P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés"

Átírás

1 P I L O T V E R S I O N Szabóné Nagy Zsuzsa MAGYAR ANGOL KÉPES SZAKMAI SZÓTÁR Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés

2 Előszó Elcsépelt igazságnak tűnik, hogy a globalizálódó világban egyre fontosabb a nyelvtudás. Ma már nemcsak a táncdalszövegek megértéséhez, a turistáskodáshoz, a magas szintű tudományos munkához és a diplomáciában van szükség idegen nyelvek ismeretére. Megnyíltak a határok, a munka világában is megjelentek a nemzetközi kapcsolatok. Külföldi munkáltatók keresnek munkaerőt Magyarországon, a magyar szakemberek pedig a határokon túl vállalhatnak munkát. Mindez azonban csak lehetőség marad, ha a munkavállalók nem rendelkeznek általános és a munkakör által megkívánt szakmai nyelvtudással. A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében készült szótár-sorozat legfőbb célja, hogy a szakiskolai tanulók, és a későbbi szakképzett munkavállalók kezébe olyan segédeszközt adjon, amelyet a tanórán kívül, a gyakorlati életben is eredményesen forgathatnak. A képes szótár alapgondolata az a felismerés, hogy bizonyos információk képeken pontosabban és világosabban közölhetők vagy könnyebben megérthetők, mint szöveges magyarázat útján. Különösen igaz ez a műszaki területen, ahol a rajz az egyik legfontosabb kifejezési eszköz. A szótárban szereplő ábrák, képek kiválasztásánál elsődleges szempont volt az, hogy a tanulók által ismert, vagy ahhoz hasonló, könnyen felismerhető képekkel fejezzünk ki egy-egy fogalmat, ezzel is segítve az adott fogalom, tevékenység és az angol szó, kifejezés gyors összekapcsolását, megtanulását. Ez a képes szakmai szótár négy szakmacsoport számára készült, szókincse alapvetően a szakmai alapozás szakaszához kapcsolható. Tehát nem szerepelnek benne egy-egy szakképesítés speciális szavai, kifejezései. A négy szakmacsoport szókincsének egy kötetben való összegyűjtését az indokolta, hogy e szakmacsoportok alapozó ismeretanyagának jelentős része közös, jobbára a műszaki területhez kapcsolható. Az előzőekből következően a szótár tematikus felépítésű. A szavak és képek úgynevezett táblákban vannak elhelyezve. Egy tábla egy oldalt jelent. A táblák sorszámozása folyamatos (nem azonos az oldalszámmal). A táblákban szereplő ismeretanyagra a tábla címe utal. Amennyiben egy témakör több táblában került feldolgozásra, erre a témakör után szereplő római számozás utal. A táblán belül találhatók a sorszámozással ellátott magyar angol szavak és a hozzájuk kapcsolódó képek, amelyek a szónak megfelelő sorszámot viselik. Nem minden szóhoz található kép, ezeket külön jelöléssel láttuk el. SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2 ANGOL NYELVI PROJEKT

3 A szótár második felében a magyar és angol szavak, kifejezések külön-külön betűrendes mutatóban találhatók meg, ahol a szavak, kifejezések után álló félkövér szám a tábla számát, a világos szám pedig a szónak, kifejezésnek az adott táblán belüli jelzőszámát jelenti. Bizonyára felmerül a kérdés, hogyan történt a szótárban szereplő szavak kiválasztása, miért éppen ezek a szavak kerültek a szótárba és mások miért maradtak ki. Legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a szótár tartalmazza a szakmacsoportra leginkább jellemző alapvető szakmai szavakat, ugyanakkor tegye lehetővé a tanulók tudásszintjétől függően a differenciált foglalkozást is. Erős korlátot jelentett az, hogy a szótár elektronikus adathordozón történő megjelentetése miatt az összetartozó szavaknak és képeknek egy oldalon kell elhelyezkednie. Munkánkat azzal a reménnyel adjuk a leendő használók kezébe, hogy ezzel is segítjük a szakmai nyelv oktatását a szakképzésben. Jelölések (kerek zárójelben) <csúcsos zárójelben> dőlt betűvel *-gal jelölve a rokon értelmű szavak és kifejezések a magyarázatok a példák a szóhoz nem kapcsolódik kép SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 3 ANGOL NYELVI PROJEKT

4 TARTALOMJEGYZÉK A címek előtt álló arab számok a táblaszámot jelentik 1 MATEMATIKA I. MATHEMATICS I MATEMATIKA II. MATHEMATICS II 7 3 GEOMETRIA I. GEOMETRY I GEOMETRIA II. GEOMETRY II MECHANIKA I. MECHANICS I MECHANIKA II. MECHANICS II MECHANIKA III. MECHANICS III MŰSZAKI RAJZ I. ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) I MŰSZAKI RAJZ II. ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) II ANYAGOK MATERIALS MÉRÉS I. MEASUREMENT I MÉRÉS II. MEASUREMENT II OLDHATÓ KÖTÉSEK I. DETACHABLE JOINTS I OLDHATÓ KÖTÉSEK II. DETACHABLE JOINTS II OLDHATÓ KÖTÉSEK III. DETACHABLE JOINTS III NEMOLDHATÓ KÖTÉSEK PERMANENT JOINTS TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAK SHAFTS AND AXLES AND BEARINGS KENÉS LUBRICATION TENGELYKAPCSOLÓK CLUTHCES AND COUPLINGS HAJTÁSOK I. POWER TRANSMISSIONS I HAJTÁSOK II. POWER TRANSMISSIONS II HAJTÁSOK III. POWER TRANSMISSIONS III ÖNTÉSZET FOUNDRY ENGINEERING KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS METALWORKING FORGÁCSOLÁS MACHINING ESZTERGÁLÁS LATHE WORK ESZTERGA LATHE FÚRÁS, MARÁS, FOGAZÁS DRILLING, MILLING, GEAR MACHINING GYALULÁS ÉS VÉSÉS, KÖSZÖRÜLÉS SHAPING AND SLOTTING, GRINDING HEGESZTÉS I. WELDING I HEGESZTÉS II. WELDING II LAKATOS- ÉS SZERELŐMUNKÁK I. BENCH AND ASSEMBLY WORK I LAKATOS- ÉS SZERELŐMUNKÁK II. BENCH AND ASSEMBLY WORK II VÍZVEZETÉK-, GÁZVEZETÉK-SZERELÉS PLUMBING, GAS FITTING ENERGIAFORRÁSOK SOURCES OF ENERGY VILLAMOSSÁG I. ELECTRICITY I VILLAMOSSÁG II. ELECTRICITY II JÁRMŰVEK I. VEHICLES I JÁRMŰVEK II. VEHICLES II SZEMÉLYGÉPKOCSI I. MOTOR CAR I.. 45 SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 4 ANGOL NYELVI PROJEKT

5 41 SZEMÉLYGÉPKOCSI II. MOTOR CAR II BELSŐÉGÉSŰ MOTOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE KERÉKPÁR BICYCLE MOTORKERÉKPÁR MOTOCYCLE LAKÓHÁZTÍPUSOK TYPES OF DWELLING ÉPÍTÉSHELY I. BUILDING SITE I ÉPÍTÉSHELY II. BUILDING SITE II ÉPÍTÉS BUILDING TETŐFORMÁK STYLES OF ROOFS TETŐ ROOF TAPÉTÁZÁS ÉS FALFESTÉS WALLPAPERING AND PAINTING TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS I. INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT I TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS II. INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT II ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK I. THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER I ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK II. THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER II 60 MUTATÓ MAGYAR MUTATÓ ANGOL SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 5 ANGOL NYELVI PROJEKT

6 MATEMATIKA I. 1 MATHEMATICS I 1-18 számok numbers 1 római számok (római számjegyek) Roman numerals 2 arab számok (arab számjegyek) Arabic numerals 3 sorszám ordinal number 4 8 számjegyek digits 4 négyjegyű szám a four-digit number 5 ezresek thousands 6 százasok hundreds 7 tízesek tens 8 egyesek units (ones) 9 pozitív szám <pluszjellel> positive number <with positive sign > 10 negatív szám <mínuszjellel> negative number <with negative sign > 11 páros számok even numbers 12 páratlan számok odd numbers 13 egész szám whole number (integer) törtszámok fractions 14 tizedes tört <1,28 egy egész huszonnyolc század; 0,6 nulla egész hat tized> decimal fraction <1.28 one point twenty-eight, 0.6 nought point six> közönséges törtek vulgar fractions 15 fél (egyketted) a half 16 háromnegyed three quarters 17 ötharmad five-thirds 18 vegyes szám (vegyes tört) <4: egész rész; 2 : törtrész> mixed number <4: whole 3 number (integer); 3 2 : fraction> 19 százalék percentage (per cent) matematikai alapműveletek fundamental mathematical operations 20 összeadás <2 +3 = 5> addition <two plus three is/equals five > 21 összead* add 22 összeg sum 23 kivonás <6-3 = 3> subtraction < six minus three is/equals three> 24 kivon* subtract 25 különbség difference 26 szorzás <6 3 = 18> multiplication <six times three is/equals eighteen> 27 szoroz* multiply 28 szorzat product 29 osztás <6 : 3 = 2> division (dividing) <six divided by three is/equals two> 30 oszt* divide 31 hányados quotient 32 arány ratio I II III IV V VI VII VIII IX X in Britain: 2 nd ,4, 6 1, 3, ,28 or % b : c SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 6 ANGOL NYELVI PROJEKT

7 MATEMATIKA II. Matematikai jelek és rövidítések használata* 2 MATHEMATICS II Mathematical symbols and commonly used abbreviations* + pozitív vagy pluszjel (az összeadás jele) positive or plus sign - negatív vagy mínuszjel (a kivonás jele) negative or minus sign négyzetgyök (gyökjel), 4 square root (radical sign), square root of 4 harmadik gyök (köbgyök), 3 8 cube root, cube root of 8 x or szorzójel multiplication sign fok degrees or /. or osztásjel <Magyarországon : ' : division sign <in Hungary :> szögperc vagy láb <mint hosszmérték> vagy elsődleges minutes of a degree or feet or prime = egyenlőségjel equals sign " szögmásodperc vagy hüvelyk <mint hosszmérték> vagy másodlagos seconds of a degree or inches or second azonosságjel <azonosan egyenlő> the sign of identity <identically equal to> a 2 második hatványra emelt (négyzetre emelt ), a a négyzeten a squared, 2nd power of a nem egyenlő unequal to a 3 harmadik hatványra emelt (köbre emelt), a a harmadikon (köbön) - a cubed, 3d power of a közelítőleg egyenlő approximately equal to n l alsó jelzőszám (index) <n also index> subscript <subscript of n> nagyobb, mint greater than % százalék percentage kisebb, mint less than ( ) kerek zárójel <kerek zárójelben> parentheses <in parentheses> o r nagyobb vagy egyenlő, mint greater than or equal to { } kapcsos zárójel <kapcsos zárójelben> braces <in braces> kisebb vagy egyenlő, mint - less than or equal to [ ] szögletes zárójel <szögletes zárójelben> brackets <in brackets> sin szinus sine növekmény vagy változás increment or change cos koszinusz cosine szög angle tan (tg) tangens - tangent n n abszolút értéke absolute value of n cot (ctg) kotangens cotangent merőleges valamire a b-re merőleges a egyenes perpendicular to (on), a is perpendicular to ( on) b párhuzamos valamivel a egyenes párhuzamos b-vel parallel to (with), a is parallel to b SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 7 ANGOL NYELVI PROJEKT

8 GEOMETRIA I. Síkgeometria (síkmértan, elemi geometria) 1 pont <az a és b egyenesek metszéspontja> point <point of intersection of a and b> 2-7 vonalak lines 2 egyenes straight line 3 törött vonal broken line 4 görbe vonal curved line 5 párhuzamos parallel line 6 távolság az a és b egyenesek között distance between the strait lines a and b 7 merőleges perpendicular line 8 11 szögek angles 8 hegyesszög acute angle 9 derékszög right angle 10 tompaszög obtuse angle síkidomok plane surfaces (two dimensional figures) 11 szimmetrikus idom (szimmetrikus alakzat) 12 symmetrical figure 13 szimmetriatengely axis of symmetry háromszögek triangles 14 egyenlő oldalú háromszög equilateral triangle 15 egyenlő szárú háromszög isosceles triangle 16 derékszögű háromszög rectangular triangle 17 befogó cathetus (right angle side) 18 átfogó hypotenuse négyszögek quadrilaterals (tetragons) 19 négyzet square 3 GEOMETRY I Plane geometry (elementary geometry) 20 átló diagonal 21 téglalap rectangle 22 kerület perimeter 23 terület area 24 trapéz trapezoid 25 szabálytalan négyszög irregular quadrilateral 26 szabálytalan sokszög irregular polygon 27 szabályos sokszög regular polygon kör circle 28 kör (körlap) circle 29 kör középpontja centre 30 átmérő diameter 31 sugár radius 32 kerület (körvonal) circumference (periphery) 33 körgyűrű ring (annulus) 34 koncentrikus körök concentric circles 35 hegyesszögű* acut-angled 36 derékszögű* rectangular (orthogonal) 37 tompaszögű* obtuse angled 38 háromszögletű* triangular (trigonal) 39 négyzetes* <négyzet alakú> quadrate (square) 40 téglalap alakú* oblong 41 kör alakú* round (circular, orbicular, gyrate) SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 8 ANGOL NYELVI PROJEKT

9 GEOMETRIA II. Geometriai testek (mértani testek) 1 kocka cube 2 él edge 3 csúcs corner 4 alaplap base 4 GEOMETRY II Solids (three dimensional figures) 9 henger cylinder 5 hasáb (négyzetalapú hasáb) prism quadratic prism 10 kúp cone 11 kúp csúcsa vertex of a cone 12 csonka kúp frustum of a cone 6 téglatest parallelepiped 7 gúla pyramid 13 gömb sphere 8 csonka gúla frustum of a pyramid 14 kocka alakú* cubical (cubiform) 15 gúla alakú* pyramidal 16 henger alakú* cylindrical 17 kúp alakú (kúpos) * conical (tapered, bevelled, conoid) 18 gömb alakú* spherical (ball-shaped) SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 9 ANGOL NYELVI PROJEKT

10 MECHANIKA I. 5 MECHANICS I 1-13 erők forces 1 erő force 2 hatásvonal line of action of the force 3 támadáspont point of application of the force 4 erőkomponens (erőösszetevő) component force 5 eredő (eredő erő) resultant 6 közös hatásvonalú erők collinear forces 7 párhuzamos hatásvonalú erők parallel forces 8 közös pontban metsződő hatásvonalú erők concurrent forces 9 erőpár couple 10 egyensúlyban lévő erők balanced forces 11 erőnyomaték (forgatónyomaték) moment of force (moment) 12 erőkar (az erő karja) arm of the force 13 súlyerő* weight 14 súlypont* centre of gravity 15 tömeg* mass 16 sűrűség* density mozgás motion 17 mozog* ige move 18 sebesség* velocity (speed) 19 út (elmozdulás)* - distance (displacement) 20 egyenletes mozgás* uniform motion 21 haladó mozgás (transzláció) * translational movement (motion of translation) 22 változó mozgás* non-uniform motion 23 gyorsuló mozgás* accelerated motion 24 gyorsulás* acceleration 25 lassuló mozgás* retarded motion 26 nehézségi gyorsulás* acceleration of gravity 27 forgó mozgás* <forgás, rotáció> rotary motion (rotation) 28 forog* rotate 29 fordulatszám* number of revolutions speed 30 súrlódás* friction 31 csúszósúrlódás sliding friction 32 gördülősúrlódás rolling friction 33 súrlódási tényező* coefficient of friction 34 szárazsúrlódás dry friction 35 folyadéksúrlódás semi-dry friction (boundary friction) 36 energia* energy 37 munka* work 38 hasznos munka* effective work 39 befektetett munka* expended work 40 teljesítmény* power 41 hatásfok* efficiency SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 10 ANGOL NYELVI PROJEKT

11 MECHANIKA II. 6 MECHANICS II 1 terhelés* <mint erő> load 2 statikus terhelés static loading 3 dinamikus terhelés dynamic loading 4 deformálódik* (eltorzul) strain 5 tartósság* durability 6 hajlékonyság* pliability 7 keménység* hardness 8 képlékenység* plasticity 9 képlékeny alakváltozás* plastic deformation 10 merevség* rigidity (stiffness) 11 rugalmasság* elasticity 12 rugalmas alakváltozás* elastic deformation 13 szilárdság strength 14 kifáradás* <anyagok kifáradása> fatigue 15 élettartam* lifetime 16 feszültség (igénybevétel) stress 17 normális feszültség normal stress 18 csúsztató feszültség tangential stress 19 keresztmetszet cross section 20 a keresztmetszet területe area of cross section igénybevételek - stresses 21 húzás (szakítás) <mint igénybevétel> tension 22 szakítóvizsgálat tensile test 23 szakítógép tensile test machine 24 próbatest tensile test specimen 25 szakítódiagram stress-strain diagram 26 megnyúlás* (meghosszabbodás) elongation 27 arányossági határ proportional limit 28 rugalmassági határ elastic limit 29 folyáshatár yield point (limit) 30 szakítószilárdság ultimate strength 31 nyomás <mint igénybevétel> compression 32 hajlítás <mint igénybevétel> bending 33 hajlító nyomaték* bending moment 34 nyírás <mint igénybevétel> shear 35 nyíró erő* shearing force 36 csavarás <mint igénybevétel> torsion 37 csavaró nyomaték* torsional moment SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 11 ANGOL NYELVI PROJEKT

12 MECHANIKA III. 7 MECHANICS III 1 tartó - beam 2 támasz (alátámasztás) support 3 rúd bar 4 befogás (megfogás) gripp 5 koncentrált erővel terhelt* concentrated load 6 állandó (változatlan) * uniform 7 megoszló erővel terhelt* distributed load (uniform load) 8 kéttámaszú tartó freely supported beam 9 két végén alátámasztott tartó beam supported at both ends 10 mindkét alátámasztásán túlnyúló tartó both ends overhanging beam 11 konzol (tartókar)* cantilever 12 befogott tartó (egyik végén befogott tartó) cantilever beam (fixed one end) 13 reakcióerő reakcion (reakcion at the support) 14 veszélyes keresztmetszet dangerous cross section 15 legnagyobb hajlítónyomaték maximum bending moment 16 nyíróerő ábra shear diagram 17 nyomatéki ábra (hajlítónyomatéki ábra) bending moment diagram SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 12 ANGOL NYELVI PROJEKT

13 MŰSZAKI RAJZ I. Rajzoló eszközök 1 22 rajzeszközök drawing equipments (drafting instruments) 1 rajztábla <rajzgépes tábla> drawing board/table 2 rajztábla* drafting board (drawing desk) 3 rajzgép drawing machine (drafting machine) 4 vonalzó <mérő> rule 5 derékszögű háromszögvonalzó set square (square) 6 egyenlő oldalú háromszögvonalzó square 7 fejesvonalzó T-square 8 görbevonalzó (sablon) template (templet) 9 körsablon circle template 10 rádiuszsablon radius template 11 körző* compass 12 körző (betétes körző) compass with interchangeable attachments 13 körző szára leg 14 összefogó villa compass head 15 tű needle 16 grafithegy pencil point 17 nullkörző* pump compass (drop compass) 18 rajzszeg drawing-pin 19 ceruza pencil 20 betétes ceruza (töltőceruza) clutch-type pencil 8 ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) I Drawing equipments 21 ceruzabél pencil lead (refill lead, spare lead, refill) 22 radírgumi eraser (rubber) ábrázolás representation 23 axonometrikus ábrázolás axonometric projection 24 képsík (vetítősík) plane of projection 25 elölnézet képsíkja (vetítősíkja) frontal plane of projection 26 oldalnézet képsíkja (vetítősíkja) profile plane of projection 27 felülnézet képsíkja (vetítősíkja) horizontal plane of projection nézet view 28 elölnézet front view 29 felülnézet view from above (plan) 30 oldalnézet balról view from the left (left -hand view) 31 oldalnézet jobbról view from the right (right-hand view) 32 alulnézet view from below (bottom view) 33 hátulnézet view from behind (rear view) 34 európai nézetrend European view -system 35 amerikai nézetrend American view -system SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 13 ANGOL NYELVI PROJEKT

14 MŰSZAKI RAJZ II. 9 ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) II 1 5 vonalak lines 1 folyamatos vonal continuous line 2 vastag vonal thick line 3 vékony vonal thin line 4 szaggatott vonal dashed line 5 pontvonal dash-and-dot line (long chain) 6 látható él visible outline 7 nem látható él hidden outline 8 18 metszetek sections 8 metszet (rajz) section view 9 metszősík section plane (cutting plane) 10 vonalkázás (sraffozás) cross-hatching 11 függőleges metszet vertical section 12 lépcsős metszet sectional view in an offset cutting plane 13 hosszmetszet longitudinal section 14 keresztmetszet cross section 15 kitörés (részmetszet) broken section 16 metszet <mint szelvény> section 17 vetületen kívül rajzolt szelvény removed section 18 befordított szelvény revolved section méretmegadás dimensioning 19 méretnyíl arrowhead 20 méretsegédvonal extension line 21 méretszám numerical value of size 22 méretvonal dimension line 23 feliratmező (szövegmező) title block 24 méretarány drawing scale 25 rajzszám drawing number 26 vázlat (szabadkézi) sketch 27 grafikus ábra (diagram) diagram 28 összeállítási rajz assembly drawing 29 lekerekítés (legömbölyítés) fillet 30 letörés (letompítás) chamfer 31 rajzol* draw 32 rajzolás* drawing 33 vázol (leskiccel)* dash off 34 metszetet készít* section 35 vonalkáz (sraffoz)* hatch 36 léptékben rajzol* draw to scale 37 rajzellenőr* drawing inspector 38 műszaki rajzoló* draughtsman 39 rajzlap (rajzpapír)* drawing-paper 40 műhelyrajz* detail design 41 szerelési rajz* erection drawing (assembly drawing) 42 tervezőiroda* drawing office SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 14 ANGOL NYELVI PROJEKT

15 ANYAGOK* 10 MATERIALS* 1 szerkezeti anyagok engineering materials 2 aluminium aluminium 3 wolfram tungsten 4 vas iron 5 szilícium silicon 6 réz copper 7 ón tin 8 ólom lead 9 fém metal 10 kristályrács lattice (space lattice) 11 egyszerű köbös kristályrács simple cubic lattice 12 lapközepes köbös kristályrács face-centered cubic lattice 13 térközepes köbös kristályrács body-centered cubic lattice 14 ötvözet alloy 15 ötvözetminőségi jel alloy grade 16 kémiai összetétel chemical composition vasalapú ötvözetek ferrous metals 17 vasötvözet <mint gyűjtőfogalom> ferrous metal 18 acél steel 19 acélminőség jele steel grade 20 acélöntvény casting steel (cast steel) 21 szerkezeti acél structural steel 22 szerszámacél tool steel 23 ötvözetlen acél plain carbon steel (carbon steel) 24 kis széntartalmú acél low-carbon steel 25 közepes széntartalmú acél medium-carbon steel 26 nagy széntartalmú acél high-carbon steel 27 automataacél free cutting steel 28 nemesíthető szerszámacél good-quality carbon tool steel 29 ötvözött acél alloy steel 30 gyengén ötvözött acél low-alloy steel 31 közepesen ötvözött acél medium-alloy steel 32 ötvözött szerszámacél alloy tool steel 33 korrózióálló acél stainless steel 34 hőálló acél heat steel 35 melegszilárd acél high-temperature steel (refractory steel) 36 gyorsacél high-speed steel öntöttvasak cast irons 37 öntöttvas cast iron 38 nyersvas pig iron 39 öntödei nyersvas foundry pig iron 40 fehéröntvény (fehérnyersvas) white cast iron 41 szürkeöntvény (szürkevas) grey iron 42 grafit graphite 43 lemezes grafit flake graphite 44 temperöntvény malleable cast iron 45 fehér tempervas white-heart malleable cast iron 46 fekete tempervas black-heart malleable cast iron nemvas fémek nonferrous metals 47 nemvas fém nonferrous metal 48 bronz bronze 49 ónbronz tin bronze 50 ólombronz lead bronze 51 sárgaréz brass 52 keményfém carbide 53 műanyag plastic 54 gyanta resin 55 hőre lágyuló műanyag thermoplast 56 hőre keményedő műanyag thermoset 57 kerámiák <mint gyűjtőfogalom> ceramics 58 porcelán porcelain 59 üveg glass 60 fa wood 61 papír paper 62 szálas anyagok <mint gyűjtőfogalom> fibres 63 bőr leather 64 kenőanyagok <mint gyűjtőfogalom> lubricants SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 15 ANGOL NYELVI PROJEKT

16 MÉRÉS I. Általános kifejezések* 1 pontosság accuracy 2 egységesít unify 3 egységesítés unification 4 szabványosítás standardization 5 szabványosít standardize 6 szabvány standard 7 állami szabvány national standard 8 ágazati szabvány branch standard 9 vállalati szabvány factory standard 10 méret size (dimension) 11 névleges méret nominal size 12 tényleges méret actual size 13 méreten aluli undersize 14 méreten felüli oversize 15 méreten kívüli (mérethibás) out of size 16 nem szabványos méret bastard size 17 határméret size limit (dimensional limit) 18 legnagyobb méret maximum size limit 19 legkisebb méret minimum size limit 20 eltérés (méreteltérés) size deviation 21 méretszórás size scatter 22 felső határeletérés upper deviation 23 alsó határeltérés lower deviation 24 mérettűrés tolerance 25 mérettűrési rendszer dimension-limit system 26 játék clearance 27 fedés interference 28 illesztés fit 29 laza illesztés clearance fit 30 átmeneti illesztés transition fit 31 szilárd illesztés interference fit 11 MEASUREMENT I General terms* 32 mérés measurement 33 mér measure 34 mér <mérőszalaggal> tape 35 megmérhető (lemérhető) measurable 36 mennyiség quantity 37 mérendő mennyiség (mérendő érték) measurand 38 mért mennyiség (mért érték) measured value 39 mérési eredmény readout 40 mérési eljárás measuring method 41 mérési határ measuring limit (range of measurement) 42 mérési pontosság measurement accuracy (measuring precision) 43 mérési tartomány measurement domain (measuring range) 44 mérési hiba measuring error 45 sűrűségmérés measurement of density 46 távolságmérés measurement of distance 47 hőmérsékletmérés measurement of temperature 48 mértékegység unit 49 mérték(egység)-rendszer unit system 50 angol mérték(egység)-rendszer English system of units 51 metrikus mérték(egység)-rendszer metric system of units 52 Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) The International System of Units (SI) 53 alapmértékegység base unit 54 származtatott mértékegység derived unit 55 Az SI alapegységei Base units of the SI Mennyiség - Quantity Jel - Név - Name Symbol 56 tömeg mass kg kilogram 57 hosszúság length m metre 58 idő time s second 59 áramerősség <elektromos> A ampere electric current 60 hőmérséklet <termodinamikai> K kelvin temperature 61 fényerősség luminous cd candela intensity 62 anyagmennyiség amount of substance mol mole SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 16 ANGOL NYELVI PROJEKT

17 MÉRÉS II. Mérőeszközök, mérőberendezések 1 mérővonalzó measuring rule 2 mérőszalag* measuring tape/band 3 tokos acél mérőszalag spring-rule 4 tolómérő (tolómérce) vernier calliper gauge (slide caliper gauge) 5 mérőpofa jaw 6 csúszka slider 7 szár beam 8 pálca <mélységmérő> rod 9 skála scale 10 segédskála (nóniusz) vernier scale 11 mélységmérő tolómérő vernier depth gauge 12 magasságmérő tolómérő vernier height gauge 13 mikrométer micrometer 14 kengyel frame 15 álló érintkező (mérőcsap) fixed contact 16 mérőorsó micrometer screw 17 mérőhüvely barrel 18 mérődob thimble 19 rögzítő fixed lock 20 mérőműszer measuring instrument 21 mérőcsap sensitive contact 22 skálaosztás scale graduation 23 mutató index 12 MEASUREMENT II Measuring gauges, Measuring instruments 24 egy skálaosztás értéke* value of the scale graduation 25 mérőóra (indikátoróra) dial indicator 26 mérőállvány stand 27 élvonalzó straightedge 28 derékszögmérő square 29 szögmérő* <állítható szárú> bevel square 30 mérőhasáb gauge block 31 mérőhasábkészlet set of gauge blocks 32 mérőhasábtömb <összeillesztett mérőhasábok> stack of gauge block 33 hézagmérő (résmérő) feeler gauge 34 idomszer* gauge 35 határmérő idomszer* limit gauge 36 dugós idomszer plug gauge 37 megy oldali idomszer* go gauge 38 nemmegy oldali idomszer* not-go gauge 39 egyoldalas idomszer single-ended gauge 40 kétoldalas idomszer double-ended gauge 41 villás idomszer snap gauge 42 menetes dugós idomszer* thread plug gauge 43 menetes gyűrűs idomszer* thread ring gauge 44 profilos idomszer (sablon) profile gauge SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 17 ANGOL NYELVI PROJEKT

18 OLDHATÓ KÖTÉSEK I. Csavarmenet - általános kifejezések 1 csavarmenet screw thread 2 csavarvonal helix 3 menetemelkedési szög angle of thread 4 menetemelkedés pitch of thread 5 menetosztás <szomszédos menetcsúcsok távolsága> lead of thread 6 14 menetszelvények thread profiles 6 élesmenet triangular thread 7 névleges átmérő (menetátmérő, külső átmérő) major diameter 8 magátmérő minor diameter (core diameter, root diameter) 9 középátmérő pitch diameter (effective diameter) 10 szelvényszög (profilszög) profile angle (thread angle) 13 DETACHABLE JOINTS I Thread - General terms 11 csőmenet pipe thread 12 Whitworth-menet Whitworth thread 13 trapézmenet trapezoidal thread 14 fűrészmenet buttress thread 15 jobbmenet right-hand thread 16 balmenet left hand thread 17 egybekezdésű menet single-start thread 18 kétbekezdésű menet double-start thread 19 több bekezdésű menet multiple-start thread 20 hengeres menet cylindrical thread 21 kúpos menet taper thread 22 métermenet metric thread 23 normál métermenet coarse-pitch thread 24 finom métermenet fine-pitch thread 25 orsómenet external thread 26 anyamenet internal thread SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 18 ANGOL NYELVI PROJEKT

19 OLDHATÓ KÖTÉSEK II. Csavarok 1 csavar screw (bolt) 2 fej (csavarfej) head 3 szár shank 4 menet thread 5 csavarvég* end (point) 6-11 csavarvégződések forms of the ends 6 gömbölyű rounded end 7 tompa, letöréssel plain chamfer point 8 rövid csapos short dog point 9 hosszú csapos short dog point 10 kúpos cone point 11 süllyesztett kúpos cup point 12 mozgató csavar* motion thread (translating thread) 13 kötőcsavar* fastener thread 14 oldható kötés* detachable joint csavarok screws and bolts 15 hatlapfejű csavar hexagonal head bolt 16 süllyesztett fejű csavar slotted countersunk-head screw 17 lencsefejű csavar slotted oval -head screw 18 félgömbfejű csavar round-head screw 19 hengeresfejű csavar slotted cheese-head screw 14 DETACHABLE JOINTS II Screws and bolts 20 belső kulcsnyílású csavar hexagon-socket head screw 21 kalapácsfejű csavar T-head bolt 22 kapupántcsavar square neck mushroom head bolt 23 süllyesztettfejű, négylaptövű csavar square neck countersunk head bolt 24 szemescsavar eye-bolt 25 hatlapfejű peremes zárócsavar threaded plug with hexagon head and collar 26 rovátkolt fejű csavar knurled thumbs screw with collar 27 facsavar <fejkialakítás szerint> süllyesztett fejű facsavar wood screw <according to the head form> slotted countersunk head wood screw 28 lemezcsavar <fejkialakítás szerint> süllyesztett fejű, kereszthornyos lemezcsavar 29 tapping screw <according to the head form> cross recessed slotted countersunk head screw 30 menetfúró csavar <fejkialakítás szerint> hatlapfejű menetfúró csavar self-cutting screw <according to the head form> hexagonal head self-cutting screw 31 ászokcsavar stud (stud-bolt) 32 hernyócsavar slotted set screw SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 19 ANGOL NYELVI PROJEKT

20 OLDHATÓ KÖTÉSEK III. Csavaranyák, alátétek, szegek 1 11 csavaranyák nuts 1 hatlapú anya hexagonal nut 2 hatlapú alacsony anya* hexagonal thin nut 3 hatlapú magas anya* hexagonal high nut 4 koronás anya slotted and castle nut 5 zárt anya cap nut 6 hatlapú peremes anya hexagon nut with collar 7 rovátkolt anya knurled nut 8 hornyos anya slotted round nut 9 palástfuratú anya - round nut with set pin holes in side 10 homlokfuratú anya round nut with drilled holes in on face 11 szárnyas anya wing nut alátétek washers 12 alátét plain washer 13 alátét I és U-szelvényhez washer for I and U steel 14 rugós alátét grower washer (spring lock washer) 15 kúpos alátét <lemez- vagy facsavarhoz> tapered washer <wood or tapping screw> 16 orros biztosítólemez tab washer 17 csavarbiztosítás screw/bolt locking 18 sasszeg cotter pin (split pin) 19 ellenanya locknut 15 DETACHABLE JOINTS III Nuts, Washers, Pins 20 csavarkötés screwed joint (bolted joint, screwed connection, bolted connection) 21 átmenő csavar through bolt (in-and-out bolt) 22 csavarfurat (csavarlyuk) bolt hole 23 csavarmenetes furat threaded bore (threaded hole) 24 csavaroz* screw 25 becsavar (behajt)* screw in 26 lecsavar (kicsavar)* screw off 27 hozzácsavaroz (rácsavaroz, becsavar)* screw on 28 helyére csavar* <erősen, teljesen, végig, ütközésig> screw home 29 csavarbehajtó* bolt driver 30 csavarkihajtó (csavarkiütő)* <szerszám tőcsavarhoz vagy betört csavarok eltávolítására> screw extractor 31 összeerősítés csavarokkal* screw fastening 32 hengeres szeg (illesztőszeg, rögzítőszeg)* parallel pin 33 hasított szeg* slotted parallel pin 34 kúposszeg* taper pin 35 horony* (vájat) slot 36 hornyol* (nyílást vág valamibe) slot 37 hornyolt* slotted 38 kereszhornyolt* cross recessed SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 20 ANGOL NYELVI PROJEKT

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H OPTIMUM 6 Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1 Áttekintés - Overview B24H 37 OPTIMUM Tartalékalkatrészek - Spare parts B24H - B28H 6.1.1 Tartalékalkatrész

Részletesebben

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description

WWW.LINEAMOTOR.HU. linea 50QT-6 PARTS CATALOGUE. linea 50QT-6 YY50QT01000. Model Part No. 图 1 消 声 器. 价 格 合 计 Total. Description 图 Draft 消 声 器 Kipufogó PARTS CATALOGUE YY50QT0000 YY50QT0000 Kipufogó dob Exhaust Muffler YY50QT0000 gyűrű Washer, Exhaust Outlet 3 YY50QT00003 alátét Washer YY50QT0000 Cap Nut, M6 5 YY50QT00005 díszítő

Részletesebben

2T Engine / Disk Brake

2T Engine / Disk Brake 2T Engine / Disk Brake E01 HENGER SZETT, CYLINDER SET 1 E0101-MMA-0001 HENGERFEJ CYLINDER HEAD 1 2 E0102-MMA-0000 HENGERFEJ TÖMÍTÉS GASKET CYLINDER HEAD 1 3 E0103-MMA-0000 GYÚJTÓ GYERTYA BPR6HS SPARK PLUG

Részletesebben

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets

3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets 3. Hegeszt - és vágó készletek / Cutting and welding sets Varga hegeszt - és vágó készlet / Varga combined cutting and welding set DIN MSZ EN ISO 5172, Acetilénre Varga hegeszt - vágó készlet / Combined

Részletesebben

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok)

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Menetes szálak, tőcsavarok, menetes csapok Anyák Hengeres szegek, kúpos szegek, rovátkolt

Részletesebben

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék

Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék Megfelelőségi Tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész jegyzék HU He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (kivéve 6,3m 620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Részletesebben

Kúpos illesztőszeg DIN 1 A 1 A 4 ISO 2339 UNI. Kúpos illesztőszeg. 1) This size is not DIN standardised. NB

Kúpos illesztőszeg DIN 1 A 1 A 4 ISO 2339 UNI. Kúpos illesztőszeg. 1) This size is not DIN standardised. NB Kúpos illesztőszeg Kúpos illesztőszeg DIN 1 2339 A 1 A 4 1) This size is not DIN standardised. NB 1) The nominal length L does not include the rounded ends c with tolerance js15. 2) The choice and position

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek

6. Előadás. Mechanikai jellegű gépelemek 6. Előadás Mechanikai jellegű gépelemek 1 funkció: két tengely összekapcsolása + helyzethibák kiegyenlítése + nyomatéklökések kiegyenlítése + oldhatóság + szabályozhatóság 1 2 1 hm 2 2 kapcsolható állandó

Részletesebben

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)! 2 1. a) Ismertesse a csavarkötéseket és a csavarbiztosításokat (kötő- és mozgatócsavarok, csavaranyák, méretek, kiválasztás táblázatból, különféle csavarbiztosítások, jelölések)! b) Határozza meg a forgácsolás

Részletesebben

GÉPELEMEK EGYSZERÜSÍTETT ÁBRÁZOLÁSA

GÉPELEMEK EGYSZERÜSÍTETT ÁBRÁZOLÁSA GÉPELEMEK EGYSZERÜSÍTETT ÁBRÁZOLÁSA CSAVAROK ÉS CSAVARKÖTÉSEK ÁBRÁZOLÁSA A csavarok gépészeti jellemzése A csavarok funkciói Alkatrészek rögzítése Alkatrészek mozgatása (forgó mozgás átalakítása haladó

Részletesebben

OPTIMUM. 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G. 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G. Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G

OPTIMUM. 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G. 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G. Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G R OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G 7 Tartalékalkatrészek - Spare parts S350 G 7.1 Rajz - Explosion drawing - S350 G 49 10.4.07 K:\AA Optimum\EREDETI manuals\metal_belt_saws\s350g\h\s350g_parts.fm

Részletesebben

Akció! Über. special campaign

Akció! Über. special campaign + 3,5 % 2013. 05. 01-től PRÄZISION Precíziós keményfém marószerszámok Széles választék az Ön üzeme számára! Precision milling tools in solid carbide program choices for your production Über Akció! special

Részletesebben

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No

M10 A2, retaining nut for the impeller 9 Washer 1 No. 10 A2 Spring washer for the impeller retaining nut 10 Washer 1 No VB25/ 1300 Inox Type Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture 1 Pump case JPV413 730 1 Yes 2 Screw 1 No 3 O ring 17*3 OR8 1 No 4 Plastic cap 2 No 5 O ring

Részletesebben

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok)

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Menetes szálak, tőcsavarok, menetes csapok Anyák Hengeres szegek, kúpos szegek, rovátkolt

Részletesebben

Az Az implantátum behelyezése és és 2-3 2-3 menetmélységig történő

Az Az implantátum behelyezése és és 2-3 2-3 menetmélységig történő 1 Menetes fogászati implantátum zárócsavarral - bevonat nélkül Threaded dental implant with cover screw - without coating (mm) Ø 3,5 12 mm 14 mm MF-035-10 3,5/10 MF-035-12 3,5/12 MF-035-14 3,5/14 (mm)

Részletesebben

BTSZ 600 Special. Type

BTSZ 600 Special. Type Type BTSZ 600 Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok)

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Külső kulcsnyílású csavarok, csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Menetes szálak, tőcsavarok, menetes csapok Anyák Hengeres szegek, kúpos szegek, rovátkolt

Részletesebben

6. feladat. Géprajz c. tárgyból nappali tagozatú gépészmérnök-hallgatóknak. Hajtómű részlet (formátum: A2, kihúzás: ceruzával fehér rajzlapon)

6. feladat. Géprajz c. tárgyból nappali tagozatú gépészmérnök-hallgatóknak. Hajtómű részlet (formátum: A2, kihúzás: ceruzával fehér rajzlapon) 6. feladat Géprajz c. tárgyból nappali tagozatú gépészmérnök-hallgatóknak Hajtómű részlet (formátum: A2, kihúzás: ceruzával fehér rajzlapon) A feladatban ékszíj hajtja meg a két helyen gördülőcsapágyazott

Részletesebben

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus HU Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus He-Va Vip-Roller 3.3 4.5 m N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45 9772 2112 www.he-va.com 2 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

168 AV6 TÍPUS AV6 TYPE. Vezeték. max hossz Rail max length. Cikkszám Code. Alkatrészek Components

168  AV6 TÍPUS AV6 TYPE. Vezeték. max hossz Rail max length. Cikkszám Code. Alkatrészek Components AV6 TÍPUS AV6 TYPE 83.038.001 Cikkszám Code Alkatrészek Components A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 B4 C dh10 D D1 H N O P R (mm) max hossz max length 83.039.001 AV605 M605 80 14,5 51 6 34 60 14,5 31 6 14 12 5

Részletesebben

Nyílászáró gépek telepítési elhelyezési rajza. Location Plan For PVC Window And Door Manufacturing Line. MGO 257 type 4 Single Head Mitre Saw For PVC

Nyílászáró gépek telepítési elhelyezési rajza. Location Plan For PVC Window And Door Manufacturing Line. MGO 257 type 4 Single Head Mitre Saw For PVC TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS MGO 257 típusú 4 egyfejes PVC profildaraboló fûrész MGO 250 típusú 5 kétfejes PVC - alumínium profildaraboló fûrész MGO 251 6 kétfejes sarokhegesztõ gép MGO 258 7 egyfejes sarokhegesztõ

Részletesebben

2011. tavaszi félév. Esztergálás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

2011. tavaszi félév. Esztergálás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila 2011. tavaszi félév Esztergálás Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan L. u. 2. Z 608., tel./fax:

Részletesebben

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK MEGMUKÁLÁSI TECHNOLÓGIÁK NGB_AJ003_2 Gépészmérnöki (BSc) szak 7. előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés 4. Marás 5. Gyalulás, vésés 6.

Részletesebben

2011. tavaszi félév. Marás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

2011. tavaszi félév. Marás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila 2011. tavaszi félév Marás Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan L. u. 2. Z 608., tel./fax: +36

Részletesebben

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat)

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat) KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat) Kötések FUNKCIÓJA: Erő vagy nyomaték vezetése relatív nyugalomban lévő szerkezeti elemek között. OSZTÁLYOZÁSUK: Fizikai hatáselv szerint: Erővel záró

Részletesebben

Tartalomjegyzék DIN/ISO szerint

Tartalomjegyzék DIN/ISO szerint Tartalomjegyzék / szerint / Megnevezés Anyag / katalógusoldal 1 7 84 Kúpos szeg I-KGL Hengeres szeg I-ZYL Hengeresfejű csavarok horonnyal acél 2339** 2338** tüzi 1207*** 85 93 SHR-ZYL Domborúfejű csavarok

Részletesebben

HAKKO Alkatrészlista. Hegytisztítás HAKKO599B Cleaning wire

HAKKO Alkatrészlista. Hegytisztítás HAKKO599B Cleaning wire 1188. Budapest, Rákóczi u. 53/B Ungarn Tel/Fax: 06-1-294-1558 www.forrasztastechnika.hu HAKKO Alkatrészlista Kép Rendelési kód Megnevezés Megjegyzés Teszter HAKKO FG-100 FG-101 191-212 Sensor FG-100 FG101

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 04 Ipari gépész Tájékoztató

Részletesebben

Hõálló és fém kerekek

Hõálló és fém kerekek VII. Hõálló és fém kerekek AT sorozat fenolikus kerék 120 RT sorozat fenolikus kerék AT 122 GB sorozat öntöttvas kerék RT 123 Öntöttvas kerék, öntöttvas villával - RV GB 127 Aluminiumöntvény kerék, acéllemez

Részletesebben

101128 hossz: 6500 mm length:6500 mm

101128 hossz: 6500 mm length:6500 mm Összesítő táblázat ablak, és franciaajtó profilokról Widows and french doors profile recapitulation table 101128 Tokprofil ablakokhoz, és francia ajtókhoz Frame profile for windows, and french doors 101328

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Gépi forgácsoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 521 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Madison ellipszistréner

Madison ellipszistréner Madison ellipszistréner A szervizért és az alkatrészekért az eladó cég felel. Insportline Hungary kft. Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom tel. +36 (33) 313242, +36 (70) 211 8227, www.insportline.hu Figyelmeztetés:

Részletesebben

14. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése. b) Méret és méretviszonyok. 14.1. 1 1. Simatengelyek művelettervezése

14. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése. b) Méret és méretviszonyok. 14.1. 1 1. Simatengelyek művelettervezése 14.1. Tengelyek művelettervezése 14. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése Számos tényező befolyásolja: a) A tengely alakja: sima tengely lépcsős tengelyek egyirányú kétirányú (szimmetrikus aszimmetrikus)

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

A példa szintje: Modellezõ rendszer: SolidWorks - SolidEdge Egyszerû alkatrész 3D-s test

A példa szintje: Modellezõ rendszer: SolidWorks - SolidEdge Egyszerû alkatrész 3D-s test A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: 3D modellezés SZIE-A10 alap közepes - haladó SolidWorks - SolidEdge CAD

Részletesebben

Retrosa 125 (ym.2010)

Retrosa 125 (ym.2010) Retrosa 125 (ym.2010) F01 FRAME 1 F0101-4BA-0000 VÁZ BODY COMP FRAME 120 1 2 F0102-4BA-0000 BLOKK TARTÓ, KOMPLET ENG HANGER ASSY 20 1 3 F0103-4BA-0000 BLOKK TARTÓ BRKT ENG HANGER 20 1 4 F0104-4BA-0000

Részletesebben

Versenyző kódja: 15 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 15 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 521 04-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 521 04 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Géplakatos szakmai

Részletesebben

Kötés- és rögzítéstechnikai katalógus

Kötés- és rögzítéstechnikai katalógus Kötés- és rögzítéstechnikai katalógus Kötőelemek Gépépítő elemek 4034 Debrecen, Nagybánya u. 4. 06-52-322-41 06-70-94-95, 06-70-94-959 info@vermis-trade.hu A VERMIS-TRADE rövid bemutatása Cégünk, a Vermis-Trade

Részletesebben

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK

Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK Katalógus FÚRÓSZERSZÁMOK KATALÓGUS TARTALOM Oldal CSIGAFÚRÓK CSIGAFÚRÓK - EXTRA RÖVID TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK 3xD TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK 5xD TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK 8xD TÖMÖR KEMÉNYFÉM CSIGAFÚRÓK

Részletesebben

Műszaki dokumentáció. Szabályok, eljárások II.

Műszaki dokumentáció. Szabályok, eljárások II. Műszaki dokumentáció Szabályok, eljárások II. 1 A rajzi megjelenítés Műszaki gondolatok közlésének és rögzítésének eszköze a rajz Hiba és félreértés nem megengedett Nemzetközileg rögzített, így világnyelv

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépi forgácsoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk. 2015. 02-es kiadás RUGÓKATALÓGUS A Biotek Kft. több mint 20 év tudásával és tapasztalatával valamint kiváló minőségű rögzítéstechnikai és gépépítő elemek nagy választékával kínál megoldásokat termékek tervezéséhez és gyártásához.

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV a Ciszterci Szent István Gimnázium 11 12. évfolyama számára (kötelezően választható tantárgy) A helyi tanterv a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM

Részletesebben

GÉPELEMEK I-II. Témakörök, ajánlott irodalom és ellenőrző kérdések

GÉPELEMEK I-II. Témakörök, ajánlott irodalom és ellenőrző kérdések GÉPELEMEK I-II. Témakörök, ajánlott irodalom és ellenőrző kérdések Gépészeti szerkezetek szilárdságtani vizsgálata A biztonság fogalma, a biztonsági tényező Szerkezeteket érő terhelések meghatározása,

Részletesebben

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 Műszaki menedzser (BSc) szak, Mechatronikai mérnöki (BSc) szak Előadás Összeállította: Vázlat 1. A forgácsolási eljárások 2. Esztergálás 3. Fúrás, süllyesztés, dörzsölés

Részletesebben

MEGNEVEZÉS ARTICLE KISZERELÉS MOQ. alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm. Somfy motor felfogató. adapter somfy motorhoz Ø 42-es tengelyhez

MEGNEVEZÉS ARTICLE KISZERELÉS MOQ. alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm. Somfy motor felfogató. adapter somfy motorhoz Ø 42-es tengelyhez Round M motor ROUND M MOTOR RLRTU-42 alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm roller blind tube, aluminium, 42 mm, 580 cm RLRC2046-ABC Somfy motor felfogató universal bracket adapter Somfy motors RLRC3044-ABC

Részletesebben

Lépcsős fúró 1.04. Ezzel a robusztus szerszámmal a lemezek egy műveletben központosíthatóak, megfúrhatóak, kifúrhatóak és sorjázhatóak.

Lépcsős fúró 1.04. Ezzel a robusztus szerszámmal a lemezek egy műveletben központosíthatóak, megfúrhatóak, kifúrhatóak és sorjázhatóak. » LÉPCSŐS FÚRÓ Lépcsős fúró Az új RUKO nagyteljesítményű lépcsős fúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen keményebb az olyan

Részletesebben

Anyagismeret tételek

Anyagismeret tételek Anyagismeret tételek 1. Iparban használatos anyagok csoportosítása - Anyagok: - fémek: - vas - nem vas: könnyű fémek, nehéz fémek - nemesfémek - nem fémek: - műanyagok: - hőre lágyuló - hőre keményedő

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Gépészeti alapismeretek

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

MENETVÁGÓ SZERSZÁMOK. profiline

MENETVÁGÓ SZERSZÁMOK. profiline MENETVÁGÓ SZERSZÁMOK profiline Műszaki adatok: M Metrikus ISO 13 UNC Amerikai durva menet UNC ANSI / ASME B 1.1 MF Metrikus finom ISO 13 UNF Amerikai finoenet UNF ANSI / ASME B 1.1 Ww (BSW) Angol standard

Részletesebben

MEGNEVEZÉS ARTICLE KISZERELÉS MOQ. alumínium csőszelvény Ø 38 mm, 580 cm. alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm. "M" méretű gyöngyláncos hajtómű, fehér

MEGNEVEZÉS ARTICLE KISZERELÉS MOQ. alumínium csőszelvény Ø 38 mm, 580 cm. alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm. M méretű gyöngyláncos hajtómű, fehér Round M chain ROUND M CHAIN RLRTU-38 alumínium csőszelvény Ø 38 mm, 580 cm roller blind tube, aluminium, 38 mm, 580 cm RLRTU-42 alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm roller blind tube, aluminium, 42 mm, 580

Részletesebben

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.)

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Forgó alkatrészek oldható kötőelemei (a nem oldható tengelykötéseket a tk.-ből tanulni) Ékkötés Az ék horonyszélességének illesztése laza D10 A tengely

Részletesebben

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web:

Makita Werkzeug Ges.m.b.H. Kolpingstrasse 13, 1230 Wien Tel: 01 / * Fax: 01 / Mail: Web: Kolpingstrasse, 0 Wien Tel: 0 / 66 7 0-0* Fax: 0 / 66 7 0-40 Makita Service Information / Model: LS074FL Seite /9 (c) 07 by Makita Austria. All Rights Reserved. Änderungen und Irrtümer vorbehalten / MSIO

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

2011. tavaszi félév. Köszörülés. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila 2011. tavaszi félév Köszörülés Dr. Markovits Tamás Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan L. u.

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA (mechatronikai mérnöki szak ) VII. Előadás Marás, alakhúzás, köszörülés és finomfelületi megmunkálások Dr. Pálinkás István, egy. docens, intézetigazgató Dr. Zsidai László, egy. adjunktus

Részletesebben

LAPAROSCOPY / LAPAROSZKÓPIA

LAPAROSCOPY / LAPAROSZKÓPIA _V.1./2010 H-4032 Debrecen, Lóverseny u. 5. Tel./fax: + 36 52 486 034 e-mail: emd.kft@mail.datanet.hu U LAPAROSCOPY / TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK CHAPTERS PAGE/OLDAL FEJEZETEK 5,5 MM TRO 1, 5,5 MM

Részletesebben

A termelésinformatika alapjai 2. gyakorlat: Esztergálás, marás. 2013/14 2. félév Dr. Kulcsár Gyula

A termelésinformatika alapjai 2. gyakorlat: Esztergálás, marás. 2013/14 2. félév Dr. Kulcsár Gyula A termelésinformatika alapjai 2. gyakorlat: Esztergálás, marás 2013/14 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Esztergálás 3 Esztergálás Határozott élű szerszámmal végzett forgásszimetrikus forgácsolás. Forgácsoló

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

TEL.: / WEB: 1

TEL.: / WEB:  1 1 MADE initaly JELLEMZŐK Spiáter (cink-alumínium) pánt. irányban állítható. Alkalmazható jobb és bal oldali ajtóknál. Esztétikusabb megjelenés érdekében galvanizált felület Fokozott szilárdság és tartósság.

Részletesebben

MEGNEVEZÉS ARTICLE KISZERELÉS MOQ. alumínium csőszelvény Ø 28 mm. alumínium csőszelvény Ø 38 mm, 580 cm. alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm

MEGNEVEZÉS ARTICLE KISZERELÉS MOQ. alumínium csőszelvény Ø 28 mm. alumínium csőszelvény Ø 38 mm, 580 cm. alumínium csőszelvény Ø 42, 580 cm Round S chain ROUND S CHAIN RLRTU-28 Ø 28 mm aluminium, 28 mm, 580 cm RLRTU-38 Ø 38 mm, 580 cm aluminium, 38 mm, 580 cm RLRTU-42 Ø 42, 580 cm aluminium, 42 mm, 580 cm RLRC2001-W "S" méretű gyöngyláncos

Részletesebben

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800

MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 HU MIKRON HSM 400, 400U 600, 600U, 800 Alkalmazások 3-tengely MIKRON HSM 400, 600, 800 Grafit elektróda Óra alkatrészek MIKRON HSM 400 Különbözõ anyagok Óraipar/ mikromechanika Nagy kontúr- és pozícionálási

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK + É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

This booklet has been produced for bilingual pupils whose first language is Hungarian. It may be used as a reference book or in bilingual support.

This booklet has been produced for bilingual pupils whose first language is Hungarian. It may be used as a reference book or in bilingual support. This booklet has been produced for bilingual pupils whose first language is Hungarian. It may be used as a reference book or in bilingual support. Ezt a könyvet olyan diákok számára készítették, akiknek

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Versenykérdések az általános iskola hetedik osztálya számára

Versenykérdések az általános iskola hetedik osztálya számára Versenykérdések az általános iskola hetedik osztálya számára A következő feladatokban röviden válaszolj a kérdésekre! 1. A fémmegmunkálási eljárásokat két nagy csoportba soroljuk, melyek ezek? 2. Írj három

Részletesebben

Simson 51 motorblokk azonosító

Simson 51 motorblokk azonosító 119 Olajellenõrzõ csavarhoz alátét 120 Olajellenõrzõ csavar 121 Tengelykapcsoló beállító nyílás fedõcsavarjához alátét 122 Tengelykapcsoló beállító nyílás fedõcsavarja 123 Olajbetöltõ csavarhoz alátét,

Részletesebben

GÁZARMATÚRA. Gas valve and pressure regulator with electromagnetic locking

GÁZARMATÚRA. Gas valve and pressure regulator with electromagnetic locking GÁZARMATÚRA Gas valve and pressure regulator with electromagnetic locking A 8089-101/A Szerelt gázarmatúra Valve complete B 8095-200 Szelepszár Main valve disk bar C 8072-200 Parafatömítés (egy lyukú)

Részletesebben

Csavarok és kötőelemek

Csavarok és kötőelemek Csavarok és kötőelemek A csavar egyike az egyszerű gépeknek. Csavarokat gépek működtetésére, erő sokszorozásra és kötőelemként használják. Ez a szócikk a csavarról, mint kötőelemről szól. Csavarok csoportosításának

Részletesebben

6. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

6. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 6. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Hajtómű részlet (formátum: A2) A feladatban ékszíj hajtja meg a két helyen gördülőcsapágyazott tengelyt,

Részletesebben

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2.

Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Gyártócellák (NGB_AJ018_1) Forgácsoló megmunkálások áttekintése 2. Bevezetés Dr. Pintér József 2 Tartalom A forgácsolási eljárások csoportosítása Esztergálás és változatai Fúrás és változatai Marás és

Részletesebben

1 A táblázatban megatalálja az átmérőtartományok és furatmélységek adatait fúróinkhoz

1 A táblázatban megatalálja az átmérőtartományok és furatmélységek adatait fúróinkhoz pdrilling Content Szerszámkiválasztás Szerszámkiválasztás Marás Határozza meg a furat átmérojét és mélységet 1 A táblázatban megatalálja az átmérőtartományok és furatmélységek adatait fúróinkhoz 2 Válassza

Részletesebben

Házi feladat. 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó Balázs

Házi feladat. 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó Balázs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

LÉPCSŐS FÚRÓ. profiline

LÉPCSŐS FÚRÓ. profiline LÉPCSŐS FÚRÓ profiline Termék leírása Az új RUKO nagyteljesítményű lépcsős fúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen keményebb

Részletesebben

MŰSZAKI RAJZ FELADATOK

MŰSZAKI RAJZ FELADATOK Debreceni Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék MŰSZAKI RAJZ FELADATOK Üzemeltető - karbantartó gépész, Járműgépész, Épületgépész és Műszaki menedzser hallgatók részére Összeállította: Tiba Zsolt Egyetemi

Részletesebben

Versenyző kódja: 19 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 19 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 521 04-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 521 04 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Géplakatos szakmai

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Finommechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása - Szerkessze meg a sorszámának megfelelı feladatot 1:1 méretarányban A4 vagy A3 as mérető, kerettel és szövegmezıvel

Részletesebben

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat)

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat) 1. Kezdeti adatok: P 4 kw teljesítményszükséglet i.8 módosítás n 1 960 1/min fordulatszám α g0 0 - kapcsolószög η 0.9 fogaskerék hajtás hatásfoka L h 0000 h csapágyak megkívánt élettartama Fogaskerékhajtás

Részletesebben

Kábelvédő csövek. Protective Conduits

Kábelvédő csövek. Protective Conduits Kábelvédő csövek és tartozékok Protective Conduits and Accessories flexibilis. Az Univolt kábelvédő csöveinek jellegzetes tulajdonsága, a nagy mechanikai terhelhetőség és tartós minőség- folyamatos igénybevétel

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

2011. tavaszi félév. Élgeometria. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

2011. tavaszi félév. Élgeometria. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila 2011. tavaszi félév Élgeometria Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Járműgyártás és javítás Tanszék, 1111, Budapest, Bertalan L. u. 2. Z 608., tel./fax:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Magyar English COADW10

Magyar English COADW10 Magyar English COADW10 Duplafalú légszigetelt festett AREXGDP30C.. AREXRTDPC.. AREXRTDPCUDP.. 30 OS KÖNYÖK, ARABESQUE SZÍNŰ 10mm LÉGSZIGETELT, BELSŐ FELÜLET AISI 316L SAVÁLLÓ ACÉL, KÜLSŐ FELÜLET 30 FIXED

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Kalibra Dimension Kft. Kalibráló laboratórium (2151 Fót, Béke utca 72.) akkreditált területe

Részletesebben

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok)

Külső kulcsnyílású csavarok, acél csavarok (hatlapfejű csavarok) Belső meghajtású csavarok (belső hatlapú csavarok) Külső ulcsnyílású csavaro, csavaro (hatlapfejű csavaro) Belső meghajtású csavaro (belső hatlapú csavaro) Menetes szála, tőcsavaro, menetes csapo Anyá Hengeres szege, úpos szege, rovátolt szege reca sebs

Részletesebben

Versenyző kódja: 16 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 16 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 521 03-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 521 03 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Forgácsolási

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 10 Szerszámkészítő Tájékoztató

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben