AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1"

Átírás

1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás 356 Kollégium 72 Az iskola tanulói Gimnáziumi tanulók 298 Szakképzésben tanulók 14 Alapfokú művészetoktatás 341 Kollégium 72 A GIMNÁZIUM TANULÓI A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Egyedül nevelő szülő gyermeke 20 Három- vagy többgyermekes családból származik 154 Állandó lakóhely szerinti statisztika* Évfolyam Létszám Más településről bejáró Tanulószobás tanuló Budapesten él a szülő Bács-Kiskun megyében él a szülő Békés megyében él a szülő Csongrád megyében él a szülő Jász-Nagykun-Szolnok megyében él a szülő 2 1 Pest megyében él a szülő Tolna megyében él a szülő 2 Külföldi szülő * Az első oszlop a 6, a második oszlop a 4-5 évfolyamos képzésben résztvevő tanulók adatai

2 18 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, A MESTER TANODA TANULÓI A MESTER TANODA FELADATELLÁTÁSI HELYEI Tanulók száma Károlyi Ház, Hódmezővásárhely 16 Dugonics András Piarista Gimnázium 340 A MESTER TANODA TANULÓI A RENDSZERES ISKOLAI TANULMÁNYOK SZERINT Tanulók száma Óvodás 3 Általános iskolás 22 Középiskolás 316 Egyetemista, főiskolás 15 Összesen 356 Ebből lány 62 TANSZAKOK ÉS TANULÓK SZÁMA Klasszikus zene 53 Furulya Lajs István 6 Hárfa Natalia Gorbunova 3 Gitár Szalkai Sándor 23 Zongora Zöld Katalin 8 Gordonka Csányi Ildikó 11 Orgona Kuzma Levente 2 Képző és iparművészeti ág 211 Grafika B. Kovács István 96 Szobrászat Ugrinné Pártos Eszter 74 Fotó-videó Herner Donát 41 Népzene 45 Hegedű Lipták Dániel 11 Koboz Fábri Géza 16 Népi ének Ivánovics Tünde 18 Szolfézs Kuzma Levente, Zöld Katalin 69 Táncművészeti ág 33 Társastánc Lengyel Zoltán 33 Szín- és bábművészeti ág 14 Színjáték tanszak Rupáner Ágnes 14 A KOLLÉGIUM TANULÓI A kollégium tanulói közül SNI 2 Hátrányos helyzetű 4 Egyedül nevelő szülő gyermeke 6 Három- vagy többgyermekes családból származik 40

3 A 2009-ES ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEINK ben immár ötödik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. Az évek során a feladatok típusai nem változtak: a mindennapi élethez kapcsolódó problémákhoz kötődtek. A mérés több kompetenciaterületre való kiterjesztése még nem történt meg, ebben az évben is a szövegértésre és a matematikai eszköztudásra terjedt ki. A 8. évfolyamból 31, a 10. évfolyamból 39 fő eredménye szerepel az országos jelentésben. Évfolyamonként 1-1 speciális nevelési igényű (SNI) tanulónk van. A beérkezett háttérkérdőívek alapján mindkét évfolyamon lehetséges volt a családi háttér index szerint történő várható érték számítás. Az iskola eredményei idén is mindenki számára elérhetők a honlapon. 1. ÁBRA 8. ÉVFOLYAM, MATEMATIKA KÉPESSÉGPONTOK Nyolcadik osztályos tanulóink matematikából elért 534 képességpontja szignifikánsan magasabb az országos átlagnál, valamint a dél-alföldi régió és a szegedi kistérség átlagánál is (1. ábra). A kis létszámú hatévfolyamos gimnáziumok átlagától nem tér el. Megegyezik a családi háttér index alapján várható eredménnyel. 2. ÁBRA 8. ÉVFOLYAM, SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGPONTOK

4 20 A 2. ábrán a 8. évfolyamosok szövegértési eredménye látható. A szövegértésből elért 527 képességpont, bár magasabb az országos átlagnál, a hatosztályos gimnáziumok eredményeinél és a várható értéknél is kimutathatóan gyengébb. A hatévfolyamos képzésben részt vevő tizedikes tanulók 564 matematika képességpontot értek el. A 3. ábrán látható, hogy eredményük nagy hasonlóságot mutat a 8. évfolyam matematika eredményével, a viszonyítási csoportok közül a hatévfolyamos gimnáziumok átlagával azonos. Az osztály a hozott értékhez viszonyítva a várható tartományon belül teljesített. A négy évfolyamos osztály 543 képességpontja, bár nemcsak az országos átlagot, hanem a négyévfolyamos gimnáziumok átlagát is sikerült felülmúlniuk, elmarad mind a másik osztály, mind a saját elvárható eredményétől. iskolánk országos átlag kis létszámú 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok dél-alföldi régió szegedi kistérség 3. ÁBRA 10. ÉVFOLYAM, MATEMATIKA KÉPESSÉGPONTOK A két osztály szövegértésből közel azonos képességpontot ért el (4. ábra), amely azonban a többi csoporthoz viszonyítva eltérő eredményt hoz. Az országos és a kistérségi átlagnál szignifikánsan jobb eredményt értek el, a hasonló gimnáziumokhoz képest azonban a hatosztályos képzésben lévők lényegesen gyengébbnek mutatkoztak. Szövegértésből mindkét osztály a várható érték alatt teljesített. iskolánk országos átlag kis létszámú 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok dél-alföldi régió szegedi kistérség 4. ÁBRA 10. ÉVFOLYAM, SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGPONTOK

5 Az idei kompetenciamérés-jelentések külön hangsúlyozzák az egyes kompetenciaterületeken a 2. képességszintet el nem érők arányát. Az 5. és 6. ábrán iskolánk ezen tanulóinak százalékos arányát láthatjuk az országos és a hasonló képzési típusú iskolák százalékos arányaihoz viszonyítva évfolyam 10. évfolyam 6 osztályos 10. évfolyam 4 osztályos 5. ÁBRA - A 2. KÉPESSÉGSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA MATEMATIKÁBÓL Egyértelműen látszik, hogy mindkét kompetenciaterületen jóval kisebb a 2. szintet el nem érő tanulók aránya iskolánkban, mint országosan. Ha a hasonló képzési típusú iskolákhoz viszonyítjuk eredményünket, látható, hogy matematikából iskolánkban és a hasonló képzési típusú iskolákban azonos tendencia figyelhető meg: a hatosztályos képzésben részt vevőknél nyolcadikról tizedikre nagymértékben lecsökken a 2. képességszintet el nem érők száma (iskolánkban 19%-ról 3%-ra), a négyévfolyamos képzésnél, bár szintén találunk csökkenést (6%), de nem az előzővel azonos mértékűt. Szövegértésből ez a tendencia nem egyértelmű, bár az összes hasonló gimnáziumot tekintve a négyosztályos képzésben itt is magasabb a leggyengébb szinthez tartozó diákok aránya. Iskolánk eredménye a hatosztályos képzések átlagától eltérő, a tizedikeseknél a legmagasabb (13%) a szövegértésben gyengébb tanulók száma. 8. évfolyam 10. évfolyam 6 osztályos 10. évfolyam 4 osztályos 6. ÁBRA - A 2. KÉPESSÉGSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA SZÖVEGÉRTÉSBŐL

6 22 A két kompetenciaterületet összehasonlítva eltérő változások figyelhetők meg: míg matematikából nyolcadikról tizedikre lecsökken a 2. szintet el nem érők száma, addig szövegértésből megnő az arányuk. Összefoglalásként elmondható, hogy akár az elért képességpontokat, akár a 2. szintet el nem érők arányát tekintjük, hasonló összképet kapunk az iskoláról: az országos átlagokhoz viszonyítva minden esetben szignifikánsan magasabb eredményt ért el iskolánk, a két kompetenciaterületet összehasonlítva matematikából szerepeltek jobban tanulóink. Jusztinné Nedelkovics Aliz tanárnő TANÁROK STATISZTIKAI ADATAI PEDAGÓGUSLÉTSZÁM Összesen 45 Középiskolai tanár 32 Művészeti oktató 11 Ebből nő 13 szerzetes 4 A TANÁROK LÉTSZÁMA ÉS ÉLETKORA

7 Angyal László 19 osztályfőnök 11.b prefektus hittanár (1996) magyar-történelem szakos középiskolai tanár (1985) TANÁRI NÉVTÁR hittan 9.a, történelem 9.a, 11.b, 12.b, történelemfakultáció 11.ab TESZI segítő tanár; Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); életpálya kompetencia alapú programcsomag és szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); pedagógiai program- és iskolai minőségbiztosítást vizsgáló szakértő, kerettantervi szakértő (2004); KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2001); iskolai minőségbiztosítási csoport vezetőképzés Magyar Gallup Intézet (2000); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000) 23 informatika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 13. évfolyam Beliczai Kinga B. Kovács István Ferenc 3 földrajz-rajz szakos tanár (1998) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése rajz1 9.a, 10.a, rajz2 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, rajzfakultáció a grafika és a festészet tanára Mester Tanoda (2001-) Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység olasz nyelv 10.a, 11.ab, 12.ab, testnevelés 8.a, 8.b, 11.a, 12.a TESZI segítő tanár; kosárlabdaedző; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); Közoktatás-szervezői továbbképzés 5 Munkakör /végzettség: biológia szakos tanár (2007) informatikus mérnök (2000) Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kiállítások: a Piarista öregdiák arcképcsarnok alkotója (2009); Hódmezővásárhely (2003, 2004, 2006); Budapest (1998); Haarlemeer (Hollandia) (1996) Boczor Zoltán 6 osztályfőnök 11.a olasz nyelv és irodalom szakos tanár (2007) testnevelés szakos tanár (1986) tanító (1983)

8 24 Böszörményi Géza SP 1 osztályfőnök 7.a tanulószoba-felügyelő tanár prefektus magyar-földrajz szakos középiskolai tanár (2004) teológus hittanár-nevelő egyetemi diploma (2004) magyar nyelv és irodalom 7.a, hittan 11.b Professzionális kommunikáció (2010); Drámapedagógia (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) Bujdosó Hajnalka magyar nyelv és irodalom 8.b, 11.b, magyarfakultáció 11.a-12.b, magyarfakultáció 12.a, művészeti nevelés, médiaismeret 12.b 8 tanulószoba-felügyelő tanár magyar szakos középiskolai tanár (2003) magyar-könyvtár szakos tanár (2000) mozgóképkultúra és médiaismeret (2005) irodalmi színpad vezetése; TESZI segítő tanár; Drámapedagógia (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla inter - aktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 5-8. osztályban továbbképzés (2009); alapfokú jelelő (2006); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); régi könyves bölcsész (2002) gordonka 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda; gitár 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda Szegedi Szimfonikus Zenekar gordonka-szólamvezető; Szöllősy Quartett vonósnégyes tagja (gordonka); hitoktatás (1-8. évfolyamon a Tátra téri, a záporkerti, az Űrhajós utcai és a móravárosi általános iskolában); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2005); A menüettől a ragtime-ig CD (2001); Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a kereszten CD (2000); Szentmiseénekek ovisokkal CD Gitár-ének: Csányi Ildikó; kitüntetés a Magyar Kultúra napján (2000); Alkotói díj (2000); hittantanár (1990); Bartók Béla Pásztory Ditta-díj (1989); teológia (1981, 1990) Csányi Ildikó 3 gordonkaművész tanár (1981)

9 hittan 12.a, latin 8.a, 9.a, 11.ab, német 7.ab, 11.ab, tanulásmódszertan 7. TESZI segítő tanár; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök (2008); életpálya kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató német nyelvből (2004); Tanulásmódszertan tanítása pedagógus-továbbképzési tanfolyam (2004); drogprevenciós szakmai képzés (2001); német fordító és tolmács speciális képzés (1999); idegenvezető és hostess (német, 1998) Dékány Zoltán 13 osztályfőnök 12.a prefektus hitoktató (2000) latin (1998) és német (1999) szakos középiskolai tanár 25 koboztanár, népzenei kamaracsoport-zenekar vezetése, szegedi koboz-ének-hegedű kurzus vezetője és kobozoktatója Mester Tanoda a Mentés Másként Trió zenei koncepciójának megalkotója, az együttes vezetője (2004-); Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2002); a népzenét oktató zeneiskolák számára íródó OM koboz tanterv szakmai előkészítése és lektorálása (1995); kobzos énekes gyűjtések Moldvában (1993-); a Vízöntő együttes pengetőse és énekese (1993-); a Hívogató népzenei együttes vezetője ( ); a vajdasági táncházmozgalom kezdeményezője (1985-); népzenei gyűjtőút, koncertek Dzsungáriában (Turpánmedencei falvak, Turpáni fesztivál); környezetvédelmi talaj- és talajvíz mintavétel akkreditált fúrómester és környezetvédelmi osztályvezető (2006); matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1977); közoktatás-szervezői továbbképzés Fábri Géza 4 igazgatóhelyettes Mester Tanoda koboztanár, énekzene népzene szakos tanár (2010) hárfaművész és -tanár Mester Tanoda Szegedi Szimfonikus Zenekar hárfaművész; Szegedi Tehetségek Neveléséért Díj (2009); aspiráns a Csajkovszkij Zeneakadémián ( ) Natalia Gorbunova 3 hárfaművész és tanár (1983)

10 26 földrajz 9.a, 10.a, 11.b, földrajz-fakultáció 11.a-12.ab, testnevelés és sport 7b, 8.b, 9.a, 10.a, testnevelés-fakultáció évfolyam atlétikaedző; Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék óraadó; közoktatási szakértő; vizsgáztató, intézményellenőrzési és értékelési szakértő; Európa-bajnok 24 órás futásban (1996) Dr. Győri Ferenc 18 osztályfőnök 9.a PhD (2010) földrajz szakos középiskolai tanár (1992) földrajz-testnevelés szakos tanár (1988) Horváth Tibor informatikafakultáció 11.a-12. évfolyam, matematika 7.b, 10.a, matematikafakultáció 11.a-12.b, 12.a Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); informatika kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában; az iskolai sakkélet patronálása 9 osztályfőnök 7.b (sporttagozat) matematika-, fizika- és informatikamunkaközösség-vezető informatika (2005) és matematika (1994) szakos középiskolai tanár matematika-földrajz szakos tanár (1989) Herner Donát fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda fotóriporter, operatőr; 41. Filmszemle Tudományos ismeretterjesztés kategória, legjobb tudományos ismeretterjesztő film: Egy világfi Szegeden Szent-Györgyi Albert szegedi évei operatőr (2010); Kamera Hungária Fesztivál, döntő Miért szomorkodjak? riportfilm operatőr (2008); Kamera Hungária Fesztivál, döntő Csoda Zselyken dokumentumfilm operatőr (2007); Moholy-Nagy László Országos Film- és Videófesztivál különdíj (1999); elektronikai műszerész; művelődésszervező 1 fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda

11 angol nyelv 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 11.b, 12.ab Drámapedagógia (2010); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgy tömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) Hegyi Pál 3 magyar-angol szakos középiskolai tanár (1994) 27 Ivánovics Tünde 4 népi ének tanár ének-zene népzene szakos tanár (2010) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus népi ének oktatója Mester Tanoda Mester Tanoda Alapítvány kuratóriumi titkár; népzene és előadóművészeti gyakorlat tanár SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola; Drámapedagógia továbbképzés (2010); Népművészet Ifjú Mestere (2001, 2005); Kölcsey-díj (2005); Vass Lajos Nagydíj (1999); Mentés Másként Trió énekese; népdalénekes előadóművész: Mentés Másként CD (2004); Menyegző CD (2007); Beli buba szóló CD (2001); angol szakos középiskolai tanár (2004) biológia 7.b, 8.b, 10.a, 11.a, 11.b, kémia 11.b, biológiafakultáció 11.a, 12.b Zöldár szervező; a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium vezető; Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); környezet és társadalom posztgraduális távoktatásos tanfolyam; Talentum Alapítvány nonprofit menedzsment tréner, kuratóriumi tag; Nonprofit menedzser felsőfokú OKJ végzettség Jusztin István 6 kémia (1999) és biológia (2000) szakos középiskolai tanár

12 28 Károlyi Attila 17 igazgatóhelyettes történelem munkaközösség-vezető magyar-történelemfilozófia szakos középiskolai tanár (1988) filozófia 12.a, magyar nyelv és irodalom 9.a, történelem 12.a Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzse lés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); komplex intézményellenőrzés és értékelési szakértői tanfolyam; közok tatási vezető szakirányú továbbképzés (2000); a Honismereti Szövetség országos elnökségi tagja; a Történelemtanárok Egylete szegedi csoportjának elnöke; Történelem adattár, Maxim Kiadó lektor angol 9.a, 11.a, 12.a idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász (2005); nyelviskolai oktatás (KATEDRA); nyelvvizsgáztatás TELC vizsgáztató; a Vaszy Viktor Oratóriumkórus tagja Koczor Sarolt 1 angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (2002) Koczor Kristóf 2 angol 7.b, 8.b, 11.b, 13. angol-művelődésszervező (2006) magánénektanár, -művész (folyamatban) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése angol 7.b, 8.a, 9.a, 10.a, 11.ab, 12.ab Idegen nyelv (angol) kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1 képzés Sulinova Kht. (2004) Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz 16 angol szakos középiskolai tanár (1995)

13 matematika 7.a, 8.a, 9.a, 12.a, informatika2 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 13. Professzionális tanári kommunikáció továbbképzés (2010); Dr. Kokaveczné Bánki Judit A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); 550. Márton Áron Cserkészcsapat parancsnoka, V. Cserkészkerület vezetőtisztje; hittanár (1998); bérmálkozásra készülő hittancsoport vezetője (Tátra tér) 7 a diákönkormányzat segítő tanára matematika (2000) és programozó matematikus (2002) középiskolai tanár 29 Kuzma Levente 2 kántor-karnagy orgonaművész (2005) ének-zene karvezetés ének-zene 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 10.a, 11.b, énekfakultáció évfolyam, orgona- és szolfézstanár Mester Tanoda Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Nemzetközi Orgonaverseny (Temesvár) nagydíj (2009); Szeged Város Művészeti Díja (2008); koncertfelvétel CD (2005); orgonaszakértő szegedi koboz-ének-hegedű hegedűoktatója Mester Tanoda a Rozsdamaró zenekar, a Békés Banda, a Bácsi Gyula Zenekar és a Mentés Másként Trió tagja; a Népművészet Ifjú Mestere (a Rozsdamaróval); angol és német szakos középiskolai tanár (2005, 2010); Szeged Város Művészeti Díja (2007); Európa-tanulmányok speciális képzés (2005) Lipták Dániel 4 népi hegedű oktató ének-zene népzene szakos tanár (folyamatban) Lajos István 18 fafúvó-szolfézs szakos tanár (1970) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése furulyatanár Mester Tanoda a Szeged Városi Kórusegyesület vezetőségi tagja; Éneklő Ifjúság Karnagyi Díj (2009); zenekari oboaművész

14 30 László Imre 15 osztályfőnök 8.a természettudományos munkaközösség-vezető prefektus hittanár (2008) biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1996) biológia 7.a, 8.a, 12.b, kémia 7.a, 8.a, 10.a, biológiafakultáció 11.a, kémiafakultáció évfolyam Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Hatékony tanulói-megismerési technikák továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kémiaszakkör és versenyfelkészítés; emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából; érettségielnök-képzés (2009); környezetvédelmi posztgraduális képzés (1996); felsőfokú számítástechnikai programozó (1999) Nagy János Miklós 16 Piár Futár szerkesztő; iskolai kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, művelődésszervező (1998); újságíró (1992); a PÜP szervezője osztályfőnök 8.b (sporttagozat), testnevelésmunkaközösség-vezető testnevelés szakos középiskolai tanár (2001) földrajz-testnevelés szakos tanár (1989) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Mészáros Ferenc földrajz 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, testnevelés 7.a, 7.b, 11.b, 12.b gyógytestnevelés, testnevelésfakultáció évfolyam Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); kézilabdaedző (1989); Tisza Volán SC kézilabdaedző; FISEC kézilabdaválogatott-edző; röplabda-kosárlabda segédedző; az 552. számú Petneházy Dávid cserkészcsapat tisztje; a Magyar Testnevelőtanárok Országos Egyesületének tagja; a Magyar Edzők Társaságának tagja; mentálhigiénés szakasszisztens 7 történelem szakos középiskolai tanár (2005) magyar-történelem szakos tanár (1998) hittantanár (1994) angol nyelv 7.ab, 9.a, 10.b, 11.a, 12.ab, kémia 7.b, 8.b Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Nagy Mariann 4 angol-kémia szakos középiskolai tanár (2005) Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); TESZI segítő tanár; kémiai szakfordító (2005); a Piár Futár English Corner és krimirovatának szerkesztője, írója

15 matematika 11.b, német nyelv 8.ab, 10.a, 11.b, 11.ab, 12.ab Professzionális tanári kommunikáció továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); fazekas, népi játékok és kismesterségek oktatója Nemes Zsuzsanna 5 német (2000) és matematika (1997) szakos középiskolai tanár nyelvi munkaközösség-vezető 31 Németh Attila SP 5 prenoviciátusi magiszter osztályfőnök 12.b hittan munkaközösség-vezető magyar-német szakos középiskolai tanár (1992) hittudományi főiskola (1991) hittan 7.ab, 10.a, 12.a, 12.b, magyar nyelv és irodalom 12.a, 12.b Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); filmklub vezetése; emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; a Barátok útja zarándoklat helyi összekötője; mentálhigiéné szakirányú továbbképzés (folyamatban) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése hittan 7.ab, 8.a, 8.b, magyar nyelv és irodalom 7.b., történelem 8.a, 8.b Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 5-8. osztályban (2009); Pető Gábor SP Papp Attila 8 kollégiumi vezető prefektus magyar szakos középiskolai tanár (2009) történelem szakos középiskolai tanár (2001) hittanár (2001) magyar-történelem szakos tanár (1997) 11 igazgató prefektus történelem (2000) és latin (1999) szakos középiskolai tanár hittudományi főiskola (1998) történelem 7.a, 7.b Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); mentálhigiéné szakirányú továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009)

16 Rácz László 32 fizika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 11.a, 11.b, 12.b, matematika 9.a,10.b,12.b, fizikafakultáció 11.a-12.ab Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); pedagógus szakvizsga (2006); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató matematikából és fizikából 17 matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1991) Rupáner Ágnes 2 színjátéktanár színész II. képesítés (2009) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2010) fizika 10.a, matematika 8.b, 11.a gitártanár Mester Tanoda gitárzenekar vezetője Szarkáné Gyerjék Judit a csillagász szakkör vezetője Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Rozsinszky László 2 fizika (2009) és matematika (2004) szakos középiskolai tanár, matematika-fizika szakos tanár (1988) színjáték tanszak tanára Mester Tanoda Drámajáték, mozgás- és beszédgyakorlatok, vers- és prózamondás; Jim Morrison est (Pinceszínház) Amatőr Független Színtársulatok Országos versenye 2. díj Szalkai Sándor 3 gitártanár kamaraművész (2007) 14 könyvtáros informatikus könyvtáros (2000) matematika-könyvtár szakos tanár (1989) tankönyvfelelős, videótáros

17 informatika 14. szoftverfejlesztés, néptánc, kottagrafika Szász Imre Szásziné Fehérváry Anikó 7 mentálhigiénés szakember TÁMOP szakmai vezető posztgraduális mentálhigiénés képzés (1995) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése tanulásmódszertan 7. mentálhigiénés egyéni konzultációk diákokkal, rendszergazda programozó matematikus (2005) tanárokkal, szülőkkel; közösségi mentálhigiéné TESZI szeretetszolgálat segítő tanár, koordinátor; Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2005); pszichodráma-vezető; családterapeuta; non-profit alapítványoknál, egyházmegyénél rendezvényszervezés, középiskolásoknak tréningfejlesztés és szaktanácsadás; felsőoktatásban személyiségfejlesztő tréner; szupervízor; szenvedélybeteg továbbképzés; tanulásmódszertani továbbképzés; pályaorientációs továbbképzés; földrajz-rajz szakos tanár (1989) Szegheő József SP Sík Sándor Egyetemi Szakkollégium igazgatója Tóth Ákos 17 prefektus fejlesztőpedagógus magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2006) magyar-történelem szakos tanár (1993) Tanított tantárgyak, 17 házfőnök templomigazgató matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1976) hittudományi főiskola (1976) osztályok megnevezése hittan 7.ab, magyar nyelv és irodalom 8.a, 11.a, művészeti nevelés, médiaismeret 12.a, tanulásmódszertan 7. Hatékony tanulói-megismerési technikák továbbképzés (2010); tanulásmódszertani képzés (2008); drogprevenciós képzés (2000); Színes érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból 2010, Maxim Kiadó szerző

18 34 Ugrinné Pártos Eszter 1 rajz szakos tanár (1998) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése rajz2 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 10.a művelődésszervező; számítógépes reklámgrafika (2007); alkalmazott grafikus (2003); aerobikoktató - OKJ TESZI segítő tanár; piarista jelölt (2009-); kántorképző tanfolyam Zöld Katalin 3 matematika ének-zene szakos tanár (1994) hittan 12.b Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Vass Bálint 1 teológiai doktorátus (München, 2008) teológiai licenciátus (Párizs, 2004) hittanár (Budapest, 2002) prefektus tanulószoba-felügyelő tanár zongoratanár, szolfézsoktatás Mester Tanoda angol-fizika szakos tanár, karvezetés (folyamatban) latin nyelv 8.b, 10.a, magyar nyelv és irodalom 10.a Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; futballedző Zsova Tamás 16 igazgatóhelyettes osztályfőnök 10.a magyar munkaközösség-vezető magyar szakos középiskolai tanár (2005) latin szakos középiskolai tanár (2001) hittanár (1996) latin-magyar szakos tanár (1995)

19 AZ ISKOLA TANÁRI KARA 35 Hátul (balról jobbra): Koczor Kristóf, Papp Attila, Győri Ferenc, Fábri Géza, B. Kovács István, Koczor Sarolt, Dékány Zoltán, Pető Gábor SP, Lajos István, Böszörményi Géza SP, Károlyi Attila, Mészáros Ferenc; Második sorban: Angyal László, Szegheő József SP, Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz, Ayna (lektor), Nagy Mariann, Horváth Tibor, Ivánovics Tünde, Zöld Katalin, Rupáner Ágnes, Csányi Ildikó, Dr. Kokaveczné Bánki Judit, Szásziné Fehérváry Anikó, Szarkáné Gyerjék Judit, Bujdosó Hajnalka; Első sorban: Rozsinszky László, Vass Bálint, Dalmadi János (udvaros), László Imre, Németh Attila SP, Rácz László, Szalkai Sándor, Zsova Tamás; Elől: Boczor Zoltán, Szász Imre, Vili Béla (gondnok)

20 36 7.a osztály. Osztályfőnök: Böszörményi Géza SP Hátsó sorban: Ködmön Ádám, Putóczky Dávid, Kőröshegyi István, Miklós Máté, Tóth Károly; mögötte: Böszörményi Géza SP of., Gerencsér Márk, Szilágyi Csaba; mögötte: Pintyi Zoltán, Vida-Szűcs István, Fábián Péter Illés, Kovács Tamás, Kiss Gellért, Böngyik Ádám; Második sorban: Medvegy Miklós, Kasza Bence, Keszei Viktor, Menkó Tamás, Menkó Gábor, Kürtösi Róbert, Müller Miklós, mögötte Bakaity Péter, Rácz Albert, Tombácz Zsolt; Első sorban: Zolnay Kristóf, Kammermann Gellért, Bauer József, Horváth Márton, Papp Sándor, Kiss Benjamin, Oláh Bálint, Terhes Csaba, Olajos Csaba, Balázs Dávid BAKAITY Péter BALÁZS Dávid BAUER József BÖNGYIK Ádám FÁBIÁN Péter Illés GERENCSÉR Márk HORVÁTH Márton KAMMERMANN Gellért KASZA Bence KESZEI Viktor KISS Benjámin János KISS Gellért KOVÁCS Tamás KÖDMÖN Ádám KŐRÖSHEGYI István KÜRTÖSI Róbert Mihály MEDVEGY Miklós András MENKÓ Gábor MENKÓ Tamás MIKLÓS Máté MÜLLER Miklós OLÁH Bálint OLAJOS Csaba Albert PAPP Sándor Tamás PINTYI Zoltán PUTÓCZKY Dávid RÁCZ Albert SZILÁGYI Csaba TERHES Csaba Zoltán TOMBÁCZ Zsolt TÓTH Károly VIDA-SZŰCS István ZOLNAY Kristóf Péter

21 7.b osztály. Osztályfőnök: Horváth Tibor 37 Hátsó sorban (balról jobbra): Horváth Tibor of., Vincze Ronald, Berki Dániel, Szabó Péter, Halász Richárd, Liska Áron, Bartók Donát, Árpási Patrik, Péity Dániel, Csomor Ádám, Borus Bence; Második sorban: Kovács Ádám, Kramer Peter Andre, Németh Richárd, Buka Dániel, Cakó Dávid, Urbán Egon, Modok Ferenc, Horváth Zsombor, Kis-Bicskei Márk, Wéber Dávid Márk, Veres Zoltán; Első sorban: Tok Bence, Rábai Szabolcs, Rusz Róbert, Stefaniga Tamás, Engi Attila, Schissler Ádám, Bóna Vilmos, Paplogó Balázs, Horváth Márk, Borka Krisztián, Halmágyi Zoltán, Szőke Zoltán. Hiányzik: Antal Tibor Kende, Mezei Richárd Bendegúz. ÁRPÁSI Patrik BARTÓK Donát BERKI Dániel BÓNA Vilmos BORKA Krisztián BORUS Bence BUKA Dániel CAKÓ Dávid CSOMOR Ádám ENGI Attila HALÁSZ Richárd HALMÁGYI Zoltán HORVÁTH Márk HORVÁTH Zsombor Márton KIS-BICSKEI Márk KOVÁCS Ádám KRAMER Peter Andre LISKA Áron MEZEI Richárd Bendegúz MODOK Ferenc NÉMETH Richárd PAPLOGÓ Balázs PÉITY Dániel László RÁBAI Szabolcs RUSZ Róbert SCHISSLER Ádám STEFANIGA Tamás SZABÓ Péter SZŐKE Zoltán László TOK Bence URBÁN Egon VERES Zoltán József VINCZE Ronald Richárd WÉBER Dávid Márk

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

április 13 - május 21.

április 13 - május 21. I SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015 április 13 - május 21. PROGRAM Fővédnökök: Prof. Dr. Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Védnökök: Prof.

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A mi IFJAINK A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot. Nelson Mandela Ifjú az lehet, aki már a középiskolában kimagasló eredményt ér

Részletesebben

ANGOL. Kassai Úti Általános és Kéttannyelvű Iskola Által meghirdetett angol nyelvi mesevetélkedő

ANGOL. Kassai Úti Általános és Kéttannyelvű Iskola Által meghirdetett angol nyelvi mesevetélkedő Tanuló neve Bobaly Balázs, Csatári Alina, Dajka Viktória, Boncsér Bálint, Dzsubák Máté, Papp Bercel Tanuló osztálya 4.a, 4.b Tantárgy megnevezése Helyezés Szint Felkészítő tanár angol ANGOL Kassai Úti

Részletesebben

Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22 A kötet megjelenését támogatta: Charles

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar

Állam- és Jogtudományi Kar A 2013. évi SZTE Szakos Érdekvédelmi Képviseleti Tagok választásának eredménye Állam- és Jogtudományi Kar Név Évfolyam/Szak Kapott szavazatok Kendrusz Gábor Dávid MKTB 25 Árva-Tóth Bianka MKTB 22 Forrai

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Tapasztóné Perlaki Magdolna

Tapasztóné Perlaki Magdolna Tapasztóné Perlaki Magdolna Ha nem kaptam volna érte fizetést, akkor is dolgoztam volna, mert jó volt csinálni Ha jól tudom, Ön a város művelődésügyi osztályán dolgozott a hetvenes években. Igen. A művelődésügyi

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kovács Blanka (Bánkúti Sí Klub), alpesi sí diákolimpiai bajnok (edzője Kékesi Tamás)

Kovács Blanka (Bánkúti Sí Klub), alpesi sí diákolimpiai bajnok (edzője Kékesi Tamás) Dubei Debóra (Aluinvent DVTK Kosárlabdacsapat), Ifjúsági Világbajnokságon III. hely, Ifjúsági Európa Bajnokságon I. hely Horváth Bernadett (Aluinvent DVTK Kosárlabda csapat), U 18-as Európa Bajnokság l.

Részletesebben

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3%

Magas kerületi részvétel az országgyűlési választáson. 1-49-es szavazókör. Fidesz KDNP 46,9 % Jobbik 5,4% LMP 8,3% ADYLIGET BUDAKESZI-ERDŐ BUDALIGET CSATÁRKA ERZSÉBETLIGET ERZSÉBETTELEK FELHÉVIZ GERCSE HÁRSAKALJA HÁRSHEGY HŰVÖSVÖLGY KŐVÁR KURUCLES LIPÓTMEZŐ MÁRIAREMETE NYÉK ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY PASARÉT PESTHIDEGKÚT-ÓFALU

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es TANÉV TÖRTÉNÉSEIRŐL

IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ. 2008/2009-es TANÉV TÖRTÉNÉSEIRŐL IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ 2008/2009-es TANÉV TÖRTÉNÉSEIRŐL Elfogadva: 91/2009.(IX.24.) számú Képviselő-testületi határozattal Készítette: GÜNTHER MIKLÓSNÉ SZŐDI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA igazgatónője Kapja:

Részletesebben

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében

2013.június HÍREK. Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Négy BGF-es csapat az országos statisztika verseny döntőjében Az ENSZ Statisztikai Bizottsága 2013-at a Statisztika Évének nyilvánította. A Magyar Statisztikai Társaság csatlakozva a tematikus rendezvényekhez

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

ROMÁNIAI MAGYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁK II. ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENYE. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely. Feladatok és megoldások

ROMÁNIAI MAGYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁK II. ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENYE. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely. Feladatok és megoldások SZABÓ CSILLA DR. WESZELY TIBOR KOCZINGER ÉVA PÁLHEGYI-FARKAS LÁSZLÓ RÉMAN ILDIKÓ SZÁSZ ENIKŐ ORBÁN JULIANNA TOMOS IZABELLA DÉNES MARGIT DR. BENCZE MIHÁLY MÁTÉFI ISTVÁN DÁVID GÉZA ISTÓK ÉVA KOLUMBÁN ILDIKÓ

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek!

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek! Valami hülye találhatta ki ezt is : agyrém szabályok az alkalmi munkára Az alkalmi munkavállalást újraszabályozó áprilisi jogszabály az érintettek szerint több gondot hozott, mint segítséget... (7. o.)

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Kisebb és nagyobb csodák

Kisebb és nagyobb csodák 2014. március 21., péntek 1 Kisebb és nagyobb csodák...a játék minden nap meghal, és másnap újrakezdődik. (Latinovits Zoltán, a színészkirály) Hogy rohan az idő! mondhatnám nem kevés túlzással, hogy repül

Részletesebben