országos Atomenergia Hivatal Hullán Szabolcs mb. főigazgató-helyettes, Országos Atomenergia Hivatal

Részletesebben

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló

Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Az atomenergia felhasználása közben sugárzó, radioizotóppal különböző mértékben szennyezett hulladék anyagok maradnak vissza, amelyek biztonságos kezelésére, tárolására

Részletesebben

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója

Kiégett KKÁT. Kazetták Átmeneti Tárolója Kiégett KKÁT Kazetták Átmeneti Tárolója KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJA Az atomerőmű szomszédságában álló Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) fontos feladatot lát el: ide kerülnek a Paksi Atomerőműben

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év

Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év. Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Ipari hulladék: 2 milliárd m 3 / év Toxikus hulladék: 36 millió t/év (EU-15, 2000.) Radioaktív hulladék: 40 000 m 3 /év Nagy aktivitású hulladék: 240 m 3 /év Európai Unióban keletkezı radioaktív hulladékok

Részletesebben

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés

Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Atomerőmű. Radioaktívhulladék-kezelés Lajos Máté lajos.mate@osski.hu OSSKI Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 13. Országos Közegészségügyi Központ (OKK) Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE KIS ÉS KÖZEPES AKTIVITÁSÚ RADIOKTÍV HULLADÉKOK KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Készítette: KOCSIS ERIKA Témavezető: Prof. Kiss Ádám 2015. 01. 29. Célkitűzés A radioaktív hulladékok kezelésének és kategorizálásának

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Kedves Olvasó! Az iparilag fejlett világ országaihoz hasonlóan Magyarország is alkalmazza az emberek egészsége, életkörülményeinek javítása érdekében

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés

Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés Radioaktív Hulladékokat Kezelô Közhasznú Nonprofit Kft. éves jelentés Ügyvezetôi köszöntô 1 Kiégett üzemanyag tárolás 2 Intézményi hulladékok elhelyezése 6 Atomerômûvi kis és közepes aktivitású hulladékok

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére)

Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Radioaktív hulladékok osztályozása (javaslat a szabályozás fejlesztésére) Sebestyén Zsolt Nukleáris biztonsági felügyelő 1 Tartalom 1. Feladat forrása 2. VLLW kategória indokoltsága 3. Az osztályozás hazai

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Bevezetés 518 RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MAGYARORSZÁGI KEZELÉSE ÉS ELHELYEZÉSE Az atomenergia alkalmazása során keletkező radioaktív hulladékok kezelése Magyarországon is élettartamuktól és aktivitásuktól függően

Részletesebben

büszkén mondhatom, nagy érdeklődés közepette. Úgy vélem, ezt társaságunk nemzetközi elismertségének köszönhetjük, ami éppúgy szól másfél évtizedes,

büszkén mondhatom, nagy érdeklődés közepette. Úgy vélem, ezt társaságunk nemzetközi elismertségének köszönhetjük, ami éppúgy szól másfél évtizedes, 2013. december Kedves Olvasó! Nem egyszer értékeltük a magunk mögött hagyott esztendőt úgy, hogy igazán mozgalmas időszakot zártunk. Ám sosem volt ez még ennyire igaz, mint az idén. Eddigi működésünk során

Részletesebben

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében IV. évfolyam 4. szám 2007. december Ajánló Ha összességében nézzük a véleményfelmérés azon eredményeit, amelyek a lakosság várakozásait, és igényeit mutatják, egy olyan hulladéktároló profilt rajzolhatunk

Részletesebben

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

Közérthető összefoglaló. a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Közérthető összefoglaló a KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításáról Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Bevezetés A világ iparilag fejlett országaihoz hasonlóan a nukleáris technológiát Magyarországon

Részletesebben

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése

Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére Stratégiai Környezeti Vizsgálatának felépítése Egyeztetési anyag Véglegesített változat a hatósági vélemények figyelembe

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése és tárolása Eleso Denis Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám Egyetemi tanár A radioaktív anyag a természetben előforduló

Részletesebben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben

Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Sugárvédelmi szervezet változása a Paksi Atomerőműben Bujtás Tibor Paksi Atomerőmű Zrt. Sugár- és Környezetvédelmi Hajdúszoboszló, 2010. április 27. Történeti áttekintés A Sugárvédelmi (SVO) vezetői: -

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA

DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA DÓZISMEGSZORÍTÁS ALKALMAZÁSA Juhász László 1, Kerekes Andor 2, Ördögh Miklós 2, Sági László 2, Volent Gábor 3, Pellet Sándor 4 1 Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató

Részletesebben

Spanyolországi tanulmányút

Spanyolországi tanulmányút IV. évfolyam 2. szám 2007. július A Tájoló tartalmából NyMTIT közvélemény-kutatás 2007. Az atomerômûvek üzemeltetése következtében keletkezô radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezését továbbra is állami

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére. Tárgy: A Jövő Nemzedékek

Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére. Tárgy: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztos Hivatala Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa 1387 Budapest, Pf. 40. Dr. Fülöp Sándor Úr részére Országgyűlési Biztosa intézkedésének kezdeményezése Tárgy: A Jövő Nemzedékek Tisztelt

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Tájoló Nap dicsérettel

Tájoló Nap dicsérettel V. évfolyam 3. szám 2008. október Ajánló Dr. Dale E. Klein megtekintette a fogadólétesítményt, majd a vájatokban is körbevezették. Az újságírók kérdéseire válaszolva kiemelte: a létesítmény ôrzés-védelmi

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft.

Radioaktív. Hulladékokat. Feldolgozó. és Tároló Kft. Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló Kft. Tisztelt Olvasó! Az intézményi radioaktív hulladékok kezelését és tárolását végző RHFT - jelen szakmai kiadványunk tárgya társaságunk megalakulásakor került

Részletesebben

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH

Definíciók. Aktivitás szerint: N < 2kW / m 3 KKAH. N > 2KW / m 3 NAH. Felezési idı szerint: T ½ < 30 év RÉH. T ½ > 30 év HÉH Definíciók Források: 1996. évi CXVI. törvény //47/2003. ESzCsM// MSz 14344-1 Radioaktív hulladékok: Tovább nem használható, de aktív... Kiégett nukleáris üzemanyag: Reaktorban nem, de azon kívül újrahasznosítható,

Részletesebben

J/6755. számú jelentés

J/6755. számú jelentés MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/6755. számú jelentés AZ ATOMENERGIA 2007. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Előadó: Dr. Szabó Pál közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Budapest, 2008. november

Részletesebben

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Igazgatói előszó. Kedves Olvasó! Dr. Hegyháti József ügyvezető igazgató. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Aki többet szeretne tudni... Társaságunk telephelyeiről és tevékenységéről többet is megtudhat az érdeklődő, ha felkeresi internetes honlapunkat (www.rhk.hu), ahonnan érdekes információkat szerezhet a

Részletesebben

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról

H/3883. számú. országgyűlési határozati javaslat. a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/3883. számú országgyűlési határozati javaslat a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.

J E L E N T É S. Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft. Ú T I J E L E N T É S Helyszín, időpont: Krsko (Szlovénia), 2010. május 14-17. Tárgy: NYMTIT szakmai út Résztvevő: Nős Bálint, Somogyi Szabolcs (RHK Kft.) 1. A szakmai program A szakmai program két látogatásból

Részletesebben

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György 1 Nukleáris energia Radioaktiv hulladékok elhelyezése Bárdossy György A nukleáris energia felhasználásának elengedhetetlen feltétele a keletkező radioaktív hulladékok elhelyezése. Az atomerőművek használatának

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Tíz év a nemzeti érdek szolgálatában

Tíz év a nemzeti érdek szolgálatában V. évfolyam 2. szám 2008. július Ajánló 2008. június 22-én ünnepélyes keretek között avatták fel Hetvehelyen az elmúlt évek legnagyobb beruházását, a szolgáltatóházat. A beruházás értéke eléri a százmillió

Részletesebben

TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL

TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL TÍZ ÉVE A RADIOAKTÍVHULLADÉK-KEZELÉS SZOLGÁLATÁBAN MCMXCVIII XMMVIII FELELŐSSÉGGEL BIZTONSÁGGAL - GARANCIÁKKAL ÜGYVEZETÕI KÖSZÖNTÕ Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni. Lord Chesterfield Dr.

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Éves jelentés 2005. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság

Éves jelentés 2005. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Éves jelentés 2005 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság Kedves Olvasó! Túlzás nélkül állítható, hogy az elmúlt esztendő meghatározó jelentőségű volt Társaságunk életében, de a magyar nukleáris

Részletesebben

R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT!

R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT! R H K FELELŐSSÉGGEL A JÖVŐÉRT! R A D I O A K T Í V H U L L A D É K O K A T K E Z E L Ő K F T. HARMÓNIA hatékony alternatív energiaforrások híján támogatom a nukleáris energia békés célú felhasználását,

Részletesebben

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről Kötelező adatkezelés A közmeghallgatásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján 3. melléklet Az OAH-2013-01505-0012/2014 számú jegyzőkönyvhöz Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás,

Részletesebben

GMF elnökségi ülés Bodán

GMF elnökségi ülés Bodán III. évfolyam 1. szám 2006. május A Tájoló tartalmából LELTÁR címmel most a Tájoló által indított sorozatban az egyes szakmai területeken folyó munkákat vezetô szakértôket kértük meg arra, hogy készítsenek

Részletesebben

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Az új atomerőművi blokkok telephelye vizsgálatának és értékelésének engedélyezése Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 5. 1 Tartalom

Részletesebben

A bátaapáti NRHT sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszere

A bátaapáti NRHT sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszere A bátaapáti NRHT sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszere Gyöngyösi Péter 1, Janovics Róbert 2, Rosenfeld Sándor 1, Veres Mihály 2 1 Pöyry ERŐTERV Zrt. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3, tel.: +36-1-455-3600

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. amely egyrészről: Neve: M E G Á L L A P O D Á S (tervezet) Ügyfél-azonosító szám: --- Radioaktív Korlátolt Felelősségű Társaság. Radioaktív Kezelő Kft. Rövidített cégneve: Székhelye: 2040 Budaörs, Puskás

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c.

Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c. Az Energiaklub észrevételei és javaslatai a Magyarország nemzeti programja a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére c. dokumentumhoz Budapest, 2016. június 10. Az Európai Unió Tanácsának

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

B/4349. számú. jelentés. az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/4349. számú jelentés az atomenergia 2013. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J/8482. számú JELENTÉS. az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról

J/8482. számú JELENTÉS. az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8482. számú JELENTÉS az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. szeptember

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT KEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a 240/1997.(XII.18.) Korm. rendelet, valamint 2414/1997.(XII.17.)

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. A kiégett üzemanyag kezelésének nemzeti programja 1 Nős Bálint stratégiai és műszaki igazgató Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. nos.balint@rhk.hu Bevezetés Az atomerőművekben megvalósuló atommaghasadáson

Részletesebben

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA

A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA A KITERJESZTETT INES SKÁLA RADIOLÓGIAI ESEMÉNYEKRE TÖRTÉNŐ HAZAI ADAPTÁCIÓJA Ballay László, Elek Richárd, Vida László, Turák Olivér OSSKI-MSO XXXVI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2011

Részletesebben

Radioaktív hulladékok és besorolásuk

Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladékok és besorolásuk Radioaktív hulladéknak azokat a radioaktivitást tartalmazó anyagokat tekintjük, amelyek további felhasználásra már nem alkalmasak, illetve amelyek felhasználójának,

Részletesebben

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal

befogadó kőzet: Mórágyi Gránit Formáció elhelyezési mélység: ~200-250 m (0 mbf) megközelítés: lejtősaknákkal Új utak a földtudományban előadássorozat MBFH, Budapest, 212. április 18. Hidrogeológiai giai kutatási módszerek m Bátaapátibantiban Molnár Péter főmérnök Stratégiai és Mérnöki Iroda RHK Kft. A tárolt

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30.

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója. 2015. március 30. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója 2015. március 30. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÜZLETI JELENTÉS MÉRLEG EREDMÉNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Radioaktív

Részletesebben

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVŐ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA A BÁTAAPÁTIBAN LÉTESÜLŐ

Részletesebben

Radioaktív. Hulladékokat. Kezelő. Közhasznú. Nonprofit KFT. 2010. évi. jelentése

Radioaktív. Hulladékokat. Kezelő. Közhasznú. Nonprofit KFT. 2010. évi. jelentése A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit KFT. 2010. évi jelentése Kedves Olvasó! A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. átgondolt, az illetékesek által jóváhagyott éves úgynevezett munkaprogram

Részletesebben

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Kivonat FSU204_KIV_V02. Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. FSU204_KIV_V02 Oldal: 1 / 7 Kivonat az FSU204 Sugárveszélyes tevékenységek felügyelete folyamatról FSU204_KIV_V02 Célja: A PA Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése.

Részletesebben

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár

Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató. Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Vaskor Dóra Környezettan alapszakos hallgató Témavezető: Kiss Ádám egyetemi tanár Háttérsugárzás Természet része Nagyrészt természetes eredetű (radon, kozmikus, Föld, táplálék) Mesterséges (leginkább orvosi

Részletesebben

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő. Közhasznú Nonprofit Kft.

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő. Közhasznú Nonprofit Kft. Éves jelentés 2013 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Tisztelt Olvasó! Minden szervezet életében vannak időszakok, amiket a kemény munka fémjelez, máskor pedig a megelőző hetek-hónapok

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter../2008. (.) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2008. (.) ÖTM rendelete az önkormányzati és területfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrzési feladatairól Az atomenergiáról

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

Felelôsséggel - Biztonsággal - Garanciákkal

Felelôsséggel - Biztonsággal - Garanciákkal IV. évfolyam 1. szám 2007. február Felelôsséggel - Biztonsággal - Garanciákkal Ajánló A D projekt rövid definíciója: A középtávú kutatási program értékelési programjaihoz kapcsolódó összes laboratóriumi

Részletesebben

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS

HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS MTA Energiatudományi Kutatóközpont HASADÓ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KUTATÓREAKTORNÁL 2008-2013 SUGÁRVÉDELEM ÉS SAFEGUARDS XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Elter Dénes 1, Nádasi Iván 2 E-mail:

Részletesebben

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ

RADIOLÓGIAI FELMÉRÉS A PAKSI ATOMERŐMŰ LESZERELÉSI TERVÉNEK AKTUALIZÁLÁSÁHOZ Nagy Gábor 1, Zsille Ottó 1, Csurgai József 1, Pintér István 1, Bujtás Tibor 2, Bacskó Gábor 3, Nős Bálint 3, Kerekes Andor 4, Solymosi József 1 1 SOMOS Kft., Budapest 2 Sugár- és Környezetvédelmi Főosztály,

Részletesebben

Éves. jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Éves. jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Éves jelentés 2015 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Tisztelt Olvasó! Összesen 8347 elhasznált fűtőelem Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában (KKÁT), 451 betonkonténer kis

Részletesebben

KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója

KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója KKÁT Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója Előszó Az 1996. évi atomtörvény értelmében a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,

Részletesebben

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE

HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS WENRA MEGFELELÉSE, ÖREGEDÉSKEZELÉS ÖNÉRTÉKELÉSE Lehota Mihály, Petőfi Gábor, Lázár István Országos Atomenergia Hivatal 2016. december 9. XV. Nukleáris Technikai Szimpózium Paks Tartalom

Részletesebben

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam

Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Készítette: Magyar Norbert Környezettudomány Msc I. évfolyam Vázlat Radioaktív hulladék fogalmának, csoportosítási lehetőségeinek, keletkezésének rövid áttekintése Nagy aktivitású radioaktív hulladék kezelése

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE

Biztonság, tapasztalatok, tanulságok. Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE Biztonság, tapasztalatok, tanulságok Mezei Ferenc, MTA r. tagja Technikai Igazgató European Spallation Source, ESS AB, Lund, SE European Spallation Source (Lund): biztonsági követelmények 5 MW gyorsitó

Részletesebben

R A D I O A K T Í V H U L LA D É K O K AT K E Z E L Ő K Ö Z H A S Z N Ú N O N P R O F I T HÍRLEVÉL. Kedves Olvasó!

R A D I O A K T Í V H U L LA D É K O K AT K E Z E L Ő K Ö Z H A S Z N Ú N O N P R O F I T HÍRLEVÉL. Kedves Olvasó! 2014. augusztus R A D I O A K T Í V H U L LA D É K O K AT K E Z E L Ő K Ö Z H A S Z N Ú N O N P R O F I T K F T. HÍRLEVÉL F E L E L Ő S S É G G E L B I Z T O N S Á G G A L G A R A N C I Á K KA L Kedves

Részletesebben

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Éves jelentés. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Éves jelentés Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Tisztelt Olvasó! A nukleáris energiatermelésben és a Elsőként legrégebbi telephelyünkről, Paksi telephelyünkön, az atom- alakításával

Részletesebben

Az RHFT múltja, jelene és jövője

Az RHFT múltja, jelene és jövője Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. Felelősséggel Biztonsággal - Garanciákkal www.rhk.hu Az RHFT múltja, jelene és jövője a 2013. december 02-án bekövetkezett esemény tükrében XL. Sugárvédelmi

Részletesebben

ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT

ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT XII. Nukleáris Technikai Szimpózium 2013. december 5-6. ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI GYAKORLAT Macsuga Géza és Balogh Csaba Országos Atomenergia Hivatal Bevezetés Terjedelem és időzítés Résztvevők

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Dátum: 2010. április 01. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27.

Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27. Paksi Atomerőmű BŐVÍTÉS Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottság ülése 2012. november 27. Kovács Pál klíma- és energiaügyért felelős államtitkár PAKSI ATOMERŐMŰ - BŐVÍTÉS 2 PAKSI ATOMERŐMŰ BŐVÍTÉS

Részletesebben

AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA

AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola AZ ATOMENERGIA HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK KUTATÁSA Budapest, 2007. április ZRÍNYI

Részletesebben

2015. évi VII. törvény

2015. évi VII. törvény 2015. évi VII. törvény a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvény Q) cikkében

Részletesebben

A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei

A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei A sugárvédelem legfontosabb személyi és tárgyi feltételei Bővített sugárvédelmi tanfolyam 2016. október 12. Kalászi Pál OSSKI Int. Sug.véd. Szolgálat 06-20-936-4847 Az ionizáló sugárzás munkahelyi felhasználásának

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

B/9308. számú. jelentés. az atomenergia évi hazai alkalmazásának biztonságáról

B/9308. számú. jelentés. az atomenergia évi hazai alkalmazásának biztonságáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/9308. számú jelentés az atomenergia 2014. évi hazai alkalmazásának biztonságáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2016. február 1 Tartalom Rövidítések

Részletesebben

JELENTÉS A KORMÁNY ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE AZ ATOMENERGIA ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL

JELENTÉS A KORMÁNY ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE AZ ATOMENERGIA ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL 1. melléklet a JEF/ /2017-NFM. számú kormány-előterjesztéshez JELENTÉS A KORMÁNY ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE AZ ATOMENERGIA 2015. ÉVI HAZAI ALKALMAZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁRÓL Budapest, 2017. február 1 Tartalom

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései. Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8.

A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései. Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8. A radioaktív hulladék elhelyezésének műszaki és társadalmi kérdései Dr. Solt Eszter Gábor Dénes Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2010. november 8. A radioaktív hulladék kezelése Magyarországon Radioaktív

Részletesebben

Csendes jubileum ötödik évfolyamát kezdi a Nyugat-Mecseki Tájoló

Csendes jubileum ötödik évfolyamát kezdi a Nyugat-Mecseki Tájoló V. évfolyam 1. szám 2008. április Ajánló A Tolna megyei Bátaapátiban létesülô Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) projektje megkapta az illetékes hatóságtól a létesítmény jogerôs környezetvédelmi

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben