DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR. Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi Doktori Iskola Doktori iskola vezető: Dr. habil. ANDA ANGÉLA DSc. egyetemi tanár Témavezető: Dr. habil. POLGÁR J. PÉTER CSc. egyetemi docens AZONOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TARTOTT, KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ JUHÁLLOMÁNYOK NÉHÁNY ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: RÁDLI ANDRÁS Keszthely 2013

2 1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉS A juh tenyésztése minden kontinensen megtalálható, minden terméke hasznosítható, olykor luxus árucikkek alapanyaga. Mint kiskérődző, legelőhasznosító állat, az időszakos istállózás ellenére a legkisebb környezetterhelést okozó gazdasági állataink közé tartozik. A Magyarországon tenyésztett juhok több mint 87 %-a magyar merinó fajta. A hústermelő képesség komplex javításában igen hatékony szerepe lehet a húshasznú fajtáknak, első sorban a végterméknek szánt bárányok előállításában. A magyar merinó fajta bárányai csak közepes-gyenge vágóértékkel értékesíthetők, ellenben a tartás és legeltetés körülményei hazánkban a magyar merinó anyajuhok számára megfelelőek. A hazai juhtenyésztésben a legfontosabb és legígéretesebb keresztezési partnerek vágóbárány előállítás szempontjából a suffolk, texel, charollais, ile de france fajták. A keresztezések elmaradása tovább növeli a magyarországi versenyhátrányt és minőségi lemaradást az Európai Unióban termelő juhállományokkal szemben. Ezért szükséges a keresztezések eredményeit értékelni és a várható többlet hozammal megismertetni a termelőket. A fentiek alapján munkám céljául tűztem ki azonos körülmények között tartott, különböző fajtájú anyajuhok (magyar merinó, német húsmerinó), illetve azok bárányainak (magyar merinó, magyar merinó x charollais F 1, német húsmerinó x charollais F 1, német húsmerinó) néhány értékmérőjének összehasonlítását extenzív tartásban, legeltetéses körülmények között. A vizsgálatokra a lehetőséget a Dörögdi Mező Kft. juhállománya, valamint a Pannon Egyetem Georgikon Kara biztosította. Vizsgálataimat három témakörben végeztem: 1. legelő gyeptermésének minőségi és mennyiségi vizsgálata, 2. anyajuhok értékmérői, 3. bárányok értékmérői. 2. ANYAG ÉS MÓDSZER 2.1. Legelő gyeptermésének minőségi és mennyiségi vizsgálata Méréseimet 2011 áprilisa és júliusa között végeztem el a Dörögdi Mező Kft. kapolcsi állattenyésztő telepén végeztem el. Itt egy 26 ha-os juhlegelő (ősgyep) található, ahol a májusi, a júniusi és a júliusi hónapokban megállapítottam a gyeptermés mennyiségét m 2 -re vetítve öt ismétlésben. Ezekből körülbelül fél kilogrammos mennyiséget a Pannon Egyetem Georgikon 2

3 Karának Állattudományi és Állattenyésztési Tanszékének Kísérleti Laboratóriumába, laboratóriumi körülmények között megmértem és kiszámoltam a legelőfű fontosabb beltartalmi paramétereit majd atomabszorpciós spektrométerrel megállapítottuk a legelőfű makro- és mikroelemtartalmát. A júliusi hónapban meghatároztam a legelő botanikai összetételét, ahol figyelembe vettem a növényfajok gyakoriságát az ismétlések számában, valamint az előfordult növényeket rendszertanilag besoroltam. Ezen a legelőn különböző életkorú 20 magyar merinó és 20 fajtatiszta német húsmerinó anyajuh étkességi vizsgálatát végeztem el kizárólag legelőfűre alapozva. Mértem a vizsgált anyajuhok súlyát, 3 egymást követő napon reggel kihajtás előtt, valamint este legelőről behajtáskor a júniusi és a júliusi hónapban. A reggeli és esti mérés után kiszámoltam a súlyváltozást adott nap alapján és megállapítottam a napi takarmányfelvételt, a becsült transzformációs hasznosulással korrigálva is. A súlyok mérése mellett a vizsgálat harmadik napján meghatároztam az anyajuhok kondíciópontszámát Anyajuhok értékmérői Anyajuhok esetében arra kerestem a választ, hogyan változik az anyajuhok kondíciópontszáma báránynevelés alatt, az élősúlya az ellés után a legelőre való kihajtáskor, valamint 45 napos legeltetés után a bárányok választásakor. A vizsgálathoz árutermelő magyar merinó, illetve fajtatiszta német húsmerinó genotípusba tartozó anyajuhokat használtam. 486, 2 és 11 éves kor közötti merinó anyajuh (314 magyar merinó; 172 német húsmerinó) adatait dolgoztam fel. A kondíció meghatározása Kilkenny 5-pontos értékelési módszerével, a testsúlyok mérése digitális mérlegen, két tizedes pontossággal történt. Vizsgáltam a genotípus, az életkor és az ellési típus szerepét a kondíciópontszámok illetve testsúlyok esetében a legelőre kihajtáskor, és a bárányok választásakor Bárányok értékmérői A bárányok esetében három fő értékmérő tulajdonságot vizsgáltam, amelyek a következők voltak:- bárányok élősúlyának és elhullásának alakulása,- testméretei,- vágóértéke. A munka során fajtatiszta (magyar merinó; német húsmerinó) és keresztezett 3

4 végtermékeket (magyar merinó x charollais F 1 ; német húsmerinó x charollais F 1 ) kívántam összehasonlítani Bárányok élősúlyának és elhullásának alakulása A kutatásaim ezen részében azt vizsgáltam, hogy hogyan változik az élősúly születéstől választásig különböző genotípusú bárányok esetében. A méréseket a Dörögdi Mező Kft. halastói és kapolcsi Állattenyésztő telepein, 2010 áprilisa és júliusa között végeztem el. A vizsgálatban az eddig ismertetett 486 merinó fajtájú (magyar merinó; német húsmerinó) anyajuh 627 báránya szerepelt. Az ellést követően a született bárányokat 4 különböző genotípusba soroltam, amelyek a következők voltak: fajtatiszta német húsmerinó, német húsmerinó x charollais F 1, magyar merinó x charollais F 1 valamint magyar merinó. A bárányok az ellést követően átlagosan 3 hetet az istállóban töltöttek, miután átkerültek a kapolcsi juhászati telepre. Ott az anyajuhokkal közösen legeltetve tartottam a bárányokat 45 napon keresztül. Születéskor, legelőre kihajtás előtt, valamint a legeltetési időszak után megmértem a bárányok súlyát. A választás közvetlenül a legeltetési időszak letelte után történt. A mért súlyokat összehasonlítottam a bárányok genotípusa, ivara és születési típusa alapján. Születési típus szempontjából megkülönböztettem egyes és ikres bárányokat. A vizsgálat során folyamatosan feljegyeztem az elhullásokat is. A bárányelhullások vizsgálata során megállapítottam a genotípus, az ivar, valamint a születési típus hatását az elléskori, a legelőre kihajtásig és választásig történő elhullásokra. Az elléskori elhullások csoportjába azokat az egyedeket soroltam, amelyek a születést követően 3 napon belül elpusztultak Bárányok testméretei A testméretfelvételezés során a különböző genotípusú bárányok esetében születéstől választásig történő testméretváltozás adatait mértem fel és értékeltem. Születés után közvetlenül valamint választáskor felvettem a legfontosabb testméret adatokat 80 bárány esetében (genotípusonként egyed), amelyek a következők voltak: marmagasság, farmagasság, övméret, törzshosszúság, szárkörméret. 4

5 Marmagasság és farmagasság esetében mérőbotot használtam, míg övméret, törzshosszúság és szárkörméret mérése során mérőszalagot alkalmaztam. A bárányok testméreteinek statisztikai kiértékelésénél a genotípus hatását vizsgáltam. A testméretek mellett kiválasztottam az egymással anatómiailag összefüggő testrészek arányát jobban kifejező testalkati, testalakulási indexeket is, mint: kvadratikussági index, túlnőttségi index, testindex, szerkezeti index, súlyindex és Röhrer-féle testtömeg index Bárányok vágóértéke Kísérletemhez az eddig vizsgálatban szereplő csoportok közül 40 kost - genotípusonként 10 egyedet - választottam ki véletlenszerűen. A 40 kiválasztott bárány tartástechnológiája és takarmányozása a választásig az eddigiekben leírtak szerint történt. A választást követően a bárányok átkerültek a taliándörögdi juhászati telepre ( hizlalda ), ahol szintén 45 napon keresztül hizlaltam őket. A hizlaldában a bárányok ad libitum nevelő tápot, friss vizet és réti szénát kaptak. A hízlalás végén Hetesre, a Kapos-Ternero Kft. vágóhídjára szállítottam a bárányokat, ahol a vágás és minősítés megtörtént. Szállítás előtt és a vágóhídon egyaránt mérlegeltem az állatokat. A vágás során mértem a nyakalt törzs, a comb, az oldalas, a gerinc, a lapocka és a nyak súlyát. Ezek mellett egyedenként felvettem a gerezna, a fej és a lábvégek súlyát is. A darabolást Ottó-módszer szerint végeztem (Mezőszentgyörgyi, 2000). A vágott test minősítése a S/EUROP minősítő rendszer alapján történt. A vágott testek súlya alapján a bárányokat 2 csoportra osztottam. Külön értékeltem a 13 kg-ot meghaladó, illetve az azt el nem érő egyedeket. A vágóbárányok statisztikai kiértékelésénél a genotípus hatását vizsgáltam Az adatfeldolgozás módszere Az adatok előkészítéséhez a Microsoft Excel XP (2002) és a Microsoft Word XP (2002) programokat használtam. A normalitás vizsgálatokhoz KOLGOMOROV-SMIRNOV tesztet és SHAPIRO- WILK tesztet használtam. Az előzőekben ismertetett értékmérő tulajdonságokat befolyásoló hatások vizsgálata esetében egytényezős varianciaanalízist alkalmaztam (F-próba). Amennyiben az F-próba szignifikáns volt, akkor ott LSD-próbával mutattam ki a tényezők közötti különbségeket. 5

6 Munkám során az értékmérő tulajdonságok között fenotípusos korrelációt is értékeltem. Az egytényezős varianciaanalízis számításához, a korrelációszámításhoz, valamint a környezeti tényezők hatásának értékeléséhez az SPSS 9.0 (1998) statisztikai programcsomagot használtam. 3. ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK, TÉZISPONTOK A merinó anyajuhok napi legelőfű fogyasztása a vizsgált területen júniusban napi 5,21 kg, júliusban 4,73 kg volt, miközben a felvett gyep összes szárazanyag tartalma 1,13 kg-ról 1,79 kg-ra nőtt. A szoptatás alatti napi legelőfű szükségletet egy anyajuh számára - júniusban 3,66 m 2, júliusban már 7,39 m 2 gyepfelület teljes lelegelése biztosította. A magyar merinó és a német húsmerinó anyák által naponta felvett legelőfű mennyisége nem különbözött szignifikáns mértékben. A 2-9 éves merinó anyajuhok kondíciója és testsúlya 45 napos legeltetés alatt szoptatás közben is javult. A 9 évnél idősebb anyák esetében kondícióromlás tapasztalható. A merinó anyajuhok legelőre kihajtáskori súlya szoros kapcsolatot mutatott a kondícióval (r=0,79 ; P>0,01), a korreláció szorossága a szoptatási időszak végére kis mértékben nőtt (r=0,81 ; P>0,01). A magyar merinó és a német húsmerinó anyajuhok kondíciója a szoptatás alatt azonos tendenciájú és mértékű változást mutatott. A fajtatiszta merinó bárányok eredményéhez képest (magyar merinó: 22,8 %, német húsmerinó: 30,1 %) a magyar merinó x charollais F 1 keresztezés 4 %-kal (18,8 %), míg a német húsmerinó x charollais F 1 keresztezés 17 %-kal (13,6 %) csökkentette a választásig mért elhullás arányát. A szerző meghatározta üzemi körülmények között nevelt magyar merinó, német húsmerinó és ezek charollais fajtával történő keresztezése (F 1 bárányok) esetében a báránykori testméreteket, azok növekedési intenzitását és a testarányindexeket. A báránykori testméret növekedési intenzitása a magyar merinó bárányok esetében volt a legnagyobb. A vizsgált genotípusok esetében a vágási % a magyar merinó x charollais F 1 bárányoknál (48,42 %), míg az izomteltség - S/EUROP értékelés alapján - a német húsmerinó x charollais F 1 bárányoknál volt jobb. 6

7 A magyar merinó x charollais F 1 keresztezett bárányok valamennyi időpontban mért súly és súlygyarapodási mutatóban (születési súly: 5,29 kg, választási súly: 18,37 kg, nevelés alatti súlygyarapodás: 192 gram/nap) meghaladták a fajtatiszta német húsmerinó bárányok azonos mutatóit (születési súly: 4,37 kg, választási súly: 17,12 kg, nevelés alatti súlygyarapodás: 182 gram/nap), így a magyar merinó árutermelő juhállomány esetében a charollais kosokkal történő fedeztetés alkalmazása javasolható. 4. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK JEGYZÉKE 4.1. Az értekezés témakörében megjelent tudományos közlemények Konferencia kiadványban, teljes terjedelemben megjelent lektorált közlemények idegen nyelven 1. Rádli, A. - Polgár, J. P. - Bene, Sz. (2010): Wirkung des Vaters auf die Mastleistung der Nachkommengruppen von Merinofleischschaflämmern. 19 th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals, Radenci, Slovenia. ISBN: p. 2. Polgár, J. P. - Rádli, A. - Bene, Sz. (2012): Futteraufnahme der Merinomutterschafe auf der Weide. 21 th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals, Radenci, Slovenia. ISBN: p Magyar nyelvű folyóiratban megjelent lektorált közlemények 1. Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2011): Különböző genotípusú bárányok súlyának alakulása választásig legeltetett állományban. AWETH, VII p. 2. Polgár J. P. Rádli A. Eszterhai Sz. Bene Sz. (2012): Hazai tenyésztésű és import merinó kosok ivadékainak gyarapodása. AWETH, VIII p. 3. Polgár, J. P. - Rádli, A. - Bene, Sz. (2012): Különböző genotípusú legeltetett bárányok növekedési és vágási eredményei. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. 4. Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2012): Néhány tényező hatása a bárányok születési és választási súlyára, valamint elhullási mutatóira. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. 7

8 5. Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2012): Néhány tényező hatása az anyajuhok kondíciójára és testsúlyára a báránynevelés időszakában. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. 6. Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2012): Magyar merinó és német húsmerinó fajtájú legeltetett anyajuhok étkességének vizsgálata. AWETH, VIII p Konferencia kiadványban megjelent közlemények magyar nyelven 1. Rádli A. Polgár J. P. Bene Sz. (2010): Német húsmerinó kosok ivadékvizsgálati eredményének értékelése. XVI. ITF, március 25., Keszthely. ISBN-száma: Rádli A. Polgár J. P. Bene Sz. (2011): A fajta, az életkor és az ellési típus hatása anyajuhok kondíciójára. XVII. ITF, április 21., Keszthely. ISBN-száma: Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2011): Különböző genotípusú legeltetett bárányok vágási eredménye. LIII. Georgikon Napok, Állattenyésztés szekció szeptember , Keszthely. ISBN-száma: Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2011): Különböző genotípusú bárányok súlyának alakulása választásig legeltetett állományban. Gödöllői Állattenyésztési Tudományos Napok Kiadványa október , Gödöllő. 5. Rádli A. Polgár J. P. Bene Sz. (2012): Különböző genotípusú és életkorú anyajuhok étkességének vizsgálata legelős körülmények között. XVIII. ITF, április 19., Keszthely. ISBN-száma: Vigh Z. - Rádli A. Polgár J. P. (2012): Különböző genotípusú legeltetett bárányok testméretei születéstől választásig. XVIII. ITF, április 19., Keszthely. ISBN-száma: Az értekezés témakörén kívüli (egyéb) közlemények Konferencia kiadványban, teljes terjedelemben megjelent lektorált közlemények idegen nyelven 1. Bene, Sz. - Rádli, A. - Kiss, B. - Polgár, J. P. - Szabó, F. (2010): Genetic parameters and breeding values based on weaning results of Hungarian Simmental beef calves. 19 th 8

9 International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals, Nov. 2010, Radenci, Slovenia. ISBN: Magyar nyelvű folyóiratban megjelent lektorált közlemény idegen nyelven 1. Rádli, A. - Bene, Sz. Benedek Zs. - Polgár, J. P. (2012): Some valuation measurement characteristics of blonde D aquitaine calves in a breeding herd. AWETH, VIII p Magyar nyelvű folyóiratban megjelent lektorált cikk 1. Bene Sz.- Fekete Zs.- Fördős A.- Füller I.-Kiss B.- Rádli A.- Török M.- Wagenhoffer Zs.- Polgár J. P.- Szabó F. (2009): Különböző genotípusú növendék vágómarhák növekedése, vágóértéke és húsminősége. Állattenyésztés és Takarmányozás, p. 2. Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2012): A blonde d Aquitaine borjak néhány értékmerő tulajdonságának vizsgálata egy tenyészetben. Acta Agraria Kaposvariensis, p. 3. Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2012): A blonde d Aquitaine tehenek és borjak néhány értékmerő tulajdonsága egy tenyészetben. Állattenyésztés és Takarmányozás, p Konferencia kiadványban megjelent közlemények magyar nyelven 1. Rádli A. (2009): Eltérő genotípusú választott bárányok gyarapodási teljesítménye. XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció, Gödöllő április Kiss B.- Polgár J. P. - Bene Sz.- Rádli A.- Füller I. (2009): Magyartarka növendék marha válogatott, csomagolt, érlelt húsának paramétere. XV. ITF, Állattenyésztéstani I. Szekció, április 16., Keszthely. ISBN-száma: Polgár J. P. - Húth B. - Kiss B. - Rádli A. - Bene Sz. (2009): Érlelt marhahús organoleptikus bírálati eredményei. XV. ITF, Állattenyésztéstani I. Szekció, április 16., Keszthely. ISBN-száma: Rádli A. - Polgár J. P. - Bene Sz. (2012): A blonde d Aquitaine borjak néhány értékmerő tulajdonságának vizsgálata egy tenyészetben. MTA PAB Tudományos Szakbizottság 9

10 Konferenciája, Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottság május 22., Kaposvár, ISSN szám: Egyéb közlemény 1. Rádli A. (2008): Eltérő genotípusú választott bárányok gyarapodási teljesítménye. OTDK dolgozat, Gödöllő, április Polgár J. P. Rádli A. (2011): Anyajuhok takarmányigénye eltérő termelési feltételek között, PURINA Szakmai Nap, Somogyaszaló, Polgár J. P. Rádli A. Kiss B. Húth B. (2009): Magyartarka borjú vágása és kereskedelmi bontása. A Magyartarka, p. 10

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: DOMOKOS ZOLTÁN GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Különböz súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei

Különböz súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei 147 Különböz súlyban vágott charolais növendék bikák hizlalási, vágási és csontozási eredményei HARANGI SÁNDOR BÉRI BÉLA POPP JÓZSEF Kulcsszavak: húsmarha, hizlalás, súlycsoport, húsrészek aránya, hús/csont/faggyú

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. Hegyesné Vecseri Beáta

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során. Hegyesné Vecseri Beáta DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Az ásványi anyag tartalom tanulmányozása a sörgyártás műveleti lépései során Hegyesné Vecseri Beáta Budapest, 2004 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető:

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin

KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Irinyiné Oláh Katalin KÜLÖNBÖZŐ TORMAFAJTÁK ÉS VONALAK FAJTAKÖRÖNKÉNTI JELLEMZÉSE Doktori (PhD) értekezés tézisei Irinyiné Oláh Katalin Budapest 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: vezetője: Témavezető: Kertészettudományi

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja.

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezetı: DR. SZENDRİ ZSOLT MTA doktora A NÖVENDÉK HÁZINYULAK VISELKEDÉSE

Részletesebben

DÍJKIOSZTÁS FORGATÓKÖNYVE XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2013. április 26 28. BAROMFITENYÉSZTÉS DÍJAI

DÍJKIOSZTÁS FORGATÓKÖNYVE XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2013. április 26 28. BAROMFITENYÉSZTÉS DÍJAI DÍJKIOSZTÁS FORGATÓKÖNYVE XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2013. április 26 28. 1 BAROMFITENYÉSZTÉS DÍJAI Az ország minden tájáról 15 kiállító 58 kiállított csoporttal, illetve hibriddel

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

Fajtatani ismeretek, típus kérdés 2. előadás Fontosabb fogalmak: Háziasítás és szakaszai Faj értelmezése Fajta értelmezése Az ún. rög szerepe Fajták csoportosítása Hasznosítási irány Színezet Szarv-szarvatlan

Részletesebben

Az alkalmazott tudomány a hétköznapok szolgálatában

Az alkalmazott tudomány a hétköznapok szolgálatában GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoportjának, az Integrált Kommunikáció és

Részletesebben

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA

PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA PÁLYÁZAT HABILITÁCIÓS ELJÁRÁSRA Pályázó: Dr. Nagy István tudományos főmunkatárs Kaposvári Egyetem Mezőgazdasági Termékfeldolgozás és Minősítés Tanszék Kaposvár 2012 0 TARTALOMJEGYZÉK Jelentkezési lap...

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég Holstein M agazin ISO 9001 2013/5 www.holstein.hu 1 Tanúsított cég XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám 2010/1. 2013/5. Pre-Synch/Ov-Synch/Re-Synch* *Dr. Csáki Tamással egyeztetett protokol alapján 1. Involúciós

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BUZSÁKI KAMILLA PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2011 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Növényvédelmi Intézet Herbológiai és Növényvédőszer Kémiai Osztály Állat- és Agrárkörnyezet-tudományi

Részletesebben

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken

Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Mocsári teknős (Emys orbicularis) állományok összehasonlító vizsgálata különböző típusú területeken Kalmár Zsófia egyetemi hallgató Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszék Témavezetők: Molnár

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat

ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat ALAPKÉPZÉSES szakdolgozat Szalma Laura 2011, április 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Gazdaság és gazdálkodás: szemléletek összeütközése a nagyüzemi állattartásban Konzulens:

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Közgazdasági Elemzések Főosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halálozása Magyarországon 2008-ban (Nemek, ellátásfajták és megyék szerinti

Részletesebben

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes

TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa TOLLÁR TIBOR nyá. hőr. ezredes A központi költségvetési szervek feladatait jellemző költségvetési feladatmutatók kidolgozását és alkalmazását befolyásoló

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban

A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban A Ki-67 Proliferációs Index Meghatározásának Különböző Vonatkozásai Emlőrákban Ph.D. Tézis Témavezető: Prof. Dr. Cserni Gábor D.Sc. Szegedi Tudományegyetem Pathologiai Intézet Szeged 2014 0 AZ ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

KOMPLEX MEMBRÁNTECHNIKAI ALKALMAZÁS ÉS MODELLEZÉS KAJSZIBARACKLÉ FELDOLGOZÁSÁRA. Doktori (PhD) értekezés tézisei FOGARASSY ESZTER

KOMPLEX MEMBRÁNTECHNIKAI ALKALMAZÁS ÉS MODELLEZÉS KAJSZIBARACKLÉ FELDOLGOZÁSÁRA. Doktori (PhD) értekezés tézisei FOGARASSY ESZTER KOMPLEX MEMBRÁNTECHNIKAI ALKALMAZÁS ÉS MODELLEZÉS KAJSZIBARACKLÉ FELDOLGOZÁSÁRA Doktori (PhD) értekezés tézisei FOGARASSY ESZTER Budapest 2012 Komplex membrántechnikai alkalmazás és modellezés kajszibaracklé

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. Sik Endre Szép Katalin: A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei. Khadija Faraj Al-Arabi

Doktori értekezés tézisei. Khadija Faraj Al-Arabi Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Növénykórtani Tanszék BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGE ANTAGONISTA BAKTÉRIUMOK FELHASZNÁLÁSÁVAL NÉHÁNY FONTOS BAKTÉRIUMOS NÖVÉNYBETEGSÉGGEL SZEMBEN Doktori értekezés

Részletesebben

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA Szakmai kiadvány BUDAPEST, 2010 A kiadvány a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum (AMC) Közhasznú Társaság támogatásával készült. Szerzôk:

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológiai Doktori Iskola Ökológia Doktori Program A különböző tojástípusok, mesterséges fészkek és a zavarás szerepe fészekaljpredációs vizsgálatok során PhD értekezés tézisei Kurucz

Részletesebben

Idén április utolsó péntekén rendezték meg a XX. Alföldi Állattenyésztési

Idén április utolsó péntekén rendezték meg a XX. Alföldi Állattenyésztési Hírlevél A Holstein Genetika kft. időszaki kiadványa 2013. június A Magyar Mezőgazdaság melléklete... a még jobb tájékoztatásért! A Holstein Genetika Kft. a 24. üzleti évét kezdte meg 2013 januárjában.

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr.

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Rátgéber László. Doktori Iskola vezető: Prof. Dr. Bódis József. Programvezető: Dr. ÚJ INFORMATIKAI, ADATELEMZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA ÉS A KARDIOVASZKULÁRIS REAKTIVITÁST JELLEMZŐ PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA KOSÁRLABDÁZÓK FIZIKAI TERHELÉSE SORÁN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Rátgéber

Részletesebben