Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l"

Átírás

1 Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l Rendkívüli történelemórának lehettek részesei április 20-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói, hiszen íz órát H absburg O ttó tartotta. Kaliba András igazgató elmondta, ezt az.'.seményt egy több éves szervezési munka lőzte meg, a Vöröskereszt segítségével sikerült az egykori trónörököst Magyarországi a hívni. Az intézmény mellett a városvezetés részéről az alpolgármester köszöntötte az utolsó magyar király fiát. A közel 95 éves Habsburg Ottó szerencsére jó egészségnek írvend, így szívesen tett eleget a felkérésnek. A z utolsó m agyar k irá ly fía, H absburg O ttó (középen) öröm m el ío gadta a H unyadi iskola m egbívását M ajális a kem pingben A hagyományokhoz híven Nyírbátor Város Önkorm ányzata a K ulturális Központtal közösen ismét megrendezte a majálist a Városi Kempingben. Virágba borultak a középiskolák. N égy osztály 110 diákja bú csú zott m ájus 5-én a B áth ory István G im názium tól. A Bethlen Gábor Szakképzőben 5 4 szakközép isk o lás. 53 szakm unkás és 2 2 érettség iző diák ballagott. Is epünkön: a 12. c. kereskedelem -m arketin g osztály ősz tályfőnökük Sütő Andrea. Az egész napos rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt nyújtott szórakozási és pihenési lehetőségeket. A színpadon kulturális programok szórakoztatták a kilátogatókat, az I. Bogrács Bajnokságon pedig amatőr szakácsok versenyeztek. Természe- Voltak, a k ik a szá ju k a t és a tesen a gyerekek sem- marad- gyom rukat... tak versenyzési lehetőségek nélkül, a vállalkozó kedvűek benevezhettek a lángos-, vagy akár á popcornevő vérsenybe is. A délután pedig a zene jegyében telt, hiszen előbb egy fiatal tehetséges musicalénekes, Kádár János szórakoztatta a kilátogatókat népszerű musicalslágerekkel, majd a Tálán Teátrum társulata szerzett felejthetetlen pillana-...és voltak, a k ik a z agyukat tokát 'kórhatár nélkül. dolgoztatták.

2 BÁTOR kötelező tüdőszürés Felhívás Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ANTSZ Észak-Alföldi-Regionális Intézet Tiszti főorvosa elrendelte Nyírbátorban a kötelező tüdőszűrő vizsgálatok elvégzését. A kötelező tüdőszűrő vizsgálat elrendelés indoka, hogy térségünkben a tuberculosis incidencia 2006-ban meghaladta a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben rögzített 25 ezreléket. A kötelező tüdőszűrés időpontja: április 16-ától október 31-éig. A tüdőszűrő vizsgálaton a városban élő, minden 30 éves és annál idősebb lakos köteles megjelenni! A szűrővizsgálat alól mentesülnek : azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek illetve akik a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. A tüdőszűrés az érintettek részére vizitdíj-mentes! A tüdőszűrés helye: Tüdőgondozó Intézet (Nyírbátor, Szentvér út 28.) A rendelési idő: Hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon: óráig Csütörtök: óráig A tüdőszűrésen való megjelenésről névreszóló értesítést nem küldünk, lehetőség van a (42) ( mellék 130) számon előzetes időpont egyeztetésre. Dr.Tóth Árpád Nyírbátor Város Jegyzője patielprograni N yerő a 13! Az önkormányzat 2006-ban is meghirdette a kormány által támogatott, iparosított technológiával épült lakóépületek energiaracionalizálási programját. A kiírásra 13 lakóközösség nyújtotta be a pályázatát, amelyeket az önkormányzat továbbított a Lakásinnovációs Kht.-hoz. Márciusban kiderült, hogy valamennyi lakóközösség támogatást nyert az épület felújítására, amelyet az önkormányzat is kiegészít a rá eső támogatási résszel. Ennek eredményeképpen 13 épületben összesen 233 lakást újítanak fel, várhatóan 270 millió forintos összköltséggel. Jelenleg tart a lakosok önrészének befizetése, de a leggyorsabb közösségek már a közbeszerzést is elindították. Ezek után köthetik meg a lakók a vállalkozói és a támogatási szerződéseket, s indulhat a munka. Napközben is biztonságban Számos gonddal kell szembenézniük azoknak, akik saját otthonukban szeretnének gondoskodni idős, beteg hozzátartozóikról. A legnagyobb gondot rendszerint az okozza, hogy a napközben felügyelet nélkül maradó idős családtag veszélyezteti önmagát és környezetét. Megnyugtató megoldást jelenthet az Idősek Klubja, melyet a Nyírbátor Város Szociális Szolgáltató Kht március elsejétől a Fáy A. utcai Nyugdíjas Otthonban működtet. Az Idősek Klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A Szociális Kht. a napi háromszori étkezés mellett (ami szükség esetén diétás menüt is jelent), szabadidős programokat (kirándulást, filmvetítést, társasjátékokat), egészségügyi szűréseket (vércukor-, vérnyomás- és testsúlymérést) szervez, gondoskodik az idős A z ellátás m ellett kellem es időtöltésről is gondoskodnak a klubtagoknak ellátottak pszichés segítségéről, de munkatársaik elvégzik a hivatalos ügyintézést, s ha szükséges, vállalják a ruházat tisztítását is. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az idős emberek egy közösség révén minél tovább megőrizhessék aktivitásukat. Az Idősek Klubját a hét minden napján reggel 8-tól délután 4 óráig lehet igénybe venni. A térítési díj a rendszeres havi jövedelem 30 százaléka. Érdeklődni személyesen Nyírbátorban, a Fáy A. u. 17/D. szám alatt, telefonon a számon lehet. Beutaló befogadó n yilatkozattal Április 1-jétől m egváltozott a betegek egészségügyi intézményekbe történő beutalási rendje. A vonatkozó kormányrendelet szerint amennyiben a háziorvos a beteget saját kérésére nem a területileg illetékes szakintézetbe utalja be, a kiválasztott egészségügyi szolgáltatónak 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkoznia kell arról, hogy fogadni tudja-e a beteget. A szolgáltató az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a beteg ellátása veszélyezteti a számára kötelező területi ellátást, illetve az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. A beutaló orvosnak a kórháztól (szakrendelőtől) kapott nyilatkozat egy példányát a beteg rendelkezésére kell bocsátania. A szakintézmény, ha olyan vizsgálat szükségességét ítéli meg, amely elvégzéséhez megfelelő feltételekkel nem rendelkezik, a beteget tovább küldheti más szolgáltatóhoz, de erről a beteget hozzá beutaló orvost tájékoztatnia kell. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a területen kívüli betegnek nem kell térítési díjat fizetnie. Azok a Nyírbátorban és környékén élő betegek tehát, akik rendelkeznek befogadó nyilatkozattal, továbbá az ambuláns lap tartalmazza, hogy a Szatmár-Beregi Kórházban kívánják a további ellátást igénybe venni, térítési díjat nem, csupán a 300 forintos napidíjat kötelesek megfizetni. K özgyógyellátási igazolván y Dr. Tóth Árpád jegyző felhívja a lakosság figyelmét, hogy a határozatlan időre, valam int a július 1. előtt kiállított közgyógyellátási igazolványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb július 1- ig használhatók fel. Mivel az új igazolvány beszerzése 6-7 hetet is igénybe vehet, ezért a kérelmet minél előbb érdemes benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (földszint 20. iroda) lehet beszerezni. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, valamint a kérelmező és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

3 2007 MÁJUS 3 A fiatalokért, a fafajoknak, a faiatokról Május 19-én nyitja meg kapuit a Klubnext Nyírbátorban, a Kulturális Központban. Az új hely lényege, hogy a város és vonzáskörzete fiataljainak kulturált, színvonalas szórakozási lehetőséget terem tsen. A klubról, céljáról D uncsák Pál, a Klubnext Nyírbátor elnöke tájékoztatta lapunkat. A Klubnext mozgalmat novemberében budapesti egyetemisták és főiskolásuk indították el azzal a céllal, hogy később országos klubhálózattá váljon. Programjaikat a közösségi élményteremtés köré csopori (>sitották, a tematikában személyiségfejlesztés, kultúra és közélet egyaránt szerepel. A tagok a közösségi lét minden előnyét kiélvezve tesznek kísérletet önképzőköri jelleggel, vagy külső előadóval olyan élmények és ismeretek megszerzésére, amelyekhez más tormában még nem lehet hozzájutni. A változatos programok között bárki találhat kedvére valót, a házibulitól a borkóstolásig, a filmklubtól a politikai vitaestig, az önismereti csoporttól a kötetlen beszélgetésekig. A klub szellemiségére a tolerancia, a szolidaritás, a tudás, mint érték tisztelete és az esélyteremtés igénye jellemző. A klubhelyiségek oldott hangulatát a retro stílus erősíti, amelyet mediterrán jellege tesz igazán elegánssá. Az igényes környezetben a jó hangulat mellett házimozi, pc-k, internet és csocsó biztosítja a tartalmas szórakozást. A NEXT klubmozgalom befogadó szemléletű, teret ad a bizonytalanoknak, az ingadozóknak, a közösségi vitakultúra fejlesztésével pedig a kulturált eszmecserének. A klub lehetőséget ad az együttgondolkodásra és az együtt cselekvésre is. Felveszi a kapcsolatot a civil szervezetekkel, véleményt alkot, akciókat szervez: a két legsikeresebb a parlagfűirtás, illetve tankönyvgyűjtési akció a rászoruló fiatalok számára. Duncsák Pál hozzátette, hogy az országos klubhálózat alapítóival és működtetőivel, azaz a Táncsics Mihály Alapítvánnyal és annak bázis szervezeteként működő Klubhálózat Alapítvánnyal két országgyűlési képviselő dr. Veres János, és dr. Szabó Éva segítségével és ajánlásával sikerült kapcsolatba lépni, akik szívügyüknek tekintik az ifjúság kulturált szórakozási feltételeinek biztosítását. A nyírbátori klub megnyitója keretében, este hat órától, a Kulturális Központ mögötti parkolóban modernkori lovagi tornát, valamint táncos és ügyességi bemutatókat láthatnak az érdeklődők. A programok a Klubnext Café falai között, egy sajátos hangulatú, extravagáns környezetben folytatódnak, ahol betekintést nyerhetnek a vendégek a klub szellemiségébe a többi klub bemutatásán keresztül. A rendezvényt este tíz órától karaoke-buli zárja, ami egészen kifulladásig tart majd. A klubéletben való részvétel tagsági viszonyhoz kötött, de a nyitás napján minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ:www.klubil xlhu, Elfogadták a város G azdasági Program ját Az április 5-én megtartott testületi ülésen a képviselők elfogadták a nyírbátori önkormányzat Gazdasági Prog- a inját, mely a testület megbízatásának időtartamára szól. A gazdasági program tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés felüt eleinek elősegítését, a településfejlesztési politika és az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvofórum a civilekért nalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A Gazdasági Program figyelembe vette a már elfogadott Városfejlesztési Koncepciót, s ennek segítségével meghatározta azokat a fejlesztési irányokat, melyeket az elkövetkező években, pályázati források igénybevételével a képviselő testület szeretne megvalósítani. Ezek alapján a város 19 projektötletet dolgoztatott ki. Második alkalommal rendezték meg április 17-én a Nyírbátor és Térsége Civil Fórumot, s a helyi összefogás immár hármas együttműködéssé vált: a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Kulturális Központ felismerve a i ivil szervezetek jelentőségét felkarolta dr. Szabó Éva országgyűlési képviselő kezdeményezését, mellyel a fórum immár szervezett kereteket kapott. A Fórum azzal a céllal jött létre, hogy segítse a civil szervezetek működését. A képvivlőnő ugyanis úgy látja, hogy miközben a civil szervezeteknek egyre nagyobb szerep int a társadalmi feladatvállalásban, információ híján alapvető ismeretek sincsenek a bir- ' okukban ahhoz, hogy élni tudjanak lehetőségeikkel. A szervezet rendezvényein nemcsak tájékozódhatnak működésük jogi, gazdasági feltételeiről és lehetőségeiről, hanem gyakorlati segítséget is kaphatnak például egy-egy pályázat megírásában. A Fórum második rendezvényén a Nyíregyházán már évek óta sikeresen működő szervezetek vezetőitől szerezhettek információt az érdeklődők. Cseh Sándor; a kl V Alapítvány elnöke, Soltészné Pádár Ilona, a Nyíregyházi Civil Fórum vezetője, az Európa Egyesület elnöke, valamint SzlovenszkiLászlóné, a Segítőkéz Egyesület elnöke száni >s hasznos tudnivalót osztott meg a nyírbátori civil szervezetek képviselőit. tizenkilenc fontos cél A k id o lg o zott p rojek tö tletek Kistérségi Egészségügyi Központ létrehozása; Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése; Termálfürdő, kemping és rekreációs övezet; Városközpont rehabilitáció; Északi elkerülő út építése; Az ipari parkban vállalkozásfejlesztési program; Szociális otthon bővítése; Szennyvízhálózat fejlesztése a városmag területén; A Nyírbátori Sportcentrum felújítása és bővítése; Belterületi úthálózat-fejlesztés; Az egészséges közlekedésért; E-közigazgatás kialakítása; Erdei iskola; Mezőgazdasági feltáró utak építése; Műemlékek felújítása; Múzeum korszerűsítése; A Városi Fűtőmű korszerűsítése; utóbusz pályaudvar felújítása; Lakás célú ingatlanfejlesztés.

4 BÁTOR A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt 1991-ben hozta létre a Würth Szereléstechnika Kft. és azóta biztosítja az Alapítvány tevékenységéhez szükséges anyagi feltételeket. Az Alapítvánnyal intézményünknek a FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetségének Magyarországi Egyesülete) által szervezett táborok, és egyéb programok kapcsán sikerült megismerkedi. Az Alapítvány 12 éve szervez Környezetvédelmi Ifjúsági Tábort hátrányos helyzetű, nevelőotthonokban élő gyermekek részére. A Gyermekotthonunkban élő éves gyermekeknek is lehetőséget biztosít nyaranta egy hetet eltölteni a gyönyörű fekvésű salgóbányai Hotel Medves Ifjúsági Táborában. A táborban a gyermekek a pihenés és a szórakozás mellett színes programok keretében ismerkedhetnek az élővilág védelmének fontosságával. A táborozás minden költségét az alapítvány fedezi novemberében ünnepelte a WÜRTH cég magyarországi fennállásának 15 éves évfordulóját. Erre az alkalomra készült intézményünk Dübörgő Néptánccsoportja is egy rövid műsorral, ami nagy sikert aratott. A anyakönyv Előző számunk óta születtek: Bihari Zsuzsanna Cintia (Farkas Zsuzsanna, Bihari Ernő), Farkas Bence (Herczku Csilla, Farkas István), Hegedűs N elli (Tóth Tünde, Hegedűs Tamás), Horváth Zsolt{Csiki Éva, Horváth Zsolt), KerezsiPanna (Petis Olga, Kerezsi Balázs), Rédai Hanna Sára (Szabó Anita, Rédai Zsolt), Pruma Letícia (Kiss Anita, Pruma Zsolt), Sarkadi N oém i (Varga Marianna, Sarkadi Béla), Szilágyi Merse Pál (Lénárt Zsóka, Szilágyi Pál), Szilágyi Zsuzsa (Varga Zsuzsa, Szilágyi Krisztián), Varga Debóra (Pongó Marianna, Varga Barnabás), Vasas Léna (Mező Tímea, Vasas László) Házasságot kötöttek: Lukács Ágnes és Drága Róbert Rischt Valéria és Deák Ferenc László Elhunytak: Bakos Lajosné, BaracsiLászló, Buga Rudolf, Fülep Miklós, Harcsa Lmréné, KovácsJózsef, Lakatos Aranka, LaskaiJános, M iklós Mária, Nyitrai Sándor, Pelyák János, Pető Lstvánné, Ruha Józsefié, Szabó Ferencné, Szabó Lászlóné, Szücs Pál, Tóth Ferencné, Vári Andrásné. Támogatás a z Éltes -nek budapesti fellépést követően értesítettek bennünket, hogy a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány támogatni szeretné a tánccsoportot. A cég vezérigazgatója, Hegedűs Lajos és az alapítvány elnöke, dr. Kun /h/látogatást tett intézményünkben és április 4-én adta át ajándékait és a támogatást. A támogatást elsősorban a tánccsoport ruhatárának bővítésére és a táncosok utazásainak fedezésére fordítjuk. Az ünnepélyes átadáson vendégünk volt Balla Jánosné Polgármester asszony, valamint a Megyei Önkormányzat osztályvezető helyettese, Gergely Zsolt úr is. A rövid átadási ünnepség után a résztvevők megismerkedhettek az intézménnyel, a gyermekotthonban élő gyermekek mutatták meg, hol és Kedvence a matematika és a fizika B alázsi Bálintra méltán lehetnek büszkék a szülei: amellett, hogy kitűnő tanuló, sorra nyeri a különböző m atematika és fizika versenyeket. Az Oktatási Centrum hatodik osztályos diákja sok mindent szeret csinálni, szerencsére szabadideje is van rá, mert nagyon könnyen tanul. A kisdiák már második osztályos korától folyamatosan részt vesz versenyeken, természetesen ezekre sokat kell készülnie, de ő ezt nem érzi megerőltetőnek. Legszebb eredményei többek között a Kalmár László Megyei M atematikai Verseny első helyezése, a Bereznai Gyula Matematika Verseny megyei első díja, de számtalan körzeti versenyen is részt vett már, s szinte mindenhol a dobogó valamelyik fokára felállhatott. Bálint szabadidejében sakk szakkörre, karate edzésekre jár, azonban sok gyerekkel ellentétben olvasni is szeret. Kedvenc könyvei a Harry Potter és Gyűrűk Ura, de szívesen forgat bármilyen fantasztikus könyvet. Persze a számítógépes játékokat sem veti meg, de görkorizni is elmegy, ha szép az idő. Még nem döntötte el, B alázsi B álint mi lesz belőle, ha nagy lesz, (bőven van még idő erre) de mindenképpen olyan dologgal szeretne foglalkozni, ami kapcsolatos a matematikával vagy a fizikával, hiszen a kombinatorikai és a geometriai feladatokat szereti a legjobban. Tanárai elmondták, Bálint esetében a tehetség, a szorgalom, az akarat és a biztos szülői háttér segítenek a gyereknek abban, hogy ilyen szép eredményeket érjen el. Sebestyén Tímea A Virágos M agyarországért Nyírbátor ismét beadta pályázatát a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenybe. A verseny célja, hogy a színesebb, gondozottabb településekkel kultúrált, környezetbarát, vendégváró országkép alakulhasson ki. Nyírbátor a versenyen kívül is igen nagy gondot fordít a város szépítésére. Idén is meghirdeti a Virágos porta versenyt, a Városüzemeltetési Kht. munkatársai pedig már el is kezdték a közterületek csinosítását. Látogatás a g yerm ek o tth o n ban: jo b b ró l á ll dr. K un Pál, a z alapítvány elnöke, m ellett Sum "" enc igazgató hogyan élnek. A látogatást kötetlen beszélgetés zárta. Sum Ferenc igazgató A Szabadság téren m ár m egkezdték a z egynyári virágok ültetését a Városüzemeltetési Kht. dolgozói.

5 Április 20-án volt egy éve, Hogy m egnyitotta kapuit a Kulturális Központ. Hegedűs Ágnes, a központot működtető Uht. igazgatója azt mondja, maga is meglepődött, hogy mennyire beigazolódott: kell(ett) egy ház... Nyírbátornak MÁJUS 5 K ell(ett) egy ház... Egyéves a Kulturális Központ fis nemcsak Nyírbátornak. A Kulturális Központ szinte automatikusan és azonnal kistérségi szerepet kapott. A nagyszínpadon elindultak a színházi előadások és önálló estek egyik legnépszerűbb rendezvényük az operettgála volt, ami kétszer is megtöltötte i nézőteret, s nemcsak nyírbátoriakkal. Rendkívül népszerűek a gyerekelőadások, s idén kettőt kellett az újévi koncertből is tari.mi. Szép lassan beköltöztek ide azok a több éves hagyománnyal bíró rendezvények is, imelyek korábban a város különböző helyszínein kaptak otthont. Az elmúlt esztendőben több művészeti <söpört és intézmény is jubileumot ünnepelt. Itt rendezte 10 éves gálaműsorát a Bálor Mazsorett, a Talán Teátrum, és a jótékonysági bálok szervezői, s a városban működő nagyobb vállalkozások is kezdik felfedezni a ház lehetőségeit. Nemcsak a színházterem, az épület további helyiségei is benépesültek: beköltözött a Szárnyas Sárkány kulturális vállalkozás, s új művészeti csoporlok alakultak. A Mese Színkörben kicsik és nagyok is teret kapnak. Beindult a Dráma Szakkör, akik már első komoly sikerüket is bezsebelték: arany oklevelet szereztek egy megyei versenyen, s már készül az önálló dai abjuk is. Népszerűek a mozgásos tanfolyamok, a tánctanfolyamok, a hip-hop, az alakformáló torna, a Tini Dance Tánciskola. A hétsági mozielőadások pedig vidéki viszonylatban a leglátogatottabbaknak minősülnek. N agy érdeklődés kísérte a z április 24-én m egrendezett szavalóversenyt. A z első K istérségi Vers- és P rózam ondó Versenyen három korcsoportban (alsós, felsős, középiskolás) 12 díjat o sztottak ki. Hegedűs Ágnes örömmel számolt be az új rendezvényekről is: Élve a ház nyújtotta lehetőségekkel szeptemberben hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg bállal egybekötve a Nyírbátor Szépe szépségversenyt, a szeptember végén átadott Báthory-Várkastély pedig újabb távlatokat nyitott. A reneszánsz környezetben rendkívül nagy sikert aratott az októberi szüreti mulatság, a februári reneszánsz farsang népszerűségén pedig még mi is meglepődtünk: a hideg ellenére rengetegen jöttek, és alig akartak hazamenni. Ebben az épületben még egy konferenciát is különleges megrendezni, de a nyírbátoriak egyre szívesebben választják családi rendezvények színhelyéül, s a fiatal párok immár ebben a környezetben örökítik meg legszívesebben házasságkötésük pillanatait. Innen jött az ötlet egy reneszánsz tánccsoport szervezéséhez, amelyet nemrég hirdettek meg. A tánccsoport ezeknek a rendezvényeknek a hangulatát tudná emelni. A Kulturális Kht. gazdaságosságáról szólva Hegedűs Ágnes elmondta: tudvalevő volt, hogy egy ilyen központot csakis támogatással lehet fenntartani, de minden pályázati lehetőséget kihasználnak arra, hogy a költségeket csökkentsék. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani multinacionális cégekkel és más támogatókkal. Előrehaladott tárgyalásokat folytat debreceni és hajdúszoboszlói szállodákkal azzal a szándékkal, hogy egész napos nyírbátori programot tudjanak ajánlani vendégeiknek. Az ötlet 2008-ban kiteljesedhet, ugyanis ezt az évet a Nemzeti Kulturális Alap a reneszánsz évévé nyilvánította, melyben a várkastélynak komoly szerepe lehet. Mindezeknél azonban sokkal fontosabb az a pénzben nem mérhető érték, amit a kulturális élet megtartó ereje képvisel: ahol az emberek jól érzik magukat, onnan nehezebben mozdulnak, még ha nem is könnyű az élet az ország keleti szegletén. L. M. Kincset talált a zsűrielnök <>t helyszínen ezer fellépő volt a Nyírbátori Térségi Ki M it Tud elő d ö n tő in. Pócspetriben a vers és prózamondók versenyeztek. A helyi óvodában és a községháza 11ísztermében szavaltak a gyermekek. A kislétai Kultúrházban az apró óvodások táncbemut.itói színesítették az elődöntőt, amelyet nagy t.ipssal jutalmazott a lelkes közönség. A nyírlugosi iskola gyönyörű aulájában.1 népdal kategória felnőtt jelentkezői léptek i színpadra. A bemutatott tengernyi népiül közül egy sem hangzott el kétszer. A szépen felújított nyírbélteki Kultúrházban a legnépesebb csapat versenyzett: az általános iskolai korosztály néptánc és moderntánc kategóriában. Zsúfolásig megtelt a nagytei cm. Fergeteges hangulat, harsány zene és a látványos produkciók varázslatos élményt nyújtottak. A színjátszók a nyírbátori Kuli urális Központban találkoztak. A zsűri elnöke szakmai értékelésénél meghatódva és tiszta őszinteséggel jegyezte meg: Én itt kincset találtam Ez is visszaigazolta a rendezvénysorozat meghirdetőinek nemes célját, amely a térség amatőr csoportjainak, egyéni tehetségeinek nyújtott bemutatkozási lehetőséget. A rendezvény védnökei, dr. Veres János országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter, és Balla Jánosnéa Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke ennek a nagyszerű kezdeményezésnek álltak az élére. Április utolsó péntek délutánján volt Nyírbátorban a Térségi Ki Mit Tud? döntője, amit este az ünnepélyes díjkiosztó és egy színvonalas Gála követett. A díjakat a két védnök, Balla Jánosné és Dr. Veres János adta át a kategóriák legjobbjainak. Az Fergeteges gálam ű sor követte a Térségi K i M it Tud eredm ényhirdetését a K ulturális K ö z p o n t nagyszínpadán igény és a jó kezdeményezés szerencsésen egymásra találtak, hiszen sok új közösség mutatkozott be a nagy létszámú közönség előtt. A nyírbélteki amatőr színpad vidám darabja remek záró műsorszáma volt a Gálának is. Az értékek felülkerekedtek mindenen. Meg kell őriznünk őket, és a Térségi Ki Mit Tud? példája mutatja, hogy a jövőben is teret és lehetőséget kell adni nekik.

6 BÁTOR Új tűzoltólaktanya,eredm ényes munka Sikeres évet tudhat maga mögött a nyírbátori tűzoltóság, hiszen az elmúlt évben adták át a minden igényt kielégítő új tűzoltólaktanyát, s munkájuk némely területén javulást is sikerült elérniük. Szakmai munkájukból több jelentős esemény emelhető ki februárban a hirtelen hóolvadás következtében több településen belvízvédelmi munkákat folytattak, Tiszadob térségében pedig a gátat kellett erősíteniük. A múlt év legnagyobb szakmai kihívásait az illetékességi területükön megvalósult beruházások: a SPAR Áruház, a Báthori-Várkastély, a Kábelgyár épületeinek használatbavételi engedélyezése jelentette. Tűzvédelmi ellenőrzést az ötéves átlagnál nagyobb számban, összesen 164 alkalommal hajtottak végre. A tűzvizsgálati eljárások száma az elmúlt évekhez képest lényegesen csökkent, összesen 17-szer végeztek vizsgálatot, a szankcionálás során területükön az elmúlt évben összesen 67 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Az esetek száma összességében emelkedő: tavaly a tűzoltók összesen 486 riasztást kaptak. Különösen a műszaki mentések, ezen belül is a közlekedési balesetek száma növekedett. A tűzoltóság járművei, eszközei és felszerelései nagyrészt alkalmasak voltak a területükön keletkezett tűzesetek felszámolására és műszaki mentések végrehajtására, azonban egyre inkább érezték a hiányát egy országúti gyorsbeavatkozónak. Ezt az elmúlt évben megpályázták és meg is nyerték. Remélhetőleg ebben az évben már használatba állíthatják, ami jelentősen megkönnyíti és szakszerűbbé, gyorsabbá teszi munkavégzésüket. A tűzoltók munkáját az elmúlt évben is igyekeztek elismerni. A Magyar Köztársaság Belügyminisztere Molnár Istvánt e s Lukovics Zsoltot kinevezte tűzoltó hadnaggyá. Az OKF főigazgatója Nagy Imre alezredesnek lószőrrel díszített tűzoltó díszsisakot adományozott az új tűzoltólaktanya átadása alkalmából, továbbá Vasvári Róbert és M olnár János hadnagyokat soron kívül főhadnagyokká léptette elő. Nyírbátor polgármestere az állomány három tagját dicséretben és jutalomban részesítette. Jó munkájuk elismeréseként nyolcán parancsnoki dicséretet és jutalmat kaptak. Az Év Tűzoltója elismerést 2006-ban Karcag Antal százados kapta. Az idei év fontos feladatai közé tartozik a létszámbővítés, és a nagyszámú nyugdíjba vonulás miatt keletkező létszámhiány pótlása, az újonnan felvételre kerülők felszerelése, képzésének, beilleszkedésének segítése. Sebestyén Tímea Mozgalmas évet zárt a rendőrség Elfogadta a képviselő-testület a Nyírbátori Rendőrkapitányság évi m unkájáról szóló beszám olót. A kapitányság állománya az előző évben a korábbihoz képest, a nagyobb leterhelés mellett hatékonyabban végezte munkáját, ezt támasztják alá a szakmai eredmények, és az erős lakossági bizalom. A nyugdíjazási hullám következménye a közrendvédelmi állománynál kialakult létszámhiány, ami nagyobb terhet ró a rend őreire a közterületeken, illetve a bűnmegelőzésben. A kapitányság az idei év fő feladatának az állomány megtartását, megóvását, a bűncselekmények számának visszaszorítását, a vagyon elleni bűncselekmények hatékony felderítését, az állomány szakmai fejlődésének elősegítését, a pályázati lehetőségek kihasználását és a takarékos gazdálkodást tekinti. K a ta sztrófa v ve Kiválóan szerepeltek a nyírbátori gyerekek a katasztrófavédelmi versenyeken. A körzeti versenyt április 13-án tartották a Nyírbátori Tűzoltóság területén, melyen hat általános iskolai és két középiskolai csapat vett részt. A versenyzőknek nyolc feladatban kellett megmutatniuk, ki az ügyesebb, okosabb. Többek között elsősegély-nyújtási, közlekedésbiztonsági, tűzoltási és polgárvédelmi feladatokban mérhették össze tudásukat. A körzeti versenyt az általános iskolások kö-..,...,.... A z ilfu versen yzők m u szen sm eretb o l is zul a nyirlugosi iskola nyerte, a ko-, 1,,, összem értek tudásukat. zepiskolasoknal pedig a nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégi- sodik helyen végzett, sőt egy-egy különdíjjal um, akik lehetőséget kaptak arra, hogy a me- is gazdagabban térhettek haza: az általános isgyei döntőben is megmérettessék magukat, kolások nyúlgát építéssel érdemelték ki, a kö- A megyei fordulót április 26-án rendez- zépiskolások pedig tűzoltási tudásukkal, ték Nyíregyházán, ahol mindkét csapat má- S. T. rendőrségi hírek kapós a rézcsatorna Áp ilis 23-án, a Báthory István Múzeum faláról ismeretlen elkövető több helyről eltulajdonította a csapadékvíz elvezető rézcsatornát. Az okozott kár értéke kb. 150 ezer forint. Április 27-e és május 2-a között a Múzeum udvaráról három, 10 méter hosszú rézlemez csatornafedelet lopott el ismeretlen tettes. A kár kb. 100 ezer forint. Eljárás indult egy nyírbátori lakos ellen, aki április 25-én a Szabadság téren ittasan közlekedett gépkocsijával. Egy nyírbátori lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki április 27-én egy nyírbátori boltból ellopta pénztárcáját, a benne lévő iratokkal együtt. A kár forint. Április 29-én az éjszakai órákban ismeretlen tettes az egyik nyírbátori papírbolt kirakatüvegét betörte. A kár 30 ezer forint. Másnap, április 30-án, szintén ismeretlen tettes egy ajándékbolt kirakatüvegét megrongálta, betörte. A kár kb. 20 ezer forint. Nyírbátori lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki május 7-ére a sértett földterületéről lekaszált és elvitt kb. 6 mázsa lucernát. A lopási kár kb. 15 ezer forint.

7 2007 MÁJUS 7 Portré Harcsa Ferencnéről Óvodásnak maradni egy életen át Jogásznak készült, óvónő és vezető lett belőle. Harcsa Ferencné Magdika 43 évet töltött az óvodapedagógia csöppet sem könnyű pályáján, de volt kire tám aszkodni: apró kezek, pici szívek vezették, mutatták az irányt. Nyírbátorban születtem, apám cipész, anyám háztartásbeli volt. Jogász szerettem volna lenni, de szüleim nem tudták vállalni az egyetem költségeit, így a Báthoryban meg- /.erzett érettségi után elhelyezkedtem. Nyírlugoson, az óvodában kaptam állást meséli Magdika, s rögtön hozzá is teszi - már az első napon éreztem, jól döntöttem. Nagyon szeretem a gyerekeket, tele vannak energiával, s ha az ember valóban szereti őket, i kkor nem fárasztó, inkább feltöltődik tőlük. Ami Magdikát illeti, lehet, hogy épp ennek a folyamatos feltöltődésnek köszönhetően maradt 60 évesen is fitt, fiatalos és energikus. Hamar vezetővé vált ugyan, Kislétára már óvodavezetőnek hívták, de a gyerekeki öl soha nem távolodott el ban került haza Nyírbátorba, a József Attila úti óvoda vezetőjeként, ma pedig immár 11 éve a Fáy úti óvodában az Egyesített Óvodai Intézményeket vezeti. Nincs olyan nap, hogy ne látogatná meg a kicsiket, mind a 120 gyereket névről ismeri. Az irodájában, az íróasztal alatt plüssmaci lakik, ő az első, akivel a beiratkozni érkező csöppségek összebarátkoznak, s innentől már valóban gyerekjáték az óvoda a kicsiknek. A vezetőnek jóval kevésbé. Életem legnehezebb döntése volt, amikor az 1998-as integráció nyomán 18 olyan embert kellett elküldeném, akikkel szemben semmiféle szakmai és emberi kifogás nem lehetett. Sok haragost szereztem, pedig nem az én akaratom volt. Egy vezetőnek ezzel is szembe kell tudni nézni vallja, de mint mondja, számos sikerélmény is érte. Úgy érzem, amit ezen a pályán el lehetett érni, azt elértem. Büszke vagyok arra, hogy olyan kollektívát sikerült kialakítanom, akikre mindig számíthattam. A munkánk eredményességét pedig leginkább a tanító nénik jelzései igazolják vissza: az iskolára jól felkészült, stabil gyerekeket kapnak. Ez jelzi számunkra, hogy jó úton járunk. S hogy merre visz az út tovább? 43 év után elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, Magdika azonban nem szándékozik pihenni. Ehhez még túl sok az energiája. A család meglehetősen kicsi: férje évek óta nyugdíjas, egy szem közgazdász lánya, informatikai mérnök férjével öt éve Budapesten él, 10 éves kislány unokája, akire nagyon büszke, dzsúdózik és matematika versenyeket Harcsa Ferencné nyer, nem sok elfoglaltságot ad számára. Abban, hogy több évtizedes tapasztalatára, szakértelmére igényt tartanak bár örülne neki -, nem nagyon számít. De már megválasztották bírósági ülnöknek, ezt fogja a következő négy évben tenni a Nyírbátori Városi Bíróságon, s még keresi a lehetőséget, hogy a fennmaradó idejét is kitöltse valamivel. Ámbár az időtöltéssel nincs sok gond: elég, ha kilép az utcára, úton-útfélen megállítják. Hiszen aligha él Nyírbátorban olyan, akit ne ismerne - s vajon hányán vannak közülük, akiket az ölébe ültetett, akiknek az orrát, ne adj isten a popsiját törölte? S vajon hány gyerek kezét fogta 43 év alatt? Vagy épp ők a Magdi néniét... Leviczki Márta ucatnyi eredm ényes év A Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete a megyében az elsők között alakult ineg Boros Gábor vezetésével november 26-án. Az eltelt több, mint egy évtized igen tartalmas, élménydús, érzelmekben gazdag közösségi élet volt. A város közéletében 11 Kghatározó szerepe lett Egyesületünknek. Nyugdíjasaink aktív szereplői, közreműködői a városi rendezvényeknek. Ezeknek a tevékenységeknek fő irányítói i, mozgató rugója az elnökünk, Boros Gádor volt, aki már többször kérte az elnöki uxndők alóli felmentését. A tagság végül csak elfogadta, de úgy, hogy tiszteletbeli elnökünk továbbra is ő marad. Mindannyiunk nevében nagy tisztelettel megköszöntük, illetve megköszönjük a munkáját és feleségének, Vilikének a segitő tevékenységét. Tov.íbbra is elvárjuk, igényeljük tapasztalatai 11adását, segítségét. Kívánjuk, hogy még In isszú ideig így tudja ezt tenni. Egyesületünk új megválasztott elnöke kunságiné Figula Erzsébet A vezetőség segítségével az eltelt hónapok hiszen az előző évek sikeres tevékenysége kötelez bennünket igen mozgalmasan teltek. Februárban farsangi ünnepséget tartottunk. Márciusban a nőnapon finom vacsorával, virággal, kedves szavakkal köszöntötték a férfiak az egyesület nőtagjait. Ünnepi köszöntőt Németh Attila alpolgármester mondott. Majd irodalmi évfordulókra emlékeztünk. Csoba Mihályné elevenítette fel ismereteinket a 160 éve született Mikszáth Kálmán életéről, irodalmi tevékenységéről. A Költészet napján elnökasszonyunk köszöntő szavai mellett ő emlékezett a 190 éve született Arany Jánosra is. Elmondhatjuk, hogy 2007 első negyedéve igen tartalmas, programokban értékes, gazdag volt. A 70 fős tagságból fő sok időt töltött együtt. Már tervezzük az újabb programokat, célokat. Bízunk benne, hogy lesz erőnk ezeket közösen végrehajtani. Kukutsné Forgony Júlia az egyesület elnökhelyettese drótszamárral a madarakért Családi biciklitúrára hívja a nyírbátoriakat a Kulturális Központ. Május 20-án, vasárnap, a Madarak és Fák Napja alkalmából meghirdetett program keretében délelőtt 10 órára a Szabadság térre várják az érdeklődőket. Innen indul a túra az Erdei Iskolába, ahol környezetismereti előadások, fákról, madarakról, erdővédelemről szóló bemutatók, no és finom ebéd várja a természetbarátokat. Mindeközben a gondoskodóbbak akár madáretetőt is készíthetnek. M ájusi m ozim űsor Május 18. péntek: Buhera mátrix magyar filmvígjáték 19. szombat: A szellemlovas amerikai akcióthriller (20 órai kezdettel) Május 25. péntek: Norbit amerikai romantikus dráma (1000 forint) Május 26.szombat: 56 csepp vér magyar filmmusical Az előadások este 7 órakor kezdődnek, jegyek 700 forintos áron kaphatók.

8 g 2007 BÁTOR Fúvós koncert zongorakísérettel ajándék a nőegylettől A Szilágysomlyói Magyar Iskola javára adott jótékonysági koncertet a Nyírbátori Koncert-fúvószenekar április 21-én a Kulturális Központban, 22-én pedig Szilágysomlyón. A rendezvény fővédnöke dr. Mád.7 Ferenc, korábbi köztársasági elnök volt. A Nyírbátori Koncertfúvószenekar 13 éve ápol kapcsolatot Szilágysomlyóval, tehát már a testvérvárosi kapcsolatot megelőzően is több alkalommal jártak és koncerteztek az erdélyi városban. Ez volt azonban az első alkalom, hogy jótékonysági koncertet adtak. Április 21-én Nyírbátorba, a Kulturális Központban megrendezett hangversenyre 21 vendég érkezett, élükön Szilágysomlyó polgármesterével, s a Magyar Iskola vezetőivel. A koncerten szót kapott Vida Anna, az iskola igazgatója, valamint dr. Báthory Gábor, a nyírbátori önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottságának elnöke is. A rendezvényen jelen volt Nyírbátor polgármestere is, aki másnap a szilágysomlyói koncertre is elkísérte a 60 tagú zenekart. Bal/a Jánosné hangoztatta: nagyra értékeli a zenekar vezetőjének és tagjainak nemes kezdeményezését a testvérváros magyar iskolájának megsegítésére. Hiszen ez erősíti a testvérvárosi kapcsolatot, és folytatja az elmúlt évek törekvését, miszerint az ott kisebbségben élő magyarság anyanyelvi oktatását segítsük. Az elmúlt években Nyírbátor oktatási intézményei mintegy 1 millió forint taneszközzel segítették az iskola beindulását. Fazekas Mihály, a zenekar vezetője elmondta: nagy öröm számára, hogy mindkét koncertet élénk érdeklődés kísérte, ami azt jelenti, hogy a Magyar Iskola a különböző civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek felajánlásaival együtt mintegy 400 ezer forint adományhoz jutott, amit elsősorban a zenei oktatás és nevelés fejlesztésére fordíthatnak. Ehhez járult hozzá maga a koncertfúvós-zenekar is, egy 250 ezer forint értékű elektromos zongorával. Köszönet illeti mindazokat, akik adományaikkal, részvételükkel hozzájárultak a jótékonysági koncertek sikeréhez, s külön köszönet a Kulturális Központnak, akik azonnal felkarolták a rendezvényt. A Bátori Nőegylet Egyesület jó kapcsolatokat ápol a szilágysomlyói Magyar Iskola Egyesületével. Április 21-én és 22- én a Nyírbátori Koncertfúvós Zenekar a szilágysomlyói magyar iskoláért szervezett jótékonysági koncertjén egyesületünk is képviseltette magát. A nyírbátori és a szilágysomlyói koncerten is részt vettünk. A koncert bevételéből a fúvószenekar egy elektromos zongorát vásárolt az iskola részére, mi pedig egy szép, hímzett zongora takaró térítőt ajándékoztunk az iskola számára. Bátori Nőegylet Egyesület T estvérisk olai találkozó A lengyel testvérváros, Rawa Mazowiecka egyik iskolájának tanulói és tanárai érkeztek április 19-én Nyírbátorba. A Maria Sklodowska-Curie Líceum küldöttei négy napot töltöttek Magyarországon. Megismerkedtek városunk nevezetességeivel, az itteni tanítási módszerekkel. ParragnéHorváth Ilona, a Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola igazgatónőié elmondta, 28 gyerek és 7 felnőtt látogatóit el Nyírbátorba. A cél a testvériskolai kapcsolatot kialakítsa volt, hiszen az idén újra induló COMENIUS programban szeretnének részt venni, amihez három partnerország kell. Az igazgatónő hozzátette, a külföldi gyerekek óralátogatásokon vettek részt, zenés-táncos előadásokkal szórakoztatták őket, egy nap pedig Nyíregyházára is ellátogattak. A programokat a polgármester, az alpolgármester, a jegyző is figyelemmel kísérte. A búcsúestén a közös vacsora után beszélgetés és diszkó következett. Szeptemberben pedig ugyanilyen létszámú magyar csapat látogat majd Lengyelországba, ahol hasonló programokon vehetnek részt a magyar tanulók. A len gyel delegáció színes program jában helyet kapott egy látogatás a N yíregyh ázi Főiskolán KÖLCSEY LAPCSOPORT Balkány (Balkányi Beszélő), Nagyhalász (Nagyhalászi H írlap), N y írb áto r (Bátor), N yírm ada (M adai Hírek), Vaja (Vajai H íradó), V ásárosnam ény (Új Beregi Élet) B A T OR Nyírbátor város önkormányzatának lapja Szerkesztőség: Polgárm esteri H ivatal 4300 N yírbátor, Szabadság tér 7. Telefon: (42) , Fax: M egjelenik a H eti Szó Plusz Bt. gondozásában 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. Felelős kiadó: U rb án Lajos F elelős sze r k e sztő : L e v ic z k i M árta N yom tatás: ZsZsGRAND Kft. B átori N yom da 4300 N yírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 94. HU ISSN Fv.: N ag y Istv án áicrr

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya

Szentgrót és Vidéke. Öt falu közös búcsúja tuk, hogy a búcsút fõzõversennyel. Zalavölgyi Kultúrtivornya Szentgrót és Vidéke A Pakod és Zalabér között húzódó hegygerincen található a Szent Antal Kápolna, ahol a védõszent névnapjához kötõdõen tartják meg a környék öt településének hagyományos hegyi búcsúját.

Részletesebben

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek!

Csalássorozat: feljelentés készül a volt rendőr ellen. Veszélyben a gyerekek! Valami hülye találhatta ki ezt is : agyrém szabályok az alkalmi munkára Az alkalmi munkavállalást újraszabályozó áprilisi jogszabály az érintettek szerint több gondot hozott, mint segítséget... (7. o.)

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2005. június 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Jubileumi ünnepség - sok jókívánsággal Az iskolaépület felavatásának 90 éves évfordulóját ünnepelte

Részletesebben

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató g vi. évfolyam 5. szám FrIss HÍreK, KUltUrÁlIs ProgramaJÁnlÓK és a gödöllői mozi HavI műsora FIlmIsmertetőKKel: www.vkisterseg.hu TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot

Részletesebben

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától,

A Közigazgatási Hivatal észrevételére történt rendeletmódosítás. jelent a szociális intézményekben. Mint azt dr. Széchenyi Attilától, Megyei Napló Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Paks, Simontornya, Szekszárd, www.tolnamegye.hu/megyei_naplo 2007. augusztus 25. TOLNA MEGYE KÖZÉLETI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 15. szám Tisztelt Tolna Megyei

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben