P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P I L O T V E R S I O N. Szabóné Nagy Zsuzsa. Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés"

Átírás

1 P I L O T V E R S I O N Szabóné Nagy Zsuzsa MAGYAR ANGOL KÉPES SZAKMAI SZÓTÁR Gépészet Elektrotechnika-elektronika Építészet Közlekedés

2 Előszó Elcsépelt igazságnak tűnik, hogy a globalizálódó világban egyre fontosabb a nyelvtudás. Ma már nemcsak a táncdalszövegek megértéséhez, a turistáskodáshoz, a magas szintű tudományos munkához és a diplomáciában van szükség idegen nyelvek ismeretére. Megnyíltak a határok, a munka világában is megjelentek a nemzetközi kapcsolatok. Külföldi munkáltatók keresnek munkaerőt Magyarországon, a magyar szakemberek pedig a határokon túl vállalhatnak munkát. Mindez azonban csak lehetőség marad, ha a munkavállalók nem rendelkeznek általános és a munkakör által megkívánt szakmai nyelvtudással. A Szakiskolai Fejlesztési Program keretében készült szótár-sorozat legfőbb célja, hogy a szakiskolai tanulók, és a későbbi szakképzett munkavállalók kezébe olyan segédeszközt adjon, amelyet a tanórán kívül, a gyakorlati életben is eredményesen forgathatnak. A képes szótár alapgondolata az a felismerés, hogy bizonyos információk képeken pontosabban és világosabban közölhetők vagy könnyebben megérthetők, mint szöveges magyarázat útján. Különösen igaz ez a műszaki területen, ahol a rajz az egyik legfontosabb kifejezési eszköz. A szótárban szereplő ábrák, képek kiválasztásánál elsődleges szempont volt az, hogy a tanulók által ismert, vagy ahhoz hasonló, könnyen felismerhető képekkel fejezzünk ki egy-egy fogalmat, ezzel is segítve az adott fogalom, tevékenység és az angol szó, kifejezés gyors összekapcsolását, megtanulását. Ez a képes szakmai szótár négy szakmacsoport számára készült, szókincse alapvetően a szakmai alapozás szakaszához kapcsolható. Tehát nem szerepelnek benne egy-egy szakképesítés speciális szavai, kifejezései. A négy szakmacsoport szókincsének egy kötetben való összegyűjtését az indokolta, hogy e szakmacsoportok alapozó ismeretanyagának jelentős része közös, jobbára a műszaki területhez kapcsolható. Az előzőekből következően a szótár tematikus felépítésű. A szavak és képek úgynevezett táblákban vannak elhelyezve. Egy tábla egy oldalt jelent. A táblák sorszámozása folyamatos (nem azonos az oldalszámmal). A táblákban szereplő ismeretanyagra a tábla címe utal. Amennyiben egy témakör több táblában került feldolgozásra, erre a témakör után szereplő római számozás utal. A táblán belül találhatók a sorszámozással ellátott magyar angol szavak és a hozzájuk kapcsolódó képek, amelyek a szónak megfelelő sorszámot viselik. Nem minden szóhoz található kép, ezeket külön jelöléssel láttuk el. SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 2 ANGOL NYELVI PROJEKT

3 A szótár második felében a magyar és angol szavak, kifejezések külön-külön betűrendes mutatóban találhatók meg, ahol a szavak, kifejezések után álló félkövér szám a tábla számát, a világos szám pedig a szónak, kifejezésnek az adott táblán belüli jelzőszámát jelenti. Bizonyára felmerül a kérdés, hogyan történt a szótárban szereplő szavak kiválasztása, miért éppen ezek a szavak kerültek a szótárba és mások miért maradtak ki. Legfőbb célkitűzésünk az volt, hogy a szótár tartalmazza a szakmacsoportra leginkább jellemző alapvető szakmai szavakat, ugyanakkor tegye lehetővé a tanulók tudásszintjétől függően a differenciált foglalkozást is. Erős korlátot jelentett az, hogy a szótár elektronikus adathordozón történő megjelentetése miatt az összetartozó szavaknak és képeknek egy oldalon kell elhelyezkednie. Munkánkat azzal a reménnyel adjuk a leendő használók kezébe, hogy ezzel is segítjük a szakmai nyelv oktatását a szakképzésben. Jelölések (kerek zárójelben) <csúcsos zárójelben> dőlt betűvel *-gal jelölve a rokon értelmű szavak és kifejezések a magyarázatok a példák a szóhoz nem kapcsolódik kép SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 3 ANGOL NYELVI PROJEKT

4 TARTALOMJEGYZÉK A címek előtt álló arab számok a táblaszámot jelentik 1 MATEMATIKA I. MATHEMATICS I MATEMATIKA II. MATHEMATICS II 7 3 GEOMETRIA I. GEOMETRY I GEOMETRIA II. GEOMETRY II MECHANIKA I. MECHANICS I MECHANIKA II. MECHANICS II MECHANIKA III. MECHANICS III MŰSZAKI RAJZ I. ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) I MŰSZAKI RAJZ II. ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) II ANYAGOK MATERIALS MÉRÉS I. MEASUREMENT I MÉRÉS II. MEASUREMENT II OLDHATÓ KÖTÉSEK I. DETACHABLE JOINTS I OLDHATÓ KÖTÉSEK II. DETACHABLE JOINTS II OLDHATÓ KÖTÉSEK III. DETACHABLE JOINTS III NEMOLDHATÓ KÖTÉSEK PERMANENT JOINTS TENGELYEK ÉS CSAPÁGYAK SHAFTS AND AXLES AND BEARINGS KENÉS LUBRICATION TENGELYKAPCSOLÓK CLUTHCES AND COUPLINGS HAJTÁSOK I. POWER TRANSMISSIONS I HAJTÁSOK II. POWER TRANSMISSIONS II HAJTÁSOK III. POWER TRANSMISSIONS III ÖNTÉSZET FOUNDRY ENGINEERING KÉPLÉKENY ALAKÍTÁS METALWORKING FORGÁCSOLÁS MACHINING ESZTERGÁLÁS LATHE WORK ESZTERGA LATHE FÚRÁS, MARÁS, FOGAZÁS DRILLING, MILLING, GEAR MACHINING GYALULÁS ÉS VÉSÉS, KÖSZÖRÜLÉS SHAPING AND SLOTTING, GRINDING HEGESZTÉS I. WELDING I HEGESZTÉS II. WELDING II LAKATOS- ÉS SZERELŐMUNKÁK I. BENCH AND ASSEMBLY WORK I LAKATOS- ÉS SZERELŐMUNKÁK II. BENCH AND ASSEMBLY WORK II VÍZVEZETÉK-, GÁZVEZETÉK-SZERELÉS PLUMBING, GAS FITTING ENERGIAFORRÁSOK SOURCES OF ENERGY VILLAMOSSÁG I. ELECTRICITY I VILLAMOSSÁG II. ELECTRICITY II JÁRMŰVEK I. VEHICLES I JÁRMŰVEK II. VEHICLES II SZEMÉLYGÉPKOCSI I. MOTOR CAR I.. 45 SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 4 ANGOL NYELVI PROJEKT

5 41 SZEMÉLYGÉPKOCSI II. MOTOR CAR II BELSŐÉGÉSŰ MOTOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE KERÉKPÁR BICYCLE MOTORKERÉKPÁR MOTOCYCLE LAKÓHÁZTÍPUSOK TYPES OF DWELLING ÉPÍTÉSHELY I. BUILDING SITE I ÉPÍTÉSHELY II. BUILDING SITE II ÉPÍTÉS BUILDING TETŐFORMÁK STYLES OF ROOFS TETŐ ROOF TAPÉTÁZÁS ÉS FALFESTÉS WALLPAPERING AND PAINTING TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS I. INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT I TERMELÉSSZEVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS II. INDUSTRIAL ORGANIZATION AND MANAGEMENT II ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK I. THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER I ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK II. THE NATIONAL QUALIFICATION REGISTER II 60 MUTATÓ MAGYAR MUTATÓ ANGOL SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 5 ANGOL NYELVI PROJEKT

6 MATEMATIKA I. 1 MATHEMATICS I 1-18 számok numbers 1 római számok (római számjegyek) Roman numerals 2 arab számok (arab számjegyek) Arabic numerals 3 sorszám ordinal number 4 8 számjegyek digits 4 négyjegyű szám a four-digit number 5 ezresek thousands 6 százasok hundreds 7 tízesek tens 8 egyesek units (ones) 9 pozitív szám <pluszjellel> positive number <with positive sign > 10 negatív szám <mínuszjellel> negative number <with negative sign > 11 páros számok even numbers 12 páratlan számok odd numbers 13 egész szám whole number (integer) törtszámok fractions 14 tizedes tört <1,28 egy egész huszonnyolc század; 0,6 nulla egész hat tized> decimal fraction <1.28 one point twenty-eight, 0.6 nought point six> közönséges törtek vulgar fractions 15 fél (egyketted) a half 16 háromnegyed three quarters 17 ötharmad five-thirds 18 vegyes szám (vegyes tört) <4: egész rész; 2 : törtrész> mixed number <4: whole 3 number (integer); 3 2 : fraction> 19 százalék percentage (per cent) matematikai alapműveletek fundamental mathematical operations 20 összeadás <2 +3 = 5> addition <two plus three is/equals five > 21 összead* add 22 összeg sum 23 kivonás <6-3 = 3> subtraction < six minus three is/equals three> 24 kivon* subtract 25 különbség difference 26 szorzás <6 3 = 18> multiplication <six times three is/equals eighteen> 27 szoroz* multiply 28 szorzat product 29 osztás <6 : 3 = 2> division (dividing) <six divided by three is/equals two> 30 oszt* divide 31 hányados quotient 32 arány ratio I II III IV V VI VII VIII IX X in Britain: 2 nd ,4, 6 1, 3, ,28 or % b : c SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 6 ANGOL NYELVI PROJEKT

7 MATEMATIKA II. Matematikai jelek és rövidítések használata* 2 MATHEMATICS II Mathematical symbols and commonly used abbreviations* + pozitív vagy pluszjel (az összeadás jele) positive or plus sign - negatív vagy mínuszjel (a kivonás jele) negative or minus sign négyzetgyök (gyökjel), 4 square root (radical sign), square root of 4 harmadik gyök (köbgyök), 3 8 cube root, cube root of 8 x or szorzójel multiplication sign fok degrees or /. or osztásjel <Magyarországon : ' : division sign <in Hungary :> szögperc vagy láb <mint hosszmérték> vagy elsődleges minutes of a degree or feet or prime = egyenlőségjel equals sign " szögmásodperc vagy hüvelyk <mint hosszmérték> vagy másodlagos seconds of a degree or inches or second azonosságjel <azonosan egyenlő> the sign of identity <identically equal to> a 2 második hatványra emelt (négyzetre emelt ), a a négyzeten a squared, 2nd power of a nem egyenlő unequal to a 3 harmadik hatványra emelt (köbre emelt), a a harmadikon (köbön) - a cubed, 3d power of a közelítőleg egyenlő approximately equal to n l alsó jelzőszám (index) <n also index> subscript <subscript of n> nagyobb, mint greater than % százalék percentage kisebb, mint less than ( ) kerek zárójel <kerek zárójelben> parentheses <in parentheses> o r nagyobb vagy egyenlő, mint greater than or equal to { } kapcsos zárójel <kapcsos zárójelben> braces <in braces> kisebb vagy egyenlő, mint - less than or equal to [ ] szögletes zárójel <szögletes zárójelben> brackets <in brackets> sin szinus sine növekmény vagy változás increment or change cos koszinusz cosine szög angle tan (tg) tangens - tangent n n abszolút értéke absolute value of n cot (ctg) kotangens cotangent merőleges valamire a b-re merőleges a egyenes perpendicular to (on), a is perpendicular to ( on) b párhuzamos valamivel a egyenes párhuzamos b-vel parallel to (with), a is parallel to b SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 7 ANGOL NYELVI PROJEKT

8 GEOMETRIA I. Síkgeometria (síkmértan, elemi geometria) 1 pont <az a és b egyenesek metszéspontja> point <point of intersection of a and b> 2-7 vonalak lines 2 egyenes straight line 3 törött vonal broken line 4 görbe vonal curved line 5 párhuzamos parallel line 6 távolság az a és b egyenesek között distance between the strait lines a and b 7 merőleges perpendicular line 8 11 szögek angles 8 hegyesszög acute angle 9 derékszög right angle 10 tompaszög obtuse angle síkidomok plane surfaces (two dimensional figures) 11 szimmetrikus idom (szimmetrikus alakzat) 12 symmetrical figure 13 szimmetriatengely axis of symmetry háromszögek triangles 14 egyenlő oldalú háromszög equilateral triangle 15 egyenlő szárú háromszög isosceles triangle 16 derékszögű háromszög rectangular triangle 17 befogó cathetus (right angle side) 18 átfogó hypotenuse négyszögek quadrilaterals (tetragons) 19 négyzet square 3 GEOMETRY I Plane geometry (elementary geometry) 20 átló diagonal 21 téglalap rectangle 22 kerület perimeter 23 terület area 24 trapéz trapezoid 25 szabálytalan négyszög irregular quadrilateral 26 szabálytalan sokszög irregular polygon 27 szabályos sokszög regular polygon kör circle 28 kör (körlap) circle 29 kör középpontja centre 30 átmérő diameter 31 sugár radius 32 kerület (körvonal) circumference (periphery) 33 körgyűrű ring (annulus) 34 koncentrikus körök concentric circles 35 hegyesszögű* acut-angled 36 derékszögű* rectangular (orthogonal) 37 tompaszögű* obtuse angled 38 háromszögletű* triangular (trigonal) 39 négyzetes* <négyzet alakú> quadrate (square) 40 téglalap alakú* oblong 41 kör alakú* round (circular, orbicular, gyrate) SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 8 ANGOL NYELVI PROJEKT

9 GEOMETRIA II. Geometriai testek (mértani testek) 1 kocka cube 2 él edge 3 csúcs corner 4 alaplap base 4 GEOMETRY II Solids (three dimensional figures) 9 henger cylinder 5 hasáb (négyzetalapú hasáb) prism quadratic prism 10 kúp cone 11 kúp csúcsa vertex of a cone 12 csonka kúp frustum of a cone 6 téglatest parallelepiped 7 gúla pyramid 13 gömb sphere 8 csonka gúla frustum of a pyramid 14 kocka alakú* cubical (cubiform) 15 gúla alakú* pyramidal 16 henger alakú* cylindrical 17 kúp alakú (kúpos) * conical (tapered, bevelled, conoid) 18 gömb alakú* spherical (ball-shaped) SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 9 ANGOL NYELVI PROJEKT

10 MECHANIKA I. 5 MECHANICS I 1-13 erők forces 1 erő force 2 hatásvonal line of action of the force 3 támadáspont point of application of the force 4 erőkomponens (erőösszetevő) component force 5 eredő (eredő erő) resultant 6 közös hatásvonalú erők collinear forces 7 párhuzamos hatásvonalú erők parallel forces 8 közös pontban metsződő hatásvonalú erők concurrent forces 9 erőpár couple 10 egyensúlyban lévő erők balanced forces 11 erőnyomaték (forgatónyomaték) moment of force (moment) 12 erőkar (az erő karja) arm of the force 13 súlyerő* weight 14 súlypont* centre of gravity 15 tömeg* mass 16 sűrűség* density mozgás motion 17 mozog* ige move 18 sebesség* velocity (speed) 19 út (elmozdulás)* - distance (displacement) 20 egyenletes mozgás* uniform motion 21 haladó mozgás (transzláció) * translational movement (motion of translation) 22 változó mozgás* non-uniform motion 23 gyorsuló mozgás* accelerated motion 24 gyorsulás* acceleration 25 lassuló mozgás* retarded motion 26 nehézségi gyorsulás* acceleration of gravity 27 forgó mozgás* <forgás, rotáció> rotary motion (rotation) 28 forog* rotate 29 fordulatszám* number of revolutions speed 30 súrlódás* friction 31 csúszósúrlódás sliding friction 32 gördülősúrlódás rolling friction 33 súrlódási tényező* coefficient of friction 34 szárazsúrlódás dry friction 35 folyadéksúrlódás semi-dry friction (boundary friction) 36 energia* energy 37 munka* work 38 hasznos munka* effective work 39 befektetett munka* expended work 40 teljesítmény* power 41 hatásfok* efficiency SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 10 ANGOL NYELVI PROJEKT

11 MECHANIKA II. 6 MECHANICS II 1 terhelés* <mint erő> load 2 statikus terhelés static loading 3 dinamikus terhelés dynamic loading 4 deformálódik* (eltorzul) strain 5 tartósság* durability 6 hajlékonyság* pliability 7 keménység* hardness 8 képlékenység* plasticity 9 képlékeny alakváltozás* plastic deformation 10 merevség* rigidity (stiffness) 11 rugalmasság* elasticity 12 rugalmas alakváltozás* elastic deformation 13 szilárdság strength 14 kifáradás* <anyagok kifáradása> fatigue 15 élettartam* lifetime 16 feszültség (igénybevétel) stress 17 normális feszültség normal stress 18 csúsztató feszültség tangential stress 19 keresztmetszet cross section 20 a keresztmetszet területe area of cross section igénybevételek - stresses 21 húzás (szakítás) <mint igénybevétel> tension 22 szakítóvizsgálat tensile test 23 szakítógép tensile test machine 24 próbatest tensile test specimen 25 szakítódiagram stress-strain diagram 26 megnyúlás* (meghosszabbodás) elongation 27 arányossági határ proportional limit 28 rugalmassági határ elastic limit 29 folyáshatár yield point (limit) 30 szakítószilárdság ultimate strength 31 nyomás <mint igénybevétel> compression 32 hajlítás <mint igénybevétel> bending 33 hajlító nyomaték* bending moment 34 nyírás <mint igénybevétel> shear 35 nyíró erő* shearing force 36 csavarás <mint igénybevétel> torsion 37 csavaró nyomaték* torsional moment SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 11 ANGOL NYELVI PROJEKT

12 MECHANIKA III. 7 MECHANICS III 1 tartó - beam 2 támasz (alátámasztás) support 3 rúd bar 4 befogás (megfogás) gripp 5 koncentrált erővel terhelt* concentrated load 6 állandó (változatlan) * uniform 7 megoszló erővel terhelt* distributed load (uniform load) 8 kéttámaszú tartó freely supported beam 9 két végén alátámasztott tartó beam supported at both ends 10 mindkét alátámasztásán túlnyúló tartó both ends overhanging beam 11 konzol (tartókar)* cantilever 12 befogott tartó (egyik végén befogott tartó) cantilever beam (fixed one end) 13 reakcióerő reakcion (reakcion at the support) 14 veszélyes keresztmetszet dangerous cross section 15 legnagyobb hajlítónyomaték maximum bending moment 16 nyíróerő ábra shear diagram 17 nyomatéki ábra (hajlítónyomatéki ábra) bending moment diagram SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 12 ANGOL NYELVI PROJEKT

13 MŰSZAKI RAJZ I. Rajzoló eszközök 1 22 rajzeszközök drawing equipments (drafting instruments) 1 rajztábla <rajzgépes tábla> drawing board/table 2 rajztábla* drafting board (drawing desk) 3 rajzgép drawing machine (drafting machine) 4 vonalzó <mérő> rule 5 derékszögű háromszögvonalzó set square (square) 6 egyenlő oldalú háromszögvonalzó square 7 fejesvonalzó T-square 8 görbevonalzó (sablon) template (templet) 9 körsablon circle template 10 rádiuszsablon radius template 11 körző* compass 12 körző (betétes körző) compass with interchangeable attachments 13 körző szára leg 14 összefogó villa compass head 15 tű needle 16 grafithegy pencil point 17 nullkörző* pump compass (drop compass) 18 rajzszeg drawing-pin 19 ceruza pencil 20 betétes ceruza (töltőceruza) clutch-type pencil 8 ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) I Drawing equipments 21 ceruzabél pencil lead (refill lead, spare lead, refill) 22 radírgumi eraser (rubber) ábrázolás representation 23 axonometrikus ábrázolás axonometric projection 24 képsík (vetítősík) plane of projection 25 elölnézet képsíkja (vetítősíkja) frontal plane of projection 26 oldalnézet képsíkja (vetítősíkja) profile plane of projection 27 felülnézet képsíkja (vetítősíkja) horizontal plane of projection nézet view 28 elölnézet front view 29 felülnézet view from above (plan) 30 oldalnézet balról view from the left (left -hand view) 31 oldalnézet jobbról view from the right (right-hand view) 32 alulnézet view from below (bottom view) 33 hátulnézet view from behind (rear view) 34 európai nézetrend European view -system 35 amerikai nézetrend American view -system SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 13 ANGOL NYELVI PROJEKT

14 MŰSZAKI RAJZ II. 9 ENGINEERING DRAWING (TECHNICAL DRAWING) II 1 5 vonalak lines 1 folyamatos vonal continuous line 2 vastag vonal thick line 3 vékony vonal thin line 4 szaggatott vonal dashed line 5 pontvonal dash-and-dot line (long chain) 6 látható él visible outline 7 nem látható él hidden outline 8 18 metszetek sections 8 metszet (rajz) section view 9 metszősík section plane (cutting plane) 10 vonalkázás (sraffozás) cross-hatching 11 függőleges metszet vertical section 12 lépcsős metszet sectional view in an offset cutting plane 13 hosszmetszet longitudinal section 14 keresztmetszet cross section 15 kitörés (részmetszet) broken section 16 metszet <mint szelvény> section 17 vetületen kívül rajzolt szelvény removed section 18 befordított szelvény revolved section méretmegadás dimensioning 19 méretnyíl arrowhead 20 méretsegédvonal extension line 21 méretszám numerical value of size 22 méretvonal dimension line 23 feliratmező (szövegmező) title block 24 méretarány drawing scale 25 rajzszám drawing number 26 vázlat (szabadkézi) sketch 27 grafikus ábra (diagram) diagram 28 összeállítási rajz assembly drawing 29 lekerekítés (legömbölyítés) fillet 30 letörés (letompítás) chamfer 31 rajzol* draw 32 rajzolás* drawing 33 vázol (leskiccel)* dash off 34 metszetet készít* section 35 vonalkáz (sraffoz)* hatch 36 léptékben rajzol* draw to scale 37 rajzellenőr* drawing inspector 38 műszaki rajzoló* draughtsman 39 rajzlap (rajzpapír)* drawing-paper 40 műhelyrajz* detail design 41 szerelési rajz* erection drawing (assembly drawing) 42 tervezőiroda* drawing office SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 14 ANGOL NYELVI PROJEKT

15 ANYAGOK* 10 MATERIALS* 1 szerkezeti anyagok engineering materials 2 aluminium aluminium 3 wolfram tungsten 4 vas iron 5 szilícium silicon 6 réz copper 7 ón tin 8 ólom lead 9 fém metal 10 kristályrács lattice (space lattice) 11 egyszerű köbös kristályrács simple cubic lattice 12 lapközepes köbös kristályrács face-centered cubic lattice 13 térközepes köbös kristályrács body-centered cubic lattice 14 ötvözet alloy 15 ötvözetminőségi jel alloy grade 16 kémiai összetétel chemical composition vasalapú ötvözetek ferrous metals 17 vasötvözet <mint gyűjtőfogalom> ferrous metal 18 acél steel 19 acélminőség jele steel grade 20 acélöntvény casting steel (cast steel) 21 szerkezeti acél structural steel 22 szerszámacél tool steel 23 ötvözetlen acél plain carbon steel (carbon steel) 24 kis széntartalmú acél low-carbon steel 25 közepes széntartalmú acél medium-carbon steel 26 nagy széntartalmú acél high-carbon steel 27 automataacél free cutting steel 28 nemesíthető szerszámacél good-quality carbon tool steel 29 ötvözött acél alloy steel 30 gyengén ötvözött acél low-alloy steel 31 közepesen ötvözött acél medium-alloy steel 32 ötvözött szerszámacél alloy tool steel 33 korrózióálló acél stainless steel 34 hőálló acél heat steel 35 melegszilárd acél high-temperature steel (refractory steel) 36 gyorsacél high-speed steel öntöttvasak cast irons 37 öntöttvas cast iron 38 nyersvas pig iron 39 öntödei nyersvas foundry pig iron 40 fehéröntvény (fehérnyersvas) white cast iron 41 szürkeöntvény (szürkevas) grey iron 42 grafit graphite 43 lemezes grafit flake graphite 44 temperöntvény malleable cast iron 45 fehér tempervas white-heart malleable cast iron 46 fekete tempervas black-heart malleable cast iron nemvas fémek nonferrous metals 47 nemvas fém nonferrous metal 48 bronz bronze 49 ónbronz tin bronze 50 ólombronz lead bronze 51 sárgaréz brass 52 keményfém carbide 53 műanyag plastic 54 gyanta resin 55 hőre lágyuló műanyag thermoplast 56 hőre keményedő műanyag thermoset 57 kerámiák <mint gyűjtőfogalom> ceramics 58 porcelán porcelain 59 üveg glass 60 fa wood 61 papír paper 62 szálas anyagok <mint gyűjtőfogalom> fibres 63 bőr leather 64 kenőanyagok <mint gyűjtőfogalom> lubricants SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 15 ANGOL NYELVI PROJEKT

16 MÉRÉS I. Általános kifejezések* 1 pontosság accuracy 2 egységesít unify 3 egységesítés unification 4 szabványosítás standardization 5 szabványosít standardize 6 szabvány standard 7 állami szabvány national standard 8 ágazati szabvány branch standard 9 vállalati szabvány factory standard 10 méret size (dimension) 11 névleges méret nominal size 12 tényleges méret actual size 13 méreten aluli undersize 14 méreten felüli oversize 15 méreten kívüli (mérethibás) out of size 16 nem szabványos méret bastard size 17 határméret size limit (dimensional limit) 18 legnagyobb méret maximum size limit 19 legkisebb méret minimum size limit 20 eltérés (méreteltérés) size deviation 21 méretszórás size scatter 22 felső határeletérés upper deviation 23 alsó határeltérés lower deviation 24 mérettűrés tolerance 25 mérettűrési rendszer dimension-limit system 26 játék clearance 27 fedés interference 28 illesztés fit 29 laza illesztés clearance fit 30 átmeneti illesztés transition fit 31 szilárd illesztés interference fit 11 MEASUREMENT I General terms* 32 mérés measurement 33 mér measure 34 mér <mérőszalaggal> tape 35 megmérhető (lemérhető) measurable 36 mennyiség quantity 37 mérendő mennyiség (mérendő érték) measurand 38 mért mennyiség (mért érték) measured value 39 mérési eredmény readout 40 mérési eljárás measuring method 41 mérési határ measuring limit (range of measurement) 42 mérési pontosság measurement accuracy (measuring precision) 43 mérési tartomány measurement domain (measuring range) 44 mérési hiba measuring error 45 sűrűségmérés measurement of density 46 távolságmérés measurement of distance 47 hőmérsékletmérés measurement of temperature 48 mértékegység unit 49 mérték(egység)-rendszer unit system 50 angol mérték(egység)-rendszer English system of units 51 metrikus mérték(egység)-rendszer metric system of units 52 Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) The International System of Units (SI) 53 alapmértékegység base unit 54 származtatott mértékegység derived unit 55 Az SI alapegységei Base units of the SI Mennyiség - Quantity Jel - Név - Name Symbol 56 tömeg mass kg kilogram 57 hosszúság length m metre 58 idő time s second 59 áramerősség <elektromos> A ampere electric current 60 hőmérséklet <termodinamikai> K kelvin temperature 61 fényerősség luminous cd candela intensity 62 anyagmennyiség amount of substance mol mole SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 16 ANGOL NYELVI PROJEKT

17 MÉRÉS II. Mérőeszközök, mérőberendezések 1 mérővonalzó measuring rule 2 mérőszalag* measuring tape/band 3 tokos acél mérőszalag spring-rule 4 tolómérő (tolómérce) vernier calliper gauge (slide caliper gauge) 5 mérőpofa jaw 6 csúszka slider 7 szár beam 8 pálca <mélységmérő> rod 9 skála scale 10 segédskála (nóniusz) vernier scale 11 mélységmérő tolómérő vernier depth gauge 12 magasságmérő tolómérő vernier height gauge 13 mikrométer micrometer 14 kengyel frame 15 álló érintkező (mérőcsap) fixed contact 16 mérőorsó micrometer screw 17 mérőhüvely barrel 18 mérődob thimble 19 rögzítő fixed lock 20 mérőműszer measuring instrument 21 mérőcsap sensitive contact 22 skálaosztás scale graduation 23 mutató index 12 MEASUREMENT II Measuring gauges, Measuring instruments 24 egy skálaosztás értéke* value of the scale graduation 25 mérőóra (indikátoróra) dial indicator 26 mérőállvány stand 27 élvonalzó straightedge 28 derékszögmérő square 29 szögmérő* <állítható szárú> bevel square 30 mérőhasáb gauge block 31 mérőhasábkészlet set of gauge blocks 32 mérőhasábtömb <összeillesztett mérőhasábok> stack of gauge block 33 hézagmérő (résmérő) feeler gauge 34 idomszer* gauge 35 határmérő idomszer* limit gauge 36 dugós idomszer plug gauge 37 megy oldali idomszer* go gauge 38 nemmegy oldali idomszer* not-go gauge 39 egyoldalas idomszer single-ended gauge 40 kétoldalas idomszer double-ended gauge 41 villás idomszer snap gauge 42 menetes dugós idomszer* thread plug gauge 43 menetes gyűrűs idomszer* thread ring gauge 44 profilos idomszer (sablon) profile gauge SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 17 ANGOL NYELVI PROJEKT

18 OLDHATÓ KÖTÉSEK I. Csavarmenet - általános kifejezések 1 csavarmenet screw thread 2 csavarvonal helix 3 menetemelkedési szög angle of thread 4 menetemelkedés pitch of thread 5 menetosztás <szomszédos menetcsúcsok távolsága> lead of thread 6 14 menetszelvények thread profiles 6 élesmenet triangular thread 7 névleges átmérő (menetátmérő, külső átmérő) major diameter 8 magátmérő minor diameter (core diameter, root diameter) 9 középátmérő pitch diameter (effective diameter) 10 szelvényszög (profilszög) profile angle (thread angle) 13 DETACHABLE JOINTS I Thread - General terms 11 csőmenet pipe thread 12 Whitworth-menet Whitworth thread 13 trapézmenet trapezoidal thread 14 fűrészmenet buttress thread 15 jobbmenet right-hand thread 16 balmenet left hand thread 17 egybekezdésű menet single-start thread 18 kétbekezdésű menet double-start thread 19 több bekezdésű menet multiple-start thread 20 hengeres menet cylindrical thread 21 kúpos menet taper thread 22 métermenet metric thread 23 normál métermenet coarse-pitch thread 24 finom métermenet fine-pitch thread 25 orsómenet external thread 26 anyamenet internal thread SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 18 ANGOL NYELVI PROJEKT

19 OLDHATÓ KÖTÉSEK II. Csavarok 1 csavar screw (bolt) 2 fej (csavarfej) head 3 szár shank 4 menet thread 5 csavarvég* end (point) 6-11 csavarvégződések forms of the ends 6 gömbölyű rounded end 7 tompa, letöréssel plain chamfer point 8 rövid csapos short dog point 9 hosszú csapos short dog point 10 kúpos cone point 11 süllyesztett kúpos cup point 12 mozgató csavar* motion thread (translating thread) 13 kötőcsavar* fastener thread 14 oldható kötés* detachable joint csavarok screws and bolts 15 hatlapfejű csavar hexagonal head bolt 16 süllyesztett fejű csavar slotted countersunk-head screw 17 lencsefejű csavar slotted oval -head screw 18 félgömbfejű csavar round-head screw 19 hengeresfejű csavar slotted cheese-head screw 14 DETACHABLE JOINTS II Screws and bolts 20 belső kulcsnyílású csavar hexagon-socket head screw 21 kalapácsfejű csavar T-head bolt 22 kapupántcsavar square neck mushroom head bolt 23 süllyesztettfejű, négylaptövű csavar square neck countersunk head bolt 24 szemescsavar eye-bolt 25 hatlapfejű peremes zárócsavar threaded plug with hexagon head and collar 26 rovátkolt fejű csavar knurled thumbs screw with collar 27 facsavar <fejkialakítás szerint> süllyesztett fejű facsavar wood screw <according to the head form> slotted countersunk head wood screw 28 lemezcsavar <fejkialakítás szerint> süllyesztett fejű, kereszthornyos lemezcsavar 29 tapping screw <according to the head form> cross recessed slotted countersunk head screw 30 menetfúró csavar <fejkialakítás szerint> hatlapfejű menetfúró csavar self-cutting screw <according to the head form> hexagonal head self-cutting screw 31 ászokcsavar stud (stud-bolt) 32 hernyócsavar slotted set screw SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 19 ANGOL NYELVI PROJEKT

20 OLDHATÓ KÖTÉSEK III. Csavaranyák, alátétek, szegek 1 11 csavaranyák nuts 1 hatlapú anya hexagonal nut 2 hatlapú alacsony anya* hexagonal thin nut 3 hatlapú magas anya* hexagonal high nut 4 koronás anya slotted and castle nut 5 zárt anya cap nut 6 hatlapú peremes anya hexagon nut with collar 7 rovátkolt anya knurled nut 8 hornyos anya slotted round nut 9 palástfuratú anya - round nut with set pin holes in side 10 homlokfuratú anya round nut with drilled holes in on face 11 szárnyas anya wing nut alátétek washers 12 alátét plain washer 13 alátét I és U-szelvényhez washer for I and U steel 14 rugós alátét grower washer (spring lock washer) 15 kúpos alátét <lemez- vagy facsavarhoz> tapered washer <wood or tapping screw> 16 orros biztosítólemez tab washer 17 csavarbiztosítás screw/bolt locking 18 sasszeg cotter pin (split pin) 19 ellenanya locknut 15 DETACHABLE JOINTS III Nuts, Washers, Pins 20 csavarkötés screwed joint (bolted joint, screwed connection, bolted connection) 21 átmenő csavar through bolt (in-and-out bolt) 22 csavarfurat (csavarlyuk) bolt hole 23 csavarmenetes furat threaded bore (threaded hole) 24 csavaroz* screw 25 becsavar (behajt)* screw in 26 lecsavar (kicsavar)* screw off 27 hozzácsavaroz (rácsavaroz, becsavar)* screw on 28 helyére csavar* <erősen, teljesen, végig, ütközésig> screw home 29 csavarbehajtó* bolt driver 30 csavarkihajtó (csavarkiütő)* <szerszám tőcsavarhoz vagy betört csavarok eltávolítására> screw extractor 31 összeerősítés csavarokkal* screw fastening 32 hengeres szeg (illesztőszeg, rögzítőszeg)* parallel pin 33 hasított szeg* slotted parallel pin 34 kúposszeg* taper pin 35 horony* (vájat) slot 36 hornyol* (nyílást vág valamibe) slot 37 hornyolt* slotted 38 kereszhornyolt* cross recessed SZAKISKOLAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 20 ANGOL NYELVI PROJEKT

Az Az implantátum behelyezése és és 2-3 2-3 menetmélységig történő

Az Az implantátum behelyezése és és 2-3 2-3 menetmélységig történő 1 Menetes fogászati implantátum zárócsavarral - bevonat nélkül Threaded dental implant with cover screw - without coating (mm) Ø 3,5 12 mm 14 mm MF-035-10 3,5/10 MF-035-12 3,5/12 MF-035-14 3,5/14 (mm)

Részletesebben

Kötés- és rögzítéstechnikai katalógus

Kötés- és rögzítéstechnikai katalógus Kötés- és rögzítéstechnikai katalógus Kötőelemek Gépépítő elemek 4034 Debrecen, Nagybánya u. 4. 06-52-322-41 06-70-94-95, 06-70-94-959 info@vermis-trade.hu A VERMIS-TRADE rövid bemutatása Cégünk, a Vermis-Trade

Részletesebben

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.)

Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Géprajz gépelemek II. II. Konzultáció (2014.03.22.) Forgó alkatrészek oldható kötőelemei (a nem oldható tengelykötéseket a tk.-ből tanulni) Ékkötés Az ék horonyszélességének illesztése laza D10 A tengely

Részletesebben

Versenykérdések az általános iskola hetedik osztálya számára

Versenykérdések az általános iskola hetedik osztálya számára Versenykérdések az általános iskola hetedik osztálya számára A következő feladatokban röviden válaszolj a kérdésekre! 1. A fémmegmunkálási eljárásokat két nagy csoportba soroljuk, melyek ezek? 2. Írj három

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pankotai Ferenc. Gépelemek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Pankotai Ferenc. Gépelemek. A követelménymodul megnevezése: Pankotai Ferenc Gépelemek A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 2047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása

MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat. 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása MODELLEZÉS I. 1. Házi feladat 1. Házi feladat témája: Kötıelemek, kötések rajzolása, elıírása - Szerkessze meg a sorszámának megfelelı feladatot 1:1 méretarányban A4 vagy A3 as mérető, kerettel és szövegmezıvel

Részletesebben

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline KÚPOS LEMEZFÚRÓ profiline Termék leírása Az új RUKO nagyteljesítményű kúpos lemezfúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen

Részletesebben

Kötőelemek jelölése. Eredet megjelölés. Szilárdsági csoport

Kötőelemek jelölése. Eredet megjelölés. Szilárdsági csoport Kötőelemek jelölése Azokat a mechanikai kötőelemeket, amelyeket az ISO 898 szabvány követelményeinek megfelelően gyártottak meg kell megjelölni. A csavarok csak akkor jelölhetők meg és/vagy azonosíthatók

Részletesebben

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.)

www.menet-szerszam.hu MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) Sebesség, előtolás, és kenés MENETFÚRÓ HASZNOS TÁBLÁZATOK (SEBESSÉG, ELŐFÚRÓ, STB.) A menetfúrás sebessége számos tényezőn alapul: a) A menetemelkedés b) Megmunkált anyag c) Furat mélység d) Furat típusa:

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Vasúti villamos jármű szerelője szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 07 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Géprajz, gépelemek II. 1. Konzultáció 2014.02.22.

Géprajz, gépelemek II. 1. Konzultáció 2014.02.22. Géprajz, gépelemek II. 1. Konzultáció 2014.02.22. Óbudai Egyetem Levelező oktatás GÉPRAJZ, GÉPELEMEK II. Bánki Donát Gépész és biztonságtechnikai Kar (BGBGE22NLC BGBGG22NLC BGBGG22NLB BGBGE22NLB) Gépszerkezettani

Részletesebben

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek)

GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) GAFE FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Kézi forgácsoló műveletek) Kézi forgácsoló műveletek Darabolás (fűrészelés, vágás) Forgácsolás reszelés fúrás (fúrás, süllyesztés) köszörülés menetkészítés Illesztés (csiszolás,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

FORGÁCSOLÁS SZERSZÁMAI

FORGÁCSOLÁS SZERSZÁMAI FORGÁCSOLÁS SZERSZÁMAI előadás 2011. 10. 18. Forgácsoló eljárások Esztergálás ESZTERGÁLÁS Esztergálással forgástestek munkálhatók meg, amelyek tengelyek, perselyek, hüvelyek és tárcsák, vagy ezekhez hasonló

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész /Gépelem/ GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész /Gépelem/ GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA 4. ELŐADÁS. Galla Jánosné 2014

MÉRÉSTECHNIKA 4. ELŐADÁS. Galla Jánosné 2014 MÉRÉSTECHNIKA 4. ELŐADÁS 1 Galla Jánosné 2014 Minőség Mérethűség Alakhűség Helyzetpontosság Felületminőség Felületi mikrogeometria Felületi réteg állapota Érdesség Hullámosság Vegyi összetétel Szövetszerkezet

Részletesebben

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 343 Check Master Oldal 347 Kalibráló eszközök Oldal 352 342 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 345 Check Master Oldal 349 Kalibráló eszközök Oldal 354 344 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Trumpf Hungary Kft. TruLaser Weld. Lézeres hegesztés fejlesztési irányai. Piheni Zsolt

Trumpf Hungary Kft. TruLaser Weld. Lézeres hegesztés fejlesztési irányai. Piheni Zsolt Trumpf Hungary Kft TruLaser Weld Lézeres hegesztés fejlesztési irányai Piheni Zsolt Jelenlegi helyzet Hagyományos hegesztés Tizedes gyártási pontosság (vágás, hajlítás, stb.) Ív-hegesztés Magas hőbevitel

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

Copyright Delta-3N Kftl.

Copyright Delta-3N Kftl. Tengely beállítás alapjai Munkaterület Biztonság Munkaterület akadálymentesítése és megtisztítása Elektromosság Villamos hálózatok áramtalanítása, csatlakozások megjelölése Tilos az elektromos kapcsolók

Részletesebben

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Magyar nyelvű szakelőadások a 2000-2001-es tanévben Kolozsvári Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Kolozsvár, 2001 Támogató Apáczai Közalapítvány - Budapest Lektor

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Hajtómű tervezése. Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. A tervezésben szereplő hajtómű és a hajtóművet felépítő elemek, alkatrészek _4

Hajtómű tervezése. Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés 3. 2. A tervezésben szereplő hajtómű és a hajtóművet felépítő elemek, alkatrészek _4 Tartalomjegyzék. Bevezetés 3. A tervezésben szereplő hajtómű és a hajtóművet felépítő elemek, alkatrészek _4.. Hajtómű összeállítása 4.. Részösszeállítások 5... Levegőztető 5... Olajszint-mérő 5..3. Vizsgáló

Részletesebben

MNC MNC. Precíziós szerszámbefogók az innovatív CNC-megmunkáláshoz. Katalógus Nr. 122 érvényes 2009.07.01.-től

MNC MNC. Precíziós szerszámbefogók az innovatív CNC-megmunkáláshoz. Katalógus Nr. 122 érvényes 2009.07.01.-től Precíziós szerszámbefogók az innovatív CNC-megmunkáláshoz Precision toolholders for the innovative CNC-manufacturing process Katalógus Nr. 122 érvényes 2009.07.01.-től Catalogue No. 122 valid from 2009.07.01

Részletesebben

Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com

Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com +36 30/ 670-7209 Központ: 1194 Budapest, Iparos u. 5. Telefon/Fax: +36 1 320 4151 E-mail: kozpont@minosegicsapagy.com Angyalföld 1134 Budapest, Váci út 51/b Telefon/Fax: +36 1 340 9233 E-mail: angyalfold@minosegicsapagy.com

Részletesebben

Andó Mátyás Illesztés, IT tűrés matyi.misi.eu. Illesztés, IT tűrés. 1. ábra. Laza (bal oldal) és szoros illesztés (jobb oldal)

Andó Mátyás Illesztés, IT tűrés matyi.misi.eu. Illesztés, IT tűrés. 1. ábra. Laza (bal oldal) és szoros illesztés (jobb oldal) 1. Illesztés fogalma Illesztés, IT tűrés Több gépelem megfelelő együttműködése esetén, már a tervezési szakaszban meg kell határozni az egyes elemek tűrését. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy

Részletesebben

25-05 orsó 25/5mm 11000.- 16-10 orsó 16/10mm 7000.- 20-10 orsó 20/10mm 8500.- 25-10 orsó 25/10mm 11000.-

25-05 orsó 25/5mm 11000.- 16-10 orsó 16/10mm 7000.- 20-10 orsó 20/10mm 8500.- 25-10 orsó 25/10mm 11000.- 2014-évi Cnc mechanikai alkatrészek árjegyzéke. Golyós orsó és anya Az 5 -ös és a 10-es emelkedésű orsón lévő anya paraméterei megegyeznek a feltüntetett méretekkel. Típus Méret nettó ár/fm 12-04 orsó

Részletesebben

Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők

Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők Görgősláncok, lánckerekek, láncfeszítők Görgős hajtólánc A legjobb minőségű hajtóláncok. Jelenleg ez a legelterjedtebb típus, különböző változatait kerékpár és motorkerékpár hajtására, vezérmű hajtására

Részletesebben

Csiszoló és polírozó gépek Grinders and Polishers

Csiszoló és polírozó gépek Grinders and Polishers Csiszoló és polírozó gépek Grinders and Polishers UT 8759 Robosztus, ergonómikus kivitelû polírozó Hátsó elvezetõcsõ csatlakozás Ø 150 mm csiszolótányér Max. fordulat: 1.800 /perc Rugged designed ergonomical

Részletesebben

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus

Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus HU Megfelelőségi tanúsítvány Kezelési utasítás Alkatrész katalógus He-Va Vip-Roller 5.4 6.3 7.3 8.2 m Fontos: Mielőtt elkezdené használni a gépet, alaposan tanulmányozza át a kezelési utasítást, hogy megismerje

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 6 1.1. MI AZ ÉRTÉKPAPÍR? 6 1.2. MI A TŐZSDE? 6 1.3. BEFEKTETÉSI ALAPOK 7 1.4. FUNDAMENTÁLIS ÉS TECHNIKAI ELEMZÉS 8 1.5. AZ ÉRTÉKTŐZSDE ÜGYLETEI 8 1.6. MEGBÍZÁSOK 10 1.7. TŐZSDEI

Részletesebben

DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600

DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600 DM1101, DM1103, DM1104 DM1103-L, DM1103-S Kézi jelzésadó Oltás indító nyomógomb és Oltás blokkoló nyomógomb kollektív/synoline600 AlgoRex Synova Tűzjelző rendszer kollektív nyomvonalára illeszthető kézi

Részletesebben

Lemez 05 gyakorló feladat

Lemez 05 gyakorló feladat Lemez 05 gyakorló feladat Kivágó (mélyhúzó) szerszám készítése, alkalmazása Feladat: Készítse el az ábrán látható doboz modelljét a mélyhúzással és kivágásokkal! A feladat megoldásához a mélyhúzó szerszámot

Részletesebben

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros Aktuátorok Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros kapcsolatára utalnak. mért nagyság A fizikai

Részletesebben

10. Fogazatok befejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal. 10.11 Hámozó lefejtő marás (pontossági ifogmarás)

10. Fogazatok befejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal. 10.11 Hámozó lefejtő marás (pontossági ifogmarás) 0 Fogazatok efejező megmunkálása határozott élgeometriájú szerszámokkal 0 Hámozó lefejtő marás (pontossági ifogmarás) Mindig simító megmunkálást jelent Kéregkeményített vagy edzett fogazatok is megmunkálhatók

Részletesebben

AHA típusú gömbcsa p ok G á z ip a ri f e l h a sz n á l á s

AHA típusú gömbcsa p ok G á z ip a ri f e l h a sz n á l á s AHA típusú gömbcsa p ok G á z ip a ri f e l h a sz n á l á s A MOFÉM AHA gömbcsap családja hosszú évtizedekig un. univerzális (vízre és gázra is jó) kivitelű volt. Európai Unio-s törekvés, hogy az egységes

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

forgatónyomaték átvitel és nagyobb terhelhetőségi kapacitás a hagyományos tengelyes megoldáshoz képest.

forgatónyomaték átvitel és nagyobb terhelhetőségi kapacitás a hagyományos tengelyes megoldáshoz képest. Egy lineáris tengelyre felhúzott golyós hüvellyel mit kapunk? Súrlódásmentes mozgást a lineáris tengelyen. Viszont a lineáris tengelyen axiális irányban elhelyezett horony kialakításával kapunk egy súrlódásmentes

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató NEMZETI SZAKKÉPZÉSI INTÉZET Módszertani útmutató a gépészet szakmacsoport Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy írásbeli és szóbeli vizsgarészéhez 2005 Készült: az Oktatási Minisztérium

Részletesebben

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása Merev kuplungos berendezések Kiegyensúlyozatlanság Motor kiegyensúlyozatlanság Ventilátor kiegyensúlyozatlanság Gépalap flexibilitás

Részletesebben

Katalógus /Catalog 2013 Vámosi Steel Kft.

Katalógus /Catalog 2013 Vámosi Steel Kft. Katalógus /Catalog 2013 Vámosi Steel Kft. Vámosi Steel KFT. 2220 Vecsés, Széchenyi út 60. F/1-2 épület 00 36 29 743 211 00 36 30 552 73 20 0036 30 475 78 70 vamosi.istvan@vamosi.net info@vamosi.net www.vamosi.net

Részletesebben

10. Szerelés 10.1. A szerelés helye és szerepe a gépgyártástechnológiában

10. Szerelés 10.1. A szerelés helye és szerepe a gépgyártástechnológiában 10. Szerelés 10.1. A szerelés helye és szerepe a gépgyártástechnológiában Gyártási folyamat: mindazon.. Szerelés: a gyártási folyamat ill. a technológiai folyamat azon része, melynek célja egy összetett

Részletesebben

- a szakmai tantárgyak alapozó ismereteinek megszerzését; - az általános műszaki műveltség folyamatos fejlesztését;

- a szakmai tantárgyak alapozó ismereteinek megszerzését; - az általános műszaki műveltség folyamatos fejlesztését; MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS A műszaki ábrázolás tantárgy tanításának általános célja a gimnáziumi képzésben, mint szabadon választott tantárgyként a szakképzést választók azt az általános vizuális kultúrát és térszemléletet,

Részletesebben

NC programozás 3D-ben Pecsétnyomó készítése

NC programozás 3D-ben Pecsétnyomó készítése NC programozás 3D-ben Pecsétnyomó készítése Oktatási segédanyag: Budapesti Mûszaki Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszék Az EdgeCAM szoftver magyarországi forgalmazója: Intergraph Magyarország 1022 Budapest,

Részletesebben

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Rövid programok. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Rövid programok. Anyagtan és alkalmazások Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem Ügyviteli

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2 A KS2 fogaskerékszivattyúkat a robosztus és egyszerű felépítés jellemzi. A nagyfokú gyártási pontosság, a jól megválasztott anyagminőség hosszú élettartamot és jó hatásfokot

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Ipari gépész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

H Y D R O D R I V E A T V

H Y D R O D R I V E A T V H Y D R O D R I V E A T V 2013-ban együttműködésre léptünk az egyik legnagyobb ATV motor és váz gyártóval. Ennek köszönhetően a 2014-es évben elkezdhettük összeszerelni az első HydroDrive ATV-ket Magyarországon.

Részletesebben

Kúpos szeg. Hengeres szeg. Hengeres szeg. Fogantyú menetes csappal és belsôkulcsnyílással Hengeresfejû csavar horonnyal és rugós alátéttel

Kúpos szeg. Hengeres szeg. Hengeres szeg. Fogantyú menetes csappal és belsôkulcsnyílással Hengeresfejû csavar horonnyal és rugós alátéttel DIN 1 - DIN 125 él () DIN 1 - ISO 2339 (Edzett, köszörült) Kúpos szeg,a4 DIN 1 A1 - SN 685 h10 DIN 1 h10 - ISO 2339A (Nem edzett, köszörült) DIN 1 h10 - ISO 2339B (Nem edzett, esztergált) Kúpos szeg,a4

Részletesebben

reca dekopír- és orrfűrészlapok

reca dekopír- és orrfűrészlapok Stich_Saebelsaegeblaetter_A_09 HUN2:Stich_Saebelsaegeblaetter_0608 2009.11.09. 13:02 Page 1 Dekopírfűrészlapok reca dekopír- és orrfűrészlapok Stich_Saebelsaegeblaetter_A_09 HUN2:Stich_Saebelsaegeblaetter_0608

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

VÁLTOZÓ EMELKEDÉSŰ ÉS VÁLTOZÓ SZELVÉNYŰ MENETEK NAGYPONTOSSÁGÚ KEMÉNYMEGMUNKÁLÁSA

VÁLTOZÓ EMELKEDÉSŰ ÉS VÁLTOZÓ SZELVÉNYŰ MENETEK NAGYPONTOSSÁGÚ KEMÉNYMEGMUNKÁLÁSA Nemzetközi részvételű GTE konferencia Gyártás 2010 2010. október 20-21. Budapest VÁLTOZÓ EMELKEDÉSŰ ÉS VÁLTOZÓ SZELVÉNYŰ MENETEK NAGYPONTOSSÁGÚ KEMÉNYMEGMUNKÁLÁSA PhD stud. OLÁH László Miklós Tehnical

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a GOMTRI ndrea Philippou, Marios ntoniades Szakaszok és félegyenesek gy szakasz felezőmerőlegese egy olyan egyenes, félegyenes vagy szakasz, ami áthalad a szakasz középpontján és merőleges a szakaszra. Tétel:

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

Cső előkészítő szerszámok

Cső előkészítő szerszámok Cső előkészítő szerszámok GROOVER 01 GROOVER 02 GROOVER 10A TFS&BP cikkszám Névleges méret Tápegység* Leírás Hozzávetőleges Automatikus hornyológép csőtartóval * Kívánságra kapható más feszültséggel is.

Részletesebben

A Lisys Fényrendszer Zrt színházi fénytechnikai termékeinek árlistája. 2013. március TÍPUS MEGNEVEZÉS NETTÓ LISTAÁR FORINT

A Lisys Fényrendszer Zrt színházi fénytechnikai termékeinek árlistája. 2013. március TÍPUS MEGNEVEZÉS NETTÓ LISTAÁR FORINT LED MOVING HEAD LUMINAIRE WILDSUN 500 012740C WILDSUN 500 C - FULL COLOR RGBW CARBON IP 20 CARDBOARD IP 20 012750 WILDSUN 500 S - FULL COLOR - CARBON - 8-32 - 1 393 140 Ft 012730 WILDSUN 500 K3 - WARM

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN EMV600 Siemens-828D Megmunkálóközpont Fôorsóteljesítmény: 9/13 kw Fôorsó fordulatszám: 10.000 ford / perc Munkaasztal méret: 700 450 mm Mozgástartomány:

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Különleges technológiák 1.1. Orientáció 1.2. Különleges

Részletesebben

http://www.quattroplast.hu/forgacsolas_03.html

http://www.quattroplast.hu/forgacsolas_03.html 1. oldal, összesen: 7 Mőszaki Mőanyag Féltermékek Forgácsolása Vissza 3. Megmunkálási eljárások 3.1. Esztergálás A legtöbb mőszaki mőanyag esztergálása során folyó forgács keletkezik, mely elvezetésérıl

Részletesebben

Szegecselés. Szegecskötés Készítette: Kiss Péter

Szegecselés. Szegecskötés Készítette: Kiss Péter Szegecselés Szegecskötés Készítette: Kiss Péter Kötések Kötés jön létre, ha két (vagy több) elemet, alkatrészt ideiglenesen vagy véglegesen egymáshoz rögzítünk. A kötések változatai A szerelőiparban gyakori

Részletesebben

Forgácsoló szerszámok A fejezet áttekintése

Forgácsoló szerszámok A fejezet áttekintése Forgácsoló szerszám Forgácsoló szerszámok A fejezet áttekintése Fúrószerszámok HSS fúrószerszámok Választék áttekintése 29 Dörzsszerszámok Kézi dörzsárak 114 VHM fúrószerszámok Választék áttekintése 36

Részletesebben

Mérőeszköz webáruház : http://www.controlmax.hu/webshop. Érvényes : 2010.06.01-től 1 / 7

Mérőeszköz webáruház : http://www.controlmax.hu/webshop. Érvényes : 2010.06.01-től 1 / 7 KALIBRÁLÁSI ÁRLISTA Control-Max Szolgáltató És Kereskedelmi Kft H-2840, Oroszlány, Gábor Áron út 11. Telefon : +36 (20) 9840-694 Telefax: +36 (34) 364-575 E-mail : info@controlmax.hu Web : http://www.controlmax.hu

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szarka Anna. Műszaki alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek

MUNKAANYAG. Szarka Anna. Műszaki alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek Szarka Anna Műszaki alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Kertészeti alapismeretek A követelménymodul száma: 2220-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-30 MŰSZAKI ALAPISMERETEK

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

OPTI B 17 PRO/OPTI B 23 PRO/OPTI B 26 PRO/OPTI B 33 PRO

OPTI B 17 PRO/OPTI B 23 PRO/OPTI B 26 PRO/OPTI B 33 PRO OPTI B 17 PRO/OPTI B 23 PRO/OPTI B 26 PRO/OPTI B 33 PRO Asztali és oszlopos fúrógépek üzemek és javítóműhelyek számára valamint hobbi és professzionális otthoni használatra Meggyőző érvek: minőség, hatékonyság

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PROGRAMOZÁSI SEGÉDLET

PROGRAMOZÁSI SEGÉDLET Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar PROGRAMOZÁSI SEGÉDLET MAZATROL FUSION 640T MAZATROL FUSION 640T NEXUS MAZATROL FUSION 640TN - MAZATROL PROGRAMOZÁS - 3-Tengelyes változat

Részletesebben

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency Out-Look Display Analog Bar Testing Mode Battery Indicator 1. LCD Display 2. Power Key 3. Mode Key 4. HOLD Key 5. Function Keys 6. Component socket (5Wire) 7. 2Wire Input Terminals Testing Frequency Main

Részletesebben

TERMÉKISMERTETŐ. NCT KFT. 1148 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 7. ADÓSZÁM: 12158791-2-42, CÉGJEGYZÉKSZÁM: nct@nct.hu

TERMÉKISMERTETŐ. NCT KFT. 1148 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 7. ADÓSZÁM: 12158791-2-42, CÉGJEGYZÉKSZÁM: nct@nct.hu Tárgy: NCT KFT. 1148 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 7. ADÓSZÁM: 12158791-2-42, CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-560655, EU. ADÓSZÁM: HU 121 58 791, TEL +36 1 46 76 300, FAX +36 1 46 76 309 TOPPER-NCT TCS-1500 és -2000 CNC

Részletesebben

Cikkszám Megnevezés Nettó listaár

Cikkszám Megnevezés Nettó listaár CIRCUIT BREAKERS MINIATURE CIRCUIT BREAKERS (MCB) C40N SERIES 4.5kA 41460C MCB C41N/2A 1P CURVE C 502 Ft 41461C MCB C41N/4A 1P CURVE C 502 Ft 41451C MCB C41N/6A 1P CURVE C 502 Ft 41452C MCB C41N/10A 1P

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT

Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT Euro LUJ&M60&5EA 2H0&MSA&5EA 2H0&MH8&5EA LNP&MYJ&5EA 1.4T MT 1.8L MT 1.8L AT 2.0L Euro5 Dízel MT Motor adatok Motor, elhelyezkedés elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve elöl, keresztben beépítve

Részletesebben

SKF energiatakarékos csapágyak

SKF energiatakarékos csapágyak SKF energiatakarékos csapágyak mert a nagy csapágysúrlódás energiaveszteséggel jár Energiahatékonysági megoldások Bemutatjuk egy új generáció számára készült új csapágyainkat Az energiatakarékos SKF csapágyak

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

MOBIL INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK

MOBIL INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK MOBIL INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK Mobil-prezentációs eszközök Hordozható prezentációs állványok X Banner A 4.800,- X Banner B 5.800,- X Banner C 1200 x 2000 14.800,- X Banner Bamboo 4.600,- X Banner With Water

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Lánghegesztés és lángvágás

Lánghegesztés és lángvágás Dr. Németh György főiskolai docens Lánghegesztés és lángvágás 1 Lánghegesztés Acetilén (C 2 H 2 ) - oxigén 1:1 keveréke 3092 C 0 magas lánghőmérséklet nagy terjedési sebesség nagy hőtartalom jelentéktelen

Részletesebben

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT FŐRÉSZELJÜNK ÚGY, MINT A PROFIK A tökéletes főrészelés, pontos, tiszta vágásokkal nem lehet véletlen. Egy jó körfőrész mellett a főrészlap minıségének is

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek

Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek Rozsdamentes acél kuplungok, kötőidomok és peremek, merev csatlakozás MODELL 472 Névleges átmérő átmérője

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 2.

Jegyzetelési segédlet 2. Jegyzetelési segédlet 2. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Leütéses (impact) nyomtatók Szalag vagy öv nyomtató Mátrix nyomtatók Hagyományos karos írógépek Gömbfejes

Részletesebben

4 Fúrás-, vágás-, csiszolástechnika

4 Fúrás-, vágás-, csiszolástechnika 4 Fúrás-, vágás-, csiszolástechnika Csigafúró HSS Twist drill HSS Csigafúró HSS titán-nitrit Twist drill HSS titanium-nitrite 20010 20013 20014 20015 20016 20017 20018 20020 20021 20022 20023 20025 20026

Részletesebben

DECLARATION OF PERFORMANCE. No. CPR_05_AC

DECLARATION OF PERFORMANCE. No. CPR_05_AC TELJESÍTMÉNYI NYILATKOZAT DECLARATION OF PERFORMANCE No. CPR_05_AC 1. A termék típus egyedi azonosító kódja: Szárazon préselt kerámia, 6% < Eb 10% vízfelvétellel. Unique identification code of the product

Részletesebben

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról

A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A csúszóvágásról, ill. - forgácsolásról A vágás, ill. a forgácsolás célja: anyagi részek egymástól való elválasztása. A vágás, ill. a forgácsolás hagyományos eszköze: a kés. A kés a v haladási irányhoz

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához Ismétlés Erőhatás a testek mechanikai kölcsönhatásának mértékét és irányát megadó vektormennyiség. jele: mértékegysége: 1 newton: erőhatás következménye: 1N 1kg

Részletesebben