KÉPES ÚTI BESZÁMOLÓ. avagy. életem elsı négy hónapja kadétként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPES ÚTI BESZÁMOLÓ. avagy. életem elsı négy hónapja kadétként"

Átírás

1 KÉPES ÚTI BESZÁMOLÓ avagy életem elsı négy hónapja kadétként Írta: Pócza Szabolcs AMNI 2010 Minden jog fenntartva

2

3 Emlékszem még a pillanatra, amikor minden elkezdıdött. Június 16.-a szerda volt, a Part menti navigáció vizsga napja. Úgy éreztem, hogy minden feladatot jól oldottam meg, hiszen ez az egyik kedvenc tantárgyam. Már indultam volna haza, hogy átolvassam a még hátralévı vizsgákra való anyagot, de az osztálytársaim szóltak, hogy az igazgató asszisztense szeretne velem beszélni. Az egyik cégnek, akivel az intézmény kapcsolatban van a gyakorlatot illetıen, szüksége van egy kadétra, akinek egy hét múlva már egy konténerszállító hajó fedélzetén kell lennie és az igazgatónk engem jelölt. Nagyon örültem a hírnek, mert ez azt jelentette, hogy elsıként az évfolyamból én kezdhetem meg a 12 hónapos gyakorlatot. Természetesen a hátra lévı 9 MCAST - Maritime Institute vizsgát meg kellett írnom, de közben a papírokat is el kellett intézni a behajózáshoz. Mrs. Davisnek sikerült elintéznie az interjút még aznapra így siettem is, hogy elérjem a buszt és késlekedés nélkül tudjak megjelenni a cég irodájában, ami nem volt messze az otthonomtól.

4 A forró délutáni máltai napsütésben, egyenruhában, izzasztó volt a gyaloglás az irodáig. Az interjú nem is arról szólt, hogy engem választanak-e vagy sem, hanem a kérdés az volt, hogy mikor tudok indulni, mert a hajóra mihamarabb kell egy kadét. Megkaptam minden utasítást, hogy mit kell elintéznem indulás elıtt és már indultam is, hogy még átnézzem a másnapi fizikára a fontos részleteket. Többek között amerikai vízumot, libériai orvosi alkalmasságit, és igazolvány képet kellett beszereznem. Ezek közül a vízum tartott a legtovább és emiatt el kellett napolni az indulásomat egy héttel. Június 25-én pénteken mentem az útlevelemért az amerikai követségre, majd az irodába hogy átbeszéljük a végsı részleteket. Az ügynökség vezetı mondta, hogy valószínőleg hétfın vagy kedden indulok, de majd hétvégén felhív és tájékoztat a pontos idıpontról, ha már lefoglalta a repülıjegyet. Azokban a napokban Görögországban sztrájk volt, így nem lehetett biztosan tudni, hogy a hajó még Pireuszban lesz, vagy elindul Tesszalonikibe, ezért kellett a repülıjeggyel az utolsó pillanatig várni. A hétvége készülıdéssel telt, végül hétfı reggel hívtak az irodából, hogy még aznap éjjel repülök Athénba, ahonnan taxival visznek majd a hajóhoz, név szerint MV CONTI SHARJAH-hoz. MCAST - Maritime Institute

5 Becsomagoltam a még hátralévı dolgokat, elköszöntem a barátaimtól és nekivágtam a nagyvilágnak. Napfelkelte elıtt értem a hajóhoz. A máltai másodtiszt volt szolgálatban, ı mutatta meg az utat a kabinomhoz. Reggeli után bemutattak a lengyel kapitánynak, majd a harmadtiszt vezetett körbe és ismertette a biztonsági tudnivalókat illetve, hogy mi merre található a hajón. A keddi nap ezzel el is telt, s szerdán már a leendı feladataimmal kellett megismerkednem. >>> A konténer szállító hajókon általában találni hőtı konténereket. A kadét fı feladata, hogy naponta kétszer körbejárja ıket és feljegyezze a belsı hımérsékletet, illetve ha hibakód van a kijelzın, akkor azt jelentenie kell az elsıtisztnek és az elektrikusnak Amíg kezdı voltam, a másik kadéttal együtt mentünk leolvasni a hımérsékleteket, mert még nem ismertem ki magam a raktér számozásában. Volt, hogy csak tíz hőtıkonténert vittünk, de volt, hogy több mint száz volt a fedélzeten. Ha sok a reefer, a gépházban be kell indítani a két segédgépet, mert olyan nagy az áramfogyasztásuk, hogy a fıtengelyrıl hajtott generátor egyedül nem bír a fogyasztással. Hamar bele lehet tanulni, de amikor az ember csak úgy belecsöppen a dolgok közepébe, elkél a segítség.<<<

6 Még mielıtt a részletekbe jobban bele merülnénk bemutatom a legénységet, rangsor alapján.:- Master (parancsnok, kapitány): İ egy személyben felelıs a legénységért, a hajóért és a rakományért. Nincs beosztva rendszeres navigációs ırszolgálatra, csak akkor van a hídon ha szükség van rá, ill. kikötıbe érkezéskor, induláskor. Chief Officer, -Mate (elsıtiszt): A navigációs ırszolgálat tagja ( , ). İ készíti el a havi munka beosztást, a fedélzetmesteren keresztül ı határozza meg, hogy milyen fedélzeti munkát kell elvégezni. Felelıs a hajó stabilitásáért és a rakodási terv ellenırzéséért ill. betartásáért. Second Officer, -Mate (másodtiszt): A navigációs ırszolgálat tagja ( , ). Kijelölt hajóorvos. Érkezéskor / induláskor az elıfedélzeten lévı kikötı kötelekért, horgonyokért felelıs. Továbbá a parancsnok utasításai alapján ı készíti el a mindenkori útvonaltervet, illetve naprakészen tartja a térképeket és egyéb navigációs kiadványokat. Kikötıben hat órás váltásban a harmadtiszttel a rakodás menetét ellenırzi. Third Officer, -Mate (harmadtiszt): A navigációs ırszolgálat tagja ( , ). Biztonsági tiszt, felel az összes tőzoltó és életmentı felszerelés karbantartásáért. Az elsıtiszttel közösen vezeti a vészhelyzet gyakorlatokat. Részt vesz a navigációs kiadványok javításában. Érkezéskor / induláskor a hajótaton lévı kikötı kötelekért felelıs. Kikötıben hat órás váltásban a másodtiszttel a rakodás menetét ellenırzi. Chief Engineer (fıgépész): İ felelıs a hajó gépészeti berendezéseiért. Second Engineer (másodgépész): İ határozza meg a napi feladatokat a gépházban. Hulladékfelelıs. Vezeti a hulladék naplót. A karbantartási munkák szervezéséért felelıs. Third Engineer (harmadgépész): A gépházban folyó munkákat vezeti, több berendezés, gép karbantartásért felelıs.

7 Electrician (elektrikus): Minden ami elektromossággal kapcsolatos, hozzá tartozik. İ felel a tőzjelzı rendszer ill. a vészhelyzeti generátor teszteléséért, karbantartásáért. Bosun (fedélzetmester): A matrózok fınöke, ı osztja ki a napi munkát amiben ı is aktívan részt vesz. Érkezéskor / induláskor az elıfedélzetre van beosztva. Able-bodied seaman AB (kormányosmatróz): Három van a hajón. Este nyolc és reggel nyolc között négy órás váltásban vannak a hídon. Ha az idıjárás vagy a forgalom úgy kívánja akkor nappal is. Érkezéskor / induláskor egyik elöl, másik hátul van, míg a harmadik a hídon a kormánynál. Kikötıben -szintén négy órás váltásban- a rakodás ellenırzésében segítenek. Ordinary seaman OS (matróz): Kettı van a hajón. Kikötıben a kadéttal kiegészülve négyórás váltásban vannak szolgálatban a hajólépcsınél. Érkezéskor / induláskor egyik az elsı, a másik a hátsó köteleknél van. Deck cadet (kadét tanuló ): Kettı van a hajón, minden feladatban / munkában részt vesz. Egyik legfontosabb feladata a hőtıkonténerek napi leolvasása, papírmunka vezetése. Fitter (lakatos): Fúr, farag, hegeszt, esztergál. Minden ilyen munka hozzá tartozik. Oiler (olajozó gépész): A gépházban dolgozik, minden ott folyó munkában részt vesz. A gépház tisztán tartása az egyik fıfeladata. Wiper (.) : Kettı van a hajón, szintén a gépházban dolgozik, minden ott folyó munkában részt vesz. A gépház tisztán tartása az egyik fıfeladata. Messman (steward): Az étkezıkért felelıs, ill. a tisztek kabinjainak takarításáért. Chief Cook (fıszakács): Magától értetıdik; a napi háromszori étkezésre készíti el az ételeket. A legénység létszáma 22 fı. Nemzetiség alapján volt lengyel, ukrán, német, máltai, filippínó a fedélzeten.

8 Az elsı erıpróba nem is váratott sokáig magára. Alig voltam két napja a hajón, épphogy csak kicsomagoltam, csütörtök reggel az éves szabadesıs mentıcsónak és motorcsónak gyakorlat volt a soron. Elsıtiszt, harmadtiszt, Mark (a másik kadét) és én beszálltunk, becsatoltuk a biztonsági övet, ajtókat és szellızınyílásokat bezártuk. Az elsıtiszt újra átfutott az ellenırzı listán, mi pedig lélegzetvisszafojtva vártuk a kilövést. A kioldó szerkezetet néhány pumpálással lehet mőködésbe hozni s mihelyst a horog kiold már siklik is a csónak a víz felé. A vizet érés ütıs élmény, amire mindig emlékezni fog az ember, hát még a motorcsónak gyakorlatra, ami félelmetesebb, mint a mentıcsónak indítás. De ez csak azért van így, mert az 1994-ben épült hajón egy idejét múlt indító szerkezet található, ami kevésbé biztonságos, mint a mai modern szerkezetek. De ezt is túléltük. A hajón a tennivalókat az elsıtiszt osztja ki. İ állítja össze a havi beosztást, hogy ki, mikor teljesít szolgálatot a hídon, illetve hogy manıverezéskor a hajó elejénél vagy a tatjánál segédkezik-e az adott

9 hónapban. Júliusban a másodtiszthez voltam beosztva a hídra éjfél és hajnal négy között, ill. manıverezéskor a hajó elejénél segítettem, ahol szintén a másod tiszt osztotta a parancsokat. A hídon este nyolc és reggel nyolc között folyamatosan legalább két ember van, az ügyeletes tiszt és egy kormányosmatróz. A matróz feladata, hogy távcsıvel pásztázza a hajó körül lévı vízfelületet, céltárgyakat keresve (fényeket) és jelentse észleléseit a tisztnek. A matróz feladata nagyon fontos, mert vannak olyan objektumok, amiket a radar nem észlel, ilyen lehet például a halászok csapdáit jelzı bóják. Manıverezéskor nagy odafigyeléssel kell dolgozni, mert a kikötı kötelek súlyos sérülést, szélsıséges esetben halált is okozhatnak, ha elszakadnak és valaki a visszacsapódó rész útjában áll. Ezért szigorúan követni kell a felelıs tiszt utasításait. Elsı két-három alkalommal egy biztonságos helyrıl figyeltem, hogy dolgoznak a többiek, késıbb én is megkaptam a feladatomat. Általánosságban, a tiszt ér utoljára a helyére, amikor a révkalauz a hajóra lép a matrózok megtudják, hogy a hajó melyik oldalával lesz kikötve és ennek megfelelıen lefektetik a köteleket. Nagy terhelésnek vannak kitéve (fıleg az elsı két partra küldött kötél), mert meg kell állítaniuk a hajót. Kezdetben csak a dobókötéllel kellett törıdnöm, késıbb már a csörlık fékeit és hajtómőveit is kezeltem. Indulásnál hasznos, ha izmos az ember, mert a köteleket visszahúzáskor egy motor tekeri fel a dobra, de kézzel

10 segédkötéllel- kell egyenletesen elosztani a dob felületén és amikor a tiszt 3. sebességben húzza vissza a köteleket bizony neki kell feszülni, hogy a kötél arra menjen amerre én akarom Lazsálni pedig nem érünk rá, mert a hídon már várják az All lines clear from the water jelentést, hogy indíthassák az orrsugárkormányt és a fıgépet. Ha szükség van vontatóhajóra, akkor az elsı dolog, hogy a köteleit biztosítjuk a fedélzeten. Általában. mindig volt velünk egy vontatóhajó, esetenként kettı, a hajótatnál segédkezett. Két lehetıség van; a vontatónak a kötelét húzzuk fel, vagy mi adjuk a vontató kötelet. Utóbbi eset ott fordul elı ahol régiek a vontatóhajók. A vontatókötél elég nehéz, vizesen még nehezebb, úgyhogy amikor a helyére kell tekerni, leizzad az ember.

11 A hajón a kadét feladatai közé tartozik a papírmunka is. A parancsnoknak minden kikötı elıtt küldenie kell számos nyomtatványt a helyi ügynöknek, aki továbbítja azokat a helyi hatóságoknak. Ezeket a kadétnak kell naprakészen tartania. Érkezéskor az ügynök, a bevándorlási hivatal embere, vámosok, ellenırök jönnek, jöhetnek a hajóra és az ı fogadásukban és az ügymenetben is a kadét

12 segédkezik. Ezen kívül még van egyéb papírmunka is, de ennek részletezésével nem untatom az olvasót. Inkább áttérek az egyes kikötıkre. Egy mondatban még a napi munkáról. Amikor tengeren vagyunk, sor kerül a fedélzeti munkákra, mint a takarítás és különbözı karbantartási feladatok elvégzése. Antwerpen Pireusz Tesszaloniki Izmir Felixstowe és Hamburg között jártunk. Egy teljes kör megtétele körülbelül 30 napba telt. Antwerpenben kaptuk meg a havi élelmiszer és üzemanyag ellátást továbbá a legénység csere is itt történt. A kikötıhöz egy hosszú folyami szakaszt kell teljesíteni, egy zsilippel a végén. A városba sose volt idı kimenni a már fent említett okok miatt, valamint messze volt a kikötıtıl a belváros. A tájkép szerves részét

13 képezi az atomerımő hőtıkéménye Azt majdnem elfelejtettem, hogy három révkalauzt használtunk el a kikötıig, és az elsı általában helikopterrel jött. Pireusz, Athéntól egy óra autózásra található, jelentıs kikötı város. Innen indul az összes, görög szigetvilágba tartó komp, illetve a luxus óceánjárók egyik kedvelt célpontja a város. Itt egy-két napot tartózkodtunk. Munka után általában a legközelebbi (~ 40 perc gyalog) bevásárlóközpontba szoktunk menni, hogy feltöltsük az édesség és ital készleteket illetve, hogy embereket is lássunk. A tájkép jellegzetes látványa a város fölé magasodó hegylánc. Pireuszból, 12 óra hajózás után értünk Tesszalonikibe. A város itt is messze volt a kikötıtıl, egyszer sem voltam a parton. Itt is rövid ideig tartózkodtunk. 13 órányi hajózásra volt a mindenki által várva várt törökországi kikötı, Izmir. A konténer rakodó daruk már idejét múlt szerkezetek, így itt mindig három-négy napot tartózkodtunk. A kikötıtıl 10 perc gyaloglás után elértük Alsancak városrész nyüzsgı sétáló utcáját, boltokkal, éttermekkel. Vagy a másik irányba indulva a szintén nyüzsgı parti sétányon találta magát az ember. A kikötıtıl 15 percnyi autózásra található a Kemeralti bazár és Pireusz

14 bevásárló negyed. A hat kikötıbıl ez a kedvenc helyem. Mindig nagyon vártam, hogy Izmirbe érjünk és, hogy minél tovább maradjunk. Izmir forever. Izmir után hat napos út következett, hogy a végén az angliai Felixstoweba érjünk. Az idıjárás szeles, felhıs-esıs. Ez Anglia legjelentısebb konténer kikötıje. Lehetett itt látni a COSCO, EVERGREEN, MAERSK, MSC óriásait, Felixstowe illetve kisebb terítıhajókat. Ha szerencsénk volt az erıs szél miatt nem dolgoztak a kikötıben, így volt idınk a helyi tengerész bárt meglátogatni. Egy napos út végén értünk a Hamburgba vezetı folyó torkolatához. A folyami szakasz végén, a bal parton található az AIRBUS gyára. Éjjel jól lehet látni a bent sorakozó A380-as gépóriásokat.

15 Ez a mőszaki rajz a konténerek lehetséges elhelyezését mutatja a hajó hossza mentén. A bal szélen a Bay 54 a jobb szélen pedig a Bay 02 A páros szám 40 láb hosszú, míg a páratlan szám 20 láb hosszú dobozokra utal. A keresztmetszet pedig a következıképpen alakul, balról jobbra: A mai modern konténerszállítókhoz képest egy jelentıs különbséget érdemes megemlíteni; ez a hajó nem rendelkezett raktértetıkkel (kivéve a legelsı három rakteret), tehát az idıjárástól védtelenek voltak a konténerek.

16 Ez egy közeli a felépítményrıl. Piros kerettel megjelöltem a kabinomat a képen. Szerencsém volt, hogy azon az fedélzeten lakhattam a révkalauz kabinban mert sokkal csendesebb volt, mint az alattam lévı legénységi fedélzet és az ablakomon se látott be senki. De ennél sokkal több mindent lehet elmondani a képrıl:- A hajóhíd (az a nagy ablakos rész ott felül ) két oldalán lévı fedetlen részt hídszárnynak hívják onnan is lehet irányítani a hajót, illetve néha az ügyeletes matróz onnan kémleli a vizet, de ált. csak levegızni megyünk ki. Az ablakok alatt fel lehet fedezni egy keskeny utat, az az ún. monkey stage. Tériszonyosoknak nem ajánlott,

17 de bátraknak is csak szigorúan hevederrel és biztosító kötéllel szabad oda kimászni ablakot mosni. A híd tetején van az un. monkey island, ott van a mágneses kompasz, a két radar antenna, a speciális navigációs lámpák továbbá a rádió antennák, GPS antennák. A szél irányt és sebességet mérı is ott van. A híd alatt lévı fedélzet, ahol a korlátot látni, a szabad fedélzet. Azért hívják szabad fedélzetnek, mert nincs ott semmilyen tárgy. Amikor a révkalauz helikopterrel jön, akkor oda csörlızik le. (Jah, meg ez az utolsó állomása a liftnek, onnan lépcsızni kell a hídig). Na, de közben itt a kép a bátor fiatal emberrıl.>>>>>>>> Wandelaar-nál, a révkalauz hajó, egy nagy testő katamarán, tehát még az erısen hullámzó tengeren is megállja a helyét, csak a fazonnak veszélyes amikor fel kellene mászni a mi hajónkra, ezért jön inkább helikopterrel. Kétszer volt szerencsém helikopteres révkalauzhoz. Mindkét alkalommal Antwerpenbe menet. Van még egy másik ırült megoldás is; van az anyahajó, kint a nyílt vízen, azon laknak a révkalauzok amíg szolgálatban vannak és onnan hozzák ıket egy kisebb hajóval. Ebbıl is két típust láttam sajnos nincs róla fényképem-, az anyahajó olyan közel jön amennyire csak lehet, már - már veszélyesen közel és akkor a fedélzetrıl indítják daruval a lélekvesztıt (tényleg az, egy kicsi sárga motorcsónak, sok lóerıvel, és egy mobil vászon tetıvel. lélekvesztı), jól kell idızíteni a vízre érést különben a

18 következı hullám elmossa ıket. A kevésbé ırült amikor az anyahajó, egy nagy testő katamarán, arról beszáll a révkalauz egy mérettel kisebb katamaránba és azzal jönnek a mi hajónkhoz. Nah, de az sem akármilyen katamarán. Emeletes, két oldalán teleszkópos rámpával. De ne feledkezzünk meg a mi létránkról és hajólépcsınkrıl, amit sok tengerész megirigyelne. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem kellett minden egyes alkalommal a létrát cibálni, rögzíteni. Egy motorral hajtott dobra volt feltekerve a létra és egy gombnyomásra leeresztettük egy másikra pedig felhúztuk. Hosszirányban pedig egy kézzel hajtott fogaskerék áttétes menetes orsó mentén lehetett a pontos helyre mozgatni. Maga egy álom. A hajók nagy részén kézzel kell leereszteni, felhúzni (ami sokkal rosszabb) és hosszanti irányba beállítani. De elég ennyi a révkalauzokról.

19 Már írtam a raktér számozásáról, de ezen a képen jobban el tudom magyarázni a rendszer logikáját. A hajó hosszanti számozásáról nem írok újra, az elég egyértelmő volt néhány oldallal korábban. A konténerek kétkét acél sínpár között helyezkednek el, más rögzítésre nincs is szükség, azonban ha elérik a raktér tetejét akkor már speciális eszközökkel rögzíteni kell ıket egymáshoz és a hajóhoz. A kép bal szélén látható kék konténer pozíciója: , a felette lévı piros, és afölött , tehát ennek a tetejére jön a 24, amit már rögzíteni kell. A 38 a raktér hosszanti száma, a 05 a jobb oldali, középrıl a harmadik oszlopot jelöli, míg a 18 az emeletet. Hőtıt csak 18-ra és 20-ra lehet rakni, mert ott vannak csatlakozók. Ahogy a képen is látszik két rakteret egy keresztutca az ún. cross-way választja el. Középen van a létra, amin fel lehet menni a cross-way tetejére. A kép jobb alsó sarkában jól látszik a hajó hossza mentén futó csıvezeték rendszer és a járda. Pontosan alatta van egy alagút amin szintén elıre lehet menni a hajó orrába, illetve onnan lehet megközelíteni az orrsugárkormány gépészeti részét valamint a tartalék tőzoltó szivattyút. Ezen kívül itt is találhatók keresztutcák, de a létra itt a hajófenékhez vezet. Onnan lehet bemászni az alsó és oldalsó ballaszt

20 tartályokba. Volt szerencsém, bezártság érzet garantált, halálfélelemmel keverve. Tudva, hogy már vízvonal alatt vagyunk, rádió összeköttetés szaggat és ha valami balul üt ki a tengervíz pillanatok alatt eláraszthatja a tartályt. Már többször említettem a hőtıkonténereket, de még nem mutattam egyet se. Íme: A hagyományos társaiktól könnyő megkülönböztetni ıket, mert a külsı borításuk fehér. A konténer végében található a hőtı egység a kezelıszervekkel. Amikor felkerülnek a hajóra, nekünk csak annyi a dolgunk, hogy csatlakoztassuk a hajó hálózatába és leolvassuk a hımérsékletet és összevessük az árukísérı lapon lévı hımérséklettel. A képen látható hőtı -18 Cra van beállítva és a visszatérı hımérséklet C. A matricákon a hiba kódok jelentéseit találjuk. Ez az egység csak egy példa, léteznek más gyártótól is hőtı konténerek. A kialakítás, kezelés eltérı, de a szükséges hımérsékleteket ugyanúgy megtalálni.

21 A kabinomat már említettem, de eddig csak kívülrıl mutattam. Ezt most bepótolom. A résnyire nyitott ajtó a fürdıszobába vezet Ágy, ágy alatt tároló rekeszek, kanapé, fiókos íróasztal, szekrény és könyvespolc. A nagytakarítás nem tart tovább fél óránál. A szekrény tetején a mentımellény és a túlélı ruha található. Minden kabinhoz és közös helységhez tartozik egy - egy telefon. Ha valakire szükség van, akkor telefonon könnyen elı lehet keríteni. Csak a havi telefonszámlát meg a közös költséget kell fizetni.

22 Néhány fénykép erejéig visszatérek Antwerpenre. Elsısorban a tankolás miatt. Ahelyett, hogy mi mennénk a tankoló kúthoz, az jön hozzánk. A fıgép napi fogyasztása, 22 csomóval (40km/h), 90 tonna nehéz főtıolaj. A tartályokba 3900 tonna nehéz olaj és 200 tonna dízel fér. A hajó nem egy matchbox és a gyomrában zúgó soros 7 hengeres fıgép teljesítménye 27290kW, amit 102 fordulat per perces fordulatszámon állít elı. A közvetlen kihajtás egy 7,5 méter átmérıjő hajócsavart forgat, hogy fénysebességgel repítse a 242 méter hosszú hajót.

23 Ezen az oldalon lévı képeken a hajó fölé magasodó darukat láthatjuk. Általában négy öt daruval folyt a rakodás, így 24 óra se kellett a rakodási terv teljesítéséhez.

24 Azt már tudjuk, hogy kerülnek a hajóra a konténerek, de azt nem hogy kerülnek a daru alá:- Az erdıbıl, a képeken látható járgányok hozzák a dobozokat. Minden konténernek meg van a pontos helye a hajón, ezért a megfelelı konténert kell a megfelelı pillanatban a daruhoz vinni, hogy majd az a tervben meghatározott helyre rakja. A távoli kikötıbe juttatandók kerülnek alulra; a nehezek szintén, hogy a hajó stabil maradjon. Illetve, ha veszélyes anyag van a konténerben, speciális elkülönítést kell érvényesíteni az IMDG Code* alapján (* International Maritime Dangerous Goods Code & Supplement).

25 Ezen a képen jobban látszik ez a fura masina. A vezetı fülke három konténer magasan található, amelybıl két joystickkal lehet irányítani a gépsárkányt. Vezetése nagy körültekintést igényel. Rengeteg a holttér, hirtelen fékezéstıl bebólint, minden kerék kormányzott. Ezen kívül, amikor a daru alá ér a konténer, pontos helyre kell rakni, mert ha nincs pontosan vonalban a raktérrel, a daruval kellene elmozdulni ami nem szerencsés. Ezért van az aszfalt megkrétázva, vagy kibójázva. Emlékszem, Tesszalonikiben láttam amikor leamortizált a sofır egy ilyen masinát. Azon nem volt lökhárító, mint a képen láthatóknak. A sofır a jobb elsı kerékkel eltalálta az egyik konténert és az teljesen kicsavarodott. Nagy nehezen kivonszolta magát az elsı üres helyig a sorban, aztán hívták a villástargoncát, hogy kiegyenesítse a kereket. Csak aztán amikor a kiért a sor végén és fordult, hogy menjen a garázsba, a kerék nem fordult, úgyhogy még egyszer segíteni kellett a targoncával. A hónap dolgozója.

26 Kicsik és nagyok, a háttérben az óriás és az atomerımő. Az MSC Home Terminal-t sok hajó látogatja. A legkisebbektıl a legnagyobbakig megfordul itt mindenki. A jobb szélen látható ömlesztett áru terminál nem az MSC-hez tartozik. Háttérben az atomerımő az MSC egyik óriásával. Az S betőtıl kicsit balra a hajó közepénlehet látni a hajóhidat és a lakó körleteket, míg a kémény a géptérrelegészen hátul helyezkedik el. Közel 400 méter hosszú.

27 Maradjunk még Észak Európában. A felixstowei Trinity Container Terminal, Anglia legnagyobb konténer kikötıje. Ahogy a fenti képen is látszik, állandó a teltház. Az üres helyen mi voltunk, de nincs ideje kihőlni a víznek, mert már a csatornában halad a hajó amelyik elfoglalja a szabad helyet. Jobbra pedig, a még fennmaradt néhány világítóhajó két példánya látható. Régen sokkal több volt a

28 tengerészek segítségére, de az egyre dráguló fenntartásuk miatt hagyományos bójákra cserélik ıket. A képen látható azért különleges, mert - ahogy a nevébıl is látszik- a Greenwich-i hosszúsági fokot jelöli az Angol - csatornában. (Ez a tartalék, azért van a kikötıben). A kikötı fejlesztés rohamos ütemben zajlik. A képen, a kínai ZPMC óriását a MV ZHEN HUA 8 -at láthatjuk, fedélzetén az új terminál darujaival. A darugyár a saját hajóival szállítja daruit a megrendelıknek. A helyszínen csak le kell gurítani a hajóról, bedugni a villanyba és már mőködik is. Plug & Play nagyban. Piraeusban a ZPMC vett egy terminált. Az alapoktól újra építik, és egyszer ott is láttunk hajót a ZPMC-tıl. Fedélzetén az új darukkal, visszaútra pedig felpakolták a régi darukat.

29 Végül, de nem utolsó sorban egy kis ízelítı a havi grill partiról. Körbe felakasztottuk a fedélzeten tartózkodók nemzeti zászlóit és a hajó hívójelét, ez szolgált dekorációként. Volt itt dínom dánom meg tejbe-vajba fürdés. Elmaradhatatlan a jéghideg sör, különbözı grillezni való húsok, elı és utóételek, gyümölcssaláta. Minden amit a szem száj megkíván.

30 Az utolsó néhány kép következik:- Másodtiszt (piros teniszpólóban) és én, a délutáni szolgálat alatt.

31 Fent: Útban Európába a Földközi tengeren, közel üresen. Jobbra: Az ötödik oldalon már volt egy kép a mentıcsónakról, de ezen jobban látszanak az arányok, hogy milyen magasról csúszik a vízbe, ha kilövésre kerül a sor.

32 MV CONTI SHARJAH Call Sign: ELTN3 IMO Nr.: Építés éve: 1994 Hajógyár: Howaldtswerke-Deutsche Werft Gmbh, Kiel Zászló: Libéria (Monrovia) Hossz: 242 méter Szélesség: 32,2 méter Maximális merülés: 12,480 méter Gross tonnage: tonna Deadweight: tonna Fıgép típusa: Mitsubishi 7UEC85LSC kétütemő dízel motor teljesítménye: 27290kW 102 fordulat / perc mellett utazó sebesség: 22,5 csomó Horgony tömege: 11,1 tonna Hajócsavar: 5 lapátú jobbos, 7,5 méter átmérıjő Segédgép (2x): Yanmar 6N-280L-EN; teljesítménye: 1550kW Áramfejlesztı (2x): Taiyo; kva Orrsugárkormány: Kamewa; 1300kW Fıtengely, a fal mögött van a hajócsavar YANMAR segédgép az áramfejlesztıvel

33 Ezzel beszámolóm végére értem június 29. és október 25. között voltam a Sharjah fedélzetén. Novemberben új kíhívások elé nézek. Kínában fogok egy új építéső ömlesztett áru szállító hajóra behajózni, hogy nyersanyagot szállítsunk egyik kontinensrıl a másikra. Remélem sikerült átadnom az élményeim, tapasztalataim egy részét, és felkelteni az érdeklıdést a hajózás iránt. A világot beutazni, nagy élmény, de sok lemondással jár. Az éjszakai csillagos ég, a kék ócéan azonban kárpótol mindenért. Egyúttal szeretnék köszönetet mondani családomnak a kitartó támogatásért, illetve mindazoknak akik valamilyen módon segítettek, hogy idáig eljussak. Good Voyage. Back to 16. Conti Sharjah OUT

34

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM

A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM A 9414-es Mi 2, mint polgári alkalmazott a HA-BGM Az Országos Mentıszolgálat az elsı három Mi 2-es helikopterét üzemidı miatt 1999-re leállította, és ezért a Szolgálatnál géphiány lépett fel. Mivel a Honvédség

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Összeállítás készítése CAD rendszerben ÓE-A12 alap közepes

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta

Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta Challange 11 ahogy a Moby Dick legénysége látta Az idıjárás-jelentések alapján csak sejteni lehetett, de péntek délután nyilvánvalóvá vált: ez nem olyan verseny lesz, mint amelyeken eddig voltunk. Alsóörsön

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684

ZÁRÓJELENTÉS. 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 ZÁRÓJELENTÉS 2009-011-6 RENDKÍVÜLI HAJÓZÁSI ESEMÉNY Szentendrei Duna 22,3 fkm. 2009. február 19. termes személyhajó Mathias Rex 01684 A szakmai vizsgálat célja a víziközlekedési baleset és a rendkívüli

Részletesebben

Hozzáférési szintek és Időzónák használata

Hozzáférési szintek és Időzónák használata Hozzáférési szintek és Időzónák használata Áttekintő Net2 A Hozzáférési Szint a Net2 szíve. Mindegyik egy kapcsolatot határoz meg az ajtók és azon időszakok között, amikor a felhasználó jogosult a használatukra.

Részletesebben

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató

Garázskapu nyitó. Kezelési útmutató RoboBox 50 Garázskapu nyitó Kezelési útmutató Mozgatható tömeg 50 kg Beállítható kimeneti teljesítmény korlát Távvezérlı tanuló funkció Gyors hajtásmegszakítási lehetıség Könnyő telepíthetıség 1 MŐSZAKI

Részletesebben

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot

J E GY Z İ K Ö NY V. 36/2012. (II.16.) TB határozatot J E GY Z İ K Ö NY V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága 2012. február 16-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: VMJV Polgármesteri

Részletesebben

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7.

Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Erdei iskola, Szolnok 2010. május 3-7. Hétfı Hétfın reggel indultunk a Keleti pályaudvarról az erdei iskolába, melyet már nagyon vártam. Sok gyerek utazott együtt, mert nemcsak az én osztályom, hanem az

Részletesebben

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK 1. Találd meg a kakukktojást! (1.) sziréna mindegyik a repülõgép alkatrésze, kivéve a szirénát (2.) hólánc mindegyik a hajóhoz tartozik, kivéve a hóláncot

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC Ez a Mi 2-es helikopter egykor a szovjet, majd az ukrán légierőben szolgált, ahol utoljára piros, 31-es fedélzeti számmal repült. A gyári száma 543722084

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül.

Egy éve a BÁNKIn. Közvélemény kutatás v2010.7.24. Ötletgazda: Shadow. Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. Egy éve a BÁNKIn Közvélemény kutatás v00.7. Ötletgazda: Shadow Készült a BÁNKI HÖK weblapján keresztül. http://hok.banki.hu Hallgatók a hallgatókért ./mechatronika Tanulni kell sokat, mert hirtelen jönnek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/456-1/2011/I. Üi.: Dénesné Szőcs Henrietta Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az elızı ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Lemezkék a Tu 134 orr-részén

Lemezkék a Tu 134 orr-részén Lemezkék a Tu 134 orr-részén A Múzeum honlapján, a HA-LBF lajstromjelő Tu 134-es repülıgépet bemutató fényképeknél található egy megjegyzés az orr-részen látható kis rátétlemezekrıl. A ki nem mondott kérdés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı gázvezeték-felújítás projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. április 2. A projektben

Részletesebben

Az építési napló. vállalkozó dátum aláírás dátum aláírás

Az építési napló. vállalkozó dátum aláírás dátum aláírás 2. melléklet a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelethez Címoldal minta ÉPÍTÉSI NAPLÓ Az építési napló Építmény megnevezése:... Címe:... A napló megkezdésének kelte:... év... hó... nap Lezárásának kelte:...

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER

VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Debreceni Egyetem Informatikai Kar VÍZÓRA NYÍLVÁNTARTÓ RENDSZER Dr. Kuki Attila Egyetemi Adjunktus Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszék GYÖKÉR RÓBERT Mérnök Informatikus levelezı Debrecen 2009.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Fényképek és adatok a "ZRYW-1" hordszárnyas hajóról a www.forum.dawnygdansk.pl lengyel fórumon (1) (Fordította. Surman Zsolt SRY)

Fényképek és adatok a ZRYW-1 hordszárnyas hajóról a www.forum.dawnygdansk.pl lengyel fórumon (1) (Fordította. Surman Zsolt SRY) Fényképek és adatok a "ZRYW-1" hordszárnyas hajóról a www.forum.dawnygdansk.pl lengyel fórumon (1) (Fordította. Surman Zsolt SRY) W. Danielewitz 2014. február 28.-i fórumbejegyzésében. Üdvözletem! Lenne

Részletesebben

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK

Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Belgium Antwerpen Karel de Grote Hogeschool - 2010 tavaszi félév Holobrádi Miklós, BGK Kiutazás Utazásra nagyjából négy lehetőség adódik. Autóval kimenni kényelmes, sok csomagot ki lehet vinni, egyedül

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VC-50M FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1. BEVEZETÉS 2 2. A MÉRLEG

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı

2. lecke. A bibliaolvasó tervkészítı 2. lecke A bibliaolvasó tervkészítı A rendszeres bibliaolvasásban többféle vezérfonal is segítségünkre lehet, de el is készíthetjük a sajátunkat. Ebben segít a bibliaolvasó tervkészítı. A bibliaolvasó

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Elıszó 远峰国际有限公司

Kezelési Útmutató. Elıszó 远峰国际有限公司 Kezelési Útmutató Elıszó 远峰国际有限公司 远 峰 国 际 有 限 公 司 Kezelési Útmutató Elıszó Kezelési Útmutató Alcor Race 远 峰 国 际 有 限 公 司 Kezelési Útmutató Elıszó Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az esetleges termékfejlesztés

Részletesebben

I A P C O. Egy konferencia szálloda követelményei

I A P C O. Egy konferencia szálloda követelményei I A P C O KONGRESSZUSSZERVEZİK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE Egy konferencia szálloda követelményei Az IAPCO állásfoglalása Az 1968-ban alapított Kongresszusszervezık Nemzetközi Szövetsége (IAPCO) nemzetközi konferenciák,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/1/2012. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. január 19. 1/2012. (I. 19.) ÖH Döntés a Lajosmizse Viziközmő-társulat

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Személyemelı munkaállványok

Személyemelı munkaállványok Személyemelı munkaállványok Böcker The Lifting Group A Robert Böcker GmbH céget 1983-ban alapították és a vállalkozás ma a világszerte tevékenykedı Böcker The Lifting Group részvénytársaság részét képezi.

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

Nyári gyakorlat beszámoló

Nyári gyakorlat beszámoló Nyári gyakorlat beszámoló Készítette: Vándor Lilla Mikor megtudtam az iskolában, hogy van lehetőségünk külföldön gyakorlatozni, nem is hezitáltam, ahogy lehetett jelentkeztem a programra. El sem hittem,

Részletesebben

Belépés a rendszerbe. Gyors menü

Belépés a rendszerbe. Gyors menü Belépés a rendszerbe A menübe lépéshez szükséges alapértelmezett DVR Azonosító /Device ID/: 000000, megadott Jelszó /Password/ nélkül. A rendszer biztonságos használata érdekében az adminisztrátor felhasználónak

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást.

Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Kedves Ügyfeleink, Látogatóink! Az alább olvasható leírással szeretnénk segíteni az új irodánkba történő eljutást. Alapítványunk irodáját a belváros, ill. Újpalota felől a következő buszjáratokkal lehet

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Háztartásunk hulladékai

Háztartásunk hulladékai Háztartásunk hulladékai Tanulói feladatlap Csoport:. Elérhetı szám:.. Elért szám:. Ssz. Feladat Pont Szám Idı Perc 1. A hulladék egyidıs az élettel. Minden élılény termel valamiféle hulladékot élete során,

Részletesebben

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I

A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I P7_TA-PROV(2011)0212 A kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok kezelıszervei ***I Az Európai Parlament 2011. május 11-i jogalkotási állásfoglalása a kerekes mezıgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Chat felhasználói segédlet

Chat felhasználói segédlet Chat felhasználói segédlet A Chat indítása, regisztráció, belépés A Chatre a honlapról www.smlista.hu, vagy a http://chat.smlista.hu címrıl lehet belépni. A fıoldalon van a belépés a Chatre, ha már van

Részletesebben

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Go to London!!! S.O.S. Lépésről - Lépésre, a kezdetektől - az új életig! Szigeti Attila 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Köszönetnyilvánítás jó és rossz akaróimnak: Nem egy szokványos köszönet

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS (a továbbiakban: Keretszerzıdés), amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM Oldal 1 Alapinformációk Az alábbiakban szeretnénk bemutatni saját fejlesztéső lekérdezı programunkat, melyet az általunk forgalmazott

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd.

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Első lépés: Töltsd le a programot innen: http://download.vessoft.com/files/fyds/freeyoutubedownoad.exe

Részletesebben

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév

Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Esslingeni élménybeszámoló 2016/2. félév Azért esett a választásom Esslingenre, mert több éve tanulom a német nyelvet és úgy éreztem, hogy csak német nyelvi környezetben tudok tovább fejlődni. Mielőtt

Részletesebben

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

Magyar polgári An 26-os repülıgépek Magyar polgári An 26-os repülıgépek Miközben a magyar katonai An 26-os repülıgépek sokak számára ismertek, a polgári életben alkalmazott gépekrıl érdekes módon ennél jóval kevesebben tudnak. Pedig idáig

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került.

mozdulatokkal hol a sínt, hol a kereket kalapálták, míg minden a helyére került. A kidaruzásig hátralévő napokon megjavíttattuk a radart, megforrasztattuk a kályhánk meggyengült részeit, tömítettük a szivárgó csatlakozókat, felleltároztuk a készleteket. Nem mellékesen a fiúk remek

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I.

A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete. I. A G y u l a i K ö z i g a z g a t á s i és M u n k a ü g y i B í r ó s á g 2013. évi IV. számú ügyelosztási rendjének tervezete I. Munkaügyi ügyszak 1.M. számú tanács: Kovácsné dr.kubicza Ildikó helyettese:

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7.

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. 2011.10.24. hétfő Ma reggel 9:00-kor a Kőbánya-Kispest 200E buszmegállójában találkoztuk. Felszálltunk a buszra és elindultunk a Liszt Ferenc (Ferihegy) reptér

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Mikor kell Gépjármő tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármő korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevı) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás Méréseinkhez a Thales Mobile Mapper CE térinformatikai GPS vevıt használtunk. A mérést a Szegedi Tudományegyetem Egyetem utcai épületének tetején található

Részletesebben

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. május 30.-án megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási- Közmővelıdési-

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben