Hatékonyan működő és együ3működő egészségügyi civilek a Dél Dunántúli Régióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatékonyan működő és együ3működő egészségügyi civilek a Dél Dunántúli Régióban"

Átírás

1 Hatékonyan működő és együ3működő egészségügyi civilek a Dél Dunántúli Régióban Negyedik műhelymunka Tolerancia erősítés, elfogadás, érzékenyítés Pécs, szeptember 17.

2 Orient expressz (játék és megbeszélés) Cél: SztereoApiáink, előítéleteink felismerése, tudatosítása KépzeGársításaink, poziav és negaav ítéleteink szavakba öntése, megbeszélése, feldolgozása, esetleges értékelése. Annak felismerése, megtapasztalása, hogy mennyiben vállaljuk előítéleteinket, meggyőződésünket mások előg, illetve, hogy közösek e az előítéleteink. Eszközök: Minden hallgató kap egy egy, a játék szabályait tartalmazó lapot.

3 Kikkel szemben vannak előítéleteink? flipcharton összegyűjtjük azon csoportok listáját, akikkel szemben fenntartásaink, előítéleteink vannak

4 A mai nap célja: a résztvevők felismerjék, hogy mindig van más megközelítés és szemléletmód az előítéletek felismerésének, tudatosításának és kezelni tudásának fontossága érzékenyebbé váljunk másokkal, a kisebbségben lévő csoportok tagjaival szemben személyes felelősségünk felismerése az előítéletek elleni küzdelemben

5 A tudomány a tudás megszerzésének módja, a tudatlanság pedig a megismerés elutasítása. A tudatlanság nem kevés tudás, hanem beállítódás.... A tudatlanság gyűlöl mindent, ami önmaga számára elérhetetlen. Tagad mindent, ami erőfeszítést, akaraterőt, nézőpontváltást igényel.. L. Ulickaja (Kukockij esetei)

6 A kirekesztés dimenziói egyéni szintű, csoportot sújtó, valamely kisebbségi csoporthoz való tartozáshoz kapcsolódó, társadalmi szociális helyzethez kötődő stb.

7 Kik a kirekesztegek? potenciálisan mindannyian kirekesztegek vagyunk! a magyar társadalomban jellemzően: fogyatékkal élők (betegek) etnikai, nemze[, nyelvi, vallási kisebbségek idősek nők a többségtől eltérő szexuális orientációjú emberek szegények stb.

8 Kirekesztés diszkrimináció A kirekesztés nyílt vagy rejteg diszkriminációban ölt testet. A befogadó, nyitog és diszkriminációmentes társadalom megteremtése mindannyiunk közös érdeke, mert: mindannyian potenciális kisebbségek vagyunk értékek miag (egyenlőség, emberi méltóság) a sokszínűség, különféle emberek, kultúrák megismerése inspirál, gazdagít gazdasági haszon, szükségszerűség egy színes Európában, egy globalizálódó világban

9 Diszkrimináció Jlalom az EU ban 1957: Római szerződés: csak állampolgárságon / gyártási országon alapuló diszkrimináció [lalma 2007: az egyenlő esélyek éve az Európai Unióban Hogy jutogunk idáig?

10 Mi a helyzet ma? Eurobarometer A megkérdezeg állampolgárok 64% a szerint az etnikai alapú diszkrimináció gyakori az EU területén, 53% uk szerint gyakori a fogyatékkal élők diszkriminációja, 50% szerint pedig a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés, ezeket szorosan köve[ a nemen, életkoron és vallási meggyőződésen alapuló megkülönböztetés.

11 Eurobarometer I. Hátrányt jelent e az adog csoporthoz való tartozás az adog tagállamban? fogyatékkal élők: 79% roma: 77% 50 év felehek: 69% a többségtől eltérő etnikai csoporthoz tartozás: 62% homoszexualitás 54%

12 Eurobarometer II. Előnyt jelent e egy adog csoporthoz tartozás az adog tagállamban? férfiak: 49% 25 év alahak: 39% nők: 11% romák: 3%

13 Eurobarometer III. Az adog csoporthoz tartozás semleges a válaszadók tagállamában: nő, eltérő vallás: 54% meleg: 39% fogyatékkal élő, roma: 15%

14 Esélyegyenlőség Egy adog csoporthoz való tartozás ne jelentsen sem előnyt, sem hátrányt! Az a tény, hogy valaki egy adog csoporthoz tartozik, ne befolyásolja esélyeit, kilátásait az élet különböző területein. Pragma[kusan: a hátrányok minél nagyobb szintű csökkentése lehet a cél

15 Leila és Mohamed története Játék a sztereoapiák működésnek bemutatásához Beszélgetés a sztereoapiákról

16 Esélyegyenlőségi plakát készítése címkézéssel Játék menete: a feladatot úgy kell végrehajtani, hogy a csoporgagok csak annak megfelelően kommunikálhatnak egymással, ami a homlokukra ragasztog cimkén (s[gmán) olvasható Játék megbeszélése

17 KirekeszteG csoportok Romák, nők, melegek, fogyatékkal élők

18 Romák Népesség: fő évi népszámlálás: fő valloga magát cigány nemze[ségűnek fő cigány anyanyelvűnek Egyes kisebbségi szervezetek szerint: közel egy millió roma lakos

19 Roma lakosság jellemzői Kulturális, nyelvi megosztogság oláh (7 8%), nyelv: romani beás (4 5%), nyelv: archaikus román romungró (87%), nyelv: magyar Társadalmi, gazdasági helyzet szerint is megosztogak

20 Szegénység A cigány háztartások 56 százaléka a lakosság alsó jövedelmi [zedéhez tartozik, a szó legszorosabb értelmében szegény. A 2003 as cigány vizsgálat szerint a cigány háztartásokban az átlagos egy főre jutó jövedelem Ft volt. (Kemény, Janky, 2003)

21 A roma népesség legfőbb problémái munkaerő piaci hátrányok, munkanélküliség terüle[ hátrányok, regionális különbségek alacsony iskolai végzegség, képzegség hiánya mély előítéletek a többségi társadalom részéről társadalmi kirekesztegség, diszkrimináció

22 Melegek Meleg: A homoszexuális köznyelvi elnevezése, ami az angol gay nek felel meg Mindkét nemre alkalmazható Nem pejoraav, mint a buzi Szakirodalmi, hivatalos elnevezés Homoszexuális: Olyan személy, aki kizárólag saját nemének képviselői iránt képes szerelmet, vagy szexuális izgalmat érezni.

23 Homoszexualitás a mai kultúrákban a jogi és a társadalmi megítélése Európában heterogén toleránsabbak a mediterrán (Görögország, Olaszország, Spanyolország), illetve a nyugat európai országok (Németország, Franciaország, Benelux államok) a Balkán országai: sok helyen törvényileg [ltog, a társadalomban nagy a homofóbia

24 A homoszexualitás hágere nincs egységes magyarázat, de biztos, hogy nem betegség gyermek szülő viszony, családi szocializációs problémák pszichológiai problémák, a szexuális fejlődés zavarai gene[kai okok biológiai okok, közpon[ idegrendszeri elváltozás etológiai megközelítés

25 Társadalmi jellemzők, adatok nehezen mérhető: általában a mindenkori felnőg lakosság 5% át tekin[k homoszexuálisnak 2002 ben az ELTE Marke[ng Centrum felmérésében (2000 fős felnőg minta) a nők esetében 6%, a férfiak esetében 4% nyilatkozog úgy, hogy gyakran létesít azonos nemű partnerrel kapcsolatot, 12% valloga magát biszexuálisnak

26 Nők számszerűleg többségben vannak a poli[kai döntéshozatalban és a vezető gazdasági pozíciókban alulreprezentáltak a munkavállalás területén is hátrányosabb helyzetben vannak, mint a férfiak mindezek oka: a hagyományosan kialakult női és férfi alá és fölérendeltség

27 Nők iskolázogságuk általában magasabb, de vezető beosztásokba sokkal kevesebben kerülnek a társadalmilag kötög tevékenységekre (pl. gyermeknevelés) fordítog idő magasabb, mint a férfiaké a nők a munkájukért kevesebb bért kapnak, mint a férfiak (kb. 20% kal) nyugdíjuk is kevesebb (kb. 17% kal) bűncselekményekben a nők ötször gyakrabban jelennek meg sértegként, mint elkövetőként a nők poli[kai képviselete nagyon alulreprezentált

28 Fogyatékkal élők I. ENSZ 1993 as határozata: Egy ország bármely népességcsoportjában előforduló nagyszámú különböző funkcionális korlátozogság. Okozója lehet: fizikai, értelmi, vagy érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki betegség.

29 Fogyatékkal élők II. Megfelelő figyelem és akav célzog tevékenység hiánya hátrányos helyzet alacsony életszínvonal a társadalom perifériájára való szorulás

30 Fogyatékkal élők III. Főbb szükségletek: orvosi rehabilitáció, egészségügyi ellátás az önellátás feltételeinek megteremtése közlekedés, akadálymentesítés oktatás, képzés a jövedelemszerzés lehetőségei, foglalkoztatás különböző szolgáltatások elérhetősége

31 VédeG csoportok I. nem faji hovatartozás bőrszín nemze[ség nemze[ vagy etnikai kisebbséghez való tartozás anyanyelv fogyatékosság egészségi állapot vallási vagy világnéze[ meggyőződés poli[kai vagy más vélemény családi állapot anyaság (terhesség) vagy apaság

32 VédeG csoportok II. szexuális irányultság nemi iden[tás életkor társadalmi származás vagyoni helyzet foglalkoztatási jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony részmunkaidős jellege, illetve határozog időtartama érdekképviselethez való tartozás egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző (a továbbiakban együg: tulajdonság)

33 Filmvebtés és a film megbeszélése Álomturné

34 Lépegetős játék a társadalmi különbségek érzékeltetésére

35 EmpaJkus megértés Gyakorlatok az empa[kus hallgatásra és megértésre

36 Először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad Alapelv: a receptet nem lehet a diagnózis előg kiállítani megértés csak figyelem útján lehetséges

37 Az odafigyelés színterei 1. Semmibevétel: erőfeszítést sem teszünk 2. TeGeteG figyelem: úgy teszünk mintha 3. SzelekAv figyelem: csak a bennünket érdeklő részeket halljuk meg 4. Gondos figyelem: odafigyelünk, arra összpontosítunk, mit mond a másik és azt összekeverjük saját tapasztalatainkkal 5. Empa[kus figyelem: szívvel lélekkel odafigyelünk és reagálunk a beszélő szavai, szándékai és érzései megértése érdekében

38 Az dolgozik keményebben, aki figyel, nem pedig az, aki beszél. S. R. Corey

39 Hogyan kommunikálunk? 7% át teszik ki a szavak 38% át a hangok és az, ahogyan a szavakat kimondjuk 55% át a nem verbális eszközök, a testbeszéd

40 Az empajkus figyelem különösen fontos akkor amikor az interakcióban erős érzelmi tényező is szerepet játszik amikor egy kapcsolat feszült, vagy kevés bizalom jellemzi amikor nem vagyunk benne biztosak, hogy mindent értünk amikor a tények komplexek (bonyolultak) vagy idegenek amikor nem vagyunk biztosak abban, hogy a másik személy bízik abban, hogy megér[k

41 A saját életünkre alapozó válaszok megfoszthatnak a megértéstől! Hajlamosak vagyunk a saját tapasztalataink tükrében szemlélni a hallogakat ezek Önéletrajzi vagy saját mintát kreálnak. Ha a helyedben lennék az ilyen Apusú válaszok megakadályozzák az igazi megértést. Pontosan tudom, hogy mit érzel! Velem ugyanez történt! Hadd mondjam el, én hogyan jártam. A saját filmünket veatjük más emberekre.

42 Ha szemünkkel, fülünkkel és szívből figyelünk, az segít megérteni az érzéseket, a jelentést és a tartalmat! MERT a nem verbális jelekre irányítja a figyelmet (hanghordozás, testbeszéd). Ennek köszönhetően jobban megértjük az érzéseket, a jelentést és a tartalmat.

43 Az empája mások mély megértését jelen[ és nem azt, hogy egyetértünk e vele! Más helyébe éljük bele magunkat és úgy élünk át helyzeteket, érzéseket, ahogy ő teszi. Nem kell, hogy egyetértsünk vele, de értsük meg, emocionálisan és intellektuálisan is.

44 EmpaJkus figyelem Miért jó annak, aki beszél? Mert pszichológiailag levegőhöz jut! Olyan szabad teret biztosít a számára, amelyben felfedhe[ érzéseit, felszínre hozhatja érzelmeit saját tempójában, és megértve érzi magát anélkül, hogy el vagy megítélnék.

45 Az empa[kus figyelem képességét gyakorolni kell. Számos képesség kombinációját igényli a nem verbális jelek felfogását az empa[kus válaszok érthető és támogató módon történő megfogalmazását Gyakorlás kell hozzá!

46 Az empajkus figyelem nem minden esetben hasznos! Van amikor más módszer kell, pl. egy egyszerű csend és türelem.

47 Miért jó nekünk az empajkus megértés? Mert mások is úgy fognak megérteni bennünket ( a jó példa ragadós ). Gyakran saját magunk megértése is bátorságot követel!

48 Visszajelzés a napról

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i NELU BRADEAN-EBINGER Bevezetés * 1992-ben

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor Külföldiek Magyarországon Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011 Gyulai Gábor Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Tartalom 3 I.

Részletesebben

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása. az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása. az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalása az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban Az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db)

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db) Kutatási összefoglaló Anyabarát vállalati politikák és gyakorlatok Magyarországon Írta és szerkesztette: Fertetics Mandy Lektorálta: Keveházi Katalin, Svéda Dóra JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - FIÁTH TITANILLA: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - TARTALOM I.BEVEZETÉS... 3 I.1. KI A CIGÁNY?... 3 I.2. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉS ÉRTÉKE... 8 II.

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben