HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János"

Átírás

1 17. számú napirendünk A Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című, európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. Főpolgármester-helyettes úr, György István az előterjesztő. A napirend 17./ pontja: A budapesti Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. ELŐADÓ: dr. György István HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János ELNÖK: Megadom neki a szót, jelezve, hogy Somfai Ágnes képviselő asszonynak módosító javaslata érkezett a napirendi ponthoz. Nem tudom, itt van-e a képviselő asszony? Főpolgármester-helyettes úrnak megadom a szót. ELŐADÓ: Köszönöm a szót, tisztelt főpolgármester úr. Ahogy azt a tisztelt képviselő hölgyek és urak olvashatják, több pontban igyekeztem összefoglalni a Margit híd beruházásával összefüggésben jelentkező kérdéseket. Egyrészt a vállalkozási szerződés pénzügyi ütemezésére és a kötbérvita rendezésére igyekeztem egy javaslatot tenni, aztán a következő akut, és a médiumok által is felkapott probléma volt az elmúlt napokban a déli oldali kerékpárút kialakításával kapcsolatos kérdéskör, erre is egy megoldási javaslatot tettünk. A Margit híd pilléroszlopainak restaurálására és pótlására szintén szükség van, ezt tudtuk, hiszen e nélkül végleges használatbavételi engedélyt nem kaphat a híd, itt is megoldási javaslatot tettem. Az aluljárók nívójának növelésére és a BKV-pénztár átépítésére szintén egy pontban kitértünk, és az új hídfőtér kialakításával összefüggésben is megoldási javaslat szerepel ebben az összefoglaló anyagban. Részletesen nem kívánom ezeket ismertetni, hiszen mindenki megkapta, kérem a Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztés határozati javaslatait. ELNÖK: A módosító javaslatról mi a főpolgármester-helyettes úr nyilatkozata? ELŐADÓ: Máris nézem. Tehát a módosító javaslat, ha jól látom, akkor a kerékpárút megvalósításával függ össze. A kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel konzultációt folytatott a Közlekedési Ügyosztály, illetve a BKK. Az én legfrissebb információim szerint az a megoldás bár természetesen az adottságok figyelembe vételével rögzíthető csak, amit mondani fogok elfogadható számukra, tehát hogy a déli oldalon megépítendő kerékpárút tulajdonképpen egyben a gyalogos járdával kerüljön kivitelezésre, nyilván a felhajtó és a lehajtó rámpák kiépítésével. Ennél jobb megoldást, a kerékpáros szövetségek véleményével találkozó és a kerékpárosok érdekében meghozandó ennél jobb megoldást nem láttunk, ezért ennek a kidolgozására tettünk javaslatot. Az én előterjesztői véleményem szerint az előterjesztésben szereplő határozati javaslat ezeknek a feltételeknek megfelel, úgyhogy ezt a módosító javaslatot nem kívánom befogadni.

2 ELNÖK: Köszönöm szépen. Somfai Ágnes képviselő asszonyé a szó. SOMFAI ÁGNES (LMP): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Közgyűlés! Elolvastam az előterjesztést, és ennek nyomán írtam meg azt a módosító indítványt, ami most önök előtt szerepel. A módosító indítvány azzal függ össze, hogy a Közgyűlés korábban már több határozatában úgy döntött, hogy a Margit híd déli oldalán, a járdán egyirányú kerékpárút megvalósítása szükséges. Az, hogy ettől a javaslattól most mi el kívánunk térni, nem kellően alátámasztott. Elolvastam, amivel azt indokolták, hogy ez miért nem valósítható meg, és azt gondolom, hogy ez nem helyes. Az egyik indoklás azt mondja, hogy azért nem jó, ha a déli oldalon egyirányú kerékpárút valósul meg, mert forgalmi dugó lesz, és közlekedésbiztonsági szempontból ez nem megfelelő. Azt gondolom, hogy az önök új megoldási javaslata, amely szerint osztatlan gyalogos- és kerékpárút kerül kialakításra, éppen hogy növeli ezt a forgalmi dugót és rendezetlenséget, hiszen lehetővé teszi azt, hogy ne csak egy irányban, hanem két irányban közlekedjenek a kerékpárosok együtt azon a járdán, amit a gyalogosok és a családos babakocsisok használnak. A másik indoklás az volt, hogy nincs meg a megfelelő keresztmetszet, így az útügyi előírásoknak nem megfelelően alakítható ki a kerékpársáv. Ez az indoklás szintén hibás, hiszen az egyirányú kerékpársáv 1 méteres szabványa mellett az 1,7 méteres járda megfelelő, és megnézve a Margitsziget kerületi szabályozási tervéhez készült forgalomszámlálási adatokat látható, hogy a déli oldalon kevesebb a gyalogosforgalom. Éppen ezért összefoglalóan arra szeretném megkérni a tisztelt Közgyűlést, hogy olyan határozatot fogadjon el, ami az eredeti javaslatoknak megfelelően az egyirányú kerékpárút járdán megvalósított osztott kerékpár- és gyalogos út mellett foglal állást. Felmerült többször itt a közlekedési hatóság szerepe. Ez nem teljesen tisztázott, hiszen egyszer a közlekedési hatóság úgy fogalmazott, hogy a déli oldalon járdán kerékpársáv vezetését nem engedélyezi. Amilyen indokokkal ezt nem engedélyezte, miszerint ez balesetveszélyes, ez ugyanúgy fenn fog állni a következő, az osztatlan megoldási javaslatnál. Illetve azóta felmerült az, hogy vajon a közlekedési hatóságnak milyen jogosultsága van ebben a tekintetben, hiszen a közlekedési hatóság a Főpolgármesteri Hivatalra ruházta a döntést, hogy milyen megoldás szülessen a déli oldalon. ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem vitatva képviselő asszony szándékait azt látjuk problémának, hogy az ön módosító javaslatának első és második mondata a mi értelmezésünkben ellentmondásban van egymással, de erre Vitézy Dávid vezérigazgató úr reagálni fog, ha hozzászólását megtette Losonczy Pál képviselő úr, akinek megadom a szót. LOSONCZY PÁL (Jobbik): Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A Margit híd kérdésében a felújítási költségek másfél év alatt körülbelül másfélszeresére nőttek, most már közelítünk a 30 milliárd forinthoz, és a kivitelező, aki nem tudta átadni időre a forgalomnak a hidat, még pluszköltségre tart igényt. Annak idején volt egy nagy értékű beruházásokat vizsgáló bizottság, aminek a jelenlegi főpolgármester-helyettes, dr. Bagdy Gábor úr volt az elnöke, és a híddal kapcsolatban gyakorlatilag szabálytalanságokat és szakszerűtlenségek sorozatát állapították meg, de személyi felelősségre vonás ez ügyben nem történt. A Jobbik azt képviseli, hogy jelenleg egy ekkora beruházásnál minél előbb

3 tegyük tisztába az ügyeket. Támogatjuk természetesen a kerékpárút tökéletes mederbe való terelését, viszont azt nem támogatnánk, hogy ebbe a 30 milliárd forintba a híd környéki aluljárórendszereket nem tudják belepréselni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm szépen. Részben egyetértek képviselő úrral, és egyáltalán nem akarván védelmembe venni semmilyen döntést, annyit azért kénytelen vagyok elmondani, hogy részben nyilván jó szándékból, részben egyéb motivációktól vezérelten itt rendkívül pontatlan információk is megjelentek. Csak három mondatban és csak a saját véleményemként: Ennek a beruházásnak nem voltak költségvetései; költségbecslései voltak, több és változó. Ellentétben az önök által már tavaly nyáron propagált információval, a legelső költségbecslés nem 12, vagy 13 milliárdról szólt, hanem 21 milliárdról. Nem egészen érthető okból ezt levitték 13-ra, vagy 12-re, pontosan nem is tudom, a szakma véleménye és álláspontja szerint annyiból a beruházás nem volt megvalósítható. Ehhez képest megjelent egy 30 milliárdról szóló propaganda, ami meg nem igaz, mert 20,8 plusz áfáért vállalta el a kivitelező, ami összességében 26, és nem 30. Az más kérdés, hogy a közvélemény előtt az egész úgy jelent meg különböző politikai interpretációk alapján, hogy itt 12 milliárd helyett 30 milliárdból építik meg a Margit hidat; ez csak annyiból sántít, hogy sem a 12 milliárd nem volt igaz, sem a 30, most sem 30-ról van szó, hanem 20,8 plusz áfáról. Ezzel együtt már kezdeményeztük, hogy a kötbérekről, a kifizetésekről és az elvégzett munkák számbavételéről a kivitelezővel egyeztetést kell folytatni. Ami a személyi mulasztásokat illeti, nem tudom, tudja-e, hogy az azóta eltűnt párt, az MDF egy éve feljelentést tett a nyomozó hatóságnál a metró és a Margit híd ügyében. Ez a vizsgálat folyik, nyilván a nyomozó hatóság meg fogja hozni az állásfoglalását, ebben nekünk a nyomozó hatóságot nem hiszem, hogy instruálni kéne, azt a döntést, amit ők hoznak, el fogjuk fogadni, már csak azért is, mert ha tetszik, ha nem, azt el kell fogadni. A kifizetésekkel kapcsolatban a számlakifizetéseknél nyilván megvan a felelősségünk abban, nehogy el nem végzett munkák kifizetésre kerüljenek. Erről a kivitelezővel az egyeztetések meg fognak történni, és a Közgyűlés erről reményeim szerint legalábbis őszintén remélem, hogy így lesz pontos tájékoztatást fog kapni. Ennek az előterjesztésnek most azonban nem ez a tárgya, ezt ön is tudja. Szabó György képviselő úrnak adom meg a szót, utána pedig Vitézy Dávid válaszolna Somfai Ágnes képviselő asszonynak. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Margit híddal kapcsolatosan olvastuk az előzményeket, a szakértői jelentéseket, végigolvastuk a korábbi közbeszerzési ügyiratokat, és azt látjuk, hogy a jelenlegi vezetés megpróbál kiutat találni, megoldást keresni, amivel egyet is tudunk érteni. Azt kérem, hogy a határozati javaslatokról egyenként döntsünk. A múltra vonatkozólag lenne összefoglaló véleményem, amelyben egy picit vitába szállok az LMP-s javaslattal, aminek a lényege, hogy mind a Margit híd, mind a főváros egészét tekintve sokszor nem a szakmát hallgatták meg, nem a szakma álláspontja valósult meg, hanem politikai döntések születtek, aminek a nagyberuházások tekintetében ott vannak a hátrányos következményei. A Margit hídra vonatkozólag a kerékpárút esetében a szakma egyértelműen és határozottan fogalmaz, s mi jelen esetben a szakmát képviseljük és a szakmával értünk egyet. Hogy ez érthető is legyen mindazok számára, akik ezt az anyagot nem olvasták: a déli oldalon a kivitelezés tekintetében megvalósítani szándékozott kerékpáros forgalommal nem értünk egyet, mint ahogy ezt a szakma is leírta, az északi oldalon pedig korlátlan formában tudnak közlekedni a kerékpárosok.

4 E tekintetben kértem azt, hogy egyenként szavazzunk. A hibás folyamat megállítása a cél, és nem politikai, hanem adott esetben szakmai döntéseket támogatunk. ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vitézy Dávid vezérigazgató úrnak. VITÉZY DÁVID, a BKK Zrt. vezérigazgatója: Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A BKK Zrt. a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes felkérése alapján vesz részt a közlekedési tárgyú európai uniós projektek koordinációjában, ezért is kaptam én a felkérést, hogy válaszoljak az önök kérdéseire. Azt fontos hozzátennem, hogy az előterjesztésben szereplő megoldás a szakma, illetve egész pontosan a Közlekedési Ügyosztály álláspontját tükrözi. A Közlekedési Ügyosztály és annak minden alosztálya azt a műszaki kialakítást, amelyre az előterjesztés javaslatot tesz tehát a közös gyalog- és kerékpárút kialakítását támogatja. Ugyanakkor mindenki tudja, a Közlekedési Ügyosztály is tudja, mi is látjuk, a civil szervezetek is látják, hogy alapvetően sok rossz döntés született ennek a projektnek az életében az elmúlt években, sok megoldatlan probléma van, amely már csak kompromisszumos megoldások meghozatalát teszi lehetővé. A tökéletes megoldást megtalálni itt már nem lehet. Mi a mai helyzet? Egyrészről van a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak egy jogerős határozata, amely három évig érvényes ezt 2009 tavaszán adták ki, amelyben egyértelműen az szerepel, hogy a déli oldali járdán az egyirányú kerékpársáv vezetését a hatóság nem engedélyezi. A főváros megpróbálta elérni ennek a határozatnak a módosítását a közlekedési hatóságnál. A hatóság nem vonta vissza ezt a határozatát, hanem érvényben tartotta, és egy olyan állásfoglalást adott ki, amelyben lényegében leírta azt a jogszabályi helyzetet, hogy más esetben pusztán erről a szakmai kérdésről tehát hogy milyen legyen a kerékpársáv kialakítása a Fővárosi Önkormányzatnak saját hatáskörében van joga dönteni, de önmagában ezt az engedélyét nem változtatta meg. Tehát ha korábbi döntése szerint egyirányú kerékpársáv valósul meg, akkor a hatóságnak joga, és az előzetes információk szerint szándéka is van arra, hogy ne adja ki a Margit híd használatbavételi engedélyét, ebben az esetben pedig az európai uniós támogatásokat a főváros nem tudja lehívni ehhez a projekthez. Az NFÜ ugyanakkor az európai uniós támogatás feltételeként szabta, hogy az indikátorokat a főváros teljesítse, azaz több mint 1,6 kilométer hosszan valósítson meg kerékpárutat a Margit hídon, márpedig ezt csak akkor tudja teljesíteni, ha a déli oldalon is biztosított a kerékpározás lehetősége. Ami egyébként szakmailag is indokolt, hiszen ha valaki a Margit körútról kíván kerékpározni a Szent István körút felé, akkor ezt normális körülmények között ne kétszer a zebrán átmenve tudja csak megtenni. A kompromisszumos megoldás tehát, amit ez az előterjesztés javasol, egy olyan közös gyalog- és kerékpárút kialakítása, amely nem ellenkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatával, amelynek kijelölésére a Fővárosi Önkormányzatnak a jogszabályban foglalt lehetősége megvan, és amellyel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elvárt indikátorokat teljesíteni tudjuk, így az európai uniós támogatás megmaradhat ezen a projekten, főleg ha a többi határozatot is elfogadja a Közgyűlés és sikerül a pénzügyi ütemezésben és az egyéb kérdésekben is megnyugtató válaszokat találni. Erre teszünk javaslatot. Ez egy olyan kompromisszum, ami a hatósági elvárásoknak való megfelelést, az uniós támogatás megtartását és a kerékpáros szempontok figyelembevételét is próbálja a mostani helyzetben a lehető legjobb kompromisszumként szolgálni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Itt van a teremben az egyik kerékpáros szövetség vezetője, László János úr. Tekintettel a módosító javaslatra, megkérdezem, kíván-e szólni a Közgyűléshez. (László János: Igen.) Tessék!

5 LÁSZLÓ JÁNOS, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke: Köszönöm a szót és a lehetőséget, főpolgármester úr. Szeretettel üdvözlöm önöket. Vitézy Dávid szavaihoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a lényeg az, amit a végén mondott: itt igazi jó megoldás nem születhet, azt valamikor 2006-ban kellett volna a tervezés során létrehozni. Kényszerben vagyunk, olyan kényszerben, amiben azt a megoldást kell megtalálnunk, ami a legjobb a mostani helyzetben. Azt hisszük, elfogadható még az a megoldás is, hogy osztatlan kerékpárút legyen a déli oldalon. Önöknek tudniuk kell, hogy jogilag nem jelölhetnek ki egyirányúnak egy osztatlan kerékpárutat ez egy furcsa helyzet, ezért számolni kell vele, hogy ott keresztül-kasul fognak ellenirányba is kerékpározni a kerékpárosok, még akkor is, ha a Balassi utcai oldalról lehet csak felhajtani, de ezzel számolni kell. Mi azt javasoljuk, hogy egészítsük ki ezt azzal - s ehhez talán nem is kell a Közgyűlés döntése, remélem, hogy a szakemberek ebben egyet fognak érteni -, hogy élve az új KRESZ lehetőségeivel oldjuk fel a déli oldali osztatlan kerékpárútnak a kötelező használatát, tegyük lehetővé, hogy aki akar és tud, az haladhasson az úttesten. Ezzel csökkentjük a járda kerékpáros terhelését - ha szabad ezt mondanom -, nyugodtabban és könnyebben lehet gyalogolni, mert nekünk, akik a kerékpáros érdekeket védjük, természetesen soha nem jutott eszünkbe az, hogy a járda kárára kellene a kerékpáros közlekedést kijelölni. Mi akkor tudunk egyetérteni ezzel a javaslattal, ha ennek a kötelező használatát, amire lehetőség van, megszüntetjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy szólhattam. ELNÖK: Köszönöm szépen és köszönöm a Közgyűlés hozzájárulását, hogy László úr szólhasson. Még egyszer Szabó György képviselő úrnak adok szót. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót. Értem a kerékpárosok és az LMP álláspontját, de valamikor a gyalogosok együtt közlekedtek a kerékpárosokkal és ez nem volt konfliktusmentes. Ennek eredményeként születtek az úgynevezett kerékpársávok, amelyekre jelentős összeget költ a főváros, jelentős és horribilis összeget költ az ország. Ez ugyanolyan, mint az akadálymentesítés. Egyébiránt vannak dolgok, amiket jó lenne figyelembe venni, illetve nem figyelmen kívül hagyni. Ilyen például az, hogy Magyarországon jobboldali közlekedés van, és az autók, még ha szeretnének, akkor sem mehetnek át a baloldalra, legalábbis nem kockázatmentesen. Egyébiránt felhívom a kerékpáros szövetség jelen lévő elnökének a figyelmét arra, hogy jelen pillanatban is a Margit híd az a bemutatóhely, ahol ez idáig az építés alatt is volt lehetőség kerékpárral közlekedni. Ez kellőképpen konfliktust is okozott, mert a gyalogos forgalom megmaradt, és a kerékpárosok annak ellenére felültek a kerékpárra, hogy kint volt a tábla: kérjük a kerékpárosokat, hogy legyenek nem ráülve, hanem tolva átvinni a kerékpárt a biztosított úton. Egyébiránt nem szeretném ezt az egész Margit híd kérdést csak kerékpárra szűkíteni, mert van itt még bőven például a szobrokkal kapcsolatban is anomália. Sokkal fajsúlyosabb dolgokra is próbál a főváros vezetése megoldást találni. E tekintetben nem érzem azt, hogy itt a kerékpárral ennyit kellene foglalkozni, tehát a magam részéről is visszavonom a további kerékpáros megszólalásomat. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Még Somfai Ágnes képviselő asszonynak adok szót, aztán szavazni kezdünk.

6 SOMFAI ÁGNES (LMP): Azt gondolom, hogy egy ekkora nagyságú, Budapest életében ekkora jelentőséggel bíró városfejlesztési projekt akkor lehet sikeres, ha mindenki az átadás után úgy érzi, hogy az érdekeit figyelembe vették, és egy kompromisszumos megoldás születik. Nem szeretnék reagálni Szabó György felvetéseire, itt az EU-s indikátor miatt kényszerpályák vannak. Azt gondolom, reagálva a Magyar Kerékpáros Klub elnökének felvetésére, hogy akkor döntünk helyesen, ha garanciákat adunk arra, hogy a jelzett igény, miszerint piktogram kerüljön felfestésre az úttestre, akkor járunk el helyesen, ha erre garanciákat is adunk. Éppen ezért egy módosító indítványt szeretnék a tisztelt Közgyűlés elé benyújtani, ezt mindjárt oda is fogom adni ELNÖK: Bocsánat, a saját módosítóját módosítja? SOMFAI ÁGNES (LMP): Még egy módosító indítványt szeretnék benyújtani. ELNÖK: Tessék szíves lenni átadni nekünk. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Felolvassam esetleg? ELNÖK: Esetleg. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Tehát úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forgalomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről intézkedjen. Az előbb elhangzott beszédben erre történt utalás, hogy ez egy jó megoldás lenne. Azt gondolom, hogy itt az egyeztetések nem voltak teljes körűek, és egy ilyen gesztus garanciákat tudna nyújtani arra, hogy mindenki elégedettebben távozzék, és amikor átadjuk a hidat, akkor jobban tudjuk használni. ELNÖK (Tarlós István): Azt szeretném kérni, hogy egyezzen bele, hogy egyeztetnem kelljen, ne intézkednem, mert a végén még ketten fogjuk felfesteni a piktogramokat. (Derültség.) SOMFAI ÁGNES (LMP): Szerintem az egy jó alkalom lenne, akár így, közgyűlési szinten. ELNÖK: Megegyezünk akkor az egyeztessen szóban? SOMFAI ÁGNES (LMP): Igen. ELNÖK: Köszönöm. Elkezdjük a szavazást. Először Somfai Ágnes képviselő asszony most elhangzott 2. számú módosítójáról jelenteném be, hogy nem kell szavaznunk, mert azt befogadtam. Vagyis mivel

7 nem én vagyok az előterjesztő, főpolgármester-helyettes urat kérdezem, hogy befogadja-e a 2. számú módosító javaslatot. ELŐADÓ: Nagyon meglepő lesz a válaszom: igen, befogadom. ELNÖK: Ezek után kérem, hogy Somfai Ágnes képviselő asszony 1. számú módosító javaslatáról szavazzunk, amit az előterjesztő nem fogadott be és a Kerékpáros Szövetség vezetője is kritikával fogadott. Tehát erről szavazzunk! Indítható a gép. (Szavazás.) 2207/2010.(XI.24.) nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá- Főv.Kgy.h. nyát, mely szerint: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 1731/2009. (X. 12.) számú határozatában szereplő műszaki megoldás, a déli oldali járdán vezetett egyirányú kerékpárút megvalósítása érdekében. Ennek műszaki megoldása teljes mértékben igazodjon a kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel korábban egyeztetett tervekhez. A hídfőknél a csatalakozó kerékpáros infrastruktúrát az irányhelyes haladás követelményei szerint, minden szükséges irányba csatlakozást nyújtva, a csomópontok biztonságos kialakítására különösen ügyelve kell kialakítani és a kiviteli terveken átvezetni. A Közgyűlés felkéri továbbá a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. (3 igen, 17 ellenszavazat, 9 tartózkodás) ELNÖK: Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 17 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt a módosító javaslatot nem fogadta el. Most pedig Szabó György frakcióvezető úr kérésére pontonként szavazunk a határozati javaslatokról. Mindenki előtt ott vannak a határozati javaslatok? Először az 1. számú határozati javaslatról kérem, hogy döntsön a Közgyűlés. Indítható a gép. (Szavazás.) 2208/2010.(XI.24.) úgy dönt, hogy az ideiglenes forgalomba helye- Főv.Kgy.h. zésre tekintettel indokolt a szerződés lezárásához kapcsolódó elszámolás érdekében a kivitelezővel történő tárgyalások megkezdése. Felkéri a főpolgármestert, hogy az általa kijelölt tárgyalódelegáció útján ezen tárgyalások lefolytatására intézkedjen, azzal, hogy a tárgyalásokat lezáró megállapodás tervezetet terjessze elé.

8 Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (27 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt elfogadta. Kérem, hogy a 2. számú határozati javaslatról döntsenek! Indítható a gép. (Szavazás.) 2209/2010.(XI.24.) támogatja a déli oldali kerékpáros közlekedés Főv.Kgy.h. biztosítását a Margit híd déli járdáján elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút megvalósításával, továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, mindennek a kiviteli tervekben történő átvezetését és felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 2210/2010.(XI.24.) Úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forga- Főv.Kgy.h. lomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről egyeztessen. (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) ELNÖK: 26 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elfogadta a Közgyűlés. Kérem, hogy döntsünk a 3. számú előterjesztésről! Indítható a gép. (Szavazás.) 2211/2010.(XI.24.) támogatja a Margit híd budai oldali aluljárójának Főv.Kgy.h. alapprojektet meghaladó mértékű felújítását a BKV pénztár átépítését és áthelyezését, a villamoshoz és a HÉV-hez vezető lépcsők alépítményeivel együtt történő felújítását, valamint a BKV Zrt. és az FKF Zrt. helyiségek felújítását magába foglaló műszaki tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen ezen projektek részletes műszaki tartalmának kidolgozására, megvalósítására, és ha szükséges, készítse elő a további előterjesztéseket. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István

9 (29 igen, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás) ELNÖK: 29 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett ezt is elfogadta a Közgyűlés. Végül kérem, hogy döntsünk a 4. számú határozati javaslatról. Indítható a gép. (Szavazás.) 2212/2010.(XI.24.) támogatja a hídfőterek parkjainak rendezését, Főv.Kgy.h. valamint a közlekedési csomópontjainak fejlesztését, melynek részei: a pesti hídfőben a 2-es és 4-6-os villamosok közti átszállás akadálymentes biztosítása; a budai oldalon a Margit körút Lipthay utca és Margit utca/török utca közötti szakaszának faltól falig történő felújítása; a Margit körút Tölgyfa utcai csomópontban a Tölgyfa utca felújítása során kimaradt ~ 10 fmes szakasz burkolat felújítása; a Bem rakpartról a hídra felvezető mintegy 150fm-es útszakasz, valamint a Lipthay utca ~50fmes útszakaszának felújítása; a Margit krt-on a Frankel Leó utca budai hídfő közti villamosvágány felújítása, a budai hídfő megállóhely átalakítása a buszok általi használhatóság biztosítása érdekében, továbbá a budai hídfőben a villamosmegállóhely további akadálymentes megközelítési lehetőségeinek biztosítása; a Margit hidat övező parkok felújítása. Felkéri a főpolgármestert, hogy a koncepció részletes műszaki tartalmát dolgozza ki és intézkedjen ezen projektelemek megvalósítására, azzal, hogy a további szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (28 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárom, és fél háromig ebédszünet következik. Köszönöm szépen.

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. május 14-én, kedden, 9 óra 54 perckor az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 26-26/3-20/2016 TÁRGY: GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS A MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖN- ZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉS PROGRAM KERE- TÉBEN A PÉCSI HEGEDŰS JÁNOS UTCA FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

6/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 6/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 18-án megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A Kossuth Lajos Kinizsi Ifjúság utcák kereszteződésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének VÁROSSTRATÉGIAI ÉS VÁROSMARKETING BIZOTTSÁGÁNAK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK VALAMINT TULAJDONOSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Budapest. Főváros Közgyűlése. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

Budapest. Főváros Közgyűlése. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság euoa PesT Budapest Főváros Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság llllllll~llllllllll~llblllllilll~ '1000066596270' ikt. szám: FPH109 /2-9 /2015 JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és a Tulajdonosi,

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata november 18-ai rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata november 18-ai rendes üléséről. Ügyiratszám: 40.384-11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. november 18-ai rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Köszöntöm a mai

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Közlekedés-szervezési döntések Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. március 10-én a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 10/2009.( III. 10. ) VMKB. hat. 5 igen szavazattal a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. május 29-én, kedden, 11 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 19-én megtartott ülésen felvett hangfelvétellel rögzített jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/17/2013. OKB-15/2013. sz. ülés (OKB-123/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. április 29-én, hétfőn, 12 óra 37 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 22-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester. Nyeste József képviselő Pogány Sándor képviselő Szakmári Attila képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 12.-én a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,30 óra.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-j

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i1-j IKTATAS Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 9 10 óra e~~ 12-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/16-2/2014. TAB-7/2014. sz. ülés (TAB-7/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2014. június 23-án, hétfőn 9 óra 40 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben