HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János"

Átírás

1 17. számú napirendünk A Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című, európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. Főpolgármester-helyettes úr, György István az előterjesztő. A napirend 17./ pontja: A budapesti Margit híd felújítása és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló projekt aktuális, rendezendő kérdései. ELŐADÓ: dr. György István HOZZÁSZÓLÓK: Somfai Ágnes, Losonczy Pál, Szabó György, Vitézy Dávid, László János ELNÖK: Megadom neki a szót, jelezve, hogy Somfai Ágnes képviselő asszonynak módosító javaslata érkezett a napirendi ponthoz. Nem tudom, itt van-e a képviselő asszony? Főpolgármester-helyettes úrnak megadom a szót. ELŐADÓ: Köszönöm a szót, tisztelt főpolgármester úr. Ahogy azt a tisztelt képviselő hölgyek és urak olvashatják, több pontban igyekeztem összefoglalni a Margit híd beruházásával összefüggésben jelentkező kérdéseket. Egyrészt a vállalkozási szerződés pénzügyi ütemezésére és a kötbérvita rendezésére igyekeztem egy javaslatot tenni, aztán a következő akut, és a médiumok által is felkapott probléma volt az elmúlt napokban a déli oldali kerékpárút kialakításával kapcsolatos kérdéskör, erre is egy megoldási javaslatot tettünk. A Margit híd pilléroszlopainak restaurálására és pótlására szintén szükség van, ezt tudtuk, hiszen e nélkül végleges használatbavételi engedélyt nem kaphat a híd, itt is megoldási javaslatot tettem. Az aluljárók nívójának növelésére és a BKV-pénztár átépítésére szintén egy pontban kitértünk, és az új hídfőtér kialakításával összefüggésben is megoldási javaslat szerepel ebben az összefoglaló anyagban. Részletesen nem kívánom ezeket ismertetni, hiszen mindenki megkapta, kérem a Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztés határozati javaslatait. ELNÖK: A módosító javaslatról mi a főpolgármester-helyettes úr nyilatkozata? ELŐADÓ: Máris nézem. Tehát a módosító javaslat, ha jól látom, akkor a kerékpárút megvalósításával függ össze. A kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel konzultációt folytatott a Közlekedési Ügyosztály, illetve a BKK. Az én legfrissebb információim szerint az a megoldás bár természetesen az adottságok figyelembe vételével rögzíthető csak, amit mondani fogok elfogadható számukra, tehát hogy a déli oldalon megépítendő kerékpárút tulajdonképpen egyben a gyalogos járdával kerüljön kivitelezésre, nyilván a felhajtó és a lehajtó rámpák kiépítésével. Ennél jobb megoldást, a kerékpáros szövetségek véleményével találkozó és a kerékpárosok érdekében meghozandó ennél jobb megoldást nem láttunk, ezért ennek a kidolgozására tettünk javaslatot. Az én előterjesztői véleményem szerint az előterjesztésben szereplő határozati javaslat ezeknek a feltételeknek megfelel, úgyhogy ezt a módosító javaslatot nem kívánom befogadni.

2 ELNÖK: Köszönöm szépen. Somfai Ágnes képviselő asszonyé a szó. SOMFAI ÁGNES (LMP): Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Közgyűlés! Elolvastam az előterjesztést, és ennek nyomán írtam meg azt a módosító indítványt, ami most önök előtt szerepel. A módosító indítvány azzal függ össze, hogy a Közgyűlés korábban már több határozatában úgy döntött, hogy a Margit híd déli oldalán, a járdán egyirányú kerékpárút megvalósítása szükséges. Az, hogy ettől a javaslattól most mi el kívánunk térni, nem kellően alátámasztott. Elolvastam, amivel azt indokolták, hogy ez miért nem valósítható meg, és azt gondolom, hogy ez nem helyes. Az egyik indoklás azt mondja, hogy azért nem jó, ha a déli oldalon egyirányú kerékpárút valósul meg, mert forgalmi dugó lesz, és közlekedésbiztonsági szempontból ez nem megfelelő. Azt gondolom, hogy az önök új megoldási javaslata, amely szerint osztatlan gyalogos- és kerékpárút kerül kialakításra, éppen hogy növeli ezt a forgalmi dugót és rendezetlenséget, hiszen lehetővé teszi azt, hogy ne csak egy irányban, hanem két irányban közlekedjenek a kerékpárosok együtt azon a járdán, amit a gyalogosok és a családos babakocsisok használnak. A másik indoklás az volt, hogy nincs meg a megfelelő keresztmetszet, így az útügyi előírásoknak nem megfelelően alakítható ki a kerékpársáv. Ez az indoklás szintén hibás, hiszen az egyirányú kerékpársáv 1 méteres szabványa mellett az 1,7 méteres járda megfelelő, és megnézve a Margitsziget kerületi szabályozási tervéhez készült forgalomszámlálási adatokat látható, hogy a déli oldalon kevesebb a gyalogosforgalom. Éppen ezért összefoglalóan arra szeretném megkérni a tisztelt Közgyűlést, hogy olyan határozatot fogadjon el, ami az eredeti javaslatoknak megfelelően az egyirányú kerékpárút járdán megvalósított osztott kerékpár- és gyalogos út mellett foglal állást. Felmerült többször itt a közlekedési hatóság szerepe. Ez nem teljesen tisztázott, hiszen egyszer a közlekedési hatóság úgy fogalmazott, hogy a déli oldalon járdán kerékpársáv vezetését nem engedélyezi. Amilyen indokokkal ezt nem engedélyezte, miszerint ez balesetveszélyes, ez ugyanúgy fenn fog állni a következő, az osztatlan megoldási javaslatnál. Illetve azóta felmerült az, hogy vajon a közlekedési hatóságnak milyen jogosultsága van ebben a tekintetben, hiszen a közlekedési hatóság a Főpolgármesteri Hivatalra ruházta a döntést, hogy milyen megoldás szülessen a déli oldalon. ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem vitatva képviselő asszony szándékait azt látjuk problémának, hogy az ön módosító javaslatának első és második mondata a mi értelmezésünkben ellentmondásban van egymással, de erre Vitézy Dávid vezérigazgató úr reagálni fog, ha hozzászólását megtette Losonczy Pál képviselő úr, akinek megadom a szót. LOSONCZY PÁL (Jobbik): Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A Margit híd kérdésében a felújítási költségek másfél év alatt körülbelül másfélszeresére nőttek, most már közelítünk a 30 milliárd forinthoz, és a kivitelező, aki nem tudta átadni időre a forgalomnak a hidat, még pluszköltségre tart igényt. Annak idején volt egy nagy értékű beruházásokat vizsgáló bizottság, aminek a jelenlegi főpolgármester-helyettes, dr. Bagdy Gábor úr volt az elnöke, és a híddal kapcsolatban gyakorlatilag szabálytalanságokat és szakszerűtlenségek sorozatát állapították meg, de személyi felelősségre vonás ez ügyben nem történt. A Jobbik azt képviseli, hogy jelenleg egy ekkora beruházásnál minél előbb

3 tegyük tisztába az ügyeket. Támogatjuk természetesen a kerékpárút tökéletes mederbe való terelését, viszont azt nem támogatnánk, hogy ebbe a 30 milliárd forintba a híd környéki aluljárórendszereket nem tudják belepréselni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm szépen. Részben egyetértek képviselő úrral, és egyáltalán nem akarván védelmembe venni semmilyen döntést, annyit azért kénytelen vagyok elmondani, hogy részben nyilván jó szándékból, részben egyéb motivációktól vezérelten itt rendkívül pontatlan információk is megjelentek. Csak három mondatban és csak a saját véleményemként: Ennek a beruházásnak nem voltak költségvetései; költségbecslései voltak, több és változó. Ellentétben az önök által már tavaly nyáron propagált információval, a legelső költségbecslés nem 12, vagy 13 milliárdról szólt, hanem 21 milliárdról. Nem egészen érthető okból ezt levitték 13-ra, vagy 12-re, pontosan nem is tudom, a szakma véleménye és álláspontja szerint annyiból a beruházás nem volt megvalósítható. Ehhez képest megjelent egy 30 milliárdról szóló propaganda, ami meg nem igaz, mert 20,8 plusz áfáért vállalta el a kivitelező, ami összességében 26, és nem 30. Az más kérdés, hogy a közvélemény előtt az egész úgy jelent meg különböző politikai interpretációk alapján, hogy itt 12 milliárd helyett 30 milliárdból építik meg a Margit hidat; ez csak annyiból sántít, hogy sem a 12 milliárd nem volt igaz, sem a 30, most sem 30-ról van szó, hanem 20,8 plusz áfáról. Ezzel együtt már kezdeményeztük, hogy a kötbérekről, a kifizetésekről és az elvégzett munkák számbavételéről a kivitelezővel egyeztetést kell folytatni. Ami a személyi mulasztásokat illeti, nem tudom, tudja-e, hogy az azóta eltűnt párt, az MDF egy éve feljelentést tett a nyomozó hatóságnál a metró és a Margit híd ügyében. Ez a vizsgálat folyik, nyilván a nyomozó hatóság meg fogja hozni az állásfoglalását, ebben nekünk a nyomozó hatóságot nem hiszem, hogy instruálni kéne, azt a döntést, amit ők hoznak, el fogjuk fogadni, már csak azért is, mert ha tetszik, ha nem, azt el kell fogadni. A kifizetésekkel kapcsolatban a számlakifizetéseknél nyilván megvan a felelősségünk abban, nehogy el nem végzett munkák kifizetésre kerüljenek. Erről a kivitelezővel az egyeztetések meg fognak történni, és a Közgyűlés erről reményeim szerint legalábbis őszintén remélem, hogy így lesz pontos tájékoztatást fog kapni. Ennek az előterjesztésnek most azonban nem ez a tárgya, ezt ön is tudja. Szabó György képviselő úrnak adom meg a szót, utána pedig Vitézy Dávid válaszolna Somfai Ágnes képviselő asszonynak. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Margit híddal kapcsolatosan olvastuk az előzményeket, a szakértői jelentéseket, végigolvastuk a korábbi közbeszerzési ügyiratokat, és azt látjuk, hogy a jelenlegi vezetés megpróbál kiutat találni, megoldást keresni, amivel egyet is tudunk érteni. Azt kérem, hogy a határozati javaslatokról egyenként döntsünk. A múltra vonatkozólag lenne összefoglaló véleményem, amelyben egy picit vitába szállok az LMP-s javaslattal, aminek a lényege, hogy mind a Margit híd, mind a főváros egészét tekintve sokszor nem a szakmát hallgatták meg, nem a szakma álláspontja valósult meg, hanem politikai döntések születtek, aminek a nagyberuházások tekintetében ott vannak a hátrányos következményei. A Margit hídra vonatkozólag a kerékpárút esetében a szakma egyértelműen és határozottan fogalmaz, s mi jelen esetben a szakmát képviseljük és a szakmával értünk egyet. Hogy ez érthető is legyen mindazok számára, akik ezt az anyagot nem olvasták: a déli oldalon a kivitelezés tekintetében megvalósítani szándékozott kerékpáros forgalommal nem értünk egyet, mint ahogy ezt a szakma is leírta, az északi oldalon pedig korlátlan formában tudnak közlekedni a kerékpárosok.

4 E tekintetben kértem azt, hogy egyenként szavazzunk. A hibás folyamat megállítása a cél, és nem politikai, hanem adott esetben szakmai döntéseket támogatunk. ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vitézy Dávid vezérigazgató úrnak. VITÉZY DÁVID, a BKK Zrt. vezérigazgatója: Tisztelt Fővárosi Közgyűlés! Tisztelt Főpolgármester Úr! A BKK Zrt. a városüzemeltetési főpolgármester-helyettes felkérése alapján vesz részt a közlekedési tárgyú európai uniós projektek koordinációjában, ezért is kaptam én a felkérést, hogy válaszoljak az önök kérdéseire. Azt fontos hozzátennem, hogy az előterjesztésben szereplő megoldás a szakma, illetve egész pontosan a Közlekedési Ügyosztály álláspontját tükrözi. A Közlekedési Ügyosztály és annak minden alosztálya azt a műszaki kialakítást, amelyre az előterjesztés javaslatot tesz tehát a közös gyalog- és kerékpárút kialakítását támogatja. Ugyanakkor mindenki tudja, a Közlekedési Ügyosztály is tudja, mi is látjuk, a civil szervezetek is látják, hogy alapvetően sok rossz döntés született ennek a projektnek az életében az elmúlt években, sok megoldatlan probléma van, amely már csak kompromisszumos megoldások meghozatalát teszi lehetővé. A tökéletes megoldást megtalálni itt már nem lehet. Mi a mai helyzet? Egyrészről van a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak egy jogerős határozata, amely három évig érvényes ezt 2009 tavaszán adták ki, amelyben egyértelműen az szerepel, hogy a déli oldali járdán az egyirányú kerékpársáv vezetését a hatóság nem engedélyezi. A főváros megpróbálta elérni ennek a határozatnak a módosítását a közlekedési hatóságnál. A hatóság nem vonta vissza ezt a határozatát, hanem érvényben tartotta, és egy olyan állásfoglalást adott ki, amelyben lényegében leírta azt a jogszabályi helyzetet, hogy más esetben pusztán erről a szakmai kérdésről tehát hogy milyen legyen a kerékpársáv kialakítása a Fővárosi Önkormányzatnak saját hatáskörében van joga dönteni, de önmagában ezt az engedélyét nem változtatta meg. Tehát ha korábbi döntése szerint egyirányú kerékpársáv valósul meg, akkor a hatóságnak joga, és az előzetes információk szerint szándéka is van arra, hogy ne adja ki a Margit híd használatbavételi engedélyét, ebben az esetben pedig az európai uniós támogatásokat a főváros nem tudja lehívni ehhez a projekthez. Az NFÜ ugyanakkor az európai uniós támogatás feltételeként szabta, hogy az indikátorokat a főváros teljesítse, azaz több mint 1,6 kilométer hosszan valósítson meg kerékpárutat a Margit hídon, márpedig ezt csak akkor tudja teljesíteni, ha a déli oldalon is biztosított a kerékpározás lehetősége. Ami egyébként szakmailag is indokolt, hiszen ha valaki a Margit körútról kíván kerékpározni a Szent István körút felé, akkor ezt normális körülmények között ne kétszer a zebrán átmenve tudja csak megtenni. A kompromisszumos megoldás tehát, amit ez az előterjesztés javasol, egy olyan közös gyalog- és kerékpárút kialakítása, amely nem ellenkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatával, amelynek kijelölésére a Fővárosi Önkormányzatnak a jogszabályban foglalt lehetősége megvan, és amellyel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elvárt indikátorokat teljesíteni tudjuk, így az európai uniós támogatás megmaradhat ezen a projekten, főleg ha a többi határozatot is elfogadja a Közgyűlés és sikerül a pénzügyi ütemezésben és az egyéb kérdésekben is megnyugtató válaszokat találni. Erre teszünk javaslatot. Ez egy olyan kompromisszum, ami a hatósági elvárásoknak való megfelelést, az uniós támogatás megtartását és a kerékpáros szempontok figyelembevételét is próbálja a mostani helyzetben a lehető legjobb kompromisszumként szolgálni. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Itt van a teremben az egyik kerékpáros szövetség vezetője, László János úr. Tekintettel a módosító javaslatra, megkérdezem, kíván-e szólni a Közgyűléshez. (László János: Igen.) Tessék!

5 LÁSZLÓ JÁNOS, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke: Köszönöm a szót és a lehetőséget, főpolgármester úr. Szeretettel üdvözlöm önöket. Vitézy Dávid szavaihoz csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a lényeg az, amit a végén mondott: itt igazi jó megoldás nem születhet, azt valamikor 2006-ban kellett volna a tervezés során létrehozni. Kényszerben vagyunk, olyan kényszerben, amiben azt a megoldást kell megtalálnunk, ami a legjobb a mostani helyzetben. Azt hisszük, elfogadható még az a megoldás is, hogy osztatlan kerékpárút legyen a déli oldalon. Önöknek tudniuk kell, hogy jogilag nem jelölhetnek ki egyirányúnak egy osztatlan kerékpárutat ez egy furcsa helyzet, ezért számolni kell vele, hogy ott keresztül-kasul fognak ellenirányba is kerékpározni a kerékpárosok, még akkor is, ha a Balassi utcai oldalról lehet csak felhajtani, de ezzel számolni kell. Mi azt javasoljuk, hogy egészítsük ki ezt azzal - s ehhez talán nem is kell a Közgyűlés döntése, remélem, hogy a szakemberek ebben egyet fognak érteni -, hogy élve az új KRESZ lehetőségeivel oldjuk fel a déli oldali osztatlan kerékpárútnak a kötelező használatát, tegyük lehetővé, hogy aki akar és tud, az haladhasson az úttesten. Ezzel csökkentjük a járda kerékpáros terhelését - ha szabad ezt mondanom -, nyugodtabban és könnyebben lehet gyalogolni, mert nekünk, akik a kerékpáros érdekeket védjük, természetesen soha nem jutott eszünkbe az, hogy a járda kárára kellene a kerékpáros közlekedést kijelölni. Mi akkor tudunk egyetérteni ezzel a javaslattal, ha ennek a kötelező használatát, amire lehetőség van, megszüntetjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy szólhattam. ELNÖK: Köszönöm szépen és köszönöm a Közgyűlés hozzájárulását, hogy László úr szólhasson. Még egyszer Szabó György képviselő úrnak adok szót. SZABÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót. Értem a kerékpárosok és az LMP álláspontját, de valamikor a gyalogosok együtt közlekedtek a kerékpárosokkal és ez nem volt konfliktusmentes. Ennek eredményeként születtek az úgynevezett kerékpársávok, amelyekre jelentős összeget költ a főváros, jelentős és horribilis összeget költ az ország. Ez ugyanolyan, mint az akadálymentesítés. Egyébiránt vannak dolgok, amiket jó lenne figyelembe venni, illetve nem figyelmen kívül hagyni. Ilyen például az, hogy Magyarországon jobboldali közlekedés van, és az autók, még ha szeretnének, akkor sem mehetnek át a baloldalra, legalábbis nem kockázatmentesen. Egyébiránt felhívom a kerékpáros szövetség jelen lévő elnökének a figyelmét arra, hogy jelen pillanatban is a Margit híd az a bemutatóhely, ahol ez idáig az építés alatt is volt lehetőség kerékpárral közlekedni. Ez kellőképpen konfliktust is okozott, mert a gyalogos forgalom megmaradt, és a kerékpárosok annak ellenére felültek a kerékpárra, hogy kint volt a tábla: kérjük a kerékpárosokat, hogy legyenek nem ráülve, hanem tolva átvinni a kerékpárt a biztosított úton. Egyébiránt nem szeretném ezt az egész Margit híd kérdést csak kerékpárra szűkíteni, mert van itt még bőven például a szobrokkal kapcsolatban is anomália. Sokkal fajsúlyosabb dolgokra is próbál a főváros vezetése megoldást találni. E tekintetben nem érzem azt, hogy itt a kerékpárral ennyit kellene foglalkozni, tehát a magam részéről is visszavonom a további kerékpáros megszólalásomat. Köszönöm szépen. ELNÖK: Köszönöm. Még Somfai Ágnes képviselő asszonynak adok szót, aztán szavazni kezdünk.

6 SOMFAI ÁGNES (LMP): Azt gondolom, hogy egy ekkora nagyságú, Budapest életében ekkora jelentőséggel bíró városfejlesztési projekt akkor lehet sikeres, ha mindenki az átadás után úgy érzi, hogy az érdekeit figyelembe vették, és egy kompromisszumos megoldás születik. Nem szeretnék reagálni Szabó György felvetéseire, itt az EU-s indikátor miatt kényszerpályák vannak. Azt gondolom, reagálva a Magyar Kerékpáros Klub elnökének felvetésére, hogy akkor döntünk helyesen, ha garanciákat adunk arra, hogy a jelzett igény, miszerint piktogram kerüljön felfestésre az úttestre, akkor járunk el helyesen, ha erre garanciákat is adunk. Éppen ezért egy módosító indítványt szeretnék a tisztelt Közgyűlés elé benyújtani, ezt mindjárt oda is fogom adni ELNÖK: Bocsánat, a saját módosítóját módosítja? SOMFAI ÁGNES (LMP): Még egy módosító indítványt szeretnék benyújtani. ELNÖK: Tessék szíves lenni átadni nekünk. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Felolvassam esetleg? ELNÖK: Esetleg. SOMFAI ÁGNES (LMP): Jó. Tehát úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forgalomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről intézkedjen. Az előbb elhangzott beszédben erre történt utalás, hogy ez egy jó megoldás lenne. Azt gondolom, hogy itt az egyeztetések nem voltak teljes körűek, és egy ilyen gesztus garanciákat tudna nyújtani arra, hogy mindenki elégedettebben távozzék, és amikor átadjuk a hidat, akkor jobban tudjuk használni. ELNÖK (Tarlós István): Azt szeretném kérni, hogy egyezzen bele, hogy egyeztetnem kelljen, ne intézkednem, mert a végén még ketten fogjuk felfesteni a piktogramokat. (Derültség.) SOMFAI ÁGNES (LMP): Szerintem az egy jó alkalom lenne, akár így, közgyűlési szinten. ELNÖK: Megegyezünk akkor az egyeztessen szóban? SOMFAI ÁGNES (LMP): Igen. ELNÖK: Köszönöm. Elkezdjük a szavazást. Először Somfai Ágnes képviselő asszony most elhangzott 2. számú módosítójáról jelenteném be, hogy nem kell szavaznunk, mert azt befogadtam. Vagyis mivel

7 nem én vagyok az előterjesztő, főpolgármester-helyettes urat kérdezem, hogy befogadja-e a 2. számú módosító javaslatot. ELŐADÓ: Nagyon meglepő lesz a válaszom: igen, befogadom. ELNÖK: Ezek után kérem, hogy Somfai Ágnes képviselő asszony 1. számú módosító javaslatáról szavazzunk, amit az előterjesztő nem fogadott be és a Kerékpáros Szövetség vezetője is kritikával fogadott. Tehát erről szavazzunk! Indítható a gép. (Szavazás.) 2207/2010.(XI.24.) nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítvá- Főv.Kgy.h. nyát, mely szerint: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 1731/2009. (X. 12.) számú határozatában szereplő műszaki megoldás, a déli oldali járdán vezetett egyirányú kerékpárút megvalósítása érdekében. Ennek műszaki megoldása teljes mértékben igazodjon a kerékpáros érdekvédelmi szervezetekkel korábban egyeztetett tervekhez. A hídfőknél a csatalakozó kerékpáros infrastruktúrát az irányhelyes haladás követelményei szerint, minden szükséges irányba csatlakozást nyújtva, a csomópontok biztonságos kialakítására különösen ügyelve kell kialakítani és a kiviteli terveken átvezetni. A Közgyűlés felkéri továbbá a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. (3 igen, 17 ellenszavazat, 9 tartózkodás) ELNÖK: Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 17 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt a módosító javaslatot nem fogadta el. Most pedig Szabó György frakcióvezető úr kérésére pontonként szavazunk a határozati javaslatokról. Mindenki előtt ott vannak a határozati javaslatok? Először az 1. számú határozati javaslatról kérem, hogy döntsön a Közgyűlés. Indítható a gép. (Szavazás.) 2208/2010.(XI.24.) úgy dönt, hogy az ideiglenes forgalomba helye- Főv.Kgy.h. zésre tekintettel indokolt a szerződés lezárásához kapcsolódó elszámolás érdekében a kivitelezővel történő tárgyalások megkezdése. Felkéri a főpolgármestert, hogy az általa kijelölt tárgyalódelegáció útján ezen tárgyalások lefolytatására intézkedjen, azzal, hogy a tárgyalásokat lezáró megállapodás tervezetet terjessze elé.

8 Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (27 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés ezt elfogadta. Kérem, hogy a 2. számú határozati javaslatról döntsenek! Indítható a gép. (Szavazás.) 2209/2010.(XI.24.) támogatja a déli oldali kerékpáros közlekedés Főv.Kgy.h. biztosítását a Margit híd déli járdáján elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút megvalósításával, továbbá biztosítani kívánja a mindkét oldali kerékpárút hídfőkben történő biztonságos levezetését, mindennek a kiviteli tervekben történő átvezetését és felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatóság tájékoztatására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) 2210/2010.(XI.24.) Úgy dönt, hogy a Margit híd déli oldalon forga- Főv.Kgy.h. lomtechnikai kezelőként kerékpáros piktogramok felfestését tartja szükségesnek, és felkéri a főpolgármestert, hogy erről egyeztessen. (26 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás) ELNÖK: 26 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással elfogadta a Közgyűlés. Kérem, hogy döntsünk a 3. számú előterjesztésről! Indítható a gép. (Szavazás.) 2211/2010.(XI.24.) támogatja a Margit híd budai oldali aluljárójának Főv.Kgy.h. alapprojektet meghaladó mértékű felújítását a BKV pénztár átépítését és áthelyezését, a villamoshoz és a HÉV-hez vezető lépcsők alépítményeivel együtt történő felújítását, valamint a BKV Zrt. és az FKF Zrt. helyiségek felújítását magába foglaló műszaki tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen ezen projektek részletes műszaki tartalmának kidolgozására, megvalósítására, és ha szükséges, készítse elő a további előterjesztéseket. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István

9 (29 igen, 3 ellenszavazat, 0 tartózkodás) ELNÖK: 29 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett ezt is elfogadta a Közgyűlés. Végül kérem, hogy döntsünk a 4. számú határozati javaslatról. Indítható a gép. (Szavazás.) 2212/2010.(XI.24.) támogatja a hídfőterek parkjainak rendezését, Főv.Kgy.h. valamint a közlekedési csomópontjainak fejlesztését, melynek részei: a pesti hídfőben a 2-es és 4-6-os villamosok közti átszállás akadálymentes biztosítása; a budai oldalon a Margit körút Lipthay utca és Margit utca/török utca közötti szakaszának faltól falig történő felújítása; a Margit körút Tölgyfa utcai csomópontban a Tölgyfa utca felújítása során kimaradt ~ 10 fmes szakasz burkolat felújítása; a Bem rakpartról a hídra felvezető mintegy 150fm-es útszakasz, valamint a Lipthay utca ~50fmes útszakaszának felújítása; a Margit krt-on a Frankel Leó utca budai hídfő közti villamosvágány felújítása, a budai hídfő megállóhely átalakítása a buszok általi használhatóság biztosítása érdekében, továbbá a budai hídfőben a villamosmegállóhely további akadálymentes megközelítési lehetőségeinek biztosítása; a Margit hidat övező parkok felújítása. Felkéri a főpolgármestert, hogy a koncepció részletes műszaki tartalmát dolgozza ki és intézkedjen ezen projektelemek megvalósítására, azzal, hogy a további szükséges előterjesztéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István (28 igen, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ELNÖK: A napirendi pont tárgyalását lezárom, és fél háromig ebédszünet következik. Köszönöm szépen.

KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014.

KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014. KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014. J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. november 5-én, szerdán, 11 óra 15 perckor az Országház főemelet 55. számú

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014.

KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. KUB-11/2014. (KUB-11/2014-2018.) Ikt. Szám:KUB-40/48-2/2014. Jegyzőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. szeptember 23-án, hétfőn, 10 óra 08 perckor az Országház főemelet 55. számú tanácstermében

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás

Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás Sajtószemle 2015. május 27. Napi.hu Egyre nagyobb bajban az állam - rekordon a tartozás Újabb 3,7 milliárd forinttal 116,1 milliárd forintra nőtt áprilisban a közintézmények tartozása, ami megközelíti

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. MÁJUS 13-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje: 2015.

Részletesebben

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2007 / 3. Várostervezés, településhálózat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS GYAKORLATA TÖRTÉNJEN MÁR VALAMI!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA MŰHELYTANULMÁNYOK MT 2009/1 ISBN 978-963-08-0279-6 A használható tudásért Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA KUTATÓINTÉZET 1 Vezetői összefoglaló Írásunk

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

Jelentés a 2-es villamos beruházásról

Jelentés a 2-es villamos beruházásról Jelentés a 2-es villamos beruházásról A Közgyűlés a 281/2012. (XII.13.) határozattal felkérte a Tulajdonosi Bizottságot, hogy készítsen jelentést a 2-es villamos beruházás projektjéről, és az elvégzett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben