AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1"

Átírás

1 Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 246 Ebből sporttagozatos 70 Nyelvi előkészítő gimnázium 51 Szakképzés (webmester) 13 Alapfokú művészetoktatás 356 Kollégium 72 Az iskola tanulói Gimnáziumi tanulók 298 Szakképzésben tanulók 14 Alapfokú művészetoktatás 341 Kollégium 72 A GIMNÁZIUM TANULÓI A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül SNI 7 Hátrányos helyzetű 7 Halmozottan hátrányos 1 Egyedül nevelő szülő gyermeke 20 Három- vagy többgyermekes családból származik 154 Állandó lakóhely szerinti statisztika* Évfolyam Létszám Más településről bejáró Tanulószobás tanuló Budapesten él a szülő Bács-Kiskun megyében él a szülő Békés megyében él a szülő Csongrád megyében él a szülő Jász-Nagykun-Szolnok megyében él a szülő 2 1 Pest megyében él a szülő Tolna megyében él a szülő 2 Külföldi szülő * Az első oszlop a 6, a második oszlop a 4-5 évfolyamos képzésben résztvevő tanulók adatai

2 18 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, A MESTER TANODA TANULÓI A MESTER TANODA FELADATELLÁTÁSI HELYEI Tanulók száma Károlyi Ház, Hódmezővásárhely 16 Dugonics András Piarista Gimnázium 340 A MESTER TANODA TANULÓI A RENDSZERES ISKOLAI TANULMÁNYOK SZERINT Tanulók száma Óvodás 3 Általános iskolás 22 Középiskolás 316 Egyetemista, főiskolás 15 Összesen 356 Ebből lány 62 TANSZAKOK ÉS TANULÓK SZÁMA Klasszikus zene 53 Furulya Lajs István 6 Hárfa Natalia Gorbunova 3 Gitár Szalkai Sándor 23 Zongora Zöld Katalin 8 Gordonka Csányi Ildikó 11 Orgona Kuzma Levente 2 Képző és iparművészeti ág 211 Grafika B. Kovács István 96 Szobrászat Ugrinné Pártos Eszter 74 Fotó-videó Herner Donát 41 Népzene 45 Hegedű Lipták Dániel 11 Koboz Fábri Géza 16 Népi ének Ivánovics Tünde 18 Szolfézs Kuzma Levente, Zöld Katalin 69 Táncművészeti ág 33 Társastánc Lengyel Zoltán 33 Szín- és bábművészeti ág 14 Színjáték tanszak Rupáner Ágnes 14 A KOLLÉGIUM TANULÓI A kollégium tanulói közül SNI 2 Hátrányos helyzetű 4 Egyedül nevelő szülő gyermeke 6 Három- vagy többgyermekes családból származik 40

3 A 2009-ES ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSEN ELÉRT EREDMÉNYEINK ben immár ötödik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. Az évek során a feladatok típusai nem változtak: a mindennapi élethez kapcsolódó problémákhoz kötődtek. A mérés több kompetenciaterületre való kiterjesztése még nem történt meg, ebben az évben is a szövegértésre és a matematikai eszköztudásra terjedt ki. A 8. évfolyamból 31, a 10. évfolyamból 39 fő eredménye szerepel az országos jelentésben. Évfolyamonként 1-1 speciális nevelési igényű (SNI) tanulónk van. A beérkezett háttérkérdőívek alapján mindkét évfolyamon lehetséges volt a családi háttér index szerint történő várható érték számítás. Az iskola eredményei idén is mindenki számára elérhetők a honlapon. 1. ÁBRA 8. ÉVFOLYAM, MATEMATIKA KÉPESSÉGPONTOK Nyolcadik osztályos tanulóink matematikából elért 534 képességpontja szignifikánsan magasabb az országos átlagnál, valamint a dél-alföldi régió és a szegedi kistérség átlagánál is (1. ábra). A kis létszámú hatévfolyamos gimnáziumok átlagától nem tér el. Megegyezik a családi háttér index alapján várható eredménnyel. 2. ÁBRA 8. ÉVFOLYAM, SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGPONTOK

4 20 A 2. ábrán a 8. évfolyamosok szövegértési eredménye látható. A szövegértésből elért 527 képességpont, bár magasabb az országos átlagnál, a hatosztályos gimnáziumok eredményeinél és a várható értéknél is kimutathatóan gyengébb. A hatévfolyamos képzésben részt vevő tizedikes tanulók 564 matematika képességpontot értek el. A 3. ábrán látható, hogy eredményük nagy hasonlóságot mutat a 8. évfolyam matematika eredményével, a viszonyítási csoportok közül a hatévfolyamos gimnáziumok átlagával azonos. Az osztály a hozott értékhez viszonyítva a várható tartományon belül teljesített. A négy évfolyamos osztály 543 képességpontja, bár nemcsak az országos átlagot, hanem a négyévfolyamos gimnáziumok átlagát is sikerült felülmúlniuk, elmarad mind a másik osztály, mind a saját elvárható eredményétől. iskolánk országos átlag kis létszámú 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok dél-alföldi régió szegedi kistérség 3. ÁBRA 10. ÉVFOLYAM, MATEMATIKA KÉPESSÉGPONTOK A két osztály szövegértésből közel azonos képességpontot ért el (4. ábra), amely azonban a többi csoporthoz viszonyítva eltérő eredményt hoz. Az országos és a kistérségi átlagnál szignifikánsan jobb eredményt értek el, a hasonló gimnáziumokhoz képest azonban a hatosztályos képzésben lévők lényegesen gyengébbnek mutatkoztak. Szövegértésből mindkét osztály a várható érték alatt teljesített. iskolánk országos átlag kis létszámú 6, ill. 4 évfolyamos gimnáziumok dél-alföldi régió szegedi kistérség 4. ÁBRA 10. ÉVFOLYAM, SZÖVEGÉRTÉS KÉPESSÉGPONTOK

5 Az idei kompetenciamérés-jelentések külön hangsúlyozzák az egyes kompetenciaterületeken a 2. képességszintet el nem érők arányát. Az 5. és 6. ábrán iskolánk ezen tanulóinak százalékos arányát láthatjuk az országos és a hasonló képzési típusú iskolák százalékos arányaihoz viszonyítva évfolyam 10. évfolyam 6 osztályos 10. évfolyam 4 osztályos 5. ÁBRA - A 2. KÉPESSÉGSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA MATEMATIKÁBÓL Egyértelműen látszik, hogy mindkét kompetenciaterületen jóval kisebb a 2. szintet el nem érő tanulók aránya iskolánkban, mint országosan. Ha a hasonló képzési típusú iskolákhoz viszonyítjuk eredményünket, látható, hogy matematikából iskolánkban és a hasonló képzési típusú iskolákban azonos tendencia figyelhető meg: a hatosztályos képzésben részt vevőknél nyolcadikról tizedikre nagymértékben lecsökken a 2. képességszintet el nem érők száma (iskolánkban 19%-ról 3%-ra), a négyévfolyamos képzésnél, bár szintén találunk csökkenést (6%), de nem az előzővel azonos mértékűt. Szövegértésből ez a tendencia nem egyértelmű, bár az összes hasonló gimnáziumot tekintve a négyosztályos képzésben itt is magasabb a leggyengébb szinthez tartozó diákok aránya. Iskolánk eredménye a hatosztályos képzések átlagától eltérő, a tizedikeseknél a legmagasabb (13%) a szövegértésben gyengébb tanulók száma. 8. évfolyam 10. évfolyam 6 osztályos 10. évfolyam 4 osztályos 6. ÁBRA - A 2. KÉPESSÉGSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA SZÖVEGÉRTÉSBŐL

6 22 A két kompetenciaterületet összehasonlítva eltérő változások figyelhetők meg: míg matematikából nyolcadikról tizedikre lecsökken a 2. szintet el nem érők száma, addig szövegértésből megnő az arányuk. Összefoglalásként elmondható, hogy akár az elért képességpontokat, akár a 2. szintet el nem érők arányát tekintjük, hasonló összképet kapunk az iskoláról: az országos átlagokhoz viszonyítva minden esetben szignifikánsan magasabb eredményt ért el iskolánk, a két kompetenciaterületet összehasonlítva matematikából szerepeltek jobban tanulóink. Jusztinné Nedelkovics Aliz tanárnő TANÁROK STATISZTIKAI ADATAI PEDAGÓGUSLÉTSZÁM Összesen 45 Középiskolai tanár 32 Művészeti oktató 11 Ebből nő 13 szerzetes 4 A TANÁROK LÉTSZÁMA ÉS ÉLETKORA

7 Angyal László 19 osztályfőnök 11.b prefektus hittanár (1996) magyar-történelem szakos középiskolai tanár (1985) TANÁRI NÉVTÁR hittan 9.a, történelem 9.a, 11.b, 12.b, történelemfakultáció 11.ab TESZI segítő tanár; Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); életpálya kompetencia alapú programcsomag és szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); pedagógiai program- és iskolai minőségbiztosítást vizsgáló szakértő, kerettantervi szakértő (2004); KPSZTI komplex intézményértékelési szakértő (2001); iskolai minőségbiztosítási csoport vezetőképzés Magyar Gallup Intézet (2000); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2000) 23 informatika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 13. évfolyam Beliczai Kinga B. Kovács István Ferenc 3 földrajz-rajz szakos tanár (1998) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése rajz1 9.a, 10.a, rajz2 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, rajzfakultáció a grafika és a festészet tanára Mester Tanoda (2001-) Egyéb szakmai végzettség / tevékenység / civil tevékenység olasz nyelv 10.a, 11.ab, 12.ab, testnevelés 8.a, 8.b, 11.a, 12.a TESZI segítő tanár; kosárlabdaedző; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); Közoktatás-szervezői továbbképzés 5 Munkakör /végzettség: biológia szakos tanár (2007) informatikus mérnök (2000) Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kiállítások: a Piarista öregdiák arcképcsarnok alkotója (2009); Hódmezővásárhely (2003, 2004, 2006); Budapest (1998); Haarlemeer (Hollandia) (1996) Boczor Zoltán 6 osztályfőnök 11.a olasz nyelv és irodalom szakos tanár (2007) testnevelés szakos tanár (1986) tanító (1983)

8 24 Böszörményi Géza SP 1 osztályfőnök 7.a tanulószoba-felügyelő tanár prefektus magyar-földrajz szakos középiskolai tanár (2004) teológus hittanár-nevelő egyetemi diploma (2004) magyar nyelv és irodalom 7.a, hittan 11.b Professzionális kommunikáció (2010); Drámapedagógia (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) Bujdosó Hajnalka magyar nyelv és irodalom 8.b, 11.b, magyarfakultáció 11.a-12.b, magyarfakultáció 12.a, művészeti nevelés, médiaismeret 12.b 8 tanulószoba-felügyelő tanár magyar szakos középiskolai tanár (2003) magyar-könyvtár szakos tanár (2000) mozgóképkultúra és médiaismeret (2005) irodalmi színpad vezetése; TESZI segítő tanár; Drámapedagógia (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla inter - aktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 5-8. osztályban továbbképzés (2009); alapfokú jelelő (2006); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); régi könyves bölcsész (2002) gordonka 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda; gitár 6 évestől 22 évesig Mester Tanoda Szegedi Szimfonikus Zenekar gordonka-szólamvezető; Szöllősy Quartett vonósnégyes tagja (gordonka); hitoktatás (1-8. évfolyamon a Tátra téri, a záporkerti, az Űrhajós utcai és a móravárosi általános iskolában); közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (2005); A menüettől a ragtime-ig CD (2001); Haydn: A Megváltó utolsó hét szava a kereszten CD (2000); Szentmiseénekek ovisokkal CD Gitár-ének: Csányi Ildikó; kitüntetés a Magyar Kultúra napján (2000); Alkotói díj (2000); hittantanár (1990); Bartók Béla Pásztory Ditta-díj (1989); teológia (1981, 1990) Csányi Ildikó 3 gordonkaművész tanár (1981)

9 hittan 12.a, latin 8.a, 9.a, 11.ab, német 7.ab, 11.ab, tanulásmódszertan 7. TESZI segítő tanár; Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); közoktatási vizsgáztató érettségivizsga-elnök (2008); életpálya kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató német nyelvből (2004); Tanulásmódszertan tanítása pedagógus-továbbképzési tanfolyam (2004); drogprevenciós szakmai képzés (2001); német fordító és tolmács speciális képzés (1999); idegenvezető és hostess (német, 1998) Dékány Zoltán 13 osztályfőnök 12.a prefektus hitoktató (2000) latin (1998) és német (1999) szakos középiskolai tanár 25 koboztanár, népzenei kamaracsoport-zenekar vezetése, szegedi koboz-ének-hegedű kurzus vezetője és kobozoktatója Mester Tanoda a Mentés Másként Trió zenei koncepciójának megalkotója, az együttes vezetője (2004-); Bács-Kiskun Megye Művészeti Díja (2002); a népzenét oktató zeneiskolák számára íródó OM koboz tanterv szakmai előkészítése és lektorálása (1995); kobzos énekes gyűjtések Moldvában (1993-); a Vízöntő együttes pengetőse és énekese (1993-); a Hívogató népzenei együttes vezetője ( ); a vajdasági táncházmozgalom kezdeményezője (1985-); népzenei gyűjtőút, koncertek Dzsungáriában (Turpánmedencei falvak, Turpáni fesztivál); környezetvédelmi talaj- és talajvíz mintavétel akkreditált fúrómester és környezetvédelmi osztályvezető (2006); matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1977); közoktatás-szervezői továbbképzés Fábri Géza 4 igazgatóhelyettes Mester Tanoda koboztanár, énekzene népzene szakos tanár (2010) hárfaművész és -tanár Mester Tanoda Szegedi Szimfonikus Zenekar hárfaművész; Szegedi Tehetségek Neveléséért Díj (2009); aspiráns a Csajkovszkij Zeneakadémián ( ) Natalia Gorbunova 3 hárfaművész és tanár (1983)

10 26 földrajz 9.a, 10.a, 11.b, földrajz-fakultáció 11.a-12.ab, testnevelés és sport 7b, 8.b, 9.a, 10.a, testnevelés-fakultáció évfolyam atlétikaedző; Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék óraadó; közoktatási szakértő; vizsgáztató, intézményellenőrzési és értékelési szakértő; Európa-bajnok 24 órás futásban (1996) Dr. Győri Ferenc 18 osztályfőnök 9.a PhD (2010) földrajz szakos középiskolai tanár (1992) földrajz-testnevelés szakos tanár (1988) Horváth Tibor informatikafakultáció 11.a-12. évfolyam, matematika 7.b, 10.a, matematikafakultáció 11.a-12.b, 12.a Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); informatika kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában; az iskolai sakkélet patronálása 9 osztályfőnök 7.b (sporttagozat) matematika-, fizika- és informatikamunkaközösség-vezető informatika (2005) és matematika (1994) szakos középiskolai tanár matematika-földrajz szakos tanár (1989) Herner Donát fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda fotóriporter, operatőr; 41. Filmszemle Tudományos ismeretterjesztés kategória, legjobb tudományos ismeretterjesztő film: Egy világfi Szegeden Szent-Györgyi Albert szegedi évei operatőr (2010); Kamera Hungária Fesztivál, döntő Miért szomorkodjak? riportfilm operatőr (2008); Kamera Hungária Fesztivál, döntő Csoda Zselyken dokumentumfilm operatőr (2007); Moholy-Nagy László Országos Film- és Videófesztivál különdíj (1999); elektronikai műszerész; művelődésszervező 1 fotó-videó tanszak tanára Mester Tanoda

11 angol nyelv 7.a, 8.a, 9.a, 10.a, 11.b, 12.ab Drámapedagógia (2010); Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgy tömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009) Hegyi Pál 3 magyar-angol szakos középiskolai tanár (1994) 27 Ivánovics Tünde 4 népi ének tanár ének-zene népzene szakos tanár (2010) szegedi koboz-ének-hegedű kurzus népi ének oktatója Mester Tanoda Mester Tanoda Alapítvány kuratóriumi titkár; népzene és előadóművészeti gyakorlat tanár SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola; Drámapedagógia továbbképzés (2010); Népművészet Ifjú Mestere (2001, 2005); Kölcsey-díj (2005); Vass Lajos Nagydíj (1999); Mentés Másként Trió énekese; népdalénekes előadóművész: Mentés Másként CD (2004); Menyegző CD (2007); Beli buba szóló CD (2001); angol szakos középiskolai tanár (2004) biológia 7.b, 8.b, 10.a, 11.a, 11.b, kémia 11.b, biológiafakultáció 11.a, 12.b Zöldár szervező; a Sík Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium vezető; Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); környezet és társadalom posztgraduális távoktatásos tanfolyam; Talentum Alapítvány nonprofit menedzsment tréner, kuratóriumi tag; Nonprofit menedzser felsőfokú OKJ végzettség Jusztin István 6 kémia (1999) és biológia (2000) szakos középiskolai tanár

12 28 Károlyi Attila 17 igazgatóhelyettes történelem munkaközösség-vezető magyar-történelemfilozófia szakos középiskolai tanár (1988) filozófia 12.a, magyar nyelv és irodalom 9.a, történelem 12.a Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzse lés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); komplex intézményellenőrzés és értékelési szakértői tanfolyam; közok tatási vezető szakirányú továbbképzés (2000); a Honismereti Szövetség országos elnökségi tagja; a Történelemtanárok Egylete szegedi csoportjának elnöke; Történelem adattár, Maxim Kiadó lektor angol 9.a, 11.a, 12.a idegenforgalom és szálloda szakos közgazdász (2005); nyelviskolai oktatás (KATEDRA); nyelvvizsgáztatás TELC vizsgáztató; a Vaszy Viktor Oratóriumkórus tagja Koczor Sarolt 1 angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (2002) Koczor Kristóf 2 angol 7.b, 8.b, 11.b, 13. angol-művelődésszervező (2006) magánénektanár, -művész (folyamatban) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése angol 7.b, 8.a, 9.a, 10.a, 11.ab, 12.ab Idegen nyelv (angol) kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1 képzés Sulinova Kht. (2004) Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz 16 angol szakos középiskolai tanár (1995)

13 matematika 7.a, 8.a, 9.a, 12.a, informatika2 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 13. Professzionális tanári kommunikáció továbbképzés (2010); Dr. Kokaveczné Bánki Judit A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása matematika programcsomag bevezetése az 5-8. évfolyamon (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); 550. Márton Áron Cserkészcsapat parancsnoka, V. Cserkészkerület vezetőtisztje; hittanár (1998); bérmálkozásra készülő hittancsoport vezetője (Tátra tér) 7 a diákönkormányzat segítő tanára matematika (2000) és programozó matematikus (2002) középiskolai tanár 29 Kuzma Levente 2 kántor-karnagy orgonaművész (2005) ének-zene karvezetés ének-zene 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 10.a, 11.b, énekfakultáció évfolyam, orgona- és szolfézstanár Mester Tanoda Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Nemzetközi Orgonaverseny (Temesvár) nagydíj (2009); Szeged Város Művészeti Díja (2008); koncertfelvétel CD (2005); orgonaszakértő szegedi koboz-ének-hegedű hegedűoktatója Mester Tanoda a Rozsdamaró zenekar, a Békés Banda, a Bácsi Gyula Zenekar és a Mentés Másként Trió tagja; a Népművészet Ifjú Mestere (a Rozsdamaróval); angol és német szakos középiskolai tanár (2005, 2010); Szeged Város Művészeti Díja (2007); Európa-tanulmányok speciális képzés (2005) Lipták Dániel 4 népi hegedű oktató ének-zene népzene szakos tanár (folyamatban) Lajos István 18 fafúvó-szolfézs szakos tanár (1970) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése furulyatanár Mester Tanoda a Szeged Városi Kórusegyesület vezetőségi tagja; Éneklő Ifjúság Karnagyi Díj (2009); zenekari oboaművész

14 30 László Imre 15 osztályfőnök 8.a természettudományos munkaközösség-vezető prefektus hittanár (2008) biológia-kémia szakos középiskolai tanár (1996) biológia 7.a, 8.a, 12.b, kémia 7.a, 8.a, 10.a, biológiafakultáció 11.a, kémiafakultáció évfolyam Kooperatív technikák továbbképzés (2010); A projektpedagógia és a tantárgytömbösített tanulásszervezés alkalmazása (2010); Hatékony tanulói-megismerési technikák továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); kémiaszakkör és versenyfelkészítés; emelt szintű érettségi vizsgáztató biológiából és kémiából; érettségielnök-képzés (2009); környezetvédelmi posztgraduális képzés (1996); felsőfokú számítástechnikai programozó (1999) Nagy János Miklós 16 Piár Futár szerkesztő; iskolai kiadványok, szóróanyagok szerkesztése, művelődésszervező (1998); újságíró (1992); a PÜP szervezője osztályfőnök 8.b (sporttagozat), testnevelésmunkaközösség-vezető testnevelés szakos középiskolai tanár (2001) földrajz-testnevelés szakos tanár (1989) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Mészáros Ferenc földrajz 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, testnevelés 7.a, 7.b, 11.b, 12.b gyógytestnevelés, testnevelésfakultáció évfolyam Tevékenységközpontú technikák továbbképzés (2010); kézilabdaedző (1989); Tisza Volán SC kézilabdaedző; FISEC kézilabdaválogatott-edző; röplabda-kosárlabda segédedző; az 552. számú Petneházy Dávid cserkészcsapat tisztje; a Magyar Testnevelőtanárok Országos Egyesületének tagja; a Magyar Edzők Társaságának tagja; mentálhigiénés szakasszisztens 7 történelem szakos középiskolai tanár (2005) magyar-történelem szakos tanár (1998) hittantanár (1994) angol nyelv 7.ab, 9.a, 10.b, 11.a, 12.ab, kémia 7.b, 8.b Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Nagy Mariann 4 angol-kémia szakos középiskolai tanár (2005) Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); TESZI segítő tanár; kémiai szakfordító (2005); a Piár Futár English Corner és krimirovatának szerkesztője, írója

15 matematika 11.b, német nyelv 8.ab, 10.a, 11.b, 11.ab, 12.ab Professzionális tanári kommunikáció továbbképzés (2010); Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása idegen nyelvi (német) programcsomag a évfolyamon továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); fazekas, népi játékok és kismesterségek oktatója Nemes Zsuzsanna 5 német (2000) és matematika (1997) szakos középiskolai tanár nyelvi munkaközösség-vezető 31 Németh Attila SP 5 prenoviciátusi magiszter osztályfőnök 12.b hittan munkaközösség-vezető magyar-német szakos középiskolai tanár (1992) hittudományi főiskola (1991) hittan 7.ab, 10.a, 12.a, 12.b, magyar nyelv és irodalom 12.a, 12.b Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); filmklub vezetése; emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; a Barátok útja zarándoklat helyi összekötője; mentálhigiéné szakirányú továbbképzés (folyamatban) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése hittan 7.ab, 8.a, 8.b, magyar nyelv és irodalom 7.b., történelem 8.a, 8.b Kooperatív technikák továbbképzés (2010); Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása szövegértés-szövegalkotás programcsomag bevezetése 5-8. osztályban (2009); Pető Gábor SP Papp Attila 8 kollégiumi vezető prefektus magyar szakos középiskolai tanár (2009) történelem szakos középiskolai tanár (2001) hittanár (2001) magyar-történelem szakos tanár (1997) 11 igazgató prefektus történelem (2000) és latin (1999) szakos középiskolai tanár hittudományi főiskola (1998) történelem 7.a, 7.b Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); mentálhigiéné szakirányú továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009)

16 Rácz László 32 fizika 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 11.a, 11.b, 12.b, matematika 9.a,10.b,12.b, fizikafakultáció 11.a-12.ab Tanulói differenciálás továbbképzés (2010); pedagógus szakvizsga (2006); matematikai kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató matematikából és fizikából 17 matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1991) Rupáner Ágnes 2 színjátéktanár színész II. képesítés (2009) magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2010) fizika 10.a, matematika 8.b, 11.a gitártanár Mester Tanoda gitárzenekar vezetője Szarkáné Gyerjék Judit a csillagász szakkör vezetője Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Rozsinszky László 2 fizika (2009) és matematika (2004) szakos középiskolai tanár, matematika-fizika szakos tanár (1988) színjáték tanszak tanára Mester Tanoda Drámajáték, mozgás- és beszédgyakorlatok, vers- és prózamondás; Jim Morrison est (Pinceszínház) Amatőr Független Színtársulatok Országos versenye 2. díj Szalkai Sándor 3 gitártanár kamaraművész (2007) 14 könyvtáros informatikus könyvtáros (2000) matematika-könyvtár szakos tanár (1989) tankönyvfelelős, videótáros

17 informatika 14. szoftverfejlesztés, néptánc, kottagrafika Szász Imre Szásziné Fehérváry Anikó 7 mentálhigiénés szakember TÁMOP szakmai vezető posztgraduális mentálhigiénés képzés (1995) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése tanulásmódszertan 7. mentálhigiénés egyéni konzultációk diákokkal, rendszergazda programozó matematikus (2005) tanárokkal, szülőkkel; közösségi mentálhigiéné TESZI szeretetszolgálat segítő tanár, koordinátor; Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szociális, életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2005); pszichodráma-vezető; családterapeuta; non-profit alapítványoknál, egyházmegyénél rendezvényszervezés, középiskolásoknak tréningfejlesztés és szaktanácsadás; felsőoktatásban személyiségfejlesztő tréner; szupervízor; szenvedélybeteg továbbképzés; tanulásmódszertani továbbképzés; pályaorientációs továbbképzés; földrajz-rajz szakos tanár (1989) Szegheő József SP Sík Sándor Egyetemi Szakkollégium igazgatója Tóth Ákos 17 prefektus fejlesztőpedagógus magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2006) magyar-történelem szakos tanár (1993) Tanított tantárgyak, 17 házfőnök templomigazgató matematika-fizika szakos középiskolai tanár (1976) hittudományi főiskola (1976) osztályok megnevezése hittan 7.ab, magyar nyelv és irodalom 8.a, 11.a, művészeti nevelés, médiaismeret 12.a, tanulásmódszertan 7. Hatékony tanulói-megismerési technikák továbbképzés (2010); tanulásmódszertani képzés (2008); drogprevenciós képzés (2000); Színes érettségi feladatsorok magyar nyelv és irodalomból 2010, Maxim Kiadó szerző

18 34 Ugrinné Pártos Eszter 1 rajz szakos tanár (1998) Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése rajz2 7.a, 7.b, 8.a, 9.a, 10.a művelődésszervező; számítógépes reklámgrafika (2007); alkalmazott grafikus (2003); aerobikoktató - OKJ TESZI segítő tanár; piarista jelölt (2009-); kántorképző tanfolyam Zöld Katalin 3 matematika ének-zene szakos tanár (1994) hittan 12.b Tanított tantárgyak, osztályok megnevezése Vass Bálint 1 teológiai doktorátus (München, 2008) teológiai licenciátus (Párizs, 2004) hittanár (Budapest, 2002) prefektus tanulószoba-felügyelő tanár zongoratanár, szolfézsoktatás Mester Tanoda angol-fizika szakos tanár, karvezetés (folyamatban) latin nyelv 8.b, 10.a, magyar nyelv és irodalom 10.a Projektpedagógia, epochális oktatás továbbképzés (2010); Interaktív tábla interaktív módszerek továbbképzés (2009); Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben továbbképzés (2009); szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú programcsomag tesztelő ( ); HEFOP 3.1. képzés Sulinova Kht. (2004); emelt szintű érettségi vizsgáztató magyar nyelv és irodalomból; futballedző Zsova Tamás 16 igazgatóhelyettes osztályfőnök 10.a magyar munkaközösség-vezető magyar szakos középiskolai tanár (2005) latin szakos középiskolai tanár (2001) hittanár (1996) latin-magyar szakos tanár (1995)

19 AZ ISKOLA TANÁRI KARA 35 Hátul (balról jobbra): Koczor Kristóf, Papp Attila, Győri Ferenc, Fábri Géza, B. Kovács István, Koczor Sarolt, Dékány Zoltán, Pető Gábor SP, Lajos István, Böszörményi Géza SP, Károlyi Attila, Mészáros Ferenc; Második sorban: Angyal László, Szegheő József SP, Kocsis András Balázsné Király Tünde Teréz, Ayna (lektor), Nagy Mariann, Horváth Tibor, Ivánovics Tünde, Zöld Katalin, Rupáner Ágnes, Csányi Ildikó, Dr. Kokaveczné Bánki Judit, Szásziné Fehérváry Anikó, Szarkáné Gyerjék Judit, Bujdosó Hajnalka; Első sorban: Rozsinszky László, Vass Bálint, Dalmadi János (udvaros), László Imre, Németh Attila SP, Rácz László, Szalkai Sándor, Zsova Tamás; Elől: Boczor Zoltán, Szász Imre, Vili Béla (gondnok)

20 36 7.a osztály. Osztályfőnök: Böszörményi Géza SP Hátsó sorban: Ködmön Ádám, Putóczky Dávid, Kőröshegyi István, Miklós Máté, Tóth Károly; mögötte: Böszörményi Géza SP of., Gerencsér Márk, Szilágyi Csaba; mögötte: Pintyi Zoltán, Vida-Szűcs István, Fábián Péter Illés, Kovács Tamás, Kiss Gellért, Böngyik Ádám; Második sorban: Medvegy Miklós, Kasza Bence, Keszei Viktor, Menkó Tamás, Menkó Gábor, Kürtösi Róbert, Müller Miklós, mögötte Bakaity Péter, Rácz Albert, Tombácz Zsolt; Első sorban: Zolnay Kristóf, Kammermann Gellért, Bauer József, Horváth Márton, Papp Sándor, Kiss Benjamin, Oláh Bálint, Terhes Csaba, Olajos Csaba, Balázs Dávid BAKAITY Péter BALÁZS Dávid BAUER József BÖNGYIK Ádám FÁBIÁN Péter Illés GERENCSÉR Márk HORVÁTH Márton KAMMERMANN Gellért KASZA Bence KESZEI Viktor KISS Benjámin János KISS Gellért KOVÁCS Tamás KÖDMÖN Ádám KŐRÖSHEGYI István KÜRTÖSI Róbert Mihály MEDVEGY Miklós András MENKÓ Gábor MENKÓ Tamás MIKLÓS Máté MÜLLER Miklós OLÁH Bálint OLAJOS Csaba Albert PAPP Sándor Tamás PINTYI Zoltán PUTÓCZKY Dávid RÁCZ Albert SZILÁGYI Csaba TERHES Csaba Zoltán TOMBÁCZ Zsolt TÓTH Károly VIDA-SZŰCS István ZOLNAY Kristóf Péter

21 7.b osztály. Osztályfőnök: Horváth Tibor 37 Hátsó sorban (balról jobbra): Horváth Tibor of., Vincze Ronald, Berki Dániel, Szabó Péter, Halász Richárd, Liska Áron, Bartók Donát, Árpási Patrik, Péity Dániel, Csomor Ádám, Borus Bence; Második sorban: Kovács Ádám, Kramer Peter Andre, Németh Richárd, Buka Dániel, Cakó Dávid, Urbán Egon, Modok Ferenc, Horváth Zsombor, Kis-Bicskei Márk, Wéber Dávid Márk, Veres Zoltán; Első sorban: Tok Bence, Rábai Szabolcs, Rusz Róbert, Stefaniga Tamás, Engi Attila, Schissler Ádám, Bóna Vilmos, Paplogó Balázs, Horváth Márk, Borka Krisztián, Halmágyi Zoltán, Szőke Zoltán. Hiányzik: Antal Tibor Kende, Mezei Richárd Bendegúz. ÁRPÁSI Patrik BARTÓK Donát BERKI Dániel BÓNA Vilmos BORKA Krisztián BORUS Bence BUKA Dániel CAKÓ Dávid CSOMOR Ádám ENGI Attila HALÁSZ Richárd HALMÁGYI Zoltán HORVÁTH Márk HORVÁTH Zsombor Márton KIS-BICSKEI Márk KOVÁCS Ádám KRAMER Peter Andre LISKA Áron MEZEI Richárd Bendegúz MODOK Ferenc NÉMETH Richárd PAPLOGÓ Balázs PÉITY Dániel László RÁBAI Szabolcs RUSZ Róbert SCHISSLER Ádám STEFANIGA Tamás SZABÓ Péter SZŐKE Zoltán László TOK Bence URBÁN Egon VERES Zoltán József VINCZE Ronald Richárd WÉBER Dávid Márk

A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI

A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI Képes adattár A tanulók statisztikai adatai AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium 266 Ebből sporttagozatos 89 Nyelvi előkészítő gimnázium 53 Gimnáziumi tanulók 319

Részletesebben

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói

A tanulók statisztikai adatai. Az iskola tanulói Képes adattár A tanulók statisztikai adatai Az iskola tanulói Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Szakképzés... 2 Ebből sporttagozatos... 99 Alapfokú művészetoktatás... 366 Nyelvi előkészítő

Részletesebben

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika*

Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. Állandó lakóhely szerinti statisztika* Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Gimnáziumban 301 Szakképzésben 8 Összesen 309 Alapfokú művészetoktatásban 385 Kollégiumban 81 A GIMNÁZIUM TANULÓI Állandó

Részletesebben

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI

A 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ADATAI Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI 1 Az iskola tanulói TANULÓK LÉTSZÁMA Gimnáziumi (fiú) tanulók száma 264 Szakképzésben tanulók száma 22 Összesen 286 Alapfokú művészetoktatás 344 Kollégiumi tanulók

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül

Képes adattár AZ ISKOLA TANULÓI A GIMNÁZIUM TANULÓI. Tanulók létszáma. A gimnázium és a nyelvi előkészítő gimnázium tanulói közül Képes adattár A TANULÓK STATISZTIKAI ADATAI AZ ISKOLA TANULÓI Tanulók létszáma Hatosztályos gimnázium... 283 Alapfokú művészetoktatás... 313 Ebből sporttagozatos... 113 Kollégium... 54 Szakképzés... 1

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

angol nyelv fizika, kémia testnevelés

angol nyelv fizika, kémia testnevelés Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,, kutató tanár,, nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André Mihály,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

Önkormányzati Választások körzet

Önkormányzati Választások körzet Önkormányzati Választások 2010. 1. körzet Név Párt Szavazat % 1. kör 9. kör 10. kör Dr. Bauer Zsolt Városvédők Egyesülete 311 39,67% 131 11 169 Lenkei György 341 43,49% 130 97 114 Móricz Lászlóné 26 3,32%

Részletesebben

Eredmények 2015/2016-os tanévről

Eredmények 2015/2016-os tanévről Eredmények 2015/2016-os tanévről Munkaközösség Verseny Magyar Nyelv és Wimetál Noémi Irodalom Reál Munkaközösség Tóth Levente Salamon Péter Major Gergely Schreier Tamás Auer Ákos Gere Kristóf Pásztor Dominik

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés,

tanított tantárgy magyar nyelv és irodalom rajz, ének technika hon- és népismeret magyar, angol nyelv testnevelés, - tanító, pedagógia szakkollégium - szakos tanár, - népi játék- és fazekas oktató, - okleveles játék- és szabadidő-szervező (MA), - népi játék és kismesterségek oktatója (OKJ) - tanító, angol nyelv műveltségterület

Részletesebben

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó

Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó Pedagógusaink: név: végzettség: szakképzettség: munkakör: megbízatás: fogadóóra 1. Bagóné Hatvani Ildikó 2 Balog Zsigmondné egyetem gyógy magántanuló oktatása, nevelése, rehabilitációja -- péntek 4. óra

Részletesebben

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása

2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása 2013/2014. tanév augusztusi Javító-, pótló- és osztályozó SZÓBELI vizsgák beosztása Osztály Tanuló neve Tantárgy Dátum Idıpont Terem 10. AB Böır Zoltán Gábor Irodalom augusztus 25. 8:30 206 10. AB Böır

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Fazekas Kupa Kiskunhalas, május 5. I-II. korcsoport "A" kategória fiú csapatbajnokság

Fazekas Kupa Kiskunhalas, május 5. I-II. korcsoport A kategória fiú csapatbajnokság I-II. korcsoport "A" kategória Helyezés Cím Csapatnév 1 Budapest Bp Honvéd SE 46,700 45,650 47,400 139,750 2 Kiskunhalas Fazekas G. Utcai Ált. Isk. HTK 46,250 45,550 46,700 138,500 3 Kalocsa Kalocsa SE

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév

Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév Különös Közzétételi Lista Középiskola 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Ssz. 1. Bartlné Pedagógus neve Maschl

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettség Osztály Tantárgy Óraszám. tanító.a matematika 4 erkölcstan környezetismeret testnevelés.5.5.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Művészeti szakközépiskolák és szakiskolák tanulmányi versenyei április

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Művészeti szakközépiskolák és szakiskolák tanulmányi versenyei április Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Művészeti szakközépiskolák és szakiskolák tanulmányi versenyei 2015. április 10-12. IV. Országos Népzenei Verseny Szóló kategória Ének I. korcsoport 1.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben

BOLYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2013/14 (128.) tanévben név Végzettség szintje Munkakör Képzettségek, pedagógus továbbképzések Bárány Andrea,, A tanulásmódszertan tanítása, Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusképzés - angol nyelv,

Részletesebben

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó.

Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje. Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár és közművelődési előadó. Név Munkakör Végzettség Végzettség szintje 1 Kovács Márta idegennyelv- Német nyelv és irodalom szakos és közművelődési előadó 2 Czinege Enikő szakmai Környezetmérnök 3 Csidei Péter Magyar nyelv és irodalomtörténelem

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16.

ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY április 16. 5 6. ÉVI ISKOLAI CSAPATBAJNOKSÁG, DÖNTŐ 6. április 6. VÉGEREDMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ALSÓ TAGOZATA Bornemisza Péter Gimn. és Ált. Isk. Pánczél András Szántó Ariel Fodros Általános Iskola 5 Cseri Ádám 6

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Stróber László apátplébános, esperes, kanonok, pasztorációs hittanár vezető

Stróber László apátplébános, esperes, kanonok, pasztorációs hittanár vezető A tantestület tagjai a 2014-2015-ös tanévben NÉV végzettség beosztás Csordás Róbert földrajz-biológia szakos tanár, biológia szakos középiskolai tanár, igazgató szakközg Stróber László apátplébános, esperes,

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Temetõi melléklet 2009

Temetõi melléklet 2009 A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Temetõi melléklet 2009 Tisztelt Hozzátartozók! A temetıi nyilvántartás szerint az alábbi ek feletti rendelkezési jog lejárt! Mivel a felett rendelkezık

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny

XI. Kecskemét Kupa Országos Ju-Jitsu Verseny ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 2005.11.26 2.oldal 1.Jurandori versenyszám (61 nevezés) Jurandori Mini Fiú (6 nevezés) I. Mintál Erik Halasi Harcművész Egyesület II. Náder Ákos Hetényegyházi Ju-Jitsu Klub III. Buda Szabolcs

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00

Dél-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :00 Szum Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 100 100 100 75 Elért maximum: 75 74 100 68 Bejutási határ: 60 35 69 54 Beküldési határ: 55 55 55 41 Beküldött

Részletesebben