HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János"

Átírás

1 17. számú napirendünk A Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című, európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. Főpolgármester-helyettes úr, György István az előterjesztő. A napirend 17./ pontja: A budapesti Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. ELŐADÓ: dr. György István HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János ELNÖK: Megadom neki a szót, jelezve, hogy Somfai Ágnes képviselő asszonynak módosító javaslata érkezett a napirendi ponthoz. Nem tudom, itt van-e a képviselő asszony? Főpolgármester-helyettes úrnak megadom a szót. ELŐADÓ: Köszönöm a szót, tisztelt főpolgármester úr. Ahogy azt a tisztelt képviselő hölgyek és urak olvashatják, több pontban igyekeztem összefoglalni a Margit híd beruházásával összefüggésben jelentkező kérdéseket. Egyrészt a vállalkozási szerződés pénzügyi ütemezésére és a kötbérvita rendezésére igyekeztem egy javaslatot tenni, aztán a következő akut, és a médiumok által is felkapott probléma volt az elmúlt napokban a déli oldali kerékpárút kialakításával kapcsolatos kérdéskör, erre is egy megoldási javaslatot tettünk. A Margit híd pilléroszlopainak restaurálására és pótlására szintén szükség van, ezt tudtuk, hiszen e nélkül végleges használatbavételi engedélyt nem kaphat a híd, itt is megoldási javaslatot tettem. Az aluljárók nívójának növelésére és a BKV-pénztár átépítésére szintén egy pontban kitértünk, és az új hídfőtér kialakításával összefüggésben is megoldási javaslat szerepel ebben az összefoglaló anyagban. Részletesen nem kívánom ezeket ismertetni, hiszen mindenki megkapta, kérem a Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztés határozati javaslatait. ELNÖK: A módosító javaslatról mi a főpolgármester-helyettes úr nyilatkozata? ELŐADÓ: Máris nézem. Tehát a módosító javaslat, ha jól látom, akkor a kerékpárút megvalósításával függ össze. A kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel konzultációt folytatott a Közlekedési Ügyosztály, illetve a BKK. Az én legfrissebb információim szerint az a megoldás bár természetesen az adottságok figyelembe vételével rögzíthető csak, amit mondani fogok elfogadható számukra, tehát hogy a déli oldalon megépítendő kerékpárút tulajdonképpen egyben a gyalogos járdával kerüljön kivitelezésre, nyilván a felhajtó és a lehajtó rámpák kiépítésével. Ennél jobb megoldást, a kerékpáros szövetségek véleményével találkozó és a kerékpárosok érdekében meghozandó ennél jobb megoldást nem láttunk, ezért ennek a kidolgozására tettünk javaslatot. Az én előterjesztői véleményem szerint az előterjesztésben szereplő határozati javaslat ezeknek a feltételeknek megfelel, úgyhogy ezt a módosító javaslatot nem kívánom befogadni.

2 ELNÖK: Köszönöm szépen. Somfai Ágnes képviselő asszonyé a szó. SOMFAI ÁGNES (LMP): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Közgyűlés! Elolvastam az előterjesztést, és ennek nyomán írtam meg azt a módosító indítványt, ami most önök előtt szerepel. A módosító indítvány azzal függ össze, hogy a Közgyűlés korábban már több határozatában úgy döntött, hogy a Margit híd déli oldalán, a járdán egyirányú kerékpárút megvalósítása szükséges. Az, hogy ettől a javaslattól most mi el kívánunk térni, nem kellően alátámasztott. Elolvastam, amivel azt indokolták, hogy ez miért nem valósítható meg, és azt gondolom, hogy ez nem helyes. Az egyik indoklás azt mondja, hogy azért nem jó, ha a déli oldalon egyirányú kerékpárút valósul meg, mert forgalmi dugó lesz, és közlekedésbiztonsági szempontból ez nem megfelelő. Azt gondolom, hogy az önök új megoldási javaslata, amely szerint osztatlan gyalogos- és kerékpárút kerül kialakításra, éppen hogy növeli ezt a forgalmi dugót és rendezetlenséget, hiszen lehetővé teszi azt, hogy ne csak egy irányban, hanem két irányban közlekedjenek a kerékpárosok együtt azon a járdán, amit a gyalogosok és a családos babakocsisok használnak. A másik indoklás az volt, hogy nincs meg a megfelelő keresztmetszet, így az útügyi előírásoknak nem megfelelően alakítható ki a kerékpársáv. Ez az indoklás szintén hibás, hiszen az egyirányú kerékpársáv 1 méteres szabványa mellett az 1,7 méteres járda megfelelő, és megnézve a Margitsziget kerületi szabályozási tervéhez készült forgalomszámlálási adatokat látható, hogy a déli oldalon kevesebb a gyalogosforgalom. Éppen ezért összefoglalóan arra szeretném megkérni a tisztelt Közgyűlést, hogy olyan határozatot fogadjon el, ami az eredeti javaslatoknak megfelelően az egyirányú kerékpárút járdán megvalósított osztott kerékpár- és gyalogos út mellett foglal állást. Felmerült többször itt a közlekedési hatóság szerepe. Ez nem teljesen tisztázott, hiszen egyszer a közlekedési hatóság úgy fogalmazott, hogy a déli oldalon járdán kerékpársáv vezetését nem engedélyezi. Amilyen indokokkal ezt nem engedélyezte, miszerint ez balesetveszélyes, ez ugyanúgy fenn fog állni a következő, az osztatlan megoldási javaslatnál. Illetve azóta felmerült az, hogy vajon a közlekedési hatóságnak milyen jogosultsága van ebben a tekintetben, hiszen a közlekedési hatóság a Főpolgármesteri Hivatalra ruházta a döntést, hogy milyen megoldás szülessen a déli oldalon. ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem vitatva képviselő asszony szándékait azt látjuk problémának, hogy az ön módosító javaslatának első és második mondata a mi értelmezésünkben ellentmondásban van egymással, de erre Vitézy Dávid vezérigazgató úr reagálni fog, ha hozzászólását megtette Losonczy Pál képviselő úr, akinek megadom a szót. LOSONCZY PÁL (Jobbik): Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A Margit híd kérdésében a felújítási költségek másfél év alatt körülbelül másfélszeresére nőttek, most már közelítünk a 30 milliárd forinthoz, és a kivitelező, aki nem tudta átadni időre a forgalomnak a hidat, még pluszköltségre tart igényt. Annak idején volt egy nagy értékű beruházásokat vizsgáló bizottság, aminek a jelenlegi főpolgármester-helyettes, dr. Bagdy Gábor úr volt az elnöke, és a híddal kapcsolatban gyakorlatilag szabálytalanságokat és szakszerűtlenségek sorozatát állapították meg, de személyi felelősségre vonás ez ügyben nem történt. A Jobbik azt képviseli, hogy jelenleg egy ekkora beruházásnál minél előbb

3 tegyük tisztába az ügyeket. Támogatjuk természetesen a kerékpárút tökéletes mederbe való terelését, viszont azt nem támogatnánk, hogy ebbe a 30 milliárd forintba a híd környéki aluljárórendszereket nem tudják belepréselni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm szépen. Részben egyetértek képviselő úrral, és egyáltalán nem akarván védelmembe venni semmilyen döntést, annyit azért kénytelen vagyok elmondani, hogy részben nyilván jó szándékból, részben egyéb motivációktól vezérelten itt rendkívül pontatlan információk is megjelentek. Csak három mondatban és csak a saját véleményemként: Ennek a beruházásnak nem voltak költségvetései; költségbecslései voltak, több és változó. Ellentétben az önök által már tavaly nyáron propagált információval, a legelső költségbecslés nem 12, vagy 13 milliárdról szólt, hanem 21 milliárdról. Nem egészen érthető okból ezt levitték 13-ra, vagy 12-re, pontosan nem is tudom, a szakma véleménye és álláspontja szerint annyiból a beruházás nem volt megvalósítható. Ehhez képest megjelent egy 30 milliárdról szóló propaganda, ami meg nem igaz, mert 20,8 plusz áfáért vállalta el a kivitelező, ami összességében 26, és nem 30. Az más kérdés, hogy a közvélemény előtt az egész úgy jelent meg különböző politikai interpretációk alapján, hogy itt 12 milliárd helyett 30 milliárdból építik meg a Margit hidat; ez csak annyiból sántít, hogy sem a 12 milliárd nem volt igaz, sem a 30, most sem 30-ról van szó, hanem 20,8 plusz áfáról. Ezzel együtt már kezdeményeztük, hogy a kötbérekről, a kifizetésekről és az elvégzett munkák számbavételéről a kivitelezővel egyeztetést kell folytatni. Ami a személyi mulasztásokat illeti, nem tudom, tudja-e, hogy az azóta eltűnt párt, az MDF egy éve feljelentést tett a nyomozó hatóságnál a metró és a Margit híd ügyében. Ez a vizsgálat folyik, nyilván a nyomozó hatóság meg fogja hozni az állásfoglalását, ebben nekünk a nyomozó hatóságot nem hiszem, hogy instruálni kéne, azt a döntést, amit ők hoznak, el fogjuk fogadni, már csak azért is, mert ha tetszik, ha nem, azt el kell fogadni. A kifizetésekkel kapcsolatban a számlakifizetéseknél nyilván megvan a felelősségünk abban, nehogy el nem végzett munkák kifizetésre kerüljenek. Erről a kivitelezővel az egyeztetések meg fognak történni, és a Közgyűlés erről reményeim szerint legalábbis őszintén remélem, hogy így lesz pontos tájékoztatást fog kapni. Ennek az előterjesztésnek most azonban nem ez a tárgya, ezt ön is tudja. Szabó György képviselő úrnak adom meg a szót, utána pedig Vitézy Dávid válaszolna Somfai Ágnes képviselő asszonynak. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Margit híddal kapcsolatosan olvastuk az előzményeket, a szakértői jelentéseket, végigolvastuk a korábbi közbeszerzési ügyiratokat, és azt látjuk, hogy a jelenlegi vezetés megpróbál kiutat találni, megoldást keresni, amivel egyet is tudunk érteni. Azt kérem, hogy a határozati javaslatokról egyenként döntsünk. A múltra vonatkozólag lenne összefoglaló véleményem, amelyben egy picit vitába szállok az LMP-s javaslattal, aminek a lényege, hogy mind a Margit híd, mind a főváros egészét tekintve sokszor nem a szakmát hallgatták meg, nem a szakma álláspontja valósult meg, hanem politikai döntések születtek, aminek a nagyberuházások tekintetében ott vannak a hátrányos következményei. A Margit hídra vonatkozólag a kerékpárút esetében a szakma egyértelműen és határozottan fogalmaz, s mi jelen esetben a szakmát képviseljük és a szakmával értünk egyet. Hogy ez érthető is legyen mindazok számára, akik ezt az anyagot nem olvasták: a déli oldalon a kivitelezés tekintetében megvalósítani szándékozott kerékpáros forgalommal nem értünk egyet, mint ahogy ezt a szakma is leírta, az északi oldalon pedig korlátlan formában tudnak közlekedni a kerékpárosok.

4 E tekintetben kértem azt, hogy egyenként szavazzunk. A hibás folyamat megállítása a cél, és nem politikai, hanem adott esetben szakmai döntéseket támogatunk. ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vitézy Dávid vezérigazgató úrnak. VITÉZY DÁVID, a BKK Zrt. vezérigazgatója: Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A BKK Zrt. a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes felkérése alapján vesz részt a közlekedési tárgyú európai uniós projektek koordinációjában, ezért is kaptam én a felkérést, hogy válaszoljak az önök kérdéseire. Azt fontos hozzátennem, hogy az előterjesztésben szereplő megoldás a szakma, illetve egész pontosan a Közlekedési Ügyosztály álláspontját tükrözi. A Közlekedési Ügyosztály és annak minden alosztálya azt a műszaki kialakítást, amelyre az előterjesztés javaslatot tesz tehát a közös gyalog- és kerékpárút kialakítását támogatja. Ugyanakkor mindenki tudja, a Közlekedési Ügyosztály is tudja, mi is látjuk, a civil szervezetek is látják, hogy alapvetően sok rossz döntés született ennek a projektnek az életében az elmúlt években, sok megoldatlan probléma van, amely már csak kompromisszumos megoldások meghozatalát teszi lehetővé. A tökéletes megoldást megtalálni itt már nem lehet. Mi a mai helyzet? Egyrészről van a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak egy jogerős határozata, amely három évig érvényes ezt 2009 tavaszán adták ki, amelyben egyértelműen az szerepel, hogy a déli oldali járdán az egyirányú kerékpársáv vezetését a hatóság nem engedélyezi. A főváros megpróbálta elérni ennek a határozatnak a módosítását a közlekedési hatóságnál. A hatóság nem vonta vissza ezt a határozatát, hanem érvényben tartotta, és egy olyan állásfoglalást adott ki, amelyben lényegében leírta azt a jogszabályi helyzetet, hogy más esetben pusztán erről a szakmai kérdésről tehát hogy milyen legyen a kerékpársáv kialakítása a Fővárosi Önkormányzatnak saját hatáskörében van joga dönteni, de önmagában ezt az engedélyét nem változtatta meg. Tehát ha korábbi döntése szerint egyirányú kerékpársáv valósul meg, akkor a hatóságnak joga, és az előzetes információk szerint szándéka is van arra, hogy ne adja ki a Margit híd használatbavételi engedélyét, ebben az esetben pedig az európai uniós támogatásokat a főváros nem tudja lehívni ehhez a projekthez. Az NFÜ ugyanakkor az európai uniós támogatás feltételeként szabta, hogy az indikátorokat a főváros teljesítse, azaz több mint 1,6 kilométer hosszan valósítson meg kerékpárutat a Margit hídon, márpedig ezt csak akkor tudja teljesíteni, ha a déli oldalon is biztosított a kerékpározás lehetősége. Ami egyébként szakmailag is indokolt, hiszen ha valaki a Margit körútról kíván kerékpározni a Szent István körút felé, akkor ezt normális körülmények között ne kétszer a zebrán átmenve tudja csak megtenni. A kompromisszumos megoldás tehát, amit ez az előterjesztés javasol, egy olyan közös gyalog- és kerékpárút kialakítása, amely nem ellenkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatával, amelynek kijelölésére a Fővárosi Önkormányzatnak a jogszabályban foglalt lehetősége megvan, és amellyel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elvárt indikátorokat teljesíteni tudjuk, így az európai uniós támogatás megmaradhat ezen a projekten, főleg ha a többi határozatot is elfogadja a Közgyűlés és sikerül a pénzügyi ütemezésben és az egyéb kérdésekben is megnyugtató válaszokat találni. Erre teszünk javaslatot. Ez egy olyan kompromisszum, ami a hatósági elvárásoknak való megfelelést, az uniós támogatás megtartását és a kerékpáros szempontok figyelembevételét is próbálja a mostani helyzetben a lehető legjobb kompromisszumként szolgálni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Itt van a teremben az egyik kerékpáros szövetség vezetője, László János úr. Tekintettel a módosító javaslatra, megkérdezem, kíván-e szólni a Közgyűléshez. (László János: Igen.) Tessék!

5 LÁSZLÓ JÁNOS, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke: Köszönöm a szót és a lehetőséget, főpolgármester úr. Szeretettel üdvözlöm önöket. Vitézy Dávid szavaihoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a lényeg az, amit a végén mondott: itt igazi jó megoldás nem születhet, azt valamikor 2006-ban kellett volna a tervezés során létrehozni. Kényszerben vagyunk, olyan kényszerben, amiben azt a megoldást kell megtalálnunk, ami a legjobb a mostani helyzetben. Azt hisszük, elfogadható még az a megoldás is, hogy osztatlan kerékpárút legyen a déli oldalon. Önöknek tudniuk kell, hogy jogilag nem jelölhetnek ki egyirányúnak egy osztatlan kerékpárutat ez egy furcsa helyzet, ezért számolni kell vele, hogy ott keresztül-kasul fognak ellenirányba is kerékpározni a kerékpárosok, még akkor is, ha a Balassi utcai oldalról lehet csak felhajtani, de ezzel számolni kell. Mi azt javasoljuk, hogy egészítsük ki ezt azzal - s ehhez talán nem is kell a Közgyűlés döntése, remélem, hogy a szakemberek ebben egyet fognak érteni -, hogy élve az új KRESZ lehetőségeivel oldjuk fel a déli oldali osztatlan kerékpárútnak a kötelező használatát, tegyük lehetővé, hogy aki akar és tud, az haladhasson az úttesten. Ezzel csökkentjük a járda kerékpáros terhelését - ha szabad ezt mondanom -, nyugodtabban és könnyebben lehet gyalogolni, mert nekünk, akik a kerékpáros érdekeket védjük, természetesen soha nem jutott eszünkbe az, hogy a járda kárára kellene a kerékpáros közlekedést kijelölni. Mi akkor tudunk egyetérteni ezzel a javaslattal, ha ennek a kötelező használatát, amire lehetőség van, megszüntetjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy szólhattam. ELNÖK: Köszönöm szépen és köszönöm a Közgyűlés hozzájárulását, hogy László úr szólhasson. Még egyszer Szabó György képviselő úrnak adok szót. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót. Értem a kerékpárosok és az LMP álláspontját, de valamikor a gyalogosok együtt közlekedtek a kerékpárosokkal és ez nem volt konfliktusmentes. Ennek eredményeként születtek az úgynevezett kerékpársávok, amelyekre jelentős összeget költ a főváros, jelentős és horribilis összeget költ az ország. Ez ugyanolyan, mint az akadálymentesítés. Egyébiránt vannak dolgok, amiket jó lenne figyelembe venni, illetve nem figyelmen kívül hagyni. Ilyen például az, hogy Magyarországon jobboldali közlekedés van, és az autók, még ha szeretnének, akkor sem mehetnek át a baloldalra, legalábbis nem kockázatmentesen. Egyébiránt felhívom a kerékpáros szövetség jelen lévő elnökének a figyelmét arra, hogy jelen pillanatban is a Margit híd az a bemutatóhely, ahol ez idáig az építés alatt is volt lehetőség kerékpárral közlekedni. Ez kellőképpen konfliktust is okozott, mert a gyalogos forgalom megmaradt, és a kerékpárosok annak ellenére felültek a kerékpárra, hogy kint volt a tábla: kérjük a kerékpárosokat, hogy legyenek nem ráülve, hanem tolva átvinni a kerékpárt a biztosított úton. Egyébiránt nem szeretném ezt az egész Margit híd kérdést csak kerékpárra szűkíteni, mert van itt még bőven például a szobrokkal kapcsolatban is anomália. Sokkal fajsúlyosabb dolgokra is próbál a főváros vezetése megoldást találni. E tekintetben nem érzem azt, hogy itt a kerékpárral ennyit kellene foglalkozni, tehát a magam részéről is visszavonom a további kerékpáros megszólalásomat. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Még Somfai Ágnes képviselő asszonynak adok szót, aztán szavazni kezdünk.

6 SOMFAI ÁGNES (LMP): Azt gondolom, hogy egy ekkora nagyságú, Budapest életében ekkora jelentőséggel bíró városfejlesztési projekt akkor lehet sikeres, ha mindenki az átadás után úgy érzi, hogy az érdekeit figyelembe vették, és egy kompromisszumos megoldás születik. Nem szeretnék reagálni Szabó György felvetéseire, itt az EU-s indikátor miatt kényszerpályák vannak. Azt gondolom, reagálva a Magyar Kerékpáros Klub elnökének felvetésére, hogy akkor döntünk helyesen, ha garanciákat adunk arra, hogy a jelzett igény, miszerint piktogram kerüljön felfestésre az úttestre, akkor járunk el helyesen, ha erre garanciákat is adunk. Éppen ezért egy módosító indítványt szeretnék a tisztelt Közgyűlés elé benyújtani, ezt mindjárt oda is fogom adni ELNÖK: Bocsánat, a saját módosítóját módosítja? SOMFAI ÁGNES (LMP): Még egy módosító indítványt szeretnék benyújtani. ELNÖK: Tessék szíves lenni átadni nekünk. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Felolvassam esetleg? ELNÖK: Esetleg. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Tehát úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forgalomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről intézkedjen. Az előbb elhangzott beszédben erre történt utalás, hogy ez egy jó megoldás lenne. Azt gondolom, hogy itt az egyeztetések nem voltak teljes körűek, és egy ilyen gesztus garanciákat tudna nyújtani arra, hogy mindenki elégedettebben távozzék, és amikor átadjuk a hidat, akkor jobban tudjuk használni. ELNÖK (Tarlós István): Azt szeretném kérni, hogy egyezzen bele, hogy egyeztetnem kelljen, ne intézkednem, mert a végén még ketten fogjuk felfesteni a piktogramokat. (Derültség.) SOMFAI ÁGNES (LMP): Szerintem az egy jó alkalom lenne, akár így, közgyűlési szinten. ELNÖK: Megegyezünk akkor az egyeztessen szóban? SOMFAI ÁGNES (LMP): Igen. ELNÖK: Köszönöm. Elkezdjük a szavazást. Először Somfai Ágnes képviselő asszony most elhangzott 2. számú módosítójáról jelenteném be, hogy nem kell szavaznunk, mert azt befogadtam. Vagyis mivel

7 nem én vagyok az előterjesztő, főpolgármester-helyettes urat kérdezem, hogy befogadja-e a 2. számú módosító javaslatot. ELŐADÓ: Nagyon meglepő lesz a válaszom: igen, befogadom. ELNÖK: Ezek után kérem, hogy Somfai Ágnes képviselő asszony 1. számú módosító javaslatáról szavazzunk, amit az előterjesztő nem fogadott be és a Kerékpáros Szövetség vezetője is kritikával fogadott. Tehát erről szavazzunk! Indítható a gép. (Szavazás.) 2207/2010.(XI.24.) nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá- Főv.Kgy.h. nyát, mely szerint: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 1731/2009. (X. 12.) számú határozatában szereplő műszaki megoldás, a déli oldali járdán vezetett egyirányú kerékpárút megvalósítása érdekében. Ennek műszaki megoldása teljes mértékben igazodjon a kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel korábban egyeztetett tervekhez. A hídfőknél a csatalakozó kerékpáros infrastruktúrát az irányhelyes haladás követelményei szerint, minden szükséges irányba csatlakozást nyújtva, a csomópontok biztonságos kialakítására különösen ügyelve kell kialakítani és a kiviteli terveken átvezetni. A Közgyűlés felkéri továbbá a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. (3 igen, 17 ellenszavazat, 9 tartózkodás) ELNÖK: Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 17 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt a módosító javaslatot nem fogadta el. Most pedig Szabó György frakcióvezető úr kérésére pontonként szavazunk a határozati javaslatokról. Mindenki előtt ott vannak a határozati javaslatok? Először az 1. számú határozati javaslatról kérem, hogy döntsön a Közgyűlés. Indítható a gép. (Szavazás.) 2208/2010.(XI.24.) úgy dönt, hogy az ideiglenes forgalomba helye- Főv.Kgy.h. zésre tekintettel indokolt a szerződés lezárásához kapcsolódó elszámolás érdekében a kivitelezővel történő tárgyalások megkezdése. Felkéri a főpolgármestert, hogy az általa kijelölt tárgyalódelegáció útján ezen tárgyalások lefolytatására intézkedjen, azzal, hogy a tárgyalásokat lezáró megállapodás tervezetet terjessze elé.

8 Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (27 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt elfogadta. Kérem, hogy a 2. számú határozati javaslatról döntsenek! Indítható a gép. (Szavazás.) 2209/2010.(XI.24.) támogatja a déli oldali kerékpáros közlekedés Főv.Kgy.h. biztosítását a Margit híd déli járdáján elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút megvalósításával, továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, mindennek a kiviteli tervekben történő átvezetését és felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 2210/2010.(XI.24.) Úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forga- Főv.Kgy.h. lomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről egyeztessen. (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) ELNÖK: 26 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elfogadta a Közgyűlés. Kérem, hogy döntsünk a 3. számú előterjesztésről! Indítható a gép. (Szavazás.) 2211/2010.(XI.24.) támogatja a Margit híd budai oldali aluljárójának Főv.Kgy.h. alapprojektet meghaladó mértékű felújítását a BKV pénztár átépítését és áthelyezését, a villamoshoz és a HÉV-hez vezető lépcsők alépítményeivel együtt történő felújítását, valamint a BKV Zrt. és az FKF Zrt. helyiségek felújítását magába foglaló műszaki tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen ezen projektek részletes műszaki tartalmának kidolgozására, megvalósítására, és ha szükséges, készítse elő a további előterjesztéseket. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István

9 (29 igen, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás) ELNÖK: 29 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett ezt is elfogadta a Közgyűlés. Végül kérem, hogy döntsünk a 4. számú határozati javaslatról. Indítható a gép. (Szavazás.) 2212/2010.(XI.24.) támogatja a hídfőterek parkjainak rendezését, Főv.Kgy.h. valamint a közlekedési csomópontjainak fejlesztését, melynek részei: a pesti hídfőben a 2-es és 4-6-os villamosok közti átszállás akadálymentes biztosítása; a budai oldalon a Margit körút Lipthay utca és Margit utca/török utca közötti szakaszának faltól falig történő felújítása; a Margit körút Tölgyfa utcai csomópontban a Tölgyfa utca felújítása során kimaradt ~ 10 fmes szakasz burkolat felújítása; a Bem rakpartról a hídra felvezető mintegy 150fm-es útszakasz, valamint a Lipthay utca ~50fmes útszakaszának felújítása; a Margit krt-on a Frankel Leó utca budai hídfő közti villamosvágány felújítása, a budai hídfő megállóhely átalakítása a buszok általi használhatóság biztosítása érdekében, továbbá a budai hídfőben a villamosmegállóhely további akadálymentes megközelítési lehetőségeinek biztosítása; a Margit hidat övező parkok felújítása. Felkéri a főpolgármestert, hogy a koncepció részletes műszaki tartalmát dolgozza ki és intézkedjen ezen projektelemek megvalósítására, azzal, hogy a további szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (28 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárom, és fél háromig ebédszünet következik. Köszönöm szépen.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A Kossuth Lajos Kinizsi Ifjúság utcák kereszteződésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. május 14-én, kedden, 9 óra 54 perckor az

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 17-én 8 óra 30 perces kezdettel a polgármesteri hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor

Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor Szegedi belváros kerékpáros átjárhatóságának biztosítása Készítette: Dávid Gábor 1 Előzmények A lehetőség: KRESZ (2010.01.01) A módosítás előtt: (3) Ha az Egyirányú forgalmú út jelzőtáblák (104. és 105.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

A kerékpárosokat érintő baleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata. Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály

A kerékpárosokat érintő baleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata. Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály A kerékpárosokat érintő baleseti jegyzőkönyvek felülvizsgálata Sztaniszláv Tamás főtanácsos KKK Hálózatfejlesztési- és Döntés-előkészítési Osztály Miért? Célunk: a rendszeresen előforduló balesetek körülményeit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága Tárgy: A napirend elfogadása 048/2015.(VI.25.) V.M.K.B.hat. úgy dönt, hogy a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: 0. Belváros új főutcájának kiépítése II. ütem Ferenciek tere és környéke rehabilitációja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén.

HATÁROZAT KIVONAT. Készült: 2009. március 10-én a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendes ülésén. Készült: 2009. március 10-én a Környezetvédelmi Tárgy: Napirendi pontok elfogadása. 10/2009.( III. 10. ) VMKB. hat. 5 igen szavazattal a Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag egyetért azzal, hogy az elhangzott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

1./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadók: Veszner József körjegyző

1./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. Előadók: Veszner József körjegyző J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 19.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Maróti János, Farkas László és

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. június 19-i rendkívüli üléséről Helyszín: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Tanácsterme Időpont: 19. h. Jenen vannak: a jelenléti ív szerint valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Jkv-2010-11-18. Változat: 1. Sorszám: 16. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2010. november 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.június 29-i ülésére 966-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S 2011.június 29-i ülésére Tárgy: A csatornadíjba beépített fejlesztési hányadból finanszírozott 2011. évi víziközmű fejlesztések megvalósítása Kerekegyházán Az előterjesztést

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JÍ i számú előterjesztés

JÍ i számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JÍ i számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Pongrác utca 17. szám alatti lakások feletti tetőtér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Csikós Árpádné elnök, Csikós Árpád, Bancsók Elemér képviselők. Tanácskozási joggal meghívott:

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben