Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l"

Átírás

1 Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l Rendkívüli történelemórának lehettek részesei április 20-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói, hiszen íz órát H absburg O ttó tartotta. Kaliba András igazgató elmondta, ezt az.'.seményt egy több éves szervezési munka lőzte meg, a Vöröskereszt segítségével sikerült az egykori trónörököst Magyarországi a hívni. Az intézmény mellett a városvezetés részéről az alpolgármester köszöntötte az utolsó magyar király fiát. A közel 95 éves Habsburg Ottó szerencsére jó egészségnek írvend, így szívesen tett eleget a felkérésnek. A z utolsó m agyar k irá ly fía, H absburg O ttó (középen) öröm m el ío gadta a H unyadi iskola m egbívását M ajális a kem pingben A hagyományokhoz híven Nyírbátor Város Önkorm ányzata a K ulturális Központtal közösen ismét megrendezte a majálist a Városi Kempingben. Virágba borultak a középiskolák. N égy osztály 110 diákja bú csú zott m ájus 5-én a B áth ory István G im názium tól. A Bethlen Gábor Szakképzőben 5 4 szakközép isk o lás. 53 szakm unkás és 2 2 érettség iző diák ballagott. Is epünkön: a 12. c. kereskedelem -m arketin g osztály ősz tályfőnökük Sütő Andrea. Az egész napos rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt nyújtott szórakozási és pihenési lehetőségeket. A színpadon kulturális programok szórakoztatták a kilátogatókat, az I. Bogrács Bajnokságon pedig amatőr szakácsok versenyeztek. Természe- Voltak, a k ik a szá ju k a t és a tesen a gyerekek sem- marad- gyom rukat... tak versenyzési lehetőségek nélkül, a vállalkozó kedvűek benevezhettek a lángos-, vagy akár á popcornevő vérsenybe is. A délután pedig a zene jegyében telt, hiszen előbb egy fiatal tehetséges musicalénekes, Kádár János szórakoztatta a kilátogatókat népszerű musicalslágerekkel, majd a Tálán Teátrum társulata szerzett felejthetetlen pillana-...és voltak, a k ik a z agyukat tokát 'kórhatár nélkül. dolgoztatták.

2 BÁTOR kötelező tüdőszürés Felhívás Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ANTSZ Észak-Alföldi-Regionális Intézet Tiszti főorvosa elrendelte Nyírbátorban a kötelező tüdőszűrő vizsgálatok elvégzését. A kötelező tüdőszűrő vizsgálat elrendelés indoka, hogy térségünkben a tuberculosis incidencia 2006-ban meghaladta a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben rögzített 25 ezreléket. A kötelező tüdőszűrés időpontja: április 16-ától október 31-éig. A tüdőszűrő vizsgálaton a városban élő, minden 30 éves és annál idősebb lakos köteles megjelenni! A szűrővizsgálat alól mentesülnek : azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek illetve akik a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. A tüdőszűrés az érintettek részére vizitdíj-mentes! A tüdőszűrés helye: Tüdőgondozó Intézet (Nyírbátor, Szentvér út 28.) A rendelési idő: Hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon: óráig Csütörtök: óráig A tüdőszűrésen való megjelenésről névreszóló értesítést nem küldünk, lehetőség van a (42) ( mellék 130) számon előzetes időpont egyeztetésre. Dr.Tóth Árpád Nyírbátor Város Jegyzője patielprograni N yerő a 13! Az önkormányzat 2006-ban is meghirdette a kormány által támogatott, iparosított technológiával épült lakóépületek energiaracionalizálási programját. A kiírásra 13 lakóközösség nyújtotta be a pályázatát, amelyeket az önkormányzat továbbított a Lakásinnovációs Kht.-hoz. Márciusban kiderült, hogy valamennyi lakóközösség támogatást nyert az épület felújítására, amelyet az önkormányzat is kiegészít a rá eső támogatási résszel. Ennek eredményeképpen 13 épületben összesen 233 lakást újítanak fel, várhatóan 270 millió forintos összköltséggel. Jelenleg tart a lakosok önrészének befizetése, de a leggyorsabb közösségek már a közbeszerzést is elindították. Ezek után köthetik meg a lakók a vállalkozói és a támogatási szerződéseket, s indulhat a munka. Napközben is biztonságban Számos gonddal kell szembenézniük azoknak, akik saját otthonukban szeretnének gondoskodni idős, beteg hozzátartozóikról. A legnagyobb gondot rendszerint az okozza, hogy a napközben felügyelet nélkül maradó idős családtag veszélyezteti önmagát és környezetét. Megnyugtató megoldást jelenthet az Idősek Klubja, melyet a Nyírbátor Város Szociális Szolgáltató Kht március elsejétől a Fáy A. utcai Nyugdíjas Otthonban működtet. Az Idősek Klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A Szociális Kht. a napi háromszori étkezés mellett (ami szükség esetén diétás menüt is jelent), szabadidős programokat (kirándulást, filmvetítést, társasjátékokat), egészségügyi szűréseket (vércukor-, vérnyomás- és testsúlymérést) szervez, gondoskodik az idős A z ellátás m ellett kellem es időtöltésről is gondoskodnak a klubtagoknak ellátottak pszichés segítségéről, de munkatársaik elvégzik a hivatalos ügyintézést, s ha szükséges, vállalják a ruházat tisztítását is. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az idős emberek egy közösség révén minél tovább megőrizhessék aktivitásukat. Az Idősek Klubját a hét minden napján reggel 8-tól délután 4 óráig lehet igénybe venni. A térítési díj a rendszeres havi jövedelem 30 százaléka. Érdeklődni személyesen Nyírbátorban, a Fáy A. u. 17/D. szám alatt, telefonon a számon lehet. Beutaló befogadó n yilatkozattal Április 1-jétől m egváltozott a betegek egészségügyi intézményekbe történő beutalási rendje. A vonatkozó kormányrendelet szerint amennyiben a háziorvos a beteget saját kérésére nem a területileg illetékes szakintézetbe utalja be, a kiválasztott egészségügyi szolgáltatónak 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkoznia kell arról, hogy fogadni tudja-e a beteget. A szolgáltató az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a beteg ellátása veszélyezteti a számára kötelező területi ellátást, illetve az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. A beutaló orvosnak a kórháztól (szakrendelőtől) kapott nyilatkozat egy példányát a beteg rendelkezésére kell bocsátania. A szakintézmény, ha olyan vizsgálat szükségességét ítéli meg, amely elvégzéséhez megfelelő feltételekkel nem rendelkezik, a beteget tovább küldheti más szolgáltatóhoz, de erről a beteget hozzá beutaló orvost tájékoztatnia kell. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a területen kívüli betegnek nem kell térítési díjat fizetnie. Azok a Nyírbátorban és környékén élő betegek tehát, akik rendelkeznek befogadó nyilatkozattal, továbbá az ambuláns lap tartalmazza, hogy a Szatmár-Beregi Kórházban kívánják a további ellátást igénybe venni, térítési díjat nem, csupán a 300 forintos napidíjat kötelesek megfizetni. K özgyógyellátási igazolván y Dr. Tóth Árpád jegyző felhívja a lakosság figyelmét, hogy a határozatlan időre, valam int a július 1. előtt kiállított közgyógyellátási igazolványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb július 1- ig használhatók fel. Mivel az új igazolvány beszerzése 6-7 hetet is igénybe vehet, ezért a kérelmet minél előbb érdemes benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (földszint 20. iroda) lehet beszerezni. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, valamint a kérelmező és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

3 2007 MÁJUS 3 A fiatalokért, a fafajoknak, a faiatokról Május 19-én nyitja meg kapuit a Klubnext Nyírbátorban, a Kulturális Központban. Az új hely lényege, hogy a város és vonzáskörzete fiataljainak kulturált, színvonalas szórakozási lehetőséget terem tsen. A klubról, céljáról D uncsák Pál, a Klubnext Nyírbátor elnöke tájékoztatta lapunkat. A Klubnext mozgalmat novemberében budapesti egyetemisták és főiskolásuk indították el azzal a céllal, hogy később országos klubhálózattá váljon. Programjaikat a közösségi élményteremtés köré csopori (>sitották, a tematikában személyiségfejlesztés, kultúra és közélet egyaránt szerepel. A tagok a közösségi lét minden előnyét kiélvezve tesznek kísérletet önképzőköri jelleggel, vagy külső előadóval olyan élmények és ismeretek megszerzésére, amelyekhez más tormában még nem lehet hozzájutni. A változatos programok között bárki találhat kedvére valót, a házibulitól a borkóstolásig, a filmklubtól a politikai vitaestig, az önismereti csoporttól a kötetlen beszélgetésekig. A klub szellemiségére a tolerancia, a szolidaritás, a tudás, mint érték tisztelete és az esélyteremtés igénye jellemző. A klubhelyiségek oldott hangulatát a retro stílus erősíti, amelyet mediterrán jellege tesz igazán elegánssá. Az igényes környezetben a jó hangulat mellett házimozi, pc-k, internet és csocsó biztosítja a tartalmas szórakozást. A NEXT klubmozgalom befogadó szemléletű, teret ad a bizonytalanoknak, az ingadozóknak, a közösségi vitakultúra fejlesztésével pedig a kulturált eszmecserének. A klub lehetőséget ad az együttgondolkodásra és az együtt cselekvésre is. Felveszi a kapcsolatot a civil szervezetekkel, véleményt alkot, akciókat szervez: a két legsikeresebb a parlagfűirtás, illetve tankönyvgyűjtési akció a rászoruló fiatalok számára. Duncsák Pál hozzátette, hogy az országos klubhálózat alapítóival és működtetőivel, azaz a Táncsics Mihály Alapítvánnyal és annak bázis szervezeteként működő Klubhálózat Alapítvánnyal két országgyűlési képviselő dr. Veres János, és dr. Szabó Éva segítségével és ajánlásával sikerült kapcsolatba lépni, akik szívügyüknek tekintik az ifjúság kulturált szórakozási feltételeinek biztosítását. A nyírbátori klub megnyitója keretében, este hat órától, a Kulturális Központ mögötti parkolóban modernkori lovagi tornát, valamint táncos és ügyességi bemutatókat láthatnak az érdeklődők. A programok a Klubnext Café falai között, egy sajátos hangulatú, extravagáns környezetben folytatódnak, ahol betekintést nyerhetnek a vendégek a klub szellemiségébe a többi klub bemutatásán keresztül. A rendezvényt este tíz órától karaoke-buli zárja, ami egészen kifulladásig tart majd. A klubéletben való részvétel tagsági viszonyhoz kötött, de a nyitás napján minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ:www.klubil xlhu, Elfogadták a város G azdasági Program ját Az április 5-én megtartott testületi ülésen a képviselők elfogadták a nyírbátori önkormányzat Gazdasági Prog- a inját, mely a testület megbízatásának időtartamára szól. A gazdasági program tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés felüt eleinek elősegítését, a településfejlesztési politika és az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvofórum a civilekért nalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A Gazdasági Program figyelembe vette a már elfogadott Városfejlesztési Koncepciót, s ennek segítségével meghatározta azokat a fejlesztési irányokat, melyeket az elkövetkező években, pályázati források igénybevételével a képviselő testület szeretne megvalósítani. Ezek alapján a város 19 projektötletet dolgoztatott ki. Második alkalommal rendezték meg április 17-én a Nyírbátor és Térsége Civil Fórumot, s a helyi összefogás immár hármas együttműködéssé vált: a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Kulturális Központ felismerve a i ivil szervezetek jelentőségét felkarolta dr. Szabó Éva országgyűlési képviselő kezdeményezését, mellyel a fórum immár szervezett kereteket kapott. A Fórum azzal a céllal jött létre, hogy segítse a civil szervezetek működését. A képvivlőnő ugyanis úgy látja, hogy miközben a civil szervezeteknek egyre nagyobb szerep int a társadalmi feladatvállalásban, információ híján alapvető ismeretek sincsenek a bir- ' okukban ahhoz, hogy élni tudjanak lehetőségeikkel. A szervezet rendezvényein nemcsak tájékozódhatnak működésük jogi, gazdasági feltételeiről és lehetőségeiről, hanem gyakorlati segítséget is kaphatnak például egy-egy pályázat megírásában. A Fórum második rendezvényén a Nyíregyházán már évek óta sikeresen működő szervezetek vezetőitől szerezhettek információt az érdeklődők. Cseh Sándor; a kl V Alapítvány elnöke, Soltészné Pádár Ilona, a Nyíregyházi Civil Fórum vezetője, az Európa Egyesület elnöke, valamint SzlovenszkiLászlóné, a Segítőkéz Egyesület elnöke száni >s hasznos tudnivalót osztott meg a nyírbátori civil szervezetek képviselőit. tizenkilenc fontos cél A k id o lg o zott p rojek tö tletek Kistérségi Egészségügyi Központ létrehozása; Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése; Termálfürdő, kemping és rekreációs övezet; Városközpont rehabilitáció; Északi elkerülő út építése; Az ipari parkban vállalkozásfejlesztési program; Szociális otthon bővítése; Szennyvízhálózat fejlesztése a városmag területén; A Nyírbátori Sportcentrum felújítása és bővítése; Belterületi úthálózat-fejlesztés; Az egészséges közlekedésért; E-közigazgatás kialakítása; Erdei iskola; Mezőgazdasági feltáró utak építése; Műemlékek felújítása; Múzeum korszerűsítése; A Városi Fűtőmű korszerűsítése; utóbusz pályaudvar felújítása; Lakás célú ingatlanfejlesztés.

4 BÁTOR A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt 1991-ben hozta létre a Würth Szereléstechnika Kft. és azóta biztosítja az Alapítvány tevékenységéhez szükséges anyagi feltételeket. Az Alapítvánnyal intézményünknek a FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetségének Magyarországi Egyesülete) által szervezett táborok, és egyéb programok kapcsán sikerült megismerkedi. Az Alapítvány 12 éve szervez Környezetvédelmi Ifjúsági Tábort hátrányos helyzetű, nevelőotthonokban élő gyermekek részére. A Gyermekotthonunkban élő éves gyermekeknek is lehetőséget biztosít nyaranta egy hetet eltölteni a gyönyörű fekvésű salgóbányai Hotel Medves Ifjúsági Táborában. A táborban a gyermekek a pihenés és a szórakozás mellett színes programok keretében ismerkedhetnek az élővilág védelmének fontosságával. A táborozás minden költségét az alapítvány fedezi novemberében ünnepelte a WÜRTH cég magyarországi fennállásának 15 éves évfordulóját. Erre az alkalomra készült intézményünk Dübörgő Néptánccsoportja is egy rövid műsorral, ami nagy sikert aratott. A anyakönyv Előző számunk óta születtek: Bihari Zsuzsanna Cintia (Farkas Zsuzsanna, Bihari Ernő), Farkas Bence (Herczku Csilla, Farkas István), Hegedűs N elli (Tóth Tünde, Hegedűs Tamás), Horváth Zsolt{Csiki Éva, Horváth Zsolt), KerezsiPanna (Petis Olga, Kerezsi Balázs), Rédai Hanna Sára (Szabó Anita, Rédai Zsolt), Pruma Letícia (Kiss Anita, Pruma Zsolt), Sarkadi N oém i (Varga Marianna, Sarkadi Béla), Szilágyi Merse Pál (Lénárt Zsóka, Szilágyi Pál), Szilágyi Zsuzsa (Varga Zsuzsa, Szilágyi Krisztián), Varga Debóra (Pongó Marianna, Varga Barnabás), Vasas Léna (Mező Tímea, Vasas László) Házasságot kötöttek: Lukács Ágnes és Drága Róbert Rischt Valéria és Deák Ferenc László Elhunytak: Bakos Lajosné, BaracsiLászló, Buga Rudolf, Fülep Miklós, Harcsa Lmréné, KovácsJózsef, Lakatos Aranka, LaskaiJános, M iklós Mária, Nyitrai Sándor, Pelyák János, Pető Lstvánné, Ruha Józsefié, Szabó Ferencné, Szabó Lászlóné, Szücs Pál, Tóth Ferencné, Vári Andrásné. Támogatás a z Éltes -nek budapesti fellépést követően értesítettek bennünket, hogy a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány támogatni szeretné a tánccsoportot. A cég vezérigazgatója, Hegedűs Lajos és az alapítvány elnöke, dr. Kun /h/látogatást tett intézményünkben és április 4-én adta át ajándékait és a támogatást. A támogatást elsősorban a tánccsoport ruhatárának bővítésére és a táncosok utazásainak fedezésére fordítjuk. Az ünnepélyes átadáson vendégünk volt Balla Jánosné Polgármester asszony, valamint a Megyei Önkormányzat osztályvezető helyettese, Gergely Zsolt úr is. A rövid átadási ünnepség után a résztvevők megismerkedhettek az intézménnyel, a gyermekotthonban élő gyermekek mutatták meg, hol és Kedvence a matematika és a fizika B alázsi Bálintra méltán lehetnek büszkék a szülei: amellett, hogy kitűnő tanuló, sorra nyeri a különböző m atematika és fizika versenyeket. Az Oktatási Centrum hatodik osztályos diákja sok mindent szeret csinálni, szerencsére szabadideje is van rá, mert nagyon könnyen tanul. A kisdiák már második osztályos korától folyamatosan részt vesz versenyeken, természetesen ezekre sokat kell készülnie, de ő ezt nem érzi megerőltetőnek. Legszebb eredményei többek között a Kalmár László Megyei M atematikai Verseny első helyezése, a Bereznai Gyula Matematika Verseny megyei első díja, de számtalan körzeti versenyen is részt vett már, s szinte mindenhol a dobogó valamelyik fokára felállhatott. Bálint szabadidejében sakk szakkörre, karate edzésekre jár, azonban sok gyerekkel ellentétben olvasni is szeret. Kedvenc könyvei a Harry Potter és Gyűrűk Ura, de szívesen forgat bármilyen fantasztikus könyvet. Persze a számítógépes játékokat sem veti meg, de görkorizni is elmegy, ha szép az idő. Még nem döntötte el, B alázsi B álint mi lesz belőle, ha nagy lesz, (bőven van még idő erre) de mindenképpen olyan dologgal szeretne foglalkozni, ami kapcsolatos a matematikával vagy a fizikával, hiszen a kombinatorikai és a geometriai feladatokat szereti a legjobban. Tanárai elmondták, Bálint esetében a tehetség, a szorgalom, az akarat és a biztos szülői háttér segítenek a gyereknek abban, hogy ilyen szép eredményeket érjen el. Sebestyén Tímea A Virágos M agyarországért Nyírbátor ismét beadta pályázatát a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenybe. A verseny célja, hogy a színesebb, gondozottabb településekkel kultúrált, környezetbarát, vendégváró országkép alakulhasson ki. Nyírbátor a versenyen kívül is igen nagy gondot fordít a város szépítésére. Idén is meghirdeti a Virágos porta versenyt, a Városüzemeltetési Kht. munkatársai pedig már el is kezdték a közterületek csinosítását. Látogatás a g yerm ek o tth o n ban: jo b b ró l á ll dr. K un Pál, a z alapítvány elnöke, m ellett Sum "" enc igazgató hogyan élnek. A látogatást kötetlen beszélgetés zárta. Sum Ferenc igazgató A Szabadság téren m ár m egkezdték a z egynyári virágok ültetését a Városüzemeltetési Kht. dolgozói.

5 Április 20-án volt egy éve, Hogy m egnyitotta kapuit a Kulturális Központ. Hegedűs Ágnes, a központot működtető Uht. igazgatója azt mondja, maga is meglepődött, hogy mennyire beigazolódott: kell(ett) egy ház... Nyírbátornak MÁJUS 5 K ell(ett) egy ház... Egyéves a Kulturális Központ fis nemcsak Nyírbátornak. A Kulturális Központ szinte automatikusan és azonnal kistérségi szerepet kapott. A nagyszínpadon elindultak a színházi előadások és önálló estek egyik legnépszerűbb rendezvényük az operettgála volt, ami kétszer is megtöltötte i nézőteret, s nemcsak nyírbátoriakkal. Rendkívül népszerűek a gyerekelőadások, s idén kettőt kellett az újévi koncertből is tari.mi. Szép lassan beköltöztek ide azok a több éves hagyománnyal bíró rendezvények is, imelyek korábban a város különböző helyszínein kaptak otthont. Az elmúlt esztendőben több művészeti <söpört és intézmény is jubileumot ünnepelt. Itt rendezte 10 éves gálaműsorát a Bálor Mazsorett, a Talán Teátrum, és a jótékonysági bálok szervezői, s a városban működő nagyobb vállalkozások is kezdik felfedezni a ház lehetőségeit. Nemcsak a színházterem, az épület további helyiségei is benépesültek: beköltözött a Szárnyas Sárkány kulturális vállalkozás, s új művészeti csoporlok alakultak. A Mese Színkörben kicsik és nagyok is teret kapnak. Beindult a Dráma Szakkör, akik már első komoly sikerüket is bezsebelték: arany oklevelet szereztek egy megyei versenyen, s már készül az önálló dai abjuk is. Népszerűek a mozgásos tanfolyamok, a tánctanfolyamok, a hip-hop, az alakformáló torna, a Tini Dance Tánciskola. A hétsági mozielőadások pedig vidéki viszonylatban a leglátogatottabbaknak minősülnek. N agy érdeklődés kísérte a z április 24-én m egrendezett szavalóversenyt. A z első K istérségi Vers- és P rózam ondó Versenyen három korcsoportban (alsós, felsős, középiskolás) 12 díjat o sztottak ki. Hegedűs Ágnes örömmel számolt be az új rendezvényekről is: Élve a ház nyújtotta lehetőségekkel szeptemberben hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg bállal egybekötve a Nyírbátor Szépe szépségversenyt, a szeptember végén átadott Báthory-Várkastély pedig újabb távlatokat nyitott. A reneszánsz környezetben rendkívül nagy sikert aratott az októberi szüreti mulatság, a februári reneszánsz farsang népszerűségén pedig még mi is meglepődtünk: a hideg ellenére rengetegen jöttek, és alig akartak hazamenni. Ebben az épületben még egy konferenciát is különleges megrendezni, de a nyírbátoriak egyre szívesebben választják családi rendezvények színhelyéül, s a fiatal párok immár ebben a környezetben örökítik meg legszívesebben házasságkötésük pillanatait. Innen jött az ötlet egy reneszánsz tánccsoport szervezéséhez, amelyet nemrég hirdettek meg. A tánccsoport ezeknek a rendezvényeknek a hangulatát tudná emelni. A Kulturális Kht. gazdaságosságáról szólva Hegedűs Ágnes elmondta: tudvalevő volt, hogy egy ilyen központot csakis támogatással lehet fenntartani, de minden pályázati lehetőséget kihasználnak arra, hogy a költségeket csökkentsék. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani multinacionális cégekkel és más támogatókkal. Előrehaladott tárgyalásokat folytat debreceni és hajdúszoboszlói szállodákkal azzal a szándékkal, hogy egész napos nyírbátori programot tudjanak ajánlani vendégeiknek. Az ötlet 2008-ban kiteljesedhet, ugyanis ezt az évet a Nemzeti Kulturális Alap a reneszánsz évévé nyilvánította, melyben a várkastélynak komoly szerepe lehet. Mindezeknél azonban sokkal fontosabb az a pénzben nem mérhető érték, amit a kulturális élet megtartó ereje képvisel: ahol az emberek jól érzik magukat, onnan nehezebben mozdulnak, még ha nem is könnyű az élet az ország keleti szegletén. L. M. Kincset talált a zsűrielnök <>t helyszínen ezer fellépő volt a Nyírbátori Térségi Ki M it Tud elő d ö n tő in. Pócspetriben a vers és prózamondók versenyeztek. A helyi óvodában és a községháza 11ísztermében szavaltak a gyermekek. A kislétai Kultúrházban az apró óvodások táncbemut.itói színesítették az elődöntőt, amelyet nagy t.ipssal jutalmazott a lelkes közönség. A nyírlugosi iskola gyönyörű aulájában.1 népdal kategória felnőtt jelentkezői léptek i színpadra. A bemutatott tengernyi népiül közül egy sem hangzott el kétszer. A szépen felújított nyírbélteki Kultúrházban a legnépesebb csapat versenyzett: az általános iskolai korosztály néptánc és moderntánc kategóriában. Zsúfolásig megtelt a nagytei cm. Fergeteges hangulat, harsány zene és a látványos produkciók varázslatos élményt nyújtottak. A színjátszók a nyírbátori Kuli urális Központban találkoztak. A zsűri elnöke szakmai értékelésénél meghatódva és tiszta őszinteséggel jegyezte meg: Én itt kincset találtam Ez is visszaigazolta a rendezvénysorozat meghirdetőinek nemes célját, amely a térség amatőr csoportjainak, egyéni tehetségeinek nyújtott bemutatkozási lehetőséget. A rendezvény védnökei, dr. Veres János országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter, és Balla Jánosnéa Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke ennek a nagyszerű kezdeményezésnek álltak az élére. Április utolsó péntek délutánján volt Nyírbátorban a Térségi Ki Mit Tud? döntője, amit este az ünnepélyes díjkiosztó és egy színvonalas Gála követett. A díjakat a két védnök, Balla Jánosné és Dr. Veres János adta át a kategóriák legjobbjainak. Az Fergeteges gálam ű sor követte a Térségi K i M it Tud eredm ényhirdetését a K ulturális K ö z p o n t nagyszínpadán igény és a jó kezdeményezés szerencsésen egymásra találtak, hiszen sok új közösség mutatkozott be a nagy létszámú közönség előtt. A nyírbélteki amatőr színpad vidám darabja remek záró műsorszáma volt a Gálának is. Az értékek felülkerekedtek mindenen. Meg kell őriznünk őket, és a Térségi Ki Mit Tud? példája mutatja, hogy a jövőben is teret és lehetőséget kell adni nekik.

6 BÁTOR Új tűzoltólaktanya,eredm ényes munka Sikeres évet tudhat maga mögött a nyírbátori tűzoltóság, hiszen az elmúlt évben adták át a minden igényt kielégítő új tűzoltólaktanyát, s munkájuk némely területén javulást is sikerült elérniük. Szakmai munkájukból több jelentős esemény emelhető ki februárban a hirtelen hóolvadás következtében több településen belvízvédelmi munkákat folytattak, Tiszadob térségében pedig a gátat kellett erősíteniük. A múlt év legnagyobb szakmai kihívásait az illetékességi területükön megvalósult beruházások: a SPAR Áruház, a Báthori-Várkastély, a Kábelgyár épületeinek használatbavételi engedélyezése jelentette. Tűzvédelmi ellenőrzést az ötéves átlagnál nagyobb számban, összesen 164 alkalommal hajtottak végre. A tűzvizsgálati eljárások száma az elmúlt évekhez képest lényegesen csökkent, összesen 17-szer végeztek vizsgálatot, a szankcionálás során területükön az elmúlt évben összesen 67 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Az esetek száma összességében emelkedő: tavaly a tűzoltók összesen 486 riasztást kaptak. Különösen a műszaki mentések, ezen belül is a közlekedési balesetek száma növekedett. A tűzoltóság járművei, eszközei és felszerelései nagyrészt alkalmasak voltak a területükön keletkezett tűzesetek felszámolására és műszaki mentések végrehajtására, azonban egyre inkább érezték a hiányát egy országúti gyorsbeavatkozónak. Ezt az elmúlt évben megpályázták és meg is nyerték. Remélhetőleg ebben az évben már használatba állíthatják, ami jelentősen megkönnyíti és szakszerűbbé, gyorsabbá teszi munkavégzésüket. A tűzoltók munkáját az elmúlt évben is igyekeztek elismerni. A Magyar Köztársaság Belügyminisztere Molnár Istvánt e s Lukovics Zsoltot kinevezte tűzoltó hadnaggyá. Az OKF főigazgatója Nagy Imre alezredesnek lószőrrel díszített tűzoltó díszsisakot adományozott az új tűzoltólaktanya átadása alkalmából, továbbá Vasvári Róbert és M olnár János hadnagyokat soron kívül főhadnagyokká léptette elő. Nyírbátor polgármestere az állomány három tagját dicséretben és jutalomban részesítette. Jó munkájuk elismeréseként nyolcán parancsnoki dicséretet és jutalmat kaptak. Az Év Tűzoltója elismerést 2006-ban Karcag Antal százados kapta. Az idei év fontos feladatai közé tartozik a létszámbővítés, és a nagyszámú nyugdíjba vonulás miatt keletkező létszámhiány pótlása, az újonnan felvételre kerülők felszerelése, képzésének, beilleszkedésének segítése. Sebestyén Tímea Mozgalmas évet zárt a rendőrség Elfogadta a képviselő-testület a Nyírbátori Rendőrkapitányság évi m unkájáról szóló beszám olót. A kapitányság állománya az előző évben a korábbihoz képest, a nagyobb leterhelés mellett hatékonyabban végezte munkáját, ezt támasztják alá a szakmai eredmények, és az erős lakossági bizalom. A nyugdíjazási hullám következménye a közrendvédelmi állománynál kialakult létszámhiány, ami nagyobb terhet ró a rend őreire a közterületeken, illetve a bűnmegelőzésben. A kapitányság az idei év fő feladatának az állomány megtartását, megóvását, a bűncselekmények számának visszaszorítását, a vagyon elleni bűncselekmények hatékony felderítését, az állomány szakmai fejlődésének elősegítését, a pályázati lehetőségek kihasználását és a takarékos gazdálkodást tekinti. K a ta sztrófa v ve Kiválóan szerepeltek a nyírbátori gyerekek a katasztrófavédelmi versenyeken. A körzeti versenyt április 13-án tartották a Nyírbátori Tűzoltóság területén, melyen hat általános iskolai és két középiskolai csapat vett részt. A versenyzőknek nyolc feladatban kellett megmutatniuk, ki az ügyesebb, okosabb. Többek között elsősegély-nyújtási, közlekedésbiztonsági, tűzoltási és polgárvédelmi feladatokban mérhették össze tudásukat. A körzeti versenyt az általános iskolások kö-..,...,.... A z ilfu versen yzők m u szen sm eretb o l is zul a nyirlugosi iskola nyerte, a ko-, 1,,, összem értek tudásukat. zepiskolasoknal pedig a nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégi- sodik helyen végzett, sőt egy-egy különdíjjal um, akik lehetőséget kaptak arra, hogy a me- is gazdagabban térhettek haza: az általános isgyei döntőben is megmérettessék magukat, kolások nyúlgát építéssel érdemelték ki, a kö- A megyei fordulót április 26-án rendez- zépiskolások pedig tűzoltási tudásukkal, ték Nyíregyházán, ahol mindkét csapat má- S. T. rendőrségi hírek kapós a rézcsatorna Áp ilis 23-án, a Báthory István Múzeum faláról ismeretlen elkövető több helyről eltulajdonította a csapadékvíz elvezető rézcsatornát. Az okozott kár értéke kb. 150 ezer forint. Április 27-e és május 2-a között a Múzeum udvaráról három, 10 méter hosszú rézlemez csatornafedelet lopott el ismeretlen tettes. A kár kb. 100 ezer forint. Eljárás indult egy nyírbátori lakos ellen, aki április 25-én a Szabadság téren ittasan közlekedett gépkocsijával. Egy nyírbátori lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki április 27-én egy nyírbátori boltból ellopta pénztárcáját, a benne lévő iratokkal együtt. A kár forint. Április 29-én az éjszakai órákban ismeretlen tettes az egyik nyírbátori papírbolt kirakatüvegét betörte. A kár 30 ezer forint. Másnap, április 30-án, szintén ismeretlen tettes egy ajándékbolt kirakatüvegét megrongálta, betörte. A kár kb. 20 ezer forint. Nyírbátori lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki május 7-ére a sértett földterületéről lekaszált és elvitt kb. 6 mázsa lucernát. A lopási kár kb. 15 ezer forint.

7 2007 MÁJUS 7 Portré Harcsa Ferencnéről Óvodásnak maradni egy életen át Jogásznak készült, óvónő és vezető lett belőle. Harcsa Ferencné Magdika 43 évet töltött az óvodapedagógia csöppet sem könnyű pályáján, de volt kire tám aszkodni: apró kezek, pici szívek vezették, mutatták az irányt. Nyírbátorban születtem, apám cipész, anyám háztartásbeli volt. Jogász szerettem volna lenni, de szüleim nem tudták vállalni az egyetem költségeit, így a Báthoryban meg- /.erzett érettségi után elhelyezkedtem. Nyírlugoson, az óvodában kaptam állást meséli Magdika, s rögtön hozzá is teszi - már az első napon éreztem, jól döntöttem. Nagyon szeretem a gyerekeket, tele vannak energiával, s ha az ember valóban szereti őket, i kkor nem fárasztó, inkább feltöltődik tőlük. Ami Magdikát illeti, lehet, hogy épp ennek a folyamatos feltöltődésnek köszönhetően maradt 60 évesen is fitt, fiatalos és energikus. Hamar vezetővé vált ugyan, Kislétára már óvodavezetőnek hívták, de a gyerekeki öl soha nem távolodott el ban került haza Nyírbátorba, a József Attila úti óvoda vezetőjeként, ma pedig immár 11 éve a Fáy úti óvodában az Egyesített Óvodai Intézményeket vezeti. Nincs olyan nap, hogy ne látogatná meg a kicsiket, mind a 120 gyereket névről ismeri. Az irodájában, az íróasztal alatt plüssmaci lakik, ő az első, akivel a beiratkozni érkező csöppségek összebarátkoznak, s innentől már valóban gyerekjáték az óvoda a kicsiknek. A vezetőnek jóval kevésbé. Életem legnehezebb döntése volt, amikor az 1998-as integráció nyomán 18 olyan embert kellett elküldeném, akikkel szemben semmiféle szakmai és emberi kifogás nem lehetett. Sok haragost szereztem, pedig nem az én akaratom volt. Egy vezetőnek ezzel is szembe kell tudni nézni vallja, de mint mondja, számos sikerélmény is érte. Úgy érzem, amit ezen a pályán el lehetett érni, azt elértem. Büszke vagyok arra, hogy olyan kollektívát sikerült kialakítanom, akikre mindig számíthattam. A munkánk eredményességét pedig leginkább a tanító nénik jelzései igazolják vissza: az iskolára jól felkészült, stabil gyerekeket kapnak. Ez jelzi számunkra, hogy jó úton járunk. S hogy merre visz az út tovább? 43 év után elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, Magdika azonban nem szándékozik pihenni. Ehhez még túl sok az energiája. A család meglehetősen kicsi: férje évek óta nyugdíjas, egy szem közgazdász lánya, informatikai mérnök férjével öt éve Budapesten él, 10 éves kislány unokája, akire nagyon büszke, dzsúdózik és matematika versenyeket Harcsa Ferencné nyer, nem sok elfoglaltságot ad számára. Abban, hogy több évtizedes tapasztalatára, szakértelmére igényt tartanak bár örülne neki -, nem nagyon számít. De már megválasztották bírósági ülnöknek, ezt fogja a következő négy évben tenni a Nyírbátori Városi Bíróságon, s még keresi a lehetőséget, hogy a fennmaradó idejét is kitöltse valamivel. Ámbár az időtöltéssel nincs sok gond: elég, ha kilép az utcára, úton-útfélen megállítják. Hiszen aligha él Nyírbátorban olyan, akit ne ismerne - s vajon hányán vannak közülük, akiket az ölébe ültetett, akiknek az orrát, ne adj isten a popsiját törölte? S vajon hány gyerek kezét fogta 43 év alatt? Vagy épp ők a Magdi néniét... Leviczki Márta ucatnyi eredm ényes év A Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete a megyében az elsők között alakult ineg Boros Gábor vezetésével november 26-án. Az eltelt több, mint egy évtized igen tartalmas, élménydús, érzelmekben gazdag közösségi élet volt. A város közéletében 11 Kghatározó szerepe lett Egyesületünknek. Nyugdíjasaink aktív szereplői, közreműködői a városi rendezvényeknek. Ezeknek a tevékenységeknek fő irányítói i, mozgató rugója az elnökünk, Boros Gádor volt, aki már többször kérte az elnöki uxndők alóli felmentését. A tagság végül csak elfogadta, de úgy, hogy tiszteletbeli elnökünk továbbra is ő marad. Mindannyiunk nevében nagy tisztelettel megköszöntük, illetve megköszönjük a munkáját és feleségének, Vilikének a segitő tevékenységét. Tov.íbbra is elvárjuk, igényeljük tapasztalatai 11adását, segítségét. Kívánjuk, hogy még In isszú ideig így tudja ezt tenni. Egyesületünk új megválasztott elnöke kunságiné Figula Erzsébet A vezetőség segítségével az eltelt hónapok hiszen az előző évek sikeres tevékenysége kötelez bennünket igen mozgalmasan teltek. Februárban farsangi ünnepséget tartottunk. Márciusban a nőnapon finom vacsorával, virággal, kedves szavakkal köszöntötték a férfiak az egyesület nőtagjait. Ünnepi köszöntőt Németh Attila alpolgármester mondott. Majd irodalmi évfordulókra emlékeztünk. Csoba Mihályné elevenítette fel ismereteinket a 160 éve született Mikszáth Kálmán életéről, irodalmi tevékenységéről. A Költészet napján elnökasszonyunk köszöntő szavai mellett ő emlékezett a 190 éve született Arany Jánosra is. Elmondhatjuk, hogy 2007 első negyedéve igen tartalmas, programokban értékes, gazdag volt. A 70 fős tagságból fő sok időt töltött együtt. Már tervezzük az újabb programokat, célokat. Bízunk benne, hogy lesz erőnk ezeket közösen végrehajtani. Kukutsné Forgony Júlia az egyesület elnökhelyettese drótszamárral a madarakért Családi biciklitúrára hívja a nyírbátoriakat a Kulturális Központ. Május 20-án, vasárnap, a Madarak és Fák Napja alkalmából meghirdetett program keretében délelőtt 10 órára a Szabadság térre várják az érdeklődőket. Innen indul a túra az Erdei Iskolába, ahol környezetismereti előadások, fákról, madarakról, erdővédelemről szóló bemutatók, no és finom ebéd várja a természetbarátokat. Mindeközben a gondoskodóbbak akár madáretetőt is készíthetnek. M ájusi m ozim űsor Május 18. péntek: Buhera mátrix magyar filmvígjáték 19. szombat: A szellemlovas amerikai akcióthriller (20 órai kezdettel) Május 25. péntek: Norbit amerikai romantikus dráma (1000 forint) Május 26.szombat: 56 csepp vér magyar filmmusical Az előadások este 7 órakor kezdődnek, jegyek 700 forintos áron kaphatók.

8 g 2007 BÁTOR Fúvós koncert zongorakísérettel ajándék a nőegylettől A Szilágysomlyói Magyar Iskola javára adott jótékonysági koncertet a Nyírbátori Koncert-fúvószenekar április 21-én a Kulturális Központban, 22-én pedig Szilágysomlyón. A rendezvény fővédnöke dr. Mád.7 Ferenc, korábbi köztársasági elnök volt. A Nyírbátori Koncertfúvószenekar 13 éve ápol kapcsolatot Szilágysomlyóval, tehát már a testvérvárosi kapcsolatot megelőzően is több alkalommal jártak és koncerteztek az erdélyi városban. Ez volt azonban az első alkalom, hogy jótékonysági koncertet adtak. Április 21-én Nyírbátorba, a Kulturális Központban megrendezett hangversenyre 21 vendég érkezett, élükön Szilágysomlyó polgármesterével, s a Magyar Iskola vezetőivel. A koncerten szót kapott Vida Anna, az iskola igazgatója, valamint dr. Báthory Gábor, a nyírbátori önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottságának elnöke is. A rendezvényen jelen volt Nyírbátor polgármestere is, aki másnap a szilágysomlyói koncertre is elkísérte a 60 tagú zenekart. Bal/a Jánosné hangoztatta: nagyra értékeli a zenekar vezetőjének és tagjainak nemes kezdeményezését a testvérváros magyar iskolájának megsegítésére. Hiszen ez erősíti a testvérvárosi kapcsolatot, és folytatja az elmúlt évek törekvését, miszerint az ott kisebbségben élő magyarság anyanyelvi oktatását segítsük. Az elmúlt években Nyírbátor oktatási intézményei mintegy 1 millió forint taneszközzel segítették az iskola beindulását. Fazekas Mihály, a zenekar vezetője elmondta: nagy öröm számára, hogy mindkét koncertet élénk érdeklődés kísérte, ami azt jelenti, hogy a Magyar Iskola a különböző civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek felajánlásaival együtt mintegy 400 ezer forint adományhoz jutott, amit elsősorban a zenei oktatás és nevelés fejlesztésére fordíthatnak. Ehhez járult hozzá maga a koncertfúvós-zenekar is, egy 250 ezer forint értékű elektromos zongorával. Köszönet illeti mindazokat, akik adományaikkal, részvételükkel hozzájárultak a jótékonysági koncertek sikeréhez, s külön köszönet a Kulturális Központnak, akik azonnal felkarolták a rendezvényt. A Bátori Nőegylet Egyesület jó kapcsolatokat ápol a szilágysomlyói Magyar Iskola Egyesületével. Április 21-én és 22- én a Nyírbátori Koncertfúvós Zenekar a szilágysomlyói magyar iskoláért szervezett jótékonysági koncertjén egyesületünk is képviseltette magát. A nyírbátori és a szilágysomlyói koncerten is részt vettünk. A koncert bevételéből a fúvószenekar egy elektromos zongorát vásárolt az iskola részére, mi pedig egy szép, hímzett zongora takaró térítőt ajándékoztunk az iskola számára. Bátori Nőegylet Egyesület T estvérisk olai találkozó A lengyel testvérváros, Rawa Mazowiecka egyik iskolájának tanulói és tanárai érkeztek április 19-én Nyírbátorba. A Maria Sklodowska-Curie Líceum küldöttei négy napot töltöttek Magyarországon. Megismerkedtek városunk nevezetességeivel, az itteni tanítási módszerekkel. ParragnéHorváth Ilona, a Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola igazgatónőié elmondta, 28 gyerek és 7 felnőtt látogatóit el Nyírbátorba. A cél a testvériskolai kapcsolatot kialakítsa volt, hiszen az idén újra induló COMENIUS programban szeretnének részt venni, amihez három partnerország kell. Az igazgatónő hozzátette, a külföldi gyerekek óralátogatásokon vettek részt, zenés-táncos előadásokkal szórakoztatták őket, egy nap pedig Nyíregyházára is ellátogattak. A programokat a polgármester, az alpolgármester, a jegyző is figyelemmel kísérte. A búcsúestén a közös vacsora után beszélgetés és diszkó következett. Szeptemberben pedig ugyanilyen létszámú magyar csapat látogat majd Lengyelországba, ahol hasonló programokon vehetnek részt a magyar tanulók. A len gyel delegáció színes program jában helyet kapott egy látogatás a N yíregyh ázi Főiskolán KÖLCSEY LAPCSOPORT Balkány (Balkányi Beszélő), Nagyhalász (Nagyhalászi H írlap), N y írb áto r (Bátor), N yírm ada (M adai Hírek), Vaja (Vajai H íradó), V ásárosnam ény (Új Beregi Élet) B A T OR Nyírbátor város önkormányzatának lapja Szerkesztőség: Polgárm esteri H ivatal 4300 N yírbátor, Szabadság tér 7. Telefon: (42) , Fax: M egjelenik a H eti Szó Plusz Bt. gondozásában 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. Felelős kiadó: U rb án Lajos F elelős sze r k e sztő : L e v ic z k i M árta N yom tatás: ZsZsGRAND Kft. B átori N yom da 4300 N yírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 94. HU ISSN Fv.: N ag y Istv án áicrr

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról

Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Összefoglaló a Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozóról Szervezetünk, a Mentálhigiénés Egyesület - Pszichiátriai és Szenvedélybeteg ellátás Dél-alföldi Szociális Módszertana 2008-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2007. június 18 - augusztus 31-ig) Ottó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár

20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Mesemondó verseny nagycsoportos óvodásoknak - intézményi 20 éves Lajosmizse Város 2013. évi rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője március 7. Szent Lajos u. Óvoda 14.30

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/339-1/2015/I. Ea: Paksi Pauletta Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/656-1/2015/I Üi.: Varga Erika Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Emlékeztető beszámoló Tűzoltó és Katasztrófavédelmi SZAKMAI NAPOK 2014 Szendrő, 2014. július 24 27.

Emlékeztető beszámoló Tűzoltó és Katasztrófavédelmi SZAKMAI NAPOK 2014 Szendrő, 2014. július 24 27. Emlékeztető beszámoló Tűzoltó és Katasztrófavédelmi SZAKMAI NAPOK 2014 Szendrő, 2014. július 24 27. 2014. július 24. (csütörtök) A GYERMEKEK NAPJA (helyszín: Közösségi Ház, Szendrő, Fő út 16.) 2014. július

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

A projekt címe: Környezetvédelem

A projekt címe: Környezetvédelem A projekt címe: Környezetvédelem Cél: A környezetünk védelmének tudatosítása, környezetvédelmi nevelés. Megtanulni, megtanítani egy szemléletet, a környezetünk védelmének és tisztaságának szemléletét,

Részletesebben

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra

A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra A «Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében» című projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.2. pályázati típus Testvérvárosok

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.01.) Önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Hátrányos Helyzetű tanulók

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2009-ben

Részletesebben