KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD GODINE AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA KÖZÖTT COHESION POLICY OF THE EU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD 2014-2020 GODINE AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA 2014-2020. KÖZÖTT COHESION POLICY OF THE EU 2014-2020"

Átírás

1 KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD GODINE AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA KÖZÖTT COHESION POLICY OF THE EU

2 EU COMPASS 2 2 Sadržaj / Tartalom / Table of contents 2 Kohezijska politika, Korištenje izvora zajednice...4 Agrarna politika zajednice (APZ) između 2014 i Kohéziós politika, Közösségi források felhasználása...12 Közösségi Agrár Politika (KAP) között...17 Cohesion policy, utilization of Common resources...22 Common Agricultural Policy (CAP) IMPRESSZUM: Információs füzetek EU Compass Kiadás éve: Kiadó: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17. Szerkesztő: Tóth Viktor szakértő ISSN szám: ISSN

3 3 KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD GODINE Kohezijska Politika EU-e u periodu od godine I nadalje su ostale razlike u razvijenosti pojedinih regija, premoštenje istih i nadalje je istaknuta dužnost Regionalne neravnomjernosti u 27 državama članice EU GDP/osoba (PPS), 2005 Izvor: Eurostat

4 4 EU COMPASS 2 Kohezijska politika, Korištenje izvora zajednice Važnije izmjene kod kohezijskih fondova EU Sve regije EU i nadalje dobivaju potporu prema trima određenim kategorijama: 1. manje razvijene regije u kojima je GDP (BDP) po glavi stanovnika manji od unijskog prosjeka i nalazi se ipod 75%, i nadalje imaju prioritet unutar stručne politike ; Maksimalni omjer sufinanciranja je od 75 do 85% 2. prijelazne regije, u EU 27 države članice čiji je BDP po glavi između 75 i 90%; Maksimalni omjer sufinanciranja je 60% 3. razvijenije regije, u kojima je vrijednost BDP-a po glavi stanovnika iznad gornjeg prosjeka od 90%; Maksimalni omjer sufinanciranja je 50% Druga kategorija olakšava prijelaz u onim regijama, koje su u zadnje vrijeme postale konkurentnije, ali u kojima su još uvjek potrebna sredstva za ciljanu potporu, a takvih regija ima 51 sa 72 milijuna stanovnika. Prema prognozama od godine 20 regije će izlaziti iz kruga konvergencijskih smjernica (manje razvijene regije), a što je pokazatelj uspješne kohezijske politike. Iz Kohezijskih fondova ostva- riti će se financiranje onih država članica u kojima je GNI (bruto nacionalni prihod) manji od 90% prosjeka EU-27. Ciljane investicijske aktivnosti kohezijske politike EU prema Europskoj strategiji 2020 Energija- učinkovitost Edukacija Podupiranje malih i srednjih poduzeća Istraživanje i inovacija Promet/transport Izvori obnoljive energije Suradnja između regija Važniji ciljevi i promjene u kohezijskoj politici: Ulaganje u zaštitu okoliša Prijelaz vezano klimatskim uvjetima i prevencija rizika Gospodarenje vodnim resursima i otpadom Biodiverzitet pomoću zelenih infrastruktura Obnova gradskog okoliša Gospodarski model za nisko ispuštanje ugljičnog dioksida Ulaganje u promet i transportiranje Potporu iz Kohezijskog fonda ne

5 5 KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD GODINE dobivaju regije, nego države članice koje se raspolažu sa nižim prihodima. Investicijsko područje fonda su TEN-T (Trans European Transport Network) prometne mreže, te okoliš. Među investicijskim područjima može učestvovati i enregija, ukoliko se sa datom investicijom afirmiraju pozitivna dejstva. Što se tiče prometa uz TEN-T mreže moguća su i daljnja ulaganja u sustave za nisko ispuštanje ugljičnih dioksida i u gradski prijevoz. Zajednička pravila fondovi pripadaju važećem Zajedničkom strateškom okviru (Kohezijska politika, ruralni razvoj, te morska i ribolovna politika). Otvoriti će se mogućnost za programe istodobno za više fondova (EFRR- Europski fond za regionalni razvoj, ESF=Europski socijalni fond i Kohezijski fond). Momentalni prijedlozi kod Komisije: Harmonizacija pravnog sustava za potpore (ušteda troškova) Povećanje učinkovitosti struktualnih sredstava izraženija će biti uloga indikatora, te ocjenjivanja godišnja kontrola provedbe Operativnih programa / monitoring Pojednostavljenje procesa sa ojačanjem infromatičkih podloga U fokusu održivi gradski razvoj (iz EFRR izvora najmanje 5%) Inovativni koraci u svrhu održivog gradskog razvoja (maksimalni do 0,2% godišnjeg finansiranja) Od vanredne je važnosti ona promjena, koja umjesto potporne politike preferira i osnovne smjernice daje za raspodjelu sredstava iz izvora, a koja je u apsolutnoj mjeri INVESTICIJAMA ORIJENTIRANA POLITIKA Podupiranje upotrebe inovativnih financijskih instrumenata u financiranju Djelokrug proširiti na sva investicijska područja Transparentniji pravni okviri 10% bonusa za inovativne financijske instrumente i u slučaju razvoja kojima upravlja zajednica Fleksibilnost iz brojnih opcija za upravitelje programa Postepena ovjera omjera Imuniteti za programe sa manjim ili niskim proračunima Imuniteti za podsustave koji su postigli trajne dobre rezultate Kod pojedinih operacija smanjenje učestalosti kontrole Komisije

6 6 EU COMPASS 2 Načela za raspodjelu izvora Kohezijski fond Manje razvijene regije Prijelazne regije 38.9 Razvijenije regije 53.1 Europska prostorna suradnja 11.7 Najvanjske regije i slabo naseljena područja Ukupno Izvor: Kohezijska politika EU od , Prijedlozi Europske Komisije U ulozi pojedinih fondova nije došlo do promjena. Cilj Europskog regionalnog razvojnog fonda je jačanje gospodarske, prostorne i društvene kohezije. Nacrt za prijelazne i konkurentne regije preporučuje više tematskih ograničenja. Od slijedečih prioriteta moraju odabrati mjere do 80% iz okvira ERFE: učinkovitost energije, obnovljiva energija, konkurentnost i inovacija malih i srednjih poduzeća. Posebna pravila se odnose i na Europsku regionalnu suradnju, koja odgovarajuću mogućnost nudi mjerama u prekograničnim intervencijskim područjima. Za pograničnu suradnju iz raspoloživih izvora dobivena sredstva mogu biti 73,24%, za transnacionalne kooperacije 20,78%, a za interregionalnu suradnju 5,98%. Funkcioniranje Europskog socijalnog fonda (ESF) Komisija 6. listopada godine je dala prijedlog na ona pravila, koje određuju funkcioniranje ESF-e u razdoblju od 2014 i godine. Prijedlog je sastavni dio paketa pravnih propisa buduće kohezijske politike Unije. Omogućiti će, da ESF i nadalje pruži konkretne potpore onim dionicama, kojima je potrebna pomoć u zapošljavanju ili u napredovanju na momentalnom radnom mjestu. Cilj Europskog socijalnog fonda je poboljšanje mogućnosti zapošljavanja, promicanje edukacije i doživotnog učenja, poboljšanje kvalitete života građana, omogućavanjem nji-

7 7 KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD GODINE hovog stjecanja vještina i boljih mogućnosti zapošljavanja, te razvija institucialni kapacitet javne birokracije. Udio ESF-e iz proračuna Kohezijske politike Izvor: Kohezijska politika EU od , Prijedlozi Europske Komisije Novi prijedlog komisije očvrstiti će ulogu ESF-a: U odnosu na ranije razine porasti će ona vrijednost koja će deklarirano porasti i kao minimalna vrijednost mora se odvojiti za ESF programe po kategorijama regija (kod manje razvijenih regija najmanje 25%, kod prijelaznih regija 40%, a kod razvijenih regija 52%). Ova vrijednost znači 84 milijardi eura u proračunu ESF, naspram sadašnjeg iznosa koji je 75 milijardi eura. U interesu povećanja učinkovitosti i da postignu kritičnu masu države članice, moraju koncentrirati na ciljane aktivnosti i investicijske priori- tete, a koje su u skladu sa Europskom strategijom 2020 Od ESF-a najmanje 20% će se trošiti na društvene integracijske svrhe. Veći naglasak će dobiti najstojanja protiv nezaposlenosti u mladim godinama, potpora za aktivne i zdrave starije ljude, pomoć onih zajednica koje su na margini društvenog života i retardirane, kao što je romska populacija Veću potporu će dobiti socijalna inovacija, dakle testiranje i realizacija riješenja problematike u moguće najvećoj mjeri, npr. osigurani uvjeti za društvenu integraciju, kao inovativna riješenja. Kod osvrhe ESF-a i dalje će se poticati prisustvo socijalnih partnera i civilnog sektora, - pogotovo civilne udruge - sa izgradnjom kapaciteta, sa iniciranjem lokalnih razvojnih strategija, kao i sa pojednostavljenim sustavom cijelog potpornog procesa. Pojednostaviti će se proces povratnih sredstava iz ESF-a, pogotovo za male privilegizirane dionice, a čiji je broj od sveukupnih privilegiziranih najmanje 50%. U ovaj krug pripadaju civilne udruge, mala i srednja poduzeća. Od strane ESF-a sufinansirana budu ona nastojanja, koja pripadaju kategoriji ulaganja u ljudske potencijale. ESF će se moći uvrstiti i kao garancija za uzete kredite u državama članice, ukoliko su uzeti u svrhu i financiranje aktivnosti iz ESF fonda.

8 EU COMPASS 2 8 Agrarna politika zajednice (APZ) između 2014 i 2020 Cilj zajednićke agrarne politike (APZ) je suvremena, održiva i učinkovita poljoprivreda untura Europe. Nastoji ojačati konkurentnost sektora, osigurati sigurnosne i zdrave prehrambene proizvode za tržište, zaštitu okoliša i krajolika, a istodobno želi osigurati i kvalietni životni standard za poljoprivredne proizvođače. APZ je origonalno stručna politika europske dimenzije. Države članice umjesto da imaju svoju stručnu politiku i proračune u 27 zemljama, spojili su resurse i izvršavaju jedinu stručnu poltiku iz jednog europskog proračuna. Iz ovog sasvim prirodno proizlazi i slijedi da najveći dio unijskog proračuna pripada APZ-u. No unatoč tome svakako je učinkovitija i isplatljivija ova politika, nego ne koordinirane stavke iz svih članica Unije. Zbog društvenih, gospodarski i ekoloških izazova u APZ-u došlo je do značajnih transformacija u zadnjim godinama. Slijedeći reformi će nastaviti taj proces i dovest će do suvremene, ekološko orijentirane, stručno potvrđene politike, razvijati će lokalna tržišta i radna mjesta, pomoći će reorganizaciju poljoprivdnih aktivnosti i u svrhu održivog poljoprivrednog europskog sekto- ra financirati će plaću poljoprivrednih proizvođača aktivno će doprinijeti realizaciji ciljevima iz Europske strategije APZ predlaže održiti dvije dosadašnje potpore: Cilj I. potpore je i nadalje direktno financiranje proizvođača i financiranje tržišnih mjera. Direktno financiranje i financiranje tržišnih mjera u potpunosti pokriva unijski trškovnik u onu svrhu, da bi osigurala zajedničku stručnu politiku na jedinstvenom i zajedničkom tržištu, nadalje da osigura primjene integrirane uprave i kontrolnog sustava. Cilj II. potpore APZ-a je i nadalje proizvodnja konkretnih ekoloških javnih dobara, služi poboljšanju konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva, nadalje služi i diverzifikaciji i standardnom porastu građana u ruralnom sektoru. Države članice na osnovu svojih nacionalnih i regionalnih potrebama fleksibilno mogu izraditi svoje mjere, ali koje su u skladu sa prioritetima Unije. Mjere koje spadaju potpori II države članice će sufinansirati, a koja će doprinijeti sigurnosnoj činjenici da se realiziraju glavni i pozadinski ciljevi i ojačaju prenošene mjere u ruralnu razvojnu politiku. Putem višim stopama sufinanciranja potpora II doprinese kohezijskim ciljevima Unije u siromašnijim i zaostalim regijama.

9 9 KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD GODINE Unutar gornjih potpora stručna opsežna politika će nastati suvremenija i znatno jednostavnija, a među reforme spadaju elementi, kako slijedi: 1. Svrsishodnija raspodjela direktnog financiranja prihoda Zbog povjesnih razloga unutar EU znatne su razlike u financiranja poljoprivrednih proizvođača na jednom hektaru. Potencionalne subvencirane površine po hektaru i kao privilegiziranom isplaćena subvencija u Letonija godine je 94,7 EUR, a u Nizozemskoj 457,5 EUR. Prosjek članica EU-27 je 269,1 EUR. Reformirani APZ zbog neravnoteženosti i nejednakosti uvažiti će jednu vrstu konvergencijskog sustava zbog poštenije raspodjele poticaja. Uravnotežena subvencija je jedan od najznačajnijih elemenata reforma, a čiji je cilj da uskladi ocjenjenu isplatu sa ciljanim namjerama i na taj način ostvari svrsishodniju raspodjelu resursa iz proračuna, to jest da bi u buduće postigla veću usklađenost između poticaja i smjernicama stručne politike. To je moguće postići na slijedeći način: ukoliko kod neke zemlje članice razina poticaja je ispod prosjeka 90% članica EU-27, u ovom slučaju zemlja članica sa jednom trećinom smanjuje razliku koja proizlazi iz momentalnih isplaćivanja i napomenutih 90%. 2. Ekološko privlačnije direktne isplate U buduće realiziranu direktnu isplatu od 30% veže za uzajamnu pogodnost i deklarativnu ekološku praksu. 3. Financiranja aktivnih proizvođača Radi učinkovite upotre potpore iz resursa APZ, direktene poticaje osiguravaju aktivnim proizvođačima. 4. Maksimalizacija raznih poticaja za direktno isplaćivanje najvećim proizvođačima Momentalno velika poljoprivredna poduzeća nerazmjerno većeg udjela dobivaju iz direktnog poticaja APZ-a. Reformirani APZ u omjerenoj i progresivnoj dinamici maksimalizira razinu direktnog poticaja za velika poljoprivredna poduzeća, a istovremeno naravno uzima u obzir prednosti većih sustava iz aspekta isplative veličine i da se preko njih otvaraju u velikom broju radna mjesta. 5. Ruralna politika orijentirana rezultatima 6. Jednostavni programi za male proizvođače Kod direktnih poticaja najčešće su privilegizirani mali proizvođači, mehanizmi koji služe njihovim nastojanijima, a ovi poticaji u znatnoj mjeri smanjuju njihovu i državnu administraciju i istodobno ne utječu na unijski proračun. 7. Mala izdanja i mehanizmi za krize Momentalno europsko gospodarstvo se suoči sa raznim izazovima: ovamo spadaju naročito prihodi iz poljoprivredne proizvodnje a na koje utječu

10 10 EU COMPASS 2 neočekivani događaji i/ili zbog međudržavnih trgovačkih ugovora prikladnost/promjena. Zbog takvih razloga poželjno je na takav način pretvoriti tržišne mjere iz potpore I, da omoguće ostvarenje dvijuh sredstava, to jest proširenje tih sredstava na širju dimenziju od godišnjeg proračuna. Zbog efikasnog tretiranja kritičkih situacija, koje su npr. vezane problematici sigurnosnim prehrambenim proizvodima ili zbog naglo nastaloj gospodarskoj krizi oformirati će se mehanizam intervencije, koji će brzim postupkom odmah pružiti poticaje proizvođačima. Pristup sredstavima iz ovakvog fonda podesan je procesu rezervi za intervencijsku pomoć. Predložene alokacije: Prijedlog za višegodišnje financiranje iz unijskog proračuna i nadalje preferira poljoprivrednu proizvodnju kao financiranje zajedničke strateške politike. Prema prijedlogu APZ-u stoji na raspolaganju za potporu I 317,2 milijardi EUR (po tekućim cijenama), a za potporu II 101,2 milijardi EUR u proračunskom razdoblju od godine, koja se sredstva mogu potrošiti na glavne aktivnosti. (Izvor: LexUriServ) Izazovi iz ruralnog razvoja: Nacrti pravilnika pokazivaju na brojne promjene i u ruralnom razvoju, na koja se odgovori daju ne godine, nego puno ranije. Jedna značajna izmjena je novi pristup lokalnim razvojnim aktivnostima, koji već u fazi planiranja zahtjevaju novi pristu cijelom procesu, pošto namjerava iskoristiti istovremeno sve postojeáe fondove na kogentan način. Prostorne jedinice LEADER planiranja Kod lokalnih planiranja općenito i također nije lako definirati ciljanoga primatelja planiranja. Prema nacrtu propisa Komisija bude ovlaštena da definira one potrebne okvire, među kojima se otvaraju mogućnosti za formiranje lokalnih akcijskih timova, ili da postojeći i nadalje funkcioniraju. Ukoliko lokalne organizacije (npr. parlament) daje ovlast Komisiji, tada još uvjek ostaje otvoreno pitanje da ova odluka koja je važeća za cijelu Europu kako će biti detaljno razrađena za sva područja i kako će funkcionirati u različitim okvirima. Predpostavlja se da razrađenost neće biti detaljnija na odnosu sadašnje, u kojem se sadržaj odnosi na gustoću naseljenosti od 120 osobe/km2. Pitanja planiranja multi funda Planiranje i razvoj koji se napajaju iz više europskih fondova prema momentalnih regulativa Unije na više načina se može ostvariti u razinim državama

11 11 KOHEZIJSKA POLITIKA EU-E U PERIODU OD GODINE članica. Različiti protokoli mogu istaknuti sinergična dejstva, koji proizlaze iz kompleksno iskorištenih mogućih izvora, ali birokratične regulacije koje se odnose na realizaciju u potpunosti može eliminirati one prednosti i ciljeve, na koje zajednička regulativa pak pruži mogućnost. Sinergični model Temelj ovog modela je izgradnja od dole prema gore, a što pak znači za dinamiku planiranja da u redoslijedu planiranja prvo se izrađuju lokalne strategije ruralnog razvoja, naravno u Europa 2020, to jest u pravnim propisima Zajednice, a koje moraju biti u skladu sa centralno izrađenim prioritetima pojedinih d inih zemalja članice. Daljnji sektorski planovi, p lanovi, ili prostorni planovi izrađuju sse e u drugom krugu jer se baziraju na lokalnoj razvojnoj strategiji. Definitivan redoslijed spriječava da se lokalna razvojna strategija ne bazira na principu ostataka. Daljnja očekivanja su da razni fondovi osiguraju stvarne i realne okvire za realizaciju lokalnih strategija. Vidi se, da se EU prilagođava globalnim izazovima i prepoznala je slabosti u raspodjeli sredstava, iz ovog razloga nastoji poticaje Zajednice staviti na nove temelje! Ovome procesu planiranja i pripreme u godini i mi sami smo učesnici i stvoritelji. Važno je da zemlje članice Zajednice i među njima izrazito 28-a država, Republika Hrvatska osjeti da današnja nastojanja i napori su temelji sutrašnjeg porasta gospodarstva.

12 EU COMPASS 2 12 Az EU Kohéziós Politikája között Továbbra is maradtak fejlettségbeli különbségek az egyes régiók között, ezek áthidalás továbbra is kiemelt feladat. Regionális egyenlőtlenségek az EU-27 tagállamában GDP/fő (PPS), 2005 Forrás: Eurostat

13 13 AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA KÖZÖTT Kohéziós politika, Közösségi források felhasználása Főbb változások az EU kohéziós alapjait illetően Az EU valamennyi régiója továbbra is három meghatározott kategóriában részesül támogatásban: 1. a kevésbé fejlett régiók, ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-a alatt marad, továbbra is prioritást élveznek a szakpolitikán belül; Maximált társfinanszírozási arány 75 85% 2. az átmeneti régiók, ahol az egy főre jutó GDP az EU 27 tagállama átlagának 75 és 90%-a között van; Maximált társfinanszírozási arány 60% 3. a fejlettebb régiók, ahol az egy főre jutó GDP meghaladja a fenti átlag 90%-át; Maximált társfinanszírozási arány 50% A második kategória amelybe 51 régió és több mint 72 millió ember tartozik megkönnyíti az átmenetet azokban a régiókban, amelyek az elmúlt évek során versenyképesebbekké váltak, de még mindig szükségük van a célzott támogatásra. Az előrejelzések szerint 2014-től kezdődően 20 régió kerül ki a jelenlegi konvergencia célkitűzés köréből (kevésbé fejlett régiók), ami a kohéziós politika sikerét mutatja. A Kohéziós Alapból azoknak a tagállamoknak a támogatása valósulhat meg, amelyekben az egy főre jutó GNI (bruttó nemzeti jövedelem) kevesebb az EU-27 átlagának 90%-ánál. Az Európa 2020 Stratégiának megfelelően az EU kohéziós politikájának befektetési célterületei Energia- hatékonyság Képzés KKV-k támogatása Kutatás és innováció Közlekedés/szállítás Megújuló energiaforrások Régiók közötti együttműködés Főbb célok és változások a Kohéziós Politikában: Befektetés a környezetvédelembe Klímaváltozással kapcsolatos átállás és kockázat megelőzés Vízkezelés és hulladékgazdálkodás Biodiverzitás zöld infrastruktúrák révén is Városi környezet megújítása Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell

14 14 EU COMPASS 2 Befektetés a közlekedésbe és a szállításba A Kohéziós Alap támogatásaiban nem régiók, hanem alacsonyabb jövedelmi szinttel bíró tagállamok részesülnek. Az alap beruházási területe a TEN-T (Trans-European Transport Network) közlekedési hálózatok, valamint a környezet. A beruházási területek között szerepelhet az energia is, amennyiben az adott beruházás révén pozitív környezeti hatások érvényesülnek. Közlekedés terén a TEN-T mellett további beruházási területet jelentenek az alacsony szénkibocsátású közlekedési rendszerek és a városi közlekedés. Közös szabályok az alapok a Közös stratégiai keret hatálya alá tartoznak (Kohéziós politika, vidékfejlesztés, valamint tenger- és halászati politika). Lehetőség lesz az egyszerre több alap (ERFA, ESZA és Kohéziós Alap) forrásaira támaszkodó programokra. Jelenlegi javaslatok a Bizottság előtt: Harmonizálni a támogathatósági szabályokat (költségmegtakarítás) A strukturális eszközök hatékonyságának növelése indikátoroknak, értékeléseknek hangsúlyosabb szerepe lesz Operatív Programok megvalósításának évenkénti felülvizsgálata / monitoringja Az eljárások egyszerűsítése és informatikai alapokra helyezése Fókuszban a fenntartható városfejlesztés (Legalább az ERFA forrásainak 5%-a) Innovatív lépések a fenntartható városfejlesztésben (Az éves finanszírozás legfeljebb 0,2%-áig) Rendkívül fontos változás, hogy a támogatáspolitika helyett egy abszolút BEFEKTETÉS ORIENTÁLT POLITIKA lesz a források elosztásának alapja. Az innovatív pénzügyi instrumentumok használatának támogatása a finanszírozásban A hatókör kiterjesztése minden befektetési területre Átláthatóbb szabályozási keretek 10% bónusz az innovatív finanszírozási instrumentumok és a közösségi irányítású fejlesztések esetében Számos opció kínálta rugalmasság a programok irányítóinak Az arányosság fokozott érvényesítése Mentességek a kisebb költségvetésű programok esetében Mentességek a tartósan jó eredményeket elért alrendszerek esetében Az egyes műveletek Bizottság általi ellenőrzésének mérsékelhető gyakorisága

15 15 AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA KÖZÖTT A források kiosztásának alapelvei Kohéziós Alap Kevésbé fejlett régiók Átmeneti régiók 38.9 Fejlettebb régiók 53.1 Európai területi együttműködés 11.7 Legkülső régiók és gyéren lakott területek Összesen Forrás: Az EU kohéziós politikája , Az Európai Bizottság Javaslatai Az egyes alapok szerepében döntő változások nem következtek be. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja az Európai Unió gazdasági, területi és társadalmi kohéziójának erősítése. Az átmeneti és a versenyképességi régiók számára több tematikus megkötést is javasol a tervezet. Az alábbi négy prioritásból kell választaniuk ERFA keretük 80%-ánakerejéig: energiahatékonyság, megújuló energia, KKV versenyképesség és innováció. Külön szabályozás vonatkozik az Európai Területi Együttműködésre is, amely megfelelő lehetőséget nyújt a határokon átnyúló beavatkozási igények kezelésére. A rendelkezésre álló források 73,24%-a van előirányozva a határ menti együttműködésekre, 20,78%-a a transznacionális kooperációkra és 5,98%-a az interregionális együttműködésekre. Európai Szociális Alap (ESZA) működése A Bizottság október 6-án javaslatot tett azokra a szabályokra, amelyek meghatározzák az ESZA működését a 2014 és 2020 közötti időszakban. A javaslat az Unió jövőbeli kohéziós politikájára vonatkozó átfogó jogszabálycsomag részét képezi. Lehetővé fogja tenni, hogy az ESZA továbbra is konkrét támogatást nyújtson azok számára, akiknek segítségre van szükségük az álláskeresés vagy jelenlegi munkájukban való előrelépés kapcsán. Az Európai Szociális Alap célja, hogy javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket, előmozdítsa az oktatást és az egész életen át tartó tanulást, javítsa a társadalmi befogadást, hozzájáruljon a szegénység leküzdéséhez, valamint fejlessze a közigazgatás intézményi kapacitását.

16 16 EU COMPASS 2 Az ESZA részesedése a Kohéziós Politika költségvetéséből Forrás: Az EU kohéziós politikája , Az Európai Bizottság Javaslatai Az új bizottsági javaslat meg fogja erősíteni az ESZA szerepét: A korábbi szinthez képest minden régiókategóriára vonatkozóan emelkedik az az érték, amely meghatározza, hogy a költségvetésnek minimálisan mekkora részét kell az ESZA számára elkülöníteni (a kevésbé fejlett régiók esetében legalább 25%-ot, az átmeneti régiók esetében 40%-ot, a fejlettebbekében pedig 52%-ot). Ez a részarány legalább 84 milliárd eurós ESZAköltségvetést jelent a jelenlegi 75 milliárd euróval szemben. A hatás fokozása és a kritikus tömeg elérése érdekében a tagállamoknak korlátozott számú, az Európa 2020 stratégiával összhangban álló célra és beruházási prioritásra kell koncentrálniuk. Az ESZA legalább 20%-át társa- dalmi integrációs fellépésekre fordítják. Nagyobb hangsúlyt kap a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem, az aktív és egészséges idősödés támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzetű és a társadalom peremére szorult közösségek, mint például a romák segítése. Nagyobb támogatást kap a szociális innováció, tehát a szociális problémák megoldását például a társadalmi befogadás elősegítését célzó innovatív megoldások tesztelése és nagyobb arányú megvalósítása. Az ESZA végrehajtása során tovább ösztönzik a szociális partnerek és a civil társadalom különösen a civil szervezetek részvételét kapacitásépítés révén, közösségi irányítású helyi fejlesztési stratégiák előmozdításával, valamint a támogatásokhoz való hozzájutás rendszerének egyszerűsítésén keresztül. Egyszerűsödni fognak a projektek költségeinek az ESZA általi viszszatérítésére vonatkozó szabályok, különösen a kis kedvezményezettek esetében, akik az ESZA finanszírozását igénybe vevőknek legalább 50%-át alkotják. Közéjük tartoznak egyebek mellett civil szervezetek, valamint kis- és középvállalkozások. Az ESZA támogatására jogosulttá válnak az olyan eszközök, amelyek

17 17 AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA KÖZÖTT a társadalmi és emberi tőkébe való befektetésekhez kapcsolódnak. Az ESZA a tagállamok testületei által felvett kölcsönökhöz garanciaként is felhasználható lesz, amenynyiben azok az ESZA fellépési körébe tartozó intézkedések finanszírozását szolgálják. Közösségi Agrár Politika (KAP) között A közös agrárpolitika (KAP) célja, hogy korszerű, fenntartható és hatékony mezőgazdaságot biztosítson Európa számára. Növelni kívánja az ágazat versenyképességét, biztosítani az élelmiszer-ellátás megfelelőségét és biztonságát, megóvni a környezetet és a tájat, ugyanakkor méltó megélhetést kíván biztosítani a mezőgazdaságból élőknek. A KAP eredendően európai dimenziójú szakpolitika. A tagállamok ahelyett, hogy 27 különböző mezőgazdasági szakpolitikát és költségvetést vinnének, összevonják erőforrásaikat és egyetlen európai szakpolitikát hajtanak végre egyetlen európai költségvetésből. Ebből természetszerűleg adódik, hogy a KAP jelentős részét teszi ki az uniós költségvetésnek. Mindazonáltal hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a koordinálatlan tagállami megkö- zelítések összessége. A társadalmi, gazdasági, környezeti kihívások miatt a KAP az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A következő reform folytatja e folyamatot és korszerűbb, környezetbarátabb szakpolitikát eredményez, amely azáltal, hogy felszabadítja a vidéki területek gazdasági potenciálját, fejleszti a helyi piacokat és munkahelyeket, segíti a mezőgazdaság szerkezetátalakítását és a fenntartható európai mezőgazdasági ágazat megóvása érdekében jövedelemtámogatást nyújt a termelőknek tevékenyen hozzá tud majd járulni az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez. A Bizottság a KAP jelenlegi, kétpilléres szerkezetének fenntartását javasolja: Az I. pillér célja továbbra is a termelők közvetlen támogatása és a piaci intézkedések támogatása. A közvetlen támogatást és a piaci intézkedéseket teljes mértékben az uniós költségvetés finanszírozza annak érdekében, hogy biztosítsa a közös szakpolitika egységes piacon történő alkalmazását, és hogy lehetővé tegye egy integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazását. A KAP II. pillére továbbra is konkrét környezeti közjavak előállítását, a mezőgazdasági és az erdészeti ágazat versenyképességének javítá-

18 18 EU COMPASS 2 sát, valamint a gazdasági tevékenység diverzifikálásának és a vidéki területek életszínvonalának előmozdítását szolgálja. A tagállamok a sajátos nemzeti és regionális igények alapján de az uniós prioritásokat tükrözve rugalmasan alakíthatják ki az intézkedéseket. A II. pillérbe tartozó intézkedéseket a tagállamok társfinanszírozzák, ami hozzájárul annak biztosításához, hogy teljesüljenek a mögöttes célok, és felerősíti a vidékfejlesztési politika tőkeáttételi hatását. Az EU szegényebb régióit érintő magasabb társfinanszírozási ráták révén a II. pillér az Unió kohéziós céljaihoz is hozzájárul. A kétpilléres szerkezeten belül a szakpolitika átfogó korszerűsítésen és egyszerűsítésen megy át, mely reform fő elemei közé tartozik: 1. A közvetlen jövedelemtámogatás méltányosabb felosztása Az uniós termelőknek juttatott hektáronkénti közvetlen támogatás történeti okokból jelentősen eltér az EU-n belül. A potenciálisan támogatható földterület után hektáronként és kedvezményezettenként járó átlagos közvetlen kifizetés mértéke 2013-ban Lettországban 94,7 EUR, Hollandiában pedig 457,5 EUR. Az EU-27 átlaga 269,1 EUR. A megreformált KAP az ilyen különbségek csökkentése és a pénz- ügyi támogatás tisztességesebb elosztása céljából egyfajta konvergenciarendszert fog bevezetni. A támogatás kiegyensúlyozása a reform egyik fő eleme, célja, hogy a közvetlen kifizetések méltányosságának és célzottságának növelésével eredményesebbé tegye a költségvetési erőforrások felhasználását, illetve hogy a jövőben nagyobb összhangot biztosítson a vidékfejlesztési támogatások felosztása és a szakpolitikai célkitűzések között. Ez a következőképpen érhető el: ha egy tagállam esetében a közvetlen kifizetések szintje elmarad az EU-27 átlagának 90 %-ától, akkor a tagállam a tárgyidőszakban egyharmaddal csökkenti az uniós közvetlen kifizetések jelenlegi szintje és az uniós átlag 90 %-a közötti különbséget. 2. A közvetlen kifizetések környezetbarátabbá tétele A jövőben a közvetlen kifizetések 30 %-ának teljesítését a kölcsönös megfeleltetésen túlmenő, környezetkímélő gyakorlatok végrehajtásához kötik. 3. Az aktív termelők támogatása A KAP erőforrásainak hatékony felhasználása érdekében a közvetlen támogatásokat az aktív termelők számára tartják majd fenn. 4. A legnagyobb termelőknek juttatott közvetlen kifizetések szintjé-

19 19 AZ EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA KÖZÖTT nek maximalizálása Jelenleg a nagy mezőgazdasági üzemek aránytalanul nagy részben jutnak hozzá a KAP közvetlen jövedelemtámogatásaihoz. A megreformált KAP mérsékelt és progresszív ütemben maximalizálja majd a legnagyobb mezőgazdasági üzemeknek juttatott közvetlen támogatások szintjét, miközben figyelembe veszi a nagyobb rendszerek méretgazdaságossági előnyeit és az általuk teremtett közvetlen munkahelyeket is. 5. Eredményorientált vidékfejlesztési politika 6. Egyszerűsített programok a kistermelőknek A közvetlen támogatások kedvezményezettjei sok esetben kistermelők; a támogatásukat szolgáló mechanizmusok egyszerűsítése jelentősen csökkenti a tagállamok és a termelők adminisztratív terheit, és az uniós költségvetés szempontjából semleges. 7. Piaci kiadások és válságkezelő mechanizmusok A mai európai mezőgazdaság számos kihívással szembesül: ide tartozik különösen a mezőgazdasági jövedelmet befolyásoló váratlan események kezelése, vagy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások miatt szükséges alkalmazkodás/átmenet végrehajtása. Ezen okokból célszerű úgy átalakítani a jelenleg az I. pillérbe sorolt piaci intézkedéseket, hogy lehetővé váljon két eszköz létrehozása, illetve kiterjesztése a többéves pénzügyi kereten kívül. A (például élelmiszer-biztonsági problémából vagy hirtelen piaci fejleményekből eredő) válsághelyzetek megoldására létrejön egy sürgősségi mechanizmus, amely gyorsított eljárás keretében azonnali támogatást nyújt majd a termelőknek. Az alap igénybevételéhez alkalmazott eljárás megegyezik a sürgősségisegély-tartalék igénybevételéhez alkalmazottal. Javasolt allokáció: A többéves pénzügyi keretről szóló javaslat értelmében az uniós költségvetésből továbbra is jelentős rész szolgál a mezőgazdaság, e stratégiai jelentőségű közös politika finanszírozására. A javaslat szerint ezért a KAP-nak a közötti időszakra rendelkezésre álló, az első pillérhez utalt (folyó árakon) 317,2 milliárd EUR, valamint a második pillérhez utalt 101,2 milliárd EUR előirányzatokat fő tevékenységeire kell összpontosítania. (Forrás: LexUriServ) Vidékfejlesztési kihívások: A közösségi jogszabálytervezet számos változást fogalmaz meg a vi-

20 20 EU COMPASS 2 dékfejlesztés területén is, melyekre a válaszokat nem 2014-ben, hanem jóval korábban szükséges megadni. Egyik fontos változás a helyi fejlesztés újfajta megközelítése, mely a tervezés eddigiektől eltérő megközelítését is igényli, mivel kógens jelleggel egyszerre kíván építkezni a közösségi szinten rendelkezésre álló valamennyi alap igénybe vételére. A LEADER tervezés területi egysége A helyi szintű tervezés esetén hasonlóan nem problémamentes a tervezés címzettjének meghatározása. A jogszabálytervezet szerint a Bizottság kap felhatalmazást arra, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül lehetőség nyílhat helyi akciócsoportok alakítására, vagy a meglévők további működtetésére. Amennyiben a közösségi szervek (pl.: parlament) biztosítja ezt a jogosítványt a Bizottság számára, akkor még mindig kérdés, hogy ez a meghatározás, mely Európa egészére egyformán érvényes, milyen részletezettség lesz. Valószínűsíthető, hogy ez a részletezettség nem megy tovább a jelenlegi 120 fő/km2 népsűrüség típusú meghatározáson. A multi fund tervezés kérdései A több uniós alapból táplálkozó tervezés és fejlesztés a jelenlegi uniós szabályozás alapján tagállami szinten sokféleképpen megvalósítható. A különböző forgatókönyvek kiemelhetik, érdemileg hasznosíthatják a komplex forrásfelhasználás lehetőségeiből adódó szinergikus hatásokat, de a végrehajtást szabályozó bürokratikusan kialakított szabályozás teljes egészében eliminálhatja azokat az előnyöket és célokat, amelyekre a közösségi szabályozás esélyt ad. Szinergikus modell E modell az alulról-felfelé építkezésen alapul, ami a tervezés ütemezése szempontjából azt is jelenti, hogy sorrendileg a helyi vidékfejlesztési stratégiák kialakítására történik meg elsőként, természetesen az Európa 2020, a közösségi jogszabályban, illetőleg az ezek alapján a központilag kidolgozott hazai fejlesztési prioritásokkal összhangban. A különböző ágazati, vagy további területi tervek a helyi fejlesztési stratégiákra való tekintettel készülnek el második lépésként. A sorrendiség betartása megakadályoz-

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

NOVE INICIJATIVE NAČINA FINANCIRANJA KORIŠTENJEM UNIJSKIH IZVORA ÚJSZERŰ FINANSZÍROZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NEW FINANCING

NOVE INICIJATIVE NAČINA FINANCIRANJA KORIŠTENJEM UNIJSKIH IZVORA ÚJSZERŰ FINANSZÍROZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NEW FINANCING 1 NOVE INICIJATIVE NAČINA FINANCIRANJA KORIŠTENJEM UNIJSKIH IZVORA ÚJSZERŰ FINANSZÍROZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEK UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NEW FINANCING INITIATIVES IN HUNGARY FUNDED BY EU RESOURCES 4 EU

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Ipari parkok Magyarországon

Ipari parkok Magyarországon Topa Zoltán Ipari parkok Magyarországon A 90-es évek végén jelentek meg Gazdaságszervező funkció Kezdeti célok: munkahelyteremtés, a fejlett technológia bevonása Ma már minden nyolcadik ipari foglalkoztatott

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT

PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT 1 PARTNERI PROJEKTA EU COMPASS 6 PARTNERSÉG AZ EU COMPASS PROJEKTBEN PARTNERSHIP IN EU COMPASS PROJECT EU COMPASS 6 2 Sadržaj / Tartalom / Table of contents 6 Partneri projekta EU Compass...3 HRVATSKA

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

NOVE MOGUĆNOSTI ZA INOVATIVNA MALA I SREDNJA PODUZEĆA INNOVATÍV KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÚJSZERŰ LEHETŐSÉGEI NEW CHACES FOR INNOVATIVE SMES

NOVE MOGUĆNOSTI ZA INOVATIVNA MALA I SREDNJA PODUZEĆA INNOVATÍV KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÚJSZERŰ LEHETŐSÉGEI NEW CHACES FOR INNOVATIVE SMES 1 NOVE MOGUĆNOSTI ZA INOVATIVNA MALA I SREDNJA PODUZEĆA INNOVATÍV KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÚJSZERŰ LEHETŐSÉGEI NEW CHACES FOR INNOVATIVE SMES 3 EU COMPASS 3 2 Sadržaj / Tartalom / Table of contents 3

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Elbírálás alatt álló pályázatok

Elbírálás alatt álló pályázatok Elbírálás alatt álló pályázatok 1 Cooperation projects to support transnational tourism based on European Visiting Our Mother cultural and industrial heritage 127-G-ENT- PPA-14-7722 2 Erasmus+ 3 Erasmus+

Részletesebben

EU Compass projekt ismertetése 1.

EU Compass projekt ismertetése 1. EU Compass projekt ismertetése 1. Támogató alap: Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat benyújtás: 2010. 09. 15. Döntés: 2011. 03. 25. Szerződéskötés:

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

JORDES+ REPORT - HUNGARY

JORDES+ REPORT - HUNGARY JORDES+ REPORT - HUNGARY Dr. Mihály Lados MTA RKK NYUTI, Gyor Rust 21-22 November, 2002 JORDES+ MAGYARORSZÁG PROJEKT MENEDZSMENT JORDES+ HUNGARY PROJECT MANAGEMENT Projekt vezetés MTA RKK NYUTI Dr. Lados

Részletesebben

Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között

Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között Uniós Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013 között RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Önkormányzati Főosztály, Vidékfejlesztési és Agrárügyekért Felelős Iroda 1 Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája

Részletesebben

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia

EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia EUSDR 5. Prioritásterület: Környezeti kockázatok kezelése Bakonyi Péter & Olimpia Negru Magyarország Románia Vázlat Mi történt az elmúlt évben? Az 5. prioritásterület Előrehaladás Mi várható? Vázlat Mi

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely

Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés. Tóth Gergely Fenntartható fejlődés vs. nemnövekedés Tóth Gergely Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi ökolábnyom 3. Paradigmaváltók Forduljatok vissza fiúk. Ez csapda! Nemnöveked és Témák 1. Nemnövekedés? 2. Történelmi

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Visszatérítendő támogatások rendszere

Visszatérítendő támogatások rendszere Visszatérítendő támogatások rendszere JESSICA program Uniós projekt finanszírozás másképp Koordinációs Irányító Hatóság Balogh András Visszatérítendő pénzügyi eszközök ERDF: Jeremie Jessica Jasmine Jaspers

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006)

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE, SERIA I, VOL. XI (1) CHANGES IN COMMERCIAL ACTIVITIES IN MEZŐHEGYES (1989-2006) SCHIMBĂRI ALE ACTIVITĂŢII COMERCIALE ÎN MEZŐHEGYES (1989-2006) BRIGITTA ZSÓTÉR * In Mezőhegyes there

Részletesebben

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására?

Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Szükség van-e az Szt és az ESZE további harmonizálására? Dr. Pethő Árpád, a MIE ügyvezető elnöke 1/10 SZTNH Felhasználói Fórum, 2014.04.23. ESZE 64. cikk Az európai szabadalmi oltalom tartalma (1) Az európai

Részletesebben

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK CSEPEL SC - Budapest, Hungary client: INDOTEK _intro_the sport settlement of Csepel SC in the XXIst district of Budapest is one of the significant sport centers of the capital. Due to the changing economical,

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

A 2014-2020-as programozási időszak

A 2014-2020-as programozási időszak A 2014-2020-as programozási időszak Horváth Viktor főosztályvezető Budapest, 2012. november 6. A 2014-2020 programozási időszak fő jellemzői I. 1. Uniós és nemzeti célok összhangja tematikus kötöttség

Részletesebben

Regionális politika 5. Elıadás Az EU regionális politikája a 2007-2013 idıszakban. Az Európai Unió tervezési rendszere

Regionális politika 5. Elıadás Az EU regionális politikája a 2007-2013 idıszakban. Az Európai Unió tervezési rendszere 1 Regionális politika 5. Elıadás Az EU regionális politikája a 2007-2013 idıszakban Az Európai Unió tervezési rendszere 2 1 A programozás folyamata az Európai Unió regionális politikájában Forrás: Európa

Részletesebben

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában

airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában 1 airled Helyi gazdaságfejlesztés repülőterek térségében Közép-Európában From airfield 2 3 Airport City airled program alap információk 5 Futamidő: 2012 július 1. 2014 december 31. (30 hónap) Central Europe

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national

Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása. Intra-EU Mobility of third country national Harmadik országbeli állampolgárok Európai Unión belüli mobilitása Intra-EU Mobility of third country national Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6.

Az EGTC-k jövője. Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k jövője Esztergom, 2012. december 6. Az EGTC-k Európában Az EGTC-k Magyarországon Az EGTC-k jövőjével kapcsolatos kérdések 1. A jogi keretek változása 2. Finanszírozási kérdések 1. A jogi keretek

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004

Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004 Közös ipari park és területi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása HUHR/1001/2.1.4/0004 A projekt kedvezményezettei: Vezető partner: Tótszerdahely Önkormányzata Projekt partner: Gorican Önkormányzata

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22.

A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 MÁSODIK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Plevnik Anita Közös Technikai Titkárság Szombathely, 2010. június 22. 2. pályázati felhívás Irányító Hatóság: A Szlovén Köztársaság

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája II.

Az Európai Unió regionális politikája II. Az Európai Unió regionális politikája II. Alapelvek, támogatási formák Regionális politika tudományos segédmunkatárs MTA RKK NYUTI Támogatandó térségek lehatárolása Célkitőzések NUTS rendszer A NUTS szintek

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control

Links. controlling. Design, integration and software experiences in manufacturing automation and control V-LAB-Instruction Ver 4.0.doc (A) DESNET Identification Name CIM-EXP Engineering and Software Ltd. Address 1111 Budapest, Lágymányosi út 9-11. Web site E - mail www.cimexp.hu info@cimexp.hu Identification

Részletesebben

GETTING READY FOR THE EU

GETTING READY FOR THE EU Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány GETTING READY FOR THE EU - SMEs IN THE HUNGARIAN ECONOMY BETWEEN 2002 AND

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu

Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Marián Miklós projekt menedzser Budapest Tel.: +36-20-383-5347 mmiklos@t-online.hu www.forrastanacsado.hu Alapadatok HERITOUR, INTERREG IIIB CADSES Program, 3.f. Cultural thematic route development in

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái

Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Az erős kéz, mely elenged- Családi vállalkozások utódlásának dilemmái Dr.Heidrich Balázs- Csákné Dr. Filep Judit BGF PSZK-Dékán, intézetvezető Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, munkatárs

Részletesebben

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation

2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben. 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation 2015. október 1. Új időszámítás a rövid távú kapacitás termék értékesítésben 1 October 2015 New era is to start in short term capacity allocation Kajtán Erika Kapacitásértékesítés vezető/head of Capacity

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Horizont 2020 Pályázati lehetőségek KKV-k számára. Nemzetközi pályázati lehetőségek KKV-k számára 2015.06.16. 2015.06.17.

Horizont 2020 Pályázati lehetőségek KKV-k számára. Nemzetközi pályázati lehetőségek KKV-k számára 2015.06.16. 2015.06.17. 2015.06.17. Nemzetközi pályázati lehetőségek KKV-k számára 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Szentpáli u.1. Tel: (46) 737-766 E-mail: eminnov@eminnov.huhonlap:

Részletesebben

2003 New dimensionsin the spatial structure (consigner: NARD) new dimensions of economic competitiveness ( study)

2003 New dimensionsin the spatial structure (consigner: NARD) new dimensions of economic competitiveness ( study) CURRICULUM VITAE 1. Family name: H. BARSI 2. First names: Boglárka 3. Date of Birth: 15 th March, 1977 4. Nationality: Hungarian 5. Civil Status: married 6. Education: Institution: Date from Date to Budapest

Részletesebben

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma

Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma 2. sz. melléklet a./2006. (.) HM rendelethez Szakszolgálati engedély formátumok A gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély formátuma Előlap 2. oldal Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi

Részletesebben