Képes. Krónika 4. TÁMOP /2-KMR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012"

Átírás

1 1. Képes Krónika TÁMOP /2-KMR Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye A 100 ÉVES ERDŐKERTES című, a község történetét bemutató könyv tiszteletpéldányát Az iskolások versmondó versenye és a zsűri 2. A Néprajzi Múzeumban jártunk 3. Papírból a világ kézműves szakkör 4. Madártani és természetismereti szakkör 5. Moderntánc 6. Könyvtári óra 7. Dr. Eperjessy Ernő néprajztudós a kiállítás megnyitóján 8. Béri Eszter a Magyar Kultúra Napjának rendezvényén 9. Dr. Pásztor László mond köszöntőt az MKN rendezvényen 10. Az MKN résztvevői 11. Mikulás a zebrán

2

3 önkormányzati hírek 1 HA TESZÜNK ÉRTE, AKKOR NEM EMELKEDIK A SZEMÉTDÍJUNK! Hulladékbegyűjtés 2011-ben Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő Testülete december 16-án módosította a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó, közszolgáltatás ellátásáról szóló 12/2008.(12.04.) sz. rendeletét. Miért volt szükséges a rendelet módosítása? Egy átlagos család évente 1,030 tonna kommunális hulladékot termel, melynek pusztán az ártalmatlanítási díja 2011-ben ,- Ft lesz. Ehhez kell még hozzáadni a begyűjtés, szállítás és a lomtalanítás költségét. Elég lehet a 60 literes kuka is? A házhoz menő zsákos szelektív gyűjtés, valamint a településen elhelyezett kilenc szelektív sziget, az elektronikai hulladékgyűjtés, a lomtalanítás igénybevételével, valamint házi komposztálással jelentősen csökkenthető a hulladékok mennyisége és így elegendő lehet a kisebb űrtartalmú gyűjtőtartály (kuka) is. Kukát olcsóbban! Állandó jelleggel lakott ingatlanok esetében hulladékgyűjtésre kizárólag szabványos 60, 110, 120 és 240 literes zárt hulladékgyűjtő edény használható. Az Önkormányzat most lehetőséget biztosít, kitűnő állapotú, használt 60 literes műanyag hulladékgyűjtők kedvezményes 5.250,- Ft-os áron történő megvásárlására, melynek vételárába használt, sérülésmentes, tiszta 110 literes hulladékgyűjtő edényét 1.250,- Ft-os áron beszámítjuk. Erre a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben található, volt tűzoltó szertárnál nyílik lehetőség minden hétfőn óra, csütörtökönként pedig 7-10 óra között. Mit tehetünk, ha nem fér a kukába? 60 literes Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű gyűjtőzsák kapható a hulladékbegyűjtő jármű személyzetétől bruttó 270,- Ft-ért. FIGYELEM! CSAK KUKA MELLÉ, a többlet hulladék elszállítására vehető igénybe. Hétvégi telkesek, üdülőterületi lakók számára! Az üdülőként, időlegesen használt külterületi, zártkerti ingatlanok esetén: A tulajdonos (amennyiben hulladékát nem a szabványos 60, 110, 120 és 240 literes zárt kukába gyűjti) köteles az Önkormányzat által forgalmazott 60, 110 literes, egyedi gyártású, Erdőkertes felirattal ellátott, színes (a 60 literes narancssárga színű, a 110 literes lila színű) műanyag gyűjtőzsákot önköltségi áron megvásárolni és használni. A zsákok a Polgármesteri Hivatalban pénztári nyitvatartási időben, a Faluház és Könyvtárban könyvtári nyitvatartási időben, valamint a hulladékbegyűjtő jármű személyzetétől önköltségi áron vásárolhatók meg. Továbbá a település üzleteiben (COOP és CBA) hozzá lehet jutni önköltségi áron + érékesítési feláron. Ismételten felhívjuk a figyelmet! 1. A narancs- és lila zsákos hulladékgyűjtésre az állandó jelleggel lakott ingatlanok esetében nincs mód. 2. A gyűjtőzsákok megvásárlása nem mentesít a szolgáltatás negyedéves díjának megfizetése alól! 2011-ben érvényes díjszabás 1 db 60 literes gyűjtőtartály negyedéves ürítési díja 2011-ben: bruttó 3.900,- Ft 1 db 110 vagy 120 literes gyűjtőtartály negyedéves ürítési díja ben: bruttó 6.500,- Ft 1 db 240 literes gyűjtőtartály negyedéves ürítési díja 2011-ben: bruttó ,- Ft Kedvezményes díj Azok az ingatlanhasználók, akik üdülőként, vagy időlegesen - csak az év egyik felében - használják a zártkerti és külterületi ingatlanokat, ha a később postázott bevalláson írásban kérelmezik, az éves közszolgáltatási díj felét kötelesek csak megfizetni. Nem vonatkozik ez a kedvezmény azokra az ingatlanokra, melyet életvitelszerűen használnak. A rendelet értelmében a közszolgáltatási díj semmilyen egyéb esetben nem mérsékelhető, el nem engedhető. Hulladékbevallás módja A közszolgáltatás díja az Ingatlanhasználó által használt gyűjtőtartályok száma, valamint a gyűjtőtartály űrtartalma, a tulajdonos Folytatás a következő oldalon > Kiadja Erdőkertes Község Önkormányzata Felelős kiadó: Vargáné Rajna Ágnes jegyző Főszerkesztő: Sinkó György Szerkesztő-újságíró: Sinkó Ivett A szerkesztőség címe: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Tel.: (28) ; fax: (28) ; Honlap: Meg jelenik minden hónap elején példányban Grafi kai munkák: CNI Tördelés: Sinkó Ivett Nyomda: DANDERA Bt. Műszaki vezető: Mészáros Attila

4 2 Folytatás az előző oldalról > bevallása alapján kerül megállapításra. Kérjük, hogy a postai úton kézbesített bevallást szíveskedjen nyomtatott betűkkel, pontosan kitölteni és mielőbb - lehetőleg postafordultával - az erdőkertesi Polgármesteri Hivatal címére (2113 Erdőkertes, Fő tér 4.) levélben, a borítékon hulladékbevallás megjelöléssel visszaküldeni, vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodára leadni. A rendelet értelmében, aki az 1 db 110 literestől eltérő menynyiségű és méretű gyűjtőtartályt használ, köteles a szolgáltatás igénybevételével egyidejűleg az Önkormányzat felé írásban bejelenteni azt. A mellékelt bevallás visszaküldéséig a számlázás alapját 1 db 110 literes edény, illetve a korábbi bevallása képezi. Valóságnak megfelelő adatot közöljünk! A bevallás nyomán befizetett díj mértékének a jogszerűségét a helyszínen ellenőrzik munkatársaink. Erdőkertes Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben az esetlegesen keletkező, a rendszeresített gyűjtőtartály méretét meghaladó többlet hulladékát nem egyedi gyártású, az Önkormányzat által forgalmazott Erdőkertes felirattal ellátott, zöld színű műanyag zsákban helyezi ki, úgy az nem kerül elszállításra! önkormányzati hírek pályázat szociális ügyintéző munkakör betöltésére - A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony - Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő - A munkavégzés helye: Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. - A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 18. sz. pont Szociális igazgatási feladatok: lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, adósságkezelési szolgáltatás, idős korúak járadéka, aktív korúak ellátásai, közgyógyellátás. - Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. - Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetemi vagy főiskolai végzettség, a köztisztviselők képesítési előírásáról szóló 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet I/18-as pontja szerint, Felhasználói szintű windows, irodai alkalmazások. - A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási szakvizsga, ECDL vizsga, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. - Elvárt kompetenciák: Szociális érzékenység Kommunikációs készség - A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló iratok fénymásolatban. - A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban április 1. napjától - A pályázat benyújtásának határideje: március 11. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Rajna Ágnes jegyző nyújt, a os telefonszámon. - A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Erdőkertes Község Jegyzője címére történő megküldésével: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Kérjük a borítékon feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2011. a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatást követően jegyzői döntés, a polgármester véleményének kikérésével. A pályázat elbírálásának határideje: március 31. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Települési Portál: január 19. Erdőkertesi Napló: február 1. KSZK.gov.hu A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

5 pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére - A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony - Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő - A munkavégzés helye: Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. - A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/16./I.-II besorolási osztályban Pénzügyi igazgatási feladatok, 1. számú melléklet I/10/I.-II besorolási osztályban Ipari - és belkereskedelmi igazgatási feladatok Ellátandó feladatok: Adóügyi igazgatás (gépjárműadó, adó- és érték bizonyítvány kiadása), Ipari- és belkereskedelmi igazgatás. - Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. - Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetemi illetve főiskolai, vagy középfokú végzettség és a köztisztviselők képesítési előírásáról szóló 9/1995(II.3.) Kormányrendelet 1. számú melléklete I/10/I-II besorolási osztályban, I/16/I-II besorolási osztályban szerinti képesítés, - A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közigazgatási szakvizsga, illetve középfokú végzettség esetén közigazgatási alapvizsga, ECDL vizsga, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. Köszöntő Az egész család szívből gratulál Kopyc Robertnek és Halmai Nórának kislányukhoz Kopyc Amira Zsófiához, aki december 28-án kor született. Nagyon jó egészséget kívánunk!!! Lovas és a Halmay család önkormányzati hírek - A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló iratok fénymásolatban. - A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban március 1. napjától - A pályázatok benyújtásának határideje: február 17.. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Rajna Ágnes nyújt, a os telefonszámon. - A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak az Erdőkertes Község Jegyzője címére történő megküldésével: 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. Kérjük a borítékon feltüntetni: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200/2011 a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatást követően jegyzői döntés, a polgármester véleményének kikérésével. A pályázat elbírálásának határideje: február 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Települési Portál: január 19. Erdőkertesi Napló: február 1. KSZK.gov.hu A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. 3

6 4 KÖZÉLET - SPORT Mikulás a zebrán Erdőkertes reggeli arculatához hozzátartozik egy igen érdekes színfolt. Sokan csak elhaladnak mellette, fel sem figyelnek rá, de ha nem lenne ott, hiányérzetünk lenne. A bácsi a Coop-bolt előtti zebrán, fehér szakállával a sárga polgárőr mellényben, ahogyan lendületes mozdulataival osztja a népet. Ez így megy évek óta. A többség a nevét nem is tudja (elárulom: Tolnai Tibor), ezzel együtt olyan mindennapi ismerős. Jött a december 6-a, meg valakinek az ötlete, ennek apropóján azon a reggelen a kertesi zebránál egy igazi Mikulás állt (és nem ám gagyi vattaszakállal!). Fényviszszaverő mellény volt rajta és a világító botjával irányította a forgalmat. A két segítőjével szaloncukrot osztogattak a járókelőknek és az autósoknak. Mindenkinek tetszett a helyzet, ha az autónak nem kellett megállni akkor is mosolyogtak és integettek. Lehet, hogy csak egy pillanatra, de ismét gyerek lett mindenki. Örült a Mikulásnak, hiszen hozzá jött, neki integetett vissza. Biztos, hogy ezt elújságolta a munkahelyén is, ahol aztán vagy elhitték neki vagy sem. Hát igen, ilyen máshol nincs, csak Erdőkertesen! Azon az egy napon biztosan többet is lehetett látni az utcákon, csakhogy nekünk minden tanítási napon ott áll, ott integet. Persze nem feltétlenül piros gúnyában, de a szakálla az tuti, szóval Ő az. Amióta ez így van, nem történt gyermekgázolás hitték volna? A minap vérvételre kellett mennie, ezért helyettesítést kért. Ilyen alkalom ritkán adódik, gondoltam kipróbálom. Felvettem a neonsárga mellényt és odaálltam ugyanazt csinálni mint Ő. Tanulságos volt. A gyerekek olyat mutattak nekem, amire nem is gondoltam hogy tudnak: előre köszönni és türelmesen várakozni az átkelésre (és mindezt maguktól, veszekedés nélkül!). Mondom én, ez a Mikulás hatása! Kissé csalódottak voltak, hogy nem Tibi bácsi köszönt vissza, de másnap annál nagyobb örömmel üdvözölték egymást. A gyerekeink szeretik, megbecsülik, ők biztosan tudnak valamit. A felnőttek nem voltak ennyire szófogadóak, de ez egy másik történet lesz, más tanulságokkal, máskor Király Attila Új Év, régi csapat! Kedves olvasók! Köszönjük, hogy sokan eljöttek a Karácsonyi kupánkra szurkolni, ahova 10 női focicsapatot sikerült elcsábítanunk. A játszmák során, az ünnepek alatt felszedett kilókat lefutottuk, a szünetekben pedig buzdítottuk ellenfeleinket, barátainkat. Néhányunk férje, barátja is játszott a nap folyamán az öregfiúk meccsein, így még jobb hangulatban telt el a nap. A meccsek végén két tinédzserkorú csapattagunknak, Krekács Viviennek és Terdik Brigittának - akik kitartóan és lelkiismeretesen minden edzésen és meccsen részt vettek - átadtuk a Év Sportolója díjat. Csak így tovább lányok, büszkék vagyunk rátok! Hasznotokra válik majd a nagy betűs életben, amit tanultok nálunk! Edzőinknek Puskás Istvánnak, és Prokopecz Jánosnak névre szólóan átadtuk a Év Edzője díjat, hiszen önzetlenül adják át nekünk tapasztalataikat! Zagyi Krisztina csapattagunknak, a Varga pékség egyik vezetőjének megköszöntük a több napos kupára és az esti vacsorára biztosított sok kilónyi friss kenyeret. Bakonynána női focicsapatát, illetve Polgármesterüket megvendégeltük a Termálfürdő büféjében házi pörkölttel, amit Juhász Kati csapattagunk főzött meg 12 kilogramm disznóhúsból. A zenét Horváth Richárd, Horváth Krisztián, Pap Gergő és barátai szolgáltatták. Nekik is köszönjük! Végül is elmondhatjuk, hogy szeretetben búcsúztattuk a tavalyi évet az anyagi nehézségek ellenére is. Idén új szabállyal indítottunk. Bevezettük azt, hogy heti egy edzésen részt kell venni, különben nem játszhat meccseken a hiányzó tag. Lányainkat ezzel is rendszerességre kívánjuk ösztönözni. Reméljük idén is el tudunk jutni sok megmérettetésre, nehogy elfelejtse a Női foci apraja nagyja, hogy létezik Erdőkertesi Virágszálak csapata. Az év első írásának most vége. Ui: Kapust keresünk!!! Tel: Kis Krisztina 06/

7 A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ hírei és felhívásai Erdőkertes, Fő út 51. ( , Önkénteseket keresünk! Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ önkéntes segítőket keres a Kistérség (Erdőkertes, Veresegyház, Őrbottyán, Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Csomád) területén az alábbi tevékenységek szervezéséhez, lebonyolításához: -idős emberekkel való beszélgetés -rászoruló gyermekek tanulásának segítése, korrepetálás -ruhaadományok válogatása, osztásának segítése -rendezvények lebonyolításában való részvétel, stb... Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében! Érdeklődni lehet a helyi intézményekben, vagy a településen dolgozó munkatársaknál. Várunk minden segítőszándékú jelentkezőt! Hívjon bennünket ingyen! Intézményünket január 1-től ingyenesen hívhatja, hogy tájékoztatást kérjen a következő szolgáltatásokról. Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Általunk szervezett programok (KI-MIT-TUD, Tábor stb...) Milyen módon veheti igénybe? Az interneten megkeresi a honlapot. A "mit keres?" ablakba beírja az esély szót, a "hol keres?" ablakba vagy Erdőkertes vagy Veresegyház településeket írja be és rákattint a keresés gombra. Megjelenik a Versegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ, mint intézmény ahol a "hívja ingyen" gombra kell kattintani. Ezek után egy táblázat jelenik meg ahol az ön telefonszámát (mobil vagy vezetékes telefonszám) illetve a visszahívás időpontját kell megadni. A megadott telefonszámon, intézményünk dolgozója vissza fogja önt hívni. Bízunk benne, hogy szolgáltatásunkkal segítségükre lehetünk! EGÉSZSÉG Szájüregi daganatok szűrővizsgála gyűjtőnéven szájüregi rákoknak nevezett ajak-, A szájüregi és garatdaganatok az előkelő hatodik helyen állnak a halálokok között, 2003-ban 1760 halált okozva. A férfiak között aránytalanul gyakoribb, mint nőknél. Ami riasztó, az a szájüregi rákok páratlan ütemű szaporodása: 1948 óta mintegy hatszorosára emelkedett a szájüregi rákban elhunytak száma. Módszer: A szűrővizsgálati módszer egyszerű, olcsó és fájdalmatlan: a szájüreg megtekintése, lehetőleg tükörrel, hogy a rejtett zugok is láthatóak legyenek. Hasznos még a környék nyirokcsomóinak megtapintása is. Szűrni vagy nem szűrni? Az egyszerű eljárás alkalmas a szájüregi kóros képződmények felismerésére; a talált elváltozások szakorvoshoz utalhatók a pontos diagnózis megállapítására és kezelésre. A probléma az, hogy nem bizonyított: a szűrővizsgálat hozzájárul-e a szájüregi rákok előfordulásának vagy a szájüregi rákok miatti halálozás csökkentéséhez. Mégis, a halálozás ilyen mértékű előretörését látva a szakemberek úgy vélik, hogy tenni kell valamit. A bizonyítottság hiányában azonban a lakosság-szűrés nem indokolt. Szóba jöhet a szelektív szűrés: a magas kockázatú személyek szűrése. Ezt látszólag megkönnyíti, hogy a rizikócsoport jól ismert. Veszélyeztetettek: Szájüregi daganatok kialakulása szempontjából különösen veszélyeztetettek az erősen dohányzó, rendszeresen alkoholizáló, a szájhigiénét elhanyagoló rossz fogazatú férfiak. Szervezett szűrővizsgálat: nincs Alkalomszerű szűrővizsgálat: Küszöbön van a szájüregi daganatok felismerésére szolgáló vizsgálat felvétele a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető szűrővizsgálatok körébe. 5 Forrás:

8 6 Februári programok Egész hónapban látható Juhos Nándor Kárpáti rapszódia fotókiállítása 9-én 17.3o Erdőkertesi iskolás színjátszók, dalosok és muzsikusok jótékonysági műsora (benne: "Ilók és Mihók mesejáték) egy vörösiszap-károsult általános iskola nehéz helyzetű iskolásainak javára. 11-én 16.oo A Neumann János Általános Iskola alsó tagozatos farsangja 12-én 18.oo SZÍNHÁZI ELŐADÁS Ray Cooney: Páratlan páros, vígjáték két felvonásban, az OSCAR Színtársulat előadásában (részletesen alább!) Belépődíj: Ft Ft ( Jegyek elővételben már kaphatók!) 13-án 9.oo-16.oo Pest Megyei Sakk Csapatbajnokság (Szupercsoport) 14-én 15.oo Bálint napi vetélkedő 15-én 9.oo GYERMEKSZÍNHÁZ Csipkerózsika a Szegedi Miniszínház előadásában Belépődíj: 450 Ft GYERMEKSZÍNHÁZ A három szabólegény a Szegedi Miniszínház előadásában Belépődíj: 450.-Ft 17-én 14.oo-18.oo VÉRADÁS 23-án 16.oo a Barátság Nyugdíjas Klub farsangi rendezvénye, kiállítás KULTÚRA 26-án 13.oo III. Kertesi Rétes-sütő Verseny 26-án 15.oo ISTEN HOZOTT! A Polgármester köszönti a ben Erdőkertesre költöző új lakókat 26-án 19.oo A Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK jótékonysági bálja 26-án 15.oo Ulti-verseny 27-én 17.oo Nosztalgia klub Márciusi programok 5-én A Neumann János. Általános Iskola alapítványi bálja 6-án 9.oo-16.oo Pest Megyei Sakk Csapatbajnokság (Szupercsoport) 8-án 17.oo Köszöntjük a Nőket! (szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon) Belépődíj NINCS! 9-én 17.oo Találkozás A 100 éves Erdőkertes c. monográfia szerzőivel, melyen az érdeklődők a könyvben talált tévedések és elírások módosítása érdekében megtehetik az észrevételeiket. 12-én 9.oo-12.oo Babaruha- és Játékbörze (előzetes bejelentkezés: március 7-ig!) Részvételi díj: 500.-Ft 12-én 18.oo Kiállítás-megnyitó 12-én 19.oo-22.oo NO SMOKING! buli Zenés szórakoztató tánc-est Belépő: 800.-Ft (asztalfoglalás március 10-ig) 15-én 17.oo Ünnepség a 48-as Forradalom és Szabadságharc évfordulóján Műsort adnak a Neumann János Általános Iskola tanulói 17-én 17.oo KÖNYVBEMUTATÓ A Gödöllői-dombság természeti- és gazdaságföldrajzi viszonyai c. könyv bemutatása (A táj és a környezet egymásra hatása, kultúrtörténeti viszonyai) Vendég: dr. Szabó Lajos egyetemi tanár (a könyv szerkesztője) és dr. Lencsés György egyetemi docens, továbbá néhányan a Szerzők közül. A bemutató előadást követően a könyv megvásárolható, a szerkesztő és a jelenlévő szerzők dedikálják is. BÁLINT-NAP a magyar hagyományokban február 14-én, 15.oo-kor, hétfőn Program: néprajzi ismertetés játékos irodalmi vetélkedő Belépődíj: NINCS! A vetélkedőben elhangzó versek február 5-től olvashatóak a Faluház előcsarnokában. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Induló programok Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében című, TÁMOP /2/KMR jelű pályázat februárban Erdőkertesen induló programjai: Grafika: február 2. (16.oo órától, minden második szerdán) Média: február 5. (14.oo órától, minden második szombaton) Más művészet program: február 2. (17.oo órától, minden második szerdán) A jelentkezési lapok a Faluház honlapjáról letölthetőek!

9 Gólyahír! A Kertesi Kamarakórus két tagja is örömteli eseményről adott hírt december utolsó napjain: December 27-én megszületett Szepesiné Thaly Nóra kislánya, Héla. December 29-én megszületett Sipos-Füle Metti kisfia, Sipos-Füle György Tamás. GRATULÁLUNK! Felhívás Harmadik alkalommal hívjuk Rétes-sütő versenyre a vállalkozó szellemű sütni szerető asszonyt, leányt, férfiembert! Bárki benevezhet, a szakács-végzettség sem akadály! Egyedüli kitétel, hogy üzemi réteslapot nem lehet használni. Mivel a Faluházunk nem rendelkezik a helyben-sütés lehetőségével, az előkészítést és a sütést mindenki az otthonában végezheti. Az alapanyagot mi biztosítjuk hozzá. A nevezéssel egyidejűleg le kell adni a hozzávalók listáját és menynyiségét. A nevezés határideje: február 10. Az alapanyagok átvétele: február 24. A verseny február 26-án lesz, 13.oo órára kell a Faluházba hozni a két tepsi rétest, melyet hivatásos cukrászokból álló zsűri bírál el. Az eredményről az Erdőkertesi Naplóból értesülhetnek. Akik a legfinomabb rétest sütik, Erdőkertes színeiben indulhatnak áprilisban az Újszentiváni Rétesfesztiválon. Szeretnénk ezzel egy tél-végi gasztronómiai hagyományt teremteni községünkben. Várjuk a jelentkezésüket! Pallag Katalin KULTÚRA Páratlan páros 2008 őszén Frech' Zoltán és Hódi Richárd alapította a társulatot. Nevüket az első bemutató nyomán Claude Magnier: Oscar című vígjátékáról választották maguknak (ezt az előadást 2009 őszén láthatták az érdeklődők a Faluházban). A társulat javarészt dunakeszi és budapesti színészekből áll. Az új színdarabbal, vagyis a Páratlan párossal ismét nagy sikert aratott az Oscar Társulat. Ray Cooney két felvonásos vígjátékának dunakeszi előadását 2010-ben öt alkalommal tekinthették meg az érdeklődők, több mint ezerkétszázan. A Társulatnak az elmúlt két évben több mint 40 előadása volt országszerte, illetve Erdélyben, szinte kivétel nélkül teltházzal. Az új darabbal együtt internetes honlap is alakult (www.oscartarsulat. hu), a csapatból pedig állandó társulat kovácsolódott. Februárban Erdőkertesen is fellépnek. A naprakészen frissülő honlapon a fényképek és rövid videóbejátszások mellett további hasznos információkat is megtalálnak mind az Oscar, mind pedig a Páratlan páros c. előadásaihoz kapcsolódóan. Főbb szerepekben: Kiss Ramóna (Barátok közt) Gyetván Csaba ( Barátok közt ) Frech' Zoltán ( Four Fathers ) Nagy Alexandra ( TV2 ) Rendező: Hódi Richárd Bim Jóga Folytatódik a BIM JÓGA január 27-étől a Faluházban. A foglalkozások csütörtökön 17.oo-18.3o óráig tartanak, díja alkalmanként 800.-Ft. Vezeti: Bács Ildikó (06 20/ ) DIÁKOK FIGYELEM! Társasjáték - készítő pályázatot hirdetünk általános iskolás diákok számára. Részletes tájékoztató alább, és plakátokon található. 7 Barátság nyugdíjas klub A Barátság Nyugdíjas Klub minden szerdán 15.oo-20.oo óráig klubnapot tart. Az összejövetelek az előző havi újságban írottakkal ellentétben továbbra is a Neumann János Általános Iskola ebédlőjében lesznek, mivel az ESZAK épületének a felújítása február 7-ével megkezdődik és az intézmény erre az időre a Faluházba költözik. Megértésüket kérjük! erdőkertesi posta új nyitvatartása Hétfőn: 8-12 óráig óráig Keddtől-csütörtökig: 8-12 óráig óráig Pénteken: 8-12 óráig óráig Pénztári órák Hétfőn: 8-12 óráig óráig óráig Keddtől - csütörtökig: 8-12 óráig óráig /16 óráigig már nem nyit ki/ Pénteken: 8-12 óráig óráig /14 óráig már nem nyit ki/ Ebédidő minden nap: óráig Pocsainé V. Tünde postavezető

10 december Az Erdőkertesi Sport Egyesület vezetősége és a rendezvény segítői 23. alkalommal szervezték meg a karácsonyi teremlabdarúgó- és kézilabda tornát. Eddig 1004 csapat fordult meg Erdőkertesen e sportrendezvény keretében. A négy napos küzdelmek során ezúttal 11 korosztályban 65 csapat versengett a győzelemért. A 23. tornát Dr. Pásztor László polgármester nyitotta meg. Vendégünk volt Benkő Tamás a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség Főtitkára, aki sok ajándékkal érkezett. Nagyon nagy örömet szereztek a játékosok az őket elkísérő szülőknek, feleségeknek, barátnőknek, akik több százan szurkoltak a szeretteiknek. A tornán a győztesek átvették a kupát, okleveleket, a gyerek a kupa mellé megkapták a 23-as számmal díszített tortát, melyből persze jutott minden résztvevőnek. Első alkalommal indulhattak óvodáskorú csapatok is. Nagy élmény volt látni a tehetséges gyermekek harcát a győzelemért, ha ez nem sikerült, tiszta szívből jövő könnyekkel hagyták el a pályát. Éremmel és oklevéllel külön díjaztuk a legjobb teljesítményt nyújtott ovisokat. A hölgyeknél első alkalommal vett részt Taksony csapata, amely kitűnő játékkal meg is nyerte a tornát és így egy Karácsonyi Kupával lett gazdagabb. A döntőben a kitűnő játékosokból álló Érsekvadkert csapatát győzték le. A Felnőttek korosztályában maratoni küzdelmet hozott a 14 csapat harca. A délután három órakor kezdődő torna is késő éjszakáig tartott. A tornát a Fenyőfák csapata nyerte meg. XXIII. Karácsonyi kupa december Csúcsnevezés a Hölgyeknél (10 csapat) és a Felnőtteknél (14 csapat) A SZERVEZŐK Állnak balról jobbra: Hollósi János, Bodor Mariann, Gubrán Ferenc, Máté Gyöngyvér, Czukor Zsolt, Dugonics László, Benkő Tamás, Pásztor Gyula Guggolnak balról jobbra: ifj. Hollósi János, Csizmadia Balázs, Barkóczi Istvánné Rozália, Halász Gábor. Köszönetet mondunk azoknak az erdőkertesi lakosoknak, akik nemrég költöztek ide. A kiírásból értesültek a tornáról és sok csapatot szerveztek. Az a kérésem hozzájuk, hogy településünk más területén is kapcsolódjanak be a közéletbe, együtt mozgassuk, gazdagítsuk Erdőkertes sportéletét. Mindenkinek köszönjük! Gratulálunk győztesnek és vesztesnek egyaránt. Mindenki nyert, kimozogta magát, kifáradt, egészségesebb lett és egy élménnyel gazdagabb. A torna megrendezése sok ember segítségével volt megvalósítható. A szervezésben, lebonyolításban oroszlánrészt vállaltak: Gubrán Ferenc, Csizmadia Balázs, Hollósi Jánosné Marika, Kis Krisztina és a női csapat tagjai, Id. Hollósi János, Ifj. Hollósi János, Halász Gábor, Czukor Zsolt, Pál Mónika, az OMIS Bizottság tagja és még sokan mások. A büfé szolgálatában Barkóczi Istvánné (Rozália) és Dugonics László vett részt. Köszönetet mondunk minden támogatónak, kik pénzadománnyal, természetbeni adománnyal, vagy bármilyen formában segítséggel, munkával, biztatással, jó szóval segítették a rendezvényt. Támogatók: Erdőkertes Község Önkormányzata; Polgármesteri Hivatal dolgozói; Erdőkertesi Sport Egyesület; Pest Megyei Labdarúgó Szövetség; Varga Kenyér Kft., Veresegyház; Szabó - Galambos Kft.; Hollósi János és családja, Barkóczi István és családja, Csizmadia Balázs, Kapuvári Nándor, Pásztor Béla, Váradi Attila, Pap Attila és sokan mások. Köszönetet mondunk a Neumann János Általános Iskola igazgatójának Kiss László Úrnak és a Tanári Karnak, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a tornatermet és az osztálytermeket. A tornát talán unokáink is látni fogják, mert Pap Attila fényképész minden évben rögzítette az eseményeket. Nagyon köszönjük a Hivatal TMK csoportjának, kik együttműködve az Iskola vezetésével, Járosi László vezetésével tökéletesen rendbe hozták a tornatermet annak érdekében, hogy a torna zavartalanul megrendezhető legyen. Köszönet a segítő technikai dolgozóknak: Tomcsányi Mónika, Kun Zsuzsanna, akik felügyelték a rendet és a tiszta környezetet. Játékvezetők voltak: Cene István, Nagy Lajos, Gubrán Ferenc, Ifj. Hollósi János, Halász Gábor és Csizmadia Balázs. A rendezvény összköltsége Ft. volt, mely a támogatásokból, adományokból, a büfé bevételéből, nevezési díjakból állt össze. A kupa-tortákat a Sulyán Cukrászda készítette. Köszönetet mondunk a játékosoknak és azoknak, kik rendezvényünket bármilyen formában segítették! Üdvözlettel: Gál Zoltán S.E. elnök Pásztor Gyula OMISZ Bizottság elnöke, főszervező

11 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK AZ ELÉRT HELYEZÉS SORRENDJÉBEN Hölgyek: 1. Taksony kép 2. Érsekvadkert 3. Buják 4. Veresegyház Bakonynána Forrás SC. Virágszálak FC Barka Híd-Unió Hétpróba Felnőtt korcsoport 1. Fenyőfák - 8. kép 2. Haverok - 7. kép 3. Simson család 4. Erdőkertesi Banditák Csokonai SC. Veteránok Chinoin Szimi Sc Old James Féria Selejtek No skill Tökmindegy Szőrös Lábak 1986-os Junior korcsoport 1. Teddy - 1. kép 2. Unicum 3. Ubul 4. Vegyi gyümi 5. Veteránok 6. No skill 7. Váchartyán 8. ESE 1992-es Ifjúsági korcsoport 1. Dream-team - 2. kép 2. Benyó 3. Veteránok 4. Titán 5. Garázs 6. Vácegres 1995-ös Serdülő korcsoport 1. Pest Megye Válogatott II kép 2. Pest Megye Válogatott I kép 3. Rojik SC 4. Erdőkertes SE. I. 5. Újpest 6. Veresegyház 9 7. No name 8. Erdőkertes SE. II as Serdülő előkészítő 1. Acsa SC - 3. kép 2. Csomád 3. Veresegyház 4. Erdőkertes SE 2000-es Félpályás korcsop. 1. Erdőkertes SE - 4. kép 2. Pécel 2002-es Kispályás korcsop. 1. Körzeti válogatott-12. kép 2. Dunakeszi I. 3. Erdőkertes SE 2004-es Óvodai korcsop. 1. Őrbottyán 2. Erdőkertes SE Öregfiúk: 1. Szada - 9. kép 2. Kis tótok 3. Dugonics SC 4. Öreg tigris Kézilabda 1. ErdőkertesSEII.-11. kép 2. Erdőkertes SE I. 3. Veresegyház I. 4. Veresegyház II Fotók: Pap Attila 8. 9.

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

10000Ft-ot. A hõsökre emlékeztek. Érdi Mûvésztelep. Érmesek. A jövõ világsztárjai

10000Ft-ot. A hõsökre emlékeztek. Érdi Mûvésztelep. Érmesek. A jövõ világsztárjai XXIII. évfolyam, 29. szám 2013. augusztus 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 2 3 Csatorna-helyzetkép Az ötszáz kilométeres csatornahálózat mintegy 95 százaléka már a földben van.

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató g vi. évfolyam 5. szám FrIss HÍreK, KUltUrÁlIs ProgramaJÁnlÓK és a gödöllői mozi HavI műsora FIlmIsmertetőKKel: www.vkisterseg.hu TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZE N XXVIII. évf. 7. szám 2014. április 14. 7 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Áldott Húsvétot! Húsvét a legnagyobb

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Több mint 37 milliós fejlesztés

Több mint 37 milliós fejlesztés XVIII. évf. 21. szám 2009. június 3. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Akadálymentes lett az egészségügyi központ Több mint 37 milliós fejlesztés Befejeződött

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja

III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja III. évfolyam, 9. szám 2013. szeptember 13. Hatvan Város Önkormányzatának lapja Újabb beruházás az árvíz ellen Több mint 200 millió forintból rendezik Újhatvan csapadékvíz elevezetését. zárt esővíz csatornák

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ

J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA Ú PESTI NAPLÓ INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2014. szeptember 4., VIII. évf., 31. szám Ú PESTI NAPLÓ J ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Fotó: Várai Mihály Ez úgy fest, ez nagyon Újpest Négy

Részletesebben

Teljes lendülettel dolgozom tovább

Teljes lendülettel dolgozom tovább Hirdetmény XXVII. évf. 17. szám 2014. május 2. A 2014. évi országgyűlési képviselő választás során Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú választókerületében a FIDESZ-KDNP színeiben jelölt dr. Fazekas Sándor

Részletesebben