Képes beszámoló a Mindent tudni akarok 2.0 pályázathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Képes beszámoló a Mindent tudni akarok 2.0 pályázathoz"

Átírás

1 NTP-KTMK Maglódi Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola 2234 Maglód Fő utca 1. Képes beszámoló a Mindent tudni akarok 2.0 pályázathoz

2 A pályázat kiírása A programunk célja egyrészt a tanulóink érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt, másrészt a természettudományi tárgyakban jártas tanulók tudásának elmélyítése, a természettudományos képességeik, logikai képességük fejlesztése. Továbbtanulás hathatós segítése, az országos versenyekre való felkészítés. Idén második alkalommal indítottuk útjára iskolánkban a Természettudományi Hetek címmel zajló projektünket. A tavalyi év tapasztalatai alapján az idei tanévben már jóval korábban, február 3-án kiírtuk a pályázatot (1.kép) a tanulóink számára. Február 8-ig lehetett jelentkezni a műhelymunkába való részvételre. A diákoknak ki kellett választaniuk, ho gy melyik témakörben, melyik feladattal indulnának a projektben és meg kellett indokolniuk, hogy miért azt a feladatot választották, illetve, hogy miért szeretnének részt venni ebben a munkában. 2

3 1.kép Néhány idézet a pályázatra való jelentkezésekről: Érdekelnek a természettudományi tantárgyak és szerintem jó tapasztalatgyűjtési lehetőség lenne. Szeretnék a kémiával a tanórán kívül is foglalkozni és megismerni olyan dolgokat, melyekre ott nincs lehetőség. Nagyon szeretem a fizikát és mindig érdeklődéssel fordulok a kísérletek felé is. Már régóta olvasok tudományos cikkeket az interneten, újságokban. A fizikai érdekességek mindig elképesztenek és izgatják a fantáziámat, a projekten keresztül jobban megismerhetem ezeket. Szeretem a kihívásokat és szeretném magam kipróbálni olyan dolgokban is, amikre órákon kevés a lehetőség. Tavaly lehetőségem nyílt megnézni a 3

4 projekthetet és megfogott a diákok érdeklődése. Remélem, munkámmal bizonyíthatok. Mert szeretek otthon a konyhában tevékenykedni és érdekes lenne megtudni, mi is zajlódik le a fakanalam alatt, míg én csak annyit látok, hogy keverem jobbra-balra. Nemrég kaptam egy könyvet és abban olvastam a búvárhajóról. Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész szerkezetet, így nem volt kérdés, hogy melyik témát válasszam. A projekt lehetővé teszi számomra, hogy a tárgy valamilyen témájában mélyebben elmerüljek. Olyan iskolába jelentkezek, ahol nagy hasznát venném a fizika részletesebb ismeretének, úgy hogy ezt egyfajta felkészülésnek is tekintem. Gyakorlatot is szeretnék szerezni egy projekt kidolgozása terén, mert úgy gondolom erre még szükségem lesz. De mindenekelőtt, ez remek időtöltés lenne számomra. Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal találkoztunk a pályázatok beérkezése után. Összesen 24 pá lyázat érkezett be a határidőig, ebből választottuk ki a legjobb 15 -öt. Eredetileg témánként 4-4 tanuló indulhatott volna a műhelymunkában, de a pályázatok elolvasása, értékelése után úgy döntöttünk, hogy minden témában 5 tanuló vehet részt. Február 11-én délelőtt kiírtuk a faliújságra a nyertes indulók névsorát (2.kép) és az általuk választott feladatokat. 2.kép 4

5 Ők azok a diákok (3.kép), akik nyertek a Természettudományi hetek program pályázatán kémia, matematika és fizika témában. 3.kép 5

6 A műhelymunka Ezt követően megkezdődött a tényleges munka, a téma körüljárása több oldalról, a probléma megoldásához szükséges ismeretek összegyűjtése, ötletek gyűjtése, vázlatok készítése, hogy hogyan lehetne eljutni a megoldáshoz. Kísérletek megtervezése, a megfigyelési szempontok meghatározása, a kísérletek lebonyolítása, a tapasztalatok alapján újabb ötletek és megközelítések, alaprajzok, modellek készítése (4.kép). 4.kép Komoly kutatómunka vette kezdetét a mentor tanárok irányításával. A tanulók a munka menetéről dokumentációt készítettek, melyet fényképekkel, saját rajzaikkal (5.kép) illusztráltak. 5.kép 6

7 A záró előadást megelőző hétvégéken a diákok egy kommunikációs tréningen vettek részt, ahol játékosan sajátították el az írott és szóbeli szövegalkotás lépéseit, menetét. Itt komoly segítséget kaptak a dokumentáció elkészítéséhez, valamint a záróelőadásra való felkészüléshez egyaránt. Diákjaink döntő többsége a bemutatóra egy-egy prezentációt (6.kép) is készített. 6.kép Április 15-én kiállítást (7.kép) rendeztünk, amellyel az volt a célunk, hogy egyrészt iskolánk tanulóinak bemutassuk azt a munkát, amely már hetek óta folyt a projekt keretében, másrészt szerettük volna felkelteni iskolánk többi diákjának érdeklődését is a téma iránt, hogy a jövőben ez a program tényleg hagyománnyá válhasson. 7.kép A Természettudományi Hetek keretében a tavalyi évben jó kapcsolatot építettünk ki a Művelődési házunkban már több éve működő Csillagászati szakkörrel, illetve annak vezetőjével. Ezt a kapcsolatot az idén hagyományosan tovább ápoltuk. Április 19-én a projektben résztvevő diákokkal részt vettünk egy szakkör i 7

8 foglalkozáson és utána egy csillaglesen (8.kép). Távcsövek segítségével sikerült megtekintenünk a Jupiter négy holdjá t. 8.kép A záróelőadás A záróelőadásra április 23-án került sor. Erre felállítottunk egy bizottságot, melynek tagjai voltak iskolánk igazgatója, városunk alpolgármestere, a csillagászati szakkör vezetője, egy középiskolai kémia szakos tanár, iskolánk egy pedagógusa és a Diákönkormányzat gyermek vezetője (9/1.kép). A bemutatóra meghívtuk a diákjainkat, iskolánk pedagógusait és a szülőket is. Felkértük a Williams, regionális tv-t, hogy készítsen filmet az iskolánkban folyó műhelymunkáról és a záróelőadásról. A kb. 8 perces film azóta már a tv-ben adásba került. 9.kép 8

9 Nagyon szép számban jelentek meg a projektzárón diákjaink, kollégáink is, és a szülők is képviseltették magukat (9/2.kép). Igazán felkészült, értékes és érdekes előadásokat láthattunk, hallhattunk. (10.kép) 10.kép A gyerekek előadása után a bizottság összeült, hogy megbeszélje a látottakat, a közönség pedig szavazatot adott le a nekik legjobban tetsző előadásra. Amíg a szavazatok számlálása folyt megvendégeltük a közönséget és a résztvevőket is, és közben diákok és tanárok megbeszélték az elmúlt hónapok tapasztalatait, elmesélték egymásnak az élményeiket (11/1.kép). 11.kép 9

10 Befejezésül a bizottság minden tagja értékelte (11/2.kép) a gyerekek munkáját és iskolánk igazgatójával, aki egyben a bizottság elnöke is volt, minden résztvevő diáknak átadtunk egy oklevelet és egy emléktárgyat, valamint kihirdettük a közönségdíj győztesét (12.kép). 12.kép Ezzel véget is érhetett volna ez a nap, de olyan nagy sikere volt a csillagászati megfigyelésnek, hogy közösen levonultunk az iskolaudvarra és akkor a Napot figyeltük meg, pontosabban a napfoltokat figyelhettük meg távcső segítségével és még kísérleteztünk egyet zárásul (13.kép). 13.kép 10

11 A jutalom kirándulás Június 5-én került sor arra a buszos kirándulásra, amelyet a műhelymunkában résztvevő tanulók kaptak jutalmul. De nemcsak a projektben résztvevő 15 diákot vittük magunkkal, hanem kiválasztottuk még iskolánk 15 tanulóját, hogy motiváljuk őket arra, hogy a jövőben ők is részt vegyenek hasonló pro gramjainkban. A jutalomkirándulás keretében az IMAX moziban megnéztünk egy ismeretterjesztő 3D-s filmet az Északi sarkról, majd ellátogattunk a Csodák Palotájába, ahol részt vettük egy rendkívüli fizika órán is. Az egész napos kirándulással azonban nem zártuk még le a programot, mert a diákok érdeklődésére való tekintettel megszerveztünk egy éjszakai csillagvizsgálást is, amelyre június 6 - án este került sor. Tóth Gábor végzős fizikushallgató tartott egy előadást, majd azt követően éjszakába nyúlóan csillagokat lestünk. Elmondhatjuk, hogy az idei tanévben a Természettudományi Hetek címen futó tehetséggondozó programunk ismét nagyon sikeres volt és büszkék vagyunk arra, hogy a tanulóink közül már többen jelezték, hogy jövőre mindenképp indulni szeretnének a programban. 11

12 A program értékelése Adminisztratív eredmények: Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt helyet kapott a tehetséggondozás. A természettudományi projekt mellett irodalmi projektet is indítottunk. A műhelyfoglalkozások eredményét igazoló dokumentáció elkészült, archiváltuk, erről feljegyzés készült. Szubjektív elemek: A záró rendezvény sikerét látva (szülők, pedagógusok, tanulók, önkormányzat, MAGHÁZ is képviseltette magát), illetve a tanulók pályázatából vett idézetek azt mutatják, hogy a természettudományos tehetséggondozó pedagógiai munka felértékelődött. Ehhez természetesen hozzájárult az is, hogy a programról széleskörűen tájékoztattuk a tanulókat, pedagógusokat és szülőket. A záró rendezvényen rövid elégedettségi kérdőívvel osztottunk ki. A kérdőív kérdései: Részt vennél-e a következő évben hasonló programban? A szavazók 100%-a igen választ adott erre akérdésre. Melyik előadás tetszett a legjobban? Minden szavazó megjelölt valakit, a legtöbb szavazatot, így a közönség díját Bánfi Júlia: Színkavalkád című előadása kapta. Tapasztalataink szerint a programban részt vevő tanulók több módszert is megismertek, illetve alkalmaznak az egyes feladatok megoldására. Fejlődött emlékező képességük, a záró rendezvényen senki sem tartott felolvasást az előadása helyett. Javult a logikai és problémamegoldó készségük. Rendszerezettebb lett a munkájuk. A fenti tapasztalatokat alátámasztja a műhelymunka eredményessége: - A műhelymunkában és az azt megelőző tehetséggondozó szakkörökön tanulói lemorzsolódás nem volt. 12

13 - A tanulói projektmunkákat nem osztályoztuk, de szövegesen és szóban is értékeltük őket. A közönség a számára legjobb előadást jelölhette meg. Minden előadást színvonalasnak, jónak, vagy kiválónak minősítettünk. - A felkészítés sikerességét mutatja, hogy egy tanuló bejutott a Fizikai Tanulmányi Verseny Döntőjébe, hárman pedig az országos logika verseny döntőjébe. Minden tanulót felvettek az általa első helyen megjelölt középiskolába, Riskutia Balázs felvételt nyert a Fazekas Gimnázium 9. évfolyamára. - a tanulók érdeklődését felmérve, a es tanévben is indíthatunk természettudományos tehetséggondozó szakköröket. A projekt kommunikációja A tanulóink egyik kiemelt feladata volt, hogy saját projektjeik eredményeit a nyilvánosság előtt elő tudják adni. Ezekre a záró előadásokra, gyakorlati bemutatókra, prezentációkra a projektzáró rendezvényen került sor. Ide meghívtuk a projektben együttműködő partnereinket, szülőket, érdeklődő diákokat. A projektzárás előkészítését és hátterét szolgálta a tanulók tevékenységét bemutató kiállítás megszervezése. A kiállítás az iskola aulájában a szülői értekezletek alatt is nyitva volt, így sok száz szülő értesülhetett a programunkról és megismerhették a gyerekek munkáit is. Az eseményekről az iskola honalapján keresztül tájékoztattuk a szülőket és diákokat. A projektről egy rövid összegző prezentációt készítettünk és az iskola honlapján is elérhetővé tettük. Beszámolónkat a helyi sajtóba is eljuttattuk, me gjelenése augusztusban lesz. A programunkról filmet készített a helyi televízió, melyet a regionális televízió is leadott. Az iskola éves beszámolójának részeként a projektről készült külön beszámoló is elérhető a honlapunkon. A tanulók által készített dokumentáció az iskola könyvtárában bárki számára elérhetővé vált. 13

14 Teljesült indikátorok Tanulók száma: 15 tanuló (10 leány + 5 fiú) Közreműködő szakemberek száma: 4 fő Rendezvények száma: 4 - csillagászati szakkör a MAGHÁZ ban - záró rendezvény - tanulmányi kirándulás (IMAX és Csodák Palotája) - csillagászati előadás és éjszakai megfigyelés szakember közreműködésével Együttműködő partner (min 2 partner): - MAGHÁZ csillagászati szakkör - Önkormányzat Önkéntesek száma (min 10 fő): - Az értékelő bizottság tagjai (Tóth Gábor, Kolarovszki János kémia tanár, Osztertág Éva, Varga Anna, Hosszú Tibor, Kérges László) - A kiállítás és a záró rendezvények szervezői (Henter Kati, Kertész Judit, Tóth László, pedagógusok, tanulók) - A csillagászati szakkör vezetői (Tóth Gábor, Bánhidi Béla) Eredmények nyilvános megjelenése (min. 3): - Internet - Maglód újság - Regionális TV (2013. június 2. Williams TV) 14

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

KPN 2014. Megújuló köznevelés

KPN 2014. Megújuló köznevelés KPN 2014. Megújuló köznevelés Az idei KPN programjairól sok szélsőséges visszajelzést kaptunk a résztvevő pedagógusoktól, a vélemények azonban egy fontos terület vonatkozásában megegyeztek: minden műveltségterületen

Részletesebben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben

Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó Projektek a fenntarthatóságra nevelésben Bevezetés A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b Résztvevők száma: 22 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

Aki tanul hülye, aki nem az is marad!

Aki tanul hülye, aki nem az is marad! 1 Aki tanul hülye, aki nem az is marad! Sajátos ismeretterjesztés az elmúlt évtizedekben Az ismeretek terjesztése fogalom nyomon követhetı az elsı írásformák megjelenésével a történelemi kezdetektıl, de

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3. PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Minőségi kör Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán

Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Ahogyan mi láttuk könyvtár szakos hallgatókkal a Vándorgyűléseken Tapasztalatok az egri Eszterházy Károly Főiskolán Szakemberek sora értékelte az őszi hónapokban, szakfolyóiratainkban a Vándorgyűlés(eke)t,

Részletesebben

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár

Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár 23 hónap története képekben és szavakban TÁMOP 3.2.3/08/2 2009-0034 Állj mögém, szurkolj nekem, és ha együtt nyerünk, hajolj meg velem. - Presser Gábor - Előszó

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN Fehér Péter ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ feherp1@t-online.hu Szabó Béláné Széchenyi

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA A mi IFJAINK A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot. Nelson Mandela Ifjú az lehet, aki már a középiskolában kimagasló eredményt ér

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata A 6. alprojekt K+F tevékenysége a pedagógiai rendszerek bevezetésének folyamatát kutatta, és a kutatásra alapozva kifejlesztette

Részletesebben

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Váradi Luca 2013. Augusztus A Projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult

Részletesebben