Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l"

Átírás

1 Tö rté n elem óra H absburg O ttó va l Rendkívüli történelemórának lehettek részesei április 20-án a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói, hiszen íz órát H absburg O ttó tartotta. Kaliba András igazgató elmondta, ezt az.'.seményt egy több éves szervezési munka lőzte meg, a Vöröskereszt segítségével sikerült az egykori trónörököst Magyarországi a hívni. Az intézmény mellett a városvezetés részéről az alpolgármester köszöntötte az utolsó magyar király fiát. A közel 95 éves Habsburg Ottó szerencsére jó egészségnek írvend, így szívesen tett eleget a felkérésnek. A z utolsó m agyar k irá ly fía, H absburg O ttó (középen) öröm m el ío gadta a H unyadi iskola m egbívását M ajális a kem pingben A hagyományokhoz híven Nyírbátor Város Önkorm ányzata a K ulturális Központtal közösen ismét megrendezte a majálist a Városi Kempingben. Virágba borultak a középiskolák. N égy osztály 110 diákja bú csú zott m ájus 5-én a B áth ory István G im názium tól. A Bethlen Gábor Szakképzőben 5 4 szakközép isk o lás. 53 szakm unkás és 2 2 érettség iző diák ballagott. Is epünkön: a 12. c. kereskedelem -m arketin g osztály ősz tályfőnökük Sütő Andrea. Az egész napos rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt nyújtott szórakozási és pihenési lehetőségeket. A színpadon kulturális programok szórakoztatták a kilátogatókat, az I. Bogrács Bajnokságon pedig amatőr szakácsok versenyeztek. Természe- Voltak, a k ik a szá ju k a t és a tesen a gyerekek sem- marad- gyom rukat... tak versenyzési lehetőségek nélkül, a vállalkozó kedvűek benevezhettek a lángos-, vagy akár á popcornevő vérsenybe is. A délután pedig a zene jegyében telt, hiszen előbb egy fiatal tehetséges musicalénekes, Kádár János szórakoztatta a kilátogatókat népszerű musicalslágerekkel, majd a Tálán Teátrum társulata szerzett felejthetetlen pillana-...és voltak, a k ik a z agyukat tokát 'kórhatár nélkül. dolgoztatták.

2 BÁTOR kötelező tüdőszürés Felhívás Tájékoztatom a lakosságot, hogy az ANTSZ Észak-Alföldi-Regionális Intézet Tiszti főorvosa elrendelte Nyírbátorban a kötelező tüdőszűrő vizsgálatok elvégzését. A kötelező tüdőszűrő vizsgálat elrendelés indoka, hogy térségünkben a tuberculosis incidencia 2006-ban meghaladta a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben rögzített 25 ezreléket. A kötelező tüdőszűrés időpontja: április 16-ától október 31-éig. A tüdőszűrő vizsgálaton a városban élő, minden 30 éves és annál idősebb lakos köteles megjelenni! A szűrővizsgálat alól mentesülnek : azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek illetve akik a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak. A tüdőszűrés az érintettek részére vizitdíj-mentes! A tüdőszűrés helye: Tüdőgondozó Intézet (Nyírbátor, Szentvér út 28.) A rendelési idő: Hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon: óráig Csütörtök: óráig A tüdőszűrésen való megjelenésről névreszóló értesítést nem küldünk, lehetőség van a (42) ( mellék 130) számon előzetes időpont egyeztetésre. Dr.Tóth Árpád Nyírbátor Város Jegyzője patielprograni N yerő a 13! Az önkormányzat 2006-ban is meghirdette a kormány által támogatott, iparosított technológiával épült lakóépületek energiaracionalizálási programját. A kiírásra 13 lakóközösség nyújtotta be a pályázatát, amelyeket az önkormányzat továbbított a Lakásinnovációs Kht.-hoz. Márciusban kiderült, hogy valamennyi lakóközösség támogatást nyert az épület felújítására, amelyet az önkormányzat is kiegészít a rá eső támogatási résszel. Ennek eredményeképpen 13 épületben összesen 233 lakást újítanak fel, várhatóan 270 millió forintos összköltséggel. Jelenleg tart a lakosok önrészének befizetése, de a leggyorsabb közösségek már a közbeszerzést is elindították. Ezek után köthetik meg a lakók a vállalkozói és a támogatási szerződéseket, s indulhat a munka. Napközben is biztonságban Számos gonddal kell szembenézniük azoknak, akik saját otthonukban szeretnének gondoskodni idős, beteg hozzátartozóikról. A legnagyobb gondot rendszerint az okozza, hogy a napközben felügyelet nélkül maradó idős családtag veszélyezteti önmagát és környezetét. Megnyugtató megoldást jelenthet az Idősek Klubja, melyet a Nyírbátor Város Szociális Szolgáltató Kht március elsejétől a Fáy A. utcai Nyugdíjas Otthonban működtet. Az Idősek Klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A Szociális Kht. a napi háromszori étkezés mellett (ami szükség esetén diétás menüt is jelent), szabadidős programokat (kirándulást, filmvetítést, társasjátékokat), egészségügyi szűréseket (vércukor-, vérnyomás- és testsúlymérést) szervez, gondoskodik az idős A z ellátás m ellett kellem es időtöltésről is gondoskodnak a klubtagoknak ellátottak pszichés segítségéről, de munkatársaik elvégzik a hivatalos ügyintézést, s ha szükséges, vállalják a ruházat tisztítását is. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az idős emberek egy közösség révén minél tovább megőrizhessék aktivitásukat. Az Idősek Klubját a hét minden napján reggel 8-tól délután 4 óráig lehet igénybe venni. A térítési díj a rendszeres havi jövedelem 30 százaléka. Érdeklődni személyesen Nyírbátorban, a Fáy A. u. 17/D. szám alatt, telefonon a számon lehet. Beutaló befogadó n yilatkozattal Április 1-jétől m egváltozott a betegek egészségügyi intézményekbe történő beutalási rendje. A vonatkozó kormányrendelet szerint amennyiben a háziorvos a beteget saját kérésére nem a területileg illetékes szakintézetbe utalja be, a kiválasztott egészségügyi szolgáltatónak 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkoznia kell arról, hogy fogadni tudja-e a beteget. A szolgáltató az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a beteg ellátása veszélyezteti a számára kötelező területi ellátást, illetve az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik. A beutaló orvosnak a kórháztól (szakrendelőtől) kapott nyilatkozat egy példányát a beteg rendelkezésére kell bocsátania. A szakintézmény, ha olyan vizsgálat szükségességét ítéli meg, amely elvégzéséhez megfelelő feltételekkel nem rendelkezik, a beteget tovább küldheti más szolgáltatóhoz, de erről a beteget hozzá beutaló orvost tájékoztatnia kell. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a területen kívüli betegnek nem kell térítési díjat fizetnie. Azok a Nyírbátorban és környékén élő betegek tehát, akik rendelkeznek befogadó nyilatkozattal, továbbá az ambuláns lap tartalmazza, hogy a Szatmár-Beregi Kórházban kívánják a további ellátást igénybe venni, térítési díjat nem, csupán a 300 forintos napidíjat kötelesek megfizetni. K özgyógyellátási igazolván y Dr. Tóth Árpád jegyző felhívja a lakosság figyelmét, hogy a határozatlan időre, valam int a július 1. előtt kiállított közgyógyellátási igazolványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb július 1- ig használhatók fel. Mivel az új igazolvány beszerzése 6-7 hetet is igénybe vehet, ezért a kérelmet minél előbb érdemes benyújtani a települési önkormányzat jegyzőjéhez. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (földszint 20. iroda) lehet beszerezni. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, valamint a kérelmező és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

3 2007 MÁJUS 3 A fiatalokért, a fafajoknak, a faiatokról Május 19-én nyitja meg kapuit a Klubnext Nyírbátorban, a Kulturális Központban. Az új hely lényege, hogy a város és vonzáskörzete fiataljainak kulturált, színvonalas szórakozási lehetőséget terem tsen. A klubról, céljáról D uncsák Pál, a Klubnext Nyírbátor elnöke tájékoztatta lapunkat. A Klubnext mozgalmat novemberében budapesti egyetemisták és főiskolásuk indították el azzal a céllal, hogy később országos klubhálózattá váljon. Programjaikat a közösségi élményteremtés köré csopori (>sitották, a tematikában személyiségfejlesztés, kultúra és közélet egyaránt szerepel. A tagok a közösségi lét minden előnyét kiélvezve tesznek kísérletet önképzőköri jelleggel, vagy külső előadóval olyan élmények és ismeretek megszerzésére, amelyekhez más tormában még nem lehet hozzájutni. A változatos programok között bárki találhat kedvére valót, a házibulitól a borkóstolásig, a filmklubtól a politikai vitaestig, az önismereti csoporttól a kötetlen beszélgetésekig. A klub szellemiségére a tolerancia, a szolidaritás, a tudás, mint érték tisztelete és az esélyteremtés igénye jellemző. A klubhelyiségek oldott hangulatát a retro stílus erősíti, amelyet mediterrán jellege tesz igazán elegánssá. Az igényes környezetben a jó hangulat mellett házimozi, pc-k, internet és csocsó biztosítja a tartalmas szórakozást. A NEXT klubmozgalom befogadó szemléletű, teret ad a bizonytalanoknak, az ingadozóknak, a közösségi vitakultúra fejlesztésével pedig a kulturált eszmecserének. A klub lehetőséget ad az együttgondolkodásra és az együtt cselekvésre is. Felveszi a kapcsolatot a civil szervezetekkel, véleményt alkot, akciókat szervez: a két legsikeresebb a parlagfűirtás, illetve tankönyvgyűjtési akció a rászoruló fiatalok számára. Duncsák Pál hozzátette, hogy az országos klubhálózat alapítóival és működtetőivel, azaz a Táncsics Mihály Alapítvánnyal és annak bázis szervezeteként működő Klubhálózat Alapítvánnyal két országgyűlési képviselő dr. Veres János, és dr. Szabó Éva segítségével és ajánlásával sikerült kapcsolatba lépni, akik szívügyüknek tekintik az ifjúság kulturált szórakozási feltételeinek biztosítását. A nyírbátori klub megnyitója keretében, este hat órától, a Kulturális Központ mögötti parkolóban modernkori lovagi tornát, valamint táncos és ügyességi bemutatókat láthatnak az érdeklődők. A programok a Klubnext Café falai között, egy sajátos hangulatú, extravagáns környezetben folytatódnak, ahol betekintést nyerhetnek a vendégek a klub szellemiségébe a többi klub bemutatásán keresztül. A rendezvényt este tíz órától karaoke-buli zárja, ami egészen kifulladásig tart majd. A klubéletben való részvétel tagsági viszonyhoz kötött, de a nyitás napján minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ:www.klubil xlhu, Elfogadták a város G azdasági Program ját Az április 5-én megtartott testületi ülésen a képviselők elfogadták a nyírbátori önkormányzat Gazdasági Prog- a inját, mely a testület megbízatásának időtartamára szól. A gazdasági program tartalmazza a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés felüt eleinek elősegítését, a településfejlesztési politika és az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvofórum a civilekért nalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A Gazdasági Program figyelembe vette a már elfogadott Városfejlesztési Koncepciót, s ennek segítségével meghatározta azokat a fejlesztési irányokat, melyeket az elkövetkező években, pályázati források igénybevételével a képviselő testület szeretne megvalósítani. Ezek alapján a város 19 projektötletet dolgoztatott ki. Második alkalommal rendezték meg április 17-én a Nyírbátor és Térsége Civil Fórumot, s a helyi összefogás immár hármas együttműködéssé vált: a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Kulturális Központ felismerve a i ivil szervezetek jelentőségét felkarolta dr. Szabó Éva országgyűlési képviselő kezdeményezését, mellyel a fórum immár szervezett kereteket kapott. A Fórum azzal a céllal jött létre, hogy segítse a civil szervezetek működését. A képvivlőnő ugyanis úgy látja, hogy miközben a civil szervezeteknek egyre nagyobb szerep int a társadalmi feladatvállalásban, információ híján alapvető ismeretek sincsenek a bir- ' okukban ahhoz, hogy élni tudjanak lehetőségeikkel. A szervezet rendezvényein nemcsak tájékozódhatnak működésük jogi, gazdasági feltételeiről és lehetőségeiről, hanem gyakorlati segítséget is kaphatnak például egy-egy pályázat megírásában. A Fórum második rendezvényén a Nyíregyházán már évek óta sikeresen működő szervezetek vezetőitől szerezhettek információt az érdeklődők. Cseh Sándor; a kl V Alapítvány elnöke, Soltészné Pádár Ilona, a Nyíregyházi Civil Fórum vezetője, az Európa Egyesület elnöke, valamint SzlovenszkiLászlóné, a Segítőkéz Egyesület elnöke száni >s hasznos tudnivalót osztott meg a nyírbátori civil szervezetek képviselőit. tizenkilenc fontos cél A k id o lg o zott p rojek tö tletek Kistérségi Egészségügyi Központ létrehozása; Alapfokú oktatási intézmények fejlesztése; Termálfürdő, kemping és rekreációs övezet; Városközpont rehabilitáció; Északi elkerülő út építése; Az ipari parkban vállalkozásfejlesztési program; Szociális otthon bővítése; Szennyvízhálózat fejlesztése a városmag területén; A Nyírbátori Sportcentrum felújítása és bővítése; Belterületi úthálózat-fejlesztés; Az egészséges közlekedésért; E-közigazgatás kialakítása; Erdei iskola; Mezőgazdasági feltáró utak építése; Műemlékek felújítása; Múzeum korszerűsítése; A Városi Fűtőmű korszerűsítése; utóbusz pályaudvar felújítása; Lakás célú ingatlanfejlesztés.

4 BÁTOR A Reinhold és Carmen Würth Alapítványt 1991-ben hozta létre a Würth Szereléstechnika Kft. és azóta biztosítja az Alapítvány tevékenységéhez szükséges anyagi feltételeket. Az Alapítvánnyal intézményünknek a FICE (Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetségének Magyarországi Egyesülete) által szervezett táborok, és egyéb programok kapcsán sikerült megismerkedi. Az Alapítvány 12 éve szervez Környezetvédelmi Ifjúsági Tábort hátrányos helyzetű, nevelőotthonokban élő gyermekek részére. A Gyermekotthonunkban élő éves gyermekeknek is lehetőséget biztosít nyaranta egy hetet eltölteni a gyönyörű fekvésű salgóbányai Hotel Medves Ifjúsági Táborában. A táborban a gyermekek a pihenés és a szórakozás mellett színes programok keretében ismerkedhetnek az élővilág védelmének fontosságával. A táborozás minden költségét az alapítvány fedezi novemberében ünnepelte a WÜRTH cég magyarországi fennállásának 15 éves évfordulóját. Erre az alkalomra készült intézményünk Dübörgő Néptánccsoportja is egy rövid műsorral, ami nagy sikert aratott. A anyakönyv Előző számunk óta születtek: Bihari Zsuzsanna Cintia (Farkas Zsuzsanna, Bihari Ernő), Farkas Bence (Herczku Csilla, Farkas István), Hegedűs N elli (Tóth Tünde, Hegedűs Tamás), Horváth Zsolt{Csiki Éva, Horváth Zsolt), KerezsiPanna (Petis Olga, Kerezsi Balázs), Rédai Hanna Sára (Szabó Anita, Rédai Zsolt), Pruma Letícia (Kiss Anita, Pruma Zsolt), Sarkadi N oém i (Varga Marianna, Sarkadi Béla), Szilágyi Merse Pál (Lénárt Zsóka, Szilágyi Pál), Szilágyi Zsuzsa (Varga Zsuzsa, Szilágyi Krisztián), Varga Debóra (Pongó Marianna, Varga Barnabás), Vasas Léna (Mező Tímea, Vasas László) Házasságot kötöttek: Lukács Ágnes és Drága Róbert Rischt Valéria és Deák Ferenc László Elhunytak: Bakos Lajosné, BaracsiLászló, Buga Rudolf, Fülep Miklós, Harcsa Lmréné, KovácsJózsef, Lakatos Aranka, LaskaiJános, M iklós Mária, Nyitrai Sándor, Pelyák János, Pető Lstvánné, Ruha Józsefié, Szabó Ferencné, Szabó Lászlóné, Szücs Pál, Tóth Ferencné, Vári Andrásné. Támogatás a z Éltes -nek budapesti fellépést követően értesítettek bennünket, hogy a Reinhold és Carmen Würth Alapítvány támogatni szeretné a tánccsoportot. A cég vezérigazgatója, Hegedűs Lajos és az alapítvány elnöke, dr. Kun /h/látogatást tett intézményünkben és április 4-én adta át ajándékait és a támogatást. A támogatást elsősorban a tánccsoport ruhatárának bővítésére és a táncosok utazásainak fedezésére fordítjuk. Az ünnepélyes átadáson vendégünk volt Balla Jánosné Polgármester asszony, valamint a Megyei Önkormányzat osztályvezető helyettese, Gergely Zsolt úr is. A rövid átadási ünnepség után a résztvevők megismerkedhettek az intézménnyel, a gyermekotthonban élő gyermekek mutatták meg, hol és Kedvence a matematika és a fizika B alázsi Bálintra méltán lehetnek büszkék a szülei: amellett, hogy kitűnő tanuló, sorra nyeri a különböző m atematika és fizika versenyeket. Az Oktatási Centrum hatodik osztályos diákja sok mindent szeret csinálni, szerencsére szabadideje is van rá, mert nagyon könnyen tanul. A kisdiák már második osztályos korától folyamatosan részt vesz versenyeken, természetesen ezekre sokat kell készülnie, de ő ezt nem érzi megerőltetőnek. Legszebb eredményei többek között a Kalmár László Megyei M atematikai Verseny első helyezése, a Bereznai Gyula Matematika Verseny megyei első díja, de számtalan körzeti versenyen is részt vett már, s szinte mindenhol a dobogó valamelyik fokára felállhatott. Bálint szabadidejében sakk szakkörre, karate edzésekre jár, azonban sok gyerekkel ellentétben olvasni is szeret. Kedvenc könyvei a Harry Potter és Gyűrűk Ura, de szívesen forgat bármilyen fantasztikus könyvet. Persze a számítógépes játékokat sem veti meg, de görkorizni is elmegy, ha szép az idő. Még nem döntötte el, B alázsi B álint mi lesz belőle, ha nagy lesz, (bőven van még idő erre) de mindenképpen olyan dologgal szeretne foglalkozni, ami kapcsolatos a matematikával vagy a fizikával, hiszen a kombinatorikai és a geometriai feladatokat szereti a legjobban. Tanárai elmondták, Bálint esetében a tehetség, a szorgalom, az akarat és a biztos szülői háttér segítenek a gyereknek abban, hogy ilyen szép eredményeket érjen el. Sebestyén Tímea A Virágos M agyarországért Nyírbátor ismét beadta pályázatát a Virágos Magyarországért Környezetszépítő versenybe. A verseny célja, hogy a színesebb, gondozottabb településekkel kultúrált, környezetbarát, vendégváró országkép alakulhasson ki. Nyírbátor a versenyen kívül is igen nagy gondot fordít a város szépítésére. Idén is meghirdeti a Virágos porta versenyt, a Városüzemeltetési Kht. munkatársai pedig már el is kezdték a közterületek csinosítását. Látogatás a g yerm ek o tth o n ban: jo b b ró l á ll dr. K un Pál, a z alapítvány elnöke, m ellett Sum "" enc igazgató hogyan élnek. A látogatást kötetlen beszélgetés zárta. Sum Ferenc igazgató A Szabadság téren m ár m egkezdték a z egynyári virágok ültetését a Városüzemeltetési Kht. dolgozói.

5 Április 20-án volt egy éve, Hogy m egnyitotta kapuit a Kulturális Központ. Hegedűs Ágnes, a központot működtető Uht. igazgatója azt mondja, maga is meglepődött, hogy mennyire beigazolódott: kell(ett) egy ház... Nyírbátornak MÁJUS 5 K ell(ett) egy ház... Egyéves a Kulturális Központ fis nemcsak Nyírbátornak. A Kulturális Központ szinte automatikusan és azonnal kistérségi szerepet kapott. A nagyszínpadon elindultak a színházi előadások és önálló estek egyik legnépszerűbb rendezvényük az operettgála volt, ami kétszer is megtöltötte i nézőteret, s nemcsak nyírbátoriakkal. Rendkívül népszerűek a gyerekelőadások, s idén kettőt kellett az újévi koncertből is tari.mi. Szép lassan beköltöztek ide azok a több éves hagyománnyal bíró rendezvények is, imelyek korábban a város különböző helyszínein kaptak otthont. Az elmúlt esztendőben több művészeti <söpört és intézmény is jubileumot ünnepelt. Itt rendezte 10 éves gálaműsorát a Bálor Mazsorett, a Talán Teátrum, és a jótékonysági bálok szervezői, s a városban működő nagyobb vállalkozások is kezdik felfedezni a ház lehetőségeit. Nemcsak a színházterem, az épület további helyiségei is benépesültek: beköltözött a Szárnyas Sárkány kulturális vállalkozás, s új művészeti csoporlok alakultak. A Mese Színkörben kicsik és nagyok is teret kapnak. Beindult a Dráma Szakkör, akik már első komoly sikerüket is bezsebelték: arany oklevelet szereztek egy megyei versenyen, s már készül az önálló dai abjuk is. Népszerűek a mozgásos tanfolyamok, a tánctanfolyamok, a hip-hop, az alakformáló torna, a Tini Dance Tánciskola. A hétsági mozielőadások pedig vidéki viszonylatban a leglátogatottabbaknak minősülnek. N agy érdeklődés kísérte a z április 24-én m egrendezett szavalóversenyt. A z első K istérségi Vers- és P rózam ondó Versenyen három korcsoportban (alsós, felsős, középiskolás) 12 díjat o sztottak ki. Hegedűs Ágnes örömmel számolt be az új rendezvényekről is: Élve a ház nyújtotta lehetőségekkel szeptemberben hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg bállal egybekötve a Nyírbátor Szépe szépségversenyt, a szeptember végén átadott Báthory-Várkastély pedig újabb távlatokat nyitott. A reneszánsz környezetben rendkívül nagy sikert aratott az októberi szüreti mulatság, a februári reneszánsz farsang népszerűségén pedig még mi is meglepődtünk: a hideg ellenére rengetegen jöttek, és alig akartak hazamenni. Ebben az épületben még egy konferenciát is különleges megrendezni, de a nyírbátoriak egyre szívesebben választják családi rendezvények színhelyéül, s a fiatal párok immár ebben a környezetben örökítik meg legszívesebben házasságkötésük pillanatait. Innen jött az ötlet egy reneszánsz tánccsoport szervezéséhez, amelyet nemrég hirdettek meg. A tánccsoport ezeknek a rendezvényeknek a hangulatát tudná emelni. A Kulturális Kht. gazdaságosságáról szólva Hegedűs Ágnes elmondta: tudvalevő volt, hogy egy ilyen központot csakis támogatással lehet fenntartani, de minden pályázati lehetőséget kihasználnak arra, hogy a költségeket csökkentsék. Sikerült jó kapcsolatot kialakítani multinacionális cégekkel és más támogatókkal. Előrehaladott tárgyalásokat folytat debreceni és hajdúszoboszlói szállodákkal azzal a szándékkal, hogy egész napos nyírbátori programot tudjanak ajánlani vendégeiknek. Az ötlet 2008-ban kiteljesedhet, ugyanis ezt az évet a Nemzeti Kulturális Alap a reneszánsz évévé nyilvánította, melyben a várkastélynak komoly szerepe lehet. Mindezeknél azonban sokkal fontosabb az a pénzben nem mérhető érték, amit a kulturális élet megtartó ereje képvisel: ahol az emberek jól érzik magukat, onnan nehezebben mozdulnak, még ha nem is könnyű az élet az ország keleti szegletén. L. M. Kincset talált a zsűrielnök <>t helyszínen ezer fellépő volt a Nyírbátori Térségi Ki M it Tud elő d ö n tő in. Pócspetriben a vers és prózamondók versenyeztek. A helyi óvodában és a községháza 11ísztermében szavaltak a gyermekek. A kislétai Kultúrházban az apró óvodások táncbemut.itói színesítették az elődöntőt, amelyet nagy t.ipssal jutalmazott a lelkes közönség. A nyírlugosi iskola gyönyörű aulájában.1 népdal kategória felnőtt jelentkezői léptek i színpadra. A bemutatott tengernyi népiül közül egy sem hangzott el kétszer. A szépen felújított nyírbélteki Kultúrházban a legnépesebb csapat versenyzett: az általános iskolai korosztály néptánc és moderntánc kategóriában. Zsúfolásig megtelt a nagytei cm. Fergeteges hangulat, harsány zene és a látványos produkciók varázslatos élményt nyújtottak. A színjátszók a nyírbátori Kuli urális Központban találkoztak. A zsűri elnöke szakmai értékelésénél meghatódva és tiszta őszinteséggel jegyezte meg: Én itt kincset találtam Ez is visszaigazolta a rendezvénysorozat meghirdetőinek nemes célját, amely a térség amatőr csoportjainak, egyéni tehetségeinek nyújtott bemutatkozási lehetőséget. A rendezvény védnökei, dr. Veres János országgyűlési képviselő, pénzügyminiszter, és Balla Jánosnéa Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke ennek a nagyszerű kezdeményezésnek álltak az élére. Április utolsó péntek délutánján volt Nyírbátorban a Térségi Ki Mit Tud? döntője, amit este az ünnepélyes díjkiosztó és egy színvonalas Gála követett. A díjakat a két védnök, Balla Jánosné és Dr. Veres János adta át a kategóriák legjobbjainak. Az Fergeteges gálam ű sor követte a Térségi K i M it Tud eredm ényhirdetését a K ulturális K ö z p o n t nagyszínpadán igény és a jó kezdeményezés szerencsésen egymásra találtak, hiszen sok új közösség mutatkozott be a nagy létszámú közönség előtt. A nyírbélteki amatőr színpad vidám darabja remek záró műsorszáma volt a Gálának is. Az értékek felülkerekedtek mindenen. Meg kell őriznünk őket, és a Térségi Ki Mit Tud? példája mutatja, hogy a jövőben is teret és lehetőséget kell adni nekik.

6 BÁTOR Új tűzoltólaktanya,eredm ényes munka Sikeres évet tudhat maga mögött a nyírbátori tűzoltóság, hiszen az elmúlt évben adták át a minden igényt kielégítő új tűzoltólaktanyát, s munkájuk némely területén javulást is sikerült elérniük. Szakmai munkájukból több jelentős esemény emelhető ki februárban a hirtelen hóolvadás következtében több településen belvízvédelmi munkákat folytattak, Tiszadob térségében pedig a gátat kellett erősíteniük. A múlt év legnagyobb szakmai kihívásait az illetékességi területükön megvalósult beruházások: a SPAR Áruház, a Báthori-Várkastély, a Kábelgyár épületeinek használatbavételi engedélyezése jelentette. Tűzvédelmi ellenőrzést az ötéves átlagnál nagyobb számban, összesen 164 alkalommal hajtottak végre. A tűzvizsgálati eljárások száma az elmúlt évekhez képest lényegesen csökkent, összesen 17-szer végeztek vizsgálatot, a szankcionálás során területükön az elmúlt évben összesen 67 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Az esetek száma összességében emelkedő: tavaly a tűzoltók összesen 486 riasztást kaptak. Különösen a műszaki mentések, ezen belül is a közlekedési balesetek száma növekedett. A tűzoltóság járművei, eszközei és felszerelései nagyrészt alkalmasak voltak a területükön keletkezett tűzesetek felszámolására és műszaki mentések végrehajtására, azonban egyre inkább érezték a hiányát egy országúti gyorsbeavatkozónak. Ezt az elmúlt évben megpályázták és meg is nyerték. Remélhetőleg ebben az évben már használatba állíthatják, ami jelentősen megkönnyíti és szakszerűbbé, gyorsabbá teszi munkavégzésüket. A tűzoltók munkáját az elmúlt évben is igyekeztek elismerni. A Magyar Köztársaság Belügyminisztere Molnár Istvánt e s Lukovics Zsoltot kinevezte tűzoltó hadnaggyá. Az OKF főigazgatója Nagy Imre alezredesnek lószőrrel díszített tűzoltó díszsisakot adományozott az új tűzoltólaktanya átadása alkalmából, továbbá Vasvári Róbert és M olnár János hadnagyokat soron kívül főhadnagyokká léptette elő. Nyírbátor polgármestere az állomány három tagját dicséretben és jutalomban részesítette. Jó munkájuk elismeréseként nyolcán parancsnoki dicséretet és jutalmat kaptak. Az Év Tűzoltója elismerést 2006-ban Karcag Antal százados kapta. Az idei év fontos feladatai közé tartozik a létszámbővítés, és a nagyszámú nyugdíjba vonulás miatt keletkező létszámhiány pótlása, az újonnan felvételre kerülők felszerelése, képzésének, beilleszkedésének segítése. Sebestyén Tímea Mozgalmas évet zárt a rendőrség Elfogadta a képviselő-testület a Nyírbátori Rendőrkapitányság évi m unkájáról szóló beszám olót. A kapitányság állománya az előző évben a korábbihoz képest, a nagyobb leterhelés mellett hatékonyabban végezte munkáját, ezt támasztják alá a szakmai eredmények, és az erős lakossági bizalom. A nyugdíjazási hullám következménye a közrendvédelmi állománynál kialakult létszámhiány, ami nagyobb terhet ró a rend őreire a közterületeken, illetve a bűnmegelőzésben. A kapitányság az idei év fő feladatának az állomány megtartását, megóvását, a bűncselekmények számának visszaszorítását, a vagyon elleni bűncselekmények hatékony felderítését, az állomány szakmai fejlődésének elősegítését, a pályázati lehetőségek kihasználását és a takarékos gazdálkodást tekinti. K a ta sztrófa v ve Kiválóan szerepeltek a nyírbátori gyerekek a katasztrófavédelmi versenyeken. A körzeti versenyt április 13-án tartották a Nyírbátori Tűzoltóság területén, melyen hat általános iskolai és két középiskolai csapat vett részt. A versenyzőknek nyolc feladatban kellett megmutatniuk, ki az ügyesebb, okosabb. Többek között elsősegély-nyújtási, közlekedésbiztonsági, tűzoltási és polgárvédelmi feladatokban mérhették össze tudásukat. A körzeti versenyt az általános iskolások kö-..,...,.... A z ilfu versen yzők m u szen sm eretb o l is zul a nyirlugosi iskola nyerte, a ko-, 1,,, összem értek tudásukat. zepiskolasoknal pedig a nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégi- sodik helyen végzett, sőt egy-egy különdíjjal um, akik lehetőséget kaptak arra, hogy a me- is gazdagabban térhettek haza: az általános isgyei döntőben is megmérettessék magukat, kolások nyúlgát építéssel érdemelték ki, a kö- A megyei fordulót április 26-án rendez- zépiskolások pedig tűzoltási tudásukkal, ték Nyíregyházán, ahol mindkét csapat má- S. T. rendőrségi hírek kapós a rézcsatorna Áp ilis 23-án, a Báthory István Múzeum faláról ismeretlen elkövető több helyről eltulajdonította a csapadékvíz elvezető rézcsatornát. Az okozott kár értéke kb. 150 ezer forint. Április 27-e és május 2-a között a Múzeum udvaráról három, 10 méter hosszú rézlemez csatornafedelet lopott el ismeretlen tettes. A kár kb. 100 ezer forint. Eljárás indult egy nyírbátori lakos ellen, aki április 25-én a Szabadság téren ittasan közlekedett gépkocsijával. Egy nyírbátori lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki április 27-én egy nyírbátori boltból ellopta pénztárcáját, a benne lévő iratokkal együtt. A kár forint. Április 29-én az éjszakai órákban ismeretlen tettes az egyik nyírbátori papírbolt kirakatüvegét betörte. A kár 30 ezer forint. Másnap, április 30-án, szintén ismeretlen tettes egy ajándékbolt kirakatüvegét megrongálta, betörte. A kár kb. 20 ezer forint. Nyírbátori lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki május 7-ére a sértett földterületéről lekaszált és elvitt kb. 6 mázsa lucernát. A lopási kár kb. 15 ezer forint.

7 2007 MÁJUS 7 Portré Harcsa Ferencnéről Óvodásnak maradni egy életen át Jogásznak készült, óvónő és vezető lett belőle. Harcsa Ferencné Magdika 43 évet töltött az óvodapedagógia csöppet sem könnyű pályáján, de volt kire tám aszkodni: apró kezek, pici szívek vezették, mutatták az irányt. Nyírbátorban születtem, apám cipész, anyám háztartásbeli volt. Jogász szerettem volna lenni, de szüleim nem tudták vállalni az egyetem költségeit, így a Báthoryban meg- /.erzett érettségi után elhelyezkedtem. Nyírlugoson, az óvodában kaptam állást meséli Magdika, s rögtön hozzá is teszi - már az első napon éreztem, jól döntöttem. Nagyon szeretem a gyerekeket, tele vannak energiával, s ha az ember valóban szereti őket, i kkor nem fárasztó, inkább feltöltődik tőlük. Ami Magdikát illeti, lehet, hogy épp ennek a folyamatos feltöltődésnek köszönhetően maradt 60 évesen is fitt, fiatalos és energikus. Hamar vezetővé vált ugyan, Kislétára már óvodavezetőnek hívták, de a gyerekeki öl soha nem távolodott el ban került haza Nyírbátorba, a József Attila úti óvoda vezetőjeként, ma pedig immár 11 éve a Fáy úti óvodában az Egyesített Óvodai Intézményeket vezeti. Nincs olyan nap, hogy ne látogatná meg a kicsiket, mind a 120 gyereket névről ismeri. Az irodájában, az íróasztal alatt plüssmaci lakik, ő az első, akivel a beiratkozni érkező csöppségek összebarátkoznak, s innentől már valóban gyerekjáték az óvoda a kicsiknek. A vezetőnek jóval kevésbé. Életem legnehezebb döntése volt, amikor az 1998-as integráció nyomán 18 olyan embert kellett elküldeném, akikkel szemben semmiféle szakmai és emberi kifogás nem lehetett. Sok haragost szereztem, pedig nem az én akaratom volt. Egy vezetőnek ezzel is szembe kell tudni nézni vallja, de mint mondja, számos sikerélmény is érte. Úgy érzem, amit ezen a pályán el lehetett érni, azt elértem. Büszke vagyok arra, hogy olyan kollektívát sikerült kialakítanom, akikre mindig számíthattam. A munkánk eredményességét pedig leginkább a tanító nénik jelzései igazolják vissza: az iskolára jól felkészült, stabil gyerekeket kapnak. Ez jelzi számunkra, hogy jó úton járunk. S hogy merre visz az út tovább? 43 év után elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, Magdika azonban nem szándékozik pihenni. Ehhez még túl sok az energiája. A család meglehetősen kicsi: férje évek óta nyugdíjas, egy szem közgazdász lánya, informatikai mérnök férjével öt éve Budapesten él, 10 éves kislány unokája, akire nagyon büszke, dzsúdózik és matematika versenyeket Harcsa Ferencné nyer, nem sok elfoglaltságot ad számára. Abban, hogy több évtizedes tapasztalatára, szakértelmére igényt tartanak bár örülne neki -, nem nagyon számít. De már megválasztották bírósági ülnöknek, ezt fogja a következő négy évben tenni a Nyírbátori Városi Bíróságon, s még keresi a lehetőséget, hogy a fennmaradó idejét is kitöltse valamivel. Ámbár az időtöltéssel nincs sok gond: elég, ha kilép az utcára, úton-útfélen megállítják. Hiszen aligha él Nyírbátorban olyan, akit ne ismerne - s vajon hányán vannak közülük, akiket az ölébe ültetett, akiknek az orrát, ne adj isten a popsiját törölte? S vajon hány gyerek kezét fogta 43 év alatt? Vagy épp ők a Magdi néniét... Leviczki Márta ucatnyi eredm ényes év A Nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete a megyében az elsők között alakult ineg Boros Gábor vezetésével november 26-án. Az eltelt több, mint egy évtized igen tartalmas, élménydús, érzelmekben gazdag közösségi élet volt. A város közéletében 11 Kghatározó szerepe lett Egyesületünknek. Nyugdíjasaink aktív szereplői, közreműködői a városi rendezvényeknek. Ezeknek a tevékenységeknek fő irányítói i, mozgató rugója az elnökünk, Boros Gádor volt, aki már többször kérte az elnöki uxndők alóli felmentését. A tagság végül csak elfogadta, de úgy, hogy tiszteletbeli elnökünk továbbra is ő marad. Mindannyiunk nevében nagy tisztelettel megköszöntük, illetve megköszönjük a munkáját és feleségének, Vilikének a segitő tevékenységét. Tov.íbbra is elvárjuk, igényeljük tapasztalatai 11adását, segítségét. Kívánjuk, hogy még In isszú ideig így tudja ezt tenni. Egyesületünk új megválasztott elnöke kunságiné Figula Erzsébet A vezetőség segítségével az eltelt hónapok hiszen az előző évek sikeres tevékenysége kötelez bennünket igen mozgalmasan teltek. Februárban farsangi ünnepséget tartottunk. Márciusban a nőnapon finom vacsorával, virággal, kedves szavakkal köszöntötték a férfiak az egyesület nőtagjait. Ünnepi köszöntőt Németh Attila alpolgármester mondott. Majd irodalmi évfordulókra emlékeztünk. Csoba Mihályné elevenítette fel ismereteinket a 160 éve született Mikszáth Kálmán életéről, irodalmi tevékenységéről. A Költészet napján elnökasszonyunk köszöntő szavai mellett ő emlékezett a 190 éve született Arany Jánosra is. Elmondhatjuk, hogy 2007 első negyedéve igen tartalmas, programokban értékes, gazdag volt. A 70 fős tagságból fő sok időt töltött együtt. Már tervezzük az újabb programokat, célokat. Bízunk benne, hogy lesz erőnk ezeket közösen végrehajtani. Kukutsné Forgony Júlia az egyesület elnökhelyettese drótszamárral a madarakért Családi biciklitúrára hívja a nyírbátoriakat a Kulturális Központ. Május 20-án, vasárnap, a Madarak és Fák Napja alkalmából meghirdetett program keretében délelőtt 10 órára a Szabadság térre várják az érdeklődőket. Innen indul a túra az Erdei Iskolába, ahol környezetismereti előadások, fákról, madarakról, erdővédelemről szóló bemutatók, no és finom ebéd várja a természetbarátokat. Mindeközben a gondoskodóbbak akár madáretetőt is készíthetnek. M ájusi m ozim űsor Május 18. péntek: Buhera mátrix magyar filmvígjáték 19. szombat: A szellemlovas amerikai akcióthriller (20 órai kezdettel) Május 25. péntek: Norbit amerikai romantikus dráma (1000 forint) Május 26.szombat: 56 csepp vér magyar filmmusical Az előadások este 7 órakor kezdődnek, jegyek 700 forintos áron kaphatók.

8 g 2007 BÁTOR Fúvós koncert zongorakísérettel ajándék a nőegylettől A Szilágysomlyói Magyar Iskola javára adott jótékonysági koncertet a Nyírbátori Koncert-fúvószenekar április 21-én a Kulturális Központban, 22-én pedig Szilágysomlyón. A rendezvény fővédnöke dr. Mád.7 Ferenc, korábbi köztársasági elnök volt. A Nyírbátori Koncertfúvószenekar 13 éve ápol kapcsolatot Szilágysomlyóval, tehát már a testvérvárosi kapcsolatot megelőzően is több alkalommal jártak és koncerteztek az erdélyi városban. Ez volt azonban az első alkalom, hogy jótékonysági koncertet adtak. Április 21-én Nyírbátorba, a Kulturális Központban megrendezett hangversenyre 21 vendég érkezett, élükön Szilágysomlyó polgármesterével, s a Magyar Iskola vezetőivel. A koncerten szót kapott Vida Anna, az iskola igazgatója, valamint dr. Báthory Gábor, a nyírbátori önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottságának elnöke is. A rendezvényen jelen volt Nyírbátor polgármestere is, aki másnap a szilágysomlyói koncertre is elkísérte a 60 tagú zenekart. Bal/a Jánosné hangoztatta: nagyra értékeli a zenekar vezetőjének és tagjainak nemes kezdeményezését a testvérváros magyar iskolájának megsegítésére. Hiszen ez erősíti a testvérvárosi kapcsolatot, és folytatja az elmúlt évek törekvését, miszerint az ott kisebbségben élő magyarság anyanyelvi oktatását segítsük. Az elmúlt években Nyírbátor oktatási intézményei mintegy 1 millió forint taneszközzel segítették az iskola beindulását. Fazekas Mihály, a zenekar vezetője elmondta: nagy öröm számára, hogy mindkét koncertet élénk érdeklődés kísérte, ami azt jelenti, hogy a Magyar Iskola a különböző civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek felajánlásaival együtt mintegy 400 ezer forint adományhoz jutott, amit elsősorban a zenei oktatás és nevelés fejlesztésére fordíthatnak. Ehhez járult hozzá maga a koncertfúvós-zenekar is, egy 250 ezer forint értékű elektromos zongorával. Köszönet illeti mindazokat, akik adományaikkal, részvételükkel hozzájárultak a jótékonysági koncertek sikeréhez, s külön köszönet a Kulturális Központnak, akik azonnal felkarolták a rendezvényt. A Bátori Nőegylet Egyesület jó kapcsolatokat ápol a szilágysomlyói Magyar Iskola Egyesületével. Április 21-én és 22- én a Nyírbátori Koncertfúvós Zenekar a szilágysomlyói magyar iskoláért szervezett jótékonysági koncertjén egyesületünk is képviseltette magát. A nyírbátori és a szilágysomlyói koncerten is részt vettünk. A koncert bevételéből a fúvószenekar egy elektromos zongorát vásárolt az iskola részére, mi pedig egy szép, hímzett zongora takaró térítőt ajándékoztunk az iskola számára. Bátori Nőegylet Egyesület T estvérisk olai találkozó A lengyel testvérváros, Rawa Mazowiecka egyik iskolájának tanulói és tanárai érkeztek április 19-én Nyírbátorba. A Maria Sklodowska-Curie Líceum küldöttei négy napot töltöttek Magyarországon. Megismerkedtek városunk nevezetességeivel, az itteni tanítási módszerekkel. ParragnéHorváth Ilona, a Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola igazgatónőié elmondta, 28 gyerek és 7 felnőtt látogatóit el Nyírbátorba. A cél a testvériskolai kapcsolatot kialakítsa volt, hiszen az idén újra induló COMENIUS programban szeretnének részt venni, amihez három partnerország kell. Az igazgatónő hozzátette, a külföldi gyerekek óralátogatásokon vettek részt, zenés-táncos előadásokkal szórakoztatták őket, egy nap pedig Nyíregyházára is ellátogattak. A programokat a polgármester, az alpolgármester, a jegyző is figyelemmel kísérte. A búcsúestén a közös vacsora után beszélgetés és diszkó következett. Szeptemberben pedig ugyanilyen létszámú magyar csapat látogat majd Lengyelországba, ahol hasonló programokon vehetnek részt a magyar tanulók. A len gyel delegáció színes program jában helyet kapott egy látogatás a N yíregyh ázi Főiskolán KÖLCSEY LAPCSOPORT Balkány (Balkányi Beszélő), Nagyhalász (Nagyhalászi H írlap), N y írb áto r (Bátor), N yírm ada (M adai Hírek), Vaja (Vajai H íradó), V ásárosnam ény (Új Beregi Élet) B A T OR Nyírbátor város önkormányzatának lapja Szerkesztőség: Polgárm esteri H ivatal 4300 N yírbátor, Szabadság tér 7. Telefon: (42) , Fax: M egjelenik a H eti Szó Plusz Bt. gondozásában 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 2. Felelős kiadó: U rb án Lajos F elelős sze r k e sztő : L e v ic z k i M árta N yom tatás: ZsZsGRAND Kft. B átori N yom da 4300 N yírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 94. HU ISSN Fv.: N ag y Istv án áicrr

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét,

Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, Hagyományainkhoz hűen az idei évben is megrendezzük a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek Virtusvetélkedőjét, ahol a magyarországi falvak csapatain kívül, a határon túli települések versenyzői ismét

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottságának 2009. február 25-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2013. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben