HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János"

Átírás

1 17. számú napirendünk A Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című, európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. Főpolgármester-helyettes úr, György István az előterjesztő. A napirend 17./ pontja: A budapesti Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. ELŐADÓ: dr. György István HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János ELNÖK: Megadom neki a szót, jelezve, hogy Somfai Ágnes képviselő asszonynak módosító javaslata érkezett a napirendi ponthoz. Nem tudom, itt van-e a képviselő asszony? Főpolgármester-helyettes úrnak megadom a szót. ELŐADÓ: Köszönöm a szót, tisztelt főpolgármester úr. Ahogy azt a tisztelt képviselő hölgyek és urak olvashatják, több pontban igyekeztem összefoglalni a Margit híd beruházásával összefüggésben jelentkező kérdéseket. Egyrészt a vállalkozási szerződés pénzügyi ütemezésére és a kötbérvita rendezésére igyekeztem egy javaslatot tenni, aztán a következő akut, és a médiumok által is felkapott probléma volt az elmúlt napokban a déli oldali kerékpárút kialakításával kapcsolatos kérdéskör, erre is egy megoldási javaslatot tettünk. A Margit híd pilléroszlopainak restaurálására és pótlására szintén szükség van, ezt tudtuk, hiszen e nélkül végleges használatbavételi engedélyt nem kaphat a híd, itt is megoldási javaslatot tettem. Az aluljárók nívójának növelésére és a BKV-pénztár átépítésére szintén egy pontban kitértünk, és az új hídfőtér kialakításával összefüggésben is megoldási javaslat szerepel ebben az összefoglaló anyagban. Részletesen nem kívánom ezeket ismertetni, hiszen mindenki megkapta, kérem a Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztés határozati javaslatait. ELNÖK: A módosító javaslatról mi a főpolgármester-helyettes úr nyilatkozata? ELŐADÓ: Máris nézem. Tehát a módosító javaslat, ha jól látom, akkor a kerékpárút megvalósításával függ össze. A kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel konzultációt folytatott a Közlekedési Ügyosztály, illetve a BKK. Az én legfrissebb információim szerint az a megoldás bár természetesen az adottságok figyelembe vételével rögzíthető csak, amit mondani fogok elfogadható számukra, tehát hogy a déli oldalon megépítendő kerékpárút tulajdonképpen egyben a gyalogos járdával kerüljön kivitelezésre, nyilván a felhajtó és a lehajtó rámpák kiépítésével. Ennél jobb megoldást, a kerékpáros szövetségek véleményével találkozó és a kerékpárosok érdekében meghozandó ennél jobb megoldást nem láttunk, ezért ennek a kidolgozására tettünk javaslatot. Az én előterjesztői véleményem szerint az előterjesztésben szereplő határozati javaslat ezeknek a feltételeknek megfelel, úgyhogy ezt a módosító javaslatot nem kívánom befogadni.

2 ELNÖK: Köszönöm szépen. Somfai Ágnes képviselő asszonyé a szó. SOMFAI ÁGNES (LMP): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Közgyűlés! Elolvastam az előterjesztést, és ennek nyomán írtam meg azt a módosító indítványt, ami most önök előtt szerepel. A módosító indítvány azzal függ össze, hogy a Közgyűlés korábban már több határozatában úgy döntött, hogy a Margit híd déli oldalán, a járdán egyirányú kerékpárút megvalósítása szükséges. Az, hogy ettől a javaslattól most mi el kívánunk térni, nem kellően alátámasztott. Elolvastam, amivel azt indokolták, hogy ez miért nem valósítható meg, és azt gondolom, hogy ez nem helyes. Az egyik indoklás azt mondja, hogy azért nem jó, ha a déli oldalon egyirányú kerékpárút valósul meg, mert forgalmi dugó lesz, és közlekedésbiztonsági szempontból ez nem megfelelő. Azt gondolom, hogy az önök új megoldási javaslata, amely szerint osztatlan gyalogos- és kerékpárút kerül kialakításra, éppen hogy növeli ezt a forgalmi dugót és rendezetlenséget, hiszen lehetővé teszi azt, hogy ne csak egy irányban, hanem két irányban közlekedjenek a kerékpárosok együtt azon a járdán, amit a gyalogosok és a családos babakocsisok használnak. A másik indoklás az volt, hogy nincs meg a megfelelő keresztmetszet, így az útügyi előírásoknak nem megfelelően alakítható ki a kerékpársáv. Ez az indoklás szintén hibás, hiszen az egyirányú kerékpársáv 1 méteres szabványa mellett az 1,7 méteres járda megfelelő, és megnézve a Margitsziget kerületi szabályozási tervéhez készült forgalomszámlálási adatokat látható, hogy a déli oldalon kevesebb a gyalogosforgalom. Éppen ezért összefoglalóan arra szeretném megkérni a tisztelt Közgyűlést, hogy olyan határozatot fogadjon el, ami az eredeti javaslatoknak megfelelően az egyirányú kerékpárút járdán megvalósított osztott kerékpár- és gyalogos út mellett foglal állást. Felmerült többször itt a közlekedési hatóság szerepe. Ez nem teljesen tisztázott, hiszen egyszer a közlekedési hatóság úgy fogalmazott, hogy a déli oldalon járdán kerékpársáv vezetését nem engedélyezi. Amilyen indokokkal ezt nem engedélyezte, miszerint ez balesetveszélyes, ez ugyanúgy fenn fog állni a következő, az osztatlan megoldási javaslatnál. Illetve azóta felmerült az, hogy vajon a közlekedési hatóságnak milyen jogosultsága van ebben a tekintetben, hiszen a közlekedési hatóság a Főpolgármesteri Hivatalra ruházta a döntést, hogy milyen megoldás szülessen a déli oldalon. ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem vitatva képviselő asszony szándékait azt látjuk problémának, hogy az ön módosító javaslatának első és második mondata a mi értelmezésünkben ellentmondásban van egymással, de erre Vitézy Dávid vezérigazgató úr reagálni fog, ha hozzászólását megtette Losonczy Pál képviselő úr, akinek megadom a szót. LOSONCZY PÁL (Jobbik): Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A Margit híd kérdésében a felújítási költségek másfél év alatt körülbelül másfélszeresére nőttek, most már közelítünk a 30 milliárd forinthoz, és a kivitelező, aki nem tudta átadni időre a forgalomnak a hidat, még pluszköltségre tart igényt. Annak idején volt egy nagy értékű beruházásokat vizsgáló bizottság, aminek a jelenlegi főpolgármester-helyettes, dr. Bagdy Gábor úr volt az elnöke, és a híddal kapcsolatban gyakorlatilag szabálytalanságokat és szakszerűtlenségek sorozatát állapították meg, de személyi felelősségre vonás ez ügyben nem történt. A Jobbik azt képviseli, hogy jelenleg egy ekkora beruházásnál minél előbb

3 tegyük tisztába az ügyeket. Támogatjuk természetesen a kerékpárút tökéletes mederbe való terelését, viszont azt nem támogatnánk, hogy ebbe a 30 milliárd forintba a híd környéki aluljárórendszereket nem tudják belepréselni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm szépen. Részben egyetértek képviselő úrral, és egyáltalán nem akarván védelmembe venni semmilyen döntést, annyit azért kénytelen vagyok elmondani, hogy részben nyilván jó szándékból, részben egyéb motivációktól vezérelten itt rendkívül pontatlan információk is megjelentek. Csak három mondatban és csak a saját véleményemként: Ennek a beruházásnak nem voltak költségvetései; költségbecslései voltak, több és változó. Ellentétben az önök által már tavaly nyáron propagált információval, a legelső költségbecslés nem 12, vagy 13 milliárdról szólt, hanem 21 milliárdról. Nem egészen érthető okból ezt levitték 13-ra, vagy 12-re, pontosan nem is tudom, a szakma véleménye és álláspontja szerint annyiból a beruházás nem volt megvalósítható. Ehhez képest megjelent egy 30 milliárdról szóló propaganda, ami meg nem igaz, mert 20,8 plusz áfáért vállalta el a kivitelező, ami összességében 26, és nem 30. Az más kérdés, hogy a közvélemény előtt az egész úgy jelent meg különböző politikai interpretációk alapján, hogy itt 12 milliárd helyett 30 milliárdból építik meg a Margit hidat; ez csak annyiból sántít, hogy sem a 12 milliárd nem volt igaz, sem a 30, most sem 30-ról van szó, hanem 20,8 plusz áfáról. Ezzel együtt már kezdeményeztük, hogy a kötbérekről, a kifizetésekről és az elvégzett munkák számbavételéről a kivitelezővel egyeztetést kell folytatni. Ami a személyi mulasztásokat illeti, nem tudom, tudja-e, hogy az azóta eltűnt párt, az MDF egy éve feljelentést tett a nyomozó hatóságnál a metró és a Margit híd ügyében. Ez a vizsgálat folyik, nyilván a nyomozó hatóság meg fogja hozni az állásfoglalását, ebben nekünk a nyomozó hatóságot nem hiszem, hogy instruálni kéne, azt a döntést, amit ők hoznak, el fogjuk fogadni, már csak azért is, mert ha tetszik, ha nem, azt el kell fogadni. A kifizetésekkel kapcsolatban a számlakifizetéseknél nyilván megvan a felelősségünk abban, nehogy el nem végzett munkák kifizetésre kerüljenek. Erről a kivitelezővel az egyeztetések meg fognak történni, és a Közgyűlés erről reményeim szerint legalábbis őszintén remélem, hogy így lesz pontos tájékoztatást fog kapni. Ennek az előterjesztésnek most azonban nem ez a tárgya, ezt ön is tudja. Szabó György képviselő úrnak adom meg a szót, utána pedig Vitézy Dávid válaszolna Somfai Ágnes képviselő asszonynak. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Margit híddal kapcsolatosan olvastuk az előzményeket, a szakértői jelentéseket, végigolvastuk a korábbi közbeszerzési ügyiratokat, és azt látjuk, hogy a jelenlegi vezetés megpróbál kiutat találni, megoldást keresni, amivel egyet is tudunk érteni. Azt kérem, hogy a határozati javaslatokról egyenként döntsünk. A múltra vonatkozólag lenne összefoglaló véleményem, amelyben egy picit vitába szállok az LMP-s javaslattal, aminek a lényege, hogy mind a Margit híd, mind a főváros egészét tekintve sokszor nem a szakmát hallgatták meg, nem a szakma álláspontja valósult meg, hanem politikai döntések születtek, aminek a nagyberuházások tekintetében ott vannak a hátrányos következményei. A Margit hídra vonatkozólag a kerékpárút esetében a szakma egyértelműen és határozottan fogalmaz, s mi jelen esetben a szakmát képviseljük és a szakmával értünk egyet. Hogy ez érthető is legyen mindazok számára, akik ezt az anyagot nem olvasták: a déli oldalon a kivitelezés tekintetében megvalósítani szándékozott kerékpáros forgalommal nem értünk egyet, mint ahogy ezt a szakma is leírta, az északi oldalon pedig korlátlan formában tudnak közlekedni a kerékpárosok.

4 E tekintetben kértem azt, hogy egyenként szavazzunk. A hibás folyamat megállítása a cél, és nem politikai, hanem adott esetben szakmai döntéseket támogatunk. ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vitézy Dávid vezérigazgató úrnak. VITÉZY DÁVID, a BKK Zrt. vezérigazgatója: Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A BKK Zrt. a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes felkérése alapján vesz részt a közlekedési tárgyú európai uniós projektek koordinációjában, ezért is kaptam én a felkérést, hogy válaszoljak az önök kérdéseire. Azt fontos hozzátennem, hogy az előterjesztésben szereplő megoldás a szakma, illetve egész pontosan a Közlekedési Ügyosztály álláspontját tükrözi. A Közlekedési Ügyosztály és annak minden alosztálya azt a műszaki kialakítást, amelyre az előterjesztés javaslatot tesz tehát a közös gyalog- és kerékpárút kialakítását támogatja. Ugyanakkor mindenki tudja, a Közlekedési Ügyosztály is tudja, mi is látjuk, a civil szervezetek is látják, hogy alapvetően sok rossz döntés született ennek a projektnek az életében az elmúlt években, sok megoldatlan probléma van, amely már csak kompromisszumos megoldások meghozatalát teszi lehetővé. A tökéletes megoldást megtalálni itt már nem lehet. Mi a mai helyzet? Egyrészről van a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak egy jogerős határozata, amely három évig érvényes ezt 2009 tavaszán adták ki, amelyben egyértelműen az szerepel, hogy a déli oldali járdán az egyirányú kerékpársáv vezetését a hatóság nem engedélyezi. A főváros megpróbálta elérni ennek a határozatnak a módosítását a közlekedési hatóságnál. A hatóság nem vonta vissza ezt a határozatát, hanem érvényben tartotta, és egy olyan állásfoglalást adott ki, amelyben lényegében leírta azt a jogszabályi helyzetet, hogy más esetben pusztán erről a szakmai kérdésről tehát hogy milyen legyen a kerékpársáv kialakítása a Fővárosi Önkormányzatnak saját hatáskörében van joga dönteni, de önmagában ezt az engedélyét nem változtatta meg. Tehát ha korábbi döntése szerint egyirányú kerékpársáv valósul meg, akkor a hatóságnak joga, és az előzetes információk szerint szándéka is van arra, hogy ne adja ki a Margit híd használatbavételi engedélyét, ebben az esetben pedig az európai uniós támogatásokat a főváros nem tudja lehívni ehhez a projekthez. Az NFÜ ugyanakkor az európai uniós támogatás feltételeként szabta, hogy az indikátorokat a főváros teljesítse, azaz több mint 1,6 kilométer hosszan valósítson meg kerékpárutat a Margit hídon, márpedig ezt csak akkor tudja teljesíteni, ha a déli oldalon is biztosított a kerékpározás lehetősége. Ami egyébként szakmailag is indokolt, hiszen ha valaki a Margit körútról kíván kerékpározni a Szent István körút felé, akkor ezt normális körülmények között ne kétszer a zebrán átmenve tudja csak megtenni. A kompromisszumos megoldás tehát, amit ez az előterjesztés javasol, egy olyan közös gyalog- és kerékpárút kialakítása, amely nem ellenkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatával, amelynek kijelölésére a Fővárosi Önkormányzatnak a jogszabályban foglalt lehetősége megvan, és amellyel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elvárt indikátorokat teljesíteni tudjuk, így az európai uniós támogatás megmaradhat ezen a projekten, főleg ha a többi határozatot is elfogadja a Közgyűlés és sikerül a pénzügyi ütemezésben és az egyéb kérdésekben is megnyugtató válaszokat találni. Erre teszünk javaslatot. Ez egy olyan kompromisszum, ami a hatósági elvárásoknak való megfelelést, az uniós támogatás megtartását és a kerékpáros szempontok figyelembevételét is próbálja a mostani helyzetben a lehető legjobb kompromisszumként szolgálni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Itt van a teremben az egyik kerékpáros szövetség vezetője, László János úr. Tekintettel a módosító javaslatra, megkérdezem, kíván-e szólni a Közgyűléshez. (László János: Igen.) Tessék!

5 LÁSZLÓ JÁNOS, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke: Köszönöm a szót és a lehetőséget, főpolgármester úr. Szeretettel üdvözlöm önöket. Vitézy Dávid szavaihoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a lényeg az, amit a végén mondott: itt igazi jó megoldás nem születhet, azt valamikor 2006-ban kellett volna a tervezés során létrehozni. Kényszerben vagyunk, olyan kényszerben, amiben azt a megoldást kell megtalálnunk, ami a legjobb a mostani helyzetben. Azt hisszük, elfogadható még az a megoldás is, hogy osztatlan kerékpárút legyen a déli oldalon. Önöknek tudniuk kell, hogy jogilag nem jelölhetnek ki egyirányúnak egy osztatlan kerékpárutat ez egy furcsa helyzet, ezért számolni kell vele, hogy ott keresztül-kasul fognak ellenirányba is kerékpározni a kerékpárosok, még akkor is, ha a Balassi utcai oldalról lehet csak felhajtani, de ezzel számolni kell. Mi azt javasoljuk, hogy egészítsük ki ezt azzal - s ehhez talán nem is kell a Közgyűlés döntése, remélem, hogy a szakemberek ebben egyet fognak érteni -, hogy élve az új KRESZ lehetőségeivel oldjuk fel a déli oldali osztatlan kerékpárútnak a kötelező használatát, tegyük lehetővé, hogy aki akar és tud, az haladhasson az úttesten. Ezzel csökkentjük a járda kerékpáros terhelését - ha szabad ezt mondanom -, nyugodtabban és könnyebben lehet gyalogolni, mert nekünk, akik a kerékpáros érdekeket védjük, természetesen soha nem jutott eszünkbe az, hogy a járda kárára kellene a kerékpáros közlekedést kijelölni. Mi akkor tudunk egyetérteni ezzel a javaslattal, ha ennek a kötelező használatát, amire lehetőség van, megszüntetjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy szólhattam. ELNÖK: Köszönöm szépen és köszönöm a Közgyűlés hozzájárulását, hogy László úr szólhasson. Még egyszer Szabó György képviselő úrnak adok szót. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót. Értem a kerékpárosok és az LMP álláspontját, de valamikor a gyalogosok együtt közlekedtek a kerékpárosokkal és ez nem volt konfliktusmentes. Ennek eredményeként születtek az úgynevezett kerékpársávok, amelyekre jelentős összeget költ a főváros, jelentős és horribilis összeget költ az ország. Ez ugyanolyan, mint az akadálymentesítés. Egyébiránt vannak dolgok, amiket jó lenne figyelembe venni, illetve nem figyelmen kívül hagyni. Ilyen például az, hogy Magyarországon jobboldali közlekedés van, és az autók, még ha szeretnének, akkor sem mehetnek át a baloldalra, legalábbis nem kockázatmentesen. Egyébiránt felhívom a kerékpáros szövetség jelen lévő elnökének a figyelmét arra, hogy jelen pillanatban is a Margit híd az a bemutatóhely, ahol ez idáig az építés alatt is volt lehetőség kerékpárral közlekedni. Ez kellőképpen konfliktust is okozott, mert a gyalogos forgalom megmaradt, és a kerékpárosok annak ellenére felültek a kerékpárra, hogy kint volt a tábla: kérjük a kerékpárosokat, hogy legyenek nem ráülve, hanem tolva átvinni a kerékpárt a biztosított úton. Egyébiránt nem szeretném ezt az egész Margit híd kérdést csak kerékpárra szűkíteni, mert van itt még bőven például a szobrokkal kapcsolatban is anomália. Sokkal fajsúlyosabb dolgokra is próbál a főváros vezetése megoldást találni. E tekintetben nem érzem azt, hogy itt a kerékpárral ennyit kellene foglalkozni, tehát a magam részéről is visszavonom a további kerékpáros megszólalásomat. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Még Somfai Ágnes képviselő asszonynak adok szót, aztán szavazni kezdünk.

6 SOMFAI ÁGNES (LMP): Azt gondolom, hogy egy ekkora nagyságú, Budapest életében ekkora jelentőséggel bíró városfejlesztési projekt akkor lehet sikeres, ha mindenki az átadás után úgy érzi, hogy az érdekeit figyelembe vették, és egy kompromisszumos megoldás születik. Nem szeretnék reagálni Szabó György felvetéseire, itt az EU-s indikátor miatt kényszerpályák vannak. Azt gondolom, reagálva a Magyar Kerékpáros Klub elnökének felvetésére, hogy akkor döntünk helyesen, ha garanciákat adunk arra, hogy a jelzett igény, miszerint piktogram kerüljön felfestésre az úttestre, akkor járunk el helyesen, ha erre garanciákat is adunk. Éppen ezért egy módosító indítványt szeretnék a tisztelt Közgyűlés elé benyújtani, ezt mindjárt oda is fogom adni ELNÖK: Bocsánat, a saját módosítóját módosítja? SOMFAI ÁGNES (LMP): Még egy módosító indítványt szeretnék benyújtani. ELNÖK: Tessék szíves lenni átadni nekünk. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Felolvassam esetleg? ELNÖK: Esetleg. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Tehát úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forgalomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről intézkedjen. Az előbb elhangzott beszédben erre történt utalás, hogy ez egy jó megoldás lenne. Azt gondolom, hogy itt az egyeztetések nem voltak teljes körűek, és egy ilyen gesztus garanciákat tudna nyújtani arra, hogy mindenki elégedettebben távozzék, és amikor átadjuk a hidat, akkor jobban tudjuk használni. ELNÖK (Tarlós István): Azt szeretném kérni, hogy egyezzen bele, hogy egyeztetnem kelljen, ne intézkednem, mert a végén még ketten fogjuk felfesteni a piktogramokat. (Derültség.) SOMFAI ÁGNES (LMP): Szerintem az egy jó alkalom lenne, akár így, közgyűlési szinten. ELNÖK: Megegyezünk akkor az egyeztessen szóban? SOMFAI ÁGNES (LMP): Igen. ELNÖK: Köszönöm. Elkezdjük a szavazást. Először Somfai Ágnes képviselő asszony most elhangzott 2. számú módosítójáról jelenteném be, hogy nem kell szavaznunk, mert azt befogadtam. Vagyis mivel

7 nem én vagyok az előterjesztő, főpolgármester-helyettes urat kérdezem, hogy befogadja-e a 2. számú módosító javaslatot. ELŐADÓ: Nagyon meglepő lesz a válaszom: igen, befogadom. ELNÖK: Ezek után kérem, hogy Somfai Ágnes képviselő asszony 1. számú módosító javaslatáról szavazzunk, amit az előterjesztő nem fogadott be és a Kerékpáros Szövetség vezetője is kritikával fogadott. Tehát erről szavazzunk! Indítható a gép. (Szavazás.) 2207/2010.(XI.24.) nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá- Főv.Kgy.h. nyát, mely szerint: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 1731/2009. (X. 12.) számú határozatában szereplő műszaki megoldás, a déli oldali járdán vezetett egyirányú kerékpárút megvalósítása érdekében. Ennek műszaki megoldása teljes mértékben igazodjon a kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel korábban egyeztetett tervekhez. A hídfőknél a csatalakozó kerékpáros infrastruktúrát az irányhelyes haladás követelményei szerint, minden szükséges irányba csatlakozást nyújtva, a csomópontok biztonságos kialakítására különösen ügyelve kell kialakítani és a kiviteli terveken átvezetni. A Közgyűlés felkéri továbbá a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. (3 igen, 17 ellenszavazat, 9 tartózkodás) ELNÖK: Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 17 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt a módosító javaslatot nem fogadta el. Most pedig Szabó György frakcióvezető úr kérésére pontonként szavazunk a határozati javaslatokról. Mindenki előtt ott vannak a határozati javaslatok? Először az 1. számú határozati javaslatról kérem, hogy döntsön a Közgyűlés. Indítható a gép. (Szavazás.) 2208/2010.(XI.24.) úgy dönt, hogy az ideiglenes forgalomba helye- Főv.Kgy.h. zésre tekintettel indokolt a szerződés lezárásához kapcsolódó elszámolás érdekében a kivitelezővel történő tárgyalások megkezdése. Felkéri a főpolgármestert, hogy az általa kijelölt tárgyalódelegáció útján ezen tárgyalások lefolytatására intézkedjen, azzal, hogy a tárgyalásokat lezáró megállapodás tervezetet terjessze elé.

8 Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (27 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt elfogadta. Kérem, hogy a 2. számú határozati javaslatról döntsenek! Indítható a gép. (Szavazás.) 2209/2010.(XI.24.) támogatja a déli oldali kerékpáros közlekedés Főv.Kgy.h. biztosítását a Margit híd déli járdáján elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút megvalósításával, továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, mindennek a kiviteli tervekben történő átvezetését és felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 2210/2010.(XI.24.) Úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forga- Főv.Kgy.h. lomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről egyeztessen. (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) ELNÖK: 26 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elfogadta a Közgyűlés. Kérem, hogy döntsünk a 3. számú előterjesztésről! Indítható a gép. (Szavazás.) 2211/2010.(XI.24.) támogatja a Margit híd budai oldali aluljárójának Főv.Kgy.h. alapprojektet meghaladó mértékű felújítását a BKV pénztár átépítését és áthelyezését, a villamoshoz és a HÉV-hez vezető lépcsők alépítményeivel együtt történő felújítását, valamint a BKV Zrt. és az FKF Zrt. helyiségek felújítását magába foglaló műszaki tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen ezen projektek részletes műszaki tartalmának kidolgozására, megvalósítására, és ha szükséges, készítse elő a további előterjesztéseket. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István

9 (29 igen, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás) ELNÖK: 29 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett ezt is elfogadta a Közgyűlés. Végül kérem, hogy döntsünk a 4. számú határozati javaslatról. Indítható a gép. (Szavazás.) 2212/2010.(XI.24.) támogatja a hídfőterek parkjainak rendezését, Főv.Kgy.h. valamint a közlekedési csomópontjainak fejlesztését, melynek részei: a pesti hídfőben a 2-es és 4-6-os villamosok közti átszállás akadálymentes biztosítása; a budai oldalon a Margit körút Lipthay utca és Margit utca/török utca közötti szakaszának faltól falig történő felújítása; a Margit körút Tölgyfa utcai csomópontban a Tölgyfa utca felújítása során kimaradt ~ 10 fmes szakasz burkolat felújítása; a Bem rakpartról a hídra felvezető mintegy 150fm-es útszakasz, valamint a Lipthay utca ~50fmes útszakaszának felújítása; a Margit krt-on a Frankel Leó utca budai hídfő közti villamosvágány felújítása, a budai hídfő megállóhely átalakítása a buszok általi használhatóság biztosítása érdekében, továbbá a budai hídfőben a villamosmegállóhely további akadálymentes megközelítési lehetőségeinek biztosítása; a Margit hidat övező parkok felújítása. Felkéri a főpolgármestert, hogy a koncepció részletes műszaki tartalmát dolgozza ki és intézkedjen ezen projektelemek megvalósítására, azzal, hogy a további szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (28 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárom, és fél háromig ebédszünet következik. Köszönöm szépen.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre

JEGYZŐKÖNYV. 1. Pályázat benyújtása bölcsőde felújításra és akadálymentesítésre JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda, tárgyaló termében 2009. március. 27. napján 09.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

- 45 - Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

- 45 - Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz. - 45-3.) Napirendi pont: Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) Előadók: dr. Vancsura István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. március 26-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN

KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN KOMPLEX SZEMLÉLETŰ KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTEN Bencze-Kovács Virág kerékpáros stratégiai koordinátor, Budapesti Közlekedési Központ 2014. december 2. Célok, Átnézeti térkép A folyamat,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. június 29. (hétfő)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A kerékpárosokat érintő baleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata. Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály

A kerékpárosokat érintő baleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata. Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály A kerékpárosokat érintő baleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály Miért? Célunk: a rendszeresen előforduló balesetek körülményeit

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2002. december 11-i ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2002. december 11-i ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2002. december 11-i ülésén Az ülés helye: Nagykáta Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem 2760 Nagykáta Dózsa György u. 2. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Maglóca Község Képviselő-testülete 2-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. április 07-én 13 óra 30 perckor a maglócai kultúrházban megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. május 6-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. június 29-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. június 29-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. június 29-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készük: M ályinka Község Önkorm ányzat K épviselő-testületének 2015. m ájus 26-án 16.00 órakor m egtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készük: M ályinka Község Önkorm ányzat K épviselő-testületének 2015. m ájus 26-án 16.00 órakor m egtartott testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készük: M ályinka Község Önkorm ányzat K épviselő-testületének 2015. m ájus 26-án 16.00 órakor m egtartott testületi üléséről Jelen vannak: Győrfi G ábor polgárm ester M ihály Eszter Laura

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 1o. 19 órai kezdettel Jelen vannak:

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.01.28. Rendkívüli ülés 14:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága Tárgy: A napirend elfogadása 048/2015.(VI.25.) V.M.K.B.hat. úgy dönt, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: 0. Belváros új főutcájának kiépítése II. ütem Ferenciek tere és környéke rehabilitációja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-3897/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. január 21-én 09.00 órai kezdettel, a i Hivatal Konferencia termében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető

Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai Pej Kálmán okl. építőmérnök, ügyvezető TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu 47. SAVARIA URBANISZTIKAI NYÁRI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata 2014. március 19-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata 2014. március 19-én megtartott üléséről KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Belváros Északi része Városrészi Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 13394-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Belváros Északi Részének Városrészi Önkormányzata

Részletesebben

Közbeszerzési terv 2013. 1. számú módosítás

Közbeszerzési terv 2013. 1. számú módosítás 1 Banktender - pénzforgalmi számlavezetés és műveletek valamint folyószámlahitelkeret biztosítása 2 SAP vállalatirányítási rendszer bevezétese. ütem 3 Angol nyelvi képzések beszerzése 4 Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. április 13án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére

POLGÁRMESTER. Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Javaslat a 679/2007. (XI. 27.) Kt számú határozat kiegészítésére Készítette: dr. Szeles Gábor jegyző Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az előterjesztő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete Súr Község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-38 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben