Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: szeptember 1-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től"

Átírás

1 Magn Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND Hatlyos: szeptember 1-től

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ A tanulók tvolmaradsnak, mulasztsnak, késésének igazolsra vonatkozó előírsok...2 A tvolmaradsok, mulasztsok igazolsnak módja...2 A mulasztsok következményei...2 Késések igazolsa: A térítésmentességgel, a térítési- és tandíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos szablyok...3 I. Alapfokú Művészetoktats...3 II. Szakképző évfolyam...4 Kedvezmények elvei, a kérelmek elbírlsnak rendje A tanuló ltal készített alkotsok kezelése, díjazsa A tanulói véleményezés, véleménynyilvníts, informciócsere formi és szablyai A tanulók jutalmazsnak rendje A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések A vizsgk rendjének szablyai Az iskola tanulói munkarendje A tanítsi órk és foglalkozsok rendje A tanulók tantrgyvlasztsval, annak módosítsval kapcsolatos eljrsi kérdések Az iskola helyiségei, berendezési trgyai, eszközei és az iskolhoz tartozó területek hasznlatnak rendje...8 Teremhasznlat...9 Az anyagi felelősség szablyai Az iskola ltal szervezett, a pedagógiai program végrehajtshoz kapcsolódó iskoln kívüli rendezvényeken elvrt tanulói magatarts Legitimciós eljrs...9 Hatlya...9 Felülvizsglat rendje Nyilvnossgra hozatal módja Ratifikciós Zradék:

3 1. BEVEZETŐ A hzirend az iskola életét, működését meghatrozó egyik fontos alapdokumentum, amely a törvényi előírsok figyelembevételével llapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlsval kapcsolatos szablyokat. Személyi hatlya: Az intézményi élet jellegéből adódóan érinti az intézmény valamennyi tanulójt, alkalmazottait, tanrait, technikai személyzetét, és egyes esetekben a szülőket is. Területi hatlya: Vonatkozik az iskola épületeinek, hangversenytermének és kertjének területére, valamint az iskola ltal szervezett programok egyéb helyszíneire és az iskola ltal deleglt résztvevőire. Egyéb kiterjesztés: Tekintettel arra, hogy a művészeti oktats az intézmény telephelyein is folyik, valamennyi érintett köteles ismerni és betartani a telephelyi Iskola sajt hzirendjét is. A jogszablyi előírsok, különösen a a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 25. (2)-(4), 48. (4), 70. (2), 72. a), 83. (2) i), 85. (1), 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatsi intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznlatról 5. (1)-(2), 82. (3)-(4), 117. (1), 122. (9)-okban meghatrozottak figyelembevételével készült iskolnk hzirendje. 2. A tanulók tvolmaradsnak, mulasztsnak, késésének igazolsra vonatkozó előírsok A tvolmaradsok, mulasztsok igazolsnak módja A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai elfoglaltsg, közlekedési nehézségek stb.) maradhat tvol a főtrgyi és a kötelező trgyi órkról, foglalkozsokról. Az órarend szerinti foglalkozsokról való tvolmaradst 8 napon belül igazolni kell. Igazolst a szülő, az orvos, a közismereti iskola pedagógusa adhat. A tvolmaradsról szóló előzetes szülői vagy iskolai kérés esetén a mulaszts igazoltnak tekintendő. A mulasztsokat és azok igazolst a mulasztsi naplóba és a tjékoztató füzetbe is be kell vezetni. A mulasztsok következményei Ha az igazolatlan mulasztsok ismétlődnek, a szaktanr köteles a tanulót, illetve a kiskorú tanuló szüleit annak következményeire írsban figyelmeztetni. Az alapfokú művészeti iskolban, aki 10 tanítsi órnl igazolatlanul többet mulaszt, jogszably erejénél fogva megszűnik a tanulói jogviszonya. Az alapfokú művészeti iskolban a tanuló, aki az éves óraszm 1/3-nl többet hinyzik a tanr javaslatra az osztlyt folytathatja. 2

4 A tanulók igazolt és igazolatlan órinak szmt alapfokon a főtrgyi és kötelező trgyi naplóban vezetett mulasztsok alapjn, a szakképzésben az osztlyfőnöki, egyéni és csoportos gyakorlati naplók alapjn összesítik a pedagógusok. Késések igazolsa: Ha a tanuló a tanórai foglalkozs kezdetére nem érkezik meg, késik, a késését igazolnia kell. Késés miatt a tanuló a tanórról nem zrható ki. 3. A térítésmentességgel, a térítési- és tandíjfizetési kötelezettséggel kapcsolatos szablyok I. Alapfokú Művészetoktats A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet ban megfogalmazottak szerint a művészeti iskola egy művészeti képzésében való részvétel térítési díj köteles. Ennek mértékét tanévenként, a szakfeladatra jutó folyó kiadsok egy tanulóra jutó hnyadnak 6-18 éves tanulók esetében 5-20 %-ban, éves tanulók esetében 15-40%-ban hatrozza meg a fenntartó. Az a tanuló, aki ms művészeti iskolba is jr vagy jelentkezett, annak gondviselője köteles ezt a tényt a jelentkezési, beiratkozsi lapon (büntetőjogi felelőssége tudatban) jelenteni. Ebben az esetben a szülő a beiratkozsi lapon vlaszthat, hogy melyik művészeti iskolban fizet teljes tandíjat, illetve melyikben térítési díjat (szülői hozzjrulst). Tandíjat csak a 36. -ban meghatrozottakat (max. heti 6 foglalkozs) meghaladó tanórai foglalkozson felül kell fizetni, tovbb annak, aki a tanulmnyi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyamot msodik vagy tovbbi alkalommal ismétli meg, valamint minden tanórai foglalkozs utn annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem ll tanulói jogviszonyban a nappali oktats munkarendje szerinti oktatsban, illetve annak, aki betöltötte a 22. életévét. Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatsban való részvétel a htrnyos helyzetű, illetve a halmozottan htrnyos helyzetű tanuló, a testi és érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, valamint az autista tanuló részére. Ha a tanuló jogviszonya év közben megszűnik a térítési díj arnyos részének visszatérítésére jogosult. A megkezdett hónapot teljesítettnek kell tekinteni. Iskolnkban térítési díjat szeptembertől júniusig (10 hónapra) kell fizetni. A térítési díj és a tandíj mértékéről az intézményvezetője dönt a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet ai figyelembevételével. Az adott félévre megllapított térítési díjat félévente egy összegben, vagy legfeljebb két részletben lehet befizetni. A befizetést az I. félévre vonatkozóan október 15-ig, a II. félévre vonatkozóan mrcius 15-ig kell teljesíteni. A térítési díjat a tanulmnyi eredménytől függően csökkenteni kell. Iskolnkban tandíjat szeptembertől mjusig kell fizetni, az adott félévre vonatkozó tandíjat havonta vagy félévente kell befizetni. Térítési díjat, tandíjat a tanuló szocilis helyzete alapjn mérsékelni lehet a szülő írsos kérelme alapjn a fenntartó ltal meghatrozott feltételek teljesülése mellett. A szocilis helyzet alapjn nyújtható kedvezmény odaítélését az iskola igazgatója hatrozattal engedélyezi. A térítési díj mérséklés mértéke 6-17 éves tanulók esetén 3

5 legfeljebb 50 %, éves tanulók esetén legfeljebb 25 %. A térítési díj mérséklése év közben, a II. félévtől is igényelhető. A térítési díjkedvezményt minden tanévben újra kell kérni az igazgatótól. A térítési díj összege a tanulmnyi eredménytől függően az albbiak szerint vltozik 6 és 17 év közötti tanulók esetén: Tanulmnyi tlag Hangszeres tanuló Csoportos oktatsban résztvevő tanuló jeles (5) 8000 Ft/félév 4000 Ft/ félév jó (4) 8500 Ft/félév 4500 Ft/félév közepes (3) 9000 Ft/félév 5000 Ft / félév elégséges (2) 9500 Ft/félév 5500 Ft/ félév A térítési díj összege a tanulmnyi eredménytől függően az albbiak szerint vltozik 18 és 21 év közötti tanulók esetén: Tanulmnyi tlag Hangszeres tanuló Csoportos oktatsban résztvevő tanuló jeles (5) Ft/félév 4000 Ft/ félév jó (4) Ft/félév 4500 Ft/félév közepes (3) Ft/félév 5000 Ft / félév elégséges (2) Ft/félév 5500 Ft/ félév A tandíj összege a különböző művészeti gak esetén a következő: Hangszeres tanuló esetén Csoportos oktatsban (tncművészet, képzőművészet) résztvevő tanuló esetén Ft/hó, Ft/félév 1600 Ft/hó, Ft/félév II. Szakképző évfolyam Ingyenesen igénybe vehető szolgltats az első szakképesítésre való felkészülés, valamint az első alkalommal történő évfolyamismétlés, valamint a tovbbi évfolyamismétlés abban az esetben, ha erre nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmnyi követelményeket nem teljesítette. Térítési díjat kell fizetni a szakképzési évfolyamon az első szakképesítésre való felkészülés sorn, ha a tanuló a tanulmnyi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyamot msodik alkalommal ismétli meg. Minden egyéb esetben a szakképzési évfolyamon részt vevőknek tandíj-fizetési kötelezettsége van. Iskolnkban térítési díjat, tandíjat a szakképzési évfolyamokon szeptembertől júniusig (10 hónapra) kell fizetni. A térítési díj és a tandíj mértékéről az intézményvezetője dönt a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet ai figyelembevételével. Az adott félévre megllapított térítési díjat havonta kell befizetni. Az adott félévre vonatkozó tandíjat havonta, félévente kell befizetni. A térítési díjat a tanulmnyi eredménytől függően csökkenteni kell. A térítési díj összege a tanulmnyi eredménytől függően az albbiak szerint vltozik: Tanulmnyi tlag 4

6 jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) 5000 Ft/hó 5100 Ft/hó 5200 Ft/hó 5300 Ft/hó A tandíj összege: Ft/hó, Ft/félév Kedvezmények elvei, a kérelmek elbírlsnak rendje A tanulónak joga, hogy kedvezményben részesüljön. Az ehhez szükséges nyomtatvnyokat az iskolatitkrtól kell kérni. Minden esetben ingyenes az első alapfokú művészetoktatsban való részvétel a htrnyos helyzetű, illetve a halmozottan htrnyos helyzetű tanuló, a testi és érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, valamint az autista tanuló részére. A szocilisan rszorultak fizetési kedvezményt kaphatnak. A kedvezményekről az igazgató dönt a szülői kérelmek alapjn a fenntartó ltal meghatrozott feltételeket figyelembe véve. A kérelmek beérkezésének hatrideje: szeptember 1., februr A tanuló ltal készített alkotsok kezelése, díjazsa Az Nkt. 46. (9) bekezdése szerint az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megllapods hinyban az intézmény szerzi meg a tulajdonjogt minden olyan, a birtokba került dolognak, amelyet a tanuló llított elő a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatsi intézmény biztosította. A fenti főszably alól intézményünk annyiban kívn eltérni, hogy az eltérő megllapods érvényesül. Ennek megfelelően az iskola a tanórn készült képzőművészeti alkotsokra tulajdonjogot és ezltal a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat sem szerzi meg, köteles az előllított alkotst - kérelemre - a tanuló részére, a tanév végi killíts lebontsa utn, de legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. A tanulónak teht a munka elkészítéséért külön díjazs nem jr. Az őrzésre egyebekben a Ptk. szerinti felelős őrzés szablyait kell alkalmazni. Amennyiben a munkkról készült fotókat kiadvnyban, albumban, egyéb módon megjelentetjük, akkor a készítő tanuló ill. szülő írsbeli hozzjrulst be kell szerezni. 5. A tanulói véleményezés, véleménynyilvníts, informciócsere formi és szablyai Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy brmilyen problémjval, nevelőit, a dikönkormnyzatot, az iskola igazgatójt, igazgatóhelyettesét megkeresse, érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon. A tanulóknak jogaiknak gyakorlshoz az iskoltól minden szükséges informciót meg kell kapniuk. A tanuló véleményét a dikönkormnyzat fórumain - éves dikközgyűlés, keresztül gyakorolhatja. Az iskola életét érintő informciókat az iskola faliújsgjn, a honlapon, valamint a tjékoztató füzetekben hozzuk a tanulók és szülők tudomsra. A szülők és tanulók előzetes időpont egyeztetéssel a tanítsi órk közötti szünetekben kereshetik fel a szaktanrokat és előzetes bejelentkezés alapjn az igazgatót. Az írsban érkezett hivatalos kérésekre, kérdésekre 30 napon belül érdemi vlaszt adunk. 5

7 A dikönkormnyzat működéséhez a Dikönkormnyzatot segítő pedagógus segítségével és felügyelete mellett hasznlhatja az iskola irodai felszereléseit (telefon, fax, internet, fénymsoló). Éves programjukban meghatrozottak szerint utazs, tborozs, szervezett koncert-, vagy operaltogats - anyagi tmogatsért fordulhatnak az iskola igazgatósghoz. 6. A tanulók jutalmazsnak rendje A tanulói közösségek, vagy az egyes tanulók szorgalmban, tanulmnyi munkjban elért kimagasló eredményeinek jutalmazsa fontos pedagógiai ösztönzésre alkalmas eszköz. Az iskola vezetősége gondoskodik arról, hogy a tanulmnyi eredményekben és szorgalomban kiemelkedő tanuló évközben, vagy a tanév végén jutalomban részesüljön. Az egyes tanulók jutalmazsnak lehetőségei: o Szaktanri dicséret adható a tanévben több alkalommal a tanórn kívüli programokon, rendezvényeken, fellépéseken, koncerteken, hziversenyeken való kiemelkedő művészeti részvételért. o Igazgatói dicséret adható egy-egy, az iskolnak dicsőséget jelentő orszgos, területi, megyei versenyen elért kiemelkedő eredményért, valamint félévkor és a tanév végén elért kivló tanulmnyi eredményért. Az igazgatói dicséretet a tjékoztató füzetbe, illetve az év végi bizonyítvny és törzslap jegyzet rovatba is be kell jegyezni. o Trgyi jutalom (könyv, kotta, CD, DVD): Az egész évben kiemelkedő tanulmnyi munkt végzett tanulók a tanév végén jutalmazhatók, az év végi jutalmak a telephelyi tanévzró ünnepségeken kerülnek kiosztsra. 7. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések Amennyiben a tanuló e hzirendben, vagy az iskola szervezeti és működési szablyzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. A fegyelmi intézkedések alkalmazsnl a fokozatossg elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a vétség súlyra való tekintettel - el lehet térni. A tanulóval szemben a következő intézkedések hozhatók: o szóbeli szaktanri vagy igazgatói figyelmeztetés o írsbeli szaktanri vagy igazgatói intés A szaktanri írsbeli figyelmeztetés adható a főtrgy, illetve a kötelező trgy követelményeinek órn való nem teljesítése, a trsak akarattal történő zavarsa miatt, felszereléshiny, foglalkozson előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, hzirend enyhébb megsértése miatt, igazolatlan mulaszts miatt. Az igazgatói figyelmeztetést, illetve az utna következő fegyelmezőintézkedéseket a körülmények mérlegelésével a szaktanr kezdeményezi. Az elkövetett vétség lehet: kötelességmulaszts, hzirend megsértése, iskoln belüli, vagy kívüli közös programon tanúsított visszatetsző magatarts, meg nem engedhető tiszteletlen hangnem a trsakkal, a tanrokkal, a felnőttekkel szemben. A fegyelmi eljrs lefolytatsnak alapvető szablyait jogszably llapítja meg, melyről az iskola SZMSZ-ben rendelkezik. 6

8 8. A vizsgk rendjének szablyai Intézményünkben tanulóink művészeti ganként félévi meghallgatson, valamint év végi vizsgn adnak szmot az adott tanév követelményeinek elsajtítsról. Az iskola félévi meghallgatsaira, valamint év végi vizsgira a mindenkori (tanév rendjéről szóló rendeletben meghatrozott) félév, illetve év vége időpontjt megelőző hrom hét időtartamban kerül sor. Az alapfokú művészetoktatsi évfolyamok elvégzése utn művészeti alapvizsgt kell tenni a tanulmnyok tovbbképző évfolyamon történő folytatshoz. Az alapfokú művészetoktatsban a tovbbképző évfolyamok elvégzése utn művészeti zróvizsga tehető. A szakképzési évfolyamokon a szakképzésre felkészítő tanulmnyok elvégzése utn szakmai vizsga tehető. A művészeti alapvizsga, a művészeti zróvizsga, valamint a szakmai vizsga llami vizsga. A vizsgabizottsg hromtagú, melynek elnökét és tagjait az igazgató bízza meg. 9. Az iskola tanulói munkarendje A tanuló kötelessége, hogy a tanórkon, beszmolókon, bemutatókon felkészülten, a megfelelő felszereléssel, legalbb 5 perccel korbban jelenjen meg, hinyzsait e hzirendben meghatrozottak szerint igazolja, tanulók a tanraikat napszaknak megfelelő módon, tisztelettel, udvariasan köszöntsék, megfelelő, nem kirívó öltözékben jelenjenek meg a foglalkozsokon. A koncerteken és bemutatókon illetve ünnepi alkalmakkor, az ahhoz illő ünnepi öltözet vrható el. hangversenyeken, iskolai rendezvényeken, megfelelő módon, a produkciókat fegyelmezetten, csendben végighallgatva viselkedjen, utazsok sorn iskolnkhoz méltó, példamutató magatartst tanúsítson, a csoportvezető tanroknak maximlisan szót fogadjon. az iskola vezetőinek, tanrainak, alkalmazottainak, és tanulótrsainak emberi méltósgt és jogait tiszteletben tartsa, a művészeti iskola növendéke az igazgatósg és a főtrgy tanr tudta és engedélye nélkül semmilyen rendezvényen vagy előadson nem működhet közre műsorszmmal. Az igazgatói engedély megadsval egyidőben a főtrgy tanr megfelelő előadsi darabot biztosít a növendéknek. a tanórai foglalkozsokon a tanórk zavartalansga érdekében a művészeti iskola növendéke a mobiltelefonjt köteles kikapcsolni. az iskola épületeiben és az iskola ltal szervezett rendezvényeken kiskorú tanulóknak dohnyozni és szeszes italt fogyasztani tilos. Az iskola épületében a hatlyos jogszablyok tiltjk a középületen belüli, illetve az iskola 5 méteres körzetében a dohnyzst. kerékprral érkezők jrműveiket a kerékprtrolóban kötelesek elhelyezni. A tanulóknak a tanórk előtt, a szülőknek a tanórk alatt az iskola folyosójn, vagy udvarn lehet vrakozni a művészeti iskolhoz méltó, kulturlt viselkedéssel a tanórkra, illetve az iskola művészeti rendezvényeire való figyelemmel. 7

9 10. A tanítsi órk és foglalkozsok rendje Intézményükben a zeneművészeti gon tanuló dikok esetén a hangszeres órk heti 2 x 30 percben, illetve heti 1 x 60 percben, a szolfézs órk heti 2x 45 percben, illetve heti 1 x 90 percben, a zenekari órk heti 1 x 90 percben kerülnek megtartsra a tanuló korhoz, fejlettségéhez képest és az iskoln kívüli egyéb elfoglaltsgait is figyelembe véve. A tncművészeti és képzőművészeti gon tanuló dikok esetén az órk heti 4 x 45 percben, illetve 2 x 90 percben kerülnek megtartsra a tanuló korhoz, fejlettségéhez képest és az iskoln kívüli egyéb elfoglaltsgait is figyelembe véve. A szakképzési évfolyamokon a tanórk 45 percesek. Az óra rendszerint egyszerre maximum 2 tanóra (90 perc) tartható egyben, melyet szünetnek kell követnie. 11. A tanulók tantrgyvlasztsval, annak módosítsval kapcsolatos eljrsi kérdések A zenei tanulmnyok sorn a Pedagógiai programban és a Helyi tantervben leírtak szerint, a főtrgy mellett kötelezően vlaszthatótantrgyakat kell, és vlasztható tantrgyakat lehet tanulni. A tanuló szabad tantrgyvlasztsa biztosított iskolnkban a Pedagógiai programban és Helyi tantervben meghatrozottak és lehetőségeink függvényében, illetve a szabad tanrvlasztsnak sincsen akadlya az iskolban alkalmazott tanrok szmig, lehetőségéig. 12. Az iskola helyiségei, berendezési trgyai, eszközei és az iskolhoz tartozó területek hasznlatnak rendje Az épületekben lévő biztonsgi berendezést azok a személyek kezelik, akik az iskola bejrati kulcsval rendelkeznek. Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, az llagmegóvs szem előtt tartsval kell hasznlni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: o a közösségi tulajdon védelméért, llagmegőrzéséért, o msok tulajdonnak tiszteletben tartsért, o az iskola rendjének, tisztasgnak megőrzéséért, o az energiafelhasznlssal való takarékossgért, o a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szablyok betartsért. Az Iskola tulajdonban illetve hasznlatban lévő eszközöket (hangszer, ruha, kotta, stb.) a tanrok és a tanulók egyarnt hasznlhatjk. A növendék részére történő kölcsönzés csak a főtrgy tanron keresztül történhet. Tanulmnyi eszközök kölcsönzése esetén kölcsönzési lapot (nyomtatvny) kell kitölteni. Kottkat, könyveket az iskola könyvtrból, csak feljegyzés sorn lehet kölcsönözni. Az ily módon hasznlt trgyakért a pedagógus önmaga, a dik helyett pedig eltartója vllal teljes anyagi felelősséget. Az iskolban és az iskola területén dohnyozni tilos. 8

10 Az iskola minden tanulója köteles betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi, balesetvédelmi előírsokat. Teremhasznlat A tantermekben a tanuló csak tanri felügyelettel tanóra keretében tartózkodhat, vagy tanri engedéllyel zenekari próbk, fellépések előtt, utn. Tanteremben gyakorolni igazgatói külön engedéllyel lehet. A termek kulcsai a tanriban vannak elhelyezve, a kulcsot teremhasznlat utn oda kell visszahelyezni. Taníts és gyakorls utn a termet rendben, elpakolva, az ablakokat becsukva lehet lezrni. Taníts és gyakorls közben az ablakot csukva kell tartani. A tantermekbe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani nem lehet. Az anyagi felelősség szablyai Minden szaktanr a sajt termében elkövetett krokozsért anyagi felelősséggel tartozik. Ha az iskolt kr érte, az igazgató köteles a krokozs körülményeit megvizsglni, az okozott kr nagysgt felmérni, a krokozó személyét megllapítani. Ha a tanuló krtérítési felelőssége megllapítható, a tanulót illetőleg a szülőt a kr megfizetésére írsban fel kell szólítani. Elveszett hangszert folyó ron kell megtéríteni, vagy azonos llagú hangszerrel pótolni. 13. Az iskola ltal szervezett, a pedagógiai program végrehajtshoz kapcsolódó iskoln kívüli rendezvényeken elvrt tanulói magatarts Az iskola részéről az iskoln kívüli versenyeken, koncerteken, fellépéseken, rendezvényeken igényes, kulturlt az iskola jóhírét öregbítő magatartssal, öltözködéssel való tanulói részvétel az elvrt. 13. Az iskolba bevitt értékek kezelése Az iskolba behozott értéktrgyakért semmiféle felelősséget nem vllalunk. 14. Legitimciós eljrs A hzirend módosítst kezdeményezheti a dik, a szülő, a pedagógus, vagy brmilyen iskolai szervezet, illetve jogszably vltozs következménye is lehet a Hzirend vltozsa. Ha a módosító indítvny megérkezik, akkor annak elfogadshoz be kell szerezni az iskolai dikönkormnyzat és a szülői szervezet egyetértését. A törvény szerint a dik vagy szülő írsbeli javaslatra a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi vlaszt adni. Hatlya A fenntartó jóvhagyst követően szeptember 1-től hatlyba lép, egyúttal a korbbi hzirend hatlyt veszti. A Magn Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó hzirendje visszavonsig, vagy módosítsig van hatlyban. 9

11 ü ó ö ő é é é ö é ü ő ö é é é ő ő é é é é ó í é ó ő é ő ó ó é ó í ö ő ó é ú ű é é é é ő ó

12 ó é ó ő ü é é ő ó ő é é í ő ó Ű ó ó ö é é ő é í é ő é é ű ő ú ú ö é ö ö ú ü őí é ő í é ő é é í ú ő ó ú í ü ő í é ü Ö é ő ó ó ó í ű é í é

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Zeneművészeti ág - egyéni képzés

Zeneművészeti ág - egyéni képzés Budapest XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő Térítési díjak és tandíjak mértéke a 2015/16. tanévre 1 Zeneművészeti ág - egyéni képzés egy művészeti ágban, heti

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245

A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje. OM azonosító: 201245 A Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola házirendje OM azonosító: 201245 2013 év március hó 26 nap P.H. Jóváhagyta:. intézményvezető TARTALOMJGYZÉK Bevezető A házirend feladata, célja A házirend személyi

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2014/2015-ös tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre

HATÁROZAT. Az oktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások köre HATÁROZAT az Egri Főegyházmegye által fenntartott Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola köznevelési intézményben igénybe vehető alapfokú művészetoktatási vagy szakképzési szolgáltatások intézményi

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012. (XI. 28.) rendelete a Művészeti Iskolában alkalmazott térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség megállapításának szabályairól Martonvásár

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA CISZTERCI SZENT MARGIT ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA PÉCS 1 KOLLÉGIUMI TÉRÍTÉSI DÍJ Azon kollégisták számára fizetendő, akik nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2010. (XI.26.) rendelete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat művészetoktatási

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 34/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7200 Dombóvár, Bezerédj I. u. 2/b Telefon/Fax: +36-74-466-530 E-mail: muveszeti65@gmail.com OM-azonosító: 036393 Számlaszám: 10046003-00330857-00000000

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján.

(2) Mentesül a térítési díj fizetési kötelezettség alól a hátrányos helyzetű tanuló a Közokt. tv (2) bekezdése alapján. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010 (IV.30.) önkormányzati rendelete a közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak helyi szabályozásáról Tápiószecső Nagyközség

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a térítési díj és tandíj összegének megállapításáról 31/2012. (IX. 08.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Az önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása

2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 1 2015/2016 Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kecskemét A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályozása 2 I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Klebelsberg

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Tartalom Általános információk 2. o. 1. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 2. o. 2. Az iskola munkarendje 3. o. 3.

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az alapfokú művészetoktatás keretében fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, fizetésének módjáról és az adható fizetési kedvezményekről

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége

A rendelet hatálya. A térítési díj mértéke, és a térítési díjfizetési kötelezettsége A Szarvasi Önkormányzat 22/2008. (VIII.29) rendeletével módosított 34/2006. (XI. 24.) rendelete a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012. (IX. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A KISKUN Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. A házirend célja Intézményünk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása,

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben