AZ EGYETEMI INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK RENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYETEMI INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK RENDJE"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 33.sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ EGYETEMI INFORMATIKAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁNAK RENDJE

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Egyetemi számítógépes hálózat A hálózat hardver üzemeltetése 3 3. A hálózat logikai felépítése 4 4. A hálózat szoftver üzemeltetése 4 5. A hálózat által nyújtott szolgáltatások A hálózat használatának általános szabályai A hálózati szolgáltatások igénybevételének általános szabályai Egyetemi kommunikációs hálózat A kommunikációs hálózat üzemeltetése A hálózat által nyújtott szolgáltatások A hálózat használatának általános szabályai A hálózat használatának korlátai 12

3 1. Egyetemi számítógépes hálózat 1) A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központja (a továbbiakban: EISZK) az intézmény telephelyeire kiterjedő számítógép hálózatot (a továbbiakban: hálózat) üzemeltet. 2) Az EISZK engedélyezi és felügyeli a sugárzó eszközök használatát, valamint biztosítja részükre a szükséges frekvenciákat. 3) A hálózat célja az egyes szervezeti egységek illetve felhasználók között az információ-áramlás biztosítása, valamint egyéb hálózati szolgáltatások nyújtása a felhasználók számára. A hálózat által nyújtott, a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások körét az EISZK igazgatója határozza meg. A különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogosultság az egyes felhasználók esetében eltérő lehet. közzé. 4) A hálózat mindenkori műszaki paramétereit az EISZK az egyetem honlapján teszi 1) Hálózat építése, bővítése 2. A hálózat hardver üzemeltetése A hálózatot, a lehetőségeket figyelembe véve az EISZK az igényeknek megfelelően folyamatosan bővíti, karbantartja. Hálózat vagy hálózat rész építése, módosítása külső erőforrások (pályázat, elöljárói támogatás bevonása, stb.) esetében is csak az EISZK igazgatójának engedélyével történhet. 2) A hálózati hardver használatának szabályai a) Új hálózatrészek építésének tervezését, kivitelezését csak az EISZK szakemberei, vagy velük konzultálva az EISZK által megbízott kivitelező végezheti. b) A hálózati végpontot megbontani, az eredeti kiépítéshez képest másik helyiségbe átvezetni tilos. c) Hálózati aktív eszközöket (repeaterek, HUB-ok, switch-ek, routerek, firewall-ok stb.) csak az EISZK szakemberei, vagy megbízottaik csatlakoztathatnak vagy köthetnek le a hálózatról. Az aktív eszközök kapcsolatainak megbontására, az eszközök bármilyen eszközzel történő átkonfigurálására csak az EISZK szakemberei, vagy megbízottaik jogosultak. d) A hálózatra bármilyen berendezést (számítógép, nyomtató, fax, telefon stb.) csak az EISZK engedélyével szabad csatlakoztatni. Az EISZK az engedély kiadását megtagadhatja, ha a csatlakoztatni kívánt berendezés a hálózat működését, rendeltetésszerű használatát, működési vagy adatvédelmi biztonságát (továbbiakban: hálózati biztonság) veszélyeztetné.

4 e) A hálózati aktív eszközök feszültségmentesítését (kikapcsolását) áramszünet, természeti csapás (tűz, vízbetörés stb.), áramütés, vagy annak gyanúja, egyértelmű készülék meghibásodás (füst, látható zárlat stb.) kivételével csak az EISZK szakemberei végezhetik. 2) A hálózati hardver hibák elhárítása A hálózati hardver meghibásodása esetén a hiba elhárítását az EISZK szakemberei legkésőbb a bejelentést (a hiba észlelését) követő második munkanapon megkezdik. Amennyiben a hiba elhárításához külső segítség szükséges, vagy a hiba oka a ZMNE hálózatán kívül keletkezett, a hibát bejelenteni, elhárítására intézkedni, a javítást megrendelni csak az EISZK kijelölt szakemberei jogosultak. 3) Biztonságtechnikai berendezések A ZMNE biztonsági berendezései (beléptető rendszerek, térfigyelő kamerák stb.) az EISZK felügyelete alá tartoznak. Ezen eszközök karbantartására, beállításaik bármilyen eszközzel történő módosítására csak az EISZK szakemberei, vagy megbízottaik jogosultak. 3. A hálózat logikai felépítése A ZMNE hálózata tűzfallal védett, logikailag zónákra osztott. Külön-külön zónákban működnek az oktatói illetve a hallgatói gépek, valamint a több irányba szolgáltatást nyújtó szerver számítógépek. (Belső, hallgatói, illetve ún. demilitarizált zónák.) Az egyes számítógépek zónákba történő besorolását a hálózati rendszergazdák javaslatainak figyelembe vételével az EISZK igazgatója határozza meg. 1) Támogatott protokollok 4. A hálózat szoftver üzemeltetése A ZMNE hálózatának elsődleges protokollja az IP protokoll, támogatottak az IP feletti protokollok. A hálózatban helyileg megengedett, de nem támogatott az IP-n kívüli szabványos protokollok (pl. a NetBEUI) használata. Az EISZK az egyes protokollok, portok, illetve ezeket használó alkalmazások használatát a működési stabilitás és az adatbiztonság érdekében időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja vagy megtilthatja. 2) Számítógépek csatlakoztatása Számítógépet a hálózatra csatlakoztatni akár vezetékkel, akár vezeték nélküli eszközzel csak az EISZK tudtával és engedélyével szabad. A hálózatra a hallgatói zóna kivételével csak az egyetem számítógépei csatlakoztathatók. Saját tulajdonú, vagy más szervezet tulajdonát képező számítógépek hálózatra kapcsolását egyedi esetekben az EISZK igazgatója engedélyezheti. Az adatvédelmi szempontból kritikus adatokat (pl. személyügyi, pénzügyi, ügyviteli, stb. információkat) kezelő számítógépeket az internethez csatlakoztatni

5 tilos. Ezen gépek körét az érintett szervezet vezetője határozza meg. Az internet kapcsolat nélküli biztonságos belső hálózati kapcsolat biztosítása az EISZK feladata. A hallgatói zónában (könyvtár, kollégium, konferenciák helyszínei stb.) saját személyi számítógépek az EISZK-n történő előzetes bejelentés, a gépek alapvető paramétereinek és felhasználójának nyilvántartásba vétele után, az EISZK által megszabott feltételekkel használhatók. 3) Személyi számítógépek felkészítése a használatra A ZMNE állandó állományának számítógépeit az EISZK telepített operációs rendszerrel, irodai programcsomaggal, vírusvédelmi szoftverrel és a hálózati szolgáltatások igénybevételére és központi menedzselésére alkalmas programokkal, személyre szólóan felkészítve adja át. A számítógép hálózati beállításainak, rendszer elemeinek módosítására, az operációs rendszer és a gépre az EISZK által feltelepített szoftverek konfigurációjának megváltoztatására, szükség szerinti újra telepítésére az érvényes telepítési és konfigurációs protokoll alapján az EISZK szakemberei jogosultak. Az Üzemeltetési Osztály feladata a Központi Raktárból felvett új számítógépeket használatra felkészíteni, személyre szabni. Ezért az új gépeket az első hálózatra kapcsolás előtt az EISZK ezen szervezetéhez el kell juttatni. Az egyes hálózati szolgáltatások igénybevételére használható, illetve a technikai segítségnyújtással támogatott programok körét az EISZK határozza meg. Minden számítógépet megfelelő, központilag menedzselt vírusvédelemmel kell ellátni. Az egyetem központi, belső hálózata Novell Netware rendszerre épül, szabályos használatának, korrekt működésének feltétele az ún. Novell kliens program telepítése és használata. A belső hálózatba csatlakoztatott számítógépeknek tartalmazniuk kell a központi távfelügyeletet lehetővé tevő, a telepítési protokollban meghatározott szoftver elemeket. 4) Szerverek üzemeltetése Az egyetemen kívülre illetve az egyetem számára szolgáltatást nyújtó szerver számítógépeket az EISZK üzemelteti. A szerverek operációs rendszerének felügyelete, karbantartása a Rendszerfejlesztési Osztály és a kijelölt egyetemi rendszergazdák feladata. Az EISZK által üzemeltetett gépeken kívül szerver jellegű szolgáltatások elindítása, ilyen szolgáltatást nyújtó számítógépnek a hálózatra kapcsolása az EISZK igazgatójának külön írásos engedélye nélkül tilos. Indokolt esetben ilyen jellegű szolgáltatás elindítását kijelölt, felelős helyi rendszergazda felügyelete mellett az EISZK igazgatója az egyetemi rendszergazdák javaslatainak figyelembe vételével engedélyezheti. 5) A rendszergazdák feladatai A hálózati rendszergazdák feladata az egyetemen működő szerver szolgáltatást nyújtó számítógépek (továbbiakban szerverek), valamint a hálózati aktív eszközök hardver és szoftver felügyelete, napi működésének biztosítása. 6) Tanszékek és szervezetek informatikai felelőseinek feladatai A ZMNE valamennyi, informatikai eszközöket alkalmazó szervezeténél informatikai felelőst, kapcsolattartót (továbbiakban kapcsolattartót) kell kijelölni. A kapcsolattartó lehetőség szerint legalább alapvető informatikai ismeretekkel rendelkező személy legyen. (Nem szükségképpen azonos az anyagfelelőssel!) A kapcsolattartók feladata a hálózat működését érintő ügyekben a kapcsolattartás az EISZK szakembereivel. (Információ

6 szolgáltatás az EISZK számára, hibák bejelentése, üzemeltetéssel, tervezett leállásokkal kapcsolatos értesítések továbbítása az EISZK-tól az állomány felé, stb.) 5. A hálózat által nyújtott szolgáltatások Az egyetemi informatikai hálózat által nyújtott aktuális szolgáltatások körét az EISZK a honlapján teszi közzé. 6. A hálózat használatának általános szabályai 1) Az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ kötelezettségei a) Az EISZK feladata az oktatás, kutatás, tudományos munka, valamint az egyetem működését biztosító egyéb rendszerek informatikai kiszolgálása, a belső hálózati szolgáltatásokat, valamint az egyetem internetes megjelenését, kapcsolattartását biztosító rendszerek folyamatos üzemeltetése. Felelős a hálózat üzembiztosságáért, az érvényben lévő szabályok, korlátozások betartásával elhelyezett adatok védelméért. b) Az EISZK feladata gondoskodni a hálózat folyamatos karbantartásáról, fejlesztéséről, a lehetőségek mértékéig a felmerülő igényekhez igazításáról. c) Az EISZK feladata a rendszerbe állításra tervezett új programok, programrendszerek szolgáltatásainak, rendszerbe illeszthetőségének vizsgálata, döntés meghozatala az alkalmazhatóságukról, bevezetésükről, vagy alkalmazásuk kizárásáról, illetve a régebbi, elavult programok kivonásáról. Ugyancsak az EISZK feladata a felhasználói (személyi) számítógépek felkészítése, a napi munkához szükséges programok, programrendszerek telepítése és konfigurálása. d) Az EISZK feladata a felhasználók részéről felmerült, az alapvető irodai rendszereken túli szoftverigények elbírálása, a jogos igények lehetőség szerinti kielégítése, vagy javaslat tétele az adott feladat ellátására alkalmas más szoftver használatára. e) A hálózat működéséhez, karbantartásához időközönként szükséges, várhatóan 10 percet meghaladó, előre tervezhető üzemszüneteket, leállásokat 2 nappal a tervezett időpont előtt köteles az egyetem honlapján, és az esedékesség előtt min. 1 órával belső hálózati üzenet formájában bejelenteni. f) Az EISZK köteles a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, naplókat vezetni. Törvényes megkeresés alapján, a vonatkozó jogszabályi kereteknek megfelelve, a naplózott adatokat a nyomozóhatóságoknak kiszolgáltatja. 2) Az EISZK igazgatóság jogai: Az EISZK jogosult meghatározni a hálózat által nyújtott szolgáltatások körét, az egyes szolgáltatások igénybe vételének feltételeit. A hálózati biztonság érdekében az egyes

7 szolgáltatások használatát, a felhasználók körét szűkítheti, korlátozhatja. Az EISZK a hálózat biztonságos működését veszélyeztető vagy zavaró számítógépeket, berendezéseket jogosult a hálózatról előzetes értesítés nélkül leválasztani és intézkedni a zavar illetve veszélyhelyzet megszüntetésére. Az EISZK jogosult a hálózat használatának szabályait megsértő felhasználókat a hálózati biztonság érdekében a szolgáltatások igénybe vételében korlátozni, vagy abból teljesen kizárni. 3) A felhasználó köteles: a) A számára biztosított hardver és szoftverkörnyezetet megőrizni. A gépet nem bonthatja meg, a hálózati beállításokban a működést befolyásoló módosítást nem végezhet; b) A hálózati szolgáltatások, távfelügyeleti rendszerek működéséhez szükséges segédprogramok telepítését lehetővé tenni. c) Adatainak védelméről gondoskodni. d) A hálózati szolgáltatások igénybe vételéhez használatos jelszavait titkosan kezelni, az előírt gyakorisággal változtatni. e) Az általa, vagy a neki felróható módon (pl. a belépési jogosultság nem megfelelő kezelése) a nevében okozott kárt, az esetleges működési zavar, adatvesztés utáni helyreállítás költségeit megtéríteni. Ezért saját jelszavának fokozott védelme a felhasználó felelőssége és érdeke. f) A hibaelhárítás folyamán az EISZK szakembereivel együttműködni, számukra a szükséges információkat megadni. g) A hálózat használatának általános szabályait betartani. 4) A felhasználók jogai a) A felhasználók jogosultak a feladatuk ellátására alkalmas, a munkájuk ellátásához szükséges programokkal ellátott, egy vagy több személy használatára beállított, felkészített számítástechnikai eszközök használatára. b) A felhasználók jogosultak a munkájukhoz szükséges mértékben a használatra vonatkozó, aláírásukkal elfogadott feltételek mellett a hálózati szolgáltatások igénybe vételére. c) Működési zavar, meghibásodás esetén jogosultak segítséget kérni és kapni az EISZK munkatársaitól. d) A felhasználók jogosultak a munkájukhoz szükségesnek ítélt szoftverek beszerzését, telepítését igényelni. Ezen igények kielégítése elbírálás, a lehetőségekhez igazítás után az EISZK feladata. 7. A hálózati szolgáltatások igénybevételének általános szabályai 1) Az informatikai szolgáltatások igénybevétele során elkövetett bűncselekményekért, illetve egyéb jogsértésekért a szolgáltatást igénybevevő büntetőjogi felelősséggel tartozik. A hálózat használata során tilos: a) a hálózat erőforrásainak illetéktelen használata;

8 b) a hálózatba kötött számítógépeken törvénybe ütköző tevékenység folytatása; c) a hálózat normális működésének megzavarása; d) a hálózaton elérhető erőforrások normális működésének megzavarása; e) az emberi, adatátviteli, számítógépes erőforrások pazarlása; f) a számítógépes információs rendszerek integritásának megbontása, más felhasználók személyiségi jogainak megsértése; g) illegális szoftverek telepítése és terjesztése; h) a szerzői jog védelme alá eső anyagok illegális tárolása és terjesztése. 2) Adatok elhelyezésének szabályai a belső hálózaton: a) A több felhasználó által közösen használt adatok biztonságos, illetéktelen hozzáféréstől védett elhelyezésére az EISZK a szervereken szükség és lehetőség szerint tároló területet biztosít. A tárterülethez történő hozzáférés beállítása az adatokért felelős személy írásos igénye alapján történik. A személyi számítógépeken tárolt adatok megosztása nem támogatott. b) A szerveren tárolt adatok (fájlok) és a tárolásukra használt könyvtárak nevei esetében az anyagok biztonsági mentéseinek lehetővé tétele érdekében ne használjunk 24 karakternél hosszabb neveket. Az elnevezésekben kerüljük az ékezetes betűk használatát, különösen az Ú, Ő, Ű, Í és az í, ő és ű betűket. Az egymásból nyíló (egymásba ágyazott) könyvtárak száma nem haladhatja meg a 8-at. c) A hálózati szerveren az adatokat a számukra kijelölt könyvtárakban kell elhelyezni. Ezen könyvtárak elnevezéseinek, felhasználásuk céljainak, hozzáférési jogosultsági rendszerének beállítása az adatfelelős és a rendszergazda közös feladata. A könyvtárak elnevezésének egyértelműen utalnia kell a benne elhelyezett tartalomra. d) A szerveren minősített anyagok tárolása tilos! e) A szerveren kijelölt tárterületeknek az eredeti céltól eltérő felhasználása tilos. A területek adattartalmáért az adatot felíró felhasználó és a terület adatgazdája felel. f) Ne használjuk ezeket a könyvtárakat a személyi számítógépeken tárolt, másokkal nem megosztandó információk mentésére. Ilyen célra indokolt esetben a felhasználó kérésére a rendszergazda külön, ideiglenes tároló területet biztosít. g) Amennyiben a felhasználó az általa elhelyezett adat elérési útját kiadványban, értesítésben, intézkedésben stb. kívánja közzétenni, előzetesen egyeztessen az illetékes rendszergazdával. 3) Adatok, információk elhelyezésének szabályai az egyetem honlapján a) Az EISZK az egyetem internetes megjelenését biztosító honlapot üzemeltet. A szerverre adatok, információk elhelyezését az EISZK igazgató és felettesei engedélyezhetik. A szerveren megjelenített információ naprakészségéért, az esetenként szükséges idegen nyelvű fordításért/fordíttatásért az adatszolgáltató felelős. b) Amennyiben a felhasználó a WEB szerveren közzétett információ (pl. felhívás, tájékoztatás, stb.) elérési útját (URL-jét) kiadványban, értesítésben,

9 intézkedésben stb. kívánja közzétenni, előzetesen egyeztessen az illetékes rendszergazdával. c) Az EISZK felel az egyetem egészére vonatkozó, illetve közérdekű információkat tartalmazó web lapok elkészítéséért, megjelenítéséért, azoknak a megjelenítésre leadott tartalommal való egyezéséért. d) A tartalmi vagy esztétikai szempontból nem megfelelő lapok elhelyezését a WEB szerver felelős rendszergazdája megtagadhatja. e) A rendszergazda jogosult az esztétikailag, vagy tartalmában nem megfelelő, pl. pontatlan, vagy elavult információkat tartalmazó oldalakat törölni. f) Az egyes szervezetekre vonatkozó információk tartalmáért, pontosságáért, naprakészségéért az adott szervezet vezetője felelős. g) A rendszergazda az egyes szervezeti egységek WEB-es megjelenítését tartalmazó oldalak kezelési jogát - felügyeleti jogának megtartása mellett - átadhatja a szervezeti egység állományából kijelölt tanszéki/szervezeti felelősnek. h) A WEB szerverrel az aktualizáláshoz szükséges adatforgalmat (le és feltöltést) a rendszergazda által meghatározott módon kell végezni. Az ehhez szükséges programot az EISZK biztosítja. i) Az egyes szervezeti egységeknek az általuk megadott információk WEB felületen történő megjelenítéséhez - igény esetén - az EISZK Rendszerfejlesztési Osztály szakemberei segítséget nyújtanak. 4) Elektronikus levelezés használata a ZMNE hálózatán a) Az EISZK az egyetem állománya számára biztosítja az interneten keresztüli elektronikus levelezés lehetőségét. A szükséges címeket az EISZK-tól kell igényelni. A felhasználók címei egységes szabály szerint, a teljes nevükből vannak képezve. b) Az EISZK kérésre az egyes szervezetek, illetve bizonyos, az egyetem működéséhez kötődő speciális feladatok (pl. felvételi) számára külön nyilvános címet biztosít, ami kijelölt felelőshöz kötött. Ezeknek az címeknek utalniuk kell a tulajdonos szervezetre, vagy az adott feladatra. Ilyen célra a saját személyes címeket nem szabad használni. Az egyetem működésével kapcsolatos levelezéshez, kiadványokban történő megjelentetéshez a külső szolgáltatóknál igényelhető privát címek nem használhatók. c) A felhasználóknak leveleik fogadására rendelkezésre álló hely nagyságát, a küldhető illetve fogadható levelek méretét a technikai lehetőségek függvényében az EISZK határozza meg. d) A hálózaton az oktatáshoz, kutatáshoz, társadalmi élethez kapcsolható üzenetek továbbíthatók. Tilos minden olyan üzenetküldés, amelyet a nemzetközi hálózatok szabályai tiltanak, különösen minden üzenet, amely: másokat sért, felháborít, fenyeget vagy zaklat, mások munkáját akadályozza, másik felhasználó (hardver, szoftver) rendszerének megsemmisítését célozza, vagy működését hátrányosan befolyásolja, nem legális szoftverek, szerzői jogi védelem alá eső adatok terjesztésére vonatkozik, magánszemélyek vagy más intézmények üzleti forgalmának része.

10 8. Egyetemi kommunikációs hálózat 1) A hálózat célja az egyes szervezeti egységek illetve felhasználók között a telefonkapcsolat biztosítása, valamint egyéb hálózati szolgáltatások nyújtása a felhasználók számára. A hálózat által nyújtott, a felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások körét az egyetem kommunikációs főnöke, EISZK Üzemeltetési Osztály vezetője határozza meg. A különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogosultság az egyes felhasználók esetében eltérő lehet. közzé. 2) A hálózat mindenkori műszaki paramétereit az EISZK az egyetem honlapján teszi 1) Hálózat építése, bővítése 9. A kommunikációs hálózat üzemeltetése A hálózatot, a lehetőségeket figyelembe véve az EISZK az igényeknek megfelelően folyamatosan bővíti, karbantartja. Hálózat vagy hálózat rész építése, módosítása külső erőforrások (pályázat, elöljárói támogatás bevonása, stb.) esetében is csak az egyetem kommunikációs főnöke engedélyével történhet. 2) A kommunikációs hálózat használatának szabályai a) Új hálózatrészek építésének tervezését, kivitelezését csak az EISZK szakemberei, vagy velük konzultálva az EISZK által megbízott kivitelező végezheti. b) A hálózati végpontot megbontani, az eredeti kiépítéshez képest másik helyiségbe átvezetni tilos. c) A hálózatra bármilyen berendezést (fax, telefon stb.) csak az EISZK engedélyével szabad csatlakoztatni. Az EISZK az engedély kiadását megtagadhatja, ha a csatlakoztatni kívánt berendezés a hálózat működését, rendeltetésszerű használatát, működési vagy adatvédelmi biztonságát (továbbiakban: hálózati biztonság) veszélyeztetné. d) A hálózati aktív eszközök feszültség mentesítését (kikapcsolását) áramszünet, természeti csapás (tűz, vízbetörés stb.), áramütés, vagy annak gyanúja, egyértelmű készülék meghibásodás (füst, látható zárlat stb.) kivételével csak az EISZK szakemberei végezhetik. e) Az egyetemen sugárzó eszközt kizárólag a kommunikációs főnök által engedélyezett frekvenciát, az engedélyezett időtartamra lehet használni és használata előtt 30 nappal kell igényelni. f) Rádiótelefonok állandó illetve ideiglenes engedélyezését a ZMNE. rektor érvényben lévő intézkedése szabályozza, ennek felügyeletét és működtetését az EISZK Üzemviteli osztálya végzi.

11 3) A hálózati hibák elhárítása A hálózati meghibásodása esetén a hiba elhárítását az EISZK szakemberei legkésőbb a bejelentést (a hiba észlelését) követő első munkanapon megkezdik. Amennyiben a hiba elhárításához külső segítség szükséges, vagy a hiba oka a ZMNE hálózatán kívül keletkezett, a hibát bejelenteni, elhárítására intézkedni, a javítást megrendelni csak az EISZK kijelölt szakemberei jogosultak. 10. A hálózat által nyújtott szolgáltatások Az egyetemi informatikai hálózat által nyújtott aktuális szolgáltatások körét az EISZK a honlapján teszi közzé. 11. A hálózat használatának általános szabályai 1) Az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ kötelezettségei a) Az EISZK feladata gondoskodni a hálózat folyamatos karbantartásáról, fejlesztéséről, a lehetőségek mértékéig a felmerülő igényekhez igazításáról. b) Az EISZK feladata a rendszerbe állításra tervezett eszközök szolgáltatásainak, rendszerbe illeszthetőségének vizsgálata, döntés meghozatala az alkalmazhatóságukról, bevezetésükről, vagy alkalmazásuk kizárásáról, illetve a régebbi, elavult eszközök kivonásáról. c) Az EISZK feladata a felhasználók részéről felmerült igények elbírálása, a jogos igények lehetőség szerinti kielégítése, vagy javaslat tétele az adott feladat ellátására alkalmas más eszköz használatára. d) A hálózat működéséhez, karbantartásához időközönként szükséges, várhatóan 10 percet meghaladó, előre tervezhető üzemszüneteket, leállásokat 2 nappal a tervezett időpont előtt köteles az egyetem honlapján, és az esedékesség előtt min. 1 órával belső hálózati üzenet formájában bejelenteni. e) Az EISZK köteles a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat, naplókat vezetni. Törvényes megkeresés alapján, a vonatkozó jogszabályi kereteknek megfelelve, a naplózott adatokat a nyomozóhatóságoknak kiszolgáltatja. 2) Az EISZK igazgatóság jogai: a) Az EISZK jogosult meghatározni a hálózat által nyújtott szolgáltatások körét, az egyes szolgáltatások igénybe vételének feltételeit. A hálózati biztonság érdekében az egyes szolgáltatások használatát, a felhasználók körét szűkítheti, korlátozhatja. Az EISZK a hálózat biztonságos működését veszélyeztető vagy zavaró berendezéseket jogosult a hálózatról előzetes értesítés nélkül leválasztani és intézkedni a zavar illetve veszélyhelyzet megszüntetésére. b) Az EISZK jogosult a hálózat használatának szabályait megsértő felhasználókat a hálózati biztonság érdekében a szolgáltatások igénybe vételében korlátozni, vagy abból teljesen kizárni.

12 3) A felhasználó köteles: a) A számára biztosított eszközöket megőrizni. Az eszközöket nem bonthatja meg, azok beállításaiban a működést befolyásoló módosítást nem végezhet; b) Adatainak védelméről gondoskodni. c) A hálózati szolgáltatások igénybe vételéhez használatos jelszavait titkosan kezelni, az előírt gyakorisággal változtatni. d) Az általa, vagy a neki felróható módon (pl. a belépési jogosultság nem megfelelő kezelése) a nevében okozott kárt, az esetleges működési zavar utáni helyreállítás költségeit megtéríteni. Ezért saját jelszavának fokozott védelme a felhasználó felelőssége és érdeke. e) A hibaelhárítás folyamán az EISZK szakembereivel együttműködni, számukra a szükséges információkat megadni. f) A hálózat használatának általános szabályait betartani. 4) A felhasználók jogai a) A felhasználók jogosultak a feladatuk ellátására alkalmas, a munkájuk ellátásához szükséges eszközök használatára. b) A felhasználók jogosultak a munkájukhoz szükséges mértékben a használatra vonatkozó, aláírásukkal elfogadott feltételek mellett a hálózati szolgáltatások igénybe vételére. c) Működési zavar, meghibásodás esetén jogosultak segítséget kérni és kapni az EISZK munkatársaitól. d) A felhasználók jogosultak a munkájukhoz szükségesnek ítélt eszközök beszerzését, telepítését igényelni. Ezen igények kielégítése elbírálás, a lehetőségekhez igazítás után az EISZK feladata. 12. A hálózat használatának korlátai 1) A kommunikációs szolgáltatások igénybevétele során elkövetett bűncselekményekért, illetve egyéb jogsértésekért a szolgáltatást igénybevevő büntetőjogi felelősséggel tartozik. A hálózat használata során tilos: a) a hálózat erőforrásainak illetéktelen használata; b) a hálózatba kötött eszközökön törvénybe ütköző tevékenység folytatása; c) a hálózat normális működésének megzavarása; d) a hálózaton elérhető erőforrások normális működésének megzavarása; e) az emberi, adatátviteli erőforrások pazarlása; f) a kommunikációs rendszerek integritásának megbontása, más felhasználók személyiségi jogainak megsértése;

13 13. Hatályba léptetés (1) Ez a szabályzat 2007.november 1-jén lép hatályba. (2) Ezt a szabályzatot a Szenátus október 25-én megtárgyalta és elfogadta. Budapest, október 25-n. Prof. Dr. Szabó János DSc s. k. rektor Készült: 2 eredeti példányban Egy példány: 13 lap Itsz.: 0501 Ügyintézõ ( ): Mézes István nyá ezds.. (29-246), Kapják: 1.sz.: Levéltár 2.sz.: Irattár

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REKTORÁNAK 710/ 2010. a ZMNE számítógép hálózat használatának és üzemeltetésének szabályaira

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REKTORÁNAK 710/ 2010. a ZMNE számítógép hálózat használatának és üzemeltetésének szabályaira ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM REKTORÁNAK 710/ 2010. i n t é z k e d é s e a ZMNE számítógép hálózat használatának és üzemeltetésének szabályaira

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai Hatály: 2013. VII. 26 tól Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 125/2013. (VII. 25.) szenátusi határozat

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat SZABADSZÁLLÁSI ÁMK JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Informatikai Rendszer Használati Szabályzat Jóváhagyta:.. Szabadszállás 2013. Érvényes: 2013. 07.19. Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 15.sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz példány AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre - 1 - Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre 1. lépés: az Egyetem Novell hálózatába történő bejelentkezéskor az alábbi képernyő jelenik meg: az első sorban a felhasználónevet, a második

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai és kommunikációs hálózat használatának és üzemeltetésének szabályai 2013. Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat célja... 3 A Szabályzat

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

WIN-TAX programrendszer hálózatban

WIN-TAX programrendszer hálózatban WIN-TAX programrendszer hálózatban Számítógépes hálózat Hálózat kialakítása Szerver gépre telepítendő alkalmazások: Adatbázis kiszolgáló (Firebird 2.5-ös verzió) WIN-TAX programrendszer Kliens gépre telepítendő

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató 0 I. Általános rendelkezések Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium)

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium) (Vásárhelyi Pál Kollégium) 1. Hatáskör Jelen dokumentum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő számítógépes hálózat használatát szabályozza. A szabályzatot

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!!! Érvényes!2015.!12.!01/től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2015.12.01/tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában?

Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? CMC Minősítő vizsga Tudjuk-e védeni dokumentumainkat az e-irodában? 2004.02.10. Miről lesz szó? Mitvédjünk? Hogyan védjük a papírokat? Digitális dokumentumokvédelme A leggyengébb láncszem Védelem korlátai

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 9-2009/2010. sz. határozatával 2009. december 15-én elfogadta 2009. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész

HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész HÁLÓZATBIZTONSÁG III. rész Tűzfalak működése Összeállította: Huszár István 1. A tűzfal (firewall) szerepe Tűzfal: olyan biztonsági rendszer, amely a számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján helyezkedik

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés...

Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii. A könyv jellegzetességei és jelölései... xxi Segítségkérés... Köszönetnyilvánítás... xv Bevezetés az otthoni hálózatok használatába... xvii A könyvben szereplő operációs rendszerek...xviii Feltételezések...xviii Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7...

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet!

INTERNET!SZOLGÁLTATÁS! Műszaki!Feltételek!!!!!!! Érvényes!2014.!08.!10től!visszavonásig! ÁSZF!4.!sz.!melléklet! INTERNETSZOLGÁLTATÁS MűszakiFeltételek Érvényes2014.08.10tőlvisszavonásig ÁSZF4.sz.melléklet OpennetworksKft.ÁSZF 2014.augusztus1. oldal1 ASZOLGÁLTATÁSMEGHATÁROZÁSA InternethozzáférésAszolgáltatás: olyan

Részletesebben

Oktatási cloud használata

Oktatási cloud használata Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszék Oktatási cloud használata Készítette: Tóth Áron (BME MIT), 2013. A segédlet célja a tanszéki oktatási cloud

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai Biztonsági Szabályzat

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Informatikai Biztonsági Szabályzat Hatály: 2015. II. 19- Nemzeti Közszolgálati Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzat 2015. Tartalom I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat célja... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Értelmező

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Informatikai házirend Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Székhelyintézménye. Verzió 1.2 2012-09-03

Informatikai házirend Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Székhelyintézménye. Verzió 1.2 2012-09-03 Informatikai házirend Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Székhelyintézménye Verzió 1.2 2012-09-03 Tartalom 1. Cél...3 2. Érvényesség...3 3. Általános tudnivalók...3 4. Informatikai eszközök használata...4

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA az ELEKTRONIKUS NAPLÓ használatáról... igazgató 1 1. Bevezető Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló) az iskola által üzemeltett olyan adatbázis-kezelő alkalmazás,

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön

Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Ingyenes DDNS beállítása MAZi DVR/NVR/IP eszközökön Fontos Amennyiben egy eszköz interneten keresztüli elérését lehetővé teszi, az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében: előtte az alapértelmezett

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére

.. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére .. számú Egyedi előfizetői szerződés.számú módosítása IP Complex Plusz szolgáltatás IPsound+ opció igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. 1.1. A szolgáltató cégneve, székhelye, postacíme, cégjegyzékszáma

Részletesebben

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu

Szolgáltatási szint megállapodás. Verzió: 1.0. (2010. december 13.) aai@niif.hu Szolgáltatási szint megállapodás Verzió: 1.0 (2010. december 13.) aai@niif.hu Műszaki szolgáltatások Metadata A metadata a föderáció tagjait leíró, a föderációs operátor által digitálisan aláírt állomány,

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI HALLGATÓI RÉSZÖNKORMÁNYZAT IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2015 Jelen szabályzat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételéről A Nemzeti Információs Infrastruktúra

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83 hálozat 1 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 10:36:08 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 24 kérdés Kitöltési idő: 42:56 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +51 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Tartalom. I. Rész A számítógép megosztása 5. Bevezetés 1. 1 n Saját profilt mindenkinek 7. Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4

Tartalom. I. Rész A számítógép megosztása 5. Bevezetés 1. 1 n Saját profilt mindenkinek 7. Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4 Bevezetés 1 A könyv felépítése 2 Biztonsági programok 3 A könyvben használt jelek 4 I. Rész A számítógép megosztása 5 1 n Saját profilt mindenkinek 7 Alapfogalmak 8 Hogyan mûködik? 8 Biztonság 9 Felhasználói

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat

Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat I. Bevezetés 1.1. A DIGI Online szolgáltatás (a továbbiakban: DIGI Online ) üzemeltetője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 2 / 8 1. A folyamat célja KIVONAT a TLF005 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A folyamat célja a technológiai informatikai rendszereken a meghibásodások

Részletesebben

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata 2010. Készítette: Vitéz Zsolt számítástechnika szakos pedagógus 1 Szabályzat A Móra Ferenc Általános Iskola informatikai

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére. Az előterjesztést készítette: könyvtáros 1787-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Könyvtári infotéka szabályzat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az eadat rendszer tartozásállomány témakörének szabályairól és használatáról

ÚTMUTATÓ. az eadat rendszer tartozásállomány témakörének szabályairól és használatáról ÚTMUTATÓ az eadat rendszer tartozásállomány témakörének szabályairól és használatáról Az informatikai rendszer használata a Kincstár ügyfelei részére ingyenes. Az eadat rendszer használatához nem kell

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Az ELTE hálózati szabályzata

Az ELTE hálózati szabályzata Az ELTE hálózati szabályzata 1. AZ ELTENET (1) Az ELTENET az ELTE adatátviteli hálózata. (2) Az ELTENET működtetését az Információtechnológiai Központhoz (továbbiakban ITK) tartozó Számítógéphálózati Központ

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-868949 cégjegyzékszámon Székhelye: 1036 Budapest, Galagonya u. 5. 1. em Honlap: http://www.restandprovidence.hu 1.

Részletesebben

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata

Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Testnevelési Egyetem VPN beállítása és használata Tartalom 1. Figyelmeztetés!... 2 2. Hogyan működik a VPN?... 2 3. Beállítás... 3 3.1 Tudnivalók a beállítás előtt... 3 4. Használat... 7 5. Igénylés...

Részletesebben

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések 2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1

1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 Előszó xi 1. A Windows Vista munkakörnyezete 1 1.1. Bevezetés 2 1.2. A munka megkezdése és befejezése 4 1.2.1. A számítógép elindítása 4 1.2.2. Az üdvözlőképernyő 5 1.2.3. A saját jelszó megváltoztatása

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1. A kezelt adatok köre A Türr István Gimnázium Kollégiumának épületében a földszinti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az eadat rendszer Likviditási terv LT-01 témakörének szabályairól és használatáról

ÚTMUTATÓ. az eadat rendszer Likviditási terv LT-01 témakörének szabályairól és használatáról 1. számú melléklet a Likviditási tervhez ÚTMUTATÓ az eadat rendszer Likviditási terv LT-01 témakörének szabályairól és használatáról Az informatikai rendszer használata a Kincstár ügyfelei részére ingyenes.

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1.

INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek. Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet. Opennetworks Kft. ÁSZF 2015. szeptember 1. INTERNET SZOLGÁLTATÁS Műszaki Feltételek Érvényes 2015. 09. 01- től visszavonásig ÁSZF 4. sz. melléklet oldal 1 A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA Internethozzáférés- szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

4. sz. melléklet: Előfizetői szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01 napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben