Képes. Krónika 4. TÁMOP /2-KMR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012"

Átírás

1 1. Képes Krónika TÁMOP /2-KMR Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye A 100 ÉVES ERDŐKERTES című, a község történetét bemutató könyv tiszteletpéldányát Az iskolások versmondó versenye és a zsűri 2. A Néprajzi Múzeumban jártunk 3. Papírból a világ kézműves szakkör 4. Madártani és természetismereti szakkör 5. Moderntánc 6. Könyvtári óra 7. Dr. Eperjessy Ernő néprajztudós a kiállítás megnyitóján 8. Béri Eszter a Magyar Kultúra Napjának rendezvényén 9. Dr. Pásztor László mond köszöntőt az MKN rendezvényen 10. Az MKN résztvevői 11. Mikulás a zebrán

2

3 önkormányzati hírek 1 HA TESZÜNK ÉRTE, AKKOR NEM EMELKEDIK A SZEMÉTDÍJUNK! Hulladékbegyűjtés 2011-ben Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete december 16-án módosította a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó, közszolgáltatás ellátásáról szóló 12/2008.(12.04.) sz. rendeletét. Miért volt szükséges a rendelet módosítása? Egy átlagos család évente 1,030 tonna kommunális hulladékot termel, melynek pusztán az ártalmatlanítási díja 2011-ben ,- Ft lesz. Ehhez kell még hozzáadni a begyűjtés, szállítás és a lomtalanítás költségét. Elég lehet a 60 literes kuka is? A házhoz menő zsákos szelektív gyűjtés, valamint a településen elhelyezett kilenc szelektív sziget, az elektronikai hulladékgyűjtés, a lomtalanítás igénybevételével, valamint házi komposztálással jelentősen csökkenthető a hulladékok mennyisége és így elegendő lehet a kisebb űrtartalmú gyűjtőtartály (kuka) is. Kukát olcsóbban! Állandó jelleggel lakott ingatlanok esetében hulladékgyűjtésre kizárólag szabványos 60, 110, 120 és 240 literes zárt hulladékgyűjtő edény használható. Az Önkormányzat most lehetőséget biztosít, kitűnő állapotú, használt 60 literes műanyag hulladékgyűjtők kedvezményes 5.250,- Ft-os áron történő megvásárlására, melynek vételárába használt, sérülésmentes, tiszta 110 literes hulladékgyűjtő edényét 1.250,- Ft-os áron beszámítjuk. Erre a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben található, volt tűzoltó szertárnál nyílik lehetőség minden hétfőn óra, csütörtökönként pedig 7-10 óra között. Mit tehetünk, ha nem fér a kukába? 60 literes Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű gyűjtőzsák kapható a hulladékbegyűjtő jármű személyzetétől bruttó 270,- Ft-ért. FIGYELEM! CSAK KUKA MELLÉ, a többlet hulladék elszállítására vehető igénybe. Hétvégi telkesek, üdülőterületi lakók számára! Az üdülőként, időlegesen használt külterületi, zártkerti ingatlanok esetén: A tulajdonos (amennyiben hulladékát nem a szabványos 60, 110, 120 és 240 literes zárt kukába gyűjti) köteles az Önkormányzat által forgalmazott 60, 110 literes, egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott, színes (a 60 literes narancssárga színű, a 110 literes lila színű) műanyag gyűjtőzsákot önköltségi áron megvásárolni és használni. A zsákok a Polgármesteri Hivatalban pénztári nyitvatartási időben, a Faluház és Könyvtárban könyvtári nyitvatartási időben, valamint a hulladékbegyűjtő jármű személyzetétől önköltségi áron vásárolhatók meg. Továbbá a település üzleteiben (COOP és CBA) hozzá lehet jutni önköltségi áron + érékesítési feláron. Ismételten felhívjuk a figyelmet! 1. A narancs- és lila zsákos hulladékgyűjtésre az állandó jelleggel lakott ingatlanok esetében nincs mód. 2. A gyűjtőzsákok megvásárlása nem mentesít a szolgáltatás negyedéves díjának megfizetése alól! 2011-ben érvényes díjszabás 1 db 60 literes gyűjtőtartály negyedéves ürítési díja 2011-ben: bruttó 3.900,- Ft 1 db 110 vagy 120 literes gyűjtőtartály negyedéves ürítési díja ben: bruttó 6.500,- Ft 1 db 240 literes gyűjtőtartály negyedéves ürítési díja 2011-ben: bruttó ,- Ft Kedvezményes díj Azok az ingatlanhasználók, akik üdülőként, vagy időlegesen - csak az év egyik felében - használják a zártkerti és külterületi ingatlanokat, ha a később postázott bevalláson írásban kérelmezik, az éves közszolgáltatási díj felét kötelesek csak megfizetni. Nem vonatkozik ez a kedvezmény azokra az ingatlanokra, melyet életvitelszerűen használnak. A rendelet értelmében a közszolgáltatási díj semmilyen egyéb esetben nem mérsékelhető, el nem engedhető. Hulladékbevallás módja A közszolgáltatás díja az Ingatlanhasználó által használt gyűjtőtartályok száma, valamint a gyűjtőtartály űrtartalma, a tulajdonos Folytatás a következő oldalon > Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Főszerkesztő: Sinkó György Szerkesztő-újságíró: Sinkó Ivett A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) ; fax: (28) ; Honlap: Meg jelenik minden hónap elején példányban Grafi kai munkák: CNI Tördelés: Sinkó Ivett Nyomda: DANDERA Bt. Műszaki vezető: Mészáros Attila

4 2 Folytatás az előző oldalról > bevallása alapján kerül megállapításra. Kérjük, hogy a postai úton kézbesített bevallást szíveskedjen nyomtatott betűkkel, pontosan kitölteni és mielőbb - lehetőleg postafordultával - az erdőkertesi Polgármesteri Hivatal címére (2113 Erdőkertes, Fő tér 4.) levélben, a borítékon hulladékbevallás megjelöléssel visszaküldeni, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodára leadni. A rendelet értelmében, aki az 1 db 110 literestől eltérő menynyiségű és méretű gyűjtőtartályt használ, köteles a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg az Önkormányzat felé írásban bejelenteni azt. A mellékelt bevallás visszaküldéséig a számlázás alapját 1 db 110 literes edény, illetve a korábbi bevallása képezi. Valóságnak megfelelő adatot közöljünk! A bevallás nyomán befizetett díj mértékének a jogszerűségét a helyszínen ellenőrzik munkatársaink. Erdőkertes Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben az esetlegesen keletkező, a rendszeresített gyűjtőtartály méretét meghaladó többlet hulladékát nem egyedi gyártású, az Önkormányzat által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű műanyag zsákban helyezi ki, úgy az nem kerül elszállításra! önkormányzati hírek pályázat szociális ügyintéző munkakör betöltésére - A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony - Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő - A munkavégzés helye: Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. - A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 18. sz. pont Szociális igazgatási feladatok: lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, adósságkezelési szolgáltatás, idős korúak járadéka, aktív korúak ellátásai, közgyógyellátás. - Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. - Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetemi vagy főiskolai végzettség, a köztisztviselők képesítési előírásáról szóló 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet I/18-as pontja szerint, Felhasználói szintű windows, irodai alkalmazások. - A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási szakvizsga, ECDL vizsga, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. - Elvárt kompetenciák: Szociális érzékenység Kommunikációs készség - A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló iratok fénymásolatban. - A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban április 1. napjától - A pályázat benyújtásának határideje: március 11. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Rajna Ágnes jegyző nyújt, a os telefonszámon. - A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Erdőkertes Község Jegyzője címére történő megküldésével: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Kérjük a borítékon feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2011. a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatást követően jegyzői döntés, a polgármester véleményének kikérésével. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Települési Portál: január 19. Erdőkertesi Napló: február 1. KSZK.gov.hu A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

5 pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére - A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony - Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő - A munkavégzés helye: Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. - A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/16./I.-II besorolási osztályban Pénzügyi igazgatási feladatok, 1. számú melléklet I/10/I.-II besorolási osztályban Ipari - és belkereskedelmi igazgatási feladatok Ellátandó feladatok: Adóügyi igazgatás (gépjárműadó, adó- és érték bizonyítvány kiadása), Ipari- és belkereskedelmi igazgatás. - Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. - Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetemi illetve főiskolai, vagy középfokú végzettség és a köztisztviselők képesítési előírásáról szóló 9/1995(II.3.) Kormányrendelet 1. számú melléklete I/10/I-II besorolási osztályban, I/16/I-II besorolási osztályban szerinti képesítés, - A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási szakvizsga, illetve középfokú végzettség esetén közigazgatási alapvizsga, ECDL vizsga, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. Köszöntő Az egész család szívből gratulál Kopyc Robertnek és Halmai Nórának kislányukhoz Kopyc Amira Zsófiához, aki december 28-án kor született. Nagyon jó egészséget kívánunk!!! Lovas és a Halmay család önkormányzati hírek - A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló iratok fénymásolatban. - A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban március 1. napjától - A pályázatok benyújtásának határideje: február 17.. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Rajna Ágnes nyújt, a os telefonszámon. - A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Erdőkertes Község Jegyzője címére történő megküldésével: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Kérjük a borítékon feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2011 a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatást követően jegyzői döntés, a polgármester véleményének kikérésével. A pályázat elbírálásának határideje: február 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Települési Portál: január 19. Erdőkertesi Napló: február 1. KSZK.gov.hu A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. 3

6 4 KÖZÉLET - SPORT Mikulás a zebrán Erdőkertes reggeli arculatához hozzátartozik egy igen érdekes színfolt. Sokan csak elhaladnak mellette, fel sem figyelnek rá, de ha nem lenne ott, hiányérzetünk lenne. A bácsi a Coop-bolt előtti zebrán, fehér szakállával a sárga polgárőr mellényben, ahogyan lendületes mozdulataival osztja a népet. Ez így megy évek óta. A többség a nevét nem is tudja (elárulom: Tolnai Tibor), ezzel együtt olyan mindennapi ismerős. Jött a december 6-a, meg valakinek az ötlete, ennek apropóján azon a reggelen a kertesi zebránál egy igazi Mikulás állt (és nem ám gagyi vattaszakállal!). Fényviszszaverő mellény volt rajta és a világító botjával irányította a forgalmat. A két segítőjével szaloncukrot osztogattak a járókelőknek és az autósoknak. Mindenkinek tetszett a helyzet, ha az autónak nem kellett megállni akkor is mosolyogtak és integettek. Lehet, hogy csak egy pillanatra, de ismét gyerek lett mindenki. Örült a Mikulásnak, hiszen hozzá jött, neki integetett vissza. Biztos, hogy ezt elújságolta a munkahelyén is, ahol aztán vagy elhitték neki vagy sem. Hát igen, ilyen máshol nincs, csak Erdőkertesen! Azon az egy napon biztosan többet is lehetett látni az utcákon, csakhogy nekünk minden tanítási napon ott áll, ott integet. Persze nem feltétlenül piros gúnyában, de a szakálla az tuti, szóval Ő az. Amióta ez így van, nem történt gyermekgázolás hitték volna? A minap vérvételre kellett mennie, ezért helyettesítést kért. Ilyen alkalom ritkán adódik, gondoltam kipróbálom. Felvettem a neonsárga mellényt és odaálltam ugyanazt csinálni mint Ő. Tanulságos volt. A gyerekek olyat mutattak nekem, amire nem is gondoltam hogy tudnak: előre köszönni és türelmesen várakozni az átkelésre (és mindezt maguktól, veszekedés nélkül!). Mondom én, ez a Mikulás hatása! Kissé csalódottak voltak, hogy nem Tibi bácsi köszönt vissza, de másnap annál nagyobb örömmel üdvözölték egymást. A gyerekeink szeretik, megbecsülik, ők biztosan tudnak valamit. A felnőttek nem voltak ennyire szófogadóak, de ez egy másik történet lesz, más tanulságokkal, máskor Király Attila Új Év, régi csapat! Kedves olvasók! Köszönjük, hogy sokan eljöttek a Karácsonyi kupánkra szurkolni, ahova 10 női focicsapatot sikerült elcsábítanunk. A játszmák során, az ünnepek alatt felszedett kilókat lefutottuk, a szünetekben pedig buzdítottuk ellenfeleinket, barátainkat. Néhányunk férje, barátja is játszott a nap folyamán az öregfiúk meccsein, így még jobb hangulatban telt el a nap. A meccsek végén két tinédzserkorú csapattagunknak, Krekács Viviennek és Terdik Brigittának - akik kitartóan és lelkiismeretesen minden edzésen és meccsen részt vettek - átadtuk a Év Sportolója díjat. Csak így tovább lányok, büszkék vagyunk rátok! Hasznotokra válik majd a nagy betűs életben, amit tanultok nálunk! Edzőinknek Puskás Istvánnak, és Prokopecz Jánosnak névre szólóan átadtuk a Év Edzője díjat, hiszen önzetlenül adják át nekünk tapasztalataikat! Zagyi Krisztina csapattagunknak, a Varga pékség egyik vezetőjének megköszöntük a több napos kupára és az esti vacsorára biztosított sok kilónyi friss kenyeret. Bakonynána női focicsapatát, illetve Polgármesterüket megvendégeltük a Termálfürdő büféjében házi pörkölttel, amit Juhász Kati csapattagunk főzött meg 12 kilogramm disznóhúsból. A zenét Horváth Richárd, Horváth Krisztián, Pap Gergő és barátai szolgáltatták. Nekik is köszönjük! Végül is elmondhatjuk, hogy szeretetben búcsúztattuk a tavalyi évet az anyagi nehézségek ellenére is. Idén új szabállyal indítottunk. Bevezettük azt, hogy heti egy edzésen részt kell venni, különben nem játszhat meccseken a hiányzó tag. Lányainkat ezzel is rendszerességre kívánjuk ösztönözni. Reméljük idén is el tudunk jutni sok megmérettetésre, nehogy elfelejtse a Női foci apraja nagyja, hogy létezik Erdőkertesi Virágszálak csapata. Az év első írásának most vége. Ui: Kapust keresünk!!! Tel: Kis Krisztina 06/

7 A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ hírei és felhívásai Erdőkertes, Fő út 51. ( , Önkénteseket keresünk! Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ önkéntes segítőket keres a Kistérség (Erdőkertes, Veresegyház, Őrbottyán, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Csomád) területén az alábbi tevékenységek szervezéséhez, lebonyolításához: -idős emberekkel való beszélgetés -rászoruló gyermekek tanulásának segítése, korrepetálás -ruhaadományok válogatása, osztásának segítése -rendezvények lebonyolításában való részvétel, stb... Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében! Érdeklődni lehet a helyi intézményekben, vagy a településen dolgozó munkatársaknál. Várunk minden segítőszándékú jelentkezőt! Hívjon bennünket ingyen! Intézményünket január 1-től ingyenesen hívhatja, hogy tájékoztatást kérjen a következő szolgáltatásokról. Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Általunk szervezett programok (KI-MIT-TUD, Tábor stb...) Milyen módon veheti igénybe? Az interneten megkeresi a honlapot. A "mit keres?" ablakba beírja az esély szót, a "hol keres?" ablakba vagy Erdőkertes vagy Veresegyház településeket írja be és rákattint a keresés gombra. Megjelenik a Versegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ, mint intézmény ahol a "hívja ingyen" gombra kell kattintani. Ezek után egy táblázat jelenik meg ahol az ön telefonszámát (mobil vagy vezetékes telefonszám) illetve a visszahívás időpontját kell megadni. A megadott telefonszámon, intézményünk dolgozója vissza fogja önt hívni. Bízunk benne, hogy szolgáltatásunkkal segítségükre lehetünk! EGÉSZSÉG Szájüregi daganatok szűrővizsgála gyűjtőnéven szájüregi rákoknak nevezett ajak-, A szájüregi és garatdaganatok az előkelő hatodik helyen állnak a halálokok között, 2003-ban 1760 halált okozva. A férfiak között aránytalanul gyakoribb, mint nőknél. Ami riasztó, az a szájüregi rákok páratlan ütemű szaporodása: 1948 óta mintegy hatszorosára emelkedett a szájüregi rákban elhunytak száma. Módszer: A szűrővizsgálati módszer egyszerű, olcsó és fájdalmatlan: a szájüreg megtekintése, lehetőleg tükörrel, hogy a rejtett zugok is láthatóak legyenek. Hasznos még a környék nyirokcsomóinak megtapintása is. Szűrni vagy nem szűrni? Az egyszerű eljárás alkalmas a szájüregi kóros képződmények felismerésére; a talált elváltozások szakorvoshoz utalhatók a pontos diagnózis megállapítására és kezelésre. A probléma az, hogy nem bizonyított: a szűrővizsgálat hozzájárul-e a szájüregi rákok előfordulásának vagy a szájüregi rákok miatti halálozás csökkentéséhez. Mégis, a halálozás ilyen mértékű előretörését látva a szakemberek úgy vélik, hogy tenni kell valamit. A bizonyítottság hiányában azonban a lakosság-szűrés nem indokolt. Szóba jöhet a szelektív szűrés: a magas kockázatú személyek szűrése. Ezt látszólag megkönnyíti, hogy a rizikócsoport jól ismert. Veszélyeztetettek: Szájüregi daganatok kialakulása szempontjából különösen veszélyeztetettek az erősen dohányzó, rendszeresen alkoholizáló, a szájhigiénét elhanyagoló rossz fogazatú férfiak. Szervezett szűrővizsgálat: nincs Alkalomszerű szűrővizsgálat: Küszöbön van a szájüregi daganatok felismerésére szolgáló vizsgálat felvétele a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok körébe. 5 Forrás:

8 6 Februári programok Egész hónapban látható Juhos Nándor Kárpáti rapszódia fotókiállítása 9-én 17.3o Erdőkertesi iskolás színjátszók, dalosok és muzsikusok jótékonysági műsora (benne: "Ilók és Mihók mesejáték) egy vörösiszap-károsult általános iskola nehéz helyzetű iskolásainak javára. 11-én 16.oo A Neumann János Általános Iskola alsó tagozatos farsangja 12-én 18.oo SZÍNHÁZI ELŐADÁS Ray Cooney: Páratlan páros, vígjáték két felvonásban, az OSCAR Színtársulat előadásában (részletesen alább!) Belépődíj: Ft Ft ( Jegyek elővételben már kaphatók!) 13-án 9.oo-16.oo Pest Megyei Sakk Csapatbajnokság (Szupercsoport) 14-én 15.oo Bálint napi vetélkedő 15-én 9.oo GYERMEKSZÍNHÁZ Csipkerózsika a Szegedi Miniszínház előadásában Belépődíj: 450 Ft GYERMEKSZÍNHÁZ A három szabólegény a Szegedi Miniszínház előadásában Belépődíj: 450.-Ft 17-én 14.oo-18.oo VÉRADÁS 23-án 16.oo a Barátság Nyugdíjas Klub farsangi rendezvénye, kiállítás KULTÚRA 26-án 13.oo III. Kertesi Rétes-sütő Verseny 26-án 15.oo ISTEN HOZOTT! A Polgármester köszönti a ben Erdőkertesre költöző új lakókat 26-án 19.oo A Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK jótékonysági bálja 26-án 15.oo Ulti-verseny 27-én 17.oo Nosztalgia klub Márciusi programok 5-én A Neumann János. Általános Iskola alapítványi bálja 6-án 9.oo-16.oo Pest Megyei Sakk Csapatbajnokság (Szupercsoport) 8-án 17.oo Köszöntjük a Nőket! (szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon) Belépődíj NINCS! 9-én 17.oo Találkozás A 100 éves Erdőkertes c. monográfia szerzőivel, melyen az érdeklődők a könyvben talált tévedések és elírások módosítása érdekében megtehetik az észrevételeiket. 12-én 9.oo-12.oo Babaruha- és Játékbörze (előzetes bejelentkezés: március 7-ig!) Részvételi díj: 500.-Ft 12-én 18.oo Kiállítás-megnyitó 12-én 19.oo-22.oo NO SMOKING! buli Zenés szórakoztató tánc-est Belépő: 800.-Ft (asztalfoglalás március 10-ig) 15-én 17.oo Ünnepség a 48-as Forradalom és Szabadságharc évfordulóján Műsort adnak a Neumann János Általános Iskola tanulói 17-én 17.oo KÖNYVBEMUTATÓ A Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai c. könyv bemutatása (A táj és a környezet egymásra hatása, kultúrtörténeti viszonyai) Vendég: dr. Szabó Lajos egyetemi tanár (a könyv szerkesztője) és dr. Lencsés György egyetemi docens, továbbá néhányan a Szerzők közül. A bemutató előadást követően a könyv megvásárolható, a szerkesztő és a jelenlévő szerzők dedikálják is. BÁLINT-NAP a magyar hagyományokban február 14-én, 15.oo-kor, hétfőn Program: néprajzi ismertetés játékos irodalmi vetélkedő Belépődíj: NINCS! A vetélkedőben elhangzó versek február 5-től olvashatóak a Faluház előcsarnokában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Induló programok Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében című, TÁMOP /2/KMR jelű pályázat februárban Erdőkertesen induló programjai: Grafika: február 2. (16.oo órától, minden második szerdán) Média: február 5. (14.oo órától, minden második szombaton) Más művészet program: február 2. (17.oo órától, minden második szerdán) A jelentkezési lapok a Faluház honlapjáról letölthetőek!

9 Gólyahír! A Kertesi Kamarakórus két tagja is örömteli eseményről adott hírt december utolsó napjain: December 27-én megszületett Szepesiné Thaly Nóra kislánya, Héla. December 29-én megszületett Sipos-Füle Metti kisfia, Sipos-Füle György Tamás. GRATULÁLUNK! Felhívás Harmadik alkalommal hívjuk Rétes-sütő versenyre a vállalkozó szellemű sütni szerető asszonyt, leányt, férfiembert! Bárki benevezhet, a szakács-végzettség sem akadály! Egyedüli kitétel, hogy üzemi réteslapot nem lehet használni. Mivel a Faluházunk nem rendelkezik a helyben-sütés lehetőségével, az előkészítést és a sütést mindenki az otthonában végezheti. Az alapanyagot mi biztosítjuk hozzá. A nevezéssel egyidejűleg le kell adni a hozzávalók listáját és menynyiségét. A nevezés határideje: február 10. Az alapanyagok átvétele: február 24. A verseny február 26-án lesz, 13.oo órára kell a Faluházba hozni a két tepsi rétest, melyet hivatásos cukrászokból álló zsűri bírál el. Az eredményről az Erdőkertesi Naplóból értesülhetnek. Akik a legfinomabb rétest sütik, Erdőkertes színeiben indulhatnak áprilisban az Újszentiváni Rétesfesztiválon. Szeretnénk ezzel egy tél-végi gasztronómiai hagyományt teremteni községünkben. Várjuk a jelentkezésüket! Pallag Katalin KULTÚRA Páratlan páros 2008 őszén Frech' Zoltán és Hódi Richárd alapította a társulatot. Nevüket az első bemutató nyomán Claude Magnier: Oscar című vígjátékáról választották maguknak (ezt az előadást 2009 őszén láthatták az érdeklődők a Faluházban). A társulat javarészt dunakeszi és budapesti színészekből áll. Az új színdarabbal, vagyis a Páratlan párossal ismét nagy sikert aratott az Oscar Társulat. Ray Cooney két felvonásos vígjátékának dunakeszi előadását 2010-ben öt alkalommal tekinthették meg az érdeklődők, több mint ezerkétszázan. A Társulatnak az elmúlt két évben több mint 40 előadása volt országszerte, illetve Erdélyben, szinte kivétel nélkül teltházzal. Az új darabbal együtt internetes honlap is alakult (www.oscartarsulat. hu), a csapatból pedig állandó társulat kovácsolódott. Februárban Erdőkertesen is fellépnek. A naprakészen frissülő honlapon a fényképek és rövid videóbejátszások mellett további hasznos információkat is megtalálnak mind az Oscar, mind pedig a Páratlan páros c. előadásaihoz kapcsolódóan. Főbb szerepekben: Kiss Ramóna (Barátok közt) Gyetván Csaba ( Barátok közt ) Frech' Zoltán ( Four Fathers ) Nagy Alexandra ( TV2 ) Rendező: Hódi Richárd Bim Jóga Folytatódik a BIM JÓGA január 27-étől a Faluházban. A foglalkozások csütörtökön 17.oo-18.3o óráig tartanak, díja alkalmanként 800.-Ft. Vezeti: Bács Ildikó (06 20/ ) DIÁKOK FIGYELEM! Társasjáték - készítő pályázatot hirdetünk általános iskolás diákok számára. Részletes tájékoztató alább, és plakátokon található. 7 Barátság nyugdíjas klub A Barátság Nyugdíjas Klub minden szerdán 15.oo-20.oo óráig klubnapot tart. Az összejövetelek az előző havi újságban írottakkal ellentétben továbbra is a Neumann János Általános Iskola ebédlőjében lesznek, mivel az ESZAK épületének a felújítása február 7-ével megkezdődik és az intézmény erre az időre a Faluházba költözik. Megértésüket kérjük! erdőkertesi posta új nyitvatartása Hétfőn: 8-12 óráig óráig Keddtől-csütörtökig: 8-12 óráig óráig Pénteken: 8-12 óráig óráig Pénztári órák Hétfőn: 8-12 óráig óráig óráig Keddtől - csütörtökig: 8-12 óráig óráig /16 óráigig már nem nyit ki/ Pénteken: 8-12 óráig óráig /14 óráig már nem nyit ki/ Ebédidő minden nap: óráig Pocsainé V. Tünde postavezető

10 december Az Erdőkertesi Sport Egyesület vezetősége és a rendezvény segítői 23. alkalommal szervezték meg a karácsonyi teremlabdarúgó- és kézilabda tornát. Eddig 1004 csapat fordult meg Erdőkertesen e sportrendezvény keretében. A négy napos küzdelmek során ezúttal 11 korosztályban 65 csapat versengett a győzelemért. A 23. tornát Dr. Pásztor László polgármester nyitotta meg. Vendégünk volt Benkő Tamás a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Főtitkára, aki sok ajándékkal érkezett. Nagyon nagy örömet szereztek a játékosok az őket elkísérő szülőknek, feleségeknek, barátnőknek, akik több százan szurkoltak a szeretteiknek. A tornán a győztesek átvették a kupát, okleveleket, a gyerek a kupa mellé megkapták a 23-as számmal díszített tortát, melyből persze jutott minden résztvevőnek. Első alkalommal indulhattak óvodáskorú csapatok is. Nagy élmény volt látni a tehetséges gyermekek harcát a győzelemért, ha ez nem sikerült, tiszta szívből jövő könnyekkel hagyták el a pályát. Éremmel és oklevéllel külön díjaztuk a legjobb teljesítményt nyújtott ovisokat. A hölgyeknél első alkalommal vett részt Taksony csapata, amely kitűnő játékkal meg is nyerte a tornát és így egy Karácsonyi Kupával lett gazdagabb. A döntőben a kitűnő játékosokból álló Érsekvadkert csapatát győzték le. A Felnőttek korosztályában maratoni küzdelmet hozott a 14 csapat harca. A délután három órakor kezdődő torna is késő éjszakáig tartott. A tornát a Fenyőfák csapata nyerte meg. XXIII. Karácsonyi kupa december Csúcsnevezés a Hölgyeknél (10 csapat) és a Felnőtteknél (14 csapat) A SZERVEZŐK Állnak balról jobbra: Hollósi János, Bodor Mariann, Gubrán Ferenc, Máté Gyöngyvér, Czukor Zsolt, Dugonics László, Benkő Tamás, Pásztor Gyula Guggolnak balról jobbra: ifj. Hollósi János, Csizmadia Balázs, Barkóczi Istvánné Rozália, Halász Gábor. Köszönetet mondunk azoknak az erdőkertesi lakosoknak, akik nemrég költöztek ide. A kiírásból értesültek a tornáról és sok csapatot szerveztek. Az a kérésem hozzájuk, hogy településünk más területén is kapcsolódjanak be a közéletbe, együtt mozgassuk, gazdagítsuk Erdőkertes sportéletét. Mindenkinek köszönjük! Gratulálunk győztesnek és vesztesnek egyaránt. Mindenki nyert, kimozogta magát, kifáradt, egészségesebb lett és egy élménnyel gazdagabb. A torna megrendezése sok ember segítségével volt megvalósítható. A szervezésben, lebonyolításban oroszlánrészt vállaltak: Gubrán Ferenc, Csizmadia Balázs, Hollósi Jánosné Marika, Kis Krisztina és a női csapat tagjai, Id. Hollósi János, Ifj. Hollósi János, Halász Gábor, Czukor Zsolt, Pál Mónika, az OMIS Bizottság tagja és még sokan mások. A büfé szolgálatában Barkóczi Istvánné (Rozália) és Dugonics László vett részt. Köszönetet mondunk minden támogatónak, kik pénzadománnyal, természetbeni adománnyal, vagy bármilyen formában segítséggel, munkával, biztatással, jó szóval segítették a rendezvényt. Támogatók: Erdőkertes Község Önkormányzata; Polgármesteri Hivatal dolgozói; Erdőkertesi Sport Egyesület; Pest Megyei Labdarúgó Szövetség; Varga Kenyér Kft., Veresegyház; Szabó - Galambos Kft.; Hollósi János és családja, Barkóczi István és családja, Csizmadia Balázs, Kapuvári Nándor, Pásztor Béla, Váradi Attila, Pap Attila és sokan mások. Köszönetet mondunk a Neumann János Általános Iskola igazgatójának Kiss László Úrnak és a Tanári Karnak, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a tornatermet és az osztálytermeket. A tornát talán unokáink is látni fogják, mert Pap Attila fényképész minden évben rögzítette az eseményeket. Nagyon köszönjük a Hivatal TMK csoportjának, kik együttműködve az Iskola vezetésével, Járosi László vezetésével tökéletesen rendbe hozták a tornatermet annak érdekében, hogy a torna zavartalanul megrendezhető legyen. Köszönet a segítő technikai dolgozóknak: Tomcsányi Mónika, Kun Zsuzsanna, akik felügyelték a rendet és a tiszta környezetet. Játékvezetők voltak: Cene István, Nagy Lajos, Gubrán Ferenc, Ifj. Hollósi János, Halász Gábor és Csizmadia Balázs. A rendezvény összköltsége Ft. volt, mely a támogatásokból, adományokból, a büfé bevételéből, nevezési díjakból állt össze. A kupa-tortákat a Sulyán Cukrászda készítette. Köszönetet mondunk a játékosoknak és azoknak, kik rendezvényünket bármilyen formában segítették! Üdvözlettel: Gál Zoltán S.E. elnök Pásztor Gyula OMISZ Bizottság elnöke, főszervező

11 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK AZ ELÉRT HELYEZÉS SORRENDJÉBEN Hölgyek: 1. Taksony kép 2. Érsekvadkert 3. Buják 4. Veresegyház Bakonynána Forrás SC. Virágszálak FC Barka Híd-Unió Hétpróba Felnőtt korcsoport 1. Fenyőfák - 8. kép 2. Haverok - 7. kép 3. Simson család 4. Erdőkertesi Banditák Csokonai SC. Veteránok Chinoin Szimi Sc Old James Féria Selejtek No skill Tökmindegy Szőrös Lábak 1986-os Junior korcsoport 1. Teddy - 1. kép 2. Unicum 3. Ubul 4. Vegyi gyümi 5. Veteránok 6. No skill 7. Váchartyán 8. ESE 1992-es Ifjúsági korcsoport 1. Dream-team - 2. kép 2. Benyó 3. Veteránok 4. Titán 5. Garázs 6. Vácegres 1995-ös Serdülő korcsoport 1. Pest Megye Válogatott II kép 2. Pest Megye Válogatott I kép 3. Rojik SC 4. Erdőkertes SE. I. 5. Újpest 6. Veresegyház 9 7. No name 8. Erdőkertes SE. II as Serdülő előkészítő 1. Acsa SC - 3. kép 2. Csomád 3. Veresegyház 4. Erdőkertes SE 2000-es Félpályás korcsop. 1. Erdőkertes SE - 4. kép 2. Pécel 2002-es Kispályás korcsop. 1. Körzeti válogatott-12. kép 2. Dunakeszi I. 3. Erdőkertes SE 2004-es Óvodai korcsop. 1. Őrbottyán 2. Erdőkertes SE Öregfiúk: 1. Szada - 9. kép 2. Kis tótok 3. Dugonics SC 4. Öreg tigris Kézilabda 1. ErdőkertesSEII.-11. kép 2. Erdőkertes SE I. 3. Veresegyház I. 4. Veresegyház II Fotók: Pap Attila 8. 9.

12 10 KÖZÉRDEKŰ MIT TEHETÜNK AZÉRT, HOGY NE EMELKEDJÉK A SZEMÉTDÍJUNK? Szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás A korszerű és felelősségteljes hulladékgazdálkodás célja, hogy takarékoskodjunk a természet adta nyersanyagokkal, energiával és hogy nagymértékben csökkentsük a lerakásra kerülő, ártalmatlanítandó hulladék mennyiségét, ezzel is jelentősen mérsékelve környezetünk terhelését. Ennek igen hatékony eszközei; az újrahasználat, a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás, valamint a komposztálás. Elsődleges feladat mindenki számára a hulladékkeletkezés megelőzése, ami egyéni szinten azt jelenti, hogy környezettudatosan, a tényleges szükségleteinkre hallgatva fogyasztunk és termelünk. Az újrahasználat során a tárgyakat eredeti minőségükben, összetételükben megőrizzük, minimálisan alakítjuk át az ismételt felhasználás előtt. Próbáljuk meg minél többször használni tárgyainkat, vagyis osszuk meg másokkal, javíttassuk meg, ha elromlik, ha pedig végképp feleslegessé válik, akkor találjunk új funkciót neki, vagy adományozzuk el. Az előbbivel ellentétben az újrahasznosítás egy ipari folyamat, amely során újabb energia és erőforrások felhasználásával anyagára szedik a tárgyakat, és magát az alapanyagot hasznosítják újra. A SZELEKTÍV HULLADÉK- GYŰJTÉS során, mint azt a neve is jelzi, szelektíven, elkülönítve gyűjtjük az egyes hulladékféleségeket, természetesen az újra feldolgozható anyagokat. Erre a célra szolgálnak a szelektív gyűjtőszigetek, melyeken a mi rendszerünkben három fajta konténer került elhelyezésre: kék, sárga és zöld. A KÉK színű gyűjtőedények a papírhulladékok gyűjtésére szolgálnak. A kék színű gyűjtőkbe általában a következőket dobhatjuk: füzetek, újságok, prospektusok, plakátok, könyvek, tiszta csomagolóanyag és tiszta szalvéta. Ne dobjuk bele a használt papírzsebkendőt, papírpelenkát, szalvétát, koszos csomagolóanyagokat, impregnált papírpoharakat és fóliázott papírt! Amennyire csak lehet, szabadítsuk meg a papírt az egyéb idegen anyagoktól szedjük le a spirált, a műanyag füzetborítót, a gemkapcsokat és a ragasztóanyagokat róla! Az italos kartondobozokat (Tetrabrik) szintén ide kell tenni, mert legnagyobb hányadban papírt tartalmaznak, ráadásul jó minőségűt, amit még több alaklommal lehet újra feldolgozni. Kerüljük a szennyezett papírok konténerbe kerülését, mert ezek az utóválogatás során sok felesleges munkát adnak a válogató személyzetnek, rontják a szelektíven gyűjtött anyag értékesíthetőségét. Az újrafeldolgozott papírból újság, kéztörlő, papír zsebkendő, toalettpapír, egyéb csomagolóanyag, bútoripari alapanyag készül. A SÁRGA színű gyűjtőedényekben a következő műanyag hulladékokat helyezhetjük el: Ásványvizes, üdítős PET-palackok (lapítva), tiszta (kiöblített) műanyagflakonok (kozmetikumok, tisztítószerek csomagolása, amelyeken a műanyag fajtáját jelölő PP vagy HDPE jelzést találjuk), tiszta zacskók, reklámszatyrok, csomagoló fóliák, kiöblített joghurtos és tejfölös poharak. Anyagát tekintve a PET-palackok kupakjai is ide tartoznának, de válogatáskor a méret szerinti rostán, mint kisméretű szennyeződés, kihullanak, ezért azt inkább gyűjtsük külön, jótékonysági célokra sok helyen szívesen fogadják. Mi nem dobható a sárga gyűjtőkbe? Zsíros, koszos, vegyszeres palackok, flakonok, ételmaradékkal öszszepiszkolt műanyagdobozok, CD, videokazetták, más műanyagok (harisnya, fogkefe stb.), valamint a PVC-ből készült tárgyak és a hungarocell. Ezeket a szennyezettségük illetve anyagfajtájuk miatt nem lehet feldolgozni. Az újrafeldolgozott műanyagból ruházati termékek, csomagolóanyagok, bútorok készülnek. A ZÖLD színű üveggyűjtő konténerbe az alábbi hulladéktípusokat várjuk: Fehér (színezetlen) és színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üveg. Kérjük, hogy az üveget mossák el,illetve a üvegekről távolítsák el fémkupakot. Ne dobjunk bele drótszövetes üveget, katedrálüveget, kerámiát, porcelánt, villanykörtét, fénycsövet. Az üveghulladék feldolgozását jelenleg többnyire Csehországban végzik, újra üveget és építőipari adalékanyagokat készítenek belőle. A mi rendszerünk nem üzemeltet külön fémhulladék gyűjtő edényzetet, mert a fémhulladék kinyerését a technológia során más

13 módon, elektromágneses szeparálással oldjuk meg. Így a kommunális háztartási, és a szelektív gyűjtésből származó hulladékból is kinyerésre kerülnek a fémek. Természetesen nem csak a szelektív hulladékot hasznosítjuk, hanem a beérkező kommunális (háztartási) hulladék hasznosítható elemeit is kigyűjtjük. Az így kinyert, anyagában nem hasznosítható papír, műanyag, fa és szövet alkotó elemek energetikai hasznosításra kerülnek, a kommunális hulladék magas szervesanyag tartalma pedig komposztálás során hasznosul. Figyelem! Kérjük, ne helyezzenek a tárolókba veszélyes anyagokat, vegyszert, fáradt olajat, állati tetemet, építési törmeléket, követ, nagyobb fémdarabokat, mert ezek veszélyeztetik dolgozóink egészségét és gépeink működőképességét! A hulladékudvarokban és a szervezett gyűjtőakciókban leadhatók a használt, sok fémet tartalmazó háztartási gépek és elektronikai hulladékok. Az energiatakarékos izzókat és a fénycsöveket, a használt akkumulátorokat szintén újrahasznosítják. Az autók gumiabroncsából pedig futópályát, játszótéri burkolatot készítenek. KOMPOSZTÁLÁS A keletkező hulladék igen jelentős mértékben tartalmaz szerves anyagot, melynek kinyerése nagymértékben csökkenti a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét és jelentős mennyiségű talajerő visszapótlásra alkalmas anyagot eredményez. Ez a rendszerünkben üzemi szinten is működik, vagyis a beérkező kommunális hulladék aprítás és válogatás után speciális nagyüzemi komposztálási folyamaton megy keresztül, melynek eredményeként KÖZÉRDEKŰ 11 igen gyorsan nagy tömegű, például a rekultiváció során igen jól felhasználható talajtakaró komposzt keletkezik. Némely településen működik a lakosság köréből történő szelektív zöldhulladék-begyűjtés is, amiből már kertészeti minőségű komposztot tudunk előállítani. Sajnos sok helyen még ma is az a szemlélet él, hogy a falevél, a lenyírt fű, a lenyesett ág az szemét, amit vagy el kell égetni, vagy a kukában a helye. Alapvetően hibás ez a felfogás, bár kényelmesebbnek tűnik, ám felettébb pazarló. A legjobb megoldás az, ha aki teheti, ki sem teszi a keletkező szerves hulladékát, hanem saját maga otthon készít belőle jó minőségű növényi tápanyagot, kiváló talajjavítót. Ehhez csak egy kis szabad földterületre van szükség, ahol a keletkező zöldhulladékot rendre egymásra halmozzuk. Ez lehetőleg félárnyékos hely legyen. Körbevehetjük fából készített kerettel, amihez használhatunk közönséges raklapot is. Az utóbbi időben divatossá váló műanyag komposztáló szerkezetek a tapasztalatok szerint nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A készített halmot néha átforgatjuk, átszellőztetjük, szükség esetén kissé nedvesítjük, hogy a készülő komposzt mielőbb beérjen és minél jobb minőségűvé váljon. Ha túl nedves a halom, gyakrabban forgassuk át, hiszen levegőtől elzárva inkább a rothadási folyamatok kapnak teret, ami kellemetlen szaggal is jár, és komposztunk minősége sem lesz az igazi. Mit tehetünk a komposztba? Gyakorlatilag minden szerves hulladékot, ami háztartásunkban, kertünkben keletkezik, kivéve a zsíros ételmaradékokat. A teafilternek, tojáshéjnak éppúgy helye van a komposztban, mint a kávézaccnak, krumpli és dinnyehéjnak, a fű és fanyesedéknek, a lombnak, stb. Minél többféle anyagot keverünk bele, annál gazdagabb lesz a keletkező növényi tápanyagunk. Időjárástól függően akár egy év is szükséges lehet a jó, érett komposzthoz, de megéri a fáradságot. Az érett komposztot érdemes átrostálni, amihez nincs szükség külön eszközre, megteszi egy kereskedelemben használatos gyümölcsös rekesz is. Az érett komposzt kellemesen földszagú, sötétbarna, morzsalékos anyag, melyet talajjal történő keverése után már tehetünk is növényeink alá a kertbe vagy cserépbe, vagy talajjavításra használhatjuk. A komposzt a növények számára könnyen felvehető, természetes tápanyagokat tartalmaz, olcsóbb és környezetkímélőbb, mint a műtrágyák alkalmazása, s jelentősen javítja a talajszerkezetet is

14 12 KÖRNYEZET - EGÉSZSÉG Indul a csatornázás Február első napjaiban Erdőkertesen indul a három településre kiterjedő szennyvízcsatorna projekt, melynek keretében megújul a veresegyházi szennyvíztisztító, valamint községünkön kívül csatornáznak Veresegyházon és Szadán is. Február 8-án lakossági fórumra várják az érdeklődőket a faluházba. Ünnepélyes projektnyitóval indult december 15-én Erdőkertesen a nagyszabású beruházás. A házigazdákat Pásztor László polgármester, Szadát Oroszi Sándor alpolgármester, Veresegyházt pedig Pásztor Béla polgármester képviselte. Négy évnyi kemény előkészítő munka eredménye a sikeres pályázat mondta Pásztor Béla. Eddig a fejlődés gátja volt a mindhárom települést kiszolgáló szennyvíztisztító, melynek az igényekhez képest már kicsi volt a kapacitása. Erdőkertesen a hiányos csatornázottság is akadályozta a fejlesztéseket. Önerőből nem indulhatott volna el a 4 milliárd forintos építkezés, ám a három település öszszefogásának eredményeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-1.2.0/2F/ számú pályázatán 3 milliárd 262 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a projekt. E mellé 722,6 millió forint önerőt kell biztosítania a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulásnak. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A szennyvíztisztító kapacitását 3000-ről napi 5000 köbméterre növelik, és a legkorszerűbb, membránbioreaktoros technológiát alkalmazva korszerűsítik, ami szinte ivóvíz minőségű vizet nyújt majd. A rendezvényen bemutatkozott a csatornamunkálatok kivitelezője, a Penta Kft. és Szabadics Zrt. alkotta, 100 százalékban magyar PSZ- SZVCS-V konzorcium. A cégek már számos hasonló projektet valósítottak meg végbe sikeresen. A csatornaépítés Erdőkertesen közel 2000 ingatlan érint, a jelenlegi 40 százalékos csatornázottságot közel 100 százalékosra fogják emelni. Itt csatorna rekonstrukcióra is sor kerül, az évekkel ezelőtt megépült, de üzembe nem helyezett részeket újítják fel. Községünkben közel 30 kilométer gravitációs és több mint 4 kilométer nyomóvezeték kerül majd a földbe, valamint 10 átemelőt is építenek. A munkálatokat a tervek szerint február 2-án a Kossuth utcában kezdik. A kivitelezés tervezett befejezése a három településen novembere. Február 8-án 18 órakor lakossági fórumra hívják a faluházba az építkezés részletei iránt érdeklődőket. Az érintettek a rendezvényre levélben is meghívót kapnak. Kutya és macska ivartalanítási akció Február hónapban kutya- és macska ivartalanítási akciót szervezünk Mohai doktor Állatorvosi Rendelőjében. (Veresegyház, Bánóczi u. 1, a Polgármesteri Hivatallal szemben) Sok állattartó számára az ivartalanítási műtét nagy anyagi megterhelést jelent, különösen akkor, ha több állatot tart. A költségek csökkentésével szeretnénk -még a tavaszi ivarzási időszak előtt -ennek a problémának a megoldásában segíteni. A műtétekre előzetes egyeztetés alapján kerül sor. További részletekért kérjük, érdeklődjön telefonszámainkon: Dr. Mohai Imre állatorvos Dr. Kántás Károly állatorvos Dr. Váradi Noémi állatorvos Az akció ideje alatt a következő árakkal számolunk: Szuka kutya ivartalanítása 17000Ft + altatás (testsúlytól függ) Kan kutya ivartalanítása 10000Ft + altatás Nőstény macska ivartalanítása 11500Ft (teljes ár) Kandúr macska ivartalanítása 4500Ft (teljes ár)

15 kultúra Száz év nem nagy idő a történelemkönyvekben. Az általános iskolában egy bekezdés, a gimnáziumban talán egy oldal. Egy valamirevaló királyi dinasztia ki sem hal ennyi idő alatt, bármilyen buzgón aprítsák is egymást a családtagok. Egy település életében viszont már megörökítésre érdemes, komoly kutatómunkát igénylő időszak. Aki veszi a fáradságot, és elolvassa a most megjelent A 100 éves Erdőkertes című könyvet, talán nem ismer meg fontos évszámokat és világrengető történelmi eseményeket, de biztosan meghittebb viszonyba kerül egy kis falu ismert és ismeretlen helyeivel, lakóival és történeteivel. Ahogy a költő mondja: Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj. Október 1-jén mutatták be a faluházban az Erdőkertes történetét feldolgozó vaskos helytörténeti kötetet. A magyar települések között ritka az olyan, amely ne a rómaiaktól, de legalább a honfoglalástól eredeztetné történetét. Erdőkertes csak száz éves, ezért ezt a száz évet lakói jobban megbecsülik, magukénak érzik, hiszen modern honfoglalás zajlott le itt: egy sivár homokdombon, a váci püspöki gulya egykori legelőjén teremtettek az ország minden részéről ideérkezett telepesek új hazát maguknak. 13 Száz év krónikája Erdővárostól Erdőkertesig Gúnyneve: kecsketelep A történet úgy indult, hogy a XIX. század végén a váci püspökség bérbe adta a területet fakitermelőknek. A Roheim Károly és fiai építőanyag- és fa nagykereskedő cég később meg is vásárolt egy részt. Roheim Samu nagy lehetőséget látott a főváros közelsége és a vasútépítés miatt a téglagyártásban, a szőlőültetvényekben és a parcellázásban október 1-jén aláírták az első telek adásvételi szerződést, és hamarosan elnevezték a települést Erdővárosnak, ami sok fejfájást okozott még az itt élőknek. Veresegyház, a parasztfalu mostohagyermekként kezelte, nem segítette az új telepeseket -akik főként munkások, kistisztviselők voltak- pedig hivatalosan 1956-ig közigazgatásilag ide tartozott a terület. Ráadásul kinevették a nagyzoló város elnevezést, kecsketelepnek csúfolták a környéken. A 30-as években üdülőterületet is parcelláztak, strandfürdővel és autóbuszjárat ígéretével vonzották ide a módosabb rétegeket. Megszólal a Roheim-utód A száz év részletes történetét közel ötszáz oldalon, harminc oldal színes fényképmelléklettel tárják elénk a szerzők, Asztalos István történész-muzeológus és Zombor István nyugalmazott iskolaigazgató. A könyv Pásztor László polgármester kezdeményezésére, a település születésének százéves évfordulójára született rövid határidővel, nagy munkával. Az Erdőkertesre vonatkozó történeti irodalom eddig elég szegényes volt. Horváth Lajos -a könyv lektora- Veresegyház története című könyvén kívül csak néhány, a környékkel foglalkozó munkában szerepelnek a mai Erdőkertes területére vonatkozó adatok. Forrásként szolgáltak az egykori tulajdonos váci püspökség iratai, az anyaközség, Veresegyház községi dokumentumai, egyházi iratok, Róheim Samu utódainak anyagai, levéltári iratok és kisebb helytörténeti munkák. Ezen kívül irodalmi alkotásokból (Szép Ernő, Padisák Mihály, Bertalan Tivadar és István műveiből) is idéznek a falu múltját bemutató részleteket is történelem Bár a felhívásra alig jelentkeztek a helyiek fényképekkel, dokumentumokkal, oklevelekkel, emlékekkel, mégis sikerült megszólaltatni a közeli és távolabbi múlt sok élő tanúját és kiderült, elevenen élnek még a nemzedékről - nemzedékre hagyományozódó történetek. A könyv szakszerűen, igényesen mutatja be a falu történetét, kezdve a természeti környezettel, folytatva a legkorábbi régészeti emlékekkel és a hely leírásával, majd a tulajdonképpeni Erdőváros történetével. A szerzők tematikus rendben mutatják be a község korszakait az alapítástól a nagy történelem két világháború és két forradalom árnyékában, kiemelve a civil élet, mint legnagyobb közösségszervező és megtartó erő eseményeit is. Érdekesség, hogy közel száz oldal foglalkozik legközelebbi múltunk, a rendszerváltás óta eltelt húsz év krónikájával, mindennapi életével, így helyet kaptak a könyvben a helyi közösségek mai csoportképei is. A könyv 2500 forintért megvásárolható az erdőkertesi Polgármesteri Hivatalban és a Faluházban. Információ: 06(28) (dzs) A 100 ÉVES ERDŐKERTES című könyvben a legjobb szándékunk ellenére sajnálatos módon több pontatlanság található, illetve néhány elírás történt. Márius 9-én 17.oo órakor találkozót szervezünk A 100 éves Erdőkertes c. monográfia szerzőivel a Faluházban, melyen az érdeklődők a könyvben talált tévedések és elírások módosítása érdekében megtehetik észrevételeiket. -A Szerkesztőség-

16 14 a lélek halhatatlan Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! (Zsolt. 100,4) Avagy bemutatkozik az új evangélikus lelkész Sághy Kata evangélikus lelkész vagyok. Az Aszód melletti Domonyban lakom evangélikus lelkész férjemmel, Balázzsal, és 2 gyermekünkkel Eszterrel (7 éves) és Balázzsal (3 éves). Teológiai tanulmányaimat a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytattam, és 2005 augusztusában avattak lelkésszé. Az egyetemi évek alatt igyekeztem minél többféle szolgálati területet megismerni, a 90-es években bekapcsolódtam a mozgássérült táboroztatás, a hazai és külföldi gyermekmunka, valamint az ifjúsági munka szolgálatába is. Tanulmányaimat egy évig a németországi Neuendettelsau főiskoláján folytattam ez mind a teológiai ismeretek, mind pedig nyelvtanulás szempontjából fontos időszak volt számomra. Első szolgálati helyem a soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola volt, ahol mint iskola lelkész szolgáltam. Emellett önkéntesen dolgoztam férjem gyülekezeteiben (Ágfalva, Sopronbánfalva, és az elmúlt 3 évben, amíg Balázs fiunkkal otthon voltam Domonyban és Vácegresen), mint gyülekezeti munkatárs besegítve a gyermek és ifjúsági munkába. A gyülekezeti munka mellett félállásban hitoktatóként dolgozom az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban. Eddigi szolgálati helyeimen sikerült kiváló munkakapcsolatot kialakítani a helyi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel. Az állandó párbeszéd és egymásra figyelés talaján állva sikerült számos közös projektet is keresztülvinni. Erdőkertesen is mindent el fogok követni, hogy kapcsolataink ne csak a gyülekezeten belül, de annak határain túl is kiépülhessenek. Kedves Olvasók! Isten áldását kívánom életükre, családjukra, munkájukra. Kívánom, hogy mindenki találja meg a számára kijelölt utat, és betölthesse rendeltetését. Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, és tudatni mindenkivel, hogy az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezet istentiszteleti rendje február 1-jétől megváltozik. Az új rend szerint várunk mindenkit szeretettel minden vasárnap és ünnepnap délelőtt 11 órakor kezdődő istentiszteletre! A lelkész elérhetősége: Sághy Kata Cím:2182 Domony, Fő u. 117, tel: Dániel Kornélra emlékezünk január első napján, életének 59. évében elhunyt Dániel Kornél, az Anyám Fekete Rózsa Versés Prózamondó Találkozó megálmodója, létrehozója január 13-án, csütörtökön 14 órakor vettünk búcsút tőle az erdőkertesi temető ravatalozójában. Kornél végakarata szerint hamvait erdőkertesi otthonának kertjében helyeztük el. Dániel Kornél február 12-én, Budapesten látta meg a napvilágot. Hat éves koráig élt a nagyvárosban, majd szüleivel, családjával Erdőkertesre költözött. Az általános iskola után tanulmányait a váci Sztáron Sándor Gimnáziumban folytatta. Ezek után 1969-ben Veresegyházra került a Váci Mihály Művelődési Központba, ahol előadóként, később igazgatóként dolgozott. Eközben katonai szolgálatot teljesített és elvégzte a Színház- és Filmművészeti Főiskola színházelmélet szakát. Aktívan részt vett a térség kulturális életében, amatőr színjátszó társulatokat hozott létre. Szervezett, rendezett, szavalt, alkotott tól a Pest Megyei Tanács művelődési főelőadója, 1984-től a Szentendrei Teátrum intendánsa volt tól az erdőkertesi Ady Endre Művelődési Ház igazgatójaként tevékenykedett ben létrehozta az Anyám Fekete Rózsa Versés Prózamondó Találkozót, amely az évek folyamán nemzetközivé nőtte ki magát és rengeteg versszeretőt ösztönzött versmondásra a határon innen és túlról. A közművelődésben való munkájáért számtalan díj mellett 1992-ben Bessenyei György-díjjal jutalmazták ban a Pest Megyei Kerékpárszövetség elnökeként rengeteg kerékpárversenyt bonyolított le től a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kht. ügyvezető igazgatójaként dolgozott. Aktív társadalmi életéből barátain, kollégáin, ismerősein kívül gyászolja még édesanyja, két fia, felesége és rokonai. Dániel Kornél 59 évet élt.

17 HIT Áldás, békesség! óta rendezik meg a keresztény és keresztyén felekezetek a mai formában az ún. ökumenikus imahetet vagy imanyolcadot (ami azt jelenti, hogy vasárnaptól vasárnapig összejönnek és imádkoznak a Krisztusban hívők egységéért). Ha azt nézzük, hogy évtizedek óta imádkozunk, akkor lehet, hogy nagyobb eredményeket kellene tapasztalnunk. Persze az egység 1054-ben tört meg, vagyis egy évezreddel ezelőtt (sőt már előtte sem volt minden rendben). Tehát ez a néhány évtized eltörpül a szakadásban töltött évezredhez képest. Sőt, kérdés, hogy kell-e imádkozni a hívők egységéért, egyáltalán mit kell várni egy ilyen imahét sorozattól. Azt, hogy mondjuk száz év múlva legyen egyetlen keresztyén egyház? Milyen központtal? Ki vagy kik vezessék? Ezek a kérdések már korán felmerültek az egységgel kapcsolatban. Természetesen elképzelhetetlen, hogy szervezeti egység jöjjön létre mindazzal a háttérrel, ami terheli a keresztyén felekezeteket. De nem is kell. Hiszen Jézus nem felekezetet alapított, de még csak nem is vallást. Hanem utat készített az Atya Istenhez. Vagyis miért is lenne elvárás, hogy a világ minden egyes keresztyén embere ugyanúgy imádkozzon, énekeljen? Hogy is várhatnánk el egy néger keresztyéntől, hogy csendben ünnepelje az Istennel megélt közösségét? De fordítva is igaz: hogyan is képzelhetnénk, hogy idősödő testvéreink elkezdenek táncolni és felemelt kezekkel énekelni Jézusról, hiszen soha nem szokták? Mi, Erdőkertesen is részt veszünk az imanyolcadban, egy alkalommal, szombaton. Vándorolva a templomokban, idén épp a református templomban voltunk. Látásom szerint ez az egy nap szép szimbóluma annak, hogy akik Krisztusban vannak, azok egységben vannak. Ugyanis lehet, hogy felekezeten belül nagyobb a távolság emberek között, mint két más felekezetű, de Jézushoz közel lévő ember között. Mindent a Jézus Krisztussal való kapcsolat határoz meg. Ezt megélhetjük ezeken a napokon. Számomra ez az ünnep azt jelenti, hogy közösen kell az istentelen erőkkel felvenni a küzdelmet. Hiszen régóta röhög a markába az ördög amiatt, hogy Jézus nevében kardokkal vágják egymást a felekezetek, emberek használják ki az egyházi tekintélyt, önző célokat valósítva meg. Most azonban, közösen lehet harcolni. Nem kardokkal, hanem a Lélek erejével. Nem emberekkel szemben, hanem szellemiséggel szemben! Mert az egyház ellensége soha nem kívülről támadt igazán, hanem mindig belülről akarta tönkretenni az Isten népét, egyegy olyan emberrel, aki hatalommal rendelkezett ugyan, de nem az Úré volt. Erdőkertesen négy történelmi felekezet van. Egymásért imádkozunk. De nem csak egy napon, hanem máskor is, az év egyéb napjain is segítjük egymást. Pl. a református közösség évekig használta a római katolikusok közösségi termét és egyszer a templomát is, utána pedig az evangélikusok templomát. Jó a kapcsolat. De ez akkor lehet még jobb, ha a piacon beszélgetve, a családban vagy máshol is bátorítunk mindenkit, hogy ki-ki vegye fel a kapcsolatot felekezetével. Hiszen Erdőkertesen Református templom Evangélikus templom Római katolikus templom 2001-ben 931-en vallották magukat reformátusnak, 148-an evangélikusnak, en római, és 15-en görög katolikusnak, vagyis összesen ebbe a négy felekezetbe tartozónak fő vallotta magát akkor, amikor a település lélekszáma összesen fő volt! Azóta legalább 2.000, de lehet, hogy fővel is gyarapodott Erdőkertes. Vagyis gyülekezeteinknek legalább valamilyen szintű kapcsolatban kellene lennie nagyjából emberrel. Úgy érzem, hogy ez nincs így. És még akkor mi van a többiekkel?! A keresztyénség felelősséget hordoz. Ezek az adatok természetesen emberek, ezek mi vagyunk, akik aggódunk, örülünk, táncolunk és veszekszünk, miközben teremtő Atyánk számon tart minket. Az ökumenikus imahét lehetőség, melyben ünneplünk minden évben: Krisztust ünnepeljük, végre egységesen. Sugározzon ez át templomaink falain, és hassa át Erdőkertes lakosságát, mert igaz, amit Jézus mondott: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást Jn. 13,35. Ámen Gergely Ferenc Barnabás erdőkertesi református lelkész 06-30/

18 16 KULTÚTA Juhász Andor: A talált kutya Elmúlt a varázsa a naponkénti rácsodálkozásnak, helyét elfoglalta a megszokás. Már majdnem ösztönszerűen jöttek a cselekedetek. És jöttek az újabb, és újabb feladatok. Jött a hideg idő is. A jó kutyát sem illő ilyen időben kint hagyni mondják a régi idők szólásai. Faragatlan viccekben valamikor hozzá ragasztották azt is, hogy apjuk szaladj ki, hozzál be tüzelőt, vagy akármit beleértve ebbe, hogy téged nem sajnálunk, nem féltünk annyira. Ezt aztán fel lehetett fogni valami elnyűtt viccelődésnek, jópofáskodásnak, de alapot adhatott az egymás megbecsülésének, tiszteletének, értékének semmibe vételére, némi vitára, sőt veszekedésre is. Egyszóval újabb döntési feladat, menjen, vagy maradjon a kutyus, illetve már kutya a lakásban? Salamoni döntés: ha játszadozik odakint, hát maradjon, ha bekéredzkedik, hadd jöjjön be egy kicsit, esetleg nem csak kicsit. Korán leesett az első hó. Így még jobban előjöttek az eddig csodálatos fehérségűnek látott kutyus világos barnás foltjai, főleg a hátán, a nyakától kiindulva, enyhe szétterüléssel jó tenyérnyi nagyságban. Megindult a találgatás a korábbi években szerzett öröklődési ismereteink alapján. Mit mond a tudomány, mit mondanak a gének, mi határozza meg a fejlődés irányait színben, tulajdonságban, természetben? Egyformák e az emberi és az állati tulajdonságok öröklődései, mennyiben döntőek, mondjuk a mi kutyusunk esetében az anyai, illetve az apai jellemzők? Vagyis a mamától, vagy a papától jönnek elő az idő múlásával, például a szín módosulások. No, legalább meg lehet találni a hókupacban a kutyust. Merthogy a babusgató emberi szemlélet most is csődöt mondott. A kis kutya nem kis baba, hanem kis állat. Neki a friss puha hó a csodát jelenti, ebben a változó - időjárásilag mindenképpen - változó világban. Volt tehát hancúrozás, rohangálás, hempergés, bukdácsolás a vattaszerű újdonságban. És volt változás a lakás tisztaságában, nedvességében Mert a szép hó valahol, (NYOLCADIK rész) előbb utóbb leolvad, még akkor is, ha a kutyus nagyon ügyesen és tisztaságtudóan mindig alaposan megrázza, lerázza magát. De ez azért mégsem kőlapokra való szárazságot jelent. Így előszoba, nappali tartozékká lépett elő a feltörlő ruha, a mop, illetve mindenfajta újabb és praktikus találmány. Ennek érdekében megindult az ipari kémkedés, ami azt jelentette, hogy árgus, vagy stilszerűbben mondva vizsla tekintettel kezdtük el figyelni a szakemberek által a multiknak, nagy éttermeknek, áruházaknak kidolgozott módszereket, a Fotó: Juhász Andor használható, utánozható takarítási szokásokat. Egyszeriben kedvelt lett a takarító személyzet, főleg az alkalmazott eszköz, anyag, módszer, és legfőképpen az eredmény tekintetében! (Talán a szociológusok is értékelnék azokat az információkat, amelyeket egy-egy idáig jutó sors feltárt.) Tehát, meg kellett tudni menynyire praktikus, egyszerű, gyors és átvehető a könnyednek látszó takarítási mód. Meg tudjuk-e vásárolni az ott látott újdonságokat, vagy egyáltalán kaphatók-e halandó, magánembereknek, aztán megfizethető-e, végül, milyen eredményes vele a munka? No, persze nem az ügyes kis feltörlő-járműre gondoltunk, mert sok egyéb mellett az is abszurd lenne, ha a nappaliban az akkumulátoros masinán ülve körözgetnék havas téli estéken minden kutya berohanás után vizes mancs nyomokat keresve A lépcső nem csak az embernek jelent veszélyt, a fizika éppúgy vonatkozik az állatokra, mint az emberekre, sőt, a puha, meleg mancs még súlyosbító következménnyel is szolgál. A mi bőr, gumi, esetleg műanyag cipőtalpunk legfeljebb gyorsabban kopik az érdes, éles jéggé fagyott nyomokon, addig az állat talpa, mancsa fölsebződik, megsérül a szilánk élességű hó-jég mintákon. A lépcső ilyen szempontból a különösen veszélyes helyek közé tartozik, mert ott nagy lendülettel megy, szalad az állat. Nagyobb a súlypont áthelyezés tempója, lendülete és ereje. Nehezebb a megállás, a lassulás, a kivédés eshetősége. A lépcső, tehát legyen a nagyobb figyelem helyszíne!

19

20 1. Képes Krónika TÁMOP /2-KMR Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye A 100 ÉVES ERDŐKERTES című, a község történetét bemutató könyv tiszteletpéldányát Az iskolások versmondó versenye és a zsűri 2. A Néprajzi Múzeumban jártunk 3. Papírból a világ kézműves szakkör 4. Madártani és természetismereti szakkör 5. Moderntánc 6. Könyvtári óra 7. Dr. Eperjessy Ernő néprajztudós a kiállítás megnyitóján 8. Béri Eszter a Magyar Kultúra Napjának rendezvényén 9. Dr. Pásztor László mond köszöntőt az MKN rendezvényen 10. Az MKN résztvevői 11. Mikulás a zebrán

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013

Paks és térsége hulladékgazdálkodási. rendszer. Tájékoztató füzet 2013 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Tájékoztató füzet 2013 Kiadó TelePaks Nonprofit Kft., Paks Nyomda Kerényi Nyomda, Szekszárd Felhasznált irodalom Paksi Hírnök paks.hu pthr.hu Komposztálás

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló

Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan. Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Veled zöldebb lesz Zemplén! Fogyasszunk tudatosan, szelektáljunk okosan Hogyan tehetjük meg mindezt? Ehhez nyújt segítséget ez az összefoglaló Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az Abaúj-Zempléni

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1840-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: A köztisztaságról és a kötelező közszolgáltatások igénybevételéről szóló 20/2004.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Szelektív hulladékgyűjtő szigetek Fotó: Bese E. 1. kép: A szelektív hulladékgyűjtés érdekében létesített úgynevezett gyűjtőszigetek különböző színű konténerek sorozata, amelyek bedobónyílásai igazodnak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben