AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1"

Átírás

1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás 356 Kollégium 72 Az iskola tanulói Gimnáziumi tanulók 298 Szakképzésben tanulók 14 Alapfokú művészetoktatás 341 Kollégium 72 A GIMNÁZIUM TANULÓI A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Egyedül nevelő szülő gyermeke 20 Három- vagy többgyermekes családból származik 154 Állandó lakóhely szerinti statisztika* Évfolyam Létszám Más településről bejáró Tanulószobás tanuló Budapesten él a szülő Bács-Kiskun megyében él a szülő Békés megyében él a szülő Csongrád megyében él a szülő Jász-Nagykun-Szolnok megyében él a szülő 2 1 Pest megyében él a szülő Tolna megyében él a szülő 2 Külföldi szülő * Az első oszlop a 6, a második oszlop a 4-5 évfolyamos képzésben résztvevő tanulók adatai

2 18 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, A MESTER TANODA TANULÓI A MESTER TANODA FELADATELLÁTÁSI HELYEI Tanulók száma Károlyi Ház, Hódmezővásárhely 16 Dugonics András Piarista Gimnázium 340 A MESTER TANODA TANULÓI A RENDSZERES ISKOLAI TANULMÁNYOK SZERINT Tanulók száma Óvodás 3 Általános iskolás 22 Középiskolás 316 Egyetemista, főiskolás 15 Összesen 356 Ebből lány 62 TANSZAKOK ÉS TANULÓK SZÁMA Klasszikus zene 53 Furulya Lajs István 6 Hárfa Natalia Gorbunova 3 Gitár Szalkai Sándor 23 Zongora Zöld Katalin 8 Gordonka Csányi Ildikó 11 Orgona Kuzma Levente 2 Képző és iparművészeti ág 211 Grafika B. Kovács István 96 Szobrászat Ugrinné Pártos Eszter 74 Fotó-videó Herner Donát 41 Népzene 45 Hegedű Lipták Dániel 11 Koboz Fábri Géza 16 Népi ének Ivánovics Tünde 18 Szolfézs Kuzma Levente, Zöld Katalin 69 Táncművészeti ág 33 Társastánc Lengyel Zoltán 33 Szín- és bábművészeti ág 14 Színjáték tanszak Rupáner Ágnes 14 A KOLLÉGIUM TANULÓI A kollégium tanulói közül SNI 2 Hátrányos helyzetű 4 Egyedül nevelő szülő gyermeke 6 Három- vagy többgyermekes családból származik 40

3 A 2009-ES ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEINK ben immár ötödik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. Az évek során a feladatok típusai nem változtak: a mindennapi élethez kapcsolódó problémákhoz kötődtek. A mérés több kompetenciaterületre való kiterjesztése még nem történt meg, ebben az évben is a szövegértésre és a matematikai eszköztudásra terjedt ki. A 8. évfolyamból 31, a 10. évfolyamból 39 fő eredménye szerepel az országos jelentésben. Évfolyamonként 1-1 speciális nevelési igényű (SNI) tanulónk van. A beérkezett háttérkérdőívek alapján mindkét évfolyamon lehetséges volt a családi háttér index szerint történő várható érték számítás. Az iskola eredményei idén is mindenki számára elérhetők a honlapon. 1. ÁBRA 8. ÉVFOLYAM, MATEMATIKA KÉPESSÉGPONTOK Nyolcadik osztályos tanulóink matematikából elért 534 képességpontja szignifikánsan magasabb az országos átlagnál, valamint a dél-alföldi régió és a szegedi kistérség átlagánál is (1. ábra). A kis létszámú hatévfolyamos gimnáziumok átlagától nem tér el. Megegyezik a családi háttér index alapján várható eredménnyel. 2. ÁBRA 8. ÉVFOLYAM, SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGPONTOK

4 20 A 2. ábrán a 8. évfolyamosok szövegértési eredménye látható. A szövegértésből elért 527 képességpont, bár magasabb az országos átlagnál, a hatosztályos gimnáziumok eredményeinél és a várható értéknél is kimutathatóan gyengébb. A hatévfolyamos képzésben részt vevő tizedikes tanulók 564 matematika képességpontot értek el. A 3. ábrán látható, hogy eredményük nagy hasonlóságot mutat a 8. évfolyam matematika eredményével, a viszonyítási csoportok közül a hatévfolyamos gimnáziumok átlagával azonos. Az osztály a hozott értékhez viszonyítva a várható tartományon belül teljesített. A négy évfolyamos osztály 543 képességpontja, bár nemcsak az országos átlagot, hanem a négyévfolyamos gimnáziumok átlagát is sikerült felülmúlniuk, elmarad mind a másik osztály, mind a saját elvárható eredményétől. iskolánk országos átlag kis létszámú 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok dél-alföldi régió szegedi kistérség 3. ÁBRA 10. ÉVFOLYAM, MATEMATIKA KÉPESSÉGPONTOK A két osztály szövegértésből közel azonos képességpontot ért el (4. ábra), amely azonban a többi csoporthoz viszonyítva eltérő eredményt hoz. Az országos és a kistérségi átlagnál szignifikánsan jobb eredményt értek el, a hasonló gimnáziumokhoz képest azonban a hatosztályos képzésben lévők lényegesen gyengébbnek mutatkoztak. Szövegértésből mindkét osztály a várható érték alatt teljesített. iskolánk országos átlag kis létszámú 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok dél-alföldi régió szegedi kistérség 4. ÁBRA 10. ÉVFOLYAM, SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGPONTOK

5 Az idei kompetenciamérés-jelentések külön hangsúlyozzák az egyes kompetenciaterületeken a 2. képességszintet el nem érők arányát. Az 5. és 6. ábrán iskolánk ezen tanulóinak százalékos arányát láthatjuk az országos és a hasonló képzési típusú iskolák százalékos arányaihoz viszonyítva évfolyam 10. évfolyam 6 osztályos 10. évfolyam 4 osztályos 5. ÁBRA - A 2. KÉPESSÉGSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA MATEMATIKÁBÓL Egyértelműen látszik, hogy mindkét kompetenciaterületen jóval kisebb a 2. szintet el nem érő tanulók aránya iskolánkban, mint országosan. Ha a hasonló képzési típusú iskolákhoz viszonyítjuk eredményünket, látható, hogy matematikából iskolánkban és a hasonló képzési típusú iskolákban azonos tendencia figyelhető meg: a hatosztályos képzésben részt vevőknél nyolcadikról tizedikre nagymértékben lecsökken a 2. képességszintet el nem érők száma (iskolánkban 19%-ról 3%-ra), a négyévfolyamos képzésnél, bár szintén találunk csökkenést (6%), de nem az előzővel azonos mértékűt. Szövegértésből ez a tendencia nem egyértelmű, bár az összes hasonló gimnáziumot tekintve a négyosztályos képzésben itt is magasabb a leggyengébb szinthez tartozó diákok aránya. Iskolánk eredménye a hatosztályos képzések átlagától eltérő, a tizedikeseknél a legmagasabb (13%) a szövegértésben gyengébb tanulók száma. 8. évfolyam 10. évfolyam 6 osztályos 10. évfolyam 4 osztályos 6. ÁBRA - A 2. KÉPESSÉGSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA SZÖVEGÉRTÉSBŐL

6 22 A két kompetenciaterületet összehasonlítva eltérő változások figyelhetők meg: míg matematikából nyolcadikról tizedikre lecsökken a 2. szintet el nem érők száma, addig szövegértésből megnő az arányuk. Összefoglalásként elmondható, hogy akár az elért képességpontokat, akár a 2. szintet el nem érők arányát tekintjük, hasonló összképet kapunk az iskoláról: az országos átlagokhoz viszonyítva minden esetben szignifikánsan magasabb eredményt ért el iskolánk, a két kompetenciaterületet összehasonlítva matematikából szerepeltek jobban tanulóink. Jusztinné Nedelkovics Aliz tanárnő TANÁROK STATISZTIKAI ADATAI PEDAGÓGUSLÉTSZÁM Összesen 45 Középiskolai tanár 32 Művészeti oktató 11 Ebből nő 13 szerzetes 4 A TANÁROK LÉTSZÁMA ÉS ÉLETKORA

7 Angyal László 19 osztályfőnök 11.b prefektus hittanár (1996) magyar-történelem szakos középiskolai tanár (1985) TANÁRI NÉVTÁR hittan 9.a, történelem 9.a, 11.b, 12.b, történelemfakultáció 11.ab TESZI segítő tanár; Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); életpálya kompetencia alapú programcsomag és szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); pedagógiai program- és iskolai minőségbiztosítást vizsgáló szakértő, kerettantervi szakértő (2004); KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2001); iskolai minőségbiztosítási csoport vezetőképzés Magyar Gallup Intézet (2000); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000) 23 informatika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 13. évfolyam Beliczai Kinga B. Kovács István Ferenc 3 földrajz-rajz szakos tanár (1998) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése rajz1 9.a, 10.a, rajz2 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, rajzfakultáció a grafika és a festészet tanára Mester Tanoda (2001-) Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység olasz nyelv 10.a, 11.ab, 12.ab, testnevelés 8.a, 8.b, 11.a, 12.a TESZI segítő tanár; kosárlabdaedző; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); Közoktatás-szervezői továbbképzés 5 Munkakör /végzettség: biológia szakos tanár (2007) informatikus mérnök (2000) Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kiállítások: a Piarista öregdiák arcképcsarnok alkotója (2009); Hódmezővásárhely (2003, 2004, 2006); Budapest (1998); Haarlemeer (Hollandia) (1996) Boczor Zoltán 6 osztályfőnök 11.a olasz nyelv és irodalom szakos tanár (2007) testnevelés szakos tanár (1986) tanító (1983)

8 24 Böszörményi Géza SP 1 osztályfőnök 7.a tanulószoba-felügyelő tanár prefektus magyar-földrajz szakos középiskolai tanár (2004) teológus hittanár-nevelő egyetemi diploma (2004) magyar nyelv és irodalom 7.a, hittan 11.b Professzionális kommunikáció (2010); Drámapedagógia (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) Bujdosó Hajnalka magyar nyelv és irodalom 8.b, 11.b, magyarfakultáció 11.a-12.b, magyarfakultáció 12.a, művészeti nevelés, médiaismeret 12.b 8 tanulószoba-felügyelő tanár magyar szakos középiskolai tanár (2003) magyar-könyvtár szakos tanár (2000) mozgóképkultúra és médiaismeret (2005) irodalmi színpad vezetése; TESZI segítő tanár; Drámapedagógia (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla inter - aktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 5-8. osztályban továbbképzés (2009); alapfokú jelelő (2006); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); régi könyves bölcsész (2002) gordonka 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda; gitár 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda Szegedi Szimfonikus Zenekar gordonka-szólamvezető; Szöllősy Quartett vonósnégyes tagja (gordonka); hitoktatás (1-8. évfolyamon a Tátra téri, a záporkerti, az Űrhajós utcai és a móravárosi általános iskolában); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2005); A menüettől a ragtime-ig CD (2001); Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a kereszten CD (2000); Szentmiseénekek ovisokkal CD Gitár-ének: Csányi Ildikó; kitüntetés a Magyar Kultúra napján (2000); Alkotói díj (2000); hittantanár (1990); Bartók Béla Pásztory Ditta-díj (1989); teológia (1981, 1990) Csányi Ildikó 3 gordonkaművész tanár (1981)

9 hittan 12.a, latin 8.a, 9.a, 11.ab, német 7.ab, 11.ab, tanulásmódszertan 7. TESZI segítő tanár; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök (2008); életpálya kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató német nyelvből (2004); Tanulásmódszertan tanítása pedagógus-továbbképzési tanfolyam (2004); drogprevenciós szakmai képzés (2001); német fordító és tolmács speciális képzés (1999); idegenvezető és hostess (német, 1998) Dékány Zoltán 13 osztályfőnök 12.a prefektus hitoktató (2000) latin (1998) és német (1999) szakos középiskolai tanár 25 koboztanár, népzenei kamaracsoport-zenekar vezetése, szegedi koboz-ének-hegedű kurzus vezetője és kobozoktatója Mester Tanoda a Mentés Másként Trió zenei koncepciójának megalkotója, az együttes vezetője (2004-); Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2002); a népzenét oktató zeneiskolák számára íródó OM koboz tanterv szakmai előkészítése és lektorálása (1995); kobzos énekes gyűjtések Moldvában (1993-); a Vízöntő együttes pengetőse és énekese (1993-); a Hívogató népzenei együttes vezetője ( ); a vajdasági táncházmozgalom kezdeményezője (1985-); népzenei gyűjtőút, koncertek Dzsungáriában (Turpánmedencei falvak, Turpáni fesztivál); környezetvédelmi talaj- és talajvíz mintavétel akkreditált fúrómester és környezetvédelmi osztályvezető (2006); matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1977); közoktatás-szervezői továbbképzés Fábri Géza 4 igazgatóhelyettes Mester Tanoda koboztanár, énekzene népzene szakos tanár (2010) hárfaművész és -tanár Mester Tanoda Szegedi Szimfonikus Zenekar hárfaművész; Szegedi Tehetségek Neveléséért Díj (2009); aspiráns a Csajkovszkij Zeneakadémián ( ) Natalia Gorbunova 3 hárfaművész és tanár (1983)

10 26 földrajz 9.a, 10.a, 11.b, földrajz-fakultáció 11.a-12.ab, testnevelés és sport 7b, 8.b, 9.a, 10.a, testnevelés-fakultáció évfolyam atlétikaedző; Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék óraadó; közoktatási szakértő; vizsgáztató, intézményellenőrzési és értékelési szakértő; Európa-bajnok 24 órás futásban (1996) Dr. Győri Ferenc 18 osztályfőnök 9.a PhD (2010) földrajz szakos középiskolai tanár (1992) földrajz-testnevelés szakos tanár (1988) Horváth Tibor informatikafakultáció 11.a-12. évfolyam, matematika 7.b, 10.a, matematikafakultáció 11.a-12.b, 12.a Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); informatika kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában; az iskolai sakkélet patronálása 9 osztályfőnök 7.b (sporttagozat) matematika-, fizika- és informatikamunkaközösség-vezető informatika (2005) és matematika (1994) szakos középiskolai tanár matematika-földrajz szakos tanár (1989) Herner Donát fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda fotóriporter, operatőr; 41. Filmszemle Tudományos ismeretterjesztés kategória, legjobb tudományos ismeretterjesztő film: Egy világfi Szegeden Szent-Györgyi Albert szegedi évei operatőr (2010); Kamera Hungária Fesztivál, döntő Miért szomorkodjak? riportfilm operatőr (2008); Kamera Hungária Fesztivál, döntő Csoda Zselyken dokumentumfilm operatőr (2007); Moholy-Nagy László Országos Film- és Videófesztivál különdíj (1999); elektronikai műszerész; művelődésszervező 1 fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda

11 angol nyelv 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 11.b, 12.ab Drámapedagógia (2010); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgy tömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) Hegyi Pál 3 magyar-angol szakos középiskolai tanár (1994) 27 Ivánovics Tünde 4 népi ének tanár ének-zene népzene szakos tanár (2010) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus népi ének oktatója Mester Tanoda Mester Tanoda Alapítvány kuratóriumi titkár; népzene és előadóművészeti gyakorlat tanár SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola; Drámapedagógia továbbképzés (2010); Népművészet Ifjú Mestere (2001, 2005); Kölcsey-díj (2005); Vass Lajos Nagydíj (1999); Mentés Másként Trió énekese; népdalénekes előadóművész: Mentés Másként CD (2004); Menyegző CD (2007); Beli buba szóló CD (2001); angol szakos középiskolai tanár (2004) biológia 7.b, 8.b, 10.a, 11.a, 11.b, kémia 11.b, biológiafakultáció 11.a, 12.b Zöldár szervező; a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium vezető; Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); környezet és társadalom posztgraduális távoktatásos tanfolyam; Talentum Alapítvány nonprofit menedzsment tréner, kuratóriumi tag; Nonprofit menedzser felsőfokú OKJ végzettség Jusztin István 6 kémia (1999) és biológia (2000) szakos középiskolai tanár

12 28 Károlyi Attila 17 igazgatóhelyettes történelem munkaközösség-vezető magyar-történelemfilozófia szakos középiskolai tanár (1988) filozófia 12.a, magyar nyelv és irodalom 9.a, történelem 12.a Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzse lés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); komplex intézményellenőrzés és értékelési szakértői tanfolyam; közok tatási vezető szakirányú továbbképzés (2000); a Honismereti Szövetség országos elnökségi tagja; a Történelemtanárok Egylete szegedi csoportjának elnöke; Történelem adattár, Maxim Kiadó lektor angol 9.a, 11.a, 12.a idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász (2005); nyelviskolai oktatás (KATEDRA); nyelvvizsgáztatás TELC vizsgáztató; a Vaszy Viktor Oratóriumkórus tagja Koczor Sarolt 1 angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (2002) Koczor Kristóf 2 angol 7.b, 8.b, 11.b, 13. angol-művelődésszervező (2006) magánénektanár, -művész (folyamatban) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése angol 7.b, 8.a, 9.a, 10.a, 11.ab, 12.ab Idegen nyelv (angol) kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1 képzés Sulinova Kht. (2004) Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz 16 angol szakos középiskolai tanár (1995)

13 matematika 7.a, 8.a, 9.a, 12.a, informatika2 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 13. Professzionális tanári kommunikáció továbbképzés (2010); Dr. Kokaveczné Bánki Judit A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); 550. Márton Áron Cserkészcsapat parancsnoka, V. Cserkészkerület vezetőtisztje; hittanár (1998); bérmálkozásra készülő hittancsoport vezetője (Tátra tér) 7 a diákönkormányzat segítő tanára matematika (2000) és programozó matematikus (2002) középiskolai tanár 29 Kuzma Levente 2 kántor-karnagy orgonaművész (2005) ének-zene karvezetés ének-zene 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 10.a, 11.b, énekfakultáció évfolyam, orgona- és szolfézstanár Mester Tanoda Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Nemzetközi Orgonaverseny (Temesvár) nagydíj (2009); Szeged Város Művészeti Díja (2008); koncertfelvétel CD (2005); orgonaszakértő szegedi koboz-ének-hegedű hegedűoktatója Mester Tanoda a Rozsdamaró zenekar, a Békés Banda, a Bácsi Gyula Zenekar és a Mentés Másként Trió tagja; a Népművészet Ifjú Mestere (a Rozsdamaróval); angol és német szakos középiskolai tanár (2005, 2010); Szeged Város Művészeti Díja (2007); Európa-tanulmányok speciális képzés (2005) Lipták Dániel 4 népi hegedű oktató ének-zene népzene szakos tanár (folyamatban) Lajos István 18 fafúvó-szolfézs szakos tanár (1970) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése furulyatanár Mester Tanoda a Szeged Városi Kórusegyesület vezetőségi tagja; Éneklő Ifjúság Karnagyi Díj (2009); zenekari oboaművész

14 30 László Imre 15 osztályfőnök 8.a természettudományos munkaközösség-vezető prefektus hittanár (2008) biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1996) biológia 7.a, 8.a, 12.b, kémia 7.a, 8.a, 10.a, biológiafakultáció 11.a, kémiafakultáció évfolyam Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Hatékony tanulói-megismerési technikák továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kémiaszakkör és versenyfelkészítés; emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából; érettségielnök-képzés (2009); környezetvédelmi posztgraduális képzés (1996); felsőfokú számítástechnikai programozó (1999) Nagy János Miklós 16 Piár Futár szerkesztő; iskolai kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, művelődésszervező (1998); újságíró (1992); a PÜP szervezője osztályfőnök 8.b (sporttagozat), testnevelésmunkaközösség-vezető testnevelés szakos középiskolai tanár (2001) földrajz-testnevelés szakos tanár (1989) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Mészáros Ferenc földrajz 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, testnevelés 7.a, 7.b, 11.b, 12.b gyógytestnevelés, testnevelésfakultáció évfolyam Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); kézilabdaedző (1989); Tisza Volán SC kézilabdaedző; FISEC kézilabdaválogatott-edző; röplabda-kosárlabda segédedző; az 552. számú Petneházy Dávid cserkészcsapat tisztje; a Magyar Testnevelőtanárok Országos Egyesületének tagja; a Magyar Edzők Társaságának tagja; mentálhigiénés szakasszisztens 7 történelem szakos középiskolai tanár (2005) magyar-történelem szakos tanár (1998) hittantanár (1994) angol nyelv 7.ab, 9.a, 10.b, 11.a, 12.ab, kémia 7.b, 8.b Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Nagy Mariann 4 angol-kémia szakos középiskolai tanár (2005) Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); TESZI segítő tanár; kémiai szakfordító (2005); a Piár Futár English Corner és krimirovatának szerkesztője, írója

15 matematika 11.b, német nyelv 8.ab, 10.a, 11.b, 11.ab, 12.ab Professzionális tanári kommunikáció továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); fazekas, népi játékok és kismesterségek oktatója Nemes Zsuzsanna 5 német (2000) és matematika (1997) szakos középiskolai tanár nyelvi munkaközösség-vezető 31 Németh Attila SP 5 prenoviciátusi magiszter osztályfőnök 12.b hittan munkaközösség-vezető magyar-német szakos középiskolai tanár (1992) hittudományi főiskola (1991) hittan 7.ab, 10.a, 12.a, 12.b, magyar nyelv és irodalom 12.a, 12.b Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); filmklub vezetése; emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; a Barátok útja zarándoklat helyi összekötője; mentálhigiéné szakirányú továbbképzés (folyamatban) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése hittan 7.ab, 8.a, 8.b, magyar nyelv és irodalom 7.b., történelem 8.a, 8.b Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 5-8. osztályban (2009); Pető Gábor SP Papp Attila 8 kollégiumi vezető prefektus magyar szakos középiskolai tanár (2009) történelem szakos középiskolai tanár (2001) hittanár (2001) magyar-történelem szakos tanár (1997) 11 igazgató prefektus történelem (2000) és latin (1999) szakos középiskolai tanár hittudományi főiskola (1998) történelem 7.a, 7.b Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); mentálhigiéné szakirányú továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009)

16 Rácz László 32 fizika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 11.a, 11.b, 12.b, matematika 9.a,10.b,12.b, fizikafakultáció 11.a-12.ab Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); pedagógus szakvizsga (2006); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató matematikából és fizikából 17 matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1991) Rupáner Ágnes 2 színjátéktanár színész II. képesítés (2009) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2010) fizika 10.a, matematika 8.b, 11.a gitártanár Mester Tanoda gitárzenekar vezetője Szarkáné Gyerjék Judit a csillagász szakkör vezetője Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Rozsinszky László 2 fizika (2009) és matematika (2004) szakos középiskolai tanár, matematika-fizika szakos tanár (1988) színjáték tanszak tanára Mester Tanoda Drámajáték, mozgás- és beszédgyakorlatok, vers- és prózamondás; Jim Morrison est (Pinceszínház) Amatőr Független Színtársulatok Országos versenye 2. díj Szalkai Sándor 3 gitártanár kamaraművész (2007) 14 könyvtáros informatikus könyvtáros (2000) matematika-könyvtár szakos tanár (1989) tankönyvfelelős, videótáros

17 informatika 14. szoftverfejlesztés, néptánc, kottagrafika Szász Imre Szásziné Fehérváry Anikó 7 mentálhigiénés szakember TÁMOP szakmai vezető posztgraduális mentálhigiénés képzés (1995) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése tanulásmódszertan 7. mentálhigiénés egyéni konzultációk diákokkal, rendszergazda programozó matematikus (2005) tanárokkal, szülőkkel; közösségi mentálhigiéné TESZI szeretetszolgálat segítő tanár, koordinátor; Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2005); pszichodráma-vezető; családterapeuta; non-profit alapítványoknál, egyházmegyénél rendezvényszervezés, középiskolásoknak tréningfejlesztés és szaktanácsadás; felsőoktatásban személyiségfejlesztő tréner; szupervízor; szenvedélybeteg továbbképzés; tanulásmódszertani továbbképzés; pályaorientációs továbbképzés; földrajz-rajz szakos tanár (1989) Szegheő József SP Sík Sándor Egyetemi Szakkollégium igazgatója Tóth Ákos 17 prefektus fejlesztőpedagógus magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2006) magyar-történelem szakos tanár (1993) Tanított tantárgyak, 17 házfőnök templomigazgató matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1976) hittudományi főiskola (1976) osztályok megnevezése hittan 7.ab, magyar nyelv és irodalom 8.a, 11.a, művészeti nevelés, médiaismeret 12.a, tanulásmódszertan 7. Hatékony tanulói-megismerési technikák továbbképzés (2010); tanulásmódszertani képzés (2008); drogprevenciós képzés (2000); Színes érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból 2010, Maxim Kiadó szerző

18 34 Ugrinné Pártos Eszter 1 rajz szakos tanár (1998) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése rajz2 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 10.a művelődésszervező; számítógépes reklámgrafika (2007); alkalmazott grafikus (2003); aerobikoktató - OKJ TESZI segítő tanár; piarista jelölt (2009-); kántorképző tanfolyam Zöld Katalin 3 matematika ének-zene szakos tanár (1994) hittan 12.b Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Vass Bálint 1 teológiai doktorátus (München, 2008) teológiai licenciátus (Párizs, 2004) hittanár (Budapest, 2002) prefektus tanulószoba-felügyelő tanár zongoratanár, szolfézsoktatás Mester Tanoda angol-fizika szakos tanár, karvezetés (folyamatban) latin nyelv 8.b, 10.a, magyar nyelv és irodalom 10.a Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; futballedző Zsova Tamás 16 igazgatóhelyettes osztályfőnök 10.a magyar munkaközösség-vezető magyar szakos középiskolai tanár (2005) latin szakos középiskolai tanár (2001) hittanár (1996) latin-magyar szakos tanár (1995)

19 AZ ISKOLA TANÁRI KARA 35 Hátul (balról jobbra): Koczor Kristóf, Papp Attila, Győri Ferenc, Fábri Géza, B. Kovács István, Koczor Sarolt, Dékány Zoltán, Pető Gábor SP, Lajos István, Böszörményi Géza SP, Károlyi Attila, Mészáros Ferenc; Második sorban: Angyal László, Szegheő József SP, Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz, Ayna (lektor), Nagy Mariann, Horváth Tibor, Ivánovics Tünde, Zöld Katalin, Rupáner Ágnes, Csányi Ildikó, Dr. Kokaveczné Bánki Judit, Szásziné Fehérváry Anikó, Szarkáné Gyerjék Judit, Bujdosó Hajnalka; Első sorban: Rozsinszky László, Vass Bálint, Dalmadi János (udvaros), László Imre, Németh Attila SP, Rácz László, Szalkai Sándor, Zsova Tamás; Elől: Boczor Zoltán, Szász Imre, Vili Béla (gondnok)

20 36 7.a osztály. Osztályfőnök: Böszörményi Géza SP Hátsó sorban: Ködmön Ádám, Putóczky Dávid, Kőröshegyi István, Miklós Máté, Tóth Károly; mögötte: Böszörményi Géza SP of., Gerencsér Márk, Szilágyi Csaba; mögötte: Pintyi Zoltán, Vida-Szűcs István, Fábián Péter Illés, Kovács Tamás, Kiss Gellért, Böngyik Ádám; Második sorban: Medvegy Miklós, Kasza Bence, Keszei Viktor, Menkó Tamás, Menkó Gábor, Kürtösi Róbert, Müller Miklós, mögötte Bakaity Péter, Rácz Albert, Tombácz Zsolt; Első sorban: Zolnay Kristóf, Kammermann Gellért, Bauer József, Horváth Márton, Papp Sándor, Kiss Benjamin, Oláh Bálint, Terhes Csaba, Olajos Csaba, Balázs Dávid BAKAITY Péter BALÁZS Dávid BAUER József BÖNGYIK Ádám FÁBIÁN Péter Illés GERENCSÉR Márk HORVÁTH Márton KAMMERMANN Gellért KASZA Bence KESZEI Viktor KISS Benjámin János KISS Gellért KOVÁCS Tamás KÖDMÖN Ádám KŐRÖSHEGYI István KÜRTÖSI Róbert Mihály MEDVEGY Miklós András MENKÓ Gábor MENKÓ Tamás MIKLÓS Máté MÜLLER Miklós OLÁH Bálint OLAJOS Csaba Albert PAPP Sándor Tamás PINTYI Zoltán PUTÓCZKY Dávid RÁCZ Albert SZILÁGYI Csaba TERHES Csaba Zoltán TOMBÁCZ Zsolt TÓTH Károly VIDA-SZŰCS István ZOLNAY Kristóf Péter

21 7.b osztály. Osztályfőnök: Horváth Tibor 37 Hátsó sorban (balról jobbra): Horváth Tibor of., Vincze Ronald, Berki Dániel, Szabó Péter, Halász Richárd, Liska Áron, Bartók Donát, Árpási Patrik, Péity Dániel, Csomor Ádám, Borus Bence; Második sorban: Kovács Ádám, Kramer Peter Andre, Németh Richárd, Buka Dániel, Cakó Dávid, Urbán Egon, Modok Ferenc, Horváth Zsombor, Kis-Bicskei Márk, Wéber Dávid Márk, Veres Zoltán; Első sorban: Tok Bence, Rábai Szabolcs, Rusz Róbert, Stefaniga Tamás, Engi Attila, Schissler Ádám, Bóna Vilmos, Paplogó Balázs, Horváth Márk, Borka Krisztián, Halmágyi Zoltán, Szőke Zoltán. Hiányzik: Antal Tibor Kende, Mezei Richárd Bendegúz. ÁRPÁSI Patrik BARTÓK Donát BERKI Dániel BÓNA Vilmos BORKA Krisztián BORUS Bence BUKA Dániel CAKÓ Dávid CSOMOR Ádám ENGI Attila HALÁSZ Richárd HALMÁGYI Zoltán HORVÁTH Márk HORVÁTH Zsombor Márton KIS-BICSKEI Márk KOVÁCS Ádám KRAMER Peter Andre LISKA Áron MEZEI Richárd Bendegúz MODOK Ferenc NÉMETH Richárd PAPLOGÓ Balázs PÉITY Dániel László RÁBAI Szabolcs RUSZ Róbert SCHISSLER Ádám STEFANIGA Tamás SZABÓ Péter SZŐKE Zoltán László TOK Bence URBÁN Egon VERES Zoltán József VINCZE Ronald Richárd WÉBER Dávid Márk

A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI

A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI Képes adattár A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 266 Ebből sporttagozatos 89 Nyelvi előkészítő gimnázium 53 Gimnáziumi tanulók 319

Részletesebben

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói Képes adattár A tanulók statisztikai adatai Az iskola tanulói Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Szakképzés... 2 Ebből sporttagozatos... 99 Alapfokú művészetoktatás... 366 Nyelvi előkészítő

Részletesebben

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika*

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika* Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Gimnáziumban 301 Szakképzésben 8 Összesen 309 Alapfokú művészetoktatásban 385 Kollégiumban 81 A GIMNÁZIUM TANULÓI Állandó

Részletesebben

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI 1 Az iskola tanulói TANULÓK LÉTSZÁMA Gimnáziumi (fiú) tanulók száma 264 Szakképzésben tanulók száma 22 Összesen 286 Alapfokú művészetoktatás 344 Kollégiumi tanulók

Részletesebben

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Alapfokú művészetoktatás... 313 Ebből sporttagozatos... 113 Kollégium... 54 Szakképzés... 1

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Stróber László apátplébános, esperes, kanonok, pasztorációs hittanár vezető

Stróber László apátplébános, esperes, kanonok, pasztorációs hittanár vezető A tantestület tagjai a 2014-2015-ös tanévben NÉV végzettség beosztás Csordás Róbert földrajz-biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, igazgató szakközg Stróber László apátplébános, esperes,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról

Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról Különös közzétételi lista Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiumában alkalmazott pedagógusokról s. 1. 2. 3. Dr. Cserpák Ferencné Kósik Anikó Kovács Árpádné

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Ssz. 1. Bartlné Pedagógus neve Maschl

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma: Osztályok Tanulói létszámok 1.a 21 1.b 27 1.c 14 2.a 29 2.b 28 2.c 13 3.a 28 3.b 29 3.c 13 4.a 32 4.b 24 4.c 17 5.a 29 5.b 23 5.c 11

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Felső tagozat Ssz: A pedagógus neve Iskolai végzettség Mely szakra képesített Tárgyakat tanít Munkakör

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11

PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 2014. EREDMÉNYJEGYZÉK Százhalombatta, Dunafüredi út 3. Versenynaptári szám: 385/C-10/07 2014.10.11 légpuska 20, "A" kat. leány I. Fábián Fanni 2000 Arany János Ált. Isk. Százhalombatta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes

DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK. 2015/2016. tanév. igazgatóhelyettes DR. MEZŐ FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTAK - FELADATOK 2015/2016. tanév 1. Albertné Rácz Gyöngyi tanító, 2.c of. 2. Ankuczáné Varga Katalin tanító, 1.c of., igazgatóhelyettes 3. Aranyosné Siklósi Ágnes

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia

Végzettségek szintje szakonként. Mely szakokra képesített (tantárgyanként) középiskolai tanár egyetem történelem történelem. egyetem biológia biológia Munkakör,,, Végzettségei Az oklevelet kiállító intézmény Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként) Tanított tantárgyak közművelődési és népművelési előadó közművelődés és

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Ssz. Név Iskolai végzettség Szakképzettség. 6. tanár FŐISKOLA matematika szakos általános iskolai tanár

Ssz. Név Iskolai végzettség Szakképzettség. 6. tanár FŐISKOLA matematika szakos általános iskolai tanár 1. EGYETEM népművelő és magyar szakos középiskolai, mozgókép- és médiakultúra pedagógus 2. FŐISKOLA orosz és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai 3. EGYETEM fizika-technika szakos általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Hámán Katalin utca 39. telephely:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető

Iskolai végzettsége. Műszaki tanár (főiskola) Tanügy igazgatási vezető (főiskola) Matematikatestnevelés. tanár (főiskola) közoktatás vezető Ertli Mária Műszaki Tanügy igazgatási vezető technika és életvitel Igazgató Somogyvári Beatrix 1999 Matematika szakos közoktatás vezető Általános igazgató - helyettes Orosz Edit 1992 Matematika, szakos

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei:

Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei: Békéssámson Községi Általános Iskola padagógusainak végzettségei: Név Végzettség: Továbbképzés dátuma 2002.11.04 Tanúsítvány Megnevezés Téma Óra Az olvasás-írászavar diagnosztikája és redukációja. 2004.06.24

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.

TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1. TANULMÁNYI VERSENYEK I. HELYEZETTJEI 2015.02.09-2015.03.06-ig (SZÉKHELY és TAGINTÉZMÉNY TANULÓI) 1.évfolyam magyar Ternai Lajos 1.b matematika Hérány Emma 1.a rajz Korom Natália 1.a 2. évfolyam magyar,

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben