2012 A Nemzeti Biztonsági Stratégia. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012 A Nemzeti Biztonsági Stratégia. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem"

Átírás

1 2012. október :00-15: A Nemzeti Biztonsági Stratégia Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem A Magyar Atlanti Tanács, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja, és Biztonságpolitikai Szakkollégiuma által a Szegedi Politológus Hallgatók Egyesülete valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat segítségével megszervezett, Magyarország új Nemzeti Biztonsági Stratégiáját bemutató konferenciasorozat szegedi állomását október 18-én tartottuk a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácstermében. A konferenciát dr. Majsa József adjunktus, a nemzetközi tanulmányok és politológia szakok koordinációs igazgatója nyitotta meg. Köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy egy ilyen nagyszabású konferenciának adhat helyet a Kar. Röviden bemutatta a Karon folyó nemzetközi tanulmányok, geopolitika, regionális biztonságpolitika, stb. képzéseket; majd átadta a szót az előadóknak. A konferencia általános bevezetővel kezdődött a globális erőegyensúly-változásról, a hatalmi hangsúlyok eltolódásáról a 21. században, rámutatva a nagyhatalmak ugyancsak változó hatalmi képességére és a nemzetközi szervezetek így például a NATO változó

2 mozgásterére, ezen belül pedig a Magyarországra gyakorolt hatásokra. A globális folyamatok áttekintésére építve következett a Nemzeti Biztonsági Stratégiát bemutató Külügyminisztériumi előadás Magyarország biztonsági környezetének értékelésével és a Stratégia legfontosabb mondanivalóival, felépítésével, az elérendő célokkal és a korábbi stratégiákhoz képest látható változásokkal. A Honvédelmi Minisztérium előadója ezt követően tovább szűkítette a vizsgált spektrumot, és a katonai biztonság kérdéseiről, a Nemzeti Katonai Stratégia tervezetének vonatkozó részleteiről beszélt. A bevezető előadást Csiki Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa, okleveles biztonságpolitikai szakértő tartotta. A globális erőegyensúly és hatalmi képességek közép- és hosszú távú trendjeit értékelő előadásában olyan folyamat-modelleket és trendeket mutatott be valamint dilemmákat vizsgált, amelyek alapján kirajzolódnak a következő évtizedek stratégiai változásai, meghatározva valamennyi szereplő így a nemzetállamok stratégiai lehetőségeit is. Előadásban bemutatta a biztonságpolitikai környezetet alakító, valamint a környezetről alkotott képet befolyásoló szereplőket, rámutatva arra, hogy a világban végbe menő folyamatokról elsősorban a média által közvetített másodlagos információk alapján alkotunk képet ami bizonyos esetekben eltérhet a valóságtól. A folyamatok bemutatásában jelezte a Nyugat perspektivikusan relatíve csökkenő érdekérvényesítő képességét, a jóléti demokrácia fenntarthatóságának kérdőjeleit, a felemelkedő országok, ország-csoportok (BRIC, MIST, N11) egyre fontosabbá és megkerülhetetlenné válását, valamint az új globális felelősségvállalási modellben rejlő lehetőségeket és kockázatokat. A jelenleg megfigyelhető trendek elemzésekor egyértelműen kirajzolódik Kína vezető szerepe a jövőben, a hatalmi képességek tekintetében már középtávon megelőzve az Egyesült Államokat és az Európai Uniót is. Ami a dilemmákat illeti, kérdés, hogy egy valóban multipoláris világban hogyan fognak a szereplők politizálni, az együttműködési hajlandóság megelőzi-e a konfliktusokat, így fenntartható lesz-e a béke annak ellenére, hogy az egyensúlytalanságok minden korban konfliktusokat szülnek. Ezek mellett olyan váratlan tényezők is átalakíthatják biztonsági környezetünket, mint például az Arab Tavasz és a kibertér fenyegetései, amelyeket néhány évvel ezelőtt még senki nem tudott előre jelezni.

3 E dinamikusan változásokkal szemben a szereplők kezében kétféle eszköz van: a kemény katonai és a puha, gazdásági és diplomáciai, melyeket megfelelően kombinálva kell rugalmas választ adniuk. Ami a stratégiai változásokat illeti: a transzatlanti térségből a csendes-óceáni térségbe helyeződik át a világpolitika súlypontja, Délkelet-Ázsia lesz a geostratégiai játszma kulcstérsége. Eddig az Egyesült Államok volt az a globális hegemón, aki globális érdekeit erőkivetítő képességén keresztül haditengerészeti ereje és szövetségesi hálózata által többnyire bárhol érvényesíteni tudta, a következő évtizedekben azonban a felemelkedő hatalmak közül egyre több fejleszti magas szintre erőkivetítő katonai képességeit. Eközben a nyugati hatalmaknak szembesülni kell relatív csökkenő érdekérvényesítő képességükkel: a csökkenő mértékű erőforrásokért egyre élesebbé válik a verseny, a nyugati országok pedig fokozatosan veszíteni fognak hatalmukból gazdasági, technikai, katonai és innovációs területen egyaránt. Ezt követően Marosfi Gábor, a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-Proliferációs Főosztály szakmai tanácsadójának előadása következett, aki a Nemzeti Biztonsági Stratégia kidolgozásának módszertanát és jellegzetességeit, eredményeit ismertette. Mint rámutatott, a stratégiai dokumentumok jelentőségét az adja, hogy ezekben rögzítik azokat a középtávú célokat, amelyek megvalósítására az ország erőforrásait és eszközeit egységes elgondolás mentén hatékonyan fel tudják használni. Ez kiszámíthatóságot eredményez a nemzetközi környezet többi szereplőjével fenntartott kapcsolatainkban is, hiszen kölcsönösen tisztában leszünk egymás biztonságpolitikai elképzelésével. Ezek miatt bevett gyakorlat a stratégia alkotása. Magyarországon 1993-ban, 1998-ban, 2002-ben, 2004-ben és most 2012-ben készült ilyen jellegű változó névvel és tartalommal elkészített stratégiai dokumentum. A külső és belső körülmények és lehetőségek változásával összhangban 5-10 évente célszerű az ország stratégiáját megújítani, alkalmazkodva ezzel az új feltételekhez és kihívásokhoz óta jelentős változások történtek a biztonságpolitikai környezetben és az euro-atlanti integrációs szervezetekben, miközben Magyarország beágyazódottsága erősödött a szervezetrendszerben. A megváltozott követelményeknek megfelelően, a széleskörű szakmai és társadalmi konzultációt követően február 21-én elfogadott 1035/2012-es Kormányhatározat egységes és átfogó összkormányzati megközelítéssel rendelkezik, s további ún. ágazati stratégiák megalkotását tűzte ki célul, mint például az új Nemzeti Katonai Stratégia, amely már készül is. Mindkét dokumentum leszögezi: Magyarország biztonságának sarokköve és a

4 stratégia kiindulópontja a NATO és EU tagság, kiegyensúlyozott európai és transzatlanti elkötelezettséggel. Emellett a Stratégia kiemelt szerepet szán olyan magától értetődő területeknek, mint a szomszédságpolitika, regionális együttműködés, valamint a határon túli magyarságért érzett felelősséget. A stratégia érvényessége 5-10 év, szervesen épít a korábbi dokumentumokra és az azokban meghatározott biztonságpolitikai célokra. Ez a stabil folyamat-jelleg úgy lehetséges, hogy a stratégia értékelvű megközelítéssel bír, azaz Magyarország nem változó értékrendjére és alapvető nemzeti érdekeire épít. A 2004-es stratégiához képest változás a funkcionális megközelítés, a deklaratív (már nem leíró) megfogalmazás, az elérendő célok pontos megfogalmazása, a globális kitekintés, egyes új kihívások és problémák megfogalmazása (védelmi felelősség, kiberbiztonság, éghajlatváltozás), az átfogó összkormányzati szemlélet, valamint a polgári válságkezelés eszközeinek megjelenítése. A készítéskor felmerülő dilemmák között volt a terjedelem kérdése, az ún. puha (politikai, gazdasági választ kívánó) és kemény (katonai választ kívánó) kihívások aránya, a kockázati elemzés teljessége, a kihívások kockázatok veszélyek fenyegetések megfelelő súlyozása, a közérthető nyelvezet és a szabatos szakmai terminológia ütközései, ahol az egyértelműség jelentősége egyáltalán nem lebecsülendő. Emellett további fontos szempont volt a helyzetelemzés cél eszköz vertikumának pontos meghatározása, a különböző tárcaszempontok rugalmas érvényesítése, valamint a további stratégiák nevesítése. Dr. Lázár Péter, a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Osztály osztályvezetőjének előadása zárta a konferenciát az NBS katonai biztonságot érintő kérdéseiről és a készülő Nemzeti Katonai Stratégia tervezetéről. Szegeden volt az első alkalom, hogy nyilvánosan beszéltek a parlamenti egyeztetésen már átesett Nemzeti Katonai Stratégiáról. Az egyeztetés folyamata a kidolgozásban érintett minisztériumok, honvédelmi és rendvédelmi szervek közötti köröztetésre és külső szakmai egyeztetésekre épült, majd a parlamenti pártokat is tájékoztatták és egyeztettek velük. Így az NKS, melynek szövege a Honvédelmi Minisztérium honlapján megtalálható és véleményezhető, novemberben kerülhet a közigazgatási egyeztetés fázisába. A tendenciák azt mutatják, hogy biztonsági környezetünk egyre gyorsabban és dinamikusabban változik, mondhatni felgyorsult a világ. Az elmúlt évtized azt bizonyította,

5 hogy olyan kihívásokkal kell szembenéznie az egyes országoknak és szövetségeknek, amelyekre korábban nem volt példa, mint a szeptember 11-i terrortámadás, az egyre gyakoribb kibertámadások, vagy a már évek óta tartó gazdasági válság által okozott forrásszűkösség. A gazdasági világválság eredményeképpen a védelemre fordítható összeg 25%-kal csökkent. Az új katonai stratégiának rugalmas választ kell adni az új helyzetekre, fenyegetésekre és eszközökre. Lázár Péter hangsúlyozta: az országvédelmi feladatok költségeinek fedezésére igen szűkösek az erőforrások, azonban a cél az, hogy megerősítsük a magyar képességeket úgy, hogy az ország fegyveres védelme is biztosítva legyen, nem csupán a távoli műveletekben való részvétel szerződéses kötelezettségeinknek eleget téve. Az NKS fő feladatait természetesen az új Nemzeti Biztonsági Stratégiában foglaltak szabják meg. Így a biztonsági környezet változása, benne a hosszú távú biztonságpolitikai folyamatok és trendek jelentik a stratégiai tervezés alapját azonban ezek kiszámíthatatlansága meg is nehezíti a pontos tervezést. A Nemzeti Katonai Stratégia célja, hogy a haderő állapotának, képességének felmérése alapján alakítsa ki a hosszú távú tervezés és fejlesztés irányait, az anyagi mozgástér korlátain belül meghatározva a kiemelt jelentőségű feladatokat. Annak érdekében, hogy a képességfejlesztés szilárdabb sarokszámokra épüljön, a kormány 2012 februárjában határozatban kötelezte el magát, hogy a Magyar Honvédség jogszabályban foglalt hazai és egyéb nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése érdekében 2016-ig fenntartja a jelenlegi honvédelmi költségvetés nominális értékét, ezt követően pedig évente a GDP 0,1 százalékával növelik majd, így 2022-re a GDP 1,39 százalékát érheti el.

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója A HÓNAP TÉMÁJA 79 Varga Gergely A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója 2010. november 19-20-án került sor a NATO lisszaboni csúcsértekezletére, amelyen elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK DR. LÜKŐ DÉNES A DEMOKRATIKUS ÁLLAMOKBAN A CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK LEGFONTOSABB JELLEMZŐI, TÖRVÉNYI ÉS INTÉZMÉNYI HÁTTERE, LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK Amikor a nemzetek létéről, szuverenitásáról és függetlenségéről

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

Katonapolitika: prioritás vagy nem? Egy kormányprogram margójára

Katonapolitika: prioritás vagy nem? Egy kormányprogram margójára 74 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2010. JÚNIUS Kern Tamás Katonapolitika: prioritás vagy nem? Egy kormányprogram margójára A Nemzeti Ügyek Kormánya a honvédelemben, a környezetvédelemben és a kulturális értékek védelmében

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK. Tüttő Szabolcs

A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK. Tüttő Szabolcs A TRANSZ-ATLANTI KAPCSOLAT ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK Tüttő Szabolcs A kétpólusú világ megszűnését követő világméretű politikai, társadalmi és gazdasági változások következtében maga a transz-atlanti kapcsolat

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben