A magyar kis- és középvállalkozói piac Európai Uniós, nemzetközi kitekintéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar kis- és középvállalkozói piac Európai Uniós, nemzetközi kitekintéssel"

Átírás

1 Tanulmány A magyar kis- és középvállalkozói piac Európai Uniós, nemzetközi kitekintéssel Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner

2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 4 II. HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI SZEKTOR... 6 Történelmi áttekintés... 6 Európai Unió... 8 EU-s program hazai lekövetése: pályázati lehetőségek EU-s esélyegyenlőségi program KKV-k részére KKV-k besorolása létszám és árbevétel szerint Foglalkoztatási adatok III. A KKV-K HELYZETE EURÓPÁBAN ÉS A TENGEREN TÚL...17 Önfoglalkoztatók Külföldi kitekintés: Németország IV. FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Ha valami hatással lesz az életedre, érdemes a lehető legtöbb megtudni róla. Donald Trump 3

4 I. BEVEZETÉS Nagyvállalatoknál, a legtöbb esetben rendelkezésre áll saját belső főkönyvelő, megfelelő felkészültségű munkaügyi, bérügyi szakember, HR apparátus, külső vagy akár belső állandó munkajogász, stb. A kis- és középvállalkozások esetében azonban a legritkább esetben mondható el, hogy az ügyvezetés, vagy a vállalat tulajdonosa felismeri az emberi erőforrás menedzsmentben rejlő hatalmas lehetőségeket. Megvalósítva egy évek óta szőtt tervemet, egy éve saját stratégiai HR szakértői irodát alapítottam (www.salio.hu), a magyarországi kis- és középvállalati szektorra fókuszálva. Hiszem, hogy Magyarországot a KKV szektor szereplői vihetik jobb irányba. Hiszem, hogy nagy erő rejlik ebben a gazdaság szegmensében, érdemes és szükséges is támogatni a hazai vállalkozói réteget. Nehéz kenyeret választ az magának, aki saját lábra állva teremt munkahelyeket, a tisztességesen, a törvényi keretek betartásával akar boldogulni, megadva az államnak, ami az államé, akár adók, akár járulékok formájában. Tanulmány-szériám célja, hogy összegyűjtsem a foglalkoztatással kapcsolatos mindazon lehetőségeket, amelyek ésszerű alkalmazásával hatékonyságot javíthatnak a munkaadók, akár a hatékonyság javítás hozadékaként, akár közvetlen eredményként is költségcsökkentést, költség-racionalizálást érhetnek el. Az általam feltárt lehetőségek, javaslatok a magyar Munka Törvénykönyve előírásai szerint a mindennapi gyakorlatba átültethetőek. Folyamatosan lebegtetve van a vállalkozói létben az esetleges ellenőrzés a különböző szervektől. Biztos vagyok benne, hogy komoly segítséget jelent a munkáltatók, tulajdonosok számára, ha olyan legális optimalizálási lehetőségeket találnak, ami nem okoz fejtörést számukra, ami fehéríti a foglalkoztatási formákat. 4

5 Fontos megjegyezni, hogy a kutatásom, bár a kis- és középvállalati szektorra fókuszál, a megoldások 100%ban applikálhatóak nagyvállalatokra is. Számtalan olyan, akár magyar tulajdonban lévő, akár multinacionális nagyvállalat működik az országban, ahol kezdetleges, a személyügyi adminisztráció szintjén megrekedt, humánerőforrás menedzsment terület működik. Ennek az ellenkezője is igaz, olyan kisvállalatokkal is találkozni, akiknek a szervezeti fejlettségi szintje, példaértékű lehet bármelyik nagy munkáltató számára. 5

6 II. HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI SZEKTOR Annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a tanulmányban tárgyat munkáltató körről, álljon itt néhány adat a hazai KKV szektorról 1. Történelmi áttekintés A magyar kkv-k az 1980-as évek vállalati gazdasági munkaközösségeiből (VGMK), gazdasági munkaközösségeiből (GMK) nőttek ki, és váltak felemás piaci szereplőkké. Bizonyos önállóságra, vállalkozói tapasztalatokra szert tettek, de hiányoztak a fejlődés, a növekedés feltételei, például az elegendő tőke, a piaci kapcsolatok, a rugalmas szabályozás, támogatottság, stb. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 9. (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül. (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát. Az alkotmány 9. -a az 1990-es módosítás során került az alaptörvénybe. A kilencvenes években, nagy jelentősége volt a magán- és az állami tulajdon közötti megkülönböztetés formális megszűntetésének. Jelen tanulmány szempontjából annak van a legnagyobb jelentősége, hogy a második bekezdés a vállalkozás jogának elismeréséről, támogatásáról szól, és egyben a gazdasági verseny szabadságát is deklarálja. A kilencvenesek években a megfelelő gazdasági környezet hiányosságai folyamatosan éreztették hatásukat. A 2000-es évek elejétől, illetve azt megelőzően is, ugyan kiépült a hazai piacgazdaság, tömegesen jöttek létre kisvállalkozások, 1 forrás: 6

7 kialakult az őket támogató pénzügyi és intézményi háttér, azonban továbbra is jellemző ebben a szektorban a tőkeszegénység, és ennek következtében mind a piaccal, mind a gazdasági környezet változásával szembeni erős kiszolgáltatottság, az innováció hiánya. Továbbra is hiányos a KKV-k tájékoztatási rendszere, a kisvállalkozókat lefoglalják a működés napi kihívásai. Megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket a legtöbbször, sajnos nincs módjukban foglalkoztatni (sem külső szakértőként megfizetni). 7

8 Európai Unió Egy 2009-es statisztika szerint, a KKV-k alkotják az EU-ban a társaságok 99%-át, valamint a munkahelyek és az EU GDP-jének nagyjából 70%-át adják. A KKV-k támogatására különféle cselekvési programokat fogadtak el. Az Európai Unió az alábbi célkitűzést fogalmazta meg a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatosan: A mikro-, kis- és középvállalkozások az EU-ban az összes vállalkozás 99%-át teszik ki. A kkv-k száma 23 millióra tehető, közel 100 millió főt foglalkoztatnak, és az európai társaságok versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú vállalkozó szellem és innováció nélkülözhetetlen forrásai. Az EU kkv-kra vonatkozó politikájának célja, hogy a közösségi politikák és intézkedések kisvállalkozás-barátok legyenek, valamint hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy Európa vonzóbb hellyé váljon a vállalkozások létrehozása és az üzleti tevékenység folytatása szempontjából. 2 Magyarországnak is át kell(ene) vennie azt a fajta lelkesedést és támogató szellemet, amit az Európai Unió fogalmazott meg a kisvállalkozók irányába. Ennek a támogató szerepnek egyik alap építőköve kell, hogy legyen, a kedvezőbb foglalkoztatási feltételek megteremtése, mind közterhekben, mind rugalmasságban, mind pedig a nagyobb jogi szabadságban (gondolhatunk, akár a munkáltatói rendes felmondás körülményeire). Az EU Small Business Act - SBA 3 elnevezésű kezdeményezése azt a politikai szándékot fejezi ki, hogy elismerést kapjon a KKV-k központi szerepe az EU gazdaságában, továbbá, hogy az EU és tagállamai számára átfogó politikai kereteket alkossanak A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak ésa Régiók Bizottságának Gondolkozz előbb kicsiben! Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: Small Business Act, június 25. COM(2008) 394 végleges,

9 Ennek érdekében az EU 10 elvet fogalmazott meg, amelyek a tervek szerint, segítik a politikák kidolgozását és végrehajtását mind közösségi, mind tagállami szinten. A 10 elv a következő 4 : 1. Olyan környezetet kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget. 2. Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez. 3. A Gondolkozz előbb kicsiben! elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni. 4. A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kkv-k szükségleteinek. 5. A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez: meg kell könnyíteni a kkv-k részvételét a közbeszerzési eljárásokban, és jobban ki kell használni a kkv-k állami támogatásának lehetőségeit. 6. Meg kell könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését. 7. Segíteni kell a kkv-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes piac nyújtotta előnyöket. 8. Elő kell segíteni a kkv-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi formáját. 9. Lehetővé kell tenni a kkv-k számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák. 10. Ösztönözni és támogatni kell a kkv-kat, hogy részesüljenek a növekvő piacok előnyeiből. 4 9

10 EU-s program hazai lekövetése: pályázati lehetőségek Néhány, a KKV-knak szóló, EU-s forrásból lehívható pályázat kiírásra került év elején. Ezek főként informatikai és technológiai infrastruktúra fejlesztését, menedzsment kompetenciák fejlesztését, munkahelyi ergonómai kialakítását támogatták. Egyértelmű munkahelyteremtő pályázatokról kisebb arányban beszélhetünk. Ha történtek is munkahelyteremtő kiírások, én személyesen nem találkoztam olyan vállalattal, aki - a nehezen betartható feltételek miatt ( Megnövekedett létszámát hónapig megőrzi ) - ezt nagy megelégedettséggel igénybe vette volna. Tehát, továbbra is fennállhat egy lateens igény arra, hogy kifejezettem munkajogi támogatást kaphassanak és kapjanak a hazai KKV-k. EU-s esélyegyenlőségi program KKV-k részére A tanulmány készítésekor találtam meg azt az európai uniós kezdeményezést, mely szerint női vállalkozók és hátrányos helyzetből induló vállalkozók támogatásokban részesülhetnek. Egyértelműen megállapított tény, hogy a vállalkozói szférában is alacsonyabb jövedelmekre tesznek szert a nők, mint a férfiak, így a keresetbeli különbségek a vállalkozói létben is megjelennek. Női vállalkozóknak nyújtott támogatás Az általános csoportmentességi rendelet lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy támogassák a nők tulajdonában és irányítása alatt lévő kisvállalkozások létrejöttét: a) az érintett kisvállalkozás tőkéjének legalább 51 %-a egy vagy több nő tulajdonában van, vagy ők az érintett kisvállalkozás bejegyzett tulajdonosai; és b) a kisvállalkozás ügyvezetését nő látja el. 10

11 Ez lehetővé teszi a női vállalkozók számára, hogy megbirkózzanak azokkal az egyedi piaci nehézségekkel (különösen a finanszírozáshoz terén), amelyekkel főként első vállalkozásuk elindításakor szembesülnek, és így a támogatásfajta a férfiak és nők közötti formális egyenlőségen túlmenően a lényegi egyenlőséget mozdítja elő. A tagállamok legfeljebb 1 milllió EUR értékben nyújthatnak támogatást női vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére a bejelentési eljárás lefolytatása nélkül, amennyiben betartják az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott feltételeket. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a vállalkozás megalakulását követő első öt évben felmerült támogatható költségek 15%-át. A támogatható költségek a vállalkozás létrehozásához közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és adminisztratív költségek, valamint a vállalkozás létrehozását követő első öt évben ténylegesen felmerülő működési költségek széles skálája. Kiemelendő, hogy újdonságként az általános csoportmentességi rendelet lehetővé teszi a gyermekgondozás és a szülőgondozás költségének támogatását is. 5 Egyértelműn pozitív kezdeményezésnek tartom a nők vállalkozói kedvének támogatását, hiszen megfelelő működési modell és finanszírozottság esetén, megteremthető a munka-magánélet egyensúlya. További fontos pozitívuma a támogatásnak, hogy jogi és tanácsadási kiadásokra fordítható. KKV-kra fókuszáló kutató munkám során, ez az első olyan általam feltárt támogatás, ami figyelmet szentel a vállalkozók magabiztos jogi tudására, pontosabban a jogi alapismeretek megszerzésére /2008/EK rendelet (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet), (Hivatalos Lap L 214., , 3.o.) 11

12 A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatások Az általános csoportmentességi rendelet lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élő vagy más okból hátrányos helyzetű munkavállalók hagyományos munkahelyen való elhelyezkedésének elősegítéséhez. Hátrányos helyzetű munkavállaló, minden olyan személy, akire érvényes a következők bármelyike: az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); 50 évesnél idősebb; egy vagy több eltartottal élő, egyedülálló felnőtt; valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25 %-kal nagyobb a nemek közötti egyensúlyhiány, mint a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy etnikai kisebbséghez tartozik, és szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen. Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló: bármely olyan személy, aki legalább 24 hónapja munkanélküli. Fogyatékkal élő munkavállaló: akit a nemzeti jog fogyatékkal élőnek ismer el vagy elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 12

13 Pályázati feltételek: A foglalkoztatásnak a munkahelyek számának egyértelmű emelkedésével kell járnia, amennyiben nem, akkor a munkahelyek megüresedése önkéntes kilépés, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidőcsökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás és nem létszámleépítés következtében történhet; A foglalkoztatásnak legalább a nemzeti jogszabályokkal vagy a kollektív szerződéssel összhangban álló minimális időtartamig kell fennállnia. A hátrányos helyzetű munkavállalók besorolásának feltételei alapján egyértelműen megállapítható, hogy az esélyegyenlőség, és az egyenlő bánásmód feltételeit kívánják erősíteni a támogatással. A munkaerőpiacon hátrányban lévő korosztály, az aluliskolázott munkaerő, az etnikum, illetve a valós fogyatékkal élők elhelyezkedéséhez támogatást nyújtó vállalkozások működését erősíti a program. Az már egy másik kérdés, hogy tisztában vannak a vállalkozások vezetői azokkal a kihívásokkal, amelyek a hátrányos helyzetben lévő, de esetlegesen nem megfelelően teljesítő munkavállaló munkaviszonyának megszűntetésekor várnak rájuk. Magyarországon nagyon nehéz a rendes felmondás jogát gyakorolni munkáltatóként, még akkor is, ha maximálisan megalapozott döntésről van szó. Ugyan ezt a lépést olyan esetben megtenni, amikor az egyenlő bánásmód kritériumai is felvonultathatóak adott munkavállalóval kapcsolatosan, hatványozottan nehezebb és fokozott körültekintést, illetve megfelelően gondos dokumentáltságot igényel a munkáltató részéről. 13

14 KKV-k besorolása létszám és árbevétel szerint Magyarországon az alábbi szempontok szerint történik a vállalkozások besorolása: vállalkozás típusa foglalkoztatott létszám árbevétel (mrd HUF) mikro vállalat maximum 10 fő 0,5 mrd HUF kisvállalkozás maximum 50 fő 2,5 mrd HUF középvállalkozás maximum 250 fő 12,5 mrd HUF Foglalkoztatási adatok Magyarországon a foglalkoztatottak száma a 2000-es évek első harmadáig, ha szerényen is, de nőtt. Majd a év végéig tartó stagnálást, a pénzügyi válság okozta munkaerő-piaci recesszió eredményeként, a foglalkoztatottság csökkenése váltotta fel. A munkaerő piaci mutatók mélyrepülése jellemezte a évet, a foglalkoztatási ráta az ezredfordulói szintre esett vissza, míg a munkanélküliség elérte a 90-es évek eleji, a gazdasági fellendülést megelőző szintet. A év eddigi foglalkoztatási adatai is csak mérsékelt optimizmusra adnak okot. A foglalkoztatottak teljes körét számba vevő Munkaerő-felmérés adatai szerint az év első három negyedévében átlagosan közel ugyan annyian (3,7 millióan) dolgoztak, mint egy évvel azelőtt. Valószínűsíthető, hogy a munkaügyi központok által regisztrált adatok, a munkanélküliségről készített statisztikák nem a valós képet mutatják. Számtalan vállalkozó dönthetett úgy, hogy megszünteti a munkaerő egy részének a munkaviszonyát, de nem bejelentett formában, tovább foglalkoztatja a munkaerőt. 14

15 Az Európai Unió Vállalat és Ipar főigazgatósága év áprilisában közzétett jelentése (SME Performance Review, 2009) a korábbiaknál részletesebben vizsgálja, hogy a kis- és középvállalkozások (KKV) milyen szerepet töltenek be az uniós tagországokban. A Kisvállalati törvény ténylapja Magyarországról kiemeli, hogy az lakosra jutó KKV-k száma a 40-es uniós átlagnál jóval magasabb, 55. Ennek értelmezése során azonban figyelembe kell venni, hogy Magyarországon a működő vállalatok mintegy fele részidős vállalkozás; ha ezeket (a már javasolt) 0,5-ös együtthatóval vennénk számításba, nem mutatkozna ilyen mértékű eltérés. A meghatározó strukturális különbség az, hogy a magyar gazdaságban a KKV-kben foglalkoztatottak száma magasabb, az általuk létrehozott hozzáadott érték pedig alacsonyabb. Ennek elsődleges forrása a mikro vállalatok magasabb hányada

16 Regisztrált gazdasági szervezetek; Az alábbi táblázat foglalja össze években a magyarországi vállalkozások számának alakulását: Gazdálkodási forma társas vállalkozás ebből: gazdasági társaság egyéni vállalkozás ebből: vállalkozói igazolvánnyal rendelkező ebből: mezőgazdasági őstermelő VÁLLALKOZÁS összesen költségvetési és TB szervezet non profit szervezet MRP szervezet (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) ÖSSZESEN KSH Gyorstájékoztató 122. sorszám / február 16

17 III. A KKV-K HELYZETE EURÓPÁBAN ÉS A TENGEREN TÚL Európa szívében, nyitott határok között élve nem tehetjük meg, hogy felelős szakemberként nem követjük nyomon a környező országok működését, még ha a jog esetében nem is tudunk best practise megoldásokkal élni. Önfoglalkoztatók 8 A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) által szabványosított metodika a foglalkoztatottsági státusok 5 típusát különbözteti meg: 1. alkalmazott, (nem önfoglalkoztató, de a többi annak minősül) 2. szövetkezet tagja, 3. társas vállalkozás tagja, 4. vállalkozó, 5. segítő családtag. Az önfoglalkoztató státusz fő jellemzőjének azt tekintik, hogy a munka díjazása a profittól függ (a saját fogyasztást ennek részeként kezelik) és a döntés az önfoglalkoztató kezében van. Az önfoglalkoztatást, mint a vállalkozás egyik társadalmilag hasznos formáját kezelik, mely azonban az alkalmazotti munkaviszonnyal szemben kevesebb biztonságot, alacsonyabb szociális védelmet nyújt. Az önfoglalkoztatást ösztönzi az állam, szociális oldalról sérelmesnek ítélt vonásain pedig javítani törekszik. Az önfoglalkoztatók számáról, arányáról a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO), az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) és az EU kiadványai is közölnek adatokat

18 Az EU-ban között a foglalkoztatottsági / önfoglalkoztató arány (16% volt) nem változott. Ez az arány, kétszerese volt az Egyesült Államokban megfigyelt aránynak. E számokkal kapcsolatban azonban két fontos körülményt külön is vizsgálni kellene: az egyik az informális, rejtett, a nem számba vett gazdaság, a másik a színlelt (látszat) vállalkozók országonként erősen eltérő és változó aránya. Magyarország esetében mindkét csoport súlya az átlagosnál jóval magasabb. Ezen a helyzeten véleményem szerint a június 30-i színlelt szerződés moratórium is csak minimális mértékben javított. Tapasztalatom szerint elenyésző azon vállalatok száma, akik félve az APEH retorziótól, valós lépéseket tettek volna a színlelt szerződések fehérítésére. Magyarországon között az alkalmazottak aránya nőtt jelentősen (79,6 85,8%), többek között a szövetkezeti tagok számának erős csökkenése miatt. Az OECD 2004-ről közölt adatai szerint az önfoglalkoztatók arányának szélső értékeit Törökország (49,2%) és Luxemburg (6,8%) adja. Legalacsonyabbak között van Norvégiában (7,4%) és az Egyesült Államokban (7,6%). Magyarország 14,3%-ával a 30 ország között nagyjából középen helyezkedik el. Kevéssel magasabb ez a mutató Csehországban (16,9%), Lengyelországban a mezőgazdaságot is beszámítva lényegesen magasabb (30,9%), mezőgazdaság nélkül viszont alacsonyabb (12,6%). Az önfoglalkoztatók aránya 2004-ben a férfiaknál az EU-15-ben 18,1%, Magyarországon 17,6% volt, a nőknél jóval alacsonyabb: az EU-15-ben 10,8%, a magyar gazdaságban 10,1%. 18

19 Külföldi kitekintés: Németország 9 A német gazdaságban kb. 3.3 millió kis- és középvállalkozás van jelen, 57%-kal járulnak hozzá a GDP-hez, a munkahelyek 70%-át biztosítják, a képzési programok 80%-ában vesznek részt Németországban év januárjában a szövetségi kormány a KKV-k érdekében indított programról, Pro Mittelstand elnevezéssel határozatott hozott, kiemelve azokat a területeket, amelyekre akcióit összpontosítja: Az új kisvállalkozások indításának megkönnyítése (gyorsabb és olcsóbb eljárások gyakorlatilag 1 nap alatt lehet céget indítani), a cégregiszterbe való belépés gyorsítása, dereguláció és általában a bürokrácia csökkentése, jobb jogi és adminisztratív kiszolgálás. A kkv-k alapításának pénzügyi támogatása, tőkeellátottságuk javítása. Az innováció ösztönzése a kkv-k versenyképességének emelése érdekében. Megállapíthatjuk, hogy hasonló problémákkal küzdenek a németországi kis- és középvállalkozások, mint a hazai, vagy akár az Európai Unió többi országához tartozó vállalkozások: bürokratizmus, innováció hiánya, tőkehiány, alulfinanszírozottság. Meglepő számomra, hogy bár a munkahelyek 70%-át biztosítják a német KKV-k, a Pro Mittelstand ( a Középosztályért ) elnevezésű program nem szól kiemelten a foglalkoztatásról, a vállalkozások munkáltatói státuszáról. Feltehetően a németországi vállalkozások számára ez nem jelent akkora terhet, mint a magyar KKV-knak. Korycki Adrienn hallgató 9 19

20 IV. FELHASZNÁLT IRODALOM Kiss György Berke Gyula Bankó Zoltán Bevezetés a munkajogba; negyedik, átdolgozott kiadás dr. Breznay Tibor A munka Törvénykönyve, egységes szerkezetben állásfoglalásokkal és magyarázatokkal Pécsi Munkajogi Közlemények II. évfolyam, II. szám, június Vállalkozás; tankönyv, Novorg Kiadó Magyar Alkotmány Viszt Erzsébet Adler Judit Közgazdasági Szemle XLVIII. Bérek és munkaerő költségek Magyarországon az EU integráció tükrében dr. Bóday Pál A HR szerepe a szervezetben a válság alatt és azt követően kutatási összefoglaló tanulmány Elektronikus anyagok: o o o o o o o o o o o 20

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja

Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia A foglalkoztatáspolitikai koordinációs folyamat reformja A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány konferenciája, 2005. szeptember 8. A

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült.

A kivonat a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda megbízásából az EQUAL közösségi kezdeményezés finanszírozásában készült. A flexicurity közös alapelvei felé: több és jobb munkahelyet rugalmasság és biztonság révén Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Kézirat lezárva 2007 júliusában

Részletesebben

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri

TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS. amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.13. COM(2013) 801 final TERVEZET - KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉS amely a Bizottság 2014. évre szóló növekedési jelentését kíséri HU HU 1. MUNKAERŐ-PIACI ÉS TÁRSADALMI

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben