MAGYAR ATLANTI TANÁCS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR ATLANTI TANÁCS"

Átírás

1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u Telefon: Fax: BESZÁMOLÓ a MAGYAR ATLANTI TANÁCS 2010.évi SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Alapelvek és Célok megvalósulása A Tanács jelenlegi tevékenysége az euró-atlanti elvek integrálását irányozza elő, melyek keretén belül gyakorlati kérdésekre összpontosít, megalapozott ismeretek és hiteles információk terjesztését célozza meg. A Magyar Atlanti Tanács elsődleges célja az atlanti együttműködés erősítése más tagállamokkal, nem elfelejtvén a magyar történelem folyamatosságát, hagyományait és kulturális sajátosságait. Feladata ezen belül, hogy: - elősegítse az európai és észak-amerikai demokratikus országok együttműködését, - terjessze a magyar társadalomban az alapvető európai értékeket és elveket, - eszmei központként működjön minden hasonló elkötelezettségű szervezet összefogójaként, - képviselje Magyarországot olyan nemzetközi fórumokon, melyek atlanti elkötelezettséggel bírnak, - tájékoztassa a partner országokat Magyarország történelmi múltját és hagyományait illetően, miközben elkötelezettséget vállal az euró-atlanti elvek mellett, - ismertesse a partner országokkal Magyarország szerepét mind az európai közösségben, mind a demokrata országok közösségében világszerte. A Magyar Atlanti Tanács úgy véli, hogy szükséges az atlanti és a nemzeti gondolatot egymással összehangolni, melyek együttes képviselete a magyar társadalomban akár fontos társadalmi konszenzusteremtő jelentőséggel is bírhat. A Tanács a "biztonság" koncepciójának egy szélesebb értelmezését szorgalmazza, mely hangsúlyt fektet a nukleáris és cyber biztonságra, a források ésszerű felhasználására, valamint energiakészletekre és tartalékokra. Ezen kívül figyelemmel kíséri a klímaváltozás vonatkozásait, a terrorizmust, az emberi jogokat és a polgári védelem kérdésköreit is. A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) a Magyar Atlanti Tanács ifjúsági szekciójaként alapfeladatának tekinti a középiskolás és egyetemista közvélemény, valamint a fiatal szakemberek tájékoztatását. Ennek érdekében a MIAT részt vesz az atlanti eszmeiség, illetve a nemzetközi együttműködés gondolatának terjesztésében, összhangban az ATA keretén belül megvalósuló nemzetközi ifjúsági együttműködéssel. A fenti alapelvek és célok megvalósítása érdekében igyekezett a Magyar Atlanti Tanács 2010-ben is igen igen nehéz anyagi helyzetben tevékenykedni és elkerülni a végleges felszámolást. A vég 1

2 bekövetkezte lehetőségének előszele megközelítőleg a májusi éves rendes közgyűlés előtti időszakra tehető, amikor világossá vált, hogy a Tanács eddigi fő támogatója a Külügyminisztérium a világgazdasági válság, továbbá az EU soros elnökségre való felkészülés és az ország egyre romló költségvetési helyzete következtében nem tudta folyósítani az addig megszokott működési támogatást. Ebben a nehéz helyzetben a MAT Közgyűlése és az Elnökség bölcs döntést hozott azzal, a tisztességes javaslattal, hogy visszaállította a tagdíjat, amit sajnos a tagság nagy része mind a mai napig nem fizetett be. A májusi Közgyűlést követően, az Elnökség havi rendszerességgel, rendkívül nehéz körülmények között végzi a Közgyűlés által meghatározott feladatait. A MAT Elnökség május 25.-ei felkérésére, és a múlt évi Közgyűlés jóváhagyásával, Felkai Anna alelnök viszi az ügyeket ügyvezetőként. Mára, az Alelnök asszony végzi a teljes adminisztrációt is egy személyben a napi ügyek intézésével együtt járó főtitkári feladatai mellett, térítés nélkül. Munkáját, könyvelőnk segíti a korábbinál jóval szerényebb havi díjazásért. Tagtársunk, dr. Kajdi József ügyvéd úr segítségével a Fővárosi Bíróság bejegyezte és módosította az Alapszabályban a MAT pontos székhelyváltoztatását. Ebből a tényből adódóan további intézkedések meghozatala vált szükségessé, miután egyértelművé vált, hogy a Bérc utcai épület kezelői jogát nem a Magyar Külügyi Intézet, hanem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) gyakorolja. Annak érdekében, hogy a Magyar Atlanti Tanács folytathassa a működését a Bérc utcai helyiségeiben, visszamenőlegesen komoly összegű bérleti díjat szükségeltetett azonnali hatállyal befizetni az MNV Zrt. részére. Ezen összeg azonban nem állt a Tanács rendelkezésére. A helyzetet súlyosbítja az a körülmény is, hogy 2009 tavaszán a Magyar Külügyi Intézet akkori igazgatója felmondta a 2007 októberében aláírt Bérleti Szerződést a két szervezet között. Ezt követően a MAT korábbi főtitkára, majd a MAT ügyvezető alelnöke semmilyen költséget nem fizetett. Vizi E. Szilveszter elnök úr, levélben fordult 2010 végén az MNV vezérigazgatójához és kérte, hogy méltányossági alapon csökkentsék a MAT befizetendő bérleti költségeit. Ehhez kormányelőterjesztés benyújtása vált szükségessé, melynek intézése folyamatban van. Sikerült megbízási szerződés helyreállításával és tagtársaink Topolánszky Ádám és Barcs Endre önkéntes és önzetlen segítségével megújítania és átszerkeszteni a mai kor szellemének megfelelően mind a magyar, mind az angol változatát honlapunknak. Topolánszky Ádám alelnök úr, 2010-ben az ATA által szerkesztett és kiadott Newsletter-ben két cikket is elhelyezett a MAT tevékenységéről. A Magyar Köztársaság igen súlyos költségvetési helyzete, a felhalmozott adósságállomány, már 2010 második felében nem tette lehetővé, hogy a kormány és itt elsősorban a Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium valamiféle mentőcsomagként gyors segélyt biztosítson. A kormányprogramnak megfelelően átszervezték és megszűnt a Nemzeti Civil Alapítvány (NCA) helyette létrehozták a KIM Wekerle Sándor Alapkezelőt. Ezzel egy időben minimálisra csökkentette a kormány a civil szervezetek pályázati lehetőségeit. Komoly gondot okoz a MAT számára, hogy 2010 első negyedévében kiírt és 2010 első felében a korábbi megbízott főtitkár által benyújtott pályázati elszámolásainkat az NCA elutasította. Így a MAT-nak, ma 640 ezer Ft adóssága van, amit nem tudunk visszafizetni. 2

3 Ugyancsak komoly gondot jelent a NATO Új Stratégiai Koncepciója kampányára a NATO-tól megpályázott EUR. ( Ft) végelszámolása. A NATO PDD a korábbi megbízott főtitkárnak, az előzetesen megküldött elszámolását nem fogadta el. Így a NATO felé is több mint 600 ezer Ft. a MAT tartozása. A MEH illetve utódja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 2010 első felében nyújtott működési támogatás előfinanszírozásának elszámolását a KIM illetékes szervei 2011 februárjában elfogadták és így mód nyílik a múlt évben teljesített tényleges teljesítések utólagos kifizetésére, a körbetartozásunk egy részének rendezésére. Sajnálatos, hogy a NATO PDD és az NCA részéről visszautasított elszámolásoknak nincs meg az anyagi fedezete. Vizi E. Szilveszter elnök úr tagsághoz intézett levelére sem érkezett be annyi tagdíj, amiből a felgyülemlett adósságunkat ki tudnánk fizetni. A felhalmozott adósságok miatt a MAT működése igen kritikus helyzetbe került! A súlyos problémák ellenére, is megnőtt az érdeklődés a Magyar Atlanti Tanács tevékenysége iránt. A kitűzött céloknak megfelelően pozitívan alakult a tagság építése. Az elmúlt időszakban több mint harminc fő kérte felvételét a Tanácsba, melyből eddig húsz főt vettünk fel, miután a tagság elérése nem automatikus. Reméljük, hogy a tagság anyagi segítségével, nagy nehézségek árán is fennmaradhat szervezetünk. A Magyar Atlanti Tanács, mint országos szervezet 2010-ben, a Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TIT), a Honvédség és Társadalom Baráti Körök (HTBK), továbbá a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) hathatós támogatásával sikerült a terveknek megfelelően az ország 14 helyén megismertetni az érdeklődőkkel a NATO Új Stratégiai Koncepcióját. A MIAT a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) illetve a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem támogatásával nagy sikerű konferenciát tartott Víz-közös értékünk, határok nélkül címmel, melyen előadóként vagy hallgatóságként számos vidéki egyetem tanára és hallgatója vett részt. A MIAT 2010-ben is a lehetséges kereteken belül minden segítséget megadott a Szegedi Ifjúsági Atlanti Tanács (SZIAT) munkájához, mely szervezet egyetemi öntevékeny csoportként jött létre 2008 őszén október 18-án a MIAT Tisztújító Közgyűlést tartott, melynek eredményeként egy részben megváltott tagságú elnökség viszi tovább a korábbi vezetőség által megkezdett munkát. A megválasztott tisztségviselők: Vogel Dávid - elnök, Tófalvi Fruzsina - alelnök, Elek Zsófia főtitkár. A Magyar Atlanti Tanács nemzetközi szerepvállalásai 3

4 A MAT mint nem kormányzati szervezet továbbra is igyekezett jelentőségénél fogva fontos szerepet betölteni a nemzetközi szintéren. A MAT és a MIAT 2010-ben is aktívan részt vett az Atlanti Tanácsok Szervezete (ATA) és ifjúsági szervezete az YATA különféle rendezvényein. Nemzetközi elismertségünket fémjelzi, hogy a ben az YATA főtitkára: Godó Tamás, MIAT tag volt. Az ATA 2010-ben Tiranában tervezett kongresszusa, az ATA pénzügyi nehézségei miatt egy későbbi időpontra tolódott. Kiemelkedő eseménye volt a 2010 évnek, Karl Lamers (CDU képviselő) úr az ATA elnökének magyarországi látogatása. Az ATA elnökét fogadta a kormány két tagja, nevezetesen dr. Martonyi János, külügyminiszter és dr. Hende Csaba, honvédelmi miniszter. A vendég találkozott az Országgyűlés Külügyi Bizottsága elnökével Balla Mihály úrral, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnökével Csampa Zsolt úrral, továbbá a MIAT tagjaival és sajtókonferencia keretében a sajtó képviselőivel. A látogatás során Karl Lamers a ZMNEgyetemen megtartott előadásával nyitotta meg a NATO formálódó Új Stratégiai Koncepciója és Magyarország c. a MAT országos kampányát. Az év végéig tartó road show keretében az ország 14 helyiségében szerveztünk sikeres eszmecseréket a formálódó Új Stratégiai Koncepcióról. Karl Lamers-t az ATA elnöki pozícióját megtartva, 2010 novemberében, megválasztották a NATO Parlament elnökévé. Igen sikeres volt a MAT és a MIAT részvétele a Globsec 2010 pozsonyi biztonságpolitikai fórumán. A rendezvényen részt vett és felszólalt Dr. Martonyi János külügyminiszter tagtársunk mellett, Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter a MAT elnöke is. A MIAT képviselői több nemzetközi konferencián illetve rendezvényen sikerrel képviselték hazánkat, így Lisszabonban, Tbilisziben, Podgoricában, Pozsonyban, és Lengyelországban. Az ALIANTE 2010 döntőjében-grúziában részvett 2 fős csoportunk a középiskolások számára megrendezett nemzetközi versenyen a második helyezést érte el. Tagtársunk, Siklósi Péter a HM helyettes államtitkára, a MAT elnökének felkérésére cikket írt a NATO Lisszabon után címen a TIT kiadásában megjelenő Valóság c. folyóiratba. A Magyar Atlanti Tanács a hazai civil szervezetekben A MAT Elnökségének tagjai változatlanul aktívan vesznek részt és képviselik a Tanácsot a hazai civil szervezetekben. A takarékosság jegyében igyekszünk rendezvényeinket más civil szervezetekkel együtt szervezni, természetesen a MAT alapelveinek és céljainak betartásával. Alelnökeink Csóti György, és dr. Hautzinger Gyula és Laczik Zoltán, a MAT korábbi főtitkára, fontos és kiemelkedő munkát végeztek a 2011-es EU elnökség civil programjainak előkészítésében, a Külügyminisztérium által létrehozott EU 2011 Civil Munkacsoportban. A MAT elnöke a magyar EU Elnökség alatt számos rendezvényen vett részt és képviselte a Tanácsot. Atlanti Teadélutánok Folytattuk a hagyományossá vált teadélután sorozatunkat, melynek keretében egy-egy aktuális, az euro-atlanti régiót érintő biztonság- és védelempolitikai kérdéskörben hívtunk meg diplomatákat. A 4

5 MAT MIAT szervezésében vendégünk volt Cecilia Björner, svéd nagykövet, Evan Roelofs ezredes, az USA légügyi attaséja, Paul O Friel, az USA nagykövetségének politikai attaséja. Parlamenti NATO Klub Hagyományaink szerint 2010 novemberében is részt vettünk a Parlamenti NATO Klub rendezvényén, melyen elnökünk Vizi E. Szilveszter méltatta a lisszaboni NATO csúcstalálkozóval szinte egy időben, a csúcstalálkozó jelentőségét, az Új Stratégiai Koncepciót és az atlanticizmus gondolatát. A Magyar Atlanti Tanács legfontosabb feladatai A MAT működőképességének fenntartása, A munkavégzéshez szükséges minimális állandó apparátus biztosítása, A rendes tagok által befizetendő tagdíjak aktivizálása, Sürgős intézkedések foganatosítása kívülálló személyek és intézmények anyagi támogatására, 2011.évi szakmai feladatok végrehajtása évi tisztújító Közgyűlés megszervezése. Budapest, május 05. Záradék: A beszámolót a MAT Elnökségi ülésén május 12-én az Elnökség tagjai egyhangúan elfogadták. Felkai Anna ügyvezető alelnök Felkai Anna ügyvezető alelnök 5

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Magyarország a NATO-ban

Magyarország a NATO-ban Magyarország a NATO-ban A magyar-nato kapcsolatok története A hivatalos magyar-nato kapcsolatok felvételét 1990. június 27-étől számítjuk, amikor Jeszenszky Géza akkori külügyminiszter személyében először

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ

VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ VII. évfolyam 2010/4. INTERJÚ Uraim, ha ezzel most nem foglalkoznak, hanem várnak még három hónapot,, a Magyar Köztársaság emberi jogi nagykövetével a Budapesti Népirtás Megelőzési Nemzetközi Központról

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

Merre tovább erdészeti integráció, merre tovább magánerdôk?

Merre tovább erdészeti integráció, merre tovább magánerdôk? M A G Á N E R D Ô B E N MAGÁN ERDÔTULAJDONOSOK ÉS GAZDÁLKODÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FEDERATION OF PRIVATE FOREST OWNERS AND MANAGEMENTS IN HUNGARY 1021 Budapest, Budakeszi út 91. Tel.: 391-4290, fax: 391-4299

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Működés: Szövetségünk 2014-ben a következő feltételekkel kezdte működését: A Fővárosi Önkormányzat a Sportszékházban

Részletesebben

a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970)

a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970) a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970) 1957.december 7-én 45 fő jelenlétében az országban hatodikként kimondták a MTESZ Vas megyei

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT.

BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. BARANYA IFJÚSÁGÁÉRT NONPROFIT KFT. Megalakulás, átalakulások A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999-től az önkormányzat által alapított Baranya Megyei

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben